TÁMOP A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP /08/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015"

Átírás

1 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP /08/ Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetősége Tatabánya közoktatási intézményeiben KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS

2 A tantárgytömbösítés a tanórai foglakozások ciklikus megszervezésének rendje, amelynek keretei között az adott tantárgy, adott műveltségterület adott félévre számított tanórai foglakozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egyegy időszakra összevonva szervezzük meg. A tantárgytömbösítés lehetővé teszi, hogy a tanulók figyelme, érdeklődése tartósan egy-egy tantárgyra, műveltségterületre összpontosuljon, változatos eszközökkel, projektmódszer alkalmazásával sajátítsanak el egy-egy tananyagrészt. Az így tszervezett órák jobban alkalmasak nagyobb lélegzetvételű, 45 perces órakeretben nem tervezhető módszerek alkalmazására, alaposabb elmélyülésre az adott tananyagban. Tantárgytömbösített oktatás szervezése a szakrendszerű oktatásban: a Kt. 52. (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább %-a mértékéig. A minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni (választott műveltségterület/tantárgy). A tantárgytömbösítés megszervezésekor figyelembe vett szempontok A tanulók heti óraszáma (a cikluson belül minden héten közel azonos legyen a terhelés) A pedagógusok kötelező óraszáma (lehetőleg itt se legyen nagy eltérés az egyes hetek óraszámában) A pedagógusok túlórakerete (két hetes ciklus esetén ez nem okoz problémát) Tanítási időkeret Tantárgy éves óraszáma Tantárgyfelosztás A bevont és nem bevont osztályok órarendje A tanítás minősége (majd a tapasztalat dönti el, hogy melyik tantárgynál válik be ez a módszer és melyiknél nem) 2

3 Intézményi megvalósítás területei Biológia (5. és 6. évfolyam) Történelem (5. és 6. évfolyam) Idegen nyelv (5. évfolyam) Rajz (5. évfolyam) Tényleges megvalósítás Iskolánkban 2 hetes tanítási ciklusban dolgozunk már évek óta. Ezt elsősorban a nem egész éves óraszámú tantárgyak megléte indokolja. A kis óraszámú készségtárgyak összevonásának gyakorlata már eddig is tömbösítettnek volt tekinthető. A TÁMOP projekt keretén belül az új módszerek alkalmazását ez év szeptemberétől az 5. d, 5.e, 6.d és 6.e osztályokban vezettük be, a továbbképzéseken a tömbösített oktatásban részt vevő kollégák mindegyike részt vett. A tömbösített órarend elkészítéséhez segítséget nem kaptunk (folyamat tanácsadónk, mentoraink csak a másodok félévben kapcsolódtak be munkánkba), helyi értelmezésünk szerint intézményi szinten az évi 6019 szakrendszerű óra és a tömbösített 878,4 óra összevetéséből 14,59%-os megvalósítás látható. Bár a pályázatban csak angolból terveztünk tömbösítést, a csoportbontás párhuzamossága miatt a gyakorlati megvalósításba a német nyelv is bevonásra került. 3

4 Így a négy osztály tömbösített órakötelezettsége az alábbiak szerint alakul: A hét 5.d Horváth Csongor Egész osztály biológia Óra 3 Kalmár Petra Egész osztály történelem Óra 4 Múriné K. Csilla-Tóth Beáta Egész osztály idegen nyelv Óra 5 5.e Horváth Csongor Egész osztály biológia Óra 3 Kalmár Petra Egész osztály történelem Óra 4 Múriné K. Csilla-Tóth Beáta Egész osztály idegen nyelv Óra 5 6.d Horváth Csongor Egész osztály biológia Óra 3 6.e Horváth Csongor Egész osztály biológia Óra 3 B hét 5.d Horváth Csongor Egész osztály biológia Óra 3 Kalmár Petra Egész osztály történelem Óra 4 Múriné K. Csilla-Tóth Beáta Egész osztály idegen nyelv Óra 5 5.e Horváth Csongor Egész osztály biológia Óra 3 Kalmár Petra Egész osztály történelem Óra 4 Múriné K. Csilla-Tóth Beáta Egész osztály idegen nyelv Óra 5 6.d Horváth Csongor Egész osztály biológia Óra 3 6.e Horváth Csongor Egész osztály biológia Óra 3

5 A négy osztály órarendje: 5.d: A hét Hétfő Biológia Biológia Biológia Magyar Testn. Kedd Mat. Ének Tech1./Ang. Tech1./Ang. Ang. Szerda Mat. Magyar Testn. Inf1./Ang. Inf1./Ang Csütörtök Magyar Ének Fölrajz Mat. Oszt.f. Péntek Rajz Rajz Mat. Testn. Inf2. Inf2. B hét Hétfő Tört. Tört. Tört. Tört. Testn. Inf1. Kedd Mat. Földrajz Inf2./Né. Inf2./Né. Német Szerda Magyar Mat. Tech2./Né. Tech2./Né. Magyar Csütörtök Ének Mat. Magyar Oszt.f. Inf1. Péntek Magyar Magyar Testn. Mat. 5.e: A hét Hétfő Tört. Tört. Tört. Tört. Testn Kedd Ének Magyar Inf1./Tech1. Inf1./Tech1. Mat. Szerda Magyar Mat. Testn. Inf2./Tech2. Inf2./Tech2. Csütörtök Földrajz Magyar Mat. Ének Péntek Mat. Magyar Oszt.f. Testn. B hét Hétfő Biológia Biológia Biológia Magyar Testn. Inf1. Kedd Mat. Magyar Ang./Né. Ang./Né. Ang./Né. Szerda Mat. Ének Inf2./Né. Inf2./Né. Angol Angol Csütörtök Mat. Földrajz Rajz Rajz Inf1. Péntek Mat. Oszt.f. Testn. Magyar Magyar

6 6.d: A hét Hétfő Inf1./Inf2. Inf1./Inf2. Mat. Oszt.f. Tört. Testn. Kedd Biológia Biológia Biológia Földrajz Né./Ang. Szerda Rajz Rajz Tech1./Né. Testn. Magyar Csütörtök Ének Tech2./Ang. Tört. Mat. Fiz. Péntek Né./Ang. Testn. Magyar Mat. Magyar B hét Hétfő Oszt.f. Tech1./Inf1. Ang./Inf1 Mat. Magyar Kedd Földrajz Mat. Tört. Magyar Szerda Fiz. Magyar Testn. Magyar Csütörtök Tech2./Ang Mat. Ének Inf2./Né. Magyar Péntek Inf2./Né. Mat. Tört. Testn. 6.e: A hét Hétfő Tech1./Inf1. Ang./Inf1. Oszt.f. Ének Mat. Testn. Kedd Mat. Földrajz Magyar Tört. Német Szerda Angol Fiz. Ang./né. Testn. Csütörtök Inf2. Inf2./Tech2. Magyar Tört. Mat. Péntek Német Testn. Magyar Magyar Mat. B hét Hétfő Mat. Inf1./Tech1. Inf1./Tech1. Magyar Angol Kedd Biológia Biológia Biológia Tört. Földrajz Szerda Ének Oszt.f. Testn. Magyar Mat. Csütörtök Tech2. Magyar Fiz. Tech2./né. Rajz Rajz Péntek Ang./Né. Magyar Mat. Testn. Tört. A fentiekben leírtak alapján az előírt követelmények közül megvalósításunkban teljesülnek a következők: a tanítási ciklusok két hetenként váltják egymást a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek tanítási órái legalább két egymást követő tanítási napra esnek az egy tanítási napon szervezett tanítási órák egymást követik, összefüggőek a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órák száma a cikluson belül van legalább egy teljes hét összefüggő időszak, amikor az adott tantárgyból nincs óra. 6

7 Annak érdekében, hogy a többi osztályt ne érintse a tömbösítés, a tanárok egyenletes terhelése nem megoldható minden esetben. A következő években, amikor emelni kell a tömbösítés mértékét, erre jobban kell figyelni, mert a pedagógusok egyenetlen terhelése nem szerencsés. A jövőben az is meggondolandó, hogy mely tantárgyakat vonunk be a tömbösítésbe a hatékonyság érdekében. Az idei tanév tapasztalata, hogy az idegen nyelv választása nem volt szerencsés, ugyanis a tantárgy sajátosságaiból fakadóan ennek tanulásánál elengedhetetlenül fontos a szinten tartás, az állandó ismétlés, mélyítés. A ciklikusságból adódó hosszú kihagyás nem kedvező a nyelvtanulásnál. Figyelembe kell vennünk a tanulók szociális hátterét is: intézményünk sok hátrányos helyzetű diákjánál az otthoni tanulásra, ismétlésre, segítségnyújtásra egyáltalán nem számíthatunk. 7

8 Az intézményi tömbösítési arány számítása: Tantárgytömbösítési arány 2009/10. Összes évi tömbösített óraszám: 878,4 Összes évi szakrendszerű óraszám: 6019 Arány: 14,59% d e d e d e d e heti nem szakrendszerű 9,20 9,26 11,03 9, szakrendszerű 14,80 14,74 12,97 14,16 26,50 26,50 26,50 26,50 összes ,5 26,5 26,5 26,5 össz. 2009/ / /12 évi nem szakrendszerű 340,5 342,5 408,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0, % 10% 15% szakrendszerű 547,5 545,5 480,00 524,00 980,50 980,50 980,50 980, ,95 601,9 902,85 összes ,5 980,5 980,5 980,5

9 Nem szakrendszerű órák 2009/2010. éves óraszám 5.évf. Éves nem szakr. órák éves óraszám 6.évf. Éves nem szakr. órák 5.d 5.e 6.d 6.e magyar irodalom magyar nyelvtan idegen nyelv (an.; né.) 92,5 49,5 49,5 92, matematika , történelem biológia 55, , fizika földrajz ének 55, rajz informatika technika testnevelés 92, , osztályfőnöki Összes: ,5 342, heti nemszr. minimum (25%) heti nemszr. tényleges 9,20 9,26 11,03 9,84 9

10 Tömbösített órák 2009/ heti kétheti évi tantárgyak d e d e d e történelem ,2 73,2 biológia 1,5 1, ,9 54,9 angol 2,5 2, ,5 91,5 német 2,5 2, ,5 91,5 rajz ,6 36,6 biológia 1,5 1, ,9 54,9 rajz ,6 36, ,2 439,2 878,4 10

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét 1. Az Az II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét A tantárgytömbösítés tanulásszervezési eljárásának bevezetése, módszertanának kidolgozása Készítette: Molnárné Földes Ágnes Schóber Ottó László Szliváné

Részletesebben

Átfogó intézményfejlesztési innováció a Kossuth Tagintézményben

Átfogó intézményfejlesztési innováció a Kossuth Tagintézményben A tantárgytömbösítés tanulásszervezési eljárásának bevezetése, módszertanának kidolgozása Átfogó intézményfejlesztési innováció a Kossuth Tagintézményben Készítette: Gyányiné Székely Viola Juhász Lajosné

Részletesebben

TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS. Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Leányfalu TÁMOP 3. 1. 4.-09/1-2009-0030 BEVEZETŐ

TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS. Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Leányfalu TÁMOP 3. 1. 4.-09/1-2009-0030 BEVEZETŐ Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Leányfalu TÁMOP 3. 1. 4.-09/1-2009-0030 TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS BEVEZETŐ Debre Márta MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 6. ÉVFOLYAM Zoltai Anikó BIOLÓGIA ÉS FÖLDRAJZ

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései MÓDOSÍTOTT Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010.

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010. HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010. BENYÚJTOTTA: SZÉCSI PÁL IGAZGATÓ NEVELŐTESTÜLET ELFOGADTA:

Részletesebben

Tantárgytömbösítés matematika tantárgyból a 6.a osztályban az Illyés Gyula Általános Iskolában

Tantárgytömbösítés matematika tantárgyból a 6.a osztályban az Illyés Gyula Általános Iskolában TÁMOP- 3.1.4/08/2-2009-0134 K o m p e ten c ia a la p ú o kt a t á s, e g y e n l ő h o zz á f é r é s bev e z e t é s e H é v í z k ö z o k ta tá s i n e v e l é s i in té zm é n y e ib en Tantárgytömbösítés

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuth Lajos Általános Iskola Székesfehérvár A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című projekt bevezetésének és elterjesztésének tapasztalatai a 2009/2010-es tanévben 2 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4/01-2008-0025 európai uniós pályázat keretében intézményünkben folytatott tevékenyégről a 2009/2010-es tanévben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4/01-2008-0025 európai uniós pályázat keretében intézményünkben folytatott tevékenyégről a 2009/2010-es tanévben Beszámoló a TÁMOP 3.1.4/01-2008-0025 európai uniós pályázat keretében intézményünkben folytatott tevékenyégről a 2009/2010-es tanévben Lássuk először is a szikár adatokat! 1. A programban feladatot vállaló

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Helyi tanterv Miskolc, 2013. 1 1. Az iskola egyes tagozatain alkalmazott tantervek 1.1 9-12. évfolyamos gimnáziumi tanterv, rajz tagozat Tantárgy Heti óraszám

Részletesebben

A pályázat adatai Szakképzõ intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetésére pályázaton

A pályázat adatai Szakképzõ intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetésére pályázaton A pályázat adatai Szakképzõ intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetésére pályázaton Kedvezményezett Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor

Részletesebben

Képzési rendszerünk Piarista Gimnázium és Kollégium, Vác

Képzési rendszerünk Piarista Gimnázium és Kollégium, Vác Képzési rendszerünk Piarista Gimnázium és Kollégium, Vác 2013/14-es tanévtől kezdve felmenő rendszerben az 5. ill. 9. évfolyamon vezetjük be az új pedagógiai programunkat, ez alapján készült áttekintő

Részletesebben

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE Készült: 2009. 05. 05. Módosítva: 2013. 03.31. Módosítva és felülvizsgálva: 2014. 03. 31. Felülvizsgálva és módosítva:

Részletesebben

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) 1.1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a bevezető és kezdő

Részletesebben

A Szent József Katolikus Általános Iskola 2009-2010. tanévi Projekt munkaterve

A Szent József Katolikus Általános Iskola 2009-2010. tanévi Projekt munkaterve TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0042 Hitben egyenlő esélyben Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés a Kalocsa Kecskeméti Főegyházmegye közoktatási intézményeiben. A Szent József Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008.

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V Módosítás 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANTERVEK 3.o. 2. TANTÁRGYI RENDSZER ÉS INTEGRÁCIÓ 4.o. 2.1 TANTÁRGYI RENDSZERÜNK 4.o. 2.2 TANTÁRGYI INTEGRÁCIÓ

Részletesebben

Brosúra. Szerkesztette: Kozák András köznevelési szakértő 2013.

Brosúra. Szerkesztette: Kozák András köznevelési szakértő 2013. A pedagógiai program átdolgozásának jogi és módszertani háttere Brosúra Szerkesztette: Kozák András köznevelési szakértő 2013. Tartalomjegyzék A pedagógiai programra vonatkozó tartalmi szabályozó normák...

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógiai program. Nagy Sándor József Gimnázium Budakeszi

Pedagógiai program. Nagy Sándor József Gimnázium Budakeszi Pedagógiai program 2013 Nagy Sándor József Gimnázium Budakeszi 1 Tartalom 1. Az intézmény nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

A tanulási környezet módosítása

A tanulási környezet módosítása Internetes portál kialakítása Iskolai tartalomszolgáltató adatbázisok építése A tanulási környezet módosítása A projekt alapú tanulás erősítése Személyi fejlesztések - Központi szerver működtetése, fejlesztése

Részletesebben

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő Tartalomjegyzék 1. A választott kerettantervek... 4 2. Óratervek bevezetésének ütemezése... 5 3. A választott kerettantervek tantárgyai és kötelező óraszámai... 5 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

Kedves Szülők, Partnereink!

Kedves Szülők, Partnereink! Kedves Szülők, Partnereink! Ezúton ajánlom figyelmükbe a HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola szakmai fejlesztéseinek összefoglalóját. Iskolánkban 2007 óta jelentős változások zajlottak le. Új diák közösségek

Részletesebben