Közgazdaságtan II. Külső egyensúly, árfolyam és nemzetközi tőkeáramlás. Budapest,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgazdaságtan II. Külső egyensúly, árfolyam és nemzetközi tőkeáramlás. Budapest, 2015.11.30."

Átírás

1 Közgazdaságtan II. Külső egyensúly, árfolyam és nemzetközi tőkeáramlás Budapest,

2 Tartalom I. Bevezetés II. Definíciók III. FDI módjai IV. FDI indítékai V. FDI hatásai VI. FDI Magyarországon VII. Nemzetközi hitelezés VIII. Nemzetközi fizetési mérleg IX. Árfolyam alapfogalmak Colosseum Budapest K0. 2

3 I. Bevezetés: külső egyensúly és árfolyam-stabilitás mint a gazdasági teljesítmény kulcsmutatója Makroökonómiai modellek Indukált változók Gazdaságpolitikai eszközök Költségvetési politika Monetáris politika Jövedelem politika Külgazdaság politika Szabályozás és intézmény rendszer Beruházás (I) KormányzaP fogyasztás (G) export (NX) Magán- fogyasztás (C) Aggregált Kereslet (AS) AS és AD kölcsönhatása Kibocsátás, növekedés, gazdasági ciklusok Foglalkozta - munka- nélküliség világgazdaság Munka (L) Aggregált Kínálat (AD) Infláció, árszínvonal stabilitás Külső változók időjárás háborúk kultúra, etika, hagyomány Stb. Tőke (K) Technológia, természep erőforrások Árfolyam stabilitás, külső egyensúly

4 I. Bevezetés: külső egyensúly és árfolyam-stabilitás mint a gazdasági teljesítmény kulcsmutatója A nyito( gazdaságok sikerkritériumait (indukált változóit) a nemzetközi kereskedelem és tőkeáramlás, valamint az árfolyamalakulás esetében vizsgáljuk. árfolyamok Nemzetközi kereskedelem: - áruk - szolgáltatások Nemzetközi tőkeáramlás: - hitelek - befektetések - transzferek

5 II. Definíciók Alapvetően a nemzetközi tőkemozgások két alapvető fajtáját lehet megkülönböztetni: a pénzügyi tranzakciókban lezajló (hitelek, kölcsönök) tőkemozgásokat és a külföldi befektetésekben testet öltő áramlásokat. Segélyek Hivatalos források Kormányhitelek Hitel jellegű Nemzetközi püi intézmények Banki források Nemzetközi tőkeáramlás nem hivatalos források Nem banki források Adományok Nem hitel jellegű Működő tőke Por]olió befektetések Közvetlen külföldi beruházások Pénztőke nemzetközi áramlása Reáltőke nemzetközi áramlása: Foreign Direct Investment (FDI)

6 III. FDI módjai Vállalat- alapítás Profit újra- befektetése FDI Felvásárlás Transzfer a leány- vállalatnak

7 IV. FDI indítékai Piacszerzés Szállítási költségek Helyi munkaerő Kedvező adózás Stratégiai előnyök Hatékonyságnövelés Preszazs

8 IV. FDI indítékai Piac megszerzése Ha korábban külső szereplőként nem a kereskedelmi korlátok megjelenni a termelő az piacon, akkor a közvetlen külföldi beruházás révén már belpiaci szereplővé válik. Így ki tudja kerülni a piacra jutási korlátokat és a hazai termelőkkel azonos előnyöket élvez. Példa erre a Suzuki magyarországi megjelenése: a japán Suzuki még az európai uniós csatlakozás meg gyárát Esztergomban. Magyarország uniós csatlakozásával a Magyarországon és az eredetkritériumok szerint magyar terméknek számító japán Suzuki uniós termékké vált élvezve az unión belüli szabad áruáramlás előnyeit. A szállítási költségek ophmalizálása A távoli piacokon a piacra jutás lehetőségeik rontja a magas szállítási költség. A termék árát növelő költségelem csökkenp a belpiacon a külső szereplő versenyképességét. A termelés egészének vagy az és a környező piacok ellátását biztosító termelés áthelyezésének költsége a szállítási költségek csökkenése versenyelőnyt jelent a termelőnek más külpiaci versenytársakkal szemben (pl Volkswagen, BMW gyárépítések Kínában).

9 IV. FDI indítékai A helyi munkaerő felhasználása A munkaerő szaktudása vagy az alacsony bérek versenyelőnyt biztosíthatnak a világpiacon. A tőketulajdonos a közvetlen külföldi beruházással ezeket a versenyelőnyöket meg tudja szerezni és javíthatja pozícióját a nemzetközi piacon. A rendszerváltás után a közép- kelet- európai országok nemcsak az alacsony bérek voltak olyan vonzóak a külföldi befektetőknek. Az oktatás és a szakképzés magas színvonalának köszönhetően a lengyel, a cseh vagy a magyar ipari munkaerő komoly tőkevonzó képességgel A kedvezőbb adózási feltételek A tőke tulajdonosa lehetőleg minél nagyobb megtérülési rátát vár el befektetéseitől. Ezt elérhep a vállalap adóterhek csökkentésével is. Ezért azok a gazdaságok, amelyek képesek kedvező adózási és járulékfizetési feltételeket biztosítani a tőketulajdonosoknak, tőkejövedelem növekedést produkálnak a tőke tulajdonosának és közvetlenül a versenyképesség javításán keresztül a vállalap bevételeket is növelik. Svájc az igen kedvező vállalap adórendszerével, valamint az alacsony bérterhekkel kedvelt célország a tőke számára. Szlovákia Magyarországgal szemben szintén hasonló előnyöket könyvelhet el.

10 IV. FDI indítékai Stratégiai előnyök érvényesítése Ekkor a befektetők külföldi vállalatok különböző materiális és imateriális értékeit vásárolják meg saját hosszú távú stratégiai céljaik elérésére, főleg nemzetközi versenyképességük fenntartása, növekedése érdekében. Ilyen beruházásokat hajtanak végre jellemzően az integrált globális stratégiát követő nagyvállalatok, de olyan kisebb cégek is, amelyek a nemzetközi tevékenység első lépéseként az ismeretlen piacon versenyképességet biztosító vállala]elvásárláshoz folyamodnak, ezzel a cég egyéb vagyona megveszik a piaci ismereteket is. Hatékonyságnövelés Ezek általában pótlólagos jellegűek, tehát már létező kapacitásokat változtatnak meg. Ilyen pótlólagos beruházásnak tekinthető az újra profit is. A működőtőke nemzetközi áramlásában az elmúlt 10 évben megfigyelhető változások nagyrészt e két beruházásapus térnyerésére vezethetők vissza

11 IV. FDI indítékai PreszKzs Vannak olyan gazdaságok, ahol egy nemzetközi szinten komolyan érvényesülni kívánó vállalatnak meg kell jelennie. Azaz a vállalat számára preszazskérdés a jelenlét. A preszazsberuházásoktól a tőketulajdonosok nem várják el a magas megtérülési rátát vagy az extraprofitot. Még az alacsony vagy negaav megtérülési rátát és profitot is hajlandóak elfogadni annak fejében, hogy bejussanak egy- egy piacra. Például Roman Abramovics orosz üzletember vagyonának gyarapodásához a Chelsea angol futballklub megvásárlása és tartós birtoklása sokkal kevésbé járul hozzá, mint olajipari befektetései.

12 V. FDI áramlás hatásai Mekkora új kapacitás jön létre? Milyen a foglalkoztatási hatás? Milyenek a versenyhatások? Milyen a technika modernizációs hatás? Kiszorít- e a piacról hazai termelőket? Milyen a beszállítói hatás? Létrejönnek- e K+F kapacitások? Hova kerül a profit? Fennáll- e a termelés áthelyezésének veszélye? Anyacég létesül- e? Milyen az x/m hatás?

13 V. FDI áramlás hatásai Mekkora új kapacitás jön létre? A potenciális hatások erőssége szempontjából meghatározó, hogy az ágazat kibocsátásához viszonyítva milyen jelentőségű a új kapacitás. Milyen a foglakoztatási hatás? A külföldi tőkebefektetések különböző fajtái különféle hatást gyakorolhatnak a foglalkoztatásra: Ha a beruházó az olcsó és/vagy munkaerő valósítja meg a tranzakciót, akkor többlet munkahelyek jönnek létre. Ha a technológia modernizáció révén a termelés munkaigényessége csökken, akkor a tranzakciónak negafv foglalkoztatási hatása van. Milyen hatással van a piaci versenyre? A betelepülő vállalatok versenyt generálnak a tényezőpiacon (beszerzések, foglalkoztatás) és a termékpiacon egyaránt. Ez az ágazatban a profit csökkenését, a minőség javulását vonhatja maga után.

14 V. FDI áramlás hatásai Milyen a technológiai modernizációs hatás? Első körben a beruházó cégek ágazap, technológiai határozza meg ennek a hatásnak a jelentőségét. Második közelítésben azok a tényezők számítanak, amelyek a technológiai hatások átgyűrűzését befolyásolják: - technológiai szakadék mélysége - technológia átadási hajlandóság - technológia átvételi képesség (tanulási hajlandóság, kultúra stb) Kiszorít- e a piacról hazai termelőket? Ha a külföldi tőke beáramlásának kizárólagos célja a piacszerzés, akkor mindent megtesz azért, hogy a belpiacról külföldi és hazai versenytársait kiszorítsa, vagy piaci részesedésüket jelentősen redukálja. A hazai termelők a kereskedelempolipkai eszközök változatos használata révén a külföldi versenytársakkal szemben képesek állapotba kerülni. A közvetlen külföldi beruházásokkal szemben azonban ilyen eszközök nem alkalmazhatóak.

15 V. FDI áramlás hatásai Milyen a beszállítói hatás? A belföldi kis- és közepes vállalkozások a külföldi tőke által termelési kapacitáshoz csatlakozván növelhepk bevételeiket, megrendelésekhez juthatnak. A megrendelések teljesítésére azonban csak abban az esetben lesznek képesek, ha meg tudnak felelni a megrendelő elvárásainak képesek az innovációra, a termelési költségek csökkentésére, a minőségi termelésre, azaz a versenyben maradásra. Ha a beáramló tőke beszállítóként nem bíz meg belföldi kis- és közepes vállalkozásokat, akkor a nemcsak a nemzetgazdaság importját növeli, de korlátozza a hazai kis- és közepes vállalkozások fejlődési lehetőségeit is. Létrejönnek- e kutatás- fejlesztési kapacitások? A kutatás- fejlesztési központok nemcsak azért fontosak, mert a munkaerőpiac legmagasabban tagjait képesek foglalkoztatni, de - ezzel megakadályozzák az agyelszívást is, - a gazdaságot új technológiához, pótlólagos növekedési lehetőséghez Anyacég vagy leányvállalat létesül? Az anyavállalat létrehozása preszazsjelleggel bír minden nemzetgazdaság számára. Az anyavállalap státusz mindig nagyobb mozgásteret, stabilabb státuszt jelent egy nemzetközi vállalatcsoporton belül.

16 V. FDI áramlás hatásai Milyen az exportra és az importra gyakorolt hatás? Ha csak az új szereplő csak a belpiac ellátását tűzi ki célul, akkor ez nem növeli a gazdaság Ha a termeléshez a helyi inputok importot használnak fel ez szintén rontja kereskedelmi egyenleget. Hova kerül a profit? A gazdaság számára a legkedvezőbb forgatókönyv, ha a tőketulajdonos úgy dönt, hogy a profitot visszaforgatja az gazdaságba és újabb beruházásokat eszközöl. Ám a tőketulajdonos dönthet úgy is, hogy visszaforgatás osztalék formájában teljes profitját kifizep. Fennáll- e a termelés áthelyezésének veszélye? Minél magasabban az munkaerő, minél versenyképesebb nemzetközi szinten a befektetési környezet, minél kedvezőbbek az adó- és járulékterhek, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy a termelést más gazdaságba helyezi át a tőketulajdonos.

17 VI. FDI Magyarországon: külföldi cégek jelentősége a gazdaságban A külföldi tulajdonban lévő cégek létszámarányukat jelentősen meghaladva járulnak hozzá a bru(ó kibocsátáshoz és az exporthoz és jóval kedvezőbbek a hatékonysági mutatóik is. Külföldi tulajdonú cégek részesedése a magyar gazdaságban, 2008 Külföldi tulajdonú cégek hatékonysága (belföldi cégek = 100 %, 2008) export 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 85% 0% vállaltok száma 8% foglalkoztato(ak 29% belföldi befizetések/támogatás munkajövedelem (eft/fő/ év) külföldi 170% 326% 93% termelékenység (e0/fő/év) 256% ne(ó árbevétel 56% adókedvezmény

18 VII. Nemzetközi hitelezés, eladósodás A nemzetközi eladósodás legfontosabb okai. Túlfogyasztás (negaav kereskedelmi egyenleg) Állam növekvő szerepvállalásának finanszírozása GazdaságpoliPkai (helytelen célra), pénzügy polipkai (helytelen módon) hibák

19 VII. Nemzetközi hitelezés, eladósodás Mi az államadósság? Az államadósság egy országban a helyi (önkormányzap), a szövetségi és a közponp kormány adósságainak (tartozásainak) konszolidált összege. Fogalmába beletartozik az állami kezesség- és garanciavállalás hiteltartozás, az elkülönült pénzalapok és az állami beruházásokat kezelő intézmények hitelei, valamint az állami vállalatoktól átvállalt hiteltartozás is. Névleges törlesztés, ha az állam az adósság törlesztésére újabb hitelt vesz fel. Hitelfelvétel történhet a kormányzat különböző szintjein (közponp, szövetségi és helyi szervek adósságai)

20 VII. Nemzetközi hitelezés, eladósodás Hogyan finanszírozható az államadósság? Belföldi finanszírozás Államháztartáson belül Jegybanki hitelnyújtással ÜzleP bankok által, értékpapírok vásárlásával Vállalatok és a lakosság által Külföldi finanszírozás Nemzetközi szervezetek Más országok Külföldi bankok Nemzetközi alapok Külföldi befektetők

21 VII. Nemzetközi hitelezés, eladósodás Hogyan finanszírozható az államadósság? Államadósság finanszírozási eszközei Hosszú- vagy középlejáratú kötvény Rövid lejáratú kincstárjegy és kincstári váltó Hosszú lejáratú kölcsön és hitel Rövid lejáratú kölcsön és hitel

22 VII. Nemzetközi hitelezés, eladósodás A nemzetgazdaság egészének külfölddel folytato( kereskedelmét és tőkekapcsolatait a ke(ős könyvelés szabályai alapján számba vevő rendszere a nemzetközi fizetési mérleg. Ø A fizetésimérleg- stapszpka az ország külső egyensúlyi helyzetét leíró stapszpkai adatrendszer. Ø A fizetési mérleg az gazdaság szempontjából rezidensek és nem rezidensek közöy gazdasági műveletek, továbbá követelések és tartozások állományának, valamint azok változásának kimutatását szolgálják. Ø A nemzetközi fizetési mérleg célja a rendszerezés, a nemzetgazdaság és a külföld lezajló gazdasági folyamatok egységes elszámolási keretbe foglalása. A nemzetközi fizetési mérlegbe bekerül a gazdaság minden szereplőjének nemzetközi tevékenysége. Így nemcsak a magánszféra tranzakciói jelennek meg, hanem a kormányzatéi is, illetve a nemzetközi szervezetek, szervek és a kormányzat vagy magánszféra közp relációk is.

23 IX. Árfolyam alapfogalmak: valuta és deviza A valuta és deviza a köznapi nyelvben gyakran szinonim fogalomként jeleni meg, de a két fogalom nem azonos Valuta és Deviza = külföldi pénz Mindkét fogalom külföldi fizetőeszközre vonatkozik, de ü A valuta valamely ország (országcsoport) törvényes fizetési eszköze egy más ország fizetési forgalmában, annak fizikai megjelenési formájában. Tehát például Magyarországon valuta egy USA- dollár bankjegy, vagy az euró magyarországi bevezetéséig az eurós papírpénz, maga a kézzel fogható bankjegy vagy az érme. ü A deviza ezzel szemben valamilyen valutára szóló követelést testesít meg, ez egy nemzetközi elszámolásra szolgáló fizetőeszköz. Így például deviza Magyarországon a dollárra szóló banki betét, folyószámla, utazási csekk, utalvány, átutalás, hitellevél, a dollárra szóló értékpapírok Valuta Deviza Vétel Eladás Közép Vétel Eladás Közép EUR 255, , ,5 262, , ,2 CHF 194,22 208,22 201,22 201,82 205,48 203,65 USD 181,26 194,46 187,86 184,72 188,08 186,4

24 IX. Árfolyam alapfogalmak: valuta és deviza A hazai fizetőeszköz árfolyama kifejezi, hogy a külföldi fizetőeszköz egy egységéért a hazai fizetőeszköz hány egységével kell fizetni. Árfolyam A valutaárfolyamokat kétféle módon fejezhetjük ki: ún. direkt jegyzéssel, vagy indirekt jegyzéssel: ü Direkt jegyzés esetén a hazai valuta egységének árát külföldi valutában fejezzük ki. Így például azt mondhatjuk, hogy 1 Ft ára 0,0033 euró (HUF/EUR). ü Indirekt jegyzés esetén a külföldi valuta árát fejezzük ki hazai valutában. Ekkor például azt mondhatjuk, hogy 1 euró ára 300 Ft. Az európai országokban, így Magyarországon is általában indirekt árfolyamjegyzést alkalmaznak (EUR/HUF).

25 IX. Árfolyam alapfogalmak: valutakereslet és kínálat A valutakeresleh és kínálah görbe az árfolyamok meghatározását mutatja tökéletes piaci körülmények közö(. Euró árfolyama, Ft/euró Egyensúlyi árfolyam Egyensúlyi mennyiség Valutakínálati görbe Valutakeresleti görbe Euró mennyisége ü Az ábrán látható valutakeresle6 görbe a külföldi valuta mennyiségét mutatja árának függvényében. ü Az árfolyam emelkedése általában csökkenp, emelkedése általában növeli a valuta mennyiségét, így a valutakereslep görbe negaav meredekségű. ü A valutakínálati görbe a külföldi valuta kínált mennyiségét mutatja árfolyamának függvényében. ü A külföldi valuta árának (az árfolyamnak) emelkedése növeli a kínált mennyiséget, ezért a valutakínálati görbe pozitív meredekségű.

26 IX. Árfolyam alapfogalmak: valutakereslet és kínálat Piaci viszonyok közö( (szabadon lebegő árfolyamok) a valuta kereslet és kínálatot az alábbi tényezők mozgatják: Valuta kereslet tényezői Valutakínálat A termékek és szolgáltatások importőrei hazai valutájukat külföldire váltják és így fizetik ki a megvenni szándékozott külföldi javakat. külföldre utazni szándékozó A hazai turistának is idegen valutára van szüksége, hogy ha jól akarja magát érezni nyaralásán. Ezenkívül a tőkeexportőrök vesznek hazai valutáért külföldi valutát és így vásárolnak külföldi értékpapírokat vagy építik fel külföldi üzemeiket. Hasonlóan számottevő lehet a hazai fizetőeszköz leértékelésére számító spekulációs valutakereslet. A külföldi valuta kínálatát egyrészt a hazai termékek és szolgáltatások exportőrei adják, akik külföldi valutában megkapott árbevételüket váltják át hazai valutára, hogy a termelés továbbfolytatásához hazai termelési tényezőket vásároljanak Másrészt a külföldről hazánkba érkező turista, aki itthon forintért kap minden. Harmadrészt a valutakínálat alapvető tényezője a tőkeimport, vagyis azok a külföldiek, akik azért adnak el külföldi valutát, hogy hazai kötvényeket, részvényeket vásárolhassanak, vagy Magyarországon vállalatot alapítsanak. Ezen kívül jelentős a hazai valuta erősödésére számító spekulációs valutakínálat is.

27 IX. Árfolyam alapfogalmak: leértékelődés és felértékelődés A nemzeh fizetőeszköz felértékelődése, erősödése akkor következik be, ha megnő a nemzeh valuta iránh kereslet, vagy csökken annak kínálata. Ekkor egy egységnyi külföldi valutáért kevesebb hazai valutát kell fizetni, illetve egy egységnyi hazai valutáért több külföldi valutát kell fizetni. A leértékelődés értelemszerűen a fenh folyamat inverze. Forint kereslet növekedés miatti felértékelődése az euróval szemben HUF/EUR /HUF e e S HUF D HUF D HUF A példa alapján, ha nő a forint iránti kereslet és a forint kínálata változatlan (akkor az egyensúlyi árfolyam e-ről e -re változik, azaz nő. Ekkor egy euróért kevesebb forintot kell fizetni, azaz a forint erősödik, felértékelődik az euróhoz képest. q q qhuf Legyen például az forint/euró árfolyam 0,004 HUF/EUR, azaz 1 euróért 250 forintot kell fizetni. Ha a forint erősödik, felértékelődik, akkor 1 euróért már csak 200 forintot kell fizetni, azaz az euró/forint árfolyam 1 / 200 HUF = 0,005 /HUF lesz. Tehát az euró/forint árfolyam növekszik, a forint/euró árfolyam pedig csökken.

28 IX. Árfolyam alapfogalmak: konvertibilitás A nemzeh fizetőeszköz más fizetőeszközökre való korlátlan átválthatóságát konverhbilitásnak nevezzük. Gazdasági tranzakciók elszámolása: elszámoló rendszerektől a konvertibilitásig A gazdasági tranzakciók elszámolásai történhetnek kétoldalú fizetési forgalommal, többoldalú fizetési forgalommal és konverpbilis valután keresztül: ü A kétoldalú vagy bilaterális fizetési forgalmat két, egymással gazdasági kapcsolatot létesítő ország hozza létre. Az egymás közp áru- és szolgáltatáskereskedelem, valamint tőkemozgás elszámolásában folyamatosan történik a követelések és a tartozások kiegyenlítése. ü A többoldalú vagy mulplaterális fizetési forgalmat általában regionális gazdasági integrációkban használják. Ekkor az egyik országban követelés bármelyik másik tagországban elszámolható egy mindenki által közös elszámolási egységen keresztül. ü A konverpbilis valután keresztüli elszámolás a követeléseket és a tartozásokat nemzep fizetőeszközben képes kezelni. Nincsen szükség közveatő valutára vagy a jegybankok közöy elszámolási műveletekre. Korlátozott konvertibilitás A konverpbilitás korlátozásával az állam viszont képes befolyásolni a nemzep valuta iránp kereslet és kínálat alakulását. A konverpbilitás korlátozható: ü a jegybankra ekkor csak a jegybanknak van joga korlátlanul más fizetőeszközökre váltani a nemzep valutát ü devizakülföldiekre, ü devizabelföldiekre Többes árfolyamrendszer más árfolyamrendszerben határozzák meg a nemzep valuta árfolyamát a gazdaság különböző szereplői számára

29 IX. Árfolyam alapfogalmak: Nominális, reál (cserearányok) és vásárlóerő paritásos árfolyam A nominális árfolyam, amivel leggyakrabban találkozunk, a reál árfolyam pedig a nominális árfolyam relakv árszínvonallal történő korrekciója. Nominális árfolyam Nominális árfolyam két ország fizetőeszközének relaav ára. Például a 250 EUR/Ft árfolyam azt jelenp, hogy 250 forintot tudunk egy euróra átváltani. Reáláráfolyam A reálárfolyam arról az arányról tájékoztat, ami egyik ország termékeit egy másik ország termékei cseréljük. A reálárfolyam lényegében azt jelenp, hogy a nominális árfolyamot az árszínvonalak arányával korrigáljuk. Ha az árszínvonalak megegyeznek akkor a nominális árfolyam megegyezik a reálárfolyammal. Reálárfolyam = (nominális árfolyam külföldi árszínvonal) / hazai árszínvonal. Nézzünk egy példát, az egyszerűség kedvéért csak 1 termékre! Tegyük fel, hogy egy Suzuki Magyarországon Ft- ba kerül, ugyanez a Suzuki Belgiumban EUR. Ebben az esetben a reálárfolyam 250 EUR/Ft * / = 0,8 Ha a reálárfolyam nagyobb, mint egy akkor a hazai vagy a külföldi termékek a drágábbak?

30 IX. Árfolyam alapfogalmak: Nominális, reál (cserearányok) és vásárlóerő paritásos árfolyam Vásárlóerő paritásos árfolyamot két ország fogyasztói kosara közöc különbség határozza meg. Ez az árfolyam jelentősen eltérhet a hivatalostól: : 2008 januárjában egy Big Macet Kínában 1 dollár 30 centnek megfelelő jüanért lehete( venni, míg Dániában 4 dollár 49 centnek megfelelő koronáért. A közgazdaságtan egyik alaptétele, az egységes ár törvénye: ugyanaz a termék, ugyanabban az időpillanatban nem adható el különböző helyeken, különböző áron. A nemzetközi ár törvényének nemzetközi piacokra alkalmazását vásárlóerő paritásnak nevezzük. Az empirikus adatok alapján ez azonban csak hosszú távon és trendszerűen igaz. A információáramlás, az eltérő tényezőárak, a kereskedelmi korlátozások tartós eltérések is fennállhatnak. Ha Magyarországon 200 Ft egy hamburger, New York-ban pedig 2 USD és az árfolyam 200 USD/FT, akkor a forint felül vagy alulértékelt és mennyivel? A relaav Big Mac árak alapján a évi 200 USD/FT árfolyamnak, inkább 300 USD/FT körül volna lennie: e szerint a Ft kb. 30 %- kal túlértékelt volt.

31 IX. Árfolyam alapfogalmak: Nominális, reál (cserearányok) és vásárlóerő paritásos árfolyam A vásárlóerő- paritás árfolyamát mindenekelő( nemzetközi életszínvonal- összehasonlításokra használják. A nominális GDP- összehasonlítás nem veszi figyelembe, hogy egyes országokban különböznek az árak. A piaci árfolyam és a PPP árfolyam közh különbség jelentős eltérést is mutathat.

32 IX. Árfolyam alapfogalmak: Árfolyam hatása a nettó exportra A nominális árfolyam hat a reálárfolyamra, az pedig a ne(ó exportra Hogyan hat a valuta alul, illetve felülértékeltsége a nettó exportra? Ha a forint alulértékelt (400 EUR/FT) akkor kevesebb külföldi terméket vásárolunk, a külföldiek viszont szívesen vásárolják termékeinket így a export javul (Export Import) Ha a forint felülértékelt (200 EUR/FT) akkor több külföldi terméket vásárolunk, a külföldiek viszont nem szívesen vásárolják termékeinket így a export romlik (Export Import). Így a nemzep valuta leértékelése export ösztönző hatású (amennyiben a külföldi árszínvonal és hazai árszínvonal hatását változatlannak tekintjük. Reálárfolyam = (nominális árfolyam külföldi árszínvonal) / hazai árszínvonal.

33 IX. Árfolyam alapfogalmak: Árfolyam hatása a nettó exportra Nézzük egy egyszerű számpéldán a forint felértékelődés külkereskedelmi hatását! 1) Vegyük a következő példát: egy magyar kozmetikai cég Ausztriába szappant exportál. Az euró/forint árfolyam legyen 0,04 HUF/EUR. A cég egy darab szappan eladásából így 250 forintos bevételre számít. 2) Az exportárat euróban határozza meg, azaz 1 db szappant 1 -ért fog exportálni. 3) Ha a forint felértékelődik, és az euró/forint árfolyam 0,005 HUF/EUR lesz, akkor bevétele forintban már nem 250 forint lesz, hanem csak 200 forint. 4) Így minden szappan után 50 Ft-os bevételkiesést szenved el. 5) Ugyanakkor a nemzeti valuta felértékelődése miatt az import olcsóbbá válik: q Ha egy kiló német fekete erei sonka 250/EUR HUF árfolyamon 5000 Ft volt, akkor az 200 EUR/HUF árfolyamon már csak 4000 Ft lesz. 6) A külföldi termelők így árbeli előnyt szerezhetnek a piacon a hazai termelőkkel szemben. Az árérzékeny fogyasztók a hazai helyett a külföldi terméket fogják választani.

34 IX. Árfolyam alapfogalmak: Árfolyamrendszerek Az árfolyamrendszer kiválasztásának jelentősége, hogy segítségével befolyásolható a nemzetközi kereskedelemből és tőkemozgásból származó haszon és veszteség. Az állam szabályozhatja valutájának árfolyamát. Az árfolyam alakulásának módja szerint különböző árfolyamrendszerekről beszélhetünk. Szabadon lebegő valutaárfolyam Árfolyam- rendszerek RögzíteB árfolyam Széles sávú árfolyam A kiigazíthatóan fix árfolyam Csúszó árfolyam

35 IX. Árfolyam alapfogalmak: Árfolyamrendszerek Szabadon lebegő valutaárfolyam RögzíteB árfolyam A szabadon lebegő valutaárfolyam esetében az árfolyam mozgásába a közponp bank nem avatkozik be, az árfolyamot csupán a magángazdasági szereplők külföldi valuta iránp kereslete (röviden: valutakereslet) és a külföldi valuta kínálata (röviden: valutakínálat) alakítja ki. RögzíteB árfolyam esetében a valutaárfolyamot és az árfolyam ingadozási sávját a jegybank hivatalosan rögzíp, és valutapiaci beavatkozások révén az árfolyamot az előre szűk (például ± 2,5%- os) sávon belül tartja. Ezen felül Psztán árfolyam esetében a hivatalos árfolyam megváltoztatására sem kerül sor, így a valutaárfolyam akár évpzedekig változatlan maradhat. A Psztán fix árfolyam fenntartása (az árfolyam- változtatások elkerülése) azonban csak akkor lehetséges, ha a gazdasági feltételek úgy alakulnak, hogy egyéb módon lehetővé válik a folyó fizetési mérleg és a teljes fizetési mérleg hosszú távú egyensúlyának biztosítása. A Psztán lebegő és a Psztán árfolyamrendszerek számos átmene6 eset található, amelyek az árfolyam szabályozásának különböző módját jelenpk. Ezeket mutatja a következő slide- ok.

36 IX. Árfolyam alapfogalmak: Árfolyamrendszerek A kiigazíthatóan fix árfolyam Csúszó árfolyam A kiigazíthatóan fix árfolyam esetében az árfolyam de időközönként sor kerül leértékelésre (esetleg felértékelésre), vagyis a jegybank szükség esetén megváltoztatja a hivatalos valutaárfolyamot. Magyarország a rendszerváltás után az es évek elejétől ig alkalmazta a kiigazíthatóan fix árfolyamot. A csúszó árfolyam esetében a hazai valuta hivatalos árfolyama nem hanem folyamatosan, előre arányban leértékelődik. A közponp bank nem a valutaárfolyamot, hanem a leértékelési ütemet rögzíp előre; például közli, hogy a következő félévben, vagy évben mekkora lesz a havi leértékelési ütem. A csúszó leértékelés rendszerét a valuta elleni spekuláció akadályozása céljából alkalmazzák azok az országok, amelyek inflációs rátája magasabb, mint a külföldi inflációs ráta. Magyarország 1995 és 2001 közö( alkalmazta a csúszó leértékelést. Széles sávú árfolyam A széles sávú árfolyam esetében van ugyan egy meghirdeteb középárfolyam, de a közponk bank csak arra vállal hogy a középárfolyam körül egy széles (például ± 15%- os) sávon belül tartja az árfolyamot. Magyarország 2001 óta alkalmazza a széles sávú árfolyamrendszert.

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan)

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető BGF, PSZK Pénzügy Intézeti Tanszék http://dr.farkasszilveszter.hu farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu 2 1

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi rendszer A gazdasági nyitottság és a pénzügyi rendszer

A nemzetközi pénzügyi rendszer A gazdasági nyitottság és a pénzügyi rendszer A nemzetközi pénzügyi rendszer A gazdasági nyitottság és a pénzügyi rendszer 1 Fő témakörök A nemzetközi fizetési mérleg A devizagazdálkodás A konvertibilitás A devizaárfolyam Devizaárfolyam-rendszerek

Részletesebben

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés -

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - A 2002-2005 közötti makrogazdasági folyamatok főbb jellemzői A magyar gazdaság teljesítményét befolyásoló világgazdasági háttér 2002-2005 között

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Dr. György László egyetemi adjunktus BME GTK, Pénzügyek Tanszék, Gazdaságpolitika és Gazdaságtörténet Szakcsoport gyorgy@finance.bme.hu http://mono.eik.bme.hu/~gyorgy Nemzetközi pénzügyi

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus Kiss Judit AGRÁRKERESKEDELMÜNK A CEFTA-VAL Habár az agrárgazdaság súlya csökkenő tendenciát mutat a magyar kivitelben, az elkövetkezendő

Részletesebben

Makroökonómia példatár (minta)

Makroökonómia példatár (minta) 1 /45 Makroökonómia példatár (minta) I. Alapfogalmak, alapvetı összefüggések 1. Egy nyitott gazdaságban az árupiaci kereslet a) C + I + G + X, b) C + I + G T + X, c) C + I + G + X IM, d) C + I + G T +

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A KUMULÁCIÓ JELENTŐSÉGE NEMZETKÖZI

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

INVESTrategy A külföldi működőtőke-beruházások vonzásának stratégiája Zala megyében

INVESTrategy A külföldi működőtőke-beruházások vonzásának stratégiája Zala megyében INVESTrategy A külföldi működőtőke-beruházások vonzásának stratégiája Zala megyében INVESTrategy/ZMKIK/1/2013 A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megrendelésére készítette a Budapesti Gazdasági Főiskola

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás Hajdu Emese Megjelent: Agrártámogatások és -pályázatok c. szakkönyvben 2008-ban. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft, Budapest. 1. A krízis kiváltó okai és a jelenlegi

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

Fogyasztói egyensúly

Fogyasztói egyensúly 1) Jellemezze a gazdasági tevékenységet (tartalma, célja, részei), valamint a gazdasági szerepl ket és a gazdasági életben betöltött szerepüket: A társadalom szükségletei korlátlanok, az er források korlátozottak

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA

A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 MUNKAERŐ KERESLET, MUNKAERŐPIACI IGÉNYEK... 7 Munkaerő-piaci kereslet - prognózis 2013...

Részletesebben

PÉNZÜGYEK OKTATÁSI SEGÉDLET

PÉNZÜGYEK OKTATÁSI SEGÉDLET PÉNZÜGYEK OKTATÁSI SEGÉDLET A MODERN PÉNZ A pénz fejlődéstörténete: a pénz megjelenése; pénzhelyettesek modern pénz; árupénz és arany hitelpénz A modern bankrendszer szereplői: 1. Központi bank ( a bankok

Részletesebben

Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség, Tőke (befektetés), Vállalkozói készség vállalkozó, Kockázatvállalás, Reális üzleti terv Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t,

Részletesebben

MŰHELY AZ INFLÁCIÓ LEKÜZDÉSÉNEK NEM KORMÁNYZATI MÓDSZEREI*

MŰHELY AZ INFLÁCIÓ LEKÜZDÉSÉNEK NEM KORMÁNYZATI MÓDSZEREI* MŰHELY Laki Mihály AZ INFLÁCIÓ LEKÜZDÉSÉNEK NEM KORMÁNYZATI MÓDSZEREI* Előadásomban nem foglalkozom az infláció átfogó magyarázatával, célom csupán a magyarországi inflációs folyamat néhány elemének, mozzanatának

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek)

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek) B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE (lezárt, nem forgalmazott termékek) A hirdetmény módosítására okot

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK. 3. rész.

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK. 3. rész. INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 3. rész. V. AZ INGATLANÉRTÉKELÉS SZEREPE ÉS SZÜKSÉGESSÉGE, ÉS AZ INGATLANÉRTÉKELÉS MÓDSZERTANA Értékbecslés definíciója 1. Az ingatlanértékelés céljai 2. Leggyakoribb alapfogalmak

Részletesebben

ROMÁNIA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK ALAKULÁSA A MAGYAR-ROMÁN KERESKEDELEM FEJLŐDÉSE

ROMÁNIA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK ALAKULÁSA A MAGYAR-ROMÁN KERESKEDELEM FEJLŐDÉSE ROMÁNIA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK ALAKULÁSA A MAGYAR-ROMÁN KERESKEDELEM FEJLŐDÉSE BORZÁN ANITA 1 Bevezetés A rendszerváltó szocialista országok gazdasági érdeklődése hirtelen mélypontra zuhant egymás

Részletesebben

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016.

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. » Infláció vs. Defláció» Típusai: Keresleti Kínálati Bér + Ár bér spirál (reálbér béralku) » Típusai: Kúszó Vágtató Hiperinfláció általánosan

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

A GLOBALIZÁCIÓ HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA

A GLOBALIZÁCIÓ HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA VILÁG- ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN INTÉZET A GLOBALIZÁCIÓ HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA JÁBORCSIK BENCE 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A Globalizáció fogalma és fejlődéstörténete... 5 3. Út egy integrált

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Nemzetközi kereskedelempolitika: Protekcionizmus vs. szabadkereskedelem NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 10-1

Részletesebben

A tanulószerzıdések igényfelmérése

A tanulószerzıdések igényfelmérése A tanulószerzıdések igényfelmérése Komplex módszertanú problémafeltárás a tanulószerzıdés jelenlegi rendszerérıl Székesfehérváron 2005-2006. A kutatást a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Székesfehérvár

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

Nemzetközi pénzügyek. 3. Árfolyampolitika

Nemzetközi pénzügyek. 3. Árfolyampolitika Nemzetközi pénzügyek 3. Árfolyampolitika Alapfogalmak Valuta és deviza fogalma Speciális fogalmak Eurodollár, euro valuta Szamuráj kötvény Árfolyam (E) = hazai valuta / külföldi valuta EHUF/EUR = 312,54

Részletesebben

Konjunktúrajelentés 2004/1.

Konjunktúrajelentés 2004/1. KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt. Konjunktúrajelentés 2004/1. A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2004 tavaszán 2004. március A tanulmányt készítő munkacsoport

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 15. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Noha az utóbbi hónapokban a világgazdaság egészének növekedési kilátásai nem javultak érdemben, az európai

Részletesebben

Szalai Ákos: A 2015. évi államadósság-csökkenés részletei

Szalai Ákos: A 2015. évi államadósság-csökkenés részletei Szalai Ákos: A 2015. évi államadósság-csökkenés részletei Magyarország GDP-arányos bruttó államadóssága 2015 végére 75,3 százalékra csökkent, így folytatódott a 2011 után elindult csökkenő államadósság-pálya,

Részletesebben

6. Az országok versenyképességéről

6. Az országok versenyképességéről Az emberiséget előrelendítő erőket azok képviselték, akik új tudás, új szépségek, hathatósabb erkölcsi és etikai értékek után kutattak. (Szent-Györgyi Albert) 6. Az országok versenyképességéről A globális

Részletesebben

Magyarország külső adósságállományának és a külföldiek kezében lévő adósságának elemzése

Magyarország külső adósságállományának és a külföldiek kezében lévő adósságának elemzése Magyarország külső adósságállományának és a külföldiek kezében lévő adósságának elemzése Készült a Költségvetési Tanács részére 2015. október 30. Századvég Gazdaságkutató Zrt. A tanulmányt Virovácz Péter

Részletesebben

Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet. Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről

Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet. Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről A magyar mezőgazdaság számára 2004-től a közös agrárpolitika meghatározó szereppel bír. A közösség

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK Érvényes: 2015. október 31ig. Fizetési számlák Kölyök csomag: 714 éveseknek. Kamasz csomag: 1418 éveseknek. Kölyök csomag (116) Kamasz csomag (120)

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz SZOLNOKI FŐISKOLA Ügyletek a pénzügyi piacon példatár a Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz Összeállította: Dr. Barta Árpád Szolnok,2013.szeptember 1.Írja be a táblázatba az

Részletesebben

Ipari parkok fejlődési lehetőségei:

Ipari parkok fejlődési lehetőségei: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek Szerkesztette: Buzás Norbert és Lengyel Imre JATEPress, Szeged 2002 Szerkesztette: Buzás Norbert Lengyel

Részletesebben

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2016. január 13-tól A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

Forrás: GVI. Forrás: GVI

Forrás: GVI. Forrás: GVI Gazdasági Havi Tájékoztató 2009. december A KKV Körkép a Figyelő, a Gazdaság- és Vállalkozáskutató ntézet (GV) és a Volksbank közös kutatása, amely azt tűzte ki célul, hogy negyedéves rendszerességgel,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

NÜFLE 2 Esszék. 1. Logisztika fogalma, logisztikai szemléletmód, költség koncepció lényege. 2. Ellátási lánc, ostorcsapás hatás

NÜFLE 2 Esszék. 1. Logisztika fogalma, logisztikai szemléletmód, költség koncepció lényege. 2. Ellátási lánc, ostorcsapás hatás NÜFLE 2 Esszék 1. Logisztika fogalma, logisztikai szemléletmód, költség koncepció lényege A logisztika a vállalatok stratégiájának egyik kulcsfontosságú eleme, mivel az összköltségek 10-40%-át teszik ki

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_1 2017/I

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_1 2017/I VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2015/2016. ÉVI 200.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 100.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_EURO_1 2017/I FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése I. BEVEZETÉS A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996.

Részletesebben

Az AAA AUTO csoport 2008 során több mint 60 000 gépkocsit értékesített, most pedig összegzi 2008 piaci folyamatait

Az AAA AUTO csoport 2008 során több mint 60 000 gépkocsit értékesített, most pedig összegzi 2008 piaci folyamatait Az AAA AUTO csoport 2008 során több mint 60 000 gépkocsit értékesített, most pedig összegzi 2008 piaci folyamatait Prága / Budapest, 2009. február 6. Az előzetes értékesítési eredmények szerint az AAA

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása 2015. december A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra*

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* A hitelkínálat elmúlt évekbeli alakulását, szerepének jelentőségét vizsgáljuk különböző megközelítésekben,

Részletesebben

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2014. május 1-jétıl Közzétéve: 2014. február 24. Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés,

Részletesebben

Hévíz-Balaton Airport Kft.

Hévíz-Balaton Airport Kft. Hévíz turizmusának hatásai a desztinációs hatásmodell alapján VÉGSŐ JELENTÉS A tanulmány a NYDOP-2.3.1/B-12-2012-0001 számú, A Hévíz-Balaton Thermal Airport Fejlesztési Klaszter egészségturizmus ösztönző

Részletesebben

Ipari parkok fejlődési lehetőségei:

Ipari parkok fejlődési lehetőségei: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek Szerkesztette: Buzás Norbert és Lengyel Imre JATEPress, Szeged 2002 Szerkesztette: Buzás Norbert Lengyel

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank Zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

Szolnoki F iskola, Üzleti Fakultás Közgazdasági - Pénzügyi Tanszék. Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok Levelez tagozat számára

Szolnoki F iskola, Üzleti Fakultás Közgazdasági - Pénzügyi Tanszék. Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok Levelez tagozat számára Szolnoki F iskola, Üzleti Fakultás Közgazdasági - Pénzügyi Tanszék Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok Levelez tagozat számára 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia

Részletesebben

VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN. A vállalat

VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN. A vállalat VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN A vállalat Vállalakozás - vállalat Az üzleti vállalkozás a bukás kockázatával végzett gazdasági tevékenység. A vállalat a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás szervezeti kerete.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú Munkaerő-piaci Prognózis 2008. év BUDAPEST Összeállította Statisztikai és Elemzési Osztály Budapest, 2008. február I. Általános ismertető... 4

Részletesebben

A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási kötelezettségei

A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási kötelezettségei A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási kötelezettségei Szerző: Szilágyi Bernadett Szilágyi Bernadett*: A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói H I R D E T M É N Y Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 330/2010/EU RENDELETE (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3)

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése a 2010. évi folyamatokról,

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés, devizaügyletek kondícióiról. Hatályos: 2013. október 01-től

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés, devizaügyletek kondícióiról. Hatályos: 2013. október 01-től HIRDETMÉNY Devizaszámlavezetés, devizaügyletek kondícióiról Hatályos: 2013. október 01től * Devizaszámlákon történő fizetési megbízás összegének átutalásakor a Takarékszövetkezetünk által meghirdetett

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 8. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság?

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Dr. Czakó Erzsébet BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Az Új Gazdaság (New Economy) elnevezést az idei évtől szinte közhelyként használja a nemzetközi gazdasági szaksajtó,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

A közúthálózat fejlesztés tervezésére szolgáló módszerek Magyarországon - Az EU-támogatások megalapozását szolgáló érveléssel

A közúthálózat fejlesztés tervezésére szolgáló módszerek Magyarországon - Az EU-támogatások megalapozását szolgáló érveléssel A közúthálózat fejlesztés tervezésére szolgáló módszerek Magyarországon - Az EU-támogatások megalapozását szolgáló érveléssel Készítették: MONIGL János HORVÁTTH Balázs BERKI Zsolt KOREN Tamás - 2004 június

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.9.2005 COM(2005) 436 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4

Részletesebben

Vállalkozás Szlovákiában

Vállalkozás Szlovákiában Vállalkozás Szlovákiában Tartalom Alapvető jogszabályok Vállalkozási formák Regisztrálás az adóhatóságnál Szlovák adórendszer Gépjármű üzembe helyezése Szlovákiában További adózással kapcsolatos témák

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása Gazdasági ismeretek A Gazdasági ismeretek tantárgy általános céljai A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló jelentés

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló jelentés Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló jelentés az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

H/4014. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/4014. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/4014. számú országgyűlési határozati javaslat a 25/2007. (III. 20.) OGY határozat alapján az M6-os autópálya Szekszárd Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópálya Bóly

Részletesebben