magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság"

Átírás

1 25. szám 127. évfolyam október 26. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 11/2012. (X. 26. MÁV Ért. 25.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a fedezeti ügyletek számviteli elszámolásának szabályozásáról Meghívó Felügyeleti igazolvány érvénytelenítése /2012. (X. 26. MÁV Ért. 25.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás: az első kiszerelési készletek kezelése Utasítások 11/2012. (X. 26. MÁV ÉRT. 25.) GÁVIGH számú GAzdAsÁGI ÁLTALÁnOs VEzÉRIGAzGATó- HELyETTEsI UTAsíTÁs A fedezeti ügyletek számviteli ELszÁMOLÁsÁnAk szabályozásáról. 1. Az UTAsíTÁs CÉLJA A MÁV Zrt. Kockázatkezelési és kontroll szervezete által kötött fedezeti ügyletek számviteli elszámolásának szabályozása. A fedezeti ügyletek kötésével kapcsolatos szabályokat a MÁV Zrt. részére az alábbi utasítások tartalmazzák: 43/2010. (MÁV. Ért. 23.) Pénzügyi irányítás - elnökvezérigazgatói utasítás A MÁV Zrt. árfolyam-fedezeti politikájáról 44/2010. (MÁV. Ért. 23.) Pénzügyi irányítás - elnökvezérigazgatói utasítás A MÁV Zrt. árufedezeti politikájáról 45/2010. (MÁV. Ért. 23.) Pénzügyi irányítás - elnökvezérigazgatói utasítás A MÁV Zrt. Kamatfedezeti politikájáról 2. HATÁLy És felelősség MEGHATÁROzÁsA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya a MÁV Zrt. Számviteli Szervezetre és annak elszámolást végző munkavállalóira, valamint a Kockázatkezelési és kontroll szervezetre és annak munkavállalóira terjed ki Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért, valamint alkalmazásáért és alkalmazásának betartásáért a Számviteli Szervezet vezetője felelős azzal, hogy a számviteli elszámoláshoz szükséges adatokat a fedezeti ügylet kötését követően a Kockázatkezelési és kontroll szervezet vezetője lehető legrövidebb időn belül köteles átadni. Amennyiben egy adott fedezeti ügylet (vagy ügyletek) vonatkozásában korábban már közölt (át-

2 1542 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám adott) adatokban változás következik be, akkor arról a Kockázatkezelési és kontroll szervezet vezetője haladéktalanul köteles a Számviteli Szervezet vezetőjét tájékoztatni. 3. fogalmak MEGHATÁROzÁsA A fedezeti ügylet olyan kockázatfedezeti céllal kötött határidős-, opciós-, swap- (csere), vagy azonnali ügylet, amelynek várható árfolyamnyeresége, illetve kamatbevétele egy másik ügyletből vagy ügyletek sorozatából (fedezett ügyletek, tételek) adódó nyitott pozíció, várható árfolyamveszteség, illetve kamatveszteség kockázatának fedezetére szolgál, vagy amelynek várható jövőbeni pénzáramlása, illetve az abban bekövetkező változások egy vagy több fedezett ügylet (tétel vagy tételek) jövőbeni pénzáramlásában bekövetkező változások kockázatának fedezetére szolgál. A fedezeti ügylet és a fedezett ügylet vagy ügyletek (tétel vagy tételek) eredménye nagyságrendileg azonos vagy megközelítőleg azonos, ellenkező előjelű, nagy valószínűséggel realizálódó, egymással szoros korrelációt mutató, egymást ellentételező nyereség és veszteség, vagy jövőbeni pénzáramlása, illetve az abban bekövetkező változások egymást ellentételező pénzkiadások és pénzbevételek. (Sztv. 3. (8) 10. pont) Az egyes fogalmak meghatározásai jelen utasítás 4. pontjában, az egyes ügyletek számviteli elszámolásának leírásánál találhatók. 4. Az UTAsíTÁs LEíRÁsA 4.1. Az elszámolás folyamata Az elszámolás alapját képezi a fedezeti ügyletek megkötéséről szóló megállapodás, illetve a tényleges teljesítésről szóló bankszámla kivonat és banki visszaigazolás. Az ügyletet kötő szervezet (Pénzügyi Igazgatóság Kockázatkezelés és kontroll szervezet) az ügylet megkötését követően a megállapodásokat a lehető legrövidebb időn belül ügyiratba helyezi és a MÁV Beszámolókészítés részére a könyvelés érdekében továbbítja. A megállapodáshoz kapcsolódó könyvelések végrehajtását igazoló dokumentumokat a MÁV Beszámolókészítés az ügyiratba helyezi, majd visszaküldi a Kockázatkezelés és kontroll szervezet részére. A pénzmozgással járó teljesítés alapbizonylata a bankszámlakivonat, melynek kezelésére vonatkozóan nincs eltérés a bankszámla kivonatokkal kapcsolatos elszámolásra vonatkozó általános szabályoktól. A fedezeti ügyletekhez kapcsolódó nyilvántartási számlák esetében is a számlák analitikáját és a számlákhoz kapcsolódó leltárakat a MÁV Zrt. 6/2010. sz. leltározási szabályzata, illetve a mindenkor hatályos éves zárlati utasítás alapján kell elkészíteni és a Beszámolókészítés részére megküldeni Évközi nyilvántartás Határidős ügyletek Határidős ügylet kötése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak egy adott termék meghatározott mennyiségének, előre meghatározott áron (árfolyamon), előre meghatározott későbbi időpontban, meghatározott helyen történő adásvételére. A határidős ügyletek elszámolását alapvetően meghatározza az, hogy az ügylet tárgya ténylegesen leszállításra, fizikailag átadásra kerül (leszállításos ügyletek), vagy csak pénzügyi elszámolás történik a kötési ár és a záráskori elszámoló ár különbözetében (elszámolási ügyletek) devizafedezeti ügyletek Deviza határidőre történő vétele esetén a.) A deviza vételére kötött határidős ügyleteket, mint jövőbeni követeléseket, illetve mint jövőbeni kötelezettségeket a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban nyilván kell tartani: Devizavétel miatti követelés (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) T 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt Devizavétel miatti kötelezettség (kötési (határidős) árfolyamon): k 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt b1.) A bankkivonatok alapján a deviza, ill. forintmozgások könyvelése Leszállításos, bruttó ügylet esetén: A jóváírás elszámolása a forintban megfizetett összeg alapján számított árfolyamon (kötési árfolyamon) történik: T 386 Deviza betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla A terhelés elszámolása a kötési árfolyamon történik. (Így ezen devizavételnél eredmény nem keletkezik.): T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 384 Elszámolási betétszámla

3 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1543 b2.) A pénzügyi intézmény (továbbiakban bank) értesítése alapján az árfolyam-különbözet felvétele a 0 -ás számlaosztályban (a bank által közölt, de pénzügyileg nem rendezett árfolyamkülönbözet): Elszámolási, nettó ügylet esetén: Az árfolyamnyereség nyilvántartásba vétele: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet Az árfolyamveszteség nyilvántartásba vétele: T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla c.) Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az nyereség: Elszámolási, nettó ügylet esetén: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti, könyvelési egységen belüli átvezetési számla k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége d.) Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az veszteség: Elszámolási, nettó ügylet esetén: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti, könyvelési egységen belüli átvezetési számla e.) Elszámolási, nettó ügylet esetén az árfolyam-különbözet nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: Elszámolási, nettó ügylet esetén: Az árfolyamnyereség kivezetése: T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla Az árfolyamveszteség kivezetése: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet f.) Az ügylet lezárását követően a jövőbeni követelés és jövőbeni kötelezettség nyilvántartásának megszüntetése: A jövőbeni követelés kivezetése: k 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt A jövőbeni kötelezettség kivezetése: T 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt Deviza határidőre történő eladása esetén a.) A deviza eladására kötött határidős ügyleteket, mint jövőbeni követeléseket, illetve mint jövőbeni kötelezettségeket a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban nyilván kell tartani: Devizaeladás miatti kötelezettség (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) k 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt Devizaeladás miatti követelés (kötési (határidős) árfolyamon): T 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt b1.) a bankkivonatok alapján a deviza ill. forintmozgások könyvelése Leszállításos, bruttó ügylet esetén: A terhelés elszámolása a deviza betétszámla könyv szerinti árfolyamán (súlyozott átlagárfolyamon) történik: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 386 Deviza betétszámla A jóváírás elszámolása a kötési árfolyamon történik: T 384 Elszámolási betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla b2.) A bank értesítése alapján az árfolyam-különbözet felvétele a 0 -ás számlaosztályban (a bank által közölt, de pénzügyileg nem rendezett árfolyamkülönbözet): Elszámolási, nettó ügylet esetén: Az árfolyamnyereség nyilvántartásba vétele: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet Az árfolyamveszteség nyilvántartásba vétele: T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla

4 1544 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám c.) Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az nyereség: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége d.) Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az veszteség: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla e.) Elszámolási, nettó ügylet esetén az árfolyam-különbözet nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: Elszámolási, nettó ügylet esetén: Az árfolyamnyereség kivezetése: T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla Az árfolyamveszteség kivezetése: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet f.) Az ügylet lezárását követően a jövőbeni követelés és jövőbeni kötelezettség nyilvántartásának megszüntetése: A jövőbeni követelés kivezetése: k 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt A jövőbeni kötelezettség kivezetése: T 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt kamatláb fedezeti ügyletek Határidős kamatláb megállapodás vásárlása Határidős kamatláb megállapodás vásárlásával kamatláb emelkedés ellen lehet védekezni. Abban az esetben, ha az ügylet lezárásának napján megállapított referencia (spot) kamatláb magasabb, mint a határidős kamatláb, akkor a különbözet a határidős kamatláb megállapodás vevőjének kifizetésre kerül. Ellenkező esetben a vevő fizeti meg a különbözetet a határidős kamatláb eladójának. a.) A kamatláb vételére kötött határidős ügyleteket, mint jövőbeni kötelezettségeket, kötési értéken (a kötési kamatláb szerint a kamatfizetési periódusban fizetendő kamat és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban nyilván kell tartani: Kamatláb vétel miatti kötelezettség (kötési (határidős) értéken): k 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt b.) A bank értesítése alapján az kamat-különbözet felvétele a 0 -ás számlaosztályban (a bank által közölt, de pénzügyileg nem rendezett kamat-különbözet): A kamat-nyereség nyilvántartásba vétele: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet Az kamat-veszteség nyilvántartásba vétele: T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla c.) A kamat-különbözet elszámolása, ha az nyereség: T 384 Elszámolási betétszámla k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok d.) A kamat-különbözet elszámolása, ha az veszteség: T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok 384 Elszámolási betétszámla e.) A kamat-különbözet nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: A kamat-nyereség kivezetése: T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla A kamat-veszteség kivezetése: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet f.) Az ügylet lezárását követően a jövőbeni kötelezettség nyilvántartásának megszüntetése: T 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt Határidős kamatláb megállapodás eladása Határidős kamatláb megállapodás eladásával kamatláb csökkenés ellen lehet védekezni. Abban az esetben, ha az ügylet lezárásának napján megállapított referencia

5 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1545 (spot) kamatláb alacsonyabb, mint a határidős kamatláb, akkor a különbözet a határidős kamatláb megállapodás eladójának kifizetésre kerül. Ellenkező esetben az eladó fizeti meg a különbözetet a határidős kamatláb vevőjének. a.) A kamatláb vételére kötött határidős ügyleteket, mint jövőbeni követeléseket, kötési értéken (a kötési kamatláb szerint a kamatfizetési periódusban fizetendő kamat és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban nyilván kell tartani: Kamatláb vétel miatti követelés (kötési (határidős) értéken): T 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt b.) A bank értesítése alapján a kamat-különbözet felvétele a 0 -ás számlaosztályban (a bank által közölt, de pénzügyileg nem rendezett kamat-különbözet): A kamat-nyereség nyilvántartásba vétele: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet A kamat-veszteség nyilvántartásba vétele: T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla c.) A kamat-különbözet elszámolása, ha az nyereség: T 384 Elszámolási betétszámla k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok d.) A kamat-különbözet elszámolása, ha az veszteség: T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok k 384 Elszámolási betétszámla e.) A kamat-különbözet nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: A kamat-nyereség kivezetése: T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla A kamat-veszteség kivezetése: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet f.) Az ügylet lezárását követően a jövőbeni követelés nyilvántartásának megszüntetése: A jövőbeni követelés kivezetése: k 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt Árufedezeti ügyletek Az árufedezeti ügyletek elszámolása a MÁV Zrt.-nél csak nettó módon (a záráskori piaci ár és a határidős (kötési) ár közötti különbözet pénzügyi rendezése) történhet, bruttó elszámolás nem alkalmazható. a.) Az áru (a MÁV zrt.-nél főleg valamilyen a gázolaj árváltozásával jól korreláló jegyzés) eladására illetve vételére kötött határidős ügyleteket, mint jövőbeni követeléseket, illetve mint jövőbeni kötelezettségeket a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban nyilván kell tartani: Áru határidőre történő eladása esetén (határidős eladási áron) T 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt k 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt (spot eladási áron) Áru határidőre történő vétele esetén (határidős vételi áron) k 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt T 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt (spot vételi áron) b.) A bank értesítése alapján a nyereség illetve veszteség felvétele a 0 -ás számlaosztályban (a bank által közölt, de pénzügyileg nem rendezett nyerség vagy veszteség): Az nyereség nyilvántartásba vétele T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,15 Határidős ügyletek eredmény-különbözet Az veszteség nyilvántartásba vétele: T 088,15 Határidős ügyletek eredmény-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla c.) Az ügylet lezárásával a nyereség elszámolása (bankkivonat alapján) k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége

6 1546 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám d,) Az ügylet lezárásával a veszteség elszámolása (bankkivonat alapján) T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége e.) A realizálódott eredménykülönbözet nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: A nyereség kivezetése: T 088,15 Határidős ügyletek eredmény-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla A veszteség kivezetése: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,15 Határidős ügyletek eredmény-különbözet f.) Az ügylet lezárását követően a jövőbeni követelés és a jövőbeni kötelezettség nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: A jövőbeni követelés kivezetése k 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt A jövőbeni kötelezettség kivezetése T 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt Opciós ügyletek Az opció olyan szerződés, amely a vevőjének jogot biztosít, míg eladója kötelezetté válik, hogy a szerződésben foglalt terméket eladja/megveszi. Vételi és eladási opció: lehetőség valamely termék jövőbeli megvásárlására, illetve eladására egy előre rögzített árfolyamon. Vételi opciós ügylet keretében a kötelezett valamely árura, pénzügyi instrumentumra másnak opciós díj fejében vételi jogot enged, a jogosult a vételi jog tárgyát egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. Eladási opciós ügylet keretében a kötelezettnek, aki a jogosulttal szemben valamely árura, pénzügyi instrumentumra vételi kötelezettséget vállal, a jogosult az eladási jog tárgyát egyoldalúan eladhatja. Az opciós ügyletre vonatkozó megállapodás tartalmazza a terméket, a kötési árat, az opciós díjat és az opció gyakorlásának időtartamát vagy időpontját devizaopciós ügyletek Devizavételi opcióra (call) vonatkozó ügyletek A MÁV Zrt. a vételi (call) opció vevője a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség nyilvántartásba vétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban: Devizavétel miatti követelés (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizavétel miatti kötelezettség (kötési (határidős) árfolyamon): k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor: k Pénzeszközök c.) A fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a MÁV zrt. lehívja devizavételi opcióját, az ügylet lezárásakor a számviteli elszámolás a következő: nettó elszámolás esetén (biztosan árfolyamnyereség keletkezik): A bankkivonat alapján a befolyt árfolyamnyereség elszámolása k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége bruttó elszámolás esetén (ebben az esetben eredmény nem keletkezik): A jóváírás elszámolása a forintban megfizetett összeg alapján számított árfolyamon (kötési árfolyamon) történik. T 386 Deviza betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla A terhelés elszámolása szintén a kötési árfolyamon történik: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 384 Elszámolási betétszámla e.) Az ügylet lezárását követően a függő követelés és a függő kötelezettség megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban:

7 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1547 A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: A MÁV Zrt. a vételi (call) opció eladója a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség nyilvántartásba vétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban: Devizaeladás miatti követelés (kötési (határidős) árfolyamon) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizaeladás miatti kötelezettség (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: c.) A kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben az ügylet másik szereplője lehívja devizavételi opcióját, a MÁV zrt.-nek devizaeladási kötelezettsége keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: nettó elszámolás esetén (biztosan árfolyamveszteség keletkezik): A bankkivonat alapján a kifizetett árfolyamveszteség elszámolása T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége bruttó elszámolás esetén: A jóváírás elszámolása a kötési árfolyamon történik (bankkivonat alapján): T 384 Elszámolási betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 386 Deviza betétszámla Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az nyereség: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az veszteség: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla e.) Az ügylet lezárását követően a függő követelés és a függő kötelezettség megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: k 092 Nyilvántartási ellenszáma forrás A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Devizaeladási opcióra (put)vonatkozó ügyletek A MÁV Zrt. az eladási (put) opció vevője a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség nyilvántartásba vétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban: Devizaeladás miatti követelés (kötési (határidős) árfolyamon) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizaeladás miatti kötelezettség (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor: k Pénzeszközök A terhelés elszámolása a deviza betétszámla könyv szerinti árfolyamán (súlyozott átlagárfolyamon) történik.

8 1548 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám c.) A fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a MÁV zrt. lehívja devizaeladási opcióját, az ügylet lezárásakor a számviteli elszámolás a következő: nettó elszámolás esetén (biztosan árfolyamnyereség keletkezik): A bankkivonat alapján a befolyt árfolyamnyereség elszámolása k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége bruttó elszámolás esetén: A jóváírás elszámolása a kötési árfolyamon történik (bankkivonat alapján): T 384 Elszámolási betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla A terhelés elszámolása a deviza betétszámla könyv szerinti árfolyamán (súlyozott átlagárfolyamon) történik: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 386 Deviza betétszámla Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az nyereség: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az veszteség: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla e.) Az ügylet lezárását követően a függő követelés és a függő kötelezettség megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: k 092 Nyilvántartási ellenszáma forrás A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: A MÁV Zrt. az eladási (put) opció eladója a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség nyilvántartásba vétele a banki visszaigazolás alapján a 0-s számlaosztályban: Devizavétel miatti követelés (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizavétel miatti kötelezettség (kötési (határidős) árfolyamon): k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: c.)a kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben az ügylet másik szereplője lehívja devizaeladási opcióját, a MÁV zrt.-nek devizavételi kötelezettsége keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: nettó elszámolás esetén (biztosan árfolyamveszteség keletkezik): A bankkivonat alapján a kifizetett árfolyamveszteség elszámolása T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége bruttó elszámolás esetén (ebben az esetben eredmény nem keletkezik): A jóváírás elszámolása a forintban megfizetett összeg alapján számított árfolyamon (kötési árfolyamon) történik. T 386 Deviza betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla A terhelés elszámolása szintén kötési árfolyamon történik. T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 384 Elszámolási betétszámla e.) Az ügylet lezárását követően a függő követelés, illetve a függő kötelezettség megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban:

9 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1549 A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Deviza-collar ügyletek A deviza-collar ügyletek lehetnek devizavételi collar ügyletek és devizaeladási collar ügyletek Devizavételi collar ügyletek A megkötött devizavételi collar ügyletek esetében a MÁV Zrt. egyidejűleg egy devizavételi joggal (opció) ill. egy devizavételi kötelezettséggel rendelkezik, egy szerződésben rögzített árfolyamsávon kívül. Az árfolyamsáv felső értéke jelöli azt az árfolyamot, amely felett lévő piaci árnál a MÁV Zrt.-nek joga van lehívni devizavételi opcióját. Az árfolyamsáv alsó értéke jelöli azt az árfolyamot, amely alatt az ügylet másik szereplőjének joga van lehívni devizaeladási opcióját, így a MÁV Zrt.-nek devizavételi kötelezettsége keletkezik. Amennyiben a devizaárfolyam a rögzített árfolyamsávok között mozog, egyik fél oldaláról sem történik opció lehívás. a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban (az óvatosság elve miatt a függő kötelezettséget az árfolyamsáv felső értékének megfelelően kell állományba venni): Devizavétel miatti követelés (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizavétel miatti kötelezettség (kötési (határidős) árfolyamon): k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett és kapott opciós díj elszámolása a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira, illetve a pénzügyi műveletek egyéb bevételeire az átutaláskor: Fizetett opciós díj: k Pénzeszközök Kapott opciós díj: c.)a fizetett, illetve a kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a MÁV zrt. lehívja devizavételi opcióját, az ügylet lezárásával nyereség keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: A bank visszaigazolása alapján az árfolyamnyereség elszámolása a 0 -ás számlaosztályban: k 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet Bankkivonat alapján a befolyt árfolyamnyereség elszámolása: T Pénzeszközök k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége: Az árfolyamnyereség nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: T 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet A függő követelés, illetve függő kötelezettség kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben az ügylet másik szereplője hívja le devizaeladási opcióját, a MÁV zrt.-nek devizavételi kötelezettsége és vesztesége keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: A bank visszaigazolása alapján az árfolyamveszteség

10 1550 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám T 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet Bankkivonat alapján a kifizetett árfolyamveszteség elszámolása: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége Az árfolyamveszteség nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: k 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet A függő követelés, illetve függő kötelezettség kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: f.) Amennyiben a devizavételi opció egyik fél részéről sem kerül lehívásra, az ügylet zárásakor a függő követelés/kötelezettséget szintén meg kell szüntetni: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Devizaeladási collar ügyletek A megkötött devizaeladási collar ügyletek esetében a MÁV Zrt. egyidejűleg egy devizaeladási joggal (opció) ill. egy devizaeladási kötelezettséggel rendelkezik, egy szerződésben rögzített árfolyamsávon kívül. Az árfolyamsáv alsó értéke jelöli azt az árfolyamot, amely alatt lévő piaci árnál a MÁV Zrt.-nek joga van lehívni devizaeladási opcióját. Az árfolyamsáv felső értéke jelöli azt az árfolyamot, amely felett az opciós ügylet másik szereplőjének van joga lehívni devizavételi opcióját, így a MÁV Zrt.-nek devizaeladási kötelezettsége keletkezik. Amennyiben a devizaárfolyam a rögzített árfolyamsávok között mozog, egyik fél oldaláról sem történik opció lehívás. a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban (az óvatosság elve miatt a függő követelést az árfolyamsáv alsó értékének megfelelően kell állományba venni): Devizaeladás miatti követelés (kötési (határidős) árfolyamon) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizaeladás miatti kötelezettség (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett és kapott opciós díj elszámolása a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira, illetve a pénzügyi műveletek egyéb bevételeire az átutaláskor Fizetett opciós díj: k Pénzeszközök Kapott opciós díj: c.)a fizetett, illetve a kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a MÁV zrt. lehívja devizaeladási opcióját, az ügylet lezárásával nyereség keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: A bank visszaigazolása alapján az árfolyamnyereség elszámolása: k 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet

11 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1551 Bankkivonat alapján a befolyt árfolyamnyereség elszámolása: T Pénzeszközök k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége Az árfolyamnyereség nyilvántartásának megszüntetése a 0 -s számlaosztályban: T 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet A függő követelés, illetve függő kötelezettség kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben az ügylet másik szereplője hívja le devizavételi opcióját, a MÁV zrt.-nek devizaeladási kötelezettsége és vesztesége keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: A bank visszaigazolása alapján az árfolyamveszteség elszámolása: T 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet Bankkivonat alapján a kifizetett árfolyamveszteség elszámolása: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége Az árfolyamveszteség nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: k 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet A függő követelés, illetve függő kötelezettség kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: f.) Amennyiben a deviza eladási opció egyik fél részéről sem kerül lehívásra, az ügylet zárásakor a nyilvántartási számlákat meg kell szüntetni: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: kamatopciós ügyletek Kamat cap opció vétele Védelmet biztosít a változó kamatozású hitel kamatterhének növekedése ellen a kamatláb emelkedése esetén, oly módon, hogy a MÁV Zrt.-nek (jellemzően a kamatperiódus végén) kifizetésre kerül a piaci kamatláb (referencia kamatláb) szerint fizetendő összeg, valamint a cap kamatláb (kötési kamatláb) szerint fizetendő összeg különbsége. a.) kamat cap vételi ügylet esetében a kötési értéket (a kötési kamatláb(ak) szerint a kamatfizetési periódus(ok)ban fizetendő kamat(ok) és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban, a függő kötelezettségek között kell kimutatni: k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor:

12 1552 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám c.) A fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a referencia kamatláb a cap (kötési) kamatláb fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatbevétele keletkezik: A bank visszaigazolása alapján, a kamatbevétel (kamatkülönbözet) k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt kamat (kamatkülönbözet) elszámolása k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg kivezetése a függő kötelezettségek közül: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb nem emelkedik a cap (kötési) kamatláb fölé, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget a függő kötelezettségek közül szintén ki kell vezetni: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Kamat cap opció eladása Opciós díj fejében korlátozza a MÁV Zrt. számára a maximálisan járó kamatot, oly módon, hogy amennyiben a referencia (piaci) kamatláb a cap (kötési) kamatláb fölé emelkedik, a kamatperiódus végén a MÁV Zrt. kifizeti a banknak a különbségnek megfelelő összeget. a.) kamat cap eladási ügylet esetében a kötési értéket (a kötési kamatláb(ak) szerint a kamatfizetési periódus(ok)ban járó kamat(ok) és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban, a függő követelések között kell kimutatni: T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt k 091 Nyilvántartási ellenszámla - eszköz b.) A kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: c.) A kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a referencia kamatláb a cap (kötési) kamatláb fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatfizetési kötelezettsége keletkezik: A bank visszaigazolása alapján, a kamatráfordítás (kamatkülönbözet) T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett kamat (kamatkülönbözet) elszámolása T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok A pénzügyileg rendezett kamatráfordítás (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg kivezetése a függő követelések közül: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb nem emelkedik a cap (kötési) kamatláb fölé, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget a függő követelések közül szintén ki kell vezetni:

13 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1553 A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Kamat floor opció vétele Védelmet biztosít a változó kamatozású betét kamatbevételének csökkenése ellen a kamatláb csökkenése esetén, oly módon, hogy a kamatperiódus végén a MÁV Zrt.-nek kifizetésre kerül a floor kamatláb (kötési kamatláb) szerint járó összeg, valamint a piaci kamatláb (referencia kamatláb) szerint járó összeg különbsége. a.) kamat floor vételi ügylet esetében a kötési értéket (a kötési kamatláb(ak) szerint a kamatfizetési periódus(ok)ban járó kamat(ok) és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban, a függő követelések között kell kimutatni: T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor: c.)a fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a referencia kamatláb a floor (kötési) kamatláb alá csökken, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatbevétele keletkezik: A bank visszaigazolása alapján, a kamatbevétel (kamatkülönbözet) k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt kamat (kamatkülönbözet) elszámolása k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg kivezetése a függő követelések közül: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb nem csökken a floor (kötési) kamatláb alá, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget a függő követelések közül szintén ki kell vezetni: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Kamat floor opció eladása Biztosítja a minimális kamatfizetést oly módon, hogy amennyiben a referencia (piaci) kamatláb alacsonyabb, mint a floor (kötési) kamatláb, a kamatperiódus végén a MÁV Zrt. kifizeti a különbségnek megfelelő összeget a banknak. a.) kamat floor eladási ügylet esetében a kötési értéket (a kötési kamatláb(ak) szerint a kamatfizetési periódus(ok)ban fizetendő kamat(ok) és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban, a függő kötelezettségek között kell kimutatni: T 092 Nyilvántartási ellenszáma forrás k 088, 22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: T Pénzeszközök c.) A kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a referencia kamatláb a floor (kötési) kamatláb alá csökken, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatfizetési kötelezettsége keletkezik (a különbségnek megfelelő összegig):

14 1554 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám A bank visszaigazolása alapján, a kamatráfordítás (kamatkülönbözet) T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett kamat (kamatkülönbözet) elszámolása T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg kivezetése a függő kötelezettségek közül: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb nem csökken a floor (kötési) kamatláb alá, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget a függő kötelezettségek közül szintén ki kell vezetni: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Kamat collar Az ügylet egy kamat cap opció és egy kamat floor opció kombinációja. Két fajtája van : kamat cap vétel kamat floor eladás, valamint kamat cap eladás kamat floor vétel kombinációk Kamat cap vétel kamat floor eladás Ez a típusú kamat collar ügylet hitelfelvétel esetén egyszerre biztosítja a minimálisan és maximálisan fizetendő kamatot, oly módon, hogy segítségével kialakul egy kamatlábsáv. Ha a referencia (piaci) kamatláb magasabb, mint a kamatlábsáv felső határa (cap kamatláb), akkor a kamat cap vételi ügyletnek köszönhetően a MÁV Zrt. számára kifizetésre kerül a referencia (piaci) kamatláb és a kamatlábsáv felső határa közötti különbségnek megfelelő összeg. Ha viszont a referencia (piaci) kamatláb alacsonyabb, mint a kamatlábsáv alsó határa (floor kamatláb), akkor a kamat floor eladási ügylet értelmében a MÁV Zrt. kifizeti a banknak a kamatlábsáv alsó határa és a referencia (piaci) kamatláb különbségének megfelelő összeget. Az ügylet számviteli elszámolása a következő: a.) A függő kötelezettség felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban a kamatlábsáv felső értékének (cap kamatláb) megfelelően (kamatfizetési periódusban fizetendő kamat és a periódusok számának szorzata): k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett és kapott opciós díj elszámolása a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira, illetve a pénzügyi műveletek bevételeire az átutaláskor: Fizetett opciós díj Kapott opciós díj c.)a fizetett, illetve a kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a referencia kamatláb a cap kamatláb (kamatlábsáv felső határa) fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatbevétele keletkezik (a kamatkülönbségnek megfelelő öszszegig): A bank visszaigazolása alapján, a kamatbevétel (kamatkülönbözet) k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt kamat (kamatkülönbözet) elszámolása k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0-s számlaosztályból: T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet

15 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1555 A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg (cap kamatlábat figyelembe véve) kivezetése a függő kötelezettségek közül: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb a floor kamatláb (kamatlábsáv alsó határa) alá csökken, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatfizetési kötelezettsége keletkezik (a kamatkülönbségnek megfelelő összegig) : A bank visszaigazolása alapján, a kamatráfordítás (kamatkülönbözet) T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett kamat (kamatkülönbözet) elszámolása T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg (cap kamatlábat figyelembe véve) kivezetése a függő kötelezettségek közül: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: f.) Amennyiben a referencia kamatláb a kamatlábsáv alsó (floor) és felső (cap) értéke között marad, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget (cap kamatlábat figyelembe véve) a függő kötelezettségek közül szintén ki kell vezetni: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Kamat cap eladás kamat floor vétel Ez a típusú kamat collar ügylet betételhelyezés esetén egyszerre biztosítja a minimálisan járó kamatot és korlátozza a maximálisan járó kamatot, oly módon, hogy segítségével kialakul egy kamatlábsáv. Ha a referencia (piaci) kamatláb magasabb, mint a kamatlábsáv felső határa (cap kamatláb) akkor a cap eladási ügylet értelmében a MÁV Zrt. kifizeti a banknak a referencia kamatláb és a kamatlábsáv felső határa (cap kamatláb) közötti különbségnek megfelelő összeget. Ha viszont a referencia kamatláb alacsonyabb, mint a kamatlábsáv alsó határa (floor kamatláb), akkor a kamat floor vételi ügyletnek köszönhetően a MÁV Zrt.-nek kifizetésre kerül a floor kamatláb és a referencia kamatláb közötti különbségnek megfelelő összeg. Az ügylet számviteli elszámolása a következő: a.) A függő követelés felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban a kamatlábsáv alsó értékének (floor kamatláb) megfelelően (kamatfizetési periódusban járó kamat és a periódusok számának szorzata): T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt b.) A fizetett és kapott opciós díj elszámolása a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira, illetve a pénzügyi műveletek egyéb bevételeire az átutaláskor: Fizetett opciós díj: Kapott opciós díj: c.) A fizetett, illetve a kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj

16 1556 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a referencia kamatláb a cap kamatláb (kamatlábsáv felső határa) fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatfizetési kötelezettsége keletkezik (a kamatkülönbségnek megfelelő összegig): A bank visszaigazolása alapján, a kamatráfordítás (kamatkülönbözet) T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett kamat (kamatkülönbözet) elszámolása T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok A pénzügyileg rendezett kamatráfordítás (kamatkülönbözet) kivezetése a 0-s számlaosztályból: k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg (floor kamatlábat figyelembe véve) kivezetése a függő követelések közül: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb a floor kamatláb (kamatlábsáv alsó határa) alá csökken, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatbevétele keletkezik (a kamatkülönbségnek megfelelő öszszegig): A bank visszaigazolása alapján, a kamatbevétel (kamatkülönbözet) k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt kamat (kamatkülönbözet) elszámolása k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg (floor kamatlábat figyelembe véve) kivezetése a függő követelések közül: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: f.) Amennyiben a referencia kamatláb a kamatlábsáv alsó (floor) és felső (cap) értéke között marad, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget (floor kamatlábat figyelembe véve) a függő követelések közül szintén ki kell vezetni: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Áruopciós ügyletek Az árufedezeti célú opciós ügyleteknek a következő típusait különböztetjük meg: a vételi ügyletet, az eladási ügyletet, valamint a collar ügyletet A MÁV Zrt. a vételi opció vevője (vételi jog) Védelmet nyújt az áru árának nagymértékű emelkedése ellen, oly módon, hogy opciós díj fejében amennyiben a piaci ár magasabb, mint a kötési ár, a különbség összege kifizetésre kerül a MÁV Zrt. számára. a.) A kötési érték (mennyiség és kötési ár szorzata) felvétele függő kötelezettségként, illetve a spot érték (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő követelésként a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban:

17 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1557 k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor: c.) A fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a piaci ár a kötési ár fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek bevétele keletkezik: A bank visszaigazolása alapján a bevétel (a két ár különbsége) k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt nyereség elszámolása: k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége A pénzügyileg rendezett bevétel (különbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő kötelezettségek, illetve a függő követelések kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a piaci ár nem emelkedik a kötési ár fölé, a függő kötelezettséget, illetve a függő követelést a 0 -ás számlaosztályból szintén ki kell vezetni: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: A MÁV Zrt. a vételi opció eladója (eladási kötelezettség) Opciós díj fejében korlátozza az áru értékesítéséből származó bevételének maximumát a MÁV Zrt. számára, oly módon, hogy amennyiben a piaci ár meghaladja a kötési árat, a MÁV Zrt. kifizeti a különbözetet a másik félnek. a.) A kötési érték (mennyiség és kötési ár szorzata) felvétele függő követelésként, illetve a spot érték (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő kötelezettségként a banki visszaigazolás alapján a 0 - ás számlaosztályban: T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: c.) A kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a piaci ár a kötési ár fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek fizetési kötelezettsége keletkezik: A bank visszaigazolása alapján a ráfordítás (a két ár különbsége) T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett összeg elszámolása: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége A pénzügyileg rendezett ráfordítás kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő követelések, illetve a függő kötelezettségek kivezetése a 0 -ás számlaosztályból:

18 1558 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a piaci ár nem emelkedik a kötési ár fölé, a függő követelést, illetve a függő kötelezettséget a 0 -ás számlaosztályból szintén ki kell vezetni: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: A MÁV Zrt. az eladási opció vevője (eladási jog) Biztosítja a MÁV Zrt. számára az értékesítés bevételének minimumát, oly módon, hogy opciós díj fejében amennyiben a piaci ár a kötési ár alá csökken, a MÁV Zrt. számára kifizetésre kerül a különbözet. a.) A kötési érték (mennyiség és kötési ár szorzata) felvétele függő követelésként, illetve a spot érték (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő kötelezettségként a banki visszaigazolás alapján a 0 - ás számlaosztályban: T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor: c.) A fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a piaci ár a kötési ár alá csökken, a MÁV zrt.-nek bevétele keletkezik: A bank visszaigazolása alapján a bevétel (a két ár különbsége) k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt nyereség elszámolása: k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége A pénzügyileg rendezett bevétel (különbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő követelések, illetve a függő kötelezettségek kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a piaci ár nem csökken a kötési ár alá, a függő követelést, illetve a függő kötelezettséget a 0 -ás számlaosztályból szintén ki kell vezetni: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: A MÁV Zrt. az eladási opció eladója (eladási kötelezettség) Opciós díj fejében meghatározza a MÁV Zrt. számára az áru minimális beszerzési árát, oly módon, hogy amennyiben a piaci ár a kötési ár alá csökken, a MÁV Zrt. kifizeti a különbözetet a másik félnek. a.) A kötési érték (mennyiség és kötési ár szorzata) felvétele függő kötelezettségként, illetve a spot érték

19 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1559 (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő követelésként a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban: k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt b.) A kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: c.) A kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a piaci ár a kötési ár alá csökken, a MÁV zrt.-nek fizetési kötelezettsége keletkezik: A bank visszaigazolása alapján a ráfordítás (a két ár különbsége) T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett összeg elszámolása: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége A pénzügyileg rendezett ráfordítás kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő követelések, illetve a függő kötelezettségek kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a piaci ár nem csökken a kötési ár alá, a függő kötelezettséget, illetve a függő követelést a 0 -ás számlaosztályból szintén ki kell vezetni: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Árufedezeti collar ügylet Egy eladási ügylet és egy vételi ügylet kombinációja. Két fajtája van: vételi collar ügylet (vételi opció vétel eladási opció eladás), valamint eladási collar ügylet (vételi opció eladás eladási opció vétel) Vételi collar ügylet Ez esetben meghatározásra kerül egy alsó és egy felső kötési ár. Amennyiben a piaci ár alacsonyabb, mint az alsó kötési ár, a MÁV Zrt. kifizeti a különbséget a banknak. Ha viszont a piaci ár magasabb, mint a felső kötési ár, akkor a MÁV Zrt. számára kerül kifizetésre a különbözet összege. Amennyiben a piaci ár a két kötési ár között van, egyik félnek sem keletkezik fizetési kötelezettsége. Az ügylet számviteli elszámolása az alapügyleteknek (vételi opció vétel, eladási opció eladás) megfelelően történik: a.) A kötési érték (a felső kötési ár és a mennyiség szorzata) felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban a függő kötelezettségek között, illetve a spot érték (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő követelésként: k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt b.) A fizetett és kapott opciós díj elszámolása a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira, illetve a pénzügyi műveletek egyéb bevételeire az átutaláskor: Fizetett opciós díj: Kapott opciós díj: c.) A fizetett, illetve a kapott opciós díj időbeli elhatárolása:

20 1560 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a piaci ár alacsonyabb, mint az alsó kötési ár, a MÁV zrt.-nek fizetési kötelezettsége keletkezik (a különbség összege): A bank visszaigazolása alapján a ráfordítás (a két ár különbsége) T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett összeg elszámolása: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége A pénzügyileg rendezett ráfordítás kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő követelések, illetve a függő kötelezettségek kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a piaci ár magasabb, mint a felső kötési ár, a MÁV zrt.-nek bevétele keletkezik (a két ár közötti különbözet): A bank visszaigazolása alapján a bevétel (a két ár különbsége) k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt nyereség elszámolása: k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége A pénzügyileg rendezett bevétel (különbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő követelések, illetve a függő kötelezettségek kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: f.) Amennyiben a piaci ár az alsó és felső kötési ár között marad, a függő kötelezettséget szintén ki kell vezetni. (a felső kötési árat figyelembe véve): A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Eladási collar ügylet Ez esetben meghatározásra kerül egy alsó és egy felső kötési ár. Amennyiben a piaci ár alacsonyabb, mint az alsó kötési ár, a MÁV Zrt.-nek kifizetésre kerül a különbözet. Ha viszont a piaci ár magasabb, mint a felső kötési ár, akkor a MÁV Zrt. fizeti ki a különbségnek megfelelő összeget a banknak. Amennyiben a piaci ár a két kötési ár között van, egyik félnek sem keletkezik fizetési kötelezettsége. Az ügylet számviteli elszámolása az alapügyleteknek (vételi opció eladás, eladási opció vétel) megfelelően történik: a.) A kötési érték (az alsó kötési ár és a mennyiség szorzata) felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban a függő követelések között, illetve a spot érték (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő kötelezettségként:

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról

Részletesebben

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció bemutatása Az európai típusú devizaopció (továbbiakban: opció) egy olyan megállapodás, amely során az opció vevője jogot szerez arra,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) A termék leírása Az Átlagárfolyamos devizaopció vagy más néven Ázsiai típusú opció keretében az ügyfél egy olyan devizaopciós megállapodást

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Ellenőrzési Osztály 5. 1 Jövedelem transzfer

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató egyszerű (plain vanilla) devizaárfolyam opciós ügyletekhez elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL A határidős kamatlábmegállapodás olyan származtatott ügylet, amellyel az Ügyfél egy jövőbeni periódusra, egy előre meghatározott összegre

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, valamint a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Valós értéken történő értékelés

Valós értéken történő értékelés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Valós értéken történő értékelés Várkonyiné Dr. Juhász Mária Jogszabályi háttér Hazai 2000.

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Név: Érdemjegy:.. Neptun kód:... Aláírás:. MINTA MEGOLDÁS 180 perc Feladat Elérhető pontszám Elért pontszám 1. 8 pont 2. 25 pont 3. 15 pont 4. 20 pont 5. 13 pont 6. 19 pont Összesen: 100 pont javította

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD) Jelen terméktájékoztatóban ismertetett ügylet az egyszerű (Plain vanilla) és Barrier típusú devizaárfolyam

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1

KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1 KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1 DEVIZÁBAN ADOTT KAPOTT ELŐLEG A devizában adott, kapott előleget, mint minden gazdasági eseményt, könyvelni kell. A Számviteli törvény 60. -ának (1) bekezdése és a Számviteli

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam-opciós ügylet (más néven devizaopció) keretében az opció jogosultja (vásárlója) Opciós Díj

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Gazdasági Információs Rendszerek

Gazdasági Információs Rendszerek Gazdasági Információs Rendszerek 7. előadás Bánhelyi Balázs Alkalmazott Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem 2009 Opció fogalma Az opció jövőbeni döntési lehetőséget jelent valami megtételére,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kamatcsere és devizacsere ügyletek

Kamatcsere és devizacsere ügyletek Kamatcsere és devizacsere ügyletek Interest rate and FX swaps Száz János Fogalmak Indíték Piacok, szereplők, pénzáramlások Árjegyzés A swap pozíció értéke A swap pozíció értékváltozása C:/SZAZ 2 Csere

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Térítés nélkül átveszünk egy műszaki gépet

Térítés nélkül átveszünk egy műszaki gépet Mini Kontírozó Tanfolyam- -hogy a megszerzett tudásod ne vesszen el- 1. lecke: Micike és József alapított egy Kft-t, el is kezdtek azonnal dolgozni, és szembesültek az első gazdasági eseménnyel, amit nem

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ A termék leírása A Határidős árfolyam-megállapodás (vagy más néven határidős ügylet, vagy forward ügylet) olyan deviza

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

4. Gyakorlat Számvitel II Pénzügyi eszk. besz. [Válasszon dátumot]

4. Gyakorlat Számvitel II Pénzügyi eszk. besz. [Válasszon dátumot] 1. A vállalkozás befektetési céllal 100 db részvényt vásárolt egy magánszemélytől. Ezzel 5 százalékos részesedést szerzett a társaságban. A részvények névértéke 100 000 forint, vételi árfolyama 120 százalék.

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

T471 - K4764. kártérítésre T471 - K3612, 4761

T471 - K4764. kártérítésre T471 - K3612, 4761 Ajánlott főkönyvi összefüggések Jövedelemelszámolás Bérfeladáskor Bérköltség T541 - K471 TB járulék T561 - K473 Betegszabadság és vállalkozást terhelő táppénz T5511 - K471 Táppénz (nem munkáltatót terhelő)

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél.

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél. 11/ "A" társaság (anya), melynek tagjai 25-25%-ban 2 magánszemély és 25-25%-ban két társaság. Az "A" társaság 100%-os tulajdonosa "B" társaságnak (leány). Mindkét társaság ingatlan tulajdonnal rendelkezik.

Részletesebben

Devizás értékelés számvitele

Devizás értékelés számvitele Devizás értékelés számvitele Miért éppen a devizás értékelés? 1 Miről Miről lesz lesz szó? szó? 1. Könyvvezetés és beszámoló készítés devizában 2. Devizás tételek (devizában is nyilvántartott ügyletek,

Részletesebben

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás)

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás) 12.) Definiálja az áruk fogalmát, fajtáit, a nyilvántartásukra szolgáló főkönyvi számlákat és lje az árukat! Ismertesse a kiskereskedelmi és nagykerereskedelmi árukkal és a göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21.

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21. Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos standardok IAS 32 IFRS 13 2014. január 1-től Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés IFRS 7 2013. január 1-től Megjelenés: 2014. július, Alkalmazás: 2018.

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (kölcsön ügylet elszámolása) 15 pont A KÖLCSÖN Nyrt 10 000 EFt kölcsönt ad KÉREGETŐ Kft

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/1/2014. Érvényben: 2014. február 19-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gazdasági környezet változása és ezen belül a piaci kamatok csökkenése

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. III. negyedévben Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Sorszám: IV/1 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. IV. Előadás Váltóval kapcsolatos elszámolások, időbeli elhatárolás

Pénzügyi számvitel. IV. Előadás Váltóval kapcsolatos elszámolások, időbeli elhatárolás MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Pénzügyi számvitel IV. Előadás Váltóval kapcsolatos elszámolások, időbeli elhatárolás

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Havi portfolió egyeztető mezők részletezése

Havi portfolió egyeztető mezők részletezése K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Havi portfolió egyeztető mezők részletezése Ügyfél LEI kódja Vonatkozási

Részletesebben

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Az MKB Bank bemutatása* 1950, 1996 Fő tulajdonosa: Bayerische Landesbank (~90%) Mérlegfőösszege: ~3000 Mrd, jegyzett

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41 Főkönyvi kivonat 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 099 263 1 782 014 2 099 263 1 821 886 2 099 263 1 821 886 277 377

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PLAIN VANILLA ÉS BARRIER TÍPUSÚ KAMATLÁBOPCIÓKHOZ (CAP & FLOOR)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PLAIN VANILLA ÉS BARRIER TÍPUSÚ KAMATLÁBOPCIÓKHOZ (CAP & FLOOR) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PLAIN VANILLA ÉS BARRIER TÍPUSÚ KAMATLÁBOPCIÓKHOZ (CAP & FLOOR) A termék leírása A kamatlábopció olyan kétoldalú megállapodás, amelyben az opció vevője - prémium megfizetése ellenében

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben