Juttatások Magyarország A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014."

Átírás

1 Juttatások Magyarország 2014 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben Kutatási zárójelentés Budapest április

2 Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára készült. Kiadja: Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC kutatás vezetője Készítették: Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC Óhegyi Katalin tanácsadó Dr. Beke Jenő egyetemi docens Fata László cafetéria szakértő Pajor Mariann menedzser Web-es programozás: Dr. Sinka Róbert e-learning szakértő A kutatás támogatója: Cafeteria TREND Magazin A kutatás szakmai támogatói: Cafeteria TREND Magazin Országos Humánmenedzsment Egyesület Budapesti Kereskedelmi és Ipari Kamara ISBN Menedzsment és HR Kutató Központ, Szent István Egyetem, GTK TTI Tessedik S. u. 1., H-2100 Gödöllő Tel: ; /3128 Fax: , Mobil: ;

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés kutatási módszerek A résztvevő cégek jellemzői Adózási tudnivalók Alkalmazott juttatási rendszerek Garantált juttatások Rugalmas juttatások A cafeteria-rendszerek kialakítása és működtetése Cafeteria keretösszeg A cafeteria-rendszer jellegzetességei 2014-ben Újdonságok a cafeteria piacon Az adóterhek következményei A juttatások jövőbeni szerepe Mellékletek Interjú válaszok a cafeteriával kapcsolatban A résztvevő szervezetek listája A kutatást végzők bemutatása Menedzsment és HR Kutató Központ... 26

4 1. BEVEZETÉS KUTATÁSI MÓDSZEREK A Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központja felmérésében arra kereste a választ, hogy a gazdasági és pénzügyi válságból való kilábalás, valamint a bekövetkező adó- és pénzügyi változások hogyan hatnak az elkövetkező időszakban a vállalatok/intézmények juttatás menedzselésére és cafeteria rendszereire. A felmérésben való részvétel önkéntes és díjmentes volt, az adatokat bizalmasan kezeljük, melyet a felkérésünkhöz mellékelt Titoktartási nyilatkozatunkkal is megerősítettünk. A kérdőív kitöltése internetes kérdőív felvétellel történt. A kutatás egy 10 kérdéscsoportot magában foglaló kérdőíven alapul. A kérdőív az alábbi fő részekből áll: a cég neve és elérhetőségei, a résztvevő cég jellemzői, a résztvevőknél alkalmazott juttatási rendszerek, garantált juttatások, rugalmas juttatások, a cafeteria-rendszerek üzemeltetésének szervezeti sajátosságai, cafeteria keretösszegek, cafeteria-rendszerek működése a megváltozott adózási környezetben, a rugalmas rendszer bevezetési hajlandósága a cafetériát még nem alkalmazók körében, a béren kívüli juttatások jövője. A jelentésben foglalt megállapításainkat az általános statisztikai módszerek (átlag, gyakoriság, eloszlás) felhasználásával alapoztuk meg. A kutatás során 470 értékelhető kérdőívet kaptunk. Kutatásunk benchmark jellegű volt, a későbbi lekérdezésekhez, kutatásokhoz kíván összehasonlítási alapot adni, illetve képet szeretnénk adni arról, hogy a válaszadók hogyan vélekednek a béren kívüli juttatások jelenlegi szerepéről. A kvantitatív felmérésünkkel párhuzamosan 20 vállalatnál és intézménynél interjú módszerrel is vizsgáltuk a juttatásokkal és a cafeteriával kapcsolatos néhány fontosabb szempontot. Az így kapott értékelhető válaszok a jelentés 1. mellékletében találhatók. Bár a minta összetétele és elemszáma nem minden tekintetben képviseli reprezentatívan a magyar vállalkozásokat, a kitöltő cégek listáját figyelembe véve (2. melléklet) olyan meghatározó szervezetek véleményét is sikerült lekérdezni, ami jól mutatja be a juttatás-menedzsment területén tapasztalható gyakorlatot és változásokat. A felmérésünket megkapja minden érvényes válaszadó szervezet (amennyiben megadták elérhetőségüket), valamint a munkánkat támogató szakmai partner szervezetek is. A továbbiakban a felmérésünk részletes elemzése olvasható. 4

5 2. A RÉSZTVEVŐ CÉGEK JELLEMZŐI A 470 válaszadó közül 370 (79%) a versenyszférából került ki, 81 (17%) a közszférához tartozik, 19 (4%) pedig a non-profit szektorban működik. A versenyszférában működő válaszadók több mint 60%-a az ipar, a pénzügyi szektor vagy a kereskedelem területén működik. 1. sz. ábra: A kutatásban résztvevő versenyszférában működő cégek ágazat szerinti megoszlása A válaszadók döntő többsége (69%) hazai tulajdonú szervezet, csupán kevesebb, mint egyharmaduk van részben vagy egészében külföldi tulajdonban. 2. sz. ábra: A válaszadó szervezetek tulajdon szerinti megoszlása 5

6 Felmérésünkben a kis- és középvállalatok dominanciája figyelhető meg: a vizsgált cégek közel egyötöde azonban méret és árbevétel tekintetében a nagyvállalatok közé sorolható. 3. sz. ábra: A válaszadó szervezetek megoszlása a foglalkoztatottak száma szerint 4. sz. ábra: A válaszadó szervezetek éves árbevétel szerinti megoszlása 6

7 Az idei felmérésben vizsgáltuk először a résztvevők földrajzi megoszlását. 370 szervezet jelölt meg egy telephelyet, 100 válaszadó juttatási politikája több megyében működő telephelyen is érvényes, ezek közül 25 szervezet minden megyében jelen van. Az 5. ábra az összes válaszadó összes telephelyeinek területi megoszlását mutatja. 5. sz. ábra: A válaszadó szervezetek összes telephelyeinek regionális megoszlása 7

8 3. ADÓZÁSI TUDNIVALÓK A béren kívüli juttatások terén a 2010-es személyi jövedelemadó törvény hozott gyökeres változást, mely kimondja a legtöbb juttatás adómentességének megszűnését től egészségügyi hozzájárulás (EHO) is terheli a juttatásokat. Az adó-és járulékkedvezmények mértéke és a kedvezménnyel adható juttatások mennyisége és köre évről évre változott. Ezen időszak során a kedvezménnyel és kedvezmény nélkül igénybe vehető juttatások közterhei közötti különbség radikálisan lecsökkent, a 2008-as % különbség 2013-ra 15.47%-ra csökkent ben nem történt változás az elmúlt évhez képest a juttatásokat terhelő közterhek mértékének tekintetében. 6. sz. ábra: 100 Ft nettó juttatás bruttó költségének változása közöttv A kedvezményes adó- és járulékteher (35,7%) továbbra is éves és havi szinten meghatározott keretösszeghez kötött. A törvényben nevesített határösszegen felüli mérték után 51,17%-os közterhet kell megfizetni. A juttatót terhelő 35,7% közteher megfizetése mellett évente maximum 500 ezer forint összegig nyújtható juttatások a következők: Munkahelyi étkeztetés havi Ft-ig Erzsébet-utalvány havi Ft-ig Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámla évi Ft-ig Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámla évi Ft-ig Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámla évi Ft-ig Iskolakezdési támogatás gyermekenként és évente a minimálbér 30%-áig Helyi közlekedési bérlet Iskolarendszerű képzés évente a minimálbér két és félszereséig, Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás havonta a minimálbér 50 százalékáig, Önkéntes kölcsönös egészségpénztári és önsegélyező pénztárba nyújtott hozzájárulás havonta együttesen a minimálbér 30 százalékáig, Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe fizetett hozzájárulás havonta a minimálbér 50 százalékáig»» A munkáltató üdülőjében a munkavállaló és közeli hozzátartozói számára biztosított üdülés évente a minimálbér értékéig 8

9 Adómentes jövedelem maradt továbbra is a munkáltató által nyújtott lakáscélú támogatás (ötévente 5 millió Ft), illetve a kockázati élet-, baleset- és betegségbiztosítás (havonta a minimálbér 30%-ig). Emellett a lakáscélú támogatás 2014-től más a lakáscélú hitelek törlesztésére is adható. Változás történt a sporteseményre és kulturális szolgáltatásra szóló belépők esetében. A két kategóriát különválasztotta a jogalkotó, a sporteseményre szóló belépőt korátlanul lehet biztosítani, a kulturális eseményekre szóló belépő vagy bérlet évente 50 ezer forintos értékhatárig adható adó- és járulékmentesen. 9

10 4. ALKALMAZOTT JUTTATÁSI RENDSZEREK A szervezetek juttatási politikájának fontos elemét képezik a juttatások. Ezeket a vállalatok különböző formában biztosíthatják dolgozóik számára: a munkáltató által meghatározott elemeket nyújtani a dolgozóknak, de dönthet úgy is a szervezet, hogy felkínálja az egyes elemek közti szabad választás lehetőségét (cafeteria rendszer keretében). A felmérésbe bevont szervezetek 85%-a alkalmazta a béren kívüli juttatásokat javadalmazási politikájában ben, közülük 4.5% jelezte, hogy a juttatások bizonyos dolgozói csoportokra korlátozottak, 61.7% az összes dolgozó számára egységesen biztosít juttatást, 34,8% pedig minden dolgozó részére ad juttatást, amelyek dolgozói csoportonként eltérőek. A megkérdezettek 27%-a bár nem használ cafeteria rendszert, de garantált juttatásokban részesíti dolgozóit. A válaszadóknak 15%-ánál semmilyen juttatás nincsen. Közülük 49%-nál soha nem is volt, 51%-nál korábban voltak juttatások, de megszüntették. A juttatások hiánya vagy megszüntetése leginkább az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató cégeknél jellemző, ezen belül is kiugró az arány a 10-nél kisebb létszámú mikro vállalkozásokban. 7. sz. ábra: Juttatásokat sosem biztosító és a juttatásokat korábban megszüntető cégek létszám szerinti megoszlása A juttatási rendszerek megszüntetésének 70%-a 2010-ben vagy azután (vagyis az adók bevezetése óta) történt re csupán a megszüntetések 2%-a esik. A megszüntetés döntő oka a költségcsökkentés kényszere (a juttatásokat megszüntető válaszadók 78% jelölte meg figyelembevett tényezőként). Cafeteria rendszer a résztvevő vállalatok 62%-ánál (290 szervezet) működik. Ezek 59%-a rugalmas juttatási rendszert (cafeteriát), valamint előre meghatározott garantált juttatásokat egyaránt kínált dolgozóinak, míg 41% kizárólag a cafeteria rendszert biztosítja. Felmérésünk adatai továbbra is alátámasztják azt a korábbi évek során hasonlóan tapasztalt összefüggést, miszerint a cafeteria elterjedtsége a szervezeti nagysággal van szoros összefüggésben. Az 1000 fő fölötti nagyvállalatok 89%-ánál megtalálható a rugalmas juttatási rendszer valamely formája, addig a 10 fő alatti mikro-vállalkozások csak 53.1 százaléka építette be ösztönzési rendszerébe a választható juttatásokat 10

11 8. sz. ábra: Cafeteria rendszert működtető cégek aránya létszám kategóriánként 11

12 4.1 GARANTÁLT JUTTATÁSOK A garantált juttatások azok az elemek, amelyeket rögzítetten, rugalmas választás lehetősége nélkül kínálnak dolgozóiknak a munkaadók. A leggyakrabban biztosított fix juttatások gyakorisága sorrendjében az első öt helyen a tavalyi felméréshez képest nincs változás. Leggyakoribb az Erzsébet-utalvány, a juttatásokat kínáló válaszadók 32%-ánál található meg. Második a mobiltelefon költségtérítés (28%), ezt követi a munkabér előleg, a cégautó valamint a szociális juttatások. 9. sz. ábra: Leggyakoribb garantált juttatások 2014-ben a juttatást biztosító cégeknél 12

13 4.2 RUGALMAS JUTTATÁSOK A tanulmány további részében a rugalmas egyéni választást lehetővé tevő cafeteria rendszereket vizsgáljuk. A felmérésben résztvevő 470 válaszadó közül 290 működtet cafeteria rendszert. A továbbiakban ezek adatai alapján elemezzük a cafeteria rendszerek jellemzőit. A legnépszerűbb juttatások terén nem volt jelentős elmozdulás a tavaly évhez képest. Felmérésünk eredményei alapján a legnépszerűbb kínálati cafeteria elem 2014-ben a SZÉP kártya, amelynek mindhárom alszámlája egységesen népszerű, a cégeknek több mint 60%-a kínálja dolgozóinak a cafeteria keretében. Az Erzsébetutalvány (60%) és az egészségpénztári hozzájárulás pedig elérik az (59%) szintén a legnépszerűbb cafeteria kínálati elemek közé tartoznak. 10. sz. ábra: Leggyakoribb cafeteria elemek 2014-ben a cafeteriát biztosító cégeknél Felmérésünkben a cafeteria rendszert működtető cégek 75%-a 6-12 elemet kínál dolgozóiknak 2014-ben 5 vagy kevesebb elemet a válaszadó cégek 12% biztosít, és 13% teszi lehetővé 12-nél több elem választását (11. ábra). Az 500 fő alatti létszámú cégeknél elenyésző a 12 elemnél többet kínálók száma, a nagyobb elemszám a nagyobb szervezeteket jellemzi, de az 500 főnél nagyobb létszámot foglalkoztatók háromnegyede is 12 alatt tartja a cafeteria elemszámát (12. ábra). Ez részben magyarázható az egyszerűsítésre való törekvéssel, részben pedig azzal, hogy az adókedvezmények jelentősen befolyásolják a dolgozók és/vagy munkáltatók által preferált elemeket. 13

14 11. sz. ábra: Cafeteria elemek számának megoszlása a cafeteriát biztosító cégeknél 12. sz. ábra: A cafeteria rendszerek elemszámának megoszlása létszám kategóriánként A kínált cafateria elemek számánál is megfigyelhető a dolgozói létszámmal való összefüggés, a 10 fő alatti vállalkozások átlagosan 5,3 elemet építenek be a rendszerbe, míg az 500 főnél nagyobb cégek átlagos elemszáma meghaladja a 10-et. 14

15 4.3 A CAFETERIA-RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE A jelenleg működő cafeteria rendszerek 28%-a 2005-ben vagy előtte került bevezetésre. Ezután a meredeken nőtt a cafeteria bevezetések száma, amely a 2008-as válságot követően lassuló ütemben folytatódott. Az új bevezetések 2011-től estek vissza jelentősen. Ez részben összefüggésbe hozható azzal, hogy a szabályozókörnyezet egyre inkább sújtja a béren kívüli juttatásokat, másrészt pedig a rugalmas juttatásokkal élni kívánó munkaadók nagyrészt már bevezették a rendszert. Feltételezzük, hogy közrejátszhatnak a folyamatos növekedésben az újonnan alakuló cégek általi cafeteria bevezetések is, bár a cégek alapítási idejére jelen felmérésben nincsen adatunk. Az idei évben a 470 válaszadó közül 5 számolt be új cafeteria rendszer bevezetéséről, ezek közül 3 a 10 fő alatti vállalkozások közé tartozik, egy a létszámtartományba esik, egy pedig 500 főnél többet foglalkoztató cég. 13. sz. ábra: A jelenleg működő cafeteria rendszerek bevezetési időpont szerinti kumulatív aránya A cafeteria rendszer megtervezésénél, kialakításánál és bevezetésénél a vizsgált szervezetek összesen 28%-a vett igénybe külső szakértői segítséget. A külső segítség igénybevétele és a létszám között szoros statisztikai kapcsolat nem mutatható ki, bár mintánkban a 250 főnél kevesebb létszámot foglalkoztató cégek kisebb arányban vettek igényben külső tanácsadói segítséget a cafeteria bevezetésénél, mint a 250 fő feletti cégek, és a külső tanácsadót igénybevevők egyharmada az 1000 fő feletti létszámot foglalkoztatókhoz tartozik. A cafeteria bevezetésénél kiemelkedően fontos szempontnak számít a költséghatékonyság, a kiszámíthatóság illetve a dolgozói elégedettség. A tavalyi évhez képest a sorrend felcserélődött, válaszadók legtöbben (72%) a kiszámíthatóság növelését jelölték fontosnak vagy nagyon fontosnak, közel azonos mértékben (71%) választották a dolgozói elégedettséget, a költséghatékonyság esetében a fontos és nagyon fontos jelölés aránya 64% (14. ábra). Bár a változás a tavalyi évhez képest nem jelentős, a sorrend több év után először változott, ezért érdemes figyelemmel kísérni, hogy a jövőben folytatódik-e az elmozdulás, vagy csak az adatok szóródásáról van-e szó. A cafeteria bevezetésének indokaként a legkevésbé fontosnak tartott szempontok között található a jövedelemcsomag versenyképességének növelése, a dolgozók megtartása, valamint az, hogy a dolgozók jobban értékeljék a jövedelemcsomagot. Az utóbbi időkben egyre inkább jellemző az a munkáltatói felfogás, hogy egy vonzó munkahely olyan versenyképes javadalmazási csomagot kínál, melynek alapeleme a cafeteria rendszer, ami a dolgozói motiváció szempontjából nem jelent egyértelmű értéktöbbletet. A cafeteria kevésbé szolgálhat a dolgozói megtartás eszközeként véli a szervezetek többsége. A bevezetés legfontosabbnak tartott indokai és a foglalkoztatott létszám között nem tudtunk kimutatni statisztikailag érvényes összefüggést, a legfontosabb indokok vállalatmérettől függetlenül hasonlóak. 15

16 14. sz. ábra: A cafeteria rendszer bevezetésekor a főbb szempontok fontosságának százalékos aránya a cafeteriát működtető cégek körében A cafeteria rendszerek szakszerű kialakítása mellett lényeges: a költségek nyomon követése, a hatékonyság rendszeres felülvizsgálata, és a dolgozói elégedettség nyomon követése. A cafeteriával kapcsolatok kiadások pontos nyomon követése meglepően alacsony, csak a válaszadók kétharmada tudja pontosan, mekkora költséggel jár a rendszer üzemeltetése. Ez az arány 70-80% közötti a 250 főnél kevesebbet foglalkoztatók körében, és az 1000 főnél nagyobb létszámú cégek esetén a legkisebb, 44%. Kisebb a tartományban (59-70% között) szóródnak a létszám kategóriák adatai a hatékonyság felülvizsgálatának tekintetében, amelyen azt értjük, hogy a cafeteria rendszer milyen mértékben felel meg azoknak a céloknak, amiért létrehozták és működtetik. Kevesen vizsgálják felül a dolgozók elégedettségét a cafeteria rendszerrel. A megkérdezett cégek kevesebb, mint egyharmadánál van rendszeres elégedettségvizsgálat, és az adatok alapján e tekintetben nem mutatható ki összefüggés a cégmérettel. Az elégedettséget nyomon követők alacsony aránya azért is szembetűnő, mert a cafeteria bevezetési szempontjai között a dolgozók elégedettsége nagy fontosságot kapott. 15. sz. ábra: A cafeteria rendszert rendszeresen felülvizsgálók aránya A juttatási rendszereik üzemeltetésével járó adminisztrációt nem szívesen adják ki a kezükből a vállalatok, 78%-uk cégen belül oldja meg a cafeteria adminisztrációját, csak 4% szervezi ki teljes mértékben. 16

17 Az adminisztráció leggyakoribb formája a táblázatkezelő program, a válaszadók 39%-a használja, de a 100 főnél kevesebbet foglalkoztatók 60%-ánál így történik az adminisztráció, míg a létszám növekedésével a cégek egyre nagyobb arányban hatékonyabb megoldásokhoz fordulnak. A második leggyakoribb adminisztrációs eszköz a bérszámfejtő programba integrált cafeteria modul (33%). A papír alapú adminisztrációt leggyakrabban (31%) az 50 fő alatti cégeknél találjuk meg, és a cégméret növekedésével ez az arány fokozatosan csökken, de az 500 főnél többet foglalkoztatók körében is eléri a 9 %-os arányt. A cégek 51%-ánál működik olyan informatikai megoldás, amelyen keresztül a dolgozók naprakészen nyomon követhetik cafeteria egyenlegük állását és az év során felhasznált juttatásaikat. Az adminisztráció hozzáigazítása az adótörvények változásaihoz csak elenyésző hányadnak jelent rendkívüli vagy nagy nehézséget (3%). A többségnél egyáltalán nem (32,8%) vagy csak kis mértékben (47,9%) okozott nehézséget az éves átállás. Ezen két csoporton belül a cégek jellemzően valamilyen szoftveres megoldást alkalmaznak a cafeteria adminisztrációjára. 17

18 4.4 CAFETERIA KERETÖSSZEG A keretösszeg meghatározásának leggyakoribb módja a minden dolgozóra kiterjedően egységes fix keretösszeg (55%), illetve az egyes dolgozói csoportonként eltérő, de a csoportokon belül egységes fix keretösszeg. Az keretösszeg meghatározásánál az alapbér meghatározott százalékának valamilyen formában történő figyelembevételével összesen csak a megkérdezettek 14%-a él. 16. sz. ábra: Keretösszeg meghatározásának módja A dolgozók számára egy adóévben elkölthető cafeteria összegek szervezetenként meglehetősen eltérnek. A cégek mérete és a keretösszegek között nem találunk szignifikáns összefüggést. A 100 ezer forint alatti keret ritka (3%), és 5%-nál előfordul a béren kívüli juttatásokra vonatkozó maximális kedvezményes keretnél, 500 ezer forintnál magasabb keret biztosítása. 17. sz. ábra: Éves keretösszeg mértéke 18

19 18. sz. ábra: Éves cafeteria keretösszeg módosulása 2013-ban és 2014-ben 2014-ben lényegesen a válaszadók 65%-a változatlanul hagyta a keretösszeget. Ez az elmúlt évi 44%-nál lényegesen nagyobb szám, aminek egyik oka lehet, hogy a juttatások szabályozásában az idén nagyobb változás nem történt. A tavalyihoz képest kevesebb, mint felére, 6%-ra csökkent a keretet szűkítők aránya, és szintén kevesebben emelték a keretösszeg nagyságát (20%). Mind a kis- mind pedig a nagyvállalatoknál előfordul csökkenés és növelés is, nem mutatható ki kapcsolat a vállalat méretével. A keretösszeg meghatározásának két legfontosabb szempontja a cég eredményessége és a juttatások közterhei. Az egyéb szempontok között a válaszadók említették a bértárgyalások folyamatát, a jogszabályokat, illetve a tulajdonosi befolyást. 19. ábra. A 2014-es keretösszeg felülvizsgálatánál figyelembe vett szempontok gyakorisága a cafeteriát működtetők körében 19

20 4.5 A CAFETERIA-RENDSZER JELLEGZETESSÉGEI 2014-BEN ÚJDONSÁGOK A CAFETERIA PIACON A 2014-es évben lényeges változás nem következett be a cafeteria szabályozásában. Az adó- és járulékterhek változatlanok, és a legtöbb esetben a kedvezményes közterhekkel adható havi keretek is megegyeznek a tavalyival (kivéve a sportrendezvényre szóló belépő esetében). Az elérhető juttatások szintén nagyjából megegyeznek az elmúlt évben adható juttatásokkal. A nemrég bevezetett Széchenyi Pihenő Kártya és az Erzsébet-utalvány széles körben elterjedtté vált és a legnépszerűbb elemek közé került. A SZÉP kártyát cafeteria rendszer keretében nyújtó cégek többnyire mindhárom alszámlát elérhetővé teszik dolgozóik számára, és az elfogadóhelyek száma is szélesedett. Az Erzsébet-utalványnak a legismertebb fajtája az elsőként bevezetett étkezési utalvány. Időközben az Erzsébet-utalványoknak egész családja alakult ki. A közelmúltban megjelent iskola- és ajándékutalvány valamint gyermekvédelmi utalvány mellett elérhető a kultúra utalvány és sport utalvány is, ezekkel lehet igénybe venni a kulturális szolgáltatásokat és sportesemény látogatásokat. A 2013-ban még évi 50 ezer forint összegig adható sporteseményre és kulturális szolgáltatásokra szóló belépőjegyre igénybe vehető juttatás ez évtől elkülönült, a sportrendezvény belépőre megszűnt az adómentesség felső korlátja, a kulturális szolgáltatásokat továbbra is évi 50 ezer forintig lehet adó- és járulékmentesen igénybe venni. A budapesti helyi közlekedési bérleteket érintő, sok félreértést és vitát kiváltó rendelkezés, hogy az év elejétől csökkentett havi bérlet ár (havi Ft) kizárólag magánszemélyekre vonatkozik, és a régi, magasabb árat ( Ft) érvényesíti a BKV abban az esetben, ha azt cég számlájára vásárolják, ami alapfeltétel, ha a bérletet juttatásként adják. Alapvető változás még, hogy a lakáscélú támogatást 2014-ben már az ilyen célra felvett hitelek törlesztésére is adhatja adómentesen a munkáltató. Mivel a juttatáshoz kapcsolódó rendelet csak április elején jelent meg, ezért ennek a változásnak számottevő hatása még nem érzékelhető a kutatásban. A jövőben azonban érdemes lesz erre külön figyelni AZ ADÓTERHEK KÖVETKEZMÉNYEI A 2010-ben megjelenő személyi jövedelemadó és a 2012-ben bevezetett egészségügyi hozzájárulás szintén döntést kívánt a juttatásokat nyújtó szervezetektől. Bár a jogszabályok értelmében a kedvező adózású juttatások adóterhei egyértelműen és kizárólag a munkáltatót terhelik, de semmi nem tiltja, hogy ezeket az adóterheket a munkáltató áthárítsa a munkavállalóra, ezzel megteremtve az egyes juttatáselemek nettó értékének és adóval növelt bruttó árának a különbségét. Felmérésünk alapján kiderül, hogy a vállalatok döntő többsége élt is ezzel a lehetőséggel 2014-ben: a válaszadók 37%-a vállalta az adóterhek egészét, 10%-uknál a költségeken a felek osztoztak,»» míg 53%-uk a juttatáselemek ún. költségszorzóiba beépítve, a jogosultak keretösszegének terhére fizettette meg az adót. 20

21 4.5.3 A JUTTATÁSOK JÖVŐBENI SZEREPE A 470 válaszadó között 180-nál nem működik jelenleg cafeteria rendszer. Ezek között vannak olyanok, ahol semmilyen juttatás nincs, másoknál pedig csak fixen rögzített juttatok érhetőek el, a rugalmas választás lehetősége nélkül. Ezen cégek nagy része (63%) nem is tervezi cafeteria rendszer bevezetését, bár ez az arány csökkenést mutat a tavalyi 77%-ról. A bevezetést tervezők aránya lényegében nem változott, 10%-ot mutat. Az elutasítók arányának csökkenésével szinte azonos mértékű a bizonytalanok arányának növekedése, ami a tavalyi 18%-ról 27%-ra nőtt. Ez előjele lehet a cafeteria bevezetések újabb fellendülésének. Ezt a feltételezést erősíti a cafeteria jövőjéről tett állítások értékelése is, bár az arányokat minden bizonnyal befolyásolja a tény, hogy az idén három állítást vizsgáltunk a korábbi kettő helyett. A megelőző években a juttatások jövőjéről való vélekedéseket csak a költségtakarékossági szempont szerint vizsgáltuk, ezt árnyaltuk az idén a harmadik kérdéssel, amely a juttatásoknak a költségeken túlmutató egyéb megfontolásait helyezi középpontba. A juttatásoknak egyre kevésbé értelmét látó álláspont drasztikusan csökkent, a tavalyi 39%-ról 9%-ra. 50% azt az álláspontot tartotta magáéhoz legközelebb állónak, hogy az adó- és járulékkedvezmények miatt megéri juttatásokat adni, 41% pedig a költségeken túlmutató okok miatt véli, hogy a juttatásoknak a jövőben is fontos szerepük lesz. 20. sz. ábra: A juttatások jövőbeli szerepének megítélése 21

22 5. MELLÉKLETEK 5.1 INTERJÚ VÁLASZOK A CAFETERIÁVAL KAPCSOLATBAN A kvantitatív felmérésünkkel párhuzamosan 20 vállalatnál és intézménynél interjú módszerrel is vizsgáltuk a juttatásokkal és a cafeteriával kapcsolatos néhány fontosabb szempontot. Az így kapott értékelhető válaszok a következő 1 5. táblázatokban találhatók. 1. sz. táblázat: Azonos és eltérő cafeteria összegek magyarázatai A. eset: Külföldi tulajdonú autóipari cég A béren kívüli juttatási rendszernek nem célja a munkavállalók közötti különbségtétel. A dolgozók lojalitását, megbecsültségét nagyban erősíti az azonos keretösszegen alapuló rendszer. B. eset: Magyar tulajdonú iparvállalat A különbség itt attól függ, hogy ki milyen besorolási kategóriában (band) dolgozik és naponta hány órát (4, 6 és 8) dolgozik. C. eset: Külföldi tulajdonú iparvállalat A dolgozók által felhasználható keretösszeg a munkaviszony hosszának függvényében alakul: 0-3 év: összeg Ft/év/dolgozó 3-5 év: 1,25 x összeg Ft/év/dolgozó > 5 év: 1,5 x összeg Ft/év/dolgozó D. eset: Külföldi tulajdonú szolgáltató cég Általánosságban megállapítható, hogy a béren kívüli juttatások nagyobbik részénél az egalizációra való törekvés jellemző. Egyfajta, pozitívnak tekinthető megkülönböztetés a vállalati üdülések odaítélésénél figyelhető meg. Ezt a juttatást túlnyomó részben a beosztott munkavállalóknak szokták adni. E. eset: Külföldi tulajdonú cég, pénzügyi szektor A 2013-as adóváltozások következtében egy háromsávos rendszert vezettek be: I. Kategória: Maximális keretösszeg, amit egy meghatározott bérplafont meg nem haladó alacsony bérezésű munkavállalók kapják. II. Kategória: Csökkentett keretösszeg, amit az első és harmadik kategória meghatározott bér kritériumai közé eső munkavállalók kapják. III. Kategória: Rugalmas juttatási rendszerre nem jogosultak köre. Ide sorolják a meghatározott bérplafont meghaladó magas bérezésű munkavállalók, hallgatói munkaszerződéssel rendelkező munkatársak, valamint a cafeteria szabályzat szerint jogi állományban levőnek számító dolgozók. F. eset: Külföldi tulajdonú cég, pénzügyi szektor A cafeteria keret összege egy fix részből ami mindenkinek egyforma és az alapbér bizonyos százalékának a kombinációja. G. eset: Közigazgatási szerv 1 Itt minden alkalmazottnak a törvény által előírt azonos, azaz Ft/év keretet kell biztosítani. Ettől a kerettől csak lefelé lehet eltérni. H. eset: Közigazgatási szerv 2 A forintos keret az alacsonyabb fizetésűek esetében jelent komolyabb motivációt és megtartó erőt. 22

23 2. sz. táblázat: A cafeteria keret nyomon követése A. eset: Külföldi tulajdonú, gyógyszeripari cég A munkavállalók számítógépes rendszer segítségével követni tudják az egyéni keretösszegük alakulását annak felosztása után. B. eset: Magyar tulajdonú iparvállalat A cafeteria felhasználását egy erre a célra rendszeresített Excel fájlban tudja a dolgozó nyomon követni. C. eset: Közigazgatási szerv Mind alkalmazott a kitöltött cafatéra nyomtatvány adatát interneten, nyomon követheti. 3. sz. táblázat: A cafeteria alkalmazásának okai A. eset: Külföldi tulajdonú, gyógyszeripari cég A cafeteriát nem a teljesítmény növelésére, hanem az elégedettség növelésére használjuk. B. eset: Külföldi tulajdonú iparvállalat Egyfajta 13. havi fizetésnek tekintik a dolgozóink a cafetériát. C. eset: Magyar tulajdonú iparvállalat A nemrégen bevezetett cafeteria rendszer alkalmazásának legfontosabb szempontjai közé tartozott; a jól tervezhető költségek, a jelentős adó megtakarítás és a dolgozók elégedettségének és a motivációjának a növelése. Az új munkavállalók megszerzésének a támogatása nem volt fontos szempont. D. eset: Külföldi tulajdonú informatikai vállalat Mivel a cafeteria jellemzően csak kis részt képvisel a dolgozóink juttatásában, így nem jelent jelentős motivációt munkavállalóink elkötelezettségében és a munkavégzésben. Az emberek azonban szeretik és megszokták. E. eset: Külföldi tulajdonú pénzügyi szervezet A mi esetünkben a munkáltató szempontjából azért előnyös a cafetéria rendszer bevezetése és fenntartás, mert ezek a juttatások kiszámíthatóak és tervezhető, adómegtakarítást jelentő költséget okoznak. A vállalatunknál a hosszabb ideje nálunk dolgozók alap elvárásának tekintik a cafeterériát. F. eset: hazai professzionális szolgáltató iroda A kis cégeknél általában mindenki egyforma mértékű juttatást ad. G. eset: Közigazgatási szerv 1 A közszférában dolgozó alkalmazottak esetében ritkábban fordul elő, hogy elcsábítják őket. A cafeteria szerep itt nem a dolgozó megszerzésében és megtartásában, hanem inkább az elégedettségének a növelésében van. H. eset: Közigazgatási 2 A cafeteria javítja az elkötelezettséget és munkához való hozzáállást. I.eset: Non-profit iroda Ügyvezetőként úgy gondolom, hogy a bérek emelése helyett cégünknek kedvezőbb a különféle juttatások nyújtása, még magasabb adó esetén is. 23

24 4. sz. táblázat: Vélemény a Csak az tud jól bánni ügyfeleivel és vevőivel, akivel jól bánnak. c. mondásról A eset: Külföldi tulajdonú Pénzügyi szolgáltató Ezzel összefüggésben nem kell nagy dolgokra gondolni. Legtöbbet a nem pénzügyi jellegű eszközökkel (pl. elismerés, dolgozók meghallgatása stb.) érhetünk el ezen a területre. B. eset: Külföldi tulajdonú iparvállalat Cégünk maradéktalanul egyetért ezzel a mondással, hiszen az elégedett munkavállaló egyértelműen hatékonyabban dolgozik és lojálisabb. Ezt a felfogást nemcsak a cafeteria keretében lehet támogatni. C. eset: Külföldi tulajdonú iparvállalat A jó bánás nyomán a fluktuáció szintje a nullához közelít. D. eset: Külföldi tulajdonú informatikai vállalat A jelzett mondást nagyban segítették a egy nagyobb vállalati esemény (pl. külföldi kirándulás, családi hétvége. 5. sz. táblázat: A cafeteriával való elégedettség mérése vizsgálata A. eset: Külföldi tulajdonú iparvállalat Kétévente mérik a HR hatékonyságát, aminek keretében vizsgálják a cafeteriával kapcsolatos elégedettséget is. B. eset: Magyar tulajdonú iparvállalat A cégünk évente méri a dolgozóink cafeteriával való elégedettségét. C. eset: Közigazgatási szerv 1 Nem mérik a cafeteriával való elégedettséget. D. eset: Közigazgatási szerv 2 Nem mérik a cafeteriával való elégedettséget. 24

Juttatások Magyarország A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014.

Juttatások Magyarország A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014. Juttatások Magyarország 2014 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben Kutatási zárójelentés Budapest 2014. április Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

Új cafeteria szabályok

Új cafeteria szabályok 1 Új cafeteria szabályok 2016. november. 22. hvg.hu Kedden az Országgyűlés elfogadta a 2017-re vonatkozó új cafeteria szabályokat. Jövőre az alábbi szabályok szerint lehet tervezni a juttatásokat. Összeállt

Részletesebben

Cafetéria - Magyarország 2016

Cafetéria - Magyarország 2016 1 / 27 Cafetéria - Magyarország 2016 Tisztelt Hölgyem, Uram! A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2016-ban A Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központja és a Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2012-ben

A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2012-ben / 21 2012.04.20. 14:02 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2012-ben Tisztelt Hölgyem, Uram! A Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központja és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Cafeteria rendszer lehetséges forrásai Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Év végi pénz, vagy Cafeteria? Bruttó bér 150.000,-

Részletesebben

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27.

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. Soft Consulting Hungary Zrt. Alapítás - 1998 250 millió árbevétel

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2016. december 21. Változó cafetéria

Részletesebben

Cafetéria - Magyarország 2014

Cafetéria - Magyarország 2014 1 / 22 2014.01.30. 11:30 Cafetéria - Magyarország 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben A

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből Előadó: Puskelyné Király Ágnes Okleveles adószakértő Top Cafeteria Kft Cafeteria 2014 Adómentes juttatások Távolsági

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján S o d e x o A k aé dm i a 2 0 1 0 B é r e n ív k ü l i m o tá ic vió B u k o l y i T aá ms, ájn o s s y G y u l a Témák: Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011.

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA 2017 Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben Budapest, 2017 Szerző: Surányi Imréné ISBN 978-963-638-522-4 ISSN 2416-2310 (Tanácsadói könyvek) ISSN 1788-0165 (Adózási

Részletesebben

Cafeteria újratervezés 2017.

Cafeteria újratervezés 2017. Cafeteria újratervezés 2017. Válaszadók száma: 250 Törvények Szja tv. (71. par., 1. melléklet) Mt. Ōpt Erzsébet rendelet SZÉP rendelet EHO Lakáshitel - rendelet Adózás 0 % adó 34,51% közteher 49,98%

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Juttatások Magyarország 2013. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban. Kutatási zárójelentés. Budapest 2013.

Juttatások Magyarország 2013. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban. Kutatási zárójelentés. Budapest 2013. Juttatások Magyarország 2013 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban Kutatási zárójelentés Budapest 2013. május Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Kafetéria Szabályzat

Kafetéria Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Kafetéria Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A kafetéria szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. A társaságnál alkalmazható

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Dolgozói létszám szerinti megoszlás

Dolgozói létszám szerinti megoszlás Az év Cafeteria rendszere 2010. díj Támogatói beszámoló. Bevezetés A díjra 2010. november 3-ig 107 pályázat érkezett. A pályázók közül aztán a 200 fı alatti és 201 fınél magasabb létszámot foglalkoztató

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Béren kívüli-, és adómentes juttatások

Béren kívüli-, és adómentes juttatások Béren kívüli-, és adómentes juttatások Béren kívüli juttatások adózási szempontból az alábbi csoportokba sorolhatók - Kedvezményes kifizetői adózás mellett adható nem pénzbeli juttatások - Kifizetői adófizetés

Részletesebben

Cafetéria - Magyarország 2017

Cafetéria - Magyarország 2017 Cafetéria - Magyarország 2017 Tisztelt Hölgyem, Uram! A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2017-ben A Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központja és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 15.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról A Magyar Közlönyben kihirdették az egyes adótörvényekkel kapcsolatos törvények módosítását, amely érintette a béren kívüli juttatások és más munkavállalói

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

JUTTATÁSOK MAGYARORSZÁG 2017

JUTTATÁSOK MAGYARORSZÁG 2017 JUTTATÁSOK MAGYARORSZÁG 2017 A VÁLLALATI JUTTATÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2017-BEN Kutatási zárójelentés Budapest 2017. február 1. Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

Cafeteria tanácsadás 2011

Cafeteria tanácsadás 2011 Cafeteria tanácsadás 2011 LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu A béren kívüli juttatások szabályai A 2011-es adószabályok

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 19-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Előadó: Tóth Róbert ügyvezető Bróker Royal Kft. JNSZMKIK regisztrált szakértője 2012. április 26. A biztosítás

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez 2011. december Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921

Részletesebben

A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal. Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök

A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal. Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök VIII. NEMZETKÖZI TANÁCSADÓI KONFRERENCIA 2016. október

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2017. szeptember 6. Változó cafetéria

Részletesebben

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október 30. Dr. Poór József, CMC Iliás Anikó Csak a változás állandó. Schopenhauer

Részletesebben

SZJA VÁLTOZÁSOK 2015

SZJA VÁLTOZÁSOK 2015 SZJA VÁLTOZÁSOK 2015 CAFETERIA-RENDSZER Adómentes juttatások és azok értékhatára 1. Munkába járás költség kiegészítés: a bérlet árának 14 %-a 2. Sporteseményre szóló belép : nincs korlát 3. Kulturális

Részletesebben

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT 2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT a Cserepes Sori Piac Piac KFT. cafeteria-rendszeréről Hatályba lépés: 2017. január 01. Jóváhagyta: Rácz Attila ügyvezető igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Választható

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-ai ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

Cafetéria nyilvántartás

Cafetéria nyilvántartás A cafetéria nyilvántartás segíti a személyre szóló, éves cafetéria keret tervezését, havi bontásban nyilvántartásba veszi a tervezett juttatásokat, valamint megjeleníti a számfejtett juttatásokat. A programban

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

Juttatások Magyarország A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2015-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest január 23.

Juttatások Magyarország A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2015-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest január 23. Juttatások Magyarország 2015 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2015-ben Kutatási zárójelentés Budapest 2015. január 23. Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Választható cafeteria elemek évben

Választható cafeteria elemek évben Választható cafeteria elemek 2017. évben A KSZ 77. pontja, valamint jelen utasítás alapján a Társaság az alábbi választható cafeteria juttatásokat biztosítja. A választható juttatások együttes, közterhekkel

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2012. december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

Kafetéria kezelése a 2015 ös Comp-Sys Bérügyviteli programban.

Kafetéria kezelése a 2015 ös Comp-Sys Bérügyviteli programban. Kafetéria kezelése a 2015 ös Comp-Sys Bérügyviteli programban. A 2015-ben a Kafetéria kezelését az alábbiak szabályozzák: Az új törvényi szabályozás szerint 200.000 Ft-os éves keretösszeg adható bármilyen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére,

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, a 2014. évi adó változásokról, a szakszervezet, és a munkahelyi szervezetek által nyújtható juttatásokról. A szakszervezetek létrejöttét, működését, a 2011.évi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Cafeteria 2010 Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Cafeteria 2010 Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2010 március 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 2010-ben megváltozott a béren kívüli juttatások adózása, ezáltal a legtöbb vállalatnál

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ÓBUDAI EGYETEM ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2016. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE 1.4. napirend Tárgy: Az Óbudai Egyetemen a közalkalmazottak részére adható juttatásokról szóló szabályzat módosítása Előterjesztő: Prof.

Részletesebben

Adóalapba nem tartozó, illetőleg költségnek nem számító tételek. SZJA.tv. 7.(1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni,

Adóalapba nem tartozó, illetőleg költségnek nem számító tételek. SZJA.tv. 7.(1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, a 2017. évi adó változásokról, a szakszervezet, és a munkahelyi szervezetek által nyújtható juttatásokról. A szakszervezetek létrejöttét, működését, a 2011.évi

Részletesebben

Cafeteria 2014. 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg?

Cafeteria 2014. 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg? Cafeteria 2014 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György Miért éri meg? A munkavállalók motivációjának, elégedettségének és elkötelezettségének fokozása Adómegtakarítás (adóoptimalizálás) Ún. zsebből

Részletesebben

Mert én Magyarországon itt és

Mert én Magyarországon itt és Mert én Magyarországon itt és most vagyok fontos www.multi-pay.hu multi-pay@multi-pay.hu T.: +36 1 210 9774 F.: +36 1 210 9778 1. oldal Multi-Pay Cafeteria kártya zsebre vágható juttatások Forradalmian

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Előterjesztés. a képviselő-testület február 11-i ülésére. Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása.

Előterjesztés. a képviselő-testület február 11-i ülésére. Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 11-i ülésére Tárgy: A Segesdi Közös

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/konferencia HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások 2012. január 25. dr. Lukács Marianna A magyar szociális állam 60/1991. (X.29.) országgyűlési

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

Mert én Magyarországon itt és

Mert én Magyarországon itt és Mert én Magyarországon itt és megadásával dönti el, hogy melyik egyenlegéről kíván költeni. most vagyok fontos Ezek a kódok a következők: 22?? Lehetőség saját üzemi étterem és büfé keretre 1. oldal Multi-Pay

Részletesebben

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017 Öngondoskodás kutatás Allianz Hungária Zrt. 2017 Tartalom 1 Összefoglaló 2 Kilátások és bizalom a piaci szereplőkben 3 Öngondoskodás tervezése 4 Öngondoskodás kezdete 5 Nyugdíjas évek 2 Összefoglaló A

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg?

Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg? Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György Miért éri meg? A munkavállalók motivációjának, elégedettségének és elkötelezettségének fokozása Adómegtakarítás (adóoptimalizálás) Ún.

Részletesebben

Tájékoztató a Magyar Közlöny 136. számával kihirdetett Munkahelyvédelmi Akcióterv megvalósításához kapcsolódó törvénymódosításokról

Tájékoztató a Magyar Közlöny 136. számával kihirdetett Munkahelyvédelmi Akcióterv megvalósításához kapcsolódó törvénymódosításokról Tájékoztató a Magyar Közlöny 136. számával kihirdetett Munkahelyvédelmi Akcióterv megvalósításához kapcsolódó törvénymódosításokról A 2012. október 15-én a Magyar Közlöny 136. számában kihirdetésre kerültek

Részletesebben

MENEDZSMENT BAROMÉTER 2010 FELMÉRÉS A VEZETŐI MÓDSZEREKRE VONATKOZÓAN

MENEDZSMENT BAROMÉTER 2010 FELMÉRÉS A VEZETŐI MÓDSZEREKRE VONATKOZÓAN MENEDZSMENT BAROMÉTER 2010 FELMÉRÉS A VEZETŐI MÓDSZEREKRE VONATKOZÓAN Kutatási zárójelentés Budapest - Pécs 2010. NOVEMBER 16. Menedzsment és HR Kutató Központ Larskol Tanácsadók Ez a dokumentum kizárólag

Részletesebben

Cafeteria szolgáltatások

Cafeteria szolgáltatások Cafeteria szolgáltatások Teljes körű cafeteria rendszer építés, tanácsadás. Nyilvántartó rendszer A Quick.Cafe elsősorban a munkavállalók cafeteria választásának megkön nyítését szolgáló szoftver. Interneten,

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben