ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelete módosítására A Képviselő-testület június 30-ai ülésén döntött arról, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 86. (4) bekezdése szerinti ellátási kötelezettségét az idősek átmenti ellátása biztosításának vonatkozásában Újpest IV. kerület Önkormányzatával kötendő ellátási szerződés útján kívánja biztosítani. A szerződés aláírásra került, és július l-jétől életbe lépett. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról tartalmazza a nyújtott szolgáltatási formák felsorolását, ezért a rendelet módosítása szükséges, az 1. mellékeltben szereplő rendelet-tervezet szerint. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló.../2010. (...) önkormányzati rendeletét. (Elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SzMSz 17. (2) bekezdés a/ pontja alapján) Budapest, október 8. Láttam: / /V'Vc.CV ^ - Dr. Csomor Ervin alpolgármester Ancsin László jegyző Melléklet: 1. melléklet: rendelet-tervezet 2. kéthasábos változat

2 Budapest Főváros XVI. kerületi Képviselő-testületének Önkormányzat 1. melléklet /2010. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális szolgáltatások és intézményi ellátás tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendeletének 2. (1) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:,,g) idősek átmeneti gondozóháza." 2. Ez a rendelet november 1. napján lép hatályba. Kovács Péter polgármester Ancsin László jegyző

3 Indokolás Általános indokolás A rendelet megalkotása szükséges, mivel a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Rendeletben szereplő ellátási formák körét bővítette, és ennek rendeletben való megjelenítése szükséges. Részletes indokolás 1. -hoz: A szociális alapszolgáltatások köre kiegészül az idősek átmeneti gondozóházával. 2. -hoz: Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

4 2. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Képviselő-testületének Önkormányzat Budapest Főváros XVI. kerületi Képviselő-testületének Önkormányzat 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelete.../2010. ( ) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális szolgáltatások és intézményi ellátás tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) és (2) bekezdésében, és a gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális szolgáltatások és intézményi ellátás tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) és (2) bekezdésében, és a gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. Fejezet Altalános rendelkezések I. Fejezet Altalános rendelkezések l. l.

5 5 (1) E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVI. (1) kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.), meghatározott szociális szolgáltatásokat és intézményi ellátásokat, vagy b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátásokat, szolgáltatásokat igénybe vevőkre, és a nyújtott szolgáltatásokat biztosító intézményekre. E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.), meghatározott szociális szolgáltatásokat és intézményi ellátásokat, vagy b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátásokat, szolgáltatásokat igénybe vevőkre, és a nyújtott szolgáltatásokat biztosító intézményekre. (2) A 8. vonatkozásában a rendelet hatálya kiterjed a (2) Szociálpolitikai Kerekasztal tagjaira, és a tagnak jelentkező személyekre, szervezetekre. A 8. vonatkozásában a rendelet hatálya kiterjed a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjaira, és a tagnak jelentkező személyekre, szervezetekre Az Önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: (1) Szociális alapszolgáltatások a) családsegítés, b) étkeztetés, c) házi segítségnyújtás, d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Az Önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: (1) Szociális alapszolgáltatások a) családsegítés, b) étkeztetés, c) házi segítségnyújtás, d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

6 6 e) nappali ellátás: ea) nappali ellátás idősek részére, eb) nappali ellátás értelmi fogyatékos és személyek részére, ec) nappali melegedő, f) utcai szociális munka. autista e) nappali ellátás: ea) nappali ellátás idősek részére, eb) nappali ellátás értelmi fogyatékos és autista személyek részére, ec) nappali melegedő, f) utcai szociális munka, g) idősek átmeneti gondozóháza. Egyéb szociális szolgáltatás: nyugdíjasok segítő (2) szolgálata. Egyéb szociális szolgáltatás: nyugdíjasok segítő szolgálata. Gyermekjóléti alapellátások (3) a) gyermekjóléti szolgáltatás: gyermekjóléti központ; b) gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde; c) gyermekek átmeneti gondozása: ca) gyermekek átmeneti otthona, cb) családok átmeneti otthona. Gyermekjóléti alapellátások a) gyermekjóléti szolgáltatás: gyermekjóléti központ; b) gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde; c) gyermekek átmeneti gondozása: ca) gyermekek átmeneti otthona, cb) családok átmeneti otthona A szociális rászorultságot a szolgáltatást nyújtó (1) intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy vizsgálja. A szociális rászorultságot a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy vizsgálja. Étkezés esetében a rászorultság vizsgálatakor (2) figyelembe kell venni az ellátást igénylő, és a vele együtt élő családtagok életkorát, egészségi állapotát, Étkezés esetében a rászorultság vizsgálatakor figyelembe kell venni az ellátást igénylő, és a vele együtt élő családtagok életkorát, egészségi állapotát,

7 az egyén vagy család életkörülményeit, együtt élő családtagok számát. az egyén vagy család életkörülményeit, együtt családtagok számát. élő 4-4- (1) Az Önkormányzat a 2. (1) bekezdés a), b), c), d), (1) ea), eb) pontjaiban, a 2. (2) bekezdésben, a 2. (3) bekezdés a), b) pontjaiban meghatározott ellátásokat saját intézmény működtetésével látja el. Az Önkormányzat a 2. (1) bekezdés a), b), c), d), ea), eb) pontjaiban, a 2. (2) bekezdésben, a 2. (3) bekezdés a), b) pontjaiban meghatározott ellátásokat saját intézmény működtetésével látja el. (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben nem szereplő (2) ellátásokat ellátási szerződés, vagy másik önkormányzattal kötött megállapodás alapján biztosítja. Az Önkormányzat az (1) bekezdésben nem szereplő ellátásokat ellátási szerződés, vagy másik önkormányzattal kötött megállapodás alapján biztosítja. II. fejezet Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályok II. fejezet Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályok 1. Nyugdíjasok segítő szolgálata 1. Nyugdíjasok segítő szolgálata 5. (1) A nyugdíjasok segítő szolgálata szolgáltatásai (1) nyugdíjasok számára nyújthatók. A nyugdíjasok segítő szolgálata szolgáltatásai nyugdíjasok számára nyújthatók. (2) A nyugdíjasok segítő szolgálata (2) a) biztosítja a háztartásban nyújtott, szakembert nem igénylő kisebb javítási munkák elvégzését, A nyugdíjasok segítő szolgálata a) biztosítja a háztartásban nyújtott, szakembert nem igénylő kisebb javítási munkák elvégzését,

8 b) biztosítja a házi gondozó szolgálat és a támogató szolgálat feladatkörébe nem tartozó otthoni segítségnyújtást, c) szakembert igénylő javítási munka esetén tájékoztatást ad megfelelő referenciával rendelkező szakemberekről, d) kapcsolatot tart a Budapest Főváros XVI. kerület Közhasznú Szolgáltató Szervezettel, szükség esetén megrendeli a munkát, e) szállító szolgáltatást nyújt, elsősorban egészségügyi ellátás igénybevételéhez. b) biztosítja a házi gondozó szolgálat és a támogató szolgálat feladatkörébe nem tartozó otthoni segítségnyújtást, c) szakembert igénylő javítási munka esetén tájékoztatást ad megfelelő referenciával rendelkező szakemberekről, d) kapcsolatot tart a Budapest Főváros XVI. kerület Közhasznú Szolgáltató Szervezettel, szükség esetén megrendeli a munkát, e) szállító szolgáltatást nyújt, elsősorban egészségügyi ellátás igénybevételéhez. A szolgáltatást az erre a célra használt telefonszámon (3) (kék szám), vagy az intézmény munkatársai felé való szóbeli jelzéssel lehet igényelni. A szolgáltatás biztosításáról a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy dönt. A szolgáltatást az erre a célra használt telefonszámon (kék szám), vagy az intézmény munkatársai felé való szóbeli jelzéssel lehet igényelni. A szolgáltatás biztosításáról a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy dönt. 2. Bölcsőde 2. Bölcsőde 6-6- Bölcsődei szolgáltatás a(z) (1) a) időszakos gyermekfelügyelet, b) nyújtott nyitva tartás, c) otthoni gyermekgondozás. Bölcsődei szolgáltatás a(z) a) időszakos gyermekfelügyelet, b) nyújtott nyitva tartás, c) otthoni gyermekgondozás. Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a (2) Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a

9 9 bölcsődei ellátásban egyébként nem részesülő, 4 éven aluli gyermek szakszerű gondozása történhet. bölcsődei ellátásban egyébként nem részesülő, 4 éven aluli gyermek szakszerű gondozása történhet. (3) Nyújtott nyitva tartás keretében a bölcsőde (3) munkanapokon - bármely szülő kérésére - 20 óráig működik és gondoskodik a gyermek vacsoráztatásáról. Nyújtott nyitva tartás keretében a bölcsőde munkanapokon - bármely szülő kérésére - 20 óráig működik és gondoskodik a gyermek vacsoráztatásáról. (4) Otthoni gyermekgondozás keretében azon család (4) gyermekei gondozhatok, ahol a) hármas vagy többes ikerszülés történt; b) vagy kettes ikrekkel együtt legalább három, iskolaköteles kor alatti gyermeket nevelnek. Otthoni gyermekgondozás keretében azon család gyermekei gondozhatok, ahol c) hármas vagy többes ikerszülés történt; d) vagy kettes ikrekkel együtt legalább három, iskolaköteles kor alatti gyermeket nevelnek. (5) A (4) bekezdés b) pontja esetében kapacitáshiány (5) esetén a szolgáltatás igénybevehetőségéről és terjedelméről az Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt. A (4) bekezdés b) pontja esetében kapacitáshiány esetén a szolgáltatás igénybevehetőségéről és terjedelméről az Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt. (6) Az otthoni gyermekgondozás maximális időtartama (6) másfél év. Ez az idő meghosszabbítható összesen két évig a Bizottság határozata alapján. Az otthoni gyermekgondozás maximális időtartama másfél év. Ez az idő meghosszabbítható összesen két évig a Bizottság határozata alapján. (7) A bölcsődei szolgáltatásokat az azt nyújtó intézmény (7) vezetőjénél, vagy az általa megbízott személynél lehet igényelni, az intézmény szabályzata szerinti formában. A bölcsődei szolgáltatásokat az azt nyújtó intézmény vezetőjénél, vagy az általa megbízott személynél lehet igényelni, az intézmény szabályzata szerinti formában.

10 10 III. fejezet Térítési díjak III. fejezet Térítési díjak 7- A 2. (1) bekezdés b), c), d) pontjai, a 2. (3) (1) bekezdés b) pontja, és a 6. (1) bekezdése szerinti ellátások esetében térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat a Területi Szociális Szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele esetén az Szt (2) bekezdése szerinti, az Egyesített Bölcsőde szolgáltatásainak igénybevétele esetén a Gyvt (2) bekezdése szerinti személy (továbbiakban: fizetésre kötelezett) köteles megfizetni. A 2. (1) bekezdés b), c), d) pontjai, a 2. (3) bekezdés b) pontja, és a 6. (1) bekezdése szerinti ellátások esetében térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat a Területi Szociális Szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele esetén az Szt (2) bekezdése szerinti, az Egyesített Bölcsőde szolgáltatásainak igénybevétele esetén a Gyvt (2) bekezdése szerinti személy (továbbiakban: fizetésre kötelezett) köteles megfizetni. A 4. (2) bekezdése szerinti ellátások esetében a (2) fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a szolgáltató szabályozza és állapítja meg. A 4. (2) bekezdése szerinti ellátások esetében a fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a szolgáltató szabályozza és állapítja meg. Az (1) és (2) bekezdésben nem említett esetekben az (3) ellátást az Önkormányzat térítésmentesen nyújtja. Az (1) és (2) bekezdésben nem említett esetekben az ellátást az Önkormányzat térítésmentesen nyújtja A szolgáltatások és intézményi ellátások (1) önköltségének, és intézményi térítési díjának A szolgáltatások és intézményi ellátások önköltségének, és intézményi térítési díjának

11 11 összegét az 1. számú melléklet tartalmazza. összegét az 1. számú melléklet tartalmazza. A szociális szolgáltatásokért és intézményi (2) ellátásokért fizetendő személyi térítési díjakat a 2. számú melléklet szerinti jövedelemhatárok figyelembe vételével állapítja meg az intézményvezető. A 2. számú melléklet szerinti étkezés és szállított étkezés személyi térítési díja általános forgalmi adót tartalmaz. A szociális szolgáltatásokért és intézményi ellátásokért fizetendő személyi térítési díjakat a 2. számú melléklet szerinti jövedelemhatárok figyelembe vételével állapítja meg az intézményvezető. A 2. számú melléklet szerinti étkezés és szállított étkezés személyi térítési díja általános forgalmi adót tartalmaz. A bölcsődei ellátás kapcsán igénybe vett (3) gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat, az időszakos gyermekfelügyelet és nyújtott nyitva tartás szolgáltatások igénybevétele esetén fizetendő személyi térítési díjat a 3. számú melléklet szerinti jövedelemhatárok figyelembe vételével állapítja meg az intézményvezető. A bölcsődei ellátás kapcsán igénybe vett gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat, az időszakos gyermekfelügyelet és nyújtott nyitva tartás szolgáltatások igénybevétele esetén fizetendő személyi térítési díjat a 3. számú melléklet szerinti jövedelemhatárok figyelembe vételével állapítja meg az intézményvezető. Az otthoni gyermekgondozás igénybevételéért (4) fizetendő személyi térítési díj havonta a) az első gyermek után a fizetésre kötelezett nettó jövedelmének 10%-a, b) minden további gyermek után az a) pontban meghatározott összeg 20%-a. Az otthoni gyermekgondozás igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj havonta a) az első gyermek után a fizetésre kötelezett nettó jövedelmének 10%-a, b) minden további gyermek után az a) pontban meghatározott összeg 20%-a. Ha a személyi térítési díj megfizetése a kötelezett és (5) családja megélhetését, létfenntartását átmenetileg vagy tartósan veszélyezteti, a veszélyeztetettség Ha a személyi térítési díj megfizetése a kötelezett és családja megélhetését, létfenntartását átmenetileg vagy tartósan veszélyezteti, a veszélyeztetettség

12 12 mértékétől függően a Polgármester a személyi térítési díj összegét csökkentheti vagy elengedheti. mértékétől függően a Polgármester a személyi térítési díj összegét csökkentheti vagy elengedheti. IV. fejezet Szociálpolitikai Kerekasztal IV. fejezet Szociálpolitikai Kerekasztal Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi (1) szociális, gyermekvédelmi ellátórendszerhez kapcsolódó, az állampolgárok nagy részét érintő döntések, intézkedések, jogszabály-tervezetek véleményezésére Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi szociális, gyermekvédelmi ellátórendszerhez kapcsolódó, az állampolgárok nagy részét érintő döntések, intézkedések, jogszabály-tervezetek véleményezésére Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre. A Kerekasztal tagjai a kerületben működő szociális, (2) gyermekjóléti intézményeket fenntartók, a szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények, a kerületi egyházak, valamint szociális, gyermekjóléti, illetve karitatív tevékenységet ellátó kerületi civil szervezetek képviselői. A Kerekasztal tagjai a kerületben működő szociális, gyermekjóléti intézményeket fenntartók, a szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények, a kerületi egyházak, valamint szociális, gyermekjóléti, illetve karitatív tevékenységet ellátó kerületi civil szervezetek képviselői. A Kerekasztal tagjai maguk közül az önmaguk által (3) meghatározott időtartamra elnököt választanak. Az elnök feladata az ülések összehívása és vezetése, valamint a Szociálpolitikai Kerekasztal képviselete. A Kerekasztal tagjai maguk közül az önmaguk által meghatározott időtartamra elnököt választanak. Az elnök feladata az ülések összehívása és vezetése, valamint a Szociálpolitikai Kerekasztal képviselete. A Szociálpolitikai Kerekasztal működési rendjét (4) A Szociálpolitikai Kerekasztal működési rendjét

13 13 egyebekben maga határozza meg. egyebekben maga határozza meg. V. fejezet Záró rendelkezések Záró V. fejezet rendelkezések Ez a rendelet május 1. napján lép hatályba. (1) Ez a rendelet május 1. napján lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát (2) veszti Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 8/2008. (IV. 1.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelete, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 9/2008. (IV. 1.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló rendelete, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 14/2008. (IV. 21.) számú rendelete a szociális szolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 9/2008. (IV. 1.) rendelet módosításáról szóló rendelete, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 18/2008. (VI. 24.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2008. (IV. 1.) Ök. rendelet E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 8/2008. (IV. 1.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelete, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 9/2008. (IV. 1.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló rendelete, a Budapest Főváros XVT. kerületi Önkormányzat 14/2008. (IV. 21.) számú rendelete a szociális szolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 9/2008. (IV. 1.) rendelet módosításáról szóló rendelete, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 18/2008. (VI. 24.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2008. (IV. 1.) Ök. rendelet

14 14 és a szociális szolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 9/2008. (IV. 1.) Ök. rendelet módosításáról szóló rendelete, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 11/2009. (III. 17.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2008. (IV. 1.) rendelet módosításáról szóló rendelete, és a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 33/2009. (VII. 7.) számú rendelete a szociális szolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 9/2008. (IV. 1.) rendelet módosításáról szóló rendelete. és a szociális szolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 9/2008. (IV. 1.) Ök. rendelet módosításáról szóló rendelete, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 11/2009. (III. 17.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2008. (IV. 1.) rendelet módosításáról szóló rendelete, és a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 33/2009. (VII. 7.) számú rendelete a szociális szolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 9/2008. (IV. 1.) rendelet módosításáról szóló rendelete.

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály

Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./.... (........) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról Előterjesztő:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról (egységes szerkezetben a 4/2013.(II.15.),

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról (egységes szerkezetben a 4/2013.(II.15.) és

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben