HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN"

Átírás

1 NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató Zrt.) Pénzügykutató Alapítvány Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája

2 Ágazati kutatásunk súlyponti kérdései 1. Mi jellemzi a hazai biotechnológiai ágazatot? 2. A nemzetköziesedésre vonatkozó elméletek és a nemzetköziesedés általános tendenciái 3. A hazai biotechnológiai KKV-k nemzetköziesedésének jellemzıi Tatabánya, november 24. Antalóczy Katalin, Halász György Imre 2

3 Ágazati kutatásunk módszere Illeszkedett a teljes kutatás módszeréhez: szakirodalom feldolgozás, hivatalos statisztikák feldolgozása, on-line kérdıív, mélyinterjúk alapján esettanulmányok Súlyos problémák: - visszaérkezı kérdıív: 0 - nagyon hiányos hazai és nemzetközi statisztikai adatbázis - 15 mélyinterjú részben elzárkózó interjúalanyok Meghatározta kutatásunk eredményeit Tatabánya, november 24. Antalóczy Katalin, Halász György Imre 3

4 A hazai biotech ágazat jellemzıi I. Súlypont: piros (orvosi, egészségügyi) biotech mintánkban is meghatározó Méret szerint: nagy eltérések gyógyszergyárak biotechnológiai részlegei/leánycégei független kkv-k ıket céloztuk meg Szervezet típusa szerint: spin-off (egyetemi, vagy vállalati); gyógyszergyárakhoz kötıdı (külföldi, vagy hazai) mintánkban mindkettı szerepelt Fı profil szerint: gyógyszer-, vagy hatóanyag-kutató; diagnosztikai fejlesztı; klinikai kutató; egyéb mintánkban valamennyi szerepelt Tatabánya, november 24. Antalóczy Katalin, Halász György Imre 4

5 A hazai biotech ágazat jellemzıi II. Finanszírozás formája szerint Meghatározó: kormányzati, EU támogatás (mindenki megkísérli legalább) Kevésbé: visszaforgatott saját tıke (termelı tevékenységhez kötött) Alig: kockázati tıke Sok járadékvadász, kvázi vállalkozás, kevés igazán perspektivikus kkv Tatabánya, november 24. Antalóczy Katalin, Halász György Imre 5

6 A mintánkban szereplı vállalatok eredményei Elméleti eredmények minden vizsgált cégnél (szabadalmak, nagy nemzetközi szakfolyóiratokban megjelentetett tanulmányok) Félkész termék licencbe adása (II. klinikai fázisba jutás elıtt 1) Reagensek, technológiák, gyógyhatású készítmények értékesítése (5) Bérkutatás végzése (4) Gyógyszergyártás és -értékesítés (1) Tatabánya, november 24. Antalóczy Katalin, Halász György Imre 6

7 A nemzetköziesedésrıl általában A nemzetköziesedés olyan fokozatos folyamat, amelynek során a vállalat adott piacokon adott termékekkel növekvı mértékben integrálódik a nemzetközi üzletmenetbe. A nemzetköziesedés fokozatai: Export (Luostarinen, 1994) Értékesítési leányvállalatok alapítása külföldön Licenc-, vagy alvállalkozói szerzıdések kötése Külföldi termelıvállalat alapítása Tatabánya, november 24. Antalóczy Katalin, Halász György Imre 7

8 A nemzetköziesedés szereplıi Fıszereplık: a nagyvállalatok Új jelenség: born globals Újonnan alapított kis- és középvállalatok Tudásintenzív ágazatokban Tevékenységük kezdettıl nemzetköziesedett termékeik és termelési módszereik sajátosságai miatt Tipikus példa: biotech Tatabánya, november 24. Antalóczy Katalin, Halász György Imre 8

9 A hazai biotech vállalatok nemzetköziesedése Létrejötte (mai formájában): az 1990-es évek elejétıl Gyors fejlıdés (vállalatok száma, forgalma alapján): 2000-es évek közepétıl Tipikusan kisvállalati szektor Born globals? Tatabánya, november 24. Antalóczy Katalin, Halász György Imre 9

10 Hazai biotech kkv-k: born globals Növekvı mértékben exportorientált* Nemzetközi hálózatokba integrált kutatás egy-egy tudósra, az ı személyes hálózataikra építve Külföldi licenc- és alvállalkozói szerzıdések * Statisztikai alapproblémák! Tatabánya, november 24. Antalóczy Katalin, Halász György Imre 10

11 Hazai biotech kkv-k: born globals? Számos kvázi vállalat Jellemzı a nemzetköziesedés kezdeti fokozatán való megállás Külföldi leányvállalat alapítására mintánkban egyetlen példa (diagnosztikai vállalat Kínában) sikertelenség Ellenkezı példa (hazai biotech cég külföldi felvásárlása) is ritka Tatabánya, november 24. Antalóczy Katalin, Halász György Imre 11

12 Hálózatosodás Tudományos és érdekképviseleti szinten jelentıs Néhány különbözı részterületen mőködı cég, illetve intézmény laza, vagy kötöttebb együttmőködése lehetséges (klaszterek is) nemzetközileg is Bizonyos területeken azonban (pl. klinikai kutatás) szigorúan ad-hoc jellegő kapcsolatok a vállalkozási tevékenységben Tatabánya, november 24. Antalóczy Katalin, Halász György Imre 12

13 SWOT-analízis a magyarországi biotechnológiai kkv-kra Erısségek Erıs alapkutatói háttér Erıs technológiafejlesztési háttér (részben a generikus kutatásokból) Jó alkalmazkodóképesség Lehetıségek Akár egyetlen sikeres termékkel is biztosítható a tartós mőködés és finanszírozása Részvétel jelentıs új gyógyszerek kialakításában Diagnosztikai termékek további nemzetközi sikerei Gyengeségek Kevés tapasztalat az originális kutatásban A kkv-knál nem kielégítı finanszírozási lehetıségek Fiatal vállalkozók hiánya Fenyegetések Támogatási rendszer kiterjedtsége csökkenhet Megrendelık elvesztése a hazai szabályozás bizonytalansága miatt Tatabánya, november 24. Antalóczy Katalin, Halász György Imre 13

14 Kutatásunk fontosabb következtetései Támogatás nagy aránya a finanszírozásban A K+F tevékenység ritkán jut el akár fázis II végéig, így lassú növekedési dinamika a hatóanyag-kutatásban Biotechnológiára alapozott gyógyszergyártást Magyarországon a hazai biotechnológiai kkv-k ritkán mozdítják elı Kiemelkedıen életképes cégek a diagnosztikai anyagok és készülékek K+F területén Számos elsısorban alapkutató cég a piacon Fiatal vállalkozók (akár egyetem mellett kezdett vállalkozásokkal) hiánya A nemzetköziesedés alacsony szinten való megrekedése, személyes kapcsolatokra épülése Tatabánya, november 24. Antalóczy Katalin, Halász György Imre 14

15 Köszönjük a figyelmet!

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

AZ EGYETEMI VÁLLALKOZÓ: LEGENDA VAGY VALÓSÁG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLİDÉS ELİSEGÍTÉSÉRE?

AZ EGYETEMI VÁLLALKOZÓ: LEGENDA VAGY VALÓSÁG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLİDÉS ELİSEGÍTÉSÉRE? Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK AZ EGYETEMI VÁLLALKOZÓ: LEGENDA VAGY VALÓSÁG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLİDÉS ELİSEGÍTÉSÉRE?

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (101 121. o.) A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében BENKE ZOLTÁN

Részletesebben

Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében

Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (89 109. o.) Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében CSONKA LÁSZLÓ A kutatás-fejlesztés és innováció hálózatosodása

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban:

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: a jelenlegi helyzet tanulságai és a lehetıségek kihasználásának eszközei

Részletesebben

A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok

A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok MIKESY ÁLMOS A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok Egy vállalati felmérés tanulságai A tanulmány a Külgazdaság, LVII. évfolyam,

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalatok innovációs aktivitása és innovációpolitikai preferenciái egy felmérés tükrében

A magyar kis- és középvállalatok innovációs aktivitása és innovációpolitikai preferenciái egy felmérés tükrében Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (68 88. o.) A magyar kis- és középvállalatok innovációs aktivitása és innovációpolitikai preferenciái egy felmérés tükrében BARTHA ATTILA MATHEIKA ZOLTÁN

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2 Globalizáció és regionalizálódás - pénzügyi folyamatok és kockázatok Írta: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

Működőtőke-befektetések és befektetés-ösztönzés Magyarországon

Működőtőke-befektetések és befektetés-ösztönzés Magyarországon Botos K. (szerk.) 2003: Pénzügypolitika az ezredfordulón. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2003. JATEPress, Szeged, 34-46. o. Működőtőke-befektetések és befektetés-ösztönzés Magyarországon Antalóczy

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata TANÁCSADÓ

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Budapest, 2008. november Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. habil Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ

Részletesebben

Kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése elmélet és empíria

Kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése elmélet és empíria Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (22 33. o.) Kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése elmélet és empíria ANTALÓCZY KATALIN SASS MAGDOLNA A kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése

Részletesebben

Innovációs Kutató Központ

Innovációs Kutató Központ IKU Pénzügykutató Zrt. / Financial Research Corp. Innovációs Kutató Központ / Innovation Research Centre 1023 Budapest, Felhévízi út 24. Telefon/Phone: (36-1) 346-0252 Fax: (36-1) 346-0205 E-mail: iku@uni-corvinus.hu

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben

A magyar kis-közepes vállalatok. innovációs képességének fejlesztése

A magyar kis-közepes vállalatok. innovációs képességének fejlesztése MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG A magyar kis-közepes vállalatok innovációs képességének fejlesztése A tanulmány elkészítését az Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkársága támogatta

Részletesebben

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 6290. o. Egyetemiipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Vilmányi Márton

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZİSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

GONDOLATOK A SPIN-OFF VÁLLALKOZÁSOKRÓL

GONDOLATOK A SPIN-OFF VÁLLALKOZÁSOKRÓL GAZDIG György GONDOLATOK A SPIN-OFF VÁLLALKOZÁSOKRÓL THOUGHTS ABOUT THE SPIN-OFF ENTERPRISES Az egyetemekről, felsőoktatási intézményekből, közfinanszírozású kutatóhelyekről kiváló technológia-intenzív

Részletesebben