Juttatások Magyarország A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban. Kutatási zárójelentés. Budapest 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Juttatások Magyarország 2013. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban. Kutatási zárójelentés. Budapest 2013."

Átírás

1 Juttatások Magyarország 2013 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban Kutatási zárójelentés Budapest május

2 Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára készült. Kiadja: Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC kutatás vezetője Készítették: Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC Óhegyi Katalin tanácsadó Dr. Beke Jenő egyetemi docens Fata László cafetéria szakértő Pajor Mariann menedzser A kutatás szponzora: Cafeteria TREND Magazin A kutatás szakmai támogatói: Cafeteria TREND Magazin Országos Humánmenedzsment Egyesület Budapesti Kereskedelmi és Ipari Kamara ISBN Menedzsment és HR Kutató Központ, Szent István Egyetem, GTK TTI Tessedik S. u. 6., H-2100 Gödöllő Tel: ; /3128 Fax: , Mobil: ;

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés kutatási módszerek A résztvevő cégek jellemzői Adózási tudnivalók Alkalmazott juttatási rendszerek Garantált juttatások Rugalmas juttatások A cafeteria-rendszerek kialakítása és működtetése Cafeteria keretösszeg A cafeteria-rendszer jellegzetességei 2013-ban Újdonságok a cafeteria piacon Az adóterhek következményei Melléklet A résztvevő szervezetek listája A kutatást végzők bemutatása Menedzsment és HR Kutató Központ... 21

4 1. Bevezetés kutatási módszerek A Szent István Egyetem HR és Menedzsment Fejlesztő- és Kutató Központja felmérésében arra kereste a választ, hogy a gazdasági és pénzügyi válságból való kilábalás, valamint a bekövetkező adó- és pénzügyi változások hogyan hatnak az elkövetkező időszakban a vállalatok/intézmények juttatás menedzselésére és cafeteria rendszereire. A felmérésben való részvétel önkéntes és díjmentes volt, az adatokat bizalmasan kezeljük, melyet a felkérésünkhöz mellékelt Titoktartási nyilatkozatunkkal is megerősítettünk. A kérdőív kitöltése internetes kérdőív felvétellel történt. A kutatás egy 10 kérdéscsoportot magában foglaló kérdőíven alapul. A kérdőív az alábbi fő részekből áll: a cég neve és elérhetőségei, a résztvevő cég jellemzői, a résztvevőknél alkalmazott juttatási rendszerek, garantált juttatások, rugalmas juttatások, a cafeteria-rendszerek üzemeltetésének szervezeti sajátosságai, cafeteria keretösszegek, cafeteria-rendszerek működése a megváltozott adózási környezetben, a rugalmas rendszer bevezetési hajlandósága a cafetériát még nem alkalmazók körében, a béren kívüli juttatások jövője. A jelentésben foglalt megállapításainkat az általános statisztikai módszerek (átlag, gyakoriság, eloszlás) felhasználásával alapoztuk meg. A 443 kitöltött kérdőívből végül 419 volt értékelhető. Kutatásunk benchmark jellegű volt, a későbbi lekérdezésekhez, kutatásokhoz kíván összehasonlítási alapot adni, illetve képet szeretnénk adni arról, hogy a válaszadók hogyan vélekednek a béren kívüli juttatások jelenlegi szerepéről. Bár a minta összetétele és elemszáma nem minden tekintetben képviseli reprezentatívan a magyar vállalkozásokat, a kitöltő cégek listáját figyelembe véve (1. melléklet) olyan meghatározó szervezetek véleményét is sikerült lekérdezni, ami jól mutatja be a juttatás-menedzsment területén tapasztalható gyakorlatot és változásokat. A felmérésünket megkapja minden érvényes válaszadó szervezet, valamint a munkánkat támogató szakmai partner szervezetek is. A továbbiakban a felmérésünk részletes elemzése olvasható. 4

5 2. A résztvevő cégek jellemzői A felmérésben részt vevő szervezetek több mint fele az ipar, a pénzügyi szektor és a kereskedelem területén működik. 1. sz. ábra: A kutatásban résztvevők ágazati megoszlása A válaszadók döntő többsége (70%) hazai tulajdonú vállalkozás, csupán kevesebb, mint egyharmaduk van részben vagy egészében külföldi tulajdonban. 2. sz. ábra: A válaszadó szervezetek tulajdon szerinti megoszlása Felmérésünkben a kis- és középvállalatok dominanciája figyelhető meg: a vizsgált cégek közel egyötöde azonban méret és árbevétel tekintetében a nagyvállalatok közé sorolható. 5

6 3. sz. ábra: A válaszadó szervezetek megoszlása a foglalkoztatottak száma szerint 4. sz. ábra: A válaszadó szervezetek éves árbevétel szerinti megoszlása 6

7 3. Adózási tudnivalók A béren kívüli juttatások terén a 2010-es személyi jövedelemadó törvény hozott gyökeres változást, mely kimondja a legtöbb juttatás adómentességének megszűnését. A 2011-es vonatkozó adótörvény értelmében azonban az adóvonzatok kedvezőbben alakultak az előző évhez képest. A kedvezményes kategóriába sorolt juttatások után 19,04%-os közterhet köteles fizetni a juttató, vagyis a szuperbruttó 16%- ának megfelelő összeg az elvonás mértéke az idei évtől. További járulékterhek nem vonatkoztak ezekre a béren kívüli juttatásokra. A nevesített egyes meghatározott juttatások után (pl.: ajándék utalvány) a kifizetőt terhelő adó mértéke 51,17%, mely annyit jelent, hogy a 16% szja mellett az adóalappal növelt érték után még 27% egészségügyi hozzájárulás fizetendő ben a béren kívüli juttatások közterhei növekedtek. A személyi jövedelemadó továbbra is a nettó juttatás értékének 1,19-szeresére számított 16%, emellett a béren kívüli juttatásokat további 10% egészségügyi hozzájárulás (EHO) is terheli, szintén a nettó érték 1,19-szeresét véve alapul. Így a juttatások összesen 30,94% közteherrel adhatók, szemben a tavalyi 19,04%-kal. A béren kívüli juttatások körén kívül eső egyes meghatározott juttatások közterhei változatlanok maradtak az előző évhez képest ban a béren kívüli juttatások után fizetendő EHO mértéke 10-ről 14%-ra emelkedett, ezzel tovább növelve a nettó juttatások költségeit. 5. sz. ábra: 100 Ft nettó juttatás bruttó költségének változása között A kedvezményes adó- és járulékteher (35,7%) továbbra is éves és havi szinten meghatározott keretösszeghez kötött. A törvényben nevesített határösszegen felüli mérték után 51,17%-os közterhet kell megfizetni. A juttatót terhelő 35,7% közteher megfizetése mellett évente maximum 500 ezer forint összegig nyújtható juttatások a következők: Munkahelyi étkeztetés havi Ft-ig Erzsébet utalvány havi Ft-ig Széchenyi Pihenőkártya szálláshely alszámla évi Ft-ig Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámla évi Ft-ig Széchenyi Pihenőkártya szabadidő alszámla évi Ft-ig 7

8 Iskolakezdési támogatás gyermekenként és évente a minimálbér 30%-áig Helyi közlekedési bérlet Iskolarendszerű képzés évente a minimálbér két és félszereséig, Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás havonta a minimálbér 50 százalékáig, Önkéntes kölcsönös egészségpénztári és önsegélyező pénztárba nyújtott hozzájárulás havonta együttesen a minimálbér 30 százalékáig, Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe fizetett hozzájárulás havonta a minimálbér 50 százalékáig A munkáltató üdülőjében a munkavállaló és közeli hozzátartozói számára biztosított üdülés évente a minimálbér értékéig Adómentes jövedelem maradt továbbra is a munkáltató által nyújtott lakáscélú támogatás (ötévente 5 millió Ft), illetve a kockázati élet-, baleset- és betegségbiztosítás (havonta a minimálbér 30%-ig), valamint a sporteseményre és kulturális szolgáltatásra szóló belépő vagy bérlet (évente 50 ezer Ft). 8

9 4. Alkalmazott juttatási rendszerek A szervezetek juttatási politikájának fontos elemét képezik a juttatások. Ezeket a vállalatok különböző formában biztosíthatják dolgozóik számára: a munkáltató által meghatározott elemeket nyújtani a dolgozóknak, de dönthet úgy is a szervezet, hogy felkínálja az egyes elemek közti szabad választás lehetőségét (cafeteria rendszer keretében). A felmérésbe bevont szervezetek 84.7%-a alkalmazta a béren kívüli juttatásokat javadalmazási politikájában 2013-ban, közülük csak 5% jelezte, hogy a juttatások bizonyos dolgozói csoportokra korlátozottak, 95% az összes dolgozó számára biztosít juttatást. A megkérdezettek 26%-a bár nem használ cafeteria rendszert, de garantált juttatásokban részesíti dolgozóit. Cafeteria rendszer a résztvevő vállalatok 74%-ánál működik. Ezek 49%-a rugalmas juttatási rendszert (cafeteriát), valamint előre meghatározott garantált juttatásokat egyaránt kínált dolgozóinak, míg 51% kizárólag a cafeteria rendszert biztosítja. Azon cégeken belül, ahol nincsenek juttatások, 44%-nál soha nem is volt, 56%-nál korábban voltak juttatások, de megszüntették. Ezen belül 17% 2013-ban, 39% 2012-től, 25% 2011-től szüntette meg a juttatásokat re, amikor a juttatásokat terhelő adók életbe léptek, csak a megszüntetések 8%-a esik. A megszüntetés mellett döntő cégek egyike vegyesen külföldi és magyar tulajdonú, a többi hazai tulajdonú vállalkozás. Kétharmaduk 50 főt vagy az alatti létszámot foglalkoztatnak. Az 500 fő feletti létszámú cégek közül csak 3 szüntette meg a cafeteriát (két 1000 fő feletti céget is beleértve). Azon cégek döntő többségét (89%) is az 50 főnél kevesebbet foglalkoztatók teszik ki, ahol sosem voltak juttatások. A megszüntetés döntő oka a költségcsökkentés kényszere (72%), közrejátszott még a költséghatékonyságának csökkenése (22%). Az adminisztrációs terhek növekedését csak a megszüntetést elrendelő cégek 13%-a jelölte meg, mint a megszüntetésben közrejátszó tényezőt. Felmérésünk szerint a cafeteria elterjedtsége a szervezeti nagysággal van szoros összefüggésben. Míg az 1000 fő fölötti nagyvállalatok 87%-ánál megtalálható a rugalmas juttatási rendszer valamely formája (54%-nál fix juttatásokkal kombinálva), addig a 10 fő alatti mikro-vállalkozások csak mintegy 34%-a építette be ösztönzési rendszerébe a választható juttatásokat. 6. sz. ábra: Cafeteria rendszert működtető cégek megoszlása a foglalkoztatottak létszáma szerint 9

10 4.1 Garantált juttatások A garantált juttatások azok az elemek, amelyeket rögzítetten, rugalmas választás lehetősége nélkül kínálnak dolgozóiknak a munkaadók. A leggyakrabban biztosított fix juttatás az Erzsébet utalvány, a juttatásokat kínáló válaszadók 35%-ánál található meg. A tavalyi első helyről a másodikra szorult a mobiltelefon költségtérítés (27%), jellemzően a magáncélú használatot is munkakörönként meghatározott kerettel lehetővé téve. A juttatást biztosító válaszadók 23 %-a teszi lehetővé munkabér előleg felvételét. Tovább csökkent a nyelvi képzések juttatása, (20%-ról 13%-ra esett vissza a tavalyi felmérés adataihoz képest), illetve az iskolarendszeren belül, tanulmányi szerződéssel megvalósuló képzések biztosítása (22%-ről 16%-ra módosult a tavalyi adat). Ennek egyik lehetséges oka a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos szabályok 2012-es változása, a hozzájárulás felhasználható részének kiesésével csökkent a képzéssel kapcsolatos juttatások mértéke. Érdekesség még, hogy a biztosítások az adómentesség ellenére sem szereztek nagy népszerűséget, egyedül a kockázati életbiztosítás került be a legnépszerűbb juttatások közé (10%). 7. sz. ábra: Leggyakoribb garantált juttatások 2013-ban 10

11 4.2 Rugalmas juttatások A felmérésünk eredményei alapján a legnépszerűbb kínálati cafeteria elem 2013-ban a SZÉP kártya, amelynek mindhárom alszámlája egységesen népszerű, a cégeknek több mint 60%-a kínálja dolgozóinak a cafeteria keretében. Az Erzsébet utalvány (60%) és az egészségpénztári hozzájárulás pedig elérik az (59%) szintén a legnépszerűbb cafeteria elemek közé tartoznak. 8. sz. ábra: Cafeteria elemek gyakorisága 2013-ban Az étkezés támogatására több lehetőség áll a munkáltatók rendelkezésére. Az Erzsébet kártya, a SZÉP kártya vendéglátás és szálláshely alszámlái, munkahelyi étkezdében biztosított étkezés, valamint az eddig használatos étkezési utalványok. A cafeteriát működtető cégek 11%-a egyáltalán nem nyújt étkezési támogatást a cafeteria keretein belül, ezek közül egy cégnél szűnt meg 2013-ban, a többinél korábban sem volt része a cafeteria rendszernek. Feltehetően e cégek egy részénél az étkezési juttatás valamilyen formája a garantált juttatások között elérhető. A válaszadók 10%-a nyújt a cafeteriában egyféle juttatást az étkezés támogatására, 65% kétfélét, 13% háromfélét, és csak egyetlen (1000 fő feletti) cégnél található meg négyféle étkezési támogatás nyújtása. Az átlagos étkezési támogatások száma nem mutat nagy szóródást a vállalati méret függvényében: az 500 fő felettiek esetében átlagosan kétféle étkezési támogatás érhető el a cafeteriában, míg az ennél kisebb létszámú cégeknél ez az átlag 1.6 és 1.8 között váltakozik. A leggyakoribb étkezési támogatás az Erzsébet utalvány (a megkérdezettek 82,5%-ánál elérhető), és a SZÉP kártya vendéglátás alszámlája (79.5%). A válaszadók 12.9%-ánál helyi üzemi étkezde található. Az étkezési támogatások többi formája nem számottevő (6%), ez feltehetően a kedvezőtlenebb járulékteher miatt alakult így. 11

12 9. ábra: A különböző étkezési támogatások előfordulása a cafeteria rendszert működtetők körében Felmérésünkben a cafeteria rendszert működtető cégek többsége 5-10 elemet kínál dolgozóiknak 2013-ben (57%), négy vagy kevesebb elemet a válaszadó cégek 11% biztosít, és 32% teszi lehetővé 11 vagy több elem választását. A tavalyi adatokhoz képest az elemek átlagos számának növekedése figyelhető meg. 10. ábra: A cafeteria rendszerek megoszlása a kínált elemek száma szerint A kínált cafateria elemek számánál is megfigyelhető a dolgozói létszámmal való összefüggés, a 10 fő alatti vállalkozások átlagosan 5.3 elemet építenek be a rendszerbe, míg az 500főnél nagyobb cégek átlagos elemszáma meghaladja a 10-et. 11. ábra: Az átlagos cafeteria elemek száma a válaszadók létszáma szerint 12

13 4.3 A cafeteria-rendszerek kialakítása és működtetése A cafeteriával rendelkezők 22%-a 2005 előtt vezette be a béren kívüli juttatások rugalmas rendszerét. Ezután ig folyamatosan nőtt a cafeteria bevezetések száma, az új bevezetések 2011-től estek vissza jelentősen. Ez részben összefüggésbe hozható azzal, hogy a szabályozókörnyezet egyre inkább sújtja a béren kívüli juttatásokat, másrészt pedig a rugalmas juttatásokkal élni kívánó munkaadók nagyrészt már bevezették a rendszert. 12. sz. ábra: A cafeteria bevezetésének éve A cafeteria rendszer megtervezésénél, kialakításánál és bevezetésénél a vizsgált szervezetek összesen 33%-a vett igénybe külső szakértői segítséget. A külső segítség igénybevétele és a létszám között szoros statisztikai kapcsolat nem mutatható ki, bár mintánkban a 250 főnél kevesebb létszámot foglalkoztató cégek kisebb arányban vettek igényben külső tanácsadói segítséget a cafeteria bevezetésénél, mint a 250 fő feletti cégek, és legnagyobb arányban ez az 1000 főnél többet foglalkoztatókra jellemző. 13. sz. ábra: A cafeteria kialakításakor külső tanácsadói segítséget igénybevevők aránya a foglalkoztatottak létszáma szerint A cafeteria egykori bevezetésénél a pénzügyi szempontok kiemelkedő szerepet játszottak. A válaszadók döntő többsége a költségmegtakarítást jelölte meg a kialakítás legfontosabb tényezőjeként a bérként történő kifizetésekhez viszonyított jelentős adómegtakarítás mellett. Fontos tényezőnek bizonyult még a dolgozói elkötelezettség illetve elégedettség növelése is. Az utóbbi időkben egyre inkább igaz az a megállapítás, hogy egy vonzó munkahely olyan versenyképes javadalmazási csomagot kínál, melynek alapeleme a cafeteria rendszer, ami a dolgozói motiváció szempontjából nem jelent egyértelmű értéktöbbletet. A cafeteria kevésbé szolgálhat a dolgozói megtartás eszközeként véli a szervezetek többsége. 13

14 Összességében elmondható, hogy a cafeteria rendszer bevezetők körében minél régebben vezették be a rendszert, annál nagyobb súllyal esett latba a dolgozói elkötelezettség és elégedettség növelése. A költséghatékonyság a bevezetés idejétől függetlenül az egyik legfontosabb tényezőként szerepel. A bevezetés legfontosabbnak tartott indokai és a foglalkoztatott létszám között nem tudtunk kimutatni statisztikailag érvényes összefüggést, a legfontosabb indokok vállalatmérettől függetlenül hasonlóak. A cafeteria bevezetésének indokaként a legkevésbé fontosnak tartott szempontok között található a jövedelemcsomag versenyképességének növelése, a dolgozók megtartása, valamint a költségek kiszámíthatósága. 14. sz. ábra: A cafeteria rendszer bevezetésekor a főbb szempontok fontosságának megoszlása A cafeteria rendszerek szakszerű kialakítása mellett lényeges: az üzemeltetés folyamatos karbantartása, a hatékonyság rendszeres felülvizsgálata, és a dolgozói elégedettség nyomon követése. A válaszadók fele van pontosan tisztában a cafeteria rendszer működtetésének költségeivel. A működési költségek pontos ismeretére a kisebb cégek között merül fel az igény (70% feletti arányban a 100 főt vagy kevesebbet foglalkoztatók között). Az 1000 főnél nagyobb cégeknek csak 51%-a jelezte, hogy nyomon követi a működtetés költségét. A válaszadók 63%-a méri rendszeresen a cafeteria rendszer hatékonyságát. 14

15 A dolgozóknak a cafeteria rendszerrel való elégedettségének vizsgálatát csak a cégek 31%-a végzi rendszeresen. Ezek között kisebb arányban (24%) jellemző az elégedettség mérése a 100 fő alatti létszámú válaszadók esetében, és magasabb arányban (38%) az ennél nagyobb cégek esetében. 15. sz. ábra: A cafeteria rendszert rendszeresen felülvizsgálók aránya 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 68% 63% 32% Költségek Hatékonyság Elégedettség A juttatási rendszereik üzemeltetésével járó adminisztrációt nem szívesen adják ki a kezükből a vállalatok, 85%-uk cégen belül oldja meg a cafeteria adminisztrációját, csak 3% szervezi ki teljes mértékben, 12% pedig részben. Az adminisztráció sok helyütt még mindig táblázatkezelő program segítségével történik (34%), a második leggyakoribb adminisztrációs eszköz a bérszámfejtő programba integrált cafeteria modul (32%). A táblázatkezelő szoftverek minden cégméretnél megtalálhatóak, legkevésbé az 1000 fő feletti cégeknél (18%). Az 1000 főnél kisebb vállalatoknál a táblázatkezelők elterjedtsége átlagosan 46%-ban fordul elő, és az 1000 fő alatti tartományban nem mutat összefüggést a vállalat méretével. Ugyanakkor a papír alapú adminisztrációt leggyakrabban (37%) az 50 fő alatti cégeknél találjuk meg, és a cégméret növekedésével ez az arány fokozatosan csökken. Az 500 főnél nagyobb vállalatok 75%-a szoftveres megoldást alkalmaz. 48% bérszámfejtő programba integrált szoftverrel, 27% egyéb speciális szoftverrel dolgozik. Táblázatkezelőt csak 17% alkalmaz a cafeteria adminisztrációra, és papír alapon csak 8% működteti a rendszert. 16. sz. ábra: Adminisztrációs megoldások megoszlása Az adminisztráció hozzáigazítása az adótörvények változásaihoz csak elenyésző hányadnak jelent rendkívüli vagy nagy nehézséget (4%). A többségnél (73%) egyáltalán nem vagy csak kis mértékben okozott nehézséget az éves átállás. Ezen csoporton belül 80% valamilyen szoftveres megoldást alkalmaz a cafeteria adminisztrációjára. 15

16 4.4 Cafeteria keretösszeg Az éves szinten meghatározott cafeteria keretösszegeket a válaszadók több, mint fele (55%) egységes fix összegben határozta meg. A válaszadók 31%-a munkavállalói csoportokat definiált különböző keretösszeg jogosultságokkal, ahol egyazon csoport tagjai számára egységesített fix keret áll rendelkezésre. A válaszadók elenyésző hányada (4%) állapította meg az elkölthető összeget az alapbér egységes százalékában, ily módon munkavállalónként eltérő, egyedi kereteket nyújtva, és csak 3% definiálta a kereteket az alapbér dolgozói csoportonként eltér százalékában. Szintén kevés válaszadó, mindössze 7% alkalmaz kombinált megoldásokat: dolgozóik egy előre megállapított fix összeg és az alapbér bizonyos százalékának összegét fordíthatják juttatásokra. 17. sz. ábra: Keretösszeg meghatározásának módja A dolgozók számára egy adóévben elkölthető cafeteria összegek szervezetenként meglehetősen eltérnek. A kutatásba bevont vállalatok több mint fele (64%) 200 ezer Ft fölött állapította meg egy dolgozó átlagos éves keretösszegét. A keretösszegek leginkább (77%) a 100 ezer és 400 ezer forintos tartományon belül szóródnak. A kedvezményesen adható keretösszeg maximuma 500 ezer Ft, de ezt a vállalatoknak csak kis hányada használja ki, 16% juttat 400 és 500 ezer Ft közötti összeget, és 4% 500 ezer Ft-ot meghaladó összeget. Szintén elenyésző hányad állapít meg 100 ezer Ft alatti éves keretet. 18. sz. ábra: Éves keretösszeg mértéke 16

17 A rendelkezésre álló keretösszeg az előző évhez képest változatlan maradt a szervezetek csaknem felénél. 15%-uk csökkenteni kényszerült, 36% viszont növelte a keretet. 19. sz. ábra: Éves keretösszeg változása Mind a kis- mind pedig a nagyvállalatoknál előfordul csökkenés és növelés is, nem mutatható ki a vállalat méretével való kapcsolat. Feltehetően a keretösszeg felülvizsgálata inkább a cégre ható gazdasági környezet hatásaival függhet össze. Ezt támasztják alá a keretösszeg felülvizsgálatának szempontjai, amelyek szerepet játszottak a cégek döntéseiben. A legtöbb cég több szempontot is figyelembe vett a felülvizsgálat során. A keretösszeg változását döntő módon az infláció és a bérszínvonal alakulása határozta meg (90% felett). Fontos még a cégek számára a juttatások versenyképessége (89% vette figyelembe). Ugyanakkor kevésbé fontos szempont az adó- és járulékterhek változása (52%) illetve a cég üzleti eredményessége (59%) a cafeteria keret felülvizsgálata során. 20. ábra. A 2013-as keretösszeg felülvizsgálatánál figyelembe vett szempontok gyakorisága 17

18 4.5 A cafeteria-rendszer jellegzetességei 2013-ban Újdonságok a cafeteria piacon A béren kívüli juttatások palettáján gyakorlatilag évek óta szűkül azoknak az elemeknek a listája, melyeket valóban elérhetővé tesz egy-egy munkáltató a cafeteria porfóliájában. A 2013-as évben lényeges változás ezen a téren nem következett be, az elérhető juttatások nagyjából megegyeznek a 2012-ben adható juttatásokkal ben két új elem vette át a vezető szerepet a cafeteria juttatások között: a Széchenyi Pihenőkártya és az Erzsébet utalvány, ezek vezető pozíciója 2013-ban tovább erősödött. A SZÉP kártyát cafeteria rendszer keretében nyújtó cégek többnyire mindhárom alszámlát elérhetővé teszik dolgozóik számára, és az elfogadóhelyek is elérték a felhasználók szempontjából kényelmet jelentő kritikus tömeget. Az adómentesen évi 50 ezer forint összegig adható sporteseményre szóló belépő kiegészült a kulturális szolgáltatásokra szóló belépő lehetőségével. Az állam továbbra is meghatározó szerepet kíván vállalni a cafeteria piacon. A SZÉP kártya esetében a kormányzati szándék az volt, hogy az elfogadóhelyek számára csökkenjen a korábbi igen magas jutalék a korábbi utalványokhoz képest, és egyszerűsödjön az elfogadói rendszer. Emellett a törvényalkotó szándéka, hogy erősítse a turizmus, vendéglátás szektor működését. Ugyanakkor az Erzsébet utalványhoz hasonlóan piaci szereplők vitatják, hogy a kártya rendszere megfelel-e az EU előírásoknak. Mind az Erzsébet utalvány mind pedig a SZÉP kártya rendszerét kötelezettségszegési eljárás keretében vizsgálja az Európai Bizottság, amely még folyamatban van, eközben az elfogadói hálózat bővül, és ezen juttatások népszerűsége növekszik Az adóterhek következményei A 2010-ben megjelenő, szinte az összes jellemző cafeteria elemet terhelő adó teljesítése szintén döntést kívánt a juttatásokat nyújtó szervezetektől. Bár a jogszabályok értelmében a kedvező adózású juttatások adóterhei egyértelműen és kizárólag a munkáltatót terhelik, de semmi nem tiltja, hogy ezeket az adóterheket a munkáltató átruházza a munkavállalóra, ezzel megteremtve az egyes juttatáselemek nettó értékének és adóval növelt bruttó árának a különbségét. Felmérésünk alapján kiderül, hogy a vállalatok döntő többsége élt is ezzel a lehetőséggel 2013-ban: a válaszadók 39%-a vállalta az adóterhek egészét, 13%-uknál a költségeken a felek egyaránt osztoztak,»» míg 48%-uk a juttatáselemek ún. költségszorzóiba beépítve, a jogosultak keretösszegének terhére fizettette meg az adót. 18

19 A közterheket magukra vállaló szervezetek nagy része kis- és középvállalkozás, közülük átlagosan minden harmadik egyoldalúan teljesítette a költségeket. 21. sz. ábra: Adóterhek teljesítése A juttatásokat terhelő egyre növekvő adók és járulékok megjelenésével sok vállalat bizonytalanodott el a béren kívüli juttatások, ezen belül is a cafeteria rendszerek fenntartásának létjogosultságával vagy éppen kialakításának megtérülésével kapcsolatban. Azoknak a válaszadóknak az aránya, akik úgy gondolják, hogy még mindig van értelme a juttatásoknak, a es arányról 79%-ról 2012-ben lecsökkent 59%-ra, 2013-ban 61%-ot tesz ki, vagyis az idei évben a vélemény nem mutat lényeges átrendeződést. Úgy tűnik azonban, hogy a kis- és középvállalatok kevesebb jelentőséget tulajdonítanak a juttatások nyújtásával realizálható haszonnak a felmérésben résztvevő nagyvállalatoknál. 22. sz. ábra: A juttatások jövőbeli szerepének megítélése A cafeteriát jelenleg nem működtető cégek nagy része (77%) nem is tervezi a rendszer bevezetését. 18% még bizonytalan, és összesen csak 3 válaszadó nyilatkozott úgy, hogy tervbe van véve a cafeteria jövőbeni bevezetése. 19

20 5. Melléklet 5.1 A résztvevő szervezetek listája Az érvényes válaszokat adó 419 szervezet közül 194 járult hozzá nevének közléséhez, amelyek az alábbiakban olvashatók: 3DHISTECH Kft Farkas-transz kft OTP Bank Nyrt Accenture Kft Fekete és Társai Bt P Data System Kft Adó Per Számviteli Kft FIORENTINI HUNGARY KFT Paneldoctor Kft Agroprodukt Kft Fliegl Abda Kft Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala AIX Kft Formula/400 Informatikai Kft Pedagógusok Szakszervezete Aktuar-Med Kft Fuchs Oil Hungária Kft Penta kft Akvafone Kft FUVINFO IRODA KFT Phoenix Mecano Kecskemét Kft Alcoa.Köfém Kft Gablini Cégcsoport Pikopack Zrt Alpine Kft Galgamenti Szövetkezet Polgármesteri Hivatal Alukonstrukt Kft Gandhi Gimnázium KH NP KFT PolyOne Kft Antor Kft GDF Pontex kft ARVIA Kft Generali-Providencia Biztosító Zrt Poppe + Potthoff Hungária Kft Auchan Magyarország Kft Grimas kft Prohuman Kft. Audi hungaria Motor Kft Groupama Garancia Biztosító Zrt PTE KK OTI Bács Volán Zrt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt PwC Magyarország Kft Baptista szeretetszolgálat utcafront Újbuda szálló Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ R&R Software Zrt. Bárc Hotel Kft Hermann Kft Rába Nyrt BEFOG Kft Hewlett-Packard Rail Cargo Hungaria Zrt Bella Trend Kft. Hexenkunst Bt Robotechnics Kft Béres Gyógyszergyár Zrt HÍRÖS GEO KFT S&T Consulting Hungary Kft Biaplan Mérnökiroda Kft Horváth Róbert E.V. Sajó Hús BKK Közút Zrt HRCV Kft. SAMSUNG Electronics Magyar Zrt Blackrock Hungaropharma Zrt Sapa Profiles Kft Bols Hungary KFt. Illés Szám-Info Kft SBS Kft Bóly Zrt IRF Automotive Kft SH-ITB KFT Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal JOA STI Petőfi Nyomda Kft Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium JoGa Soft Bt Syngenta Seeds Kft Borsodi Sörgyár Kft Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Szatmári Kft Bourns Kft K&H BANK ZRT Szigtvári Polgármesteri Hivatal Brooks Instrument Kft KELER Zrt Színvonal-1 Kft Buda-Cash Brókerház Zrt Kenese Golf Kft Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala CALLIDUS Könyvvizsgáló Kft Kioto Kft SZU-MA Plusz Kft Carion Business Center Pécs Kipszeres kft Tateyama Kft Cascade Engineerin Europe Kft Kisújszállási Térségi Szoc. Otth.és Alapszolg.Közp Tax-Orientation Consulting Kft Casper Kft KLUG-E Bt Telenor Magyarország Zrt CG Electric Systems Hungary Zrt KÖMI Kft TÉSZ Chinoin Zrt Komlói Egészségcentrum TEVA Gyógyszergyár Zrt Conlet Human Support Kft Lafarge Cement Magyarország Kft Tisza Volán Zrt Conlet Istrument Kft Lapidáris Kft TMK-Automatika Kft Core Venture Zrt Lev-Org Bt TMK-SZERVÍZ KFT CREDITEXPRESS Magyarország Kft LJP Common Sense Kft TóSped Kft Csepel Komplex kft LKD BAU KFT Tóth Csaba és tsa bt Csongrád Megyei Kormányhivatal Magnetec-Ungarn Kft Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Dafko Kft Magyar Államkincstár TRESSER RESTAURANTS kft Debreceni Gyógyfürdő Kft Magyar Posta Zrt. UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Diversey Magyar Suzuki Zrt Univerzál Zrt DLA Piper Magyar Telekom Nyrt. Valres Kft DOMNET TV Domoszló Kft Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal VELUX Magyarország Kft Dongjin Sebes Kft MAL Zrt Vescot Kft Dunamenti Tűzvédelem Zrt Masterplast Kft Veszprém Megyei Kormányhivatal ECOVIS BUDAPEST MATERIÁL VEGYIPARI SZÖVETKEZET VGKE Tanácsadó Kft EDF DÉMÉÁSZ Zrt Mátrai Erőmű ZRt Villeroy & Boch Magyarország Kft EDOL-SZÁM Kft Matro Kft Villkász Kft Egis Gyógyszergyár Nyrt MÁV Zrt. VIZSU-TAX Kft Egon Zehnder International Kft. METCOSPED Kft VPM-Szerviz Kft ELEKTROLIT kft Michelin Hungária Kft W.E.T. Automotive Systems Magyarország Kft Elektrolit kft Mondi Bags Hungária Kft. WESSLING Hungary kft ÉMI Nonprofit Kft MonRo 2000 Számviteli Kft Whirlpool Magyarország Kft ERM Hungária Kft MPE Hajnalcsillag WILO Magyarország Kft Ernst & Young MTG METro Gratis Kft Worldmark Kft euro swing kft Naturtex Kft YCH Kft Eurorisk Kft NAV Baranya Megyei Adóigazgatóság Zirci Takarékszövetkzet Evanco Kft Nehéz Kő Kft ZV-Viker Zrt. F. Segura Hungária Kft Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zwack Unicum Nyrt FAG Magyarország Ipari Kft NI Hungary Kft. 20

21 5.2 A kutatást végzők bemutatása Menedzsment és hr kutató Központ Kutató Központ vezetője: Dr. Poór József egyetemi tanár bejegyzett menedzsment tanácsadó (CMC) Elérhetőségünk: Menedzsment és HR Kutató Központ, Szent István Egyetem, GTK TTI Tessedik S. u. 6., H-2100 Gödöllő Tel: ; /3128 Fax: , Mobil: ; Kutatási területek: Hasonlóságok és különbségek a nemzetközi leányvállalatok HR tevékenységében a kelet-európai vállalatoknál: Ezt a kutatást a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Vezetés és Szervezés Tanszéke és hat kelet európai ország egyetem gazdaságtudományi fakultásai kutatóinak közös projektje (Brno, Ljubljana, Pitesti, Vilnius, Zágráb, Wroclav) Magyarországi és a kelet-európai HR globális összehasonlításban: A világ egyik legnagyobb független emberi erőforrás menedzsment politikákat és gyakorlatot vizsgáló hálózata az 1989-ben öt alapító ország által létrehozott CRANET (Cranfield Network on Comparative Human Resource Management). Válság szorításában a Menedzsment és HR: Folyamatosan vizsgáljuk nemzetközi adatok tükrében válság hatását a hazai vállalatok és intézmények menedzsment és HR gyakorlatára. Ehhez kapcsolódva többek között vizsgáljuk az általános HR és Menedzsment trendeket, továbbá kutatjuk a válság hatását a felsővezetői jövedelmekre, cafeteria típusú megoldásokra. Közszolgálati és egyetemi HR rendszerek továbbfejlesztése: Hazai és nemzetközi összehasonlítás keretében vizsgáljuk a hazai és más országok közszolgálati és egyetemi HR rendszerek fejlesztését. Menedzsment tanácsadás európai összehasonlításban: A kutatás keretében azt vizsgáljuk, hogy mi jellemzi 24 európai ország esetében a konzultáns cégek gyakorlatát (Támogató: Federation European Management Consultant Associations = FEACO) Kelet-Európa népei közötti együttműködés javítása: Hozzá kívánunk járulni a régió népei közötti együttműködés, megbékélés, inter-kulturális megértés, valamint az európai egyesülési folyamat elmélyítéséhez az inter-kulturális, a menedzsment és a HR kutatások segítségével. Ebben a munkában szakmai partnereink a Brnoi, Ljubljanai, Pitesti, Vilniusi, Zágrábi, Wroclav, valamint a szlovákiai Selye János Egyetem, valamint a romániai Bab es-bólyai Egyetem magyar tagozata. Kutatócsoport nagysága: 4 fő Termékek, tanácsadó szolgáltatások: Emberi erőforrás tanácsadás: Szakembereink közre működnek vállalatok, közszolgálati szervezetek HR stratégiái, humán alrendszerei (munkakör-és kompetencia-elemzés, erőforrás-biztosítás, teljesítmény menedzsment, ösztönzés és javadalmazás, cafeteria, belső kommunikáció, szakszervezeti kapcsolatok) felmérésében, tervezésében és megvalósításában. Válság-és változás tanácsadás: Hazai és nemzetközi tapasztalataink alapján egyaránt tanácsadási programokat dolgozunk ki átalakulni, megújulni akaró vállalatokra és közszolgálati szervezetek számára. HR és menedzsment felmérések és kutatások: Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk különféle HR felmérések (pl. dolgozói elégedettség, cafeteria vizsgálatok, kultúrakutatások stb.) területén. Tréning és oktatás: Hozzá kívánunk járulni, hogy olyan menedzsment kurzusok, továbbképző programok (stratégia, marketing, HR, működés, projektek, inter-kulturalitás, AC-DC, coaching és mentoring stb.) jöjjenek létre, amelyek elvégzése 21

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014.

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014. Juttatások Magyarország 2014 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben Kutatási zárójelentés Budapest 2014. április Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

Juttatások Magyarország A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014.

Juttatások Magyarország A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014. Juttatások Magyarország 2014 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben Kutatási zárójelentés Budapest 2014. április Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

Új cafeteria szabályok

Új cafeteria szabályok 1 Új cafeteria szabályok 2016. november. 22. hvg.hu Kedden az Országgyűlés elfogadta a 2017-re vonatkozó új cafeteria szabályokat. Jövőre az alábbi szabályok szerint lehet tervezni a juttatásokat. Összeállt

Részletesebben

A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2012-ben

A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2012-ben / 21 2012.04.20. 14:02 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2012-ben Tisztelt Hölgyem, Uram! A Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központja és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Dolgozói létszám szerinti megoszlás

Dolgozói létszám szerinti megoszlás Az év Cafeteria rendszere 2010. díj Támogatói beszámoló. Bevezetés A díjra 2010. november 3-ig 107 pályázat érkezett. A pályázók közül aztán a 200 fı alatti és 201 fınél magasabb létszámot foglalkoztató

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27.

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. Soft Consulting Hungary Zrt. Alapítás - 1998 250 millió árbevétel

Részletesebben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2016. december 21. Változó cafetéria

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA 2017 Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben Budapest, 2017 Szerző: Surányi Imréné ISBN 978-963-638-522-4 ISSN 2416-2310 (Tanácsadói könyvek) ISSN 1788-0165 (Adózási

Részletesebben

Cafetéria - Magyarország 2016

Cafetéria - Magyarország 2016 1 / 27 Cafetéria - Magyarország 2016 Tisztelt Hölgyem, Uram! A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2016-ban A Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központja és a Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Cafeteria rendszer lehetséges forrásai Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Év végi pénz, vagy Cafeteria? Bruttó bér 150.000,-

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

Cafetéria - Magyarország 2014

Cafetéria - Magyarország 2014 1 / 22 2014.01.30. 11:30 Cafetéria - Magyarország 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben A

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Cafeteria tanácsadás 2011

Cafeteria tanácsadás 2011 Cafeteria tanácsadás 2011 LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu A béren kívüli juttatások szabályai A 2011-es adószabályok

Részletesebben

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez 2011. december Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921

Részletesebben

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből Előadó: Puskelyné Király Ágnes Okleveles adószakértő Top Cafeteria Kft Cafeteria 2014 Adómentes juttatások Távolsági

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Előadó: Tóth Róbert ügyvezető Bróker Royal Kft. JNSZMKIK regisztrált szakértője 2012. április 26. A biztosítás

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 19-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria

Részletesebben

Cafeteria újratervezés 2017.

Cafeteria újratervezés 2017. Cafeteria újratervezés 2017. Válaszadók száma: 250 Törvények Szja tv. (71. par., 1. melléklet) Mt. Ōpt Erzsébet rendelet SZÉP rendelet EHO Lakáshitel - rendelet Adózás 0 % adó 34,51% közteher 49,98%

Részletesebben

Béren kívüli-, és adómentes juttatások

Béren kívüli-, és adómentes juttatások Béren kívüli-, és adómentes juttatások Béren kívüli juttatások adózási szempontból az alábbi csoportokba sorolhatók - Kedvezményes kifizetői adózás mellett adható nem pénzbeli juttatások - Kifizetői adófizetés

Részletesebben

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján S o d e x o A k aé dm i a 2 0 1 0 B é r e n ív k ü l i m o tá ic vió B u k o l y i T aá ms, ájn o s s y G y u l a Témák: Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

JUTTATÁSOK MAGYARORSZÁG 2017

JUTTATÁSOK MAGYARORSZÁG 2017 JUTTATÁSOK MAGYARORSZÁG 2017 A VÁLLALATI JUTTATÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2017-BEN Kutatási zárójelentés Budapest 2017. február 1. Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

SZJA VÁLTOZÁSOK 2015

SZJA VÁLTOZÁSOK 2015 SZJA VÁLTOZÁSOK 2015 CAFETERIA-RENDSZER Adómentes juttatások és azok értékhatára 1. Munkába járás költség kiegészítés: a bérlet árának 14 %-a 2. Sporteseményre szóló belép : nincs korlát 3. Kulturális

Részletesebben

A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal. Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök

A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal. Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök VIII. NEMZETKÖZI TANÁCSADÓI KONFRERENCIA 2016. október

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról A Magyar Közlönyben kihirdették az egyes adótörvényekkel kapcsolatos törvények módosítását, amely érintette a béren kívüli juttatások és más munkavállalói

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

Cafetéria - Magyarország 2017

Cafetéria - Magyarország 2017 Cafetéria - Magyarország 2017 Tisztelt Hölgyem, Uram! A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2017-ben A Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központja és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Juttatások Magyarország A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2015-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest január 23.

Juttatások Magyarország A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2015-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest január 23. Juttatások Magyarország 2015 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2015-ben Kutatási zárójelentés Budapest 2015. január 23. Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

Cafeteria 2010 Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Cafeteria 2010 Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2010 március 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 2010-ben megváltozott a béren kívüli juttatások adózása, ezáltal a legtöbb vállalatnál

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október 30. Dr. Poór József, CMC Iliás Anikó Csak a változás állandó. Schopenhauer

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 15.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Cafeteria 2014. 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg?

Cafeteria 2014. 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg? Cafeteria 2014 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György Miért éri meg? A munkavállalók motivációjának, elégedettségének és elkötelezettségének fokozása Adómegtakarítás (adóoptimalizálás) Ún. zsebből

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-ai ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

Kafetéria Szabályzat

Kafetéria Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Kafetéria Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A kafetéria szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. A társaságnál alkalmazható

Részletesebben

Szállodák személyi ráfordításai

Szállodák személyi ráfordításai Szállodák személyi ráfordításai 1 Személyi ráfordítások 1. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő 5. Személyi ráfordítás mutatószámai

Részletesebben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2017. szeptember 6. Változó cafetéria

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Adóalapba nem tartozó, illetőleg költségnek nem számító tételek. SZJA.tv. 7.(1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni,

Adóalapba nem tartozó, illetőleg költségnek nem számító tételek. SZJA.tv. 7.(1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, a 2017. évi adó változásokról, a szakszervezet, és a munkahelyi szervezetek által nyújtható juttatásokról. A szakszervezetek létrejöttét, működését, a 2011.évi

Részletesebben

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT 2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT a Cserepes Sori Piac Piac KFT. cafeteria-rendszeréről Hatályba lépés: 2017. január 01. Jóváhagyta: Rácz Attila ügyvezető igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Választható

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére,

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, a 2014. évi adó változásokról, a szakszervezet, és a munkahelyi szervezetek által nyújtható juttatásokról. A szakszervezetek létrejöttét, működését, a 2011.évi

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

Mert én Magyarországon itt és

Mert én Magyarországon itt és Mert én Magyarországon itt és most vagyok fontos www.multi-pay.hu multi-pay@multi-pay.hu T.: +36 1 210 9774 F.: +36 1 210 9778 1. oldal Multi-Pay Cafeteria kártya zsebre vágható juttatások Forradalmian

Részletesebben

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2012. december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg?

Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg? Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György Miért éri meg? A munkavállalók motivációjának, elégedettségének és elkötelezettségének fokozása Adómegtakarítás (adóoptimalizálás) Ún.

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

Választható cafeteria elemek évben

Választható cafeteria elemek évben Választható cafeteria elemek 2017. évben A KSZ 77. pontja, valamint jelen utasítás alapján a Társaság az alábbi választható cafeteria juttatásokat biztosítja. A választható juttatások együttes, közterhekkel

Részletesebben

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései Karácsony Imréné cégtárs 2013. január15. Jövedelmeket terhelő adók Bérterhek Egyes meghatározott juttatások Kafetéria Szociális hozzájárulási adó

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL ADÓKEDEZMÉNYEK Első házasok kedvezménye: Új adókedvezmény 2015. január 1-től az első házasok kedvezménye. Mindenkinek jár, ahol az egyik fél legalább

Részletesebben

Mert én Magyarországon itt és

Mert én Magyarországon itt és Mert én Magyarországon itt és megadásával dönti el, hogy melyik egyenlegéről kíván költeni. most vagyok fontos Ezek a kódok a következők: 22?? Lehetőség saját üzemi étterem és büfé keretre 1. oldal Multi-Pay

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ÓBUDAI EGYETEM ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2016. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE 1.4. napirend Tárgy: Az Óbudai Egyetemen a közalkalmazottak részére adható juttatásokról szóló szabályzat módosítása Előterjesztő: Prof.

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek. 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége. 2. Munkabér Bérköltség

18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek. 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége. 2. Munkabér Bérköltség 18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek 1 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége. Munkabér Bérköltség. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő.

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek. 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége. 2. Munkabér Bérköltség

18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek. 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége. 2. Munkabér Bérköltség 18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek 1 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége 2. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

Széchenyi Pihenő Kártya

Széchenyi Pihenő Kártya Széchenyi Pihenő Kártya Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége XXXVI. Közgyűlés 2011. November 25. A mai prezentáció témája A Széchenyi Pihenő Kártya főbb jellemzői A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználási

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 14/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. A Testnevelési Egyetem Szenátusa a Testnevelési

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára FONTOS! 21 KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára 2011 JANUÁR 1 A Prémium Megoldás Kft. munkatársai nevében

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-juttatásairól

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata

Részletesebben

1.2. Kedvezményes lehetőségek a magyar adórendszerben. A munkavállalónak nem kell semmiféle további közterhet fizetnie. Összesen 49,98% közteher.

1.2. Kedvezményes lehetőségek a magyar adórendszerben. A munkavállalónak nem kell semmiféle további közterhet fizetnie. Összesen 49,98% közteher. Juttatások vagy készpénz Szakértői áttekintés 2016.06.10. Készítette: Fata László Cafeteria szakértő www.cafeteriatrend.hu E-mail: laszlo.fata@cafeteriatrend.hu 1. Juttatások közterhei 1.1. A munkabér

Részletesebben

Mert én Magyarországon itt és. most vagyok fontos

Mert én Magyarországon itt és. most vagyok fontos Mert én Magyarországon itt és most vagyok fontos www.multi-pay.hu multi-pay@multi-pay.hu T.: +36 1 210 9774 F.: +36 1 210 9778 1. oldal Multi-Pay Cafeteria kártya zsebre vágható juttatások Forradalmian

Részletesebben

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/konferencia HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások 2012. január 25. dr. Lukács Marianna A magyar szociális állam 60/1991. (X.29.) országgyűlési

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben