A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015"

Átírás

1 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015

2 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány. A pedagógia törvényfeltáró, normatív és alkalmazott tudomány. A pedagógia önálló tudomány. A pedagógia elméleti és gyakorlati tudomány.

3 A pedagógia forrásai A pedagógiai megismerés egyik legfontosabb forrása a pedagógiai történeti hagyomány. A pedagógiai megismerés további forrása a napjainkban élő kiemelkedő pedagógusok munkájának tanulmányozása. A pedagógiai megismerés fontos forrása a pedagógiai tudományos kutatómunka.

4 A pedagógia részei A részpedagógiák szerinti felosztás szerint: - A kisgyermekkor pedagógiája; - Az óvodapedagógia; - Az iskolai pedagógia; - A felsőoktatás pedagógiája; - A felnőttoktatás pedagógiája (andragógia); - A kollégiumi nevelés pedagógiája; - A képezhető fogyatékosok pedagógiája (gyógypedagógia), stb.

5 A pedagógia részei A tematikus felosztás szerint: - Neveléselmélet; - Oktatáselmélet; - Módszertanok; - Iskolaszervezettan; - Neveléstörténet; - Összehasonlító pedagógia.

6 A pedagógia részei Weszely Ödön szerint: 1. Elméleti (filozófiai) pedagógia (alapvetés); 2. Neveléstan (Hodogetika); 3. Tanítástan (Didaktika); 4. Módszertan (Methodika); és 5. Szervezettan. Elnevezési kérdések: Neveléstan, Bevezetés a pedagógiába és Neveléselmélet.

7 A pedagógia kapcsolata más tudományokkal sokoldalú tudományközi kapcsolatok: - fiziológia, anatómia és higiénia; - filozófia (etika, esztétika és ismeretelmélet); - pszichológia (fejlődés-, pedagógiai és szociálpszichológia); - szociológia; - kibernetika, rendszerelmélet; - matematika és számítástechnika.

8 A pedagógia kapcsolata más tudományokkal Határterületek: - a pedagógiai pszichológia; - a pedagógiai szociálpszichológia; - a nevelésszociológia; - a kibernetikai pedagógia; - az oktatás-gazdaságtan, és - a pedagógiai pszichiátria.

9 A pedagógiai kutatás-metodológia alapjai Metodika és metodológia Terminológiai kérdések: - kutatási módszer; - kutatási eszköz; - kutatási eljárás. A pedagógiai kutatás interdiszciplináris jellegűvé válása.

10 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek, összefüggések feltárása a nevelés eredményességének fokozása érdekében. A pedagógiai kutatás tárgya a mindenkori nevelési gyakorlat.

11 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai a pedagógiai kutatás módszertani problémái: - A pedagógiai jelenségek komplex jellegűek, sok összetevőből, ható tényezőből épülnek fel. - A pedagógiai jelenségek labilis jellegűek, könnyen megzavarhatók. - A pedagógiai jelenségek mögött meghúzódó törvényszerűségek nem determinisztikus, hanem sztochasztikus jellegűek. - A pedagógiai törvényszerűségek tendencia jellegűek.

12 Normális eloszlás

13 Aszimmetrikus eloszlás

14 Egyenletes eloszlás

15 Mérhetőség és kvantifikálhatóság A tények két fő csoportja: - objektív tények; - szubjektív tények. Az objektív tények vizsgálata -> objektív kutatási módszerekkel. A szubjektív tények vizsgálata -> szubjektív kutatási módszerekkel. A szubjektív tények mérhetősége és kvantifikálhatósága.

16 A pedagógiai kutatás tudományos feltételei Az érvényesség (angolul: validity) kritériuma; A megbízhatóság (angolul: reliability) kritériuma; A tárgyilagosság (angolul: objectivity) kritériuma; A beállítottság (angolul: attitude) figyelembe vételének kritériuma; A pontosság (angolul: exactness) kritériuma.

17 A kutatómunka menete A probléma felvetése, megfogalmazása; Tájékozódás a témakör szakirodalmában, konzultáció az adott szakterületen jártas elméleti és gyakorlati szakemberekkel; A kutatás hipotézisének megfogalmazása; A kutatás tervének kidolgozása, szükség esetén munkahipotézisek megfogalmazása, operacionalizálás.

18 A kutatómunka menete Előzetes engedélykérés; Elővizsgálat, a kidolgozott kutatási eszközök kipróbálása; A vizsgálat tényleges lefolytatása; A feltárt anyag feldolgozása, az adatok elemzése, a hipotézis vizsgálata; A kutatási eredmények szintézise; A kutatási eredmények közzététele.

19 A kutatás módszerei Elméleti módszerek; Empirikus módszerek; Kísérleti módszerek; Feldolgozó módszerek.

20 Elméleti módszerek A dedukció módszere a már ismert törvényszerűségek alapján a tapasztalatok értelmezése. A szakirodalom elemzése a kutatási téma problématörténeti előzményeinek és jelenlegi helyzetének feltárása. Az összehasonlító pedagógiai elemzés.

21 Empirikus módszerek A megfigyelés (strukturált és strukturálatlan); Az interjú; Az ankétmódszer; A szociometriai felmérés; A felmérés; A dokumentumelemzés.

22 Kísérleti módszerek A természetes és a laboratóriumi kísérlet; A természetes kísérlet két fő változata: - az átfogó kísérlet (új pedagógiai koncepció, új tanterv kipróbálása). - a szűkebb körű, feltételvariáló kísérlet a ceteris paribus elv ( a többi változatlan ) szervezési, módszertani elképzelés kipróbálása. A kontrollcsoportos kísérlet, kísérlettervezés.

23 A pedagógiai kísérletek sajátosságai A kutató erkölcsi felelőssége fokozott. A pedagógiai törvények sztochasztikus jellege és tendenciaszerű érvényesülése megnehezíti kísérleti vizsgálatukat. A pedagógiai jelenségek komplexitása miatt gyakran még a ható tényezők sem ismerhetők fel teljes körben, arányuk és befolyásuk így még kevésbé határozható meg. A pedagógiai jelenségek felidézésének korlátai vannak.

24 Feldolgozó módszerek A vizsgált probléma szakirodalmának kritikai elemzése, értékelése. A feltárt adathalmazt matematikai statisztikai elemzése, a kapott mutatók értelmezése. Az eredmények szintézise, beillesztés az addig ismert pedagógiai összefüggések rendszerébe. Az elméleti általánosítás modellek alkotásával, felhasználásával könnyíthető meg.

25 A pedagógiai kutatásban használatos modellek Verbális modellek (leíró jellegűek); Matematikai modellek (egyenletek, gráfok). A pedagógiai modellek három szintje: - a makroszintű modellek (oktatási rendszer); - a mezoszintű modellek (oktatási intézmény); - a mikroszintű modellek (egyéni tanulás). Matematikai modellek, számítógépes szimuláció.

26 Gráf

27 A magyar oktatási rendszer

28 Az egyetemi FOI modell

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév

BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév dr. Péter Lilla

Részletesebben

Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Tanulmánykötet

Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Tanulmánykötet Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről Tanulmánykötet Budapest, 2006 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Dr. Koltai Dénes és Lada László Borítóterv: Dubóczki Illés Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A TUDOMÁNYOS KUTATÁS MÓDSZEREI METHODS OF SCIENTIFIC RESEARCH Jelen cikk legfontosabb célkitűzése, hogy a tudományos kutatás elméleti, gyakorlati illetve módszertani kérdéseivel foglalkozó olvasó korszerű

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

A hatékony tanulást elősegítő módszerek

A hatékony tanulást elősegítő módszerek Kovátsné Németh Mária habilitált egyetemi docens A hatékony tanulást elősegítő módszerek Minden generáció számára új feladat, hogy a következő generációnak megfelelően adja tovább az adott korszak kultúrkincsét,

Részletesebben

Dr. Varga Lajos - BME-GTK MPT. 1.1. A didaktika tárgya... 2. 1.2. A didaktika kapcsolatai más tudományterületekkel... 2. 1.3. Irodalom...

Dr. Varga Lajos - BME-GTK MPT. 1.1. A didaktika tárgya... 2. 1.2. A didaktika kapcsolatai más tudományterületekkel... 2. 1.3. Irodalom... Didaktika - Előadás vázlat Dr. Varga Lajos - BME-GTK MPT Tartalomjegyzék 1. A didaktika tárgya, kapcsolatai 2 1.1. A didaktika tárgya..................................... 2 1.2. A didaktika kapcsolatai

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Az egyetemi tanulmányokat lezáró vizsga

Az egyetemi tanulmányokat lezáró vizsga Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet Az Óvoda és Elemi Oktatás Pedagógiája szak Az egyetemi tanulmányokat lezáró vizsga Az Oktatási,

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

A TANÍTÓKÉPZÉS RENDSZERE MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN Néhány szerkezeti és tartami komponens összehasonlító vizsgálata

A TANÍTÓKÉPZÉS RENDSZERE MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN Néhány szerkezeti és tartami komponens összehasonlító vizsgálata MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 2. szám 179 201. (2002) A TANÍTÓKÉPZÉS RENDSZERE MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN Néhány szerkezeti és tartami komponens összehasonlító vizsgálata Barabási Tünde Babes Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

is ko la kul tú ra 2011/12 tanulmány szemle

is ko la kul tú ra 2011/12 tanulmány szemle tanulmány Bognárné Kocsis Judit A Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása című projektről 3 Fábián Gyöngyi Tükörtől tükörig: A pedagógus pályakép változásainak elmúlt negyven

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI. Tóthné Parázsó Lenke

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI. Tóthné Parázsó Lenke Tóthné Parázsó Lenke MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI Tóthné Parázsó Lenke Eger, 011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató

Részletesebben

AZ ELSŐ HAZAI ANDRAGÓGIAI DELFI KUTATÁS EREDMÉNYEIBŐL. Feketéné Szakos Éva Szent István Egyetem, GTK Tanárképző Intézet

AZ ELSŐ HAZAI ANDRAGÓGIAI DELFI KUTATÁS EREDMÉNYEIBŐL. Feketéné Szakos Éva Szent István Egyetem, GTK Tanárképző Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 339 369. (2003) AZ ELSŐ HAZAI ANDRAGÓGIAI DELFI KUTATÁS EREDMÉNYEIBŐL Feketéné Szakos Éva Szent István Egyetem, GTK Tanárképző Intézet A Magyarországon még kevéssé ismert

Részletesebben

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus Pszichokalauz 2013 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2013. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Sportpedagógia Biróné Nagy, Edit

Sportpedagógia Biróné Nagy, Edit Sportpedagógia Biróné Nagy, Edit Sportpedagógia Biróné Nagy, Edit Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Dialóg Campus Kiadó Copyright 2011., Biróné Nagy Edit Tartalom Sportpedagógia... viii Előszó...

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin Közlemény A fizikatanítása című könyv csak oktatási célra használható, engedély nélkül nem terjeszthető. A könyvből részleteket közölni csak a hivatkozások általánosan elfogadott szabályai szerint (könyvcím,

Részletesebben

KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA, CSOMA GYULA BEVEZETÉS AZ ANDRAGÓGIA ELMÉLETÉBE ÉS MÓDSZERTANÁBA

KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA, CSOMA GYULA BEVEZETÉS AZ ANDRAGÓGIA ELMÉLETÉBE ÉS MÓDSZERTANÁBA KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA, CSOMA GYULA BEVEZETÉS AZ ANDRAGÓGIA ELMÉLETÉBE ÉS MÓDSZERTANÁBA BUDAPEST 2012 1 Írták: Csoma Gyula: 1-1.8. valamint a 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.4.1. fejezetek Kraiciné Szokoly Mária:

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KEMÉNY CSABA, NYUGDÍJAS FILOZÓFUS,

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

Felelős kiadó: Molnár László igazgató

Felelős kiadó: Molnár László igazgató Felelős kiadó: Molnár László igazgató Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata Válogatás a Fővárosi Módszertani Tegyesz tanulmányaiból, cikkeiből 2009-2012 Tartalomjegyzék

Részletesebben