Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott"

Átírás

1 1. számú melléklet FHB Nyrt Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott Név:.. FHB- Hitelazonosító Levelezési cím:.. Elérhetőségi telefonszám: faxszám:... bejelentem, hogy a bejelentéshez kötött Rész/Teljes előtörlesztési lehetőséggel kívánok élni. Az Előtörlesztés adatai: (a megfelelő rész X-el jelölendő) 2 Figyelem! Az előtörlesztési bejelentő akkor elfogadható, ha legalább 15 nappal az előtörlesztési dátum előtt megérkezik a Bankhoz. Részelőtörlesztés Előtörlesztendő összeg:.. 3,-Ft/CHF/EUR 4 Előtörlesztés dátuma:... (kizárólag a havi törlesztés dátumával egyező lehet) Teljes előtörlesztés Előtörlesztés dátuma:... Tudomásul veszem, hogy: az előtörlesztés tőkeösszege után az FHB mindenkor hatályos Hirdetményében meghatározott előtörlesztési díj megfizetésére vagyok köteles; az előtörlesztés jóváírásának az érvényes bejelentésen túli további feltétele, hogy az előtörlesztés teljes összege mely magába foglalja az előtörleszteni kívánt tőkeösszeget és az előtörlesztési díjat is az előtörlesztéssel érintett kölcsönszerződésben meghatározott számlaszám javára az elszámolás napjáig ténylegesen megfizetésre kerüljön; az Üzletszabályzatban foglaltak alapján az FHB határozza meg az előtörlesztés elfogadott dátumát; amennyiben az előtörlesztés elfogadott időpontja az automatikus előtörlesztés időpontjával egybe esik, az FHB az előtörlesztést Bejelentéshez kötött előtörlesztésként kezeli; az állami készfizető kezességvállalással biztosított hiteleknél az arányos törlesztés elve miatt az előtörlesztés egyenlő arányban történik minden alkölcsönre vonatkozóan. 1 Az FHB hitelazonosító utolsó két karaktere nem minden kölcsön esetében fordul elő. 2 Több alkölcsön esetén az előtörlesztési bejelentő lapot minden alkölcsönre vonatkozóan külön kell kiállítani. 3 Az előtörleszteni kívánt összeget a kölcsön nyilvántartásának pénznemében kell megadni. 4 Az előtörlesztéssel érintett kölcsön devizaneme aláhúzandó.

2 Teljes előtörlesztés esetén az esetleges túlfizetést kérem, hogy a(z)... Banknál vezetett számú folyószámla javára szíveskedjenek visszautalni. A TÁJÉKOZTATÓ A BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ELŐTÖRLESZTÉS SZABÁLYAIRÓL -t átvettem / megkaptam..., Bejelentő hitelfelvevő (Adós) 2. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ELŐTÖRLESZTÉS SZABÁLYAIRÓL Az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: FHB) Lakossági Hitelezési Üzletszabályzata szerint Ügyfeleinknek lehetőségük nyílik arra, hogy az FHB-val szemben fennálló kölcsöntartozásukat annak szerződés szerinti esedékessége előtt, az általuk megválasztott időpontban részben vagy egészben törlesszék. Erre akkor is lehetőség van, ha a kölcsönt az FHB nem egyedül, hanem más pénzügyi intézménnyel konzorciumot alkotva közösen nyújtotta. Mikor nem jogosult az Ügyfél kezdeményezni a bejelentéshez kötött előtörlesztést? Nem lehetséges a bejelentéshez kötött előtörlesztés az állami kamattámogatással igénybe vehető birtokfejlesztési célú hitelek esetében. A lakástakarék-pénztári megtakarítás mellett nyújtott jelzáloghitelek esetében a türelmi időszak végéig csak Teljes előtörlesztésre van lehetőség, Részelőtörlesztésre a lehetőség a türelmi időszak végétől számított két naptári év leteltét követően de legkorábban az előtörlesztéssel érintett kölcsönszerződés szerinti kezdő naptól számított második ügyleti év végét követően nyílik meg. Az életbiztosítás mellett nyújtott jelzáloghitelek esetében kizárólag Teljes előtörlesztésre van lehetőség. Az előtörlesztés nem igényli a szerződés okiratba foglalt módosítását. Ha a bejelentéshez kötött előtörlesztés időpontja olyan napra esik, amikor az Ügyfél automatikus előtörlesztésre is jogosult (vagyis a kamatperiódus fordulónapjára), akkor az előtörlesztést bejelentéshez kötött előtörlesztésként kezeljük. Hogyan tudja Ügyfelünk kezdeményezni a bejelentéshez kötött előtörlesztést? Ügyfeleinknek előtörlesztési szándékukat előzetesen írásban, az FHB mindenkori székhelyére címzett bejelentésben kell közölniük. A bejelentésben pontosan meg kell határozni az előtörleszteni kívánt tőkeösszeget a kölcsön nyilvántartási pénznemében megadva (deviza alapú hitel esetében az előtörleszteni kívánt összeget devizában CHF vagy EUR kell megadni). A bejelentéshez az FHB fiókjaiban, az FHB Konzorciális Partnerénél, illetve az FHB internetes honlapján (www.fhb.hu) formanyomtatvány áll rendelkezésre, amit kérésre postán, vagy faxon is megküldünk Ügyfeleinknek. A bejelentést azonban más írásos formában is elfogadjuk, ha az tartalmazza a következő adatokat:

3 név FHB-hitelazonosító levelezési cím elérhetőségi telefonszám elérhetőségi faxszám (ha az értesítést faxon kéri megküldeni) annak megjelölése, hogy Rész- vagy Teljes előtörlesztést kíván lebonyolítani az előtörleszteni kívánt tőkeösszeg a kölcsön nyilvántartásának devizanemében (ezt nem szükséges feltüntetni akkor, ha Teljes előtörlesztést jelent be). Egyebekben az FHB és a Konzorciális Partner munkatársai kérésre - segítséget nyújtanak a fennálló tőketartozás összegének megállapításához, az előtörleszteni kívánt tőkeösszeg után fizetendő előtörlesztési díj, és így az előtörlesztés teljes összegének meghatározásához. Deviza alapú kölcsönök előtörlesztése esetén az Ügyfél által befizetett forint összeget azon a napon konvertáljuk át devizára, amikor az a forint fizetőszámlára beérkezett, az azon a napon érvényes törlesztési árfolyammal számolva. Javasoljuk, hogy ha deviza alapú kölcsönének teljes fennálló tőkeösszegét kívánja előtörleszteni, akkor az árfolyamváltozásból eredő bizonytalanság kiküszöbölése érdekében a kiszámított forint összegnél 5 %-kal nagyobb összeget utaljon át. Ha a kölcsönszerződés több alkölcsönt tartalmaz, az előtörleszteni kívánt összeget alkölcsönönként kell megadni, kivéve, ha valamely alkölcsön állami kezességvállalással biztosított. Ez utóbbi esetben az előtörlesztés a kölcsönszerződésben rögzített arányban kerül megosztásra az alkölcsönök között. Az FHB az előtörlesztés időpontját megelőzően írásban értesíti az Ügyfeleket az előtörlesztés bejelentésének elfogadásáról, az előtörlesztés várható időpontjáról, az előtörlesztési díjról, valamint az előtörlesztés teljes összegéről. Mekkora lehet az előtörlesztendő tőkeösszeg? Az előtörleszteni kívánt tőkeösszegnek el kell érnie, vagy meg kell haladnia az előtörlesztési bejelentésnek az FHB-ba érkezése napján érvényes Hirdetményben meghatározott minimum összeget, vagy ha a minimum értéket nem éri el, úgy kizárólag a fennálló kölcsönének Teljes előtörlesztése lehetséges. Az aktuális Hirdetmény megtekinthető az FHB fiókjaiban, a Konzorciális Partnerek fiókjaiban, kirendeltségein, illetve az FHB internetes honlapján. Milyen költségei vannak az előtörlesztésnek? A bejelentett és ténylegesen teljesített előtörlesztés után előtörlesztési díjat kell fizetni az előtörlesztés jóváírásakor érvényes mindenkori FHB Hirdetmény kondíciói és előírásai szerint. A szeptember 1-én hatályos Hirdetmény szerint: Az előtörlesztési díj mértéke az előtörlesztett összeg - 5 %-a, de legalább forint (euró alapú kölcsön esetén 80 EUR, svájci frank alapú kölcsön esetén 120 CHF) a kölcsön futamidejének első két évében

4 - 3 %-a, de legalább forint (euró alapú kölcsön esetén 80 EUR, svájci frank alapú kölcsön esetén 120 CHF) a kölcsön futamidejének első két évét követően Az előtörlesztés díj az előtörlesztés jóváírásakor esedékes, a kölcsön nyilvántartásának pénznemében. FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY AZ ELŐTÖRLESZTÉSI DÍJ MÉRTÉKE VÁLTOZHAT! KÉRJÜK, NÉZZE MEG AZ FHB AKTUÁLIS HIRDETMÉNYÉT! Mikor történik meg az előtörlesztés? Az FHB az előtörlesztési szándék bejelentését elfogadja és írásban visszaigazolja, ha az Üzletszabályzat alapján az Ügyfél jogosult a bejelentéshez kötött előtörlesztésre, és a bejelentés tartalmazza a szükséges adatokat. Az előtörlesztés jóváírásának az érvényes bejelentésen túl további feltétele, hogy az Ügyfél az előtörleszteni kívánt összeget Részelőtörlesztés esetén legalább annak az FHB mindenkori Hirdetményében meghatározott minimum összegéig valamint az előtörlesztési díjat az előtörlesztéssel érintett kölcsönszerződésben meghatározott számlaszám javára az előtörlesztés bejelentett időpontjáig ténylegesen megfizesse. A bejelentett és szabályszerűen teljesített előtörlesztést az FHB az alábbi időpontban számolja el (értéknap): Részelőtörlesztés esetén: - ha az Ügyfél érvényes bejelentésének FHB általi kézhezvétele és az Ügyfél előtörlesztéssel érintett kölcsönszerződése szerinti következő törlesztési esedékesség közötti időtartam legalább 15 nap, akkor a bejelentés FHB általi kézhezvételét közvetlenül követő esedékesség napján, - ha az Ügyfél érvényes bejelentésének FHB általi kézhezvétele és az Ügyfél előtörlesztéssel érintett kölcsönszerződése szerinti következő törlesztési esedékesség közötti időtartam kevesebb mint 15 nap, akkor a bejelentés FHB általi kézhezvételét közvetlenül követő második törlesztési esedékesség napján. Teljes előtörlesztés esetén: - az ügyfél által meghatározott időpontban, ami nem lehet korábbi a szabályszerű bejelentés FHB székhelyére történő benyújtásától számított 15 napnál - amennyiben a teljesítés a bejelentett értéknapot követő 15 napon belül történik meg, az előtörlesztést az FHB a teljesítés napján jóváírja, azonban ebben az esetben a kölcsön lezárásához szükséges előtörlesztendő összeg az előre meghatározottnál magasabb lesz - a bejelentett értéknapot követő 15 napon túli teljesítés esetén az FHB az előtörlesztést nem írja jóvá. Ha az Ügyfél az FHB által visszaigazolt előtörlesztés teljes összegénél nagyobb összeget fizet be, az FHB jogosult a többlet befizetés előtörlesztésként történő jóváírását megtagadni. Ez esetben a többlet befizetés az Ügyfél fizetőszámláján marad, későbbi, menetrendszerű törlesztéseinek fedezetére szolgál. Amennyiben a kölcsöntartozás teljes összeg előtörlesztésre kerül, és az Ügyfél fizetőszámláján a többlet befizetés miatt pénzmaradvány keletkezik, azt az FHB az Ügyfél által megadott számla javára díjmentesen visszautalja. Ha az Ügyfél a Részelőtörlesztés bejelentett összegénél kisebb összeget fizet be, az FHB az előtörlesztési díj elszámolását követően fennmaradt összeget írja jóvá előtörlesztésként, ha az így fennmaradt összeg eléri vagy meghaladja a Hirdetményben meghatározott minimum összeget. Teljes előtörlesztés bejelentése esetén, ha a befizetett összeg nem nyújt fedezetet a fennálló tartozásokra, az FHB az előtörlesztést nem írja jóvá.

5 Értesítés a fennmaradó kölcsöntartozásról és törlesztő összegről Részelőtörlesztés esetén a fennmaradó kölcsönre vonatkozóan a futamidő nem módosul, az előtörlesztés kizárólag a törlesztő összeg csökkenését eredményezi. Az előtörlesztés jóváírását követő 15 napon belül az FHB írásban értesíti a Hitelfelvevőt az érintett ügyleti év még hátralévő részére érvényes új törlesztő összegről. A fentiekben meghatározott feltételeknek meg nem felelő, bejelentett, illetve teljesített előtörlesztési igényeket az FHB nem köteles elfogadni szeptember 1.

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről 2014. december 7. napján hatályba lépett Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről

Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről I. Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: címe:. 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok 2.1. A jelzáloghitel felhasználási célja

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 01. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 01. napjától HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a 2012.március 31. napjáig szerződött állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek és birtokfejlesztési hitelek esetén alkalmazott

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12.

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12. Tájékoztató a Budapest Bank által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján nyújtott Gyűjtőszámlahitel ajánlatáról Tisztelt Ügyfelünk! A Budapest Bank

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: 10-02-020168 Kirendeltsége:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Közzététel napja: 2015. május 15. Hatályos: 2015. június 01. napjától

HIRDETMÉNY. Közzététel napja: 2015. május 15. Hatályos: 2015. június 01. napjától HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a 2012.március 31. napjáig szerződött állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek és birtokfejlesztési hitelek esetén alkalmazott

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF a Posta Személyi Kölcsönről POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások

Részletesebben

-------------------------------------KÖZJEGYZ

-------------------------------------KÖZJEGYZ -------------------------------------KÖZJEGYZŐI OKIRAT TERVEZET------------------------------------- Alulírott doktor közjegyző/helyettes dr... közjegyző irodájában/. ( ) évi hónap... ( ) napján megjelentek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS Deviza és deviza alapú hitelhez /devizában folyósított és nyilvántartott, deviza alapú forintban folyósított és nyilvántartott/

TERMÉKLEÍRÁS Deviza és deviza alapú hitelhez /devizában folyósított és nyilvántartott, deviza alapú forintban folyósított és nyilvántartott/ 1. Hitel célja: TERMÉKLEÍRÁS Deviza és deviza alapú hitelhez /devizában folyósított és nyilvántartott, deviza alapú forintban folyósított és nyilvántartott/ - Lakáscélú hitel (vásárlás, építés, bővítés,

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül)

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Személyi Kölcsön Üzletszabályzata

Személyi Kölcsön Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. Személyi Kölcsön Üzletszabályzata Hatályos: 2009. augusztus 1-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2011. február 03.-tól Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés

Fogyasztási kölcsönszerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet.. Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám: Fogyasztási kölcsönszerződés 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (székhely:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (PSZÁF eng.sz.: E-I-1102/2008 2008. december 4.) LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei Hatályos 2015. február 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben