Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Szakirány-tájékoztató Külgazdasági-vállalkozási szakirány EU integrációs szakirány Világgazdasági szakirány március 1

2 Kedves Hallgatónk! os hallgatóként három (Külgazdasági-vállalkozási, EU integrációs, Világgazdasági) szakirány közül választhatnak. Nagy érték, hogy e három szakirány három különböző tanszék gondozásában jelenik meg, s olyan széles kínálatot biztosít, amelyben reményeink szerint mindenki megtalálja a számára legérdekesebb, leghasznosabb, szakmai pályafutásához leginkább illeszkedő területet. Lentebb megtalálja az egyes szakirányok és a szakirányok tantárgyainak leírását. Igyekeztünk a tárgyak tartalmát röviden bemutatni, hogy képet Ön kapjon mind a tárgyak, mind pedig az egyes szakirányok tartalmáról. Feltüntettük a tantárgyak felelőseit is; a tárgyfelelős azonban nem feltétlenül esik egybe a tárgy oktatójával. Ez különösen gyakorlati tárgyak esetében igaz, ahol az előadásokat és szemináriumokat vagy azok egy részét külső, gyakorló szakember tartja. Az alábbiakban megtalálja a szakirányok bemutatásán túl a jelentkezés technikai részleteit is! E fontos, ám mégiscsak kellemes döntéshez kellemes gondolkodást, sok sikert kívánunk! A jelentkezés technikai részletei Jelentkezéskor kérjük adjon meg KÉT szakirányt (preferencia-sorrendben) a jelentkezési lapon. Előzetes információink alapján a három szakirány iránt megközelítőleg hasonló az érdeklődés, ezért a jelentkezés piaci alapon történik, egyik szak esetében sem szabunk viszonylag alacsony maximális létszámkorlátot: kapacitásbeli okok következtében azonban egy-egy szakirányra maximálisan 70 fő jelentkezését áll módunkban elfogadni. Amennyiben ennél többen jelentkeznek első helyen egy szakirányra, a tanulmányi átlageredmény(ek) alapján rangsorolunk. Az elsődlegesen kívánt szakirányra be nem került hallgatók ebben az esetben a második helyen megjelölt szakirányra nyernek felvételt. A szakirányok minimális létszáma 25 fő. Amennyiben ennél kevesebben jelentkeznek egy szakirányra, a szakirány nem indul. Ebben az esetben is a jelentkezett hallgatók a másodiknak megjelölt szakirányra nyernek felvételt. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmében bármely szakirányra bekerülési feltétel a mintatanterv szerinti első négy féléves kötelező tárgy teljesítése és legalább 2,5-es tanulmányi, kreditekkel súlyozott, kumulált tanulmányi átlag. A jelentkezési lapokat e tájékoztatóval együtt -en kapják kézhez, letölthetik az egyetemi honlapról (hallgatói információk), illetve nyomtatott példányt a Nemzetközi Gazdálkodási Kutatóközpont E321/a szobájában kaphatnak kézhez. 2

3 A jelentkezési adatlap tartalmaz még néhány személyes adatra vonatkozó kérdést; ennek célja egy naprakész adatbázis létrehozása, ami a könnyebb kapcsolatfelvételt és a gyorsabb kommunikációt segíti. Kérjük, ezt (különösen az címre vonatkozó sort) olvashatóan töltsék ki. A jelentkezés határideje: április 7. A jelentkezési lapokat a Nemzetközi Gazdálkodási Kutatóközpont E321/a irodájában kérjük leadni 8.00 és óra között, vagy a bejáratánál elhelyezett dobozba juttassák el. Amennyiben előreláthatóan mégsem teljesíti a szakirányra bekerüléshez szükséges tantárgyi feltételeket, kérjük, abban az esetben is jelentkezzen szakirányra. Nem csupán azért, mert még nem zárult le a 4. félév, hanem azért is, mert a kapacitások tervezéséhez, az igények felméréséhez szükségünk van erre az információra. Ha időközben úgy alakul, hogy mégsem kezdheti meg szakirányos tanulmányait, természetesen (az előtanulmányi rendnek megfelelő) más harmadéves tárgyakat felvehet. Amennyiben Ön bekerült egy szakirányra, lehetősége van más szakirányok tárgyainak felvételére a szabadon választható tantárgyi keret terhére de figyeljen arra, hogy ennek könnyen lehetnek órarendi korlátai. Ha ezen felül bármilyen kérdésük van, kérem keressenek meg személyesen, vagy a címen! Üdvözlettel: Kacsirek László egyetemi docens Nemzetközi Gazdálkodási Kutatóközpont operatív szakfelelős, 3

4 Külgazdasági-vállalkozási szakirány A szakirány célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi üzleti tevékenység szakértőivé válnak. A szakirány elvégzésével Ön képessé válik: Nemzetközi ügyletek megkötésére, szervezésére és lebonyolítására Nemzetközi vállalkozási tevékenység végzésére A felmerülő kockázatok felmérésére és csökkentésére Az áru- és szolgáltatásexporttal és importtal kapcsolatos kereskedelmi technikai tevékenységek tervezésére, szervezésére és végzésére Az optimális fizetési, szállítási, stb. konstrukciók kiválasztására Külgazdasági-vállalkozási Számon- V. félév VI. félév szakirány kérés ea. szem. ea. szem. Kredit Nemzetközi ügyletszervezés k Nemzetközi vállalkozási ismeretek gyj Kockázatkezelés v Vállalkozásfinanszírozás v Vámeljárás - vámtechnika gyj Szakirány választható tárgyak Protokoll az üzleti életben gyj 1 2 Nemzetközi szervezetek v 2 1 Tárgyalástechnika gyj 1 2 Üzleti játékok gyj 1 2 Szakszeminárium

5 A TANTÁRGYAK LEÍRÁSA NEMZETKÖZI ÜGYLETSZERVEZÉS TÁRGYFELELŐS: Constantinovits Milán egyetemi docens A tantárgy célja a kereskedelem technikai fogásainak megtanítása. A tárgy keretében a megismerkedhetnek a nemzetközi kereskedelmi tranzakciók különféle fajtáival, az alapvető ügyletek előkészítésének, létrehozásának és megvalósításának jogszabályi-, kereskedelemtechnikai feltételeivel. Megismerik az üzletkötés módozatai, a kereskedelmi szokványokat Incoterms), a fizetési módokat és a kiválasztás szempontjait és egyéb külkereskedelmi technikákat. A kereskedelemtechnikai sajátosságokat, az egyes szokások alkalmazásának módját, az egyes elemek végrehajtásának és menedzselési technikáit a tantárgy az EU tagországok és az Európai Unión kívüli piacok relációjában is vizsgálja. NEMZETKÖZI VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TÁRGYFELELŐS: Pitti Zoltán kutató professzor A tárgy célja átfogó képet adni a vállalkozások alapításának és működtetésének nemzetközi gyakorlatáról. Az egymással üzleti kapcsolatra lépő országok különbözősége, az alkalmazható vállalkozási formák sokszínűsége és a gazdasági kapcsolatok kívánatos bővítése önmagában is indokolná a nemzetközi folyamatok újszerű megközelítését (a vállalkozásokat érintő hatások feldolgozását), de egy újonnan csatlakozott ország leendő menedzserei számára nélkülözhetetlen a vállalkozások nemzetközi működésével kapcsolatos kérdések gyakorlatias feldolgozása. A kurzus során megismerik a főbb közösségi politikákat (pénzügyi politika, ágazati politika, versenypolitika, támogatáspolitika, közbeszerzési politika, fogyasztóvédelmi politika, környezetvédelmi politika) és hatásaikat a nemzetközi vállalkozásokra, s felkészülnek a nemzetközi gazdasági tevékenységgel kapcsolatos vezetői döntések optimalizálására. KOCKÁZATKEZELÉS TÁRGYFELELŐS: Vígvári András egyetemi docens Minden vállalkozás indítása és működtetése kockázatokat rejt magába. A kockázatok köre nemzetközi vállalkozások esetében nagyobb a siker egyik tényezője épp a kockázatok felmérése és csökkentése. A kurzus célja, hogy megismerjék a nemzetközi gazdasági ügyletek, tranzakciók során jelentkező kockázatokat és azok kezelésének alapvető eszközeit. A kurzus során tárgyalásra kerülnek a pénzügyi és működési kockázatok főbb típusai, mérésük módszertana. VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁS 5

6 TÁRGYFELELŐS: Virág Miklós egyetemi tanár A tárgy célja megtanítani a nemzetközi téren alapított és működtetett vállalatok finanszírozásának szempontjait és technikáit. A főbb témakörök a következők: finanszírozási döntések elméleti és gyakorlati megalapozása, optimális forrásstruktúra kialakítása, pénzügyi közvetítő intézmények döntésmechanizmusának megismerése, a pénzügyi forrásszerzés tranzakciós költségeinek elemzése, új kutatási irányok felmutatása a vállalatfinanszírozás területén, a finanszírozási döntések hatása a vállalat értékére és működésére.. További területek a finanszírozási formák, a finanszírozási formák előnyei, hátrányai, alkalmazhatóságuk lehetőségei és korlátai, a finanszírozás nemzetközi sokszínűségé, a magyar vállalatfinanszírozási gyakorlat, a finanszírozási döntések folyamata, illetve a döntés hatása a vállalkozás működésére, a vállalat forrásstruktúrájának optimális kialakítása. VÁMELJÁRÁS-VÁMTECHNIKA TÁRGYFELELŐS: Mészáros egyetemi Ádám tanársegéd A tárgy célja, hogy a tanult elméleti ismeretekre építve felkészítsen a nemzetközi és európai uniós vámeljárási kötelezettségek teljesítésére, s ennek keretében megismertessen a közösségi és a hazai vámszabályokkal, a vámeljárás rendjével, valamint a vámigazgatási szervezetek működésével. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a vámeljárás operatív tennivalóival (bevallás, vámfizetés, vámellenőrzés) valamint a jogorvoslati lehetőségekkel. ÜZLETI JÁTÉKOK TÁRGYFELELŐS: Mészáros Ádám egyetemi tanársegéd A tárgy célja, hogy a hallgatók minden eddigi tudásukat szintetizálva, üzleti döntéseket hozva a gyakorlatban is kipróbálhassák, fejlesszék vállalatvezetői képességeiket. A tárgy egy szoftver segítségével vállalatok tevékenységét és piacát szimulálja. A piacon résztvevő vállalatokat a hallgatói csoportok irányítják, s minden fordulóban döntéseket hoznak, mint például, ár (termékenként), termelés volumene termékenként, K+F kiadások (termékfejlesztés), anyagrendelés, piaci információk vásárlása, munkabér. A játék egyes fordulói során tett lépések befolyásolják a vállalatok piaci helyzetét, nyereségét, így a csoport közvetlen visszajelzést kap döntéseiről. NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TÁRGYFELELŐS: Blahó András egyetemi tanár A tárgy célja a mai nemzetközi gazdasági rendszert meghatározó nemzetközi szervezetek megismerése, szerepüknek és működésüknek a megértése. A tárgy bevezeti a hallgatót a globális 6

7 gazdasági intézmények döntéshozatali rendszerébe, elemzi e szervezetek hatását a nemzeti, regionális és globális folyamatokra. A kurzus felkészíti a hallgatókat arra, hogy e szervezeteket felhasználva nemzeti vállalati, regionális és gazdaságpolitikai célokat érjenek el. Az ismeretek révén készség szinten tudják értelmezni, felhasználni, befolyásolni az ilyen intézményeket. PROTOKOLL AZ ÜZLETI ÉLETBEN TÁRGYFELELŐS: Görög Ibolya Az üzleti és diplomáciai élet egyik elengedhetetlen és kötelező eleme a megfelelő helyzetekben, szituációkban a megfelelő viselkedési normák és szabályok alkalmazása. A kurzus viselkedéskultúraés protokollszabályokat mutat be, azok okáról, kialakulásáról és gyökereiről, s rávilágít a be nem tartásuk esetén elkövetett leggyakoribb hibákra. A kurzus kiterjed az emberek közötti kapcsolatok és a társadalmi érintkezés szabályaira, illetve a tárgyalófelek közötti kulturális, vallási és egyéb gyökerekből származó különbségeket eltűntető protokollszabályokra. TÁRGYALÁSTECHNIKA TÁRGYFELELŐS: Blahó András egyetemi tanár A tárgy kifejezett célja üzleti tárgyalási készségek megtanítása. Ennek eredményeképpen a hallgatók képesek lesznek tárgyalási érdek meghatározására, a taktikai, helyzetek, technikák kidolgozására, partner kiválasztására, részletek megvitatására, alkura, szerződéskötésre. Fontos szempont a delegációban történő tárgyalás ismerete, a harmadik fél bevonásának készsége, közös vállalatban tárgyalás fogásai, tárgyalási szerepek felvállalása. 7

8 EU integrációs szakirány A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik képesek elősegíteni az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelését, a gazdasági, intézményi lehetőségek hatékony kihasználását az állami és non-profit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél. A szakirány elvégzésével Ön képessé válik arra, hogy a gyorsan változó nemzetközi viszonyokhoz alkalmazkodva eredményesen tudja képviselni hazánk, az adott térség, a régió és a lokális közösség érdekeit. Számon- V. félév VI. félév EU integrációs szakirány kérés ea. szem. ea. szem. Kredit Belső piacok működése gyj EU közös politikák v Eurorégiók v EU közösségi politikák v Strukturális alapok és pályázati ismeretek gyj Szakirány választható tárgyak Protokoll az üzleti életben gyj 1 2 Európai integráció története v 2 1 Bel- és Igazságügyi Együttműködés v 2 1 International Trade Relations of the EU gyj 2 1 Szakszeminárium

9 A TANTÁRGYAK LEÍRÁSA BELSŐ PIACOK MŰKÖDÉSE TÁRGYFELELŐS: Kengyel Ákos egyetemi docens A tárgy fő célja, hogy a megismerjék az Európai Unióban kialakult egységes piac működésének gazdasági és szabályozási hátterét, elsajátítsák az árupiac, a szolgáltatások piaca, a tőkepiacok és a munkaerőpiac működéséhez kapcsolódó ismereteket. A tárgy a közösségi joganyag gerincét adó belső piaci szabályozás megismerése mellett annak gazdasági hatáselemzését tűzi ki célul. A tárgy keretén belül megbeszélésre kerülnek az áruk áramlásának feltételei, a kölcsönös elismerés elve és a különféle korlátozási tilalmak és kivételek, a termékfelelősség, az egyes árufajták illetve a szolgáltatások szabad áramlásának feltételei, jellemzői. EU KÖZÖSSÉGI POLITIKÁK TÁRGYFELELŐS: Lőrincné Istvánffy Hajna egyetemi tanár Az Európai Unió közösségi politikáival foglalkozó tárgy oktatásának célja, hogy a világos képet kapjanak minden olyan politikai területről, amely az egységes belső piac működését közvetlenül vagy közvetve érinti, s ahol a közösségi-uniós irányelveket és szabályokat önállóan hozott, de a közösségi politika irányvonalához illeszkedő nemzeti politikai döntések egészítik ki. A foglalkozások keretében bemutatásra kerülnek az egyes közösségi politikák, kiemelt figyelmet fordítva a közösségi szinten hozott döntésekkel, illetve a nemzeti jogkörben szabályozott politikai kérdések elhatárolására. EURORÉGIÓK TÁRGYFELELŐS: Korompai Attila egyetemi docens A tantárgy célja, hogy részletesen megismertesse a hallgatókat Európa legfontosabb régióival, bemutatva a régiók növekedési pólusait, a fejlődés új térbeli hajtóerőit. A foglalkozások áttekintik a régiók kialakulásának tényezőit, a régió-típusokat, kiemel figyelmet fordítva a régiók belső kohéziójára. Európa természetföldrajzi régióinak tárgyalása után az EU fejlődése szempontjából kritikus jelentőségű kérdések jelennek meg klímaváltozás várható hatásai, mezőgazdaság/kap régióképző hatása, közlekedési hálózatok, városhálózatok, kiemelt növekedési pólusok, ipari válságrégiók, vidéki térségek stb. A tárgy végül az újonnan csatlakozott tagállamok alkotta régiók sajátos problematikáját tekinti át. EU KÖZÖS POLITIKÁK TÁRGYFELELŐS: Lőrincné Istvánffy Hajna egyetemi tanár 9

10 A. tárgy oktatásának célja, hogy átfogó képet kapjanak az európai integráció keretében folyó gazdaságpolitikai koordináció tartalmáról, s így ismerjék és értsék a tagállamok közötti együttműködés elvi és gyakorlati menetét. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek az egyes politikák területén megvalósult, eltérő intenzitású koordináció eredményeként kialakult közös politikák alapvető jellemzőivel, cél- és eszközrendszerével, kiemelt figyelmet fordítva az uniós szabályozás nemzetgazdasági hatásaira. A közös kereskedelem-, agrár-, verseny-, monetáris- és árfolyampolitika a tagállamok számára olyan egységes politikai irányvonalat szab meg, amelynek követése alapvető kötelezettség, tehát e területeken önálló nemzeti politikák vitelére nincs lehetőség. STRUKTURÁLIS ALAPOK ÉS PÁLYÁZATI ISMERETEK TÁRGYFELELŐS: Kengyel Ákos egyetemi docens Az EU strukturális alapjainak a regionális fejlettségi különbségek csökkentését kell elősegíteniük. A tárgy keretében megvizsgáljuk a regionális fejlesztést szolgáló uniós eszközrendszer működésének elméleti és gyakorlati kérdéseit: az uniós támogatások felhasználásának területeit, a támogatott fejlesztések tartalmát, eredményeit; és megismerkedünk a fejlesztési programok/pályázatok készítésének módszertani alapjaival is. Cél megismerni az EU programozási dokumentumok tartalmi formai követelményeit, a közösségi regionális politika eddigi tapasztalatait, hogy a magyar területfejlesztési politika eddigi eredményeit és hiányosságait szem előtt tartva uniós tagságunkból a sikeres pályázatok révén a legnagyobb előnyre tudjunk szert tenni. PROTOKOLL AZ ÜZLETI ÉLETBEN TÁRGYFELELŐS: Görög Ibolya Az üzleti és diplomáciai élet egyik elengedhetetlen és kötelező eleme a megfelelő helyzetekben, szituációkban a megfelelő viselkedési normák és szabályok alkalmazása. A kurzus viselkedéskultúraés protokollszabályokat mutat be, azok okáról, kialakulásáról és gyökereiről, s rávilágít a be nem tartásuk esetén elkövetett leggyakoribb hibákra. A kurzus kiterjed az emberek közötti kapcsolatok és a társadalmi érintkezés szabályaira, illetve a tárgyalófelek közötti kulturális, vallási és egyéb gyökerekből származó különbségeket eltűntető protokollszabályokra. EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE TANTÁRGYFELELŐS: Horváth Jenő egyetemi docens A kurzus során betekintést nyújtunk a második világháború után meginduló európai integrációs folyamat történetébe. Vázoljuk az integráció két világháború közötti eszmetörténeti előzményeit, 1945 utáni mozgatórugóit. Kitérünk a nemzetállamok Európa-politikáját meghatározó eltérő motivációkra. 10

11 Bemutatjuk az első integrációs szervezetek létrejöttét, az ötvenes-hatvanas évek kedvező gazdasági folyamatai és az integráció közötti összefüggéseket. Jellemezzük a nemzetállam és az integráció közötti fontosabb konfliktusokat. Vázoljuk a hetvenes évek válságát, a nyolcvanas évek új politikai lendületét és a hidegháború lezárulása utáni integrációs lépéseket egészen a magyar belépésig. BEL-ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁRGYFELELŐS: KEMENSZKY ÁGNES A tárgy célja, hogy az európai integráció harmadik pillérjének számító a bel- és igazságügyi együttműködést elemezze. Foglalkozunk a bel- és igazságügyi együttműködés és az egységes belső piac kapcsolatával, rámutatunk arra, hogy az együttműködés rendkívül szükségszerű. Tárgyaljuk az együttműködés főbb területeit, így többek között a bevándorlás és menekültügy, a rendőri és vámügyi együttműködés, az igazságügyi együttműködés, a kábítószerek elleni küzdelem, az európai állampolgárság, az alapvető jogok és a diszkriminációmentesség, a vízumügy és a külső határellenőrzés kérdéseit. INTERNATIONAL TRADE RELATIONS OF THE EU TÁRGYFELELŐS: KACSIREK LÁSZLÓ A tárgy célja, hogy betekintést nyújtson az Európai Unió más országokkal folytatott gazdasági kapcsolataiba, és ezen keresztül megismertesse a magyar vállalatok külgazdaságpolitikai feltételrendszerét harmadik országok piacán. A kiindulás alapja a külgazdasági feltételrendszer keretét képező Közös Kereskedelempolitika. Megvizsgáljuk annak jellemzőit, meghatározó tényezőit és eszközrendszerét. Megvizsgáljuk az EU kapcsolatát az egyes országokkal és régiókkal, mint pl. az USA-val, Kanadával, Japánnal, Dél Koreával, a FÁK-kal, a latin-amerikai országokkal és a fejlődő országokkal. A tantárgy munkanyelve az angol. 11

12 Világgazdasági szakirány A szakirány célja, hogy a hallgatók a gyakorlati és üzleti készségek mellett a hallgatók elmélyedjenek a világgazdasági folyamatok elméleti hátterében és megszerezzék világgazdasági műveltségük alapjait. A szakirány elvégzésével Ön képessé válik: regionális és hazai relációkban való párhuzamos gondolkodásra a nemzetközi gazdasági és piaci folyamatok elemzésére Magyarország világgazdasági helyének és szerepének elemzésére, főbb piacainak és vállalati kapcsolatainak értékelésére nemzetközi üzleti és hivatalos tárgyalások önálló vitelére tárgyalási, prezentációs és meggyőzési technikák alkalmazására a problémák önálló felismerésére, a feladatok kijelölésére, rangsorolására és megoldására önálló és csoportmunkára. Világgazdasági szakirány Számon- V. félév VI. félév kérés ea. szem. ea. szem. Kredit Gazdaságpolitikák nemzetközi vonatkozásai v Nemzetközi vállalati stratégiák v Nemzetközi gazdaság és vállalatelemzés gyj Nemzetközi vállalati pénzügyek v Regionális piaci ismeretek gyj Szakirány választható tárgyak Protokoll az üzleti életben gyj 1 2 Nemzetközi szervezetek v 2 1 Nemzetközi vállalati tárgyalás és kommunikáció gyj 1 2 Üzleti játékok gyj 1 2 Szakszeminárium A TANTÁRGYAK LEÍRÁSA GAZDASÁGPOLITIKÁK NEMZETKÖZI VONATKOZÁSAI 12

13 TÁRGYFELELŐS: Simai Mihály akadémikus, egyetemi tanár A XXI. század globalizált világában csaknem 200 állam keresi felemelkedésének, versenyképessége erősítésének lehetőségeit. A különböző méretű, fejlettségű és geopolitikai helyzetű államok nemzetközi stratégiai céljaik megvalósítására irányuló erőfeszítései nagymértékben meghatározzák a gazdaságaikban tevékenykedő üzleti szereplők viselkedését, teljesítményét, sikerességét, versenyképességét, így a fenti keretek megismerése, megértése, elemzése, valamint az egyes gazdaságpolitikai döntések mikrogazdasági következményei, alapvető fontosságúak. NEMZETKÖZI VÁLLALATI STRATÉGIÁK TANTÁRGYFELELŐS: Gál Péter egyetemi tanár A XXI. században a világgazdaság legdinamikusabban fejlődő gazdálkodó egységei a nemzetközi vállalatok. A tárgy fő célja a nemzetközi vállalatok stratégiai döntéseinek megismerése, az erre vonatkozó elméleti háttér és gyakorlati ismeretek elsajátítása, azaz e vállalatok karakterisztikájának, fejlődési trendjeinek, az egyes nemzetgazdaságokkal, gazdaságpolitikákkal, és nemzeti vállalatokkal, nemzetközi és nemzeti tőkepiacokkal való kapcsolatainak, valamint belső folyamatainak megismertetése. NEMZETKÖZI GAZDASÁG- ÉS VÁLLALATELEMZÉS TÁRGYFELELŐS: Magas István egyetemi tanár A kurzus integrálja néhány korábban tanult kulcs tárgy, mint a nemzetközi gazdaságtan és a mikroökonómia megközelítéseit, valamint a kereskedelem versengési és szakosodási, a piac-szerkezeti elemzések, a világgazdasági környezet és a globális cégek magatartásbeli változásait vizsgáló, gyakorlati eseteket, kurrens példákat bemutató megközelítéseket, mellyel a felső vállalatvezetői gondolkodás kialakulását segítjük. 13

14 NEMZETKÖZI VÁLLALATI PÉNZÜGYEK TÁRGYFELELŐS: Magas István egyetemi tanár A modern nemzetközi gazdaságban a vállalati pénzügyek meghatározó folyamatokat indukálnak, tükröznek. A tárgy hallgatói elsajátítják a nemzetközi forrásszerzés, kihelyezés, törlesztés lényegét, módszereit. A kurzus megismerteti hallgatóival a multinacionális vállalat pénzügyi kockázatait, illetve a kapcsolódó döntési-kockázatkezelési alternatívákat. A kurzus tárgyalja a nemzetközi adózás és forráskezelés legfontosabb elvi és gyakorlati szabályait. A megismert elvek és módszerek használatát esettanulmányok elemzése segíti a gyakorlatban is használhatóvá tenni. REGIONÁLIS PIACI ISMERETEK TÁRGYFELELŐS: Szajp Szabolcs egyetemi adjunktus A felgyorsult globalizáció korában alapvető, hogy a vállalatok számára nem csak a lokális és a nemzeti szintek jelentenek működési keretet, hanem a régiók, a globális folyamatok, a világgazdaság meghatározó piacai is befolyásolják a döntéseket. A kurzus keretében így a világgazdaság nagy régiói működésének megismerése az egyik, a világgazdaság mozgásait meghatározó tényezőáramlások, technológiai mozgások jellemzőinek az áttekintése a másik fő cél, kitérve mindezek gyakorlati, vállalati hatásaira. ÜZLETI JÁTÉKOK TÁRGYFELELŐS: Mészáros Ádám egyetemi tanársegéd A tárgy célja, hogy a hallgatók minden eddigi tudásukat szintetizálva, üzleti döntéseket hozva a gyakorlatban is kipróbálhassák, fejlesszék vállalatvezetői képességeiket. A tárgy egy szoftver segítségével vállalatok tevékenységét és piacát szimulálja. A piacon résztvevő vállalatokat a hallgatói csoportok irányítják, s minden fordulóban döntéseket hoznak, mint például, ár (termékenként), termelés volumene termékenként, K+F kiadások (termékfejlesztés), anyagrendelés, piaci információk vásárlása, munkabér. A játék egyes fordulói során tett lépések befolyásolják a vállalatok piaci helyzetét, nyereségét, így a csoport közvetlen visszajelzést kap döntéseiről. 14

15 NEMZETKÖZI VÁLLALATI TÁRGYALÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TÁRGYFELELŐS: Blahó András egyetemi tanár A tárgy kifejezett célja üzleti tárgyalási készségek megtanítása. Ennek eredményeképpen a hallgatók képesek lesznek tárgyalási érdek meghatározására, a taktikai, helyzetek, technikák kidolgozására, partner kiválasztására, részletek megvitatására, alkura, szerződéskötésre. Fontos szempont a delegációban történő tárgyalás ismerete, a harmadik fél bevonásának készsége, közös vállalatban tárgyalás fogásai, tárgyalási szerepek felvállalása. NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TÁRGYFELELŐS: Blahó András egyetemi tanár A tárgy célja a mai nemzetközi gazdasági rendszert meghatározó nemzetközi szervezetek megismerése, szerepüknek és működésüknek a megértése. A tárgy bevezeti a hallgatót a globális gazdasági intézmények döntéshozatali rendszerébe, elemzi e szervezetek hatását a nemzeti, regionális és globális folyamatokra. A kurzus felkészíti a hallgatókat arra, hogy e szervezeteket felhasználva nemzeti vállalati, regionális és gazdaságpolitikai célokat érjenek el. Az ismeretek révén készség szinten tudják értelmezni, felhasználni, befolyásolni az ilyen intézményeket. PROTOKOLL AZ ÜZLETI ÉLETBEN TÁRGYFELELŐS: Görög Ibolya Az üzleti és diplomáciai élet egyik elengedhetetlen és kötelező eleme a megfelelő helyzetekben, szituációkban a megfelelő viselkedési normák és szabályok alkalmazása. A kurzus viselkedéskultúraés protokollszabályokat mutat be, azok okáról, kialakulásáról és gyökereiről, s rávilágít a be nem tartásuk esetén elkövetett leggyakoribb hibákra. A kurzus kiterjed az emberek közötti kapcsolatok és a társadalmi érintkezés szabályaira, illetve a tárgyalófelek közötti kulturális, vallási és egyéb gyökerekből származó különbségeket eltűntető protokollszabályokra. 15

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS)

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) 2005. június 30. Készült: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA. 2005. június

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA. 2005. június PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA 2005. június Ezt a kiadványt a Pénzügyminisztérium szervezeti keretein belül működő Támogatásokat Vizsgáló Iroda készítette. A kiadvány egyéb, az állami

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) Stratégiai program III. Kidolgozó: Operatív program Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése c. Kiemelt projekt felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Képessé tenni, képesnek lenni TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0011

Képessé tenni, képesnek lenni TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0011 Munkaerő-piaci integrációt segítő módszer Képessé tenni, képesnek lenni TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0011 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat Munkaasszisztensi tevékenység...

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK

Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK 1. A VIZSGÁLAT KIINDULÓPONTJA, A PROBLÉMA FELVETÉSE A jelenlegi magyar oktatási rendszerben

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Közoktatási munkatársak mobilitása. 2014. évi pályázati forduló

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Közoktatási munkatársak mobilitása. 2014. évi pályázati forduló Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Közoktatási munkatársak mobilitása 2014. évi pályázati forduló TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ GYAKORLATI

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Emberi erőforrás és közszolgálati életpálya kutatás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Emberi erőforrás és közszolgálati életpálya kutatás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Petrovics Zoltán Emberi erőforrás és közszolgálati életpálya kutatás (A jogi szabályozás munkacsoport zárótanulmánya) ISBN 978-615-5269-60-8 Á ÁROP-2.2.17

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/ 185. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Budapest, 2006. június TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés

Részletesebben

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat)

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) Készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Ugrin Emese témavezető, szerkesztő Bese Ferenc településfejlesztő, Brunczel

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Gazdaságfejlesztési. Cselekvési Terve. BAFT Gazdaságfejlesztési ad hoc szakmai bizottsága

Budapesti Agglomeráció Gazdaságfejlesztési. Cselekvési Terve. BAFT Gazdaságfejlesztési ad hoc szakmai bizottsága B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó G A Z D A S Á G F E J L E S Z T É S I C S E L E K V É S I T E R V E 2007 KÉSZÍTETTE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓS FEJLESZTÉSI TANÁCS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI AD HOC SZAKMAI

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK, PROBLÉMÁINAK, GÁTLÓ TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA

A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK, PROBLÉMÁINAK, GÁTLÓ TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA Kutatás + elemzések + tanácsadás Jó döntéseket támogatunk. 1133 Budapest, Gogol u. 16. +36 1 477 0100 /tel +36 1 477 0101 /fax www.bellresearch.com A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK,

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK BESZERZÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI MAGATARTÁSA Doktori (PhD) értekezés Pénzes Györgyné Gödöllő 2004. A

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

Személyes kompetenciák és szakmák (munkakörök) kritériumainak összehangolását biztosító rendszer

Személyes kompetenciák és szakmák (munkakörök) kritériumainak összehangolását biztosító rendszer Személyes kompetenciák és szakmák (munkakörök) kritériumainak összehangolását biztosító rendszer Gyakorlati kézikönyv a megváltozott munkaképességő ügyfelek számára szolgáltatást nyújtók részére Készült

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány A LEADER ÉS AZ INTERREG KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK SZEREPE

Részletesebben

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30)

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30) PM közlemény a pénzügyminiszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Aranyszárny Euró. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G62/2009) Hatályos: 2009.

Aranyszárny Euró. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G62/2009) Hatályos: 2009. Aranyszárny Euró rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G62/2009) Hatályos: 2009. április 1-jétől Módosítás időpontja: 2011. július 1. Nysz.: 14707 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 Oktatási Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10 14. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax: +36

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések

centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések Bevezető Ez a regionális fejlődési jelentés a centrope regionális fejlődés-monitoring kísérleti projekt harmadik és egyben

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Baráth Szabolcs Fejes József Balázs Kasik László Lencse Máté 2016 Javaslat tanodák számára a mérési és értékelési kultúrájuk megújításához Tartalom

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

(ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. MultiContact. 'Exploring possibilities'

(ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. MultiContact. 'Exploring possibilities' SÁRÁND KÖZSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében beadott Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben című

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Miskolc Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Miskolc 2006. BEVEZETÉS...3 A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE...3 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI

Részletesebben

6. Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon

6. Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon 159 6. Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon A klaszterek létrejöttének, kialakulásának és fejlődésének, magának

Részletesebben

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti Működési Szabályzat 43 számozott oldalt tartalmaz GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. december

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv. 2012. év

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv. 2012. év SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv 2012. év I. Összefoglaló a 2012. év üzleti tervéről Társaság neve: SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Székhelye: 6728 Szeged, Fonógyári út 24. Telephelye:

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt száma: TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Konzorciumi partner:

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK A ZÁRÓVIZSGA FİBB TÉMAKÖREI VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK A ZÁRÓVIZSGA FİBB TÉMAKÖREI VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY 1. Kis és középvállalkozások (KKV) gazdasági és társadalmi jelentısége. 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. KKV minıségi és mennyiségi ismérvei.

Részletesebben

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok!

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Előszó A Vas megyei pályaválasztási tájékoztató részletesen bemutatja, hogy a megyében milyen továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak a tanulók,

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

Kulturális marketing

Kulturális marketing Dr. Szabó József Kulturális marketing Tanulási útmutató ISBN 978-615-80313-2-5 Debrecen 2015 Tartalom Előszó... 3 1. Bevezetés... 5 1.1. A tananyag alapjai... 5 1.2. A tananyag áttekintése... 6 1.3. Hogyan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban Szonda István Témavezető: Dr. Ujváry Zoltán DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató mentorok számára az. Elektronikus írástechnika III. kurzus szakmai gyakorlatához

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató mentorok számára az. Elektronikus írástechnika III. kurzus szakmai gyakorlatához B/V. Külsı szakmai gyakorlat kidolgozása (tananyagának, tematikáinak, módszertani útmutatóinak kidolgozása a mentorok számára) Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató mentorok számára az

Részletesebben

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gondolatok a konvergencia programról (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gyıri Iparkamara Konferenciája Gyır, 2007. január 31. A legfıbb állami ellenırzési intézmények ma már nemcsak nemzetközi

Részletesebben

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com VI. MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 6.1. melléklet Jelentkezési, tájékoztatási lap...217 6.2. melléklet Előzetes tudásszint felmérő lap...220 6.3. melléklet Tanulási forgatókönyv...221 6.4. melléklet Önellenőrző

Részletesebben

Első Kötet Közszolgálat 3.2 K ÖZSZOLGÁLAT

Első Kötet Közszolgálat 3.2 K ÖZSZOLGÁLAT 3.2 K ÖZSZOLGÁLAT A közigazgatás és társadalmi közszolgáltatások elektronikus kiszolgálásával összefüggő összes jelenség ide sorolandó. Általában ide tartozik a (nem üzleti célú) táv-ügyintézés; az elektronikus

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet HAJDÓBÖSZÖRMÉNYI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet 2005. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Stratégia helyzetértékelés (SWOT elemzés)... 4 Erősségek...

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2014.

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL

A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Zalai Noémi: A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL Doktori

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása Regionális Operatív program 3.3. ROP - 3.3.1. - 05/1-2006 04-0001/36 A munka világa és a fels oktatási intézmények közötti kapcsolatok er sítése a Dunaújvárosi Kistérségben A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/2/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/2/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/2/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Meghatározott versenyjogi és versenypolitikai, illetve piacelméleti, valamint a fogyasztói döntéshozatallal

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

KONCEPCIÓ. Kutatócsoportok együttműködési és szolgáltatásfejlesztési koncepciójának kidolgozása KEIV 2015.

KONCEPCIÓ. Kutatócsoportok együttműködési és szolgáltatásfejlesztési koncepciójának kidolgozása KEIV 2015. KONCEPCIÓ TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 azonosító számú, tárgyú projekt keretén belül Kutatócsoportok együttműködési és szolgáltatásfejlesztési koncepciójának kidolgozása KEIV 2015. 1 A Szent István

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE Pályázat kiírója, a program megálmodója A Civil Impact Nonprofit Kft-nél partnerségeket hozunk létre: gyümölcsöző, felelős, etikus partnerségeket a fenntarthatóság

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi Regionális Módszertani

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Ötvöskónyi Község Önkormányzata 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Telefon:82/710-490 Telefax:82/710-490 E-mail: otvos@latsat.hu 5/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére II. kötet FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS Kósa Beatrix VEZETŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben