Kezdetben úri passzió volt Fizikailag megjelenı piacok A nemzetgazdasági piacok kapcsolatai Információs érték : tartalom, idı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kezdetben úri passzió volt Fizikailag megjelenı piacok A nemzetgazdasági piacok kapcsolatai Információs érték : tartalom, idı"

Átírás

1 1 Tızsdék és innováció Kezdetben úri passzió volt Fizikailag megjelenı piacok A nemzetgazdasági piacok kapcsolatai Információs érték : tartalom, idı

2 2 Elıtte: nagy vásárlói bizalom, tömeges részvényvásárlás, ellenırizetlen információk október 29. Utána: elveszített bizalom, minimális forgalom, igény a pontos ellenırizhetı információkra Beinduló gazdaságok új vállalatok Meglendülı forgalmak megnövekedett adminisztrációs feladatok Lakossági igények a gyors és megbízható információra Csökkentett tartalmú (és árú) szolgáltatások megjelenése (schwab.com)

3 3

4 4 Létrehozása a technológiai papírok megjelenéséhez kötıdik A rendes tızsdére alkalmatlan, bizonytalan vállalatok részvényei kereskedelmére hozták létre. Ilyen cégek: Microsoft, SUN, Cisco, Dell, Reuters

5 5 Mikroelektronikai boom hetvenes- nyolcvanas évek Számítástechnikai boom - nyolcvanas - kilencvenes évek Internetes boom körül Több hullámban Internet technológia Internet kapcsolatszolgáltatás Internet tartalomszolgáltatás (dotkom cégek: xyz.com)

6 6 A pénzügyi elemzések a meglévı trend alapján további dinamikus növekedést jósoltak Az optimista hangulat tovább gerjesztette a befektetési kedvet (pozitív visszacsatolás) A megalapított cégek mögött hatalmas összegek, csekély ténylegesen meglévı technológia, minimális hozzáadott érték és minimális piaci tér állt ıszén leeresztett a léggömb beköszöntött a jelenleg is tartó gazdasági recesszió Kiindulópont: USA ingatlanpiac Oka: átláthatatlan tulajdonosi szerkezet információhiány, megalapozatlan befektetési döntések információhiány, dezinformáció A folyamat: növekedı ingatlanárak >> további hitelek nyújtása >> hitelekbıl további ingatlanok vásátlása >> növekvı ingatlanárak Az ingatlanok ára csökken >> finanszírozási nehézségek >> ingatlaneladás >> megnı az ingatlankínálat >> további ingatlanárcsökkenés >> bedılı hitelek >> bedılı bankok >> biztonságkeresı befektetıi magatartás >> zuhanó tızsdeindexek >> forráshiány a vállalkozásoknál >> recessziós hatások Problémák: Az eredeti ingatlanfejlesztések tulajdonrészei többször gazdát cseréltek (befektetési alapok), ahol az eredeti értéküknél magasabb áron értékelték azokat. A valós (vagy ahhoz közeli) érték és a befektetés értéke eltávolodott. Az elıbbirıl sokáig nem jutottak el információk a befektetıkhöz.

7 7 Ipari tömegtermelés túltermelési válságának kialakulása elıtt: Számítástechnikai piac kibontakozása (nagy hozzáadott értékő termelés) Konkurenciaharcok: 1985 Hi-Tech krízis Amerikában Pc tömegtermelése kilencvenes évek Eszközök összekapcsolási igénye Hálózatok létrehozása és üzemeltetése Eszközeladás vs. Szolgáltatás Legnagyobb profit lehetısége: tartalom és szolgáltatás együttes kereskedelme. Fúziós láz: AOL Time-Warner Matáv-Westel-Axelero >> T-csoport (fre , exttra, iwiw )

8 8 Edutainment, infotainment Terjeszkedés határa: a világ Gyarmatosítás vs. Agyelszívás, piaci tér vásárlása Kormányzati / nemzeti stratégiák Információs szakadék megjelenése Az információs társadalomban a meglévı információk és tudások újszerő összekapcsolása, alkalmazása, illetve új ismeretek és tudások elıállítása áll a fejlıdés középpontjában. Az erre irányuló tevékenységet nevezhetjük közös kifejezéssel innovációnak. az innováció típusai a profitorientált szervezetekben; az innováció mennyiben kötıdik a tudomány szférájához; az innovációk milyen kapcsolatban áll a gazdasági versenyképességgel az IKT milyen aktorokon keresztül hat az innovációs folyamatokra.

9 9 A termékinnováció az új vagy jelentısen megújított termék vagy szolgáltatás bevezetése. Az eljárás-innováció új vagy jelentısen megújított termelési vagy szállítási módszer alkalmazását jelenti, és mőszaki jellegő újdonságra utal. A marketing-innováció új marketingmódszerek alkalmazását jelenti: ennek során a terméktervezés, a csomagolás, a termék piacra dobása, a termék reklámozása, az árképzés módszere kerül megváltoztatásra. A szervezési-szervezeti innováció új szervezésiszervezeti módszerek megvalósítását jelenti a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében, vagy a külsı kapcsolatokban. Az innováció folyamatának lineáris modellje Az innováció terjedésének láncszem-modellje

10 10 A leginnovatívabb szektorok állnak a legközvetlenebb kapcsolatban azokkal a tudományterületekkel, amelyek az IKT bevonásával hirtelen fejlıdésnek indultak: a világ 500 legnagyobb vállalata közül a gyógyszerészet és biotechnológia, az IT hardverek, a szoftverek és a számítógépre alapuló szolgáltatások területén aktív vállalatok kényszerülnek a legtöbb K+F-befektetésre. Ezek az árbevételüknek gyakran több mint 10%- át költik kutatásra és fejlesztésre. egészen új tudományos teljesítmények születnek a számítási kapacitások bıvülése és általában az informatika révén; a tudományos diskurzusok élénkülése, hozzáférhetıségének javulása ösztönzi az új tudások megszületését, hozzáférhetıségét, és ezáltal az alkalmazási-hasznosítási kísérleteit; megkönnyíti a technológiatranszfert; a vállalaton belüli munkaszervezés és az üzleti partnerekkel való kapcsolattartás áttekinthetıbb, racionalizálhatóbb lesz; megjelennek a komplex vállalatirányítási rendszerek, kontrollálhatóbbak a teljesítmények, a minıségbiztosítás, stb.; a gépek új generációja a technológiai versenyfutást élénkítette, megjelent a robotika az ipari termelésben- a legfontosabb munkaerı innentıl kezdve a programozott gép, amely folyamatos technológiai fejlesztésre szorul; az innovációs ciklusok lerövidülnek, a technológiaváltás felgyorsul; a globális, valós idejő pénzpiac kialakulása a technológiák transzferjét segíti, és a kockázati tıke terepét kiszélesíti. Ezzel együtt nagyon érzékeny lett a pénzpiac a technológiai versenyképesség dimenziójára; az IKT a kulcsaktorok (kutatóintézetek, vállalatok, helyi és központi kormányzat) közötti kapcsolat élénkítését teszi lehetıvé és szükségszerővé.

11 11 Manuel Castells: Azzal a problémával szembesült, hagyományosnaktermelékenység-mérések alapján az 1970-es évektıl kezdve az 1990-es évekig a gazdasági-technológiai fejlıdés centrumában megtorpant a termelékenység növekedésének üteme. holott akkor került intenzívebb használatra az IKT. A legerısebb gazdaságú országok esetében az üzleti szektorban mért teljes termelékenységi tényezı ekkoriban szinte stagnált vagy évenként 1-2%-kal nıtt. Ennek egyik oka lehet, hogy a gazdasági termelékenység növekedése a technológiai újítások megjelenéséhez képest idıbeli elcsúszást mutat. Ahhoz, hogy a technológiai felfedezések képesek legyenek elterjedni az egész gazdaságban, és így kimutathatóan fokozzák a termelékenység növekedését, a termelési folyamatban szerepet játszó valamennyi tényezınek, a társadalom kultúrájának és intézményeinek, és természetesen a gazdasági vállalkozásnak is lényegi változásokon kell keresztülmenniük. Ez az általános megállapítás különösen érvényes a tudás és az információ köré összpontosuló technológiai forradalom esetében, amely olyan szimbólumfeldolgozási mőveletekben testesül meg, amelyek szükségképpen kapcsolatban állnak a társadalom kultúrájával és a lakosság mőveltségével, illetve szakmai képzettségével. A 80-as évtizedtıl a vállalatok egyes feladataikat együttmőködések keretében a vállalaton kívül végeztetik el (outsourcing): nem ritka a kutatás-fejlesztési munka (design, technológiai fejlesztés, kutatás, tesztelés) kiszervezése sem. Ennek egyik oka, hogy még a legnagyobb multinacionális cégeknél sem mindig áll rendelkezésre megfelelı K+F szakmai bázis. A fejlesztési hálózatok lehetnek horizontálisak vagy vertikálisak. A horizontális esetben olyan vállalatok lépnek szövetségre egymással és K+F bázisokkal, amelyek egyébként ugyanazon a piacon aktívak, így alapvetıen vetélytársai egymásnak. A technológiai áttörések esetében érdemesnek látszik ideiglenesen összefogniuk: prekompetitív fázis A vertikális fejlesztési hálózatokban a beszállítók és a vevık mőködnek együtt a vállalattal. Pl. a légitársaságok fejlesztési ötletei segítetik a repülıgépgyártót a fejlesztésben. Valójában az egyes fejlesztési hálózatok horizontális és vertikális elemeket egyaránt tartalmaznak.

Innovációs verseny az információs társadalomban

Innovációs verseny az információs társadalomban Innovációs verseny az információs társadalomban Szerzı: Holczer Márton Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban

Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban Külgazdaság, L. évf., 2006. november december Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban SZANYI MIKLÓS A mikroelektronika vezérelte mőszaki-gazdasági paradigmaváltás megváltoztatja az alkalmazás, a munkavégzés

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Atomok és bitek kora: Benchmarking: Bitek kora: Civil társadalom: Cselekvõhálózat: Deliberatív demokrácia:

Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Atomok és bitek kora: Benchmarking: Bitek kora: Civil társadalom: Cselekvõhálózat: Deliberatív demokrácia: Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Az új technológiák bevezetésére jellemzõ terjedési (diffúziós) mintát írja le: lassú indulás után meredek emelkedés, majd ismét lassú elõrehaladás következik. Az új

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3. Tartalom

Vállalkozók Európában 3. Tartalom Vállalkozók Európában 3 Mottó: Amit nem lehet eladni, azt én nem akarom feltalálni. T.A. Edison egyik kedvenc mondása. Idézi: Greguss Ferenc: Élhetetlen feltalálók, halhatatlan találmányok. Móra. 1985.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2 Globalizáció és regionalizálódás - pénzügyi folyamatok és kockázatok Írta: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN VIG Zoltán Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mőszaki Pedagógia Tnaszék

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon*

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Koordinátor: Dr. Somlyódy László, a 4T elnöke

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI

Részletesebben

Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom

Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom Szerzı: Kollányi Bence Molnár Szilárd Székely Levente Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) I. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZİSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A MAGYAR INNOVÁCIÓS RENDSZER HELYZETE VÁLLALATI NÉZİPONTBÓL

A MAGYAR INNOVÁCIÓS RENDSZER HELYZETE VÁLLALATI NÉZİPONTBÓL BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Kiss János: A MAGYAR INNOVÁCIÓS RENDSZER HELYZETE VÁLLALATI NÉZİPONTBÓL (PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY) VERSENYBEN

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG, INNOVÁCIÓS KÉSZSÉG ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BEÁGYAZÓDÁSA A SZERVEZETI KULTÚRÁBA BÜKINÉ FOKI ARIEL 1

VERSENYKÉPESSÉG, INNOVÁCIÓS KÉSZSÉG ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BEÁGYAZÓDÁSA A SZERVEZETI KULTÚRÁBA BÜKINÉ FOKI ARIEL 1 VERSENYKÉPESSÉG, INNOVÁCIÓS KÉSZSÉG ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BEÁGYAZÓDÁSA A SZERVEZETI KULTÚRÁBA BÜKINÉ FOKI ARIEL 1 Összefoglalás A tanulmány célja a régió, a tér szerepének vizsgálata a vállalatok fejlődésére,

Részletesebben

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben Hungary in the world economy and world trade The introduction of the Hungarian position in the world economy and trade is an important

Részletesebben

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3.1. Elméleti megalapozás és a szükséges fogalmak 3.1.1. Az innovációs fogalomkör Az innováció meghatározására a szakirodalomban számos kísérlet

Részletesebben

Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban

Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban BAROSS GÁBOR PROGRAM: Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban Pályázati azonosító: DA_ELEM_07-NOSSZEGE Nyilvántartási szám: BAROSS_DA07-DA_ELEM_07-2008-0011 Munkaszakasz

Részletesebben

IPARI PARKOK Ipari Parkok Egyesület 1994-2000

IPARI PARKOK Ipari Parkok Egyesület 1994-2000 IPARI PARKOK Ipari Parkok Egyesület 1994-2000 Készítette az Ipari Parkok Egyesület megbízásából Rakusz Lajos A szerkesztıbizottság tagjai: Dr. Göndöcs István Dr. Kabai Vilmos Dr. Tóth János Lektorálta:

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

II. Innovációs sikertörténetek

II. Innovációs sikertörténetek Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu II. Innovációs

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben