PITYPANG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PITYPANG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK PITYPANG ÓVODA TAGÓVODAI PROGRAMRÉSZE Minden gyermek lelke születéskor olyan, mint a fehér lap, s csupán a környezeti hatások írnak erre eltérő tulajdonságokat ( JOHN LOCKE) PITYPANG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1

2 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetelemzés 5 2. Sajátos pedagógiai arculat érték és célrendszere Értékazonosság és előnyös különbözőség az óvodai csoportokban Alapelveink Óvodai nevelésünk céljai Küldetésnyilatkozat, jövőkép 8 3. A Mi óvodásaink gyermekkép 9 4. A Mi óvodánk óvodakép 9 5. Az óvodai nevelés feltételei A SZVO-ra vonatkozóan A sajátos pedagógiai arculatra vonatkozóan A megvalósítás megkülönböztető kritériumai, döntő tényezői Érzelmi, erkölcsi nevelés, szocializáció Játék, élményen alapuló tanulásszervezés Egészséges életmódra nevelés Saját pedagógiai arculat óvodai tevékenységi formái és feladatai Játék Verselés, mesélés Anyanyelvi nevelés Bábjáték Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek A tevékenységekben megvalósuló tanulás Varázsceruza Zeneovi tehetséggondozó műhely 107 2

3 8. Sajátos pedagógiai arculathoz kapcsolódó gyermeki fejlődés nyomon követése megfigyelések, mérések Hagyományok, ünnepek Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt segítő folyamatok szabályozása Dokumentumok Az óvoda kapcsolatai Belső kapcsolatok Külső partnereink SÜNI - különnevelést biztosító gyógypedagógiai csoport szakmai programja Felhasznált szakirodalom jegyzéke 152 3

4 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI Az óvodai intézmény neve, címe, telefonszáma: Szolnok Városi Óvodák 5000, Szolnok, Baross u / Az óvodai intézmény fenntartója neve, címe: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Az intézményhez tartozó tagóvoda neve, címe, telefonszáma: Pitypang Óvoda 5000 Szolnok, Jósika út / , 06-20/ Óvodai csoportok száma: 11 Az intézményvezető neve: Ferenczné Teleky Éva Tagóvoda vezető neve: Csomorné Tóta Rita Tagintézményünk pedagógiai programja től lép hatályba a tagóvoda vezető és a nevelőtestület elfogadása, és az intézményvezető jóváhagyását követően. 4

5 1. Helyzetelemzés Szolnok város Pitypang óvodája a város legnagyobb, 5900 m2 területen fekvő, emeletes, 259 férőhelyes, 11csoportos lakótelepi óvodája, amely 1978-ban épült. A 2010/2011-es nevelési évben teljes körűen felújított épületnél megtörtént a teljes körű akadálymentesítés, amely magába foglalja a rámpák, lift, taktilis vezetősávok, induktív vezetőhurkok kiépítését, a nyílászárók, padlóburkolat cseréjét és a létesítmény elektromos és fűtési rendszerének felújítását is. Az óvoda épületének legfőbb jegyei: 5900 m2 alapterületűk telek, amelyen kétszintes, óvodának épült panelépület helyezkedik el 3900 m2-en m2 játszó - sportudvar, kert. A 11 csoport öltözőivel, fürdőszobáival és a tornaterem maximálisan biztosítja az óvodás korosztály mozgásigényeinek kielégítését. Csoportszobáink természetes világítását déli fekvésű ablakai biztosítják. Korszerű, minden igényt kielégítő berendezései megfelelnek a gyermekek életkorából adódó méreteinek, és az esztétikai elvárásoknak is. A megújuló udvar a tevékenységek óriási lehetőségének színtere, 2000m2 területével, gondozott udvarával, magas fáival a bérházak között. Változatos mozgásigényt kielégítő udvari EU-komfortos játékok óriási kínálatukkal elősegítik a gyermekek testi fejlődését, és lehetőséget adnak arra is, hogy eltérő fejlettségüket figyelembe véve tudjuk neveltjeink képességét kibontakoztatni. Versenyjátékok, az énekes játékok színtere az udvar füves, szabad területe. Az intézmény központi elhelyezkedése miatt könnyen megközelíthető ezért a város minden területéről érkeznek gyermekek. Intézményünkben lokálisan integrált gyógypedagógiai csoport működik 9 férőhellyel. A csoportba sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadunk. 5

6 2. A sajátos pedagógiai arculat érték és célrendszere 2.1. Értékazonosság és előnyös különbözőség az óvodai csoportokban: a művészeti élmények kiemelt biztosítása; a gyermekek szabad játékának maximális tiszteletben tartása, védelme, az érzelmi nevelés kiemelten történő kezelése; az egészséges életmód, életvitel feltételeinek megteremtése; esztétikus, tiszta, inger gazdag belső- és külső környezet megteremtése; az anyanyelvi nevelés és a megismerő tevékenységek játékos fejlesztése élményeken, tevékenységeken keresztül szerzett ismeretek, tapasztalatok beépítése az iskolai életmódra való felkészítésben. Olyan óvoda létrehozásán munkálkodunk, ahol a gyermeket egyéniségnek tartjuk, ahol szabadságát, személyiségét és emberi szükségleteit tiszteljük, ahol az öröm minden nap jelen van. Már kialakult gyakorlatként működik intézményünkben a zenei tehetséggondozás, mely során néhány módszer kiemelt szerepet kap. Ilyen a nagyfokú komplexitás, azaz a dolgok sokoldalú megközelítése a különböző tevékenységek bevonásával, és az újszerű források bevonása. Igyekszünk a tevékenységekhez a választék maximális felkínálásával megteremteni annak lehetőségét, hogy a gyermek egyéni érdeklődésének, a mindenkori lelkiállapotának megfelelően szabadon kiválaszthassa, ami neki legjobban megfelel, amelyben örömét leli. Ennek szellemében: A programok széleskörű felkínálására törekszünk, melynek sikerét az élmények biztosításában látjuk. Elismerjük a játéktevékenység elsődlegességét. 6

7 Kiemelten kezeljük a gyermeki tevékenységek közül a művészetekkel összefüggő mese, vers, ének, zene, énekes játékok, dramatizálás, bábozás, mozgás, valamint a vizuális tevékenységeket. A művészeti ágak komplexitása a mindennapok eseményeire és az ünnepeire is jellemző. A művészet területei eszközként szerepelnek a kezünkben. E tevékenységek közben nagyon jól megismerhetjük a gyermeket, és személyre szólóan nevelhetjük, fejleszthetjük őket. Segíti annak a gyermekképnek a kialakítását, hogy művészetet értő, szerető, azt értékelni tudó felnőttek váljanak belőlük. Az előnyös különbözőség a csoportokban dolgozó óvodapedagógusok szakmai kompetenciájára alapozott Alapelveink Óvodai nevelésünk szeretetteljes környezetben biztosítja gyermekeinknek a kiegyensúlyozott, érzelem gazdag, boldog gyermekkort. Komplex fejlesztő eljárásokkal, kiemelten a báb és mozgás eszközével, a harmonikus személyiségfejlődés elősegítése, a személyiség kibontakoztatásának támogatása az adottságokhoz mérten. Elsősorban a család joga és kötelessége a gyermek nevelése, ebben az óvoda kiegészítő szerepet vállal. Intézményünk inkluzív szemlélete a befogadás. Nyitottak vagyunk az integrációra. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek specifikumához kapcsolt feltételeket folyamatosan és rugalmasan alakítjuk. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, migráns gyermekeinket kiemelt pedagógiai figyelemmel neveljük a mindennapi nevelőmunka során. Egyenlő és elérhető segítséget kapnak személyiségük kibontakoztatásához. Az óvoda valamennyi dolgozója minta értékű nyelvi, beszélő környezet megteremtésére törekszik. Szocializáció terén nagy figyelmet fordítunk az alapvető és magasabb rendű erkölcsi tulajdonságok megalapozására. Közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása közben pozitív példát nyújtunk. 7

8 A családdal szorosan együttműködve alakítjuk a család életmódbeli szokásait, felvilágosító munkát végzünk az egészségmegőrzés érdekében. A környezettudatosságot példamutató magatartással, illetve a környezet védelmét, megóvását támogató programok szervezésével formáljuk. Nevelésünk során kedvező feltételek megteremtésével, a szabad játékot hangsúlyozva azon képességek fejlődését, fejlesztését támogatjuk, melyeknek kitüntetett szerepe van az iskolai tanulmányok megkezdésében Óvodai nevelésünk céljai Olyan nyugodt, érzelem gazdag óvodai környezet biztosítása, amely lehetőséget ad az életkornak megfelelő egyéni képességek kibontakoztatására. A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztését, a különbözőség figyelembevételével speciális pedagógiai eljárásokkal valósítjuk meg. A gyermekek közötti pozitív érzelmi kapcsolat létrejöttét, a báb és a mozgás eszközéivel alakítjuk, melynek során művészeteket befogadó, mozgást szerető gyermeki személyiség alakul ki Küldetésnyilatkozat, jövőkép Mi a Pitypang Óvoda dolgozói valljuk, hogy a magas szintű szakmai munkával, tudással neveljük és fejlesztjük óvodásainkat, olyan nyugodt, érzelem gazdag óvodai környezetet biztosítunk, amely lehetőséget ad az életkornak megfelelő egyéni képességek kibontakoztatására. Munkánk során olyan speciális pedagógiai eljárásokat alkalmazunk, amelyek a gyermeki személyiség fejlesztését segíti a különbözőségek figyelembevételével. A bábbal és a mozgással, mint kiemelt terület hozzájárulunk a gyermekek közötti pozitív kapcsolat létrejöttéhez, amelynek során művészeteket befogadó, mozgást szerető gyermeki személyiség alakul ki. Jövőkép: 8

9 A Pitypang Óvoda olyan intézménnyé szeretne válni, ahol a nevelés minden résztvevője fontos, megbecsült! Elhivatottságunkkal és szakmai felelősségünkkel kiemelten a báb és mozgás eszközeivel,a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését segítő eszközökkel szeretnénk a szülők gyermeknevelési szemléletét formálni és szerepet vállalni alapvető emberi és társadalmi értékek alakításában. 3. A Mi óvodásaink Gyermekkép A Pitypang óvodások jellemzője, óvodáskor végén az egyéni fejlődési ütemüket figyelembe véve: testi - lelki harmónia, örömmel mozognak életkornak megfelelő kommunikációs készség nyitott, egyedi, élménybefogadó, alkotókedvű, jó kiállású gyermeki személyiség fogékonnyá válnak a nemek közötti egyenlő szerepelosztásra érzékennyé válnak a másság elfogadására 4. A Mi óvodánk Óvodakép A mi óvodánkra jellemző: Érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör Sokszínű élménynyújtás, az önkifejezés lehetőségének megteremtése a művészetek eszközeivel A szabad játék elsődlegessége Esztétikus, inger gazdag környezet megteremtése Egészséges életmód feltételeinek biztosítása A speciális nevelési szükségletek biztosítása, támasznyújtás. Biztosítjuk a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 9

10 5. Az óvodai nevelés feltételei 5.1. SZVO ra vonatkozóan Személyi erőforrásaink: - 23 fő óvodapedagógus - 17 fő technikai dolgozó Tárgyi feltételek: Az óvoda épületének legfőbb jegyei: 5900 m2 alapterületűk telek, amelyen kétszintes, óvodának épült panelépület helyezkedik el 3900 m2-en m2 játszó - sportudvar, kert. Nagyobb térköves felület teszi lehetővé a gyermekek számára, a szabad levegőn való mozgást a rossz idő esetén is. Az erős napsugárzás elleni védelmet az önműködő napfényvédő rolók biztosítják. A 11 csoportból egy lokálisan integráltan működik, külön bejárattal, fejlesztőszobával és kiszolgálóhelységekkel. A 10 csoport öltözővel, fürdőszobával rendelkezik és a közösen használt tornaterem maximálisan biztosítja az óvodás korosztály mozgásigényeinek kielégítését. Csoportszobáink természetes világítását déli fekvésű ablakai biztosítják. Korszerű, minden igényt kielégítő berendezései megfelelnek a gyermekek életkorából adódó méreteinek, és az esztétikai elvárásoknak is. A tornaterem eszközállománya valamint a bábozás, dramatizálás, szerepjáték - tárgyi feltételei-, és a vizuális tevékenységekhez szükséges új, korszerű anyagok biztosítottak. Játéktevékenységeinkhez sok eszközünk van, amely ösztönzően hat a gyermekekre, és bármikor, bármelyiket felhasználhatják a tevékenységeikhez. Jól felszerelt tornatermünk minden lehetőséget megad a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, 10

11 mozgásfejlesztő eszközeink gazdag választéka a speciális fejlesztést is szolgálja: speciális mozgásfejlesztő eszközök. Informatikai eszközök tárházával rendelkezünk. (projektor, laptop, CD lejátszó). A mindennapokban a tanulási tartalmak átadását, feldolgozását teszi lehetővé. Az interaktív tábla, melyet a 6-7 éves korosztály használ, az iskolára való felkészítést segíti elő. Termeinkben új, modern, más és más formájú asztalok és székek, újfajta babaszobák adják meg a csoportszobák hangulatát. Esztétikus tiszta, inger gazdag belső- és külső környezet kialakítása a programunk szellemében történt folyosó, lépcsőfordulók-. Megfelelően felkészültek vagyunk az értelmi képességek fejlesztéséhez (egyéni- és kiscsoportos tevékenységekhez), az iskolaelőkészítő-funkció teljesítésére. Az óvodánkban a fejlesztő szobákban helyet és nyugodt körülményeket biztosítunk a szakemberek által végzett preventív foglalkoztatásokhoz, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek és a tehetségekkel való munkához is. A szülőkkel történő fogadóórák lebonyolításához is biztosított a nyugodt környezet. Az óvoda udvara: A tevékenységek óriási lehetőségének színtere, 2000 m2 területével, gondozott udvarával. Így a zárt lakótelep gyermekeinek a lehetőségek sokaságát tudjuk felkínálni. Változatos mozgásigényt kielégítő udvari játékok óriási kínálatukkal elősegítik a gyermekek testi fejlődését, és lehetőséget adnak arra is, hogy a fejlettségüknek megfelelően differenciálni tudjuk őket. A mozgás örömének átélését segíti a sok mobil játékeszköz (kerékpár, roller, ugráló kötél, labda, hinta, csúszda, stb.) A versenyjátékok, az énekes játékok színtere az udvar füves, szabad területe. Színes modern új udvari játékeszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. A kinti pihenés biztosításával a levegőn való tartózkodás idejét növeljük, mindezeket az udvari asztalok, padok és hordozható szivacsok biztosítják. A környezet megszerettetésére és védelmére tudatosan törekszünk: a vízzel, levegővel, földdel, homokkal, növényekkel történő szabad foglalatosság is szolgálja programunk környezetmegismerő- és védő céljait. A kerti munkára a sziklakert és virágtálak gondozása ad lehetőséget. 11

12 Az udvarunk rendezése, szépítése folyamatos szülői segítséggel történik. Mindezek lehetővé teszik a helyi nevelési programunk megvalósítását, amely a gyermekek életkori sajátosságaira épülve élménnyé teszik az óvodás éveket A sajátos pedagógiai arculatra vonatkozóan. Speciális területeink: bábjáték mozgás különnevelést igénylő gyermekek fejlesztése, nevelése Zeneovi tehetséggondozó műhely Személyi erőforrásaink: 2 fő Közoktatási vezető képző /Képzése folyamatban/ 4 fő Fejlesztőpedagógusi Szakoklevéllel, és szakvizsgával, 1 fő Tehetséggondozó- és fejlesztő Szakoklevéllel, és szakvizsgával rendelkezik, 1 fő Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus 1 fő Gyógypedagógus /Képzése folyamatban/, 1 fő Néptánc-oktatói szakirányú továbbképzésen, 1 fő Szociális-munkás képzésen vett részt, 2 fő Bábjátékos művészeti engedéllyel rendelkezik. 1 fő Lábstatikai és tartásjavító szakirányú tanúsítványt szerzett. 2 fő ECDL számítógép felhasználói végzettséggel rendelkezik. 2 fő projekt Manager képzéssel rendelkezik Tárgyi feltétel: - Tornaterem és rendkívül színes mozgásfejlesztő eszközök. - Gyermek és felnőtt méretű bábok és bábparavánok, kellékek, díszletek. - Zenei hanganyag és technikai felszerelés. 12

13 Jelenleg a báb, színjátszás, anyanyelvi nevelés témakörét erősítő, Alkotó munkaközösség dolgozik. Az aktuális feladatokhoz kapcsolódva munkacsoportokat hozunk létre. A közeljövőben arra törekszünk, hogy az aktuális és innovatív témákhoz alkalmazkodva gyors reagálást biztosítva Team munkákra is képessé váljunk. Óvodánkban az óvónői párosok kialakításánál az együttdolgozni tudás, a szakmai érdeklődés azonossága ugyanolyan jelentőségű, mint a másság, az eltérő érdeklődési kör. Mivel óvodánkban a gyermekek élményhez juttatása a fő szempontok egyike, ezért maximálisan kihasználjuk az óvónők fedett munkaidejét. A dajkák az óvónők segítői minden helyzetben. Fontos tehát, hogy mindegyikük igényes, gyermekszerető legyen. A dajkaképzőt minden technikai dolgozónk elvégezték, szakvizsgájuk után munkájuk tudatosabbá vált, az óvoda funkcióját (óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő) azóta sokkal jobban megértik, érzékelik, segítik, óvodánkat magukénak érzik. A csoportszobák és az óvoda egyéb helyiségeinek folyamatos tisztaságát, rendjét szívügyüknek tekintik. Emberileg és szakmailag közel kerültek egymáshoz, a szeretet és a megbecsülés jellemzi kapcsolatukat egymással és az óvónőkkel is. Egy karbantartó segíti óvodánk folyamatos állagmegőrzését. Erősségünk a személyi feltételek vonatkozásában, az, hogy a gyermek-felnőtt, felnőttfelnőtt (szülő-óvónő, dajka-óvónő, óvónő-óvónő, stb.) kapcsolata jó, együttműködésük megfelelő. Az óvónők sokoldalú képzettsége, folyamatos önképzése, a vezetők és a testület jó együttműködése biztosítja a magas színvonalú szakmai munkát. A minőségi munkavégzés lehetőségének tekintjük a belső kompetenciáink kihasználását. Nevelőközösségünk bízik az együttműködés hatékonyságában, és hisszük, hogy nevelőmunkánk a gyermekek harmonikus fejlődését és a szülők megelégedését szolgálja. Pedagógusainkra jellemző: Az Intézményünk nevelő testületének nemcsak hivatásukat magas szinten művelő, hanem a munkáját, a 3-7 éves korú gyermekek, sajátos nevelési igényű és tehetséges gyermeket szerető közösség, akik a pedagógiai célok és feladatok megvalósítása érdekben, egységben dolgoznak. Pedagógusaink gyermekszerető, toleráns, kreatív óvónői személyiség. Kiegyensúlyozott, konfliktuskezelő, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkeznek. 13

14 Szakmailag felkészült módszertani kultúráját folyamatosan bővítik. A pedagógiai program megvalósításához szükséges kompetenciákkal rendelkeznek. Igényesek önmagukra és környezetük iránt. Innovatívak, az új alternatívák iránt nyitottak és befogadók. Pályázatírásban sikeresek és rendszeres PR tevékenységet folytatnak. Aktívan keresik a lehetőségeket a programhoz szükséges eszközkészlet folyamatos bővítésére. Az óvodai élet megszervezése Csoportszervezés: Közösen kialakított értékrendünk alapján közel azonos életkorú csoportokat szervezünk. Mivel a gyermek önmagához képest egyéni érési ütemének megfelelő differenciált nevelési elvét valljuk, meggyőződésünk, hogy a hatékonyságot felkészültségünk, rugalmasságunk, helyzetfelismerésünk, az egész egyéniségünk határozza meg. Napirend: A napi életritmus kialakításának alapvető feltétele a testi-lelki harmónia megteremtése, ezért fontos a családdal közösen kialakított napirend. Megtervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek szükségleteit, esztétikus, higiénikus gondozására fordítható időkereteit. Az egész nap során érvényesül a rugalmasság. Feltétele és differenciált lehetősége annak, hogy a gyermekek a meglévő fejlettségi szintjükről egyéni tempójukban haladjanak, fejlődjenek. Cselekvéseikhez, tevékenységeikhez elegendő idő, hely, tér, eszköz áll rendelkezésükre. A gyermekek megismerik a nevelési folyamat szabályait, és a személyiségüktől függően az időhatárokhoz igazodva betartják azokat. A rugalmas napirendben növekszik a játék szerepe, lehetősége, láthatóvá válik az egyén, s létrejöhetnek azok a társas és emberi kapcsolatok is, amelyekben a gyermekek szociális értékrendje kialakul. A napirendünket a folyamatosság és rugalmasság jellemzi, kialakításánál szem előtt tartjuk a játék kitüntetett szerepét. Benne megvalósulnak a különböző fejlesztési feladatok, melyhez megfelelő időt, helyet, eszközt biztosítunk. Fontosnak tartjuk a légkört, melyben felszabadultan tevékenykedhet és a lehetőségek közül választhat a gyermek. A rugalmas napirend: Figyelembe veszi a gyermekek biológiai szükségleteit, tempóját, fejlettségét. 14

15 Szolgálja a derűs, nyugodt óvodai légkört. Lehetővé teszi, hogy a gyermekek mindenkori fizikai, lelki és szellemi szükségletüket kielégítsék. Stabil pontjaival érzelmi biztonságot nyújt. Ritmusával nyugalmat teremt, sorrendiségével segíti a gyermekekben az értelmes rend kialakulását, a bioritmus stabilizálódását. A napirend rugalmassága biztosítja az aktualitásokhoz (pl.: időjárás, ünnepek) való igazodást. A napirend segít kialakítani a gyermekek életkorának megfelelő időérzéket. Feladataink a napirend kialakítása során: Az óvoda épületének, udvarának adottságainak figyelembevétele a napirend összeállításánál. Minden csoportban a csoport óvodapedagógusai összeállítják a csoportjukra vonatkozó napirendet, arra is törekedve, hogy az azonos korcsoportokban közel egyforma napirend kerüljön kialakításra. A testvércsoportok napirendjét összehangoljuk. Biztosítjuk az állandó óvodapedagógusi felügyeletet, az óvoda teljes nyitvatartási idejében, dajkai segítség igénybevételével. Tanév elején felmérjük a szülői igényeket az óvodahasználatról. A rugalmas napirend érdekében igénybe vesszük a fedett munkaidőt. Igényeljük, hogy a dajkák minél több időt töltsenek a gyermekekkel, segítve az önállósodásukat. A csoportszobák berendezésénél, figyelembe vesszük, hogy a napirend megvalósulását szolgálja-e a berendezési tárgyak elhelyezése. 15

16 Csoportok általánosan megjelenő napirendje: 06:00 07:00 Gyülekezés a kijelölt csoportban. JÁTÉK 07:00 12:00 Játék; szabadon választható tevékenységek; komplex személyiség fejlesztés és a differenciált képességfejlesztés. Folyamatos tízórai, tisztálkodás; JÁTÉK Mindennapos testnevelés: biztosítjuk a helyet, időt, teret, eszközt az életkornak megfelelően a csoport napirendjéhez igazítva. Egyéni fejlesztések Levegőzés, élményszerző séták, kirándulások. 12:00 14:45 Előkészületek az ebédhez: tisztálkodás, terítés, ebéd; Folyamatos tisztálkodás, készülődés a pihenéshez; JÁTÉK Mesehallgatás, altatózene, óvónői ének. Pihenés. 14:45 18:00 Folyamatos ébredés, öltözködés, tisztálkodás, uzsonna; Szabad játék, egyéni fejlesztések; JÁTÉK Távozás az óvodából. Hetirend: A tevékenységek hetirendje segíti az óvodapedagógus tervező, szervező munkáját, az óvodai csoportok zökkenőmentes működését. A nevelési évben a hetirend két részre osztott: szeptember 1-től május 31-ig és június 1-től augusztus 31-ig. Az óvodai csoportok heti rendje követi a napirendek rugalmasságát, folyamatosságát. A tevékenységek egymásra épülése során nem határozhatjuk meg mit, mikor, hogyan csináljunk, csak terveket készíthetünk. 16

17 A hét többi napján A hét meghatár ozott napján A gyermekek érdeklődése, aktivitása, fogékonysága, az adott téma iránt ugyanis nagyon változó lehet. A gyermekek ötletei, fantáziájuk, élményeik mindenkor meghatározhatják a tevékenység fajtáját, témakörök feldolgozásának tartalmát, módját, eszközeit. Szeptember 1-től Május 31-ig Kötelező tevékenység Szabadon választható tevékenységek Tevékenység ideje Tevékenység Tevékenység ideje Tevékenység megnevezése megnevezése Heti egy vagy két alkalom Mozgás - Kiegészítő mozgástevékenységek - mindennapos testnevelés, Nincs meghatározott napja (a gyermekek spontán érdeklődése alapján, gyermek vagy óvodapedagógus kezdeményezésére - játék - munka jellegű tevékenység; - Verselés, mesélés, dramatizálás, bábozás; - rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; - ének, zene, énekes játék, gyermektánc; - külső világ tevékeny megismerése. Június 1-től Augusztus 31-ig Kötelező tevékenység Szabadon választható tevékenységek Tevékenység ideje Tevékenység megnevezése Tevékenység ideje Tevékenység megnevezése A hét minden napján - mindennapos testnevelés víz levegő - napfény edzőhatásai Nincs meghatározott napja, a gyermekek spontán érdeklődése alapján gyermek, vagy óvodapedagógus kezdeményezésére. - Játék; - Munka jellegű tevékenység; - Verselés, mesélés, bábozás; - Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; - Ének, zene, énekes játék, gyermektánc; - Külső világ tevékeny megismerése. 17

18 6. A megvalósítás megkülönböztető kritériumai, döntő tényezői 6.1. Érzelmi, erkölcsi nevelés, szocializáció A gyermek akkor fejlődik, ha szeretve érzi magát. (GORDON) Cél: Otthonos, derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése a gyermekek számára, amelyben az én szabadon kibontakozik, társas kapcsolataiban magabiztossá válik, a közösség szabályaihoz, normáihoz alkalmazkodik. SZVO ELEM Óvodába lépést megelőző kapcsolat kialakítása Óvodai felvétel utáni kapcsolattartás TAGÓVODAI MEGVALÓSÍTÁS Látogatás a szomszédos bölcsődében a leendő óvodásainknál Részvétel a bölcsődei gyermeknapi rendezvényeken. Az óvodai felvétel előtt leendő óvodásainknak lehetőséget teremtünk arra, hogy betekintést nyerjenek óvodánk életébe Ovikukucska Családi sportnap a leendő óvodásaink meginvitálásával. Június hónapban szülői értekezletet tartunk, ahol a szülők megismerkednek a leendő kiscsoportos óvónőkkel, óvodánk helyi programjával, házirendjével, napi panaszkezelési rendszerével. Lehetőség van a gyermekük jelének kiválasztására, a családlátogatás idejének egyeztetésére. Családlátogatás, az első beszélgetés során anamnézis készítése, személyes kapcsolat alakítása a gyermekkel, a szülővel. Óvodába hívogató ajándékkal kedveskedünk a gyermeknek. Tervezett, ütemezett szülői értekezlet és igényeknek /szülői- óvónői kezdeményezésre/ megfelelő fogadóóra, szükség szerint családlátogatás keretében biztosítjuk a kapcsolattartást, az információk átadását. Rétegszülői értekezlet a nagycsoportos gyermekek szülei számára. Minden gyermek óvodai fejlődéséről portfóliót készítünk, amelyben a szülő számára is nyomon követhető gyermeke 18

19 Óvodából való kilépés, nyomon követés Nevelési indítása év egyéni fejlődése. A napi kapcsolattartás mértéke (ideje) a szituáció függvénye, mindig a csoport, a gyermekek igénye határozza meg. Szülői Munkaközösséggel folyamatos együttműködés, bevonásuk a rendezvényeink szervezésébe. Minden hónapban gyermek előadások szervezése. Betekintő látogatások, nyíltnapok, az általános iskolákban, kiemelten a /Kőrősi Cs. S. és a Rákóczi F. ált.isk./ Visszajáró óvodásaink műsorai az egyes rendezvényeinken. Életkori sajátosságoknak megfelelően, illetve a csoport összetételét figyelembe véve felülvizsgáljuk a csoportszoba elrendezését, térkialakítását, játékeszközök mennyiségét, minőségét. Az első óvodai napon, nyakukba akasztható saját jelükkel várjuk a gyerekeket Szülői igényeknek megfelelően a befogadási időszakban biztosítjuk a bejárhatóságot, annak megfelelő időkereteit a szülőkkel egyeztetjük. Az óvodába lépés első két hetében a csoport mindkét óvónője, a Süni csoportban gyógypedagógus asszisztens, és a dajka néni egész nap együtt segítik a kicsiknek az új környezet elfogadását. A bölcsődés gyermekeknél az első napon a gondozónők közreműködésére is lehetőséget biztosítunk. Csoportbáb: be- és visszaszoktatás megkönnyítésére csoportbábot használunk, amellyel nevelési helyzeteket oldunk meg, közösségi szokásokat erősítünk. Megérkeztem tábla: Minden csoportban a bejárati ajtó mellett elhelyezett táblára teszik fel a jellel, névvel ellátott fényképüket a csoportba járó gyerekek és a felnőttek. A felnőttek is rendelkeznek névvel, fényképpel ellátott iratgyűjtő dossziéval. Napindító beszélgetések ceremóniái: a bejárathoz közel kialakított pihe puha sarokban, halk zeneszó, gyertya, mécses fényénél szeretetteljes csoportba invitálás, érzések, gondolatok kifejezése. Odafordulás és a gyermek elképzeléseinek meghallgatása. Élménykönyv, képes album, mesekönyve nézegetése a mi élmény újraélésére. Kincseskosár : a gyermekek behozhatják az otthonról hozott személyes tárgyaikat, játékaikat, amelyek a pihenéshez, megnyugváshoz szükségesek. Mesére invitáló szokások a mesekuckóban- hallható vagy látható jellel történik, mesepárna használatával. Személyes ünnepek- születésnapok, névnapok megünneplése a csoportokban kialakított szokás szerint. 19

20 Hosszabb hiányzás esetén rajz, képeslap küldése, ha van rá mód a hiányzó meglátogatása. Nap lezáró ceremóniák: a délelőtti tevékenységek, események feldolgozása beszélgető-körben, nagyobbaknál a következő nap megtervezése. A csoportok kialakították saját ceremóniájukat az udvarra történő kimenetel-, ill. bejövetelkor. A pihenés előtti ceremóniáink- mesével, altató énekkel, simogatással, relaxációt segítő halk zenével, saját kedvenc játékkal biztosítjuk a nyugodt pihenést. Ébredés - simogatással, egyéni kapcsolatteremtéssel, odafigyeléssel folyamatosan. A napirend kialakításában törekszünk arra, hogy a csoportok egymást ne zavarják, a testvércsoportok harmonikusan együttműködjenek. A tornaterem használatára napi beosztás készül minden tanév elején. A csoportok életében megjelenő hagyományok: Születésnap megünneplése Testvércsoportok bábozása, mese előadása a kicsiknek Anyák napja Évzáró Közös ünnepeink, rendezvények: Őszköszöntő Állatok világnapja Egészségnap Mikulás várás Adventi készülődés Fergeteges Farsangi Mulatság Tavaszi jeles napok Közlekedési nap Anyák napi köszöntés Nagyok búcsúzója Gyereknap Családi sportdélután Ovi- Bál Pedagógus személyisége Élményekre épülő közös tevékenységeket szervezünk, amelyek elősegítik a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (pl. együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (pl. önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, hozzájárulnak a szokás- és normarendszerének megalapozásához. Pozitív érzelmi kapcsolatot alakítunk ki, amely segíti az elfogadást, együttműködést, elősegíti a gyermek én tudatának alakulását, és teret enged a gyermek önkifejező, 20

21 Önkifejezés önérvényesítő törekvéseinek. A gyermekkel megismertetjük a másságot, a különbözőségeket, amelyhez az óvodapedagógusok, a nevelőmunkát segítők példamutatása modell értékű kommunikációja szükséges.(más kultúrából érkező, SNI, hátrányos helyzetű, kiemelkedő képességű gyermekek, látás-hallás- mozgás-egyéb sérültek,) A problémahelyzetek megoldásának alapja a feltétel nélküli szeretet, a pontos határok, szabályok megjelölése, de mellette nagyfokú szabadságot biztosítunk számukra, hogy a gyermek meg tudjon felelni az elvárásoknak. A játékos, humoros megoldások gyakran segíthetnek a konfliktus megoldásában, a jó légkör megőrzésében. Művészetekhez kapcsolódó tevékenységeket kínálunk, különös tekintettel a báb és a mozgásra. Mozgás, mint az önkifejezés egyik eszköze áthatja az óvodai élet mindennapjait: mindennapos, tornatermi, zenére, rendezvényeken történő mozgás, amely a gyermek önérvényesítő törekvéseit segíti elő. Más kultúrák Kulturális rendezvényeken részvétel, műsorokon, előadásokon való szereplések, fellépések. A szociális érzékenység kialakításával segítjük a másság elfogadását. Az óvodai csoportokban előforduló más kultúrájú gyermekek nemzeti identitását maximális tiszteletben tartjuk, az adott közösséggel megismertetjük. /anyanyelv, játékok, mesék, dalok, stb./ Szolnok Szocializációs terv Egyéni utak fejlődési Városunkhoz való kötődés erősítése, nevezetességek megismertetése, lokálpatriotizmus megalapozása. Városi rendezvényeken való szereplések. Év elején, a gyermekek szocializációs fejlettségének megfigyelése alapján, tudatosan felépített szocializációs tervet készítünk. Minden gyermekre a csoportban egyéni fejlesztési terv készül, a fejlesztendő terület pontos meghatározásával. A tehetségígéretek fejlesztése Zeneovi tehetségműhelyben történik. A SZVO meghatározott eszközlistájának kiegészítése, a Pitypang Óvoda által kialakított közös értékrend szerint: Apró ajándék készítése: (óvodába érkezés a gyermek egyik személye ünnepe) Fénykép, csoportnévsor Nagy nyomtatott betűs gyermek nevek, jelek Iratgyűjtős dosszié, névvel, fényképpel, jellel ellátva, felnőtteknek is. Szőnyeg 21

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szolnok 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szolnok 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szolnok 2014 1 A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Kacsa úti Óvoda tagóvodai programrésze 5000 Szolnok, Kacsa út 2 Telefon:

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 869 T A R T A L O M J E G Y Z ÉK BEVEZETÉS 1. Helyzetkép az óvodáról 1.1. Óvodánk története 1.2. Humán erőforrásaink 1.3. Tárgyi feltételeink 2. Gyermekképünk 3. Óvodaképünk 4.

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK pedagógiai programjának KACSA ÚTI ÓVODA tagóvodai programrésze

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK pedagógiai programjának KACSA ÚTI ÓVODA tagóvodai programrésze SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK pedagógiai programjának KACSA ÚTI ÓVODA tagóvodai programrésze 2 A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai programjának Kacsa úti Óvoda tagóvodai

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2013.

Pedagógiai Programja 2013. B U D A P E S T I. K E R Ü L E T C S E P E L Ö N K O R M Á N Y Z A TA A P R A J A F A L V A - G Y E R M E K S Z I G E T Ó V O D A O M a z o n o s í t ó : 0 3 4 7 5 8 1214 Budapest I. ker. Béke tér 13.

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ÓVODAI PEDAGÓGAI PROGRAM LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1 Hitvallás 5 2.2 Óvodai nevelésünk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP... 4 2. 1. A családok szociokulturális

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT Csillagfürt Óvoda Helyi Nevelési Programja 2040. Budaörs, Ifjúság u. 8. 2010 Az építész tudja, hogy amit gonddal épít, talán évszázadokra megmarad. A pedagógus tudja, hogy amit

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 50-16/2013. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Liget Óvoda nevelőtestülete Debrecen 2013.10.01. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK

Részletesebben

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4.

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK NAPSUGÁR TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

Magonc Óvoda. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013.

Magonc Óvoda. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 200535 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

-1.- Koch Gimnázium Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

-1.- Koch Gimnázium Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium -1.- 1. AZ ÓVODA ADATAI Koch Gimnázium Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Óvodai intézményegység Telephelyek: 7626 Pécs, Dugonics András utca 25-27. Tel.: 06-72-318-480 7633 Pécs, Szőnyi

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

Telepi Óvoda. Pedagógiai Programja (PP)

Telepi Óvoda. Pedagógiai Programja (PP) Telepi Óvoda Pedagógiai Programja (PP) Ő azt hiszi, csak játszik. De mi tudjuk, mire megy vele. Arra, hogy a világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. (Varga Domonkos) 1 Tartalom

Részletesebben

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM - DIMENZIO ÓVODA PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2.0 2008. 2013. Kiadás Kiadás Módosítva1. 2009.kék Módosítva 2. 2013.piros 2 Tartalom 1. Alapadatok... 4 1.1. Az Óvoda alapadatai... 4 1.2.

Részletesebben

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 1.1. Gyermekképünk... 3 1.2. Óvodánk sajátos arculata... 4 1.3. Az óvodai

Részletesebben

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA (1043 Budapest, Erzsébet u. 30.) OM: 200264 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...

Részletesebben