Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. IV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. IV."

Átírás

1 Reinforced Concrete Structures I. IV. Vasbetonszerkezetek I. - Kitéti (környezeti) osztályok, betonfedés, beton jelölése - Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár Mobil: Iroda: / WEB:

2 Modelling of reinforced concrete (RC) structures Vasbeton szerkezetek modellezése Numerikus szimuláció lineáris, nem lineáris vizsgálat Anyagjellemzők homogén, inhomogén, izotróp, anizotrop lineárisan rugalmas, nem lineárisan rugalmas, képlékeny, viszkózus, reológiai jellemzők Szerkezeti viselkedés Modell kísérlet valós léptékű nem valós léptékű Mérnöki modell statika, szilárdságtan, rugalmasságtan, dinamika Környezet tartóssági kérdések, terhek, hatások, Mérethatás size effect

3 Durability and protection of structures Tartószerkezet tartóssága és védelme Egy tartós tartószerkezetnek a tervezési élettartamon keresztül meg kell felelnie a: 1. használhatósági (serviceability) 2. szilárdsági (strength) 3. stabilitási (stability) követelményeknek a szolgáltatási színvonal jelentős csökkenése és előre nem látható, túlzott mértékű fenntartási ráfordítás nélkül. A tartószerkezet szükséges védelmét az 1. előirányzott használat jellege (intended use) 2. a tervezési élettartam (design working life) 3. a fenntartási program (maintenance programme) 4. a hatások (actions) figyelembe vételével kell meghatározni. MSZ EN :2010, 4.1 Fejezet, (1)P, (2)P, 45. oldal

4 Durability and protection of structures Tartószerkezet tartóssága és védelme A tartósság biztosítása érdekében a szerkezetre ható terhek mellett a használat várható módját is figyelembe kell venni. A szükséges védelmi módok meghatározása során figyelembe kell venni a tervezett élettartamot és a karbantartási programot. A tartósságot meghatározzák a: 1. a közvetlen hatások (direct actions), 2. a közvetett hatások (indirect actions), 3. a környezeti feltételek (environmental conditions), 4. egyéb figyelembe vehető várható hatás (consequential effects). MSZ EN :2010, 4.1 Fejezet, 45. oldal

5 Environmental conditions, Chemical attacks Környezeti feltételek, Vegyi hatások A környezeti feltételeket olyan kémiai és fizikai hatások összességei alkotják, melyek a szerkezet tervezett élettartama során a mechanikai hatások mellett érik a szerkezetet. Vegyi hatások a következőkből származhatnak: 1. az épület használata (pl.: folyadékok tárolása) 2. agresszív környezet (ENV 206-1, MSZ : 2004, ISO 9690) 3. érintkezés egyes vegyi anyagok gázaival vagy oldataival, általában savas oldatokkal vagy szulfátsók oldataival (ENV 206-1, MSZ : 2004, ISO 9690) 4. a betonban lévő kloridok (ENV 206-1, MSZ : 2004) 5. a beton anyagai közötti kémiai reakciók (pl. az adalékanyag alkálikus reakciója, ENV 206-1, MSZ : 2004) MSZ EN :2010, 4.2 Fejezet, (3)P, 46. oldal

6 Environmental conditions, Physical attacks Környezeti feltételek, Fizikai hatások A környezeti feltételeket olyan kémiai és fizikai hatások összességei alkotják, melyek a szerkezet tervezett élettartama során a mechanikai hatások mellett érik a szerkezetet. Fizikai hatások a következőkből származhatnak: 1. a kopás (ENV 206-1, MSZ : 2004) 2. fagyás-olvadás (ENV 206-1, MSZ : 2004) 3. vízbehatolás (ENV 206-1, MSZ : 2004) A fizikai hatások a legtöbb esetben elkerülhetők az anyagok megfelelő kiválasztásával (pl.: kopásálló adalékanyag, fagyállló beton, vízzáró beton), például az ENV 206-1, MSZ : 2004 előírásai révén. Ehhez járul továbbá a megfelelő teherkombinációk alatt keletkező repedések korlátozása. MSZ EN :2010, 4.2 Fejezet, (3)P, 46. oldal

7 Environmental conditions, Indirect actions Környezeti feltételek, Közvetett hatások A teljes szerkezet, ill. egyes teherhordó és nem teherhordó elemeinek alakváltozása járulékos közvetett hatásokhoz vezethet, melyeket a tervezés során figyelembe kell venni. Az alakváltozásokat okozhatja például: 1. a működő teher 2. a hőmérséklet változása 3. a kúszás jelensége 4. a zsugorodás jelensége 5. a mikrorepedések kialakulás, stb.

8 Environmental conditions, Indirect actions Környezeti feltételek, Közvetett hatások A közvetett hatások a legtöbb épület esetében megelőzhetők az MSZ- EN :2010-ben szereplő általános követelmények betartásával. Ezen követelmények az alábbiakban foglalhatók össze: nek a tartósságra, az alakváltozásra és a szerkesztésre, valamint a szerkezet egészének teherbírására, állékonyságára és a kellő szerkezeti méretek biztosítására vonatkozó szabályok.

9 A beton, vasbeton és feszített beton szerkezetek egyik legfontosabb követelménye a megfelelő tartósság, amely attól függ, hogy a szerkezethez szállított betonkeverék illeszkedik-e a környezeti hatások által meghatározott kitéti (környezeti) osztályhoz vagy osztályokhoz. Az MSZ EN 206-1, MSZ : 2004 a környezeti hatásoktól függő kitéti osztályok meghatározásának fontosságát azzal is hangsúlyozza, hogy az osztályozás első helyére teszi. A kitéti osztályba való sorolás az előíró kötelessége!!! Environmental conditions, Exposure classes Környezeti feltételek, Kitéti osztályok A kitéti osztályok kiválasztása függ a beton felhasználási helyén érvényes rendelkezésektől. Ez a környezeti osztályozás nem zárja ki a beton felhasználási helyén meglévő különleges feltételek mérlegelését vagy a védelmi intézkedések alkalmazását (pl. rozsdamentes acél felhasználása, védőbevonat felvitele a betonra vagy a betonacélra, betonfedés szükséges mértékének betartása). MSZ EN :2010, 4.2 Fejezet, (3)P, 46. oldal

10 Environmental conditions, Exposure classes Környezeti feltételek, Kitéti osztályok A környezeti hatásokat az MSZ EN 206-1, az MSZ : 2004 (az MSZ EN :2010 ennél kevesebb osztályt különböztet meg!) az alábbi kitéti, környezeti osztályokba sorolja: 1. nincs korróziós kockázat (X0) 2. karbonátosodás okozta korrózió (XC) 3. nem a tengervízből származó kloridok által okozott korrózió (XD) 4. tengervízből származó klorid által okozott korrózió (XS) 5. fagyási/olvadási korrózió jégolvasztó anyaggal vagy anélkül (XF) 6. kémiai korrózió (XA) 7. koptatóhatás okozta korrózió (XK) 8. igénybevétel víznyomás esetére (XV) MSZ EN :2010, 4.2 Fejezet, (3)P, 46. oldal

11 Exposure classe: X0 (No corrosion risk) Kitéti osztály: X0 (Nincs korróziós kockázat) Az osztály jele X0 XN(H) X0b(H) X0v(H) A környezeti hatás leírása 1. NINCS KORRÓZIÓS KOCKÁZAT Vasalás vagy beágyazott fém nélküli beton esetén: valamennyi környezeti körülmény, kivéve azokat, ahol fagyás/olvadás, koptatás, víznyomás, vagy kémiai korrózió fordul elő. Vasbeton vagy beágyazott fémet tartalmazó beton esetén: nagyon száraz. Környezeti hatásoknak (nedvesség, karbonátosodás, kloridhatás, fagyás/olvadás, kémiai korrózió, koptatóhatás vagy víznyomás) nem ellenálló, szilárdsági szempontból alárendelt jelentőségű beton. Vasalás vagy beágyazott fém nélküli beton esetén: valamennyi környezeti körülmény, kivéve azokat, ahol nedvesség, karbonátosodás, kloridhatás, fagyás/olvadás, kémiai korrózió, koptatóhatás vagy víznyomás fordul elő. Vasbeton vagy beágyazott fémet tartalmazó beton esetén: valamennyi környezeti körülmény, kivéve azokat, ahol nedvesség, karbonátosodás, kloridhatás, fagyás/olvadás, kémiai korrózió, koptatóhatás vagy víznyomás fordul elő. Tájékoztató példák a környezeti osztályok előfordulására Vasalás nélküli, korróziónak ki nem tett kitöltő és kiegyenlítő beton. Nagyon csekély, legfeljebb 35% relatív páratartalmú épületben lévő vasbeton. Korróziónak ki nem tett, kis szilárdságú aljzatbetonok, beton alaprétegek. Vasalás nélküli, korróziónak ki nem tett kitöltő és kiegyenlítő beton. Legfeljebb 35% relatív páratartalmú száraz helyen lévő belső helyiségben vagy levegő hozzájutásától teljesen elzárt, száraz helyen lévő vasbeton esetén. MSZ :2004, 4.1 Fejezet, 1. táblázat, 26. oldal, NAD 4.1 táblázat 29. oldal

12 Exposure classe: XC (Carbonate) Kitéti osztály: XC (Karbonátosodás) Az osztály jele A környezeti hatás leírása 2. KARBONÁTOSODÁS OKOZTA KORRÓZIÓ Tájékoztató példák a környezeti osztályok előfordulására Ahol vasalást vagy más beágyazott fémet tartalmazó beton ki van téve levegőnek és nedvességnek, ott a környezeti hatásokat a következők szerint kell osztályozni. MEGJEGYZÉS: A nedvességviszonyok az acélbetéteket vagy más beágyazott fémeket takaró betonfedésre vonatkoznak, de sok esetben fel lehet tételezni, hogy a betonfedésben lévő körülmények a környezetet tükrözik. Ezekben az esetekben helyénvaló lehet a környezet osztályozása. XC1 XC2 XC3 XC4 Száraz vagy tartósan nedves Csekély relatív páratartalmú épületben lévő beton. Állandóan víz alatt lévő beton. Nedves, ritkán száraz Hosszú időn át vízzel érintkező felületek. Sokféle alaptest. Mérsékelt nedvesség Váltakozva nedves és száraz Mérsékelt vagy nagy relatív páratartalmú épületekben lévő beton. Esőtől védett, szabadban lévő beton. Víznek kitett betonfelületek, amelyek nem tartoznak az XC2 osztályba. MSZ :2004, 4.1 Fejezet, 1. táblázat, 26. oldal

13 Exposure classe: XD (Chloride, no see) Kitéti osztály: XD (Kloridkorrózió, nem tenger) Az osztály jele A környezeti hatás leírása Tájékoztató példák a környezeti osztályok előfordulására 3. A NEM A TENGERVÍZBŐL SZÁRMAZÓ KLORIDOK ÁLTAL OKOZOTT KORRÓZIÓ Amikor a vasbeton vagy más beágyazott fémet tartalmazó beton kloridtartalmú vízzel érintkezik, beleértve a jégolvasztó sózást, akkor az igénybevételt a következők szerint kell osztályozni. MEGJEGYZÉS: A nedvességviszonyokat illetően lásd e táblázat 2. szakaszát is. XD1 Mérsékelt nedvesség A levegőből származó kloridnak kitett, de jégolvasztó sóknak ki nem tett beton. XD2 XD3 Nedves, ritkán száraz Váltakozva nedves és száraz Úszómedencék. Kloridot tartalmazó ipari vizeknek kitett, de jégolvasztó sóknak ki nem tett beton. Kloridtartalmú talajvízzel érintkező beton. Kloridot tartalmazó permetnek kitett hídelemek. Járdák és útburkolatok. Autóparkolók födémei. MEGJEGYZÉS: Magyarországon a fagyási/olvadási ciklusoknak és jégolvasztó sóknak kitett btonokat az XD3 környezeti osztály helyett az XF4 környezeti osztályba kell sorolni. A betont akkor kll az XD3 környezeti osztályba sorolni, ha fagy nem éri, de a jégolvasztó sók oldata vagy permete (például garázsokba behordott sólé) hatásának mégis ki van téve. MSZ :2004, 4.1 Fejezet, 1. táblázat, 26. oldal

14 Exposure classe: XS (Chloride, see) Kitéti osztály: XS (Kloridkorrózió, tenger) Az osztály jele A környezeti hatás leírása Tájékoztató példák a környezeti osztályok előfordulására 4. TENGERVÍZBŐL SZÁRMAZÓ KLORIDOK ÁLTAL OKOZOTT KORRÓZIÓ Amikor a vasbeton vagy más beágyazott fémet tartalmazó beton tengervízből származó kloridnak vagy tengervízből származó sót tartalmazó levegőnek van kitéve, akkor a kitételt a következők szerint kell osztályozni. MEGJEGYZÉS: Magyarországon csak különleges esetekben alkalmazott környezeti osztály, pl. amikor magyarországi tervező tengerparti országokban tervez (ír elő) vasbeton szerkezetet. XS1 Sós levegőnek kitéve, de nincs közvetlenül érintkezés a tengervízzel. Tengerparton vagy annak közelébn lévő szerkezetek. XS2 XS3 Állandóan tengervízbe merülve. Árapállyal, felcsapódással vagy permettel érintkező zónák. Tengervízben épült szerkezetek részei. Tengervízben épült szerkezetek részei. MSZ :2004, 4.1 Fejezet, 1. táblázat, 26. oldal

15 Exposure classe: XF (Freez) Kitéti osztály: XF (Fagyási/olvadási) Az osztály jele A környezeti hatás leírása Tájékoztató példák a környezeti osztályok előfordulására 5. FAGYÁSI/OLVADÁSI KORRÓZIÓ JÉGOLVASZTÓ ANYAGGAL VAGY ANÉLKÜL Amikor a beton a fagyási/olvadási ciklusok által okozott jelentős igénybevételnek van kitéve nedves állapotban, akkor az igénybevételt a következőképpen kell osztályozni. XF1 XF2 XF3 XF4 Mérsékelt víztelítettség jégolvasztó anyag nélkül Mérsékelt víztelítettség jégolvasztó anyaggal Nagymérvű víztelítettség jégolvasztó anyag nélkül Nagymérvű víztelítettség jégolvasztó anyaggal vagy tengervízzel. Függőleges betonfelületek esőnek és fagynak kitéve. Útépítési szerkezetek függőleges betonfelületei, amelyek ki vannak téve fagynak és a levegő által szállított jégolvasztó anyag permetének. Esőnek és fagynak kitett vízszintes betonfelületek. Útburkolatok és hídpályalemezek jégolvasztó anyagoknak kitéve. Jégtelenítő anyagok közvetlen permetének és fagynak kitett betonfelületek. Fagynak kitett tengeri szerkezetek a felcsapódási zónában MSZ :2004, 4.1 Fejezet, 1. táblázat, 27. oldal

16 Exposure classe: XA (Chemical corrosion) Kitéti osztály: XA (Kémiai korrózió) Az osztály jele A környezeti hatás leírása 6. KÉMIAI KORRÓZIÓ Tájékoztató példák a környezeti osztályok előfordulására Amikor a beton ki vn téve a természetes talajból és talajvízből származó anyagok kémiai korróziójának, ahogyan azt a 2. táblázat részletezi, akkor az igénybevételt a következők szerint kell osztályozni. A tengervíz osztályozása a földrajzi helyzettől függ, ezért a betonok felhasználási helyén érvényes osztályozást alkalmazzák. MEGJEGYZÉS: Egyedi vizsgálatok szükségesek az érvényes igénybevételi feltételekre akkor, ha - a határok a 2. táblázaton kívül esnek; - az agresszív vegyi anyagk mások; - a talaj vagy a talajvíz kémiailag szennyezett; - a 2. táblázat szerinti vegyi anyagok esetén nagy vízáramlási sebesség van. XA1 Enyhén agresszív kémiai környezet a 2. táblázat szerint Természetes talajok és talajvizek esetén. XA2 XA3 Mérsékelten agresszív kémiai környezet a 2. táblázat szerint. Nagymértékben agresszív kémiai környezet a 2. táblázat szerint. Természetes talajok és talajvizek esetén. Természetes talajok és talajvizek esetén. MEGJEGYZÉS: Az MSZ : 2004 szabvány nem foglalkozik sem ipari, mezőgazdasági és lakossági szennyvizekkel, sem a kipufogó, illetve ipari gázokkal. MSZ :2004, 4.1 Fejezet, 1. táblázat, 27. oldal

17 Exposure classe XA: naturale soil and ground water XA kitéti osztály: talaj és talajvíz Kitéti környezeti osztályok a természetes talaj és talajvíz kémiai korróziót okozó jellemző értékeitől függően Kémiai jellemző TALAJVÍZ SO 4 2 Referencia vizsgálati módszer XA1 XA2 XA3 [mg/l] MSZ EN és 600 > 600 és 3000 > 3000 és 6000 ph ISO ,5 és 5,5 < 5,5 és 4,5 < 4,5 és 4,0 agresszív [mg/l] pren 13577: és 40 > 40 és 100 > 100 telítésig NH 4 2 Mg TALAJ 2 SO 4 CO 2 [mg/l] ISO és 30 > 30 és 60 > 60 és 100 [mg/l] ISO és 1000 > 1000 és 3000 > 3000 telítésig [mg/kg] Savasság, [ml/kg] MSZ EN és 3000 > 3000 és > és DIN > 200 Baumann Gully A gyakorlatban nem fordul elő MSZ :2004, 4.1 Fejezet, 2. táblázat, 28. oldal

18 Exposure classe: XK (Abrasion) Kitéti osztály: XK (Koptató hatás) Az osztály jele A környezeti hatás leírása 7. KOPTATÓHATÁS OKOZTA KORRÓZIÓ Tájékoztató példák a környezeti osztályok előfordulására Amikor a beton csiszoló, csúszó, gördülő, súrlódó igénybevételnek, ütésnek vagy vízáramlás által mozgatott gördülő hordalék koptató hatásának van kitéve, akkor az ezekből származó igénybevételt a következők szerint kell osztályozni. XK1(H) XK2(H) XK3(H) XK4(H) Könnyű szemcsés anyagok koptató igénybevétele, gyalogos forgalom, puha abroncsú kerekek koptató igénybevétele. Gördülő igénybevétel okozta koptatóhatás nehéz terhek alatt. Csúsztató-gördülő igénybevétel okozta koptató hatás igen nehéz terhek alatt. Csúszó-gördülő igénybevétel okozta koptatóhatás igen nehéz terhek alatt, nagy felületi pontosság és pormentesség igénye esetén. Könnyű adalékanyagok, termények stb. tárolására alkalmas silók, bunkerek, tartályok; járdák, lépcsők, garázspadozatok. Betonút, durva, nehéz szemcsés anyagok tárolói, gördülő hordalékkal érintkező betonfelületek. Repülőtéri kifutópályák, felszállópályák, nehézipari szerelőcsarnokok, konténerátrakó állomások. Nehéz tehernek és targoncaforgalomnak kitett csarnokok és raktárak kemény felületű, pormentes ipari padlóburkolata. MSZ :2004, 4.1 Fejezet, NAD 4.1. táblázat, 29. oldal

19 Exposure classe: XV (Water pressure) Kitéti osztály: XV (Víznyomás) Az osztály jele A környezeti hatás leírása 8. IGÉNYBEVÉTEL VÍZNYOMÁS HATÁSÁRA Tájékoztató példák a környezeti osztályok előfordulására Amikor a beton ki van téve víznyomás hatásának, akkor az igénybevételt a következők szerint kell osztályozni. XV1(H) XV2(H) XV3(H) Kis üzemi víznyomásnak kitett legalább 300 mm vastag beton, amelynek felületén 24 óra alatt legfeljebb 0,4 liter/m 2 víz szivárog át. Kis üzemi víznyomásnak kitett, legfeljebb 300 mm vastag beton vagy nagy üzemi víznyomásnak kitett, legalább 300 mm vastag beton, amelynek felületén 24 óra alatt legfeljebb 0,2 liter/m 2 víz szivárog át. Nagy üzemi víznyomásnak kitett, legfeljebb 300 mm vastag beton, amelynek felületén 24 óra alatt legfeljebb 0,1 liter/m 2 víz szivárog át. Pincefal, csatorna, legfeljebb 1 m magas víztároló medence, áteresz, csapadékcsatorna, záportározó, esővízgyűjtő akna. Vízépítési szerkezetek, gátak, partfalak, >1m magas víztároló medence, föld alatti garázsok, aluljárók külső határoló szerkezetei, külön szigetelőréteg nélkül. Vasbeton mélygarázsok, alagutak külső határoló szerkezetei, külön szigetelőréteg nélkül. MSZ :2004, 4.1 Fejezet, NAD 4.1. táblázat, 29. oldal

20 Indicative strength classes for durability Tartósság szempontjából előirányzott szilárdsági osztályok KITÉTI OSZTÁLYOKHOZ JAVASOLT ELŐIRÁNYZOTT SZILÁRDSÁGI OSZTÁLYOK Karbonátosodás és klorid korrózió esetén Karbonátosodás miatti korrózió Kloridok által okozott korrózió Tengervízből származó klorid által okozott korrózió XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3 C20/25 C25/30 C30/37 C30/37 C35/45 C30/37 C35/45 Beton fizikai károsodása esetén Nincs károsodási veszély Fagyási /olvadási korrózió Kémiai korrózió X0 XF1 XF2 XF3 XA1 XA2 XA3 C12/15 C30/37 C25/30 C30/37 C30/37 C35/45 MSZ EN :2010, E Melléklet, E1.N táblázat, 194. oldal

21 Concrete cover Betonfedés A betonfedés a vasalás (beleértve ha vannak ilyenek az összekötő vasalást, a kengyeleket és a kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a távolsága. Betonfedés gerenda vagy pillér esetén

22 Concrete cover Betonfedés A betonfedés a vasalás (beleértve ha vannak ilyenek az összekötő vasalást, a kengyeleket és a kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a távolsága. Betonfedés gerenda vagy pillér esetén Fő acélbetét

23 Concrete cover Betonfedés A betonfedés a vasalás (beleértve ha vannak ilyenek az összekötő vasalást, a kengyeleket és a kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a távolsága. Betonfedés gerenda vagy pillér esetén Fő acélbetét Kengyel

24 Concrete cover Betonfedés A betonfedés a vasalás (beleértve ha vannak ilyenek az összekötő vasalást, a kengyeleket és a kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a távolsága. Betonfedés gerenda vagy pillér esetén Betonfedés Fő acélbetét Kengyel Betonfedés

25 Concrete cover Betonfedés A betonfedés a vasalás (beleértve ha vannak ilyenek az összekötő vasalást, a kengyeleket és a kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a távolsága. Betonfedés kéregvasalással ellátott gerenda vagy pillér esetén

26 Concrete cover Betonfedés A betonfedés a vasalás (beleértve ha vannak ilyenek az összekötő vasalást, a kengyeleket és a kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a távolsága. Betonfedés kéregvasalással ellátott gerenda vagy pillér esetén Fő acélbetét

27 Concrete cover Betonfedés A betonfedés a vasalás (beleértve ha vannak ilyenek az összekötő vasalást, a kengyeleket és a kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a távolsága. Betonfedés kéregvasalással ellátott gerenda vagy pillér esetén Fő acélbetét Kengyel

28 Concrete cover Betonfedés A betonfedés a vasalás (beleértve ha vannak ilyenek az összekötő vasalást, a kengyeleket és a kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a távolsága. Betonfedés kéregvasalással ellátott gerenda vagy pillér esetén Fő acélbetét Kéregvasalás Kengyel

29 Concrete cover Betonfedés A betonfedés a vasalás (beleértve ha vannak ilyenek az összekötő vasalást, a kengyeleket és a kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a távolsága. Betonfedés kéregvasalással ellátott gerenda vagy pillér esetén Betonfedés Fő acélbetét Kengyel Kéregvasalás Betonfedés

30 Concrete cover Betonfedés A betonfedés a vasalás (beleértve ha vannak ilyenek az összekötő vasalást, a kengyeleket és a kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a távolsága. Betonfedés lemez / fal / héjszerkezet esetén

31 Concrete cover Betonfedés A betonfedés a vasalás (beleértve ha vannak ilyenek az összekötő vasalást, a kengyeleket és a kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a távolsága. Betonfedés lemez / fal / héjszerkezet esetén Fő acélbetét

32 Concrete cover Betonfedés A betonfedés a vasalás (beleértve ha vannak ilyenek az összekötő vasalást, a kengyeleket és a kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a távolsága. Betonfedés lemez / fal / héjszerkezet esetén Fő acélbetét Elosztó acélbetét

33 Concrete cover Betonfedés A betonfedés a vasalás (beleértve ha vannak ilyenek az összekötő vasalást, a kengyeleket és a kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a távolsága. Betonfedés lemez / fal / héjszerkezet esetén Fő acélbetét Elosztó acélbetét Betonfedés

34 Nominal concrete cover A betonfedés a vasalás (beleértve ha vannak ilyenek az összekötő vasalást, a kengyeleket és a kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a távolsága. A névleges betonfedés terven feltüntetésre kerülő A névleges betonfedés értéke értékét a minimális betonfedés C nom C min és a méreteltérések tervezéskor való figyelembevételét jelentő összege: C C dev nom C min C dev MSZ EN :2010, Fejezet, (2)P, 48. oldal

35 Minimum concrete cover, C min A minimális betonfedés, C min A betonfedés minimális értékét az alábbiak miatt kell biztosítani: 1. a kapcsolati erők biztonságos átadása érdekében (MSZ EN :2010, 7. Fejezet, 8. Fejezet) 2. a megfelelő tűzállóság biztosítása érdekében (MSZ EN :2004) 3. a betonacél korrózió elleni védelme érdekében (tartósság) MSZ EN :2010, Fejezet, (1)P, 48. oldal

36 Minimum concrete cover, C min közül a nagyobbikat kell alkalmazni: Cmin, b Cmin max C min, dur Cdur, Cdur, st Cdur, 10mm A minimális betonfedés, C min A tapadási és környezeti feltételeket egyaránt kelégítő C min értékek add C min,b C min,dur C dur, C dur, st C dur, add a tapadási követelmény miatt szükséges minimális betonfedés a környezeti feltételek miatt szükséges minimális betonfedés kiegészítő biztonsági paraméter a minimális betonfedés csökkentése korrózióálló acél alkalmazása esetén a minimális betonfedés csökkentése kiegészítő védelem alkalmazása esetén MSZ EN :2010, Fejezet, (1)P, 48. oldal

37 Minimum concrete cover, C min,b requirements for bond A kellő tapadást biztosító minimális betonfedés, C min,b Acélbetétek elrendezése C min,b Egyedi acélbetétek: Csoportos acélbetétek: Az acélbetéte átmérője, Ø [mm] Ekvivalens átmérő, Ø n [mm] Amennyiben az adalékanyag névleges legnagyobb szemnagysága nagyobb mint 32 mm, C min,b értékét 5 mm-rel növelni kell! MSZ EN :2010, Fejezet, 4.2. Táblázat, 48. oldal n n 55mm Egyedi acélbetét n n b Csoportos acélbetét n

38 Minimum concrete cover, C min,dur requirements for environmental A környezeti hatásoktól függő minimális betonfedés, C min,dur Szerkezeti osztály Környezeti követelmény: a C min,dur [mm] értékei X0 XC1 XC2 XC3 MSZ EN :2010 MSZ :2004 Környezeti osztály Környezeti osztály XC4 XD1 XD2 XD3 XF1-XF4 XS1 XS2 XS3 XA1-XA3 XK1(H)- XK4(H) XV1(H)-XV3(H) S S S S S S MSZ EN :2010, Fejezet, 4.4.N Táblázat, 49. oldal MSZ :2004, I Melléklet, NAD I1. Táblázat, 124. oldal)

39 Minimum concrete cover, C min,dur requirements for environmental A környezeti hatásoktól függő minimális betonfedés, C min,dur Szerkezeti osztály Környezeti követelmény: a C min,dur [mm] értékei X0 XC1 XC2 XC3 MSZ EN :2010 MSZ :2004 Környezeti osztály Környezeti osztály XC4 XD1 XD2 XD3 XF1-XF4 XS1 XS2 XS3 XA1-XA3 XK1(H)- XK4(H) XV1(H)-XV3(H) S S S S S S MSZ EN :2010, Fejezet, 4.4.N Táblázat, 49. oldal MSZ :2004, I Melléklet, NAD I1. Táblázat, 124. oldal)

40 Recommended structural classification Körülmény 100 éves tervezési élettartam Szilárdsági osztály Felületszerkezetek esetén (a vasalás helyzetét nem befolyásolja az építési módszer) Kiemelt szintű minőség-ellenőrzés a betongyártás esetén A tartószerkezetek ajánlott osztályozása Szerkezeti osztály Környezeti osztály X0 XC1 XC2, XC4 XD1 XD2, XC3 XS2 XD3, XS2, XS3 Az ajánlott szerkezeti osztálynál 2-vel magasabbat kell figyelembe venni! C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 Az ajánlott szerkezeti osztálynál 1-gyel alacsonyabb vehető figyelembe! Az ajánlott szerkezeti osztálynál 1-gyel alacsonyabb vehető figyelembe! Az ajánlott szerkezeti osztálynál 1-gyel alacsonyabb vehető figyelembe! MSZ EN :2010, Fejezet, 4.3.N Táblázat, 49. oldal

41 . c dur, c dur, C min Cmin, b max C min, dur Cdur, Cdur, st Cdur, 10mm add A környezeti feltételek miatt szükséges minimális betonfedés táblázatok felhasználásával nyert értékét kiegészítő biztonsági paraméterrel növelhető, javasolt értéke: C dur, 0 MSZ EN :2010, Fejezet, (6)P, 50. oldal

42 . c dur,st c dur,st C min Cmin, b max C min, dur Cdur, Cdur, st Cdur, 10mm add A környezeti feltételek miatt szükséges minimális betonfedés értéke korrózióálló acélbetétek alkalmazása esetén csökkenthető, javasolt értéke: C dur, st 5 mm MSZ EN : 2010, NA3.1.4., 212. oldal

43 . c dur,add c dur,add C min Cmin, b max C min, dur Cdur, Cdur, st Cdur, 10mm add A környezeti feltételek miatt szükséges minimális betonfedés értéke kiegészítő védelem (pl. bevonat) mértékétől (pl. a bevonat vastagsága és típusa) függően csökkenthető, javasolt értéke: 0, 20mm C dur add MSZ EN : 2010, NA3.1.5., 213. oldal

44 Allowance in design for deviation, C dev Kötelező ráhagyás C nom C min C dev A névleges betonfedés számításakor a minimális betonfedéshez a tervezés során hozzá kell adni egy, a méreteltérések figyelembevételét jelentő értéket, javasolt értéke: C dev 10mm MSZ EN : 2010, Fejezet, (1)P, 51. oldal X0 és XC1 osztályok esetén: XC2-XC4, XD1 és XS1, XD2 és XS2, XD3 és XS3 (S3 szerkezeti osztály, tervezési élettartam 50 év) XF1-XF4, XA1-XA3, XV1-XV3, XK1-XK4 osztályok esetén C dev = 10 mm C dev = 15 mm C dev = 15 mm MSZ :2004, I Melléklet, NAD I1. Táblázat, 124. oldal)

45 Allowance in design for deviation, C dev Kötelező ráhagyás Bizonyos esetekben az elfogadható méreteltérés és ennek a tervezéskor figyelembe vett értéke csökkenthető. ha a gyártáshoz olyan minőségbiztosítási rendszer kapcsolódik, mely a betonfedés mértékére vonatkozó mérésekre is kiterjed, akkor: 5 mm C 10mm dev ha biztosítható, hogy az ellenőrzést nagyon pontos mérőműszerekkel végzik és a nem megfelelő elemeket leselejtezik (pl. előre gyártott elemek), akkor: 0 mm C 10mm dev MSZ EN : 2010, Fejezet, (3), 51. oldal

46 Nominal concrete cover for surface Névleges betonfedés egyenetlen felületen Egyenetlen felületekre való betonozás esetén tekintettel a nagyobb méreteltérésekre a névleges betonfedést a tervezés során növelni kell. A növekmény legyen összhangban az egyenetlenségből származó felületi eltérésekkel, de a névleges betonfedés értéke előkészített talajra (a felületkiegyenlítést is beleértve) való betonozás esetén legalább: min C nom 40mm közvetlenül a talajra való betonozás esetén legalább: min C nom 75mm Bármilyen felületi tulajdonság, mint pl. bordázott felület vagy mosott beton esetén a vasaláson mért betonfedés mértékét szintén növelni kell a felületi egyenetlenség figyelembevétele érdekében. MSZ EN : 2010, Fejezet, (4), 51. oldal

47 Notation of a given concrete A beton megjelölése, jele, megnevezése Magyarországon a beton jele tartalmazza: A beton nyomószilárdsági osztályának nevét. A nehéz és könnyűbetonok jelölésére a HC és LC betűjelet. Könnyűbeton esetén a szilárd könnyűbeton testsűrűségi osztályának jelét. Azon betonok esetén, amelyek adalékanyaga nem homokos kavics, az adalékanyag megnevezését, amellyel készült, például zúzottkővel (bazalttal, andezittel, méstkővel, dolomittal, riolittufával, stb.)barittal, duzzasztott agyagkaviccsal, duzzasztott üvegkaviccsal stb. A betonszerkezethez tartozó környezeti osztály jelét, amelynek építésére a betont felhasználják.

48 Notation of a given concrete A beton megjelölése, jele, megnevezése Magyarországon a beton jele tartalmazza: A beton-adalékanyag névleges legnagyobb szemnagyságának a jelét. A beton konzisztenciaosztályának jelét, vagy tervezett értékét tűréssel, konzisztencia megnevezésére megszokott magyar megnevezéseket (földnedves, kissé képlékeny, képlékeny, folyós), de csak idézőjelben szabad alkalmazni, ha a beton jelének megadásakor vagy a betontervezés során a konzisztenciamérési módszer mibenléte még nem ismert. Ezt a kivitelezővel kötött szerződésben pontosítani kell. Ha a betonnak a cement tömegére vonatkoztatott megengedett kloridtartalma 0,20 tömegszázalék, akkor azt a beton jelében nem kell megadni, ha ettől eltérő, akkor a kloridtartalom jelét a konzisztenciaosztály jele után szerepeltetni kell.

49 Notation of a given concrete A beton megjelölése, jele, megnevezése Magyarországon a beton jele tartalmazza: Ha a kiíró követelményként megadja a cement minőségét, akkor a cement jelét a beton jelében a konzisztenciaosztály jele után (ha a beton jelében szerepel a kloridtartalom jele, akkor ez után) kell feltüntetni. Ha a beton használati élettartama 50 év, akkor a beton jelében nem kell megadni, ha ettől eltérő, akkor azt a beton jelében a szabvány hivatkozása előtt fel kell tüntetni. A szabvány hivatkozási számát (jelen esetben MSZ : 2004)

50 Examples for the notation of concrete Példák a beton jelölésére 1. Példa (MSZ : 2004, 98 old.) Annak a C30/37 nyomószilárdsági osztályú betonnak a jele, amelyből vasbeton keretszerkezet épül (környezeti osztály: XC3), névleges legnagyobb szemnagysága D max = 24 mm, konzisztenciája képlékeny és a tervezés ideje alatt ismeretes, hogy a konzisztenciát roskadásméréssel fogják vagy roskadásméréssel kell meghatározni és a roskadási mértéknek mm közé kell esnie, tehát konzisztenciaosztálya S2, a következő: C30/37 XC3 24 S2 MSZ : 2004

51 Examples for the notation of concrete Példák a beton jelölésére 2. Példa (MSZ : 2004, 98 old.) Annak a C30/37 nyomószilárdsági osztályú betonnak a jele, amelyből vasbeton keretszerkezet épül (környezeti osztály: XC3), névleges legnagyobb szemnagysága D max = 24 mm, konzisztenciája képlékeny és a konzisztencia megnevezése tájékozttó jelleggel ha a szerkezettervezés idején konzisztncia mérési módszere nem ismert, - Képlékeny, a következő: C30/37 XC3 24 Képlékeny MSZ : 2004

52 Examples for the notation of concrete Példák a beton jelölésére 3. Példa (MSZ : 2004, 98 old.) Annak a C30/37 nyomószilárdsági osztályú, légbuborékképző adalékszerrel gyártott betonnak a jele, amelyből fagy és sózás hatásának kitett vasbeton híd pályaszegélye készül (környezeti osztály: XF4), névleges legnagyobb szemnagysága D max = 32 mm, konzisztenciája képlékeny és a terülési mértéke mm közé esik, konzisztenciaosztálya F3, a következő: C30/37 XF4 32 F3 MSZ : 2004 C30/37 XF4 32 F3 ( mm) MSZ : 2004

53 Examples for the notation of concrete Példák a beton jelölésére 4. Példa (MSZ : 2004, 98 old.) Annak a C40/50 nyomószilárdsági osztályú, kopásálló, légbuborékképző adalékszer nélkül gyártott bazaltbetonnak a jele, amelyből koptatóhatásnak és fagy és sózás hatásának kitett beton térburkolat készül (környezeti osztály: XK3(H) és XF4(H)), a névleges legnagyobb szemnagysága D max = 32 mm, konzisztenciája képlékeny és a terülési mértéke mm közé esik, konzisztenciaosztálya F3, a következő: C40/50 bazalt zúzottkővel XK3(H)-XF4(H) 32 F3 MSZ : 2004 C40/50 bazalt zúzottkővel XK3(H)-XF4(H) 32 F3 (450±30 mm) MSZ : 2004

54 Examples for the notation of concrete Példák a beton jelölésére 5. Példa (MSZ : 2004, 99 old.) Annak az LC12/13 nyomószilárdsági osztályú könnyűbetonnak jele amelynek a testsűrűsége szilárd állapotban kg/m 3 közé esik, adalékanyaga duzzasztott agyagkavics, és amelyből könnyűbeton belső teherhordó fal készül (környezeti osztály: X0b(H)), a névleges legnagyobb szemnagysága D max = 16 mm, konzisztenciája a kissé képlékeny és képlékeny határán van, konzisztenciosztályának jele a tömörítési mérték jelével kifejezve C2, a következő: LC12/13 r LC 1,8 duzzasztott agyagkaviccsal X0b(H) 16 C2 MSZ : 2004 LC12/13 r LC 1,8 duzzasztott agyagkaviccsal X0b(H) 16 C2 (1,25-1,11) MSZ : 2004

55 Examples for the notation of concrete Példák a beton jelölésére 6. Példa (MSZ : 2004, 99 old.) Annak a C40/50 nyomószilárdsági osztályú betonnak a jele, amelyből esőtől védett helyen álló feszített vasbeton gerenda készül (környezeti osztály: XC3), a névleges legnagyobb szemnagysága D max = 24 mm, konzisztenciája képlékeny és terülési mértéke mm közé esik, konzisztenciaosztálya F3, megengedett kloridtartalma a cement tömegszázalékában kifejezve 0,10 tömegszázalék, CEM 52,5 szilárdsági osztályú portlandcementtel készült, használati élettartama 100 év, a következő: C40/50 XC3 24 F3 Cl 0,10 CEM 52,5 100 év MSZ : 2004 C40/50 XC3 24 F3 (450 ± 30 mm) Cl 0,10 CEM 52,5 100 év MSZ : 2004

56 Corrosion protection of steel reinforcement Betonacélok korrózió elleni védelme A betonacélok korrózió elleni védelme függ a betontakarást alkotó beton (MSZ EN : 2004). : - tömörségétől, - minőségétől, - a betontakarás vastagságától - repedezettségi állapottól. A korrózióvédelmet biztosító betonfedés térfogatsúlya és megfelelő minősége elérhető (MSZ EN : 2004). : - a víz/cement (w/c) tényező maximális értékének korlátozásával - a betonban alkalmazott minimális cementfelhasználás biztosításával - a minimális beton szilárdsági osztály alkalmazásával

57 Corrosion protection of steel reinforcement Betonacélok korrózió elleni védelme A betonacélok korrózió elleni védelme függ a betontakarást alkotó beton (MSZ EN : 2004). : - tömörségétől, - minőségétől, - a betontakarás vastagságától - repedezettségi állapottól. Betontechnológiai tervezés!!! A korrózióvédelmet biztosító betonfedés térfogatsúlya és megfelelő minősége elérhető (MSZ EN : 2004). : - a víz/cement (w/c) tényező maximális értékének korlátozásával - a betonban alkalmazott minimális cementfelhasználás biztosításával - a minimális beton szilárdsági osztály alkalmazásával

58 Corrosion protection of steel reinforcement Betonacélok korrózió elleni védelme A betonacélok korrózió elleni védelme függ a betontakarást alkotó beton (MSZ EN : 2004). : - tömörségétől, - minőségétől, - a betontakarás vastagságától - repedezettségi állapottól. Szerkezettervezés!!! A korrózióvédelmet biztosító betonfedés térfogatsúlya és megfelelő minősége elérhető (MSZ EN : 2004). : - a víz/cement (w/c) tényező maximális értékének korlátozásával - a betonban alkalmazott minimális cementfelhasználás biztosításával - a minimális beton szilárdsági osztály alkalmazásával

59 Advantages of reinforced concrete structures Vasbeton szerkezetek előnyei Relatively low price Viszonylag olcsó S235 IPE 400 C20/25 40/40 C20/25 30/55 ~ Ft / fm ~ Ft / fm ~ Ft / fm 100% 75% 60% A számítás csak az egyes szerkezetekben lévő anyagok árait tartalmazza!

60 Advantages of reinforced concrete structures Vasbeton szerkezetek előnyei Stiffness Merevség S235 IPE 400 C20/25 40/40 C20/25 30/55 EI ~ kncm 2 EI ~ kncm 2 EI ~ kncm 2 EI 9 EI 17 EI Rugalmas állapot! Repedésmentes állapot! Repedésmentes állapot!

61 Advantages of reinforced concrete structures Vasbeton szerkezetek előnyei Fire resistance Tűzállóság Tűzkárosodott acélszerkezet Tűzkárosodott vasbetonszerkezet

62 Advantages of reinforced concrete structures Vasbeton szerkezetek előnyei Low operating or service cost Alacsony fenntartási költség Easy to get and to transport the components Hozzáférhető, könnyebben szállítható összetevők

63 Advantages of reinforced concrete structures Vasbeton szerkezetek előnyei Free shape! Formai szabadság!

64 Disadvantages of reinforced concrete structures Vasbeton szerkezetek hátrányai Low tensile strength of concrete A beton alacsony húzó szilárdsága s c f c f ct e c

65 Disadvantages of reinforced concrete structures Vasbeton szerkezetek hátrányai Necessity of formwork (cast in place and prefabrication) Monolit és előre gyártás esetében is szükséges zsaluzás

66 Disadvantages of reinforced concrete structures Vasbeton szerkezetek hátrányai High density of concrete Nagy térfogatsúly S235 IPE 400 C20/25 40/40 C20/25 30/55 ~ 67 - kg / fm ~ kg / fm ~ kg / fm 1 e 6 e 6 e

67 Disadvantages of reinforced concrete structures Vasbeton szerkezetek hátrányai Low relative strength Alacsony fajlagos szilárdság S235 IPE 400 C20/25 40/40 C20/25 30/55 f yk 235N/mm 2 f ck 20N/mm 2 f ck 20N/mm 2 f ctm 2,2 N/mm 2 f ctm 2,2 N/mm 2

68 Disadvantages of reinforced concrete structures Vasbeton szerkezetek hátrányai Long term behaviour of concrete: creep Lassú alakváltozás: kúszás Q

69 Disadvantages of reinforced concrete structures Vasbeton szerkezetek hátrányai Long term behaviour of concrete: creep Lassú alakváltozás: kúszás Q

70 Disadvantages of reinforced concrete structures Vasbeton szerkezetek hátrányai Long term behaviour of concrete: creep Lassú alakváltozás: kúszás Q T = 0 rugalmas T [idő, time] e [lehajlás, deflection]

71 Disadvantages of reinforced concrete structures Vasbeton szerkezetek hátrányai Long term behaviour of concrete: creep Lassú alakváltozás: kúszás Q T = 0 T [idő, time] T = rugalmas kúszás teljes e [lehajlás, deflection]

72 Disadvantages of reinforced concrete structures Vasbeton szerkezetek hátrányai Long term behaviour of concrete: shrinkage Lassú alakváltozás: zsugorodás

73 Disadvantages of reinforced concrete structures Vasbeton szerkezetek hátrányai Difficult to change the form of ready structure Bonyolult utólagos alakíthatóság

74 Why we can use reinforced concrete structures? Miért alkalmazhatunk vasbeton szerkezeteket? Linear coefficient of thermal expansion for concrete and for the steel bars are the same!!! A beton és a betonacél hőtágulási együtthatója azonos!!!

75 Why do reinforced concrete structures work? Mi biztosítja a vasbeton szerkezeteket működését? Bond between steel bars and concrete!!! A beton és a betonacél közötti tapadás!!!

76 Reinforced Concrete Structures I. IV. Vasbetonszerkezetek I. - Kitéti (környezeti) osztályok, betonfedés, beton jelölése - Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár Mobil: Iroda: / Köszönöm a figyelmet! WEB:

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb; A beton jele 1 A beton jele Magyarországon, az MSZ 4798-1:2004 szabvány szerint a következőket tartalmazza: a beton nyomószilárdsági osztályának jelét; a nehézbetonok jelölésére a HC (heavy concrete) betűjelet;

Részletesebben

Strength. Performance. Passion. Ismertető az új európai beton szabvány MSZ 4798-1:2004 (MSZ EN 206-1:2002) alkalmazásáról

Strength. Performance. Passion. Ismertető az új európai beton szabvány MSZ 4798-1:2004 (MSZ EN 206-1:2002) alkalmazásáról Strength. Performance. Passion. Ismertető az új európai beton szabvány MSZ 798-:200 (MSZ EN 206-:2002) alkalmazásáról Monolit ház. A biztos megoldás. A Holcim Hungária Zrt., mint Magyarország egyik vezető

Részletesebben

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János VASBETON SZERKEZETEK TERVEZÉSE 2 Szabvány A tartószerkezetek tervezése jelenleg Magyarországon és az EU államaiban az Euronorm szabványsorozat alapján

Részletesebben

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére Betonok minősítése és jelölése (MSZ 4798 szabvány) - Cementek fajtái

Részletesebben

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával Építőanyagok II - Laborgyakorlat Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával A tervezés elvei Cél: előírt nyomószilárdságú beton összetételének és keverési arányának megtervezése úgy,

Részletesebben

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT 1 VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT Az MSZ 47981:2004 (az MSZ EN 2061:2002 európai betonszabvány magyar nemzeti alkalmazási dokumentuma) szabvány érvényre lépésével a beton vízzáróságának régi, MSZ 4719:1982

Részletesebben

Beton szerkezetek tartóssága és élettartama

Beton szerkezetek tartóssága és élettartama BUDAPESTI MÜSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építészmérnöki Kar - Beton szerkezetek tartóssága és élettartama Dr. Sipos András Árpád A tartóssági méretezés lényegében több okból került előtérbe: az infrastruktúra

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

A BETON KONZISZTENCIÁJA

A BETON KONZISZTENCIÁJA Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A BETON KONZISZTENCIÁJA Finom szemek fogalma A friss beton tulajdonságainak minősítése, 2. rész Dr. Kausay Tibor 2016. február 1 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

Betontermékek és szolgáltatások árlistája

Betontermékek és szolgáltatások árlistája Ügyfélszolgálat 1138 Budapest Madarász Viktor u. 47-49. Tel.: +36 1 329 1080 Fax: +36 1 700 1579 Betontermékek és szolgáltatások árlistája Az üzem nevére kattintva megtekintheti az aktuális üzem árlistáját.

Részletesebben

Betontermékek és szolgáltatások árlistája

Betontermékek és szolgáltatások árlistája Holcim Magyarország Kft. 1138 Budapest Madarász Viktor u. 47-49. Betontermékek és szolgáltatások árlistája Az üzem nevére kattintva megtekintheti az aktuális üzem árlistáját. Budaörsi Betonüzem Debreceni

Részletesebben

ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MFK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN

ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MFK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN Dr. Kovács Imre PhD. tanszékvezető főiskolai docens 1 Vizsgálataink szintjei Numerikus szimuláció lineáris,

Részletesebben

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél Betontechnológiai kísérletek Az I. kísérlet sorozatban azt vizsgáltuk, hogy azonos betonösszetétel mellett milyen hatást

Részletesebben

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy)

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy) Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy) 1. A mész szilárdulása, cementszerű kötése (képlet) - A cement pernyetartalma miért csökkenti a beton

Részletesebben

Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. II.

Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. II. II. Reinforced Concrete Structures I. Vasbetonszerkezetek I. - A beton fizikai és mechanikai tulajdonságai - Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár E-mail: dr.kovacs.imre@gmail.com Mobil: 6-3-743-68-65

Részletesebben

Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek

Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek Betonpartner Magyarország Kft 1103 Budapest, Noszlopy u.2 Az Árlista a következő telepeinken érvényes: SZÉKESFEHÉRVÁR GYŐR SZOMBATHELY SOPRON Dunántúli Üzemeink:

Részletesebben

A NORMÁL ÉS NEHÉZ BETONOK NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYAI, KÜSZÖB ÉS ÁTLAG ÉRTÉKEI

A NORMÁL ÉS NEHÉZ BETONOK NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYAI, KÜSZÖB ÉS ÁTLAG ÉRTÉKEI A NORMÁL ÉS NEHÉZ BETONOK NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYAI, KÜSZÖB ÉS ÁTLAG ÉRTÉKEI A normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei című táblázat erre a mondatra kattintva olvasható.

Részletesebben

BETON, BETONÉPÍTÉS. - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán. amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek!

BETON, BETONÉPÍTÉS. - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán. amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek! BETON, BETONÉPÍTÉS - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek! SZERKEZETI OSZTÁLYOK ÉS BETONFEDÉS Dr. Kausay Tibor Budapest, 2015.

Részletesebben

A beton összetételének tervezése és ellenőrzése

A beton összetételének tervezése és ellenőrzése A beton összetételének tervezése és ellenőrzése Dr. Kausay Tibor címzetes egyetemi tanár BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, Budapest EMT XVII. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA Csíksomlyó,

Részletesebben

A betonok környezeti osztályainak áttekintése az MSZ 4798-1:2004 szabvány alapján

A betonok környezeti osztályainak áttekintése az MSZ 4798-1:2004 szabvány alapján -1 Kérem tekintsék meg a 2011. januári dolgozatot is: http://www.betonopus.hu/notesz/kornyezeti-oszt-csiksomlyo.pdf A betonok környezeti osztályainak áttekintése az MSZ 4798-1:2004 szabvány alapján A MSZ

Részletesebben

PTE Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyagok MSC. Építőmérnök MSc hallgatók részére

PTE Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyagok MSC. Építőmérnök MSc hallgatók részére PTE Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyagok MSC Építőmérnök MSc hallgatók részére Betonok minősítése és jelölése (MSZ 4798 szabvány) - Cementek fajtái és

Részletesebben

A friss beton tulajdonságainak minősítése, 1. rész

A friss beton tulajdonságainak minősítése, 1. rész Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A friss beton tulajdonságainak minősítése, 1. rész Dr. Tibor 2016. február 1 A friss beton tulajdonságainak minősítésével az MSZ EN 206, illetve

Részletesebben

Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek

Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek Transzport Árlista Dunántúli üzemek Betonpartner Magyarország Kft 1103 Budapest, Noszlopy u.2 Az Árlista a következő telepeinken érvényes: SZÉKESFEHÉRVÁR GYŐR SZOMBATHELY SOPRON Dunántúli Üzemeink: Székesfehérvár

Részletesebben

Transzportbeton Árlista

Transzportbeton Árlista Transzportbeton Árlista Betonpartner Magyarország Kft 1103 Budapest, Noszlopy u.2 Az Árlista a következő telepeinken érvényes: SZÉKESFEHÉRVÁR GYŐR SZOMBATHELY SOPRON Dunántúli Üzemeink: Cégadatok: Betonpartner

Részletesebben

Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek

Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek Betonpartner Magyarország Kft 1186 Budapest, Zádor u.3 Az Árlista a következő telepeinken érvényes: SZÉKESFEHÉRVÁR GYŐR SZOMBATHELY SOPRON Dunántúli Üzemeink: Székesfehérvár

Részletesebben

Betonok környezeti osztályai

Betonok környezeti osztályai Frissítve: 2011. január ok környezeti osztályai Dr. KAUSAY Tibor okl. vasbetonépítési szakmérnök, címzetes egyetemi tanár Budapesti Műszaki Egyetem, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék H-1111 Budapest,

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

III. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

III. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár III. Reinforced Concrete Structures I. Vasbetonszerkezetek I. - A betonacél és a feszítőbetét fizikai és mechanikai tulajdonságai, korróziós folyamatok - Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

Részletesebben

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása Farkas Gy.-Huszár Zs.-Kovács T.-Szalai K. R forgalmi terhelésű utak - megnövekedett forgalmi terhelés - fokozott tartóssági igény - fenntartási idő és költségek csökkentése

Részletesebben

Tartószerkezetek I. Használhatósági határállapotok

Tartószerkezetek I. Használhatósági határállapotok Tartószerkezetek I. Használhatósági határállapotok Szép János A tartószerkezeti méretezés alapjai Tartószerkezetekkel szemben támasztott követelmények: A hatásokkal (terhekkel) szembeni ellenállóképesség

Részletesebben

1. A vasbetét kialakításának szabályai. 1.1 A betétek közötti távolság

1. A vasbetét kialakításának szabályai. 1.1 A betétek közötti távolság Az MSZ EN 1992-1 fontosabb szerkesztési szabályai 1. A vasbetét kialakításának szabályai 1.1 A betétek közötti távolság A (horizontális, vagy vertikális) betétek közötti legkisebb távolság (bebetonozhatóság

Részletesebben

BETON, BETONÉPÍTÉS. - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán. amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek!

BETON, BETONÉPÍTÉS. - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán. amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek! BETON, BETONÉPÍTÉS - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek! KÖRNYEZETI HATÁSOKNAK ELLENÁLLÓ BETONOK Dr. Kausay Tibor Budapest,

Részletesebben

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő fib Szimpózium La Plata, Argentina, 2005. Szeptember 28.-30. 1 El hormigón estructural y el

Részletesebben

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése 1.GYAKORLAT Használhatósági határállapotok A használhatósági határállapotokhoz tartozó teherkombinációk: Karakterisztikus (repedésmentesség igazolása) Gyakori (feszített szerkezetek repedés korlátozása)

Részletesebben

Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama

Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama BUDAPESTI MÜSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építészmérnöki Kar - Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama Dr. Sipos András Árpád A TARTÓSSÁG TERVEZÉSE Az EC szerint a statikus tervező

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Száma: TNY/001 1. Terméktípus azonosító kódja: Előregyártott vasbeton vízóraakna 2. Típus-, tétel-,vagy sorozatszám: 90 110 122cm 110 110 122cm 3. A termék rendeltetése: Vízóraaknák építése olyan helyeken,

Részletesebben

BETON VISELKEDÉSE ÉS TERVEZÉSE TŰZRE

BETON VISELKEDÉSE ÉS TERVEZÉSE TŰZRE BETON VISELKEDÉSE ÉS TERVEZÉSE TŰZRE Dr. Majorosné dr. Lublóy Éva Mezei Sándor tű. hadnagy Kecskemét, 2015. december 14. HŐTERHELÉS HATÁSA A SZERKEZETRE Delft 2009. június 10. Delft, 2008. május 13. Az

Részletesebben

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Jencs Árpád Minőségügyi Bizottság vezetője Liptovský Ján/Liptószentiván szakmai találkozó 2012. 06. 27-28.

Részletesebben

A BETONTERVEZÉS LÉNYEGES PONTJAI AZ ÚJ BETONSZABVÁNY ALAPJÁN

A BETONTERVEZÉS LÉNYEGES PONTJAI AZ ÚJ BETONSZABVÁNY ALAPJÁN A BETONTERVEZÉS LÉNYEGES PONTJAI AZ ÚJ BETONSZABVÁNY ALAPJÁN Dr. Kausay Tibor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék A Magyar Mérnöki Kamara tanfolyama Budapest,

Részletesebben

Betonadalékszerek deszközeizei

Betonadalékszerek deszközeizei Betonadalékszerek A minőség g segédeszk deszközeizei M6 egyik alagútja 2008. július Asztalos István SZTE Mérnöki szerkezetek Budapest, 2009. február 17. 2 Beton - Concrete Bevezetés A beton minősége tartóssága

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402)

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402) (ÚT 2-3.402) Közúti hidak építése I. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek Tóth Emília VIA-PONTIS Kft. Útügyi Szabályozási Napok, Sopron, 2011. május 3-4. Az Eurocode-nak megfelelő tervezés

Részletesebben

MSZ EN Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok, Tervezés tüzteherre. 50 év

MSZ EN Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok, Tervezés tüzteherre. 50 év Kéttámaszú vasbetonlemez MSZ EN 1992-1-2 Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok, Tervezés tüzteherre Geometria: fesztáv l = 3,00 m lemezvastagság h s = 0,120 m lemez önsúlya g 0 = h

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Talajosztályok: 1 Homok, laza termőtalaj 2 Nedves homok, kavics, tömör termőföld 3 Homokas agyag, száraz lösz 4 Tömör agyag, nagyszemű kavics

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1

Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1 Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1 Szakirodalom Bálint J: Építőanyagok I Jegyzet. SZIE YMÉK. 2005 MSZ 4798-1: 2004 MSZ 4798-1: 2004. Alkalmazási

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné A beton minősítések, minőség ellenőrzés A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-30

Részletesebben

LEÍRÁS A Mapefluid N200 minőségi (vízálló, tartós, nagy szilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer.

LEÍRÁS A Mapefluid N200 minőségi (vízálló, tartós, nagy szilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer. MAPEFLUID N200 Folyósító adalékszer betonhoz LEÍRÁS A Mapefluid N200 minőségi (vízálló, tartós, nagy szilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer. ALKALMAZÁSI TERÜLET Mivel

Részletesebben

Construction Sika Beton Kézikönyv

Construction Sika Beton Kézikönyv Construction Sika Beton Kézikönyv Alapanyagok Megszilárdult beton Európai betonszabvány Lôttbeton Beton Formaleválasztás Frissbeton Utókezelés Sika Hosszú idôn át gyûjtött tapasztalat A Sika már 1910-ben,

Részletesebben

VASBETONSZERKEZETEK DIAGNOSZTIKÁJA

VASBETONSZERKEZETEK DIAGNOSZTIKÁJA Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 235-242. VASBETONSZERKEZETEK DIAGNOSZTIKÁJA Boda István BsC hallgató Debreceni Egyetem, Műszaki kar, Építőmérnöki Tanszék,

Részletesebben

Betonszerkezetek felületvédelme tervezett változások az ÚT előírásban

Betonszerkezetek felületvédelme tervezett változások az ÚT előírásban Betonszerkezetek felületvédelme tervezett változások az ÚT előírásban 2011.05.04. Dr. Seidl Ágoston okl. vegyészmérnök, c.egy.docens Vértes Mária Magyar Közút Nonprofit Zrt. MVL Győr ÚT 2-2.206 [e-ut 07.04.13]

Részletesebben

Mapefloor Parking System. Vízzáró bevonatok forgalommal terhelt területekre

Mapefloor Parking System. Vízzáró bevonatok forgalommal terhelt területekre Mapefloor Parking System Vízzáró bevonatok forgalommal terhelt területekre Mapefloor Parking System A parkolóházak és járműforgalommal terhelt szerkezetek beton felületeinek védelme kiemelt fontosságú

Részletesebben

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz XV. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA CSÍKSOMLYÓ 2011 Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz y, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Hidak

Részletesebben

PCE bázisú adalékszerek

PCE bázisú adalékszerek 1 PCE bázisú adalékszerek Új betontechnológiai lehetőségek 48. Hídmérnöki Konferencia, 2007. október 8-11. Salgótarján Eger Asztalos István Bevezetés Alapanyagok Adalékszerek Képlékenyítők, folyósítók

Részletesebben

CR 90 Kristályképzô. Háromszoros védelem a víz behatolásával szemben

CR 90 Kristályképzô. Háromszoros védelem a víz behatolásával szemben CR 90 Kristályképzô Háromszoros védelem a víz behatolásával szemben 1. Vízzáró bevonatot képez 2. Kristályosodási folyamat 3. Hajszálrepedések öngyógyulása CR 90 Kristályképzô Háromszoros védelem a víz

Részletesebben

Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája

Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája Rövid kivonat Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája Dr. Farkas György egyetemi tanár, tanszékvezető, BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a vasbeton

Részletesebben

TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE ÁRLISTA. Érvényes 2016. február 1-től visszavonásig BETONGYÁRTÁS SZÁLLÍTÁS PUMPÁZÁS BETONACÉL FORGALMAZÁSA

TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE ÁRLISTA. Érvényes 2016. február 1-től visszavonásig BETONGYÁRTÁS SZÁLLÍTÁS PUMPÁZÁS BETONACÉL FORGALMAZÁSA AUGUSZTIN KFT ÁRLISTA Érvényes 2016. február 1-től visszavonásig BETONGYÁRTÁS SZÁLLÍTÁS PUMPÁZÁS BETONACÉL FORGALMAZÁSA ZAMÁRDI ENDRÉDI ÚT Augusztin Kft Székhely: 8200 Veszprém, Batthyány u. 17/D Telephely:

Részletesebben

XI. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

XI. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár XI. Reinforced Concrete Structure I. Vabetonzerkezetek I. - Teherbírái é haználhatóági határállapotok - Dr. Kovác Imre PhD tanzékvezető főikolai tanár E-mail: dr.kovac.imre@gmail.com Mobil: 06-30-743-68-65

Részletesebben

Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint

Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint Hódmezővásárhely 2014. november 6. Kovács József BTC Kft. Speciális betonok: Piaci igények alacsonyabb

Részletesebben

Cement-kötőanyag térfogat-stabil öntömörödő betonok készítéséhez betonszerkezetek javításánál

Cement-kötőanyag térfogat-stabil öntömörödő betonok készítéséhez betonszerkezetek javításánál Stabilcem SCC Cement-kötőanyag térfogat-stabil öntömörödő betonok készítéséhez betonszerkezetek javításánál ALKALMAZÁSI TERÜLET Zsugorodáskompenzált és különböző méretű adalékanyag tartalmú, nagy szilárdságú

Részletesebben

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább VÍZZÁRÓ BETONOK 1. A VÍZZÁRÓ BETONOK KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI A beton a használati élettartam alatt akkor lesz tartós, ha a környezeti hatásokat károsodás nélkül viseli. Így a beton, vasbeton, feszített vasbeton

Részletesebben

1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását, majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra!

1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását, majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra! 1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra! Beton: beton minőség: beton nyomószilárdságnak tervezési értéke: beton húzószilárdságának várható

Részletesebben

Sokoldalú betonadalékszer enyhe kötéskésleltető hatással

Sokoldalú betonadalékszer enyhe kötéskésleltető hatással Mapemix R64 Sokoldalú betonadalékszer enyhe kötéskésleltető hatással LEÍRÁS A Mapemix R64 olyan rugalmasan adagolható folyékony betonadalékszer, amely alacsonyabb adagoláskor képlékenyítőként, magasabb

Részletesebben

Alkalmazási példák A Mapecure SRA különösen olyan betongyártásra ajánlott, amelyek:

Alkalmazási példák A Mapecure SRA különösen olyan betongyártásra ajánlott, amelyek: Mapecure SRA A hidraulikus zsugorodás és a hajszálrepedés képződés csökkentésére alkalmazható belső utókezelő szer LEÍRÁS A Mapegrout termékcsalád (Mapegrout T40, Mapegrout T60, Mapegrout Tissotropico,

Részletesebben

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A BETONOK TŰZÁLLÓSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A BETONOK TŰZÁLLÓSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A BETONOK TŰZÁLLÓSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Dr. Lublóy Éva Eszter, PhD Dr. Kopecskó Katalin 2016. Március 2. 1 Mi történik a betonnal magas hőmérséklet hatására? Szerkezeti elem tönkremenetele

Részletesebben

MSZ EN 771-1:2011+A1:2015

MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 Tartalomjegyzék Oldal Európai előszó... 6 1. Alkalmazási terület... 7 2. Rendelkező hivatkozások... 7 3. Szakkifejezések és meghatározásuk... 8 4. Alapanyagok és gyártás... 13

Részletesebben

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Vasbeton tartók méretezése hajlításra Vasbeton tartók méretezése hajlításra Képlékenység-tani méretezés: A vasbeton keresztmetszet teherbírásának számításánál a III. feszültségi állapotot vesszük alapul, amelyre az jellemző, hogy a hajlításból

Részletesebben

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.

Részletesebben

HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely. ED (nemesacél) Típusok és jelölések 36-37. Alkalmazási példák 38-39

HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely. ED (nemesacél) Típusok és jelölések 36-37. Alkalmazási példák 38-39 Schöck Dorn HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely ED (tűzihorganyzott) ED (nemesacél) -B Schöck acéltüske-rendszerek Tartalom Oldal Típusok és jelölések 36-37 Alkalmazási példák 38-39 Méretek 40 Korrózióvédelem

Részletesebben

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz Dynamon SX 18 [CE logo] A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz LEÍRÁS A Dynamon SX 18 folyékony

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZÁMÍTÁS A KEREKEGYHÁZA, PARK U. HRSZ.: 2270/3 ALATT LÉTESÜLŐ ÓVODA BŐVÍTÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZÁMÍTÁS A KEREKEGYHÁZA, PARK U. HRSZ.: 2270/3 ALATT LÉTESÜLŐ ÓVODA BŐVÍTÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ Balogh és Társa Mérnöki Szolgáltató BT. Kecskemét, Gázló u. 26. Tel. / Fax : 06 / 76 / 411-159 SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZÁMÍTÁS A KEREKEGYHÁZA, PARK U. HRSZ.: 2270/3 ALATT LÉTESÜLŐ ÓVODA

Részletesebben

gyors egyszerű egyedülálló

gyors egyszerű egyedülálló Rapid Set cementes technológia gyors egyszerű egyedülálló CEMENT ALL sokoldalú javítóhabarcs MORTAR MIX gyorskötő habarcs CONCRETE MIX gyorskötő betonkeverék KORODUR és CTS Cement Két erős partner Kizárólagos

Részletesebben

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez Pécs, 2015. június . - 2 - Tartalomjegyzék 1. Felhasznált irodalom... 3 2. Feltételezések... 3 3. Anyagminőség...

Részletesebben

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) Reaktor és fővízkör A főkeringtető kör névleges adatai Névleges hőteljesítmény A hőhordozó közepes hőmérséklete Megnevezés Névleges

Részletesebben

MSZ EN Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok, Tervezés tőzteherre. 50 év

MSZ EN Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok, Tervezés tőzteherre. 50 év Vasbeton kéttámaszú tartó MSZ EN 1992-1-2 Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok, Tervezés tőzteherre Geometria: fesztáv l = 6,00 m tartó magassága h = 0,60 m tartó szélessége b = 0,30

Részletesebben

Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján.

Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján. TERVEZÉSI FELADAT: Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján. Feladatok: 1. Tervezzük meg a harántfalas épület egyirányban teherhordó monolit

Részletesebben

A klímaváltozás hatása a tartószerkezetekre és az építési szabványokra

A klímaváltozás hatása a tartószerkezetekre és az építési szabványokra A klímaváltozás hatása a tartószerkezetekre és az építési szabványokra Rózsás Árpád, Kovács Nauzika Ph.D., Vigh László Gergely Ph.D. Problémafelvetés, motiváció Épületek, civil infrastruktúra ~ 80% nemzeti

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

B i a t o r b á g y, Á l t a l á n o s I s k o l a B õ v í t é s

B i a t o r b á g y, Á l t a l á n o s I s k o l a B õ v í t é s Összesítõ B i a t o r b á g y, Á l t a l á n o s I s k o l a B õ v í t é s - B i a t o r b á g y, Á l t a l á n o s I s k o l a B õ v í t é s Munkanem megnevezése - Összesítõ összege összege Zsaluzás és

Részletesebben

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata Korrodált acélszerkezetek vizsgálata 1. Szerkezeti példák és laboratóriumi alapkutatás Oszvald Katalin Témavezető : Dr. Dunai László Budapest, 2009.12.08. 1 Általános célkitűzések Korrózió miatt károsodott

Részletesebben

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat Teherfelvétel. Húzott rudak számítása 2. gyakorlat Az Eurocode 1. részei: (Terhek és hatások) Sűrűségek, önsúly és az épületek hasznos terhei (MSZ EN 1991-1-1) Tűznek kitett tartószerkezeteket érő hatások

Részletesebben

Vasalási távtartók muanyagból

Vasalási távtartók muanyagból Vasalási távtartók muanyagból Távolságtartó sín (hossz: m) Rúd alakú távolságtartó sín, alsó fogazással. Alaplemezek és födémek, rámpák alsó vasalásának távolságtartására. További méretek: 60 mm és 70

Részletesebben

Tervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe

Tervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe artószerkezetek IV. 204/205 I. félév Előadás /9 204. október 3., péntek, 9 50-30, B- terem ervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe Alapvető fogalmak Földrengés hatás ervezési

Részletesebben

Bossong V-Plus vinilészter tüskeragasztó

Bossong V-Plus vinilészter tüskeragasztó Építőipari és Szolgáltató Kft. H - 1015 Budapest, Csalogány u. 6. Raktár: 2045 Törökbálint, Kinizsi u. 16. Tel: 23/332-119 Fax: 23/332-118 E-mail: info@bau-haus.hu WEB: www.bau-haus.hu MŰSZAKI ADATLAP

Részletesebben

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása MAÚT Építési Bizottság Dr Ambrus Kálmán Betonburkolat munkacsoport Vörös Zoltán 2016. Jelenleg érvényben lévő

Részletesebben

Kristályos betonszigetelés. Hidak

Kristályos betonszigetelés. Hidak Kristályos betonszigetelés Hidak Megfelelni a kihívásoknak Hídszerkezetek védelme A hidak betonszerkezetei folyamatosan ki vannak téve a nedvesség és a kloridok okozta korróziónak. Megfelelő védelem nélkül

Részletesebben

Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoCrete TF 204

Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoCrete TF 204 1 / 7 Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez A terméktípus jelölőkódja PROD1134 Alkalmazási cél felületvédelmi termék bevonat védelem anyagok behatolása ellen (1.3) a nedvességháztartás szabályozása

Részletesebben

2013. Magyarországi referenciák. Chem-Beton 2000 Kft Int. Penetron LTD Magyarország www. penetron.hu

2013. Magyarországi referenciák. Chem-Beton 2000 Kft Int. Penetron LTD Magyarország www. penetron.hu 2013. Magyarországi referenciák Chem-Beton 2000 Kft Int. Penetron LTD Magyarország www. penetron.hu Néhány a Penetron rendszerrel szigetelt vasbeton szerkezetek közül: A Penetron kristályosodó termékei

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_0 Vasbetonszerkezetek Monolit vasbetonvázas épület födémlemezének tervezése című házi feladat részletes

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1 multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve STATIKAI SZÁMÍTÁSOK Tervezők: Róth Ernő, okl. építőmérnök TT-08-0105

Részletesebben

Korszerű technológiák: zsugorodás-kompenzált és magasraktári ipari padlók

Korszerű technológiák: zsugorodás-kompenzált és magasraktári ipari padlók Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Korszerű technológiák: zsugorodás-kompenzált és magasraktári ipari padlók Dr. Zsigovics István adjunktus, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, BME Epo-Trend,

Részletesebben

A vasbeton és acél teherhordó szerkezetek járulékos laboratóriumi tűzállósági vizsgálatainak bemutatása

A vasbeton és acél teherhordó szerkezetek járulékos laboratóriumi tűzállósági vizsgálatainak bemutatása A vasbeton és acél teherhordó szerkezetek járulékos laboratóriumi tűzállósági vizsgálatainak bemutatása Kompozit szerkezetek és acélszerkezetek tűzvédelme szimpózium, 2012.XI.16. Dr. Hajpál Mónika kutató

Részletesebben

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM A FERIHEGYI IRÁYÍTÓTOROY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM 1. KIIDULÁSI ADATOK 3. 2. TERHEK 6. 3. A teherbírás igazolása 9. 2 / 23 A ferihegyi irányítótorony tetején elhelyezett

Részletesebben

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. Öszvérszerkezetek 4. előadás Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. készítette: 2016.11.11. Tartalom Öszvér oszlopok szerkezeti

Részletesebben

ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK. Dr. Salem Georges NEHME. BME, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Laborvezető

ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK. Dr. Salem Georges NEHME. BME, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Laborvezető ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK Dr. Salem Georges NEHME BME, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Laborvezető Öntömörödő betonok Előnyei Hátrányai Önterülés Kezdeti Öntömörödés Nagyobb szilárdság zsugorodás Utókezelés

Részletesebben

Bt. . Top. Protect. Step. Környezetbarát gumiôrleménybôl gyártott elválasztó és szigetelésvédô lemezek SZIGETELÉSVÉDELEM

Bt. . Top. Protect. Step. Környezetbarát gumiôrleménybôl gyártott elválasztó és szigetelésvédô lemezek SZIGETELÉSVÉDELEM Bt. SZIGETELÉSVÉDELEM. Top. Protect. Step Környezetbarát gumiôrleménybôl gyártott elválasztó és szigetelésvédô lemezek A termék anyaga Ipari melléktermékekbôl visszanyert, újrafelhasznált gumiból készült

Részletesebben