WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel"

Átírás

1 26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel A Weschler intelligenciatesztek a gyermek és felnőtt-korúak kognitív képességeinek átfogó és megbízható feltárását szolgálják. David Weschler 1939-ben dolgozta ki az első intelligenciatesztjét. A negyedik kiadás magyarországi standardizálása 2004-ben indult meg. A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2008 szeptembere óta használja Az iskolai alulteljesítés és kudarcok hátterében meghúzódó sok ok között vannak a gyermek képességeiben rejlőek és vannak, amelyek a szociális környezet előnyeivel, illetve hátrányaival magyarázhatóak. Gyakran nem teljesen elkülönített, hogy mi okozza a tanulásban tapasztalható kudarcokat. Fontos elkülöníteni, hogy az adott ok feltárásával fejleszthető legyen a tanuló, ezzel segítse előmenetelét az élet számos területén. Az iskolai alulteljesítés magával hozza, vagy éppen erősíti az önbizalomhiány kialakulását, az önértékelési problémákat, mely szorongóvá teszi a gyereket. A WISC-IV intelligenciateszt átfogó intellektuális képesség vizsgálatára alkalmas eljárás. A hagyományos Verbális és Performációs intelligencia-felosztásokat felváltják a kognitív funkciók szűkebb területeit megragadó indexek: Verbális megértés, Perceptuális következtetés, Munkamemória, Feldolgozási sebesség. A munkamemória és a feldolgozási sebesség mérésével alkalom nyílik rá, hogy pontosabb kép alakuljon ki a gyerekről. A külön értékelés lehetőséget ad arra, hogy egy lassabban dolgozó, vagy gyengébb memóriakapacitással rendelkező esetében a verbális illetve a perceptuális részeredmény ne csökkenjen, így annak valódi szintje megmaradjon. A munkamemória az információ tudatban tartásának képességét, azon műveletek végrehajtását vagy annak manipulációját, továbbá valamilyen eredmény létrehozását jelenti. A feldolgozási sebesség az információ feldolgozás sebességét mutatja, mely kapcsolatban áll a mentális kapacitással, az olvasási teljesítménnyel és annak fejlődésével valamint a kognitív források megtartásával történő gondolkodással, és a munkamemória magasabb szintű fluid feladatokban (absztrakciók, szabályok, általánosítások és logikai kapcsolatok manipulációja) való hatékony használatával.

2 A két rész külön mérése lehetőséget ad arra is, hogy nyomon kövessük a gyermek központi idegrendszeri neurális fejlődését. A feldolgozási sebességben bekövetkező javulás, erősödő myelinizációt tükrözhet. Esetelemzés T. Márta 9 éves. A vizsgálatra tanulási nehézség miatt került sor. Az olvasás és számolás területén is nehézségei vannak. Gyakran cserél fel betűket (b, d), hosszabb szavakat nem tud kiejteni. Lassan dolgozik. Számolás területén folyamatosan lemarad, nem tudja időben befejezni a feladatokat. Figyelmét nem tartja, folyton elkalandozik. Anamnézisében zavartalan perinatális fejlődés szerepel. Születési körülményei megfelelőek, komplikáció nem volt. Statikai fejlődése rendben zajlott, stádiumok nem maradtak ki. Kiegyensúlyozott gyermekkor jellemezte kognitív és pszichés fejlődése kapcsán. Komolyabb betegségei nem voltak. Gyermekközösségbe könnyedén beilleszkedett. Intelligenciavizsgálaton elért eredményei: Verbális megértés: átlagos Perceptuális következtetés: átlagos Munkamemória: alacsony átlagos Feldolgozási sebesség: alacsony átlagos Teljes teszt: alacsony átlagos Verbális részpróbák 1. Közös jelentés: átlagos színvonalú (verbális gondolkodást és a fogalomalkotást valamint az auditív készség az emlékezet, a lényeges és lényegtelen tulajdonságok megkülönböztetésének készsége és a verbális kifejezőkészség mérésére) 2. Általános megértés: átlagos színvonalú (verbális gondolkodás és felfogás, verbális megértés, kifejezőkészség valamint a tapasztalatok értékelése és felhasználása, a gyakorlati tudás alkalmazásának készségét méri) 3. Általános ismeretek: átlagos színvonalú (általános tényszerű tudás megszerzésének, megtartásának és előhívásának készségét méri)

3 Perceptuális következtetés 1. Mozaik próba: alacsony színvonalú (absztrakt vizuális ingerek elemzésének és előállításának képességét méri. Feladatok végzéséhez szükség van nem-verbális fogalomalkotásra, vizuális percepcióra és szervezésre, szimultán információfeldolgozásra, vizuális-motoros koordinációra, tanulásra és a figuraháttér elkülönítésének képességére) 2. Képi fogalomalkotás): átlagos színvonalú (kategoriális gondolkodás készségét méri 3. Mátrix következtetés: alacsony színvonalú (vizuális információk feldolgozásának és az absztrakt gondolkodási készségek mérésére) 4. Képkiegészítés: magas átlagos színvonalú (vizuális észlelést és szervezést, koncentrációt valamint a tárgyak lényeges részleteinek vizuális felismerését méri) Munkamemória 1. Számterjedelem előre (SzterE) illetve számterjedelem fordított sorrendben (SzterF): alacsony színvonalú (auditív rövidtávú emlékezetet, szekvenciális készségeket, a figyelmet és a koncentrációt méri. A feladat ismétléses tanulást és emlékezetet, figyelmet, kódolást és auditív feldolgozást igényel (SzterE), az (SzterF) munkamemóriát, információ-átrendezést, mentális manipulációt és téri vizuális képzelőerőt igényel. A SzterE feladatról a SzterF feladatra történő áttérés kognitív flexibilitást és mentális éberséget igényel.) 2. Számolás: alacsony színvonalú (mentális manipulációt, koncentrációt, figyelmet, rövid és hosszú memóriát, számolást, mentális éberséget valamint esetenként szekvenciális műveleti készséget, fluid és logikai gondolkodást mér.) Feldolgozási sebesség 1. Kódolás: alacsony színvonalú (rövidtávú emlékezetet, tanulási készséget, vizuális percepciót, vizuális-mozgásos koordinációt, vizuális letapogatási készséget, kognitív flexibilitást, figyelmet és motivációt mér a feldolgozási sebességen kívül.)

4 2. Szimbólumkeresés: alacsony színvonalú (rövidtávú és vizuális emlékezet, vizuális-mozgásos koordinációt, kognitív flexibilitást, vizuális diszkriminációt és koncentrációt mér a feldolgozási sebességen kívül. Mérhető vele még auditív felfogókészség, perceptuális rendezés valamint tervezési és tanulási készség.) Értékek értelmezése A teljes teszt alapján Márta alacsony átlagos intellektussal rendelkezik, mivel az alacsony színvonalú munkamemória és feldolgozási sebesség lehúzza az értékeit. Külön külön értelmezve azonban átlagos verbális és perceptuális képességei vannak. Nehézsége a munkamemória és a feldolgozási sebességben jelentkezik. Verbális területen általános jó megértés és verbális gondolkodás jellemzi. Gyakorlati tapasztalatait képes alkalmazni, felhasználja meglévő tudását. Ismereteit tudja mozgósítani. Lényeges és lényegtelen információk elkülönítése nem okoz gondot. Nehézségei inkább perceptuális területen jelentkeztek, de értéke itt is átlagos. A különböző részpróbákban nyújtott színvonal azonban jól jelzi, hogy bizonyos területeken problémák állnak fenn. Vizuális percepció és szerveződés nem megfelelő. Szimultán információ feldolgozás figura-háttér elkülönítésben gyenge. Vizuális-motoros koordináció nem megfelelő. Ugyanakkor a képkiegészítés magas színvonala arra utal, hogy a vizuális szerveződés területén nincs probléma és a lényeges és lényegtelen információk jól elkülönülnek. A munkamemória értékei a rövidtávú emlékezet, a figyelem, a koncentráció, az auditív kódolás és a feldolgozás gyengeségére utal. A számolásban elért eredmények is arra utalnak, hogy a memória kapacitása nem megfelelő, valamint, hogy figyelmi nehézségek akadályozzák az információ feldolgozását és ezt feldolgozási sebesség értékei megerősítik. Összességében elmondható, hogy jó verbális képességek mellett a vizuális rendszer gyengesége áll fenn, emellett figyelemzavar gyanítható. Az rövidtávú memóriakapacitás is alacsony színvonalú, ezért az információk elraktározása nem megfelelő, és emiatt az előhívás is nehéz. A figyelmi problémák csak felerősítik az amúgy is nehéz helyzetet. A tanulás kapcsán ez igen nagy hátrányokat jelent Márta számára, mivel nem tud megfelelő mennyiségű információt raktározni. A felidézés is nehézkes ezért a szerveződés sem megfelelő. A figyelmi és a memóriaproblémák nagyon megnehezítik az információk szervezését és aktuális felhasználását.

5 Az eredmények hátterében elképzelhető, hogy a központi idegrendszer fejletlensége is közrejátszik illetve, hogy a kisagyi összerendeztség esetleg még nem megfelelő. Ennek eldöntése azonban meghaladja az én kompetenciámat. Jelen cikkel illusztrálni szerettem volna azt, hogy mennyi minden játszik közre egy gyerek alulteljesítésében, (a pszichés háttér górcső alá vétele nélkül is) és hogy egy jó vizsgáló eljárás mennyit segíthet abban, hogy a gyerekek megfelelő segítséget kapjanak. Nem utolsó sorban szeretném megjegyezni, hogy az itt leírtak kizárólag a saját véleményemet képezik és a teljesség igénye nélkül készült inkább elgondolkodtató jelleggel.

ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA.

ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA. A TELJESÍTMÉNYZAVAROK PSZICHODIAGNOSZTIKÁJA GYERMEK- ÉS SERDÜLŐKORBAN. AZ ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA. PROFIL-ELEMZÉS A HAWIK, MAWGYI-R ÉS WISC-IV TESZTEKBEN.

Részletesebben

Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással 2008.11.29. A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai,

Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással 2008.11.29. A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, diagnosztikai kérdések Témák WISC-IV legfontosabb jellemzői az értelmezést érintő elmélet változások A WISC-IV értékelési rendszerének használata

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK FODORNÉ FÖLDI RITA Enyhe agysérülés következtében kialakult tanulási zavart okozó funkciózavarok differenciál-diagnosztikája neuropszichológiai eljárások II Készítette: Lektor: Felelõs

Részletesebben

Képességzavarok diagnosztikája. Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék

Képességzavarok diagnosztikája. Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék Képességzavarok diagnosztikája Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék Képességzavarok - határterület Gyógypedagógia Képességstruktúrát néz Teljesítmény-eltérést vizsgál

Részletesebben

Kognitív Profil Teszt

Kognitív Profil Teszt Kognitív Profil Teszt Gyarmathy Éva, PhD gyarme@mtapi.hu Kivonat Jelen tanulmányban egy a pedagógusok által is használható kognitív profil tesztet mutatok be. Egy ilyen típusú vizsgálati eljárás többféle

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Pedagógiai Program a tanulásban akadályozott tanulók számára 2013. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM A tanulási akadályozottság fogalma: A tanulásban akadályozottak csoportját az enyhén

Részletesebben

Képességfejlesztés és iskolai tanulás: problémák és megoldások *

Képességfejlesztés és iskolai tanulás: problémák és megoldások * Balogh László Képességfejlesztés és iskolai tanulás: problémák és megoldások * I. Ismeretátadó vagy képességfejlesztő iskola? Ha erre a kérdésre válaszolnunk kellene, természetesen minden pedagógus amellett

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA TARTALOM: 1. TANULMÁNY 2 2. VIZSGÁLATI PROTOKOLL 44 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA Készítette: A Vadaskert

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi kar Matematikatanár szak SZAKDOLGOZAT A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Témavezetők:

Részletesebben

Nagyné dr. Réz Ilona Mészáros Andrea 01. rész. A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója

Nagyné dr. Réz Ilona Mészáros Andrea 01. rész. A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója 01. rész Nagyné dr. Réz Ilona Mészáros Andrea A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója Készült a Koncepció kialakítása a diagnosztikus ellátórendszer intézményi struktúrájának megújítására

Részletesebben

28. Petrács Zsuzsanna: Az iskolaérettségi vizsgálat jelző szerepe a tanulási zavar veszélyeztetettség szempontjából

28. Petrács Zsuzsanna: Az iskolaérettségi vizsgálat jelző szerepe a tanulási zavar veszélyeztetettség szempontjából 28. Petrács Zsuzsanna: Az iskolaérettségi vizsgálat jelző szerepe a tanulási zavar veszélyeztetettség szempontjából Az iskolaérettségi vizsgálat lehet az utolsó olyan szűrő, ahol még a tanulmányok megkezdése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESTEISMERTETÉS

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESTEISMERTETÉS A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESTEISMERTETÉS KONZULENS TANÁR: GEREBEN ANITA KÉSZÍTETTE: SOMOGYI ÉVA KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI SZAK NYELV-ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ KÉPZÉS 2011 MOTTÓ: Teljes

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE 2012 1 A DOKUMENTUM A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ

Részletesebben

A digitális bennszülöttek képességprofilja. A mérési eljárások, a linearitás és a hagyományos iskolai tanítás alkonya

A digitális bennszülöttek képességprofilja. A mérési eljárások, a linearitás és a hagyományos iskolai tanítás alkonya Gyarmathy Éva Kucsák Julianna tudományos főmunkatárs, MTA Pszichológiai Intézet fejlesztőpedagógus, Fejlesztő Pedagógusok Szakmai Egyesülete A digitális bennszülöttek képességprofilja A mérési eljárások,

Részletesebben

Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája. Mentális retardáció. DSM IV. Mentális retardáció. Epidemiológia, gyakoriság

Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája. Mentális retardáció. DSM IV. Mentális retardáció. Epidemiológia, gyakoriság Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája Mentális retardáció Mentális retardációnak nevezzük az értelmi fejlődés megrekedését, vagy az életkor átlagától való jelentős elmaradását, mely már

Részletesebben

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Vucskó Zsuzsanna igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 2. szám 229 261. (2003) A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL Vincze Szilvia Debreceni Egyetem, Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék

Részletesebben

GYARMATHY ÉVA. Tanulási zavarokkal küzdô tehetséges gyerekek azonosítása

GYARMATHY ÉVA. Tanulási zavarokkal küzdô tehetséges gyerekek azonosítása GYARMATHY ÉVA Tanulási zavarokkal küzdô tehetséges gyerekek azonosítása Bevezetés Doktori disszertáció 1996 2. old. Bevezetés Tartalomjegyzék 1 Elméleti háttér...1 2 Bevezetés...1 3 Láthatatlan tehetség...1

Részletesebben

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Matematika Szerkesztette Megyeri Józsefné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT KRITÉRIUMORIENTÁLT KÉPESSÉGFEJLESZTÉS TANTÁRGYI TARTALMAKKAL AZ 5. ÉVFOLYAMON PhD értekezés Témavezető:

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÖVEGÉRTÉSI ÉS MATEMATIKAI KOMPETENCIÁINAK MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE ADAPTÁCIÓS TERV

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÖVEGÉRTÉSI ÉS MATEMATIKAI KOMPETENCIÁINAK MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE ADAPTÁCIÓS TERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÖVEGÉRTÉSI ÉS MATEMATIKAI KOMPETENCIÁINAK MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE ADAPTÁCIÓS TERV A kiadvány a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Részletesebben

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Matematika Szerkesztette Szaffner Éva sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Budapest,

Részletesebben

Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata

Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata Eszterházy Károly Főiskola, Eger Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata Készítette: Tóth Sándor IV. évf. lev. szociálpedagógia szak

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk:

Részletesebben

Gyarmathy É. (2002) IQ és tehetség. (IQ and giftedness) Pszichológiai Szemle Könyvtára 5. Akadémiai Kiadó, Budapest. 127-154.

Gyarmathy É. (2002) IQ és tehetség. (IQ and giftedness) Pszichológiai Szemle Könyvtára 5. Akadémiai Kiadó, Budapest. 127-154. Gyarmathy É. (2002) IQ és tehetség. (IQ and giftedness) Pszichológiai Szemle Könyvtára 5. Akadémiai Kiadó, Budapest. 127-154. IQ és tehetség Gyarmathy Éva MTA Pszichológiai Kutatóintézet E-mail: gyarme@mtapi.hu

Részletesebben

A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása

A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK GARAI DÓRA Organikus és neurotikus hátterû IQ romlással együtt járó teljesítményzavarok differenciáldiagnosztikai feldolgozása két eset tükrében V Készítette: Lektor: Felelõs szerkesztõ:

Részletesebben

SZENT GERGELY NÉPFŐISKOLA

SZENT GERGELY NÉPFŐISKOLA TEHETSÉGGONDOZÁS SZENT GERGELY NÉPFŐISKOLA Záróvizsga - kidolgozott tételek 1.) A pedagógus kompetenciája a tehetség-ígéret felismerésében, fejlesztésében: diagnózis és prognózis, szempontrendszerek kialakítása

Részletesebben

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Gosztonyi Nóra Őszi Tamásné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Budapest,

Részletesebben