ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA."

Átírás

1 A TELJESÍTMÉNYZAVAROK PSZICHODIAGNOSZTIKÁJA GYERMEK- ÉS SERDÜLŐKORBAN. AZ ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA. PROFIL-ELEMZÉS A HAWIK, MAWGYI-R ÉS WISC-IV TESZTEKBEN. A mentális retardáció a szellemi fejlődés lelassulásából, vagy inkomplett fejlődéséből kialakuló állapot; különböző készségek és az intelligencia minden területén kialakuló károsodás jellemzi, amely a fejlődési időszak alatt jelentkezik. Prevalencia és epidemiológia A 70 alatti IQ-val rendelkező mentális retardáltak száma a populációban 2-3% körüli az enyhe mentális retardáció gyakorisága a szociális és gazdasági helyzettől függően jelentős eltéréseket mutat, míg a súlyos retardációt ezek a tényezők lényegesen kevésbé befolyásolják A súlyos és enyhe mentális retardáció ismérvei Súlyos Enyhe Definíció IQ 50 alatt IQ szociális működés kifejezetten károsodott enyhe károsodás, vagy nincs ok organikus okok ritkán van organikus ok családi anamnesis szülők és testvérek rendszerint normál intellektusúak szülők és testvérek között gyakori az enyhén retardált háttér különböző szociális szinteken alacsony szociális körülmények azonos az eloszlása. ritka a között gyakoribb. gyermek gyermek elhanyagolása elhanyagolása gyakori megjelenés dysmorphias küllem gyakori normál megjelenés orvosi komplikációk gyakori a fizikális eltérés (cerebralis bénulás). gyakoriak az egészségügyi problémák. az életkilátások megrövidülnek. alacsony a fogamzóképesség pszichiátriai gyakrabban társul súlyos pervazív komplikációk betegséggel, hiperaktivitással, autizmussal, önkárosítás különösen gyakori. a pszichiátriai betegség megítélését megnehezíti a mentális állapot ritka a fizikális eltérés. átlagos az egészségi szint. az élettartam normális. a fertilitás normális más gyermekekhez hasonló a pszichiátriai betegségek megjelenése, de előfordulása gyakoribb. Okok a súlyos szellemi fogyatékosok 72%-nál találtak organikus okot, míg az enyhe retardáltaknál csak 14%-ban (Prenatalis genetikai: Down-szindróma, 3-as X szindróma, cri-du-chat szindróma, galatozémia, fenilketonuria, lipofuscinosis, Hunter szindróma, fragilis X szindróma, Prader-Willi szindróma, Angelmann szindróma, DeLange szindróma, Rubinstein-Taybi szindróma, sclerosis tuberosa; Prenatalis és környezeti: rubeola, toxoplasmosis, cytomegalovírus, HIV, congenitalis alkohol szindróma, diabetes, sepsis; Prenatalis multifaktoriális: cerebrális bénulás, epilepszia, hydrocephalus, dysmorphiás szindrómák; Perinatalis: anyai cardiovascularis sokk, magzati distressz és hypoxia, intraventricularis haemorrhagia, respirátoros distressz szindróma; 1

2 Posztnatális: baleset, meningitis, encephalitis, hypothyreosis, agytumor, cranialis irradiatio, ólommérgezés) az intelligencia-szint egy adott populációban kb. 50%-ban (plusz-mínusz 20%) genetikailag meghatározott; az enyhe mentális retardáció erősen familiáris, de tisztázatlan, hogy ez mennyiben genetikai és mennyiben környezeti hatás a rossz szociális körülmények között élő gyermekek az intelligencia tesztekben gyengébb eredményt érnek el, különösen a verbális próbákban A pszichoszociális környezetnek nagy és állandó hatása van az intelligenciára Nincs egy rövid kritikus periódus az intelligencia fejlődése idején, amikor akár a depriváció, akár a fokozott fejlesztés különös súllyal esne latba. az intelligencia fejlődése folyamatos tranzakciók eredménye, amely a felnövő gyermek és a környezet között napról-napra a felnőtté válásig folyamatosan zajlik és hat. (Vetró, 2008) Klinikum, tünettan a) Enyhe mentális retardáció IQ től kb. 70-ig Az enyhén retardált gyermekek később kezdenek el beszélni, de legtöbbjük eléri a mindennapi élethez szükséges beszédkészséget Legtöbbjük eléri a teljes függetlenséget az önellátás és a gyakorlati készségek területén, bár fejlődésük sokkal lassabb a normálisnál Az iskolában nagy nehézséget okoznak a szellemi teljesítményt kívánó feladatok, különösen sok problémájuk van az írás-olvasással Ha ehhez érzelmi és szociális éretlenség társul, a következmények még súlyosabbak. b) Mérsékelt mentális retardáció IQ től kb ig nyelvi és értelmi képességük fejlődése lassú, és ezek elérhető szintje behatárolt önellátási és mozgáskészségük visszamaradott, sokan egészéleten át felügyeletre szorulnak, önálló életvitelre igen ritkán képesek iskolai munkában való előrehaladásuk behatárolt, bizonyos százalékuk képes az olvasáshoz, íráshoz, számoláshoz szükséges alapvető készségek elsajátítására egyszerű gyakorlati munkát el tudnak végezni, szociális fejlődést mutatnak, próbálnak kapcsolatot teremteni. c) Súlyos mentális retardáció IQ től ig többségük motorosan károsodott, vagy más deficitje is van jelentős központi idegrendszeri károsodás vagy fejlődési rendellenesség valószínű nagy valószínűséggel egész életükben állandó támogatást igényelnek d) Nagyon súlyos mentális retardáció IQ alatt, kevés utasítást értenek meg legtöbbjük mozgáskorlátozott, vagy mozgásképtelen, inkontinens és csak a legalapvetőbb nonverbális kommunikációs formákra képes alig vagy egyáltalán nem képesek alapvető szükségleteik kielégítésére, állandó felügyeletre szorulnak e) Más mentális retardációk akkor használjuk, amikor az intellektuális retardáció fokának megállapítása nehéz vagy lehetetlen érzékszervi vagy testi károsodás miatt: vakok, süketnémák, súlyos magatartási rendellenesség, vagy testileg fogyatékos ember esetén 2

3 Diagnosztika képességvizsgáló eljárások A képességvizsgáló eljárások az értelmi funkciók, az intellektus színvonalának megállapítását célozzák. A kórlélektanban az intelligencia nemcsak az új helyzethez való feladatmegoldó alkalmazkodást jelenti, hanem mérlegelnünk kell az intellektus késleltetett fejlődését, a funkciók kiesését, és a következményeit. Arra is választ kaphatunk, hogy a mért teljesítmény megfelel-e a vizsgált személy adottságainak, illetve, hogy az értelmi szint hanyatlása reverzibilis, vagy irreverzibilis-e. a) Fejlődési skálák 1. Vineland-skála: Doll szociális érettségi skálája, melynek alapgondolata, hogy a teljesítménydeficit, a tanulási zavar hátterében legtöbbször mentális inkompetencia és/vagy szociális inkompetencia húzódik meg. Az adaptív magatartás sérülésének vizsgálata több funkciós területre kiterjed: általános önkiszolgálás, önirányítás, elfoglaltság, kommunikáció, helyváltoztatás, szociális szint, stb. A teszt életkori tartománya 0-25 év, és fokozatosan nehezedő feladatokat tartalmaz. Nem csak a vizsgálati helyzetben mutatott teljesítményt méri, hanem a szülők beszámolójára is támaszkodik, és azt standardizált normákhoz viszonyítja. 2. A Brunet-Lézine-féle vizsgálati módszer az 1-48 hónapos gyermekek pszichomotoros fejlődészavarainak korai felismeréséhez nyújt diagnosztika támpontot. A skála játékos próbái felkeltik a gyermek érdeklődését, és így viselkedés reakciói természetesek, még a számára idegen környezetben is. Így, ahol még intelligenciatesztek nem használhatók, itt a mozgás és szenzomotoros koordináció, a beszéd és a szenzibilitás korai szakaszainak vizsgálatára alkalmas módszer. A teszt 5 skálát tartalmaz: A. optikus; B. kézmozgás; C. nagymozgás; D. beszéd; E. akusztikus észlelés. A csecsemők és kisgyermekek vizsgálatában, a napi gyakorlatban a Brunet-Lézine- teszt alkalmazható legsikeresebben, mivel magyarországi gyermekekre adaptált. b) intelligencia-vizsgáló tesztek 1. A Raven-féle Progresszív Mátrixok teszt az összetett adatokon alapuló következtetés képességét méri, azaz, hogy a személy mennyire képes átlátni az ingereket és megtalálni közöttük az összefüggéseket. Ez az általános intelligencia (a Spearman-féle "g") lényege, amely független a nyelvi készségektől és az iskolai végzettségtől. A mérőeszköz a különböző változatai révén akár már 6-8 éves kortól egészen időskorig használható. A mérőeszköznek 3 változata van: Standard Progresszív Mátrixok (SPM), Színes Progresszív Mátrixok (CPM) és a Nehezített Progresszív Mátrixok. (APM). Az SPM és az APM verziók serdülőknél és felnőtteknél használhatók (azzal a különbséggel, hogy az APM az átlagnál jobb intellektuális képességűek tesztelésére alkalmas), a CPM pedig 6-11 éves gyermekek körében alkalmazható. Az SPM változat 60, az APM 48 (12+36), míg a CPM változat 36 feladatból áll. A nyerspontok a nemi és az életkori övezeteket figyelembe vevő konverziós táblázatok segítségével alakíthatók át IQ pontszámokká, melyhez hazai standardokat alkalmazunk. Az intelligencia mérésének egyik legkedveltebb nonverbális mérőeszköze szinte valamennyi tesztelési környezetben kiválóan alkalmazható: pl. iskolaérettségi vizsgálat, pályaválasztási tanácsadás, klinikai pszichodiagnosztika. 2. A Snijders-Oomen nem verbális intelligencia tesztkészlet, mely már 3 éves kortól alkalmazható. Jól használható minden esetben, amikor a verbális kommunikáció gátolt; akár hallási fogyatékosság, dadogás, extrém szorongás, autizmus, depresszió vagy más ok áll fenn. Bizonyos résztesztjei hasonló felnőttek intelligenciájának megállapítására is felhasználhatók. A többi teljesítménytesztekhez hasonlóan az egyes résztesztek eredményeit egy standarddal való összehasonlítás után értékeljük. Ezen kívül új szempont volt a performációs próbáknál, a formaészlelésen és manipulációs készségen túl, hogy az absztrakt gondolkodást és helyzetfelismerést is vizsgálják. A teszt óvodás változata lehetővé teszi a korábbinál alacsonyabb életkortól - 2 és 5 évestől 7 éves korig - az óvodáskorúak fejlettségi szintjének meghatározását. 3

4 3. A Budapesti Binet kontrollként alkalmazható minden intelligencia vizsgálatnál a ma is alaptesztként közismert és használatos eszköz új, egységesített formája (Baranyai - Lénárt), mely alkalmas a 3-14 éves gyermekek értelmi fejlődésének vizsgálatára. 4. Wechsler-féle intelligencia-vizsgálat. D. Wechsler a teszt összeállításakor meghatározta a legfontosabb intelligencia-funkciókat, melyek, mint részteljesítmények együttesen jellemzik a legmegbízhatóbban az összteljesítményt. OWI - óvodás változat 4-6;6 év. Olyan intelligenciavizsgáló eljárás, amellyel már óvodás korban fel lehet mérni a mentális képességek viszonylag széles skáláját mind a verbális, mind pedig a performációs területen. Bár még magyar standardok nem állnak rendelkezésre, egyéb kontroll tesztek mellett alkalmas az intelligencia nívó megítélésére, továbbá arra, hogy feltárja az értelmi fejlődés zavarait. HAWIK, és HAWIK-R (Hannover Wechsler Intelligenztest für Kinder) a német változat, amely az amerikainak jelentős átdolgozása, de ezt adaptálták legkorábban magyar környezetre. A HAWIK már jóval a standardizálás előtt használatban volt Magyarországon. Hátránya, hogy a verbális próbák rövid élettartalmúak, változó ismeretekre építenek, gyorsan elöregednek. MAWGYI-R - gyermek változat, 5;8 16;7 év. A Magyar Wechsler Gyermek Intelligencia teszt "R" revideált változata, a korábbi "HAWIK" teszt felváltására készült el. Az első Magyarországi standarddal rendelkező teszt, amelyben a performációs feladatok és verbális részpróbák váltakozva következnek, hogy a tesztfelvétel változatosabb legyen a gyermekek számára. Bevezették a megszakítási kritérium elvét, átdolgozták a verbális itemeket, de a teszt felépítése alapvetően hasonló a HAWIK-hoz. MAWI - felnőtt változat, év. A év közötti személyek individuális vizsgálatára alkalmazható, magyar standard táblázatokkal rendelkezik. A teszt nagy előnye, hogy az egyes részpróbákat tetszés szerinti sorrendben exponálhatjuk. Rövid idő alatt értékes információkat kaphatunk a vizsgálati személyről, pl. szkizofréniás bizarrériák, paranoid vonatkozások esetén. Felhívhatja a figyelmet a gondolkodás zavaraira, az alkalmazkodás zökkenőire. A depressziós, epilepsziás, szkizofrén, organikus károsodott, mentálisan leépült, demens betegeknél, az értelmi fogyatékosoknál a felvételi idő meghosszabbodhat. Hátránya, hogy kidolgozása és standardizálása régen történt, próbái elavultak. Az újabb felnőtt Wechsler teszt (WAIS) hazai standardjának kidolgozása folyamatban van. WISC-IV lásd lent Profil-elemzés A HAWIK, a MAWGYI-R és a MAWI tesztek felépítése hasonló, Wechsler intelligenciafelfogását tükrözi. Ennek értelmében a résztesztek két nagy csoportba sorolhatók: verbális és performációs részpróbák, az intelligencia kvócienst pedig életkori táblázatokból olvassuk le. Verbális részpróbák: 1. általános ismeretek, 2. általános megértés, 3. számismétlés, 4. számolási gondolkodás, 5. közös jelentés. Performációs részpróbák: 1. jel-szám szimbólum, 2. képkiegészítés, 3. képrendezés, 4. mozaik, 5. összeillesztés. (MAWGYI-R megnevezései; az egyes próbák megnevezése tesztenként némileg eltérő.) A MAWGYI-R-ben a HAWIK-hoz képest számos item megváltozott, változott a felvétel sorrendje és a pontozás módja -, de a próbák továbbra is ugyanazokat a részképességeket mérik, ezért a profil-elemzés menete lényegében megegyezik a HAWIK és MAWGYI-R teszteknél. 4

5 A tesztfelvételt követően három értéket határozunk meg: VQ (verbális kvóciens), PQ (performációs kvóciens) és IQ (általános intelliegncia-szint. A további elemzés megállapítja a VQ és PQ viszonyát: ± 4 pontos eltolódást már értelmezhetünk, de igazán jelentősége a gyakorlatban a 10 pont fölötti különbségnek van. VQ>PQ organikus idegrendszeri károsodásra utal, míg a PQ>VQ rendszerint környezeti elhanyagolás jele lehet. Következő lépésben az egyes részpróbák értékpontjait az öt (verbális vagy performációs) részpróba értékpontjainak átlagához hasonlítjuk, így meghatározhatjuk valamely terület deficitjét, vagy a tehetség-faktorokat. Wechsler intelligencia-felfogása az értelmi képességek kettős arculatát hangsúlyozza; elméletileg minden részpróba két fő faktort tartalmaz: g és s faktort, ahol a g az általános, minden kognitív funkcióban jelen lévő intellektuális faktor, s pedig a specifikus képességeket képviseli, melyek egy adott feladat megoldásában részt vesznek. Minden részpróba megoldásában több specifikus kognitív funkció vesz részt; ezek ismeretében a teljesítmény-profil megrajzolása után megállapíthatjuk, melyek azok a kognitív struktúrák, melyek az intellektuális feladatok megoldását jellemzően gátolják vagy segítik a vizsgálati személynél. Így pl. tudjuk, hogy a figyelmi koncentráció deficitje jellemzően befolyásolja a számismétlés, számolási gondolkodás és jel-szám szimbólum próbák eredményét. Az egyes részpróbák megoldásához főként a következő specifikus kognitív funkciókra van szükség: 1. általános ismeretek: intellektuális nyitottság, tanulékonyság, információk rendezésének és megtartásának képessége, hosszú távú emlékezet 2. általános megértés: hétköznapi életre vonatkozó gyakorlati információk felfogása, kombinálása; szociális tájékozódás; mindkét próbában erősen érvényesülnek kulturális és családi hatások 3. számismétlés: rövid távú akusztikus memória, mentális forgatás, mentális műveletek rugalmassága, figyelmi koncentráció 4. számolási gondolkodás: számolási rutinműveletek, ismeretek rugalmas alkalmazása új helyzetben, figyelmi koncentráció, akusztikus információk feldolgozása és dekódolása, logikai gondolkodás 5. közös jelentés: verbális analógiás gondolkodás, elvont fogalmi gondolkodás, kategóriarendszerek azonosítása 6. jel-szám szimbólum: általános pszichomotoros gyorsaság, monotónia-tűrés, figyelmi koncentráció, vizuo-motoros koordináció, új ingerek feldolgozási sebessége, tanulékonyság 7. képkiegészítés: egészlátás, megfigyelőképesség, lényeges és lényegtelen ingerek szétválasztása 8. képrendezés: ok-okozati gondolkodás, logikai gondolkodás, szociális tájékozódás, vizuális információfeldolgozás, széria-alkotás; a legeltérőbb kognitív műveleteket igénybe vevő próba, kulturális hatás érvényesül 9. mozaik: analizáló-szintetizáló képesség, térbeli és síkbeli pozíciók felismerése, finommozgások ügyessége, konstruktivitás 10. összeillesztés: egészlátás, rész és egész viszonyának felismerése, egyszerű szeriális műveletek, konstruktivitás A WISC-IV teszt felépítése másfajta intelligencia-felfogáson alapul. A tesztet faktoranalízis segítségével alakították ki, és azt találták, hogy az általános intelligenciát legjobban egy négy vagy ötfaktoros modell írja le. A WISC-IV az intellektuális teljesítményt négy index mentén méri: Verbális megértés Index (VmI), Perceptuális következtetés Index (PkI), Munkamemória Index (MmI) és Feldolgozási sebesség Index (FsI). A g faktorral, vagy folyékony intelligenciával legszorosabb összefüggést ez utóbbi mutat; a kristályos, kultúrafüggő intelligenciával pedig leginkább a verbális megértés mutat rokonságot. 5

6 A teszt a következő szubteszteket tartalmazza: - Verbális megértés: 1. Általános megértés, 2. Szókincs, 3. Közös jelentés, valamint kiegészítő próbákként a 4. szótalálás és 5. általános ismeretek. - Perceptuális következtetés: 1. Mozaik-próba, 2. Képi fogalomalkotás, 3. Mátrix következtetés, kiegészítő próba: 4. Képkiegészítés. - Munkamemória: 1. Számismétlés, 2. Betű-szám szekvencia, kiegészítő próba: 3. Számolás. - Feldolgozási sebesség: 1. Kódolás, 2. Szimbólumkeresés, kiegészítő próba: 3. Törlés. A profil készítésekor tehát először öt értéket határozunk meg, az értékpontok összege alapján: VmI, PkI, MmI, FsI, valamint az általános intelligencia hányadost: TtIQ. Ennek megállapítása után következik az indexek közötti különbségek kiszámítása és értelmezése. A különbségek mértékének kritikus értékét életkori táblázatból nyerjük; csak a kritikus értékkel megegyező, vagy azt meghaladó különbségeket értelmezzük. A következő lépés a szubtesztek eredményeinek összevetése, valamint az erősségek és gyengeségek meghatározása. A szubtesztek értékpontját az összes szubteszt (10 db.) értékpontjának átlagához viszonyítjuk. Kivételt képez az az eset, amikor a VmI és PkI között szignifikáns különbség van; ekkor a két indexhez tartozó szubteszteket csak az adott index értékpontjainak átlagához viszonyíthatjuk. Az MmI és FsI szubtesztjeit mindig csak a teljes teszt átlagával vetjük össze. A profil elemzéséhez tartozik még a folyamat-pontszámok kiszámítása három szubteszt esetében: a mozaik-próbában összevetjük a gyors megoldással szerzett pontszámot a jó megoldásért járó alappontszámmal; a számismétlésben összehasonlítjuk az ingersorrendű és a fordított sorrendű felidézés pontszámait; a törlés próbában (ha ezt a résztesztet felvettük) kiszámítjuk a rendezett, illetve a rendezetlen mintában való keresés pontszámait. A különbségek kritikus értékét minden esetben táblázatból olvassuk le. Az intelligencia-profil értelmezése továbbá itt is a MAWGYI-R-hez hasonlóan történik; meg kell keresnünk azokat a kognitív műveleteket, amelyek az adott mintázatot eredményezik. Az egyszerűség kedvéért álljanak itt csak azokhoz a szubtesztekhez tartozó funkciók, melyek másak, illetve nem szerepelnek a korábbi Wechsler tesztekben. - szókincs: szóismeret, fogalomalkotó készség, általános tudás, tanulási készség, hosszú távú emlékezet, nyelvi fejlettségi szint, verbális kifejezőkészség - képi fogalomalkotás: elvont, kategoriális gondolkodás készsége - mátrix következtetés: vizuális információ-feldolgozás, absztrakt gondolkodási készség, analógiás és szériális gondolkodás; erősen összefügg a fluid és az általános intelligenciával, relatíve nyelv- és kultúrafüggetlen, nem igényel kézügyességet - betű-szám szekvencia: mentális manipulációs készség, figyelem, rövid távú auditív emlékezet, téri-vizuális képzelőerő, feldolgozási sebesség - szimbólumkeresés: feldolgozási sebességen kívül rövid távú vizuális emlékezetet, vizuális-mozgásos koordinációt, kognitív flexibilitást, vizuális diszkriminációt és koncentrációt is mér. Irodalom: Vetró, Á. (2008) Gyermek- és ifjúságpszichiátria, Medicina, Budapest Tesztek kézikönyvei 6

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK GARAI DÓRA Organikus és neurotikus hátterû IQ romlással együtt járó teljesítményzavarok differenciáldiagnosztikai feldolgozása két eset tükrében V Készítette: Lektor: Felelõs szerkesztõ:

Részletesebben

PSZICHOLoGIAi KATALoGUSA. www.oshungary.hu

PSZICHOLoGIAi KATALoGUSA. www.oshungary.hu PSZICHOLoGIAi MeRoESZKoZoK KATALoGUSA www.oshungary.hu tartalom TISZTELT PARTNEREINK! Az elmúlt időszakban számos olyan teszt adaptációjára és forgalmazására kötöttünk szerződést a mérőeszközök külföldi

Részletesebben

EGYENETLEN KÉPESSÉGEK. Esettanulmány egy 11 éves Williams-Beuren szindrómás gyermek fejlődéséről

EGYENETLEN KÉPESSÉGEK. Esettanulmány egy 11 éves Williams-Beuren szindrómás gyermek fejlődéséről EGYENETLEN KÉPESSÉGEK Esettanulmány egy 11 éves Williams-Beuren szindrómás gyermek fejlődéséről SZILÁGYI BEÁTA egyetemi hallgató ELTE PPK, Pszichológiai Intézet, Budapest Absztrakt Jelen tanulmány a Williams-szindrómára

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezető...0

Tartalomjegyzék. Bevezető...0 Tartalomjegyzék Bevezető...0 1. A protokoll fogalma, célja, jelentősége, szerepe, alkalmazása...0 1.1 A szűken értelmezett protokoll leírásának célja...0 1.2 A protokoll jelentősége...0 1.3 A protokoll

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK FODORNÉ FÖLDI RITA Enyhe agysérülés következtében kialakult tanulási zavart okozó funkciózavarok differenciál-diagnosztikája neuropszichológiai eljárások II Készítette: Lektor: Felelõs

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek

Gyógypedagógiai alapismeretek Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Gyógypedagógiai alapismeretek Tanulmányi útmutató I. félév dr. Barabási Tünde egyetemi

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA TARTALOM: 1. TANULMÁNY 2 2. VIZSGÁLATI PROTOKOLL 44 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA Készítette: A Vadaskert

Részletesebben

AUTIZMUSSPEKTRUM-ZAVAR

AUTIZMUSSPEKTRUM-ZAVAR AUTIZMUSSPEKTRUM-ZAVAR AZONOSÍTÁS, MEGÉRTÉS, BEAVATKOZÁS Az Autism Europe hivatalos kiadványa AUTISM EUROPE aisbl AUTIZMUSSPEKTRUM-ZAVAR AZONOSÍTÁS, MEGÉRTÉS, BEAVATKOZÁS Az Autism Europe hivatalos kiadványa

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk:

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az autizmusról/autizmus spektrum zavarairól

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az autizmusról/autizmus spektrum zavarairól Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az autizmusról/autizmus spektrum zavarairól Készítette: a Pszichiátriai Szakmai Kollégium, Autizmus Alapitvány Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ MEGFONTOLÁSOK...

Részletesebben

Miért vagyok MÁS? A beszédhiba hatása a gyermekre

Miért vagyok MÁS? A beszédhiba hatása a gyermekre Miért vagyok MÁS? A bentlakásos intézményeinkben nevelkedők között több a megkésett beszédfejlődéssel rendelkező, a hibásan képzett hangot kiejtő, azaz beszédhibás gyermek. A szép és érthető beszéd feltétele

Részletesebben

A digitális bennszülöttek képességprofilja. A mérési eljárások, a linearitás és a hagyományos iskolai tanítás alkonya

A digitális bennszülöttek képességprofilja. A mérési eljárások, a linearitás és a hagyományos iskolai tanítás alkonya Gyarmathy Éva Kucsák Julianna tudományos főmunkatárs, MTA Pszichológiai Intézet fejlesztőpedagógus, Fejlesztő Pedagógusok Szakmai Egyesülete A digitális bennszülöttek képességprofilja A mérési eljárások,

Részletesebben

Mentális retardáció BNO 10 (F70-79) BNO-10 BNO-10 BNO-10. Mentális retardáció és pszichopatológia

Mentális retardáció BNO 10 (F70-79) BNO-10 BNO-10 BNO-10. Mentális retardáció és pszichopatológia BNO 10 (F70-79) Mentális retardáció Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs Abbamaradt vagy nem teljes mentális fejlődés, amelyre jellemző a különböző készségek romlása, olyan készségeké amelyek

Részletesebben

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Az autizmussal élő gyermekek nevelés -

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2013 XLI. évfolyam 2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi kar Matematikatanár szak SZAKDOLGOZAT A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Témavezetők:

Részletesebben

A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása

A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

GYARMATHY ÉVA. Tanulási zavarokkal küzdô tehetséges gyerekek azonosítása

GYARMATHY ÉVA. Tanulási zavarokkal küzdô tehetséges gyerekek azonosítása GYARMATHY ÉVA Tanulási zavarokkal küzdô tehetséges gyerekek azonosítása Bevezetés Doktori disszertáció 1996 2. old. Bevezetés Tartalomjegyzék 1 Elméleti háttér...1 2 Bevezetés...1 3 Láthatatlan tehetség...1

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE 2012 1 A DOKUMENTUM A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ

Részletesebben

Pszichodiagnosztika Pszichológiai tesztek alkalmazása a klinikumban Információszerzés exploráció anamnézis strukturált interjú heteroanamnézis önéletrajz standardizált eszközök=tesztek Tesztek alkalmazása

Részletesebben

Csepregi András Stefanik Krisztina 01. rész. Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja

Csepregi András Stefanik Krisztina 01. rész. Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja 01. rész Csepregi András Stefanik Krisztina Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Készült a Koncepció kialakítása a diagnosztikus ellátórendszer

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

MAGATARTÁSI FENOTÍPUSOK ÉS KOGNITÍV SAJÁTSÁGOK MENTÁLIS RETARDÁCIÓBAN

MAGATARTÁSI FENOTÍPUSOK ÉS KOGNITÍV SAJÁTSÁGOK MENTÁLIS RETARDÁCIÓBAN MAGATARTÁSI FENOTÍPUSOK ÉS KOGNITÍV SAJÁTSÁGOK MENTÁLIS RETARDÁCIÓBAN ÖSSZEFOGLALÓKÖZLEMÉNY Csábi Györgyi 1, Tényi Tamás 2 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar, 1 Gyermekgyógyászati Klinika, 2 Pszichiátriai

Részletesebben

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Vucskó Zsuzsanna igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

01. rész. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Figyelemzavar és hiperaktivitás

01. rész. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Figyelemzavar és hiperaktivitás 01. rész Szabó Csilla Vámos Éva Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Figyelemzavar és hiperaktivitás Készült a Koncepció kialakítása

Részletesebben

Orvosi pszichológia. minimumkérdések

Orvosi pszichológia. minimumkérdések Orvosi pszichológia minimumkérdések A minimumkérdések anyagának többsége elhangzik vagy az előadásokon, vagy a gyakorlatokon. Van néhány kérdés, amit nem tárgyalunk tanórákon, ezeknek a forrását megadjuk

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Pedagógiai Program a tanulásban akadályozott tanulók számára 2013. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM A tanulási akadályozottság fogalma: A tanulásban akadályozottak csoportját az enyhén

Részletesebben

1. sz. melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei

1. sz. melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei Mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei A mozgás minden kisgyermek tapasztalatszerzési lehetőségére hatással

Részletesebben