magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság"

Átírás

1 25. szám 127. évfolyam október 26. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 11/2012. (X. 26. MÁV Ért. 25.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a fedezeti ügyletek számviteli elszámolásának szabályozásáról Meghívó Felügyeleti igazolvány érvénytelenítése /2012. (X. 26. MÁV Ért. 25.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás: az első kiszerelési készletek kezelése Utasítások 11/2012. (X. 26. MÁV ÉRT. 25.) GÁVIGH számú GAzdAsÁGI ÁLTALÁnOs VEzÉRIGAzGATó- HELyETTEsI UTAsíTÁs A fedezeti ügyletek számviteli ELszÁMOLÁsÁnAk szabályozásáról. 1. Az UTAsíTÁs CÉLJA A MÁV Zrt. Kockázatkezelési és kontroll szervezete által kötött fedezeti ügyletek számviteli elszámolásának szabályozása. A fedezeti ügyletek kötésével kapcsolatos szabályokat a MÁV Zrt. részére az alábbi utasítások tartalmazzák: 43/2010. (MÁV. Ért. 23.) Pénzügyi irányítás - elnökvezérigazgatói utasítás A MÁV Zrt. árfolyam-fedezeti politikájáról 44/2010. (MÁV. Ért. 23.) Pénzügyi irányítás - elnökvezérigazgatói utasítás A MÁV Zrt. árufedezeti politikájáról 45/2010. (MÁV. Ért. 23.) Pénzügyi irányítás - elnökvezérigazgatói utasítás A MÁV Zrt. Kamatfedezeti politikájáról 2. HATÁLy És felelősség MEGHATÁROzÁsA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya a MÁV Zrt. Számviteli Szervezetre és annak elszámolást végző munkavállalóira, valamint a Kockázatkezelési és kontroll szervezetre és annak munkavállalóira terjed ki Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért, valamint alkalmazásáért és alkalmazásának betartásáért a Számviteli Szervezet vezetője felelős azzal, hogy a számviteli elszámoláshoz szükséges adatokat a fedezeti ügylet kötését követően a Kockázatkezelési és kontroll szervezet vezetője lehető legrövidebb időn belül köteles átadni. Amennyiben egy adott fedezeti ügylet (vagy ügyletek) vonatkozásában korábban már közölt (át-

2 1542 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám adott) adatokban változás következik be, akkor arról a Kockázatkezelési és kontroll szervezet vezetője haladéktalanul köteles a Számviteli Szervezet vezetőjét tájékoztatni. 3. fogalmak MEGHATÁROzÁsA A fedezeti ügylet olyan kockázatfedezeti céllal kötött határidős-, opciós-, swap- (csere), vagy azonnali ügylet, amelynek várható árfolyamnyeresége, illetve kamatbevétele egy másik ügyletből vagy ügyletek sorozatából (fedezett ügyletek, tételek) adódó nyitott pozíció, várható árfolyamveszteség, illetve kamatveszteség kockázatának fedezetére szolgál, vagy amelynek várható jövőbeni pénzáramlása, illetve az abban bekövetkező változások egy vagy több fedezett ügylet (tétel vagy tételek) jövőbeni pénzáramlásában bekövetkező változások kockázatának fedezetére szolgál. A fedezeti ügylet és a fedezett ügylet vagy ügyletek (tétel vagy tételek) eredménye nagyságrendileg azonos vagy megközelítőleg azonos, ellenkező előjelű, nagy valószínűséggel realizálódó, egymással szoros korrelációt mutató, egymást ellentételező nyereség és veszteség, vagy jövőbeni pénzáramlása, illetve az abban bekövetkező változások egymást ellentételező pénzkiadások és pénzbevételek. (Sztv. 3. (8) 10. pont) Az egyes fogalmak meghatározásai jelen utasítás 4. pontjában, az egyes ügyletek számviteli elszámolásának leírásánál találhatók. 4. Az UTAsíTÁs LEíRÁsA 4.1. Az elszámolás folyamata Az elszámolás alapját képezi a fedezeti ügyletek megkötéséről szóló megállapodás, illetve a tényleges teljesítésről szóló bankszámla kivonat és banki visszaigazolás. Az ügyletet kötő szervezet (Pénzügyi Igazgatóság Kockázatkezelés és kontroll szervezet) az ügylet megkötését követően a megállapodásokat a lehető legrövidebb időn belül ügyiratba helyezi és a MÁV Beszámolókészítés részére a könyvelés érdekében továbbítja. A megállapodáshoz kapcsolódó könyvelések végrehajtását igazoló dokumentumokat a MÁV Beszámolókészítés az ügyiratba helyezi, majd visszaküldi a Kockázatkezelés és kontroll szervezet részére. A pénzmozgással járó teljesítés alapbizonylata a bankszámlakivonat, melynek kezelésére vonatkozóan nincs eltérés a bankszámla kivonatokkal kapcsolatos elszámolásra vonatkozó általános szabályoktól. A fedezeti ügyletekhez kapcsolódó nyilvántartási számlák esetében is a számlák analitikáját és a számlákhoz kapcsolódó leltárakat a MÁV Zrt. 6/2010. sz. leltározási szabályzata, illetve a mindenkor hatályos éves zárlati utasítás alapján kell elkészíteni és a Beszámolókészítés részére megküldeni Évközi nyilvántartás Határidős ügyletek Határidős ügylet kötése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak egy adott termék meghatározott mennyiségének, előre meghatározott áron (árfolyamon), előre meghatározott későbbi időpontban, meghatározott helyen történő adásvételére. A határidős ügyletek elszámolását alapvetően meghatározza az, hogy az ügylet tárgya ténylegesen leszállításra, fizikailag átadásra kerül (leszállításos ügyletek), vagy csak pénzügyi elszámolás történik a kötési ár és a záráskori elszámoló ár különbözetében (elszámolási ügyletek) devizafedezeti ügyletek Deviza határidőre történő vétele esetén a.) A deviza vételére kötött határidős ügyleteket, mint jövőbeni követeléseket, illetve mint jövőbeni kötelezettségeket a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban nyilván kell tartani: Devizavétel miatti követelés (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) T 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt Devizavétel miatti kötelezettség (kötési (határidős) árfolyamon): k 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt b1.) A bankkivonatok alapján a deviza, ill. forintmozgások könyvelése Leszállításos, bruttó ügylet esetén: A jóváírás elszámolása a forintban megfizetett összeg alapján számított árfolyamon (kötési árfolyamon) történik: T 386 Deviza betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla A terhelés elszámolása a kötési árfolyamon történik. (Így ezen devizavételnél eredmény nem keletkezik.): T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 384 Elszámolási betétszámla

3 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1543 b2.) A pénzügyi intézmény (továbbiakban bank) értesítése alapján az árfolyam-különbözet felvétele a 0 -ás számlaosztályban (a bank által közölt, de pénzügyileg nem rendezett árfolyamkülönbözet): Elszámolási, nettó ügylet esetén: Az árfolyamnyereség nyilvántartásba vétele: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet Az árfolyamveszteség nyilvántartásba vétele: T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla c.) Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az nyereség: Elszámolási, nettó ügylet esetén: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti, könyvelési egységen belüli átvezetési számla k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége d.) Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az veszteség: Elszámolási, nettó ügylet esetén: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti, könyvelési egységen belüli átvezetési számla e.) Elszámolási, nettó ügylet esetén az árfolyam-különbözet nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: Elszámolási, nettó ügylet esetén: Az árfolyamnyereség kivezetése: T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla Az árfolyamveszteség kivezetése: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet f.) Az ügylet lezárását követően a jövőbeni követelés és jövőbeni kötelezettség nyilvántartásának megszüntetése: A jövőbeni követelés kivezetése: k 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt A jövőbeni kötelezettség kivezetése: T 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt Deviza határidőre történő eladása esetén a.) A deviza eladására kötött határidős ügyleteket, mint jövőbeni követeléseket, illetve mint jövőbeni kötelezettségeket a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban nyilván kell tartani: Devizaeladás miatti kötelezettség (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) k 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt Devizaeladás miatti követelés (kötési (határidős) árfolyamon): T 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt b1.) a bankkivonatok alapján a deviza ill. forintmozgások könyvelése Leszállításos, bruttó ügylet esetén: A terhelés elszámolása a deviza betétszámla könyv szerinti árfolyamán (súlyozott átlagárfolyamon) történik: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 386 Deviza betétszámla A jóváírás elszámolása a kötési árfolyamon történik: T 384 Elszámolási betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla b2.) A bank értesítése alapján az árfolyam-különbözet felvétele a 0 -ás számlaosztályban (a bank által közölt, de pénzügyileg nem rendezett árfolyamkülönbözet): Elszámolási, nettó ügylet esetén: Az árfolyamnyereség nyilvántartásba vétele: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet Az árfolyamveszteség nyilvántartásba vétele: T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla

4 1544 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám c.) Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az nyereség: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége d.) Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az veszteség: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla e.) Elszámolási, nettó ügylet esetén az árfolyam-különbözet nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: Elszámolási, nettó ügylet esetén: Az árfolyamnyereség kivezetése: T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla Az árfolyamveszteség kivezetése: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla T 088,14 Határidős ügyletek árfolyam-különbözet f.) Az ügylet lezárását követően a jövőbeni követelés és jövőbeni kötelezettség nyilvántartásának megszüntetése: A jövőbeni követelés kivezetése: k 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt A jövőbeni kötelezettség kivezetése: T 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt kamatláb fedezeti ügyletek Határidős kamatláb megállapodás vásárlása Határidős kamatláb megállapodás vásárlásával kamatláb emelkedés ellen lehet védekezni. Abban az esetben, ha az ügylet lezárásának napján megállapított referencia (spot) kamatláb magasabb, mint a határidős kamatláb, akkor a különbözet a határidős kamatláb megállapodás vevőjének kifizetésre kerül. Ellenkező esetben a vevő fizeti meg a különbözetet a határidős kamatláb eladójának. a.) A kamatláb vételére kötött határidős ügyleteket, mint jövőbeni kötelezettségeket, kötési értéken (a kötési kamatláb szerint a kamatfizetési periódusban fizetendő kamat és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban nyilván kell tartani: Kamatláb vétel miatti kötelezettség (kötési (határidős) értéken): k 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt b.) A bank értesítése alapján az kamat-különbözet felvétele a 0 -ás számlaosztályban (a bank által közölt, de pénzügyileg nem rendezett kamat-különbözet): A kamat-nyereség nyilvántartásba vétele: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet Az kamat-veszteség nyilvántartásba vétele: T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla c.) A kamat-különbözet elszámolása, ha az nyereség: T 384 Elszámolási betétszámla k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok d.) A kamat-különbözet elszámolása, ha az veszteség: T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok 384 Elszámolási betétszámla e.) A kamat-különbözet nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: A kamat-nyereség kivezetése: T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla A kamat-veszteség kivezetése: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet f.) Az ügylet lezárását követően a jövőbeni kötelezettség nyilvántartásának megszüntetése: T 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt Határidős kamatláb megállapodás eladása Határidős kamatláb megállapodás eladásával kamatláb csökkenés ellen lehet védekezni. Abban az esetben, ha az ügylet lezárásának napján megállapított referencia

5 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1545 (spot) kamatláb alacsonyabb, mint a határidős kamatláb, akkor a különbözet a határidős kamatláb megállapodás eladójának kifizetésre kerül. Ellenkező esetben az eladó fizeti meg a különbözetet a határidős kamatláb vevőjének. a.) A kamatláb vételére kötött határidős ügyleteket, mint jövőbeni követeléseket, kötési értéken (a kötési kamatláb szerint a kamatfizetési periódusban fizetendő kamat és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban nyilván kell tartani: Kamatláb vétel miatti követelés (kötési (határidős) értéken): T 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt b.) A bank értesítése alapján a kamat-különbözet felvétele a 0 -ás számlaosztályban (a bank által közölt, de pénzügyileg nem rendezett kamat-különbözet): A kamat-nyereség nyilvántartásba vétele: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet A kamat-veszteség nyilvántartásba vétele: T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla c.) A kamat-különbözet elszámolása, ha az nyereség: T 384 Elszámolási betétszámla k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok d.) A kamat-különbözet elszámolása, ha az veszteség: T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok k 384 Elszámolási betétszámla e.) A kamat-különbözet nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: A kamat-nyereség kivezetése: T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla A kamat-veszteség kivezetése: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla T 088,16 Határidős ügyletek kamat-különbözet f.) Az ügylet lezárását követően a jövőbeni követelés nyilvántartásának megszüntetése: A jövőbeni követelés kivezetése: k 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt Árufedezeti ügyletek Az árufedezeti ügyletek elszámolása a MÁV Zrt.-nél csak nettó módon (a záráskori piaci ár és a határidős (kötési) ár közötti különbözet pénzügyi rendezése) történhet, bruttó elszámolás nem alkalmazható. a.) Az áru (a MÁV zrt.-nél főleg valamilyen a gázolaj árváltozásával jól korreláló jegyzés) eladására illetve vételére kötött határidős ügyleteket, mint jövőbeni követeléseket, illetve mint jövőbeni kötelezettségeket a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban nyilván kell tartani: Áru határidőre történő eladása esetén (határidős eladási áron) T 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt k 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt (spot eladási áron) Áru határidőre történő vétele esetén (határidős vételi áron) k 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt T 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt (spot vételi áron) b.) A bank értesítése alapján a nyereség illetve veszteség felvétele a 0 -ás számlaosztályban (a bank által közölt, de pénzügyileg nem rendezett nyerség vagy veszteség): Az nyereség nyilvántartásba vétele T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,15 Határidős ügyletek eredmény-különbözet Az veszteség nyilvántartásba vétele: T 088,15 Határidős ügyletek eredmény-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla c.) Az ügylet lezárásával a nyereség elszámolása (bankkivonat alapján) k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége

6 1546 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám d,) Az ügylet lezárásával a veszteség elszámolása (bankkivonat alapján) T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége e.) A realizálódott eredménykülönbözet nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: A nyereség kivezetése: T 088,15 Határidős ügyletek eredmény-különbözet k 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla A veszteség kivezetése: T 088,13 Határidős ügyletek elszámolási számla k 088,15 Határidős ügyletek eredmény-különbözet f.) Az ügylet lezárását követően a jövőbeni követelés és a jövőbeni kötelezettség nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: A jövőbeni követelés kivezetése k 088,11 Jövőbeni követelések határidős ügyletek miatt A jövőbeni kötelezettség kivezetése T 088,12 Jövőbeni kötelezettségek határidős ügyletek miatt Opciós ügyletek Az opció olyan szerződés, amely a vevőjének jogot biztosít, míg eladója kötelezetté válik, hogy a szerződésben foglalt terméket eladja/megveszi. Vételi és eladási opció: lehetőség valamely termék jövőbeli megvásárlására, illetve eladására egy előre rögzített árfolyamon. Vételi opciós ügylet keretében a kötelezett valamely árura, pénzügyi instrumentumra másnak opciós díj fejében vételi jogot enged, a jogosult a vételi jog tárgyát egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. Eladási opciós ügylet keretében a kötelezettnek, aki a jogosulttal szemben valamely árura, pénzügyi instrumentumra vételi kötelezettséget vállal, a jogosult az eladási jog tárgyát egyoldalúan eladhatja. Az opciós ügyletre vonatkozó megállapodás tartalmazza a terméket, a kötési árat, az opciós díjat és az opció gyakorlásának időtartamát vagy időpontját devizaopciós ügyletek Devizavételi opcióra (call) vonatkozó ügyletek A MÁV Zrt. a vételi (call) opció vevője a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség nyilvántartásba vétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban: Devizavétel miatti követelés (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizavétel miatti kötelezettség (kötési (határidős) árfolyamon): k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor: k Pénzeszközök c.) A fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a MÁV zrt. lehívja devizavételi opcióját, az ügylet lezárásakor a számviteli elszámolás a következő: nettó elszámolás esetén (biztosan árfolyamnyereség keletkezik): A bankkivonat alapján a befolyt árfolyamnyereség elszámolása k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége bruttó elszámolás esetén (ebben az esetben eredmény nem keletkezik): A jóváírás elszámolása a forintban megfizetett összeg alapján számított árfolyamon (kötési árfolyamon) történik. T 386 Deviza betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla A terhelés elszámolása szintén a kötési árfolyamon történik: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 384 Elszámolási betétszámla e.) Az ügylet lezárását követően a függő követelés és a függő kötelezettség megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban:

7 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1547 A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: A MÁV Zrt. a vételi (call) opció eladója a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség nyilvántartásba vétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban: Devizaeladás miatti követelés (kötési (határidős) árfolyamon) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizaeladás miatti kötelezettség (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: c.) A kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben az ügylet másik szereplője lehívja devizavételi opcióját, a MÁV zrt.-nek devizaeladási kötelezettsége keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: nettó elszámolás esetén (biztosan árfolyamveszteség keletkezik): A bankkivonat alapján a kifizetett árfolyamveszteség elszámolása T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége bruttó elszámolás esetén: A jóváírás elszámolása a kötési árfolyamon történik (bankkivonat alapján): T 384 Elszámolási betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 386 Deviza betétszámla Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az nyereség: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az veszteség: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla e.) Az ügylet lezárását követően a függő követelés és a függő kötelezettség megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: k 092 Nyilvántartási ellenszáma forrás A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Devizaeladási opcióra (put)vonatkozó ügyletek A MÁV Zrt. az eladási (put) opció vevője a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség nyilvántartásba vétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban: Devizaeladás miatti követelés (kötési (határidős) árfolyamon) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizaeladás miatti kötelezettség (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor: k Pénzeszközök A terhelés elszámolása a deviza betétszámla könyv szerinti árfolyamán (súlyozott átlagárfolyamon) történik.

8 1548 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám c.) A fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a MÁV zrt. lehívja devizaeladási opcióját, az ügylet lezárásakor a számviteli elszámolás a következő: nettó elszámolás esetén (biztosan árfolyamnyereség keletkezik): A bankkivonat alapján a befolyt árfolyamnyereség elszámolása k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége bruttó elszámolás esetén: A jóváírás elszámolása a kötési árfolyamon történik (bankkivonat alapján): T 384 Elszámolási betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla A terhelés elszámolása a deviza betétszámla könyv szerinti árfolyamán (súlyozott átlagárfolyamon) történik: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 386 Deviza betétszámla Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az nyereség: T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége Az árfolyam-különbözet elszámolása, ha az veszteség: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla e.) Az ügylet lezárását követően a függő követelés és a függő kötelezettség megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: k 092 Nyilvántartási ellenszáma forrás A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: A MÁV Zrt. az eladási (put) opció eladója a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség nyilvántartásba vétele a banki visszaigazolás alapján a 0-s számlaosztályban: Devizavétel miatti követelés (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizavétel miatti kötelezettség (kötési (határidős) árfolyamon): k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: c.)a kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben az ügylet másik szereplője lehívja devizaeladási opcióját, a MÁV zrt.-nek devizavételi kötelezettsége keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: nettó elszámolás esetén (biztosan árfolyamveszteség keletkezik): A bankkivonat alapján a kifizetett árfolyamveszteség elszámolása T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége bruttó elszámolás esetén (ebben az esetben eredmény nem keletkezik): A jóváírás elszámolása a forintban megfizetett összeg alapján számított árfolyamon (kötési árfolyamon) történik. T 386 Deviza betétszámla k 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla A terhelés elszámolása szintén kötési árfolyamon történik. T 389,23 Elszámolási betétszámlák és deviza betétszámlák közötti átvezetési számla k 384 Elszámolási betétszámla e.) Az ügylet lezárását követően a függő követelés, illetve a függő kötelezettség megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban:

9 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1549 A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Deviza-collar ügyletek A deviza-collar ügyletek lehetnek devizavételi collar ügyletek és devizaeladási collar ügyletek Devizavételi collar ügyletek A megkötött devizavételi collar ügyletek esetében a MÁV Zrt. egyidejűleg egy devizavételi joggal (opció) ill. egy devizavételi kötelezettséggel rendelkezik, egy szerződésben rögzített árfolyamsávon kívül. Az árfolyamsáv felső értéke jelöli azt az árfolyamot, amely felett lévő piaci árnál a MÁV Zrt.-nek joga van lehívni devizavételi opcióját. Az árfolyamsáv alsó értéke jelöli azt az árfolyamot, amely alatt az ügylet másik szereplőjének joga van lehívni devizaeladási opcióját, így a MÁV Zrt.-nek devizavételi kötelezettsége keletkezik. Amennyiben a devizaárfolyam a rögzített árfolyamsávok között mozog, egyik fél oldaláról sem történik opció lehívás. a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban (az óvatosság elve miatt a függő kötelezettséget az árfolyamsáv felső értékének megfelelően kell állományba venni): Devizavétel miatti követelés (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizavétel miatti kötelezettség (kötési (határidős) árfolyamon): k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett és kapott opciós díj elszámolása a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira, illetve a pénzügyi műveletek egyéb bevételeire az átutaláskor: Fizetett opciós díj: k Pénzeszközök Kapott opciós díj: c.)a fizetett, illetve a kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a MÁV zrt. lehívja devizavételi opcióját, az ügylet lezárásával nyereség keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: A bank visszaigazolása alapján az árfolyamnyereség elszámolása a 0 -ás számlaosztályban: k 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet Bankkivonat alapján a befolyt árfolyamnyereség elszámolása: T Pénzeszközök k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége: Az árfolyamnyereség nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: T 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet A függő követelés, illetve függő kötelezettség kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben az ügylet másik szereplője hívja le devizaeladási opcióját, a MÁV zrt.-nek devizavételi kötelezettsége és vesztesége keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: A bank visszaigazolása alapján az árfolyamveszteség

10 1550 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám T 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet Bankkivonat alapján a kifizetett árfolyamveszteség elszámolása: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége Az árfolyamveszteség nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: k 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet A függő követelés, illetve függő kötelezettség kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: f.) Amennyiben a devizavételi opció egyik fél részéről sem kerül lehívásra, az ügylet zárásakor a függő követelés/kötelezettséget szintén meg kell szüntetni: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Devizaeladási collar ügyletek A megkötött devizaeladási collar ügyletek esetében a MÁV Zrt. egyidejűleg egy devizaeladási joggal (opció) ill. egy devizaeladási kötelezettséggel rendelkezik, egy szerződésben rögzített árfolyamsávon kívül. Az árfolyamsáv alsó értéke jelöli azt az árfolyamot, amely alatt lévő piaci árnál a MÁV Zrt.-nek joga van lehívni devizaeladási opcióját. Az árfolyamsáv felső értéke jelöli azt az árfolyamot, amely felett az opciós ügylet másik szereplőjének van joga lehívni devizavételi opcióját, így a MÁV Zrt.-nek devizaeladási kötelezettsége keletkezik. Amennyiben a devizaárfolyam a rögzített árfolyamsávok között mozog, egyik fél oldaláról sem történik opció lehívás. a.) A függő követelés, illetve függő kötelezettség felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban (az óvatosság elve miatt a függő követelést az árfolyamsáv alsó értékének megfelelően kell állományba venni): Devizaeladás miatti követelés (kötési (határidős) árfolyamon) T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt Devizaeladás miatti kötelezettség (napi választott (MNB) árfolyamon, de mérleg-fordulónapon át kell értékelni) k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett és kapott opciós díj elszámolása a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira, illetve a pénzügyi műveletek egyéb bevételeire az átutaláskor Fizetett opciós díj: k Pénzeszközök Kapott opciós díj: c.)a fizetett, illetve a kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a MÁV zrt. lehívja devizaeladási opcióját, az ügylet lezárásával nyereség keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: A bank visszaigazolása alapján az árfolyamnyereség elszámolása: k 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet

11 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1551 Bankkivonat alapján a befolyt árfolyamnyereség elszámolása: T Pénzeszközök k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége Az árfolyamnyereség nyilvántartásának megszüntetése a 0 -s számlaosztályban: T 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet A függő követelés, illetve függő kötelezettség kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben az ügylet másik szereplője hívja le devizavételi opcióját, a MÁV zrt.-nek devizaeladási kötelezettsége és vesztesége keletkezik. Ekkor a számviteli elszámolás a következő: A bank visszaigazolása alapján az árfolyamveszteség elszámolása: T 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet Bankkivonat alapján a kifizetett árfolyamveszteség elszámolása: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége Az árfolyamveszteség nyilvántartásának megszüntetése a 0 -ás számlaosztályban: k 088,24 Opciós ügyletek árfolyam-különbözet A függő követelés, illetve függő kötelezettség kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: f.) Amennyiben a deviza eladási opció egyik fél részéről sem kerül lehívásra, az ügylet zárásakor a nyilvántartási számlákat meg kell szüntetni: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: kamatopciós ügyletek Kamat cap opció vétele Védelmet biztosít a változó kamatozású hitel kamatterhének növekedése ellen a kamatláb emelkedése esetén, oly módon, hogy a MÁV Zrt.-nek (jellemzően a kamatperiódus végén) kifizetésre kerül a piaci kamatláb (referencia kamatláb) szerint fizetendő összeg, valamint a cap kamatláb (kötési kamatláb) szerint fizetendő összeg különbsége. a.) kamat cap vételi ügylet esetében a kötési értéket (a kötési kamatláb(ak) szerint a kamatfizetési periódus(ok)ban fizetendő kamat(ok) és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban, a függő kötelezettségek között kell kimutatni: k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor:

12 1552 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám c.) A fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a referencia kamatláb a cap (kötési) kamatláb fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatbevétele keletkezik: A bank visszaigazolása alapján, a kamatbevétel (kamatkülönbözet) k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt kamat (kamatkülönbözet) elszámolása k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg kivezetése a függő kötelezettségek közül: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb nem emelkedik a cap (kötési) kamatláb fölé, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget a függő kötelezettségek közül szintén ki kell vezetni: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Kamat cap opció eladása Opciós díj fejében korlátozza a MÁV Zrt. számára a maximálisan járó kamatot, oly módon, hogy amennyiben a referencia (piaci) kamatláb a cap (kötési) kamatláb fölé emelkedik, a kamatperiódus végén a MÁV Zrt. kifizeti a banknak a különbségnek megfelelő összeget. a.) kamat cap eladási ügylet esetében a kötési értéket (a kötési kamatláb(ak) szerint a kamatfizetési periódus(ok)ban járó kamat(ok) és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban, a függő követelések között kell kimutatni: T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt k 091 Nyilvántartási ellenszámla - eszköz b.) A kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: c.) A kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a referencia kamatláb a cap (kötési) kamatláb fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatfizetési kötelezettsége keletkezik: A bank visszaigazolása alapján, a kamatráfordítás (kamatkülönbözet) T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett kamat (kamatkülönbözet) elszámolása T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok A pénzügyileg rendezett kamatráfordítás (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg kivezetése a függő követelések közül: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb nem emelkedik a cap (kötési) kamatláb fölé, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget a függő követelések közül szintén ki kell vezetni:

13 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1553 A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Kamat floor opció vétele Védelmet biztosít a változó kamatozású betét kamatbevételének csökkenése ellen a kamatláb csökkenése esetén, oly módon, hogy a kamatperiódus végén a MÁV Zrt.-nek kifizetésre kerül a floor kamatláb (kötési kamatláb) szerint járó összeg, valamint a piaci kamatláb (referencia kamatláb) szerint járó összeg különbsége. a.) kamat floor vételi ügylet esetében a kötési értéket (a kötési kamatláb(ak) szerint a kamatfizetési periódus(ok)ban járó kamat(ok) és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban, a függő követelések között kell kimutatni: T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor: c.)a fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a referencia kamatláb a floor (kötési) kamatláb alá csökken, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatbevétele keletkezik: A bank visszaigazolása alapján, a kamatbevétel (kamatkülönbözet) k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt kamat (kamatkülönbözet) elszámolása k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg kivezetése a függő követelések közül: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb nem csökken a floor (kötési) kamatláb alá, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget a függő követelések közül szintén ki kell vezetni: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Kamat floor opció eladása Biztosítja a minimális kamatfizetést oly módon, hogy amennyiben a referencia (piaci) kamatláb alacsonyabb, mint a floor (kötési) kamatláb, a kamatperiódus végén a MÁV Zrt. kifizeti a különbségnek megfelelő összeget a banknak. a.) kamat floor eladási ügylet esetében a kötési értéket (a kötési kamatláb(ak) szerint a kamatfizetési periódus(ok)ban fizetendő kamat(ok) és a periódusok számának szorzata) a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban, a függő kötelezettségek között kell kimutatni: T 092 Nyilvántartási ellenszáma forrás k 088, 22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: T Pénzeszközök c.) A kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a referencia kamatláb a floor (kötési) kamatláb alá csökken, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatfizetési kötelezettsége keletkezik (a különbségnek megfelelő összegig):

14 1554 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám A bank visszaigazolása alapján, a kamatráfordítás (kamatkülönbözet) T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett kamat (kamatkülönbözet) elszámolása T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg kivezetése a függő kötelezettségek közül: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb nem csökken a floor (kötési) kamatláb alá, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget a függő kötelezettségek közül szintén ki kell vezetni: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Kamat collar Az ügylet egy kamat cap opció és egy kamat floor opció kombinációja. Két fajtája van : kamat cap vétel kamat floor eladás, valamint kamat cap eladás kamat floor vétel kombinációk Kamat cap vétel kamat floor eladás Ez a típusú kamat collar ügylet hitelfelvétel esetén egyszerre biztosítja a minimálisan és maximálisan fizetendő kamatot, oly módon, hogy segítségével kialakul egy kamatlábsáv. Ha a referencia (piaci) kamatláb magasabb, mint a kamatlábsáv felső határa (cap kamatláb), akkor a kamat cap vételi ügyletnek köszönhetően a MÁV Zrt. számára kifizetésre kerül a referencia (piaci) kamatláb és a kamatlábsáv felső határa közötti különbségnek megfelelő összeg. Ha viszont a referencia (piaci) kamatláb alacsonyabb, mint a kamatlábsáv alsó határa (floor kamatláb), akkor a kamat floor eladási ügylet értelmében a MÁV Zrt. kifizeti a banknak a kamatlábsáv alsó határa és a referencia (piaci) kamatláb különbségének megfelelő összeget. Az ügylet számviteli elszámolása a következő: a.) A függő kötelezettség felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban a kamatlábsáv felső értékének (cap kamatláb) megfelelően (kamatfizetési periódusban fizetendő kamat és a periódusok számának szorzata): k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett és kapott opciós díj elszámolása a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira, illetve a pénzügyi műveletek bevételeire az átutaláskor: Fizetett opciós díj Kapott opciós díj c.)a fizetett, illetve a kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a referencia kamatláb a cap kamatláb (kamatlábsáv felső határa) fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatbevétele keletkezik (a kamatkülönbségnek megfelelő öszszegig): A bank visszaigazolása alapján, a kamatbevétel (kamatkülönbözet) k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt kamat (kamatkülönbözet) elszámolása k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0-s számlaosztályból: T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet

15 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1555 A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg (cap kamatlábat figyelembe véve) kivezetése a függő kötelezettségek közül: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb a floor kamatláb (kamatlábsáv alsó határa) alá csökken, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatfizetési kötelezettsége keletkezik (a kamatkülönbségnek megfelelő összegig) : A bank visszaigazolása alapján, a kamatráfordítás (kamatkülönbözet) T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett kamat (kamatkülönbözet) elszámolása T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg (cap kamatlábat figyelembe véve) kivezetése a függő kötelezettségek közül: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: f.) Amennyiben a referencia kamatláb a kamatlábsáv alsó (floor) és felső (cap) értéke között marad, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget (cap kamatlábat figyelembe véve) a függő kötelezettségek közül szintén ki kell vezetni: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Kamat cap eladás kamat floor vétel Ez a típusú kamat collar ügylet betételhelyezés esetén egyszerre biztosítja a minimálisan járó kamatot és korlátozza a maximálisan járó kamatot, oly módon, hogy segítségével kialakul egy kamatlábsáv. Ha a referencia (piaci) kamatláb magasabb, mint a kamatlábsáv felső határa (cap kamatláb) akkor a cap eladási ügylet értelmében a MÁV Zrt. kifizeti a banknak a referencia kamatláb és a kamatlábsáv felső határa (cap kamatláb) közötti különbségnek megfelelő összeget. Ha viszont a referencia kamatláb alacsonyabb, mint a kamatlábsáv alsó határa (floor kamatláb), akkor a kamat floor vételi ügyletnek köszönhetően a MÁV Zrt.-nek kifizetésre kerül a floor kamatláb és a referencia kamatláb közötti különbségnek megfelelő összeg. Az ügylet számviteli elszámolása a következő: a.) A függő követelés felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban a kamatlábsáv alsó értékének (floor kamatláb) megfelelően (kamatfizetési periódusban járó kamat és a periódusok számának szorzata): T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt b.) A fizetett és kapott opciós díj elszámolása a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira, illetve a pénzügyi műveletek egyéb bevételeire az átutaláskor: Fizetett opciós díj: Kapott opciós díj: c.) A fizetett, illetve a kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj

16 1556 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a referencia kamatláb a cap kamatláb (kamatlábsáv felső határa) fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatfizetési kötelezettsége keletkezik (a kamatkülönbségnek megfelelő összegig): A bank visszaigazolása alapján, a kamatráfordítás (kamatkülönbözet) T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett kamat (kamatkülönbözet) elszámolása T 871,7 Fedezeti ügyletekre fizetett kamatok A pénzügyileg rendezett kamatráfordítás (kamatkülönbözet) kivezetése a 0-s számlaosztályból: k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg (floor kamatlábat figyelembe véve) kivezetése a függő követelések közül: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a referencia kamatláb a floor kamatláb (kamatlábsáv alsó határa) alá csökken, a MÁV zrt.-nek a kamatperiódus végén kamatbevétele keletkezik (a kamatkülönbségnek megfelelő öszszegig): A bank visszaigazolása alapján, a kamatbevétel (kamatkülönbözet) k 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt kamat (kamatkülönbözet) elszámolása k 972,7 Fedezeti ügyletek után kapott kamatok A pénzügyileg rendezett kamatbevétel (kamatkülönbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,26 Opciós ügyletek kamat-különbözet A kamatfizetési periódus végén, a pénzügyi rendezéskor, a kamat kötési értékének megfelelő összeg (floor kamatlábat figyelembe véve) kivezetése a függő követelések közül: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: f.) Amennyiben a referencia kamatláb a kamatlábsáv alsó (floor) és felső (cap) értéke között marad, a kamatperiódus végén az esedékes kamat kötési értékének megfelelő összeget (floor kamatlábat figyelembe véve) a függő követelések közül szintén ki kell vezetni: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Áruopciós ügyletek Az árufedezeti célú opciós ügyleteknek a következő típusait különböztetjük meg: a vételi ügyletet, az eladási ügyletet, valamint a collar ügyletet A MÁV Zrt. a vételi opció vevője (vételi jog) Védelmet nyújt az áru árának nagymértékű emelkedése ellen, oly módon, hogy opciós díj fejében amennyiben a piaci ár magasabb, mint a kötési ár, a különbség összege kifizetésre kerül a MÁV Zrt. számára. a.) A kötési érték (mennyiség és kötési ár szorzata) felvétele függő kötelezettségként, illetve a spot érték (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő követelésként a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban:

17 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1557 k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor: c.) A fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a piaci ár a kötési ár fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek bevétele keletkezik: A bank visszaigazolása alapján a bevétel (a két ár különbsége) k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt nyereség elszámolása: k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége A pénzügyileg rendezett bevétel (különbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő kötelezettségek, illetve a függő követelések kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a piaci ár nem emelkedik a kötési ár fölé, a függő kötelezettséget, illetve a függő követelést a 0 -ás számlaosztályból szintén ki kell vezetni: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: A MÁV Zrt. a vételi opció eladója (eladási kötelezettség) Opciós díj fejében korlátozza az áru értékesítéséből származó bevételének maximumát a MÁV Zrt. számára, oly módon, hogy amennyiben a piaci ár meghaladja a kötési árat, a MÁV Zrt. kifizeti a különbözetet a másik félnek. a.) A kötési érték (mennyiség és kötési ár szorzata) felvétele függő követelésként, illetve a spot érték (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő kötelezettségként a banki visszaigazolás alapján a 0 - ás számlaosztályban: T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: c.) A kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a piaci ár a kötési ár fölé emelkedik, a MÁV zrt.-nek fizetési kötelezettsége keletkezik: A bank visszaigazolása alapján a ráfordítás (a két ár különbsége) T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett összeg elszámolása: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége A pénzügyileg rendezett ráfordítás kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő követelések, illetve a függő kötelezettségek kivezetése a 0 -ás számlaosztályból:

18 1558 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a piaci ár nem emelkedik a kötési ár fölé, a függő követelést, illetve a függő kötelezettséget a 0 -ás számlaosztályból szintén ki kell vezetni: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: A MÁV Zrt. az eladási opció vevője (eladási jog) Biztosítja a MÁV Zrt. számára az értékesítés bevételének minimumát, oly módon, hogy opciós díj fejében amennyiben a piaci ár a kötési ár alá csökken, a MÁV Zrt. számára kifizetésre kerül a különbözet. a.) A kötési érték (mennyiség és kötési ár szorzata) felvétele függő követelésként, illetve a spot érték (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő kötelezettségként a banki visszaigazolás alapján a 0 - ás számlaosztályban: T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt b.) A fizetett opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az átutaláskor: c.) A fizetett opciós díj időbeli elhatárolása: T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj d.) Amennyiben a piaci ár a kötési ár alá csökken, a MÁV zrt.-nek bevétele keletkezik: A bank visszaigazolása alapján a bevétel (a két ár különbsége) k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt nyereség elszámolása: k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége A pénzügyileg rendezett bevétel (különbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő követelések, illetve a függő kötelezettségek kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a piaci ár nem csökken a kötési ár alá, a függő követelést, illetve a függő kötelezettséget a 0 -ás számlaosztályból szintén ki kell vezetni: A fizetett opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: A MÁV Zrt. az eladási opció eladója (eladási kötelezettség) Opciós díj fejében meghatározza a MÁV Zrt. számára az áru minimális beszerzési árát, oly módon, hogy amennyiben a piaci ár a kötési ár alá csökken, a MÁV Zrt. kifizeti a különbözetet a másik félnek. a.) A kötési érték (mennyiség és kötési ár szorzata) felvétele függő kötelezettségként, illetve a spot érték

19 25. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1559 (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő követelésként a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban: k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt b.) A kapott opciós díj elszámolása pénzügyi műveletek egyéb bevételeként az átutaláskor: c.) A kapott opciós díj időbeli elhatárolása: T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a piaci ár a kötési ár alá csökken, a MÁV zrt.-nek fizetési kötelezettsége keletkezik: A bank visszaigazolása alapján a ráfordítás (a két ár különbsége) T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett összeg elszámolása: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége A pénzügyileg rendezett ráfordítás kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő követelések, illetve a függő kötelezettségek kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a piaci ár nem csökken a kötési ár alá, a függő kötelezettséget, illetve a függő követelést a 0 -ás számlaosztályból szintén ki kell vezetni: A kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Árufedezeti collar ügylet Egy eladási ügylet és egy vételi ügylet kombinációja. Két fajtája van: vételi collar ügylet (vételi opció vétel eladási opció eladás), valamint eladási collar ügylet (vételi opció eladás eladási opció vétel) Vételi collar ügylet Ez esetben meghatározásra kerül egy alsó és egy felső kötési ár. Amennyiben a piaci ár alacsonyabb, mint az alsó kötési ár, a MÁV Zrt. kifizeti a különbséget a banknak. Ha viszont a piaci ár magasabb, mint a felső kötési ár, akkor a MÁV Zrt. számára kerül kifizetésre a különbözet összege. Amennyiben a piaci ár a két kötési ár között van, egyik félnek sem keletkezik fizetési kötelezettsége. Az ügylet számviteli elszámolása az alapügyleteknek (vételi opció vétel, eladási opció eladás) megfelelően történik: a.) A kötési érték (a felső kötési ár és a mennyiség szorzata) felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban a függő kötelezettségek között, illetve a spot érték (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő követelésként: k 088,22 Függő kötelezettségek opciós ügyletek miatt T 088,21 Függő követelések opciós ügyletek miatt b.) A fizetett és kapott opciós díj elszámolása a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira, illetve a pénzügyi műveletek egyéb bevételeire az átutaláskor: Fizetett opciós díj: Kapott opciós díj: c.) A fizetett, illetve a kapott opciós díj időbeli elhatárolása:

20 1560 A MÁV Zrt. Értesítője 25. szám T s391 Kiadások aktív elhatárolása k 874,7 Fizetett opciós díj T 974,7 Kapott opciós díj k s481 Bevétel passzív elhatárolása d.) Amennyiben a piaci ár alacsonyabb, mint az alsó kötési ár, a MÁV zrt.-nek fizetési kötelezettsége keletkezik (a különbség összege): A bank visszaigazolása alapján a ráfordítás (a két ár különbsége) T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a fizetett összeg elszámolása: T 874,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamvesztesége A pénzügyileg rendezett ráfordítás kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő követelések, illetve a függő kötelezettségek kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: e.) Amennyiben a piaci ár magasabb, mint a felső kötési ár, a MÁV zrt.-nek bevétele keletkezik (a két ár közötti különbözet): A bank visszaigazolása alapján a bevétel (a két ár különbsége) k 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A bankkivonat alapján a befolyt nyereség elszámolása: k 974,6 Fedezeti célú ügyletek árfolyamnyeresége A pénzügyileg rendezett bevétel (különbözet) kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: T 088,25 Opciós ügyletek eredmény-különbözet A függő követelések, illetve a függő kötelezettségek kivezetése a 0 -ás számlaosztályból: A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: f.) Amennyiben a piaci ár az alsó és felső kötési ár között marad, a függő kötelezettséget szintén ki kell vezetni. (a felső kötési árat figyelembe véve): A fizetett/kapott opciós díj időbeli elhatárolásának feloldása: Eladási collar ügylet Ez esetben meghatározásra kerül egy alsó és egy felső kötési ár. Amennyiben a piaci ár alacsonyabb, mint az alsó kötési ár, a MÁV Zrt.-nek kifizetésre kerül a különbözet. Ha viszont a piaci ár magasabb, mint a felső kötési ár, akkor a MÁV Zrt. fizeti ki a különbségnek megfelelő összeget a banknak. Amennyiben a piaci ár a két kötési ár között van, egyik félnek sem keletkezik fizetési kötelezettsége. Az ügylet számviteli elszámolása az alapügyleteknek (vételi opció eladás, eladási opció vétel) megfelelően történik: a.) A kötési érték (az alsó kötési ár és a mennyiség szorzata) felvétele a banki visszaigazolás alapján a 0 -ás számlaosztályban a függő követelések között, illetve a spot érték (mennyiség és a spot ár szorzata) felvétele függő kötelezettségként:

Utasítások TARTALOM. 15. szám 131. évfolyam szeptember 9.

Utasítások TARTALOM. 15. szám 131. évfolyam szeptember 9. 15. szám 131. évfolyam 2016. szeptember 9. TARTALOM Utasítások oldal 37/2016. (IX. 09. MÁV Ért. 15.) EVIG sz. utasítás A MÁV-csoport leányvállalatai között működő cash-pool rendszer számviteli elszámolásáról

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. Előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) A termék leírása Az Átlagárfolyamos devizaopció vagy más néven Ázsiai típusú opció keretében az ügyfél egy olyan devizaopciós megállapodást

Részletesebben

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció bemutatása Az európai típusú devizaopció (továbbiakban: opció) egy olyan megállapodás, amely során az opció vevője jogot szerez arra,

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Számviteli törvény című előadás

Számviteli törvény című előadás Számviteli törvény 2014. című előadás Előadó: Botka Erika okleveles könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkára Főbb témakörök: 2013. évközi törvény változások Kapcsolt vállalkozások Végelszámolás Devizás ügyletek

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

(CIB Prémium befektetés)

(CIB Prémium befektetés) CIB Bank Zrt. Részletes terméktájékoztatója a Keretszerződés Opcióhoz kötött Betét elhelyezésére és a kapcsolódó Opciós Devizaügylet megkötésére vonatkozó keretszerződés hatálya alá tartozó ügyletekre

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.01.01 2010.03.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató egyszerű (plain vanilla) devizaárfolyam opciós ügyletekhez elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Ellenőrzési Osztály 5. 1 Jövedelem transzfer

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.04.01 2010.06.30 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL A határidős kamatlábmegállapodás olyan származtatott ügylet, amellyel az Ügyfél egy jövőbeni periódusra, egy előre meghatározott összegre

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Név: Érdemjegy:.. Neptun kód:... Aláírás:. MINTA MEGOLDÁS 180 perc Feladat Elérhető pontszám Elért pontszám 1. 8 pont 2. 25 pont 3. 15 pont 4. 20 pont 5. 13 pont 6. 19 pont Összesen: 100 pont javította

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam-opciós ügylet (más néven devizaopció) keretében az opció jogosultja (vásárlója) Opciós Díj

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS Az értékbeni számbavétel 1 Mérlegelméletek: - Materiális (statikus, dinamikus, organikus) - Reáltudományos, klasszikus (tőkemegtartás orientációjú, jövőorientált, antimérleg,

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, valamint a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA)

4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA) 4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA) MIFID besorolás IR 2 a termék leírása betétes pozíció esetén A határidôs kamatláb megállapodás segítségével cége elôre rögzítheti egy késôbbi

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kamatcsere és devizacsere ügyletek

Kamatcsere és devizacsere ügyletek Kamatcsere és devizacsere ügyletek Interest rate and FX swaps Száz János Fogalmak Indíték Piacok, szereplők, pénzáramlások Árjegyzés A swap pozíció értéke A swap pozíció értékváltozása C:/SZAZ 2 Csere

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Valós értéken történő értékelés

Valós értéken történő értékelés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Valós értéken történő értékelés Várkonyiné Dr. Juhász Mária Jogszabályi háttér Hazai 2000.

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

f6n09300 (2550x3300x2 tiff)

f6n09300 (2550x3300x2 tiff) f6n09300 (2550x3300x2 tiff) 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2004. ÉV) PSZÁF sorkód MÉRLEG ESZKÖZÖK Előző évi beszámoló záró adatai Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 18080966-2-41 Előző évi felülvizsgált

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Eredménykimutatás 2015. december 31. Cegléd, 2016. május 26. Dr. Vargáné Barna Judit IT elnök 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1

KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1 KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1 DEVIZÁBAN ADOTT KAPOTT ELŐLEG A devizában adott, kapott előleget, mint minden gazdasági eseményt, könyvelni kell. A Számviteli törvény 60. -ának (1) bekezdése és a Számviteli

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

Gazdasági Információs Rendszerek

Gazdasági Információs Rendszerek Gazdasági Információs Rendszerek 7. előadás Bánhelyi Balázs Alkalmazott Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem 2009 Opció fogalma Az opció jövőbeni döntési lehetőséget jelent valami megtételére,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD) Jelen terméktájékoztatóban ismertetett ügylet az egyszerű (Plain vanilla) és Barrier típusú devizaárfolyam

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

5. kamatopciók: cap és floor

5. kamatopciók: cap és floor 5. kamatopciók: cap és floor MIFID besorolás IR a termékek leírása A kamatopció akárcsak az árfolyamkockázat kezelésére alkalmas devizaopció egy biztosítási szerzôdéshez hasonlítható, mely az opciós díjért

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 198 0 13 198 14 365 0 14 365 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 181

Részletesebben

Sajátos értékelési szabályok

Sajátos értékelési szabályok MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Sajátos értékelési

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ A termék leírása A Határidős árfolyam-megállapodás (vagy más néven határidős ügylet, vagy forward ügylet) olyan deviza

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

V. Fejezet. A könyvvezetési kötelezettség és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei

V. Fejezet. A könyvvezetési kötelezettség és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei V. Fejezet A könyvvezetési kötelezettség és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei 1. Az V. Fejezet 8. számlaosztály cím alatti része a következőre változik: "8. számlaosztály A 8. számlaosztályban

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Devizás értékelés számvitele

Devizás értékelés számvitele Devizás értékelés számvitele Miért éppen a devizás értékelés? 1 Miről Miről lesz lesz szó? szó? 1. Könyvvezetés és beszámoló készítés devizában 2. Devizás tételek (devizában is nyilvántartott ügyletek,

Részletesebben

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél.

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél. 11/ "A" társaság (anya), melynek tagjai 25-25%-ban 2 magánszemély és 25-25%-ban két társaság. Az "A" társaság 100%-os tulajdonosa "B" társaságnak (leány). Mindkét társaság ingatlan tulajdonnal rendelkezik.

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 59 642-59 642 113 610-113 610 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 357-27 357 30 869-30 869 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés

Részletesebben

T471 - K4764. kártérítésre T471 - K3612, 4761

T471 - K4764. kártérítésre T471 - K3612, 4761 Ajánlott főkönyvi összefüggések Jövedelemelszámolás Bérfeladáskor Bérköltség T541 - K471 TB járulék T561 - K473 Betegszabadság és vállalkozást terhelő táppénz T5511 - K471 Táppénz (nem munkáltatót terhelő)

Részletesebben

4. Gyakorlat Számvitel II Pénzügyi eszk. besz. [Válasszon dátumot]

4. Gyakorlat Számvitel II Pénzügyi eszk. besz. [Válasszon dátumot] 1. A vállalkozás befektetési céllal 100 db részvényt vásárolt egy magánszemélytől. Ezzel 5 százalékos részesedést szerzett a társaságban. A részvények névértéke 100 000 forint, vételi árfolyama 120 százalék.

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Térítés nélkül átveszünk egy műszaki gépet

Térítés nélkül átveszünk egy műszaki gépet Mini Kontírozó Tanfolyam- -hogy a megszerzett tudásod ne vesszen el- 1. lecke: Micike és József alapított egy Kft-t, el is kezdtek azonnal dolgozni, és szembesültek az első gazdasági eseménnyel, amit nem

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 819-819 330-330 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt

Részletesebben

Egyszeres könyvvitel 5. feladat

Egyszeres könyvvitel 5. feladat Vevők analitikus Egyszeres könyvvitel 5. feladat Vevő megnevezése 1207 Ny 1423 Ny 400.000 108.000 508.000 200.000 54.000 254.000 Szállítók analitikus Szállító megnevezése 2120 Ny Eladó Zrt. 60.000 16.200

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (kölcsön ügylet elszámolása) 15 pont A KÖLCSÖN Nyrt 10 000 EFt kölcsönt ad KÉREGETŐ Kft

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R P É N Z Ü G Y I É S S Z Á M V I T E L I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Források MÉRLEG,... év... A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben