Juttatások Magyarország A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban. Kutatási zárójelentés. Budapest 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Juttatások Magyarország 2013. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban. Kutatási zárójelentés. Budapest 2013."

Átírás

1 Juttatások Magyarország 2013 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban Kutatási zárójelentés Budapest május

2 Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára készült. Kiadja: Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC kutatás vezetője Készítették: Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC Óhegyi Katalin tanácsadó Dr. Beke Jenő egyetemi docens Fata László cafetéria szakértő Pajor Mariann menedzser A kutatás szponzora: Cafeteria TREND Magazin A kutatás szakmai támogatói: Cafeteria TREND Magazin Országos Humánmenedzsment Egyesület Budapesti Kereskedelmi és Ipari Kamara ISBN Menedzsment és HR Kutató Központ, Szent István Egyetem, GTK TTI Tessedik S. u. 6., H-2100 Gödöllő Tel: ; /3128 Fax: , Mobil: ;

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés kutatási módszerek A résztvevő cégek jellemzői Adózási tudnivalók Alkalmazott juttatási rendszerek Garantált juttatások Rugalmas juttatások A cafeteria-rendszerek kialakítása és működtetése Cafeteria keretösszeg A cafeteria-rendszer jellegzetességei 2013-ban Újdonságok a cafeteria piacon Az adóterhek következményei Melléklet A résztvevő szervezetek listája A kutatást végzők bemutatása Menedzsment és HR Kutató Központ... 21

4 1. Bevezetés kutatási módszerek A Szent István Egyetem HR és Menedzsment Fejlesztő- és Kutató Központja felmérésében arra kereste a választ, hogy a gazdasági és pénzügyi válságból való kilábalás, valamint a bekövetkező adó- és pénzügyi változások hogyan hatnak az elkövetkező időszakban a vállalatok/intézmények juttatás menedzselésére és cafeteria rendszereire. A felmérésben való részvétel önkéntes és díjmentes volt, az adatokat bizalmasan kezeljük, melyet a felkérésünkhöz mellékelt Titoktartási nyilatkozatunkkal is megerősítettünk. A kérdőív kitöltése internetes kérdőív felvétellel történt. A kutatás egy 10 kérdéscsoportot magában foglaló kérdőíven alapul. A kérdőív az alábbi fő részekből áll: a cég neve és elérhetőségei, a résztvevő cég jellemzői, a résztvevőknél alkalmazott juttatási rendszerek, garantált juttatások, rugalmas juttatások, a cafeteria-rendszerek üzemeltetésének szervezeti sajátosságai, cafeteria keretösszegek, cafeteria-rendszerek működése a megváltozott adózási környezetben, a rugalmas rendszer bevezetési hajlandósága a cafetériát még nem alkalmazók körében, a béren kívüli juttatások jövője. A jelentésben foglalt megállapításainkat az általános statisztikai módszerek (átlag, gyakoriság, eloszlás) felhasználásával alapoztuk meg. A 443 kitöltött kérdőívből végül 419 volt értékelhető. Kutatásunk benchmark jellegű volt, a későbbi lekérdezésekhez, kutatásokhoz kíván összehasonlítási alapot adni, illetve képet szeretnénk adni arról, hogy a válaszadók hogyan vélekednek a béren kívüli juttatások jelenlegi szerepéről. Bár a minta összetétele és elemszáma nem minden tekintetben képviseli reprezentatívan a magyar vállalkozásokat, a kitöltő cégek listáját figyelembe véve (1. melléklet) olyan meghatározó szervezetek véleményét is sikerült lekérdezni, ami jól mutatja be a juttatás-menedzsment területén tapasztalható gyakorlatot és változásokat. A felmérésünket megkapja minden érvényes válaszadó szervezet, valamint a munkánkat támogató szakmai partner szervezetek is. A továbbiakban a felmérésünk részletes elemzése olvasható. 4

5 2. A résztvevő cégek jellemzői A felmérésben részt vevő szervezetek több mint fele az ipar, a pénzügyi szektor és a kereskedelem területén működik. 1. sz. ábra: A kutatásban résztvevők ágazati megoszlása A válaszadók döntő többsége (70%) hazai tulajdonú vállalkozás, csupán kevesebb, mint egyharmaduk van részben vagy egészében külföldi tulajdonban. 2. sz. ábra: A válaszadó szervezetek tulajdon szerinti megoszlása Felmérésünkben a kis- és középvállalatok dominanciája figyelhető meg: a vizsgált cégek közel egyötöde azonban méret és árbevétel tekintetében a nagyvállalatok közé sorolható. 5

6 3. sz. ábra: A válaszadó szervezetek megoszlása a foglalkoztatottak száma szerint 4. sz. ábra: A válaszadó szervezetek éves árbevétel szerinti megoszlása 6

7 3. Adózási tudnivalók A béren kívüli juttatások terén a 2010-es személyi jövedelemadó törvény hozott gyökeres változást, mely kimondja a legtöbb juttatás adómentességének megszűnését. A 2011-es vonatkozó adótörvény értelmében azonban az adóvonzatok kedvezőbben alakultak az előző évhez képest. A kedvezményes kategóriába sorolt juttatások után 19,04%-os közterhet köteles fizetni a juttató, vagyis a szuperbruttó 16%- ának megfelelő összeg az elvonás mértéke az idei évtől. További járulékterhek nem vonatkoztak ezekre a béren kívüli juttatásokra. A nevesített egyes meghatározott juttatások után (pl.: ajándék utalvány) a kifizetőt terhelő adó mértéke 51,17%, mely annyit jelent, hogy a 16% szja mellett az adóalappal növelt érték után még 27% egészségügyi hozzájárulás fizetendő ben a béren kívüli juttatások közterhei növekedtek. A személyi jövedelemadó továbbra is a nettó juttatás értékének 1,19-szeresére számított 16%, emellett a béren kívüli juttatásokat további 10% egészségügyi hozzájárulás (EHO) is terheli, szintén a nettó érték 1,19-szeresét véve alapul. Így a juttatások összesen 30,94% közteherrel adhatók, szemben a tavalyi 19,04%-kal. A béren kívüli juttatások körén kívül eső egyes meghatározott juttatások közterhei változatlanok maradtak az előző évhez képest ban a béren kívüli juttatások után fizetendő EHO mértéke 10-ről 14%-ra emelkedett, ezzel tovább növelve a nettó juttatások költségeit. 5. sz. ábra: 100 Ft nettó juttatás bruttó költségének változása között A kedvezményes adó- és járulékteher (35,7%) továbbra is éves és havi szinten meghatározott keretösszeghez kötött. A törvényben nevesített határösszegen felüli mérték után 51,17%-os közterhet kell megfizetni. A juttatót terhelő 35,7% közteher megfizetése mellett évente maximum 500 ezer forint összegig nyújtható juttatások a következők: Munkahelyi étkeztetés havi Ft-ig Erzsébet utalvány havi Ft-ig Széchenyi Pihenőkártya szálláshely alszámla évi Ft-ig Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámla évi Ft-ig Széchenyi Pihenőkártya szabadidő alszámla évi Ft-ig 7

8 Iskolakezdési támogatás gyermekenként és évente a minimálbér 30%-áig Helyi közlekedési bérlet Iskolarendszerű képzés évente a minimálbér két és félszereséig, Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás havonta a minimálbér 50 százalékáig, Önkéntes kölcsönös egészségpénztári és önsegélyező pénztárba nyújtott hozzájárulás havonta együttesen a minimálbér 30 százalékáig, Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe fizetett hozzájárulás havonta a minimálbér 50 százalékáig A munkáltató üdülőjében a munkavállaló és közeli hozzátartozói számára biztosított üdülés évente a minimálbér értékéig Adómentes jövedelem maradt továbbra is a munkáltató által nyújtott lakáscélú támogatás (ötévente 5 millió Ft), illetve a kockázati élet-, baleset- és betegségbiztosítás (havonta a minimálbér 30%-ig), valamint a sporteseményre és kulturális szolgáltatásra szóló belépő vagy bérlet (évente 50 ezer Ft). 8

9 4. Alkalmazott juttatási rendszerek A szervezetek juttatási politikájának fontos elemét képezik a juttatások. Ezeket a vállalatok különböző formában biztosíthatják dolgozóik számára: a munkáltató által meghatározott elemeket nyújtani a dolgozóknak, de dönthet úgy is a szervezet, hogy felkínálja az egyes elemek közti szabad választás lehetőségét (cafeteria rendszer keretében). A felmérésbe bevont szervezetek 84.7%-a alkalmazta a béren kívüli juttatásokat javadalmazási politikájában 2013-ban, közülük csak 5% jelezte, hogy a juttatások bizonyos dolgozói csoportokra korlátozottak, 95% az összes dolgozó számára biztosít juttatást. A megkérdezettek 26%-a bár nem használ cafeteria rendszert, de garantált juttatásokban részesíti dolgozóit. Cafeteria rendszer a résztvevő vállalatok 74%-ánál működik. Ezek 49%-a rugalmas juttatási rendszert (cafeteriát), valamint előre meghatározott garantált juttatásokat egyaránt kínált dolgozóinak, míg 51% kizárólag a cafeteria rendszert biztosítja. Azon cégeken belül, ahol nincsenek juttatások, 44%-nál soha nem is volt, 56%-nál korábban voltak juttatások, de megszüntették. Ezen belül 17% 2013-ban, 39% 2012-től, 25% 2011-től szüntette meg a juttatásokat re, amikor a juttatásokat terhelő adók életbe léptek, csak a megszüntetések 8%-a esik. A megszüntetés mellett döntő cégek egyike vegyesen külföldi és magyar tulajdonú, a többi hazai tulajdonú vállalkozás. Kétharmaduk 50 főt vagy az alatti létszámot foglalkoztatnak. Az 500 fő feletti létszámú cégek közül csak 3 szüntette meg a cafeteriát (két 1000 fő feletti céget is beleértve). Azon cégek döntő többségét (89%) is az 50 főnél kevesebbet foglalkoztatók teszik ki, ahol sosem voltak juttatások. A megszüntetés döntő oka a költségcsökkentés kényszere (72%), közrejátszott még a költséghatékonyságának csökkenése (22%). Az adminisztrációs terhek növekedését csak a megszüntetést elrendelő cégek 13%-a jelölte meg, mint a megszüntetésben közrejátszó tényezőt. Felmérésünk szerint a cafeteria elterjedtsége a szervezeti nagysággal van szoros összefüggésben. Míg az 1000 fő fölötti nagyvállalatok 87%-ánál megtalálható a rugalmas juttatási rendszer valamely formája (54%-nál fix juttatásokkal kombinálva), addig a 10 fő alatti mikro-vállalkozások csak mintegy 34%-a építette be ösztönzési rendszerébe a választható juttatásokat. 6. sz. ábra: Cafeteria rendszert működtető cégek megoszlása a foglalkoztatottak létszáma szerint 9

10 4.1 Garantált juttatások A garantált juttatások azok az elemek, amelyeket rögzítetten, rugalmas választás lehetősége nélkül kínálnak dolgozóiknak a munkaadók. A leggyakrabban biztosított fix juttatás az Erzsébet utalvány, a juttatásokat kínáló válaszadók 35%-ánál található meg. A tavalyi első helyről a másodikra szorult a mobiltelefon költségtérítés (27%), jellemzően a magáncélú használatot is munkakörönként meghatározott kerettel lehetővé téve. A juttatást biztosító válaszadók 23 %-a teszi lehetővé munkabér előleg felvételét. Tovább csökkent a nyelvi képzések juttatása, (20%-ról 13%-ra esett vissza a tavalyi felmérés adataihoz képest), illetve az iskolarendszeren belül, tanulmányi szerződéssel megvalósuló képzések biztosítása (22%-ről 16%-ra módosult a tavalyi adat). Ennek egyik lehetséges oka a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos szabályok 2012-es változása, a hozzájárulás felhasználható részének kiesésével csökkent a képzéssel kapcsolatos juttatások mértéke. Érdekesség még, hogy a biztosítások az adómentesség ellenére sem szereztek nagy népszerűséget, egyedül a kockázati életbiztosítás került be a legnépszerűbb juttatások közé (10%). 7. sz. ábra: Leggyakoribb garantált juttatások 2013-ban 10

11 4.2 Rugalmas juttatások A felmérésünk eredményei alapján a legnépszerűbb kínálati cafeteria elem 2013-ban a SZÉP kártya, amelynek mindhárom alszámlája egységesen népszerű, a cégeknek több mint 60%-a kínálja dolgozóinak a cafeteria keretében. Az Erzsébet utalvány (60%) és az egészségpénztári hozzájárulás pedig elérik az (59%) szintén a legnépszerűbb cafeteria elemek közé tartoznak. 8. sz. ábra: Cafeteria elemek gyakorisága 2013-ban Az étkezés támogatására több lehetőség áll a munkáltatók rendelkezésére. Az Erzsébet kártya, a SZÉP kártya vendéglátás és szálláshely alszámlái, munkahelyi étkezdében biztosított étkezés, valamint az eddig használatos étkezési utalványok. A cafeteriát működtető cégek 11%-a egyáltalán nem nyújt étkezési támogatást a cafeteria keretein belül, ezek közül egy cégnél szűnt meg 2013-ban, a többinél korábban sem volt része a cafeteria rendszernek. Feltehetően e cégek egy részénél az étkezési juttatás valamilyen formája a garantált juttatások között elérhető. A válaszadók 10%-a nyújt a cafeteriában egyféle juttatást az étkezés támogatására, 65% kétfélét, 13% háromfélét, és csak egyetlen (1000 fő feletti) cégnél található meg négyféle étkezési támogatás nyújtása. Az átlagos étkezési támogatások száma nem mutat nagy szóródást a vállalati méret függvényében: az 500 fő felettiek esetében átlagosan kétféle étkezési támogatás érhető el a cafeteriában, míg az ennél kisebb létszámú cégeknél ez az átlag 1.6 és 1.8 között váltakozik. A leggyakoribb étkezési támogatás az Erzsébet utalvány (a megkérdezettek 82,5%-ánál elérhető), és a SZÉP kártya vendéglátás alszámlája (79.5%). A válaszadók 12.9%-ánál helyi üzemi étkezde található. Az étkezési támogatások többi formája nem számottevő (6%), ez feltehetően a kedvezőtlenebb járulékteher miatt alakult így. 11

12 9. ábra: A különböző étkezési támogatások előfordulása a cafeteria rendszert működtetők körében Felmérésünkben a cafeteria rendszert működtető cégek többsége 5-10 elemet kínál dolgozóiknak 2013-ben (57%), négy vagy kevesebb elemet a válaszadó cégek 11% biztosít, és 32% teszi lehetővé 11 vagy több elem választását. A tavalyi adatokhoz képest az elemek átlagos számának növekedése figyelhető meg. 10. ábra: A cafeteria rendszerek megoszlása a kínált elemek száma szerint A kínált cafateria elemek számánál is megfigyelhető a dolgozói létszámmal való összefüggés, a 10 fő alatti vállalkozások átlagosan 5.3 elemet építenek be a rendszerbe, míg az 500főnél nagyobb cégek átlagos elemszáma meghaladja a 10-et. 11. ábra: Az átlagos cafeteria elemek száma a válaszadók létszáma szerint 12

13 4.3 A cafeteria-rendszerek kialakítása és működtetése A cafeteriával rendelkezők 22%-a 2005 előtt vezette be a béren kívüli juttatások rugalmas rendszerét. Ezután ig folyamatosan nőtt a cafeteria bevezetések száma, az új bevezetések 2011-től estek vissza jelentősen. Ez részben összefüggésbe hozható azzal, hogy a szabályozókörnyezet egyre inkább sújtja a béren kívüli juttatásokat, másrészt pedig a rugalmas juttatásokkal élni kívánó munkaadók nagyrészt már bevezették a rendszert. 12. sz. ábra: A cafeteria bevezetésének éve A cafeteria rendszer megtervezésénél, kialakításánál és bevezetésénél a vizsgált szervezetek összesen 33%-a vett igénybe külső szakértői segítséget. A külső segítség igénybevétele és a létszám között szoros statisztikai kapcsolat nem mutatható ki, bár mintánkban a 250 főnél kevesebb létszámot foglalkoztató cégek kisebb arányban vettek igényben külső tanácsadói segítséget a cafeteria bevezetésénél, mint a 250 fő feletti cégek, és legnagyobb arányban ez az 1000 főnél többet foglalkoztatókra jellemző. 13. sz. ábra: A cafeteria kialakításakor külső tanácsadói segítséget igénybevevők aránya a foglalkoztatottak létszáma szerint A cafeteria egykori bevezetésénél a pénzügyi szempontok kiemelkedő szerepet játszottak. A válaszadók döntő többsége a költségmegtakarítást jelölte meg a kialakítás legfontosabb tényezőjeként a bérként történő kifizetésekhez viszonyított jelentős adómegtakarítás mellett. Fontos tényezőnek bizonyult még a dolgozói elkötelezettség illetve elégedettség növelése is. Az utóbbi időkben egyre inkább igaz az a megállapítás, hogy egy vonzó munkahely olyan versenyképes javadalmazási csomagot kínál, melynek alapeleme a cafeteria rendszer, ami a dolgozói motiváció szempontjából nem jelent egyértelmű értéktöbbletet. A cafeteria kevésbé szolgálhat a dolgozói megtartás eszközeként véli a szervezetek többsége. 13

14 Összességében elmondható, hogy a cafeteria rendszer bevezetők körében minél régebben vezették be a rendszert, annál nagyobb súllyal esett latba a dolgozói elkötelezettség és elégedettség növelése. A költséghatékonyság a bevezetés idejétől függetlenül az egyik legfontosabb tényezőként szerepel. A bevezetés legfontosabbnak tartott indokai és a foglalkoztatott létszám között nem tudtunk kimutatni statisztikailag érvényes összefüggést, a legfontosabb indokok vállalatmérettől függetlenül hasonlóak. A cafeteria bevezetésének indokaként a legkevésbé fontosnak tartott szempontok között található a jövedelemcsomag versenyképességének növelése, a dolgozók megtartása, valamint a költségek kiszámíthatósága. 14. sz. ábra: A cafeteria rendszer bevezetésekor a főbb szempontok fontosságának megoszlása A cafeteria rendszerek szakszerű kialakítása mellett lényeges: az üzemeltetés folyamatos karbantartása, a hatékonyság rendszeres felülvizsgálata, és a dolgozói elégedettség nyomon követése. A válaszadók fele van pontosan tisztában a cafeteria rendszer működtetésének költségeivel. A működési költségek pontos ismeretére a kisebb cégek között merül fel az igény (70% feletti arányban a 100 főt vagy kevesebbet foglalkoztatók között). Az 1000 főnél nagyobb cégeknek csak 51%-a jelezte, hogy nyomon követi a működtetés költségét. A válaszadók 63%-a méri rendszeresen a cafeteria rendszer hatékonyságát. 14

15 A dolgozóknak a cafeteria rendszerrel való elégedettségének vizsgálatát csak a cégek 31%-a végzi rendszeresen. Ezek között kisebb arányban (24%) jellemző az elégedettség mérése a 100 fő alatti létszámú válaszadók esetében, és magasabb arányban (38%) az ennél nagyobb cégek esetében. 15. sz. ábra: A cafeteria rendszert rendszeresen felülvizsgálók aránya 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 68% 63% 32% Költségek Hatékonyság Elégedettség A juttatási rendszereik üzemeltetésével járó adminisztrációt nem szívesen adják ki a kezükből a vállalatok, 85%-uk cégen belül oldja meg a cafeteria adminisztrációját, csak 3% szervezi ki teljes mértékben, 12% pedig részben. Az adminisztráció sok helyütt még mindig táblázatkezelő program segítségével történik (34%), a második leggyakoribb adminisztrációs eszköz a bérszámfejtő programba integrált cafeteria modul (32%). A táblázatkezelő szoftverek minden cégméretnél megtalálhatóak, legkevésbé az 1000 fő feletti cégeknél (18%). Az 1000 főnél kisebb vállalatoknál a táblázatkezelők elterjedtsége átlagosan 46%-ban fordul elő, és az 1000 fő alatti tartományban nem mutat összefüggést a vállalat méretével. Ugyanakkor a papír alapú adminisztrációt leggyakrabban (37%) az 50 fő alatti cégeknél találjuk meg, és a cégméret növekedésével ez az arány fokozatosan csökken. Az 500 főnél nagyobb vállalatok 75%-a szoftveres megoldást alkalmaz. 48% bérszámfejtő programba integrált szoftverrel, 27% egyéb speciális szoftverrel dolgozik. Táblázatkezelőt csak 17% alkalmaz a cafeteria adminisztrációra, és papír alapon csak 8% működteti a rendszert. 16. sz. ábra: Adminisztrációs megoldások megoszlása Az adminisztráció hozzáigazítása az adótörvények változásaihoz csak elenyésző hányadnak jelent rendkívüli vagy nagy nehézséget (4%). A többségnél (73%) egyáltalán nem vagy csak kis mértékben okozott nehézséget az éves átállás. Ezen csoporton belül 80% valamilyen szoftveres megoldást alkalmaz a cafeteria adminisztrációjára. 15

16 4.4 Cafeteria keretösszeg Az éves szinten meghatározott cafeteria keretösszegeket a válaszadók több, mint fele (55%) egységes fix összegben határozta meg. A válaszadók 31%-a munkavállalói csoportokat definiált különböző keretösszeg jogosultságokkal, ahol egyazon csoport tagjai számára egységesített fix keret áll rendelkezésre. A válaszadók elenyésző hányada (4%) állapította meg az elkölthető összeget az alapbér egységes százalékában, ily módon munkavállalónként eltérő, egyedi kereteket nyújtva, és csak 3% definiálta a kereteket az alapbér dolgozói csoportonként eltér százalékában. Szintén kevés válaszadó, mindössze 7% alkalmaz kombinált megoldásokat: dolgozóik egy előre megállapított fix összeg és az alapbér bizonyos százalékának összegét fordíthatják juttatásokra. 17. sz. ábra: Keretösszeg meghatározásának módja A dolgozók számára egy adóévben elkölthető cafeteria összegek szervezetenként meglehetősen eltérnek. A kutatásba bevont vállalatok több mint fele (64%) 200 ezer Ft fölött állapította meg egy dolgozó átlagos éves keretösszegét. A keretösszegek leginkább (77%) a 100 ezer és 400 ezer forintos tartományon belül szóródnak. A kedvezményesen adható keretösszeg maximuma 500 ezer Ft, de ezt a vállalatoknak csak kis hányada használja ki, 16% juttat 400 és 500 ezer Ft közötti összeget, és 4% 500 ezer Ft-ot meghaladó összeget. Szintén elenyésző hányad állapít meg 100 ezer Ft alatti éves keretet. 18. sz. ábra: Éves keretösszeg mértéke 16

17 A rendelkezésre álló keretösszeg az előző évhez képest változatlan maradt a szervezetek csaknem felénél. 15%-uk csökkenteni kényszerült, 36% viszont növelte a keretet. 19. sz. ábra: Éves keretösszeg változása Mind a kis- mind pedig a nagyvállalatoknál előfordul csökkenés és növelés is, nem mutatható ki a vállalat méretével való kapcsolat. Feltehetően a keretösszeg felülvizsgálata inkább a cégre ható gazdasági környezet hatásaival függhet össze. Ezt támasztják alá a keretösszeg felülvizsgálatának szempontjai, amelyek szerepet játszottak a cégek döntéseiben. A legtöbb cég több szempontot is figyelembe vett a felülvizsgálat során. A keretösszeg változását döntő módon az infláció és a bérszínvonal alakulása határozta meg (90% felett). Fontos még a cégek számára a juttatások versenyképessége (89% vette figyelembe). Ugyanakkor kevésbé fontos szempont az adó- és járulékterhek változása (52%) illetve a cég üzleti eredményessége (59%) a cafeteria keret felülvizsgálata során. 20. ábra. A 2013-as keretösszeg felülvizsgálatánál figyelembe vett szempontok gyakorisága 17

18 4.5 A cafeteria-rendszer jellegzetességei 2013-ban Újdonságok a cafeteria piacon A béren kívüli juttatások palettáján gyakorlatilag évek óta szűkül azoknak az elemeknek a listája, melyeket valóban elérhetővé tesz egy-egy munkáltató a cafeteria porfóliájában. A 2013-as évben lényeges változás ezen a téren nem következett be, az elérhető juttatások nagyjából megegyeznek a 2012-ben adható juttatásokkal ben két új elem vette át a vezető szerepet a cafeteria juttatások között: a Széchenyi Pihenőkártya és az Erzsébet utalvány, ezek vezető pozíciója 2013-ban tovább erősödött. A SZÉP kártyát cafeteria rendszer keretében nyújtó cégek többnyire mindhárom alszámlát elérhetővé teszik dolgozóik számára, és az elfogadóhelyek is elérték a felhasználók szempontjából kényelmet jelentő kritikus tömeget. Az adómentesen évi 50 ezer forint összegig adható sporteseményre szóló belépő kiegészült a kulturális szolgáltatásokra szóló belépő lehetőségével. Az állam továbbra is meghatározó szerepet kíván vállalni a cafeteria piacon. A SZÉP kártya esetében a kormányzati szándék az volt, hogy az elfogadóhelyek számára csökkenjen a korábbi igen magas jutalék a korábbi utalványokhoz képest, és egyszerűsödjön az elfogadói rendszer. Emellett a törvényalkotó szándéka, hogy erősítse a turizmus, vendéglátás szektor működését. Ugyanakkor az Erzsébet utalványhoz hasonlóan piaci szereplők vitatják, hogy a kártya rendszere megfelel-e az EU előírásoknak. Mind az Erzsébet utalvány mind pedig a SZÉP kártya rendszerét kötelezettségszegési eljárás keretében vizsgálja az Európai Bizottság, amely még folyamatban van, eközben az elfogadói hálózat bővül, és ezen juttatások népszerűsége növekszik Az adóterhek következményei A 2010-ben megjelenő, szinte az összes jellemző cafeteria elemet terhelő adó teljesítése szintén döntést kívánt a juttatásokat nyújtó szervezetektől. Bár a jogszabályok értelmében a kedvező adózású juttatások adóterhei egyértelműen és kizárólag a munkáltatót terhelik, de semmi nem tiltja, hogy ezeket az adóterheket a munkáltató átruházza a munkavállalóra, ezzel megteremtve az egyes juttatáselemek nettó értékének és adóval növelt bruttó árának a különbségét. Felmérésünk alapján kiderül, hogy a vállalatok döntő többsége élt is ezzel a lehetőséggel 2013-ban: a válaszadók 39%-a vállalta az adóterhek egészét, 13%-uknál a költségeken a felek egyaránt osztoztak,»» míg 48%-uk a juttatáselemek ún. költségszorzóiba beépítve, a jogosultak keretösszegének terhére fizettette meg az adót. 18

19 A közterheket magukra vállaló szervezetek nagy része kis- és középvállalkozás, közülük átlagosan minden harmadik egyoldalúan teljesítette a költségeket. 21. sz. ábra: Adóterhek teljesítése A juttatásokat terhelő egyre növekvő adók és járulékok megjelenésével sok vállalat bizonytalanodott el a béren kívüli juttatások, ezen belül is a cafeteria rendszerek fenntartásának létjogosultságával vagy éppen kialakításának megtérülésével kapcsolatban. Azoknak a válaszadóknak az aránya, akik úgy gondolják, hogy még mindig van értelme a juttatásoknak, a es arányról 79%-ról 2012-ben lecsökkent 59%-ra, 2013-ban 61%-ot tesz ki, vagyis az idei évben a vélemény nem mutat lényeges átrendeződést. Úgy tűnik azonban, hogy a kis- és középvállalatok kevesebb jelentőséget tulajdonítanak a juttatások nyújtásával realizálható haszonnak a felmérésben résztvevő nagyvállalatoknál. 22. sz. ábra: A juttatások jövőbeli szerepének megítélése A cafeteriát jelenleg nem működtető cégek nagy része (77%) nem is tervezi a rendszer bevezetését. 18% még bizonytalan, és összesen csak 3 válaszadó nyilatkozott úgy, hogy tervbe van véve a cafeteria jövőbeni bevezetése. 19

20 5. Melléklet 5.1 A résztvevő szervezetek listája Az érvényes válaszokat adó 419 szervezet közül 194 járult hozzá nevének közléséhez, amelyek az alábbiakban olvashatók: 3DHISTECH Kft Farkas-transz kft OTP Bank Nyrt Accenture Kft Fekete és Társai Bt P Data System Kft Adó Per Számviteli Kft FIORENTINI HUNGARY KFT Paneldoctor Kft Agroprodukt Kft Fliegl Abda Kft Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala AIX Kft Formula/400 Informatikai Kft Pedagógusok Szakszervezete Aktuar-Med Kft Fuchs Oil Hungária Kft Penta kft Akvafone Kft FUVINFO IRODA KFT Phoenix Mecano Kecskemét Kft Alcoa.Köfém Kft Gablini Cégcsoport Pikopack Zrt Alpine Kft Galgamenti Szövetkezet Polgármesteri Hivatal Alukonstrukt Kft Gandhi Gimnázium KH NP KFT PolyOne Kft Antor Kft GDF Pontex kft ARVIA Kft Generali-Providencia Biztosító Zrt Poppe + Potthoff Hungária Kft Auchan Magyarország Kft Grimas kft Prohuman Kft. Audi hungaria Motor Kft Groupama Garancia Biztosító Zrt PTE KK OTI Bács Volán Zrt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt PwC Magyarország Kft Baptista szeretetszolgálat utcafront Újbuda szálló Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ R&R Software Zrt. Bárc Hotel Kft Hermann Kft Rába Nyrt BEFOG Kft Hewlett-Packard Rail Cargo Hungaria Zrt Bella Trend Kft. Hexenkunst Bt Robotechnics Kft Béres Gyógyszergyár Zrt HÍRÖS GEO KFT S&T Consulting Hungary Kft Biaplan Mérnökiroda Kft Horváth Róbert E.V. Sajó Hús BKK Közút Zrt HRCV Kft. SAMSUNG Electronics Magyar Zrt Blackrock Hungaropharma Zrt Sapa Profiles Kft Bols Hungary KFt. Illés Szám-Info Kft SBS Kft Bóly Zrt IRF Automotive Kft SH-ITB KFT Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal JOA STI Petőfi Nyomda Kft Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium JoGa Soft Bt Syngenta Seeds Kft Borsodi Sörgyár Kft Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Szatmári Kft Bourns Kft K&H BANK ZRT Szigtvári Polgármesteri Hivatal Brooks Instrument Kft KELER Zrt Színvonal-1 Kft Buda-Cash Brókerház Zrt Kenese Golf Kft Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala CALLIDUS Könyvvizsgáló Kft Kioto Kft SZU-MA Plusz Kft Carion Business Center Pécs Kipszeres kft Tateyama Kft Cascade Engineerin Europe Kft Kisújszállási Térségi Szoc. Otth.és Alapszolg.Közp Tax-Orientation Consulting Kft Casper Kft KLUG-E Bt Telenor Magyarország Zrt CG Electric Systems Hungary Zrt KÖMI Kft TÉSZ Chinoin Zrt Komlói Egészségcentrum TEVA Gyógyszergyár Zrt Conlet Human Support Kft Lafarge Cement Magyarország Kft Tisza Volán Zrt Conlet Istrument Kft Lapidáris Kft TMK-Automatika Kft Core Venture Zrt Lev-Org Bt TMK-SZERVÍZ KFT CREDITEXPRESS Magyarország Kft LJP Common Sense Kft TóSped Kft Csepel Komplex kft LKD BAU KFT Tóth Csaba és tsa bt Csongrád Megyei Kormányhivatal Magnetec-Ungarn Kft Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Dafko Kft Magyar Államkincstár TRESSER RESTAURANTS kft Debreceni Gyógyfürdő Kft Magyar Posta Zrt. UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Diversey Magyar Suzuki Zrt Univerzál Zrt DLA Piper Magyar Telekom Nyrt. Valres Kft DOMNET TV Domoszló Kft Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal VELUX Magyarország Kft Dongjin Sebes Kft MAL Zrt Vescot Kft Dunamenti Tűzvédelem Zrt Masterplast Kft Veszprém Megyei Kormányhivatal ECOVIS BUDAPEST MATERIÁL VEGYIPARI SZÖVETKEZET VGKE Tanácsadó Kft EDF DÉMÉÁSZ Zrt Mátrai Erőmű ZRt Villeroy & Boch Magyarország Kft EDOL-SZÁM Kft Matro Kft Villkász Kft Egis Gyógyszergyár Nyrt MÁV Zrt. VIZSU-TAX Kft Egon Zehnder International Kft. METCOSPED Kft VPM-Szerviz Kft ELEKTROLIT kft Michelin Hungária Kft W.E.T. Automotive Systems Magyarország Kft Elektrolit kft Mondi Bags Hungária Kft. WESSLING Hungary kft ÉMI Nonprofit Kft MonRo 2000 Számviteli Kft Whirlpool Magyarország Kft ERM Hungária Kft MPE Hajnalcsillag WILO Magyarország Kft Ernst & Young MTG METro Gratis Kft Worldmark Kft euro swing kft Naturtex Kft YCH Kft Eurorisk Kft NAV Baranya Megyei Adóigazgatóság Zirci Takarékszövetkzet Evanco Kft Nehéz Kő Kft ZV-Viker Zrt. F. Segura Hungária Kft Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zwack Unicum Nyrt FAG Magyarország Ipari Kft NI Hungary Kft. 20

21 5.2 A kutatást végzők bemutatása Menedzsment és hr kutató Központ Kutató Központ vezetője: Dr. Poór József egyetemi tanár bejegyzett menedzsment tanácsadó (CMC) Elérhetőségünk: Menedzsment és HR Kutató Központ, Szent István Egyetem, GTK TTI Tessedik S. u. 6., H-2100 Gödöllő Tel: ; /3128 Fax: , Mobil: ; Kutatási területek: Hasonlóságok és különbségek a nemzetközi leányvállalatok HR tevékenységében a kelet-európai vállalatoknál: Ezt a kutatást a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Vezetés és Szervezés Tanszéke és hat kelet európai ország egyetem gazdaságtudományi fakultásai kutatóinak közös projektje (Brno, Ljubljana, Pitesti, Vilnius, Zágráb, Wroclav) Magyarországi és a kelet-európai HR globális összehasonlításban: A világ egyik legnagyobb független emberi erőforrás menedzsment politikákat és gyakorlatot vizsgáló hálózata az 1989-ben öt alapító ország által létrehozott CRANET (Cranfield Network on Comparative Human Resource Management). Válság szorításában a Menedzsment és HR: Folyamatosan vizsgáljuk nemzetközi adatok tükrében válság hatását a hazai vállalatok és intézmények menedzsment és HR gyakorlatára. Ehhez kapcsolódva többek között vizsgáljuk az általános HR és Menedzsment trendeket, továbbá kutatjuk a válság hatását a felsővezetői jövedelmekre, cafeteria típusú megoldásokra. Közszolgálati és egyetemi HR rendszerek továbbfejlesztése: Hazai és nemzetközi összehasonlítás keretében vizsgáljuk a hazai és más országok közszolgálati és egyetemi HR rendszerek fejlesztését. Menedzsment tanácsadás európai összehasonlításban: A kutatás keretében azt vizsgáljuk, hogy mi jellemzi 24 európai ország esetében a konzultáns cégek gyakorlatát (Támogató: Federation European Management Consultant Associations = FEACO) Kelet-Európa népei közötti együttműködés javítása: Hozzá kívánunk járulni a régió népei közötti együttműködés, megbékélés, inter-kulturális megértés, valamint az európai egyesülési folyamat elmélyítéséhez az inter-kulturális, a menedzsment és a HR kutatások segítségével. Ebben a munkában szakmai partnereink a Brnoi, Ljubljanai, Pitesti, Vilniusi, Zágrábi, Wroclav, valamint a szlovákiai Selye János Egyetem, valamint a romániai Bab es-bólyai Egyetem magyar tagozata. Kutatócsoport nagysága: 4 fő Termékek, tanácsadó szolgáltatások: Emberi erőforrás tanácsadás: Szakembereink közre működnek vállalatok, közszolgálati szervezetek HR stratégiái, humán alrendszerei (munkakör-és kompetencia-elemzés, erőforrás-biztosítás, teljesítmény menedzsment, ösztönzés és javadalmazás, cafeteria, belső kommunikáció, szakszervezeti kapcsolatok) felmérésében, tervezésében és megvalósításában. Válság-és változás tanácsadás: Hazai és nemzetközi tapasztalataink alapján egyaránt tanácsadási programokat dolgozunk ki átalakulni, megújulni akaró vállalatokra és közszolgálati szervezetek számára. HR és menedzsment felmérések és kutatások: Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk különféle HR felmérések (pl. dolgozói elégedettség, cafeteria vizsgálatok, kultúrakutatások stb.) területén. Tréning és oktatás: Hozzá kívánunk járulni, hogy olyan menedzsment kurzusok, továbbképző programok (stratégia, marketing, HR, működés, projektek, inter-kulturalitás, AC-DC, coaching és mentoring stb.) jöjjenek létre, amelyek elvégzése 21

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014.

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014. Juttatások Magyarország 2014 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben Kutatási zárójelentés Budapest 2014. április Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2012-ben

A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2012-ben / 21 2012.04.20. 14:02 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2012-ben Tisztelt Hölgyem, Uram! A Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központja és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MENEDZSMENT TANÁCSADÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2014

MENEDZSMENT TANÁCSADÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2014 MENEDZSMENT TANÁCSADÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2014 Kutatási zárójelentés Budapest 2014. július 1. Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára készült. Kiadja: Dr. Poór József

Részletesebben

TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN OTP ADLAK EGYBEN EGYSZERŰBB! OTP CAFETERIA KÁRTYA

TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN OTP ADLAK EGYBEN EGYSZERŰBB! OTP CAFETERIA KÁRTYA 2015 A Z O T P C S O P O R T I N F O R M Á C I Ó S M A G A Z I N J A I N G Y E N E S K I A D V Á N Y 06 13 18 TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

A HR helyzete Magyarországon. tapasztalatai alapján

A HR helyzete Magyarországon. tapasztalatai alapján A HR helyzete Magyarországon az Országos HR Benchmark Felmérés 2011 tapasztalatai alapján Tartalomjegyzék 1. SZERVEZETI ADATOK... 3 2. STRATÉGIA ÉS TERVEZÉS... 8 3. MUNKAERŐPIACI JELLEMZŐK... 14 4. TOBORZÁS,

Részletesebben

Felmérés a magyarországi vállalatok munkavállalóinak járó juttatásokról. kpmg.hu

Felmérés a magyarországi vállalatok munkavállalóinak járó juttatásokról. kpmg.hu Felmérés a magyarországi vállalatok munkavállalóinak járó juttatásokról kpmg.hu Tartalom Bevezetés 3 Cafeteria-programok 4 Hosszú távú munkavállalói juttatások 8 Részvényopciós program 1 A felmérésben

Részletesebben

A HR MAGYARORSZÁGON: az Országos HR Benchmark Felmérés 2010 alapján

A HR MAGYARORSZÁGON: az Országos HR Benchmark Felmérés 2010 alapján A HR MAGYARORSZÁGON: az Országos HR Benchmark Felmérés 2010 alapján 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 PROBLÉMÁS TERÜLETEK... 15 A HR JÖVŐJE... 19 HR STRATÉGIA... 27 A HR SZEREPE A SZERVEZETBEN...

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

A munkavállalókat érintő legfontosabb adóváltozások 2012-től és az elvárt bérek

A munkavállalókat érintő legfontosabb adóváltozások 2012-től és az elvárt bérek Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu A munkavállalókat érintő legfontosabb adóváltozások 2012-től és az elvárt bérek I. A munkaadó által fizetendő tb-járulék ezentúl 27 %-os, változatlan

Részletesebben

Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011

Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011 Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

KÖZ-ÉRDEK. 2015. január. a Közúti Közlekedési Szakszervezet hírlevele ÖSSZEFOGÁS ERŐ VÉDETTSÉG. Cafeteria. Béren kívüli juttatások 2015-ben TARTALOM:

KÖZ-ÉRDEK. 2015. január. a Közúti Közlekedési Szakszervezet hírlevele ÖSSZEFOGÁS ERŐ VÉDETTSÉG. Cafeteria. Béren kívüli juttatások 2015-ben TARTALOM: 2015. január Emberhez méltó jelent és biztos jövőt mindenkinek! KÖZ-ÉRDEK a Közúti Közlekedési Szakszervezet hírlevele ÖSSZEFOGÁS ERŐ VÉDETTSÉG TARTALOM: Cafeteria Közúti Közlekedési Szakszervezet Béren

Részletesebben

FODOR PÉTER KEREKES KINGA MAJÓ ZOLTÁN POÓR JÓZSEF

FODOR PÉTER KEREKES KINGA MAJÓ ZOLTÁN POÓR JÓZSEF 1 Tartalomjegyzék FODOR PÉTER KEREKES KINGA MAJÓ ZOLTÁN POÓR JÓZSEF A globális gazdasági és pénzügyi válság hatása a humán erõforrásokra Magyarországon...5 PETE ISTVÁN NAGY ÁGNES VOLKÁN (CARDOS) ILDIKÓ

Részletesebben

Munkavállalói pénzügyi ösztönző rendszerek. Növekvő munkavállalói motiváció, jobb vállalati eredmények

Munkavállalói pénzügyi ösztönző rendszerek. Növekvő munkavállalói motiváció, jobb vállalati eredmények Munkavállalói pénzügyi ösztönző rendszerek Növekvő munkavállalói motiváció, jobb vállalati eredmények 2 Készült Magyarországon, 2010 szeptemberében. A kiadvány a TOBEQU 3 - TOwards a BEtter QUality of

Részletesebben

IV. 18. Személyi ráfordítások tényezői

IV. 18. Személyi ráfordítások tényezői Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet IV. 18. Személyi ráfordítások tényezői Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 1995, 2010, 2015 Harmadik kiadás Vázlat

Részletesebben

Az emberierőforrás-gazdálkodás átalakulása a nemzetközi cégek leányvállalatainál Magyarországon és a kelet-európai régióban

Az emberierőforrás-gazdálkodás átalakulása a nemzetközi cégek leányvállalatainál Magyarországon és a kelet-európai régióban Műhely Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. január (64 89. o.) Poór József Az emberierőforrás-gazdálkodás átalakulása a nemzetközi cégek leányvállalatainál Magyarországon és a kelet-európai régióban Számos

Részletesebben

Tardos Katalin. Esélyegyenlőség és sokszínűség a munkahelyeken. mtd Tanácsadói Közösség

Tardos Katalin. Esélyegyenlőség és sokszínűség a munkahelyeken. mtd Tanácsadói Közösség Tardos Katalin Esélyegyenlőség és sokszínűség a munkahelyeken mtd Tanácsadói Közösség A szerzőről Tardos Katalin mintegy húsz éve dolgozik az MTA Szociológiai Kutatóintézetében szociológus kutatóként.

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

Bérek, adózás, kafetéria, 2014

Bérek, adózás, kafetéria, 2014 Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Bérek, adózás, kafetéria, 2014 1. ADÓVÁLTOZÁSOK A bérek adózásában jövőre nem lesznek lényeges változások. Az apróbb módosítások közül a családi

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2012. December

HR HÍRLEVÉL. 2012. December HR HÍRLEVÉL 2012. December MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenőrzésre felkészítő oktatások EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Hivatalos ügyintézés Otthon keresés

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009

SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009 SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐSIKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAKIRÁNY LEHETŐSÉGEK ÉS IGÉNYEK A TANÁCSADÁS

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában (Dr. Poór József Dr.

Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában (Dr. Poór József Dr. Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában (Dr. Poór József Dr. Farkas Ferenc) Gödöllő 2011. Cím Átalakuló emberi erőforrás menedzsment

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

A HONVÉDSÉG, MINT MUNKÁLTATÓ VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ MUNKAERŐPIACÁN

A HONVÉDSÉG, MINT MUNKÁLTATÓ VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ MUNKAERŐPIACÁN SZABÓ István A HONVÉDSÉG, MINT MUNKÁLTATÓ VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ MUNKAERŐPIACÁN THE ARMY, THAN THE EXAMINATION OF AN EMPLOYER'S COMPETITIVENESS ON THE LABOUR MARKET OF THE SOUT-PLAIN

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

Esélyegyenlőség és családbarát vállalati gyakorlatok

Esélyegyenlőség és családbarát vállalati gyakorlatok Tardos Katalin Esélyegyenlőség és családbarát vállalati gyakorlatok A munkahelyi esélyegyenlőség vállalati felelősségvállalás III. országos benchmark felmérésének összefoglaló tanulmányai Budapest, 2014

Részletesebben

KKV Évkönyv 2012. A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon

KKV Évkönyv 2012. A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon KKV Évkönyv 2012 A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon Budapest, 2013 KKV Évkönyv 2012 Nemzetgazdasági Minisztérium, 2013 ISSN 1416-2334 Az évkönyvet készítette a Századvég Gazdaságkutató

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben