Juttatások Magyarország A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014."

Átírás

1 Juttatások Magyarország 2014 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben Kutatási zárójelentés Budapest április

2 Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára készült. Kiadja: Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC kutatás vezetője Készítették: Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC Óhegyi Katalin tanácsadó Dr. Beke Jenő egyetemi docens Fata László cafetéria szakértő Pajor Mariann menedzser Web-es programozás: Dr. Sinka Róbert e-learning szakértő A kutatás támogatója: Cafeteria TREND Magazin A kutatás szakmai támogatói: Cafeteria TREND Magazin Országos Humánmenedzsment Egyesület Budapesti Kereskedelmi és Ipari Kamara ISBN Menedzsment és HR Kutató Központ, Szent István Egyetem, GTK TTI Tessedik S. u. 1., H-2100 Gödöllő Tel: ; /3128 Fax: , Mobil: ;

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés kutatási módszerek A résztvevő cégek jellemzői Adózási tudnivalók Alkalmazott juttatási rendszerek Garantált juttatások Rugalmas juttatások A cafeteria-rendszerek kialakítása és működtetése Cafeteria keretösszeg A cafeteria-rendszer jellegzetességei 2014-ben Újdonságok a cafeteria piacon Az adóterhek következményei A juttatások jövőbeni szerepe Mellékletek Interjú válaszok a cafeteriával kapcsolatban A résztvevő szervezetek listája A kutatást végzők bemutatása Menedzsment és HR Kutató Központ... 26

4 1. BEVEZETÉS KUTATÁSI MÓDSZEREK A Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központja felmérésében arra kereste a választ, hogy a gazdasági és pénzügyi válságból való kilábalás, valamint a bekövetkező adó- és pénzügyi változások hogyan hatnak az elkövetkező időszakban a vállalatok/intézmények juttatás menedzselésére és cafeteria rendszereire. A felmérésben való részvétel önkéntes és díjmentes volt, az adatokat bizalmasan kezeljük, melyet a felkérésünkhöz mellékelt Titoktartási nyilatkozatunkkal is megerősítettünk. A kérdőív kitöltése internetes kérdőív felvétellel történt. A kutatás egy 10 kérdéscsoportot magában foglaló kérdőíven alapul. A kérdőív az alábbi fő részekből áll: a cég neve és elérhetőségei, a résztvevő cég jellemzői, a résztvevőknél alkalmazott juttatási rendszerek, garantált juttatások, rugalmas juttatások, a cafeteria-rendszerek üzemeltetésének szervezeti sajátosságai, cafeteria keretösszegek, cafeteria-rendszerek működése a megváltozott adózási környezetben, a rugalmas rendszer bevezetési hajlandósága a cafetériát még nem alkalmazók körében, a béren kívüli juttatások jövője. A jelentésben foglalt megállapításainkat az általános statisztikai módszerek (átlag, gyakoriság, eloszlás) felhasználásával alapoztuk meg. A kutatás során 470 értékelhető kérdőívet kaptunk. Kutatásunk benchmark jellegű volt, a későbbi lekérdezésekhez, kutatásokhoz kíván összehasonlítási alapot adni, illetve képet szeretnénk adni arról, hogy a válaszadók hogyan vélekednek a béren kívüli juttatások jelenlegi szerepéről. A kvantitatív felmérésünkkel párhuzamosan 20 vállalatnál és intézménynél interjú módszerrel is vizsgáltuk a juttatásokkal és a cafeteriával kapcsolatos néhány fontosabb szempontot. Az így kapott értékelhető válaszok a jelentés 1. mellékletében találhatók. Bár a minta összetétele és elemszáma nem minden tekintetben képviseli reprezentatívan a magyar vállalkozásokat, a kitöltő cégek listáját figyelembe véve (2. melléklet) olyan meghatározó szervezetek véleményét is sikerült lekérdezni, ami jól mutatja be a juttatás-menedzsment területén tapasztalható gyakorlatot és változásokat. A felmérésünket megkapja minden érvényes válaszadó szervezet (amennyiben megadták elérhetőségüket), valamint a munkánkat támogató szakmai partner szervezetek is. A továbbiakban a felmérésünk részletes elemzése olvasható. 4

5 2. A RÉSZTVEVŐ CÉGEK JELLEMZŐI A 470 válaszadó közül 370 (79%) a versenyszférából került ki, 81 (17%) a közszférához tartozik, 19 (4%) pedig a non-profit szektorban működik. A versenyszférában működő válaszadók több mint 60%-a az ipar, a pénzügyi szektor vagy a kereskedelem területén működik. 1. sz. ábra: A kutatásban résztvevő versenyszférában működő cégek ágazat szerinti megoszlása A válaszadók döntő többsége (69%) hazai tulajdonú szervezet, csupán kevesebb, mint egyharmaduk van részben vagy egészében külföldi tulajdonban. 2. sz. ábra: A válaszadó szervezetek tulajdon szerinti megoszlása 5

6 Felmérésünkben a kis- és középvállalatok dominanciája figyelhető meg: a vizsgált cégek közel egyötöde azonban méret és árbevétel tekintetében a nagyvállalatok közé sorolható. 3. sz. ábra: A válaszadó szervezetek megoszlása a foglalkoztatottak száma szerint 4. sz. ábra: A válaszadó szervezetek éves árbevétel szerinti megoszlása 6

7 Az idei felmérésben vizsgáltuk először a résztvevők földrajzi megoszlását. 370 szervezet jelölt meg egy telephelyet, 100 válaszadó juttatási politikája több megyében működő telephelyen is érvényes, ezek közül 25 szervezet minden megyében jelen van. Az 5. ábra az összes válaszadó összes telephelyeinek területi megoszlását mutatja. 5. sz. ábra: A válaszadó szervezetek összes telephelyeinek regionális megoszlása 7

8 3. ADÓZÁSI TUDNIVALÓK A béren kívüli juttatások terén a 2010-es személyi jövedelemadó törvény hozott gyökeres változást, mely kimondja a legtöbb juttatás adómentességének megszűnését től egészségügyi hozzájárulás (EHO) is terheli a juttatásokat. Az adó-és járulékkedvezmények mértéke és a kedvezménnyel adható juttatások mennyisége és köre évről évre változott. Ezen időszak során a kedvezménnyel és kedvezmény nélkül igénybe vehető juttatások közterhei közötti különbség radikálisan lecsökkent, a 2008-as % különbség 2013-ra 15.47%-ra csökkent ben nem történt változás az elmúlt évhez képest a juttatásokat terhelő közterhek mértékének tekintetében. 6. sz. ábra: 100 Ft nettó juttatás bruttó költségének változása közöttv A kedvezményes adó- és járulékteher (35,7%) továbbra is éves és havi szinten meghatározott keretösszeghez kötött. A törvényben nevesített határösszegen felüli mérték után 51,17%-os közterhet kell megfizetni. A juttatót terhelő 35,7% közteher megfizetése mellett évente maximum 500 ezer forint összegig nyújtható juttatások a következők: Munkahelyi étkeztetés havi Ft-ig Erzsébet-utalvány havi Ft-ig Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámla évi Ft-ig Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámla évi Ft-ig Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámla évi Ft-ig Iskolakezdési támogatás gyermekenként és évente a minimálbér 30%-áig Helyi közlekedési bérlet Iskolarendszerű képzés évente a minimálbér két és félszereséig, Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás havonta a minimálbér 50 százalékáig, Önkéntes kölcsönös egészségpénztári és önsegélyező pénztárba nyújtott hozzájárulás havonta együttesen a minimálbér 30 százalékáig, Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe fizetett hozzájárulás havonta a minimálbér 50 százalékáig»» A munkáltató üdülőjében a munkavállaló és közeli hozzátartozói számára biztosított üdülés évente a minimálbér értékéig 8

9 Adómentes jövedelem maradt továbbra is a munkáltató által nyújtott lakáscélú támogatás (ötévente 5 millió Ft), illetve a kockázati élet-, baleset- és betegségbiztosítás (havonta a minimálbér 30%-ig). Emellett a lakáscélú támogatás 2014-től más a lakáscélú hitelek törlesztésére is adható. Változás történt a sporteseményre és kulturális szolgáltatásra szóló belépők esetében. A két kategóriát különválasztotta a jogalkotó, a sporteseményre szóló belépőt korátlanul lehet biztosítani, a kulturális eseményekre szóló belépő vagy bérlet évente 50 ezer forintos értékhatárig adható adó- és járulékmentesen. 9

10 4. ALKALMAZOTT JUTTATÁSI RENDSZEREK A szervezetek juttatási politikájának fontos elemét képezik a juttatások. Ezeket a vállalatok különböző formában biztosíthatják dolgozóik számára: a munkáltató által meghatározott elemeket nyújtani a dolgozóknak, de dönthet úgy is a szervezet, hogy felkínálja az egyes elemek közti szabad választás lehetőségét (cafeteria rendszer keretében). A felmérésbe bevont szervezetek 85%-a alkalmazta a béren kívüli juttatásokat javadalmazási politikájában ben, közülük 4.5% jelezte, hogy a juttatások bizonyos dolgozói csoportokra korlátozottak, 61.7% az összes dolgozó számára egységesen biztosít juttatást, 34,8% pedig minden dolgozó részére ad juttatást, amelyek dolgozói csoportonként eltérőek. A megkérdezettek 27%-a bár nem használ cafeteria rendszert, de garantált juttatásokban részesíti dolgozóit. A válaszadóknak 15%-ánál semmilyen juttatás nincsen. Közülük 49%-nál soha nem is volt, 51%-nál korábban voltak juttatások, de megszüntették. A juttatások hiánya vagy megszüntetése leginkább az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató cégeknél jellemző, ezen belül is kiugró az arány a 10-nél kisebb létszámú mikro vállalkozásokban. 7. sz. ábra: Juttatásokat sosem biztosító és a juttatásokat korábban megszüntető cégek létszám szerinti megoszlása A juttatási rendszerek megszüntetésének 70%-a 2010-ben vagy azután (vagyis az adók bevezetése óta) történt re csupán a megszüntetések 2%-a esik. A megszüntetés döntő oka a költségcsökkentés kényszere (a juttatásokat megszüntető válaszadók 78% jelölte meg figyelembevett tényezőként). Cafeteria rendszer a résztvevő vállalatok 62%-ánál (290 szervezet) működik. Ezek 59%-a rugalmas juttatási rendszert (cafeteriát), valamint előre meghatározott garantált juttatásokat egyaránt kínált dolgozóinak, míg 41% kizárólag a cafeteria rendszert biztosítja. Felmérésünk adatai továbbra is alátámasztják azt a korábbi évek során hasonlóan tapasztalt összefüggést, miszerint a cafeteria elterjedtsége a szervezeti nagysággal van szoros összefüggésben. Az 1000 fő fölötti nagyvállalatok 89%-ánál megtalálható a rugalmas juttatási rendszer valamely formája, addig a 10 fő alatti mikro-vállalkozások csak 53.1 százaléka építette be ösztönzési rendszerébe a választható juttatásokat 10

11 8. sz. ábra: Cafeteria rendszert működtető cégek aránya létszám kategóriánként 11

12 4.1 GARANTÁLT JUTTATÁSOK A garantált juttatások azok az elemek, amelyeket rögzítetten, rugalmas választás lehetősége nélkül kínálnak dolgozóiknak a munkaadók. A leggyakrabban biztosított fix juttatások gyakorisága sorrendjében az első öt helyen a tavalyi felméréshez képest nincs változás. Leggyakoribb az Erzsébet-utalvány, a juttatásokat kínáló válaszadók 32%-ánál található meg. Második a mobiltelefon költségtérítés (28%), ezt követi a munkabér előleg, a cégautó valamint a szociális juttatások. 9. sz. ábra: Leggyakoribb garantált juttatások 2014-ben a juttatást biztosító cégeknél 12

13 4.2 RUGALMAS JUTTATÁSOK A tanulmány további részében a rugalmas egyéni választást lehetővé tevő cafeteria rendszereket vizsgáljuk. A felmérésben résztvevő 470 válaszadó közül 290 működtet cafeteria rendszert. A továbbiakban ezek adatai alapján elemezzük a cafeteria rendszerek jellemzőit. A legnépszerűbb juttatások terén nem volt jelentős elmozdulás a tavaly évhez képest. Felmérésünk eredményei alapján a legnépszerűbb kínálati cafeteria elem 2014-ben a SZÉP kártya, amelynek mindhárom alszámlája egységesen népszerű, a cégeknek több mint 60%-a kínálja dolgozóinak a cafeteria keretében. Az Erzsébetutalvány (60%) és az egészségpénztári hozzájárulás pedig elérik az (59%) szintén a legnépszerűbb cafeteria kínálati elemek közé tartoznak. 10. sz. ábra: Leggyakoribb cafeteria elemek 2014-ben a cafeteriát biztosító cégeknél Felmérésünkben a cafeteria rendszert működtető cégek 75%-a 6-12 elemet kínál dolgozóiknak 2014-ben 5 vagy kevesebb elemet a válaszadó cégek 12% biztosít, és 13% teszi lehetővé 12-nél több elem választását (11. ábra). Az 500 fő alatti létszámú cégeknél elenyésző a 12 elemnél többet kínálók száma, a nagyobb elemszám a nagyobb szervezeteket jellemzi, de az 500 főnél nagyobb létszámot foglalkoztatók háromnegyede is 12 alatt tartja a cafeteria elemszámát (12. ábra). Ez részben magyarázható az egyszerűsítésre való törekvéssel, részben pedig azzal, hogy az adókedvezmények jelentősen befolyásolják a dolgozók és/vagy munkáltatók által preferált elemeket. 13

14 11. sz. ábra: Cafeteria elemek számának megoszlása a cafeteriát biztosító cégeknél 12. sz. ábra: A cafeteria rendszerek elemszámának megoszlása létszám kategóriánként A kínált cafateria elemek számánál is megfigyelhető a dolgozói létszámmal való összefüggés, a 10 fő alatti vállalkozások átlagosan 5,3 elemet építenek be a rendszerbe, míg az 500 főnél nagyobb cégek átlagos elemszáma meghaladja a 10-et. 14

15 4.3 A CAFETERIA-RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE A jelenleg működő cafeteria rendszerek 28%-a 2005-ben vagy előtte került bevezetésre. Ezután a meredeken nőtt a cafeteria bevezetések száma, amely a 2008-as válságot követően lassuló ütemben folytatódott. Az új bevezetések 2011-től estek vissza jelentősen. Ez részben összefüggésbe hozható azzal, hogy a szabályozókörnyezet egyre inkább sújtja a béren kívüli juttatásokat, másrészt pedig a rugalmas juttatásokkal élni kívánó munkaadók nagyrészt már bevezették a rendszert. Feltételezzük, hogy közrejátszhatnak a folyamatos növekedésben az újonnan alakuló cégek általi cafeteria bevezetések is, bár a cégek alapítási idejére jelen felmérésben nincsen adatunk. Az idei évben a 470 válaszadó közül 5 számolt be új cafeteria rendszer bevezetéséről, ezek közül 3 a 10 fő alatti vállalkozások közé tartozik, egy a létszámtartományba esik, egy pedig 500 főnél többet foglalkoztató cég. 13. sz. ábra: A jelenleg működő cafeteria rendszerek bevezetési időpont szerinti kumulatív aránya A cafeteria rendszer megtervezésénél, kialakításánál és bevezetésénél a vizsgált szervezetek összesen 28%-a vett igénybe külső szakértői segítséget. A külső segítség igénybevétele és a létszám között szoros statisztikai kapcsolat nem mutatható ki, bár mintánkban a 250 főnél kevesebb létszámot foglalkoztató cégek kisebb arányban vettek igényben külső tanácsadói segítséget a cafeteria bevezetésénél, mint a 250 fő feletti cégek, és a külső tanácsadót igénybevevők egyharmada az 1000 fő feletti létszámot foglalkoztatókhoz tartozik. A cafeteria bevezetésénél kiemelkedően fontos szempontnak számít a költséghatékonyság, a kiszámíthatóság illetve a dolgozói elégedettség. A tavalyi évhez képest a sorrend felcserélődött, válaszadók legtöbben (72%) a kiszámíthatóság növelését jelölték fontosnak vagy nagyon fontosnak, közel azonos mértékben (71%) választották a dolgozói elégedettséget, a költséghatékonyság esetében a fontos és nagyon fontos jelölés aránya 64% (14. ábra). Bár a változás a tavalyi évhez képest nem jelentős, a sorrend több év után először változott, ezért érdemes figyelemmel kísérni, hogy a jövőben folytatódik-e az elmozdulás, vagy csak az adatok szóródásáról van-e szó. A cafeteria bevezetésének indokaként a legkevésbé fontosnak tartott szempontok között található a jövedelemcsomag versenyképességének növelése, a dolgozók megtartása, valamint az, hogy a dolgozók jobban értékeljék a jövedelemcsomagot. Az utóbbi időkben egyre inkább jellemző az a munkáltatói felfogás, hogy egy vonzó munkahely olyan versenyképes javadalmazási csomagot kínál, melynek alapeleme a cafeteria rendszer, ami a dolgozói motiváció szempontjából nem jelent egyértelmű értéktöbbletet. A cafeteria kevésbé szolgálhat a dolgozói megtartás eszközeként véli a szervezetek többsége. A bevezetés legfontosabbnak tartott indokai és a foglalkoztatott létszám között nem tudtunk kimutatni statisztikailag érvényes összefüggést, a legfontosabb indokok vállalatmérettől függetlenül hasonlóak. 15

16 14. sz. ábra: A cafeteria rendszer bevezetésekor a főbb szempontok fontosságának százalékos aránya a cafeteriát működtető cégek körében A cafeteria rendszerek szakszerű kialakítása mellett lényeges: a költségek nyomon követése, a hatékonyság rendszeres felülvizsgálata, és a dolgozói elégedettség nyomon követése. A cafeteriával kapcsolatok kiadások pontos nyomon követése meglepően alacsony, csak a válaszadók kétharmada tudja pontosan, mekkora költséggel jár a rendszer üzemeltetése. Ez az arány 70-80% közötti a 250 főnél kevesebbet foglalkoztatók körében, és az 1000 főnél nagyobb létszámú cégek esetén a legkisebb, 44%. Kisebb a tartományban (59-70% között) szóródnak a létszám kategóriák adatai a hatékonyság felülvizsgálatának tekintetében, amelyen azt értjük, hogy a cafeteria rendszer milyen mértékben felel meg azoknak a céloknak, amiért létrehozták és működtetik. Kevesen vizsgálják felül a dolgozók elégedettségét a cafeteria rendszerrel. A megkérdezett cégek kevesebb, mint egyharmadánál van rendszeres elégedettségvizsgálat, és az adatok alapján e tekintetben nem mutatható ki összefüggés a cégmérettel. Az elégedettséget nyomon követők alacsony aránya azért is szembetűnő, mert a cafeteria bevezetési szempontjai között a dolgozók elégedettsége nagy fontosságot kapott. 15. sz. ábra: A cafeteria rendszert rendszeresen felülvizsgálók aránya A juttatási rendszereik üzemeltetésével járó adminisztrációt nem szívesen adják ki a kezükből a vállalatok, 78%-uk cégen belül oldja meg a cafeteria adminisztrációját, csak 4% szervezi ki teljes mértékben. 16

17 Az adminisztráció leggyakoribb formája a táblázatkezelő program, a válaszadók 39%-a használja, de a 100 főnél kevesebbet foglalkoztatók 60%-ánál így történik az adminisztráció, míg a létszám növekedésével a cégek egyre nagyobb arányban hatékonyabb megoldásokhoz fordulnak. A második leggyakoribb adminisztrációs eszköz a bérszámfejtő programba integrált cafeteria modul (33%). A papír alapú adminisztrációt leggyakrabban (31%) az 50 fő alatti cégeknél találjuk meg, és a cégméret növekedésével ez az arány fokozatosan csökken, de az 500 főnél többet foglalkoztatók körében is eléri a 9 %-os arányt. A cégek 51%-ánál működik olyan informatikai megoldás, amelyen keresztül a dolgozók naprakészen nyomon követhetik cafeteria egyenlegük állását és az év során felhasznált juttatásaikat. Az adminisztráció hozzáigazítása az adótörvények változásaihoz csak elenyésző hányadnak jelent rendkívüli vagy nagy nehézséget (3%). A többségnél egyáltalán nem (32,8%) vagy csak kis mértékben (47,9%) okozott nehézséget az éves átállás. Ezen két csoporton belül a cégek jellemzően valamilyen szoftveres megoldást alkalmaznak a cafeteria adminisztrációjára. 17

18 4.4 CAFETERIA KERETÖSSZEG A keretösszeg meghatározásának leggyakoribb módja a minden dolgozóra kiterjedően egységes fix keretösszeg (55%), illetve az egyes dolgozói csoportonként eltérő, de a csoportokon belül egységes fix keretösszeg. Az keretösszeg meghatározásánál az alapbér meghatározott százalékának valamilyen formában történő figyelembevételével összesen csak a megkérdezettek 14%-a él. 16. sz. ábra: Keretösszeg meghatározásának módja A dolgozók számára egy adóévben elkölthető cafeteria összegek szervezetenként meglehetősen eltérnek. A cégek mérete és a keretösszegek között nem találunk szignifikáns összefüggést. A 100 ezer forint alatti keret ritka (3%), és 5%-nál előfordul a béren kívüli juttatásokra vonatkozó maximális kedvezményes keretnél, 500 ezer forintnál magasabb keret biztosítása. 17. sz. ábra: Éves keretösszeg mértéke 18

19 18. sz. ábra: Éves cafeteria keretösszeg módosulása 2013-ban és 2014-ben 2014-ben lényegesen a válaszadók 65%-a változatlanul hagyta a keretösszeget. Ez az elmúlt évi 44%-nál lényegesen nagyobb szám, aminek egyik oka lehet, hogy a juttatások szabályozásában az idén nagyobb változás nem történt. A tavalyihoz képest kevesebb, mint felére, 6%-ra csökkent a keretet szűkítők aránya, és szintén kevesebben emelték a keretösszeg nagyságát (20%). Mind a kis- mind pedig a nagyvállalatoknál előfordul csökkenés és növelés is, nem mutatható ki kapcsolat a vállalat méretével. A keretösszeg meghatározásának két legfontosabb szempontja a cég eredményessége és a juttatások közterhei. Az egyéb szempontok között a válaszadók említették a bértárgyalások folyamatát, a jogszabályokat, illetve a tulajdonosi befolyást. 19. ábra. A 2014-es keretösszeg felülvizsgálatánál figyelembe vett szempontok gyakorisága a cafeteriát működtetők körében 19

20 4.5 A CAFETERIA-RENDSZER JELLEGZETESSÉGEI 2014-BEN ÚJDONSÁGOK A CAFETERIA PIACON A 2014-es évben lényeges változás nem következett be a cafeteria szabályozásában. Az adó- és járulékterhek változatlanok, és a legtöbb esetben a kedvezményes közterhekkel adható havi keretek is megegyeznek a tavalyival (kivéve a sportrendezvényre szóló belépő esetében). Az elérhető juttatások szintén nagyjából megegyeznek az elmúlt évben adható juttatásokkal. A nemrég bevezetett Széchenyi Pihenő Kártya és az Erzsébet-utalvány széles körben elterjedtté vált és a legnépszerűbb elemek közé került. A SZÉP kártyát cafeteria rendszer keretében nyújtó cégek többnyire mindhárom alszámlát elérhetővé teszik dolgozóik számára, és az elfogadóhelyek száma is szélesedett. Az Erzsébet-utalványnak a legismertebb fajtája az elsőként bevezetett étkezési utalvány. Időközben az Erzsébet-utalványoknak egész családja alakult ki. A közelmúltban megjelent iskola- és ajándékutalvány valamint gyermekvédelmi utalvány mellett elérhető a kultúra utalvány és sport utalvány is, ezekkel lehet igénybe venni a kulturális szolgáltatásokat és sportesemény látogatásokat. A 2013-ban még évi 50 ezer forint összegig adható sporteseményre és kulturális szolgáltatásokra szóló belépőjegyre igénybe vehető juttatás ez évtől elkülönült, a sportrendezvény belépőre megszűnt az adómentesség felső korlátja, a kulturális szolgáltatásokat továbbra is évi 50 ezer forintig lehet adó- és járulékmentesen igénybe venni. A budapesti helyi közlekedési bérleteket érintő, sok félreértést és vitát kiváltó rendelkezés, hogy az év elejétől csökkentett havi bérlet ár (havi Ft) kizárólag magánszemélyekre vonatkozik, és a régi, magasabb árat ( Ft) érvényesíti a BKV abban az esetben, ha azt cég számlájára vásárolják, ami alapfeltétel, ha a bérletet juttatásként adják. Alapvető változás még, hogy a lakáscélú támogatást 2014-ben már az ilyen célra felvett hitelek törlesztésére is adhatja adómentesen a munkáltató. Mivel a juttatáshoz kapcsolódó rendelet csak április elején jelent meg, ezért ennek a változásnak számottevő hatása még nem érzékelhető a kutatásban. A jövőben azonban érdemes lesz erre külön figyelni AZ ADÓTERHEK KÖVETKEZMÉNYEI A 2010-ben megjelenő személyi jövedelemadó és a 2012-ben bevezetett egészségügyi hozzájárulás szintén döntést kívánt a juttatásokat nyújtó szervezetektől. Bár a jogszabályok értelmében a kedvező adózású juttatások adóterhei egyértelműen és kizárólag a munkáltatót terhelik, de semmi nem tiltja, hogy ezeket az adóterheket a munkáltató áthárítsa a munkavállalóra, ezzel megteremtve az egyes juttatáselemek nettó értékének és adóval növelt bruttó árának a különbségét. Felmérésünk alapján kiderül, hogy a vállalatok döntő többsége élt is ezzel a lehetőséggel 2014-ben: a válaszadók 37%-a vállalta az adóterhek egészét, 10%-uknál a költségeken a felek osztoztak,»» míg 53%-uk a juttatáselemek ún. költségszorzóiba beépítve, a jogosultak keretösszegének terhére fizettette meg az adót. 20

21 4.5.3 A JUTTATÁSOK JÖVŐBENI SZEREPE A 470 válaszadó között 180-nál nem működik jelenleg cafeteria rendszer. Ezek között vannak olyanok, ahol semmilyen juttatás nincs, másoknál pedig csak fixen rögzített juttatok érhetőek el, a rugalmas választás lehetősége nélkül. Ezen cégek nagy része (63%) nem is tervezi cafeteria rendszer bevezetését, bár ez az arány csökkenést mutat a tavalyi 77%-ról. A bevezetést tervezők aránya lényegében nem változott, 10%-ot mutat. Az elutasítók arányának csökkenésével szinte azonos mértékű a bizonytalanok arányának növekedése, ami a tavalyi 18%-ról 27%-ra nőtt. Ez előjele lehet a cafeteria bevezetések újabb fellendülésének. Ezt a feltételezést erősíti a cafeteria jövőjéről tett állítások értékelése is, bár az arányokat minden bizonnyal befolyásolja a tény, hogy az idén három állítást vizsgáltunk a korábbi kettő helyett. A megelőző években a juttatások jövőjéről való vélekedéseket csak a költségtakarékossági szempont szerint vizsgáltuk, ezt árnyaltuk az idén a harmadik kérdéssel, amely a juttatásoknak a költségeken túlmutató egyéb megfontolásait helyezi középpontba. A juttatásoknak egyre kevésbé értelmét látó álláspont drasztikusan csökkent, a tavalyi 39%-ról 9%-ra. 50% azt az álláspontot tartotta magáéhoz legközelebb állónak, hogy az adó- és járulékkedvezmények miatt megéri juttatásokat adni, 41% pedig a költségeken túlmutató okok miatt véli, hogy a juttatásoknak a jövőben is fontos szerepük lesz. 20. sz. ábra: A juttatások jövőbeli szerepének megítélése 21

22 5. MELLÉKLETEK 5.1 INTERJÚ VÁLASZOK A CAFETERIÁVAL KAPCSOLATBAN A kvantitatív felmérésünkkel párhuzamosan 20 vállalatnál és intézménynél interjú módszerrel is vizsgáltuk a juttatásokkal és a cafeteriával kapcsolatos néhány fontosabb szempontot. Az így kapott értékelhető válaszok a következő 1 5. táblázatokban találhatók. 1. sz. táblázat: Azonos és eltérő cafeteria összegek magyarázatai A. eset: Külföldi tulajdonú autóipari cég A béren kívüli juttatási rendszernek nem célja a munkavállalók közötti különbségtétel. A dolgozók lojalitását, megbecsültségét nagyban erősíti az azonos keretösszegen alapuló rendszer. B. eset: Magyar tulajdonú iparvállalat A különbség itt attól függ, hogy ki milyen besorolási kategóriában (band) dolgozik és naponta hány órát (4, 6 és 8) dolgozik. C. eset: Külföldi tulajdonú iparvállalat A dolgozók által felhasználható keretösszeg a munkaviszony hosszának függvényében alakul: 0-3 év: összeg Ft/év/dolgozó 3-5 év: 1,25 x összeg Ft/év/dolgozó > 5 év: 1,5 x összeg Ft/év/dolgozó D. eset: Külföldi tulajdonú szolgáltató cég Általánosságban megállapítható, hogy a béren kívüli juttatások nagyobbik részénél az egalizációra való törekvés jellemző. Egyfajta, pozitívnak tekinthető megkülönböztetés a vállalati üdülések odaítélésénél figyelhető meg. Ezt a juttatást túlnyomó részben a beosztott munkavállalóknak szokták adni. E. eset: Külföldi tulajdonú cég, pénzügyi szektor A 2013-as adóváltozások következtében egy háromsávos rendszert vezettek be: I. Kategória: Maximális keretösszeg, amit egy meghatározott bérplafont meg nem haladó alacsony bérezésű munkavállalók kapják. II. Kategória: Csökkentett keretösszeg, amit az első és harmadik kategória meghatározott bér kritériumai közé eső munkavállalók kapják. III. Kategória: Rugalmas juttatási rendszerre nem jogosultak köre. Ide sorolják a meghatározott bérplafont meghaladó magas bérezésű munkavállalók, hallgatói munkaszerződéssel rendelkező munkatársak, valamint a cafeteria szabályzat szerint jogi állományban levőnek számító dolgozók. F. eset: Külföldi tulajdonú cég, pénzügyi szektor A cafeteria keret összege egy fix részből ami mindenkinek egyforma és az alapbér bizonyos százalékának a kombinációja. G. eset: Közigazgatási szerv 1 Itt minden alkalmazottnak a törvény által előírt azonos, azaz Ft/év keretet kell biztosítani. Ettől a kerettől csak lefelé lehet eltérni. H. eset: Közigazgatási szerv 2 A forintos keret az alacsonyabb fizetésűek esetében jelent komolyabb motivációt és megtartó erőt. 22

23 2. sz. táblázat: A cafeteria keret nyomon követése A. eset: Külföldi tulajdonú, gyógyszeripari cég A munkavállalók számítógépes rendszer segítségével követni tudják az egyéni keretösszegük alakulását annak felosztása után. B. eset: Magyar tulajdonú iparvállalat A cafeteria felhasználását egy erre a célra rendszeresített Excel fájlban tudja a dolgozó nyomon követni. C. eset: Közigazgatási szerv Mind alkalmazott a kitöltött cafatéra nyomtatvány adatát interneten, nyomon követheti. 3. sz. táblázat: A cafeteria alkalmazásának okai A. eset: Külföldi tulajdonú, gyógyszeripari cég A cafeteriát nem a teljesítmény növelésére, hanem az elégedettség növelésére használjuk. B. eset: Külföldi tulajdonú iparvállalat Egyfajta 13. havi fizetésnek tekintik a dolgozóink a cafetériát. C. eset: Magyar tulajdonú iparvállalat A nemrégen bevezetett cafeteria rendszer alkalmazásának legfontosabb szempontjai közé tartozott; a jól tervezhető költségek, a jelentős adó megtakarítás és a dolgozók elégedettségének és a motivációjának a növelése. Az új munkavállalók megszerzésének a támogatása nem volt fontos szempont. D. eset: Külföldi tulajdonú informatikai vállalat Mivel a cafeteria jellemzően csak kis részt képvisel a dolgozóink juttatásában, így nem jelent jelentős motivációt munkavállalóink elkötelezettségében és a munkavégzésben. Az emberek azonban szeretik és megszokták. E. eset: Külföldi tulajdonú pénzügyi szervezet A mi esetünkben a munkáltató szempontjából azért előnyös a cafetéria rendszer bevezetése és fenntartás, mert ezek a juttatások kiszámíthatóak és tervezhető, adómegtakarítást jelentő költséget okoznak. A vállalatunknál a hosszabb ideje nálunk dolgozók alap elvárásának tekintik a cafeterériát. F. eset: hazai professzionális szolgáltató iroda A kis cégeknél általában mindenki egyforma mértékű juttatást ad. G. eset: Közigazgatási szerv 1 A közszférában dolgozó alkalmazottak esetében ritkábban fordul elő, hogy elcsábítják őket. A cafeteria szerep itt nem a dolgozó megszerzésében és megtartásában, hanem inkább az elégedettségének a növelésében van. H. eset: Közigazgatási 2 A cafeteria javítja az elkötelezettséget és munkához való hozzáállást. I.eset: Non-profit iroda Ügyvezetőként úgy gondolom, hogy a bérek emelése helyett cégünknek kedvezőbb a különféle juttatások nyújtása, még magasabb adó esetén is. 23

24 4. sz. táblázat: Vélemény a Csak az tud jól bánni ügyfeleivel és vevőivel, akivel jól bánnak. c. mondásról A eset: Külföldi tulajdonú Pénzügyi szolgáltató Ezzel összefüggésben nem kell nagy dolgokra gondolni. Legtöbbet a nem pénzügyi jellegű eszközökkel (pl. elismerés, dolgozók meghallgatása stb.) érhetünk el ezen a területre. B. eset: Külföldi tulajdonú iparvállalat Cégünk maradéktalanul egyetért ezzel a mondással, hiszen az elégedett munkavállaló egyértelműen hatékonyabban dolgozik és lojálisabb. Ezt a felfogást nemcsak a cafeteria keretében lehet támogatni. C. eset: Külföldi tulajdonú iparvállalat A jó bánás nyomán a fluktuáció szintje a nullához közelít. D. eset: Külföldi tulajdonú informatikai vállalat A jelzett mondást nagyban segítették a egy nagyobb vállalati esemény (pl. külföldi kirándulás, családi hétvége. 5. sz. táblázat: A cafeteriával való elégedettség mérése vizsgálata A. eset: Külföldi tulajdonú iparvállalat Kétévente mérik a HR hatékonyságát, aminek keretében vizsgálják a cafeteriával kapcsolatos elégedettséget is. B. eset: Magyar tulajdonú iparvállalat A cégünk évente méri a dolgozóink cafeteriával való elégedettségét. C. eset: Közigazgatási szerv 1 Nem mérik a cafeteriával való elégedettséget. D. eset: Közigazgatási szerv 2 Nem mérik a cafeteriával való elégedettséget. 24

TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN OTP ADLAK EGYBEN EGYSZERŰBB! OTP CAFETERIA KÁRTYA

TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN OTP ADLAK EGYBEN EGYSZERŰBB! OTP CAFETERIA KÁRTYA 2015 A Z O T P C S O P O R T I N F O R M Á C I Ó S M A G A Z I N J A I N G Y E N E S K I A D V Á N Y 06 13 18 TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (101 121. o.) A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében BENKE ZOLTÁN

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMI VÁLLALATOK ÁTLÁTHATÓSÁGA, KÖZZÉTÉTELI KÖVETELMÉNYEKNEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSE ÉS INTEGRITÁSA. Kutatási jelentés. 2014.

A MAGYAR ÁLLAMI VÁLLALATOK ÁTLÁTHATÓSÁGA, KÖZZÉTÉTELI KÖVETELMÉNYEKNEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSE ÉS INTEGRITÁSA. Kutatási jelentés. 2014. A MAGYAR ÁLLAMI VÁLLALATOK ÁTLÁTHATÓSÁGA, KÖZZÉTÉTELI KÖVETELMÉNYEKNEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSE ÉS INTEGRITÁSA Kutatási jelentés 2014. március A Transparency International Magyarország független szakmai szervezetként

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA Tardos Katalin JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása az elmúlt években a figyelem középpontjába került, mert az állam sokkal erőteljesebb

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

Lengyel György Blaskó Zsuzsa Martin József Péter: Vállalkozói félelmek és várakozások az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán

Lengyel György Blaskó Zsuzsa Martin József Péter: Vállalkozói félelmek és várakozások az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán Lengyel György Blaskó Zsuzsa Martin József Péter: Vállalkozói félelmek és várakozások az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

A MAGYAR VÁLLALATOK EXPORTTEVÉKENYSÉGE

A MAGYAR VÁLLALATOK EXPORTTEVÉKENYSÉGE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Deli Zsuzsa Bernschütz Mária: A MAGYAR VÁLLALATOK EXPORTTEVÉKENYSÉGE VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés Brusztné Kunvári Enikő Humánerőforrás-fejlesztés A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre

A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésének várható hatásai a könyvelői piacra című projekt kutatási

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben