AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI"

Átírás

1 AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott minimálisan ek (indikátorok) minimum értékek, azoknál többet vállalhat a pályázó a pályázatban. A célérték elérésének időpontja minden esetben legkésőbb a támogatott projekt megvalósításának szerződésben rögzített záró dátuma. Az itt megadott kötelező indikátorokon túl a pályázó vállalhat itt nem szereplő indikátorokat is. Ezeket a pályázati adatlap 6.2 (Egyéni indikátorok) pontjában kell szerepeltetni. Általános indikátorok (minden pályázóra vonatkozik) Mértékegység Minimálisan 1. Helyi szociális fórumok száma db 1 Meghívó Tervezett program Jegyzőkönyv 2. Új szolgáltatások száma db 1 Szolgáltatást bemutató dokumentum (szakmai beszámolók) Kiegészített szakmai program 1. Helyi szociális fórumok: A mutató teljesítéséhez a projekt végén szociális fórumot kell szervezni az eredmények bemutatásáról a helyi ellátórendszer tájékoztatása érdekében. Elvárás, hogy minimum 5 intézmény, szolgáltató vegyen részt a szociális fórumon. A megvalósulás igazolásához szükséges: jelenléti ív, meghívó, tervezett program és jegyzőkönyv. 2. Új szolgáltatások száma: A támogatott projekttel érintett családok átmeneti otthonában a korábbi szolgáltatásokhoz képest új szolgáltatás(ok)nak kell létrejönnie. A mutató teljesítéséhez legalább egy új szolgáltatás beindítása szükséges a projekt végéig. Elvárás, hogy a pályázó kapacitásfejlesztése után a családok átmeneti otthonának szakmai programjába épüljenek bele az új szolgáltatások, illetve azok a szakmai elvek, melyek megjelennek a pályázati programban is. Az új szolgáltatás(ok)at bemutató dokumentummal (szakmai beszámolók) és a kiegészített szakmai programmal kell a megvalósulást igazolni. 1

2 A komponens: Családok számára szervezett komplex szolgáltatások A/1 Gyermekek, fiatalok számára nyújtott szolgáltatások A/1.a Gyermekek részképességeinek, szociális készségeinek fejlesztése (1-14 éves korig) Mértékegység Minimálisan 2 1. Bevont gyermekek száma fő 15 Egyéni fejlesztési terv Megállapodás a szolgáltatások igénybevételére (szülő, gyermek, intézmény között) 2. Foglalkozási alkalmak száma alkalom A bevont gyermekek részképességeinek javulása 4. A bevont gyermekek iskolához, óvodához való viszonya javul % 60 Be- és kimeneti mérések dokumentumai Szakemberek munkanaplói Szakmai beszámoló % 60 Bemeneti és kimeneti mérés dokumentumai 1. Bevont gyermekek száma: Azon 1-14 éves gyermekek száma, akik a projekt keretében részképesség és szociális készség fejlesztése céljából kerültek bevonásra. A pályázat keretében legalább 15 gyermek fejlesztését kell megvalósítani. Csak azok a gyermekek számolhatók el, akik a fejlesztési folyamat alkalmainak legalább 80%-án részt vettek. A résztvevők számát jelenléti ívekkel kell igazolni és minden gyermeknek egyéni fejlesztési tervet kell készíteni. Ha a családok átmeneti otthonában nincs elegendő számú gyermek a minimális résztvevőszám eléréséhez, akkor a résztvevők legfeljebb 40%-a külső helyszínről is érkezhet. A pályázatban mindenképpen indokolni kell, hogy miért pont azok a gyermekek kerültek bevonásra. (Az intézménynek hitelt érdemlően bizonyítania kell, hogy a résztvevő gyermekek legalább 60%-a a családok átmeneti otthonából került be a programba.) A szülő, a gyermek és az intézmény között jöjjön létre írásos megállapodás a gyermek fejlesztéséről. 2. Foglalkozási alkalmak száma: A gyermekek fejlesztéséhez kapcsolódó foglalkozásoknak legalább 10 alkalomból kell állnia. Az alkalmak megvalósulását jelenléti ívekkel kell igazolni. Az írni-olvasni nem tudó korosztály esetében elfogadható a résztvevők neveinek listája a jelenlétet igazoló szülő és felügyelő tanár, valamint a foglalkozást tartó együttes aláírásával. 3. A bevont gyermekek részképességeinek javulása: A mutató teljesítése érdekében a gyermekek legalább 60%-ánál részképesség-javulást kell felmutatni. Az igazolás módja egyrészt a fejlesztés elején és végén használt mérési dokumentum. A be- és kimenetnél a következő részképességeket kell mérni: beszédprodukció,

3 beszédkészség, téri tájékozódás, vizuális memória, auditív memória, grafomotorika, illetve szociális készségek. A felsoroltnál több részképesség mérése előnyt jelent a pályázat bírálatakor. Az eredmények alátámasztásához szükség van a fejlesztést végző szakemberek foglalkoztatásról szóló munkanaplóira, valamint a projekt szakmai beszámolóiban kell részletezni a főbb tapasztalatokat, sikereket és az esetleges nehézségeket. 4. A bevont gyermekek iskolához, óvodához való viszonya javul: A mutató teljesítése érdekében a gyermekek legalább 60%-ánál az iskolához, óvodához való viszony javulását szükséges felmutatni. A programba való bekerüléskor és a végén is meg kell mérni, hogy milyen a gyermekek iskolához, óvodához való viszonya. A mérés kiterjedhet a gyermek magatartására, késési szokásaira, öltözködésére, felszerelésére, és használható az osztályfőnök által kitöltött kérdőív is. A/1.b Pályaorientációs foglalkozások fiatalok számára (14-18 éves korig) Mértékegység Minimálisan 1. Bevont fiatalok száma fő 20 (2x10) 3 2. Foglalkozási alkalmak száma alkalom 20 (2x10) Tréning tematika 3. Bevont intézmények száma db 3 Tematika és jegyzőkönyv a tájékoztatóról 4. Pályaorientációs hatékonysági mérés db 1 Hatékonysági kérdéssor és eredményértékelési dokumentáció 1. Bevont fiatalok száma: Azon éves fiatalok száma, akik a projekt keretében pályaorientációs foglalkozás céljából kerültek bevonásra. A mutató teljesítéséhez legalább 2db 10 fős csoport, azaz 20 fő fiatal bevonása szükséges. A résztvevők számát jelenléti ívekkel kell igazolni. A résztvevők közül csak azok számolhatók el, akik a tréningfolyamat alkalmainak legalább 80%-án részt vettek. Ha a családok átmeneti otthonában nincs elegendő számú gyermek a minimális résztvevőszám eléréséhez, akkor a résztvevők legfeljebb 40%-a külső helyszínről is érkezhet. A pályázatban mindenképpen indokolni kell, hogy miért pont azok a gyermekek kerültek bevonásra. (Az intézménynek hitelt érdemlően bizonyítania kell, hogy a résztvevő fiatalok legalább 60%-a a családok átmeneti otthonából került be a programba.)

4 2. Foglalkozási alkalmak száma: Egy pályaorientációs tréningfolyamatnak legalább 10 alkalomból kell állnia. A projekt keretében legalább 2 tréningfolyamatnak kell megvalósulnia. A foglalkozások számát jelenléti ívekkel kell igazolni. A foglalkozásokhoz készült tematikát csatolni kell a szakmai beszámolóhoz. 3. Bevont intézmények száma: A program során a pályázónak vállalnia kell, hogy a pályaorientáció fontosságáról a gyermekekkel kapcsolatban álló intézmények számára rövid (néhány órás) tájékoztatást nyújt. Ezek az intézmények például iskola, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat. A mutató teljesítéséhez legalább három érintett intézményt kell bevonni, s minden intézmény képviselőjének jelen kell lennie a tájékoztató alkalmon. A mutató célja egyrészt a pályaorientációs tevékenység eredményeinek átbeszélése, másrészt a pályaorientáció fontosságának a bemutatása, illetve annak elősegítése, hogy a pályaorientáció minél inkább megjelenhessen a szociális/gyermekjóléti területen is. Az intézmények részvételét a találkozón és a jelenlévők számát jelenléti ívvel kell igazolni. A tájékoztatóhoz készült tematikát és a róla készült jegyzőkönyvet kell benyújtani. 4. Pályaorientációs hatékonysági mérés: A mutató teljesítéséhez a pályaorientációs foglalkozásokon átadott tudást, készséget szükséges mérni. Erre egy hatékonysági kérdéssort kell összeállítani, melyet úgy kell kialakítani, hogy a tréning előtt és után is ki kell tölteni az érintettekkel, hogy a változások mérhetőek legyenek. A mérési dokumentumokat be kell nyújtani a záró szakmai beszámolás során. A/1.c Kortárssegítő csoportok működtetése (6-18 éves korig) 1. Bevont gyermekek/fiatalok száma 2. Foglalkozási alkalmak száma 3. A gyermekek/fiatalok attitűdje javult Mértékegység fő alkalom Minimálisan 20 (2x10 fő) 20 (2x10 alkalom) % 60 Tréning tematika Hatékonyságmérési dokumentum Attitűdvizsgálat dokumentumai 1. Bevont gyermekek/fiatalok száma: Azon 6-18 éves gyermekek és fiatalok száma, akik a projekt keretében kortárssegítő csoport résztvevőjeként kerülnek bevonásra. A mutató teljesítéséhez legalább 2 db 10 fős csoport, azaz 20 fő gyermek és/vagy fiatal bevonása szükséges. A résztvevők számát jelenléti ívekkel kell igazolni. A résztvevők közül csak azok számolhatók el, akik a tréningfolyamat alkalmainak legalább 80%-án részt vettek. 4

5 Ha a családok átmeneti otthonában nincs elegendő számú gyermek és/vagy fiatal a minimális résztvevőszám eléréséhez, akkor a résztvevők legfeljebb 40%-a külső helyszínről is érkezhet. A pályázatban mindenképpen indokolni kell, hogy miért pont azok a gyermekek kerültek bevonásra. (Az intézménynek hitelt érdemlően bizonyítania kell, hogy a résztvevő fiatalok legalább 60%-a a családok átmeneti otthonából került be a programba.) 2. Foglalkozási alkalmak száma: Egy kortárssegítő csoportnak legalább 10 alkalomból kell állnia. A projekt keretében legalább 2 csoportfolyamatnak kell megvalósulnia. A foglalkozások számát jelenléti ívekkel kell igazolni. A foglalkozásokhoz készült tematikát csatolni kell a szakmai beszámolóhoz. 3. A gyermekek/fiatalok attitűdje javult: A mutató teljesítése érdekében a csoportba bevont fiatalok és gyermekek legalább 60%-ánál attitűdjavulást szükséges felmutatni. A fejlesztés elején pontosan meg kell határozni, hogy a kortárssegítő csoportnak mi a célja. (Pl.: deviáns viselkedésű gyermekek csoportfoglalkozása annak érdekében, hogy a kriminalitás megelőzhető legyen, vagy például egyszülős családokban nevelkedett gyermek számára szülő minták átadása.) A csoportba való belépés előtt és a végén is meg kell mérni, hogy milyen a fiatalok és gyermekek attitűdje, erre egy mérési rendszert kell felállítani. A/2. Szülők számára nyújtott szolgáltatások 1. Bevont szülők száma 2. Foglalkozások száma 3. Pályaorientációs vagy munkaerőpiaci hatékonysági mérés Mértékegység Minimálisan fő 10 alkalom 10 db 1 Megállapodás a szülők és az intézmény között Tematika Hatékonysági kérdéssor Eredményértékelési dokumentáció 1. Bevont szülők száma: Azok a szülők, akik a projekt keretében kerülnek bevonásra különböző szolgáltatásokba. A mutató teljesítéséhez legalább 10 fő szülő bevonása szükséges. A résztvevők közül csak azok számolhatók el, akik a tréningfolyamat alkalmainak legalább 80%-án részt vettek. A résztvevők számát jelenléti ívekkel, illetve a szülők és az intézmény között kötött megállapodással kell igazolni. 2. Foglalkozások száma: Egy tréningfolyamatnak legalább 10 alkalomból kell állnia. Az alkalmak megvalósulását jelenléti ívekkel kell igazolni. A foglalkozásokhoz készült tematikát csatolni kell a szakmai beszámolóhoz. 5

6 3. Pályaorientációs vagy munkaerőpiaci hatékonysági mérés: A tervezett tréning típusától függően vállalandó indikátor. A mutató teljesítéséhez a pályaorientációs vagy munkaerőpiaci foglalkozásokon átadott tudást, készséget szükséges mérni. Erre egy hatékonysági kérdéssort kell összeállítani, melyet úgy kell kialakítani, hogy a tréning előtt és után is ki kell tölteni az érintettekkel, hogy a változások mérhetőek legyenek és láthatóvá váljon mely készségek kerültek fejlesztésre, illetve milyen tudáshoz jutott hozzá az ügyfél. A mérési dokumentumokat be kell nyújtani a záró szakmai beszámolás során. 6

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához A pályázati program a Velux Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid közreműködésével valósul meg. 1

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához második kiírás 2013. B komponens

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához második kiírás 2013. B komponens PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához második kiírás 2013 B komponens A pályázati program a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

Működési Kézikönyv. Sarkad Város Önkormányzata. DAOP-5.1.1-09-2f-2010-0002 számú

Működési Kézikönyv. Sarkad Város Önkormányzata. DAOP-5.1.1-09-2f-2010-0002 számú Működési Kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata DAOP-5.1.1-09-2f-2010-0002 számú Komplex fejlesztés a szociális célú városrehabilitáció jegyében Sarkadon című városrehabilitációs projektjéhez TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS Készítette: Oláh Dóra, Nagy István ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS MUNKAERŐ-PIACI FOGLALKOZTATÁS Monitorozási Rendszer Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végző vállalkozások,

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzatának. Közvetítő Szervezete. Működési Kézikönyv. ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0006

Kisújszállás Város Önkormányzatának. Közvetítő Szervezete. Működési Kézikönyv. ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0006 Kisújszállás Város Önkormányzatának Közvetítő Szervezete Működési Kézikönyv ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0006 Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása 1 2 1. A Programalap felépítése 1.1. Elvárt célok,

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Egyéni fejlesztési terv készítése A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) Az intézményünkben

Részletesebben

Európai Integrációs Alap 2011. évi allokáció nyílt eljárás Pályázati felhívás: BM/9674-2/2011. Kérdések és válaszok

Európai Integrációs Alap 2011. évi allokáció nyílt eljárás Pályázati felhívás: BM/9674-2/2011. Kérdések és válaszok Európai Integrációs Alap 2011. évi allokáció nyílt eljárás Pályázati felhívás: BM/9674-2/2011. Kérdések és válaszok 1. A bérre vonatkozó 15%-os korlát meghatározásakor a pénzügyi Excel a bruttó bér (járulékok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/13 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése DAOP-5.1.2/A-09-2f-2012-0001 Működési Kézikönyv Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az önkéntesség elterjesztése című pályázati felhívásához a Közép-magyarországi régió területén Kódszám: TÁMOP-5.5.2.B-11/1. 1 Tartalom A. támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés.

A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés. Az iskolai közösségi szolgálat A köznevelési törvény 2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti így az érettségi a tantárgyi tudás mérésén túl a szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás

Részletesebben

Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása

Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása a Szociális célú városrehabilitáció - Miskolc- Avas- dél akcióterületen

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.5.7/08/1

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben