A Szent József Katolikus Általános Iskola tanévi Projekt munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szent József Katolikus Általános Iskola 2009-2010. tanévi Projekt munkaterve"

Átírás

1 TÁMOP / Hitben egyenlő esélyben Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés a Kalocsa Kecskeméti Főegyházmegye közoktatási intézményeiben. A Szent József Katolikus Általános Iskola tanévi Projekt munkaterve Készítette: Füzér Anita szakmai vezető

2 Az intézmény neve: Szent József Katolikus Általános Iskola Címe: 6400 Kiskunhalas Áchim András u.1. OM azonosítója: Helyzetelemzés Kiskunhalas az Alföld és Bács-Kiskun megye déli részén elhelyezkedő közepes méretű város lakossal. Megközelíthetősége jó, vasúti és közúti csomópont is egyben. Infrastrukturális ellátottsága jó. Nem tartozik a hátrányos helyzetű kistérségek közé. A közelében öt kistelepülés található, melyekkel kistérségi társulási feladatokat is ellátnak. Iskolánk a város ún. Alsóvárosi részén helyezkedik el, amely a város legöregebb részeit foglalja magába. Így iskolánk is város legrégebbi iskolája. Az intézmény bemutatása Iskolánk a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatalának alapításában és fenntartásában működő, önálló gazdálkodással rendelkező nevelési-oktatási intézmény, egyházon belül működő jogi személy. Normatív állami hozzájárulásból és a fenntartótól kapott kiegészítő támogatási összegből gondoskodik feladatainak ellátásáról. Az intézmény katolikus szellemiségűlelkületű, városi és kistérségi beiskolázású, 8 évfolyamos általános iskolai nappali tagozatos nevelést és oktatást végez. A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a Kiskunhalas, Áchim András u. 1. sz. 7346m 2. Tulajdonos a Római Katolikus Főegyházközség, határozatlan idejű használati jog biztosítva. Iskolánk két fő épületrésze megfelelően közművesített. A tanulócsoportok számának megfelelő számú tanteremmel rendelkezik, ezen felül logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szobával, amelyet a logopédus és a gyógypedagógus használ. A foglalkozásokhoz szükséges legfontosabb eszközökkel rendelkezünk, így el tudjuk látni a 16 sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztési feladatait. Egyéni megsegítést biztosítunk még az évismétlés miatt felzárkóztatásra szoruló alsó tagozatosoknak, a nevelési tanácsadó által fejlesztésre javasolt, illetve a szakértői vizsgálatra váró, a tanítók véleménye szerint segítségre szoruló tanulóinknak. Közöttük 3 hátrányos, és 9 halmozottan hátrányos helyzetű. Problémát okoz, hogy a terem mérete kicsi, kevés a hely mozgásfejlesztésre, és számítógép sincs, amivel kiegészíthetnénk a foglalkozásokat. Rendelkezünk saját könyvtárral, 1 nyelvi szobával (modernizálásra szorul). Számítógépes szaktantermünk bútorzatát megújítottuk, sajnos a gépeink közül csak hét rendelkezik megfelelő korszerűséggel. Internet hozzáférhetőségünk viszont minden gépre kiterjed. Sajnos csak egy interaktív táblával rendelkezünk, melyet a helyi egyházközségtől kaptunk ajándékban. Rendelkezünk saját tornateremmel, tornaszobával, öltözőkkel. Ezek közül csak az öltözők felújítását tudtuk megoldani az 2

3 idei tanévben a többi az 1978-as évtől csak állagmegóvásban részesült. Ugyanez igaz az ebédlőnkre és a tanári szobánkra is. A gyermekek étkeztetése egy 80 főt befogadó, melegítőkonyhával kiszolgált ebédlőben zajlik. Nevelőtestületünk 42 fővel rendelkezik. Ezek közül jelenleg négyen tartózkodnak GYES-en vagy GYED-en. Minden egyes kolléga megfelelő képesítéssel rendelkezik. Az IKT eszközök alkalmazása és a pedagógusok infokommunikációs eszközhasználata Iskolánk a magas tanulószámhoz képest kevés számítógép konfigurációval rendelkezik. A diákok által használt konfigurációk 65%-a elavult, 11%-a pedig kifutófélben lévő. Sajnos csupán 24%-uk nevezhető korszerűnek. 18 tanulóra jut egy számítógép. Ez a szám szemléletesen mutatja, hogy a számítógépes konfigurációval való ellátottság szintje a XXI. századi oktatási normáknak nem felel meg. A pedagógus kollégák esetében ezek az arányok még rosszabbak: a konfigurációk 40%-a elavult, 40%-a kifutó szériához tartozó, és csupán 20%-a számít korszerűnek. A tanárok esetében is rossz az egy főre jutó számítógépek aránya. A kollégák által használt gépek közül olyan, amelyen a multimédiás szemléltetőeszköz szerkesztésére alkalmas program fut, csupán 1 áll rendelkezésére. A tanárok által használt konfigurációkat 2 szkenner és 2 projektor egészíti ki. Digitális videokameránk 1 van, ám jelenleg nem működőképes. A gyakran párhuzamosan futó iskolai eseményeket, rendezvényeket csupán az 1 digitális fényképezőgéppel tudjuk rögzíteni. Webkamerával nem rendelkezünk. Az elmúlt tanévben nagy anyagi áldozattal beszereztünk 1 aktív táblát. Iskolánk 1 számítástechnika szaktantermében 26 gép áll a tanulók rendelkezésére. Emellett a fizika-kémia szaktanteremben valamint nyelvi laborban áll a kollégák rendelkezésére még 1-1 számítógép, ám ezek sajnos már elavultnak mondhatóak ben sikeresen vettünk részt az Információs technológia az általános iskolában című PHARE pályázaton. Ennek eredményeként pedagógusaink lehetőséget kaptak arra, hogy fejlesszék IKT-val kapcsolatos kompetenciáikat, elsajátítsák a legkorszerűbb információs és kommunikációs technikákat. A tantestület minden tagja szerzett OKJ-s vagy ECDL számítástechnikai képesítést, illetve E tanulás tartalomfejlesztéshez szükséges ismereteket. Ezen kívül hatalmas szoftver-állománnyal gazdagodtunk. 3

4 Magyar nyelv és irodalomból 134 db, idegen nyelvből 169 db, matematikából 47 db, természettudományos tantárgyakból 150 db, történelemből 23 db, művészeti tárgyakból 41 db, hittanból 3db valamint 8 db lexikális tartalmú számítógépes program áll rendelkezésünkre. Sajnos ez a pályázat nem segítette hozzá iskolánkat, hogy a gyerekek és a kollégák, ezeket a korszerű eszközöket és megszerzett tudásukat maximálisan kihasználják, hiszen hardver parkunk nem került megújításra. Az intézmény pedagógusainak informatikai felkészültsége Egy korábbi sikeres európai uniós pályázatnak köszönhetően a tantestület döntő többsége szerzett ECDL vagy OKJ-s számítógép-kezelői képesítést. A végzett pedagógus kollégák 61%-a rendelkezik ma ECDL teljes vagy start fokozatú képesítéssel. A tanárok 39%-ának van OKJ-s számítógép-kezelői (használói) bizonyítványa. Ezen kívül 1 oktatásinformatikus, és 2 szoftverüzemeltető végzettséggel rendelkező kollégánk van. A kollégák közül 1 fő vett részt 30 órás informatikai témájú továbbképzésen. Az informatika tantárgyat tanító pedagógusok informatika tanári végzettséggel nem rendelkeznek. Az intézmény tulajdonában lévő aktív tábla használatára mindeddig 1 főt képeztünk ki. Intézményi szinten az informatika területnek vezetője nincsen, önálló informatikai munkaközösség nem működik az iskolában. Jelenleg nincs olyan kollégánk, aki rendszergazda végzettséggel rendelkezik, pedig ez szükséges lenne az informatikai hálózat kiépítése, működtetése szempontjából. Az informatika alkalmazása a tanítási órákon Az előző pontban is felsorolt feltételek miatt az osztálytermekben kis számban tudjuk még használni az infokommunikációs technológiákat, a lehetőségeket a 2 laptop, projektor és az 1 aktív tábla határolja be. Informatikaoktatást 3. évfolyamtól indítunk, a tantervnek megfelelően heti 0,5 órában, 5. évfolyamtól kezdődően heti 1 órában. Ennek kerete az informatika szaktanterem. Az emelt szintű matematikaoktatásban részesülő tanulók kéthetente 2 órában számítástechnika szakkörre járnak, ami számukra kötelező. Az informatika és a számítástechnika oktatása tömbösített formában, kéthetente zajlik, mivel így tudunk megfelelő időt biztosítani a feladatok sikeres végrehajtásához, a lassúbb gépek okozta időveszteség miatt. Iskolánkban működik egy tehetséggondozó számítástechnikai és multimédiás szakkör. A szaktanterem kihasználtsága teljes, mivel a mozgóképés médiaismeret órák is itt vannak. A megnövekedett tanulólétszám miatt szükség lenne még egy 4

5 hasonló teremre, illetve a gépek frissítésére, számuk növelésére. Egy másik terem meglétével már biztosítani lehetne más tantárgyak számítástechnikai programokkal kiegészített oktatását is. Jelenleg 5., 7. évfolyamon természetismeret, biológia, kémia órákon alkalmazzák a meglévő informatikai eszközeinket. Az intézmény fejlesztési kapacitása Intézményünkben a Fenntartó mindent megtesz azért, hogy a tárgyi feltételeink rendelkezésre álljanak a hatékony nevelő-oktató munkához. Ezért szorosan együttműködik a pályázatokon való részvételeknél is. Nagy gondot fordít a pedagógusok továbbképzésére, hiszen minden munkaközösség kiválaszthatja a számára megfelelő képzéseket. Nagyon jól működnek ezek a közösségek. A kötelezően megtartandó megbeszélések mellet gyakran tartanak összejöveteleket, legyen akár mindennapi megoldásra váró feladat, vagy egységesített felmérő dolgozatok összeállítása, szöveges értékelés kidolgozása. Alsó és felső tagozatos kollégáink gyakran egyeztetik módszertani nézeteiket, de ez nem rendszeres. Tehát adott egy jól működő pedagógus gárda, de szükséges a tervezett együttműködés és az összehangolt munka. Hatékony együttműködés jellemzi a szülői szervezettel és az iskolaszékkel való kapcsolatot is. Ezen szervezetek is elvárják tőlünk, hogy a legkorszerűbb eszközökkel, módszerekkel (többek között a kompetencia alapú oktatási formával) készítsük fel az életre a gyermekeket. Infrastrukturális helyzetünket jellemzi, hogy iskolaépületünk jó, vannak szaktantermeink, de tantermeink felszereltsége hiányos. Új tanterem kialakítása érdekében meg kellett szűntetni nyelvi laborunkat, melynek működése szükséges lenne. Szorosan együttműködünk ezen kívül egyházközösségünkkel, közvetlen kapcsolatunkat igazolja, hogy hitoktatóink között megtalálhatók papjaink is. Sajnos kevés olyan szabadidős programot kínál plébániánk, ahol tanulóink nagyobb számmal részt tudnának venni. Kapcsolatot tartunk a város minden olyan intézményével, amelynek szolgáltatásai előrébb viszik diákjaink mindennemű fejlődését (közoktatási intézmények, könyvtár, művelődési szolgáltatások, alapfokú művészeti iskola, egészségügyi szolgáltatások, gyermekjóléti szolgálat, szakszolgálatok) 5

6 Szakmai fejlesztési javaslat A pedagógiai munka átgondolását a gyermekek pszichoszociális viselkedésének, motiváltságának nagyfokú változása, valamint az új társadalmi kihívások teszik szükségessé. Az iskola, mint intézmény biztosítja azt a folytonos jelenlétet, amely a gyermeket elkíséri a családi otthontól a nagy közösségbe való beépülés útján. Szükséges pedagógusaink és munkatársaink szakmai továbbképzésének terveit, ütemezését módosítani. Az intézmény eszközellátottságának megfelelősségét a feladatok tükrében átgondolni, megtervezni. Ezen belül kiemelt szerepet tölt be az informatikai eszközökhöz való hozzáférés megtervezése. A tanulókban ki kell alakítani az infokommunikációs eszközkultúra fejlesztésének igényét. Fontos inspirálni őket arra is, hogy a feléjük áradó adathalmazból kiválasszák azokat, amelyek fejlődésüket, épülésüket szolgálják. A javasolt fejlesztés várható hatásai A módszertani képzések megvalósulásának segítségével már a belépő diákjaink az első évfolyamon felkészítést kapnak az írás-olvasás elsajátítása során az alapvető kulcskompetenciák megszerzésére. Itt elsősorban a nyelvi irodalmi kommunikáció területén kapnak fejlesztést. Ennek segítségével viszont az olvasási készségük is fejlődik, mely a további tanulásuk eredményességét kiemelten segíti. Az intézményünkben rendelkezésre állnak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatásának, nevelésének alapvető tárgyi és személyi feltételei. A kompetenciamérések maradéktalanul javításra kerültek. Az eredmények többségében az országos átlaghoz közeliek vagy kissé elmaradnak az átlagtól. Van viszont olyan eset, amikor meghaladják azt. A HH/HHH tanulók eredményei elmaradnak az iskola átlagától. Fontos tehát a kiértékelt munkalapok eredményeinek tükrében a következő éves munkatervben kiemelt célkitűzésként jelenjen meg az érintett kompetenciaterület fejlesztése, illetve a fejlesztéshez társított tevékenységek, programok sorainak meghatározása a HH/HHH tanulók esetében. A tanévvégi beszámolóban pedig kerüljön kielemzésre a választott tevékenységek, programok hatékonysága. (feedback, új célkitűzések megfogalmazása) Lehetőségünk volt kipróbálni, különféle oktatóprogramokat, amelyek jelentősen felkeltették tanulóink figyelmét és tudásvágyát és mi is úgy érezzük, hogy a pályázat megnyerésével a szakmai módszertani megújulás útjára léphetünk. Reméljük, hogy a pályázat lehetőséget ad arra, hogy humán erőforrásainkat is fejlesszük, hiszen nagy szükségünk lenne oktatástechnikai munkatársra. 6

7 Iskolapszichológus alkalmazását szeretnénk igénybe venni, amennyiben pályázatunk hosszú távon sikeres és eredményes lesz. A felső tagozatban az egész tagozatra ötödiktől nyolcadik évfolyamra kiterjedő témahét minden egyes diákot érint. Így azok a diákok is megismerkednek az új tudásmegszerzési formákkal, akik csak később kapcsolódnak be a tantárgytömbösített vagy a projektoktatás, valamint a moduláris oktatás lehetőségeibe (hetedik-nyolcadik évfolyam). Ezeknek keretében erősödik diákjainkban az együttműködési készség, a rész-egész viszonyának meglátása, az egymásra épülés megtapasztalása. A kimeneti ponton a társadalmi életre való felkészülést segítő program a gimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolákba való helytállásra készítik fel diákjainkat. Kiegészítő adatok A feladatellátási helyen nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 457 A projektben résztvevő nevelt/oktatott gyerekek/tanulók száma 268 A feladatellátási helyen a (tanuló) csoportok száma 18 A projektbe bevont (tanuló) csoportok száma 11 A feladatellátási hely összes pedagógusainak száma 44 A projektbe bevont pedagógusok száma 44 A projektbe bevont vezetők száma 1 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók száma 156 A projektben résztvevő hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók száma 93 A feladatellátási helyen nevelt/oktatott SNI tanulók száma 16 A projektbe bevont SNI tanulók száma 11 A feladatellátási helyen szakrendszerű oktatásban részesülő tanulócsoportok száma 8 A feladatellátási helyen a projektbe bevont szakrendszerű oktatásban részesülő tanulócsoportok száma 8 A feladatellátási helyen nem szakrendszerű oktatásban részesülő tanulócsoportok száma 4 A feladatellátási helyen a projektbe bevont nem szakrendszerű oktatásban részesülő tanulócsoportok száma 4 A projektben résztvevő szakrendszerű oktatásban részesülő tanulócsoportok összes óraszáma 228 A projektben résztvevő nem szakrendszerű oktatásban részesülő tanulócsoportok összes óraszáma 110 A feladatellátási hely kötelező tanórai foglalkozásainak teljes intézményi óraszámkerete 415 7

8 Indikátorok Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya (a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének képest) Szakrendszerű oktatás esetén tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatásban részesülő tanulócsoportok aránya/száma (A projektbe bevont szakrendszerű oktatásban részesülő tanulócsoportok számához képest) A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított, moduláris programok száma A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahetek száma A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projektek száma IKT-val segített tanórák aránya (a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett összes tanóráihoz képest) 2009/2010-es tanév kezdete: 2010/2011-es tanév kezdete: 2011/2012-es tanév kezdete: 0 fő 38 fő 0 db 72 db 0 fő 91 fő 0 fő 37 fő 0 % 6 % 12 % 18 % 0 %/ 0 db 25 %/ 2 db 0 db 1 db 0 db 1 db 0 db 1 db 2 % 27 % 8

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Szent István Általános Iskola. Informatikai stratégia

Szent István Általános Iskola. Informatikai stratégia Szent István Általános Iskola Informatikai stratégia 2011-2015 Bevezetés Az intézmény neve: Szent István Általános Iskola Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 75. OM azonosítója: 200895 Időszak:

Részletesebben

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010.

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban IKT stratégia A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. 1 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban Tartalom Arany

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó 2010.. augusszzttuss 23.. I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 2. 1. Személyi feltételek 2. 2. Tárgyi feltételek

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

A tanulási környezet módosítása

A tanulási környezet módosítása Internetes portál kialakítása Iskolai tartalomszolgáltató adatbázisok építése A tanulási környezet módosítása A projekt alapú tanulás erősítése Személyi fejlesztések - Központi szerver működtetése, fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31.

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. 1 Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. 2 " Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület

P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület P Á L Y Á Z A T a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája tagintézmény-vezető beosztás

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Projekt Adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.4.

Projekt Adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.4. I. Projekt Adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. Pályáza Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4.C-14/1 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE PROJEKT ADATLAP

Részletesebben

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 2012 Igazgatói pályázat K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZTATÓ: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZÓ: Palatin

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT Mottó: Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. (Paulo Coelho) A

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben