KŐSZERKEZETŰ HIDAK SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSE COMPUTERIZED MODELING OF STONE MASONRY ARCH BRIDGES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KŐSZERKEZETŰ HIDAK SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSE COMPUTERIZED MODELING OF STONE MASONRY ARCH BRIDGES"

Átírás

1 KŐSZERKEZETŰ HIDAK SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSE COMPUTERIZED MODELING OF STONE MASONRY ARCH BRIDGES Bögöly Gyula 1, Dr. Görög Péter 1 1 BME, építőmérnöki kar, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék ÖSSZEFOGLALÁS A mérnöki építmények egyik legősibb szerkezeti formái a kőszerkezetű boltozatok. Az építésük óta jelentősen megnövekedett forgalmi és terhelési viszonyok miatt, teherbírásuk megfelelőségének igazolása, szerkezeti stabilitásuk ellenőrzése sok esetben szükségessé vált. Ezek számítására az elvárt pontossági követelmények miatt manapság, mint oly sok más területen, a számítógépes eljárások alkalmazása ad lehetőséget. A cikk a jelenleg használt modellezési lehetőségeket írja le és pár eset tanulmányon keresztül bemutatja a MEXE módszer, a támaszvonal eljárás és a merev-blokkos módszer alkalmazását, illetve összehasonlítja ezek eredményeit. ABSTRACT Stone masonry arches are one of the most ancient forms of the engineering structures. Since from the construction of these bridges the traffic and related load increased significantly, thus their stability control and the verification of their load-bearing capacity became necessary in many cases. To make these calculations with the required accuracy computer applications are used like nowadays in many other areas. The paper is concerned with the currently used modelling possibilities and it demonstrates some case studies through which the application of the MEXE method, of the thrust line analysis and of the rigid-block method will be compared. KULCSSZAVAK/KEYWORDS boltozott kőhíd, számítógépes modellezés stone masonry arch bridge, computerized modeling BEVEZETÉS A mérnöki építmények egyik legősibb szerkezeti formái a kőszerkezetű boltozatok. Ennek ellenére modellezésük még napjainkban is sok kérdést vet fel, és ellenőrzésükre még mindig nincs kiforrottan használt módszer. Bár mostanában már nem építenek új boltozott hidakat, a régi boltozatos kőhidak rekonstrukciója, újjáépítése ma is különleges feladatot jelent. Hazánkban több mint 1500 boltozott kőhíd áll, melyek többnyire a XVIII-XIX. században épültek. Ezekből 32 műemléki védettség alatt áll. Nagy történelmi és kulturális jelentőségük ellenére sajnos csekély figyelmet kapnak, többségük állapota fokozatosan romlik. Ehhez társul, hogy az elmúlt századokban a közlekedés változásával a forgalom és a terhelés jelentős mértékben megnövekedett, így ezeknek a régi hidaknak új elvárásokkal kell szembenézniük éve még szekerek képviselték a jellegzetes terhelést, a legnagyobb teher pedig a hat lóval vontatott ágyú volt (1. táblázat). Ezeket mára személygépkocsik, teherautók vagy még nagyobb terhek váltották fel. Ezért az építésük óta

2 jelentősen megnövekedett forgalmi és terhelési viszonyok miatt, teherbírásuk megfelelőségének igazolása, szerkezeti stabilitásuk ellenőrzése sok esetben szükségessé vált. 1. táblázat Közúti forgalom változása ([4] alapján) Napóleon korában ( éve) 1970 arány hat lóval vontatott ágyú (~5 t) A jelű terhelés (70 t) 14 kitérő szekerek (~2,53 m) kitérő autóbuszok (~3,75 m) 1,5 Ezek számítására a történelem során több féle módszert alkalmaztak. Az ókorban és a középkor elején tapasztalati ökölszabályokat, később geometriai tervezést használtak, melynek lényege az volt, hogy a kialakuló támaszvonal biztonsággal a keresztmetszeten belül maradjon. A statika gyakorlati alkalmazása terén nagy előrelépéseket tett Coulomb, grafikus módszerének kifejlesztésével, majd hasonlóan Cullmann. Gaudi a híres katalán építész pedig empirikus módszert dolgozott ki a boltozatok és kupolák tervezéséhez [8]. Manapság a megnövekedett követelmények miatt, sem az ellenőrzéshez, sem a tervezéshez nem elegendők már ökölszabályok vagy szimpla geometria ellenőrzések, ezért ezen hidak teherbírásának igazolására, szerkezetük modellezésére több különböző módszer is kialakult. A legegyszerűbb számítások közé tartozik a MEXE módszer. Ez a közelítő erőtani számítások szintjén a legáltalánosabban használt eljárás. A szerkezeti analízis következő szintjein számítógépes alkalmazások terjedtek el, a számítási műveletek nagy száma végett. Ilyenek a támaszvonal eljárást, a merev-blokk módszert alkalmazó programok, vagy a véges- és diszkrét elemes módszerekre épülő szoftverek, amik már a szerkezet komplex viselkedésének elemzésére is alkalmasak. Az ilyen módszerek segítségével sok különböző hatás és az anyagi, szerkezeti jellemzők csaknem teljes körű figyelembe vételére van lehetőség, így elméletileg nagy pontossággal tuják meghatározni a szerkezetek mechanikai viselkedését. A kőhidak vizsgálatánál nem csak a modellezésben vannak eltérő pontosságú, különböző módszert alkalmazó lehetőségek, a kőelemek és a híd szerkezet tulajdonságainak felmérésére is sok egymástól eltérő eljárás ismert. A cikk a jelenleg használt modellezési lehetőségeket írja le és néhány esettanulmányon keresztül bemutatja a MEXE módszer, a támaszvonal eljárás és a merev-blokkos módszer alkalmazását és összehasonlítja ezek eredményeit. A VIZSGÁLT MŰTÁRGYAK LEÍRÁSA A vizsgálatok összehasonlításának és eltérő adottságú műtárgyak esetén a különböző módszerek alkalmazhatóságának értékelése érdekében, négy híd vizsgálata készült el. A hidak modellezéshez szükséges alapvető tulajdonságok felmérése helyszíni vizsgálatok során történt: elkészült a hidak környezetének feltérképezése, a szerkezeteket érő hatások és az ebből esetlegesen kialakuló vagy kialakult károsodások, illetve a szerkezeti elemek állapotának felmérése. Ezek mellett megtörtént a műtárgyak geometriai paramétereinek, az építőkövek típusainak, az egyes kőzetblokkok szilárságában mutatkozó eltérések vizsgálata és értékelése. A kőzetblokkok szilárdságának becslése a helyszínen Schmidt kalapács segítségével készült, e mellett az elemek és a fugák felületi nedvessége szintén rögzítve lett. A BÜKKÖS PATAK HÍDJA Az 1900-ban épült híd Szentendrétől nem messze a Lajos forráshoz vezető úton található, amely egy 6 méteres támaszközű boltozattal ível át a Bükkös patak felett. Az ív alakja 1,6 m ívmagasságú körszegmens, amely a lábazat aljához képest 3,0 m magasságú vállakra támaszkodik. A szárnyfalak a híd tengelyére merőleges állnak. Az ív vastagsága 0,6 m és a boltozat legmagasabb pontja közel ugyanilyen távolsággal van az útpályaszint alatt (1. ábra). A híd környezete folyamatosan nedves, a patak áradásakor a szárnyfalakat és a lábazatot is áztatja a víz. A nedvesség hatása jó látható a híd boltozatán és a gyámfalon egyaránt: felülete nagy részét moha, néhol magasabb rendű növényzet nőtte be.

3 1. ábra A Bükkös patak hídja (bal), Alapvető méretek a számításokhoz (jobb) A híd kőanyaga a nedvesség hatására sok helyen elszíneződött és sókiválás is megfigyelhető a felületen. A faragott hárshegyi homokkő elemek ennek ellenére általában jó állapotban vannak csupán egy-két helyen lehetett észrevenni a kőanyag szilárdságának érzékelhető csökkenésével járó mállási nyomokat. A szerkezeten a teherbírást jelentősen befolyásoló károsodások nincsenek. A boltozaton nem, csak a boltozat és a homlokfal között figyelhető meg az átfolyásra merőleges végigfutó repedés. Fugahiány általában nem jellemző, viszont a fugaanyag állapota kedvezőtlen, a fugaszélesség változó, de a boltozaton a legtöbb esetben 2,5 cm-nél szélesebb, míg a hídfőknél általában 1,5 2,5 cm közötti. A DERÉK PATAK HÍDJA A műtárgy a Nógrád megyei Patak községben található. A község műemlék látnivalói közül az egyik legismertebb a Derék-patak fölé épített háromnyílású kőhíd (2. ábra bal), amit 1799-ben a vármegye közgyűlésének határozatára kezdtek építeni. A híd a Rákóczi úton ível át a patak felett. A híd teljes hossza 22 méter, szélessége közel 6 méter. A nyílások hossza 3,60 méter, az ívek magassága a főte pont alatt 1,40 m a boltválltól mérve, alakjuk körszegmens. A boltozat vastagsága 0,60 m, legmagasabb pontja és az út korona szintje közötti távolság szintén 0,60 m. 2. ábra A Derék patak hídja (bal), Fugahiány a homlokfalon (jobb) A homlokfalakon és a jégtörőkön jelentős, helyenként 5-6 cm-es fugahiány alakult ki (2. ábra jobb), melynek oka az lehet, hogy a híd víznyelői többnyire eltömődtek, a vízköpők pedig hiányoznak, így a lefolyó csapadék is a homlokfalakat és a boltozatot áztatja át. A boltozatra nem jellemző a fugahiány, maximum 1 cm helyenként, de az állapota kedvezőtlen. A fugaszélesség változó, a legtöbb esetben 1,5 2,5 cm közötti. Anyaga homokos mészhabarcs.

4 A híd kőanyaga Patakhoz közeli Romhányról származik, és az előző hídhoz hasonlóan faragott hárshegyi homokkő. A hídon található finom, durva és közepes szemméretű homokkő is, így szilárdsági tulajdonságaik is elég változatosak. Az elemek több helyen erősen mállottak és megfigyelhető pár gyengébb szilárdságú blokk jellegzetes mállása is. A szerkezeten fentebb leírtakon kívül nem találhatóak a teherbírást jelentősen befolyásoló károsodásokra utaló nyomok. A LÓKOS PATAK HÍDJA Romhány község egyik legismertebb nevezetessége az 1790-es években épült barokk stílusú háromlyukú műemlék kőhíd (3. ábra). A híd szabad nyílásai 2,6-2,8-2,6 méter nagyságúak, köztük 1,3 m széles mederpillérekkel. Ezek folyásirány felőli oldalán kő jégtörők állnak. A híd teljes hossza 17,8 méter, szélessége 6,6 méter. Mindkét oldalán kőlapokkal fedett 65 cm magas mellvéd fut végig, ezek a hídfőknél az út pályaszintjéig lejtenek. A boltívek magassága a főte pont alatt cm az alattuk lévő 1,0 méter magas boltvállaktól mérve, alakjuk fekvő kosárív. A boltozat vastagsága 45 cm, a felette lévő feltöltésé az útpályával együtt középen 10 cm, a szélső boltozatok közepe felett pedig 15 cm. A híd boltozatai és falazatai kitűnő állapotban vannak, a mállás nyomait csak egy-két elemen lehet felfedezni. A hídra fugahiány egyáltalán nem jellemző, a fugák állapota kifogástalan. Vastagságuk 2-2,5 cm közötti. Mind a jégtörők, mind a mellvédek jó állapotban vannak. A hídon semmilyen komolyabb károsodás nyoma nem lelhető fel, repedések egyáltalán nincsenek. Anyaga hárshegyi homokkő. A híd főleg csak finomabb, esetleg közepes szemű homokkő elemekből épült. Ezek rendkívül jó állapotban vannak, még a mállás nyomait mutató elemek szilárdsága is csak alig tért el a többi elemétől. 3. ábra A Lókos patak hídja (bal), A híd befolyási oldala (jobb) A RÉDEY-NAGY PATAK HÍDJA A vizsgált híd a Heves megyei Gyöngyöspatán a Szurdokpüspökibe tartó úton található. A híd a község északnyugati határán biztosít átjárást a Rédei Nagy-patak felett (4. ábra bal). A híd két nyílással ível át a patak felett, 7,5 m-es támaszközű boltívekkel. Szerkezete enyhén ferde, de a boltozatok alkotói közel merőlegesek a tengelyére. A híd teljes szélessége 5,75 méter. A két kosárív magassága a főte pont alatt 1,96 m a boltválltól mérve. A köztük lévő pillér szélessége 1,88 m. A boltozat vastagsága 0,65 m, legmagasabb pontja és az út korona szintje közötti távolság ~0,64 m. A mederpillér mind a két oldalon jégtörőkkel van ellátva. A hidat több kőzettípus és kőzetváltozat felhasználásával építették. A legfontosabb típusok azonosítása és rövid jellemzés alapján megállapítható, hogy a környéken jellemzően előforduló magmás kőzeteket használták fel. A hidat felépítő kőzetek közül a durva kőzettörmelékes andezit tufa a leggyakoribb. Emellett azonosítható kőzetváltozatok közül a rózsaszín folyásos szövetű riolit, a hólyagüreges szürke riolit, illetve fekete andezitet lehet kiemelni. Az elemek faragottak, méretük változó. A nedvesség hatása jól látható volt a híd minden részén, így a kőelemeken is sok helyen a kőanyag szilárdságának csökkenésével járó mállási nyomokat lehetett megfigyelni, amit a helyszínen végzett Schmidt kalapácsos vizsgálat is kimutatott.

5 4. ábra A Rédey-Nagy patak hídja (bal), Károsodott homlokfal (jobb) A híd fugaanyagának állapota kedvezőtlen, a fugaszélesség változó, de a boltozaton legtöbb esetben 2 cm-nél szélesebb. A híd több részén fugahiány volt megfigyelhető, aminek a mértéke általában az 5 cm nem haladta meg. A fugahiányon és a mállás hatásán kívül a híd szerkezetén több helyen károsodások voltak. A boltozatokból néhány elem része vagy egésze kiesett, repedések nem láthatók rajtuk. A homlokfalakon és szárnyfalakon szintén megfigyelhető az elemek hiánya, illetve több kisebb repedés is található rajtuk. Az északkeleti homlokfal egy része komolyabban károsodott, a kőblokkok széttörtek, a fal kidomborodik és a repesésekben már a háttöltés anyaga látszik (4. ábra jobb). VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A boltozott hidakra vonatkozó útügyi műszaki előírás a vizsgálatok három különböző szintjét határozza meg. Az első a közelítő erőtani számítások szintje, ahol általában a tapasztalati, főleg szemrevételezésen és egyszerű helyszíni méréseken alapuló módszer alkalmazását javasolja. A szerkezeti analízis második szintjén az egyszerűbb kétdimenziós számítási módszerek alkalmazása célszerű, mint a támaszvonal eljárás és merev blokk módszer. A szerkezeti analízis harmadik szintjén pedig a bonyolultabb merev blokkos és az akár háromdimenziós modellezést is lehetővé tevő végeselemes és diszkrét elemes eljárásokkal kaphatunk pontos információt a szerkezet viselkedéséről. A hagyományos MEXE módszer még mindig széles körben használt boltozatok teherbírásának becslésére, ezért összehasonlító eredménynek ezzel a módszerrel is készült egy közelítő számítást. A szerkezeti analízis magasabb szintjén a támaszvonal eljárást alkalmazó Archie-M (demo) programmal, és a merev-blokkos módszert alkalmazó a sheffieldi egyetem által fejlesztett Ring 3.0 programmal készült a modellezés. A modellek részletes, teljeskörű leírását nem tartalmazza a cikk mindegyik híd esetére, minden módszert csak egy-egy hídon szemléltet, majd a végezetül összegzi az eredményeket és levonja a konklúziókat. A modellek számításaihoz szükséges bemenő paraméterek helyszíni, és laboratóriumi vizsgálatok eredményeiből származnak, valamint tartalmazzák a hidak leírásában szereplő károsodások hatásait is. MEXE MÓDSZER Ez a módszer a legáltalánosabban használt közelítő eljárás egynyílású hidak teherbírásának számítására, amit a II. világháború alatt Angliában fejlesztettek ki. A módszer kidolgozásának célja, annak egyszerű és gyors meghatározása, hogy egy adott híd elbír-e egy rajta áthaladó harckocsit. A számítás tapasztalati összefüggésekre épül, és módosító tényezők segítségével veszi figyelembe a különböző hatásokat. Erősen közelítő jellegű, viszont gyorsan és egyszerűen végezhető vele a számítás. A számítás során először egy idealizált tengelyterhet kell kiszámolni a boltozat vastagságából, a boltozat feletti töltés vastagságából és a támaszköz felhasználásával. Az így kapott idealizált tengelyteher értékét kell módosítani a nyílás és emelkedés arányát leíró, a boltozat alakját figyelembe vevő, a boltozat és töltés anyagát figyelembe vevő, a fugára jellemző, az állapotot figyelembe vevő

6 és a terhelő tengelyek számától függő tényezővel. A végeredményül kapott érték mutatja meg a hídra engedhető maximális tengelyteher nagyságát. A módszer pontos leírását az Útügyi Műszaki Előírás tartalmazza [8]. A módszer nem alkalmazható, ha az extradosz feletti feltöltés magassága nagyobb 1 méternél, a híd nem egynyílású, a híd ferdesége nagyobb 15 foknál, a híd nyílása nagyobb 18m-nél (inkább 10m-nél), vagy ha a hídnak jelentős károsodásai vannak. Az alkalmazási korlátokon kívül, a módszer további gyengesége, hogy nagy nyílású hidaknál alulértékeli, míg kis nyílásúaknál túlértékeli a teherbírást. A vizsgált hidakra az elvárt feltételek megfelelnek, azt kivéve, hogy a négyből három híd többnyílású. A számítást ennek ellenére ezekre is elvégeztük, mert elvileg, ha a hídpillér zömök. (M/Sz arány kisebb, mint 2), a híd nyílásai különálló, független ívekként, azaz egynyílásúként működnek. TÁMASZVONAL ELJÁRÁS Az eljárás a képlékeny határállapot-vizsgálaton alapszik. A számítás során azt kell igazolni, hogy a terheket egyensúlyozó támaszvonal mindig a boltozaton belül marad és legfeljebb a statikai határozatlanságnak megfelelő számú képlékeny csukló alakul ki. [8] A támaszvonal tulajdonképpen az ívben haladó erő nyomvonala, a terheket ezen vonal mentén képes tiszta nyomás révén felvenni a szerkezet. Ezt legszemléletesebben egy fordított kötélgörbeként lehet elképzelni. Vegyünk egy mindkét végén felfüggesztett kötelet. Mivel hajlítást nem tud felvenni, ezért olyan alakba rendeződik, amely csak húzás felvételére képes. Elméletben ezt megfordítva egy olyan görbét kapunk, amiben csak nyomás keletkezik. (Huerta 2006) Ha a boltozat anyagát nem végtelen, hanem véges szilárdságúnak vesszük fel, a támaszvonal egy meghatározott szélességű zónát alkot. Ezt a módszert alkalmazza az ARCHIE-M nevű szoftver, amellyel grafikus úton könnyen igazolható egy híd teherbírásának megfelelősége. A program adott teher, adott pozíciója esetén kiszámolja a támaszvonal helyzetét. Ha a támaszvonal az adott terhelés hatására nem hagyja el az ív illetve a pillér keresztmetszetét, a teherbírása elegendő az adott helyzet elviselésére. Ha vesszük a vizsgált hídon előfordulható legnagyobb terhet és ezt a legrosszabb pozícióba helyezzük, gyorsan ellenőrizhetővé válik, hogy a híd teherbírása a jelenlegi körülmények között megfelelő-e. A számításhoz ismerni kell a falazat szilárdságát, a blokkok és a töltés súlyát, valamint a belső súrlódási szögét. A programmal figyelembe vehetünk egyszerű károsodásokat, ráfalazást, akár többnyílású hidaknál is, de térbeli hatások figyelembe vételére nem alkalmas. A vizsgálatok során először a szerkezetek teherbírásának megfelelőségét vizsgáltuk a hidakra használatos magyar szabvány jelenlegi legnagyobb terhével ( A jelű teher), azt ellenőrizve, hogy a támaszvonal elhagyja-e a keresztmetszetet a jármű áthaladásakor (5. ábra). Az ábrán látható az éppen kialakult támaszvonal és szürkével jelölve az eddig igénybevett keresztmetszetek. A híd teherbírásával nem merült fel probléma az A jelű teher mértékadó helyei egyikén sem. 5. ábra Az A jelű teher áthaladása a Lókos patak hídján

7 A törőteher értékét egy egytengelyű teher segítségével határoztuk meg a hidakon, azt az esetet keresve, amikor a mértékadó helyen lévő teher értéke már nem növelhető tovább anélkül, hogy a támaszvonal ne hagyná el a szerkezet keresztmetszetét. Erre mutat példát a 6. ábra. Az itt látható esetben 1 cm-es fugahiányt vettünk figyelembe a Derék patak hídjának egészén. 6. ábra A kialakult támaszvonal a törőteher mértékadó pozíciója esetén (Derék patak hídja) MEREV-BLOKK MÓDSZER A módszer alapelvének kidolgozása Heyman (1982) valamint Gilbert és Melbourne (1994) [6] nevéhez fűződik. Az eljárás a képlékenységtan határállapot vizsgálatával határozza meg a boltozat törőterhének értékét. A számítás során a blokkok közötti kapcsolatot véges értékű súrlódási tényezőkkel jellemezi, a szerkezet anyagára pedig tökéletesen képlékeny anyagmodellt feltételez. A képlékeny teherbírási határállapotban a szerkezet egy törési mechanizmust alkot, amely általában négycsuklós mechanizmus vagy háromcsuklós mechanizmus oldalirányú elmozdulással, de esetenként nyírási-jellegű tönkremenetel is előfordulhat [6]. A Ring 3.0 szoftverben való modellezéshez pontosan kell ismerni a híd geometriai jellemzőit, és építőanyagainak szilárdsági paramétereit. A program figyelembe tudja venni: a boltív alakját, a pillér méretét, a háttöltés és a feltöltés jellemző adatait, a hídpálya adatait, a kőzettömbök súlyát, szilárdságát; a köztük fellépő súrlódási tényezőt; a háttöltés és feltöltés súlyát, belső súrlódási szögét, kohézióját. Többnyílású hidak, ráfalazás, talajfeszültségek, tehereloszlások, és egyszerűbb károsodások figyelembe vételére is alkalmas. A vázolt módszerrel igen látványos képet kaphatunk a boltozat lehetséges tönkremeneteli folyamatairól. A boltozott hidak nyílás/emelkedés aránya jelentős mértékben befolyásolja a kialakuló tönkremeneteli mechanizmust. Alacsonyabb boltozatoknál, ahol a nyílás/emelkedés aránya 4,0-nél nagyobb, általában a 3 csuklós törési mechanizmus a jellemző vízszintes elmozdulással. Magasabb boltozatoknál pedig főleg a 4 csuklós mechanizmus kialakulása várható. A vizsgált hidak modell eredményei igazolták is ezeket a számításokat. A Rédey-Nagy patak hídjának vizsgálatából kapott eredmények láthatjuk a 7.,8.,9. ábrákon. A műtárgy modelljén az általános állapot jellemzőkön kívül, a következő hibákat vettük figyelembe: a híd teljes felületén 50 mm-es fugahiánnyal számoltunk, a károsult homlokfal miatt a törés kialakulásánál a passzív földnyomás kedvező hatását figyelmen kívül hagytuk, a hiányzó boltozati elemek figyelembevételére a teljes boltív vastagságát csökkentettük az úton képződött nyomvályú miatt a feltöltés teherelosztó szerepét is csökkentettük. A 8.,9. ábrán már a javított híd tönkremenetele látható.

8 7. ábra Tönkremeneteli mechanizmus és nyomatéki ábra egytengelyű teher esetén (Rédey-Nagy patak hídja) 8. ábra Tönkremeneteli mechanizmus és nyíróerő ábra az A jelű teher esetén (Rédey-Nagy patak hídja) 9. ábra Tönkremeneteli mechanizmus és nyomatéki ábra az A jelű teher esetén (Rédey-Nagy patak hídja) Megvizsgáltuk, hogy a híd teherbírása a fentebb leírt hibáinak kijavítása után (hiányzó elemek, fugahiány, homlokfal, rossz állapotú kőzetek cseréje, útburkolat és feltöltés stb.) milyen mértékben változna. Az eredmények azt mutatják, hogy a megengedhető tengelyteher értéke a kicsivel több, mint másfél szeresére nőne. A törőteher megállapításánál használt egytengelyű teher hatására ennél a hídnál 4 csuklós tönkremeneteli mechanizmus alakult ki. A 10. ábrán pedig a Lókos patak hídjának nyírás jellegű tönkremenetelét láthatjuk vízszintes elmozdulással. 10. ábra Nyírás jellegű tönkremeneteli mechanizmus vízszintes elmozdulással (Lókos patak hídja)

9 EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE A hidak megengedhető tengelyterhének kiszámításához a modellekből kapott törőteher értékét el kell osztani egy 2 és 3 közötti biztonsági tényezővel [8]. Az így kapott eredmények már összevethetőek lesznek a MEXE módszerrel számolt eredményekkel. 2,5-ös biztonsági tényezővel számolva ezeket az értékeket láthatjuk a 2. táblázatban. Megengedhető tengelyteher [t] 2. táblázat A különböző módszerek eredményei Bükkös Derék Lókos Rédey- Nagy MEXE módszer Támaszvonal eljárás Merev-blokk módszer ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK Az újabb korszerű módszereket használó számítógépes programoktól nagy pontosságot várunk a törőteher meghatározásában. Ez részben teljesül, mert ezek a mechanikai modellek rendkívül jól közelítik a boltozott hidak működését és egyre több különböző hatást képesek figyelembe venni. Viszont sok olyan modell paraméterrel számolnak, amit a gyakorlati életben nagyon nehéz mérni vagy nehéz egy konkrét értékkel jellemezni. Ilyen például a merev-blokk módszernél az elemek közti súrlódási tényező, aminek meghatározására nincs a gyakorlatban bevált módszer és ilyen a támaszvonal eljárásnál a falazat szilárdsága is, aminek a meghatározása szintén nem egyértelmű, különböző mállottsági fokú és alapvetően is más szilárdságú és mechanikai tulajdonságú kőzeteknél. Jelentős szerepe van még mindegyik modellben a töltés és az útpálya együttes erőszétosztó szerepének, aminek a mérése vagy becslése szintén közelítő jellegű. Ezen hatások miatt ezekben az új módszerekben is marad még 5-20 %- nyi bizonytalanság, de ezek kezelhetőek és a pontosság a régi módszerekhez képes rengeteget javult. Nagy előnyük, hogy több féle károsodás figyelembevételére is lehetőség nyílik, így elemezhető a hidak jelenlegi és egy esetleges felújítás utáni állapota is. Segítségükkel felmérhetjük a károsodások hatását, a bonyolultabb módszerekkel pedig megismerhetjük a boltozatok terhelés alatti pontos viselkedését és így jobb lehetőségünk adódik a megfelelő beavatkozások, megerősítések elvégzésére. Az eredményekből látszik, hogy a MEXE módszer elfogadhatóan jól közelíti a többnyílású hidakat zömök pillérrel, bár természetesen négy mért híd alapján nem lehet általánosítani. Illetve az az állítás pedig, hogy a kis támaszközű boltozott hidak teherbírását túlbecsüli a módszer ismét igazolást nyert. Ez látható a Lókos patak hídjának esetében is. Boltozott hidak használhatósági követelményeinek ellenőrzésére sincs jelenleg kiforrott eljárás, sőt még a használhatósági követelmények sincsenek egyértelműen definiálva. Ezek vizsgálata szintén előtérbe fogja hozni a bonyolultabb háromdimenziós modellek használatát. IRODALOMJEGYZÉK 1. Andai P.: A mérnöki alkotás története, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1959, p Aydin A., Basu A.: Engineering Geology, 81., 1-14., Berkó D.: Mélyépítés, 5., , Gáll I.: Régi magyar hidak, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1970, Gálos M., Vásárhelyi B.: Kő, VII. (2), , Gilbert, M. and Melbourne, C.: The Structural Engineer, 72, , Gubányi-Kléber J., Vásárhelyi B.: Mélyépítés, 1., , Magyar Útügyi Társaság: Útügyi Műszaki Előírás 813/2005., Magyar Útügyi Társaság, Budapest, 2006, Orbán Z., Gutermann M.: Engineering Structures, 31., , Santiago Huerta.: Nexus Network Journal, 8. (2), , Pegon P., Pinto V. A., Géradin M.: Computers and Structures, 79, , 2001.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

BOLTOZATOS VASÚTI HIDAK REHABILITÁCIÓJA REHABILITATION OF RAILWAY ARCH BRIDGES

BOLTOZATOS VASÚTI HIDAK REHABILITÁCIÓJA REHABILITATION OF RAILWAY ARCH BRIDGES BOLTOZATOS VASÚTI HIDAK REHABILITÁCIÓJA REHABILITATION OF RAILWAY ARCH BRIDGES Papp Miklós műszaki igazgató Vertikor-Alpin Kft. ÖSSZEFOGLALÁS A boltozatos hidak fontos részét képezik az európai közlekedési

Részletesebben

dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu)

dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu) TÖRTÉNETI ÉPÍTMÉNYEK TARTÓSZERKEZETEINEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATA DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREKKEL dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu)

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS A T46691 azonosító számú OTKA projekt eredményeiről Számítási modellek és diagnosztikai eljárások fejlesztése műemlék jellegű, falazott hídszerkezetek teherbírásának megállapítására

Részletesebben

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. 1. Feladat Hajlítás és nyírás Végezzük el az alábbi gerenda keresztmetszeti vizsgálatait (tiszta esetek és lehetséges kölcsönhatások) kétféle anyaggal: S235; S355! (1)

Részletesebben

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM A FERIHEGYI IRÁYÍTÓTOROY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM 1. KIIDULÁSI ADATOK 3. 2. TERHEK 6. 3. A teherbírás igazolása 9. 2 / 23 A ferihegyi irányítótorony tetején elhelyezett

Részletesebben

A.2. Acélszerkezetek határállapotai

A.2. Acélszerkezetek határállapotai A.. Acélszerkezetek határállapotai A... A teherbírási határállapotok első osztálya: a szilárdsági határállapotok A szilárdsági határállapotok (melyek között a fáradt és rideg törést e helyütt nem tárgyaljuk)

Részletesebben

SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK

SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK Dr. Orbán Zoltán 1 Gelencsér Ivett 2 Dormány András 2 Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Pálossy, Scharle, Szalatkay:Tervezési

Részletesebben

RR fa tartók előnyei

RR fa tartók előnyei Rétegelt ragasztott fa tartók k vizsgálata Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék RR fa tartók előnyei Acélhoz és betonhoz képest kis térfogatsúly Kedvező szilárdsági és merevségi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK Acélszerkezetek II IV. Előadás Rácsos tartók szerkezeti formái, kialakítása, tönkremeneteli módjai. - Rácsos tartók jellemzói - Méretezési kérdések

Részletesebben

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat Teherfelvétel. Húzott rudak számítása 2. gyakorlat Az Eurocode 1. részei: (Terhek és hatások) Sűrűségek, önsúly és az épületek hasznos terhei (MSZ EN 1991-1-1) Tűznek kitett tartószerkezeteket érő hatások

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24.

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24. Acélszerkezetek 3. előadás 2012.02.24. Kapcsolatok méretezése Kapcsolatok típusai Mechanikus kapcsolatok: Szegecsek Csavarok Csapok Hegesztett kapcsolatok Tompavarrat Sarokvarrat Coalbrookdale, 1781 Eiffel

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

Rákóczi híd próbaterhelése

Rákóczi híd próbaterhelése Rákóczi híd próbaterhelése Dr. Kövesdi Balázs egyetemi docens, BME Dr. Dunai László egyetemi tanár, BME Próbaterhelés célja - programja Cél: Villamos forgalom elindítása előtti teherbírás ellenőrzése helyszíni

Részletesebben

A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit

A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit MÁV THERMIT Kft Városi vasutak szakmai nap Balatonfenyves, 2010. 03. 18-19. A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit Hézagnélküli vágányok stabilitása

Részletesebben

SDT VarioTwin Large. Az SDT Vario Twin egy új rendszer a lapos tetős szerelési megoldások között, amit a német SOLARDIREKT

SDT VarioTwin Large. Az SDT Vario Twin egy új rendszer a lapos tetős szerelési megoldások között, amit a német SOLARDIREKT feszültségi gyors 10 év szélcsatornában vizsgálattal könnyűszerkezetből Német szerelhetőség garancia vizsgált tesztelt készült minőség Adatlap és összeszerelési útmutató: SDT VarioTwin Large gyors telepíthetőség

Részletesebben

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok A végeselem módszer alapjai Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor 2. Alapvető elemtípusok - A 3D-s szerkezeteket vagy szerkezeti elemeket gyakran egyszerűsített formában modellezzük rúd, gerenda, 2D-s elemek,

Részletesebben

Kocsis János Zoltán építőmérnök hallgató, BME: A kaszaházi Zala-híd anyagtani véleményezése (2002. május) A híd rendeltetése, szerkezeti leírása

Kocsis János Zoltán építőmérnök hallgató, BME: A kaszaházi Zala-híd anyagtani véleményezése (2002. május) A híd rendeltetése, szerkezeti leírása Kocsis János Zoltán építőmérnök hallgató, BME: A kaszaházi Zala-híd anyagtani véleményezése (2002. május) A híd rendeltetése, szerkezeti leírása A kaszaházi Zala-híd a 74. sz. fkl. út 50+479 km szelvényében

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Acélszerkezetek kapcsolatai Csavarozott kapcsolatok kialakítása Csavarozott kapcsolatok

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 7 VII. A földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA 1. Földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA Valamely földművet, feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem

Részletesebben

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A FÖDÉMSZERKEZET: helyszíni vasbeton gerendákkal alátámasztott PK pallók. STATIKAI VÁZ:

Részletesebben

A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS-

A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS- A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS- Forgatónyomaték meghatározása G Á L A T A Egy erő forgatónyomatékkal hat egy pontra, ha az az erővel össze van kötve. Például

Részletesebben

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások Fa rácsostartók vizsgálata 1. Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Leggakoribb fa rácsos tartó kialakítások Változó magasságú Állandó magasságú Kis mértékben változó magasságú

Részletesebben

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Magyar Alagútépítő Egyesület BME Geotechnikai Tanszéke Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Czap Zoltán mestertanár BME Geotechnikai Tanszék Programok alagutak méretezéséhez 1 UDEC 2D program, diszkrét

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Erdészeti útügyi információs rendszerek

Erdészeti útügyi információs rendszerek Erdészeti útügyi információs rendszerek PÉTERFALVI József, MARKÓ Gergely, KOSZTKA Miklós 1 Az erdészeti útügyi információs rendszerek célja a feltáróhálózatok térképi vonalai és az azokhoz kapcsolt leíró

Részletesebben

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei Speciális tetőfedések és ács szerkezetei 57 Hajlatképzés A hajlatképzést többnyire a bádogos szerkezetek kiváltására alkalmazzák. Fő jellemzője, hogy kis méretű palákból jobbos vagy balos fedéssel íves

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 8. Előadás Kapcsolatok II. Hegesztett kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 8. Előadás Kapcsolatok II. Hegesztett kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 8. Előadás Kapcsolatok II. Hegesztett kapcsolatok Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus I. ZH STATIKA!!! Gyakorlás: Mechanikai példatár I. kötet (6.1 Egyenes tengelyű tartók)

Részletesebben

Diplomamunkám felépítése

Diplomamunkám felépítése Üregek távolhatása gránitos kőzetkörnyezetben Tóth Szilvia Konzulensek: Dr. Török Ákos, BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Poromb Péter, Mott MacDonald Magyarország Kft. Diplomamunkám felépítése

Részletesebben

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM - XL, FUGAFORM - XDL Ipari padlók tervezése, kivitelezése

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET BRUTT SAVER ÉPÜLETSZERKEZETMEGERŐSÍTŐ RENDSZER ALKALMAZÁSA. P A N N O N A R C H I K O N Kft.

TERVEZÉSI SEGÉDLET BRUTT SAVER ÉPÜLETSZERKEZETMEGERŐSÍTŐ RENDSZER ALKALMAZÁSA. P A N N O N A R C H I K O N Kft. TERVEZÉSI SEGÉDLET BRUTT SAVER ÉPÜLETSZERKEZETMEGERŐSÍTŐ RENDSZER ALKALMAZÁSA ÍRTA: Bukits Zoltán okl. építőmérnök, szerkezettervező P A N N O N A R C H I K O N Kft. KŐSZEG, ALSÓ KRT. 39./ SZOMBATHELY,

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES Zádori Gyöngyi irodavezető-helyettes Hunyadi László tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES A kis nyílású hídszerkezetek anyaga

Részletesebben

120 éves a Mária Valéria híd

120 éves a Mária Valéria híd 120 éves a Mária Valéria híd A régi és új találkozása a 2001. évi felújításnál - Hajóhíd 1842-1895 A híd rövid története -1893-ban felerősödött az igény állandó vashídra, meghívásos versenypályázat Cathry

Részletesebben

Egy főállás keresztmetszete

Egy főállás keresztmetszete Pápai Nagytemplom Pápa város nevezetességei közé tartozik a Szent István Plébánia Templom. A helyiek által katolikus nagytemplom nevezett templomot 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- készítés -

Részletesebben

Előadás /4 2015. február 25. (szerda) 9 50 B-2 terem. Nyomatékbíró kapcsolatok

Előadás /4 2015. február 25. (szerda) 9 50 B-2 terem. Nyomatékbíró kapcsolatok Előadás /4 2015. február 25. (szerda) 9 50 B-2 terem Nyomatékbíró kapcsolatok előadó: Papp Ferenc Ph.D. Dr.habil egy. docens EN 1993-1-8 1. Bevezetés 2. A tervezés alapjai 3. Kapcsolatok (csavarozott,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker

Részletesebben

Általános elvek. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Falazott szerkezetek megerősítése

Általános elvek. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Falazott szerkezetek megerősítése Gyufa skatulya címke; 1896 New York Palota; Budapest Általános elvek Falazott szerkezetek megerősítése LOGO A mérnöki tevékenység 1. MEGISMERÉS: KORABELI: - ÉPÍTŐANYAGOK - ÉPÍTÉSTECHNIKÁK - TRÜKKÖK (rejtett

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

Dermesztett teherhordó homokbeton szerkezetek roncsolásmentes szilárdságbecslővizsgálatai

Dermesztett teherhordó homokbeton szerkezetek roncsolásmentes szilárdságbecslővizsgálatai Dermesztett teherhordó homokbeton szerkezetek roncsolásmentes szilárdságbecslővizsgálatai Nondestructive testing (NDT) and compressive strength estimation of gypsum board and cured, thin, no-coarses concrete

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA rendszer kimenetei. A meteorológiai paraméterek gyakorlati felhasználása, sa, értelmezése Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA kimenetek

Részletesebben

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1 multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve STATIKAI SZÁMÍTÁSOK Tervezők: Róth Ernő, okl. építőmérnök TT-08-0105

Részletesebben

11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján)

11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján) 11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján) A számítás elve A számítás a közút forgalomból származó, a terhelés pontban várható, az előírásokkal összevethető mértékadó hangnyomásszntet

Részletesebben

Korszerű technológiák: zsugorodás-kompenzált és magasraktári ipari padlók

Korszerű technológiák: zsugorodás-kompenzált és magasraktári ipari padlók Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Korszerű technológiák: zsugorodás-kompenzált és magasraktári ipari padlók Dr. Zsigovics István adjunktus, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, BME Epo-Trend,

Részletesebben

B1.HIDAK,MŰTÁRGYAK TERVE

B1.HIDAK,MŰTÁRGYAK TERVE Kecskemét, 441. számú főút fejlesztése a 445. számú főút Kecskemét-Nagykörút között B1.HIDAK,MŰTÁRGYAK TERVE 140. sz. Cegléd-Szeged MÁV vv és a szervízutak alatt Variációk összehasonlítása- Engedély terv

Részletesebben

Betonburkolatú körforgalom A leromlási modell

Betonburkolatú körforgalom A leromlási modell Betonburkolatú körforgalom A leromlási modell Bencze Zsolt KTI Nonprofit Kft. Betonburkolat Egyesület Éves Konferenciája 2012 szeptember 12. A burkolat leromlásának meghatározása: Valamely paraméter változása,

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 3. Brutt Saver spirálok kőszerkezetekben - megerősítések A kő, mint tömeges építőanyag felhasználása egyre ritkább, értéke, szépsége miatt inkább díszítésre használják. Régi és új épületeinken is fontos

Részletesebben

MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN

MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN 2015 MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN Szerkesztette: Dr. Primusz Péter Témavezető: Dr. Péterfalvi József Lektorálta:

Részletesebben

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása Farkas Gy.-Huszár Zs.-Kovács T.-Szalai K. R forgalmi terhelésű utak - megnövekedett forgalmi terhelés - fokozott tartóssági igény - fenntartási idő és költségek csökkentése

Részletesebben

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK web-lap : www.hild.gyor.hu DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár e-mail : deme.ferenc1@gmail.com STATIKA 19. TARTÓK FOGALMA: TARTÓK A tartók terhek biztonságos hordására és azoknak a támaszokra történő

Részletesebben

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika

Részletesebben

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK Verzió 8.0 2013.11.20 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új szelvénykatalógusok... 2 1.2 Diafragma elem... 2 1.3 Merev test... 2 1.4 Rúdelemek

Részletesebben

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK Verzió 7.0 2012.11.19 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új makró keresztmetszeti típusok... 2 1.2 Támaszok terhek egyszerű külpontos pozícionálása...

Részletesebben

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János VASBETON SZERKEZETEK TERVEZÉSE 2 Szabvány A tartószerkezetek tervezése jelenleg Magyarországon és az EU államaiban az Euronorm szabványsorozat alapján

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGA KOMPLEX KÉRDÉSEK 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén 2. Lakópark építése mozgásveszélyes területen 3. Kereskedelmi épület építése felhagyott gyártelepen,

Részletesebben

Betonburkolatok alkalmazása az útfenntartásban, -felújításban

Betonburkolatok alkalmazása az útfenntartásban, -felújításban ÉPKO 2011 Csíksomlyó 2011. június 4. Betonburkolatok alkalmazása az útfenntartásban, -felújításban dr. Karsainé Lukács Katalin KTI Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat TARTALOM Betonburkolat előnyei a

Részletesebben

Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely

Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely Térinformatikai szoftverismeret I-II. BME Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Térinformatikus szakmérnök 2009/2010. tavaszi

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

Útügyi Akadémia: Útbiztonság Budapest, 28 February 2007

Útügyi Akadémia: Útbiztonság Budapest, 28 February 2007 Útügyi Akadémia: Útbiztonság Budapest, 28 February 07 EN 1317 : Hidakon alkalmazott visszatartó rendszerekre vonatkozó szabályozás Ütközéseknél felmerülő erők mérése, töréspróbák eredményei és F.E.M. Analízis

Részletesebben

Záróvizsga szakdolgozat. Mérési bizonytalanság meghatározásának módszertana metallográfiai vizsgálatoknál. Kivonat

Záróvizsga szakdolgozat. Mérési bizonytalanság meghatározásának módszertana metallográfiai vizsgálatoknál. Kivonat Záróvizsga szakdolgozat Mérési bizonytalanság meghatározásának módszertana metallográfiai vizsgálatoknál Kivonat Csali-Kovács Krisztina Minőségirányítási szakirány 2006 1 1. Bevezetés 1.1. A dolgozat célja

Részletesebben

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések Vízszintes kitűzések A vízszintes kitűzések végrehajtása során általában nem találkozunk bonyolult számítási feladatokkal. A kitűzési munka nehézségeit elsősorban a kedvezőtlen munkakörülmények okozzák,

Részletesebben

Építőmérnöki alapismeretek. Szerkezetépítés 2. ea Dr. Vértes Katalin

Építőmérnöki alapismeretek. Szerkezetépítés 2. ea Dr. Vértes Katalin Építőmérnöki alapismeretek Szerkezetépítés 2. ea Dr. Vértes Katalin Hídépítés története, alapjai Hídhasználat története ~ emberiség története (utak, vasutak átvezetése) Kereskedelem, közlekedés, turizmus,

Részletesebben

Az égéstermék-elvezető hő- és áramlástechnikai méretezése során figyelembe kell venni a szélnyomás értékét.

Az égéstermék-elvezető hő- és áramlástechnikai méretezése során figyelembe kell venni a szélnyomás értékét. A 2010. december 01.-én hatályba lépett MSZ 845:2010 szabvány 11. fejezete az égéstermék elvezető berendezések kitorkollásával kapcsolatban az alábbi előírásokat tartalmazza: Kitorkollás Építmény létesítése

Részletesebben

TARTÓK STATIKÁJA I. Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet)

TARTÓK STATIKÁJA I. Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet) Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet) 1. A program telepítése A ConSteel program telepítő fájlja a www.consteelsoftware.com oldalról tölthető le

Részletesebben

KÖTÉLSZERKEZETEK. Különleges Tartószerkezetek Hegyi Dezső Jegyzet kézirat 2012. v1 Kötélszerkezetek

KÖTÉLSZERKEZETEK. Különleges Tartószerkezetek Hegyi Dezső Jegyzet kézirat 2012. v1 Kötélszerkezetek KÖTÉLSZERKEZETEK A kötélszerkezetek olyan szerkezeti elemekből épülnek fel, melyek csak húzószilárdsággal rendelkeznek. Ez a valóságban azt jelenti, hogy a szerkezeti elemeink a geometriai kialakításuk

Részletesebben

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás tűz alatti eljárás A módszer célja 2 3 Az előadás tartalma Öszvérfödém szerkezetek tűz esetén egyszerű módszere 20 C Födém modell Tönkremeneteli módok Öszvérfödémek egyszerű eljárása magas Kiterjesztés

Részletesebben

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék IV. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, 2006. március 23-24. ... ha két méter,

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Preisz Csaba mérnök-tanár Műszaki mechanika Statikai alapfogalmak - Erőrendszer fogalma - Vektorokkal végezhető alapműveleteket (erők felbontása,

Részletesebben

MECHANIKA I. /Statika/ 1. előadás SZIE-YMM 1. Bevezetés épületek, építmények fizikai hatások, köztük erőhatások részleges vagy teljes tönkremenetel használhatatlanná válás anyagi kár, emberáldozat 1 Cél:

Részletesebben

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése MISKOLCI EGYETEM GÉPELEMEK TANSZÉKE OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPELEMEK II. c. tantárgyhoz GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 008. A lánchajtás tervezése során

Részletesebben

A Megyeri híd terhelésvizsgálatának támogatása földi lézerszkenneléssel

A Megyeri híd terhelésvizsgálatának támogatása földi lézerszkenneléssel A Megyeri híd terhelésvizsgálatának támogatása földi lézerszkenneléssel Dr. Lovas Tamás 1 Berényi Attila 1,3 dr. Barsi Árpád 1 dr. Dunai László 2 1 Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék, BME 2 Hidak

Részletesebben

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Toronymerevítık mechanikai szempontból Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját

Részletesebben

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE ALAPJÁN Dr. Móczár Balázs BME Geotechnikai Tanszék Szabványok MSz 14043/2-79 MSZ EN ISO 14688 MSZ 14043-2:2006 ISO 14689 szilárd kőzetek ISO 11259 talajtani

Részletesebben

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.

Részletesebben

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele Legnagyobb anyagterjedelem feltétele 1. Legnagyobb anyagterjedelem feltétele A legnagyobb anyagterjedelem feltétele (szabványban ilyen néven szerepel) vagy más néven a legnagyobb anyagterjedelem elve illesztett

Részletesebben

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3) Jegyzőkönyv a hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról () Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 2008-11-19, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 2008-11-26 A mérés célja A feladat két anyag

Részletesebben

A módosított Hoek-Brown törési kritérium

A módosított Hoek-Brown törési kritérium A módosított Hoek-Brown törési kritérium DR. VÁSÁRHELYI BALÁZS okl. építõmérnök (FÕMTERV Rt., Talajmechnikai Iroda, Budapest) A cikk célja a már Magyarországon is bemutatott Hoek-Brown törési elmélet általánosított

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA

A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA Pál Gábor igazgató Hunyadi László tervező Dési Attila Speciálterv Kft. A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA 2010 őszén

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu

Részletesebben

Támfal építés monitoring védelmében a Budapest körüli M0 útgyűrűn

Támfal építés monitoring védelmében a Budapest körüli M0 útgyűrűn Támfal építés monitoring védelmében a Budapest körüli M0 útgyűrűn Construction works and monitoring of a retaining wall on the M0 motorway ring around Budapest SZILVÁGYI László, WOLF Ákos Geoplan Kft,

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- vagy alapgerenda készítés - csőelemek

Részletesebben

Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint

Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint Joó Balázs Designing olted connections according to European standards The suject of the article is the

Részletesebben

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése Tóth László, Rózsahegyi Péter Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet Bevezetés A mérnöki

Részletesebben

FAM eszközök vizsgálatára vonatkozó szabványok felülvizsgálata

FAM eszközök vizsgálatára vonatkozó szabványok felülvizsgálata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nagyfeszültségű Laboratórium FAM eszközök vizsgálatára vonatkozó szabványok felülvizsgálata Cselkó Richárd Dr. Berta István, Dr. Kiss István, Dr. Németh Bálint,

Részletesebben

Elvégezni a motor kezelését Bishop's Original termékkel, mely csökkenti a súrlódást és a motor elhasználódását és a jellemzők következetes mérése.

Elvégezni a motor kezelését Bishop's Original termékkel, mely csökkenti a súrlódást és a motor elhasználódását és a jellemzők következetes mérése. NANTESI EGYETEM NANTESI EGYETEM ÁLLAMI MŰSZAKI EGYETEM E.M.S.M. 1 Rue de la Noe 44072 NANTES CEDEX Tel: (40) 74.79.76 Műszai Intézet Technológia és gyártás Saját jelzés: TTPLM/AD/270 79 Motor- és géplaboratórium

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu

Részletesebben

3 Technology Ltd Budapest, XI. Hengermalom 14 3/24 1117. Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben

3 Technology Ltd Budapest, XI. Hengermalom 14 3/24 1117. Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben 1117 Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben 1117 NASTRAN végeselem rendszer Általános végeselemes szoftver, ami azt jelenti, hogy nem specializálták, nincsenek kimondottam valamely terület számára

Részletesebben