Pedagógiai pszichológia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai pszichológia"

Átírás

1 ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988

2 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai pszichológia tárgya, rendszere A pszichológia és a pedagógia kapcsolata Mi a pedagógiai pszichológia? (A tudomány tárgya) - 11 Milyen tudomány a pedagógiai pszichológia? (A tudomány jellege) <^21%) A pedagógiai pszichológia rendszere f 2. FEJEZET. 2 A pedagógiai pszichológia kutatási módszerei A pedagógiai-pszichológiai kutatás általános sajátosságai A kutatási módszerek csoportosítása, 2T) 28 ]/ A) Feltáró módszerek a) Megfigyelés 34 b) Beszélgetés (Exploráció) 38 c) Felmérés (Kérdőív) 42 d) Tesztek 48 e) Szociometriai vizsgálatok 4 J) Kísérlet 60 B) Feldolgozó (értékelő) módszerek 71 a) A minőségi értékelés módszerei 71 b) A mennyiségi értékelés módszerei (Statisztikai eljárások) '. II. RÉSZ. A pedagógiai folyamat pszichológiai jellemzői ' 3. FEJEZET. A pedagógiai hatás lélektana A pedagógiai hatás néhány általános sajátossága A pedagógiai hatás determinációja jl) Á

3 A pedagógiai hatás modelljei A pedagógiai hatás pszichológiai elemzése és alapvető törvényei 4. FEJEZET. 98 <0Ö3^) / 1 3 A pedagógiai folyamat pszichológiája 111 A pedagógiai folyamatnak, mint társadalmi tevékenységnek pszichológiai mechanizmusa 112 A pedagógiai folyamatnak, mint pedagógiai tevékenységnek pszichológiai mozzanatai 112 A pedagógiai folyamat, mint a gyermeki személyiség fejlődése 114 A pedagógiai folyamat mint képességfejlesztés 118. FEJEZET. A nevelhetőség lélektani alapjai 12 Néhány általános megállapítás a nevelés és az átöröklés viszonyával kapcsolatban 12 A személyiség néhány sajátossága mint a nevelhetőség pszichológiai alapja 128 A gyermeki személyiség fejlődésének néhány sajátossága mint a nevelhetőség lélektani alapja 6. FEJEZET. 134 A nevelő növendék viszony pszichológiája /f47 A pedagógus tanuló viszony általános pszichológiai sajátosságai 147 A pedagógus lélektana 19 A tanulók lélektana 168 X III. RÉSZ. A személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai ^ 7jFEJ EZET. A sze mélyiségfogalma, szerkezete, pedagógiaifeladatok A személyiség fogalma % (j-tt^ <2. *í A személyiség szerkezete 0 8. FEJEZET. 184 A személyiségfejlődés és -fejlesztés pszichológiai feladatai 194 A személyiségfejlődés néhány általános sajátossága 194 A személyiségfejlődés pszichológiai mechanizmusai 19 Utánzás, azonosulás, értékorientáció 196 A pszichés alkalmazkodás és aktivitás mechanizmusai (Konfliktusmegoldási lehetőségek) Énfunkciók FEJEZET. A személyiségfejlesztés módszertana 209 A) Az elemi tevékenységet irányító nevelési módszerek 213 a) Tapasztalás, cselekvés 213 b) Példa 214 c) Szoktatás 218 d) Követelés 223 B) A tudatosítás nevelési módszerei f 226 a) Meggyőzés 226 b) Jutalmazás, büntetés 23 C) A tudatos tevékenységet befolyásoló nevelési módszerek 242 a) Akaratnevelés 242 b) Jellemformálás 247 IV. RÉSZ. A tanulás és tanítás pszichológiája 10. FEJEZET. 21 A tanulás lélektana 22 A tanulás fogalma Tanuláselméletek ( 2

4 Az iskolai tanulás elméletei 269 A tanulás törvényei 27 ^ t a n u l á s motivációja f. FEJEZET. oktatási folyamat pszichológiai elemzése Az ismeretelsajátítás folyamatának oktatáslélektani elemzése Az ismeretrögzítés (emlékezetbe vésés) pszichológiai kérdései 306 Az ismeretek alkalmazásának pszichológiája Az oktatási folyamat mint probléma-, ill. feladatmegoldás Az értelmi cselekvés szakaszos fejlesztésének elmélete 12. FEJEZET. ' 32 A tanulás irányításának (programozásának) pszichológiai kérdései 329 A programozott oktatás pedagógiai-pszichológiai problémái 330 Indítékok, források 330 Fogalma, lényege, típusai 333 Pszichológiai alapok 336 Pedagógiai-pszichológiai elvek 340 A gépi irányítás pedagógiai-pszichológiai problémái 31 Programozott oktatás és gondolkodásfejlesztés 33 A feladatrendszeres oktatás pedagógiai-pszichológiai alapjai 36 4* * 13. FEJEZET. Pszichológiai szempontok az oktatás-nevelés tartalmának (nevelési és oktatási tervek) meghatározásánál Y Személyiség-lélektani szempontok a nevelési cél és tartalom meghatározásában Művelődés-lélektani szempontok a nevelés-oktatás tervezésében Fejlődéslélektani szempontok a nevelés és az oktatási tervek készítésében A differenciális lélektan szempontjai a nevelési és az oktatási tervek készítésében Pedagógiai pszichológiai szempontok a nevelési és oktatási tervek készítésében Felmérések és kísérletek a tantervkészítés szolgálatában 14. FEJEZET. Az oktatás szervezeti formáinak lélektani hatása Az egyéni, a csoport- és ^.osztályjtaiiulás pszichológiába 1. FEJEZET. A tanítás és a tanulás módszereinek lélektani elemzése Az oktatási módszerek csoportosítása Hagyományos és új oktatási módszerek (rendszerek) 410 Az egyes oktatási módszerek pszichológiai elemzése 420 a) A cselekvéssel kapcsolatos módszerek: laboratóriumi és gyakorlati munkák 421 b) Az észleléssel kapcsolatos módszerek: bemutatás, megfigyelés 42 c) A szóbeli (verbális) ismeretszerzés és ismeretátadás módszerei Oktatógépek ^z=%az oktatástechnikai eszközök alkalmazásának lélektani feltételei 16. FEJEZET A tanulás és tanítás ellenőrzésének és értékelésének pszichológiai vonatkozásai 447 Az ellenőrzés és értékelés funkciói 447 A felelés és feleltetés pszichológiai problémái 40 A vizsga lélektani problémái 47 Az osztályozás lélektana

5 * 17. FEJEZET. 18. FEJEZE A munkatanulás folyamatának pszichológiája 468 T. A teljesítőképesség, a fáradtság és a pihenés oktatáslélektani kérdései V. RÉSZ. A szocializáció (közösségi nevelés) pszichológiája 19. FEJEZET Szocializáció a nevelés és oktatás folyamatában A tanulók értékorientációjának, példa- és eszményképválasztásának sajátosságai FEJEZET. Szocializáció a családban. A család pszichológiai hatása a nevelésben FEJEZET. A közösségi nevelés pszichológiája 17 Történeti előzmények A közösség pedagógiai-pszichológiai hatása A közösség fogalma, szerkezete, denamikája 22. FEJEZET Az iskolai közösségi nevelés pszichológiai alapjai 3 VI. RÉSZ. Az individualizáció (az egyéni bánásmód) pszichológiája 23. FEJEZE T. Az egyéni különbségek és az egyéni bánásmód pszichológiai problémái A tanulók megismerésének pszichológiai szempontjai <. Az egyéni bánásmód néhány oktatáslélektani problémája 60 Képességbeli különségek és az individualizáció 62 A hátrányos helyzet pszichológiai problémái 70 Az iskolaelőkészítés és az iskolaérettség pszichológiai problémái Iskolaelőkészítés az óvodában. Az óvodás életkor szerepe a személyiség fejlődésében 77 Az egyes pszichikus funkciók fejlődése 24. FEJEZET. 79 A nehezen nevelhetőség pszichológiai kérdései 84 A nehezen nevelhetőség fogalma 84 A nehezen nevelhetőség tünetei 8 A nehezen nevelhetőség okai 87 Konfliktusok 92 Az iskolai kudarc 94 jr Nevelési módszerek 97 A veszélyeztetett gyermek \ # 2. FEJEZET. 99 A pályaválasztás pedagógiai-pszichológiai kérdés i K. / % KUfcjytira \ 603

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

Pedagógia. 1. A pedagógia tudománya, célja, tárgya, feladata és tudományközi kapcsolata

Pedagógia. 1. A pedagógia tudománya, célja, tárgya, feladata és tudományközi kapcsolata 2 Pedagógia 1. A pedagógia tudománya, célja, tárgya, feladata és tudományközi kapcsolata 2. A nevelés fogalma, alapvető jegyei, a nevelés kialakulása 3. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését

Részletesebben

Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához GIMNÁZIUM 11 12. évfolyam 1. Óraszámok: 11. osztály 111 óra (heti 3 óra ) 12. osztály 96 óra (heti 3 óra ) 2. Általános célok: Ismertesse meg a tanulókkal

Részletesebben

II. fokozatú vizsgatematika tanítóknak

II. fokozatú vizsgatematika tanítóknak II. fokozatú vizsgatematika tanítóknak I. A nevelés és a tanügy a megismerés társadalmában. A nevelés európai dimenziója 1. A nevelés a megismerés társadalmában. A nevelés hatása a tartós társadalmi fejlődésre.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon (A Műszaki Tudományi Kar záróvizsga szabályzatának melléklete)

Részletesebben

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek Óvónői szakmai kompetenciák I. Általános, kiegészítő kompetenciák 1. Szervezeti és humán erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos kompetenciák (csoportmunka, szervezés,

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A B) vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott központi tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A B) vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott központi tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli

Részletesebben

ISMERETEK A PEDAGÓGUS PORTFÓLIÓ MEGTÁMOGATÁSÁHOZ. Karsainé Kovács Judit köznevelési szakértő/intézményfejlesztő

ISMERETEK A PEDAGÓGUS PORTFÓLIÓ MEGTÁMOGATÁSÁHOZ. Karsainé Kovács Judit köznevelési szakértő/intézményfejlesztő ISMERETEK A PEDAGÓGUS PORTFÓLIÓ MEGTÁMOGATÁSÁHOZ Karsainé Kovács Judit köznevelési szakértő/intézményfejlesztő FELHASZNÁLT IRODALOM Falus Iván (szerkesztő): Didaktika Elméleti alapok a tanítás tanulásához

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TANÍTÓI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

ÁLTALÁNOS TANÍTÓI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS TANÍTÓI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM () 1. Az anyanyelvi nevelés feladat- és tevékenységrendszere, részterületei az ban 2. Az anyanyelvi tudás mibenléte, továbbfejlesztésének összefüggése

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK TANÍTÓ SZAK

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK TANÍTÓ SZAK ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK TANÍTÓ SZAK Ének-zene 1. A zenei nevelés elvei kisiskolás korban A zenei nevelés szerepe a kisiskolás gyermek személyiségfejlődésében. Kodály Zoltán

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék. PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III.

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék. PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III. évfolyama részére Kedves Hallgatók! A pedagógia szigorlat magában foglalja

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

A humán szakképzés tanterve. Humán szakmacsoport 9-12. Tartalom

A humán szakképzés tanterve. Humán szakmacsoport 9-12. Tartalom A humán szakképzés tanterve Szakközépiskolai tantervbank Szakmai tanterve Humán szakmacsoport 9-12. Kidolgozandó Bővítve Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az SZKINAT96

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex tételsor alapján történik. A szóbeli, központilag összeállított

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2014 1 Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA * * 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA * * 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA * * 9. évfolyam Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó ismeretek Művészet, közművelődés, kommunikáció

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE Kérdőív megnevezése AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

A tanárképzés képesítési követelményei

A tanárképzés képesítési követelményei A tanárképzés képesítési követelményei (Tanári kompetenciák a NyME tanárképzésének értelmezése szerint) A tanári hivatás gyakorlásához különféle személyiségvonások meglétére és szakmai felkészültségre

Részletesebben

KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL

KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL 5. 1. A munkapiac ismertetése, különös tekintettel a kereskedelem-marketing ágazatra. Kényszerű és szándékolt munkanélküliség. A munkanélküliség fajtái. A munkapiac hatása

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben