Klienselégedettségi mérés az Útkeresés Segítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatánál és a Családok Átmeneti Otthonában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klienselégedettségi mérés az Útkeresés Segítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatánál és a Családok Átmeneti Otthonában"

Átírás

1 Klienselégedettségi mérés az Útkeresés Segítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatánál és a Családok Átmeneti Otthonában - Kutatási beszámoló A kutatásra a TÁMOP / számú projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Unió támogatta. Echo Innovációs Műhely október 30.

2 I. Bevezető Dunaújváros Megyei Jogú Város, mint nagyváros a jogszabályban rögzített feltételeknek megfelelően nyújtja a szociális és gyermekjóléti alapellátásokat, részben saját intézményrendszeren keresztül, részben pedig társadalmi szervezetek (egyházi szolgáltatók, alapítványi intézmények és egyesületek) bevonásával. Az elmúlt 20 évben a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer differenciálódott, a szolgáltatások szervezése, a jogcímek, a kliensek számára és részben az ellátást nyújtó szakemberek számára is nehezen követhetővé, gyakran átláthatatlanná váltak. A szakmai tudások, készségek is specializálódtak, az intézményrendszer is egyre tagoltabban működik, egyre bonyolultabbá váltak a funkciói, szolgáltatásai. Az újabb szakmai eredmények, problémakezelési módok megjelenésével újabb és újabb ellátási, szolgáltatási formák jelentek meg az ágazati szabályozásban, ám ez idáig nem volt arra mód, hogy az egyre komplexebb rendszerben a koordinációs funkciók hangsúlyosan erősödhessenek. A projekt előkészítése során készült szükségletfelmérés is ezt hozta ki első helyen, kiegészítve a szolgáltatói partnerség és együttműködés fejlesztésével, valamint a specifikus kompetenciák alakításának fontosságával, a növekvő kliens elégedettség és hatékonyabb szolgáltatásszervezés érdekében. A TÁMOP / jelű Modellprogram a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Dunaújvárosban című modellprogram alapvető célja a szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, működési hatékonyságának javítása Dunaújvárosban olyan szolgáltatói kompetenciafejlesztéssel és szolgáltatás-koordináció kialakításával, mely a lakosság problémáira komplex megoldást nyújt, a felmerülő igényeknek megfelelően működő, probléma centrikus, rövid reakcióidejű szolgáltatásokkal képes reagálni. A projekt során konkrét cél a szakemberek szakmai kompetenciájának fejlesztése, a hatékony szolgáltatáskoordináció megteremtése (túlnyúlva az adott ellátások keretein az ellátási területen lévő erőforrások egészére alapozva), az általános klienselégedettség növelése. A szolgáltatás koordinációs tevékenység valamint szervezetmenedzsment egységes rendszerének kialakítása, működtetése és a szolgáltatások közötti eljárási út kialakítása aktuális állapotáról ad folyamatos információt a 2

3 szolgáltatásmonitoring tevékenység, amely részben a dokumentumokon és statisztikákon alapul, részben a közreműködők folyamatos kikérdezésén, részben pedig a kliens vélemények becsatornázásán. Ennek érdekében a projekt során készül egy-egy célcsoportspecifikus elégedettségi vizsgálat. Jelen beszámolóban az Útkeresés Segítő Szolgálat Családsegítő Szolgálata és a Családok Átmeneti Otthona ügyfelei által kitöltött ügyfél-elégedettségi kérdőívek eredményeit mutatjuk be. A kérdőívek kitöltése önkéntes volt, névtelenül történt, mindenféle azonosításra alkalmas adat nélkül a szolgáltatók telephelyein. A kitöltésre a szolgáltatók külön elkülönült helyet biztosítottak, hogy az ügyfelek ne érezzék magukat kényszerítve a kérdőív kitöltésére, illetve a kérdőívet egy dobozba dobhatták a válaszadók. 3

4 II. Ügyfél-elégedettség a Családsegítő Szolgálatnál A családsegítő szolgáltatással kapcsolatban 29 kitöltött kérdőív érkezett be. A megkérdezettek körében felmértük, hogy bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban milyen attitűdjeik vannak, és mennyire elégedettek a szolgáltatás bizonyos elemeivel. A válaszadók 28 százaléka (9 fő) férfi, 72 százalékuk (20 fő) pedig nő. A megkérdezettek 38 százaléka (11 fő) év közötti, 35 százaléka (10 fő) éves, 19 százalékuk (6 fő) -61 év közötti, 8 százalékuk (2 fő) pedig 62 éves vagy idősebb. A válaszadók 100 százaléka úgy nyilatkozott, hogy van állandó kapcsolattartója/családgondozója a Családsegítő Szolgálatnál. Kíváncsiak voltunk arra, hogy az ügyfél azt a szolgáltatást kapta-e, amit elvárt. A válaszadók 76 százaléka (22 fő) úgy nyilatkozott, hogy teljes mértékben, további 24 százalékuk (7 fő) pedig úgy, hogy inkább igen. A megkérdezettek 90 százaléka (26 fő) teljes mértékben, további 10 százaléka (3 fő) pedig inkább ajánlaná a szolgáltatást barátjának is. A válaszadók 100 százalékának (29 fő) segített a kapott szolgáltatás abban, hogy hatékonyabban szervezze életét. Ebből 45 százaléknak (13 fő) teljes mértékben, 55 százaléknak (16 fő) inkább igen. A megkérdezettek 86 százaléka (25 fő) teljes mértékben, további 14 százalék (4 fő) pedig inkább elégedett összességében a kapott szolgáltatással. Ha megint segítségre lenne szüksége, mindenki ismét felkeresné az intézményt. 4

5 Kérem, az igénybevett szolgáltatással kapcsolatban válaszoljon az alábbi kérdésekre! inkább igen teljes mértékben Azt a szolgáltatást kapta amit elvárt? Barátjának ajánlaná-e a szolgáltatást? A kapott szolgáltatás segítette-e életét? Mennyire elégedett a szolgáltatással? Felkeresné-e ismét az intézményt? Az igénybevett szolgáltatás különböző szempontjaival mind elégedettek az ellátottak, vagy azok családtagjai. A nyitvatartási idő hosszával, a rájuk szánt idő hosszával, a segítő szakemberek udvariasságával, és felkészültségükkel, valamint az intézmény berendezésével is. A segítő szakemberek számát 3 százalék, azaz egy válaszadó kevesli. Mennyire elégedett Ön az igénybevett szolgáltatás alábbi szempontjaival? inkább nem inkább igen teljes mértékben A nyitvatartási idõ hosszával A segítõ szakemberek számával Az Önre/hozzátartozójára szánt idõ hosszával A segítõ szakember udvariasságával A segítõ szakember felkészültségével Az intézmény berendezésével

6 Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mi az, amivel a megkérdezettek leginkább elégedettek a szolgáltatással kapcsolatban, ezt nyitott kérdés formájában kérdeztük meg a válaszadóktól. Sokan a szakemberek felkészültségét, kedvességét, segítőkészségét, és türelmét emelték ki. A megkérdezettek válaszai az alábbi táblázatban találhatóak. Mi az, amivel leginkább elégedett a szolgáltatással kapcsolatban? Válaszok A segítő szakember kedvességével és felkészültségével. Segítségnyújtás minden körben. Az ételsegélyekkel és a kapcsolattartóval. Mindennel. Az ügyintéző kedvességével, odafigyelésével, a problémákra és ennek megoldására találásával. Gyermekfejlesztés, gyermeknevelési tanácsadás. Ügyintézőkkel. Kedvesen fogadnak. Sok segítséget kapok élelmiszerben is. Mindennel elégedett vagyok. A segítő szakember segítségével oldja meg a problémát. Élelmiszersegély, számlák nyomon követése. A szakemberek udvariassága, segítőkészsége. Személyes kapcsolattartás, szolgáltatás időpontjának rugalmas kezelése, segítő hozzáállása. Családsegítő szolgálat. Megkérdeznek minket. Kedvesek, sokat segítettek, hogy kijussak nehéz helyzetemből. Tájékoztatnak részletesen és segítőkészek. Minden segítséget megkapok, amire szükségem van. Teljes megoldást kaptam. Megkérdeztük, hogy mit hiányolnak, mivel lehetne fejleszteni még a szolgáltatást. Többen azt válaszolták, hogy nincs ilyen, mindennel elégedettek. Akik válaszoltak, ők a nyári pár napos elfoglaltságot, illetve a rántott húst jelölték meg, mint hiányt. Megkértük a válaszadókat, hogy jelöljék mely ellátási formákat vették, vagy veszik jelenleg is igénybe és értékeljék annak minőségét. Leginkább a családgondozást, és az adósságkezelést veszik igénybe a megkérdezettek. Legkevésbé a gyógypedagógiai szolgáltatást és a szülő- gyermek kapcsolattartáshoz való hozzásegítést, és a pszichológust veszik igénybe. Az utóbbiakkal a legkevésbé elégedettek, megvizsgálva a kapott eredményeket 6

7 25-25 százalék (5-5 fő) nyilatkozta azt, hogy kisebb részben, vagy egyáltalán nincs megelégedve a kapott szolgáltatással. Teljes mértékben, vagy nagyobb részben meg van elégedve a családgondozással 84 százalékuk (22 fő), az adósságkezeléssel 72 százalék (15 fő), a rendszeres szociális segélyezettekkel való együttműködéssel 68 százalék (15 fő), és az ingyenes jogi tanácsadással 58 százalék (14 fő). Mely ellátási formákat vette/veszi igénybe és értékelje, hogy mennyire elégedett! egyáltalán nem kisebb részben nagyobb részben teljes mértékben nem vettem/veszem igénybe Családok mûködését segítõ kapcsolattartás Rendszeres szociális segélyezettekkel való együttm Adósságkezelés Ingyenes jogi tanácsadás Pszichológus Gyógypedagógiai szolgáltatás Szülõ-gyermek kapcsolattartáshoz való hozzásegítés Mediáció Családterápia/családkonzultáció Adományok közvetítése Csoportfoglalkozások Aktuális programok Végül felsoroltunk bizonyos problémákat, és arra voltunk kíváncsiak, hogy melyikhez kértek már a Családsegítőnél segítséget a segítő kapcsolattartás keretében. A legtöbb esetben anyagi (68 százalék, 15 fő), illetve lelki-mentális támogatást (48 százalék, 10 fő) kértek, valamint 46 százalék (10 fő) családi, kapcsolati-, 46 százalék (11 fő) lakhatással kapcsolatban vettek igénybe segítségnyújtást. Párkapcsolati, betegséggel és családon belüli erőszakkal kapcsolatos segítségnyújtást a megkérdezettek százaléka (4-4-4 fő) vett igénybe. A legkisebb arányban a szenvedélybetegséggel kapcsolatban kértek segítséget, mindössze egy fő, aki a megkérdezettek 5 százalékát teszi ki. 7

8 Milyen problémához kapott segítséget a segítő kapcsolattartás keretében? igen nem anyagi lelki-mentális családi, kapcsolati lakhatással kapcsolatos munkavállalási gyermeknevelési családon belüli erőszakkal kapcsolatos párkapcsolati betegséggel kapcsolatos szenvedélybetegséggel kapcsolatos III. Ügyfél-elégedettség a Családok Átmeneti Otthonában Az ügyfél-elégedettségi kérdőívet 13 fő töltötte ki. Felmérésünk során szerettük volna megtudni, hogy a szolgáltatást igénybe vevők mennyire elégedettek bizonyos tényezőkkel. A válaszolók mindegyike vagy teljesen, vagy inkább igen elégedett, mert azt a szolgáltatást kapta, amit szeretett volna. Ha barátjuk, vagy ismerősük hasonló élethelyzetbe kerülne, mindenki bátran ajánlaná a szolgáltatást. A kapott szolgáltatás minden válaszoló életét segítette abban, hogy hatékonyabban tudja megoldani problémáját, és ha ismét segítségre lenne szükségük százalékuk (6 fő) biztosan, és százalékuk (6 fő) is inkább felkeresné az intézményt. 8

9 Kérem, az igénybevett szolgáltatással kapcsolatban válaszoljon az alábbi kérdésekre! inkább igen teljes mértékben Azt a szolgáltatást kapta amit elvárt? Barátjának ajánlaná-e a szolgáltatást? A kapott szolgáltatás segítette-e életét? 8 92 Mennyire elégedett a szolgáltatással? Felkeresné-e ismét az intézményt? Az igénybevett szolgáltatás szempontjai közül a nyitvatartási idővel harmaduk teljesen elégedett, kétharmaduk pedig inkább igen. A segítő szakemberek számával 67 százalékuk (8 fő) teljesen, 33 százalékuk (4 fő) inkább elégedett. A rájuk szánt idő hosszával háromnegyedük teljes mértékben, negyedük pedig inkább elégedett. A segítő szakemberek udvariasságával 54 százalékuk (7 fő) teljesen, és 46 százalékuk (6 fő) pedig valamivel kisebb mértékben, de szintén elégedett. Megkérdeztük az ellátottakat arról is, hogy a segítő szakemberek felkészültségéről mit gondolnak. Minden válaszoló elégedett, ki jobban, ki kevésbé. Az intézmény berendezésével a megkérdezettek nem egészen 40 százaléka (5 fő) teljes mértékben, 46 százalékuk (6 fő) inkább igen, és további 15 százalékuk (2 fő) inkább nem elégedett. 9

10 Mennyire elégedett Ön az igénybevett szolgáltatás alábbi szempontjaival? inkább nem inkább igen teljes mértékben A nyitvatartási idõ hosszával A segítõ szakemberek számával Az Önre/hozzátartozójára szánt idõ hosszával A segítõ szakember udvariasságával A segítõ szakember felkészültségével Az intézmény berendezésével Felmérésünk következő szakaszában megkérdeztük ki mivel elégedett a leginkább az igénybevett szolgáltatással kapcsolatban. Válaszokból látszik, hogy a segítőkészséggel, a dolgozók hozzáállásával leginkább. A kérdésre érkezett összes választ a lenti táblázat tartalmazza. Mi az, amivel leginkább elégedett a szolgáltatással kapcsolatban? Válaszok Problémáimra mindig találnak megoldást, vagy segítenek találni. Pszichológus hölggyel jó néha beszélgetni. Alacsony rezsi, pénzgyűjtési lehetőség. A segítőkészséggel. Az itt dolgozó emberek viselkedésével, hozzáállásával, segítőkészségükkel, ahogy az itt lakó emberekkel, gyermekekkel foglalkoznak, gondoskodnak róluk, rólunk. Az itt dolgozókkal, mert mindenben maximálisan igyekszenek a segítségünkre lenni. Kedvesek, intelligensek. A gondozók segítőkészek, megértők és együtt érzők, ami egy családnál nagyon fontos. Mindennel. Alacsony térítési díj, saját lakrészem önállóságával. A gyermekekre szánt figyelem. A gondozók hozzáállása, megértőek, együtt érzőek. Bizalommal lehet hozzájuk fordulni, segítőkészek a család előbbre jutásához. Sok mindenben segítenek, hogy egy picit előre lépjünk az életben. 10

11 Végezetül arra voltunk kíváncsiak, hogy mi az, amit hiányolnának, mivel kellene szerintük fejleszteni a szolgáltatást. A kérdésre érkezett összes választ a lenti táblázat tartalmazza. Ön mit hiányol jelenleg? Ön szerint mivel kellene fejleszteni a szolgáltatást a jövőben? Válasz Nem vagyok megelégedve a segítséggel, nem érzem magam biztonságban. Semmit. A lakrészek konyháit kicsit rendbe tehetnék (falak állapota kissé rossz). Esetlegesen ha megoldható lenne, hogy ne csak a foglalkoztató helyiségben lehessen a televízión többféle csatornát fogni (pl. mese csatorna), mert egyénileg nem mindenkinek van rá lehetősége beköttetni valamelyik szolgáltatónál a televíziót. Számomra fontos lenne, hogy pl. napi szinten tudjak egy- két órát internetezni, amire sajnos technikai okok miatt nincs lehetőség. Egy család életéhez nekem minden megfelelt és nem hiányoltam semmit. Nekem teljes mértékben jó. A lakrészek lehetnének felújítottabbak, új, vagy másik ágy, fűtésszabályozás emelésével, a hangoskodás mellőzése, pl. kiabálás, zene, veszekedés, stb. Berendezések, indulatkezelő program. Ez így megfelelő. Megye nem biztosít ilyen kényelmes és biztonságos helyet, mint ez. Sok család hálás lehet ennek az intézménynek, hogy van. És jó volt élni a lehetőséggel, amit köszönünk az itteni dolgozóknak és a családsegítőnek. Szerintem hétvégenként, szombaton, vagy vasárnap, ha meg lehet oldani a játszó szobában mesefilmet a gyerekeknek, vagy DVD- n nézni filmeket. Diavetítés lehetne, mesét mondani. 11

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 1 BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA... 6 "Együtt egymásért" - a Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért... 6 KISKŐRÖS VÁROS

Részletesebben

2014. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

~~r:. szám ú előterjesztés

~~r:. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~~r:. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2012. évi tevékenységéről

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgár városában a Gyermekjóléti

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ 1 A jelenlegi szociális gondoskodás rendszere, melyet számos

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével TÁMOP-5.4.1-12 Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével A TÖBBGYERMEKES

Részletesebben

Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp

Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp Jeneiné dr. Rubovszky Csilla Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp Önmagát becsüli meg minden nemzet az által, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött. (Sütő András) A tanulmány az időseket

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. Tv. 92. (3) bekezdése értelmében A legalább

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

Szociális étkeztetés a hátrányos helyzetű kistelepüléseken 1

Szociális étkeztetés a hátrányos helyzetű kistelepüléseken 1 TÁRKI REGIONÁLIS MŰHELYTANULMÁNYOK 2014/5. SZÁM Szociális étkeztetés a hátrányos helyzetű kistelepüléseken 1 Tausz Katalin (ELTE TáTK) TÁRKI, 2014. március 1 A kutatás a Kockázatkutató Kft. számára készült.

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár városban a Gyermekjóléti

Részletesebben

ÖNKÉNTESEK KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEK

ÖNKÉNTESEK KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEK ÖNKÉNTESEK KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁBA VALÓ BEVONÁSI LEHETŐSÉGEINEK FELTÁRÁSA BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK MINTÁJÁN VÉGZETT ADATFELVÉTEL

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3 A koncepció előkészítése...3 A koncepció szükségessége...4 Az ifjúsági koncepcióalkotás alapvetései...4 Helyzetelemzés

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

- Az idős népesség helyzete Székesfehérváron -

- Az idős népesség helyzete Székesfehérváron - - Az idős népesség helyzete Székesfehérváron - Kérdőíves felmérés a székesfehérvári 60 év feletti lakosság körében 2005 július - 2005 november A kutatásra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Ifjúságkutatás 98 - Szombathely - Kutatási záróbeszámoló -

Ifjúságkutatás 98 - Szombathely - Kutatási záróbeszámoló - Ifjúságkutatás 98 - Szombathely - Kutatási záróbeszámoló - A kutatás megrendelője: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Monitor Társadalomkutató Intézet, 1998 Kutatásvezető: Domokos Tamás Közreműködő

Részletesebben