magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság"

Átírás

1 25. szám 127. évfolyam október 26. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 11/2012. (X. 26. MÁV Ért. 25.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a fedezeti ügyletek számviteli elszámolásának szabályozásáról Meghívó Felügyeleti igazolvány érvénytelenítése /2012. (X. 26. MÁV Ért. 25.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás: az első kiszerelési készletek kezelése Utasítások 11/2012. (X. 26. MÁV ÉRT. 25.) GÁVIGH számú GAzdAsÁGI ÁLTALÁnOs VEzÉRIGAzGATó- HELyETTEsI UTAsíTÁs A fedezeti ügyletek számviteli ELszÁMOLÁsÁnAk szabályozásáról. 1. Az UTAsíTÁs CÉLJA A MÁV Zrt. Kockázatkezelési és kontroll szervezete által kötött fedezeti ügyletek számviteli elszámolásának szabályozása. A fedezeti ügyletek kötésével kapcsolatos szabályokat a MÁV Zrt. részére az alábbi utasítások tartalmazzák: 43/2010. (MÁV. Ért. 23.) Pénzügyi irányítás - elnökvezérigazgatói utasítás A MÁV Zrt. árfolyam-fedezeti politikájáról 44/2010. (MÁV. Ért. 23.) Pénzügyi irányítás - elnökvezérigazgatói utasítás A MÁV Zrt. árufedezeti politikájáról 45/2010. (MÁV. Ért. 23.) Pénzügyi irányítás - elnökvezérigazgatói utasítás A MÁV Zrt. Kamatfedezeti politikájáról 2. HATÁLy És felelősség MEGHATÁROzÁsA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya a MÁV Zrt. Számviteli Szervezetre és annak elszámolást végző munkavállalóira, valamint a Kockázatkezelési és kontroll szervezetre és annak munkavállalóira terjed ki Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért, valamint alkalmazásáért és alkalmazásának betartásáért a Számviteli Szervezet vezetője felelős azzal, hogy a számviteli elszámoláshoz szükséges adatokat a fedezeti ügylet kötését követően a Kockázatkezelési és kontroll szervezet vezetője lehető legrövidebb időn belül köteles átadni. Amennyiben egy adott fedezeti ügylet (vagy ügyletek) vonatkozásában korábban már közölt (át-

2 1542 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám adott) adatokban változás következik be, akkor arról a Kockázatkezelési és kontroll szervezet vezetője haladéktalanul köteles a Számviteli Szervezet vezetőjét tájékoztatni. 3. fogalmak MEGHATÁROzÁsA A fedezeti ügylet olyan kockázatfedezeti céllal kötött határidős-, opciós-, swap- (csere), vagy azonnali ügylet, amelynek várható árfolyamnyeresége, illetve kamatbevétele egy másik ügyletből vagy ügyletek sorozatából (fedezett ügyletek, tételek) adódó nyitott pozíció, várható árfolyamveszteség, illetve kamatveszteség kockázatának fedezetére szolgál, vagy amelynek várható jövőbeni pénzáramlása, illetve az abban bekövetkező változások egy vagy több fedezett ügylet (tétel vagy tételek) jövőbeni pénzáramlásában bekövetkező változások kockázatának fedezetére szolgál. A fedezeti ügylet és a fedezett ügylet vagy ügyletek (tétel vagy tételek) eredménye nagyságrendileg azonos vagy megközelítőleg azonos, ellenkező előjelű, nagy valószínűséggel realizálódó, egymással szoros korrelációt mutató, egymást ellentételező nyereség és veszteség, vagy jövőbeni pénzáramlása, illetve az abban bekövetkező változások egymást ellentételező pénzkiadások és pénzbevételek. (Sztv. 3. (8) 10. pont) Az egyes fogalmak meghatározásai jelen utasítás 4. pontjában, az egyes ügyletek számviteli elszámolásának leírásánál találhatók. 4. Az UTAsíTÁs LEíRÁsA 4.1. Az elszámolás folyamata Az elszámolás alapját képezi a fedezeti ügyletek megkötéséről szóló megállapodás, illetve a tényleges teljesítésről szóló bankszámla kivonat és banki visszaigazolás. Az ügyletet kötő szervezet (Pénzügyi Igazgatóság Kockázatkezelés és kontroll szervezet) az ügylet megkötését követően a megállapodásokat a lehető legrövidebb időn belül ügyiratba helyezi és a MÁV Beszámolókészítés részére a könyvelés érdekében továbbítja. A megállapodáshoz kapcsolódó könyvelések végrehajtását igazoló dokumentumokat a MÁV Beszámolókészítés az ügyiratba helyezi, majd visszaküldi a Kockázatkezelés és kontroll szervezet részére. A pénzmozgással járó teljesítés alapbizonylata a bankszámlakivonat, melynek kezelésére vonatkozóan nincs eltérés a bankszámla kivonatokkal kapcsolatos elszámolásra vonatkozó általános szabályoktól. A fedezeti ügyletekhez kapcsolódó nyilvántartási számlák esetében is a számlák analitikáját és a számlákhoz kapcsolódó leltárakat a MÁV Zrt. 6/2010. sz. leltározási szabályzata, illetve a mindenkor hatályos éves zárlati utasítás alapján kell elkészíteni és a Beszámolókészítés részére megküldeni Évközi nyilvántartás Határidős ügyletek Határidős ügylet kötése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak egy adott termék meghatározott mennyiségének, előre meghatározott áron (árfolyamon), előre meghatározott későbbi időpontban, meghatározott helyen történő adásvételére. A határidős ügyletek elszámolását alapvetően meghatározza az, hogy az ügylet tárgya ténylegesen leszállításra, fizikailag átadásra kerül (leszállításos ügyletek), vagy csak pénzügyi elszámolás történik a kötési ár és a záráskori elszámoló ár különbözetében (elszámolási ügyletek) devizafedezeti ügyletek Deviza határidőre történő vétele esetén a.) A deviza vételére kötött határidős ügyleteket, mint jövőbeni követeléseket, illetve mint jövőbeni kötelezettségeket a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban nyilván kell tartani: Devizavétel miatti követelés (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) T 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt Devizavétel miatti kötelezettség (kötési (határidős) árfolyamon): k 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt b1.) A bankkivonatok alapján a deviza, ill. forintmozgások könyvelése Leszállításos, bruttó ügylet esetén: A jóváírás elszámolása a forintban megfizetett összeg alapján számított árfolyamon (kötési árfolyamon) történik: T 386 Deviza betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla A terhelés elszámolása a kötési árfolyamon történik. (Így ezen devizavételnél eredmény nem keletkezik.): T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 384 Elszámolási betétszámla

3 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1543 b2.) A pénzügyi intézmény (továbbiakban bank) értesítése alapján az árfolyam-különbözet felvétele a 0 -ás számlaosztályban (a bank által közölt, de pénzügyileg nem rendezett árfolyamkülönbözet): Elszámolási, nettó ügylet esetén: Az árfolyamnyereség nyilvántartásba vétele: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet Az árfolyamveszteség nyilvántartásba vétele: T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla c.) Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az nyereség: Elszámolási, nettó ügylet esetén: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti, könyvelési egységen belüli átvezetési számla k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége d.) Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az veszteség: Elszámolási, nettó ügylet esetén: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti, könyvelési egységen belüli átvezetési számla e.) Elszámolási, nettó ügylet esetén az árfolyam-különbözet nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: Elszámolási, nettó ügylet esetén: Az árfolyamnyereség kivezetése: T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla Az árfolyamveszteség kivezetése: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet f.) Az ügylet lezárását követően a jövőbeni követelés és jövőbeni kötelezettség nyilvántartásának megszüntetése: A jövőbeni követelés kivezetése: k 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt A jövőbeni kötelezettség kivezetése: T 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt Deviza határidőre történő eladása esetén a.) A deviza eladására kötött határidős ügyleteket, mint jövőbeni követeléseket, illetve mint jövőbeni kötelezettségeket a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban nyilván kell tartani: Devizaeladás miatti kötelezettség (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) k 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt Devizaeladás miatti követelés (kötési (határidős) árfolyamon): T 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt b1.) a bankkivonatok alapján a deviza ill. forintmozgások könyvelése Leszállításos, bruttó ügylet esetén: A terhelés elszámolása a deviza betétszámla könyv szerinti árfolyamán (súlyozott átlagárfolyamon) történik: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 386 Deviza betétszámla A jóváírás elszámolása a kötési árfolyamon történik: T 384 Elszámolási betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla b2.) A bank értesítése alapján az árfolyam-különbözet felvétele a 0 -ás számlaosztályban (a bank által közölt, de pénzügyileg nem rendezett árfolyamkülönbözet): Elszámolási, nettó ügylet esetén: Az árfolyamnyereség nyilvántartásba vétele: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet Az árfolyamveszteség nyilvántartásba vétele: T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla

4 1544 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám c.) Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az nyereség: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége d.) Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az veszteség: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla e.) Elszámolási, nettó ügylet esetén az árfolyam-különbözet nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: Elszámolási, nettó ügylet esetén: Az árfolyamnyereség kivezetése: T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla Az árfolyamveszteség kivezetése: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet f.) Az ügylet lezárását követően a jövőbeni követelés és jövőbeni kötelezettség nyilvántartásának megszüntetése: A jövőbeni követelés kivezetése: k 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt A jövőbeni kötelezettség kivezetése: T 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt kamatláb fedezeti ügyletek Határidős kamatláb megállapodás vásárlása Határidős kamatláb megállapodás vásárlásával kamatláb emelkedés ellen lehet védekezni. Abban az esetben, ha az ügylet lezárásának napján megállapított referencia (spot) kamatláb magasabb, mint a határidős kamatláb, akkor a különbözet a határidős kamatláb megállapodás vevőjének kifizetésre kerül. Ellenkező esetben a vevő fizeti meg a különbözetet a határidős kamatláb eladójának. a.) A kamatláb vételére kötött határidős ügyleteket, mint jövőbeni kötelezettségeket, kötési értéken (a kötési kamatláb szerint a kamatfizetési periódusban fizetendő kamat és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban nyilván kell tartani: Kamatláb vétel miatti kötelezettség (kötési (határidős) értéken): k 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt b.) A bank értesítése alapján az kamat-különbözet felvétele a 0 -ás számlaosztályban (a bank által közölt, de pénzügyileg nem rendezett kamat-különbözet): A kamat-nyereség nyilvántartásba vétele: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet Az kamat-veszteség nyilvántartásba vétele: T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla c.) A kamat-különbözet elszámolása, ha az nyereség: T 384 Elszámolási betétszámla k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok d.) A kamat-különbözet elszámolása, ha az veszteség: T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok 384 Elszámolási betétszámla e.) A kamat-különbözet nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: A kamat-nyereség kivezetése: T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla A kamat-veszteség kivezetése: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet f.) Az ügylet lezárását követően a jövőbeni kötelezettség nyilvántartásának megszüntetése: T 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt Határidős kamatláb megállapodás eladása Határidős kamatláb megállapodás eladásával kamatláb csökkenés ellen lehet védekezni. Abban az esetben, ha az ügylet lezárásának napján megállapított referencia

5 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1545 (spot) kamatláb alacsonyabb, mint a határidős kamatláb, akkor a különbözet a határidős kamatláb megállapodás eladójának kifizetésre kerül. Ellenkező esetben az eladó fizeti meg a különbözetet a határidős kamatláb vevőjének. a.) A kamatláb vételére kötött határidős ügyleteket, mint jövőbeni követeléseket, kötési értéken (a kötési kamatláb szerint a kamatfizetési periódusban fizetendő kamat és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban nyilván kell tartani: Kamatláb vétel miatti követelés (kötési (határidős) értéken): T 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt b.) A bank értesítése alapján a kamat-különbözet felvétele a 0 -ás számlaosztályban (a bank által közölt, de pénzügyileg nem rendezett kamat-különbözet): A kamat-nyereség nyilvántartásba vétele: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet A kamat-veszteség nyilvántartásba vétele: T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla c.) A kamat-különbözet elszámolása, ha az nyereség: T 384 Elszámolási betétszámla k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok d.) A kamat-különbözet elszámolása, ha az veszteség: T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok k 384 Elszámolási betétszámla e.) A kamat-különbözet nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: A kamat-nyereség kivezetése: T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla A kamat-veszteség kivezetése: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet f.) Az ügylet lezárását követően a jövőbeni követelés nyilvántartásának megszüntetése: A jövőbeni követelés kivezetése: k 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt Árufedezeti ügyletek Az árufedezeti ügyletek elszámolása a MÁV Zrt.-nél csak nettó módon (a záráskori piaci ár és a határidős (kötési) ár közötti különbözet pénzügyi rendezése) történhet, bruttó elszámolás nem alkalmazható. a.) Az áru (a MÁV zrt.-nél főleg valamilyen a gázolaj árváltozásával jól korreláló jegyzés) eladására illetve vételére kötött határidős ügyleteket, mint jövőbeni követeléseket, illetve mint jövőbeni kötelezettségeket a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban nyilván kell tartani: Áru határidőre történő eladása esetén (határidős eladási áron) T 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt k 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt (spot eladási áron) Áru határidőre történő vétele esetén (határidős vételi áron) k 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt T 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt (spot vételi áron) b.) A bank értesítése alapján a nyereség illetve veszteség felvétele a 0 -ás számlaosztályban (a bank által közölt, de pénzügyileg nem rendezett nyerség vagy veszteség): Az nyereség nyilvántartásba vétele T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,15 Határidős ügyletek eredmény-különbözet Az veszteség nyilvántartásba vétele: T 088,15 Határidős ügyletek eredmény-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla c.) Az ügylet lezárásával a nyereség elszámolása (bankkivonat alapján) k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége

6 1546 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám d,) Az ügylet lezárásával a veszteség elszámolása (bankkivonat alapján) T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége e.) A realizálódott eredménykülönbözet nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: A nyereség kivezetése: T 088,15 Határidős ügyletek eredmény-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla A veszteség kivezetése: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,15 Határidős ügyletek eredmény-különbözet f.) Az ügylet lezárását követően a jövőbeni követelés és a jövőbeni kötelezettség nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: A jövőbeni követelés kivezetése k 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt A jövőbeni kötelezettség kivezetése T 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt Opciós ügyletek Az opció olyan szerződés, amely a vevőjének jogot biztosít, míg eladója kötelezetté válik, hogy a szerződésben foglalt terméket eladja/megveszi. Vételi és eladási opció: lehetőség valamely termék jövőbeli megvásárlására, illetve eladására egy előre rögzített árfolyamon. Vételi opciós ügylet keretében a kötelezett valamely árura, pénzügyi instrumentumra másnak opciós díj fejében vételi jogot enged, a jogosult a vételi jog tárgyát egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. Eladási opciós ügylet keretében a kötelezettnek, aki a jogosulttal szemben valamely árura, pénzügyi instrumentumra vételi kötelezettséget vállal, a jogosult az eladási jog tárgyát egyoldalúan eladhatja. Az opciós ügyletre vonatkozó megállapodás tartalmazza a terméket, a kötési árat, az opciós díjat és az opció gyakorlásának időtartamát vagy időpontját devizaopciós ügyletek Devizavételi opcióra (call) vonatkozó ügyletek A MÁV Zrt. a vételi (call) opció vevője a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség nyilvántartásba vétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban: Devizavétel miatti követelés (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizavétel miatti kötelezettség (kötési (határidős) árfolyamon): k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor: k Pénzeszközök c.) A fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a MÁV zrt. lehívja devizavételi opcióját, az ügylet lezárásakor a számviteli elszámolás a következő: nettó elszámolás esetén (biztosan árfolyamnyereség keletkezik): A bankkivonat alapján a befolyt árfolyamnyereség elszámolása k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége bruttó elszámolás esetén (ebben az esetben eredmény nem keletkezik): A jóváírás elszámolása a forintban megfizetett összeg alapján számított árfolyamon (kötési árfolyamon) történik. T 386 Deviza betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla A terhelés elszámolása szintén a kötési árfolyamon történik: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 384 Elszámolási betétszámla e.) Az ügylet lezárását követően a függő követelés és a függő kötelezettség megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban:

7 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1547 A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: A MÁV Zrt. a vételi (call) opció eladója a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség nyilvántartásba vétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban: Devizaeladás miatti követelés (kötési (határidős) árfolyamon) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizaeladás miatti kötelezettség (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: c.) A kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben az ügylet másik szereplője lehívja devizavételi opcióját, a MÁV zrt.-nek devizaeladási kötelezettsége keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: nettó elszámolás esetén (biztosan árfolyamveszteség keletkezik): A bankkivonat alapján a kifizetett árfolyamveszteség elszámolása T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége bruttó elszámolás esetén: A jóváírás elszámolása a kötési árfolyamon történik (bankkivonat alapján): T 384 Elszámolási betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 386 Deviza betétszámla Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az nyereség: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az veszteség: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla e.) Az ügylet lezárását követően a függő követelés és a függő kötelezettség megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: k 092 Nyilvántartási ellenszáma forrás A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Devizaeladási opcióra (put)vonatkozó ügyletek A MÁV Zrt. az eladási (put) opció vevője a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség nyilvántartásba vétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban: Devizaeladás miatti követelés (kötési (határidős) árfolyamon) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizaeladás miatti kötelezettség (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor: k Pénzeszközök A terhelés elszámolása a deviza betétszámla könyv szerinti árfolyamán (súlyozott átlagárfolyamon) történik.

8 1548 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám c.) A fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a MÁV zrt. lehívja devizaeladási opcióját, az ügylet lezárásakor a számviteli elszámolás a következő: nettó elszámolás esetén (biztosan árfolyamnyereség keletkezik): A bankkivonat alapján a befolyt árfolyamnyereség elszámolása k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége bruttó elszámolás esetén: A jóváírás elszámolása a kötési árfolyamon történik (bankkivonat alapján): T 384 Elszámolási betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla A terhelés elszámolása a deviza betétszámla könyv szerinti árfolyamán (súlyozott átlagárfolyamon) történik: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 386 Deviza betétszámla Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az nyereség: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az veszteség: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla e.) Az ügylet lezárását követően a függő követelés és a függő kötelezettség megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: k 092 Nyilvántartási ellenszáma forrás A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: A MÁV Zrt. az eladási (put) opció eladója a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség nyilvántartásba vétele a banki visszaigazolás alapján a 0-s számlaosztályban: Devizavétel miatti követelés (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizavétel miatti kötelezettség (kötési (határidős) árfolyamon): k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: c.)a kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben az ügylet másik szereplője lehívja devizaeladási opcióját, a MÁV zrt.-nek devizavételi kötelezettsége keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: nettó elszámolás esetén (biztosan árfolyamveszteség keletkezik): A bankkivonat alapján a kifizetett árfolyamveszteség elszámolása T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége bruttó elszámolás esetén (ebben az esetben eredmény nem keletkezik): A jóváírás elszámolása a forintban megfizetett összeg alapján számított árfolyamon (kötési árfolyamon) történik. T 386 Deviza betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla A terhelés elszámolása szintén kötési árfolyamon történik. T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 384 Elszámolási betétszámla e.) Az ügylet lezárását követően a függő követelés, illetve a függő kötelezettség megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban:

9 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1549 A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Deviza-collar ügyletek A deviza-collar ügyletek lehetnek devizavételi collar ügyletek és devizaeladási collar ügyletek Devizavételi collar ügyletek A megkötött devizavételi collar ügyletek esetében a MÁV Zrt. egyidejűleg egy devizavételi joggal (opció) ill. egy devizavételi kötelezettséggel rendelkezik, egy szerződésben rögzített árfolyamsávon kívül. Az árfolyamsáv felső értéke jelöli azt az árfolyamot, amely felett lévő piaci árnál a MÁV Zrt.-nek joga van lehívni devizavételi opcióját. Az árfolyamsáv alsó értéke jelöli azt az árfolyamot, amely alatt az ügylet másik szereplőjének joga van lehívni devizaeladási opcióját, így a MÁV Zrt.-nek devizavételi kötelezettsége keletkezik. Amennyiben a devizaárfolyam a rögzített árfolyamsávok között mozog, egyik fél oldaláról sem történik opció lehívás. a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban (az óvatosság elve miatt a függő kötelezettséget az árfolyamsáv felső értékének megfelelően kell állományba venni): Devizavétel miatti követelés (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizavétel miatti kötelezettség (kötési (határidős) árfolyamon): k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett és kapott opciós díj elszámolása a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira, illetve a pénzügyi műveletek egyéb bevételeire az átutaláskor: Fizetett opciós díj: k Pénzeszközök Kapott opciós díj: c.)a fizetett, illetve a kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a MÁV zrt. lehívja devizavételi opcióját, az ügylet lezárásával nyereség keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: A bank visszaigazolása alapján az árfolyamnyereség elszámolása a 0 -ás számlaosztályban: k 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet Bankkivonat alapján a befolyt árfolyamnyereség elszámolása: T Pénzeszközök k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége: Az árfolyamnyereség nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: T 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet A függő követelés, illetve függő kötelezettség kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben az ügylet másik szereplője hívja le devizaeladási opcióját, a MÁV zrt.-nek devizavételi kötelezettsége és vesztesége keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: A bank visszaigazolása alapján az árfolyamveszteség

10 1550 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám T 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet Bankkivonat alapján a kifizetett árfolyamveszteség elszámolása: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége Az árfolyamveszteség nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: k 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet A függő követelés, illetve függő kötelezettség kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: f.) Amennyiben a devizavételi opció egyik fél részéről sem kerül lehívásra, az ügylet zárásakor a függő követelés/kötelezettséget szintén meg kell szüntetni: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Devizaeladási collar ügyletek A megkötött devizaeladási collar ügyletek esetében a MÁV Zrt. egyidejűleg egy devizaeladási joggal (opció) ill. egy devizaeladási kötelezettséggel rendelkezik, egy szerződésben rögzített árfolyamsávon kívül. Az árfolyamsáv alsó értéke jelöli azt az árfolyamot, amely alatt lévő piaci árnál a MÁV Zrt.-nek joga van lehívni devizaeladási opcióját. Az árfolyamsáv felső értéke jelöli azt az árfolyamot, amely felett az opciós ügylet másik szereplőjének van joga lehívni devizavételi opcióját, így a MÁV Zrt.-nek devizaeladási kötelezettsége keletkezik. Amennyiben a devizaárfolyam a rögzített árfolyamsávok között mozog, egyik fél oldaláról sem történik opció lehívás. a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban (az óvatosság elve miatt a függő követelést az árfolyamsáv alsó értékének megfelelően kell állományba venni): Devizaeladás miatti követelés (kötési (határidős) árfolyamon) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizaeladás miatti kötelezettség (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett és kapott opciós díj elszámolása a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira, illetve a pénzügyi műveletek egyéb bevételeire az átutaláskor Fizetett opciós díj: k Pénzeszközök Kapott opciós díj: c.)a fizetett, illetve a kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a MÁV zrt. lehívja devizaeladási opcióját, az ügylet lezárásával nyereség keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: A bank visszaigazolása alapján az árfolyamnyereség elszámolása: k 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet

11 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1551 Bankkivonat alapján a befolyt árfolyamnyereség elszámolása: T Pénzeszközök k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége Az árfolyamnyereség nyilvántartásának megszüntetése a 0 -s számlaosztályban: T 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet A függő követelés, illetve függő kötelezettség kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben az ügylet másik szereplője hívja le devizavételi opcióját, a MÁV zrt.-nek devizaeladási kötelezettsége és vesztesége keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: A bank visszaigazolása alapján az árfolyamveszteség elszámolása: T 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet Bankkivonat alapján a kifizetett árfolyamveszteség elszámolása: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége Az árfolyamveszteség nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: k 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet A függő követelés, illetve függő kötelezettség kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: f.) Amennyiben a deviza eladási opció egyik fél részéről sem kerül lehívásra, az ügylet zárásakor a nyilvántartási számlákat meg kell szüntetni: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: kamatopciós ügyletek Kamat cap opció vétele Védelmet biztosít a változó kamatozású hitel kamatterhének növekedése ellen a kamatláb emelkedése esetén, oly módon, hogy a MÁV Zrt.-nek (jellemzően a kamatperiódus végén) kifizetésre kerül a piaci kamatláb (referencia kamatláb) szerint fizetendő összeg, valamint a cap kamatláb (kötési kamatláb) szerint fizetendő összeg különbsége. a.) kamat cap vételi ügylet esetében a kötési értéket (a kötési kamatláb(ak) szerint a kamatfizetési periódus(ok)ban fizetendő kamat(ok) és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban, a függő kötelezettségek között kell kimutatni: k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor:

12 1552 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám c.) A fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a referencia kamatláb a cap (kötési) kamatláb fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatbevétele keletkezik: A bank visszaigazolása alapján, a kamatbevétel (kamatkülönbözet) k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt kamat (kamatkülönbözet) elszámolása k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg kivezetése a függő kötelezettségek közül: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb nem emelkedik a cap (kötési) kamatláb fölé, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget a függő kötelezettségek közül szintén ki kell vezetni: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Kamat cap opció eladása Opciós díj fejében korlátozza a MÁV Zrt. számára a maximálisan járó kamatot, oly módon, hogy amennyiben a referencia (piaci) kamatláb a cap (kötési) kamatláb fölé emelkedik, a kamatperiódus végén a MÁV Zrt. kifizeti a banknak a különbségnek megfelelő összeget. a.) kamat cap eladási ügylet esetében a kötési értéket (a kötési kamatláb(ak) szerint a kamatfizetési periódus(ok)ban járó kamat(ok) és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban, a függő követelések között kell kimutatni: T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt k 091 Nyilvántartási ellenszámla - eszköz b.) A kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: c.) A kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a referencia kamatláb a cap (kötési) kamatláb fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatfizetési kötelezettsége keletkezik: A bank visszaigazolása alapján, a kamatráfordítás (kamatkülönbözet) T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett kamat (kamatkülönbözet) elszámolása T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok A pénzügyileg rendezett kamatráfordítás (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg kivezetése a függő követelések közül: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb nem emelkedik a cap (kötési) kamatláb fölé, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget a függő követelések közül szintén ki kell vezetni:

13 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1553 A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Kamat floor opció vétele Védelmet biztosít a változó kamatozású betét kamatbevételének csökkenése ellen a kamatláb csökkenése esetén, oly módon, hogy a kamatperiódus végén a MÁV Zrt.-nek kifizetésre kerül a floor kamatláb (kötési kamatláb) szerint járó összeg, valamint a piaci kamatláb (referencia kamatláb) szerint járó összeg különbsége. a.) kamat floor vételi ügylet esetében a kötési értéket (a kötési kamatláb(ak) szerint a kamatfizetési periódus(ok)ban járó kamat(ok) és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban, a függő követelések között kell kimutatni: T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor: c.)a fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a referencia kamatláb a floor (kötési) kamatláb alá csökken, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatbevétele keletkezik: A bank visszaigazolása alapján, a kamatbevétel (kamatkülönbözet) k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt kamat (kamatkülönbözet) elszámolása k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg kivezetése a függő követelések közül: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb nem csökken a floor (kötési) kamatláb alá, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget a függő követelések közül szintén ki kell vezetni: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Kamat floor opció eladása Biztosítja a minimális kamatfizetést oly módon, hogy amennyiben a referencia (piaci) kamatláb alacsonyabb, mint a floor (kötési) kamatláb, a kamatperiódus végén a MÁV Zrt. kifizeti a különbségnek megfelelő összeget a banknak. a.) kamat floor eladási ügylet esetében a kötési értéket (a kötési kamatláb(ak) szerint a kamatfizetési periódus(ok)ban fizetendő kamat(ok) és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban, a függő kötelezettségek között kell kimutatni: T 092 Nyilvántartási ellenszáma forrás k 088, 22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: T Pénzeszközök c.) A kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a referencia kamatláb a floor (kötési) kamatláb alá csökken, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatfizetési kötelezettsége keletkezik (a különbségnek megfelelő összegig):

14 1554 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám A bank visszaigazolása alapján, a kamatráfordítás (kamatkülönbözet) T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett kamat (kamatkülönbözet) elszámolása T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg kivezetése a függő kötelezettségek közül: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb nem csökken a floor (kötési) kamatláb alá, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget a függő kötelezettségek közül szintén ki kell vezetni: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Kamat collar Az ügylet egy kamat cap opció és egy kamat floor opció kombinációja. Két fajtája van : kamat cap vétel kamat floor eladás, valamint kamat cap eladás kamat floor vétel kombinációk Kamat cap vétel kamat floor eladás Ez a típusú kamat collar ügylet hitelfelvétel esetén egyszerre biztosítja a minimálisan és maximálisan fizetendő kamatot, oly módon, hogy segítségével kialakul egy kamatlábsáv. Ha a referencia (piaci) kamatláb magasabb, mint a kamatlábsáv felső határa (cap kamatláb), akkor a kamat cap vételi ügyletnek köszönhetően a MÁV Zrt. számára kifizetésre kerül a referencia (piaci) kamatláb és a kamatlábsáv felső határa közötti különbségnek megfelelő összeg. Ha viszont a referencia (piaci) kamatláb alacsonyabb, mint a kamatlábsáv alsó határa (floor kamatláb), akkor a kamat floor eladási ügylet értelmében a MÁV Zrt. kifizeti a banknak a kamatlábsáv alsó határa és a referencia (piaci) kamatláb különbségének megfelelő összeget. Az ügylet számviteli elszámolása a következő: a.) A függő kötelezettség felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban a kamatlábsáv felső értékének (cap kamatláb) megfelelően (kamatfizetési periódusban fizetendő kamat és a periódusok számának szorzata): k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett és kapott opciós díj elszámolása a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira, illetve a pénzügyi műveletek bevételeire az átutaláskor: Fizetett opciós díj Kapott opciós díj c.)a fizetett, illetve a kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a referencia kamatláb a cap kamatláb (kamatlábsáv felső határa) fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatbevétele keletkezik (a kamatkülönbségnek megfelelő öszszegig): A bank visszaigazolása alapján, a kamatbevétel (kamatkülönbözet) k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt kamat (kamatkülönbözet) elszámolása k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0-s számlaosztályból: T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet

15 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1555 A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg (cap kamatlábat figyelembe véve) kivezetése a függő kötelezettségek közül: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb a floor kamatláb (kamatlábsáv alsó határa) alá csökken, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatfizetési kötelezettsége keletkezik (a kamatkülönbségnek megfelelő összegig) : A bank visszaigazolása alapján, a kamatráfordítás (kamatkülönbözet) T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett kamat (kamatkülönbözet) elszámolása T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg (cap kamatlábat figyelembe véve) kivezetése a függő kötelezettségek közül: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: f.) Amennyiben a referencia kamatláb a kamatlábsáv alsó (floor) és felső (cap) értéke között marad, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget (cap kamatlábat figyelembe véve) a függő kötelezettségek közül szintén ki kell vezetni: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Kamat cap eladás kamat floor vétel Ez a típusú kamat collar ügylet betételhelyezés esetén egyszerre biztosítja a minimálisan járó kamatot és korlátozza a maximálisan járó kamatot, oly módon, hogy segítségével kialakul egy kamatlábsáv. Ha a referencia (piaci) kamatláb magasabb, mint a kamatlábsáv felső határa (cap kamatláb) akkor a cap eladási ügylet értelmében a MÁV Zrt. kifizeti a banknak a referencia kamatláb és a kamatlábsáv felső határa (cap kamatláb) közötti különbségnek megfelelő összeget. Ha viszont a referencia kamatláb alacsonyabb, mint a kamatlábsáv alsó határa (floor kamatláb), akkor a kamat floor vételi ügyletnek köszönhetően a MÁV Zrt.-nek kifizetésre kerül a floor kamatláb és a referencia kamatláb közötti különbségnek megfelelő összeg. Az ügylet számviteli elszámolása a következő: a.) A függő követelés felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban a kamatlábsáv alsó értékének (floor kamatláb) megfelelően (kamatfizetési periódusban járó kamat és a periódusok számának szorzata): T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt b.) A fizetett és kapott opciós díj elszámolása a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira, illetve a pénzügyi műveletek egyéb bevételeire az átutaláskor: Fizetett opciós díj: Kapott opciós díj: c.) A fizetett, illetve a kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj

16 1556 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a referencia kamatláb a cap kamatláb (kamatlábsáv felső határa) fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatfizetési kötelezettsége keletkezik (a kamatkülönbségnek megfelelő összegig): A bank visszaigazolása alapján, a kamatráfordítás (kamatkülönbözet) T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett kamat (kamatkülönbözet) elszámolása T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok A pénzügyileg rendezett kamatráfordítás (kamatkülönbözet) kivezetése a 0-s számlaosztályból: k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg (floor kamatlábat figyelembe véve) kivezetése a függő követelések közül: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb a floor kamatláb (kamatlábsáv alsó határa) alá csökken, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatbevétele keletkezik (a kamatkülönbségnek megfelelő öszszegig): A bank visszaigazolása alapján, a kamatbevétel (kamatkülönbözet) k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt kamat (kamatkülönbözet) elszámolása k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg (floor kamatlábat figyelembe véve) kivezetése a függő követelések közül: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: f.) Amennyiben a referencia kamatláb a kamatlábsáv alsó (floor) és felső (cap) értéke között marad, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget (floor kamatlábat figyelembe véve) a függő követelések közül szintén ki kell vezetni: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Áruopciós ügyletek Az árufedezeti célú opciós ügyleteknek a következő típusait különböztetjük meg: a vételi ügyletet, az eladási ügyletet, valamint a collar ügyletet A MÁV Zrt. a vételi opció vevője (vételi jog) Védelmet nyújt az áru árának nagymértékű emelkedése ellen, oly módon, hogy opciós díj fejében amennyiben a piaci ár magasabb, mint a kötési ár, a különbség összege kifizetésre kerül a MÁV Zrt. számára. a.) A kötési érték (mennyiség és kötési ár szorzata) felvétele függő kötelezettségként, illetve a spot érték (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő követelésként a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban:

17 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1557 k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor: c.) A fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a piaci ár a kötési ár fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek bevétele keletkezik: A bank visszaigazolása alapján a bevétel (a két ár különbsége) k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt nyereség elszámolása: k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége A pénzügyileg rendezett bevétel (különbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő kötelezettségek, illetve a függő követelések kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a piaci ár nem emelkedik a kötési ár fölé, a függő kötelezettséget, illetve a függő követelést a 0 -ás számlaosztályból szintén ki kell vezetni: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: A MÁV Zrt. a vételi opció eladója (eladási kötelezettség) Opciós díj fejében korlátozza az áru értékesítéséből származó bevételének maximumát a MÁV Zrt. számára, oly módon, hogy amennyiben a piaci ár meghaladja a kötési árat, a MÁV Zrt. kifizeti a különbözetet a másik félnek. a.) A kötési érték (mennyiség és kötési ár szorzata) felvétele függő követelésként, illetve a spot érték (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő kötelezettségként a banki visszaigazolás alapján a 0 - ás számlaosztályban: T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: c.) A kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a piaci ár a kötési ár fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek fizetési kötelezettsége keletkezik: A bank visszaigazolása alapján a ráfordítás (a két ár különbsége) T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett összeg elszámolása: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége A pénzügyileg rendezett ráfordítás kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő követelések, illetve a függő kötelezettségek kivezetése a 0 -ás számlaosztályból:

18 1558 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a piaci ár nem emelkedik a kötési ár fölé, a függő követelést, illetve a függő kötelezettséget a 0 -ás számlaosztályból szintén ki kell vezetni: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: A MÁV Zrt. az eladási opció vevője (eladási jog) Biztosítja a MÁV Zrt. számára az értékesítés bevételének minimumát, oly módon, hogy opciós díj fejében amennyiben a piaci ár a kötési ár alá csökken, a MÁV Zrt. számára kifizetésre kerül a különbözet. a.) A kötési érték (mennyiség és kötési ár szorzata) felvétele függő követelésként, illetve a spot érték (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő kötelezettségként a banki visszaigazolás alapján a 0 - ás számlaosztályban: T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor: c.) A fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a piaci ár a kötési ár alá csökken, a MÁV zrt.-nek bevétele keletkezik: A bank visszaigazolása alapján a bevétel (a két ár különbsége) k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt nyereség elszámolása: k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége A pénzügyileg rendezett bevétel (különbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő követelések, illetve a függő kötelezettségek kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a piaci ár nem csökken a kötési ár alá, a függő követelést, illetve a függő kötelezettséget a 0 -ás számlaosztályból szintén ki kell vezetni: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: A MÁV Zrt. az eladási opció eladója (eladási kötelezettség) Opciós díj fejében meghatározza a MÁV Zrt. számára az áru minimális beszerzési árát, oly módon, hogy amennyiben a piaci ár a kötési ár alá csökken, a MÁV Zrt. kifizeti a különbözetet a másik félnek. a.) A kötési érték (mennyiség és kötési ár szorzata) felvétele függő kötelezettségként, illetve a spot érték

19 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1559 (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő követelésként a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban: k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt b.) A kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: c.) A kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a piaci ár a kötési ár alá csökken, a MÁV zrt.-nek fizetési kötelezettsége keletkezik: A bank visszaigazolása alapján a ráfordítás (a két ár különbsége) T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett összeg elszámolása: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége A pénzügyileg rendezett ráfordítás kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő követelések, illetve a függő kötelezettségek kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a piaci ár nem csökken a kötési ár alá, a függő kötelezettséget, illetve a függő követelést a 0 -ás számlaosztályból szintén ki kell vezetni: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Árufedezeti collar ügylet Egy eladási ügylet és egy vételi ügylet kombinációja. Két fajtája van: vételi collar ügylet (vételi opció vétel eladási opció eladás), valamint eladási collar ügylet (vételi opció eladás eladási opció vétel) Vételi collar ügylet Ez esetben meghatározásra kerül egy alsó és egy felső kötési ár. Amennyiben a piaci ár alacsonyabb, mint az alsó kötési ár, a MÁV Zrt. kifizeti a különbséget a banknak. Ha viszont a piaci ár magasabb, mint a felső kötési ár, akkor a MÁV Zrt. számára kerül kifizetésre a különbözet összege. Amennyiben a piaci ár a két kötési ár között van, egyik félnek sem keletkezik fizetési kötelezettsége. Az ügylet számviteli elszámolása az alapügyleteknek (vételi opció vétel, eladási opció eladás) megfelelően történik: a.) A kötési érték (a felső kötési ár és a mennyiség szorzata) felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban a függő kötelezettségek között, illetve a spot érték (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő követelésként: k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt b.) A fizetett és kapott opciós díj elszámolása a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira, illetve a pénzügyi műveletek egyéb bevételeire az átutaláskor: Fizetett opciós díj: Kapott opciós díj: c.) A fizetett, illetve a kapott opciós díj időbeli elhatárolása:

20 1560 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a piaci ár alacsonyabb, mint az alsó kötési ár, a MÁV zrt.-nek fizetési kötelezettsége keletkezik (a különbség összege): A bank visszaigazolása alapján a ráfordítás (a két ár különbsége) T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett összeg elszámolása: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége A pénzügyileg rendezett ráfordítás kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő követelések, illetve a függő kötelezettségek kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a piaci ár magasabb, mint a felső kötési ár, a MÁV zrt.-nek bevétele keletkezik (a két ár közötti különbözet): A bank visszaigazolása alapján a bevétel (a két ár különbsége) k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt nyereség elszámolása: k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége A pénzügyileg rendezett bevétel (különbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő követelések, illetve a függő kötelezettségek kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: f.) Amennyiben a piaci ár az alsó és felső kötési ár között marad, a függő kötelezettséget szintén ki kell vezetni. (a felső kötési árat figyelembe véve): A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Eladási collar ügylet Ez esetben meghatározásra kerül egy alsó és egy felső kötési ár. Amennyiben a piaci ár alacsonyabb, mint az alsó kötési ár, a MÁV Zrt.-nek kifizetésre kerül a különbözet. Ha viszont a piaci ár magasabb, mint a felső kötési ár, akkor a MÁV Zrt. fizeti ki a különbségnek megfelelő összeget a banknak. Amennyiben a piaci ár a két kötési ár között van, egyik félnek sem keletkezik fizetési kötelezettsége. Az ügylet számviteli elszámolása az alapügyleteknek (vételi opció eladás, eladási opció vétel) megfelelően történik: a.) A kötési érték (az alsó kötési ár és a mennyiség szorzata) felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban a függő követelések között, illetve a spot érték (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő kötelezettségként:

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Pénzügyi instrumentumok számvitele Füredi-Fülöp Judit Irodalom Fülöp Juhászné Kántor

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam-opciós ügylet (más néven devizaopció) keretében az opció jogosultja (vásárlója) Opciós Díj

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

Kockázatkezelés Származékos ügyletek számvitele Fedezeti elszámolás A derivatívák közzétételei. Miskolci Egyetem 2014. április 3.

Kockázatkezelés Származékos ügyletek számvitele Fedezeti elszámolás A derivatívák közzétételei. Miskolci Egyetem 2014. április 3. Kockázatkezelés Származékos ügyletek számvitele Fedezeti elszámolás A derivatívák közzétételei Miskolci Egyetem 2014. április 3. Tartalomjegyzék Kockázatkezelés Származékos ügyletek számvitele Származékos

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Treasury Termékismertető

Commerzbank Zrt. Treasury Termékismertető Commerzbank Zrt. Treasury Termékismertető Tisztelt Partnerünk! Örömmel nyújtjuk át Önnek a Commerzbank Zrt. Tresury-jének kínalatában elérhető pénzpiaci és derivatív termékeket bemutató Treasury Termékismertetőt.

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Ratku Zsófia: A származékos ügyletek könyvvizsgálata

Ratku Zsófia: A származékos ügyletek könyvvizsgálata Ratku Zsófia: A származékos ügyletek könyvvizsgálata 2008 októbere óta jelentően megváltoztak a világgazdaság és a pénzügyi közvetítőrendszer működési feltételei. A kirobbant gazdasági és pénzügyi válság

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS 2012. december 31. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Konszolidált éves beszámoló

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

Az előadás felépítése

Az előadás felépítése A bankok piaci kockázatkezelése Az élet a kockázatok kezeléséről, nem kiküszöböléséről szól. W. Wriston, egykori Citicorp elnök Holmár Krisztina Ph.D. II. évfolyam 2008. november 24. Az előadás felépítése

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről 1

2000. évi C. törvény a számvitelről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............................................

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások

Pénzügyi kimutatások OTP Bank Éves Jelentés 2014 Pénzügyi kimutatások 72 OTP Bank Éves Jelentés 2014 73 Pénzügyi helyzet kimutatása (konszolidált, IFRS szerint, 2014. december 31-én, millió forintban) Jegyzet Pénztárak, betétszámlák,

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 9. szám 128. évfolyam 2013. március 22. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 18/2013. (III. 22. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás:

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről ~ Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről @ l'mj Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

Cél szerinti besorolása: Szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység. Bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Törvényszék: 7.Pk.60.479/2012/3-I.

Cél szerinti besorolása: Szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység. Bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Törvényszék: 7.Pk.60.479/2012/3-I. I. A Magyar Rendvédelmi Kar bemutatása A szervezet megnevezése: Magyar Rendvédelmi Kar Rövidített elnevezése: MRK Adószáma: 18397657-1-42 Bankszámla száma: 11784009-20602886 OTP Bank Székhelye: 1145 Budapest,

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1.

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számviteli politika Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Számviteli politika célja A számviteli politika kialakításának

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ A termék leírása A Határidős árfolyam-megállapodás (vagy más néven határidős ügylet, vagy forward ügylet) olyan deviza

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900. ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Cg.: 20-02-050052 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

1. melléklet. Pénzügyi beszámoló, számviteli politika

1. melléklet. Pénzügyi beszámoló, számviteli politika 1. melléklet Pénzügyi beszámoló, számviteli politika Számviteli politika Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2009 Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2010 Az OTP Jelzálogbank

Részletesebben