Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János"

Átírás

1 Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

2 VASBETON SZERKEZETEK TERVEZÉSE 2

3 Szabvány A tartószerkezetek tervezése jelenleg Magyarországon és az EU államaiban az Euronorm szabványsorozat alapján történik. A (vas)beton szerkezetek tervezésére az Eurocode 2. szabvány vonatkozik 3

4 EN 1992 Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése EN Általános előírások és az épületekre vonatkozó szabályok EN Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre EN Hidak EN Gátak és folyadéktároló szerkezetek

5 Teherbírási határállapotok: A szilárdság kimerülése EC0 szerint: helyzeti állékonyság elvesztése A tartószerkezet vagy a tartószerkezeti elem szilárdsági tönkremenetele vagy túlzott mértékű alakváltozása, amikor a tartószerkezet építőanyagainak szilárdsága domináns. Az altalaj törése, vagy túlzott mértékű alakváltozása, ahol a talaj, vagy a kőzet szilárdsága az ellenállásban jelentős szerepet játszik. A tartószerkezet, vagy a tartószerkezeti elemek fáradási törése.

6 Használhatósági határállapotok: Alakváltozásokkal Lengésekkel Repedezettséggel összefüggő határállapotok.

7 HATÁSKOMBINÁCIÓK Teherbírási határállapotok vizsgálatánál: Tartós vagy ideiglenes tervezési állapot Rendkívüli tervezési állapot Szeizmikus tervezési állapot

8 HATÁSKOMBINÁCIÓK Használhatósági határállapotok vizsgálatánál: Karakterisztikus (ritka) kombináció ψ 0 az irreverzibilis határállapotokhoz (pl. repedésmentesség) Gyakori kombináció ψ 1 a reverzibilis határállapotokhoz (pl. eltolódások, lengések) Kvázi-állandó kombináció ψ 2 a hosszantartó hatásokhoz (pl. alakváltozások, repedéstágasság)

9 HATÁSKOMBINÁCIÓ teherbírás Tartós és ideiglenes tervezési állapothoz: Általában: Alternatív lehetőség épületekre (az alábbiak közül kedvezőtlenebbet kell figyelembe venni) a) b)

10 HATÁSKOMBINÁCIÓ használhatóság Karakterisztikus kombináció (repedésmentesség igazolása ): Gyakori kombináció (feszített vasbetonszerkezetek repedés-korlátozása; épületek alakváltozásának korlátozása és térbeli merevségének ellenőrzése) : Kvázi állandó kombináció: (a tartós hatások következményeinek, a szerkezeti elemek eltolódásának, a vasbeton szerkezet repedéstágasságának vizsgálatához)

11 HATÁSKOMBINÁCIÓ - rendkívüli Kétféle kombináció vizsgálata szükséges: az egyik tartalmaz egy rendkívüli hatást (A d ), pl. jármű ütközés (közvetlen hatás) a másik a rendkívüli eseményt követő helyzetre vonatkozik, ahol már A d =0, de figyelembe kell venni a közvetett hatásokat (pl. megváltozott geometria, megváltozott anyagjellemzők)

12 Határállapotok vizsgálata Teherbírási határállapotok: Hajlítás Külpontos nyomás Nyírás Csavarás Átszúródás

13 Használhatósági határállapotok Normálfeszültségek korlátozása (irreverzilibilis határállapotok megelőzése) karakterisztikus komb. képlékeny alakváltozások megelőzése az acélokban túlzott nyomófeszültségek miatti hosszirányú repedések megelőzése a betonban Repedésmentesség, dekompresszió vagy rep.korlátozás - gyakori v. kvázi-állandó kombináció megfelelő tartósság vizuális megjelenés Alakváltozások korlátozása kvázi-állandó komb. csatlakozó szerkezetek károsodásának megelőzése vizuális megjelenés fenntartási problémák megelőzése (pl. vízelvezetés)

14 Tartósság Tervezett élettartam Szokásos építmények esetén min. 50év Monumentális építmények (hidak, kórházak stb) min. 100év A beton tartóssága : EN 206-1:2000 szabvány 4. fejezete Környezeti (kitéti) osztály Betonacél tartóssága: Betontakarás minimális értéke 15

15 VASBETONSZERKEZETEK Eurocode szerint Beton: Megnevezés, jelölés: C30/37 XC3-24-képlékeny-MSZ4798-1:2004 Szilárdsági osztályok C16/20 - C90/105 Tartóssági követelmények környezeti osztályok minimális betonszilárdsági osztályok minimális betonfedés Időtől függő anyagjellemzők szilárdság időbeli (ki)alakulása zsugorodás kúszás

16 Beton Megnevezés: C30/37 X0-24-F3 X0: Környezeti osztály 24: maximális szemnagyság F3: konzisztencia

17 Tartósság - környezeti osztályok X0 XC XS XD XF XA nincs korróziós kockázat karbonátosodás okozta korrózió tengervízből származó klorid okozta korrózió klorid okozta korrózió fagyás-olvadás okozta korrózió agresszív környezet okozta korrózió

18 19

19

20 környezeti osztályok magasépítés

21 környezeti osztályok mélyépítés

22 környezeti osztályok ipari építmények

23 Tartósság - minimális betonszilárdsági osztályok

24 Betonfedés - betontakarás A megfelelő betonfedés célja: A tartóssági követelmények kielégítése A betonacél korrózió elleni védelme A betonacél tűz elleni védelme A kapcsolati erők biztonságos átadása Betonfedés A betonfelület és a betonacél ahhoz legközelebbi pontja közötti távolság cnom 25

25 Szükséges betontakarás c nom =c min + c dev ahol: c nom : a névleges betontakarás (betonfedés) értéke c min : a minimális betonfedés értéke c dev : a méreteltérések tervezéskor való figyelembevétele Általános esetben a c dev értéke 10mm 26

26 Tartósság - minimális betonfedés c min,b, c min = max c min, dur + c dur,γ, - c dur,st - c dur,add 10mm c min,b tapadáshoz szükséges min.betonfedés, ált. betonacélátmérő (Ø) c min,d - tartósság miatt szükséges betonfedés, a környezeti osztály függvénye

27 c min, dur értéke 28

28 Példák C nom értékének meghatározására Lakóépület közbenső födém: Környezeti osztály : Karbonátosodás száraz vagy állandóan nedves környezetben XC1 betonminőség C20/25 Szerkezeti osztály : Tervezési élettartam 50 év, XC1 környezeti osztály, betonminőség C20/25 S4 Felületszerkezet esetén a szerkezeti osztály eggyel csökkenthető, így S3 29

29 Példák C nom értékének meghatározására Ø14-es alkalmazott fővasalás esetén: c min,b = 14mm c min,dur = 10mm c dev = 10mm c min = max (14; 10; 10) = 14mm c nom = c min + c dev = = 24mm célszerűen 5mmre kerekítve c nom = 25mm 30

30 Lakóépület födémgerenda Környezeti osztály : Karbonátosodás száraz vagy állandóan nedves környezetben XC1 betonminőség C20/25 Szerkezeti osztály : Tervezési élettartam 50 év, XC1 környezeti osztály, betonminőség C20/25 S4 Ø8-as alkalmazott kengyelvasalás esetén: 31

31 Lakóépület födémgerenda c min,b = 8mm c min,dur = 15mm c dev = 10mm c min = max (8; 15; 10) = 15mm c nom = c min + c dev = = 25mm 32

32 Lakóépület vasbeton alaptest: Környezeti osztály : Karbonátosodás nedves, ritkán száraz környezetben, illetve mérsékelt nedvességtartalom mellett : XC2 betonminőség C25/30 Szerkezeti osztály : Tervezési élettartam 50 év, XC2 környezeti osztály, betonminőség C25/30 S4 Ø12-os alkalmazott fővasalás esetén: 33

33 Lakóépület vasbeton alaptest: c min,b = 12mm c min,dur = 25mm c dev = 10mm c min = max (12; 25; 10) = 25mm c nom = c min + c dev = = 35mm 34

34 Betonok szilárdsági tulajdonságai 35

35 Beton szilárdsági jellemzői f ck : a 28 napos korban meghatározott nyomószilárdság (5%-os alulmaradási valószínűséghez tartozó) karakterisztikus értéke ø150/300 mm hengeren mérve, f ck,cube : mint fennt. (csak) 150 mm élhosszúságú kockán mérve, f ctm a húzószilárdság várható értéke 28 napos korban, f ctk,0,05 a húzószilárdság 5%-os alulmaradási valószínűséghez tartozó értéke 28 napos korban, E cm a beton rugalmassági modulusának várható értéke (a σ c = 0 és σ c = 0,4fcm pontokat összekötő húrnak megfelelő) modulusa 28 napos korban, ε cu3 a beton egyszerűsített (téglalap vagy trapéz alakú) σ-ε diagramjához tartozó törési összenyomódás [ ]-ben.

36 A beton nyomószilárdsága az idő függvényében A beton szilárdsága t napos korban függ: az alkalmazott cement fajtájától, a hőmérsékleti körülményektől, az utókezelési körülményektől. 20 C-os átlagos hőmérséklet mellett, az EN ben rögzített utókezelési feltételek teljesülése esetén a beton szilárdságát egy adott t időpontban az alábbi összefüggéssel becsülhetjük meg: 37

37 A beton kúszása és zsugorodása A beton kúszása és zsugorodása elsősorban függ: a környezet nedvességtartalmától (környezeti hatások) az elem méretétől (mérethatás) a beton összetételétől (összetevők anyagjellemzői) 41

38 A beton kúszása és zsugorodása A kúszást befolyásolja még: a beton kora a terhelés megkezdésekor (korai szilárdság, a szerkezet kizsaluzása, stb.) a terhelés időtartama (rövid idejű, tartós) a terhelés nagysága ( korai rugalmassági modulus) 42

39 A beton kúszása A beton kúszása időben lejátszódó folyamat tartós terhek hatásra jön létre Okai: A betonban lévő pórusvíz kapilláris nyomásának változása Mikrostruktúra átrendeződése 43

40 A beton zsugorodása A beton zsugorodása a nedvességnek a betonból való eltávozásával van összefüggésben 45

41 Beton nyomószilárdság A beton nyomóerő hatására bekövetkező Viselkedését mutatja a rövid ideig ható egytengelyű nyomóerő hatására meghatározott feszültség és alakváltozás összefüggés 49

42 I. szakasz A nyomószilárdság 40-60%- nak megfelelő teherig a beton szerkezete azonos és követi a Hooke-törvényt: a feszültséggel arányos a megrövidülés. Ezt fejezi ki az ábra alsó egyenes szakasza, ahol az egyenes szakasz iránytangesének értékét a beton rugalmassági modulusa adja meg. tanα = E c. 50

43 II.szakasz A feszültség növekedése a betonban repedések keletkeznek, fokozatosan fellazul a beton struktúrája. Afajlagos alakváltozás a feszültségnél egyre gyorsabban nő. 51

44 III. szakasz Amikor a nyomófeszültség a törési szilárdságot eléri az ε c1 névleges alakváltozási határnál megindul a beton összemorzsolódása. 52

45 Betonacél 53

46 54

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Farkas György 1 Kovács Tamás 2 Szalai Kálmán 3

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Farkas György 1 Kovács Tamás 2 Szalai Kálmán 3 BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Farkas György 1 Kovács Tamás 2 Szalai Kálmán 3 A betonszerkezetek Eurocode szerinti tervezését az épületekre vonatkozó MSZ EN 1992-1- 1 [1] és a hidakra vonatkozó

Részletesebben

II. KÖZÚTI BETONHIDAK TERVEZÉSE

II. KÖZÚTI BETONHIDAK TERVEZÉSE II. KÖZÚTI BETONHIDAK TERVEZÉSE A beton (a továbbiakban: vasalatlan beton), vasbeton és feszített beton anyagú közúti hidakat (a továbbiakban: betonhidak) az I. fejezet 2. szakasza szerinti terhekre és

Részletesebben

MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV. EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai

MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV. EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai EC1 MSZ EN 1991 A tartószerkezeteket érő hatások +(teherszabvány) MSZ EN 1991-1-1 Sűrűség, önsúly és

Részletesebben

Betonok környezeti osztályai

Betonok környezeti osztályai Frissítve: 2011. január ok környezeti osztályai Dr. KAUSAY Tibor okl. vasbetonépítési szakmérnök, címzetes egyetemi tanár Budapesti Műszaki Egyetem, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék H-1111 Budapest,

Részletesebben

PÉLDATÁR a Vasbetonszerkezetek I. című tantárgyhoz

PÉLDATÁR a Vasbetonszerkezetek I. című tantárgyhoz BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRÖKI KAR HIDAK ÉS SZERKEZETEK TASZÉKE PÉLDATÁR a Vasbetonszerkezetek I. című tantárgyhoz Budapest, 007 Szerzők: Friedman oémi Huszár Zsolt Kiss Rita

Részletesebben

Strength. Performance. Passion. Ismertető az új európai beton szabvány MSZ 4798-1:2004 (MSZ EN 206-1:2002) alkalmazásáról

Strength. Performance. Passion. Ismertető az új európai beton szabvány MSZ 4798-1:2004 (MSZ EN 206-1:2002) alkalmazásáról Strength. Performance. Passion. Ismertető az új európai beton szabvány MSZ 798-:200 (MSZ EN 206-:2002) alkalmazásáról Monolit ház. A biztos megoldás. A Holcim Hungária Zrt., mint Magyarország egyik vezető

Részletesebben

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 7 (MSZ EN 1997) SZERINT MANNINGER MARCELL KOKOPELLI KFT. WOLF ÁKOS SZE-GYŐR, GEOPLAN KFT. Szeged, 2012.12.12. Tartalom 2 Bevezetés: példatár,

Részletesebben

- 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2. AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3

- 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2. AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3 - 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2 AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3 1. Bevezetés Az új európai betonszabvány (EN 206-1:2000) húsz év alatt készült el. Tervezetét a CEN

Részletesebben

A betonok környezeti osztályainak áttekintése az MSZ 4798-1:2004 szabvány alapján

A betonok környezeti osztályainak áttekintése az MSZ 4798-1:2004 szabvány alapján -1 Kérem tekintsék meg a 2011. januári dolgozatot is: http://www.betonopus.hu/notesz/kornyezeti-oszt-csiksomlyo.pdf A betonok környezeti osztályainak áttekintése az MSZ 4798-1:2004 szabvány alapján A MSZ

Részletesebben

Betonacél tapadása különbözô könnyû adalékanyagok alkalmazása esetén

Betonacél tapadása különbözô könnyû adalékanyagok alkalmazása esetén Betonacél tapadása különbözô könnyû adalékanyagok alkalmazása esetén Nemes Rita, PhD BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék nemes.rita@gmail.com Török Bá l i n t Jakem AG Stahlbau Fassadenbau balint.toeroek@gmail.com

Részletesebben

Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával

Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával BV-MI 01:2005 (H) BETON- ÉS VASBETONÉPÍTÉSI MŰSZAKI IRÁNYELV Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával Kidolgozta a fib (Nemzetközi Betonszövetség) Magyar Tagozatának

Részletesebben

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE 1 AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE Az acél széntartalma Acéloknak azokat a nyersvas feldolgozásával nyert kis széntartalmú vas-szén ötvözeteket tekintjük, amelyek széntartalma kevesebb,

Részletesebben

A LŐTTBETON FOGALMA, TÖRTÉNETE

A LŐTTBETON FOGALMA, TÖRTÉNETE A LŐTTBETON FOGALMA, TÖRTÉNETE A lőttbeton fogalma A lőttbeton olyan betonbedolgozási technológiával készített beton, amelyet: az MSZ 4720 szerinti betontömlőn, ill. csővezetéken kb. 6 atmoszféra nyomás

Részletesebben

Víz-cement tényező, víz/cement tényező

Víz-cement tényező, víz/cement tényező Víz-cement tényező, víz/cement tényező Németül: Wasserzementwert, Wasserzementfaktor, w/z-wert Angolul: Water/cement factor, Water-cement ratio Franciául: Rapport eau/ciment, rapport E/C A víz-cement tényező

Részletesebben

KÍSÉRLETEK NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ BETONOKKAL

KÍSÉRLETEK NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ BETONOKKAL KÍSÉRLETEK NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ BETONOKKAL Farkas György * - Huszár Zsolt ** - Kovács Tamás *** - Szalai Kálmán **** RÖVID KIVONAT A nehéz, a különösen nehéz és a rendkívül nehéz forgalmi terhelési

Részletesebben

FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA. Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010

FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA. Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010 FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010 FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI

Részletesebben

Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 1 KÜLÖNLEGES BETONOK ÉS BETONTECHNOLÓGIÁK I.

Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 1 KÜLÖNLEGES BETONOK ÉS BETONTECHNOLÓGIÁK I. Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 1 KÜLÖNLEGES BETONOK ÉS BETONTECHNOLÓGIÁK I. Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 2 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 3 KÜLÖNLEGES BETONOK ÉS BETONTECHNOLÓGIÁK

Részletesebben

Lindab SBS Maxi könnyűszerkezetes csarnokrendszer (kis- és középméretű, kb. 200-1500 m 2 alapterületű épületek)

Lindab SBS Maxi könnyűszerkezetes csarnokrendszer (kis- és középméretű, kb. 200-1500 m 2 alapterületű épületek) lindab we simplify construction Alkalmazási területek Szerkezeti kialakítás Teherbírás Kutatási háttér Korrózióállóság Tűzvédelem Gyártás és szerelés Lindab SBS Maxi könnyűszerkezetes csarnokrendszer (kis-

Részletesebben

BETON BETON. Concrete Beton. Sika ViscoCrete Technológia A bizonyítottan jobb és tartósabb beton. Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle

BETON BETON. Concrete Beton. Sika ViscoCrete Technológia A bizonyítottan jobb és tartósabb beton. Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle SZAKMAI HAVILAP 2007. SZEPTEMBER XV. ÉVF. 9. SZÁM Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON Concrete Beton Sika ViscoCrete Technológia A bizonyítottan jobb és tartósabb beton A Sika Hungária

Részletesebben

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz Dynamon SX 18 [CE logo] A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz LEÍRÁS A Dynamon SX 18 folyékony

Részletesebben

Rendszer megoldások a hidegburkolás területén

Rendszer megoldások a hidegburkolás területén Rendszer megoldások a hidegburkolás területén Helyes döntés, tökéletes megoldás Építsen a minôségre Amikor a burkoló meggyôzôdik a fogadó felület burkolhatóságáról, annak megfelelô teherbíró képességérôl,

Részletesebben

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László Magyar Tudomány hídszerkezetek Vendégszerkesztő: Kollár László Megjegyzések a globális felmelegedéshez Töprengések a vízről Az atomi ütközések nyomában Csillagok és atommagok Controllare necesse est 2008

Részletesebben

Üveghulladékból könnyûbeton adalékanyag Geofil-Bubbles felhasználási lehetõségek

Üveghulladékból könnyûbeton adalékanyag Geofil-Bubbles felhasználási lehetõségek Üveghulladékból könnyûbeton adalékanyag Geofil-Bubbles felhasználási lehetõségek Hoffmann László* Józsa Zsuzsanna** Nemes Rita** * Geofil Kft., Tatabánya **BME Építõanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Bevezetés

Részletesebben

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 11. ELŐADÁS

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 11. ELŐADÁS SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Az ábrák forrása:. LŐADÁS [1] Dr. Németh György: Tartószerkezetek III., Acélszerkezetek méretezésének alapjai [2] Halász Ottó Platthy Pál:

Részletesebben

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M 2 0 07. D E C E M B E R tartalom 1 Kovács Tamás A nagyteljesítményű betonok alkalmazás hidakban - helyzetkép és aktuális feladatok

Részletesebben

Schöck Isokorb Alapfogalmak. Vasbeton/Vasbeton. Épületfizika. Schöck Isokorb Alapfogalmak. Schöck Isokorb Alapfogalmak

Schöck Isokorb Alapfogalmak. Vasbeton/Vasbeton. Épületfizika. Schöck Isokorb Alapfogalmak. Schöck Isokorb Alapfogalmak Vasbeton/Vasbeton Épületfizika 9 Hőhidak A hőhidak definíciója A hőhidak olyan lokális helyek az épület külső hőszigetelő burkán, amelyeknél megnövekedett hőveszteség lép fel. A megnövekedett hőveszteség

Részletesebben

Szent István Egyetem. MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása -

Szent István Egyetem. MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása - Szent István Egyetem MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása - Doktori (Ph.D.) értekezés Keresztes Róbert Zsolt Gödöllő 2009. - 1 - A doktori iskola

Részletesebben

2007/3. fib. fib. Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai és az engedélyezési terv 66 Rendezvénynaptár

2007/3. fib. fib. Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai és az engedélyezési terv 66 Rendezvénynaptár Page 2 Ára: 1218 Ft A fib MAGYAR TAGOZAT LAPJA VASBETONÉPÍTÉS CONCRETE STRUCTURES JOURNAL OF THE HUNGARIAN GROUP OF fib Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben