HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Kemény Zsigmond Utcai Óvoda 4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7. Tel: 52/ ; tel/fax: 52/ Ikt.sz: 660/1/2013 OM azonosító: Kemény Zsigmond Utcai Óvoda HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységen alapuló komplex képességfejlesztő program szeptember 1-től

2 2 Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 659 /2013. ( 5 ) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók: nevelőtestület nevében szakalkalmazottak nevében.. Óvodai szülői szervet nevében SZMK elnök 660/2013. ( 6..) határozatszámon jóváhagyta:. intézményvezető Ph. Egyetértését kinyilvánító: Fenntartó, működtető nevében Hatályos: a kihirdetés napjától től visszavonásig A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: www. kemenyzsigmondovi.hu Verziószám: 1/1 eredeti példány

3 3 TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk 8 3. Óvodai nevelésünk célja A nevelési cél érdekében az óvoda egészére 9 vonatkozó feladatok 3.2. Alapelveink Specifikumaink Kompetencia alapú nevelésünk Óvodánk csoportszerkezete Az óvodai élet szervezése Teljeskörű egészségfejlesztési program Teljeskörű egészségfejlesztési program rendszere Teljeskörű egészségfejlesztési program tartama Nevelés tervezése Dokumentumok vezetése Gyerekek fejlettségi állapotának nyomon követése, 30 mérése, értékelése 8. Befogadás A nevelés keretei Játék A tevékenységekben megvalósuló tanulás Értelmi képességek, képességfejlesztés és 48 differenciálás 9.4. Tehetséggondozás Munka jellegű tevékenységek Szabadidős tevékenységek Komplex tevékenységek rendszere Anyanyelvi nevelésünk A külső világ tevékeny megismerése: matematika Környezettudatos szemléletre nevelés Művészeti tevékenységek Vers, mese Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás Jó gyakorlatainkról Ünnepeink, rendezvényeink, jeles napok Óvodánk kapcsolatrendszere Partnereink Óvoda-család kapcsolat 101

4 4 Sorszám MEGNEVEZÉS Oldalszám Óvoda-iskola kapcsolat Kapcsolattartás más intézményekkel Gyermekvédelem az óvodában 104 III. Óvodai program a sajátos nevelési igényű gyerekek számára Autizmus spektrumzavar vagy egyéb pszichés 110 fejlődési zavar 1.1. Bevezetés Amit az autizmusról tudni kell A sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésének 112 gyakorlata óvodánkban, célok, feladatok 1.4. Metodikai felépítés Napirend önkiszolgálási készségek Tervezés Tevékenységek szervezése Játék Külső világ tevékeny megismerése: tanulás Strukturált munka Egyéb vizuális segédeszközök Zenei interakció Vizuális nevelés mozgás Az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok 122 óvodai nevelése IV. Mellékletek sz, Egységes értelmezést segítő fogalomtár 2. sz. Gyermeki interjú kérdések a teljeskörű egészségfejlesztő program méréséhez 3. sz. Tulajdonságlista a tehetségígéretek azonosításához 4. sz. Nevelési terv minta 5. sz. Egyéni fejlesztési terv minta 6. sz. A program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke

5 5 BEVEZETÉS Helyi nevelési programunk felülvizsgálatát és módosítását a 255/2009 (XI.20.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról tette szükségessé. Ezen túl a program módosításakor a következőket vettük figyelembe: évi LXXIX törvény a közoktatásról A Kormány 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermekvédelmi törvény CXXV. Törvény az egyéni bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi LXIV. Törvény a gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, november 20.-án kelt Egyezmény kihirdetéséről 277/1997.(XII.22.) Korm. Rendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól, kedvezményeiről Fábián Katalin: Tevékenységközpontú óvodai nevelési program Helyi nevelési programunk készítésekor a Tevékenységközpontú óvodai nevelési program koncepciójára építettünk, beépítve és hangsúlyozva a helyi értékeinket, sajátosságainkat. A sajátos nevelési igényű (autista, középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekeink esetében, a gyógypedagógiai csoportban is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszünk.

6 6 I.. HELYZETKÉP 1. Az óvodánk bemutatása Óvodánk a város szélén, dinamikusan fejlődő lakótelepi és kertségi környezetben található. Tömegközlekedési eszközökkel, autóval jól megközelíthető. Az épület korszerű, minden csoportnak tágas foglalkoztató és öltöző-mosdó helyisége van. Ezen túl több közös tér biztosítja a szabadidős programok színvonalas szervezését. A parkosított, jól felszerelt udvar és a 70m 2 -es tornaterem tapasztalatszerzésre, mozgásfejlesztésre és rendezvények lebonyolítására ad kitűnő lehetőséget. Közel a Sportuszoda, sportcsarnok, a Nagyerdő, melyek kitűnő lehetőséget biztosítanak a mozgásra. Az épületben nagyméretű személylift van, ami sérültek akadálymentes közlekedését segíti az óvoda három szintjén. Óvodásaink a város különböző pontjairól érkeznek szeptembere óta gyógypedagógiai csoportban foglalkozunk autista, autisztikus jegyeket mutató, középsúlyos értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekekkel. A csoport működéséhez minden személyi és tárgyi feltétel, speciális fejlesztő program biztosított. Alapító okiratunk szerint - szabad férőhely esetén-, integrált körülmények között befogadunk más sajátos nevelési igényű gyermekeket is. A dolgozók befogadó attitüddel, jó hangulatú, családias légkörben együtt dolgozó közösséget alkotnak. A nevelőtestület életkor és érdeklődés szerint különböző, színes egyéniségekből áll. A közösségünkre jellemző, hogy innovatív, az új iránt fogékony és nyitott a partnerek felé. Széleskörű szakmai kapcsolatokkal rendelkezünk. Partneri igény szerint, három jó gyakorlatunkkal referencia-intézményi szerepet is betöltünk régiónkban. Sokszínű tevékenységek biztosításával, egyénre szabott fejlesztő programmal gondozzuk a tehetséget és felzárkóztatjuk a lemaradókat. Óvodánkban kiemelten, hagyományokra építetten kezeljük az egészségmegóvást, melyben hangsúlyos szerep jut a szabadidős tevékenységek szervezésének. Ebben mintát, példát adunk a családoknak is. Az óvodánkban a mai kornak megfelelő az infrastruktúra, melyet folyamatos fejlesztéssel, felújítással, pályázatokkal, alapítvány útján, illetve a kötelező eszköz-és felszerelési norma beszerzéseivel biztosítottunk.

7 7 2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI és TÁRGYI FELTÉTELEI Munkakörök Jelenlegi Összesen: létszám PEDAGÓGUS: óvodavezető 1 fő Óvodavezető-helyettes 1 fő Gyógypedagógus 1 fő 18 fő Óvodapedagógus 15 fő Pedagógiai munkát közvetlen segítő: 8 fő dajka 8 fő Gyógypedagógiai 1 fő 1 fő asszisztens EGYÉB: Konyhai kisegítő-tálalós 2 fő 2 fő - fűtő-udvaros 2 fő 2 fő - óvodatitkár 1 fő 1 fő 32 fő A helyi pedagógiai programunk megvalósításához a személyi feltételek biztosítottak. Arra törekszünk, hogy az óvodapedagógusok olyan képzéseken vegyenek részt, melyek céljaink megvalósítását segítik. Továbbképzési stratégiánk területei: o egyéni képesség-és kompetencia fejlesztés o jó gyakorlataink :szabadidő szervezés, informatika, SNI sek integrálása o gyógypedagógiai (logopédus, fejlesztő pedagógus, mozgásfejlesztő, beszédfejlesztő ) irányultság és ezek kiemelt támogatása. A tárgyi feltétek biztosítottak, de az elhasználódásuk miatt folyamatos cserére van szükség. A nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések beszerzése folyamatosan történik, a pedagógiai program végrehajtásához szükséges jegyzék a mellékletben található.

8 8 II. A program felépítése 1. GYERMEKKÉPÜNK Óvodánkban elsősorban nyitott, kiegyensúlyozott, érzelmekben és élményekben gazdag, szellemi, értelmi és biológiai értelemben is egyedi személyiségű gyermekeket szeretnénk nevelni, akik rendelkeznek kezdeményező és együttműködő képességgel, képesek az egymással, illetve: a felnőttekkel való toleranciára, kulturált kommunikációra. Fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód és a személyiség komplex fejlesztésének elvét, melynek alkalmazásával igyekszünk gyermekeink kompetencia készségeit, képességeit kibontakoztatni, különösen segíteni a gyermek pozitív énképének kialakulását, kreatív, öntevékeny, önmegvalósító, önállóan dönteni tudó személyiségjegyeik kialakulását. Arra törekszünk, hogy gyermekeinkben alapozódjon meg az, hogy hogyan kell egyéniségüknek megfelelően esztétikumot, multi-és interkulturális értékeket, szépséget felfedezni, az őket körülvevő világban környezettudatosan élni. Szeretnénk, ha gyermekeink egyéni érdeklődésüknek megfelelő alapozással tájékozottak lennének az informatika világában. 2. ÓVODAKÉPÜNK: Gyermekeinket élményekben gazdag, esztétikus, optimális feltételeket biztosító, vidám, biztonságot adó környezetben, gyermekközpontúságot, befogadó nevelést és egyenlő hozzáférést adó óvodában neveljük, ahol az óvodapedagógusok vallják a játék különösen a szabad játék - primátusát, képesek a gyermekek számára érzelmi és tárgyi biztonságot, otthonos légkört, tartalmas programokat, tevékenységeket biztosítani. Óvodánkban legnagyobb hangsúlyt fordítunk az érzelmi dominanciára különösen a gyermekek önazonosságának megőrzésére, ápolására, erősítésére -, a játékos tevékenységrendszerre, a szabadidős kultúra megalapozására, a gyermeki önmegvalósítás, önkifejezés megerősítésére, a gyerekek egészséges életvitelének megalapozására, másodlagos szocializációjuknak biztosítására. Fontosnak tartjuk, hogy óvodánkban az anyanyelvi nevelés áthassa az egész óvodai életet, a gyermekek folyamatosan, egyéniségüknek megfelelően elégítsék ki kommunikációs és kooperációs igényüket. Az eltérő motiváltságú szükségletek kielégítését olyan inklúziók megtartásával végezzük, mint az interkulturális nevelésen alapuló integráció és a differenciálás pedagógia koncepciójának konkrét biztosítása, megvalósítása. A sajátos nevelési igényű gyermekeink fejlődését speciális, a hátrányok kiegyenlítését segítő környezetben, inkluzív szemlélettel, optimális feltételek mellett biztosítjuk. Óvodánk bizalmon nyugvó, a befogadó attitűdhöz megfelelő környezetet biztosító, teljesítménykényszertől mentes, családokkal szemben nyitott, együttműködő, a gyerekek nevelésében pótolhatatlanságukat hangsúlyozó. Helyi pedagógiai programunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjá -nak, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és Az Autizmus Kutatócsoport Szolgáltató Központjának Szakmai Programja figyelembe vételével készült, építve az óvoda eddigi sajátos értékeire, hagyományaira

9 9 3. AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA: Az esélyegyenlőség biztosításával az óvodáskorú gyerekek teljes személyiségének, egyéni ütemű fejlődésének, a nevelési-tanulási folyamatok, valamint az iskolára alkalmassá tevő kompetenciák életszakaszhoz szükséges kompetenciák - önállóságra neveléssel, öntevékenységek biztosításával, sikeres tevékenységek által való elérése, kiemelve a környezettudatosságra és az egészséges életmódra nevelés területét. A sajátos nevelési igényű (autista) gyermekeknél az egyéni képességek, fejlettségek, kompetenciák mellett megvalósítható legjobb szociális adaptációk elérése A NEVELÉSI CÉL ÉRDEKÉBEN AZ ÓVODA EGÉSZÉRE VONATKOZÓ FELADATAINK: Az egészséges életmód alapvető szokásainak alapozása: - a gyermek testi-lelki szükségleteinek maximális figyelembe vételével. Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása: - a gyerekek közti kommunikációs és kooperációs képességek fejlesztésével, az erkölcsi értékek alapozása toleráns viselkedési formák elsajátításával, közös élmények biztosításával, szokások, normarendszerek stabilizálása. Értelmi nevelés megvalósítása: alapvető és kulcskompetenciák fejlesztése, tevékenykedtetés, cselekedtetés, sikeres tevékenység előtérbe helyezésével. A szülőföldhöz kötődés identitás erősítése, multikulturális értékrend kialakítása. Komplex gondolkodásmód alakítása: - a környező világ összetett folyamatainak felfedeztetése. Környezettudatos szemléletmód alakítása: - esztétikus, harmonikus, tiszta környezet dominanciájának érvényesítésével. A beszédkedv fenntartása valamennyi óvodai tevékenység során. A beszédhibák korrigálása mintaadással, sok beszélgetéssel. Az egyéni sajátosságokhoz igazodó inkluzív pedagógia érvényesítése (esélyt adó, egyéni eltérést toleráló, életkori jellemzőkön belüli, ill. azokon túli eltérések). A sajátos nevelési igényű gyerekek állapotának megfelelő különleges gondozási igény kielégítése: - speciális környezetének, fejlesztésük optimális feltételének, kommunikációs, szociális, kognitív fejlesztésének folyamatos biztosítása.

10 ALAPELVEINK Gyermek és nevelésközpontúság, illetve befogadó nevelés elve. A játék kiemelt szerepének preferálása.( minden tevékenységgel kapcsolatban ). Nevelésünk fő meghatározója: esélyegyenlőség megteremtése egységesség együttműködés kölcsönös tisztelet autonómia gyermeki aktivitásra építés az egyenlő hozzáférés megteremtése ( egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség ) A játékosság elve (a gyermek játékos alaptermészetére építünk). Tevékenység, cselekvésközpontúság elve (legfontosabb a tevékenységek belső motiváltságra építése). A gyermeki szükségletek figyelembe vételének elve, különösen kiemelve a gondozást, a speciális szükségletek kielégítését. Egyenlő hozzáférés elve Egyenlő bánásmód elve Esélykülönbségek csökkentésének elve Érzelmi dominancia elve (döntésképesség, közös élmények, közös szokások, közös normarendszerek ). Spontaneitás (folyamatos tevékenységre, tapasztalatszerzésre ihlető környezet) elve. Inklúziós szemlélet ( integráció, differenciálás, egyenlő esélyteremtés ) Nyitott, családokkal együtt nevelő óvoda, ahol érvényesül az intervenciós gyakorlat

11 11 Gyermeki személyiségfejlesztésünk: individualizált tudatos kompetencia alapú tevékenységeken keresztül történő természetes komplexitásra épülő egyéni teherbíró képességet figyelembe vevő ( önmagához való fejlesztés ) egészséges önérvényesítést támogató különleges gondozást, fejlesztést figyelembe vevő belső fegyelemre építő Frekventáltan alakítjuk a gyermekek kreativitását (a gyermeki gondolkodásban és cselekvésben a sajátos látás és megoldásmód hangsúlyozása ) Együttműködés elve ( az óvoda minden partnerével ) A nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontásának támogató elve SPECIFIKUMAINK: Valóságos tevékenységekre való felkészítés, a mindennapi élethelyzetekben folytatott kooperációban és kommunikációban. Négyes feladatrendszerben történő tevékenykedtetés: - komplex tevékenységek, környezettudatos szemléletmód. A szabadidő sajátos szervezése, hasznosítása. A természetről, az egészséges életvitelről vallott felfogásunk:- egészségközpontú szemléletmódunk, egészségfejlesztési programunk. Informatikai nevelés. Az autisztikus jegyet, középsúlyos értelmi fogyatékosságot és a pszichés fejlődés zavarait mutató gyerekek különleges gondozásának és készségeik kompenzációs fejlesztésének, speciális egyéni motivációs rendszerüknek kialakítása: - egyéni integrálási lehetőségük biztosítása.

12 KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉSÜNK Óvodapedagógusaink programunk szellemének megfelelően, módszertanilag megújulva követik a kompetencia, ill. a kompetenciafejlesztést. Célunk: a gyermeki személyiséget átfogó személyiségjegyek szokások, érzelmek, ismeretek, képességek oly módon történő fejlesztése, hogy sikeres cselekvések által, adott helyzetben megfelelő tudással, készségekkel, helyesen alkalmazott hozzáállással, vagyis kompetenciákkal rendelkezzenek a gyerekek. Felfogásunk szerint ezek a kompetenciák, képességek pszichomotoros, kognitív, affektív-összességéből állnak, melyeket gyakorlatunkban alapvető, ill. kulcskompetencia területek alá sorolunk. Óvodai nevelésünk területén legfontosabb, alapvető kompetenciának tartjuk a kognitív mely minden kompetencia működés alapja,-, ill. a személyes kompetenciát és ezek fejlesztését. Az Európai Unió élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciái közül programunk tartalmának megfelelően-, ill. annak figyelembe vételével, hogy az óvoda a kompetencia fejlesztés területén is alapozó funkciókat lát el- a következőket tartjuk számunkra fontosnak: anyanyelvi kommunikáció matematikai és természettudományos kompetencia szociális kompetencia kulturális kifejezőkészség kompetenciái Véleményünk szerint a gyerekek az ismeretátadás és képességfejlesztés segítségével akkor jutnak igazán jól működő gyakorlati tudáshoz, ha: a fejlesztési célok egyénre szabottak a gyerekek belső késztetéseire alapozottak tevékenységeken keresztül, tevékenységek által megvalósítottak, gyakorlatorientáltak tartalmilag differenciáltak problémaközpontúak gondolkodásra, felfedező tanulásra buzdítóak a pedagógus gyerek együttműködésén alapszik változatos módszereket, eszközöket, értékeléseket használunk Meggyőződésünk, hogy a kompetencia fejlesztésnek az ismeretátadás mellett a gyakorlatban nagy hangsúlyt kell fektetnünk a tevékenységeken alapuló, használható készségek, képességek kiművelésére, meg kell kezdenünk alapozni a helyzetnek megfelelően cselekedni tudó gyermeki személyiséget. Törekszünk sokoldalú és hatékony egyéni képességfejlesztésre, ezek eredményeinek szintjeit abban mérjük, hogy a gyerekek mennyire képesek a különböző tevékenységek végzésében képességeiket érvényesíteni. Programunk megfelel a kompetencia központúságnak, mert cél, feladat és tevékenységrendszere, szemlélete pedagógiai tevékenységstruktúrája, eszköz, módszer és értékelési rendszere koherens a kompetencia alapú nevelés feltételeivel, elvárásaival.

13 13 Eddigi gyakorlatunk:- a tevékenység által történő fejlesztés nem más, mint kompetenciafejlesztés, ezt folytatva célirányosan alapoznunk kell a programunknak megfelelő alapvető és kulcskompetenciákat. Fejlesztésünk komplex személyiségfejlesztés, ezért egyes képességek több kompetencia területen is megjelennek. Az óvónők alapvető feladatai a kompetenciafejlesztésben: fejlesztésközpontú szemlélet rendszerben történő gondolkodás céltudatosabb pszichológiai és módszertani ismeretszerzés, tervezés, felkészülés átgondoltabb mérési, értékelési kultúra A programban jelölt nevelési területek után megadottak azok az alap-és kulcskompetencia területek, ill. a területeken belül súlyozva ( * fontos; ** nagyon fontos, *** legfontosabb ) azok a képességek, melyek kompetenciafejlesztést igényelnek. 4. AZ ÓVODÁNK CSOPORTSZERKEZETE Az óvoda hagyományait, az óvodapedagógusok hozzáállását, a szülők igényeit figyelembe véve óvodánkban törekszünk a homogén (kis, középső, nagycsoport és a 4 évig óvodába járók) csoportok kialakítására, de a beiratkozások során felvételt nyert gyerekek életkori összetétele miatt heterogén csoportok is kialakulnak. A csoportszerkezet kialakításakor törekszünk arra, hogy a csoportok között megfelelő legyen a hátrányos helyzetű gyerekek aránya. A gyógypedagógiai csoportunkba szakértői véleménnyel kerülhetnek be a gyerekek, ezért vegyes korosztály a jellemző. A heterogén, részben osztott csoportokban nem nagy az életkori különbség, hisz egymáshoz közelálló életkorú gyermekek kerülnek egy csoportba. Indokoltság esetén további óvodai nevelésben maradó gyermekek esetében a tevékenységek szervezésének az általános óvodai irányelvek megtartása mellett magasabb szintűnek kell lenni. A csoportokban meg kell oldani az adott tevékenységek homogén korosztállyal való gyakorlását, a különböző korosztályokkal és a különbözőséget mutató társakkal való viselkedésmódok elsajátítását. Ezért: Az óvodai élet mindennapjaiban lehetőséget kell biztosítani a csoportok közötti átjárhatóságra, egymással történő kommunikációra, kooperációra. A nagy udvarunk adta lehetőséget továbbra is ki kell használni a különböző korcsoportok közös tevékenységeire, együttjátszására.

14 14 5. AZ ÓVODAI ÉLET SZERVEZÉSE A gyermekek egészséges fejlődését, fejlesztését óvodánkban a rugalmas keretű, rendszerességet, biztonságot, kiegyensúlyozott légkört adó változatos tevékenységeket biztosító napi-és hetirend kialakítása teszi lehetővé. Nálunk a csoport napi és hetirendjének kialakítása az óvónők kompetenciája. Intézményünkben a napirend párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységrendszer, ami : - rugalmas keretű - folyamatos - helyi szokásokat, adottságokat figyelembe vevő, - a szabad játékot preferáló, - a tevékenységek feltételeit, helyes arányait biztosító, - a szabad levegőn való tartózkodást biztosító, - a mozgási lehetőségeket hangsúlyozó - a különböző tevékenységekhez idomuló - a gyermek egyéni szükségleteihez igazodó Hisszük, hogy az elmélyült, érdeklődéssel, belső motivációval folytatott tevékenységhez, valódi aktivitáshoz, nyugalom, kellemes miliő, értelmes fegyelem szükséges. A szeptember 01-től május 31-ig terjedő időszak napirendjét a fentiek szerint, a gyermekek biológiai (életkor, alvás-mozgásigény, étkezés rendszeres időpontja), társas szükségleteit szem előtt tartva kell az óvodapedagógusoknak kialakítania. Mivel a nevelés nem zárul le május 31.-én, ezért a nyári időszak napirendjének is ( június 01-től augusztus 31-ig) tartalmasnak, a gyermeki szabadságot tekintetben tartónak, gondosan megtervezettnek kell lennie. Az óvodapedagógusnak ebben az időszakban is kötelessége, hogy a gyermekek számára kötetlen formában, az évszak örömeit, lehetőségeit kihasználó tevékenységeket biztosítson. A napirendben az egyes tevékenységre fordított idő rugalmasan változtatható, a körülmények, az évszakok, váratlan események stb. hatására, de tartalmaznia kell állandó, mindig ismétlődő elemeket is. Hetirend: Nálunk a hetirend kötetlen és szabadon választott tevékenységek folyamatos, rugalmas rendszere, melynek kialakítása minden csoportban óvónői kompetencia. Óvodánkban a hetirendnek: - a gyermekek fejlődéséhez igazodva változónak kell lennie - erősítenie kell a csoportok szokásrendszerének alapozását - segítenie kell a csoportok életritmusának ütemezését A hetirend összeállításának elvei: - a befogadás ideje alatt fokozottan érvényesülnie kell a lazább, rugalmasabb hetirend alkalmazásának. - A nagycsoportos gyerekek esetében törekedni kell a napi-és hetirend pontosabb betartására.

15 15 6. TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM Intézményünk egészségnevelő programját egy olyan folyamatnak tekintjük, ahol élethelyzete4ket alapozunk meg konkrét, reális céllal, a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve. Ezért fő célunk: felelősséggel fejleszteni gyermekeink azon képességeit, melyek birtokában képesek lesznek arra, hogy fokozott kontroll alatt tartsák saját egészségüket, vagyis javítsák, alakítsák azt. Helyzetelemzésünk alapján például genetikai tényezők problémái, környezeti tényezők, életmód, egészségügyi ellátásrendszer hiányossága, szűrővizsgálatok nem túl jó eredménye, szülői attitűdök hiányosságainak megismerése az egészséges életmód terén kiemelten fontos feladatnak tartjuk.: az egészségfejlesztésű modellünket holisztikus szemlélettel kezelni, tiltó, figyelemfelhívó módszerek helyett hitelessé, vonzóvá tenni az egészség megóvását, az egészség örömteli megélését, a harmonikus élet, az egészség értékként való kezelését, biztosítani a megfelelő feltételeket, tevékenységeket, pedagógusi példamutatást:- kezeljék, közvetítsék az egészséges életvitel elveit, minden lehetőséget felhasználni az egészségnevelésre, vonzó életvezetési alternatívák nyújtása, alapozni a gyerekek egészséges életstratégiájának kialakítását, fokozottan figyelni az egyéni adottságok ( hallás, látás, mozgás, hiperaktivitás ) kezelésére olyan készségeknek a fejlesztését, amivel a gyerek egészségét képes megőrizni, védeni élete folyamán, kialakítani a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkészséget. Legfontosabb elveink: Természet és társadalom harmóniájának elve ( természet-épített környezetember harmóniája. Testi-lelki egészség elve (az egészséges élet igényének kialakítása, értékként kezelése). Rendszerszemléletre nevelés elve ( problémalátás-megoldás, kompetenciák. Fenntarthatóság elve (szűkebb-és tágabb környezet iránti személyes attitűdök. Társas készségek fejlesztésének elve ( érzelem, erkölcs, konfliktuskezelés, döntési képesség, együttműködés stb. ).

16 16 Egészségnevelésünk színterei, megjelenési formái Szükségesnek tartjuk, hogy minden óvodai területnek része legyen. Így: Környezeti nevelés: ember és környezete, környezetvédelem, harmónia a természettel. Mozgás-testnevelés:- állandó szerves része a mindennapoknak. Művészeti tevékenységek. A művészetek esztétikai csatornáin a gyerekek szellemére, lelkére való hatás azért, hogy alakítsa kreativitásukat, alapozza az emberhez méltó életminőség kialakításának kompetenciáit. Kirándulások, séták: ember- környezet kapcsolata, testedzés. Szabadidős tevékenység: testi-lelki feltöltődés, kikapcsolódás. Gyümölcsnapok: egészséges táplálkozás. A komplex egészségnevelés: például hétfői beszélgetőnap ( egészséges életmód, együttélési szabályok megtartása stb.). Fontosnak tartjuk, hogy egészségnevelő programunkat partnereinkkel védőnő, orvos, fogorvos, ÁNTSZ, konyha ) is megismertessük. Célunk, feladataink megvalósítása érdekében egészségfejlesztési programunkat a következő felépítés szerint működtetjük:

17 17 Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. ( Artur Schopenhauer) 6.1. TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM RENDSZERE Egészségvédelemre nevelés Testi nevelés 1. Prevenció 1. Mindennapi szükségletek: - gondozás a) a gyermekek egészségének védelme: betegségek megelőzése a) Egészséges életmód, higiénés szokások alapozása b) testi-lelki egészség megóvása egészségmegőrzési c) mozgásigény szokások alapozása kielégítése b) egészséges és 2.Testedzés, biztonságos környezet kondicionálás megteremtése c) a környezettudatos magatartás szokásainak alakítása a) mindennapi d) balesetmegelőzés mozgás e) egészségpropaganda b) a gyermeki testi képességek fejlődésének elősegítése 2.Korrekció a) Speciális testi-lelki nevelési feladatok ellátása b) szakemberek segítségének igénybe vétele ( szükség szerint) c) testnevelés Mentálhigiénés nevelés 1. egészséges életvezetés 2. érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés, szocializáció a. m m TESTI-LELKI SZOCIÁLIS ÉRETTSÉG ELÉRÉSE

18 A teljeskörű egészségfejlesztési program tartalma Egészségvédelemre nevelés 1.Prevenció a) Egészségvédelmi és a betegségmegelőzési szokásaink tartalma A fertőző betegségek (cseppfertőzés), Fontosnak tartjuk az élelmiszerek pl. gyümölcsök folyóvíz alatti mosását, különböző tárgyak ( játékok, bútorok stb.)rendszeres fertőtlenítését, a zsebkendő használatát és utána a kézmosást. Az egyszerűbb rendellenességek kifejlődésének megelőzése: az érzékszervi hibák kialakulásának megelőzése (rendszeres látás, hallás szűrővizsgálatok) beszédhibák felfedezése, szakemberhez történő irányítás tartás-rendellenességek felderítése, korrekciója (heti rendszerességgel lábtorna a csoportokban) b ) Meggyőződésünk, hogy az egészséges és biztonságos környezet csak derűs, nyugodt légkörben, a gyermeki szükségletek kielégítésével biztosítható. Fontos, hogy a gyerekek környezetébe a balesetmentességet biztosított esztétikus, színharmonikus, gazdag, sokféle tevékenységet biztosító eszközök kerüljenek. Biztosított legyen a megfelelő egészségvédelmi szokások betartásának ( pl. szellőztetés, megfelelő hőmérséklet, árnyékos-napos udvarrész ) lehetősége. c) A környezettudatos magatartás szokásalakításának tartalma a program 75. oldalán található d). Az egészségnevelés megvalósulása szempontjából alapvető feladatunk a gyereke testi épségének megóvása, ezért rendszeresen tartanunk kell tudatos baleset-megelőzési felvilágosítást a veszélyérzet képességének kialakítása érdekében, a következő tartalommal: baleseti helyzetek felismertetése, közlekedési szabályok gyakorlása, új eszköz esetén az eszköz használatának bemutatása ( új udvari játék, kerti szerszámok stb. ) balesetvédelmi oktatás: figyelem felhívás balesetveszélyes helyzetekre ( pl. séták, kirándulások alkalmával) e).. Egészségpropagandánk: Hisszük, hogy az egészségnevelési, programunk csak akkor lesz eredményes, ha szorosan együttműködünk a családdal, a szülőkkel. A program hatékony működtetése érdekében fontosnak tartjuk, hogy az óvodánk egészségfejlesztési pedagógiai tevékenysége kapcsolatban legyen a gyerekek egészségügyi szakhálózati tevékenységével. Pl. szűrések, tisztasági vizsgálat stb.

19 19 Az együttműködés formái: tanácsadói szolgálat: Családsegítő Központok igénybevétele, családterápia Szakszolgálatok. egészségfejlesztő szerep betöltése. A sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek családterápia. védőnő, orvos, ÁNTSZ tájékoztatás: szülői értekezleteken aktuális kérdésekben óvodai nyílt napok keretében előadások, fórumok szervezése neves előadók részvételével filmvetítés, vita, kiadványok, könyvek, tájékoztatók ajánlása rendezvények a szülők és gyerekek számára családi egészségnapok óvodai egészségnapok tömegsport, kirándulások, túrák 2.. Korrekció Ha a gyerekben a betegség a prevenció ellenére kialakul, vagy veleszületett a probléma, akkor szükségesnek tartjuk az egyéni igénynek megfelelő speciális testilelki feladatok alkalmazását. Úgy mint: kiemelten kezelni a szülőkkel a bizalomra épülő jó kapcsolattartást, fokozottan figyelni az inklúzív környezet megteremtésére, fenntartására, nem vagy csak szükség szerint, alkalmanként végezni szegregációt. A testi-lelki egészség helyreállításához a problémának megfelelően szükség szerint igénybe kell venni a szakemberek segítségét is, ezzel felgyorsítjuk, hatékonyabbá tesszük azt a habillitációs folyamatot, mely ismét alkalmassá teszi a gyereket az egészség örömteli megélésére.

20 20 TESTI NEVELÉS Óvodánkban a testi nevelést az egészséges életmód kialakításának egyik domináns elemeként kezeljük, mely nálunk magába foglalja a gondozásról vallott nézeteinket, a test, a szervezet felfedezésére vonatkozó nevelési felfogásunkat, a mozgásszokások alakításáról vallott elképzeléseinket Mi a gyerekek óvodai gondozását a nevelés szerves részének, alapvető szükségletkielégítő tevékenységnek és a gyermeki egészségmegóvás fontos feltételének tekintjük. Ezért nálunk a gondozási teendők ellátásának alapvető elvei: a gyermeki önállóság biztosítása (egyéni képesség szerint) a türelmes, kiváró, de mégis ösztönző óvónői magatartás, a fokozatosság, következetesség betartása, a család-óvoda összehangolt gondozás gyakorlása. Higiénés nevelésünk tartalma: Személyi higiénés nevelés: testápolás - igény kialakítás o önálló kézmosás begyakorlása, o kéztörlés minden mosdás után szárazra, o fogápolás, szájhigiéne, o zsebkendő használata, o WC - használat szükséglet szerint egészséges ruházat, helyes öltözködés: o a ruházat igazodjon az időjáráshoz, biztosítsa a gyermek szabad mozgását, óvjon a sérülésektől o a szokások alakításánál építünk a gyerek más tevékenységeire is Környezethigiéniára nevelés : a helyiségek, csoportszobák higiéniája legyen tiszta levegő elégséges megvilágítás megfelelő hőmérséklet a felszerelések higiéniája balesetmentes, ép játékeszközök megfelelő tárolás / pl. gyurmák, festékek / folyamatos takarítás / dajkai feladat / az udvar higiéniája gondozott, ápolt növényzet felásott, fellocsolt homokozó a szépítés higiéniája- esztétikai nevelés élősarkok, virágok, akváriumok rendszeres gondozás, ápolás az év minden szakában kulturált étkezés higiéniája esztétikus terítés kulturált étkezés, esztétikus eszközök a szervezet edzése, testnevelés ajánlott a tornaruha használata

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program

Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program Enying Város Önkormányzata 8130 Enying Kossuth u. 26. Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program szakértői véleményezése Készítette: Makó Józsefné közoktatási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról Készítette: Kovácsné Tobak Márta közoktatási szakértő Ig. sz.: 011828-02 Hajmáskér, Arany János utca

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A programcsomag bevezetésének indokoltsága Saját nevelési programunk és a komp alapelvei nagy

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben