Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel"

Átírás

1 BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ ; Fax: 34/ t-online.hu Honlap: Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel Jogforrás: A évi V. törvény (Ptk.) 6:155. (2) bekezdése értelmében, ha a VÁLLALKOZÁSOK közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak 40 eurónak az MNB késedelemi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes árfolyama alapján forintösszeget megfizetni behajtási költségátalányként. NAV iránymutatás: Értelmezzük a fenti mondatot, illetve a közzétett NAV iránymutatást: - vállalkozások között beszélünk behajtási költségátalányról (magánszemélyekkel szemben nem!) - kizárólag a július 01-jét követően megkötött, vagy ezen időpontot követően módosított szerződések esetében. (szerződés lehet írásbeli és szóbeli is!) - késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napja: több értelmezés látott napvilágot. Véleményem szerint melyet több jogásszal egyeztettem ez a fizetési határidőt követő napon van. - késedelmenként, és nem számlánként követelhető az adóstól az átalány (ha a szállító több számlát állított ki ugyanarra a fizetési határidőre, melyet késve fizet ki az adós csak egyszer 40 euró illeti meg) - a késedelmes teljesítéssel a fizetési kötelezettség tényállása megvalósul (nem kell vizsgálni, hogy milyen összegű tartozást fizetett késve, nem kell vizsgálni, hogy kimentette-e a késedelmes teljesítést) - ha részletfizetésben állapodtak meg a felek, minden egyes részfizetésnél vizsgálni kell, hogy késedelmesen teljesített-e az adós. - ha a szerződésben rögzítik a vállalkozások, hogy egymással szemben nem érvényesítik a behajtási költségátalányt, vagy 40 Eurónál alacsonyabb összegben határozzák azt meg az a szerződés semmis. 1

2 Könyvelési teendők - adózás: Kötelezetti oldal, aki késedelmesen teljesítette a kötelezettséget. A gazdasági esemény a késedelmesen fizetett tartozás pénzügyi rendezésekor ismertté válik, tudomásunk lesz arról, hogy a tartozást a fizetési határidő után rendeztük csak. Ennek alapbizonylata például a szállítói számla, kölcsönszerződés, részletfizetési megállapodás és a banki terhelés, vagy kiadási pénztárbizonylat. Ezekből egyértelműen megállapítható a késedelmes pénzügyi teljesítés tehát a fizetési határidőt követő napon érvényes MNB árfolyammal könyvelhető a 40 euró behajtási költségátalány. Alapbizonylat lehet még a jogosult által megküldött értesítő levél, mely tartalmazza részletesen a behajtási költségátalány összegét. Könyvelési tétele: Tartozik: 86.. Egyéb ráfordítások K: 45.. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség A behajtási költségátalány a vállalkozás érdekében felmerült ráfordítás, így társasági adóalap korrekciós tétel nem merül fel. Mivel a behajtási költségátalány Ft-ban kerül meghatározásra, év végén nincs deviza átértékelési kötelezettség. A költségátalány után ÁFA adónemben nem merül fel adófizetési kötelezettség, mivel nem minősül termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak. (Számla kiállítási kötelezettség sincs!) Ha a jogosult kifejezett nyilatkozattal lemond a behajtási költségátalány összegéről, vagy elengedi azt, akkor a könyvelési tétel: T Egyéb rövid lejáratú kötelezettség K: 98.. Rendkívüli bevétel A NAV iránymutatásban közzétett kifejezett nyilatkozat írásbeli, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot jelent, mint a könyvelés alapbizonylatát. Véleményem szerint, ha a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezik a kötelezett ezzel a lemondó fenti nyilatkozattal, akkor még a évre könyvelendő a gazdasági esemény. A kiadott tájékoztató alapján az elengedett kötelezettség miatt illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik. A könyvelőprogramok igyekeznek segíteni azzal, hogy kigyűjthetővé teszik a késedelmesen teljesített szállítói számlák listáját, de sajnos ebből még ki kell szűrni a fentiek alapján: - a július 01-je előtti szerződésekből eredő késedelmes teljesítéseket - ha a szállító egy fizetési határidőre több számlát állított ki - hozzá kell venni az egyéb késedelmes fizetéseket (kölcsön, részletfizetési megállapodás stb.) 2

3 Mi történik, ha kötelezetti oldalon lekönyvelésre kerül a kötelezettség, mégsem kerül sor évekig a behajtási költségátalány pénzügyi rendezésére? Ha a Ptk. szabályai másként nem rendelkeznek, a követelések 5 év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. Az elévülést megszakítja a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése, a kötelem a megegyezéssel történő módosítása és az egyezség, a kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történő érvényesítése stb.. Ha a évi könyvelési tételként egyéb ráfordításként előírt behajtási költségátalány 5 éven belül nem kerül pénzügyileg rendezésre, akkor a 6. évben elévült kötelezettségként kell könyvelni ha az egyéb feltételek fennállnak: T Egyéb rövid lejáratú kötelezettség K:98.. Rendkívüli bevételek Jogosulti oldal, akinek késedelmesen fizetett az adós Ugyancsak a július 01-je utáni szerződésekből eredő, késedelmesen fizetett követelésekre számítható fel, a fizetési határidőt követő naptól. Ha egy fizetési határidőre több számlát állított ki a jogosult és azt késve teljesítették, akkor sem számlánként, hanem késedelemként jár a 40 euró. A, eset: A jogosult kiszámolja a behajtási költségátalányt és erről értesítést küld a partnernek A jogosult a neki járó behajtási költségátalányról értesítő levelet állíthat ki számlát nem. A követelését a 0-s számlaosztályban tarthatja nyilván, alapbizonylat az értesítő levél. Könyvelési tétele például: Tartozik: 031. Behajtási költségátalány követelés Követel: 096. Behajtási költségátalány B, eset: Az adós az értesítő levél alapján pénzügyileg rendezi a behajtási költségátalányt Könyvelési tétele: A mérlegkészítés napjáig pénzügyileg rendezett behajtási költségátalányt kell könyvelni, alapbizonylat a banki jóváírás, vagy bevételi pénztárbizonylat. Tartozik: Bankszámla/381.. Pénztár K: 96.. Egyéb bevétel behajtási költségátalány A társaságnál a befolyt behajtási költségátalány bevételként jelenik meg így az adózás előtti eredmény kategóriába kerül társasági adóalap korrekció más nem merül fel. ÁFA adónem és illeték nem érinti az elszámolást. 3

4 C, eset: A jogosult írásbeli nyilatkozattal lemond a behajtási költségátalányról A jogosult kifejezett nyilatkozattal lemondhat a behajtási költségátalányról, vagy el is engedheti azt. Ha erről cégszerűen kiállított nyilatkozat áll rendelkezésre, akkor a jogosult társaságnál nem kell könyvelni semmit:.. a jogosultnak a behajtási költségátalányról való lemondást nem kell könyvelnie.. Ebben az esetben sincs sem ÁFA, sem illeték, sem TAO módosító tétel. (mivel a könyvelésben nem is jelenik meg a gazdasági esemény) A kötelezetti oldal vizsgálatánál már jeleztem, hogy a könyvelőszoftverek által kigyűjtött listákat át kell nézni, mivel a rendszerben nincsenek olyan információk nyilvántartva, melyek befolyásolják a behajtási költségátalány összegét: - a július 01-je előtti szerződésekből eredő késedelmes teljesítéseket kell figyelembe venni - ha a vevő egy fizetési határidőre több számlát állított ki csak egyszer jár a 40 euró és nem számlánként - hozzá kell venni az egyéb késedelmes fizetéseket (kölcsön, részletfizetési megállapodás stb.) Összegezve: Az utóbbi időszakban megjelent szakmai cikkek, fórumok kedvenc témája a behajtási költségátalány. Sajnos a közzétett NAV iránymutatás után sem egységes a megítélés. Lehet hivatkozni arra, hogy az EU irányelv nem pontosan ezt szerette volna, tisztában vagyunk vele, hogy az adminisztrációt jelentősen megnöveli, és azon is lehet vitatkozni, hogy ennek kiszámolása kinek a feladata. DE: A jogforrásként feltüntetett Ptk. bekezdés és a NAV tájékoztatás alapján ami egyértelmű: a kötelezetti oldalon a késedelembe esés ténye alapján könyvelni KELL a behajtási költségátalány, mint egyéb ráfordítást. Jogosulti oldalon pedig a mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett behajtási költségátalányt az egyéb bevételek közé KELL elszámolni. Felhívom még a figyelmet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium én a Magyar Ügyvédi Kamarának adott válaszára is, mely megerősíti a fentieket. A válaszlevél letölthető: 4

5 Véleményem nem mindenben egyező más előadásokon elhangzottakkal, de legjobb tudásom és körüljárásom alapján könyvvizsgálóként nem tehetek mást, mint a hatályos előírásoknak megfelelően kérem, hogy a fentiekben leírtak alapján kezeljék az általam könyvvizsgált társaságok a behajtási költségátalányt. Bábolna, december 04. Baranyai Magdolna könyvvizsgáló 5

Törvények pénzügyi és számviteli hatása 2014 évben

Törvények pénzügyi és számviteli hatása 2014 évben Törvények pénzügyi és számviteli hatása 2014 évben I. Reklámadó (nemcsak) a médiaszolgáltatók szemével II. III. IV. Új PTK kontra Szt.:Törzstőke emelés saját tőke arány PTK: Lízing fogalom bevezetése Behajtási

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.április VII. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.április VII. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2015.április VII. évfolyam 4. szám Tartalom A hónap témája Felkészülés a 2014-es üzleti év zárása II. rész Olvasói kérdések Eszközbeszerzésre kapott támogatás

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják az ügylet eredeti ellenértékét = a beszerzési értéket

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN 1. Milyen szerződéseim esetén érint engem a törvény? Akkor érinti az elszámolási törvény, ha Ön - magánszemély és - deviza alapú- (devizában nyilvántartott,

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.június IV. évfolyam 6. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.június IV. évfolyam 6. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2012.június IV. évfolyam 6. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Jogszabályi változások. Dr. Baltás Dániel ügyvéd

Jogszabályi változások. Dr. Baltás Dániel ügyvéd Jogszabályi változások Dr. Baltás Dániel ügyvéd 1 Lényeges változások! A 2011/7 EU Irányelv (a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről) alapján 2013. július 01. napján

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.február VI. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.február VI. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2014.február VI. évfolyam 2. szám Tartalom A hónap témája A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos jogszabályi

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) 1 Tisztelt Egyesületi tag! HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely általános tájékoztatást ad az eva adóalanyiságból visszatérés

Részletesebben

2014. május 14. A behajtási költségátalány alkalmazásának gyakorlati kérdései Jogi hírlevél

2014. május 14. A behajtási költségátalány alkalmazásának gyakorlati kérdései Jogi hírlevél 2014. május 14. A behajtási költségátalány alkalmazásának gyakorlati kérdései Jogi hírlevél A behajtási költségátalány alkalmazásának gyakorlati kérdései A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai i Iroda

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport A jelen Általános Üzleti Feltételek a B-Top cégcsoport által nyújtott adószakértői (adótanácsadási, adóbevallás készítési) szolgáltatásokra

Részletesebben

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló Számviteli törvény változásai és gyakorlati alkalmazása Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) módosításai

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései) 1 HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései) Tisztelt Egyesületi tag! Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely az eddig beérkezett tagjaink által feltett kérdéseket és az ezekre adott szakmai

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Alapvető fogalmak: Adós Az a természetes személy, természetes személy vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet,

Részletesebben

Általános hitelnyújtási feltételek

Általános hitelnyújtási feltételek Commerzbank Zrt. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Általános hitelnyújtási feltételek PREAMBULUM Hitelnyújtáskor a Commerzbank Zrt. Üzletszabályzata az alábbi különös

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. BIZONYLAT Számviteli bizonylat tartalma, könyvelése készpénzmozgáshoz, értékesítéshez, tulajdonosokkal szembeni követeléshez,

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.április V. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.április V. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.április V. évfolyam 4. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése

Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése 1 Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése Ha van egy A anyavállalat, annak egy B és egy C leányvállalata (a B és a C között semmilyen egyéb részesedési viszony nincs, csak közös az anyavállalatuk),

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.november IV. évfolyam 11. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.november IV. évfolyam 11. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2012.november IV. évfolyam 11. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.május V. évfolyam 5. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.május V. évfolyam 5. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.május V. évfolyam 5. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.február V. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.február V. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.február V. évfolyam 2. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2009. december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2009. december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2009. december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2010. július 17-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 19 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Hatályban: Új hitelműveletekre: 2013.06.25.-től Folyamatban levő hitelműveletekre: 2013. 07.25.-től 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető általános rendelkezések....3 II. Hitelművelet....4

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

T/. számú. törvényjavaslat

T/. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/. számú törvényjavaslat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014.

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.október V. évfolyam 10. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.október V. évfolyam 10. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.október V. évfolyam 10. szám Tartalom A hónap témája Pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközök számviteli elszámolása Olvasói kérdések Vegyen részt rövid

Részletesebben

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A jövedelem-minimum alkalmazásának szabályai 2014-re még a korábbi szabály

Részletesebben