JAVASLAT ISKOLAKULTÚRA-FEJLESZTÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A TÁMOP-3.3.8

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JAVASLAT ISKOLAKULTÚRA-FEJLESZTÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A TÁMOP-3.3.8"

Átírás

1 JAVASLAT ISKOLAKULTÚRA-FEJLESZTÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A TÁMOP (Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatására) C. PÁLYÁZAT KERETÉN BELÜL HELYZETELEMZÉS Magyarországon a rendszerváltást követő időszakban bizonyos térségek (LHH kistérségek) életszínvonalbeli leszakadása jelentősen megnőtt az ország fejlettebb területeihez képest. Ennek az elmúlt időszakban a legfontosabb oka a tartós munkanélküliség jelenléte. Még nagyobb baj, hogy ez a tartós munkanélküliség állandósult bizonyos területek és rétegek között az adott térségekben. Ennek az állapotnak egyik segítő eleme a szociális segélyezés (sok esetben hasonló helyzet figyelhető meg nem csak az LHH kistérségekben, de az ország más területein is). Így kialakult az országban egy alapvető szociális segélyekből élő réteg, ahol gyakorivá vált akár a tíz-tizenöt éven túli munkanélküliség is. Ez magával vonzott egy olyan hátrányt okozó nevelési problémát, miszerint ma Magyarországon sok családban úgy nőnek fel a gyerekek, hogy nem látnak munkába menő szülői mintát. Ennek kiszámíthatatlan szociális hátránya lesz az így felnövő jövő generáció számára. A munkaerőpiacról való tartós távolmaradás természetszerűleg vonta maga után a továbbtanulási és művelődési esélyek csökkenését az érintettek családjában, így a társadalom többségétől való szélesebb körű lemaradást is. A helyes életvezetési minták be nem épülése a felnőttkorban motiválatlanságot, a kezdeményezés hiányát, nagyfokú társadalmi determinizmust eredményez. Pszichológus és szociológus kutatók is egyhangúlag állítják, hogy a jövőben egy még determináltabb társadalomtól (segélyektől) függő ifjúsági réteg felnövekedése várható. A hátrányos helyzetű gyermek és fiatalok felzárkóztatása elképzelhetetlen komplex megoldások nélkül. A kormányzatok törekvései többnyire kimerültek a gyermekvédelmi tevékenység erősítésében, erre a helyzetre csak szigetszerű segítséget adtak a tehetséges szegény gyerekekre szakosodott alapítványok. Ezek az alapítványok és a hozzájuk kapcsolódó civil szervezetek vitathatatlan érdeme, hogy számos tehetséges gyereket emeltek ki és állítottak értelmes életpályára, társadalmi szintű megoldást azonban sajnos nem voltak képesek adni. Az iskolarendszerben folyó integrációs törekvések és tehetséggondozási projektek alapvetően a készségek fejlesztésén, a csoportmunkán alapuló megoldásokat vitték be az iskolába (kooperatív tanulás, projektmódszer, drámapszichológia stb.). Ezek a módszerek valóban jelentősen segíthetik az integrációt, mélyebb és komplex, életvitelt megalapozó attitűdfejlesztést azonban nem tartalmaznak. A fenti okok következtében ma Magyarországon él egy közel 3 milliós réteg, amelyben a felnövő gyermekek helyes életvezetési szokásainak kialakítása nem megoldott.

2 NEMZETKÖZI KUTATÁSI EREDMÉNYEK A Harvard Egyetem 1980-as években történt kutatása 5000 eredményes ember vizsgálata alapján hét kulcsfontosságú, az eredményes életvezetést támogató gondolkodási mintát (szokásrendszert) tárt fel. 1. Proaktivitás: Az egyén felvállalja saját felelősségét, képes a befolyásolási körére fókuszálni, életvezetésében a determináltságból a függőség nélküli életforma felé törekszik. Az őt ért hatásokra képes átgondolt, a helyzetnek leginkább megfelelőbb viselkedésbeli választ adni. 2. Célszervezés képessége: Képes élete folyamán reális, adekvát célok kitűzésére, van jövőképe, küldetése az életben. 3. Prioritás állítása, a célok megvalósításának képessége: Képes életvezetési céljainak megfelelő idő- és eseménygazdálkodásra. Céljait képes megvalósítani és a mindennapok gyakorlatára fordítani. 4. Kölcsönös előnyökben való gondolkodás képessége: Képes másokkal együtt gondolkodni, a világot egy táguló valóságnak fogja fel. 5. Empatikus hallgatás képessége: Fejlett kommunikációs képesség, mások megértésére való hajlandóság, képesség először másokat megérteni, majd utána megértettnek lenni. 6. Szinergiateremtés képessége: Másokkal való együttműködés képessége, a világ kreatív újrateremtése másokkal. 7. Önfejlesztés és megújulás képessége. A leírt gondolkodási és viselkedési minták mindegyike nélkülözhetetlen az egészséges felnőtt személyiség kialakulásához, ezért javaslatunkban több, mint 50 országban folyó nemzetközi tapasztalatokra támaszkodva ezen életvezetési szokások beépülésére teszünk javaslatot. Úgy érezzük, hogy a szociális segélyezés, az alapítványok törekvései, a gyermek- és családvédelem mellett jelenleg a hiányzó láncszem a helyes életvezetési attitűd beépülése a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben élő gyermekek személyiségébe.

3 JAVASLAT A HELYES ÉLETVEZETÉSI SZOKÁSOK BEÉPÍTÉSÉRE HÁTRÁNYOS HELYZETŰ DIÁKOKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEKBEN A helyzetelemzésben feltárt okok következtében a helyes életvezetési szokások a szülői mintaadás hiánya miatt nehezen épülnek be a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben élő gyermekek személyiségébe. A személyiségminták beépülése csak komplex, több hatásból származó módon történhet meg. ÉLETVEZETÉSI SZOKÁSOK INTEGRÁLÁSA AZ ISKOLARENDSZERŰ OKTATÁSBA Mivel a diákok napjaik túlnyomó részét az iskolában töltik, ezért az iskola tud a legtöbbet segíteni a helyes életvezetési szokások kialakításában és megszilárdulásában. A bennem rejlő vezető c. nemzetközi program mintegy tizenöt éve jelent meg a közoktatásban, és mára mind az öt kontinens ötven országának közel ezer oktatási intézményében adaptálták. A folyamat alapja a 7 szokásként emlegetett mentálhigiénés program, mely a hosszú távú személyes és közösségi eredményességhez szükséges gondolati és viselkedési minták elsajátításában segíti a résztvevőket. A folyamat első lépéseként a pedagógusok maguk ismerkednek meg a 7 szokással (A kiemelkedően eredményes pedagógusok 7 szokása c. 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképző kurzus), melynek során saját magán- és szakmai életüket fejlesztik. Néhány hét elmúltával kerül sor a 7 szokás oktató képzésre (30 akkr. óra), amikor a pedagógusok azt sajátítják el, hogyan tudják egyrészt saját tantárgyukon keresztül bemutatni a 7 szokás elveit a tanítványaiknak, másrészt pedig milyen elemekkel bővíthetik személyes módszertanukat, hogy lehetőséget adjanak diákjaik számára a 7 szokás gyakorlására és eredményeinek megtapasztalására. A képzésen való részvétel után a résztvevők a rendelkezésre álló anyagok munkafüzetek, honlapról letölthető óravázlatok, játékok, fotók, filmek segítségével elkezdik a mindennapi munkájukba integrálva tanítványaiknak is továbbadni a 7 szokás üzenetét. Az egész iskolai életre kiterjedő bevezetés vezetői-mentori rendszerének oszlopai a 7 szokás témaszakértők. Ők 90 órás képzésen vesznek részt, és a tantermi alkalmazáson kívül alkalmassá válnak pedagógustársaik felkészítésére és segítésére a 7 szokás területén, valamint ők gondoskodnak arról is, hogy intézményi szinten is fenntarthatóan érvényesülni tudjanak a 7 szokás elvei. A folyamat a nemzetközi és hazai gyakorlat szerint is akkor a legeredményesebb, ha az az intézmény egészére minden pedagógusra, minden dolgozóra és minden diákra kiterjed. Nagyon fontos megemlíteni, hogy A bennem rejlő vezető program NEM módszertani gyűjtemény, hanem örökérvényű alapelveket tanít, s ezen alapelvek alkalmazása kultúráról kultúrára különbözik. Nagy mennyiségű, a nemzetközi gyakorlatban eredményesen alkalmazott eszközt és módszert bocsátunk a résztvevő intézmények és pedagógusok rendelkezésére, amelyekből a személyiségüknek, tapasztalatuknak, és diákjaik szintének és érdeklődésének megfelelően válogathatnak, hogy el tudják érni azt a célt, amelyeket önmaguk elé akár intézményi, akár egyéni szinten kitűztek. A bevezetés első éveiben folyamatos coachinggal segítjük a pedagógusokat.

4 AZ ÉLETVEZETÉSI PROGRAM ELEMEINEK ILLESZKEDÉSE A TÁMOP PÁLYÁZAT KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ ÉS VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEI MENTÉN (KÉKKEL JELÖLTÜK JAVASLATAINKAT AZ ISKOLAI MEGVALÓSÍTÁSHOZ, PIROSSAL JELÖL- TÜK A FRANKLINCOVEY ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT ELEMEKET) C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek Pedagógiai módszerekben való megújulás 1. Az oktatási-nevelési intézmények pedagógiai munkáját szabályozó dokumentumok (pl. pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, stb.) módosítása a pályázat keretében vállalt tevékenységek, adaptációk beépítése érdekében, illetve a nevelési és pedagógiai programok átdolgozása oly módon, hogy az megfeleljen a heterogén oktatásszervezés elveinek; Teendő: Az iskolafejlesztési folyamatban a képzések részeként a pedagógusközösség megállapítja, hogy az intézmény egyedi sajátosságait és helyzetét figyelembe véve milyen irányban és milyen tevékenységekkel kívánja a fejlesztést megvalósítani. Felelős: a témaszakértői képzésben részt vevő kollégák egyike Elszámolható költség: megbízási díj 2. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése az eszközök fejlesztése, bővítése (pl. projektoktatás, kooperatív technikák, differenciált oktatás, továbbá eszközfejlesztés); Teendő: az iskolafejlesztési folyamat alapjául szolgáló életvezetési és társas kompetenciákat fejlesztő tanulói munkafüzetek, tanári kézikönyvek és szakkönyvek beszerzése Megvalósító: - Elszámolható költség: tanulói munkafüzetek: 2.500Ft+áfa/év/fő (5.000Ft+áfa/2év/fő), tanári kézikönyvek: 2.500Ft+áfa/év/fő (5.000Ft+áfa/2év/fő), 7 szokás szakkönyv pedagógusoknak: 2.500Ft+áfa/fő A program egész iskolára kiterjedő bevezetésének eredményessége érdekében javasoljuk a munkafüzet használatát MINDEN évfolyam minden diákja számára! 3. Átmenetek kezelését támogató, szülőknek és gyermekeknek, tanulóknak szóló programok, tevékenységek megvalósítása (család-óvoda, óvoda-iskola átmenet, általános iskola-középiskola átmenet, alsó-felső tagozat közötti átmenet); Teendő: az életvezetési és társas kompetenciák gyakorlását segítő diákmentorprogram kidolgozása, melynek keretében idősebb tanulók rendszeresen segítik két-három-négy évvel fiatalabb, tanulmányi segítségre szoruló társaikat, amely a nemzetközi tapasztalatok szerint nemcsak tanulmányi téren fejlesztő hatású mindkét fél számára, de az önbecsülésen keresztül jelentősen növeli az érzelmi és lelki fejlődésüket is.

5 Megvalósító: a mentorprogramot kidolgozó és felügyelő pedagógus és a tanulók Elszámolható költség: a felügyelő pedagógus megbízási díja 4. Átmenetek kezelését támogató a gyermekkel, tanulóval foglalkozó pedagógusoknak, szakembereknek szóló tevékenységek megvalósítása (szakmai együttműködések megteremtése, utánkövetési gyakorlatok, módszertani továbbképzések, valamint a módszerek adaptálásának támogatása, együttműködésben a gyermekeket fogadó általános iskolákkal, különös tekintettel az óvoda iskolai felkészítő tevékenységére); Teendő: lehetőség szerint az intézmény minden, de minél több pedagógusának részvétele A kiemelkedően eredményes pedagógusok 7 szokása c. 30 akkreditált pontos képzésen, melyben elsajátítják az eredményes életvezetéshez szükséges gondolkodási mintákat, valamint ötleteket kapnak a személyiségüknek, egyedi helyzetüknek és feladataiknak leginkább felelő módszerek megtalálásához úgy magán-, mint szakmai életük területén. Megvalósító: FranklinCovey Magyarország iskolafejlesztési szakemberei Elszámolható költség: képzési költség ( Ft/fő), étkezési költség (A képzések a helyszínen történnek, az összes pedagógus bevonásával!) 5. Modellértékű programok továbbfejlesztése, mint választható tevékenység esetén (C1.2. pont): a továbbfejlesztett program adaptációját lehetővé tevő szakmai dokumentáció elkészítése, adaptációra alkalmassá tétele. Figyelem! Ez a programpont csak akkor kötelező, ha az intézmény úgy dönt, hogy továbbfejleszti a modellértékű programot! Teendő: Az intézmény 7 szokás témaszakértő képzésben részt vevő pedagógusai összegzik az iskola tapasztalatait, és a folyamat során készített dokumentációs anyagok közül a példaértékűeket ebbe beillesztve elkészítik az adaptációt lehetővé tévő szakmai anyagot. Megvalósító: a 7 szokás témaszakértő képzésen részt vevő pedagógusok Elszámolható költség: megbízási díj Együttműködések megerősítése 6. Az intézményen kívüli partneri kapcsolatok erősítése, a helyi és településen kívüli kapcsolati háló szélesítése (pl. szakmai, tanulmányi, közösségi, sport és kulturális rendezvények, szervezése és lebonyolítása); együttműködések kialakítása és fejlesztése az egészségügyi, a szociális, (szakiskola esetében munkaerő-piaci) intézményrendszerrel; Az iskola feladata 7. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása, családlátogatások, közösségi rendezvények szervezése; Teendő: 1) a tanulók életvezetési kompetenciáinak elmélyítése érdekében olyan szülői programok (estek) szervezése, amelyek során a tanulók bemutathatják, mit jelent számukra a 7

6 szokás mind az elméletben, mind a gyakorlatban (félévente 1, a program során 4 db) 2) közös képzés szülők számára. Megvalósító: az intézmény pedagógusai, tanulói és a tanulók szülei Elszámolható költség: a szervezést bonyolító pedagógusok megbízási díja, a rendezvényhez pogácsa és a frissítő költségei, a program alapjául szolgáló 7 szokás otthoni megvalósítását segítő, szülők számára kidolgozott füzetek költségei (A 7 szokás a családban címmel) 8. A települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködés valamint a roma gyerekek és családjaik bevonását segítő tevékenységek; Teendő: együttműködési megállapodás kötése a helyi roma önkormányzattal, a képviselők meghívása a programhoz kapcsolódó eseményekre (pl. szülői programok, nyílt napok), a képviselők támogató részvétele az iskola szakmai munkájában (ötletek a fejlesztési terv kidolgozásához, előadóként részvétel a karriernapokon, segítségnyújtás a program eredményeinek kommunikálásában stb.) Megvalósító: az intézmény megbízott koordinátor pedagógusa Elszámolható költség: a koordinátor pedagógus megbízási díja, előadói díjak, frissítők költségei 9. Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében a pályázó köteles a projekt megvalósítása során félévente és a projekt fizikai befejezésekor a honlapján a projekt előrehaladásról beszámolni, illetve annak tapasztalatait, eredményeit közzétenni. Teendő: beszámoló készítése a program előrehaladásáról Megvalósító: az intézmény által megbízott pedagógus Elszámolható költség: megbízási díj Egyéni fejlesztési terv és végrehajtása 10. A gyermekek, tanulók részére, egyéni fejlesztési terv elkészítése, mentorálási tevékenység nyújtása a gyermekek, tanulók számára; Teendő: egyéni fejlesztési tervek készítése és megvalósítása Megvalósító: az intézmény pedagógusai Elszámolható költség: megbízási díj a tervek készítéséért és végrehajtásáért 11. Egyéni fejlesztési tervek elkészítését megelőző fejlesztést, továbbhaladást támogató bemeneti mérések alkalmazása, mérőanyagok kidolgozása. Teendő: a bemeneti mérések elkészítése Megvalósító: az intézmény pedagógusai Elszámolható költség: a mérőanyagokat kidolgozó pedagógusok megbízási díja

7 14. A továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok kidolgozása és megvalósítása. Teendő: min. 4 karriernap (vagy más programsorozat) kidolgozása a 7. és 8. osztályos korosztály tanulóinak számára lehetséges témák: A bennem rejlő vezető program tanulói munkafüzetének (Tiéd a döntés!) felhasználásával az egyéni erősségek, vezérlő értékek, érdeklődési körök, motivációs területek azonosítása; külső meghívottak előadása és közös beszélgetés velük (pl. a közösségben vagy nemzeti szinten ismert (roma) személyiségek, helyi középiskolai igazgatók stb.) Megvalósító: az iskola pedagógusai, külső előadók Elszámolható költség: megbízási díjak, frissítők C1.2. Választható tevékenységek, szolgáltatások Pedagógiai módszerekben való megújulás 1. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók sikeres felzárkóztatását, hátránykompenzálását támogató modell értékű programok, illetve jó gyakorlatok adaptációja az intézményben működő szakmai team (legalább 3 fő, óvoda esetében minimum 2 fő) közreműködésével; Teendő: 4-4 szakmai workshopon történő részvétel alsó és felső tagozatban tanító tanárok számára Résztvevők: Mindkét területen a témaszakértők és a bevont pedagógusok plusz mind alsóban és mind felsőben oktatás módszertani szakértő (Az ő díjazása a 13. pontban van elszámolva). A workshopok időpontjai negyedévente. Megvalósító: A bevont pedagógusok (alsóban: 4 fő, felsőben: 4 fő) négyszer 4 negyedéven keresztül Elszámolható költség: Helyettesítési díjak (azaz 8 pedagógus 4 napi helyettesítése) 2. A programadaptáció esetén a megvalósításhoz kapcsolódó pedagógus továbbképzéseken történő részvétel, belső képzések szervezése, mentorálás, szupervizionálás, folyamattanácsadó igénybevétele; Teendő: Lehetőség szerint az intézmény minden, de minél több pedagógusa (a 7 szokás témaszakértők kivételével) részt vesz a 7 szokás oktató c. 30 akkreditált órás továbbképzésen, amelyek során megtanulják, hogyan tudják az életvezetési és társas kompetenciákat megalapozó 7 szokás filozófiáját beépíteni saját tantárgyukba és módszertanukba úgy, hogy a diákoknak mind elméletben, mind a gyakorlatban lehetőségük legyen elsajátítani az eredményes gondolkodási és magatartási mintákat. Megvalósító: a FranklinCovey Magyarország szakemberei Elszámolható költség: képzési költség ( Ft/fő), (ha nem a teljes tantestületet érinti: utazási és étkezési költség, helyettesítési díj)

8 valamint Teendő: A programba bevont pedagógusok 10-20%-a részt vesz az iskolafejlesztési program gyakorlati megvalósítását előkészítő 7 szokás témaszakértő c. 90 akkreditált órás képzésen. Ennek során olyan szakmai team jön létre, amely a többi pedagógus bevonásával megállapítja az intézmény sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési célokat, az azok megvalósításához szükséges lépéseket, és biztosítja azok megvalósulását. Megvalósító: A FranklinCovey Magyarország szakemberei Elszámolható költség: képzési költség ( Ft/fő), utazási, étkezési és szállásköltség, helyettesítési díj 3. Modellértékű programok továbbfejlesztése Teendő: A FranklinCovey A bennem rejlő vezető c. programja 2000 óta a világ mintegy 50 országának több, mint ezer oktatási-nevelési intézményében került bevezetésre mind az öt kontinensen. Mivel módszerek helyett örökérvényű, időtől és tértől független alapelvekre épül, ezért megvalósítása kultúráról kultúrára, intézményről intézményre más lesz. A folyamatot megalapozó képzés részeként az iskolák azonosítják egyedi sajátosságaikhoz és helyzetükhöz illeszkedő fejlesztési céljaikat, majd meghatározzák az azokhoz vezető lépéseket. Megvalósító: a 7 szokás témaszakértő képzésben részt vevő pedagógusok és osztályfőnökök Elszámolható költség: pedagógusi óradíjak (életvezetési szakkör kialakítása) 4. Az iskolai felkészülést, kreatív szabadidős tevékenységeket biztosító, a gyermek sikeres szocializációját segítő, tanórán kívüli szabadidős programok, kulturális rendezvények szervezésének, illetve azokon való részvétel támogatása; Teendő: az életvezetési és társas kompetenciák elsajátítását megalapozó 7 szokás módszeres elméleti és gyakorlati megismerését lehetővé tévő életvezetési szakkör csoportonként havi 1-4 alkalommal, melyekhez segítséget adnak a FranklinCovey tanulói munkafüzetei és tanári kézikönyvei. Megvalósító: az intézmény pedagógusai Elszámolható költség: pedagógus bérköltség a szakköri program megvalósításáért 5. Olyan rendezvények, tréningek szervezése a helyi társadalom bevonásával, melyek hozzájárulnak a befogadó attitűd fejlesztéséhez. 6. Tanulóbarát környezet kialakítása a pályázati dokumentáció 12. számú mellékletében foglaltak szerint. 7. Komplex fejlesztést elősegítő mérőanyagok alkalmazása. 8. A tanórai és tanórán kívüli tevékenységekhez szükséges kis értékű tárgyi eszközök, fejlesztőeszközök beszerzése.

9 Együttműködés más intézményekkel 9. Intézmények közötti horizontális tanulásra alkalmas tevékenységek lebonyolítása és más intézményekben való részvétel (pl. hospitáció és elemzése, intézmény- és óralátogatások, workshopok, konferenciák szervezése és az azokon való részvétel), továbbá egyéb, a projekt célkitűzéséhez kapcsolódó programok, rendezvények szervezése, azokon való részvétel; Teendő: 1) a 7 szokás oktató képzésen részt vevő vagy a képzésből kimaradt érdeklődő pedagógusok látogatása A bennem rejlő vezető program referenciaiskoláinak programjain (nyílt nap, konferencia), 2) az iskola saját gyakorlatának bemutatása céljából nyílt napot szervez, melyeken lehetőséget biztosít érdeklődők (szülők, pedagógiai, szociális stb. szakemberek) számára, hogy bepillantást nyerjenek a program intézményi megvalósításába és annak eredményeibe Csatlakozás A bennem rejlő vezető nemzetközi webközösséghez, amelyen a FranklinCovey saját kidolgozású segédanyagain (filmek, fotók, óratervek, ötletek, sablonok stb.) kívül a programot bevezető intézmények pedagógusainak anyagai is elérhetőek angol és magyar nyelven. Megvalósító: az intézmény pedagógusai Elszámolható költség: utazási (szükség esetén szállás) költség, a rendezvény megszervezéséért megbízási díj, frissítők költsége, a holnapon lévő szellemi tulajdon használati díja ( Ft/2év) Pedagógusok felkészítése, kapacitásbővítés 10. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő szakemberek, úgymint pedagógiai asszisztens, ifjúságsegítő, gyermek- és ifjúsági felügyelő, mentálhigiénés szakember, pszichológus, szociális munkás, pszichopedagógus, szociálpedagógus, gyógypedagógus, utazótanár, mediátor bevonása; Teendő: A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása c. képzés szervezése az intézmény pedagógiai munkáját közvetlenül segítő külső szakemberek számára, hogy ők maguk is megérthessék és elsajátíthassák azokat az elveket, amelyek az intézmény hhh-s tanulóinak felzárkóztatásához szükségesek. A háromnapos képzést az elmélyítést segítő héthetes es utánkövetés után egynapos szakmai workshopra kerül sor, melynek keretében a résztvevők olyan szakmai tervet dolgoznak ki, melyben a 7 szokáson alapulva az iskola filozófiájával, szakmai céljaival összhangban hatékonyabban tudják segíteni a tanulók fejlesztését. Megvalósító: a FranklinCovey Magyarország oktatói. A képzésbe bevonandóak: A pedagógiai munkát közvetlenül segítő szakemberek, ifjúságvédelemi-, mentálhigiéniai szakemberek, pszichológus, és az intézményi együttműködés során kapcsolódó egyéb szakemberek: roma önkormányzati tisztségviselő, polgármesteri hivatal dolgozója, rendőr (minimum 15 fős csoport esetén). Elszámolható költség: a képzés ( Ft/fő/3 nap) és a képzés étkezési (szükség esetén utazási és szállás)költségei

10 11. Korszerű tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, kooperatív technikák, differenciált oktatás), módszertani akkreditált és nem akkreditált, tanúsítvánnyal záruló továbbképzéseken való részvétel (a 277/1997 (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően) és minimum 1 tantestületi tréning igénybevétele. 12. IPR, IPR-t támogató módszertani továbbképzések, továbbá ezen továbbképzésekhez mentori, folyamat-tanácsadói szolgáltatás igénybevétele. 13. A program megvalósításához kapcsolódó szakmai, módszertani szolgáltatások igénybevétele (szaktanácsadás, mentorálás); Teendő: A modellértékű program adaptálásához kapcsolódó mentorálás, workshop vezetés negyedévente minimum 4 alkalommal, külön az alsó és felső tagozatos pedagógusok számára a bevezetés második évében. Megvalósító: a FranklinCovey Magyarország szakemberei Elszámolható költség: megbízási díj Ft+áfa/alkalom (összesen 8 alk.), helyettesítési díj További információk: Programmal kapcsolatos kérdések esetén: Laczkó Rita Telefon: Pályázatírással kapcsolatos kérdések esetén: Szalóczi Péter Telefon: Referenciafilm: A program honlapja:

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30)

BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30) a ban a szülők bevonásával BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30) Kötelező tevékenységek Pedagógiai módszerekben való megfelelése A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

Pedagógiai program 2014 1

Pedagógiai program 2014 1 Pedagógiai program 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 18 3. Az

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

OM közlemény. Melléklet az oktatási miniszter közleményéhez

OM közlemény. Melléklet az oktatási miniszter közleményéhez OM közlemény a külföldi állampolgár gyermekek, tanulók interkulturális pedagógiai rendszer szerinti óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Pedagógiai program. AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School. 1031 Budapest Arató Emil tér 1.

Pedagógiai program. AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School. 1031 Budapest Arató Emil tér 1. 2013 Pedagógiai program AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. N E V E L É S I P R O G R A M... 5 1. NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁNK PEDAGÓGIAI

Részletesebben