Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában. Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában. Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu"

Átírás

1 Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék

2 Specifikus tanulási zavarok Specifikus olvasászavar (diszlexia) Specifikus helyesírási zavar (diszortográfia) Specifikus írászavar (diszgráfia) Specifikus számolási zavar (diszkalkulia)

3 BNO-10 F81.0 Meghatározott olvasási zavar (dyslexia) Az olvasási készségek fejlődésének szignifikáns és meghatározott romlása, nem írható kizárólag látásélesség, szellemi érettség, vagy nem megfelelő iskoláztatás rovására. Az olvasáshoz szükséges részfeladatok (szófelismerés, orális olvasási készségek, olvasásértési készség) elsajátítása mind sérült. Helyesírási nehézségek gyakran társulnak, ami serdülőkorra is megmarad, annak ellenére, hogy az olvasásban javulás tapasztalható. Az olvasás fejlődési zavarait rendszerint megelőzi a beszéd és nyelvi fejlődés zavara. Társuló emocionális és viselkedészavarok gyakoriak az iskolában.

4 Diagnosztika A diszlexia diagnosztikáját érintő elméleti kérdések definíciós problémák beszélt és írott nyelvi zavarok összefüggései nem diszlexiás olvasászavarok mi a különbség? Nyelvközi különbségek A diszlexia felnőttkori diagnosztikája Speciális oktatási szükségletek, mentességek Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) szakvélemény felmentés, szóbeli vizsga, hosszabb felkészülési idő, segédeszközök biztosítása (számítógép, szótárak) A diszlexia részképességzavar; a megismerés más funkciói érintetlenül működnek, lehetővé téve a sikeres, akár kiemelkedő karrier építését számos különböző területen (gazdasági és műszaki területeken is) Edison, Bell, Steve Jobs, színészek, újságírók, írók)

5 Definíciós problémák Teljesítménydiszkrepancia alapú definíció Csak egyféle olvasászavar létezne? Minden olvasászavar diszlexia? IQ-kritérium Eltérő folyamatok zavara: értés/dekódolás Oki háttér bevonása a meghatározásba? Neurobiológiai tünetek Összefüggés a beszélt nyelvi zavarokkal Közös mögöttes kognitív tünetek Gyakori együttelőfordulás ADHD-vel?? Arcfelicmerési nehézségek, prozopagnózia Szorongás, depresszió

6 Epidemiológia Az olvasási képesség szintje egy kontinuumon ábrázolható, az olvasási zavar az olvasási képesség normál eloszlásának alsó végpontját képviseli. A diszlexia az egyik leggyakoribb, gyermekeket érintő, neurológiai eredetű, viselkedéses szinten megnyilvánuló zavar, prevalenciája 5 és 17,5% közé tehető.

7 Fejlődési diszlexia A fejlődési diszlexia indokolatlannak tűnő olvasási nehézség olyan gyermekek és felnőttek esetében, akik egyébiránt rendelkeznek a pontos és folyékony olvasáshoz szükséges intelligenciával, motivációval és iskolázottsággal. A diszlexia neurobiológiai eredetű speciális tanulási zavar. Jellemzője a pontos és/vagy gördülékeny szófelismerés nehezítettsége és a gyenge betűzési és dekódolási képesség. Ezek a problémák jellemzően a nyelvi rendszer fonológiai komponensének hiányosságaiból származnak... Shaywitz (2005)

8 Az olvasásért felelős neurális hálózatok és mechanizmusok ELÜLSŐ RENDSZER Broca-terület, bal felső frontális (artikuláció, fonológiai elemzés) HÁTSÓ DORSALIS RENDSZER bal parietotemporális (írott szavak elemzése, fonémagraféma megfeleltetés, lexikaiszemantikai analízis) HÁTSÓ VENTRÁLIS RENDSZER occipitotemporális (automatikus szóformafelismerés)

9 A diszlexia elméletei Fonológiai elmélet (Lieberman és mtsai, Ramus és mtsai 2003) A gyorsan változó hangok feldolgozására építő magyarázat (Tallal 1980, 2000; Tallal és mtsai 1993) Vizuális teória (Livingstone és mtsai 1991; Lovegrove és mtsai 1980) Kisagyi elmélet (Nicolson és Fawcett 1990; Nicolson és mtsai 2001) Magnocelluláris elmélet (Galaburda és mtsai 1994; Livingstone és mtsai 1991; Stein 2003; Stein és Walsh 1997)

10 Típusok Fonológiai diszlexia Felszíni diszlexia Kevert típusú diszlexia Olvasásértési zavar Fonológiai kódolás zavara Ortografikus kódolás - Automatikus szófelismerés Fonológiai kódolás és ortografikus kódolás együttes zavara Az írott szöveg jelentésének megértése érintett Fonológiai kódolás Fonológiai tudatosság (Álszó) Gyors szeriális megnevezés Olvasás fluenciája Álszó Gyors megnevezés Olvasási fluencia Verbális memória Figyelem Végre hajtó működés Munkamemória Verbális IQ Nyelvi alapok Bal supramarginalis gyrus (temporoparietalis) Bal fusiform gyrus (occipitalotemporális) 1+2 Dorsolateralis prefontalis cortex

11 Örökölhetőség Familiáris adatok az egyik legjelentősebb rizikófaktor Ha a szülők egyike diszlexiás, úgy az utódok esélye az érintettségre 23 és 65% közötti Genetikai vizsgálatok a 2., 3., 6., 15. és 18. kromoszómán található lókuszokat hozták összefüggésbe a diszlexiával Ikervizsgálatok: csak a fonológiai feldolgozási zavarral (rossz álszó-ismétlés) együttjáró olvasási nehézség az, aminek genetikai alapja van.

12 Diszlexia és idegennyelvtanulás Gyakori a szorongásból adódó kerülés A hagyományostól eltérő módszerek segíthetnek Diszlexia alapja gyakran fonológiai feldolgozási probléma az idegen nyelv hangkészletének és hangtani szabályosságainak explicit tanítása Tanítási tempó lassítása, szókincskövetelmények csökkentése, más modalitások bevonása, stb., erős fókusz a hallás utáni értésen és a produkción, az olvasáson kisebb hangsúly.

13 Az olvasás előfeltételei (Pennington, 2009)

14 Az olvasászavar előjelei Gyengeség a következőkben: Fonológiai tudatosság Álszóismétlés Szókincs Nyelvtani szerkezetek megértése Gyors megnevezés

15 A diszlexia vizsgálata felnőttkorban BME Kognitív Tudományi Tanszék és PPKE ITK (előkészületben) Célunk, hogy a feladatok 1) sztenderdizált mutatókat adjanak 2) a sérülékeny részképességeket lefedjék, ugyanakkor 3) az egyes diszlexiatípusok elkülönítését lehetővé tegyék, 4) kizárjanak olyan hatásokat, amelyek más okból vezethetnek olvasási megértési nehézséghez (pl. kis szókincsméret) 5) igazolják, hogy a részképesség sérülések valóban olvasási nehézséggel járnak együtt.

16 Vizsgált képességek Globális olvasási teljesítmény: Dekódolás: egyperces hangos olvasás Szövegértés: szövegkiegészítés feladat Szófelismerés: Szókép-alapú olvasás: időkorlátos lexikális döntés Elemző olvasás: időkorlát nélküli lexikális döntés, álszóolvasás Olvasáshoz kapcsolódó kognitív képességek: Verbális munkaemlékezet: számterjedelem/vissza, álszóismétlés, álszóolvasás, álszóírás, Lexikai hozzáférés: gyors megnevezés

17 Résztvevők Életkori sáv Résztvevők száma diszlexiával diagnosztizált fiatal felnőtt

18 Szűrők Álszóolvasás a lexikális döntés (LD) feladatok Betűk és a Méret-szín-forma gyors megnevezés (Egyperces olvasás és Szövegkiegészítés tesztek)

19 Linkek, elérhetőség https://sites.google.com/site/arceszlelesb me/

09. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, rész

09. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, rész 09. rész Dékány Judit Mohai Katalin Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Specifikus tanulási zavarok (írott nyelvhasználat zavarai,

Részletesebben

Sajátos nevelési igény (SNI) Sajátos Nevelési Igény (SNI) Specifikus tanulási zavarok. Alternatív gyakorlat külföldről

Sajátos nevelési igény (SNI) Sajátos Nevelési Igény (SNI) Specifikus tanulási zavarok. Alternatív gyakorlat külföldről Sajátos nevelési igény (SNI) Az átlagostól eltérő gyermek 2. diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, ADHD, tehetség Nem egységes fogalom Az a gyermek sajátos nevelési igényű, aki a szakértői és rehabilitációs

Részletesebben

A SPECIFIKUS NYELVI ZAVAR BIOLÓGIAI ALAPJAI 1

A SPECIFIKUS NYELVI ZAVAR BIOLÓGIAI ALAPJAI 1 A SPECIFIKUS NYELVI ZAVAR BIOLÓGIAI ALAPJAI 1 Lukács Ágnes,2 és Kas Bence 3,4 1 MTA-BME Kognitív Tudományi Kutatócsoport 2 MTA Nyelvtudományi Intézete 3 BME Kognitív Tudományi Tanszék 4 ELTE GYFK Fonetikai

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk:

Részletesebben

LŐRIK JÓZSEF AZ ÍROTT NYELV ZAVARAI: DISZLEXIA, DISZGRÁFIA

LŐRIK JÓZSEF AZ ÍROTT NYELV ZAVARAI: DISZLEXIA, DISZGRÁFIA LŐRIK JÓZSEF AZ ÍROTT NYELV ZAVARAI: DISZLEXIA, DISZGRÁFIA Az írott nyelv, a diszlexia és diszgráfia rendkívül szerteágazó jelenségét elsősorban a gyermekkorra, az elsajátítással összefüggésben kialakuló

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Pedagógiai Program a tanulásban akadályozott tanulók számára 2013. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM A tanulási akadályozottság fogalma: A tanulásban akadályozottak csoportját az enyhén

Részletesebben

Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája. Mentális retardáció. DSM IV. Mentális retardáció. Epidemiológia, gyakoriság

Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája. Mentális retardáció. DSM IV. Mentális retardáció. Epidemiológia, gyakoriság Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája Mentális retardáció Mentális retardációnak nevezzük az értelmi fejlődés megrekedését, vagy az életkor átlagától való jelentős elmaradását, mely már

Részletesebben

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában TÁMOP 3.1.4/08/2008-0150 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában Készítették: Fetzer

Részletesebben

KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA SAJÁTOS TANULÁSI IGÉNYŰ FELNŐTTEK: A DISZLEXIÁSOK. Megjelent RAABE 2012. Sajátos tanulási tanítási igény felnőttkorban

KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA SAJÁTOS TANULÁSI IGÉNYŰ FELNŐTTEK: A DISZLEXIÁSOK. Megjelent RAABE 2012. Sajátos tanulási tanítási igény felnőttkorban KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA SAJÁTOS TANULÁSI IGÉNYŰ FELNŐTTEK: A DISZLEXIÁSOK Megjelent RAABE 2012 Sajátos tanulási tanítási igény felnőttkorban A rendszerváltást követő munkanélküliség egyik következménye,

Részletesebben

DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS

DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS 1 2 DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS Elméleti és módszertani segédanyag tanárok részére Projekt száma: 511724-2010-LLP-UK-KA2-KA2MP Az Európai Bizottság támogatásával. 3 Ez a kiadvány

Részletesebben

Képességzavarok diagnosztikája. Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék

Képességzavarok diagnosztikája. Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék Képességzavarok diagnosztikája Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék Képességzavarok - határterület Gyógypedagógia Képességstruktúrát néz Teljesítmény-eltérést vizsgál

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ: Tervezõszerkesztõ: Szöveggondozás: Szerkesztõbizottság: Digitális szerkesztés: Digitális megjelenés:

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÖVEGÉRTÉSI ÉS MATEMATIKAI KOMPETENCIÁINAK MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE ADAPTÁCIÓS TERV

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÖVEGÉRTÉSI ÉS MATEMATIKAI KOMPETENCIÁINAK MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE ADAPTÁCIÓS TERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÖVEGÉRTÉSI ÉS MATEMATIKAI KOMPETENCIÁINAK MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE ADAPTÁCIÓS TERV A kiadvány a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Részletesebben

Olvasás és a fejlődő agy. A Pszichológia 2013. 33/1. (1-14.o) számában megjelent cikk kézirata.

Olvasás és a fejlődő agy. A Pszichológia 2013. 33/1. (1-14.o) számában megjelent cikk kézirata. CSÉPE VALÉRIA OLVASÁS, OLVASÁSI ZAVAR ÉS A FEJLŐDŐ AGY In memoriam Leo Blomert A Pszichológia 2013. 33/1. (1-14.o) számában megjelent cikk kézirata. DOI 10.1556/Pszicho.33.2013.1.1 CSÉPE VALÉRIA OLVASÁS,

Részletesebben

Tanulási nehézségek, zavarok az iskolában -a nevelési tanácsadó feladata-

Tanulási nehézségek, zavarok az iskolában -a nevelési tanácsadó feladata- Tanulási nehézségek, zavarok az iskolában -a nevelési tanácsadó feladata- Várkonyi Erika 2010 Dolgozatomban áttekintést kívánok adni arra vonatkozóan, hogy a különböző tanulási nehézségek, zavarok mögött

Részletesebben

Andragógia szakos hallgatók vélekedései a felnőtt tanulók sajátos tanulási igényeiről

Andragógia szakos hallgatók vélekedései a felnőtt tanulók sajátos tanulási igényeiről Andragógia szakos hallgatók vélekedései a felnőtt tanulók sajátos tanulási igényeiről Tartalomjegyzék Andragógia szakos hallgatók vélekedései a felnőtt tanulók sajátos tanulási igényeiről...1 1. Bevezetés...4

Részletesebben

SAJÁTOS TANULÁSI-TANÍTÁSI IGÉNYŰ FELNŐTTEK

SAJÁTOS TANULÁSI-TANÍTÁSI IGÉNYŰ FELNŐTTEK Kraiciné Szokoly Mária SAJÁTOS TANULÁSI-TANÍTÁSI IGÉNYŰ FELNŐTTEK Sajátos tanulási-tanítási igény felnőttkorban Az élethosszig tartó tanulás és benne a felnőttképzés jövőbeni jelentősége már a közbeszédben

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ: Tervezõszerkesztõ: Szöveggondozás: Szerkesztõbizottság: Digitális szerkesztés: Digitális megjelenés:

Részletesebben

Az anyanyelv-elsajátítás zavarai

Az anyanyelv-elsajátítás zavarai Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Az anyanyelv-elsajátítás zavarai Témavezető: Reszegi Katalin Tudományos segédmunkatárs Készítette: Babják Evelin III. magyar Debrecen,

Részletesebben

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam Gyógypedagógiai Szemle A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam 2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Gordosné

Részletesebben

TANULÁSI ZAVAROK GYÓGYPEDAGÓGIÁJA TANULMÁNYI ÚTMUTATÓ 2 FÉLÉV

TANULÁSI ZAVAROK GYÓGYPEDAGÓGIÁJA TANULMÁNYI ÚTMUTATÓ 2 FÉLÉV Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak, II. év Távoktatás TANULÁSI ZAVAROK GYÓGYPEDAGÓGIÁJA TANULMÁNYI ÚTMUTATÓ 2 FÉLÉV 2013-2014-es

Részletesebben

Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához

Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához Felhasznált jogforrások: 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási

Részletesebben

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Vucskó Zsuzsanna igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

AZ OLVASÁSTANÍTÁS KUTATÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

AZ OLVASÁSTANÍTÁS KUTATÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 4. szám 365 397. (2009) AZ OLVASÁSTANÍTÁS KUTATÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Józsa Krisztián* és Steklács János** * Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet, MTA-SZTE Képességkutató

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek

Gyógypedagógiai alapismeretek Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Gyógypedagógiai alapismeretek Tanulmányi útmutató I. félév dr. Barabási Tünde egyetemi

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

A sajátos nevelési igényről

A sajátos nevelési igényről A sajátos nevelési igényről Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen azzá neveljük, amivé válni képes annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek. Készítette: Iván

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK FODORNÉ FÖLDI RITA Enyhe agysérülés következtében kialakult tanulási zavart okozó funkciózavarok differenciál-diagnosztikája neuropszichológiai eljárások II Készítette: Lektor: Felelõs

Részletesebben

Tájékoztató füzet a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált neveléséhez

Tájékoztató füzet a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált neveléséhez borító - hátsó borító - fedőlap Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, EGYMI Tájékoztató füzet a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

A mozgáskoordinációs zavar és a tanulási zavarok összefüggései. Szakirodalmi áttekintés. Kissné Várkonyi Erika

A mozgáskoordinációs zavar és a tanulási zavarok összefüggései. Szakirodalmi áttekintés. Kissné Várkonyi Erika A mozgáskoordinációs zavar és a tanulási zavarok összefüggései Szakirodalmi áttekintés Kissné Várkonyi Erika 2009 Tanulmányomban áttekintést kívánok adni az utóbbi évek szakirodalmára arra vonatkozóan,

Részletesebben