OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS"

Átírás

1 OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője. A fény azonban nem halad minden esetben egyenes mentén: a tükröző felületekről visszaverődik, vízbe, üvegbe hatolva megtörik. Az optikai törvények megfogalmazásakor szerepet játszik a beesési merőleges fogalma. Tegyük fel, hogy egy fénysugár valamely sima felületre 1 érkezik. Állítsunk gondolatban a felületre egy merőleges egyenest abban a pontban, ahol a fénysugár a felületet éri. Ezt az egyenest nevezzük beesési merőlegesnek. Tekintsük most át a fény visszaverődésének és törésének szabályát! Tegyük fel, hogy a fény tükröző felülethez ér és visszaverődik. A beeső fénysugár és a beesési merőleges szögét jelöljük α-val, a visszavert fénysugár és a beesési merőleges szögét β-val. Az α-t a beesés szögének, a β-t a visszaverődés szögének nevezzük (1. ábra). Tegyük fel, hogy α<90, mert a kérdésfeltevésnek csak így van értelme. Foglaljuk össze a a fényvisszaverődés szabályait! Ezek: 1. ábra. 1. A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert fénysugár egy síkban van. 2. A visszaverődés szöge egyenlő a beesés szögével: α = β. Ha a fénysugár merőleges a tükröző felületre (α =0 ), akkor visszaverődéskor a beeső fénysugár a beesési merőleges mentén verődik vissza. (Ha a fénysugár merőleges a beesési merőlegesre, tehát azaz α =90, akkor nem jön létre visszaverődés.) Ha a fénysugár két közeg határához érkezik és nem verődik vissza, illetve nem nyelődik el, akkor átlép a másik közegbe. A beeső fénysugár és a beesési merőleges szögét most is a beesés szögének, a másik közegbe hatoló fénysugarat megtört fénysugárnak, a megtört fénysugár és a beesési merőleges szögét törési szögnek nevezzük. A beesés szögét általában α 1 -gyel, a törési szöget α 2 -vel vagy α-val és β-val jelöljük (2. ábra). Foglaljuk össze a a fénytörés szabályait is! Ezek: 1. A beeső fénysugár, a beesési merőleges, valamint a megtört fénysugár egy síkban van, és a két fénysugár a beesési merőleges különböző oldalain halad. 2. A beesési merőlegessel bezárt szögek (a beesés szöge és a törés szöge) szinuszainak az aránya a fény terjedési sebességének arányával egyenlő: sin α 1 = sin α sin α 2 sin β = c 1 = n 21 c 2 1 Csak így van értelme a beesési merőleges fogalmának, nem lehet beesési merőlegesről beszélni, ha a fénysugár egy kocka élére esik. 1

2 Ezt az állítást Snellius Descartes-törvénynek nevezzük. Nyilvánvaló tény, hogy a felületre merőlegesen érkező fénysugár irányváltoztatás nélkül halad tovább. Az egyenlet jobb oldalán szereplő n 21 = c 1 c 2 arányt (a második közeg elsőre vonatkozó) törésmutatójának nevezzük. 2. ábra. A fénysugár légüres térben (és a levegőben is) c = m/s, azaz km/s sebességgel terjed, a vízben mért sebessége c víz =2, m/s, azaz km/s. A 3. ábrán azt látjuk, hogy a levegőből a víz felszínére fénysugár érkezik, amelynek a víz felszínére merőleges egyenessel bezárt szöge (azaz a beesési szöge) α =40. Mekkora szöget zár be a vízben haladó fénysugár a beesési merőlegessel? 3. ábra. A megoldás a Snellius Descartes-törvény egyszerű alkalmazása. A víz levegőre vonatkozó törésmutatója n 21 = = 4 2, , 33. A Snellius Descartes-törvény szerint a beesési merőlegessel bezárt szögek szinuszainak aránya egyenlő a terjedési sebességek arányával, a törésmutatóval. sin α sin β = 4 3. Innen: sin β = 3 4 sin 40 =0, Innen pedig zsebszámológéppel számolva azt kapjuk, hogy β =28, 8 A fénysugár útja megfordítható. Kivételes esetektől eltekintve, ha az A pontból a B pontba fénysugár érkezik, akkor ugyanezen az úton a B pontból is érkezhet fénysugár az A pontba. Ezért nyilvánvaló, hogy n 21 = 1, n 12 2

3 vagyis n 21 n 21 =1. A vákuumra vonatkozó törésmutatót abszolút törésmutatónak nevezzük. Afényalevegőben megközelítően ugyanolyan sebességgel terjed, mint a vákuumban, ezért a levegő abszolút törésmutatóját a legtöbb problémában l-nek tekintjük: c vákuum = n (levegő, vákuum) =1. c levegő A geometriai optika egyszerű törvényeit néhány további konkrét probléma megoldásával szemléltetjük. A fénysugár a levegőben is c = m/s sebességgel terjed, a vízben mért sebesség pedig c víz =2, m/s. A 4. ábrán a víz felszíne alatt egy kis lámpát látunk. A lámpa által kibocsátott, víz felszínére érkező fénysugár beesési szöge α víz =45. Mekkora α lev. szöget zár be a vízből kilépő, a levegőben haladó fénysugár a felszínre merőleges egyenessel (vagyis mekkora a fénysugár kilépési szöge)? A megoldás a Snellius Descartes-törvény szerint sin α víz = c víz 2, = sin α lev. c lev = ábra. Így tehát sin α lev. =0, 9428, ezért α lev. =70, 52. A víz felszíne alatt egy kis lámpa vékony fénysugarat bocsát ki. A fénysugár iránya változtatható. Jelöljük a fényforrásból kiinduló fénysugár függőlegessel bezárt szögét α víz -zel! Ez megegyezik a felszínre érkező fénysugár beesési szögével. Számítsuk ki a kilépés α lev. szögét, vagyis határozzuk meg, hogy milyen irányban halad tovább a víz és levegő határára érkező fénysugár: ha a) α víz =20,b) α víz =40,c)α víz =60? A megoldásra rátérve, a Snellius és Descartes sin α lev. = 4 törvényt alkalmazzuk: Az első esetben sin α víz 3 sin α lev. sin 20 = 4 3, ezért α lev. =27, 13. A második esetben sin α lev. sin 40 = 4 3, ezért α lev. =58, 9. 3

4 A harmadik esetben azonban a törvény nem alkalmazható, ez abból látszik, hogy a sin α lev. sin 60 = 4 3 egyenletből az következik, hogy sin α lev. = 1, 15, ez azonban nem lehetséges. Ebben az esetben a fényforrásból a víz felszínére érkező fénysugár nem lép ki, hanem a víz felszínét mintegy tükörként érzékeli, a víz felszínéről visszaverődik (5. ábra). Ezt a jelenséget teljes visszaverődésnek nevezik. Határozzuk meg azt az átmentileg α h szöget, amelynél ha nagyobb szögben érkezik fénysugár a víz 5. ábra. felszínére, akkor nem lép ki a vízből,hanem teljes visszaverődés lép fel. Világos, hogy azt kell megvizsgálni, hogy milyen α h esetén éri el a kilépés szöge a 90 -os mértéket: sin 90 = 4 sin α h 3 = n, innen víz esetén a teljes visszaverődés határszögére α h =48, 6. (Ha a vízbőlalevegővel értintkező felszíne felé a beesési merőlegessel 48,6 -nál nagyobb szögben érkezik a fénysugár, akkor teljes visszaverődés lép fel, ha kisebb szögben, akkor kilép a fénysugár és a Snellius Descartes-törvénynek megfelelően megtörik. Határesetben, vagyis amikor a beesés szöge pontosan α h, úgy képzelhetjük, hogy a fénysugár a víz felszínén siklik. A jelenség azonban geometriai optika módszereivel valójában nem vizsgálható. Tiszta vizű tó felszíne alatt a P pontban egy búvár kémleli a víz felszínét. Határozzuk meg, hogy milyen irányban látja a búvár a tóparti ház ablakában a lámpa fényét! A horizont fölött 40 -kal látszik egy csillag. Hol, azaz milyen irányban látja a búvár a csillagot? A megoldás lényeges eleme a teljes visszaverődés felismerése. Ha a búvár lámpájának fényét vizsgáljuk, az a fénysugár, amely a víz felszínéhez a teljes visszaverődés határszögéhez közeli szöggel érkezik, az majdnem a víz felszínén halad és az alacsony parti ház ablakán bevilágít. A fénysugár azonban megfordítható. A világító ablakból induló fénysugár a víz felszínével közel párhuzamosan érkezik a beesési merőlegeshez. A búvár a parti ház fényét a függőlegessel közel α h irányban észleli. A házat, a parti fákat a szürkületben egy α h =48, 6 félnyílásszögű kúp palástjának belső oldalára fordítva látja (6. ábra). Ez azt jelenti, hogy számára a teljes horizont a kúp palástján van, a félgömb-szerű égbolt pedig a kúp belsejében van. Nagyon fontos: a búvár mindent lát a víztükör fölött. Minden tárgyról (amelyet nem árnyékol más tárgy) fénysugár érkezik a búvárhoz. A távoli csillagról érkező fénysugarak 60 -os beesési szöggel érkeznek a víz felületére. 2 A törés szöge ezért 40,5, hiszen sin 60 sin 40,5 = Mindegyik fénysugár, hiszen a csillag messze van, a fénysugarak párhuzamosaknak tekinthetők.. Összegezve tehát: 4

5 6. ábra. a búvár úgy látja, hogy a parti ház ablakából érkező fény a függőlegessel 48,6 -os irányból érkezik, a csillagról érkező fény a függőlegessel 40,5 -os szöget zár be. Tiszta vízű úszómedence felszíne alatt a medence szélének közelében h =2m mélységben valamely P pontban egy pénzdarab csillog. Hol, azaz milyen mélységben látja a medence peremén egy megfigyelő a pénzdarabot? A megoldáshoz vegyük szemügyre a 0. ábrát! A szemlélő abban a P látja a pénzdarab képét, ahol a szemébe jutó fénysugarak visszafelé meghosszabbításai metszik egymást. Ez a pont a felszín alatt h mélységben van. A megfigyelő szemébe jut a függőlegesen felfelé haladó fénysugár, és minden ehhez közel haladó fénysugár is. Vizsgáljuk meg az ábrán a víz felszínére merőlegesen induló fénysugarat, amely a megfigyelő szemébe érkezik. Ugyancsak a szemébe jut az a β szögben induló fénysugár! Ez a fénysugár a beesési merőlegestől x távolságban és α szögben törik. Az ábrán látható két háromszögben tg β = x h, tg α = x h. Mivel azonban kis szögek tangense és szinusza közelítőleg egyenlő 3, ezért sin β = x h, sin α = x h. Osszuk el most a két egyenletet egymással és vegyük figyelembe a Snellius Descartes-törvényt! Ekkor sin α sin β = h h = n. Mivel n =4/3 és h =2m, ezért h =1, 5 m. Ha tehát egy 2 méter mély úszómedence szélén állunk, és a medence fenekét szemléljük, akkor úgy látjuk, hogy a víz nem is olyan mély. Az a 170 cm magas ember, aki úgy látja, hogy másfél méter mély vízben annak ellenére biztonságban van, hogy nem tud úszni, meglepődik majd, ha bugrik a vízbe, ugyanis összecsapnak a feje felett a hullámok. Ha fényképezőgéppel felülről fényképezzük a medence alját, akkor a távolságot kisebbre kell állítanunk, mintha üres medence padlóját fényképeznénk. Hasonló a helyzet akkor, amikor (vékony üvegből készült) 3 Ha a szöget radiánban mérjük, akkor egy koordinátarendszerben ábrázolva a szinuszfüggvényt és a tangensfüggvényt, akkor azt látjuk, hogy a két függvény grafikonja az origóban érinti a szögfelezőt: ha α kis szög, akkor sin α α tg α, továbbá sin α<α< tg α. A közelítő egyenlőség pontosabb megfogalmazását és mélyebb értelmét majd megvizsgáljuk. 5

6 7. ábra. akváriumon nézünk keresztül. A 20 cm vastag vízréteg 15 cm vastagnak látszik. Az üveg abszolút (tehát vákuumra vonatkozó) törésmutatója n ü =3/2. Téglatest alakú üvegkád d =1cm vastagsága üveglemezből készült. A kádba h =3cm vastag vízréteget töltöttünk. A kád alsó lapján alul egy P pontból a függőlegessel α =30 bezáró irányban egy fénysugár indul és áthatol a kád fenekén majd a vízrétegen. Milyen irányban halad ez a fénysugár a levegőben? Határozzuk meg a beesési merőlegesek távolságát! (8. ábra). A megoldáshoz vezető első lépés: ismerjük a víz levegőre vonatkozó és az üveg levegőre vonatkozó törésmutatóját: c lev = n ü-lev = 3 c ü 2, c lev = n v-lev = 4 c v 3. Osszuk el a két egyenlet egymással: c víz = n ü-v = 9 c üv 8. Az üveg vízre vonatkozó törésmutatójára azért volt szükség, mert a feladatban a fénysugár üveg és víz 8. ábra. határán törik először. A fény kétszer törik meg, a Snellius Descaretes-törvényt írjuk fel mindkét törésre: sin β sin α = c víz = 9 c üv 8, sin γ sin β = c lev = 4 c víz 3. 6

7 Mivel α =30 ezért az első egyenletből β =34, 22, és a második egyenlet alapján γ =48, 57. Az ábráról látható, hogy x = d tg α =0, 57, 7 cm és a két beesési merőleges távolsága y = h tg β = 2, 04 cm. 7

Kidolgozott minta feladatok optikából

Kidolgozott minta feladatok optikából Kidolgozott minta feladatok optikából 1. Egy asztalon elhelyezünk két síktükröt egymásra és az asztalra is merőleges helyzetben. Az egyik tükörre az asztal lapjával párhuzamosan lézerfényt bocsátunk úgy,

Részletesebben

Pelyhe János: Világítástechnikai Jegyzet 2006 / Színház és Filmművészeti Egyetem FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel)

Pelyhe János: Világítástechnikai Jegyzet 2006 / Színház és Filmművészeti Egyetem FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel) FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel) A FÉNY A fény az emberi szem számára érzékelhető elektromágneses sugárzás. amely a szemben fényérzetet kelt, és ez által látható Alapmeghatározásai - elektromágneses hullám

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

Kiadandó feladatok, Fizika 1.

Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kinematika 1. Egy követ h = 125m magasról kezdősebesség nélkül leejtünk. Ezután 1 másodperccel utána dobunk egy másik követ függőlegesen lefelé irányuló v o kezdősebességgel.

Részletesebben

A kvadratrixról. Ez azt jelenti, hogy itt a görbe egy mozgástani származtatását vesszük elő 1. ábra. 1. ábra

A kvadratrixról. Ez azt jelenti, hogy itt a görbe egy mozgástani származtatását vesszük elő 1. ábra. 1. ábra 1 A kvadratrixról A kvadratrix más néven triszektrix nevű síkgörbéről az [ 1 ] és [ 2 ] munkákban is olvashatunk. A keletkezéséről készített animáció itt tekinthető meg: http://hu.wikipedia.org/wiki/kvadratrix#mediaviewer/file:quadratrix_animation.gif

Részletesebben

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Készítette: Krisz, 2006 Második, átdolgozott kiadás, 2014 ckirbi@freemail.hu A második kiadás elkészítésében közreműködött: phontanka. Bevezetés Ez

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉETTSÉGI VIZSGA 2006. november 6. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI VIZSGA 2006. november 6. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer)

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, amikor könnyebb bizonyítani egy állítás ellentettjét, mintsem az állítást direktben. Ez a módszer

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:

Részletesebben

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük:

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: 14. Vektorok I. Elméleti összefoglaló Vektor Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: Jelölés: a kezdő és a végpont megadásával: AB ; egy kisbetűvel: v, írásban aláhúzás is szokásos: a; nyomtatásban

Részletesebben

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK ELŐSZÓ Ez a könyv elsősorban középiskolás diákok és tanáraik számára készült, szakköri feldolgozásra

Részletesebben