ÁMK. Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja. Tartalmi lerendezés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁMK. Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja. Tartalmi lerendezés"

Átírás

1 Tartalmi lerendezés I. Bevezetés II. Jogi státusz III. Iskolánk bemutatása IV. Helyzetelemzés V. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások 1. Pedagógiai alaplevek 2. Célok, feladatok, eszközök, eljárások 3. Az iskolánk képzési rendszer 4. Tanulói jogviszony 1. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának értékelése, írásbeli beszámoltatás, házi feladatadás rendje 2. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 3. Nevelési módszerek 8. Személyiség fejlesztéssel kapcsolatos ped.-i feladatok 9. Közösségi fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 10. Neveléshez kapcsolódó szervezeti formák, tevékenységi rendszerek 11. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő feladatok 12. Tehetséggondozás 13. Gyermek és ifjúságvédelem 14. Tanulási kudarcok enyhítése 15. Szociális hátrányok enyhítése VI: A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái. VII. Egészség nevelési és környezetnevelési program VIII. A taneszköz kiválasztásának elvei. XI. Pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedés X. Mellékletek - 1 -

2 I. Bevezető Múltunk. Községünk Göbölyjárás, majd Árpádközpont néven 1948-ig közigazgatásilag Kiskundorozsmához tartozott. A környéken működő néhány iskola így szintén közös igazgatás alatt működött. A falu legelső iskolája az 1800-as évek végén épült l tanteremmel és szolgálati lakással. A háborúig l tanító oktatta 1-6. osztályig a sokszor fős diáksereget. Ez az úgynevezett Öregiskola v. Bagolyvár 1957-ig működött. Az 1920-as évek népoktatás politikája folytán Klébelsberg Kunó miniszter kezdeményezésére megépültek a további iskolák nálunk is. /Radnai u.2., Hármas Isk., Karahomoki Iskola / Ezen kívül működött a Galambosi illetve a Wolf-majori béresek gyermekeinek épített Baromjárási Iskola. Az 1970-es években a közoktatás -politikai párthatározat szellemében körzetesítés miatt ezek a külterületi iskolák sorra megszűntek, tanulói a falusi iskola bejárói lettek től a gyermeklétszám növekedése és a kisebb osztálylétszámok miatt újabb szükségtantermeket alakítottak ki Boros László illetve Dér Istvánné akkori igazgatók irányításával. Ezek a tantermek volt bolthelyiségek: a Legyes Isk. / mai nyomda helyén / a Tari illetve Marton-féle bolt helységben / buszmegálló ill. jelenlegi papírbolt /. Közben az 1 tanítós község / Kiss János / tantestület is egyre növekedett / 8-10 fő körül / 1955-ben szükségessé vált új tantermek kialakítása. Ekkor épült a Radnai u.2.sz. alatti 3 tanterem, iroda, nevelői szoba a Bon-kastély bontási anyagának felhasználásával, községi összefogással. Az új igazgató Csóti Szilveszter lett. A község a 60-as években épült, fejlődött, ami az oktatásban is megmutatkozott. A Radnai u.22.sz.alatt 2 tantermes új iskola készült el, majd 1963-tól gimnáziumi oktatás kezdődött a faluban, s ehhez 1964-ben felavattuk az új emeletes 4 tantermes iskolát / Felszabadulás u.53. / A középiskola a gyermeklétszám miatt nem bizonyult életképesnek / 2 évfolyam végzett itt /, de a szaporodó fiatal korosztály örömmel vette birtokba a felszabaduló tantermeket. A későbbiekben / a 80-as, 90-es / ezt újabb 2-2 tanteremmel ill. tornateremmel bővítette a község önerőből. Az iskola előkészítést az 1950-es évektől létrejött óvoda biztosítja. Az iskola nagy szerepet vállalt mindenkor a felnőttoktatásban is. Az 1940-es években analfabéta-tanfolyam, 1950-től pedig általános iskolai osztályokban szerezhettek bizonyítványt a tanulni vágyó felnőttek ben a Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Technikum létesített kihelyezett tagozatot, a két évfolyamon kb. 40 fő végzett. A Radnóti Miklós Gimnázium levelező tagozatán szintén két osztálynyi felnőtt szerzett érettségi bizonyítványt. Mindezen oktatásokban a helyi iskola nevelői vállaltak szerepet. 2.Iskolánk fejlődése az utóbbi években is töretlen, a kor követelményeinek igyekszünk megfelelni. Ezért létesült számítástechnika termünk és kapott méltó helyet az iskolai könyvtár. Az új blokk pályázati pénzből és az önkormányzat megtakarításából készült el

3 A testület mindenkor kiemelten kezelte a tanulók kulturális-esztétikai nevelését. Ennek keretét adja meg az alapfokú művészeti iskola, melyben 1995 óta közel 100 tanuló: néptánc és hangszeres zene szakon tölti hasznosan a délutánjait ben tiszteletünk jeléül felvettük régi kollégánk Fontos Sándor festőművész nevét, s igyekszünk az ő szellemében a kultúrát, szülőfaluját szerető humanista embereket nevelni. A FONTOS SÁNDOR GYŰJTEMÉNY A gyűjtemény története Fontos Sándor tizenhárom esztendeig az Üllés környéki galambosi iskolában volt tanyai tanító. Festővé itt érlelte az idő. Erre emlékezve ajándékozta Üllésnek számos festményét a hetvenes évek végén. "Üllés népét kívánom megtisztelni ezzel a 15 festményemmel. Akkor én az üllési tanyavilágban tanítóskodtam. Arra törekszem, hogy az adománnyal az általam tisztelt és szeretett üllésieknek örömet szerezzek, megismertessem őket a vizuális kultúrával." Vallott erről akkoriban. Ezek a képek korai munkásságának periódusából származnak és az emeleti folyosón láthatók. A mester a nyolcvanas évek végén újabb adománnyal egészítette ki a gyűjteményt, amelyet a Csongrád megyei Tanács is megajándékozott néhány Fontos képpel. Az iskolagalériaként létrehozott gyűjtemény az alföldi festészet sajátos konstruktívlírai-expresszív irányzatát művelő mester munkásságáról ad áttekintést azon a tájon, ahonnan e képek élményanyaga vétetett. Fontos Sándor Szegeden született január 17-én. Tanítói oklevelet a szegedi tanítóképzőben, majd Vinkler László növendékeként 1955-ben a tanárképző főiskolán rajztanári képesítést szerzett. Ásotthalom, Pusztaszer, majd a galambosi iskola volt tanítói és festői működésének helye. A festészetet Vinkler biztatására kezdte elhivatottan művelni. A hetvenes évektől Szegeden élt, de szíve és festészetének élményanyaga mindvégig a homoki tájon maradt ben Üllésen volt első önálló - 3 -

4 kiállítása, amelyet számos tárlat követett még tevékeny élete során január 21- én bekövetkezett haláláig. Kiállítási kalauz Iskolagalériánk Fontos Sándor munkásságának teljességéről nem adhat képet, de alkotói periódusainak jellemző vonásait megmutatja. Üllési működésének idejére esik hosszantartó alkotói periódusa, amire konstruktivizmus (szerkeszthetőség) stílusjegyei a jellemzők. Az alföldi lankák barázdákkal szabdalt látványa, a faágak szövevényes világa, a jól ismert természeti környezet ábrázolásához alkalmasnak mutatkozott ez az alkotói módszer. De volt itt más is, hiszen a parasztemberek mindennapos küzdelme a földdel, a természet erőivel, mindennapos drámai élmények részesévé tehette az alkotót. Érzései kivetítéséhez ugyancsak alkalmas módszernek bizonyult az erőteljes vonalak, élénk színek, villódzó fények alkalmazása. Fontos Sándor e korai drámai hangvételű periódusából látható néhány a folyosón. Ezeken a képeken ember és táj egységes szín és vonalszövevényt alkot. Forma ritmus szerkezet vélnénk a képekről, ha nem figyelnénk ábrázolt tárgyára. Tanyaudvar állatok, lovak, beszélgető, dolgozó emberek. tanyai életképek sejlenek föl a képek markáns vonalakkal szőtt felületeiből. A hatvanas évek alföldi festészetének jellegzetes vonulatába tartozó Fontos Sándor egyéni hangvételű festői korszaka. Az emeleti térben a zúzmarás tájat ábrázoló nagyméretű festmény érzékelteti, hogy milyen bensőséges viszonyban volt alkotónk a számtalanszor ábrázolt üllési tájjal

5 A lépcsőházban és az emeleti kiállítótérben látható többi kép különböző időszakokból származik. Jól nyomon követhető bennük Fontos Sándor fokozatos eltávolodása a konstruktivizmustól. Ezeken a képeken megmutatkozik következő alkotói korszaka, amelyre a látványt átértelmező, elmélyült festői meditáció is jellemző. A táj szerkezetességét még fellelhetjük ezeken a kompozíciókon, de a főszerepet már a kozmosz és a föld erőinek egymásra feszülései veszik át. Hol drámai ellentétekkel, hol költőien szelíd természeti formajátékokat jelenít meg. Képei szimbolikusakká, jelképszerűekké válnak. Néhány jellegzetes alföldi emberalakkal komponált képe is része a tárlatnak. Mesterünk utolsó alkotói éveinek terméséből is felfedezhetünk jellegzetes alkotásokat, szinte csak festékpászmákra, vibráló felületekre és még tájra emlékeztető - 5 -

6 szerkezetességgel megoldott kompozíciókat, illetve a népszokások, hiedelmek világában gyökerező látomásos jeleneteket. Vissza a főlapra II. Az intézmény jogi státusza: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÜLLÉS FELSZABADULÁS u. 53. Telefon/ fax: 62 / ; 62 / II.1.Intézmény egységei: I. Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Üllés, Felszabadulás u.53. T: 62/ / Napközi otthonos Óvoda Ülés, Felszabadulás u. 12. T: 62/ Déryné Művelődési Ház Üllés, Felszabadulás u.48. T: 62/ Közművelődési Könyvtár Üllés, Felszabadulás u. 48. II.2.Alapítója és fenntartója Üllés Község Képviselőtestülete Üllés, Felszabadulás u. 40. T: 62 / Az alapító okirat száma: 22/1992./XII./ Kt. Utolsó felülvizsgálatának időpontja: /2003/VI:17/Kt.sz. Alapítás éve: / Alapító okiratok I.sz. melléklet/ II.3.A Képviselő Testület Által meghatározott tevékenységek: 1. Iskolás korúak általános iskolai oktatása 2. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés 3. Általános iskolai napközi otthonos ellátás 4. Közművelődési Központ, művelődési házak tevékenysége 5. Közművelődési könyvtárak üzemeltetése 6. Alapfokú művészeti oktatás - 6 -

7 7. Fogyatékos tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása 8. Fogyatékos gyerekek óvodai nevelése, iskolai előkészítése 9. Egyéb oktatás II.4.Az ÁMK jogállása: Az ÁMK önálló jogi személy, gazdálkodási szempontból részben önálló költségvetési szerv. Az ÁMK többcélú intézmény, amely feladatait egymással együttműködő, tevékenységüket összehangoló intézményegységekből álló egységes intézményként látja el. II.5. A Fontos Sándor Általános Iskola helye az ÁMK szervezeti rendszerében. Az ÁMK intézményegységei szakmai tekintetben önálló szervezeti egységek. Az ÁMK intézményegységeiben folyó közoktatási tevékenységekre a közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei, a kulturális és közművelődési tevékenységek ellátására és irányítására a tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. Az ÁMK működésére alkalmazni kell az összevont művelődési intézményekről szóló, többször módosított miniszteri rendeletet. (5/1988.(II. 17.) MM rendelet 2. (1) bekezdés; 10/1994.(V. 10.) MKM rendelet; 14/1994.(V. 24) MKM rendelet) Az ÁMK intézményegységei keretében folytatott alaptevékenységeit az ÁMK alapító okirata határozza meg. Az ÁMK vállalkozási tevékenységet az alapító okiratban meghatározott körben és mértékben végez. II.6. Az ÁMK szervezeti felépítése, Intézményegységek: 1) Fontos Sándor Általános Iskola 2) Napközi otthonos Óvoda 3) Déryné Művelődési Ház 4) Közművelődési Könyvtár 5) Alapfokú Művészeti Iskola Az intézményegység vezetők hierarchiája: - 7 -

8 Igazgató Tanács vezetője ÁMK igazgató iskola igazgatója ÁMK igazgató helyettes Napközi otthonos Óvoda vezető Déryné Művelődési Ház Igazgatója Közművelődési Könyvtár vezetője Közalkalmazotti Tanács vezetője A szervezeti ábrából is tükröződik, hogy az intézményvezetője és helyettese egyben az ÁMK vezetői is. Az intézményen belüli egyéb szabályozást az SZMSZ és mellékletei tartalmazzák Az ÁMK részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melynek tagintézménye a Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. A gazdálkodással összefüggő jogköröket a Polgármesteri Hivatal látja el külön megállapodás alapján. Ezen pedagógiai program hatálya kiterjed az általános iskolára, a napközi otthonra, és az alapfokú művészeti iskolára, amennyiben saját pedagógiai programja másként nem szabályozza. III. Az iskolánk bemutatása: III.1. Szakmai, személyi feltételek: Az iskolánkban alkalmazottak: Tanító: Tanár: Egyetemi végzettség: Napközi otthon: tanító: tanár: Oktatást segítő: iskolatitkár: Kisegítő személyzet: Összesen : 9 fő 13 fő 2 fő 4 fő 1 fő 1 fő 7 fő 37 fő - 8 -

9 A törvényi változások előírják egy fő iskolai könyvtáros alkalmazását szeptember 1-től. / állás betöltve/ szabadidő-szervező alkalmazását / 2005.szeptember 1-től/, ha tanulói létszám eléri a 300 főt.--- nincs betöltve. Gyermek és ifjúságvédelmi felelős 0,5 állás szeptember 1-től. Szakmai ellátottságunk színvonala /a beiskolázási tervnek megfelelően/ javul: Szakvizsgázott gyógytornászunk van. A fejlesztő pedagógusunk végez 2005-ben. Gyógypedagógus és logopédus tanárunk oktat az intézmény hálózatunkban. A jelenlegi személyi állomány és összetétele alkalmas a pedagógia program végrehajtására. A tantestület tagjai nyitottak az új nevelési eljárások megismerésére, alkalmazására. A szakmai ismeretek bővítésre, tovább tanulási vállalások teljesítésére továbbképzési terv készül, melynek fő célja minél magasabb szintű megfelelés a velünk szemben támasztott követelményeknek, pedagógiai programunk teljesítésének. III.2. A pedagógiai program dologi tárgyi feltételei: Az iskola épületei különböző időpontokban épültek. Az eltérő koruk ellenére a folyamatos karbantartások és felújítások következtében jó állapotban vannak. Fűtési rendszerünk konvektoros gázfűtés, illetve központi fűtés gázüzemeltetésű kazánokkal. A tantermek megvilágítása jó. A tantermek száma: Radnai u. 22.sz 2 tanterem 1 foglalkoztató Radnai u. 2.sz. Felszabadulás u tanterem 2 szertár 9 tanterem 1 szaktanterem 1 könyvtárterem 3 szertár 1 tornaterem, tusolóval, öltözőkkel. Az épületekben található nevelői szoba, kisegítő helységek/ WC, mosdók/. A központi épületben találhatók az irodai helységek: Igazgatói iroda, helyettesi és iskola titkári iroda. Mind a három épület rendelkezik játszóudvarral, a főépület sportudvarral is. A sport udvar állaga javításra szorul. Az általános iskolai napközi otthon önálló helyiségekkel nem rendelkezik. A napközis csoportok a tanteremben tartják foglalkozásaikat, foglalkozásaikhoz ugyanazokat a felszereléseket használják

10 Az oktatást segítő eszközeink: Minden osztályteremben írásvetítő 26 db számítógép/ Internet hozzáférés/ 3 db nyomtató 1 db scener 4 db videolejátszó 4 db színes tévé 6 db CD,és lemezjátszó 10 db diavetítő 6 db magnetofon 3db fővonali telefon 2 db fénymásoló /Részletesen lásd:ii.sz. melléket/ III.3.Anyagi feltételek: Általános iskolánk alapító okiratában vállalkozói tevékenységre nem kaptunk felhatalmazást. Gazdálkodásunk az állami normatív és az önkormányzati támogatásra épül. A pályázatok írásakor a fejlesztéseket tartjuk szem előtt. Úgy érezzük, hogy előrehaladásunk főleg a pályázatoktól függ ezért külön team foglalkozik vele, az egész testületünk, a szolgáltatásainkat igénybevevők kívánalmainak megfelelően. IV. Helyzetelemzés: Kis településünkön élő emberek főként mezőgazdasággal foglalkoznak. A családok anyagi helyzete eléggé heterogén. Nehéz megítélni, hogyan élnek az emberek, hiszen a kimutatott jövedelem alapján sok család kiemelkedően nehéz anyagi körülmények között él. A szülők foglalkozása nagyon megosztott, több család él önkormányzati támogatással, hogy sok hátrányos helyzetű tanulónk van. A hátrányos helyzet nem csak anyagi, hanem szociális körülményekből is adódhat. A család szerkezetet bemutató grafikon jól ábrázolja, hány tanulónk él csonka családban, tudjuk, hogy sajnos ez a tény valamilyen érzelmi feszültséget hordoz magában. A tanulóink teljesítményét nagymértékben befolyásolja a családi motiváltság, igényszint, a tudás becsületének mértéke. A felméréseink alapján a kevésbé iskolázott családokból kikerült gyermekek nem nagy lehetőséget látnak a tovább tanulásban. Az iskoláskorú tanulóink száma a jövőre nézve kevesebb, mint az előző években

11 Ez a tény felhívja a figyelmünket arra, hogy az osztálybontások aránya hosszú távon nem a megszokottak szerint fog alakulni. A több tanuló egy osztályban újabb feladatokat fog jelenteni. A pedagógusok tovább tanulási tervében figyelembe kell venni, hogy célszerű egy-egy pedagógusnak minél több szakirányú végzettséggel rendelkezni. A 2004-ben végzett partneri elégedettség mérésünkből kiderül, hogy a szolgáltatásainkat igénybevevők több aktív sportolási lehetőséget, az angol tanításunk hatékonyságának növelését, a számítástechnika szélesebb körű alkalmazását várják el tőlünk. A kollegák pedig a hatékonyabb, gyorsabb információáramlást. A szülők foglalkozása szakalklamazott Adatsor1 Adatsor2 anya iskolai vézettsége nyolc általános szakmunkás szakközépiskola gimnázium főiskola egyetem egyéb összesen

12 Család szerkezet két édesszülő egyedül nevelő anya egyedül nevelő apa édesanya és nevelő apa édesapa és nevelő anya nagyszülő más személy Az iskoláskorúak létszámának alakulása: 1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. összesen 2003/ / / / / / / A grafikonok jól tükrözik, hogy kiemelkedően fontos feladtatok hárulnak a pedagógusokra a továbbtanulásuk terén. Ez alapján állítjuk össze továbbképzési tervünket. Az adatok ellenére a középfokú oktatási intézménybe való fölvételi rátáink jónak mondhatóak.100%-os

13 V. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások: V.1. Pedagógiai alapelvek A legfontosabb pedagógiai feladatunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása, bővítése. A ránk bízott gyermekekből szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni. Ennek érdekében: a tervszerű nevelő-oktató munkánk a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, tudományos alapokon nyugvó, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, az egészéleten át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák alapjait lerakja. az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozóan, olyan ismereteket közlünk, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, Európai azonosságtudat kialakítása; oktató tevékenységünk célja a gyermeki személyiség széles körű fejlesztése, minden gyermek saját értékének meglátása, megláttatása és továbbfejlesztése; énkép kialakítása, reális önismeret, másság elfogadása; fontosnak tartjuk, hogy tanulóink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, a tárgyi tudás mellé szerezzék meg mindazokat a képességeket, melyek segítségével tudásukat önmaguk és mások számára is hasznosítani tudják; szeretnénk elérni, hogy diákjaink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen; humánumra törekszünk, tiszteljük az egyént és a közösséget, elsősorban személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására; igyekszünk észre vétetni és értékelni a jót, felismertetni és megelőzni a rosszat; törekszünk a kommunikáció elfogadott normáinak, helyes formáinak kialakítására; megismertetjük tanulóinkat nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel, hagyományaival, hogy mindezek megbecsülésével a haza és a szülőföld szeretetére neveljünk. Iskolánkban olyan légkört teremtünk, ahol tanulóink otthon érzik magukat. Ennek érdekében: a tanulók egyéni képességeit figyelembe vesszük, differenciáltan fejlesztjük a tanulási kudarc csökkentésére, a szorongás oldására, a hátrányok kompenzálásra törekszünk

14 előre megismertetjük tanulóinkkal a velük szemben támasztott követelményeket; tiszteletben tartjuk személyiségüket; számíthatnak a pedagógusok jóindulatú segítésére a tanulmányi munkában és minden problémájukban; törekszünk a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására. A családi és az iskolai nevelés eredményeképpen tanulóink az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek: humánus; erkölcsös, fegyelmezett, művelt, kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, alkotó, becsüli a tudást, a szorgalmas tanulást, a munkát, problémamegoldó, gyakorlatias, képes eligazodni a szűkebb és tágabb környezetében, jó eredmények elérésére törekszik, van elképzelése a jövőt illetően, öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, képes a tudását továbbfejleszteni, önállóan ismereteket szerezni, tudását folyamatosan gyarapítja, képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan megfogalmazza szóban és írásban, rendelkezik a mindennapi életben felhasználható képességekkel, ismeri, tiszteli, óvja, ápolja nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, a természet, a környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik, ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, ismeri és betartja a család, az iskola, a társadalom együttélését biztosító szabályokat, ismeri és alkalmazza a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit, viselkedése udvarias, beszéde kulturált, együttműködik társaival, szereti és tiszteli szüleit, nevelőit, társait, képes szeretetet adni és kapni, szereti hazáját, megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, szellemileg és testileg egészséges, edzett,

15 egészségesen él, szeret mozogni, sportolni, megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. Nincs a világon olyan tanuló, aki mindezekkel a tulajdonságokkal együttesen rendelkezzen. Mindennapi munkánk során azonban törekednünk kell arra, hogy végzős korára a lehető legtöbb diákunk minél több itt felsorolt személyiségjeggyel rendelkezzen. V.2.Az iskolában folyó oktató-nevelő munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelőmunkánk célja az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre, aktivitásra építve elsajátítsák tanulóink a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos értékeket, és ezek képviselete meggyőződéssé váljon, meghatározza viselkedésüket, magatartásukat. Iskolánk által kiemelten fontosnak tartott értékek: A humanizmus. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretet. Fogékonyság az élő és élettelen természet szépsége iránt. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód, a testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, a környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása, a balesetek megelőzése). Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakulásáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. Egymás segítésére, az együttérzés képessége. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. A hazafiság, nemzetiségi identitás megtartása. A szülőföld és Magyarország megismerése és szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeink, hagyományaink, jelképeink tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. Nyitottság és tolerancia más népek, fajok, kultúrák, szokások iránt

16 Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. Nevelési céljaink megvalósítását segítik a pedagógusok által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. V.3.Az iskolai képzés rendje A képzés szakaszai, képzési idő, a képzés jellemzői: Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik és a nyolcadik évfolyam végéig tart. Négy szakaszra tagolódik: Bevezető szakasz: 1-2.évfolyam A bevezető szakaszban megtanítjuk a gyerekeket írni, olvasni, számolni. Képessé tesszük őket gondolataik értelmes közlésére, gyakorolják a közösségi együttlét szabályait, a helyes kommunikációs formákat. A nevelők az egyénre szabott fejlesztést kiemelkedő feladatnak tartják, a már meglévő különbségek csökkentése, a szocio-kultúrális hátrányok oldása a cél. Szakemberek segítik az osztálytanítót munkájában. Kezdőszakasz: A harmadik évfolyamtól a negyedik évfolyam végéig tart. Elsajátítják a közvetlen tapasztalatokhoz és gyakorlati cselekvéshez kötődő gondolkodási műveleteket és logikai munkaformákat. Kialakítjuk énképüket. Megtanítjuk őket környezetük megfigyelésére, az elemi összefüggések felismerésére. Kialakítjuk bennük az életkoruknak megfelelő szokásrendet. A magyar nyelv és irodalom tantárgy szétválasztásával a minél jobb helyesírási eredmények elérése, és az értő olvasás fejlesztése volt a cél. Minden tantárgy feladata az értő olvasás és a helyesírás fejlesztése. Ezeknek a feladatoknak az egyes tantárgyak cél és feladat rendszerében meg kell jelenni. Tanulóinknak az alsó tagozatban játékos, mozgásos képzést ajánlunk fel. Ezzel is a korosztálynak megfelelő tevékenység elsajátítását, gyakorlását, és az egészségnevelését szolgáljuk. Negyedik osztálytól kezdve az angol tanítására fektetünk hangsúlyt, tanórán kívüli tevékenység formájában. Cél, hogy a 8. Osztály befejezéséig minél több tanuló szerezze meg az alapfokú nyelvvizsgát. A tanulóink harmadik osztálytó bekapcsolódhatnak a számítástechnika oktatásba. A géppark száma lehetővé teszi, hogy az osztályokat ne bontsuk

17 Alapozó szakaszban 5-6. Évfolyam Bővítjük és magasabb szintre emeljük az alapozás során kialakított készségeinket és a gondolkodási műveletekben való jártasságukat. Jelentősen bővítjük a természetre és a társadalomra vonatkozó ismereteket. Segítjük beilleszkedésüket a kortárs csoportba, valamint önállósodási törekvéseiket. Közreműködünk az egyéni érdeklődési irányaik kialakításában, az élethosszig tartó tanulás képességének megalapozása. Fontosnak tartjuk az életkori sajátosságoknak megfelelő értéknormák kialakítását tanulóinkban. Fejlesztő szakasz: 7-8. Évfolyam Az orientációs szakasz alapvető célja a rendszerezett ismeretnyújtás, pályaválasztás, továbbtanulás előkészítése. Megalapozzuk emberismeretüket, erősítjük autonómiájukat. Segítünk megismertetni képességeiket, lehetőségeiket. Ösztönözzük erkölcsi felfogásuk függetlenedését. Elősegítjük az önálló ismeretszerzés megalapozását. Jövőképüket, vágyaikat a realitás talaján tartva elősegítjük a képességeik szerinti pályaválasztásukat. Válaszható órákkal lehetőséget biztosítunk az egyéni képességek fejlesztésére, a tehetséggondozásra. A felső tagozatos tanulóinknak az elvárások alapján az idegen nyelv minél biztosabb tudását, az élőbeszéd gyakorlását ajánljuk fel. A hatékonyság növelése érdekében, szükség és lehetőség szerint csoportbontást biztosítunk. A versenyeknek, a tanulók bemutatkozási lehetőségeinek, az önismeret fejlesztésének, az önképzésnek a tehetséggondozó órák jó alapot szolgálnak. A tantervi órákon a minél mélyebb tananyag elsajátítása, a kézségek és képességek fejlesztése áll. Keressük az iskolán kívüli foglalkozások színtereinek a beépítését a helyi tantervbe. Saját erdei iskola programunkat kidolgoztuk. Saját üzemeltetésű erdei iskolával rendelkezünk. Üzemeltetési költségeit a fenntartóval kötött megállapodás alapján fedezzük. Személyi és tárgyi feltételek adottak a projektek működtetéséhez. Kialakított tanösvény jó színtere a vizsgálódásoknak. Az évközi és az év végi felmérések a tudáspróbák a tanulók teljesítményét, tudását mutatják, hogy hogyan sajátították el a kerettantervben leírt követelményeket évfolyam ajánlott tantárgyi rendszere és az óraszámok

18 Tantárgy 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar irodalom Magyar nyelv Matematika 4,5 4,5 4 3 Informatika 1 1 Idegen nyelv 3 Környezetismeret 1 1 1,5 1,5 Ének-zene ,5 Rajz 1,5 1,5 1,5 1,5 Technika és életvitel Testnevelés és sport Szabadon tervezhető óra Kötött óraszám összesen ,5 Választható órák Kommunikáció Egyéni fejlesztés 1 1 Informatika 1 1 Választható órákkal összesen ,5 Az 5-8. évfolyam ajánlott tantárgyi rendszere és az óraszámok Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf

19 Magyar irodalom (dráma) Magyar nyelv Történelem és állampolgári ismeretek 1, (hon és népismeret) Idegen nyelv Matematika Informatika Természetismeret 2 2 Fizika 1,5 1,5 Biológia és egészségtan 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 Földrajz 1,5 1,5 Ének-zene Rajz 1,5 1,5 1 1 Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 Technika és életvitel Testnevelés és sport (tánc) 2,5 2,5 2,5 2,5 Ember és társadalomismeret, 0 0 Osztályfőnöki, etika Egészségtan 0 Szabadon tervezhető Kötelező óraszám a törvény alapján 22,5 22,5 25,5 26,5 Választható órák Kommunikáció Matematika felzárkóztató és 1 1 tehetséggondozás Informatika Angol Választható órákkal összesen 24,5 24,5 28,5 29,5 A sajátos nevelési igényű tanulóink a kerettantervnek megfelelő óraszámban, összevont osztálykeretben tanulnak. V.4.Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei Üllés egyetlen iskolájaként a községben lakó valamennyi jelentkező tanköteles korú tanulót felveszünk. Az első évfolyamra történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérje, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31-ig betölti tankötelessé válik. A szülő kérelmére a gyermek akkor is megkezdheti a tankötelezettség teljesítését, ha hatodik életévét december 31-ig tölti be

20 Mindig azt kell vizsgálni, hogy a gyermek mikor éri el az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Az iskola igazgatójának a rendelkezésére álló vélemények mérlegelésével kell meghozni a döntését, hogy a gyermek elérte-e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, megkezdheti-e a tanulmányait vagy sem. A gyermek tankötelezettségét legkésőbb abban az életévében teljesítheti, mikor a nyolcadik életévét tölti be. 1. Az első évfolyamba történő beiratkozáson be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; a szülő személyi igazolványát; a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt; a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményt (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta); a gyermekorvos felvételi javaslatát; szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 2. A 2-8. évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: a tanuló anyakönyvi kivonatát; a szülő személyi igazolványát; az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. V.5.A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése írásbeli beszámoltatások, házi feladat adása: 1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését, a szülők tájékoztatását. 2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 3. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. 4. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez, emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló képességei, eredményei hogyan változtak - fejlődtek-e vagy hanyatlottak az előző évek óta. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki a felzárkóztatásra. 5. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a következők szerint történik: Az első- harmadik évfolyamon és negyedik osztály félévekor minden tantárgy esetében szöveges értékelést tartunk. Minősítéssel fejezzük ki a tanulók

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM azonosító: 028332 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. Készült a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján A

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM azonosító: 028332 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011/2012. Készült a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján A

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL...5 Általános helyzetelemzés...5 II. AZ ISKOLA ALAPADATAI...6 N E V E L É S I P

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program 2013.március 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Mert mi is lehetne szebb, mint abban a sok benyomásban,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Püspökhatvani Bene József Általános Iskola 2682 Püspökhatvan Iskola u. 6. OM: 032427 Tel/fax: (27) 563-620 Tel: (27) 563-621 E-mail: puspokhatvaniskola@invitel.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 1.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben