Juttatások Magyarország A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014."

Átírás

1 Juttatások Magyarország 2014 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben Kutatási zárójelentés Budapest április

2 Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára készült. Kiadja: Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC kutatás vezetője Készítették: Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC Óhegyi Katalin tanácsadó Dr. Beke Jenő egyetemi docens Fata László cafetéria szakértő Pajor Mariann menedzser Web-es programozás: Dr. Sinka Róbert e-learning szakértő A kutatás támogatója: Cafeteria TREND Magazin A kutatás szakmai támogatói: Cafeteria TREND Magazin Országos Humánmenedzsment Egyesület Budapesti Kereskedelmi és Ipari Kamara ISBN Menedzsment és HR Kutató Központ, Szent István Egyetem, GTK TTI Tessedik S. u. 1., H-2100 Gödöllő Tel: ; /3128 Fax: , Mobil: ;

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés kutatási módszerek A résztvevő cégek jellemzői Adózási tudnivalók Alkalmazott juttatási rendszerek Garantált juttatások Rugalmas juttatások A cafeteria-rendszerek kialakítása és működtetése Cafeteria keretösszeg A cafeteria-rendszer jellegzetességei 2014-ben Újdonságok a cafeteria piacon Az adóterhek következményei A juttatások jövőbeni szerepe Mellékletek Interjú válaszok a cafeteriával kapcsolatban A résztvevő szervezetek listája A kutatást végzők bemutatása Menedzsment és HR Kutató Központ... 26

4 1. BEVEZETÉS KUTATÁSI MÓDSZEREK A Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központja felmérésében arra kereste a választ, hogy a gazdasági és pénzügyi válságból való kilábalás, valamint a bekövetkező adó- és pénzügyi változások hogyan hatnak az elkövetkező időszakban a vállalatok/intézmények juttatás menedzselésére és cafeteria rendszereire. A felmérésben való részvétel önkéntes és díjmentes volt, az adatokat bizalmasan kezeljük, melyet a felkérésünkhöz mellékelt Titoktartási nyilatkozatunkkal is megerősítettünk. A kérdőív kitöltése internetes kérdőív felvétellel történt. A kutatás egy 10 kérdéscsoportot magában foglaló kérdőíven alapul. A kérdőív az alábbi fő részekből áll: a cég neve és elérhetőségei, a résztvevő cég jellemzői, a résztvevőknél alkalmazott juttatási rendszerek, garantált juttatások, rugalmas juttatások, a cafeteria-rendszerek üzemeltetésének szervezeti sajátosságai, cafeteria keretösszegek, cafeteria-rendszerek működése a megváltozott adózási környezetben, a rugalmas rendszer bevezetési hajlandósága a cafetériát még nem alkalmazók körében, a béren kívüli juttatások jövője. A jelentésben foglalt megállapításainkat az általános statisztikai módszerek (átlag, gyakoriság, eloszlás) felhasználásával alapoztuk meg. A kutatás során 470 értékelhető kérdőívet kaptunk. Kutatásunk benchmark jellegű volt, a későbbi lekérdezésekhez, kutatásokhoz kíván összehasonlítási alapot adni, illetve képet szeretnénk adni arról, hogy a válaszadók hogyan vélekednek a béren kívüli juttatások jelenlegi szerepéről. A kvantitatív felmérésünkkel párhuzamosan 20 vállalatnál és intézménynél interjú módszerrel is vizsgáltuk a juttatásokkal és a cafeteriával kapcsolatos néhány fontosabb szempontot. Az így kapott értékelhető válaszok a jelentés 1. mellékletében találhatók. Bár a minta összetétele és elemszáma nem minden tekintetben képviseli reprezentatívan a magyar vállalkozásokat, a kitöltő cégek listáját figyelembe véve (2. melléklet) olyan meghatározó szervezetek véleményét is sikerült lekérdezni, ami jól mutatja be a juttatás-menedzsment területén tapasztalható gyakorlatot és változásokat. A felmérésünket megkapja minden érvényes válaszadó szervezet (amennyiben megadták elérhetőségüket), valamint a munkánkat támogató szakmai partner szervezetek is. A továbbiakban a felmérésünk részletes elemzése olvasható. 4

5 2. A RÉSZTVEVŐ CÉGEK JELLEMZŐI A 470 válaszadó közül 370 (79%) a versenyszférából került ki, 81 (17%) a közszférához tartozik, 19 (4%) pedig a non-profit szektorban működik. A versenyszférában működő válaszadók több mint 60%-a az ipar, a pénzügyi szektor vagy a kereskedelem területén működik. 1. sz. ábra: A kutatásban résztvevő versenyszférában működő cégek ágazat szerinti megoszlása A válaszadók döntő többsége (69%) hazai tulajdonú szervezet, csupán kevesebb, mint egyharmaduk van részben vagy egészében külföldi tulajdonban. 2. sz. ábra: A válaszadó szervezetek tulajdon szerinti megoszlása 5

6 Felmérésünkben a kis- és középvállalatok dominanciája figyelhető meg: a vizsgált cégek közel egyötöde azonban méret és árbevétel tekintetében a nagyvállalatok közé sorolható. 3. sz. ábra: A válaszadó szervezetek megoszlása a foglalkoztatottak száma szerint 4. sz. ábra: A válaszadó szervezetek éves árbevétel szerinti megoszlása 6

7 Az idei felmérésben vizsgáltuk először a résztvevők földrajzi megoszlását. 370 szervezet jelölt meg egy telephelyet, 100 válaszadó juttatási politikája több megyében működő telephelyen is érvényes, ezek közül 25 szervezet minden megyében jelen van. Az 5. ábra az összes válaszadó összes telephelyeinek területi megoszlását mutatja. 5. sz. ábra: A válaszadó szervezetek összes telephelyeinek regionális megoszlása 7

8 3. ADÓZÁSI TUDNIVALÓK A béren kívüli juttatások terén a 2010-es személyi jövedelemadó törvény hozott gyökeres változást, mely kimondja a legtöbb juttatás adómentességének megszűnését től egészségügyi hozzájárulás (EHO) is terheli a juttatásokat. Az adó-és járulékkedvezmények mértéke és a kedvezménnyel adható juttatások mennyisége és köre évről évre változott. Ezen időszak során a kedvezménnyel és kedvezmény nélkül igénybe vehető juttatások közterhei közötti különbség radikálisan lecsökkent, a 2008-as % különbség 2013-ra 15.47%-ra csökkent ben nem történt változás az elmúlt évhez képest a juttatásokat terhelő közterhek mértékének tekintetében. 6. sz. ábra: 100 Ft nettó juttatás bruttó költségének változása közöttv A kedvezményes adó- és járulékteher (35,7%) továbbra is éves és havi szinten meghatározott keretösszeghez kötött. A törvényben nevesített határösszegen felüli mérték után 51,17%-os közterhet kell megfizetni. A juttatót terhelő 35,7% közteher megfizetése mellett évente maximum 500 ezer forint összegig nyújtható juttatások a következők: Munkahelyi étkeztetés havi Ft-ig Erzsébet-utalvány havi Ft-ig Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámla évi Ft-ig Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámla évi Ft-ig Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámla évi Ft-ig Iskolakezdési támogatás gyermekenként és évente a minimálbér 30%-áig Helyi közlekedési bérlet Iskolarendszerű képzés évente a minimálbér két és félszereséig, Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás havonta a minimálbér 50 százalékáig, Önkéntes kölcsönös egészségpénztári és önsegélyező pénztárba nyújtott hozzájárulás havonta együttesen a minimálbér 30 százalékáig, Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe fizetett hozzájárulás havonta a minimálbér 50 százalékáig»» A munkáltató üdülőjében a munkavállaló és közeli hozzátartozói számára biztosított üdülés évente a minimálbér értékéig 8

9 Adómentes jövedelem maradt továbbra is a munkáltató által nyújtott lakáscélú támogatás (ötévente 5 millió Ft), illetve a kockázati élet-, baleset- és betegségbiztosítás (havonta a minimálbér 30%-ig). Emellett a lakáscélú támogatás 2014-től más a lakáscélú hitelek törlesztésére is adható. Változás történt a sporteseményre és kulturális szolgáltatásra szóló belépők esetében. A két kategóriát különválasztotta a jogalkotó, a sporteseményre szóló belépőt korátlanul lehet biztosítani, a kulturális eseményekre szóló belépő vagy bérlet évente 50 ezer forintos értékhatárig adható adó- és járulékmentesen. 9

10 4. ALKALMAZOTT JUTTATÁSI RENDSZEREK A szervezetek juttatási politikájának fontos elemét képezik a juttatások. Ezeket a vállalatok különböző formában biztosíthatják dolgozóik számára: a munkáltató által meghatározott elemeket nyújtani a dolgozóknak, de dönthet úgy is a szervezet, hogy felkínálja az egyes elemek közti szabad választás lehetőségét (cafeteria rendszer keretében). A felmérésbe bevont szervezetek 85%-a alkalmazta a béren kívüli juttatásokat javadalmazási politikájában ben, közülük 4.5% jelezte, hogy a juttatások bizonyos dolgozói csoportokra korlátozottak, 61.7% az összes dolgozó számára egységesen biztosít juttatást, 34,8% pedig minden dolgozó részére ad juttatást, amelyek dolgozói csoportonként eltérőek. A megkérdezettek 27%-a bár nem használ cafeteria rendszert, de garantált juttatásokban részesíti dolgozóit. A válaszadóknak 15%-ánál semmilyen juttatás nincsen. Közülük 49%-nál soha nem is volt, 51%-nál korábban voltak juttatások, de megszüntették. A juttatások hiánya vagy megszüntetése leginkább az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató cégeknél jellemző, ezen belül is kiugró az arány a 10-nél kisebb létszámú mikro vállalkozásokban. 7. sz. ábra: Juttatásokat sosem biztosító és a juttatásokat korábban megszüntető cégek létszám szerinti megoszlása A juttatási rendszerek megszüntetésének 70%-a 2010-ben vagy azután (vagyis az adók bevezetése óta) történt re csupán a megszüntetések 2%-a esik. A megszüntetés döntő oka a költségcsökkentés kényszere (a juttatásokat megszüntető válaszadók 78% jelölte meg figyelembevett tényezőként). Cafeteria rendszer a résztvevő vállalatok 62%-ánál (290 szervezet) működik. Ezek 59%-a rugalmas juttatási rendszert (cafeteriát), valamint előre meghatározott garantált juttatásokat egyaránt kínált dolgozóinak, míg 41% kizárólag a cafeteria rendszert biztosítja. Felmérésünk adatai továbbra is alátámasztják azt a korábbi évek során hasonlóan tapasztalt összefüggést, miszerint a cafeteria elterjedtsége a szervezeti nagysággal van szoros összefüggésben. Az 1000 fő fölötti nagyvállalatok 89%-ánál megtalálható a rugalmas juttatási rendszer valamely formája, addig a 10 fő alatti mikro-vállalkozások csak 53.1 százaléka építette be ösztönzési rendszerébe a választható juttatásokat 10

11 8. sz. ábra: Cafeteria rendszert működtető cégek aránya létszám kategóriánként 11

12 4.1 GARANTÁLT JUTTATÁSOK A garantált juttatások azok az elemek, amelyeket rögzítetten, rugalmas választás lehetősége nélkül kínálnak dolgozóiknak a munkaadók. A leggyakrabban biztosított fix juttatások gyakorisága sorrendjében az első öt helyen a tavalyi felméréshez képest nincs változás. Leggyakoribb az Erzsébet-utalvány, a juttatásokat kínáló válaszadók 32%-ánál található meg. Második a mobiltelefon költségtérítés (28%), ezt követi a munkabér előleg, a cégautó valamint a szociális juttatások. 9. sz. ábra: Leggyakoribb garantált juttatások 2014-ben a juttatást biztosító cégeknél 12

13 4.2 RUGALMAS JUTTATÁSOK A tanulmány további részében a rugalmas egyéni választást lehetővé tevő cafeteria rendszereket vizsgáljuk. A felmérésben résztvevő 470 válaszadó közül 290 működtet cafeteria rendszert. A továbbiakban ezek adatai alapján elemezzük a cafeteria rendszerek jellemzőit. A legnépszerűbb juttatások terén nem volt jelentős elmozdulás a tavaly évhez képest. Felmérésünk eredményei alapján a legnépszerűbb kínálati cafeteria elem 2014-ben a SZÉP kártya, amelynek mindhárom alszámlája egységesen népszerű, a cégeknek több mint 60%-a kínálja dolgozóinak a cafeteria keretében. Az Erzsébetutalvány (60%) és az egészségpénztári hozzájárulás pedig elérik az (59%) szintén a legnépszerűbb cafeteria kínálati elemek közé tartoznak. 10. sz. ábra: Leggyakoribb cafeteria elemek 2014-ben a cafeteriát biztosító cégeknél Felmérésünkben a cafeteria rendszert működtető cégek 75%-a 6-12 elemet kínál dolgozóiknak 2014-ben 5 vagy kevesebb elemet a válaszadó cégek 12% biztosít, és 13% teszi lehetővé 12-nél több elem választását (11. ábra). Az 500 fő alatti létszámú cégeknél elenyésző a 12 elemnél többet kínálók száma, a nagyobb elemszám a nagyobb szervezeteket jellemzi, de az 500 főnél nagyobb létszámot foglalkoztatók háromnegyede is 12 alatt tartja a cafeteria elemszámát (12. ábra). Ez részben magyarázható az egyszerűsítésre való törekvéssel, részben pedig azzal, hogy az adókedvezmények jelentősen befolyásolják a dolgozók és/vagy munkáltatók által preferált elemeket. 13

14 11. sz. ábra: Cafeteria elemek számának megoszlása a cafeteriát biztosító cégeknél 12. sz. ábra: A cafeteria rendszerek elemszámának megoszlása létszám kategóriánként A kínált cafateria elemek számánál is megfigyelhető a dolgozói létszámmal való összefüggés, a 10 fő alatti vállalkozások átlagosan 5,3 elemet építenek be a rendszerbe, míg az 500 főnél nagyobb cégek átlagos elemszáma meghaladja a 10-et. 14

15 4.3 A CAFETERIA-RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE A jelenleg működő cafeteria rendszerek 28%-a 2005-ben vagy előtte került bevezetésre. Ezután a meredeken nőtt a cafeteria bevezetések száma, amely a 2008-as válságot követően lassuló ütemben folytatódott. Az új bevezetések 2011-től estek vissza jelentősen. Ez részben összefüggésbe hozható azzal, hogy a szabályozókörnyezet egyre inkább sújtja a béren kívüli juttatásokat, másrészt pedig a rugalmas juttatásokkal élni kívánó munkaadók nagyrészt már bevezették a rendszert. Feltételezzük, hogy közrejátszhatnak a folyamatos növekedésben az újonnan alakuló cégek általi cafeteria bevezetések is, bár a cégek alapítási idejére jelen felmérésben nincsen adatunk. Az idei évben a 470 válaszadó közül 5 számolt be új cafeteria rendszer bevezetéséről, ezek közül 3 a 10 fő alatti vállalkozások közé tartozik, egy a létszámtartományba esik, egy pedig 500 főnél többet foglalkoztató cég. 13. sz. ábra: A jelenleg működő cafeteria rendszerek bevezetési időpont szerinti kumulatív aránya A cafeteria rendszer megtervezésénél, kialakításánál és bevezetésénél a vizsgált szervezetek összesen 28%-a vett igénybe külső szakértői segítséget. A külső segítség igénybevétele és a létszám között szoros statisztikai kapcsolat nem mutatható ki, bár mintánkban a 250 főnél kevesebb létszámot foglalkoztató cégek kisebb arányban vettek igényben külső tanácsadói segítséget a cafeteria bevezetésénél, mint a 250 fő feletti cégek, és a külső tanácsadót igénybevevők egyharmada az 1000 fő feletti létszámot foglalkoztatókhoz tartozik. A cafeteria bevezetésénél kiemelkedően fontos szempontnak számít a költséghatékonyság, a kiszámíthatóság illetve a dolgozói elégedettség. A tavalyi évhez képest a sorrend felcserélődött, válaszadók legtöbben (72%) a kiszámíthatóság növelését jelölték fontosnak vagy nagyon fontosnak, közel azonos mértékben (71%) választották a dolgozói elégedettséget, a költséghatékonyság esetében a fontos és nagyon fontos jelölés aránya 64% (14. ábra). Bár a változás a tavalyi évhez képest nem jelentős, a sorrend több év után először változott, ezért érdemes figyelemmel kísérni, hogy a jövőben folytatódik-e az elmozdulás, vagy csak az adatok szóródásáról van-e szó. A cafeteria bevezetésének indokaként a legkevésbé fontosnak tartott szempontok között található a jövedelemcsomag versenyképességének növelése, a dolgozók megtartása, valamint az, hogy a dolgozók jobban értékeljék a jövedelemcsomagot. Az utóbbi időkben egyre inkább jellemző az a munkáltatói felfogás, hogy egy vonzó munkahely olyan versenyképes javadalmazási csomagot kínál, melynek alapeleme a cafeteria rendszer, ami a dolgozói motiváció szempontjából nem jelent egyértelmű értéktöbbletet. A cafeteria kevésbé szolgálhat a dolgozói megtartás eszközeként véli a szervezetek többsége. A bevezetés legfontosabbnak tartott indokai és a foglalkoztatott létszám között nem tudtunk kimutatni statisztikailag érvényes összefüggést, a legfontosabb indokok vállalatmérettől függetlenül hasonlóak. 15

16 14. sz. ábra: A cafeteria rendszer bevezetésekor a főbb szempontok fontosságának százalékos aránya a cafeteriát működtető cégek körében A cafeteria rendszerek szakszerű kialakítása mellett lényeges: a költségek nyomon követése, a hatékonyság rendszeres felülvizsgálata, és a dolgozói elégedettség nyomon követése. A cafeteriával kapcsolatok kiadások pontos nyomon követése meglepően alacsony, csak a válaszadók kétharmada tudja pontosan, mekkora költséggel jár a rendszer üzemeltetése. Ez az arány 70-80% közötti a 250 főnél kevesebbet foglalkoztatók körében, és az 1000 főnél nagyobb létszámú cégek esetén a legkisebb, 44%. Kisebb a tartományban (59-70% között) szóródnak a létszám kategóriák adatai a hatékonyság felülvizsgálatának tekintetében, amelyen azt értjük, hogy a cafeteria rendszer milyen mértékben felel meg azoknak a céloknak, amiért létrehozták és működtetik. Kevesen vizsgálják felül a dolgozók elégedettségét a cafeteria rendszerrel. A megkérdezett cégek kevesebb, mint egyharmadánál van rendszeres elégedettségvizsgálat, és az adatok alapján e tekintetben nem mutatható ki összefüggés a cégmérettel. Az elégedettséget nyomon követők alacsony aránya azért is szembetűnő, mert a cafeteria bevezetési szempontjai között a dolgozók elégedettsége nagy fontosságot kapott. 15. sz. ábra: A cafeteria rendszert rendszeresen felülvizsgálók aránya A juttatási rendszereik üzemeltetésével járó adminisztrációt nem szívesen adják ki a kezükből a vállalatok, 78%-uk cégen belül oldja meg a cafeteria adminisztrációját, csak 4% szervezi ki teljes mértékben. 16

17 Az adminisztráció leggyakoribb formája a táblázatkezelő program, a válaszadók 39%-a használja, de a 100 főnél kevesebbet foglalkoztatók 60%-ánál így történik az adminisztráció, míg a létszám növekedésével a cégek egyre nagyobb arányban hatékonyabb megoldásokhoz fordulnak. A második leggyakoribb adminisztrációs eszköz a bérszámfejtő programba integrált cafeteria modul (33%). A papír alapú adminisztrációt leggyakrabban (31%) az 50 fő alatti cégeknél találjuk meg, és a cégméret növekedésével ez az arány fokozatosan csökken, de az 500 főnél többet foglalkoztatók körében is eléri a 9 %-os arányt. A cégek 51%-ánál működik olyan informatikai megoldás, amelyen keresztül a dolgozók naprakészen nyomon követhetik cafeteria egyenlegük állását és az év során felhasznált juttatásaikat. Az adminisztráció hozzáigazítása az adótörvények változásaihoz csak elenyésző hányadnak jelent rendkívüli vagy nagy nehézséget (3%). A többségnél egyáltalán nem (32,8%) vagy csak kis mértékben (47,9%) okozott nehézséget az éves átállás. Ezen két csoporton belül a cégek jellemzően valamilyen szoftveres megoldást alkalmaznak a cafeteria adminisztrációjára. 17

18 4.4 CAFETERIA KERETÖSSZEG A keretösszeg meghatározásának leggyakoribb módja a minden dolgozóra kiterjedően egységes fix keretösszeg (55%), illetve az egyes dolgozói csoportonként eltérő, de a csoportokon belül egységes fix keretösszeg. Az keretösszeg meghatározásánál az alapbér meghatározott százalékának valamilyen formában történő figyelembevételével összesen csak a megkérdezettek 14%-a él. 16. sz. ábra: Keretösszeg meghatározásának módja A dolgozók számára egy adóévben elkölthető cafeteria összegek szervezetenként meglehetősen eltérnek. A cégek mérete és a keretösszegek között nem találunk szignifikáns összefüggést. A 100 ezer forint alatti keret ritka (3%), és 5%-nál előfordul a béren kívüli juttatásokra vonatkozó maximális kedvezményes keretnél, 500 ezer forintnál magasabb keret biztosítása. 17. sz. ábra: Éves keretösszeg mértéke 18

19 18. sz. ábra: Éves cafeteria keretösszeg módosulása 2013-ban és 2014-ben 2014-ben lényegesen a válaszadók 65%-a változatlanul hagyta a keretösszeget. Ez az elmúlt évi 44%-nál lényegesen nagyobb szám, aminek egyik oka lehet, hogy a juttatások szabályozásában az idén nagyobb változás nem történt. A tavalyihoz képest kevesebb, mint felére, 6%-ra csökkent a keretet szűkítők aránya, és szintén kevesebben emelték a keretösszeg nagyságát (20%). Mind a kis- mind pedig a nagyvállalatoknál előfordul csökkenés és növelés is, nem mutatható ki kapcsolat a vállalat méretével. A keretösszeg meghatározásának két legfontosabb szempontja a cég eredményessége és a juttatások közterhei. Az egyéb szempontok között a válaszadók említették a bértárgyalások folyamatát, a jogszabályokat, illetve a tulajdonosi befolyást. 19. ábra. A 2014-es keretösszeg felülvizsgálatánál figyelembe vett szempontok gyakorisága a cafeteriát működtetők körében 19

20 4.5 A CAFETERIA-RENDSZER JELLEGZETESSÉGEI 2014-BEN ÚJDONSÁGOK A CAFETERIA PIACON A 2014-es évben lényeges változás nem következett be a cafeteria szabályozásában. Az adó- és járulékterhek változatlanok, és a legtöbb esetben a kedvezményes közterhekkel adható havi keretek is megegyeznek a tavalyival (kivéve a sportrendezvényre szóló belépő esetében). Az elérhető juttatások szintén nagyjából megegyeznek az elmúlt évben adható juttatásokkal. A nemrég bevezetett Széchenyi Pihenő Kártya és az Erzsébet-utalvány széles körben elterjedtté vált és a legnépszerűbb elemek közé került. A SZÉP kártyát cafeteria rendszer keretében nyújtó cégek többnyire mindhárom alszámlát elérhetővé teszik dolgozóik számára, és az elfogadóhelyek száma is szélesedett. Az Erzsébet-utalványnak a legismertebb fajtája az elsőként bevezetett étkezési utalvány. Időközben az Erzsébet-utalványoknak egész családja alakult ki. A közelmúltban megjelent iskola- és ajándékutalvány valamint gyermekvédelmi utalvány mellett elérhető a kultúra utalvány és sport utalvány is, ezekkel lehet igénybe venni a kulturális szolgáltatásokat és sportesemény látogatásokat. A 2013-ban még évi 50 ezer forint összegig adható sporteseményre és kulturális szolgáltatásokra szóló belépőjegyre igénybe vehető juttatás ez évtől elkülönült, a sportrendezvény belépőre megszűnt az adómentesség felső korlátja, a kulturális szolgáltatásokat továbbra is évi 50 ezer forintig lehet adó- és járulékmentesen igénybe venni. A budapesti helyi közlekedési bérleteket érintő, sok félreértést és vitát kiváltó rendelkezés, hogy az év elejétől csökkentett havi bérlet ár (havi Ft) kizárólag magánszemélyekre vonatkozik, és a régi, magasabb árat ( Ft) érvényesíti a BKV abban az esetben, ha azt cég számlájára vásárolják, ami alapfeltétel, ha a bérletet juttatásként adják. Alapvető változás még, hogy a lakáscélú támogatást 2014-ben már az ilyen célra felvett hitelek törlesztésére is adhatja adómentesen a munkáltató. Mivel a juttatáshoz kapcsolódó rendelet csak április elején jelent meg, ezért ennek a változásnak számottevő hatása még nem érzékelhető a kutatásban. A jövőben azonban érdemes lesz erre külön figyelni AZ ADÓTERHEK KÖVETKEZMÉNYEI A 2010-ben megjelenő személyi jövedelemadó és a 2012-ben bevezetett egészségügyi hozzájárulás szintén döntést kívánt a juttatásokat nyújtó szervezetektől. Bár a jogszabályok értelmében a kedvező adózású juttatások adóterhei egyértelműen és kizárólag a munkáltatót terhelik, de semmi nem tiltja, hogy ezeket az adóterheket a munkáltató áthárítsa a munkavállalóra, ezzel megteremtve az egyes juttatáselemek nettó értékének és adóval növelt bruttó árának a különbségét. Felmérésünk alapján kiderül, hogy a vállalatok döntő többsége élt is ezzel a lehetőséggel 2014-ben: a válaszadók 37%-a vállalta az adóterhek egészét, 10%-uknál a költségeken a felek osztoztak,»» míg 53%-uk a juttatáselemek ún. költségszorzóiba beépítve, a jogosultak keretösszegének terhére fizettette meg az adót. 20

21 4.5.3 A JUTTATÁSOK JÖVŐBENI SZEREPE A 470 válaszadó között 180-nál nem működik jelenleg cafeteria rendszer. Ezek között vannak olyanok, ahol semmilyen juttatás nincs, másoknál pedig csak fixen rögzített juttatok érhetőek el, a rugalmas választás lehetősége nélkül. Ezen cégek nagy része (63%) nem is tervezi cafeteria rendszer bevezetését, bár ez az arány csökkenést mutat a tavalyi 77%-ról. A bevezetést tervezők aránya lényegében nem változott, 10%-ot mutat. Az elutasítók arányának csökkenésével szinte azonos mértékű a bizonytalanok arányának növekedése, ami a tavalyi 18%-ról 27%-ra nőtt. Ez előjele lehet a cafeteria bevezetések újabb fellendülésének. Ezt a feltételezést erősíti a cafeteria jövőjéről tett állítások értékelése is, bár az arányokat minden bizonnyal befolyásolja a tény, hogy az idén három állítást vizsgáltunk a korábbi kettő helyett. A megelőző években a juttatások jövőjéről való vélekedéseket csak a költségtakarékossági szempont szerint vizsgáltuk, ezt árnyaltuk az idén a harmadik kérdéssel, amely a juttatásoknak a költségeken túlmutató egyéb megfontolásait helyezi középpontba. A juttatásoknak egyre kevésbé értelmét látó álláspont drasztikusan csökkent, a tavalyi 39%-ról 9%-ra. 50% azt az álláspontot tartotta magáéhoz legközelebb állónak, hogy az adó- és járulékkedvezmények miatt megéri juttatásokat adni, 41% pedig a költségeken túlmutató okok miatt véli, hogy a juttatásoknak a jövőben is fontos szerepük lesz. 20. sz. ábra: A juttatások jövőbeli szerepének megítélése 21

22 5. MELLÉKLETEK 5.1 INTERJÚ VÁLASZOK A CAFETERIÁVAL KAPCSOLATBAN A kvantitatív felmérésünkkel párhuzamosan 20 vállalatnál és intézménynél interjú módszerrel is vizsgáltuk a juttatásokkal és a cafeteriával kapcsolatos néhány fontosabb szempontot. Az így kapott értékelhető válaszok a következő 1 5. táblázatokban találhatók. 1. sz. táblázat: Azonos és eltérő cafeteria összegek magyarázatai A. eset: Külföldi tulajdonú autóipari cég A béren kívüli juttatási rendszernek nem célja a munkavállalók közötti különbségtétel. A dolgozók lojalitását, megbecsültségét nagyban erősíti az azonos keretösszegen alapuló rendszer. B. eset: Magyar tulajdonú iparvállalat A különbség itt attól függ, hogy ki milyen besorolási kategóriában (band) dolgozik és naponta hány órát (4, 6 és 8) dolgozik. C. eset: Külföldi tulajdonú iparvállalat A dolgozók által felhasználható keretösszeg a munkaviszony hosszának függvényében alakul: 0-3 év: összeg Ft/év/dolgozó 3-5 év: 1,25 x összeg Ft/év/dolgozó > 5 év: 1,5 x összeg Ft/év/dolgozó D. eset: Külföldi tulajdonú szolgáltató cég Általánosságban megállapítható, hogy a béren kívüli juttatások nagyobbik részénél az egalizációra való törekvés jellemző. Egyfajta, pozitívnak tekinthető megkülönböztetés a vállalati üdülések odaítélésénél figyelhető meg. Ezt a juttatást túlnyomó részben a beosztott munkavállalóknak szokták adni. E. eset: Külföldi tulajdonú cég, pénzügyi szektor A 2013-as adóváltozások következtében egy háromsávos rendszert vezettek be: I. Kategória: Maximális keretösszeg, amit egy meghatározott bérplafont meg nem haladó alacsony bérezésű munkavállalók kapják. II. Kategória: Csökkentett keretösszeg, amit az első és harmadik kategória meghatározott bér kritériumai közé eső munkavállalók kapják. III. Kategória: Rugalmas juttatási rendszerre nem jogosultak köre. Ide sorolják a meghatározott bérplafont meghaladó magas bérezésű munkavállalók, hallgatói munkaszerződéssel rendelkező munkatársak, valamint a cafeteria szabályzat szerint jogi állományban levőnek számító dolgozók. F. eset: Külföldi tulajdonú cég, pénzügyi szektor A cafeteria keret összege egy fix részből ami mindenkinek egyforma és az alapbér bizonyos százalékának a kombinációja. G. eset: Közigazgatási szerv 1 Itt minden alkalmazottnak a törvény által előírt azonos, azaz Ft/év keretet kell biztosítani. Ettől a kerettől csak lefelé lehet eltérni. H. eset: Közigazgatási szerv 2 A forintos keret az alacsonyabb fizetésűek esetében jelent komolyabb motivációt és megtartó erőt. 22

23 2. sz. táblázat: A cafeteria keret nyomon követése A. eset: Külföldi tulajdonú, gyógyszeripari cég A munkavállalók számítógépes rendszer segítségével követni tudják az egyéni keretösszegük alakulását annak felosztása után. B. eset: Magyar tulajdonú iparvállalat A cafeteria felhasználását egy erre a célra rendszeresített Excel fájlban tudja a dolgozó nyomon követni. C. eset: Közigazgatási szerv Mind alkalmazott a kitöltött cafatéra nyomtatvány adatát interneten, nyomon követheti. 3. sz. táblázat: A cafeteria alkalmazásának okai A. eset: Külföldi tulajdonú, gyógyszeripari cég A cafeteriát nem a teljesítmény növelésére, hanem az elégedettség növelésére használjuk. B. eset: Külföldi tulajdonú iparvállalat Egyfajta 13. havi fizetésnek tekintik a dolgozóink a cafetériát. C. eset: Magyar tulajdonú iparvállalat A nemrégen bevezetett cafeteria rendszer alkalmazásának legfontosabb szempontjai közé tartozott; a jól tervezhető költségek, a jelentős adó megtakarítás és a dolgozók elégedettségének és a motivációjának a növelése. Az új munkavállalók megszerzésének a támogatása nem volt fontos szempont. D. eset: Külföldi tulajdonú informatikai vállalat Mivel a cafeteria jellemzően csak kis részt képvisel a dolgozóink juttatásában, így nem jelent jelentős motivációt munkavállalóink elkötelezettségében és a munkavégzésben. Az emberek azonban szeretik és megszokták. E. eset: Külföldi tulajdonú pénzügyi szervezet A mi esetünkben a munkáltató szempontjából azért előnyös a cafetéria rendszer bevezetése és fenntartás, mert ezek a juttatások kiszámíthatóak és tervezhető, adómegtakarítást jelentő költséget okoznak. A vállalatunknál a hosszabb ideje nálunk dolgozók alap elvárásának tekintik a cafeterériát. F. eset: hazai professzionális szolgáltató iroda A kis cégeknél általában mindenki egyforma mértékű juttatást ad. G. eset: Közigazgatási szerv 1 A közszférában dolgozó alkalmazottak esetében ritkábban fordul elő, hogy elcsábítják őket. A cafeteria szerep itt nem a dolgozó megszerzésében és megtartásában, hanem inkább az elégedettségének a növelésében van. H. eset: Közigazgatási 2 A cafeteria javítja az elkötelezettséget és munkához való hozzáállást. I.eset: Non-profit iroda Ügyvezetőként úgy gondolom, hogy a bérek emelése helyett cégünknek kedvezőbb a különféle juttatások nyújtása, még magasabb adó esetén is. 23

24 4. sz. táblázat: Vélemény a Csak az tud jól bánni ügyfeleivel és vevőivel, akivel jól bánnak. c. mondásról A eset: Külföldi tulajdonú Pénzügyi szolgáltató Ezzel összefüggésben nem kell nagy dolgokra gondolni. Legtöbbet a nem pénzügyi jellegű eszközökkel (pl. elismerés, dolgozók meghallgatása stb.) érhetünk el ezen a területre. B. eset: Külföldi tulajdonú iparvállalat Cégünk maradéktalanul egyetért ezzel a mondással, hiszen az elégedett munkavállaló egyértelműen hatékonyabban dolgozik és lojálisabb. Ezt a felfogást nemcsak a cafeteria keretében lehet támogatni. C. eset: Külföldi tulajdonú iparvállalat A jó bánás nyomán a fluktuáció szintje a nullához közelít. D. eset: Külföldi tulajdonú informatikai vállalat A jelzett mondást nagyban segítették a egy nagyobb vállalati esemény (pl. külföldi kirándulás, családi hétvége. 5. sz. táblázat: A cafeteriával való elégedettség mérése vizsgálata A. eset: Külföldi tulajdonú iparvállalat Kétévente mérik a HR hatékonyságát, aminek keretében vizsgálják a cafeteriával kapcsolatos elégedettséget is. B. eset: Magyar tulajdonú iparvállalat A cégünk évente méri a dolgozóink cafeteriával való elégedettségét. C. eset: Közigazgatási szerv 1 Nem mérik a cafeteriával való elégedettséget. D. eset: Közigazgatási szerv 2 Nem mérik a cafeteriával való elégedettséget. 24

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2012-ben

A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2012-ben / 21 2012.04.20. 14:02 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2012-ben Tisztelt Hölgyem, Uram! A Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központja és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből Előadó: Puskelyné Király Ágnes Okleveles adószakértő Top Cafeteria Kft Cafeteria 2014 Adómentes juttatások Távolsági

Részletesebben

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27.

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. Soft Consulting Hungary Zrt. Alapítás - 1998 250 millió árbevétel

Részletesebben

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Cafeteria rendszer lehetséges forrásai Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Év végi pénz, vagy Cafeteria? Bruttó bér 150.000,-

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Cafeteria tanácsadás 2011

Cafeteria tanácsadás 2011 Cafeteria tanácsadás 2011 LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu A béren kívüli juttatások szabályai A 2011-es adószabályok

Részletesebben

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján S o d e x o A k aé dm i a 2 0 1 0 B é r e n ív k ü l i m o tá ic vió B u k o l y i T aá ms, ájn o s s y G y u l a Témák: Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011.

Részletesebben

Juttatások Magyarország 2013. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban. Kutatási zárójelentés. Budapest 2013.

Juttatások Magyarország 2013. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban. Kutatási zárójelentés. Budapest 2013. Juttatások Magyarország 2013 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban Kutatási zárójelentés Budapest 2013. május Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról A Magyar Közlönyben kihirdették az egyes adótörvényekkel kapcsolatos törvények módosítását, amely érintette a béren kívüli juttatások és más munkavállalói

Részletesebben

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez 2011. december Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére,

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, a 2014. évi adó változásokról, a szakszervezet, és a munkahelyi szervezetek által nyújtható juttatásokról. A szakszervezetek létrejöttét, működését, a 2011.évi

Részletesebben

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2012. december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

Cafeteria 2014. 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg?

Cafeteria 2014. 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg? Cafeteria 2014 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György Miért éri meg? A munkavállalók motivációjának, elégedettségének és elkötelezettségének fokozása Adómegtakarítás (adóoptimalizálás) Ún. zsebből

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

KÖZ-ÉRDEK. 2015. január. a Közúti Közlekedési Szakszervezet hírlevele ÖSSZEFOGÁS ERŐ VÉDETTSÉG. Cafeteria. Béren kívüli juttatások 2015-ben TARTALOM:

KÖZ-ÉRDEK. 2015. január. a Közúti Közlekedési Szakszervezet hírlevele ÖSSZEFOGÁS ERŐ VÉDETTSÉG. Cafeteria. Béren kívüli juttatások 2015-ben TARTALOM: 2015. január Emberhez méltó jelent és biztos jövőt mindenkinek! KÖZ-ÉRDEK a Közúti Közlekedési Szakszervezet hírlevele ÖSSZEFOGÁS ERŐ VÉDETTSÉG TARTALOM: Cafeteria Közúti Közlekedési Szakszervezet Béren

Részletesebben

Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg?

Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg? Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György Miért éri meg? A munkavállalók motivációjának, elégedettségének és elkötelezettségének fokozása Adómegtakarítás (adóoptimalizálás) Ún.

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL ADÓKEDEZMÉNYEK Első házasok kedvezménye: Új adókedvezmény 2015. január 1-től az első házasok kedvezménye. Mindenkinek jár, ahol az egyik fél legalább

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

Kafetéria kezelése a 2015 ös Comp-Sys Bérügyviteli programban.

Kafetéria kezelése a 2015 ös Comp-Sys Bérügyviteli programban. Kafetéria kezelése a 2015 ös Comp-Sys Bérügyviteli programban. A 2015-ben a Kafetéria kezelését az alábbiak szabályozzák: Az új törvényi szabályozás szerint 200.000 Ft-os éves keretösszeg adható bármilyen

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE

FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE FACT, z ahol a tények nem önmagukért beszélnek A tények önmagukban a döntési rendszernek csupán az inputjait képezik. A Fact Intézet abban segít,

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Gárdonyi Polgármesteri Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Jóváhagyta: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete... számú határozatával Tóth István polgármester Kovácsné

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (Cafeteria) SZABÁLYZATA 2012. - 1 - I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. Bevezetés 1.1. Eplény Községi Önkormányzat (továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

hoa ssc survey Bevezető A metodológiáról: A kutatás 3 kiemelt célja a szolgálatás-humán erőforrás-technológia hármasának alapos vizsgálata.

hoa ssc survey Bevezető A metodológiáról: A kutatás 3 kiemelt célja a szolgálatás-humán erőforrás-technológia hármasának alapos vizsgálata. hoa ssc survey 13 Bevezető A szolgáltatóiparági piackutatást a Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) azzal a céllal készítette, hogy átfogó képet adhasson a magyar gazdaság egyik legdinamikusabban

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

Mert én Magyarországon itt és

Mert én Magyarországon itt és Mert én Magyarországon itt és most vagyok fontos www.multi-pay.hu multi-pay@multi-pay.hu T.: +36 1 210 9774 F.: +36 1 210 9778 1. oldal Multi-Pay Cafeteria kártya zsebre vágható juttatások Forradalmian

Részletesebben

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései Karácsony Imréné cégtárs 2013. január15. Jövedelmeket terhelő adók Bérterhek Egyes meghatározott juttatások Kafetéria Szociális hozzájárulási adó

Részletesebben

A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/

A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/ Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/ A szabályzattal az önkormányzati hivatal a közszolgálati

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás és a Cafeteria 2015.

Egyszerűsített foglalkoztatás és a Cafeteria 2015. Egyszerűsített foglalkoztatás és a Cafeteria 2015. 2015. március 17. MKVK S. Csizmazia György Egyszerűsített foglalkoztatás Mezőgazdasági-, turisztikai idénymunka: évente max. 120 nap Alkalmi munka (Filmipari

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti:

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti: Internet: Tisztelt Ügyfelünk! Elsőként szeretnék a Rezon Iroda minden dolgozója nevében szerencsés és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni. Nemcsak a BÚÉK betűi, mi is egy kicsit megrészegedtünk a sok változástól, ami

Részletesebben

Felmérés a magyarországi vállalatok munkavállalóinak járó juttatásokról. kpmg.hu

Felmérés a magyarországi vállalatok munkavállalóinak járó juttatásokról. kpmg.hu Felmérés a magyarországi vállalatok munkavállalóinak járó juttatásokról kpmg.hu Tartalom Bevezetés 3 Cafeteria-programok 4 Hosszú távú munkavállalói juttatások 8 Részvényopciós program 1 A felmérésben

Részletesebben

Mert én Magyarországon itt és

Mert én Magyarországon itt és Mert én Magyarországon itt és megadásával dönti el, hogy melyik egyenlegéről kíván költeni. most vagyok fontos Ezek a kódok a következők: 22?? Lehetőség saját üzemi étterem és büfé keretre 1. oldal Multi-Pay

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

Részletesebben

Bérek, adózás, kafetéria, 2014

Bérek, adózás, kafetéria, 2014 Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Bérek, adózás, kafetéria, 2014 1. ADÓVÁLTOZÁSOK A bérek adózásában jövőre nem lesznek lényeges változások. Az apróbb módosítások közül a családi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. a, a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 3.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 Névszerinti nyilvántartást azokról a juttatásokról kell vezetni: a) amelyről

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Mert én Magyarországon itt és. most vagyok fontos

Mert én Magyarországon itt és. most vagyok fontos Mert én Magyarországon itt és most vagyok fontos www.multi-pay.hu multi-pay@multi-pay.hu T.: +36 1 210 9774 F.: +36 1 210 9778 1. oldal Multi-Pay Cafeteria kártya zsebre vágható juttatások Forradalmian

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A közszolgálati tisztvisel kr l szóló 2011.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Teremts esélyt magadnak és másoknak! Támogatók: Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Sellei Anna 2008. június 26., Budapest Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány FAT intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2011. December

HR HÍRLEVÉL. 2011. December HR HÍRLEVÉL 2011. December MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Széchenyi Pihenő Kártya

Széchenyi Pihenő Kártya Széchenyi Pihenő Kártya Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége XXXVI. Közgyűlés 2011. November 25. A mai prezentáció témája A Széchenyi Pihenő Kártya főbb jellemzői A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználási

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára FONTOS! 21 KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára 2011 JANUÁR 1 A Prémium Megoldás Kft. munkatársai nevében

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez. Tisztelt Közgyűlés!

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez. Tisztelt Közgyűlés! Egyesület Elnökétől Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. sz. Száma: 3/2013. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Tisztelt Közgyűlés! Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi cafetériaszabályzatának

Részletesebben

Cafeteria szolgáltatások

Cafeteria szolgáltatások Cafeteria szolgáltatások Teljes körű cafeteria rendszer építés, tanácsadás. Nyilvántartó rendszer A Quick.Cafe elsősorban a munkavállalók cafeteria választásának megkön nyítését szolgáló szoftver. Interneten,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Munkaügyi Hivatal Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához I. Az új munka törvénykönyvének

Részletesebben

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet Adóváltozások KIVA és Cafeteria A kisvállalati adó (KIVA). évi CXLVII. törvény III. fejezet. december 13. Bilance Kft. Moore Stephens Wagner Kft. Adóalanyok [ III. fejezet 16. ] Az adóalanyiság keletkezése

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS KAPACITÁS GAZDÁLKODÁSI MODELL RÖVID TÁVÚ INTÉZKEDÉSEINEK BEVEZETÉSE Nagykálló Város Önkormányzata

HUMÁNERŐFORRÁS KAPACITÁS GAZDÁLKODÁSI MODELL RÖVID TÁVÚ INTÉZKEDÉSEINEK BEVEZETÉSE Nagykálló Város Önkormányzata HUMÁNERŐFORRÁS KAPACITÁS GAZDÁLKODÁSI MODELL RÖVID TÁVÚ INTÉZKEDÉSEINEK BEVEZETÉSE Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,, Teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010 4.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010 Névszerinti nyilvántartást csak azokról a juttatásokról kell vezetni: a)

Részletesebben

! #! % &# () &! # %& () )! + & # () +,.% /0 1! 2, 3. + 2.% 40 / 1! 2, 3. 56 % % %, 1 3, 1 44, 1 2, 3. 7 + 2.%40/ % 11 2, 3. %# 8 1! 2, 3. +#!! & 4, 1!, 1 2, 3.. 9 : 4 2: ;# # ##? #!? #!

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben