Szakmai beszámoló a évi működésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről"

Átírás

1 H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144 Tel.: 27/ ; 27/ Fax: 27/ ; 27/ Szakmai beszámoló a évi működésről Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 1

2 A Gyermekjóléti szolgálat közel 13 éve működik Dunakeszin február 1-e óta, a Humán Szolgáltató Központ Gyermek és Családvédelmi Szakmai Egység részeként szolgáltat, így biztosítva a személyes gondoskodás keretébe tartozó, gyermekjóléti alapellátást nyújtó, gyermekjóléti szolgáltatást. A szolgálat az évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, és a vonatkozó helyi rendeletek alapján működött 2012 évben is. Infrastruktúra, személyi feltételek 2011.október óta egy új, nagyobb épületben fogadja az ügyfeleket a szolgálat. Jelenleg e telephelyen nagyobb interjúszobákkal, tágasabb irodákkal, konferencia teremmel, és egy nagyobb, élelmiszer tárolására is alkalmas raktárral várjuk, a Dunakeszin élő szociális hátránnyal küzdő gyermekes családokat. A Gyermekjóléti szolgáltatást 2012-ben, egy csoportvezető, és öt családgondozó biztosította. Mindannyian felsőfokú, szakirányú végzetséggel rendelkeznek. Személyi feltételekben változás történt, csoportvezető került kinevezésre a gyermekjóléti szolgálathoz, tárgyi feltételekben változás nem történt. Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 2

3 A gyermekvédelmi törvény, 25 család, vagy 45 gyermek gondozásában maximalizálja egy családgondozó feladatát. 1 Szolgálatunknál, családgondozónként 2-3 szoros eset számot regisztráltunk, vagyis gyermeket, illetve családot. A családgondozók túlterheltsége nagyon nagy, a kezelendő problémák egyre súlyosabbak. A munkatársak egyre többször érzik úgy, hogy a megnövekedett feladatoknak már-már lehetetlen megfelelni. Félő, hogy ez a helyzet a szolgáltatás minőségi romlását és a munkatársak kiégését okozza! Ezért kérjük, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelő létszámmal működjön a szolgálat, és valósuljon meg a gyvt.-ben előírt rendszeres szupervízió. Ügyfélfogadási rendünk: Hétfő: 8-17 Kedd: 8-17 (nincs ügyfélfogadás, csak telefonos ügyelet, illetve kríziskezelés, terepmunka) Szerda: 8-17 Csütörtök: 8-17 Péntek: 8-12 A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a településen 2011-ben a szakmai tevékenységek száma: 4529 alkalom Gondozott családok száma: 106 fő Gondozott gyermeklétszám: 304 fő 1 15/1998 ( IV.30) NM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 1. számú melléklete Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 3

4 A gyermekjóléti szolgálat kliensei azok a 0-18 éves korú, az ellátási területen bejelentett lakcímmel illetve tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek, illetve családjaik, akik esetében jelzés, vagy önkéntes megkeresés alapján a gyermek veszélyeztetettségéről információt kapunk, vagy annak megelőzéséhez segítségünket kérik, illetőleg akiket hatóság a gyermekjóléti szolgáltatással együttműködésre kötelezett, illetve mindenki más, aki ténylegesen Dunakeszi közigazgatási területén tartózkodik. Gyermekjóléti szolgálat tevékenységének gondozási típusonkénti megoszlása: Sokrétű problémával találkoznak családgondozóink. Többnyire beilleszkedési zavarokkal, megélhetési gondokkal, családon belüli konfliktusokkal, gyermeknevelési és életviteli problémákkal küzdő családokkal foglalkoznak családgondozóink. Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 4

5 Az igazolatlan hiányzások miatt, esetszámunk jelentősen növekedett. Az azonosított, hozott problémák száma (halmozott adat / fő) anyagi (megélhetéssel, lakhatással 105 összefüggő) gyermeknevelési 55 gyermekintézménybe való beilleszkedési 65 nehézség magatartási, teljesítményzavar 69 családi konfliktus (szülő-gyermek közti, 50 szülő-szülő) szülői elhanyagolás 15 szülő, család életvitele 25 családon belüli bántalmazás (fizikai, lelki, 1 szexuális) fogyatékosság, retardáció 0 szenvedélybetegség 5 iskolai hiányzások (10 óra, 30 óra, 50 óra, 62 vagy e feletti) Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 5

6 A családgondozó a gyermek, család számára egyéni felelősségű esetkezelést, életvezetési, gyermeknevelési tanácsadást nyújt. Családgondozást, szociális közösségi munkát és szociális csoport munkát alkalmaz. A szolgálat a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében korrekciós tevékenységet is folytat: családgondozás a gyermekproblémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása családi konfliktusok megoldásának elsegítése, különösen válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetében egészségügyi, szociális, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése javaslat készítése a gyermek családjából való kiemelésre, leendő gondozási vagy annak megváltoztatására. A gyermekjóléti szolgálat célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. A Szociális Alapellátási Központ nyújtotta komplex szociális szolgáltatások meglétét a fenti célok mind hatékonyabb megvalósulása érdekében is érvényesíteni szükséges. A Gyermekjóléti szolgálat a következő szakmai tevékenységeket végzi: - Információnyújtás - tanácsadás - segítő beszélgetés - hivatalos ügyekben való közreműködés - családlátogatás - közvetítés más szolgáltatásba - felülvizsgálati tárgyalásokon való részvétel - elhelyezési értekezleten való részvétel - konfliktuskezelés - mediáció - krízis intervenció - szakmaközi megbeszélés - esetkonferencia - örökbefogadással kapcsolatos intézkedés Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 6

7 Megnevezés Tevékenységek Ellátott gyerekek száma Információnyújtás Segítő beszélgetés Tanácsadás Hivatalos ügyekben való közreműködés Családlátogatás Esetkonferencia Adományozás Védelembe vételi tárgyaláson való részvétel Szociális válsághelyzetben lévő, várandós anya támogatása 2 4 Szolgáltatásaink: - jogi tanácsadás - gyermekpszichológiai tanácsadás, terápia - családterápia (előzetes megbeszélés alapján) - mediációs konfliktuskezelés - korrepetálás - fejlesztő foglalkozások - iskolai szociális munka Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 7

8 A szolgáltatásaink térítésmentesek! Jelzőrendszer Szolgálatunkhoz folyamatosan érkeznek jelzések, a rendszer jó működésének köszönhetően. Szorosan együttműködtünk az ellátási területen illetékes, a gyermekekkel kapcsolatban álló hatóságokkal, intézményekkel, szervezetekkel. Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végeztünk évi XXXI tv. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 17 Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 8

9 2012. évben 12 alkalommal tartottunk esetkonferenciát, szakmaközi megbeszéléseket az érintett jelzőrendszeri tagokkal együtt a törvényben előírt szabályoknak megfelelően. A megbeszélések tárgya az éppen aktuális törvényi, önkormányzati rendeletek módosítása, a településen kialakult veszélyeztető tényezők kiküszöbölése. Komplex esetmegbeszélés, prevenció. 3 Iskolai szociális munka 2012.évben átalakítottuk az iskolai szociális munkát. Egy fő szociálpedagógus kolléga látja el a feladatot. Minden nap, más-más iskolában érhető el, napi 8 órában. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendszer jól működik. Hasznos a pedagógusok, hasznos a gyermekek és szülők számára is. Az iskolákkal szerződés kötöttünk melyben rögzítettük az iskolai szociális munkás beavatkozási határait, kompetenciáit. Iskolai szociális munkája során a családgondozó terepnaplót vezet, melyben rögzíti az adott időszakban előforduló eseteket, illetve azok megoldására javaslatot tesz. Szükség esetén alapellátásba veszi a gyermeket, vagy krízis, veszélyeztetettség esetén védelembe vételi eljárást, esetlegesen ideiglenes hatályú elhelyezést kezdeményez. Az iskolai gyermekvédelmi felelőssel, pedagógusokkal családlátogatást végez, részt vesz fegyelmi tárgyalásokon, szakmaközi megbeszéléseken. Célunk, hogy minden intézményben ne csak a pedagógusoknak, és a gyereknek, hanem a segítő szakembereknek, és a szülőknek is elérhetőek legyünk. Szórólapokkal, ismertetőanyagokkal tájékoztatjuk az érintetteket, munkánkról. Kapcsolatunk az iskolák vezetőségével, gyermekvédelmi felelőseivel jó. 3 15/1998 ( IV.30) NM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15 (1) (7) Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 9

10 Szolgálatunk által szervezett programok 2012-ben is törekedtünk arra, hogy a rászoruló családokat támogassuk mindennapi megélhetésükben. Ehhez különböző adományokkal járultunk hozzá. Sikeres szerződést kötöttünk az Élelmiszerbank Egyesülettel. Az Uniós támogatásával biztosított élelmiszer adomány későn (december végén) érkezett Magyarországra. A bevizsgálással sok idő telt el, így az adományokat, csak január elején tudtuk a rászorulók részére átadni. Különösen nagy segítséget jelentett a Dunakeszin élő rászorult családoknak, akik már az év végén is kérték, hogy jövőre is szervezzük meg, ezt a nagy segítséget jelentő élelmiszercsomag osztást. Ruhaadományokkal rendszeresen támogatjuk a hozzánk fordulókat. A veszélyeztetett, illetve rászoruló gyermekek részére, két alkalommal rendeztünk kézműves foglalkozást. Az első, Húsvéthoz, a második pedig az Adventi készülődéshez kötődött. A gyermekeknek, ez egy nagyszerű lehetőség volt kiszakadni az otthoni mindennapokból, egy pár órára mindenki érezte, hogy fontos, amit csinál és számíthatnak egymásra. Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 10

11 Az általuk készített tárgyakat hazavitték, vagy felajánlották egymásnak őszén indítottuk el a gyermekjóléti szolgálat gondozásában lévő gyermekek számára táncoktatást, mely nagyon nagy sikert aratott. Az egyébként is törvényben meghatározott nyári szociális étkeztetést szolgálatunk és a családsegítő szolgálat, a szociális feladatok ellátásával megbízott osztállyal együttműködve, sikeresen lebonyolította. 45 napon keresztül 87 gyermek kapott egy tál meleg ételt, ezzel is hozzájárulva a gyermekek fejlődéséhez. 4 Az év végéhez közeledve, még jobban oda kellett figyelnünk a gyermekekre, családokra. Segítettük az ünnepi készülődést, például élelmiszeradományozással, ruhaadományozással, és lelki segítségnyújtással évi XXXI. törvény 1997 évi XXXI tv. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 146. (4) bekezdés h) pontja alapján Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 11

12 2012-ben sem maradhatott el a Karácsonyi Ünnepség. A Dunakeszi Programiroda által kezdeményezett cipősdoboz akcióban szolgálatunk is részt vett. Az összegyűjtött ajándékbobozokat, tartós élelmszereket kollégáim eljuttatták a rászoruló családoknak. Szintén a Programirodának és az Önkormányzatnak köszönhetően tudtunk ajándékokkat vásárolni a gyerekeknek, és egy kisebb műsort is tudtunk szervezni. A munkát segítő körülmények A kollégák hivatástudata, elkötelezettsége, maximális kitartása, tudása, ami segíti a szakmai munkájukat. Természetesen ehhez hozzájárul a rendszeresen megtartott team munka. Természetesen a szolgálatot körül vevő jelzőrendszer szociális szakemberek segítik a napi munkájukat. Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 12

13 A munkát nehezítő körülmények Égető fontosságú lenne, egy helyettes szülő hálózat kiépítése Dunakeszin. Munkánk során sorra azt tapasztaljuk, hogy alakul ki olyan élethelyzet (pl.: betegség) amikor nélkülözhetetlen lenne egy helyettes szülő, ahová a gyermeket el tudnánk helyezni. Másik komoly problémát, a családok elhelyezése jelenti. A válság miatt kialakult lakhatási problémák miatt sorra jelentkeztek olyan családok, akiknek veszélybe került az életük, megélhetésük a lakás elvesztése miatt. Ilyenkor mivel szolgálatunk célja, hogy a gyermek családban nőjön fel, és ehhez elengedhetetlen a család egysége, mérlegelnünk kell, hogy mit tudunk kihozni az adott helyzetből. Ilyenkor sokszor a megoldást a családok átmeneti otthona jelenti. A feladat ellátáshoz nem rendelkezünk épülettel, ill. feladat-ellátási szerződéssel A következő gond, a lakosság számának növekedésével hozható összefüggésbe én Dunakeszi lakosságának létszáma elérte és meghaladta a főt. Ez azt jelenti, hogy a városnak Gyermekjóléti Központot kell működtetnie. 5 Ezzel egy időben bővül a feladatellátás és a dolgozói létszám is. Jelenleg is probléma a dolgozói létszám, hisz az esetszám folyamatosan nő, és egyre nagyobb a kiégés veszélye, ami sajnos együtt jár/hat a munka minőségi romlásával is. Köszönet, Dunakeszi Város Önkormányzatának, Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatalának, a Programirodának, a Közszolgálati Osztály és Gyámhivatalnak és a többi munkánkat segítő szakembernek! évi XXXI. törvény; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA, XIV. Fejezet A helyi önkormányzat feladatai, A települési önkormányzat feladatai 94 (1-4 ) Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 13

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról 2. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgár városában a Gyermekjóléti

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár városban a Gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról Készítette: István Zsolt igazgató Tátrai Ildikó intézményi egységvezető Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Decs nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év

Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év Tisztelt Képviselő testület! 1. Az alapellátás biztosításának módja A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi tevékenységéről Sárrétudvari, 2014. április. 14. 2 A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 59/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzata. Gyermekjóléti Szolgálat Beszámolója a 2013.évi működésről

Medgyesbodzás Község Önkormányzata. Gyermekjóléti Szolgálat Beszámolója a 2013.évi működésről Medgyesbodzás Község Önkormányzata Gyermekjóléti Szolgálat Beszámolója a 2013.évi működésről Készült: Medgyesbodzás, 2014.05.05. Készítette: Kovács Erika családgondozó 1 Tartalomjegyzék: GYEJÓ 2013-as

Részletesebben