Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness."

Átírás

1 Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel:

2 A KUTATÁS CEU Business School, Center for Business and Society (Üzlet és társadalom kutatóközpont). A kutatás vezetıje: Prof. Hardi Péter (igazgató) A kutatás célja: Olyan keretrendszerek kidolgozása, mely lehetıvé teszi a vállalatok felelısségvállalási - C(S)R - tevékenységeinek kiterjesztését komplex társ. kérdésekre is.

3 MIÉRT A CSR?

4 A DEFINÍCIÓ ALAPJÁN C(S)R: Corporate (Social) Responsibility A vállalatok társadalmi felelısségvállalása az a koncepció, mely szerint a vállalatok önkéntesen integrálják a társadalmi és a környezeti kérdéseket üzleti mőködésükbe, valamint az érintettekkel való interakcióikba. ill. a társadalmilag felelıs magatartás:... túlmegy a törvényes elvárásokon és többet fektet az emberi tıkébe, a környezetbe és az érintettekkel való kapcsolatokba. (Európai Bizottság, 2001)

5 ÉRINTETTEK (Stakeholders) Mindazok a csoportok, amelyek hatnak a szervezet mőködésére, vagy amelyekre hatással van a szervezet mőködése, termékei, szolgáltatásai és az ezekhez kapcsolódó teljesítménye (GSZT, 2007) munkavállalók, ügyfelek, fogyasztók, tulajdonosok, részvényesek, helyi közösség, beszállítók, versenytársak, kormányzati, önkormányzati szervek, civil szervezetek, szakszervezetek, stb.

6 A WIN-WIN SZITUÁCIÓ ÉRDEKÉBEN A közpolitika a vállalatok részvételére számít. Ajánlás: együttmőködés és stratégiai partnerség. Stratégiai partnerség elımozdításának a feltétele: win-win szituáció, ami a közös elınyök szem elıtt tartásán alapszik (Waddel, 2000). A CSR lehet a megfelelı keret, mert: A CSR egyik alapelve az önkéntesség (pozitív légkört teremt az együttmőködéshez). A tevékenységet saját mőködésének, céljainak, potfoliójának megfelelıen alakíthatja, kommunikálhatja a vállalat (javasolt a központi koordináció és monitoring).

7 MERT EGYRE INKÁBB ELVÁRÁS Annak bizonyítása, hogy egy vállalat etikusan és felelısen viszonyul munkaerejéhez és a közösséghez amiben mőködik, egyre inkább elvárás: Vállalatok egymás között versengenek e területen. Fenntarthatósági / CSR jelentések térnyerése. Kormányzati és EU programok a CSR és a lelki egészségfejlesztés terén egyaránt. A vásárlói tudatosság lassan de biztosan növekszik. Növekvı média figyelem.

8 A BIZALMI TİKE ÉRDEKÉBEN Válság: Az üzleti szféra iránti bizalom ált. csökkenése. M.O.-gon kifejezetten negatív vélemény a munkaadókról (pl. vidéki termelıegységek munkaerıbérlése). A CSR által kommunikálhatja, hogy stratégiai fontossággal tekint munkaerejére (mint emberi tıkére) és annak testi-lelki egészségére: a társadalom felé (mint fogyasztók és mint jövıbeni munkaerı), az állami szféra felé (közbeszerzések), saját munkaereje felé: nagyobb bizalom a vezetés iránt, nagyobb motiváltság, stb.

9 LEHETİSÉGEK (TIPPEK)

10 GRI ÚTMUTATÓ A GRI (Global Reporting Initiative) a legszélesebb körben használt útmutató fenntarthatósági/csr jelentések készítéséhez. Tipp: Munkahelyi egészség és biztonság szemponton belül: LA8 alapindikátor: Oktatás, képzés, tanácsadás, megelızés, és kockázatkezelési programok, amelyek a munkavállalókat, családtagjaikat és a helyi közösség tagjait segítik a súlyos betegségekkel kapcsolatban. (GRI, 2006) Ebbıl következik:

11 CSR KOMMUNIKÁCIÓS LEHETİSÉGEK Fenntarthatósági programként: A fenntartható munkaerı érdekében (egészséges, motivált, hosszú távon produktív). A munkavállalók iránt érzett felelısségbıl: A munkavállalók testi és lelki egészségéért tenni akaró vállalat (külsı és belsı komm. egyaránt). A munkavállalók családját célzó programként: Családbarát munkahely A helyi közösséget célzó programként: A közösség amely munkaerejét adja, és helyet biztosít a vállalat számára (önkormányzat felé különös fontosságú lehet). Társadalom: pl. A következı generációért felelısséget érzı vállalat (ık a jelenlegi munkaerı gyermekei, ugyancsak jövıbeni fogyasztók, alkalmazottak).

12 NEM FELTÉTEL A JELENTİS ANYAGI RÁFORDÍTÁS Ingyenesen elérhetı anyagok (pl. Már létezı vállalati programokba integrálás: Csapatépítés, közösségi és sportprogramok, egyéb munkabiztonsági / egészségfejlesztési tréningek részeként, stb. Jó nemzetközi példák: Elektronikusan terjesztett kérdıívek, tájékoztató anyagok ( , intranet). A betegségbıl v. szülésbıl visszatérık iránti fokozott figyelmesség, türelem, rugalmas munkaidı, stb.

13 ZÁRÓ GONDOLATOK

14 A CSR NEM CSODASZER Gyakorlati szakemberek tapasztalata: jelentıs számú munkaadó a törvényben elıírt munkaegészségügyi és munkabiztonsági elıírásokat sem tartja be. A CSR mindig a törvényi elıírásokon túli vállalásokat jelenti! A fenti esetekben a CSR megközelítés nem alkalmazható: közpolitikai megoldás szükséges. Ha a törvényi minimum megvan, a CSR minden esetben alkalmazható!

15 ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZEKTOR I. Politikai támogatottság kifejezése: Széles körő (nem csak szakmai) publicitás biztosítása. Átfogó kommunikációs tevékenység indítása a társadalom tudatosítása érdekében. Az állami és önkormányzati intézményekben / Az állami és önkormányzati intézményekben / vállalatokban lelki egészségfejlesztı programok indítása és mőködtetése: A legnagyobb munkáltató legnagyobb számú elérés biztosítása. Saját érdeke is a jobban dolgozó, motivált és egészséges munkaerı. Példamutatás.

16 ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZEKTOR II. A CSR általános ösztönzése, pl: Társadalmi és környezeti feltételek alkalmazása a közbeszerzések során. Adó és egyéb kedvezmények biztosítása. Médiatörvény átgondolása: A média törvény eleme alapján burkolt reklámnak minısíti gazdasági társaságok társadalmi szerepvállalásának médiában való megjelenítését (GSZT, 2008). A CSR esetében pedig a kommunikáció alapvetı fontosságú!

17 Köszönöm a figyelmet!

18 EC, Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility. COM(2001) 366 final. Brussels, GRI, Útmutató fenntarthatósági jelentések készítéséhez (Sustainability Reporting Guidelines, Version 3.0.). Global Reporting Initiative GSZT, Gazdasági és Szociális Tanács ajánlása a társadalmi felelısségvállalásról. Budapest, Waddell, S, A win-win role for civil society in business strategy. Journal for Nonprofit Management. Vol. 4, No. 1, pp.25 cited in: Eweje G, The Post-WSSD Developments in Sustainable Development Governance: With Particular Attention to Industry- Society Relationships", UNU-IAS Working Paper #116, 2004.

Tartalom. Vállalatok társadalmi felelősségvállalása. Társadalmi felelősségvállalás. Társadalmi felelősségvállalás. Társadalmi felelősségvállalás

Tartalom. Vállalatok társadalmi felelősségvállalása. Társadalmi felelősségvállalás. Társadalmi felelősségvállalás. Társadalmi felelősségvállalás Corporate Social Responsibility (CSR) Vállalatok társadalmi felelősségvállalása Dr. Csáfor Hajnalka tszv. főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Regionális és Környezet-gazdaságtan Tanszék hcsafor@ektf.hu

Részletesebben

Multinacionális ruházati vállalatok társadalmi felelısségvállalása

Multinacionális ruházati vállalatok társadalmi felelısségvállalása BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Újabb diplomás képzés tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány Multinacionális ruházati vállalatok

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

h/aamű/aameload/uzlatgk/gat/inftend/kihivasok*.ppt 1

h/aamű/aameload/uzlatgk/gat/inftend/kihivasok*.ppt 1 Corporate Social Responsibility Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék hcsafor@ektf.hu 2010. november 27. Tartalom A CSR fogalma és értelmezése

Részletesebben

Polák-Weldon Réka * A CSR MINT A VÁLLALKOZÁSOK IRÁNYÍTÁSÁNAK ÚJ PRIORITÁSA

Polák-Weldon Réka * A CSR MINT A VÁLLALKOZÁSOK IRÁNYÍTÁSÁNAK ÚJ PRIORITÁSA Polák-Weldon Réka * A CSR MINT A VÁLLALKOZÁSOK IRÁNYÍTÁSÁNAK ÚJ PRIORITÁSA Bevezetés A klasszikus elképzelés, mely szerint a vállalat egyetlen célja lényegébõl adódóan a hatékony profitmaximalizálás (Friedman,

Részletesebben

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére A stratégiai javaslat az ENSZ Fejlesztési Programja vezetésével, az Európai Unió és

Részletesebben

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Doktori értekezés

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Doktori értekezés Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz Doktori értekezés Csigéné Nagypál Noémi

Részletesebben

A fenntarthatóság politikai és emberi jogi kérdései. Dr. Kondorosi Ferenc elıadása a Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban c.

A fenntarthatóság politikai és emberi jogi kérdései. Dr. Kondorosi Ferenc elıadása a Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban c. A fenntarthatóság politikai és emberi jogi kérdései Dr. Kondorosi Ferenc elıadása a Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban c. Konferencián A fenntartható fejlıdés fogalmának vizsgálata és gazdasági,

Részletesebben

VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE

VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Angyal Ádám: VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE VERSENYBEN A VILÁGGAL 2007 2009 CÍMŐ KUTATÁS 51. sz. mőhelytanulmány

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az elsı fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. A második fordulós pályázatok tervezett

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Haszon-Hegedüs Eszter 2011

SZAKDOLGOZAT Haszon-Hegedüs Eszter 2011 SZAKDOLGOZAT Haszon-Hegedüs Eszter 2011 BUDAPESTI GAZGASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTER SZAK LEVELEZİ TAGOZAT MIRE JÓ A CSR? VÁLLALATI FELELİSSÉGVÁLLALÁS A HAZAI TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓK

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

SÉGE A GLOBALIZÁLT GAZDASÁGBAN...7

SÉGE A GLOBALIZÁLT GAZDASÁGBAN...7 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...4 ELŐSZÓ...5 1. AZ ETIKA JELENTŐSÉGE A GLOBALIZÁLT GAZDASÁGBAN...7 1.1 HASZNOSSÁG ÉS MORÁL...9 1.2 VÁLLALKOZÁSOK ÉS ÉRINTETTJEIK...10 1.3 A BIZALOM TÍPUSAI...12

Részletesebben

Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése,

Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése, MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGA A GLOBALIZÁCIÓ KORÁBAN A 116. közgyőlésen egyhangúlag elfogadott határozat (Nusa Dua, Bali, 2007. május 4.) Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése,

Részletesebben

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE CONF/PLE(2009)CODE1 A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE A dokumentumot a Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciájának 2009. október 1-i győlésén fogadták el 1 Tartalom

Részletesebben

KONDOROSI FERENC AZ ÚJ VILÁGREND JOGI KÉRDÉSEI

KONDOROSI FERENC AZ ÚJ VILÁGREND JOGI KÉRDÉSEI KONDOROSI FERENC AZ ÚJ VILÁGREND JOGI KÉRDÉSEI Napjainkban, a nemzetközi közösségben olyan mértékő együttmőködés és kölcsönös függıség alakult ki az egyes államok és az egyes régiók között, amely alapvetıen

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN

Részletesebben

AZ ÖNKÉNTESSÉG SZEREPE A KÖRNYEZETTUDATOS MARKETINGBEN ÉS A VÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ ÖNKÉNTESSÉG SZEREPE A KÖRNYEZETTUDATOS MARKETINGBEN ÉS A VÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGÉBEN AZ ÖNKÉNTESSÉG SZEREPE A KÖRNYEZETTUDATOS MARKETINGBEN ÉS A VÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGÉBEN Dr. Nagy Szabolcs intézeti tanszékvezető, egyetemi docens A KÖRNYEZETTUDATOS MARKETING A környezettudatos marketing

Részletesebben

Az Alternate Tanácsadó Kft. pályázati anyaga a Magyar Telekom DELFIN díj 2010 címő pályázati kiírására

Az Alternate Tanácsadó Kft. pályázati anyaga a Magyar Telekom DELFIN díj 2010 címő pályázati kiírására Az Alternate Tanácsadó Kft. pályázati anyaga a Magyar Telekom DELFIN díj 2010 címő pályázati kiírására Fenntarthatósági kapacitásépítés a pozitív pillangó effektus 2010. június 11. Pályázati adatlap DELFIN

Részletesebben

VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE ÉS A VERSENYKÉPESSÉG

VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE ÉS A VERSENYKÉPESSÉG BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Csillag Sára: VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE ÉS A VERSENYKÉPESSÉG VERSENYBEN A VILÁGGAL 2007 2009 CÍMŐ KUTATÁS 50.

Részletesebben

CSR AKTIVITÁS LEHETSÉGES ALTERNATÍVÁI

CSR AKTIVITÁS LEHETSÉGES ALTERNATÍVÁI CSR AKTIVITÁS LEHETSÉGES ALTERNATÍVÁI A TANULMÁNY CÉLJA ÉS TARTALMA A tanulmány célja, hogy a nemzetközi és hazai tapasztalatok és gyakorlat alapján javaslatot fogalmazzon meg a cég számára: a CSR stratégia

Részletesebben

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN Dr. Szabó Attila 1, Dr. Szabó Imre 2, Faur Krisztina Beáta 3 1 okl. környezetmérnök, okl. közgazdász, 2 okl. geológusmérnök, egyetemi tanár, 3 okl.

Részletesebben

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a Fenntartható Fejlődés

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a Fenntartható Fejlődés A vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a Fenntartható Fejlődés Németh Patrícia Budapesti Gazdasági Főiskola nemeth.patricia@kvifk.bgf.hu A környezet védelme, a természet károsításának, rombolásának

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁS HÁROM MODELLJE AZ ÚJONNAN CSATLAKOZOTT EURÓPAI UNIÓS TAGÁLLAMOKBAN ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKBAN BARTOL LETICA

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁS HÁROM MODELLJE AZ ÚJONNAN CSATLAKOZOTT EURÓPAI UNIÓS TAGÁLLAMOKBAN ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKBAN BARTOL LETICA DÉL KELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 1. No. 4 (Winter 2010/4 tél) A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁS HÁROM MODELLJE AZ ÚJONNAN CSATLAKOZOTT EURÓPAI UNIÓS TAGÁLLAMOKBAN

Részletesebben

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység Barsy Miklós igazgató Bemutatás A Geopolitikai Tanács és Kockázatelemzési Egysége egy független a kockázatok kezelésére specializált tanácsadó

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus

Részletesebben

Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet: Belsı ellenırzési Konferencia az egészségügyi intézmények munkatársai részére Balatonalmádi, 2009. január 28. Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI tagozat PUBLIC RELATIONS szakirány PR AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MAGYARORSZÁGON JELENLÉVŐ NAGYVÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az egészség és a pénz. Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben

Az egészség és a pénz. Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben Az egészség és a pénz Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben A Dunaferr Regionális Egészségpénztár mőködésének eredményei az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program

Részletesebben