dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu)"

Átírás

1 TÖRTÉNETI ÉPÍTMÉNYEK TARTÓSZERKEZETEINEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATA DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREKKEL dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu) ÖSSZEFOGLALÁS A történeti építmények tartószerkezeteinek állapot értékelése, várható maradék élettartamának megállapítása, valamint élettartamának meghosszabbítása hatékony megerősítési, felújítási és karbantartási módszerekkel, egyre nagyobb jelentőséggel bír világszerte. Kutatócsoportunk témához kapcsolódó fő tevékenységei: történeti tartószerkezetek károsodási folyamatainak vizsgálata, különféle diagnosztikai módszerek hatékonyságának elemzése a szerkezeti károsodások típusának és mértékének felkutatásában, a szerkezetek állapotának és élettartamának értékelésére alkalmas módszerek kidolgozása, valamint a numerikus modellezési módszerek alkalmazása a szerkezetek megbízhatóságának valamint a maradék élettartamának megállapításához. KULCSSZAVAK/KEYWORDS Történeti építmények, diagnosztika, rehabilitáció Historical structures, diagnostics, rehabilitation BEVEZETŐ Meglévő építmények aktuális állapotának megfelelő ismeretéhez diagnosztikai vizsgálatok elvégzése szükséges. A vizsgálati eredmények ismeretében a szerkezetek állapot-értékelése elvégezhető, majd a szükséges beavatkozás (felújítás, megerősítés, stb.) módja és időpontja tervezhető, ezáltal optimális költségráfordítás érhető el. A rendszeres időközönként elvégzett állapotfelméréssel jól követhetővé válik a szerkezetek romlási folyamata, valamint a szerkezet várható élettartama is prognosztizálható. Ez különösen fontos teherviselő tartószerkezeti elemek esetében. A történeti építmények esetében gyakori, hogy a roncsolásos vizsgálatok nem megengedhetők, mivel a szerkezet és az építőanyagok egyaránt értékesek, egyediek. Az ilyen esetekben kizárólag roncsolás-mentes, vagy nagyon minimális roncsolással járó

2 vizsgálatokkal kell a szerkezet aktuális állapotát - sőt sok esetben a teherviselő elemek típusát, méreteit, egyéb jellemzőit is - meghatározni. A roncsolás-mentes vizsgálati módszerek egyik nagy előnye, hogy általában gyorsan végrehajthatók és egyes eljárások nem igényelnek közvetlen kontaktot a szerkezettel. Minden esetben figyelembe kell azonban venni, hogy a legtöbb esetben több eljárás kombinációjára van szükség annak érdekében, hogy a szerkezet állapotáról megfelelő biztonsággal lehessen véleményt alkotni. Kutatócsoportunk számos olyan hazai és nemzetközi kutatási projektben vett részt az elmúlt időszakban amelynek fő célkitűzése történeti építmények tartószerkezeteinek vizsgálata volt. A kutatási projektek legfontosabb eredményeinek ismertetésén túl az előadásban esettanulmányokon keresztül mutatjuk be a szerkezetdiagnosztikai módszerek hatékony alkalmazását történeti építmények állapotának vizsgálatára valamint felújításának előkészítésére. TÖRTÉNETI ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA IPA PROJEKT A Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési program keretében a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar és az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem Építőmérnöki Kar közös részvételével egy nemzetközi kutatási projekt indult szeptemberében (1. ábra). 1. ábra: IPA Határon Átnyúló Együttműködési program A kutatási projekt során történeti építmények statikai állapotának vizsgálatára és a romlási folyamatok elemzése révén az építmények tartószerkezeteinek várható élettartamának meghatározására dolgoztunk ki diagnosztikai és analitikus módszereket. A kutatás keretében egy olyan többlépcsős állapot értékelési eljárás került kifejlesztésre tipikus kialakítású, kő-és tégla anyagú építmények megbízhatóságának megállapítására, amely magában foglalja a teherbírás és a használhatóság értékelését, valamint segítséget nyújt a várható élettartam meghatározására.

3 Az eljárás elemeinek kidolgozásához statisztikai elemzést hajtottunk végre a kijelölt szerkezettípusokon, numerikus vizsgálatokat hajtottunk végre az építmények szerkezeti viselkedésének elemzésére, új közelítő eljárásokat dolgoztunk ki a szerkezetek megbízhatóságának és használhatóságának értékelésére, a károsodási folyamatok elemzésére, valamint roncsolásmentes diagnosztikai eljárásokat használtunk fel a számításokhoz szükséges bemenő paraméterek meghatározására. A kutatás keretében áttekintettük és értékeltük a rendelkezésre álló (elsősorban roncsolásmentes) vizsgálati módszereket régi kő-és tégla falazatú építmények belső állapotának, és kívülről nem mérhető geometriai jellemzőinek felmérésére. A vizsgálatban elsősorban az intézményünk által rendelkezésre álló illetve a projekt során beszerzésre került eszközök hatékonyságának elemzésére fókuszáltunk. A diagnosztikai vizsgálatok végrehajtásában a két partner intézmény közösen vett részt (2. és 3. ábra). 2. ábra: Vizsgálatok végrehajtása az eszéki vár falazatán 3. ábra: Vizsgálatok a pécsi régió falazott szerkezetű műtárgyán

4 TÉGLA- ÉS KŐ ANYAGÚ HIDAK VIZSGÁLATA NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A Nemzetközi Vasútegylet 2003-ban a cikk szerzőjének kezdeményezésére és vezetésével indította el kutatási projektjét "Tégla,- és kő boltozatú hidak teherbírás értékelési módszereinek fejlesztése, felújításának optimalizálása és adatbázisának létrehozása" címmel. A projekt munkaprogramja az alábbi fő témakörökkel foglalkozott: 1. munkacsomag: Boltozott hidak teherbírás értékelési módszereinek fejlesztése. 2. munkacsomag: Boltozott hidak vizsgálati módszereinek fejlesztése (ajánlások roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatokra, boltozott hidak hibakatalógusa, ajánlások boltozatok próbaterhelésére). 3. munkacsomag: Boltozott hidak felújítási módszereinek elemzése és fejlesztése (ajánlások boltozott hidak felújítására és megerősítésére, új megerősítési módszerek értékelése). 4. ábra: Kőboltozatú híd diagosztikai vizsgálata A 2008-ban lezáruló projekt során kidolgozott ajánlások a boltozott hidak területén a tudomány jelenlegi állásának megfelelő ismeretanyagot foglalták össze. Intézményünk a szerkezetek roncsolásmentes diagnosztikai módszereinek alkalmazására dolgozott ki gyakorlati útmutatót. A nemzetközi munka során bebizonyosodott az is, hogy számos olyan terület van, ahol további kutatásokra lenne szükség, mint például a boltozott hidak viselkedése sokszor ismétlődő forgalmi terhek hatására, károsodásokkal rendelkező boltozatok teherbírásának meghatározása és romlási folyamatainak leírása időtől függő paraméterekkel, a hidak használhatósági kritériumainak meghatározása.

5 Az említett problémák megoldására 2011-ben egy új projekt fázis indult, többek között Kutatócsoportunk részvételével. Ennek eredményei 2014 végére várhatóak. ESETTANULMÁNYOK Az alábbi esettanulmányok a kutatási eredményeink gyakorlatban történő alkalmazásáról mutatnak be példákat. Az itt bemutatott példákon túl az előadás során további 1. ESETTANULMÁNY: KŐBOLTOZATÚ ALAGÚT DIAGNOSZTIKÁJA A Budapest Széchenyi rakparton található, 1860-as években épült kőboltozatú alagutak teherbíró képességével kapcsolatban kételyek merültek fel. A Duna folyamon levonuló júniusi rekord magasságú árvíz a közút illetve a villamos pálya alatt húzódó alagutakat, a 2-es villamos vasúti pályája Duna felőli vágánya alatt több helyen kiüregelte. Vizsgálataink célja a villamos pálya alatt húzódó boltozott alagutak meglétének, kitöltöttségének és állapotának felmérése volt roncsolásmentes illetve minimális roncsolással járó diagnosztikai módszerekkel. Mivel a rakpart felől az alagutak kőfallal le vannak zárva ezért a vizsgálatot csak kívülről, az alagutak feltárása nélkül lehetett elvégezni. Az egyik alagút jelenleg befalazott bejáratát és eredeti tervrajzát mutatja be az 5. ábra. 5. ábra: Kőboltozatú alagút a Széchenyi rakparton A diagnosztikai vizsgálatokat duálfrekvenciás georadarral (6. ábra) és nagy felbontású videoendoszkóppal (7. ábra) végeztük a felszínen megjelenő károsodások elemzése mellett.

6 6. ábra: Radarvizsgálatok végrehajtása a kőfalon és a járda felületén keresztül 7. ábra: Videoendoszkópos vizsgálatok végrehajtása a kőfalon és a járda felületén keresztül A különböző roncsolásmentes módszerekkel végrehajtott vizsgálatok összevetése (8. ábra) igazolta, hogy a radarvizsgálatok alkalmasak voltak az alagutak elhelyezkedésének és rejtett geometriai jellemzőinek közelítő meghatározására. Az endoszkópos vizsgálatok segítséget nyújtottak a radarképek mélység szerinti kalibrációjához és a radarképen látható reflexiók és egyéb anomáliák magyarázatához. A módszer segítségével a boltozat feletti útpálya rétegrendje is megállapítható volt, így a szerkezeti analízishez szükséges alapvető bemenő paramétereket meg lehetett határozni. Merev-blokk módszerrel végrehajtott szerkezeti analízissel az alagutak terhelhetősége és szerkezeti biztonsága megállapítható volt (9. ábra). A számításokhoz szükséges bemenő paraméterek bizonytalanságát valószínűségelméleti alapon vettük figyelembe. További vizsgálatok lehetőséget nyújtanának a bemenő adatok pontosítására, így a szerkezet kimutatható megbízhatósága is növekedne.

7 8. ábra: Az eredeti tervek összevetése a roncsolásmentes diagnosztikai vizsgálatok eredményeivel 9. ábra: A kőboltozat törési mechanizmusa villamos terhelés és B jelű közút teher hatására 2. ESETTANULMÁNY: TÉGLAÉPÜLET FALAZATAINAK ÉS FÖDÉMEINEK VIZSGÁLATA Egy 19. században épült épület statikai ellenőrzéséhez kapcsolódóan roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatokat hajtottuk végre az épület teherhordó falain és födémein. A roncsolásos vizsgálatok a falazatok mechanikai jellemzőinek meghatározására irányultak. Ennek keretében különböző átmérőjű fúrt mintákat vettünk a szerkezetből. A minták egyik csoportjánál a falazatot alkotó anyagok jellemzőit külön-külön vizsgáltuk,

8 és a falazatra jellemző kompozit szilárdságot ezek ismeretében számítási összefüggések segítségével határoztuk meg. A másik csoport esetében a szilárdságot a tégla és habarcs alkotóelemeket egyaránt tartalmazó fúrt mintákon mértük (10. ábra). Ez a módszer alkalmas a falazat alakváltozási jellemzőinek mérésére is elmozdulás vezérelt terheléssel. A falak és födémek belső szerkezetét, belső anomáliáit és rétegrendjét duálfrekvenciás radarral és videoendoszkóppal történő mérések kombinációja alapján határoztuk meg (11. ábra). 10. ábra: A falazatból kifúrt minták szilárdsági és alakváltozási jellemzőinek vizsgálata laboratóriumban 11. ábra: Poroszsüveg födém szerkezetének és rétegrendjének vizsgálata roncsolásmentes diagnosztikával

9 IRODALOMJEGYZÉK Déry A: Öt könyv a régi építészetről. Gyakorlati műemlékvédelem. TERC Kft Orbán, Z., Gutermann, M.: Assessment of masonry arch railway bridges using non-destructive in-situ testing methods, Engineering Structures, Vol. 31, pp , Orbán, Z., Balogh, T., Examination of existing structures and preparation of their rehabilitation helped by in-situ testing methods, 6th PhD & DLA Symposium, Pécs, October Orbán, Z., Balogh, T., "Assessment of masonry arch bridges using nondestructive testing methods", ARCH 13-7th International Conference on Arch Bridges, Trogir-Split, 2-4 October, 2013.

KŐSZERKEZETŰ HIDAK SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSE COMPUTERIZED MODELING OF STONE MASONRY ARCH BRIDGES

KŐSZERKEZETŰ HIDAK SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSE COMPUTERIZED MODELING OF STONE MASONRY ARCH BRIDGES KŐSZERKEZETŰ HIDAK SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSE COMPUTERIZED MODELING OF STONE MASONRY ARCH BRIDGES Bögöly Gyula 1, Dr. Görög Péter 1 1 BME, építőmérnöki kar, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Köszöntô. 1 Tartalom. Bevezetô. Index SÍNEK VILÁGA KÜLÖNSZÁM. állapotának értékelése 18. Vörös József A MÁV-hídszolgálat elmúlt három éve 2

Köszöntô. 1 Tartalom. Bevezetô. Index SÍNEK VILÁGA KÜLÖNSZÁM. állapotának értékelése 18. Vörös József A MÁV-hídszolgálat elmúlt három éve 2 Bevezetô 1 Tartalom Dr. Mosóczi László Köszöntô 1 Vörös József A MÁV-hídszolgálat elmúlt három éve 2 Dr. habil Farkas György, Völgyi István Új híddiagnosztikai eljárások 8 Duma György Beton-, vasbeton

Részletesebben

1. Bevezetés. Szerző(k) Gulyás András. Kivonat

1. Bevezetés. Szerző(k) Gulyás András. Kivonat Települések közötti kistérségi közlekedési kapcsolatok javítását célzó programok többkritériumos értékelése az útállapotok és a bizonytalanság figyelembevételével Szerző(k) Gulyás András Kivonat A települések

Részletesebben

SÍNEKVILÁGA A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. PÁLYA ÉS HÍD SZAKMAI FOLYÓIRATA 230 ÉVES A MÉRNÖKKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON

SÍNEKVILÁGA A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. PÁLYA ÉS HÍD SZAKMAI FOLYÓIRATA 230 ÉVES A MÉRNÖKKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON A tizenhat éves sikeres múltra visszatekintő Gradex Kft. magasan képzett szakembergárdával vállalja közlekedési létesítmények mélyépítési munkáinak tervezését és kivitelezését. Ezen belül tervezéssel együtt

Részletesebben

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS jármûvek irányítása Gépjármû-sebességváltók

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS jármûvek irányítása Gépjármû-sebességváltók jármûve A jövô A Magyar Jármûipar Tudományos Lapja 211 3I4 www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS projekt eredményei Oszlopban haladó jármûvek irányítása Eco-driving méréstechnika Gépjármû-sebességváltók

Részletesebben

Szakmai háttéranyag a. Részletes leírás

Szakmai háttéranyag a. Részletes leírás Szakmai háttéranyag a TÁMOP - 4.2.2.B-10/1--2010-0009 Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben Záró Projekt Előrehaladási Jelentéshez - Részletes leírás Jelentési periódus:

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Szontágh Krisztina. Pécs, 2014.

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Szontágh Krisztina. Pécs, 2014. DOKTORI ÉRTEKEZÉS Szontágh Krisztina Pécs, 2014. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Programvezető: Dr. Buday-Sántha Attila/Dr. Varga Attila

Részletesebben

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása Budapest, 2012.05.31. Szerkesztette: Gonda János Felelős kiadó: Gábori László Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mikula László mérnök ezredes. A minőségbiztosítási kockázatok menedzselése a Magyar Honvédség katonai konfigurációinak beszerzési életciklusában

Mikula László mérnök ezredes. A minőségbiztosítási kockázatok menedzselése a Magyar Honvédség katonai konfigurációinak beszerzési életciklusában ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Mikula László mérnök ezredes A minőségbiztosítási kockázatok menedzselése a Magyar Honvédség katonai konfigurációinak beszerzési életciklusában című

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI ÉS TELEMATIKAI EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT. Éves jelentés 2008

KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI ÉS TELEMATIKAI EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT. Éves jelentés 2008 KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI ÉS TELEMATIKAI EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT Éves jelentés 2008 A Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont a Budapesti Műszaki Főiskola önálló kutatásszervezési és kutatásmenedzselési

Részletesebben

Kö szön tő SÍNEK VILÁGA KÜLÖNSZÁM. Bevezető TARTALOM INDEX

Kö szön tő SÍNEK VILÁGA KÜLÖNSZÁM. Bevezető TARTALOM INDEX Bevezető 1 TARTALOM Erdődi László A MÁV hídszolgálat elmúlt három éve 2 Solymossy Imre Az Északi vasúti Duna-híd tervezése 9 Dr. Horvát Ferenc Vasúti pálya átvezetése a hídon 14 In memoriam Sárkány László

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M 2 0 07. D E C E M B E R tartalom 1 Kovács Tamás A nagyteljesítményű betonok alkalmazás hidakban - helyzetkép és aktuális feladatok

Részletesebben

SÍNEKVILÁGA KÜLÖNSZÁM. Tisztelt pályás és hidász Munkatársaim! Tisztelt Olvasó! Köszöntó. TarTalom. Csek Károly Köszöntő 1

SÍNEKVILÁGA KÜLÖNSZÁM. Tisztelt pályás és hidász Munkatársaim! Tisztelt Olvasó! Köszöntó. TarTalom. Csek Károly Köszöntő 1 Köszöntó 1 TarTalom Csek Károly Köszöntő 1 Vörös József Az európai és a hazai szabványok összefüggései 2 Daczi László Az Innotrack projekt ismertetése 6 Vörös Tibor Vasúti építészet Szabványtervek a vasúti

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSBAN. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSBAN. Doktori (PhD) értekezés tézisei Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Boga-Pohl Patricia Sopron 2013 Doktori Iskola: Széchenyi István Gazdálkodás-

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

KLÍMAADAPTÁCIÓ EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK EGY TRANSZNACIONÁLIS PROJEKT KAPCSÁN 171

KLÍMAADAPTÁCIÓ EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK EGY TRANSZNACIONÁLIS PROJEKT KAPCSÁN 171 Uzzoli Annamária 169 Földi Zsuzsa 170 KLÍMAADAPTÁCIÓ EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK EGY TRANSZNACIONÁLIS PROJEKT KAPCSÁN 171 BEVEZETÉS Az utóbbi évek tapasztalatai és kutatási eredményei alapján megállapítható,

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS Írta: Szentgyörgyvölgyi Rozália Témavezető: Dr. Szűts István egyetemi

Részletesebben

SÍNEKVILÁGA 2011/6. Kedves Olvasóink! Köszöntó. TarTalom. Vörös József Köszöntő 1. Herbert Zück A vasúti sín örvényáramos vizsgálata 2

SÍNEKVILÁGA 2011/6. Kedves Olvasóink! Köszöntó. TarTalom. Vörös József Köszöntő 1. Herbert Zück A vasúti sín örvényáramos vizsgálata 2 sinek63_mester 12/6/2011 9:38 PM Page 1 Köszöntó 1 TarTalom Vörös József Köszöntő 1 Herbert Zück A vasúti sín örvényáramos vizsgálata 2 Gaál József Magyar vállalat a vasúti gyomirtás élvonalában 8 Lőkös

Részletesebben

Fővédnök: Schváb Zoltán, közlekedésért felelős helyettes államtitkár

Fővédnök: Schváb Zoltán, közlekedésért felelős helyettes államtitkár I D. D R. G Á S P Á R L Á S Z L Ó Ú T Ü G Y I T E C H N O L Ó G I A I T O V Á B B K É P Z É S MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: AL-2755 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 01-0505-05 Fővédnök:

Részletesebben

Közel nulla energiaigényû középületek követelményrendszere dél- és kelet-európai országokban (RePublic_ZEB projekt)

Közel nulla energiaigényû középületek követelményrendszere dél- és kelet-európai országokban (RePublic_ZEB projekt) Közel nulla energiaigényû középületek követelményrendszere dél- és kelet-európai országokban (RePublic_ZEB projekt) Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Dr. Magyar

Részletesebben

Szervezetfejlesztés az Egri Törvényszéken

Szervezetfejlesztés az Egri Törvényszéken Szervezetfejlesztés az Egri Törvényszéken BESZÁMOLÓ Teljesítménymenedzsment beavatkozási területen a szervezeti célok meghatározására, valamint a szervezeti teljesítményindikátorok kidolgozásának támogatására

Részletesebben

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS Dr. Szabó Gyula 1 - Dr. habil. Krajnc Zoltán 2 CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A szerzők összegzik a Társadalmi

Részletesebben

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László Magyar Tudomány hídszerkezetek Vendégszerkesztő: Kollár László Megjegyzések a globális felmelegedéshez Töprengések a vízről Az atomi ütközések nyomában Csillagok és atommagok Controllare necesse est 2008

Részletesebben

ICG Ex Ante Consulting Bécsi út 3-5. V/56. H-1023 Budapest, Hungary Tel: +361 321 1773 Fax:+361 321 1772 E-mail: info@icg-exante.

ICG Ex Ante Consulting Bécsi út 3-5. V/56. H-1023 Budapest, Hungary Tel: +361 321 1773 Fax:+361 321 1772 E-mail: info@icg-exante. ICG Ex Ante Consulting Bécsi út 3-5. V/56. H-1023 Budapest, Hungary Tel: +361 321 1773 Fax:+361 321 1772 E-mail: info@icg-exante.hu A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Részletesebben

TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes

TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes A központi költségvetési szervek feladatait jellemző költségvetési feladatmutatók kidolgozását és alkalmazását befolyásoló

Részletesebben

Tartalomjegyzék MÛSZAKI SZEMLE. Jancsó Árpád 3. Elsõ folytvasból épült közúti hidunk. Dr. Kiss Zoltán, Becski Álmos 6

Tartalomjegyzék MÛSZAKI SZEMLE. Jancsó Árpád 3. Elsõ folytvasból épült közúti hidunk. Dr. Kiss Zoltán, Becski Álmos 6 MÛSZAKI SZEMLE I. évfolyam, 3-4. szám Tartalomjegyzék A szerkesztõség címe: 3400 Kolozsvár, B-dul 21. Decembrie 1989., nr. 116. Tel/fax: 40-60-190825, 194042 Levélcím: RO - 3400 Cluj, P.O.B 1-140. E-mail:

Részletesebben

A minőségirányítás eszközei

A minőségirányítás eszközei A minőségirányítás eszközei Bevezetés A minőségirányítás eszközei között bemutatott minőségtechnikák általában valamely minőséggel kapcsolatos probléma megoldását segítik elő. Egy adott szervezet minőségjavítása

Részletesebben