Képessé tenni, képesnek lenni TÁMOP /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képessé tenni, képesnek lenni TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0011"

Átírás

1 Munkaerő-piaci integrációt segítő módszer Képessé tenni, képesnek lenni TÁMOP /

2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat Munkaasszisztensi tevékenység... 4 SZOLGÁLTATÁS TARTALMA A célcsoportba tartozók megkeresése, feltérképezése Az egyén helyzetének feltárása Egyéni karrierterv készítése Együttműködési megállapodás kötése Az egyéni karrierterv megvalósítása Utógondozás Speciális szolgáltatások a fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek részére A munkáltatók számára nyújtható speciális szolgáltatások MELLÉKLET Adatalapok számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet MELLÉKLET Tematikák számú tematika számú tematika

3 Bevezetés Európának teljes mértékben ki kell használnia munkaerő-potenciálját. Ezen cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási arányának növelése, amely jelenleg az Európai Unióban 50 százalék, Magyarországon pedig 23 százalék ban Magyarországon a magánháztartásokban élő tartós betegséget, egészségkárosodást vagy fogyatékot jelző mintegy 1,748 millió éves (793 ezer férfi és 955 ezer nő) 53,7 százalék válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy a munkavállalásban, illetve a munkavégzésben egészségi állapota miatt akadályozva érzi-e magát. Ez az összességében 938 ezer fő 432 ezer férfi és 506 ezer nő tekinthető megváltozott munkaképességűnek, hiszen ők azok, akiknek a munkaerő-piaci szerepvállalását egészségi állapotuk megakadályozza, illetve valamilyen mértékben nehezíti. A népszámlálási adatok szerint a megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon erősen alulreprezentáltak. Az aktivitási arány 27,4 százalékot ért el, amíg a változatlan munkaképességűeknél 72,7 százalékot. A foglalkoztatási rátájuk pedig 23 százalék a megváltozott munkaképességűek esetében és 67,3 százalék a változatlan munkaképességűeknél. A fogyatékossággal élők körében az alacsonyabb foglalkoztatottság miatt a szegények aránya 70 százalékkal nagyobb az átlagosnál. A fogyatékos emberek körében hazánkban még mindig átlag alatti az iskolázottsági szint, az alapfokú végzettséget sem sikerül megszerezni 29 százaléknak. A következőkben ismertetett, Munkaerő-piaci integrációt segítő módszer a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek elhelyezkedési esélyeinek, munkába állásának arányának növelését célozza meg. 3

4 Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat Munkaasszisztensi tevékenység Az Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat célja: a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek képességeinek felmérése, fejlesztése; a fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek társadalmi re-integrációjának segítése; a fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának segítése az elsődleges, illetve a másodlagos munkaerőpiacon. Az Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat célcsoportja: fogyatékos, megváltozott munkaképességű, munkanélküli emberek; munkáltatók; a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek családtagjai. Az Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat sikerességének egyik kulcsa a munkaasszisztens. A munkaasszisztensek személyes esetgazdaként segítik a fogyatékos, megváltozott munkaképességű ügyfelek foglalkoztatását. A munkaasszisztensek a személyes beszélgetések, által feltárják és kezelik a célcsoport foglalkoztatását akadályozó tényezőket, ezenkívül ismerik a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek problémáit, rehabilitációs lehetőségeit. A munkáltatók fogadókészségének erősítésében szintén nagy szerep jut a munkaasszisztenseknek. Ők veszik fel a kapcsolatot a munkáltatókkal és biztosítják számukra azokat a szolgáltatásokat, amelyek a foglalkoztatást segítik elő. A munkaasszisztens a munkavállalói és munkáltatói oldalt egyaránt fejleszti, erősíti és segíti. SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 1. A célcsoportba tartozók megkeresése, feltérképezése: Információk, tájékoztató anyagok eljuttatása a célcsoporthoz. Tájékoztatók tartása a Szolgálat tevékenységeiről. A fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek bejelentkezésének fogadása, adataik felvétele. 4

5 A célcsoporttal való kapcsolatfelvétel módja: A segítő tevékenység első lépése a célcsoportba tartozó ügyfelek megkeresése, feltérképezése. A munkaasszisztens különböző csatornák igénybevételével, az Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálattal kapcsolatos információkat juttat el a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberekhez. Célja, hogy a célcsoport tagjai tudomást szerezzenek arról, hogy lakókörnyezetükben létezik és igénybe vehető a munkaerő-piaci szolgáltatás. A kapcsolatfelvétel során általános információnyújtás, szakszerű felvilágosítás zajlik a Szolgálat által nyújtható lehetőségekről. Lehetséges csatornák: hirdetés televízióban, újsághirdetés, Interneten közzététel (saját honlapon, társszervezetek honlapján), plakátok, szórólapok elhelyezése azokon a helyeken, ahol a célcsoport tagjai megfordulnak (háziorvosok, szakorvosok ) rehabilitációs szakigazgatási szerv intézményeiben, ügyintézőinél elhelyezett szórólapok, tájékoztató fórumok, börzék munkaügyi kirendeltségek, szociális intézmények, oktatási intézmények, fogyatékos személyek részére alap- és szakellátást nyújtó intézmények, szervezetek, érdekvédelmi szervezetek. A különböző csatornákon keresztül nyújtott tájékoztatás a következő fő elemeket tartalmazza: A szolgáltatást nyújtó szervezet rövid bemutatása: név, küldetés, filozófia. A nyújtott szolgáltatás célcsoportjának pontos meghatározása. Az igénybe vehető szolgáltatások ismertetése. Elérhetőség közzététele. A Szolgálattal való kapcsolatfelvétel módja: A fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek a Szolgálattal telefonon, személyesen, levélben, faxon, Interneten vehetik fel a kapcsolatot. A munkaasszisztensek fogadják és látják el információval az ügyfeleket. Abban az esetben, ha a munkaasszisztensek nem érhetők el, a szervezet elérhető munkatársa tájékoztatja az ügyfeleket az ügyfélfogadási időről, a munkaasszisztensek elérhetőségéről, illetve lehetőséget teremt arra, hogy az ügyfél megadhassa elérhetőségét a Szolgálat számára. A Szolgálathoz érkező kérések iktatásra kerülnek. 5

6 A munkaasszisztens az első találkozó alkalmával bemutatja a Szolgálatot, és ismerteti az együttműködés tartalmi elemeit. Az ügyfél megfogalmazza elvárásait, és tisztázásra kerül, hogy a Szolgálat milyen segítséget tud nyújtani. Megtörténik az ügyfél személyes adatainak rögzítése, majd az ügyfél eldönti igénybe veszi-e a szolgáltatást. (1. sz. adatlap - Bejelentkező lap megváltozott munkaképességű, fogyatékos álláskeresők részére) 2. Az egyén helyzetének feltárása: Személyes interjú segítségével azon problémák (család, lakhatás, közlekedés, jövedelem, iskolai végzettség, eddigi munkahelyek) feltárása, amelyek nagymértékben befolyásolják az ügyfél elhelyezkedési esélyeit. Az ügyfél képességeinek, szociális helyzetének, egészségi állapotának, iskolai végzettségének, munkatapasztalatának megismerése. A munkavállalást akadályozó tényezők feltárása. A munkaasszisztens személyes interjút készít az ügyféllel, amelynek célja az ügyfél munkavállalás szempontjából fontos, múltbéli szakmai tapasztalatainak, képességeinek, készségeinek, a munkavállalását akadályozó tényezőknek, az egyén szükségleteinek, ambícióinak, valamint az ügyfél élethelyzetének a feltárása (család, lakhatás, jövedelem, iskolai végzettség, eddigi munkahelyek, mentális, egészségügyi, szociális tényezők). Az élethelyzetről és a munkavállalást akadályozó tényezők feltárásából szerzett információkat a munkaasszisztens írásban rögzíti, amelyet az ügyfél aláírásával megerősít. (2. sz. adatlap - Személyes interjú) Az ügyfél megváltozott munkaképességét, fogyatékosságát igazoló szakvéleményei és az ügyfél által elmondott problémák összegzéseképpen elkészül az ügyfél egészségügyi lapja, amely tartalmazza a betegségére, százalékos, fogyatékos minősítésére, felülvizsgálati kötelezettségeire vonatkozó adatokat. (Az Egészségügyi adatlap a Személyes interjú adatlap melléklete) A problémákat a munkaasszisztens és ügyfél közösen elemzik, és megoldási alternatívákat keresnek. A munkaasszisztens szükség esetén külső segítséget kérhet a problémák megoldásában: Az ügyfél beleegyezésével információt kérhet a vele kapcsolatban álló más szervezetek (szociális intézmények, önkormányzat, munkaügyi szervezetek, képző intézmények, egészségügyi Szolgálatok) ügyintézőitől, alkalmazottaitól. A munkaasszisztens megfelelő szakemberhez irányíthatja az ügyfelet (pszichológus, háziorvos, foglalkozás-egészségügyi orvos, FIT, Humán Szakszolgálat, rehabilitációs tanácsadó, családsegítő, önkormányzat, stb.). 6

7 3. Egyéni karrierterv készítése: A személyes interjú alkalmával feltárt, az ügyfél élethelyzetére, személyes adottságaira, szükségleteire, munkavégző képességére, elképzeléseire vonatkozó információkat összegezve a munkaasszisztens egyéni karriertervet készít, az ügyfél közreműködésével. A karrierterv rövidtávú céljai megvalósítása érdekében elkészül az akcióterv is, amelyben rögzítésre kerülnek a határidők, a feladatok, valamint a szükség esetén megszólítandó külső szolgáltatók, szolgáltatások. (3. sz. adatlap - Egyéni karrierterv, Akcióterv) 4. Együttműködési megállapodás kötése: Az együttműködési megállapodás aláírásával az ügyfél elkötelezi magát a Szolgálattal való aktív együttműködésre. Tisztázásra kerül a kapcsolattartás formája és gyakorisága. (4. sz. adatlap - Együttműködési megállapodás) 5. Az egyéni karrierterv megvalósítása: A karriertervben megfogalmazottak alapján kerül sor az ügyfél számára megfelelő munkahely feltárására, az ügyfél felkészítésére az adott munkahelyen történő munkavállalásra, illetve az elhelyezkedéshez szükséges képzésekbe való bekapcsolódásra. A munkaasszisztens és az ügyfél által meghatározásra kerülnek azok a lépések, amelyeket az elhelyezkedés/képzés érdekében meg kell tenni. Az együttműködési megállapodás alapján az ügyfél aktívan közreműködik ebben a folyamatban, így a megbeszélt időpontokban felkeresi a Szolgálatot, a felvételi interjúkon megjelenik, ezzel kapcsolatos tapasztalatait megosztja a munkaasszisztenssel. A kapcsolattartás során történtek írásos rögzítésre kerülnek. (5. sz. adatlap: Egyéni beszélgetések dokumentálása) a, Személyre szóló munkahely feltárása: A munkaasszisztens az ügyféllel közösen megfogalmazott igényeket és lehetőségeket számbavéve, a karriertervben szereplő célok alapján, személyre szólóan és célirányosan keres, és tár fel munkahelyeket: az adatbázisban szereplő munkáltatók megkeresésével, címjegyzék útján, Internet segítségével, ismeretségi viszony alapján, média útján, rendezvények (állásbörze, képzési börze, szakmai fórum) alkalmával. 7

8 Az információszerzést követően a munkaasszisztens felveszi a kapcsolatot az adott munkáltatóval, és időpontot egyeztet a személyes találkozásra. A munkáltató és a munkaasszisztens találkozójának tartalmi elemei: a Szolgálat tevékenységeinek bemutatása; a munkáltató tájékoztatása a fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek; foglalkoztatásának módjáról, a támogatási lehetőségekről; tájékozódás a munkakörülményekről, az egyes munkafolyamatok megtekintése; tájékozódás a munkalehetőségekről; feltárt munkakör betöltésére alkalmas ügyfélről tájékoztatás adása; együttműködési szándék tisztázása; a kapcsolattartás módjának megbeszélése. A munkáltatói találkozót a munkaasszisztens írásban rögzíti. (6. sz. adatlap - A felkeresett munkáltató adatai, 7. sz. adatlap - Az adott munkakör adatai, 8. sz. adatlap - A munkáltatóval való beszélgetések dokumentálása) b, Közvetítés az ügyfél és a munkáltató között és az ügyfél felkészítése a munkavállalásra: Az ügyfél számára alkalmas munkahely feltárását követően, a munkáltatóval történő találkozás alkalmával realizálódik a munkáltató foglalkoztatási szándéka az ügyfélre vonatkozóan. Az ügyfél és a munkáltató közötti személyes találkozót megelőzően a munkaasszisztens felkészíti az ügyfelet a bemutatkozó beszélgetésre (megjelenés, kommunikáció, várható kérdések stb.), és szükség esetén maga is részt vesz a felvételi interjún. A felvételi beszélgetések tapasztalatairól megkérdezi a munkáltatót és az ügyfelet, amelyeket írásban is rögzít. Az eredményes közvetítés után, a munkaasszisztens közreműködhet: az ügyfél foglalkozás-egészségügyi vizsgálatának megszervezésében; az időbeosztás szervezésében; az életszervezési problémák megoldásában; a közlekedés szervezésében; a munkahelyi megjelenéssel, viselkedéssel kapcsolatos felkészítésben, készségfejlesztésben; a munkahelyi folyamatok begyakorlásában; a munkáltató és közvetlen kollégák felkészítésében; a munkaszerződésre, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó kérdések tisztázásában. (9. sz. adatlap: Bemutatkozó beszélgetés a munkáltatónál, 10. sz. adatlap: Gyakorlati felkészítés a munkára) 8

9 c, Segítségadás képzésbe történő bekapcsolódáshoz: Abban az esetben, ha az ügyfél által megjelölt munkakör betöltéséhez új képzettség megszerzése szükséges, akkor a munkaasszisztens segítséget nyújt az ügyfél számára megfelelő képzés kiválasztásában. A munkaasszisztens felveszi a kapcsolatot a képző intézménnyel, tisztázza a képzésbe kapcsolódás feltételeit. Az információkat megosztja az ügyféllel, és segítséget nyújt a döntés meghozatalához. A munkaasszisztens szükség esetén felkészíti az ügyfelet a felvételi beszélgetésre, tesztírásra. A képzésbe irányítás az ügyfél anyagában kerül rögzítésre. Az ügyfél képzésbe történő bevonására vonatkozóan kérelem kitöltésre kerül sor, amely az illetékes munkaügyi szervezet vagy képző központ felé kerül továbbításra. Az ügyfél képzésbe történő bevonásáról a munkaügyi szervezet vagy a képző központ igazolást állít ki, amely az ügyfél anyagába kerül elhelyezésre. 6. Utógondozás: A munkaasszisztens a munkába helyezést követően is kapcsolatban marad az ügyféllel és a munkáltatóval. Az utógondozás minimum hat hónapos időszakot jelent, aminek a célja, hogy segítséget nyújtson az ügyfélnek és a munkáltatónak, a foglalkoztatás során felmerülő problémák megoldásában. A munkaasszisztens a munkavállalót a munkahelyén is felkeresi, így lehetősége nyílik, hogy a munkavállaló kollégáival és közvetlen vezetőjével is találkozni tudjon. A munkaasszisztens figyelemmel kíséri a munkakörülményeket és az ügyfél beilleszkedési folyamatát. A munkaasszisztens az ügyféllel önértékelési adatlapot tölt ki. A munkaadóval értékelőlapot készíttet, amelyben a munkaadó leírja az ügyfélről kialakult véleményét, tapasztalatait. A munkaasszisztens értékeli a kitöltött adatlapokat és szükség esetén megteszi az intézkedéseket. Abban az esetben, ha az ügyfél elhelyezkedése problémamentes, munkavégzése folyamatos, az utókövetés befejezésével az anyaga lezárásra kerül. Abban az esetben, ha az ügyfél munkaviszonya bármilyen okból megszűnik, akkor visszakerülhet a Szolgálat ügyfélkörébe. Az utókövetés időszakában keríthetünk sort az Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat minőségbiztosítását célzó visszajelzések felvételére is. A munkáltatói és ügyfél elégedettség felmérése kérdőív kitöltetésével történik. A név nélküli visszajelzések összegzését követően érdemes visszacsatolni és szükséges módosításokat elvégezni a szolgáltatás rendszerében. (11. sz. adatlap - Utókövetés, 12. sz. adatlap - Munkáltatói értékelés, Munkáltatói elégedettségi kérdőív, 13. sz. adatlap Önértékelés, Ügyfél elégedettségi kérdőív). 9

10 7. Speciális szolgáltatások a fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek részére: Megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek foglalkoztathatóságát javító, reintegrációs tréning (45 óra): Az ügyfelek számára az önismeret elmélyítésére és a reális önismeretre építve az önbizalom megerősítése terén ad segítséget, annak érdekében, hogy a tréninget követően merjenek önálló lépéseket vállalni az elhelyezkedésük, munkaerő-piaci beilleszkedésük érdekében. A csoportos tevékenység során feltárásra kerülnek az egyéni kompetenciák, majd ezek ismeretében fejlesztést szolgáló feladatokat adnak a trénerek a résztvevőknek (kommunikációs, tanulási, kapcsolatteremtő, konfliktuskezelő készségek fejlesztése). A tréning ismereteket nyújt a munkaerőpiac működéséről, valamint segíti a reális munkavállalási gondolatok kialakítását. A részt vevők megismerkednek a spekulatív álláskeresési módszerekkel, technikákkal, majd a trénerek segítségével elkészítik az elhelyezkedésükre vonatkozó, megvalósítható cselekvési és karriertervet. (1. számú tematika Foglalkoztathatóságot javító, re-integrációs tréning) Fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek munkavállalását elősegítő, begyakorló képzés (80 óra ): A képzés időtartama 4 hét, amely 1 hét elméleti, és 3 hét gyakorlati szakaszra bontható. A képzés révén a megváltozott munkaképességű, fogyatékos ügyfelek elsajátítják azokat a szükséges ismereteket, amelyek megalapozzák az önálló életvitelük kialakítását és az elsődleges munkaerő-piacon való munkavégzésüket. A képzés résztvevői ismereteket sajátítanak el a munkahelyi viselkedésről, munkahelyi szerepekről, munkahelyi követelményekről. A képzés elméleti és gyakorlati szakaszában készség szintjén begyakorlásra kerülnek a közlekedéssel, munkavégzéssel kapcsolatos ismeretek. A gyakorlati helyszín megválasztása a megváltozott munkaképességű, fogyatékos ember képességeitől függ. A gyakorlati tapasztalatszerzés során betanulásra és gyakorlásra kerülnek konkrét munkafolyamatok, és a fogyatékos, megváltozott munkaképességű résztvevő megismerkedhet a munkakörülményekkel, munkatársakkal. (2. számú tematika Munkavállalást elősegítő, begyakorló képzés tematikája) 10

11 8. A munkáltatók számára nyújtható speciális szolgáltatások: A munkaerő-piaci szolgáltatás sikerességét jelentősen meghatározza, hogy a szolgáltatás másik célcsoportját a munkáltatókat milyen mértékben sikerül bevonni. A tartós foglakoztatás megvalósítása érdekében mind a munkát kereső ügyfelek, mind a munkaerőt kereső munkáltatók igényeit szükséges kielégíteni. A munkáltatókkal való együttműködés alapja a szolgáltatásnyújtás. A Szolgálat és a munkáltató közötti együttműködés kölcsönösen előnyös és üzletileg is megalapozott. Éppen ezért nem azt várják el a munkaasszisztensek, hogy a munkáltató szánalomból, vagy karitatív céllal foglalkoztassa a közvetített, megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállalót. A munkaasszisztensnek fel kell ismernie és megfelelően kommunikálnia a munkáltatók felé azt a szakmai megalapozottságból adódó tényt, hogy a munkáltatók számára értékes megbízható, motivált, elkötelezett - munkaerőt közvetít, aki a számára megfelelően kiválasztott, átalakított munkakört 100 százalékosan be tudja tölteni. A Szolgálat másrészt komoly anyagi terheket is levesz a munkáltató válláról, hiszen átvállalja a toborzás, a kiválasztás, a felkészítés és a betanítás idő, energiaigényes és igen költséges tevékenységeit. A munkáltatókkal való tárgyalás során partneri viszony kialakítására szükséges törekedni, a tárgyalások során éreznie kell a munkáltatónak, hogy együttműködést kínál számára a Szolgálat és nem szívességet kér. Az, ahogyan a szolgáltatás a munkáltatókat kezeli, a támogatott munkavállalókra is hatást gyakorol. A munkáltatóval való kölcsönösen előnyös, egyenrangú kapcsolat kialakítása révén elérhető, hogy a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállalót a munkahelyén tiszteletre méltó, értékes munkaerőként fogadják el, és tisztában legyenek alkalmazásának előnyeivel Toborzás A toborzás fő célja, hogy minél szélesebb munkáltatói körben váljék ismertté a Munkaerőpiaci integrációt segítő módszer.és az általa nyújtott szolgáltatások. Lehetséges eszközök: Reklám A reklám számos formát ölthet: újságban, szórólapokon, az Interneten, vagy telefonkönyvben közzétett hirdetés. A marketing ezen típusának előnye, hogy nem igényel sok munkaerőt. A munkaadók potenciálisan széles köréhez juttathat el az üzenet, nagyszámú munkáltató célozható meg vele. Az írott formában közzétett hirdetés azonban számos hátránnyal is jár: általában nehéz felmérni, milyen hatást tett a vásárlókra, esetenként komoly költsége ellenére sem lehet folyamatosan ellenőrizni az eredményességét. További nehézséget jelent a közérdekű reklámanyagokkal és az en közzétett hirdetésekkel kapcsolatban az úgynevezett papírkosár effektus : sokan belefáradtak már a levelesládájukban felszaporodó reklámözönbe, ezért ezek a reklámok legtöbbször a kukában kötnek ki. 11

12 Szakmai kiadványok A munkáltatók számára készülő szakmai kiadványokat javasolt a munkáltatók szemszögéből írni. A kiadványok készítésénél a minél teljesebb és részletesebb tájékoztatásra kell törekedni, ugyanakkor a terjedelem ésszerű korlátairól sem szabad megfelejtkezni Az esztétikus, figyelemfelkeltő kiadványok tartalommal szembeni követelményei: a szakmaiság szem előtt tartása mellett törekedni az érthetőségre, egyszerűségre. Egy jól elkészített kiadvány a munkáltatóval történő személyes találkozást is kitűnően előkészíti. Telefon propaganda A telefon propaganda azt jelenti, hogy a munkaasszisztens körbetelefonálja a helyi munkáltatókat, és időpontot kér személyes találkozóra. Előfordulhat, hogy ez hideg hívás, azaz az első kapcsolat, amelyet a munkáltatóval létesít a szolgálat. A telefon propaganda célja nem feltétlenül az, hogy ott és azonnal sikeres elhelyezés történjen, hanem egy személyes találkozás időpontjának rögzítése, a munkáltató érdeklődésének felkeltése. A munkáltató képviselőjében felmerülő kérdések megfelelő tisztázására alkalmasabb a személyes, face to face megbeszélés. A telefon propaganda előnye, hogy előkészíti a személyes találkozót a munkáltatónál, így a szolgáltatás képviselőjének a találkozáskor könnyebb bemutatkozni Kapcsolatfelvétel Abban az esetben, ha munkáltató nyitott a szolgáltatás részletesebb megismerésére, időpontot szükséges egyeztetni személyes találkozásra. A munkáltatót a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek foglalkoztatása segítése ügyének való megnyerése csakis személyes találkozás révén valósulhat meg. Személyes találkozó a munkáltatókkal A munkáltatókkal való személyes találkozó legfontosabb célja, annak tisztázása, hogy mit vár el a munkáltató a munkaasszisztensektől és milyen segítséget tud nyújtani a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek foglalkoztatási arányának növelése érdekében. Az elvárások mentén visszajelezhető a munkáltatónak, milyen hatékonyan tudja a szolgáltatás kielégíteni az igényeit, milyen szolgáltatásokat tud igénybe venni. Személyes tárgyalás esetén nagyon fontos előre tájékozódni a cégről, és informálódni az adott cég munkahelyi légköréről, öltözködési, viselkedési szabályokról. A munkáltatókkal való személyes találkozó nyilvánvaló előnye, hogy nehezebb a munkáltatónak figyelmen kívül hagyni a munkaasszisztenst, és a beszélgetésen keresztül olyan munkakapcsolat alakulhat ki, amely elősegíti a kölcsönös együttműködés megvalósulását. Előadás munkáltatók részére A munkáltatók informálása a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek és a munkáltatók számára nyújtható szolgáltatásokról igen hatékony módja a munkáltatóknak 12

13 tartott előadás. Az előadás alkalmat arra is, hogy a munkáltatók is kifejtsék aggodalmaikat és kételyeiket. Az előadás lehetőségének megteremtésének módszerei: - promóciós alkalmakra meghívás: a szolgálat által szervezett konferenciák, üzleti ebéd, egyéb fehér asztalos események - nagy, helyi munkáltató vezetőségének előadás tartása a cégen belül. A munkáltatóknak tartott előadás előnye, hogy fogékony közönség előtt történik. Az előadás után szükséges időt beiktatni a felmerülő kérdésekre való válaszokra, így megszakítás nélkül bemutatható az Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat szolgáltatásai rendszere. A munkáltatók előtt tartott előadás esetében előre tisztázni kell, hogy menyi idő, és milyen helyszín, technika áll rendelkezésre, valamint tájékozódni kell a hallgatóság létszámáról és összetételéről. Érdemes diákon rögzített forgatókönyvet használni, amelyet szóróanyagként át is lehet adni. A lényeges információk átadásra kell törekedni, alkalmazkodva a kérdésekhez, és konkrét, személyre szabott válaszokat adni az estelegesen felmerülő ellenérzésekre, ellenvetésekre A munkáltató felmérése, a munkáltatói profil elkészítése Ha egy munkáltató igénybe kívánja venni a szolgáltatásokat, első lépésként részletesen fel kell mérni a munkahely szociális és fizikai jellemzőit, összesíteni kell a munkáltató azon jellemzőit, amelyek foglalkoztatási szempontból relevánsak, vagyis el kell készíteni a munkáltatói profilt. Egy adott munkavállaló szemszögéből is megtörténhet a felmérés, a körülmények kielemzése, ugyanakkor érdemes általánosan, a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállalók főbb jellemzőit figyelembe véve munkáltatói profilt készíteni. A Munkáltatói profil kidolgozásának legfontosabb elemi a következők: 1. A munkahely környezetének elemzése 2. A munkahelyi légkör jellemzői 3. Munkakörelemzés A munkahely környezetének elemzése Alapvető a munkahely megközelíthetőségének vizsgálata. Ezt a munkavállaló lakhelyének és az utazási idővel kapcsolatos elvárásainak ismeretében könnyen összevethető a munkahely adottságaival. Előfordul, hogy a jelentkező egy adott tömegközlekedési eszközt preferál, egy másiknak a használatától azonban betegsége miatt elzárkózik. Informálódni szükséges arról is, hogy létezik-e céges busz, vagy a kollégák maguk között megszervezik-e a munkába járást. Előfordulhat, hogy bizonyos városrészek, esetleg egy-egy nevezetes környék, riasztó lehet olyan munkavállalók számára, akik keveset mozogtak eddig lakóhelyükön kívül. Érdemes tájékozódni, hogy reálisak-e az ügyfelek feltételezései ennek kapcsán. 13

14 A munkahelyi légkör jellemzői A munkahelyi légkör meghatározó eleme annak, hogy mennyire lesz sikeres az új munkavállaló beilleszkedése, ezért ennek feltérképezése elengedhetetlen a munkáltatói profil kidolgozása során. A különböző munkahelyek különböző szervezeti szokásokat alakítanak ki az idők folyamán. Ez egészen bonyolult folyamatokat, külső szemlélő számára nehezen megfejthető hagyományokat jelenthet. Ezek teljes körű megismerése egy látogatás révén természetesen nem lehetséges, ám van néhány elem, amelyet egyszerűen megismerhetünk, és ezeknek az információknak a birtokában sokkal könnyebb lesz a munkavállaló beilleszkedése. ( A hivatalos szüneteken kívül van-e más, pl. cigarettaszünet? Kik mehetnek ki erre, kitől kell engedélyt kérni? Milyen közös vagy kisebb csoportokban tartott ünnepek vannak? Hogyan szokás ezeken részt venni? Van-e valamilyen sajátos hagyomány a munkahelyen, amelyet fontos megismerni? Van-e hivatalos munkaruha, ezt kitől lehet igényelni, kinek és hogyan kell tisztán tartani? Van-e esetleg nem hivatalos, elvárt öltözet? ) Szükséges megvizsgálni a munkahelyen belüli természetes támogatók jelenlétét is, van-e olyan munkatárs, vagy akár kisebb csoport, akire számíthat majd a munkavállaló és a munkaasszisztens a munkába állást követően. Munkahely-elemzés szempontjai: 1. Jelenlévő kollégák száma. 2. Átlaghőmérséklet. 3. Az egyes munkaterek mérete (m2). 4. Fényviszonyok, illetve a környezetben tapasztalható vizuális ingerek mennyisége, intenzitása és komplexitása, az ingerforrások felsorolása. 5. Hangingerek mennyisége, intenzitása, hangforrások megjelölése. 6. Szagok/illatok jelenléte, intenzitása. 7. Taktilis, tapintási ingerek mennyisége, intenzitása, az ingerforrások megjelölése. 8. Jelenlévő kollégák beosztása. 9. Jelenlévő kollégák által végzett munkatevékenység/ek. 10. Az egyszerre együtt dolgozó személyek közti kommunikáció, kooperáció és kollaboráció mennyisége, minősége, komplexitása. 11. Nagyobb munkahely esetén: a többi munkahelyi egységgel való kapcsolat jellemzői. 12. A munkakezdés jellemzői (pl. érkezéssel, távozással kapcsolatos jellemzők). 13. A munkafolyamatok közötti időszakok jellemzői (pl. szünetek, ebédszünet). 14. A munkahely egyéb jellemzői. Munkakörelemzés: A munkahelyen belül sokféle munkakörben dolgozhatnak az emberek. Ezek elemzése azért szükséges, hogy a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállaló számára olyan 14

15 munkakör kerüljön feltárásra találjunk, amely teljes mértékben megfelel a készségeinek, képességeinek és elvárásainak. A munkakörelemzés az alábbi szempontok alapján történhet: 1. A munkakör azonosítása (a munkakör és a szervezeti egység megnevezése) 2. A munkakör irányítója (szakmai / adminisztratív irányító) 3. A munkakör célja, teljesítménykövetelmények, a munkakörrel szembeni elvárások, a munkakör fontossága a cégen belül. 4. A munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek. 5. A munkakörben végzett tevékenységek. 6. Munkavégzéshez szükséges eszközök, munkaruha. 7. Munkacsoporthoz tartozó szerepek. 8. A munkakör szabályozottsága, az önállóság mértéke. 9. A munkavégzéshez szükséges információ-ellátás 10. Hatáskör. 11. Felelősség. 12. Kapcsolattartás igénye: szervezeten belül, szervezeten kívül, ügyfelekkel való kapcsolattartás. 13. Munkatársi kapcsolatok 14. Munkakörülmények: fizikai feltételek, munkaeszközök, munkavédelmi szempontok 15. A munkavégzés időbeli jellemzői. 16. A munkavégzés terhelő hatásai: fizikális és pszichés szempontból A munkakörillesztés Ha a munkahely részletes vizsgálata alapján megállapítható, hogy az adott munkahely megfelelő az ügyfél számára, és az állásinterjú során a munkahely is úgy dönt, hogy az ügyfelet foglalkoztatni kívánja, akkor a beillesztés/betanítás előkészítéseként érdemes elvégezni a munkakörillesztést. A munkakörillesztés során kerül átgondolásra, hogy az ügyfél képességeinek megfelelő-e teljes mértékben a munkakör: Tudja-e megfelelően használni a munkakör betöltéséhez szükséges eszközöket? Fejleszthető-e az ügyfél annak érdekében, hogy elsajátítsa a számára idegen eszközöket? Az ügyfél meg tudja-e közelíteni a munkahelyén belül a saját munkaterületét, tud-e közlekedni a munkahelyen belül? Szükséges-e, lehetséges-e módosításokat beiktatni annak érdekében, hogy a közlekedése zavartalanabb legyen? Ki kell-e venni a munkakörből apróbb elemeket, hogy az ügyfél 100%-osan el tudja végezni a rá bízott feladatokat? Ki lehet-e emelni a munkakörből feladatokat és rábízni más kollégára? 15

16 A kérdések megfogalmazását, megválaszolást követően a munkáltatóval együttműködve a szükséges módosításokat elvégzi a munkaasszisztens és a munkakörér felelős belső munkatárs (részlegvezető, felettes ) A munkahely felkészítése megváltozott munkaképességű, fogyatékos ügyfelek foglalkoztatására Csoportos felkészítés A csoportos tájékoztatás célja, hogy a leendő munkatársakat felkészítse a fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkavállaló munkába állására. Ezt a felkészítési formát nem minden esetben kérik a munkáltatók, mert gyakran nehezen megoldható, hogy néhány órára kivonják a munkatársakat a munkából. Ha a munkáltató igényli ezt a felkészítési módot, akkor javasolható, hogy a vezetőkön kívül az ügyfél leendő, közvetlen munkatársai is vegyenek részt a találkozón. A csoportos felkészítés témái a következők lehetnek: A fogyatékosság, megváltozott munkaképesség általában, illetve speciálisan. Tapasztalatok szerint a leendő munkatársak szeretnének többet megtudni annak az embernek az állapotáról, történetéről, akivel együtt fognak dolgozni. Ügyféllel szükséges előzetesen egyeztetni, engedélyt kérni tőle, hogy mennyi és milyen információ hangozhat el róla. A foglalkoztatással kapcsolatos félelmek oldása. A munkáltatók, munkatársak fejében valószínűleg vannak előfeltevések, félelmek esetleg tapasztalatok fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberekkel kapcsolatban. Ennek tisztázása, átbeszélése mindenképpen szükséges a sikeres, hosszú távú foglalkoztatás érdekében. Szokások és munkamódszer. Amikor megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyt készül foglalkoztatni egy munkahely, lehet, hogy változtatnia kell a szokásain és a munkamódszerén. Ilyenkor érdemes a munkáltatók, munkatársak figyelmét felhívni bizonyos irányelvekre. (Pl. túlsegítés elkerülése) Az Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat által nyújtott támogatások bemutatása. Tapasztalatok szerint a munkáltatókban komoly félelmek, szorongások vannak a speciális szükségletekkel rendelkező személyek foglalkoztatásakor. Ezek részben oldhatóak a közös beszélgetés, csoportos felkészítés során, de fontos tisztázni azokat a támogatásokat is, amelyeket a betanítás során megkapnak a munkáltatók. A tájékoztatás során szükséges a munkáltatót biztosítani arról, hogy a betanítás szakasza után is számíthat további segítségnyújtásra a szolgálat munkatársaitól. 16

17 A munkatársak egyéni felkészítése: betanítás A munkatársak felkészítése során fontos, az ügyfelek személyiségi jogainak tiszteletben tartása. Szükséges figyelni arra, hogy az ügyfél problémájával kapcsolatos információkkal a munkatársak ne élhessenek vissza. A munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet a munkatársak és az ügyfél igényei szerint különböző formákban segítheti a megváltozott munkaképességű munkavállaló sikeres beilleszkedését. Bár a munkahelyek feszített munkatempója nem teszi lehetővé a hosszas beszélgetéseket, mégis számtalan alkalom, élethelyzet kínálkozik a kapcsolatteremtésre. Ezek a beszélgetések hivatottak arra, hogy lebontsák az emberek gondolkodásában élő torz képzeteket és a tudatlanságot. A munkatársak felkészítése a kölcsönös elfogadás és bizalom légkörében lehet eredményes. Nagyon fontos, hogy a betanítást végző személy szimpátiát keltsen az adott munkahelyi közösségben. Ehhez meg kell előlegeznie a munkatársak felé irányuló tiszteletet és odafigyelést, nem csak munkájukra, hanem személyükre vonatkozóan is. Amíg a legtöbbször fáradt, fásult dolgozók az elfogadásnak ezt a minimumát sem kapják meg, nehezen tudnak figyelemmel, türelemmel, elfogadással fordulni a sérült ember mássága felé Rendszeres kapcsolattartás a munkáltatóval az elhelyezés után Az utókövetés célja a hosszantartó foglalkoztatás elősegítése. Ezért a munkáltatók számára nyitva kell hagyni a lehetőségét annak, hogy az elhelyezés illetve a betanítás után, szükség esetén segítséget kérjenek. A személyes kapcsolattartás hatékonyabb, mint a telefonon történő, a munkáltató számára nagyobb biztonságot nyújt. Ráadásul a személyes találkozás során sokkal több információ nyerhető, mint telefonbeszélgetés útján. Az utókövetés gyakorisága nagymértékben függ a körülményektől. Kezdetben célszerű hetenként felkeresni a munkáltatókat, hogy a munkaasszisztens személyesen is megbizonyosodjon arról, hogy a foglalkoztatás körül minden rendben megy-e. Később lehet ritkítani a látogatásokat, de legalább féléven keresztül a havi rendszerességgel történő találkozásokat érdemes fenntartani. Intenzívebb odafigyelést igényelhet egy-egy krízis helyzet megoldása. 17

18 MELLÉKLET Adatlapok 18

19 1. számú melléklet 1. Bejelentkező lap megváltozott munkaképességű, fogyatékos álláskeresők részére I. A jelentkezés helye ideje (küldő szervezet, rendezvény megnevezése): az adatokat felvevő munkaasszisztens: II. A jelentkező adatai: Név: Születési név: Születési hely és idő: Lakcím: Tartózkodási hely: Telefonszám: cím: III. Információs adatok Adatok a foglalkoztatottságról foglalkoztatott -ig álláskereső regisztrált álláskereső: Regisztrálás dátuma: év hó.nap Ellátási forma megnevezése/nem kap llátást: egyéb: 19

20 IV. Adatok a fogyatékosságról, megváltozott munkaképességről Rendelkezem az alábbi dokumentum(ok)kal: Foglalkozás-egészségügyi szakvéleménnyel OOSZI szakvéleménnyel (2008 előtti, régi típusú) ORSZI/NRSZH szakvéleményekkel ( ig kiállított) 2012-től életbe lépő NRSZH szakvéleménnyel Megváltozott munkaképesség mértéke:..% Egészségkárosodás fajtája: keringési pszichés bőrbetegség kiválasztás légzőszervi értelmi fogyatékosság látás hormonális idegrendszeri emésztőrendszeri hallás mozgásszervi egyéb (megnevezéssel): V. Adatok a képzettségről Legmagasabb iskolai végzettsége: 8 általános alatti : befejezett osztály 8 általános 10 osztály Szakmunkás bizonyítvány OKJ-s bizonyítvány Érettségi bizonyítvány Főiskolai diploma Egyetemi diploma Megszerzett szakképesítés (ek):

21 VI. Egyéb információk Munkatapasztalattal rendelkezem Pályakezdő vagyok Kistelepülésen élek Roma származású vagyok VII. Nyilatkozat A Barka Alapítvány Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálata című projektjében: részt kívánok venni nem kívánok részt venni A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azokat önként adom meg a BARKA Alapítvány részére. Hozzájárulok adataim nyilvántartásához. Dátum:.. A jelentkező aláírása: 21

22 2. számú melléklet 2.Személyes interjú 1. Személyi adatok: Név: Lakcím: Születési hely, idő: 2. Családi viszonyai: Családi állapota: Házas vagy élettársi kapcsolatban él Elvált vagy külön élő Egyedülálló Özvegy Szülőkkel Egyéb:.. Ha van házastársa / élettársa, az ő kora és foglalkozása:... Ha van, gyermekeinek száma és az ő életkoruk:... A szűk családon kívül más önökkel élő személy (ek):..... Családtagjai és az önnel együtt élő személyek közül szenved-e valaki tartós betegségben? (ki/kik?)... Ha igen, a gondozást ki végzi? Kinek a segítségére számíthat elhelyezkedés esetén?.. Vele egy háztartásban élők száma és gazdasági aktivitásuk: foglalkoztatottak száma (fő): 22

23 munkanélküliek száma (fő): inaktív keresők száma (fő): eltartottak száma (fő): Lakhatási és szociális helyzet bemutatása: 3. Kapcsolata hivatalos szervezetekkel Jelenleg kapcsolatban áll-e a Munkaügyi Szervezettel? nem igen, ügyemet intézi:... Kapcsolatban áll, v. állt-e szociális Szolgálattal, családsegítő intézménnyel? nem igen, ügyemet intézi:... Kapcsolatban áll, v. állt-e az Önkormányzat Szociális osztályával? nem igen, ügyemet intézi: Kapcsolatban áll, v. állt-e érdekképviseleti szervezettel? nem igen, neve: Iskolai végzettség, szakképesítés: Iskola Iskola befejezésének éve Megszerzett szakképesítés 23

24 Be nem fejezett iskolák, képzések: Iskola Szakma, szak, szakirány Miért hagyta abba Tanfolyamon megszerzett szakképzettségek megnevezése: Egyéb ismeret (nyelvismeret, jogosítvány): Tanulmányaival kapcsolatos egyéb információk: Ha nem szerzett szakképesítést, annak mi volt az oka:. Ha van szakképesítése: miért pont azt a szakmát választotta? Szeretne-e a jövőben a szakmájában dolgozni:... 24

25 5. Munkaviszony: Hány évet dolgozott összesen:... Munkahely megnevezése Mettől meddig (év) dolgozott: Munkaköre, fő feladatai Munkaidő beosztása Meg volt-e elégedve a jövedelmével Munkaviszony megszűnésének oka

26 Szakmai életút során megszerzett képességek, készségek: Hogyan jellemezné kapcsolatát a volt kollégáival? Hogyan jellemezné kapcsolatát a volt munkahelyi vezetőivel? Hogyan jellemezné kapcsolatát a volt beosztottaival? Előző munkahelyein levő jutalmazások, konfliktusok, esetleges megrovások voltak-e; ha igen, milyen okból?....

27 6. Egészségi állapota: Jelenleg áll-e rendszeres orvosi kezelés, ellenőrzés alatt? Ha igen, milyen panaszokkal? Milyen súlyosabb betegségei voltak eddig?.. Műtétei: Balesetei:. Milyennek tartja jelenlegi egészségi állapotát (ha vannak panaszai, sorolja fel azokat!) Sorolja fel, milyen gyógyszereket szed! rendszeresen:.. alkalmanként:.. Dohányzik? Ha igen, napi hány szálat szív el?.. Fogyaszt kávét? Ha igen, mennyi a napi átlagos mennyisége?... Alkohol fogyasztása (átlagos mennyisége, körülményei):.. A múlt évben mennyi időt volt betegállományban?.. Egyéb egészségi körülmények: alvási szokások, fáradékonyság, stb.:

28 7. Életmódja, tervei: Milyen tevékenységek töltik ki a napjait? Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében? (hobbi): Milyen munkakörben szeretne elhelyezkedni? Milyen közlekedési eszközt tudna igénybe venni a munkahely megközelítésére? Milyen időpont lenne legalkalmasabb az ön számára az elhelyezkedésre? Mit tart erősségének / gyengéjének?

29 Milyen tervei vannak elhelyezkedésével, munkájával kapcsolatosan? Tudna-e túlórát vállalni?.... Dátum: munkaasszisztens aláírása ügyfél aláírása 29

30 2. számú melléklet Egészségügyi adatlap Név: Egészségügyi állapot: Aktuális százalékos minősítés: Kiállító szerv/dátum:.. /.. Felülvizsgálat:... 30

31 3. számú melléklet 3. Egyéni karrierterv 1. Az egyén kulcsterületeinek összefoglalása a foglalkoztatás szempontjából: életkor, szociális helyzet, egészségügyi állapot; iskolai végzettség, képzettség, képesség, munkatapasztalatok, személyes tulajdonságok; kapcsolati háló (család, barát stb.). 2. Az egyén foglalkoztatását segítőtényezők meghatározása: rövid és hosszú távú célok meghatározása; elvárások megfogalmazása. 3. Az ügyfél által folytatható tevékenységek meghatározása: betölthető munkakörök; foglalkoztatási forma (munkaidő, munkakörülmények meghatározása). 31

32 4. A foglalkoztatást akadályozó és segítő tényezők számbavétele, megoldási javaslatok: külső szolgáltatások igénybevétele (forma, módja, stb.); pénzügyi támogatás lehetőségének számba vétele. 32

33 3. számú melléklet Akcióterv Időpont Feladat Tevékenység leírása Az igénybevett külső szolgáltatás formája, tartalma A szolgáltatásban közreműködő szakember megnevezése

34 4. számú melléklet 4. Együttműködési megállapodás amely létrejött... (szül.:.....,lakik: ) (továbbiakban: ügyfél) és a BARKA Alapítvány Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat (továbbiakban Szolgálat) munkatársa.között 1. Az együttműködés kezdete: 2. A Szolgálat a BARKA Alapítvány keretén belül működik. A Szolgálat az ügyfél részére az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: segítségnyújtást a munka-erőpiacon történő elhelyezkedéshez (egyéni karriert terv készítése és végrehajtása) munkahely feltárást; segítséget a munkahelyi beilleszkedéshez; segítségadást képzésbe történő bekapcsolódáshoz; Barcs területén kívülről érkező ügyfelek részére utazási költségtérítést biztosítunk tömegközlekedési eszköz (busz, vonat) igénybevétele esetén utógondozást; A szolgáltatások a résztvevőnek térítésmentesek. 3. Az ügyfél vállalja, hogy a Szolgálat munkatársával történő együttműködés ideje alatt: az adatszolgáltatást (személyazonosító adatok, tartózkodási hely, változásokra vonatkozó adatok, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok) biztosítja a Szolgálat munkatársának; a munkaerő-piacon történő sikeres elhelyezkedés érdekében aktívan együttműködik. 4. Az együttműködést a Szolgálat munkatársa megszüntetheti, ha az ügyfél: 34

35 nem aktív együttműködő (adatszolgáltatást nem biztosítja; a közösen kidolgozott egyéni karriertervben vállalt feladatokat nem teljesíti, a Szolgálat által feltárt és ajánlott munkahelyet nem fogadja el) 5. Az ügyfél együttműködési jogviszonya megszűnik, amennyiben: ezt kéri, sikeres elhelyezés és utókövetés befejeztével, az ügyfél anyagának felülvizsgálatakor a munkaasszisztens és az ügyfél közösen úgy dönt, hogy nincs reális esély az elhelyezkedésre. 6. A megállapodásban foglalt, a Szolgálat részéről fennálló kötelezettség teljesítésével kapcsolatos panaszt a BARKA Alapítvány vezetőjénél terjesztheti elő. A Forrásközpont vezetője 15 napon belül írásban értesíti a panasz kivizsgálásának eredményéről és az intézkedésekről. 7. A jelen megállapodás módosítására a Szolgálat munkatársa és az ügyfél közös megegyezése alapján kerülhet sor. 8. A Szolgálat munkatársa az ügyfél kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. 9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. A Szolgáltatás a intézkedés támogatásában a.. azonosító számú című projekt keretében valósul meg., Ügyfél aláírása Munkaasszisztens aláírása 35

36 Alulírott Árvai Erika mint a BARKA Alapítvány elnöke az Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat munkatársa és a fent nevezett ügyfél között létrejött megállapodást jóváhagyom. Árvai Erika elnök 36

37 5. számú melléklet 5. Egyéni beszélgetések dokumentálása Találkozó időpontja: Munkaasszisztens... Találkozó tartalma: Találkozó időpontja: Munkaasszisztens... Találkozó tartalma: 37

38 6. számú melléklet 6. A felkeresett munkáltató adatai Munkáltató megnevezése: Cím: Telefon: Kontakt személy/beosztás: Kontakt személy/beosztás: Kontakt személy/beosztás: Dátum: Szektor Ipar Mezőgazdaság Kereskedelem Szolgáltatás Alapadatok Foglalkoztatottak létszáma.fő Tulajdon Magyar Külföldi Vegyes Alaptevékenység: Járulékos tevékenységek: Az ehhez kapcsolódó munkakörök: 38

39 Megváltozott munkaképességű személyt Foglalkozat Jelenleg nem foglalkoztat, de foglalkoztatna Nem akar foglalkoztatni 39

40 7. számú melléklet 7. Adott munkakör adatai Munkáltató megnevezése:.. Tevékenység megnevezése: Iskolai előfeltételek iskolai végzettséghez nem kötött általános iskolai végzettséghez szakmunkás érettségi szakközépiskola felsőfokú Munkavégzés helyszíne belső külső vegyes Munkakörnyezet nagyon hideg nagyon meleg nedvesség, nyirkosság zaj, rázkódás balesetveszélyes por, füst, gázok 40

41 Fizikai tevékenységek emelés cipelés tolás, húzás mászás, egyensúlyozás görnyedés, térdelés, guggolás huzamos ülés huzamos állás karok, kéz ujjak használata beszéd hallás látás gyaloglás színkülönbségek megállapítása egyéb Egyéb feltételek a munkavállalóval szemben: Munkaidő: Munkatempó: Várható jövedelem: Útiköltség térítés: Próbaidő: 41

42 8. számú melléklet 8. A munkáltatóval való beszélgetések dokumentálása Munkáltató megnevezése: Kontakt személy: Dátum:... Megbeszélés tartalma, eredménye: 42

43 9. számú melléklet 9. Bemutatkozó beszélgetés a munkáltatónál Dátum:... Telefonon egyeztetett információk: Telefon beszélgetés időpontja: Cég neve: Kontakt személy neve: Tel.:.... Találkozó várható időpontja: Személyes találkozóra való felkészülés: Személyes találkozó leírása: Munkáltató tapasztalata: 43

44 Munkavállaló tapasztalata: Munkaasszisztens tapasztalata: 44

45 10. számú melléklet 10. Gyakorlati felkészítés a munkára Dátum:... Munkahely: Munkakör: Tervezett témák: (Közlekedés, öltözködés, napirend, kapcsolatok kialakítása, munkahelyi elvárások, időbeosztás, életszervezés) A felkészítés realizált elemei: 45

46 11. számú melléklet 11. Utókövetés Találkozó időpontja: Munkaasszisztens... Munkaasszisztens tapasztalata: Beavatkozást igénylő probléma leírása: A probléma megoldására tett lépések: 46

47 12. számú melléklet 12. Munkáltatói értékelés Ügyfél neve / szül. hely,idő:... Munkaadó neve,címe: Közvetlen vezető neve:.. Az ügyfél munkavégzésével kapcsolatos tapasztalatok (beilleszkedés, munkavégzés tempója, munkaidő betartása, önállóság, magatartás, vezetővel való kapcsolat) Felléptek-e nehézségek, problémák? (Ha igen milyenek, kivel szemben, miért?) El tudná-e képzelni, hogy több megváltozott munkaképességű személyt alkalmazzon? Vélemények, észrevételek a Szolgálatról: Dátum:. Munkáltató képviselőjének aláírása 47

48 12. számú melléklet 12. MUNKÁLTATÓI ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV Kérjük, értékelje az alábbi táblázatban szereplő tényezőket az ötfokozatú skálán! Az Önnek nyújtott szolgáltatást mennyire tartotta személyre szabottnak? Milyennek ítélte meg a munkaasszisztens felkészültségét? Milyennek ítélte meg a szolgáltatás színvonalát? A kapott szolgáltatás mennyire felelt meg az Ön elvárásainak, igényeinek? Van olyan segítség, amit a kapott szolgáltatáson felül igényelne? Kérjük, ossza meg a Szolgálattal kapcsolatos egyéb észrevételeit, javaslatait: Dátum: 48

49 13. számú melléklet 13. Önértékelés Név: Munkahely: Munkakör: Munkaidő rendje: Az önértékelés idõszaka (tól-ig): x-elje be a bal mezõt, ha a bal oldali állítás az igaz, x-elje be a jobb mezőt, ha a jobb oldali állítás igaz, x-elje be középen, ha az egyik vagy másik oldalhoz közelít Alapkészségek 1. Az egészségi állapotomnak megfelel a munka. Az egészségi állapotomnak nem felel meg a munka. 2. Soha nem hiányzom. Gyakran hiányzom. 3. Munkába állás óta voltam táppénzen. Munkába állás óta nem voltam táppénzen. 4. Mindig pontosan jövök és megyek. Ritkán jövök és megyek pontosan. 5. Sok köztes szünetre van szükségem. Kevés szünetre van szükségem. 6. Feladataimat könnyen elsajátítottam. Feladataimat nehezen sajátítottam el. 7. Örülök az üresjáratoknak. Ideges leszek az üres idõktõl. 8. Gyakran van nehézségem a munkára vonatkozó utasítások megértésében. 9. Hamar úrrá leszek az új feladatokon, nehézségeken. Ritkán van szükségem segítségre a munkára vonatozó utasítások megértésében. Általában hosszabb idõre van szükségem, hogy az új munkát megtanuljam. 10. Nagyon lassan dolgozom. Nagyon gyorsan dolgozom. 11. Kitartó vagyok. Nincs kitartásom. 12. Jól tudok koncentrálni. Gyenge a koncentráló képességem. 13. A munkám minõségén ritkán van kifogásolni való. A munkám minõségével kapcsolatban gyakran van kifogásolni való. 14. Nehezen tudok új munkára átállni. Könnyen átállok új feladatokra. 15. A rutinmunkákat könnyen végzem. A rutinmunkák nehezen mennek. 16. A teljesítménykényszer teljesen megzavar. A fokozott teljesítmény elvárás nyomása nem zavar. 49

50 Énkép, munkához való hozzáállás, motiváció, munkában való szerep 1. A munka megegyezik az elképzelésemmel. A munka nem egyezik meg az elképzelésemmel. 2. Munkára könnyen mozgósítható Nehezen vagyok kapható munkára. vagyok. 3. A munkahelyi környezettel elégedett vagyok. A munkahelyi környezettel nem vagyok elégedett. 4. Munkahelyemen állandóan magánéleti dolgok foglalkoztatnak. Ritkán foglalkoztatnak magánéleti dolgok a munkahelyemen. 5. Munkámért felelõsséget vállalok. Munkámért felelõsséget nem vállalok. 6. Bízom magamban a munkát illetõen. Nem bízom magamban a munka területén. 7. Nem nagyon befolyásol, hogyan ítélik meg mások a képességeimet. Sokat adok arra, hogy mások hogy ítélik meg képességeimet. 8. Nehézségek és kudarc esetén hamar feladom. Nehézségek és kudarc esetén nem adom fel könnyen. 9. Sok segítséget, támogatást igényelek Kevés segítséget igényelek a munkában. a munkában. 10. Van előmeneteli lehetőségem. Nincs előmeneteli lehetőségem. 11. Fizetésemmel elégedett vagyok. Fizetésemmel nem vagyok elégedett. 12. Részesülök útiköltség térítésben. Nem részesülök útiköltség térítésben. Munkatársakhoz való viszony 1. Legszívesebben egyedül dolgozom. Nem szívesen dolgozom egyedül. 2. Munkám elsajátításában kollégáim segítettek. Munkám elsajátításában kollégáim nem segítettek. 3. A kiscsoportos munkát kedvelem. A kiscsoportban végzett munkát egyáltalán nem kedvelem. 4. Jól kijövök nagyobb munkacsoporttal is. Nehezen alkalmazkodom nagyobb munkacsoportban. 5. Magamtól keresem a kapcsolatot kollégáimmal. Magamtól nem keresek kapcsolatot munkatársaimmal. 6. Tartós kapcsolatot nehezen létesítek munkatársaimmal. Tartós kapcsolatot tudok létesíteni munkatársaimmal. 7. Nincsenek nehézségeim abban, hogy a kollégákon számon kérjem a munkájukat. Nehézségeim vannak a kollégáktól való számonkérésnél. 8. A kollégák zavaró viselkedése felbosszant. A kollégák zavaró viselkedése nem bosszant fel. 50

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

Dr. Zemplényi Adrienne Dr. Rajzinger Ágnes: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben. (Kivonat) 1

Dr. Zemplényi Adrienne Dr. Rajzinger Ágnes: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben. (Kivonat) 1 Dr. Zemplényi Adrienne Dr. Rajzinger Ágnes: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben (Kivonat) 1 Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2015 tavaszán átfogó vizsgálatát folytatott

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A Téli közfoglalkoztatási programba bevont panaszos azért fordult hivatalomhoz,

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi Regionális Módszertani

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ A nevelőszülői ellátás standard-leírása (szolgáltatási standardok) VITAANYAG Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: 2006. november 2007. február 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése C 256/102 HU 2007.10.27. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése (2007/C 256/19) A Tanács jövőbeli

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat 1 Adatkezelési Szabályzat Utolsó frissítés / Hatályos: 2015. szeptember 23-tól A/I. BEVEZETÉS A Vígszínház Nonprofit Kft. célul tűzte ki maga elé, hogy szolgáltatásainak üzemeltetése során kiemelt szerepet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére Irányelvek az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére 1 Tartalom 1. Bevezetés 2. Az Irányelvek célja 3. Az Irányelvek hatálya 4. Az Irányelvek alapelvei 5. Kintlévőség kezelés az

Részletesebben

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés 1. Háttérinformációk 1.1 Bevezetés 2002/2003 folyamán a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium valamint a magyar Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium közös támogatásával kísérleti program

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 156/2015 (XII.17.) számú határozata a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Szociális Étkeztetés 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. februári ülésére

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. februári ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Jegyz jét l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; 63/578-512; 63/578-513; fax: 63/578-517; jegyz @csanytelek 638 /2011. E l t e r j e s z t é s a Csanytelek

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV a 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ Készült: A Magyar Közlöny 52. számában megjelent 12/2013 (III.28.) NGM rendelettel módosított

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kívánom Önöknek, hogy érték- és kapcsolatteremtő, ismeretközvetítő kiadványainkat hatékonyan hasznosítsák munkájukban!

Kedves Olvasó! Kívánom Önöknek, hogy érték- és kapcsolatteremtő, ismeretközvetítő kiadványainkat hatékonyan hasznosítsák munkájukban! 1 3 Kedves Olvasó! 2007-ben a Mobilitás Országos I úsági Szolgálat megváltozott intézményi struktúrában új feladatokkal és célkitűzésekkel kezdte meg a működését. 3 évet felölelő fő törekvése az volt,

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára I 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36-62-554-562 Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja:

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK

Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK 1. A VIZSGÁLAT KIINDULÓPONTJA, A PROBLÉMA FELVETÉSE A jelenlegi magyar oktatási rendszerben

Részletesebben

Elıterjesztés. A Képviselı-testület 2012. december 13-án tartandó ülésére.

Elıterjesztés. A Képviselı-testület 2012. december 13-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés A Képviselı-testület 2012. december 13-án tartandó ülésére. A hátrányos helyzető települések legnagyobb problémája a munkanélküliek és a szociális ellátást igénylık

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az informatika tárgy oktatásának folyamata Dr. Nyéki Lajos 2015 Az oktatási folyamat fogalma Oktatási folyamat - az a folyamat, amelynek során az egyes tantárgyak éves vagy több éves tananyagának feldolgozására

Részletesebben

III. Az iskola szakmai programja

III. Az iskola szakmai programja Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program III. Az iskola szakmai programja 1 Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program Tartalom

Részletesebben

A projekt időtartama: 2008. július 01 2010. április 30.

A projekt időtartama: 2008. július 01 2010. április 30. Jövônk a tét A megváltozott munkaképességû, fogyatékos emberek képzésének és foglalkoztatásának egyéni, személyre szabott segítése TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0046 A projekt időtartama: 2008. július 01 2010.

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Az Útkeresés Segítő Szolgálat az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 85324-4 szakfeladat számon működteti a családsegítést, mint önálló

Részletesebben

PIB tájékoztatás. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt)

PIB tájékoztatás. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt) PIB tájékoztatás A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt) 14. Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

II. A szakképesítés alapadatai

II. A szakképesítés alapadatai SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET. ágazathoz tartozó 54 841 01 HAJÓZÁSI TECHNIKUS (SZÁLLODAHAJÓS, SZÁLLODAI SZEMÉLYZET) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) 54 841 01. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET ágazathoz az alábbi

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 2 MISSZIÓNK... 2 SZOLGÁLTATÁSAINK... 2 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA...

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. január 25-i ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. január 25-i ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VAROS Rt. sz.:v.218/2007. ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Előadó: Tuskáné Papp E. Békéscsaba, Szent István tér 7. Mell: Hiv. sz.: 3.A- Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808 Telefon: (66)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására

AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására 1. Preambulum A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szakirány-tájékoztató Külgazdasági-vállalkozási szakirány EU integrációs szakirány Világgazdasági szakirány 2008. március 1 Kedves Hallgatónk! os hallgatóként három (Külgazdasági-vállalkozási, EU integrációs,

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben