AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP / AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP / AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALMAZÚJVÁROSI VERES PÉTER GIMNÁZIUIM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK A PROJEKT SZMSZ FELADATA A PROJEKT SZMSZ HATÁLYA A PROJEKT ALAPDOKUMENTUMAI PROJEKTMENEDZSMENT PROJEKTMENEDZSER PÉNZÜGYI VEZETŐ SZAKMAI VEZETŐ A PROJEKTSZERVEZET MUNKARENDJE A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ PEDAGÓGUSOK ÁLTALÁNOS FELADATOK MUNKACSOPORTOK CSOPORTVEZETŐK FELADATA A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK DOKUMENTÁCIÓ SZAKMAI DOKUMENTÁCIÓ PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET: SZAKMAI ÜTEMTERV SZÁMÚ MELLÉKLET: KOMMUNIKÁCIÓS TERV SZÁMÚ MELLÉKLET: ERŐFORRÁS TERV SZÁMÚ MELLÉKLET: PROJEKTTERV MINTA SZÁMÚ MELLÉKLET: FELJEGYZÉS MINTA SZÁMÚ MELLÉKLET: JELENLÉTI ÍV MINTA SZÁMÚ MELLÉKLET: BESZÁMOLÓ MINTA SZÁMÚ MELLÉKLET: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MINTA SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MINTA SZÁMÚ MELLÉKLET: TELJESÍTÉS-IGAZOLÁS MINTA SZÁMÚ MELLÉKLET: MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS MINTA SZÁMÚ MELLÉKLET: ÉRTESÍTŐ LEVÉL MINTA SZÁMÚ MELLÉKLET: HOSPITÁLÁSI NAPLÓ MINTA... 17

3 1. A projekt szmsz feladata Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban projekt szmsz) határozza meg az Esély az önálló életkezdésre című, TÁMOP / azonosítószámú pályázat (továbbiakban: projekt) 1. megvalósításában részt vevők feladat- és hatáskörét, 2. az intézmény szervezetében betöltött helyét, 3. működésének belső rendjét, 4. a külső és belső kapcsolataira vonatkozó megállapodásokat, 5. nyomtatvány-mintákat. A projekt szmsz a kialakított és működtetett munkacsoportok és folyamatok összehangolt kapcsolatait, feladatait és működési rendszerét tartalmazza. 2. A projekt szmsz hatálya A projekt szmsz érvényes: a megvalósítási időszakban (2014. május 1-től december 31-ig) és a fenntartási időszak 5 évében. Személyi hatálya érvényes: 1. projektmenedzsment tagjaira, projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető, 2. projektet megvalósító pedagógusokra (továbbiakban: szakmai megvalósító), csoportvezetők pedagógusok 3. az együttműködési megállapodásban szereplő partnerintézmények, partnerszervezetek projektben részt vevő tagjaira. 3. A projekt alapdokumentumai A projekt alapdokumentumai az alábbiak: 1. pályázati útmutató, 2. támogatási szerződés, 3. jelen projekt szmsz. Megnevezett dokumentumok letölthetők az iskola honlapjáról a Pályázatok menü TÁMOP almenüjében.

4 4. Projektmenedzsment 4.1. Projektmenedzser A projekt projektmenedzsere Végh Attila, telefonszáma , elérhetősége: vagy A projektmenedzser heti 10 órában látja el a projektvezetéssel kapcsolatos feladatokat a pályázati útmutató alapján. A projektmenedzser a havi teljesítésigazolásban rögzíti az elvégzett feladatokat és a tevékenység elvégzésére fordított időt. A projektmenedzser a pályázattal kapcsolatos feladatokat a kötelező munkaidőn kívüli időben láthatja el. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a projektmenedzser megbízása kinevezés-módosítás alapján történik. Feladata: a projekt teljes körű irányítása, koordinálása, ellenőrzése, a szakmai koordinációs találkozók irányítása feladatok felosztása, ellenőrzése, folyamatos kapcsolattartás a pénzügyi vezetővel, a szakmai vezetővel és a tankerület pályázati referensével, elszámolások előkészítése a pénzügyi vezető közreműködésével, a projekthez kapcsolódó kommunikációs, marketing tevékenység irányítása, a projektmenedzsment működtetése, a projektben résztvevők munkájának összehangolása, a feladat-ellátási helyen lévő dokumentálási tevékenység ellenőrzése, jóváhagyása, a projekt előrehaladási jelentések előkészítése, kidolgozása, szerkesztése, a projekt egyéb nyilvános eseményein, sajtótájékoztatón aktív szerepvállalás a projekt bemutatása, képviseli a fenntartót a projekthez kapcsolódó értekezleteken. Kapcsolattartás: a projektmenedzsment tagjaival való kapcsolattartás, a közreműködő szervezetek képviselőivel való kapcsolattartás, a kommunikáció a projekttel kapcsolatban álló szervekkel, a projekttel kapcsolatos eredmények, témák, információk ismertetése, a partnerekkel való kommunikációs lehetőségek kihasználása. Jogosult: projekthez kapcsolódó tevékenységek ellenőrzése, megállapodás módosítás kezdeményezése.

5 Felelőssége: felelős a projekt megvalósulásának pénzügyi, szakmai előírásainak betartásáért, a támogatási szerződésnek megfelelő ütemű megvalósításáért, felel a dokumentálásért, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető informálásáért. a projekttel kapcsolatos információk kétirányú továbbítása, a projekt előrehaladási jelentéseinek elkészítése, összeállítása, a tevékenységek ütemterv szerinti megszervezése, a projekt helyszíni ellenőrzésein való személyes részvétel, a projekt befejezése után ( ) a fenntartási kötelezettség ideje alatt (5 év) az ellenőrzésre jogosult szervek helyszíni ellenőrzései során köteles személyesen megjelenni, a projekt befejezése után ( ) a fenntartási kötelezettség ideje alatt (5 év) köteles nyomon követni a projektben vállalt feladatok megvalósulását Pénzügyi vezető A projekt pénzügyi vezetője Szilágyiné Fülöp Erika, telefonszáma , elérhetősége: A pénzügyi vezető heti 5 órában látja el a projekt pénzügyi feladatainak biztosítását a pályázati útmutató alapján. A projektmenedzser a havi teljesítésigazolásban rögzíti az elvégzett feladatokat és a tevékenység elvégzésére fordított időt. A projektmenedzser a pályázattal kapcsolatos feladatokat a kötelező munkaidőn kívüli időben láthatja el. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a pénzügyi vezető megbízása megbízási szerződés alapján történik. Feladata: UMFT elszámolható költségek megismerése, elszámolási szabályok átlátható összeállítása, a projekt pénzügyeinek koordinálása a projektben a menedzserrel egyeztetve, kapcsolatot tart megvalósítását segítő és nyomon követő szakmai és pénzügyi szervezetekkel, az NFÜ pénzügyi munkatársával, biztosítja a program nyilvánosságát, a programban résztvevők és az intézménnyel együttműködő társintézmények rendszeres tájékoztatását, szerződések, számlák előkészítése, ellenőrzése, projektmenedzserrel való jóváhagyása, a támogatási szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően eleget tesz a beszámolási kötelezettségnek. Elkészíti a Projekt előrehaladási jelentésekhez kapcsolódó pénzügyi elszámolásokat,

6 a költségek alakulásának figyelemmel kisérése, szükség esetén szerződés módosítás kezdeményezés jelzése a projektmenedzsernek, a jogszabályi, valamint a pályázatra vonatkozó előírásainak betartása, a projekt zárásához kapcsolódó gazdasági elszámolás elkészítése, a projekt helyszíni ellenőrzésein való személyes részvétel Szakmai vezető A projekt szakmai vezetője Szabó Lászlóné, telefonszáma , elérhetősége: A projektmenedzser heti 10 órában látja el a projekt szakmai vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázati útmutató alapján. A projektmenedzser a havi teljesítésigazolásban rögzíti az elvégzett feladatokat és a tevékenység elvégzésére fordított időt. A projektmenedzser a pályázattal kapcsolatos feladatokat a kötelező munkaidőn kívüli időben láthatja el. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a projektmenedzser megbízása kinevezés-módosítás alapján történik. Feladata: a projekt teljes idő tartama alatt folyamatos szakmai tanácsadás, a projekt előkészítése, lefolytatása, elszámolása során a projektmenedzser és csoportvezetők részére szakmai tanácsadás koordináció, projekt szakmai felügyelete, részvétel és tanácsadás a koordinációs találkozásokon, javaslatok előkészítése a projektben megvalósuló szakmai feladatokra, folyamatokra és a megvalósításuk határidejére, folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzserrel, szakmai konzultációs lehetőség megadott időtartamban a projekt bármely munkatársa részére, a projekt jelentés összeállításában közreműködés a projekt szakmai tevékenységeinek és indikátorok anyagainak szolgáltatásával, a projekt nyilvános eseményein, sajtótájékoztatón aktív szerepvállalás a projekt bemutatása. Kapcsolattartás: a projektmenedzsment tagjaival való kapcsolattartás, a közreműködő szervezetek képviselőivel való kapcsolattartás, a kommunikáció a projekttel kapcsolatban álló szervekkel, a projekttel kapcsolatos eredmények, témák, információk ismertetése,

7 a partnerekkel való kommunikációs lehetőségek kihasználása. Jogosult: projekthez kapcsolódó tevékenységek ellenőrzése, megállapodás módosítás kezdeményezése. Felelőssége: felelős a projekt szakmai megvalósulásának, szakmai előírásainak betartásáért, a támogatási szerződésnek megfelelő ütemű megvalósításáért, felel a szakmai dokumentálásért, a pénzügyi vezető és a projekt menedzser informálásáért. a projekttel kapcsolatos információk kétirányú továbbítása, a projekt előrehaladási jelentéseinek elkészítése, összeállításában való részvétel, a tevékenységek ütemterv szerinti megszervezése, a projekt helyszíni ellenőrzésein való személyes részvétel, a projekt befejezése után ( ) a fenntartási kötelezettség ideje alatt (5 év) az ellenőrzésre jogosult szervek helyszíni ellenőrzései során köteles személyesen megjelenni, a projekt befejezése után ( ) a fenntartási kötelezettség ideje alatt (5 év) köteles nyomon követni a projektben vállalt feladatok megvalósulását. 5. A projektszervezet munkarendje A csoport meghatározása: projektmenedzsment, melynek funkciói a projekt megvalósításának irányítása, a tevékenységek, ellenőrzése, feladatait, felelősségét, tevékenységi körét a megbízási szerződés, a pályázati útmutató és jelen projekt szmsz tartalmazza. Kapcsolattartás formája és rendje: menedzsment értekezletek, melyeknek gyakorisága: szükség szerinti, összehívója a projektmenedzsment bármely tagja. Döntési mechanizmus: szavazati jogok: a projektmenedzsment minden tagja szavazati joggal rendelkezik, szavazatarányok: a projektmenedzsment döntéseit egyszerű többséggel hozza. Jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza a kommunikációs tervet.

8 6. A projektet megvalósító pedagógusok 6.1. Általános feladatok Általános feladatok az alábbiak: részt vesz a kötelező képzéseken, a képzésen elsajátított módszereket, eljárásokat, pedagógiai eszközrendszert adaptálja, beépíti a mindennapok munkájába, a megszerzett tudást továbbadja az intézmény többi pedagógusának. terjeszti, a bemeneti mérés alapján a haladási ütemnek megfelelő egyéni fejlesztési tervet készít. Az egyéni fejlesztési terv alapján fejlesztő foglalkozást vezet, a rendelkezésére álló multimédiás, digitális eszközöket a napi gyakorlatban alkalmazás szinten használja, részt vesz a szülők, tanulók folyamatos tájékoztatásában, a belső nyilvánosságot biztosítja, a pályázatban szereplő tevékenységek megvalósításában közreműködik, részt vesz az ütemterv és a csoportszintű projektterv alapján a program megvalósításában, az elvégzett tevékenységekről pontos dokumentációt vezet Munkacsoportok A projektben résztvevő pedagógusok, mint megvalósítók munkacsoportban tevékenykednek az alábbi beosztás alapján: Munkacsoport neve Általános iskola középiskola átmenet Szakmabemutató program "Kapunyitogató" vetélkedő Munkacsoport tagjai Dobi Julianna (csoportvezető), Soróczki-Pintér Ágnes, Nagyné Károlyi Zsuzsanna, Lós Mária, Szabó Erika, Szaday Edith, Kaszás Tibor Molnár István (csoportvezető), Nagy Zoltán, Opre Györgyné, Rabóczki István, Sári Tiborné, Szebeni László Gyula, Schneider Attila, Csákó László, Kaszás Tibor, Pap Sándor, Pinczés László, Kertész Attila, Dobi Erzsébet, Jánószky Judit Dobi Julianna (csoportvezető), Györfiné Kunkli Edit, Varsányi Edit, Vámy Izabella

9 Munkacsoport neve Munkacsoport tagjai Sport és ügyességi verseny Posta Gábor (csoportvezető), Rőthné Szabados Ibolya, Lugosi Zoltán Nemzetiségi Napok Opre Györgyné (csoportvezető), Sári Tiborné, Jánószky Judit, Dobi Erzsébet Karácsonyi Esték Sári Tiborné (csoportvezető), Szabó Lászlóné, Jánószky Judit, Nagy Zoltán Az iskolapadból a munka világába átmenet Bemeneti mérőrendszer Mentori Módszertani (KIP) Rabóczki István (csoportvezető), Kálmán László, Nádasdi László Tóthné Babos Katalin (csoportvezető), Hűséné Szabó Mária, Szilágyi Mariann, Veresné Vancsó Tünde, Gazdag Péter, Kegyes Lászlóné, Bíró Zsolt Kiss István (csoportvezető), Budai Attila, Nagy Éva, Orbán Róbert, Remenyik Renáta Szabó Ilona Éva (csoportvezető), Fenyves Gabriella, Nagyné Károlyi Zsuzsanna, Tóth Lászlóné, Remenyik Renáta, Nagy Anita, Nagyné Posta Márta, Kerekes Zsuzsa, Szilágyi Mariann, Nagy Zoltán, Szabó Erika, Gazdag Péter, Végh Attila, Dobi Erzsébet Kastélykerti Esték Szabó Lászlóné, Szebeni László, Balogh Zoltán Roma labdarugó-torna Posta Gábor, Budai Attila, Lugosi Zoltán, Szarvas Endre Jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza az erőforrás-tervet.

10 6.3. Csoportvezetők feladata A munkacsoport-vezetők feladata: a projekt teljes idő tartama alatt folyamatos szakmai tanácsadás a csoport tagjai részére, projektterv, dokumentáció elkészítése, átadása az intézményvezetés tagjainak, az általa vezetett csoport szakmai felügyelete, részvétel és tanácsadás a koordinációs találkozásokon, javaslatok előkészítése a projektben megvalósuló szakmai feladatokra, folyamatokra és a megvalósításuk határidejére, folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzserrel, a projekt jelentés összeállításában közreműködés a projekt szakmai tevékenységeinek és indikátorok anyagainak szolgáltatásával, Kapcsolattartás: a projektmenedzsment tagjaival való kapcsolattartás, a kommunikáció a projekttel kapcsolatban álló szervekkel, a projekttel kapcsolatos eredmények, témák, információk ismertetése, Jogosult: a csoporttevékenységhez kapcsolódó tevékenységek ellenőrzése. Felelőssége: felelős az általa vezetett csoport tevékenységének szakmai megvalósulásának, szakmai előírásainak betartásáért, felel a szakmai dokumentálásért, a projekttel kapcsolatos információk kétirányú továbbítása. 7. A projekt tevékenységei 7.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek Pályázati kiírás szerinti Intézmény szerinti Pedagógiai módszerekben való megújulás 1. Az oktatási-nevelési intézmények pedagógiai munkáját szabályozó dokumentumok (PP, Szmsz) módosítása a pályázat keretében vállalt tevékenységek, adaptációk beépítése érdekében Hűséné Szabó Mária, Szarvas Endre, Molnár István, Dobi Julianna (csoportvezető), Rabóczki István (csoportvezető), Tóthné Babos Katalin (csoportvezető), Szabó Ilona Éva (csoportvezető)

11 2. Differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése, az eszközök fejlesztése, bővítése Fejlesztőeszközök beszerzése a KIP program adaptációjához, továbbfejlesztéséhez 3. Az átmenetek kezelését támogató, szülőknek és gyermekeknek, tanulóknak szóló programok, tevékenységek megvalósítása 1. ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZÉPIS- KOLA ÁTMENET munkacsoport 2. Szülők Akadémiája rendezvénysorozat Az átmenetek kezelését támogató a gyermekkel, tanulóval foglalkozó pedagógusoknak, szakembereknek szóló tevékenységek megvalósítása Egy modell értékű programok továbbfejlesztése: a továbbfejlesztett program adaptációját lehetővé tevő szakmai dokumentáció elkészítése, adaptációra alkalmassá tétele 1. Szakmai I. Nap 2. Szakmai II. Nap 3. Szakmai III. Nap 4. Szakmai V. Nap KIP program adaptáció dokumentációjának elkészítése Együttműködések megerősítése Az intézményen kívüli partneri kapcsolatok erősítése, a helyi és településen kívüli kapcsolati háló szélesítése (pl. szakmai, tanulmányi, közösségi, sport és kulturális rendezvények, szervezése és lebonyolítása); együttműködések kialakítása és fejlesztése az egészségügyi, a szociális, (szakiskola esetében munkaerő-piaci) intézményrendszerrel A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása, családlátogatások, közösségi rendezvények szervezése 1. Sport és ügyességi verseny 2. Nemzetiségi projekt 3. Karácsony projekt 4. ISKOLAPADBÓL A MUNKA VILÁ- GÁBA munkacsoport 5. Roma labdarugó torna 1. Nemzetiségi projekt 2. Karácsony projekt 3. Családlátogatások

12 8. 9. A települési vagy területi roma nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködés valamint a roma gyerekek és családjaik bevonását segítő tevékenységek Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében a pályázó köteles a projekt megvalósítása során félévente és a projekt fizikai befejezésekor a honlapján a projekt előrehaladásról beszámolni, illetve annak tapasztalatait, eredményeit közzétenni 1. Szakmai Nap IV. 2. Roma labdarugó torna Gazdag Péter / Erdei Károly Egyéni fejlesztési terv és végrehajtása 10. A gyermekek, tanulók részére, egyéni fejlesztési terv elkészítése, mentorálási tevékenység nyújtása a gyermekek, tanulók számára Mentori munkacsoport 11. Egyéni fejlesztési tervek elkészítését megelőző fejlesztést, továbbhaladást támogató bemeneti mérések alkalmazása, mérőanyagok kidolgozása BEMENETI MÉRŐRENDSZER munkacsoport Iskolák esetén a fent felsorolt pontok mellett 14. A továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok kidolgozása és megvalósítása ISKOLAPADBÓL A MUNKA VILÁGÁ- BA munkacsoport

13 7.2. Választható tevékenységek Pályázati kiírás szerinti Intézmény szerinti Pedagógiai módszerekben való megújulás A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók sikeres felzárkóztatását, hátránykompenzálását támogató modell értékű programok, illetve jó gyakorlatok adaptációja az intézményben működő szakmai team (legalább 3 fő, óvoda esetében minimum 2 fő) közreműködésével A programadaptáció esetén a megvalósításhoz kapcsolódó pedagógus továbbképzéseken történő részvétel, belső képzések szervezése, mentorálás, szupervizionálás, folyamat-tanácsadó igénybevétele 1. MÓDSZERTANI munkacsoport 2. KIP programadaptáció költsége MÓDSZERTANI munkacsoport 3. Modell értékű programok továbbfejlesztése MÓDSZERTANI munkacsoport Az iskolai felkészülést, kreatív szabadidős tevékenységeket biztosító, a gyermek sikeres szocializációját segítő, tanórán kívüli szabadidős programok, kulturális rendezvények szervezésének, illetve azokon való részvétel támogatása Olyan rendezvények, tréningek szervezése a helyi társadalom bevonásával, melyek hozzájárulnak a befogadó attitűd fejlesztéséhez 1. A Bekton Ifjúsági Fúvószenekar koncertjén való részvétel 2. Színház- és koncertlátogatás a Veres Péter Kulturális Központban 3 alkalommal 3. Látogatás a Terrorházában az Október 23-ai Nemzeti Ünnep alkalmából 2 alkalommal 4. Látogatás a Pákozdi Emlékműhez a Március 15-ei Nemzeti Ünnep alkalmából KASTÉLYKERTI munkacsoport

14 6. Tanulóbarát környezet kialakítása Tanulószoba kialakítása: Iskolabútorok beszerzése, számítógépek beszerzése. 7. Komplex fejlesztést elősegítő mérőanyagok alkalmazása BEMENETI MÉRŐRENDSZER munkacsoport 8. A tanórai és tanórán kívüli tevékenységekhez szükséges kis értékű tárgyi eszközök, fejlesztőeszközök beszerzése Együttműködés más intézményekkel Intézmények közötti horizontális tanulásra alkalmas tevékenységek lebonyolítása és más intézményekben való részvétel (pl. hospitáció és elemzése, intézmény- és óralátogatások, workshopok, konferenciák szervezése és az azokon való részvétel), továbbá egyéb, a projekt célkitűzéséhez kapcsolódó programok, rendezvények szervezése, azokon való részvétel Pedagógusok felkészítése, kapacitásbővítés A pedagógiai munkát közvetlenül segítő szakemberek, úgy mint pedagógiai aszszisztens, ifjúságsegítő, gyermek- és ifjúsági felügyelő, mentálhigiénés szakember, pszichológus, szociális munkás, pszichopedagógus, szociálpedagógus, gyógypedagógus, utazótanár, mediátor bevonása 1. KIP program nevelőtestületi hospitáció Hejőkeresztúron a nevelőtestület részére 2. Hospitálások, óralátogatások Balmazújvárosi Tankerület általános iskoláiban 3. Veres Péter megyei vers- és prózamondó verseny szakiskolai tanulók részére 4. Elsősegélynyújtó és csecsemőgondozó területi verseny Pszichológus alkalmazása

15 Korszerű tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, kooperatív technikák, differenciált oktatás), módszertani akkreditált és nem akkreditált, tanúsítványnyal záruló továbbképzéseken való részvétel (a 277/1997 (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően) és minimum 1 tantestületi tréning igénybevétele IPR, IPR-t támogató módszertani továbbképzések, továbbá ezen továbbképzésekhez mentori, folyamattanácsadói szolgáltatás igénybevétele 2 tantestületi tréning igénybevétele és egy nem akkreditált, tanúsítvánnyal záruló továbbképzésen való részvétel, előadók meghívása A program megvalósításához kapcsolódó szakmai, módszertani szolgáltatások igénybevétele Folyamat-tanácsadás 8. Dokumentáció Dokumentálásra a projektmenedzser és a KLIK által kidolgozott, közösen véleményezett és elfogadott formanyomtatványokat kell alkalmazni. A szakmai anyagokból 1 db eredeti példány a projektmappába kerül, megőrzéséről 5 évig gondoskodni kell. Egy példány a projekt előrehaladási jelentések része Szakmai dokumentáció A projekt keretében az alábbi szakmai dokumentum-mintákat kell alkalmazni: 1. projektterv minta, 2. feljegyzés minta, 3. jelenléti ív minta, 4. beszámoló minta, 5. együttműködési megállapodás minta, 6. megbízási szerződés minta, 7. teljesítés-igazolás minta, 8. munkaidő-nyilvántartás minta.

16 A megbízási szerződéseket valamint az együttműködési megállapodásokat a projektmenedzser készíti személyre szabottan a szakmai megvalósítókra vonatkozóan illetve a partnerintézmények részére. A megbízási szerződéseket a tankerület vezetője írja alá, mint a munkáltatói jogok gyakorlója. Az együttműködési megállapodás a TÁMOP / azonosítószámú támogatási szerződés szerinti Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint kedvezményezett aláírásra jogosult képviselőjének, Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgatónak az aláírása után hatályos. Minden projektmenedzsment, munkacsoport értekezletről feljegyzést kell készíteni, jelenléti ívvel együtt, melyet a munkacsoport tevékenységének befejezése után a szakmai anyaggal együtt át kell adni a szakmai vezetőnek: papír alapon, két példányban (eredeti és másolati), legalább 2-szer (nyitó és záró értekezlet), fényképek készítése (fényképek leadása szakmai vezetőnek). A Bemeneti mérőrendszer munkacsoport tagjai elkészítik a bemeneti és kimeneti mérések mérőanyagát, a mérőrendszert leíró, ismertető dokumentumát, javítási útmutatóval egyetemben, majd átadják word formátumban a szakmai vezetőnek. A Mentori munkacsoport tagjai elvégzik a mérések értékelését, az anyagokat a szakmai vezetőnek adják át. A teljesítésigazolás csak a mérőanyagok, a kijavított mérések és az összegző elemzés benyújtása után állítható ki. Az egyéni fejlesztési terveket a bemeneti mérések alapján állítják össze a mérést végző pedagógusok. Az egyéni fejlesztésekről a fejlesztést végző pedagógusok munkanaplót vezetnek. A teljesítésigazolás csak az egyéni fejlesztési tervek és a munkanapló leadása után állítható ki a szakmai vezető által. A megbízási díj kifizetéséhez szükséges teljesítés-igazolás csak a projektterv, szakmai anyag szakmai vezetőnek történő átadása vagy az adott rendezvény lezárása és beszámoló készítése után állítható ki Pénzügyi dokumentáció A projekt keretében az alábbi pénzügyi dokumentum-mintákat kell alkalmazni: 1. kötelezettségvállalás, 2. megbízási szerződés minta (KLIK), 3. teljesítés-igazolás minta, 4. munkaidőnyilvántartás-minta.

17 Eszközök, szolgáltatások beszerzésére vonatkozó kötelezettségvállalást, ajánlatkérést a projektmenedzser készíti elő, a beszerzett eszközök pénzügyi dokumentációját a gazdasági ügyintéző állatja össze a tankerület részére. A pénzügyi dokumentumok, számlák eredeti példányai a pénzügyi vezető által rendszerezett formában a fenntartónál kerülnek irattárazásra. Hiteles másolataik kerülnek beadásra, s hiteles másolatok kerülnek a projektmenedzsernél maradó dossziéba is. 9. Mellékletek 1. számú melléklet: Szakmai ütemterv 2. számú melléklet: Kommunikációs terv 3. számú melléklet: Erőforrás terv 4. számú melléklet: projektterv minta 5. számú melléklet: feljegyzés minta 6. számú melléklet: jelenléti ív minta 7. számú melléklet: beszámoló minta 8. számú melléklet: együttműködési megállapodás minta 9. számú melléklet: megbízási szerződés minta 10. számú melléklet: teljesítés-igazolás minta 11. számú melléklet: munkaidő-nyilvántartás minta 12. számú melléklet: értesítő levél minta 13. számú melléklet: hospitálási napló minta

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0206 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2009.05.31.-2010.08.31. Az SzMSz a projekt mellékletét

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 6 1. AZ SZMSZ CÉLJA...

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

Projekt Irányítási Kézikönyv

Projekt Irányítási Kézikönyv Projekt Irányítási Kézikönyv A Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése projekt működési és elszámolási rendjéről Készítette: Bárdosné dr. Soós Viktória projektmenedzser Szentirmai

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét]

Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét] Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a dokumentum alcímét] A Keszthelyi VSZK SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Keszthely Város

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Általános rész 3 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai 3 2 Az intézmény szervezete 5 3 Vezetői testület, vezetői struktúra és feladatok 8 4 Alkalmazotti közösség 25

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, tartalma 1. 1. Az intézmény adatai 1. 2. Az SZMSZ hatálya 1. 3. Az intézmény tevékenységei,

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. 2 Bevezető A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben