A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN November Nyárs Mária

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN. 2010. November Nyárs Mária"

Átírás

1 A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN November Nyárs Mária

2 Korai fejlesztés és gondozás 0-5 éves korig 3 éves kortól csak abban az esetben, ha óvodába nem jár Ha már jár óvodába, akkor a korai fejlesztés helyett integrált vagy szegregált óvodai nevelés Súlyosan fogyatékos gyerek 5. életév betöltése után fejleszt felkészítés

3 Korai fejlesztés és gondozás Fejl désben elmaradás okainak széles skálája (öröklött betegségek, szülési komplikációk, szerzett betegségek) Következmény: eltérés az átlagos fejl désmenett l Korai felismerés, orvos, véd n szerepe Fejlesztés minél korábbi kezdete

4 Korai fejlesztés és gondozás Figyelmet érdeml jelek: (2-3 hónapos kortól észlelhet k) - lazább v. feszesebb izomzat - vizuális figyelem hiánya (nem fixál tekintetet, nem követ arcot, tárgyakat) - nem jelez hangingerekre - etetési nehézségek - fokozott nyugtalanság

5 Korai fejlesztés és gondozás Figyelmet érdeml jelek óvodás korban motoros zavarok grafomotorium makacs beszédhiba figyelem, emlékezet intermodális integráció

6 Korai fejlesztés és gondozás Célja: Prevenció (megel zni bizonyos tünetek manifesztálódását, újabbak kialakulását) El segíteni a gyermek fejl dését. Támogatást és segítséget nyújtani a családnak. Csökkenteni a társadalom és az egyén terheit A sérült gyermek lehet legjobb beillesztése az épek közösségébe Megfelel kimenet biztosítása a gyermek számára a napi rendszeresség intézményes ellátás felé

7 Korai fejlesztés és gondozás A fejlesztés legfontosabb területei nagymozgások finommotorika szociális-érzelmi terület kognitív területek kommunikáció önkiszolgáló tevékenység kialakítása

8 NEVELÉSI TANÁCSADÓ Feladata beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTM) megállapítása szakvélemény készítése a gyermek, tanuló fejleszt foglalkoztatása a pedagógus és a szül bevonásával (BTM) a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellen rzése

9 NEVELÉSI TANÁCSADÓ Feladata Segíti az SNI-b) gyermekek, tanulók ellátását A segítségnyújtás módja lehet: - esetmegbeszélés - konzultáció - részvétel fejlesztési terv kidolgozásában - speciális részellátás biztosítása

10 NEVELÉSI TANÁCSADÓ Feladata szakvélemény készítése az iskolakezdéshez (iskolaérettségi vizsgálat) segítségnyújtás a gyermek, tanuló óvodai, iskolai neveléséhez, oktatásához segítségnyújtás a családdal való kapcsolattartáshoz elláthatja az iskolapszichológiai szolgáltatás feladatait

11 NEVELÉSI TANÁCSADÓ Az igénybevételt indokló f bb tünetek Magatartási probléma Beilleszkedési nehézség Az érzelmi élet zavarai (Neurotikus és pszichoszomatikus tünetek ) Teljesítményproblémák Devianciák A szül k nevelési nehézségei

12 NEVELÉSI TANÁCSADÓ Illetékességi kör Lakóhely Nevelési-oktatási intézmény Ellátandók BTM Nevelési Tanácsadó szakvéleményével dokumentált SNI b a TKVSZRB által megállapított Az összes, e két körbe nem tartozó, de problémákkal küzd gyermek

13 NEVELÉSI TANÁCSADÓ A vizsgálat kezdeményezése Szül Oktatási, nevelési intézmény Családvédelmi intézmény Fontos Szül i beleegyezés (Ha iskola javasolja, hatósági eljárás keretében kötelezhet ) Jellemzés

14 TANULÁSI PROBLÉMÁK Jelent ségük Szenvedést okoz gyereknek, szül nek. Önértékelést, énképet, önbecsülést rombolják Kortárscsoportok alakulására hatással van. Magatartási, beilleszkedési zavarokat okozhatnak Pszichés zavarok jelz tünete (pl. depresszió)

15 TANULÁSI PROBLÉMÁK Reális következményei vannak: túlkorosság, bukás, magántanulóság, kimaradás az iskolából, pályaválasztás A kudarcok, szorongás, stressz, túlalkalmazkodás (szül i, pedagógusi elvárásoknak megfelelés): szomatikus, pszichoszomatikus zavarokat okozhat

16 TANULÁSI PROBLÉMÁK Okok Értelmi fejl désben való elmaradás, általános intellektuális problémák (örökletesség, méhen belüli sérülések, ártalmak, szülési károsodások, infektiók, traumák Kognitív fejl dés egyes területeinek elmaradása - érzékszervek m ködésének zavara (beszéd, látás, hallás, mozgás) - figyelem, emlékezet, gondolkodás zavara

17 TANULÁSI PROBLÉMÁK Okok Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia Képességdeficit, nem azonos az egésszel Az egész tanulási folyamatot érintheti El kell különíteni a helytelen tanulási módszerekt l El kell különíteni az értelmi problémáktól Következménye lehet önértékelési zavar, kudarcorientáltság, teljesítményszorongás, magatartási rendellenességek

18 TANULÁSI PROBLÉMÁK Pszichés okokra visszavezethet tantárgyi elakadások -Veszteségek a családban -Iskolai ártalmak (tanár-diák viszony) -Rossz tanítási módszerek Iskolaéretlenségb l adódó tanulási probléma - Személyiség éretlensége - Szociális éretlenség

19 TANULÁSI PROBLÉMÁK Okok Pszichés zavarokat kísér tanulási nehézségek Neurotikus zavarok kísér jelensége Depresszió tünete Traumák, veszteségek Neurotikus teljesítményzavar Jó képességek ellenére alulteljesít Általános karaktervonás Az élet minden területére kiterjed gátoltság, sikerkerülés, rivalizáció kerülése

20 TANULÁSI PROBLÉMÁK Okok Szociokulturális hátrányokból adódó tanulási nehézségek Családi szocializáció iskolai szocializáció Családi értékrend, szokások, tanuláshoz való viszony Nyelvi nehézségek A tanulás feltételeinek a hiánya

21 TANULÁSI PROBLÉMÁK Okok A családi rendszer m ködés-zavaraiból kialakuló tanulási nehézség Családi, házastársi konfliktusok Szerepzavarok a szül i m ködésben Nevelési problémák: túlzott elvárások elhanyagolás bántalmazás

22 Magatartási és beilleszkedési zavarok Az iskolai normákat, szabályokat nem tartják be Az általában használt nevelési módszerekkel nehezen nevelhet k Egyetlen okra nem vezethet k vissza Változatos tüneti képben jelennek meg A viselkedés mögötti motívumok különböz ek A problémás viselkedésnek nyeresége van

23 Magatartási és beilleszkedési zavarok Következményük Hatással van a tanulási folyamatra alulteljesítés, iskolai kudarc, önértékelés, önbecsülés Kortárskapcsolatok zavara elszigetel dés, peremhelyzet, b nbak, az osztály bohóca szerep Családon belüli kapcsolatok, család- iskola kapcsolata megromlik Teljesítménykudarc + közösségbe való beilleszkedés kudarca sikertelen másodlagos szocializáció veszélyeztetettség a deviancia irányába

24 NEVELÉSI TANÁCSADÓ Vizsgálat Komplex pedagógiai pszichológiai Team munka Optimális feltételek biztosítása szorongásmentes légkör megfelel motiváció tárgyi körülmények teljesítmény maximuma-minimuma

25 NEVELÉSI TANÁCSADÓ Vizsgálat Interjú, panaszfeltárás Anamnézis Projektív tesztek Kérd íves vizsgálatok Intelligenciavizsgálat Pedagógiai vizsgálatok

26 NEVELÉSI TANÁCSADÓ Vizsgálat Intelligencia és a tanulékonyság Figyelmi-végrehajtó funkciók Észlelés és mozgás Beszéd- és nyelvi fejl dés Az olvasás, írás és számolás nehézségei Pszichés státusz A társas-érzelmi sajátosságok Motiváció Személyiségvizsgálatok

27 NEVELÉSI TANÁCSADÓ BTM és SNI elkülönítése SNI gyanú esetén továbbítás TKVSZRB-hez TKVSZRB felhasználhatja Nevelési Tanácsadó iratanyagát Ha nem SNI, illetve SNI b, visszautalja a Nevelési Tanácsadó hatáskörébe

28 NEVELÉSI TANÁCSADÓ BTM jellemz i Kóreredete nehezen tisztázható A korai fejl dés során nincs felt n fejl dési eltérés, vagy súlyos környezeti ártalom Részterületeken iskolai eredménytelenség Szociokultúrális környezeti hatásokra vezethet vissza

29 NEVELÉSI TANÁCSADÓ SNI a (tartós és súlyos) Biológiai eredet háttértényez k Korai kezdet Vizsgálati eredményekkel igazolható a fejl dés súlyos zavara Maradványtünetek (iskoláskor) Nem pedagógiai vagy m vel dési esélyegyenl tlenségb l származik A tünetek nem sz nnek a megfelel pedagógiai segítségnyújtás ellenére sem Átlagos intellektus, szórt intelligenciastruktúra

30 NEVELÉSI TANÁCSADÓ SNI b (súlyos) Biológiai és pszichoszociális okok A fejl dés korai zavara nem egyértelm Pszichogén tényez k a háttérben Egyenetlen intellektuális összteljesítmény

31 Köszönöm a figyelmet!

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye Vidonyiné Sólymos Rita 2014 A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye Vidonyiné Sólymos Rita 2014 A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye Vidonyiné Sólymos Rita 2014 A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; b) fejlesztő nevelés;

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Pedagógiai Program a tanulásban akadályozott tanulók számára 2013. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM A tanulási akadályozottság fogalma: A tanulásban akadályozottak csoportját az enyhén

Részletesebben

Együttm ködés az SNI tanulók szakszer ellátásában

Együttm ködés az SNI tanulók szakszer ellátásában Együttm ködés az SNI tanulók szakszer ellátásában Tóthné Schiebelhut Lívia gyógypedagógus-logopédus közoktatási szakért E-mail: tslivia@freemail.hu MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. (1) 29.pontja szerint: Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

GYERMEKVÉDELEM ÉS GYÓGYPEDAGÓGIA

GYERMEKVÉDELEM ÉS GYÓGYPEDAGÓGIA GYERMEKVÉDELEM ÉS GYÓGYPEDAGÓGIA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ KOCSIS GABRIELLA GYÓGYPEDAGÓGUS 2015. MÁJUS 23. ko.ga67@freemail.hu TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 CÉLUNK

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

2011.04.18. siket vagy beszédhibás 11% értelmi 10% látásfogyatékos 14% egyéb 19% súlyos halmozott 2% mozgássérült 44% fogyatékkal élő 6%

2011.04.18. siket vagy beszédhibás 11% értelmi 10% látásfogyatékos 14% egyéb 19% súlyos halmozott 2% mozgássérült 44% fogyatékkal élő 6% Az előadás témája Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása Dr. Gortka-Rákó Erzsébet DOTE 2011. 03.05. 1.Adatok a fogyatékossággal élőkről 2.Társadalom és fogyatékosság 3.A fogyatékossággal élőket ellátó

Részletesebben

Gyermekvédelem és gyógypedagógia. Kocsis Gabriella gyógypedagógus-fejlesztőpedagógus 2014. május

Gyermekvédelem és gyógypedagógia. Kocsis Gabriella gyógypedagógus-fejlesztőpedagógus 2014. május Gyermekvédelem és gyógypedagógia Kocsis Gabriella gyógypedagógus-fejlesztőpedagógus 2014. május. Az alkalmazott jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A pedagógiai szakszolgálati

Részletesebben

JAVASOLT SZEMPONTRENDSZER A DIAGNOSZTIKUS PROTOKOLLHOZ

JAVASOLT SZEMPONTRENDSZER A DIAGNOSZTIKUS PROTOKOLLHOZ JAVASOLT SZEMPONTRENDSZER A DIAGNOSZTIKUS PROTOKOLLHOZ A Nevelési Tanácsadók Országos Egyesületéhez eljutott szakmai anyagok alapján a BTM és a nem BTM diagnosztikus folyamathoz az alábbi protokollt javasoljuk

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola. Pedagógiai Program 4. számú melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola. Pedagógiai Program 4. számú melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Budafoki Herman Ottó Általános Iskola Pedagógiai Program 4. számú melléklet Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó jogszabályok:

Részletesebben

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre:

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre: 22436 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 132. szám 5. melléklet a 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 21. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak,

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk:

Részletesebben

./2012. (...)EMMI rendelet

./2012. (...)EMMI rendelet A jogszabály-tervezettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvének

Részletesebben

Tájékoztató füzet a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált neveléséhez

Tájékoztató füzet a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált neveléséhez borító - hátsó borító - fedőlap Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, EGYMI Tájékoztató füzet a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó BEMUTATKOZÓJA

A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó BEMUTATKOZÓJA A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó BEMUTATKOZÓJA 1 Nevelési Tanácsadó 2 A kiadványért felel: Mucsi Katalin mb. igazgató Szerkesztette: Tábit Sarolta ig. helyettes Billesné Rácz Marianne Dibácziné Ambrus

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

4 sz. MELLÉKLET. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 901

4 sz. MELLÉKLET. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 901 nehézséggel küzd% tanulók fejleszt% programja 4 sz. MELLÉKLET A nem organikus hátter sajátos nevelési igény tanulók (SNI.b), és a tanulási magatartási - beilleszkedési nehézséggel küzd, tanulók fejleszt,

Részletesebben

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Vucskó Zsuzsanna igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

Pedagógiai program kiegészítés

Pedagógiai program kiegészítés Pedagógiai program kiegészítés 2. 12. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSA NEVELÉSE 1. A sajátos nevelést igénylő tanulók integrált oktatása az iskolánkban, az együttnevelés pedagógiája,

Részletesebben

Tanulási nehézségek, zavarok az iskolában -a nevelési tanácsadó feladata-

Tanulási nehézségek, zavarok az iskolában -a nevelési tanácsadó feladata- Tanulási nehézségek, zavarok az iskolában -a nevelési tanácsadó feladata- Várkonyi Erika 2010 Dolgozatomban áttekintést kívánok adni arra vonatkozóan, hogy a különböző tanulási nehézségek, zavarok mögött

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koncz Dezs Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Különleges Gyermekotthon és Készségfejleszt Speciális Szakiskola.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koncz Dezs Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Különleges Gyermekotthon és Készségfejleszt Speciális Szakiskola. PEDAGÓGIAI PROGRAM Koncz Dezs Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Különleges Gyermekotthon és Készségfejleszt Speciális Szakiskola Zalaszentgrót TARTALOMJEGYZÉK BEVEZET A pedagógiai program felülvizsgálatának

Részletesebben

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM Elsődleges feladat a tanulási kudarcok felismerése egyéni szűréssel. Célja azoknak a részképesség-zavaroknak a feltárása, amelyek jelenléte

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 A PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. sz. MELLÉKLETE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2008 Az ember sorsa és gyenge oldalai ellen úgy harcolhatunk

Részletesebben