PITYPANG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PITYPANG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK PITYPANG ÓVODA TAGÓVODAI PROGRAMRÉSZE Minden gyermek lelke születéskor olyan, mint a fehér lap, s csupán a környezeti hatások írnak erre eltérő tulajdonságokat ( JOHN LOCKE) PITYPANG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1

2 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetelemzés 5 2. Sajátos pedagógiai arculat érték és célrendszere Értékazonosság és előnyös különbözőség az óvodai csoportokban Alapelveink Óvodai nevelésünk céljai Küldetésnyilatkozat, jövőkép 8 3. A Mi óvodásaink gyermekkép 9 4. A Mi óvodánk óvodakép 9 5. Az óvodai nevelés feltételei A SZVO-ra vonatkozóan A sajátos pedagógiai arculatra vonatkozóan A megvalósítás megkülönböztető kritériumai, döntő tényezői Érzelmi, erkölcsi nevelés, szocializáció Játék, élményen alapuló tanulásszervezés Egészséges életmódra nevelés Saját pedagógiai arculat óvodai tevékenységi formái és feladatai Játék Verselés, mesélés Anyanyelvi nevelés Bábjáték Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek A tevékenységekben megvalósuló tanulás Varázsceruza Zeneovi tehetséggondozó műhely 107 2

3 8. Sajátos pedagógiai arculathoz kapcsolódó gyermeki fejlődés nyomon követése megfigyelések, mérések Hagyományok, ünnepek Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt segítő folyamatok szabályozása Dokumentumok Az óvoda kapcsolatai Belső kapcsolatok Külső partnereink SÜNI - különnevelést biztosító gyógypedagógiai csoport szakmai programja Felhasznált szakirodalom jegyzéke 152 3

4 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI Az óvodai intézmény neve, címe, telefonszáma: Szolnok Városi Óvodák 5000, Szolnok, Baross u / Az óvodai intézmény fenntartója neve, címe: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Az intézményhez tartozó tagóvoda neve, címe, telefonszáma: Pitypang Óvoda 5000 Szolnok, Jósika út / , 06-20/ Óvodai csoportok száma: 11 Az intézményvezető neve: Ferenczné Teleky Éva Tagóvoda vezető neve: Csomorné Tóta Rita Tagintézményünk pedagógiai programja től lép hatályba a tagóvoda vezető és a nevelőtestület elfogadása, és az intézményvezető jóváhagyását követően. 4

5 1. Helyzetelemzés Szolnok város Pitypang óvodája a város legnagyobb, 5900 m2 területen fekvő, emeletes, 259 férőhelyes, 11csoportos lakótelepi óvodája, amely 1978-ban épült. A 2010/2011-es nevelési évben teljes körűen felújított épületnél megtörtént a teljes körű akadálymentesítés, amely magába foglalja a rámpák, lift, taktilis vezetősávok, induktív vezetőhurkok kiépítését, a nyílászárók, padlóburkolat cseréjét és a létesítmény elektromos és fűtési rendszerének felújítását is. Az óvoda épületének legfőbb jegyei: 5900 m2 alapterületűk telek, amelyen kétszintes, óvodának épült panelépület helyezkedik el 3900 m2-en m2 játszó - sportudvar, kert. A 11 csoport öltözőivel, fürdőszobáival és a tornaterem maximálisan biztosítja az óvodás korosztály mozgásigényeinek kielégítését. Csoportszobáink természetes világítását déli fekvésű ablakai biztosítják. Korszerű, minden igényt kielégítő berendezései megfelelnek a gyermekek életkorából adódó méreteinek, és az esztétikai elvárásoknak is. A megújuló udvar a tevékenységek óriási lehetőségének színtere, 2000m2 területével, gondozott udvarával, magas fáival a bérházak között. Változatos mozgásigényt kielégítő udvari EU-komfortos játékok óriási kínálatukkal elősegítik a gyermekek testi fejlődését, és lehetőséget adnak arra is, hogy eltérő fejlettségüket figyelembe véve tudjuk neveltjeink képességét kibontakoztatni. Versenyjátékok, az énekes játékok színtere az udvar füves, szabad területe. Az intézmény központi elhelyezkedése miatt könnyen megközelíthető ezért a város minden területéről érkeznek gyermekek. Intézményünkben lokálisan integrált gyógypedagógiai csoport működik 9 férőhellyel. A csoportba sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadunk. 5

6 2. A sajátos pedagógiai arculat érték és célrendszere 2.1. Értékazonosság és előnyös különbözőség az óvodai csoportokban: a művészeti élmények kiemelt biztosítása; a gyermekek szabad játékának maximális tiszteletben tartása, védelme, az érzelmi nevelés kiemelten történő kezelése; az egészséges életmód, életvitel feltételeinek megteremtése; esztétikus, tiszta, inger gazdag belső- és külső környezet megteremtése; az anyanyelvi nevelés és a megismerő tevékenységek játékos fejlesztése élményeken, tevékenységeken keresztül szerzett ismeretek, tapasztalatok beépítése az iskolai életmódra való felkészítésben. Olyan óvoda létrehozásán munkálkodunk, ahol a gyermeket egyéniségnek tartjuk, ahol szabadságát, személyiségét és emberi szükségleteit tiszteljük, ahol az öröm minden nap jelen van. Már kialakult gyakorlatként működik intézményünkben a zenei tehetséggondozás, mely során néhány módszer kiemelt szerepet kap. Ilyen a nagyfokú komplexitás, azaz a dolgok sokoldalú megközelítése a különböző tevékenységek bevonásával, és az újszerű források bevonása. Igyekszünk a tevékenységekhez a választék maximális felkínálásával megteremteni annak lehetőségét, hogy a gyermek egyéni érdeklődésének, a mindenkori lelkiállapotának megfelelően szabadon kiválaszthassa, ami neki legjobban megfelel, amelyben örömét leli. Ennek szellemében: A programok széleskörű felkínálására törekszünk, melynek sikerét az élmények biztosításában látjuk. Elismerjük a játéktevékenység elsődlegességét. 6

7 Kiemelten kezeljük a gyermeki tevékenységek közül a művészetekkel összefüggő mese, vers, ének, zene, énekes játékok, dramatizálás, bábozás, mozgás, valamint a vizuális tevékenységeket. A művészeti ágak komplexitása a mindennapok eseményeire és az ünnepeire is jellemző. A művészet területei eszközként szerepelnek a kezünkben. E tevékenységek közben nagyon jól megismerhetjük a gyermeket, és személyre szólóan nevelhetjük, fejleszthetjük őket. Segíti annak a gyermekképnek a kialakítását, hogy művészetet értő, szerető, azt értékelni tudó felnőttek váljanak belőlük. Az előnyös különbözőség a csoportokban dolgozó óvodapedagógusok szakmai kompetenciájára alapozott Alapelveink Óvodai nevelésünk szeretetteljes környezetben biztosítja gyermekeinknek a kiegyensúlyozott, érzelem gazdag, boldog gyermekkort. Komplex fejlesztő eljárásokkal, kiemelten a báb és mozgás eszközével, a harmonikus személyiségfejlődés elősegítése, a személyiség kibontakoztatásának támogatása az adottságokhoz mérten. Elsősorban a család joga és kötelessége a gyermek nevelése, ebben az óvoda kiegészítő szerepet vállal. Intézményünk inkluzív szemlélete a befogadás. Nyitottak vagyunk az integrációra. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek specifikumához kapcsolt feltételeket folyamatosan és rugalmasan alakítjuk. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, migráns gyermekeinket kiemelt pedagógiai figyelemmel neveljük a mindennapi nevelőmunka során. Egyenlő és elérhető segítséget kapnak személyiségük kibontakoztatásához. Az óvoda valamennyi dolgozója minta értékű nyelvi, beszélő környezet megteremtésére törekszik. Szocializáció terén nagy figyelmet fordítunk az alapvető és magasabb rendű erkölcsi tulajdonságok megalapozására. Közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása közben pozitív példát nyújtunk. 7

8 A családdal szorosan együttműködve alakítjuk a család életmódbeli szokásait, felvilágosító munkát végzünk az egészségmegőrzés érdekében. A környezettudatosságot példamutató magatartással, illetve a környezet védelmét, megóvását támogató programok szervezésével formáljuk. Nevelésünk során kedvező feltételek megteremtésével, a szabad játékot hangsúlyozva azon képességek fejlődését, fejlesztését támogatjuk, melyeknek kitüntetett szerepe van az iskolai tanulmányok megkezdésében Óvodai nevelésünk céljai Olyan nyugodt, érzelem gazdag óvodai környezet biztosítása, amely lehetőséget ad az életkornak megfelelő egyéni képességek kibontakoztatására. A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztését, a különbözőség figyelembevételével speciális pedagógiai eljárásokkal valósítjuk meg. A gyermekek közötti pozitív érzelmi kapcsolat létrejöttét, a báb és a mozgás eszközéivel alakítjuk, melynek során művészeteket befogadó, mozgást szerető gyermeki személyiség alakul ki Küldetésnyilatkozat, jövőkép Mi a Pitypang Óvoda dolgozói valljuk, hogy a magas szintű szakmai munkával, tudással neveljük és fejlesztjük óvodásainkat, olyan nyugodt, érzelem gazdag óvodai környezetet biztosítunk, amely lehetőséget ad az életkornak megfelelő egyéni képességek kibontakoztatására. Munkánk során olyan speciális pedagógiai eljárásokat alkalmazunk, amelyek a gyermeki személyiség fejlesztését segíti a különbözőségek figyelembevételével. A bábbal és a mozgással, mint kiemelt terület hozzájárulunk a gyermekek közötti pozitív kapcsolat létrejöttéhez, amelynek során művészeteket befogadó, mozgást szerető gyermeki személyiség alakul ki. Jövőkép: 8

9 A Pitypang Óvoda olyan intézménnyé szeretne válni, ahol a nevelés minden résztvevője fontos, megbecsült! Elhivatottságunkkal és szakmai felelősségünkkel kiemelten a báb és mozgás eszközeivel,a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését segítő eszközökkel szeretnénk a szülők gyermeknevelési szemléletét formálni és szerepet vállalni alapvető emberi és társadalmi értékek alakításában. 3. A Mi óvodásaink Gyermekkép A Pitypang óvodások jellemzője, óvodáskor végén az egyéni fejlődési ütemüket figyelembe véve: testi - lelki harmónia, örömmel mozognak életkornak megfelelő kommunikációs készség nyitott, egyedi, élménybefogadó, alkotókedvű, jó kiállású gyermeki személyiség fogékonnyá válnak a nemek közötti egyenlő szerepelosztásra érzékennyé válnak a másság elfogadására 4. A Mi óvodánk Óvodakép A mi óvodánkra jellemző: Érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör Sokszínű élménynyújtás, az önkifejezés lehetőségének megteremtése a művészetek eszközeivel A szabad játék elsődlegessége Esztétikus, inger gazdag környezet megteremtése Egészséges életmód feltételeinek biztosítása A speciális nevelési szükségletek biztosítása, támasznyújtás. Biztosítjuk a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 9

10 5. Az óvodai nevelés feltételei 5.1. SZVO ra vonatkozóan Személyi erőforrásaink: - 23 fő óvodapedagógus - 17 fő technikai dolgozó Tárgyi feltételek: Az óvoda épületének legfőbb jegyei: 5900 m2 alapterületűk telek, amelyen kétszintes, óvodának épült panelépület helyezkedik el 3900 m2-en m2 játszó - sportudvar, kert. Nagyobb térköves felület teszi lehetővé a gyermekek számára, a szabad levegőn való mozgást a rossz idő esetén is. Az erős napsugárzás elleni védelmet az önműködő napfényvédő rolók biztosítják. A 11 csoportból egy lokálisan integráltan működik, külön bejárattal, fejlesztőszobával és kiszolgálóhelységekkel. A 10 csoport öltözővel, fürdőszobával rendelkezik és a közösen használt tornaterem maximálisan biztosítja az óvodás korosztály mozgásigényeinek kielégítését. Csoportszobáink természetes világítását déli fekvésű ablakai biztosítják. Korszerű, minden igényt kielégítő berendezései megfelelnek a gyermekek életkorából adódó méreteinek, és az esztétikai elvárásoknak is. A tornaterem eszközállománya valamint a bábozás, dramatizálás, szerepjáték - tárgyi feltételei-, és a vizuális tevékenységekhez szükséges új, korszerű anyagok biztosítottak. Játéktevékenységeinkhez sok eszközünk van, amely ösztönzően hat a gyermekekre, és bármikor, bármelyiket felhasználhatják a tevékenységeikhez. Jól felszerelt tornatermünk minden lehetőséget megad a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, 10

11 mozgásfejlesztő eszközeink gazdag választéka a speciális fejlesztést is szolgálja: speciális mozgásfejlesztő eszközök. Informatikai eszközök tárházával rendelkezünk. (projektor, laptop, CD lejátszó). A mindennapokban a tanulási tartalmak átadását, feldolgozását teszi lehetővé. Az interaktív tábla, melyet a 6-7 éves korosztály használ, az iskolára való felkészítést segíti elő. Termeinkben új, modern, más és más formájú asztalok és székek, újfajta babaszobák adják meg a csoportszobák hangulatát. Esztétikus tiszta, inger gazdag belső- és külső környezet kialakítása a programunk szellemében történt folyosó, lépcsőfordulók-. Megfelelően felkészültek vagyunk az értelmi képességek fejlesztéséhez (egyéni- és kiscsoportos tevékenységekhez), az iskolaelőkészítő-funkció teljesítésére. Az óvodánkban a fejlesztő szobákban helyet és nyugodt körülményeket biztosítunk a szakemberek által végzett preventív foglalkoztatásokhoz, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek és a tehetségekkel való munkához is. A szülőkkel történő fogadóórák lebonyolításához is biztosított a nyugodt környezet. Az óvoda udvara: A tevékenységek óriási lehetőségének színtere, 2000 m2 területével, gondozott udvarával. Így a zárt lakótelep gyermekeinek a lehetőségek sokaságát tudjuk felkínálni. Változatos mozgásigényt kielégítő udvari játékok óriási kínálatukkal elősegítik a gyermekek testi fejlődését, és lehetőséget adnak arra is, hogy a fejlettségüknek megfelelően differenciálni tudjuk őket. A mozgás örömének átélését segíti a sok mobil játékeszköz (kerékpár, roller, ugráló kötél, labda, hinta, csúszda, stb.) A versenyjátékok, az énekes játékok színtere az udvar füves, szabad területe. Színes modern új udvari játékeszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. A kinti pihenés biztosításával a levegőn való tartózkodás idejét növeljük, mindezeket az udvari asztalok, padok és hordozható szivacsok biztosítják. A környezet megszerettetésére és védelmére tudatosan törekszünk: a vízzel, levegővel, földdel, homokkal, növényekkel történő szabad foglalatosság is szolgálja programunk környezetmegismerő- és védő céljait. A kerti munkára a sziklakert és virágtálak gondozása ad lehetőséget. 11

12 Az udvarunk rendezése, szépítése folyamatos szülői segítséggel történik. Mindezek lehetővé teszik a helyi nevelési programunk megvalósítását, amely a gyermekek életkori sajátosságaira épülve élménnyé teszik az óvodás éveket A sajátos pedagógiai arculatra vonatkozóan. Speciális területeink: bábjáték mozgás különnevelést igénylő gyermekek fejlesztése, nevelése Zeneovi tehetséggondozó műhely Személyi erőforrásaink: 2 fő Közoktatási vezető képző /Képzése folyamatban/ 4 fő Fejlesztőpedagógusi Szakoklevéllel, és szakvizsgával, 1 fő Tehetséggondozó- és fejlesztő Szakoklevéllel, és szakvizsgával rendelkezik, 1 fő Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus 1 fő Gyógypedagógus /Képzése folyamatban/, 1 fő Néptánc-oktatói szakirányú továbbképzésen, 1 fő Szociális-munkás képzésen vett részt, 2 fő Bábjátékos művészeti engedéllyel rendelkezik. 1 fő Lábstatikai és tartásjavító szakirányú tanúsítványt szerzett. 2 fő ECDL számítógép felhasználói végzettséggel rendelkezik. 2 fő projekt Manager képzéssel rendelkezik Tárgyi feltétel: - Tornaterem és rendkívül színes mozgásfejlesztő eszközök. - Gyermek és felnőtt méretű bábok és bábparavánok, kellékek, díszletek. - Zenei hanganyag és technikai felszerelés. 12

13 Jelenleg a báb, színjátszás, anyanyelvi nevelés témakörét erősítő, Alkotó munkaközösség dolgozik. Az aktuális feladatokhoz kapcsolódva munkacsoportokat hozunk létre. A közeljövőben arra törekszünk, hogy az aktuális és innovatív témákhoz alkalmazkodva gyors reagálást biztosítva Team munkákra is képessé váljunk. Óvodánkban az óvónői párosok kialakításánál az együttdolgozni tudás, a szakmai érdeklődés azonossága ugyanolyan jelentőségű, mint a másság, az eltérő érdeklődési kör. Mivel óvodánkban a gyermekek élményhez juttatása a fő szempontok egyike, ezért maximálisan kihasználjuk az óvónők fedett munkaidejét. A dajkák az óvónők segítői minden helyzetben. Fontos tehát, hogy mindegyikük igényes, gyermekszerető legyen. A dajkaképzőt minden technikai dolgozónk elvégezték, szakvizsgájuk után munkájuk tudatosabbá vált, az óvoda funkcióját (óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő) azóta sokkal jobban megértik, érzékelik, segítik, óvodánkat magukénak érzik. A csoportszobák és az óvoda egyéb helyiségeinek folyamatos tisztaságát, rendjét szívügyüknek tekintik. Emberileg és szakmailag közel kerültek egymáshoz, a szeretet és a megbecsülés jellemzi kapcsolatukat egymással és az óvónőkkel is. Egy karbantartó segíti óvodánk folyamatos állagmegőrzését. Erősségünk a személyi feltételek vonatkozásában, az, hogy a gyermek-felnőtt, felnőttfelnőtt (szülő-óvónő, dajka-óvónő, óvónő-óvónő, stb.) kapcsolata jó, együttműködésük megfelelő. Az óvónők sokoldalú képzettsége, folyamatos önképzése, a vezetők és a testület jó együttműködése biztosítja a magas színvonalú szakmai munkát. A minőségi munkavégzés lehetőségének tekintjük a belső kompetenciáink kihasználását. Nevelőközösségünk bízik az együttműködés hatékonyságában, és hisszük, hogy nevelőmunkánk a gyermekek harmonikus fejlődését és a szülők megelégedését szolgálja. Pedagógusainkra jellemző: Az Intézményünk nevelő testületének nemcsak hivatásukat magas szinten művelő, hanem a munkáját, a 3-7 éves korú gyermekek, sajátos nevelési igényű és tehetséges gyermeket szerető közösség, akik a pedagógiai célok és feladatok megvalósítása érdekben, egységben dolgoznak. Pedagógusaink gyermekszerető, toleráns, kreatív óvónői személyiség. Kiegyensúlyozott, konfliktuskezelő, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkeznek. 13

14 Szakmailag felkészült módszertani kultúráját folyamatosan bővítik. A pedagógiai program megvalósításához szükséges kompetenciákkal rendelkeznek. Igényesek önmagukra és környezetük iránt. Innovatívak, az új alternatívák iránt nyitottak és befogadók. Pályázatírásban sikeresek és rendszeres PR tevékenységet folytatnak. Aktívan keresik a lehetőségeket a programhoz szükséges eszközkészlet folyamatos bővítésére. Az óvodai élet megszervezése Csoportszervezés: Közösen kialakított értékrendünk alapján közel azonos életkorú csoportokat szervezünk. Mivel a gyermek önmagához képest egyéni érési ütemének megfelelő differenciált nevelési elvét valljuk, meggyőződésünk, hogy a hatékonyságot felkészültségünk, rugalmasságunk, helyzetfelismerésünk, az egész egyéniségünk határozza meg. Napirend: A napi életritmus kialakításának alapvető feltétele a testi-lelki harmónia megteremtése, ezért fontos a családdal közösen kialakított napirend. Megtervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek szükségleteit, esztétikus, higiénikus gondozására fordítható időkereteit. Az egész nap során érvényesül a rugalmasság. Feltétele és differenciált lehetősége annak, hogy a gyermekek a meglévő fejlettségi szintjükről egyéni tempójukban haladjanak, fejlődjenek. Cselekvéseikhez, tevékenységeikhez elegendő idő, hely, tér, eszköz áll rendelkezésükre. A gyermekek megismerik a nevelési folyamat szabályait, és a személyiségüktől függően az időhatárokhoz igazodva betartják azokat. A rugalmas napirendben növekszik a játék szerepe, lehetősége, láthatóvá válik az egyén, s létrejöhetnek azok a társas és emberi kapcsolatok is, amelyekben a gyermekek szociális értékrendje kialakul. A napirendünket a folyamatosság és rugalmasság jellemzi, kialakításánál szem előtt tartjuk a játék kitüntetett szerepét. Benne megvalósulnak a különböző fejlesztési feladatok, melyhez megfelelő időt, helyet, eszközt biztosítunk. Fontosnak tartjuk a légkört, melyben felszabadultan tevékenykedhet és a lehetőségek közül választhat a gyermek. A rugalmas napirend: Figyelembe veszi a gyermekek biológiai szükségleteit, tempóját, fejlettségét. 14

15 Szolgálja a derűs, nyugodt óvodai légkört. Lehetővé teszi, hogy a gyermekek mindenkori fizikai, lelki és szellemi szükségletüket kielégítsék. Stabil pontjaival érzelmi biztonságot nyújt. Ritmusával nyugalmat teremt, sorrendiségével segíti a gyermekekben az értelmes rend kialakulását, a bioritmus stabilizálódását. A napirend rugalmassága biztosítja az aktualitásokhoz (pl.: időjárás, ünnepek) való igazodást. A napirend segít kialakítani a gyermekek életkorának megfelelő időérzéket. Feladataink a napirend kialakítása során: Az óvoda épületének, udvarának adottságainak figyelembevétele a napirend összeállításánál. Minden csoportban a csoport óvodapedagógusai összeállítják a csoportjukra vonatkozó napirendet, arra is törekedve, hogy az azonos korcsoportokban közel egyforma napirend kerüljön kialakításra. A testvércsoportok napirendjét összehangoljuk. Biztosítjuk az állandó óvodapedagógusi felügyeletet, az óvoda teljes nyitvatartási idejében, dajkai segítség igénybevételével. Tanév elején felmérjük a szülői igényeket az óvodahasználatról. A rugalmas napirend érdekében igénybe vesszük a fedett munkaidőt. Igényeljük, hogy a dajkák minél több időt töltsenek a gyermekekkel, segítve az önállósodásukat. A csoportszobák berendezésénél, figyelembe vesszük, hogy a napirend megvalósulását szolgálja-e a berendezési tárgyak elhelyezése. 15

16 Csoportok általánosan megjelenő napirendje: 06:00 07:00 Gyülekezés a kijelölt csoportban. JÁTÉK 07:00 12:00 Játék; szabadon választható tevékenységek; komplex személyiség fejlesztés és a differenciált képességfejlesztés. Folyamatos tízórai, tisztálkodás; JÁTÉK Mindennapos testnevelés: biztosítjuk a helyet, időt, teret, eszközt az életkornak megfelelően a csoport napirendjéhez igazítva. Egyéni fejlesztések Levegőzés, élményszerző séták, kirándulások. 12:00 14:45 Előkészületek az ebédhez: tisztálkodás, terítés, ebéd; Folyamatos tisztálkodás, készülődés a pihenéshez; JÁTÉK Mesehallgatás, altatózene, óvónői ének. Pihenés. 14:45 18:00 Folyamatos ébredés, öltözködés, tisztálkodás, uzsonna; Szabad játék, egyéni fejlesztések; JÁTÉK Távozás az óvodából. Hetirend: A tevékenységek hetirendje segíti az óvodapedagógus tervező, szervező munkáját, az óvodai csoportok zökkenőmentes működését. A nevelési évben a hetirend két részre osztott: szeptember 1-től május 31-ig és június 1-től augusztus 31-ig. Az óvodai csoportok heti rendje követi a napirendek rugalmasságát, folyamatosságát. A tevékenységek egymásra épülése során nem határozhatjuk meg mit, mikor, hogyan csináljunk, csak terveket készíthetünk. 16

17 A hét többi napján A hét meghatár ozott napján A gyermekek érdeklődése, aktivitása, fogékonysága, az adott téma iránt ugyanis nagyon változó lehet. A gyermekek ötletei, fantáziájuk, élményeik mindenkor meghatározhatják a tevékenység fajtáját, témakörök feldolgozásának tartalmát, módját, eszközeit. Szeptember 1-től Május 31-ig Kötelező tevékenység Szabadon választható tevékenységek Tevékenység ideje Tevékenység Tevékenység ideje Tevékenység megnevezése megnevezése Heti egy vagy két alkalom Mozgás - Kiegészítő mozgástevékenységek - mindennapos testnevelés, Nincs meghatározott napja (a gyermekek spontán érdeklődése alapján, gyermek vagy óvodapedagógus kezdeményezésére - játék - munka jellegű tevékenység; - Verselés, mesélés, dramatizálás, bábozás; - rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; - ének, zene, énekes játék, gyermektánc; - külső világ tevékeny megismerése. Június 1-től Augusztus 31-ig Kötelező tevékenység Szabadon választható tevékenységek Tevékenység ideje Tevékenység megnevezése Tevékenység ideje Tevékenység megnevezése A hét minden napján - mindennapos testnevelés víz levegő - napfény edzőhatásai Nincs meghatározott napja, a gyermekek spontán érdeklődése alapján gyermek, vagy óvodapedagógus kezdeményezésére. - Játék; - Munka jellegű tevékenység; - Verselés, mesélés, bábozás; - Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; - Ének, zene, énekes játék, gyermektánc; - Külső világ tevékeny megismerése. 17

18 6. A megvalósítás megkülönböztető kritériumai, döntő tényezői 6.1. Érzelmi, erkölcsi nevelés, szocializáció A gyermek akkor fejlődik, ha szeretve érzi magát. (GORDON) Cél: Otthonos, derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése a gyermekek számára, amelyben az én szabadon kibontakozik, társas kapcsolataiban magabiztossá válik, a közösség szabályaihoz, normáihoz alkalmazkodik. SZVO ELEM Óvodába lépést megelőző kapcsolat kialakítása Óvodai felvétel utáni kapcsolattartás TAGÓVODAI MEGVALÓSÍTÁS Látogatás a szomszédos bölcsődében a leendő óvodásainknál Részvétel a bölcsődei gyermeknapi rendezvényeken. Az óvodai felvétel előtt leendő óvodásainknak lehetőséget teremtünk arra, hogy betekintést nyerjenek óvodánk életébe Ovikukucska Családi sportnap a leendő óvodásaink meginvitálásával. Június hónapban szülői értekezletet tartunk, ahol a szülők megismerkednek a leendő kiscsoportos óvónőkkel, óvodánk helyi programjával, házirendjével, napi panaszkezelési rendszerével. Lehetőség van a gyermekük jelének kiválasztására, a családlátogatás idejének egyeztetésére. Családlátogatás, az első beszélgetés során anamnézis készítése, személyes kapcsolat alakítása a gyermekkel, a szülővel. Óvodába hívogató ajándékkal kedveskedünk a gyermeknek. Tervezett, ütemezett szülői értekezlet és igényeknek /szülői- óvónői kezdeményezésre/ megfelelő fogadóóra, szükség szerint családlátogatás keretében biztosítjuk a kapcsolattartást, az információk átadását. Rétegszülői értekezlet a nagycsoportos gyermekek szülei számára. Minden gyermek óvodai fejlődéséről portfóliót készítünk, amelyben a szülő számára is nyomon követhető gyermeke 18

19 Óvodából való kilépés, nyomon követés Nevelési indítása év egyéni fejlődése. A napi kapcsolattartás mértéke (ideje) a szituáció függvénye, mindig a csoport, a gyermekek igénye határozza meg. Szülői Munkaközösséggel folyamatos együttműködés, bevonásuk a rendezvényeink szervezésébe. Minden hónapban gyermek előadások szervezése. Betekintő látogatások, nyíltnapok, az általános iskolákban, kiemelten a /Kőrősi Cs. S. és a Rákóczi F. ált.isk./ Visszajáró óvodásaink műsorai az egyes rendezvényeinken. Életkori sajátosságoknak megfelelően, illetve a csoport összetételét figyelembe véve felülvizsgáljuk a csoportszoba elrendezését, térkialakítását, játékeszközök mennyiségét, minőségét. Az első óvodai napon, nyakukba akasztható saját jelükkel várjuk a gyerekeket Szülői igényeknek megfelelően a befogadási időszakban biztosítjuk a bejárhatóságot, annak megfelelő időkereteit a szülőkkel egyeztetjük. Az óvodába lépés első két hetében a csoport mindkét óvónője, a Süni csoportban gyógypedagógus asszisztens, és a dajka néni egész nap együtt segítik a kicsiknek az új környezet elfogadását. A bölcsődés gyermekeknél az első napon a gondozónők közreműködésére is lehetőséget biztosítunk. Csoportbáb: be- és visszaszoktatás megkönnyítésére csoportbábot használunk, amellyel nevelési helyzeteket oldunk meg, közösségi szokásokat erősítünk. Megérkeztem tábla: Minden csoportban a bejárati ajtó mellett elhelyezett táblára teszik fel a jellel, névvel ellátott fényképüket a csoportba járó gyerekek és a felnőttek. A felnőttek is rendelkeznek névvel, fényképpel ellátott iratgyűjtő dossziéval. Napindító beszélgetések ceremóniái: a bejárathoz közel kialakított pihe puha sarokban, halk zeneszó, gyertya, mécses fényénél szeretetteljes csoportba invitálás, érzések, gondolatok kifejezése. Odafordulás és a gyermek elképzeléseinek meghallgatása. Élménykönyv, képes album, mesekönyve nézegetése a mi élmény újraélésére. Kincseskosár : a gyermekek behozhatják az otthonról hozott személyes tárgyaikat, játékaikat, amelyek a pihenéshez, megnyugváshoz szükségesek. Mesére invitáló szokások a mesekuckóban- hallható vagy látható jellel történik, mesepárna használatával. Személyes ünnepek- születésnapok, névnapok megünneplése a csoportokban kialakított szokás szerint. 19

20 Hosszabb hiányzás esetén rajz, képeslap küldése, ha van rá mód a hiányzó meglátogatása. Nap lezáró ceremóniák: a délelőtti tevékenységek, események feldolgozása beszélgető-körben, nagyobbaknál a következő nap megtervezése. A csoportok kialakították saját ceremóniájukat az udvarra történő kimenetel-, ill. bejövetelkor. A pihenés előtti ceremóniáink- mesével, altató énekkel, simogatással, relaxációt segítő halk zenével, saját kedvenc játékkal biztosítjuk a nyugodt pihenést. Ébredés - simogatással, egyéni kapcsolatteremtéssel, odafigyeléssel folyamatosan. A napirend kialakításában törekszünk arra, hogy a csoportok egymást ne zavarják, a testvércsoportok harmonikusan együttműködjenek. A tornaterem használatára napi beosztás készül minden tanév elején. A csoportok életében megjelenő hagyományok: Születésnap megünneplése Testvércsoportok bábozása, mese előadása a kicsiknek Anyák napja Évzáró Közös ünnepeink, rendezvények: Őszköszöntő Állatok világnapja Egészségnap Mikulás várás Adventi készülődés Fergeteges Farsangi Mulatság Tavaszi jeles napok Közlekedési nap Anyák napi köszöntés Nagyok búcsúzója Gyereknap Családi sportdélután Ovi- Bál Pedagógus személyisége Élményekre épülő közös tevékenységeket szervezünk, amelyek elősegítik a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (pl. együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (pl. önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, hozzájárulnak a szokás- és normarendszerének megalapozásához. Pozitív érzelmi kapcsolatot alakítunk ki, amely segíti az elfogadást, együttműködést, elősegíti a gyermek én tudatának alakulását, és teret enged a gyermek önkifejező, 20

21 Önkifejezés önérvényesítő törekvéseinek. A gyermekkel megismertetjük a másságot, a különbözőségeket, amelyhez az óvodapedagógusok, a nevelőmunkát segítők példamutatása modell értékű kommunikációja szükséges.(más kultúrából érkező, SNI, hátrányos helyzetű, kiemelkedő képességű gyermekek, látás-hallás- mozgás-egyéb sérültek,) A problémahelyzetek megoldásának alapja a feltétel nélküli szeretet, a pontos határok, szabályok megjelölése, de mellette nagyfokú szabadságot biztosítunk számukra, hogy a gyermek meg tudjon felelni az elvárásoknak. A játékos, humoros megoldások gyakran segíthetnek a konfliktus megoldásában, a jó légkör megőrzésében. Művészetekhez kapcsolódó tevékenységeket kínálunk, különös tekintettel a báb és a mozgásra. Mozgás, mint az önkifejezés egyik eszköze áthatja az óvodai élet mindennapjait: mindennapos, tornatermi, zenére, rendezvényeken történő mozgás, amely a gyermek önérvényesítő törekvéseit segíti elő. Más kultúrák Kulturális rendezvényeken részvétel, műsorokon, előadásokon való szereplések, fellépések. A szociális érzékenység kialakításával segítjük a másság elfogadását. Az óvodai csoportokban előforduló más kultúrájú gyermekek nemzeti identitását maximális tiszteletben tartjuk, az adott közösséggel megismertetjük. /anyanyelv, játékok, mesék, dalok, stb./ Szolnok Szocializációs terv Egyéni utak fejlődési Városunkhoz való kötődés erősítése, nevezetességek megismertetése, lokálpatriotizmus megalapozása. Városi rendezvényeken való szereplések. Év elején, a gyermekek szocializációs fejlettségének megfigyelése alapján, tudatosan felépített szocializációs tervet készítünk. Minden gyermekre a csoportban egyéni fejlesztési terv készül, a fejlesztendő terület pontos meghatározásával. A tehetségígéretek fejlesztése Zeneovi tehetségműhelyben történik. A SZVO meghatározott eszközlistájának kiegészítése, a Pitypang Óvoda által kialakított közös értékrend szerint: Apró ajándék készítése: (óvodába érkezés a gyermek egyik személye ünnepe) Fénykép, csoportnévsor Nagy nyomtatott betűs gyermek nevek, jelek Iratgyűjtős dosszié, névvel, fényképpel, jellel ellátva, felnőtteknek is. Szőnyeg 21

PITYPANG TAGINTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PITYPANG TAGINTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK PITYPANG TAGINTÉZMÉNYI PROGRAMRÉSZE Minden gyermek lelke születéskor olyan, mint a fehér lap, s csupán a környezeti hatások írnak erre eltérő tulajdonságokat

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze

Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze Mottónk: Gyere, mozogj, és játssz velünk! SZOLNOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés 2. A sajátos pedagógiai arculat érték-

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj!

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! /Kínai mondás/ Tartalom 1. Helyzetkép az óvodáról. 4 1.1. Óvodánk bemutatása

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program Szivárvány Óvoda programrésze - 2013 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyzetelemzés 3 1.1 Óvodánk bemutatása 3 1.2 Humán erőforrásaink 3 1.3 Óvodánk

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/ SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014.június.06. Ne félj a változástól, az állandóságtól félj! (Lao

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A programcsomag bevezetésének indokoltsága Saját nevelési programunk és a komp alapelvei nagy

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben