FSIQ PIQ PIQ VIQ VIQ FSI VMI PKI VMI FSI PKI MMI. Verbális Képességek. Index. Perceptuális Képességek Index. Munkamemória. Index

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FSIQ PIQ PIQ VIQ VIQ FSI VMI PKI VMI FSI PKI MMI. Verbális Képességek. Index. Perceptuális Képességek Index. Munkamemória. Index"

Átírás

1 A WAIS-III III A WAIS-III története Az intelligencia az egyéneknek az az összetett és globális képessége, amellyel képesek célszerűen cselekedni, ésszerűen gondolkodni és a környezethez hatékonyan alkalmazkodni. David Wechsler A WAIS-III mérőeszköz hazai adaptációja elkezdődött. Korábbi változatok: 1939, 1955 és tól 89 éves korig alkalmazható. Két kiegészítő mérőeszköz: WPPSI-III és WISC-IV A WAIS-III átdolgozásának célja A WAIS-III áttekintése A normák frissítése Az életkori kategóriák kiterjesztése Életkornak megfelelő nomrák kidolgozása A feladatok tartalmának korszerűsítése Az ingeranyag fejlesztése A diagnosztikai pontosság növelése és az alkalmazhatóság elősegítése A feldolgozási sebesség befolyásoló hatásának csökkentése egyes feladatok megoldásánál A fluid intelligencia mérésének erősítése A validitás további tesztelése A pontozási szabályok tökéletesítése 14 altesztből áll (Alap és kiegészítők) 3 összesített pontszám számítható: VIQ, PIQ, FSIQ. Indexek: Verbális Megértés, Munkamemória, Perceptuális következtetés, Feldolgozási sebesség. 1

2 A WAIS-III felépítése VIQ VIQ FSIQ PIQ PIQ Szókincs Közös jelentés Általános megértés Szótalálás A WISC-IV IV hierarchikus rendszere Verbális Képességek Index Általános ismeretek g Információ Feldolgozási Sebesség Index Szimbólumkeresés Áthúzás Kódolás VMI VMI MMI PKI PKI FSI FSI Képi-fogalomalkotás Perceptuális Képességek Index Munkamemória Index Betű-szám szekvencia Szókincs Közös jelentés Általános megértés Általános ismeretek Számemlékezet Számolási gondolkodás Betű-szám szekvencia Mozaik-próba Mátrix kövtkeztetés Képkiegészítés Képrendezés Kódolás Szimbólumkeresés Mozaik-próba Képkiegészítés Mátrix-típusú gondolkodás számolásifeladat Szám-emlékezet Általános szabályok Kezdés (próba) Visszafordulás Megszakítás Pontozás Időmérés A tétel ismétlése A WISC-IV bemutatása Arra foglak kérni, hogy több, különböző dolgot tegyél meg nekem. Például válaszolni kell kérdésekre, kockákat kell kiraknod és így tovább. Lehet, hogy több feladat nagyon könnyű lesz számodra, míg néhány esetleg kifejezetten nehéz lesz. A legtöbb ember nem tud minden kérdésre pontosan válaszolni, vagy nem tudja mindig befejezni a feladatot, de próbálj meg minden feladatban a lehető legjobban teljesíteni. Van kérdésed? 1. Képkiegészítés 2. Szókincs A v.sz. megnéz egy képet, és rámutat annak hiányzó részére, vagy megnevezi a hiányzó részletet. Az alteszt bemutatásaként azt mondjuk, néhány képet mutatok Önnek. Mindegyik képről hiányzik egy részlet. Alaposan nézze meg minden képet, és mondja meg, milyen fontos részlet hiányzik. Példa-feladat: ceruza Helyezzük a Tesztkönyvet a spirálozott felével a v.sz. elé. Nyissuk ki a Képkiegészítés példa-feladatánál, és mondjuk, nézze meg ezt a képet. Milyen fontos részlet hiányzik róla? A vv. által hangosan felolvasott szavak meghatározása. Mondani fogok néhány szót. Figyeljen, és mondja meg, mit jelentenek ezek a szavak. Mi a tél? Mi a tegnap? Mi a ballada? Mi a plagizálás? 6. tételnél kezdődik 20 másodperc képenként 2

3 3. Kódolás 4. Közös jelentés Egyszerű geometriai formákkal, vagy számjegyekkel párosított jelek másolása. Kulcs használata mellett a v.sz. a jeleket - meghatározott időn belül - berajzolja a megfelelő formába, vagy számjegy alatti négyzetbe. Példa-feladatok Helyezzük az 1. Válasz füzetet a v.sz. elé. Mutassunk rá a lap tetején lévő megoldási kulcsra, és mondjuk: Itt lát néhány formát, amikben jelek vannak. Mindegyik formának saját jele van. (Mindegyikre rámutatunk.) Mutassunk rá a példa-feladatra, és mondjuk, itt lent van néhány üres forma. Ezeket neked kell kitöltenie úgy, ahogy itt látja. Mutassunk rá az első példára (kör), és mondjuk: Nézzen ide. Itt ez a kör. Ebben a körben, itt van fent (mutassunk rá a fenti körre a kulcs-formáknál) van két ilyen irányú vonal (rajzolunk két vonalat a körbe). Rendelkezésre álló idő: 120 másodperc Két szó (általános tárgyak, fogalmak köréből) bemutatása után a v.sz.-nek meg kell állapítania, mi bennük a közös. Most két szót fogok mondani, és arra kérem, mondja meg, hogy ezek miben hasonlítanak egymásra, mi bennük a közös. Példa Miben hasonlít egymáshoz a ZONGORA és a DOB? Mi a közös bennük? Helyes válasz esetén (minden, ami a hangszer szót tartalmazza) azt mondjuk: Most próbáljuk meg a következőt. Szem-fül Gőz-köd 5. Mozaik-próba 6. Számolási feladat Folyamatosan nézhető minta alapján - piros-fehér kockákból kirakja a mintának megfelelő konstrukciót meghatározott időhatáron belül. Az alteszt bemutatása céljából helyezzünk két kockát a v.sz. elé. Vegyünk fel egyet, és mondjuk: Látja ezeket a kockákat? Ezek mind egyformák. Néhány oldalukon teljesen pirosak (megmutatjuk), néhány oldalukon teljesen fehérek (megmutatjuk), néhány oldalukon fele piros - fele fehér (megmutatjuk). 1. próba helyezzünk két kockát a v.sz. elé, és mondjuk, Figyeljen, két kockát egymás mellé teszek, hogy kirakjak valamit. Lassan kirakjuk a mintát. Tegyünk két kockát a v.sz. elé is, mutassunk rá a mintára, és mondjuk, Most Ön csináljon egyet, ami pontosan ugyanolyan, mint az enyém. Kezdheti. Elkezdjük mérni az időt, és 30 mp-ig engedjük dolgozni. A v.sz. fejben old meg szóban adott számolási feladatokat meghatározott időn belül. Az alteszt bemutatásaként azt mondjuk, azt kérem Öntől, hogy néhány problémát oldjon meg. Előre megyünk a megfelelő kezdőponthoz. Mennyi 25 Ft-os bélelyeget tud venni 120 Ft-ért. 7. Mátrix gondolkodás 8. Számemlékezet A V.sz. egy hiányos mátrix tábla üres négyzetébe kikeresi az odaillő részletet a megadott válaszlehetőségek közül. Helyezzük a Tesztkönyvet a spirálozott oldalával a v.sz. felé. Lapozzunk az Analógiás gondolkodás A példa-feladatához, és mondjuk, Nézze meg ezeket a képeket. Ezek közül (végig mutatunk a lehetséges válasz-képeken) melyik jön ide (rámutatunk a? jeles üres négyzetre)? Helyes válasz (1): Helyes, próbáljunk meg egy másikat. Áttérünk a B példafeladatra. Rossz válasz: Nézzük meg újra. Mindegyik lepke (pillangó) kék (rámutatunk a rácsban lévő lepkékre). Ez, (rámutatunk az 1. válaszra) szintén kék, tehát ez jön ide (rámutatunk a? jeles üres négyzetre). Most próbáljunk meg egy másikat. Áttérünk a B példa-feladatra. A Számemlékezet előre próbában a v.sz. megismétli a számokat a hallott sorrendben. A Számemlékezet fordított sorrendben próbában a v.sz. visszafelé mondja el a hallott számokat. Azt mondjuk, mondok néhány számot. Nagyon figyeljen, és ha befejeztem, ismételje el rögtön utánam. Azt mondjuk, mondok néhány számot, de most, amikor befejeztem, fordított sorrendben mondja vissza a számokat. Tehát, ha azt mondom, 8-2, mit fog mondani? Helyes válasz: (2-8): Így van. Tovább megyünk a 2. példa-feladatra. Rossz válasz: Ez nem teljesen jó, én azt mondtam 8-2 akkor neked azt kell mondanod: 2-8. Próbáljuk meg újra,

4 9. Általános ismeretek 10. Képrendezés A v.sz. olyan kérdésekre válaszol amelyek általános elvekre, társas helyzetekre vonatkoznak. 3-6 képből álló sorozat logikai rendezése Az alteszt bemutatásához azt mondjuk, felteszek Önnek néhány kérdést, és szeretném, hogy ha válaszolna rájuk. A megfelelő kezdőponthoz megyünk. Hangosan felolvassuk a kérdést. 1. Miért mosunk fogat? Általában: Annak felismerése, hogy a fogmosás megtisztítja a fogakat; megelőzi a fogromlást, -betegséget, szuvasodást és más fogproblémákat; vagy jobb megjelenést kölcsönöz az embernek. 11. Általános megértés 12. Szimbólumkeresés A v.sz. az általános ismeretek széles körét felölelő kérdésekre válaszol. Talál egy borítékot az utcán. A v.sz. végignézi a jelek egy keresési csoportját, és - adott időn belül - jelzi, hogy a cél-szimbólum(ok) egyeznek-e jelcsoport szimbólumainak bármelyikével. Példa-feladatok Kinyitjuk az 1. Válasz füzetet a 3. oldalon, és a v.sz. elé helyezzük. Győződjünk meg arról, hogy a v.sz. csak a 3. oldalt lássa. Mondjuk, nézze meg ezeket a formákat (végigmutatunk az első példán). Ez a forma itt (rámutatunk a cél-szimbólumra) ugyanolyan, mint ez a forma itt (rámutatunk a keresési szimbólumcsoport megegyező szimbólumára), úgy hogy az IGEN négyzetbe teszem a jelet (húzzunk egy átlós vonalat az IGEN négyzetébe). Mutassunk végig a második példa-feladaton, és mondjuk, most nézd ezeket a formákat. Ez a forma itt (rámutatunk a cél-szimbólumra) nincs ezek között itt (rámutatunk a keresési szimbólumcsoportra), úgy hogy a NEM négyzetbe teszem a jelet (húzzunk egy átlós vonalat a NEM négyzetébe). 13. Betű-szám szekvencia 14. Tárgyrendezés 1. próba A feladat bemutatásaként elmondjuk, most néhány számot és betűt fogok mondani. Miután elmondtam, szeretném, ha először a számokat ismételnéd el növekvő sorrendben, a legkisebbtől kezdve, majd a betűket mondja vissza ABC sorrendben. Tehát, ha azt mondom, A-1, neked azt kell mondanod 1-A. Először a számok jönnek, azután a betűk. Na, próbáljuk meg. A-2. Helyes válasz (2-A): 2. próba Rossz válasz: Mondjuk, ez így nem egészen jó. Azt mondtam, A-2. Neked azt kell mondanod, 2-A. A számok jönnek először, azután a betűk. Próbáljuk meg újra. A-2. A v.sz. válaszától függetlenül tovább megyünk a 2. próbára. 4

5 WISC-IV. Képi fogalomalkotás Képi fogalomalkotás A 2 vagy 3 sorban bemutatott képek közül soronként egy kép kiválasztásával közös jellemző alapján csoportalkotás. Kinyitjuk a Tesztkönyvet a Képi fogalomalkotás próbasor A példa-feladatánál, és azt mondjuk: Nézz ide (végigmutatunk az első soron) és most nézd ezt a sort (végigmutatunk a második soron). Válassz innen egy képet, (végigmutatunk az első soron) ami illik ebből a sorból (végigmutatunk a második soron) egy másik képhez. Helyes válasz (2 és 3): megkérdezzük: Miért tartoznak ezek össze? Ha a gyermek nem tudja a választ, hogy fák, akkor azt mondjuk, ezek azért tartoznak össze, mert ezek fák. Mind a kettő fa. Próbáljuk meg a következőt. Áttérünk a B példa-feladatra. Rossz válasz: azt mondjuk: ez a lombos fa (rámutatunk a 2. képre) ehhez a fenyőfához (rámutatunk a 3. képre) tartozik, mert mind a kettő fa. Áttérünk a B példa-feladatra. Példa-feladat B: Állatok A B példa-feladathoz fordítunk, és mondjuk: Válassz innen egy képet, (végigmutatunk az első soron) ami illik ebből a sorból (végigmutatunk a második soron) egy másik képhez. Helyes válasz (1 és 3): megkérdezzük: Miért tartoznak ezek össze? Ha a gyermek nem tudja a választ, hogy állatok, akkor azt mondjuk, a mókus azért tartozik össze a madárral, mert ezek állatok. Mind a kettő állat. Próbáljuk meg a következő feladatott. A megfelelő kezdőpont feladatával megyünk tovább. Rossz válasz: azt mondjuk: ez egy mókus (rámutatunk a 1. képre) ehhez a madárhoz (rámutatunk a 3. képre) tartozik, mert mind a kettő állat. WISC-IV: Áthúzás WISC-IV: Szótalálás A gyermek végignéz egy random és egy strukturáltan elrendezett képsort, és egy bizonyos időhatáron belül megjelöli az adott minta (cél) képeit. Helyezzük a 2. Válaszfüzetet a gyermek elé. Győződjünk meg arról, hogy a gyermek csak a példa-feladatot és a gyakorló feladatot lássa a fedőlapon. Irányítsuk a figyelmét az oldal tetején lévő állatképre. Lassan húzzuk végig a kezünket a képsoron balról jobb irányba, és mondjuk: Nézd ezt a sort, itt csupa állatot látsz Mutassunk a példára, és mondjuk: nézd ezt a sort. Ebben vannak állatok is, és más képek is. Most mindegyik állat képét áthúzom egy vonallal. Semmilyen más képet nem húzok át. (mindegyik állatképet áthúzzuk). Tovább megyünk a gyakorló feladatra. A gyermek rávezető mondatok sora alapján beazonosítja és megnevezi a bemutatott tárgyat, fogalmat. A. Példa: Kutya Azt mondjuk, játsszunk egy kitatálós játékot. Mondd meg, hogy mire gondolok. Ez egy állat, ami azt mondja: vau. Mi ez? (Kb. 5 mp-et hagyunk a válaszadásra.) Helyes válasz (kutya): Jól van. A kutya, az egy állat, amelyik azt mondja, "vau". Próbáljunk meg egy másik feladatot. Áttérünk a B példa-feladatra. Rossz válasz: mondjuk, ez egy kutya. A kutya, az egy állat, amelyik azt mondja, "vau". Próbáljunk meg egy másik feladatot. Áttérünk a B példa-feladatra. Nincs válasz: ismételjük meg a rávezető mondatot, és adjunk 5 mp-et a válaszadásra. Ha a gyermek nem, vagy rosszul válaszol, mondjuk, ez egy kutya. A kutya, az egy állat, amelyik azt mondja, "vau". Próbáljunk meg egy másik feladatot. Áttérünk a B példa-feladatra. WISC-IV Eredményeinek Interpretálása IQ összpontszám IQ = 86 Milyen következtetést tudunk megfogalmazni a fenti eredményből? A gyermek teljesítménye átlag alatti! Tanulási problémák valószínűsíthetők! 5

6 Az Összpontszám és az Indexek pontszámainak alakulása Skálák Pontszámok Standard Percentilis Megbízhatósági Leírás pontok intervallum Verbális Képességek Indexe Átlagnál alacsonyabb Perceptuális Képességek Indexe Átlagos Munkamemória Index Alacsony Információfeldolgozási Sebesség Átlagos Egységesnek tekinthető-e az Összpontszám? Subtesztek eredményei Legmagasabb subteszt pontszám = 14 Legalacsonyabb subteszt pontszám = 5 Különbség 14 5 = 9 Base Rate = 22.5 % Összpontszám Átlagnál alacsonyabb Egységesnek tekinthető-e az Összpontszám? A pontszámok különbsége Statisztikai szignifikancia figyelembe vétele Base rate kiszámítása Összehasonlítások Pontszámok 1 Pontszámok 2 Különbség Kritikus érték Szignifikáns kül. Base Rate VKI - PKI Igen 5.70% VKI - MMI nem 17.20% VKI - ISI Nem 38.10% PKI - MMI Igen 1.10% PKI - ISI Nem 9.50% MMI - ISI Igen 15.80% Indexek interpretálása Szignifikáns különbségek VKI < PKI PKI > MMI PKI > ISI MMI < ISI Most milyen hipotézis fogalmazhatnánk meg? Indexek interpretálása Alacsony VKI Lehetséges nyelvi nehézségek Nyelvi kifejezés problémái Alacsony verbális készségek Hallási problémák Subteszt alkalmazása, ami a fentieket magyarázhatja Indexek interpretálása Szélsőségesen alacsony MMI Kódolási probléma Munkamemória készség Nyelvi deficit Olvasási nehézség Alacsony koncentráció Hallás-zavar 6

7 Indexek interpretálása ISI az átlagnál enyhén alacsonyabb Az eltérés nem szignifikáns a normatív csoporthoz képest Lehetséges, hogy a gyakorlatiasabb feladatokba a vizsgálati személy több energiát fektetett Megvizsgálni, hogy az Index egységes-e Indexek interpretálása PKI jó A perceptuális képességek jól fejlettek Jó probléma-megoldási készség, amit az iskolában közvetlenül nem oktatnak A VKI egységes? Kritérium Vegyük figyelembe a szubtesztek gyengeségeit és erényeit Legalacsonyabb és legmagasabb értékek figyelembe vétele Munkamemória Index Szám-emlékezet = 5 Betű-szám szekvencia = 5 Mindkettő alacsony VKI Index Szubteszt pontszám Átlag Különbség Kritikus érték Base Rate Szubteszt Közös jelentés % Szókincs >25% Megértés >25% VKI: Átlag = 7, Eltérés = 3, Base Rate = 53.5% Hipotézisek A munkamemória jelentős deficitje A koncentráció jelentős deficitje Jó perceptuális rendező-készség Alacsony nyelvi-készségek, a verbális okfejtés és a szókincs deficitje. Mi lehet a következő lépés? Részletes beszéd és nyelvi készségek vizsgálata ADHD vizsgálata Orvosi konzultáció További memória vizsgálatok Végrehajtó funkciók vizsgálata Érzelmi/szociális funkciók vizsgálata A további deficitek kialakulásának megelőzése Az erősségek kiaknázása Emlékezési stratégiák tanítása 7

8 8

ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA.

ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA. A TELJESÍTMÉNYZAVAROK PSZICHODIAGNOSZTIKÁJA GYERMEK- ÉS SERDÜLŐKORBAN. AZ ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA. PROFIL-ELEMZÉS A HAWIK, MAWGYI-R ÉS WISC-IV TESZTEKBEN.

Részletesebben

Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással 2008.11.29. A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai,

Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással 2008.11.29. A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, diagnosztikai kérdések Témák WISC-IV legfontosabb jellemzői az értelmezést érintő elmélet változások A WISC-IV értékelési rendszerének használata

Részletesebben

Montreáli Kognitív Felmérés (MoCA) 3. verzió

Montreáli Kognitív Felmérés (MoCA) 3. verzió Montreáli Kognitív Felmérés (MoCA) 3. verzió fordítás: Tamás Viktória, Kovács Norbert, Karádi Kázmér - Alkalmazási és pontozási útmutató - A Montreáli Kognitív Felmérést (MoCA) az enyhe kognitív diszfunkció

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA TARTALOM: 1. TANULMÁNY 2 2. VIZSGÁLATI PROTOKOLL 44 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA Készítette: A Vadaskert

Részletesebben

Globális Problémamegoldó Teszt GYAKORLÓ TESZT

Globális Problémamegoldó Teszt GYAKORLÓ TESZT Hungarian PRACTICE TEST Füzetszám: Globális Problémamegoldó Teszt GYAKORLÓ TESZT BIZALMAS ANYAG Copyright 2011, Procter & Gamble Cincinnati, OH 45202 U.S.A. FIGYELMEZTETÉS: Minden jog fenntartva. A jelen

Részletesebben

Dr. habil. Gyarmathy Éva MTA Pszichológiai kutatóintézet

Dr. habil. Gyarmathy Éva MTA Pszichológiai kutatóintézet Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között A teszt szabadon felhasználható a forrás feltüntetésével. A teszt készítőjét segíti, ha az eredményekről tájékoztatást kap. gyarmathy,eva@gmail.com INSTRUKCIÓ

Részletesebben

Pszichodiagnosztika Pszichológiai tesztek alkalmazása a klinikumban Információszerzés exploráció anamnézis strukturált interjú heteroanamnézis önéletrajz standardizált eszközök=tesztek Tesztek alkalmazása

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Módszertani ajánlások Tankönyv első kötet Összehasonlítások Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

Pszichometria fogalmak I-VIII. Fejezet I. Fejezet

Pszichometria fogalmak I-VIII. Fejezet I. Fejezet I. Fejezet 1. a tesztelés korai formái Platón, Arisztotelész: Az individuális különbségeket fontosnak tartották. Hippokratész, Galénosz, személyiségtípusok: kolerikus, melankolikus, szangvinikus, flegmatikus

Részletesebben

Az átlag és a szórás. 4. fejezet 1. BEVEZETÉS

Az átlag és a szórás. 4. fejezet 1. BEVEZETÉS 4. fejezet Az átlag és a szórás Nehéz megérteni, hogy a statisztikusok miért korlátozzák vizsgálódásaikat rendszerint az átlagokra, és nem lelik örömüket egy átfogóbb szemléletben. Szellemük oly tompának

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK FODORNÉ FÖLDI RITA Enyhe agysérülés következtében kialakult tanulási zavart okozó funkciózavarok differenciál-diagnosztikája neuropszichológiai eljárások II Készítette: Lektor: Felelõs

Részletesebben

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye, Kardoskúti Tagintézménye 5945 Kardoskút, Kossuth utca 2. INNOVÁCIÓ FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Matematika tantárgyhoz kapcsolódó

Részletesebben

Kognitív pszichológia

Kognitív pszichológia Kognitív pszichológia BME Munkapszichológia MA levelező képzés 2013/14 tavaszi félév Pajkossy Péter BME Kognitív Tudományi Tanszék Érzelmek és kogníció Végrehajtó funkciók Nyelv Tudás, intelligencia, kreativitás

Részletesebben

A digitális bennszülöttek képességprofilja. A mérési eljárások, a linearitás és a hagyományos iskolai tanítás alkonya

A digitális bennszülöttek képességprofilja. A mérési eljárások, a linearitás és a hagyományos iskolai tanítás alkonya Gyarmathy Éva Kucsák Julianna tudományos főmunkatárs, MTA Pszichológiai Intézet fejlesztőpedagógus, Fejlesztő Pedagógusok Szakmai Egyesülete A digitális bennszülöttek képességprofilja A mérési eljárások,

Részletesebben

Kommunikáció az iskolában. Szitó Imre. Bevezetõ

Kommunikáció az iskolában. Szitó Imre. Bevezetõ 1 / 44 2009.09.01. 22:02 Kommunikáció az iskolában Szitó Imre Bevezetõ Ebben a tanulmányban az iskolai keretek között folyó kommunikációval foglalkozunk. Az iskolai kommunikáció minõsége meghatározza,

Részletesebben

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCA. 2001 Kleinová Adriana Uč. pre I. stupeň ZŠ

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCA. 2001 Kleinová Adriana Uč. pre I. stupeň ZŠ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCA 2001 Kleinová Adriana Uč. pre I. stupeň ZŠ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta Katedra algebry a teórie

Részletesebben

MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézet

MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézet Kognitív Profil Teszt 2014 A teszt szabadon felhasználható a forrás feltüntetésével. A teszt készítőjét segíti, ha az eredményekről tájékoztatást kap. gyarmathy.eva@gmail.com INSTRUKCIÓ A VETÍTETT, SZÁMÍTÓGÉPES

Részletesebben

A matematika csodái 1. osztály

A matematika csodái 1. osztály Forgács Tiborné Gál Józsefné A matematika csodái 1. osztály TANÍTÓI KÉZIKÖNYV 1 Írta: Forgács Tiborné Gál Józsefné Szerkesztõ: Török Ágnes A kiadó a kiadói jogot fenntartja ISBN 963 657 180 5 Felelõs vezetõ:

Részletesebben

INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása. Készítette: Farkasné Tóth Ilona

INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása. Készítette: Farkasné Tóth Ilona INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása Készítette: Farkasné Tóth Ilona Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0021

Részletesebben

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 2. szám 229 261. (2003) A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL Vincze Szilvia Debreceni Egyetem, Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

GLOBÁLIS PROBLÉMAMEGOLDÓ TESZT - GYAKORLÓTESZT

GLOBÁLIS PROBLÉMAMEGOLDÓ TESZT - GYAKORLÓTESZT GLOBÁLIS PROBLÉMAMEGOLDÓ TESZT - GYAKORLÓTESZT COPYRIGHT 2008 PROCTER & GAMBLE CINCINNATI, OH 45202 U.S.A. FIGYELEM: Minden jog fenntartva. A szerző írásbeli hozzájárulása nélkül sem formailag, sem tartalmilag

Részletesebben

Általános pszichológia vázlat

Általános pszichológia vázlat Általános pszichológia vázlat Készítette: Majoross Kinga Forrás: Atkinson: Pszichológia című könyve BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA A pszichológiát úgy határozhatjuk meg, mint a viselkedés és a mentális folyamatok

Részletesebben

zeinek és s feladatainak gyűjtem sné Autizmus Alapítv 2009.

zeinek és s feladatainak gyűjtem sné Autizmus Alapítv 2009. Autizmussal élő tanulók adaptált taneszközeinek zeinek és s feladatainak gyűjtem jteménye Készítette: Nagy Emma, Őszi Tamásn sné Autizmus Alapítv tvány 2009. Ez a gyűjtemény olyan egyedi taneszközöket

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 213 6. évfolyam MATEMATIKA Országos kompetenciamérés 213 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam Oktatási Hivatal Köznevelési Mérési Értékelési Osztály Budapest, 214 6. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Kuruczné Borbély Márta Varga Lívia KÉZIKÖNYV Az én matematikám 2. tanításához

Kuruczné Borbély Márta Varga Lívia KÉZIKÖNYV Az én matematikám 2. tanításához Kuruczné Borbély Márta Varga Lívia KÉZIKÖNYV 2. tanításához matek2_kk_2014.indd 1 2014.06.16. 22:20 Szerzők: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA VARGA LÍVIA Szerkesztette: BENKŐNÉ NYÍRŐ JUDIT Kapcsolódó kerettanterv

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben