ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA."

Átírás

1 A TELJESÍTMÉNYZAVAROK PSZICHODIAGNOSZTIKÁJA GYERMEK- ÉS SERDÜLŐKORBAN. AZ ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA. PROFIL-ELEMZÉS A HAWIK, MAWGYI-R ÉS WISC-IV TESZTEKBEN. A mentális retardáció a szellemi fejlődés lelassulásából, vagy inkomplett fejlődéséből kialakuló állapot; különböző készségek és az intelligencia minden területén kialakuló károsodás jellemzi, amely a fejlődési időszak alatt jelentkezik. Prevalencia és epidemiológia A 70 alatti IQ-val rendelkező mentális retardáltak száma a populációban 2-3% körüli az enyhe mentális retardáció gyakorisága a szociális és gazdasági helyzettől függően jelentős eltéréseket mutat, míg a súlyos retardációt ezek a tényezők lényegesen kevésbé befolyásolják A súlyos és enyhe mentális retardáció ismérvei Súlyos Enyhe Definíció IQ 50 alatt IQ szociális működés kifejezetten károsodott enyhe károsodás, vagy nincs ok organikus okok ritkán van organikus ok családi anamnesis szülők és testvérek rendszerint normál intellektusúak szülők és testvérek között gyakori az enyhén retardált háttér különböző szociális szinteken alacsony szociális körülmények azonos az eloszlása. ritka a között gyakoribb. gyermek gyermek elhanyagolása elhanyagolása gyakori megjelenés dysmorphias küllem gyakori normál megjelenés orvosi komplikációk gyakori a fizikális eltérés (cerebralis bénulás). gyakoriak az egészségügyi problémák. az életkilátások megrövidülnek. alacsony a fogamzóképesség pszichiátriai gyakrabban társul súlyos pervazív komplikációk betegséggel, hiperaktivitással, autizmussal, önkárosítás különösen gyakori. a pszichiátriai betegség megítélését megnehezíti a mentális állapot ritka a fizikális eltérés. átlagos az egészségi szint. az élettartam normális. a fertilitás normális más gyermekekhez hasonló a pszichiátriai betegségek megjelenése, de előfordulása gyakoribb. Okok a súlyos szellemi fogyatékosok 72%-nál találtak organikus okot, míg az enyhe retardáltaknál csak 14%-ban (Prenatalis genetikai: Down-szindróma, 3-as X szindróma, cri-du-chat szindróma, galatozémia, fenilketonuria, lipofuscinosis, Hunter szindróma, fragilis X szindróma, Prader-Willi szindróma, Angelmann szindróma, DeLange szindróma, Rubinstein-Taybi szindróma, sclerosis tuberosa; Prenatalis és környezeti: rubeola, toxoplasmosis, cytomegalovírus, HIV, congenitalis alkohol szindróma, diabetes, sepsis; Prenatalis multifaktoriális: cerebrális bénulás, epilepszia, hydrocephalus, dysmorphiás szindrómák; Perinatalis: anyai cardiovascularis sokk, magzati distressz és hypoxia, intraventricularis haemorrhagia, respirátoros distressz szindróma; 1

2 Posztnatális: baleset, meningitis, encephalitis, hypothyreosis, agytumor, cranialis irradiatio, ólommérgezés) az intelligencia-szint egy adott populációban kb. 50%-ban (plusz-mínusz 20%) genetikailag meghatározott; az enyhe mentális retardáció erősen familiáris, de tisztázatlan, hogy ez mennyiben genetikai és mennyiben környezeti hatás a rossz szociális körülmények között élő gyermekek az intelligencia tesztekben gyengébb eredményt érnek el, különösen a verbális próbákban A pszichoszociális környezetnek nagy és állandó hatása van az intelligenciára Nincs egy rövid kritikus periódus az intelligencia fejlődése idején, amikor akár a depriváció, akár a fokozott fejlesztés különös súllyal esne latba. az intelligencia fejlődése folyamatos tranzakciók eredménye, amely a felnövő gyermek és a környezet között napról-napra a felnőtté válásig folyamatosan zajlik és hat. (Vetró, 2008) Klinikum, tünettan a) Enyhe mentális retardáció IQ től kb. 70-ig Az enyhén retardált gyermekek később kezdenek el beszélni, de legtöbbjük eléri a mindennapi élethez szükséges beszédkészséget Legtöbbjük eléri a teljes függetlenséget az önellátás és a gyakorlati készségek területén, bár fejlődésük sokkal lassabb a normálisnál Az iskolában nagy nehézséget okoznak a szellemi teljesítményt kívánó feladatok, különösen sok problémájuk van az írás-olvasással Ha ehhez érzelmi és szociális éretlenség társul, a következmények még súlyosabbak. b) Mérsékelt mentális retardáció IQ től kb ig nyelvi és értelmi képességük fejlődése lassú, és ezek elérhető szintje behatárolt önellátási és mozgáskészségük visszamaradott, sokan egészéleten át felügyeletre szorulnak, önálló életvitelre igen ritkán képesek iskolai munkában való előrehaladásuk behatárolt, bizonyos százalékuk képes az olvasáshoz, íráshoz, számoláshoz szükséges alapvető készségek elsajátítására egyszerű gyakorlati munkát el tudnak végezni, szociális fejlődést mutatnak, próbálnak kapcsolatot teremteni. c) Súlyos mentális retardáció IQ től ig többségük motorosan károsodott, vagy más deficitje is van jelentős központi idegrendszeri károsodás vagy fejlődési rendellenesség valószínű nagy valószínűséggel egész életükben állandó támogatást igényelnek d) Nagyon súlyos mentális retardáció IQ alatt, kevés utasítást értenek meg legtöbbjük mozgáskorlátozott, vagy mozgásképtelen, inkontinens és csak a legalapvetőbb nonverbális kommunikációs formákra képes alig vagy egyáltalán nem képesek alapvető szükségleteik kielégítésére, állandó felügyeletre szorulnak e) Más mentális retardációk akkor használjuk, amikor az intellektuális retardáció fokának megállapítása nehéz vagy lehetetlen érzékszervi vagy testi károsodás miatt: vakok, süketnémák, súlyos magatartási rendellenesség, vagy testileg fogyatékos ember esetén 2

3 Diagnosztika képességvizsgáló eljárások A képességvizsgáló eljárások az értelmi funkciók, az intellektus színvonalának megállapítását célozzák. A kórlélektanban az intelligencia nemcsak az új helyzethez való feladatmegoldó alkalmazkodást jelenti, hanem mérlegelnünk kell az intellektus késleltetett fejlődését, a funkciók kiesését, és a következményeit. Arra is választ kaphatunk, hogy a mért teljesítmény megfelel-e a vizsgált személy adottságainak, illetve, hogy az értelmi szint hanyatlása reverzibilis, vagy irreverzibilis-e. a) Fejlődési skálák 1. Vineland-skála: Doll szociális érettségi skálája, melynek alapgondolata, hogy a teljesítménydeficit, a tanulási zavar hátterében legtöbbször mentális inkompetencia és/vagy szociális inkompetencia húzódik meg. Az adaptív magatartás sérülésének vizsgálata több funkciós területre kiterjed: általános önkiszolgálás, önirányítás, elfoglaltság, kommunikáció, helyváltoztatás, szociális szint, stb. A teszt életkori tartománya 0-25 év, és fokozatosan nehezedő feladatokat tartalmaz. Nem csak a vizsgálati helyzetben mutatott teljesítményt méri, hanem a szülők beszámolójára is támaszkodik, és azt standardizált normákhoz viszonyítja. 2. A Brunet-Lézine-féle vizsgálati módszer az 1-48 hónapos gyermekek pszichomotoros fejlődészavarainak korai felismeréséhez nyújt diagnosztika támpontot. A skála játékos próbái felkeltik a gyermek érdeklődését, és így viselkedés reakciói természetesek, még a számára idegen környezetben is. Így, ahol még intelligenciatesztek nem használhatók, itt a mozgás és szenzomotoros koordináció, a beszéd és a szenzibilitás korai szakaszainak vizsgálatára alkalmas módszer. A teszt 5 skálát tartalmaz: A. optikus; B. kézmozgás; C. nagymozgás; D. beszéd; E. akusztikus észlelés. A csecsemők és kisgyermekek vizsgálatában, a napi gyakorlatban a Brunet-Lézine- teszt alkalmazható legsikeresebben, mivel magyarországi gyermekekre adaptált. b) intelligencia-vizsgáló tesztek 1. A Raven-féle Progresszív Mátrixok teszt az összetett adatokon alapuló következtetés képességét méri, azaz, hogy a személy mennyire képes átlátni az ingereket és megtalálni közöttük az összefüggéseket. Ez az általános intelligencia (a Spearman-féle "g") lényege, amely független a nyelvi készségektől és az iskolai végzettségtől. A mérőeszköz a különböző változatai révén akár már 6-8 éves kortól egészen időskorig használható. A mérőeszköznek 3 változata van: Standard Progresszív Mátrixok (SPM), Színes Progresszív Mátrixok (CPM) és a Nehezített Progresszív Mátrixok. (APM). Az SPM és az APM verziók serdülőknél és felnőtteknél használhatók (azzal a különbséggel, hogy az APM az átlagnál jobb intellektuális képességűek tesztelésére alkalmas), a CPM pedig 6-11 éves gyermekek körében alkalmazható. Az SPM változat 60, az APM 48 (12+36), míg a CPM változat 36 feladatból áll. A nyerspontok a nemi és az életkori övezeteket figyelembe vevő konverziós táblázatok segítségével alakíthatók át IQ pontszámokká, melyhez hazai standardokat alkalmazunk. Az intelligencia mérésének egyik legkedveltebb nonverbális mérőeszköze szinte valamennyi tesztelési környezetben kiválóan alkalmazható: pl. iskolaérettségi vizsgálat, pályaválasztási tanácsadás, klinikai pszichodiagnosztika. 2. A Snijders-Oomen nem verbális intelligencia tesztkészlet, mely már 3 éves kortól alkalmazható. Jól használható minden esetben, amikor a verbális kommunikáció gátolt; akár hallási fogyatékosság, dadogás, extrém szorongás, autizmus, depresszió vagy más ok áll fenn. Bizonyos résztesztjei hasonló felnőttek intelligenciájának megállapítására is felhasználhatók. A többi teljesítménytesztekhez hasonlóan az egyes résztesztek eredményeit egy standarddal való összehasonlítás után értékeljük. Ezen kívül új szempont volt a performációs próbáknál, a formaészlelésen és manipulációs készségen túl, hogy az absztrakt gondolkodást és helyzetfelismerést is vizsgálják. A teszt óvodás változata lehetővé teszi a korábbinál alacsonyabb életkortól - 2 és 5 évestől 7 éves korig - az óvodáskorúak fejlettségi szintjének meghatározását. 3

4 3. A Budapesti Binet kontrollként alkalmazható minden intelligencia vizsgálatnál a ma is alaptesztként közismert és használatos eszköz új, egységesített formája (Baranyai - Lénárt), mely alkalmas a 3-14 éves gyermekek értelmi fejlődésének vizsgálatára. 4. Wechsler-féle intelligencia-vizsgálat. D. Wechsler a teszt összeállításakor meghatározta a legfontosabb intelligencia-funkciókat, melyek, mint részteljesítmények együttesen jellemzik a legmegbízhatóbban az összteljesítményt. OWI - óvodás változat 4-6;6 év. Olyan intelligenciavizsgáló eljárás, amellyel már óvodás korban fel lehet mérni a mentális képességek viszonylag széles skáláját mind a verbális, mind pedig a performációs területen. Bár még magyar standardok nem állnak rendelkezésre, egyéb kontroll tesztek mellett alkalmas az intelligencia nívó megítélésére, továbbá arra, hogy feltárja az értelmi fejlődés zavarait. HAWIK, és HAWIK-R (Hannover Wechsler Intelligenztest für Kinder) a német változat, amely az amerikainak jelentős átdolgozása, de ezt adaptálták legkorábban magyar környezetre. A HAWIK már jóval a standardizálás előtt használatban volt Magyarországon. Hátránya, hogy a verbális próbák rövid élettartalmúak, változó ismeretekre építenek, gyorsan elöregednek. MAWGYI-R - gyermek változat, 5;8 16;7 év. A Magyar Wechsler Gyermek Intelligencia teszt "R" revideált változata, a korábbi "HAWIK" teszt felváltására készült el. Az első Magyarországi standarddal rendelkező teszt, amelyben a performációs feladatok és verbális részpróbák váltakozva következnek, hogy a tesztfelvétel változatosabb legyen a gyermekek számára. Bevezették a megszakítási kritérium elvét, átdolgozták a verbális itemeket, de a teszt felépítése alapvetően hasonló a HAWIK-hoz. MAWI - felnőtt változat, év. A év közötti személyek individuális vizsgálatára alkalmazható, magyar standard táblázatokkal rendelkezik. A teszt nagy előnye, hogy az egyes részpróbákat tetszés szerinti sorrendben exponálhatjuk. Rövid idő alatt értékes információkat kaphatunk a vizsgálati személyről, pl. szkizofréniás bizarrériák, paranoid vonatkozások esetén. Felhívhatja a figyelmet a gondolkodás zavaraira, az alkalmazkodás zökkenőire. A depressziós, epilepsziás, szkizofrén, organikus károsodott, mentálisan leépült, demens betegeknél, az értelmi fogyatékosoknál a felvételi idő meghosszabbodhat. Hátránya, hogy kidolgozása és standardizálása régen történt, próbái elavultak. Az újabb felnőtt Wechsler teszt (WAIS) hazai standardjának kidolgozása folyamatban van. WISC-IV lásd lent Profil-elemzés A HAWIK, a MAWGYI-R és a MAWI tesztek felépítése hasonló, Wechsler intelligenciafelfogását tükrözi. Ennek értelmében a résztesztek két nagy csoportba sorolhatók: verbális és performációs részpróbák, az intelligencia kvócienst pedig életkori táblázatokból olvassuk le. Verbális részpróbák: 1. általános ismeretek, 2. általános megértés, 3. számismétlés, 4. számolási gondolkodás, 5. közös jelentés. Performációs részpróbák: 1. jel-szám szimbólum, 2. képkiegészítés, 3. képrendezés, 4. mozaik, 5. összeillesztés. (MAWGYI-R megnevezései; az egyes próbák megnevezése tesztenként némileg eltérő.) A MAWGYI-R-ben a HAWIK-hoz képest számos item megváltozott, változott a felvétel sorrendje és a pontozás módja -, de a próbák továbbra is ugyanazokat a részképességeket mérik, ezért a profil-elemzés menete lényegében megegyezik a HAWIK és MAWGYI-R teszteknél. 4

5 A tesztfelvételt követően három értéket határozunk meg: VQ (verbális kvóciens), PQ (performációs kvóciens) és IQ (általános intelliegncia-szint. A további elemzés megállapítja a VQ és PQ viszonyát: ± 4 pontos eltolódást már értelmezhetünk, de igazán jelentősége a gyakorlatban a 10 pont fölötti különbségnek van. VQ>PQ organikus idegrendszeri károsodásra utal, míg a PQ>VQ rendszerint környezeti elhanyagolás jele lehet. Következő lépésben az egyes részpróbák értékpontjait az öt (verbális vagy performációs) részpróba értékpontjainak átlagához hasonlítjuk, így meghatározhatjuk valamely terület deficitjét, vagy a tehetség-faktorokat. Wechsler intelligencia-felfogása az értelmi képességek kettős arculatát hangsúlyozza; elméletileg minden részpróba két fő faktort tartalmaz: g és s faktort, ahol a g az általános, minden kognitív funkcióban jelen lévő intellektuális faktor, s pedig a specifikus képességeket képviseli, melyek egy adott feladat megoldásában részt vesznek. Minden részpróba megoldásában több specifikus kognitív funkció vesz részt; ezek ismeretében a teljesítmény-profil megrajzolása után megállapíthatjuk, melyek azok a kognitív struktúrák, melyek az intellektuális feladatok megoldását jellemzően gátolják vagy segítik a vizsgálati személynél. Így pl. tudjuk, hogy a figyelmi koncentráció deficitje jellemzően befolyásolja a számismétlés, számolási gondolkodás és jel-szám szimbólum próbák eredményét. Az egyes részpróbák megoldásához főként a következő specifikus kognitív funkciókra van szükség: 1. általános ismeretek: intellektuális nyitottság, tanulékonyság, információk rendezésének és megtartásának képessége, hosszú távú emlékezet 2. általános megértés: hétköznapi életre vonatkozó gyakorlati információk felfogása, kombinálása; szociális tájékozódás; mindkét próbában erősen érvényesülnek kulturális és családi hatások 3. számismétlés: rövid távú akusztikus memória, mentális forgatás, mentális műveletek rugalmassága, figyelmi koncentráció 4. számolási gondolkodás: számolási rutinműveletek, ismeretek rugalmas alkalmazása új helyzetben, figyelmi koncentráció, akusztikus információk feldolgozása és dekódolása, logikai gondolkodás 5. közös jelentés: verbális analógiás gondolkodás, elvont fogalmi gondolkodás, kategóriarendszerek azonosítása 6. jel-szám szimbólum: általános pszichomotoros gyorsaság, monotónia-tűrés, figyelmi koncentráció, vizuo-motoros koordináció, új ingerek feldolgozási sebessége, tanulékonyság 7. képkiegészítés: egészlátás, megfigyelőképesség, lényeges és lényegtelen ingerek szétválasztása 8. képrendezés: ok-okozati gondolkodás, logikai gondolkodás, szociális tájékozódás, vizuális információfeldolgozás, széria-alkotás; a legeltérőbb kognitív műveleteket igénybe vevő próba, kulturális hatás érvényesül 9. mozaik: analizáló-szintetizáló képesség, térbeli és síkbeli pozíciók felismerése, finommozgások ügyessége, konstruktivitás 10. összeillesztés: egészlátás, rész és egész viszonyának felismerése, egyszerű szeriális műveletek, konstruktivitás A WISC-IV teszt felépítése másfajta intelligencia-felfogáson alapul. A tesztet faktoranalízis segítségével alakították ki, és azt találták, hogy az általános intelligenciát legjobban egy négy vagy ötfaktoros modell írja le. A WISC-IV az intellektuális teljesítményt négy index mentén méri: Verbális megértés Index (VmI), Perceptuális következtetés Index (PkI), Munkamemória Index (MmI) és Feldolgozási sebesség Index (FsI). A g faktorral, vagy folyékony intelligenciával legszorosabb összefüggést ez utóbbi mutat; a kristályos, kultúrafüggő intelligenciával pedig leginkább a verbális megértés mutat rokonságot. 5

6 A teszt a következő szubteszteket tartalmazza: - Verbális megértés: 1. Általános megértés, 2. Szókincs, 3. Közös jelentés, valamint kiegészítő próbákként a 4. szótalálás és 5. általános ismeretek. - Perceptuális következtetés: 1. Mozaik-próba, 2. Képi fogalomalkotás, 3. Mátrix következtetés, kiegészítő próba: 4. Képkiegészítés. - Munkamemória: 1. Számismétlés, 2. Betű-szám szekvencia, kiegészítő próba: 3. Számolás. - Feldolgozási sebesség: 1. Kódolás, 2. Szimbólumkeresés, kiegészítő próba: 3. Törlés. A profil készítésekor tehát először öt értéket határozunk meg, az értékpontok összege alapján: VmI, PkI, MmI, FsI, valamint az általános intelligencia hányadost: TtIQ. Ennek megállapítása után következik az indexek közötti különbségek kiszámítása és értelmezése. A különbségek mértékének kritikus értékét életkori táblázatból nyerjük; csak a kritikus értékkel megegyező, vagy azt meghaladó különbségeket értelmezzük. A következő lépés a szubtesztek eredményeinek összevetése, valamint az erősségek és gyengeségek meghatározása. A szubtesztek értékpontját az összes szubteszt (10 db.) értékpontjának átlagához viszonyítjuk. Kivételt képez az az eset, amikor a VmI és PkI között szignifikáns különbség van; ekkor a két indexhez tartozó szubteszteket csak az adott index értékpontjainak átlagához viszonyíthatjuk. Az MmI és FsI szubtesztjeit mindig csak a teljes teszt átlagával vetjük össze. A profil elemzéséhez tartozik még a folyamat-pontszámok kiszámítása három szubteszt esetében: a mozaik-próbában összevetjük a gyors megoldással szerzett pontszámot a jó megoldásért járó alappontszámmal; a számismétlésben összehasonlítjuk az ingersorrendű és a fordított sorrendű felidézés pontszámait; a törlés próbában (ha ezt a résztesztet felvettük) kiszámítjuk a rendezett, illetve a rendezetlen mintában való keresés pontszámait. A különbségek kritikus értékét minden esetben táblázatból olvassuk le. Az intelligencia-profil értelmezése továbbá itt is a MAWGYI-R-hez hasonlóan történik; meg kell keresnünk azokat a kognitív műveleteket, amelyek az adott mintázatot eredményezik. Az egyszerűség kedvéért álljanak itt csak azokhoz a szubtesztekhez tartozó funkciók, melyek másak, illetve nem szerepelnek a korábbi Wechsler tesztekben. - szókincs: szóismeret, fogalomalkotó készség, általános tudás, tanulási készség, hosszú távú emlékezet, nyelvi fejlettségi szint, verbális kifejezőkészség - képi fogalomalkotás: elvont, kategoriális gondolkodás készsége - mátrix következtetés: vizuális információ-feldolgozás, absztrakt gondolkodási készség, analógiás és szériális gondolkodás; erősen összefügg a fluid és az általános intelligenciával, relatíve nyelv- és kultúrafüggetlen, nem igényel kézügyességet - betű-szám szekvencia: mentális manipulációs készség, figyelem, rövid távú auditív emlékezet, téri-vizuális képzelőerő, feldolgozási sebesség - szimbólumkeresés: feldolgozási sebességen kívül rövid távú vizuális emlékezetet, vizuális-mozgásos koordinációt, kognitív flexibilitást, vizuális diszkriminációt és koncentrációt is mér. Irodalom: Vetró, Á. (2008) Gyermek- és ifjúságpszichiátria, Medicina, Budapest Tesztek kézikönyvei 6

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel 26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel A Weschler intelligenciatesztek a gyermek és felnőtt-korúak kognitív képességeinek átfogó és megbízható feltárását szolgálják.

Részletesebben

Mentális retardáció BNO 10 (F70-79) BNO-10 BNO-10 BNO-10. Mentális retardáció és pszichopatológia

Mentális retardáció BNO 10 (F70-79) BNO-10 BNO-10 BNO-10. Mentális retardáció és pszichopatológia BNO 10 (F70-79) Mentális retardáció Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs Abbamaradt vagy nem teljes mentális fejlődés, amelyre jellemző a különböző készségek romlása, olyan készségeké amelyek

Részletesebben

Kővári Magdolna, Baginé Trombitás Mariann: Fejlesztési javaslat gyűjtemény - Pszichológiai vizsgálat alapján

Kővári Magdolna, Baginé Trombitás Mariann: Fejlesztési javaslat gyűjtemény - Pszichológiai vizsgálat alapján Kővári Magdolna, Baginé Trombitás Mariann: Fejlesztési javaslat gyűjtemény - Pszichológiai vizsgálat alapján Viselkedésterápia. Szociális és kommunikációs készségek Együttműködési készség erősítése. Egyértelmű,

Részletesebben

FSIQ PIQ PIQ VIQ VIQ FSI VMI PKI VMI FSI PKI MMI. Verbális Képességek. Index. Perceptuális Képességek Index. Munkamemória. Index

FSIQ PIQ PIQ VIQ VIQ FSI VMI PKI VMI FSI PKI MMI. Verbális Képességek. Index. Perceptuális Képességek Index. Munkamemória. Index A WAIS-III III A WAIS-III története Az intelligencia az egyéneknek az az összetett és globális képessége, amellyel képesek célszerűen cselekedni, ésszerűen gondolkodni és a környezethez hatékonyan alkalmazkodni.

Részletesebben

Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai

Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai Pilot kutatás 2016 Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai Faragó Boglárka Kovács Kristóf Sarkadi-Nagy Szilvia 2016. június 14. Az előadás céljai A Kognitos Kft.

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással 2008.11.29. A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai,

Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással 2008.11.29. A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, diagnosztikai kérdések Témák WISC-IV legfontosabb jellemzői az értelmezést érintő elmélet változások A WISC-IV értékelési rendszerének használata

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája. Mentális retardáció. DSM IV. Mentális retardáció. Epidemiológia, gyakoriság

Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája. Mentális retardáció. DSM IV. Mentális retardáció. Epidemiológia, gyakoriság Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája Mentális retardáció Mentális retardációnak nevezzük az értelmi fejlődés megrekedését, vagy az életkor átlagától való jelentős elmaradását, mely már

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

- hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája.

- hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája. Asperger syndroma: A zavaroknak egy csoportja, amelyet a szociális kapcsolatfelvétel és tartás minőségi mássága jellemzi. A kommunikációs sémák sajátosak ezeknél a gyerekeknél. Általában az érdeklődésük-aktivitásuk

Részletesebben

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek és az FNO felhasználásával Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Vizsgálati személyek kiválasztásának szempontjai Akut stroke-beteg az intézményi

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

II/3. Alapítványi isk. 10,8 24,89 6,7074 9,89 3,0822 0,5023 Normál iskola 9,4 25,00 6,8034 9,83 3,0777 0,5463

II/3. Alapítványi isk. 10,8 24,89 6,7074 9,89 3,0822 0,5023 Normál iskola 9,4 25,00 6,8034 9,83 3,0777 0,5463 1. számú melléklet Figura teszt - figurális absztrakciós képesség I/1 II/3 Mátrixok hiányzó elemét kell megtalálnia a vizsgálati személynek. Rövid, 18 elemből álló feladat, amelyet a hiperaktív,?? figyelemzavarokkal

Részletesebben

Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással 2012.03.29. A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, diagnosztikai kérdések

Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással 2012.03.29. A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, diagnosztikai kérdések A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, diagnosztikai kérdések Témák WISC-IV legfontosabb jellemzői az értelmezést érintő elmélet változások A WISC-IV értékelési rendszerének használata

Részletesebben

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard Grafológiai elemzés összefoglaló A vizsgálat célja: achondropláziás ek és gyermekek mentális képességének vizsgálata, az esetleges tartalmi és/vagy fejlıdési sajátságok feltárása Vizsgálat körülményei:

Részletesebben

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Emeljük a szintet Pedagógia és pszichológia a labdarúgásban Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Fózer-Selmeci Barbara sport szakpszichológus +36 20 405 72 77 barbara.selmeci@atwork.hu

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében Sarvajcz Kinga, Lakatos Katalin Ph.D BHRG Alapítvány Vázlat 1. A szenzomotoros terápiák indikációja

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Forgács Eszter Zeneterapeuta 2008. szeptember 4-6. A Gézengúz Alapítványról

Részletesebben

Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában. Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu

Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában. Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu Specifikus tanulási zavarok Specifikus olvasászavar (diszlexia) Specifikus helyesírási

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika CSALÁDTERVEZ DTERVEZÉS KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE Dr. Erős s Erika A családtervez dtervezés s törtt rténete Magyarországon gon Veleszületett letett rendellenességek (CA) Jelenleg

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

Mentális retardáció komplex kezelése. Készítette: Dr. Hódy Szilvia

Mentális retardáció komplex kezelése. Készítette: Dr. Hódy Szilvia Mentális retardáció komplex kezelése Készítette: Dr. Hódy Szilvia Mentális retardáció Az emberek között jelentős különbségek vannak értelmi képességeiket illetően. Korunk civilizációs társadalmában könnyebben

Részletesebben

A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN. 2010. November Nyárs Mária

A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN. 2010. November Nyárs Mária A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN 2010. November Nyárs Mária Korai fejlesztés és gondozás 0-5 éves korig 3 éves kortól csak abban az esetben, ha óvodába

Részletesebben

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális DIFER Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok Elemenkénti Készségenkénti A teszt egészére vonatkozó, globális Oktatásirányítási indokok Iskolában bizonyos esetekben kötelező

Részletesebben

Pszichometria fogalmak IX, XI, XII, XV. Fejezet IX. Fejezet

Pszichometria fogalmak IX, XI, XII, XV. Fejezet IX. Fejezet IX. Fejezet 1. faktorelemzés Olyan többváltozós statisztikai eljárás, melynek célja a változók közötti kapcsolatok feltárása, illetve a változók redukciója. Ennek alapjai a köztük lévő átfedések, korrelációk.

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

www.authelp.ro authelp@gmail.com, authelp_ti@yahoo.com

www.authelp.ro authelp@gmail.com, authelp_ti@yahoo.com AutHelp Egyesület József Attila Általános Iskola Hargita Megye Tanfelügyelősége 2009 szeptember 15.-én kezdte meg működését a PUZZLE Oktatási Központ a József Attila Általános Iskola Tudor negyedi épületének

Részletesebben

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség 8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség Az IALS kutatás során felmerült egyik kulcskérdés az alapkészségeknek az egyéb készségekhez, mint például az Információs

Részletesebben

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes DEMENCIA Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes a demencia mindig tünetegyüttes, melynek hátterében sokféle betegség állhat Demencia tünetei Alaptünetek: memóriazavar ( rövid

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN Csibi Enikő VÁZLAT Beszédhibákról általában Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus kompetenciái a beszédfejlesztésben Nevelési tanácsadói tapasztalatok BESZÉDHIBA-MEGKÉSETT

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

A gyermek bemutatása. Az édesanyja hozza el

A gyermek bemutatása. Az édesanyja hozza el Tehetségtelen t vagyok! Egy figyelemzavaros hiperaktív gyermek otthon és az iskolában A gyermek bemutatása 11 éves fiú 5. osztályos Az édesanyja hozza el A panasz Hazudik, mindennel kapcsolatban Indulatos,

Részletesebben

Képességzavarok diagnosztikája. Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék

Képességzavarok diagnosztikája. Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék Képességzavarok diagnosztikája Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék Képességzavarok - határterület Gyógypedagógia Képességstruktúrát néz Teljesítmény-eltérést vizsgál

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

SOFI EGYMI ÁRAMLIK A BESZÉD Konferencia 2011. november 14. SZÓL-E? Új szűrőeljárás ű ő á az óvodai logopédiai ellátásban Kas Bence Lőrik József Molnárné Bogáth Réka Szabóné Vékony Andrea Szatmáriné Mályi

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek

Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek Beszédes Nimród Attiláné Békéscsabai Regionális Képző Központ Képzési igazgatóhelyettes 2007. november 28-30. A jogszabályi háttérről 2001. évi CI. törvény 24/2004.

Részletesebben

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán (klinikai tanulmány terv) Péley Iván, Janszky József PTE KK Neurológiai Klinika Az (emberi) agy egyik meghatározó

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

A World Health Organisation diagnosztikus rendszerébõl BNO-10 (1995) (Az ICD-10, 1992 fordítása)

A World Health Organisation diagnosztikus rendszerébõl BNO-10 (1995) (Az ICD-10, 1992 fordítása) A World Health Organisation diagnosztikus rendszerébõl BNO-10 (1995) (Az ICD-10, 1992 fordítása) F84 - Pervasiv fejlõdési zavarok A zavaroknak egy olyan alcsoportja, melyben a reciprok szociális interakciók,

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Érettségi előtt álló fiatalok hosszú távú céljai

Érettségi előtt álló fiatalok hosszú távú céljai Gebauer Ferenc Hajdú Endre Érettségi előtt álló fiatalok hosszú távú céljai Bevezető Jóllehet, a jövőre irányuló elképzelésekhez, fejlődési tendenciákhoz kapcsolódó személyiségtényezők igen nagy jelentőségűek

Részletesebben

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Kovács Vivienne Semmelweis Egyetem, ÁOK V. évfolyam Témavezető: Dr. Csukly Gábor Az enyhe kognitív zavar (Mild cognitive impairment=mci)

Részletesebben

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat Dr. Szőrös Gabriella NRSZH Előadás kivonat Alkalmassági vizsgálatok Rehabilitációs alkalmasság Motivációs vizsgálatok Gépjárművezetői alkalmasság Munkaszimulátoros vizsgálatok Jogszabályi változás Mkcs

Részletesebben

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet (TÁMOP 3.1.9/08/01) A sajátos nevelési igényő tanulóknak megfelelı diagnosztikus mérıeszközök és feladatbank kifejlesztése Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet SNI fogalom értelmezése Sajátos nevelési

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

MIR. Pszichológiai tesztek, mérés. Dr. Finna Henrietta

MIR. Pszichológiai tesztek, mérés. Dr. Finna Henrietta MIR Pszichológiai tesztek, mérés Dr. Finna Henrietta A pszichológiai mérés jelentősége Teszt De milyen tesztek alkalmasak? Intelligenciatesztek 1. Binet-Simon-féle IQ teszt (1911) mentális képességek (megértés,

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Pedagógiai Program a tanulásban akadályozott tanulók számára 2013. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM A tanulási akadályozottság fogalma: A tanulásban akadályozottak csoportját az enyhén

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Családban mozdul a szó

Családban mozdul a szó Családban mozdul a szó Készítette: Ácsné Gergely Katalin okl. gyógyped.- logopédus Budapest XVIII. Kerületi Pedagógiai Szakszolgálat 2013. november 6. Kettős értelmezés Családban mozdul a szó A beszédfejlődés

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05.

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. Jellemzők, rehabilitáció A hallási fogyatékos emberek Halláskárosodás- a populáció 10%-a Hanghullámok gyakorisága, frekvenciája = Hz; Hangerő = db Az emberi fül 20-20 000 Hz-t érzékel, Emberi beszéd kb.

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Pallavicini Sándor Iskola 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. OM azonosító: 200909 Telephely kódja: 011. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Pallavicini Sándor Iskola 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. OM azonosító: 200909 Telephely kódja: 011. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Pallavicini Sándor Iskola 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve

Részletesebben

Gondolkodás, problémamegoldás

Gondolkodás, problémamegoldás A megismerési folyamatok rendszere Gondolkodás, problémamegoldás Gondolkodás - elsajátított megoldásmódok, következtetések, problémamegoldás Képzelet - információ módosítása, átalakítása, alkotása Tanulás

Részletesebben

A tanulási nehézségek ill. a részképesség-zavarok diagnosztikája

A tanulási nehézségek ill. a részképesség-zavarok diagnosztikája A tanulási nehézségek ill. a részképesség-zavarok diagnosztikája A rossz tanulmányi eredményt mutató, de nem értelmi fogyatékos gyermeket már több mint száz éve vizsgálni kezdték. A generális képességdeficit

Részletesebben

Korai tehetségjegyek- lehetőségek és buktatók. Dr. Herskovits Mária pszichológus

Korai tehetségjegyek- lehetőségek és buktatók. Dr. Herskovits Mária pszichológus Korai tehetségjegyek- lehetőségek és buktatók Dr. Herskovits Mária pszichológus BEMUTATÁS A szekció előadás tartalmi felépítése: Tehetség fogalma, összetevői A nagy teljesítmény elérésére képes gyermekek

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola """Magyar-kút"" ÁMK Etyek, Német Nemzetiségi Általános Iskolája, Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Könyvtár-közművelődés" 2091 Etyek,

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011.

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. Fogalom A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen

Részletesebben

Tanulási zavarok, átlagon felüli intelligencia és a MAWI-GY 1

Tanulási zavarok, átlagon felüli intelligencia és a MAWI-GY 1 Gyarmathy É. (2000) Tanulási zavarok, átlagon felüli intelligencia és a MAWI-GY. Pszichológia (20) 3. 243-270. Gyarmathy Éva Tanulási zavarok, átlagon felüli intelligencia és a MAWI-GY 1 Jelen munkában

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. OM azonosító: 035165 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. OM azonosító: 035165 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a matematika

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Koraszülöttség és fejlődési kimenet

Koraszülöttség és fejlődési kimenet Gyermeknevelés 3. évf. 2. szám 113 120. (2015) Koraszülöttség és fejlődési kimenet Gráf Rózsa ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atípusos Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet A koraszülött

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

A tehetség elméleti alapjai

A tehetség elméleti alapjai EMELJÜK A SZINTET A tehetség elméleti alapjai Révész László Tehetség meghatározások Általános tehetségmodellek A tehetség összetevői A kreativitás szerepe Eltérő vélemények a (sport)tehetségről. Sportáganként

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Markov modellek 2015.03.19.

Markov modellek 2015.03.19. Markov modellek 2015.03.19. Markov-láncok Markov-tulajdonság: egy folyamat korábbi állapotai a későbbiekre csak a jelen állapoton keresztül gyakorolnak befolyást. Semmi, ami a múltban történt, nem ad előrejelzést

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben