Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok. Pályázói kérdések 26. hét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok. Pályázói kérdések 26. hét"

Átírás

1 Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Pályázói kérdések 26. hét Kérdések befogadásának határideje: június 27., óra Válaszok közzétételének ideje: június 29., óra 1. A Közös Magvető / Növekedési Alapok Scoring rendszerének A. / 3. alpontja szerint, után megvalósuló, kockázati tőke típusú befektetésként értékelhető-e az olyan befektetés, ahol az első (pl. tőkeemelési) tranzakció(k) előtt történtek meg, de után, második körös tőkeemelés(ek)re vagy hitelnyújtás(ok)ra is sor került ugyanabba a célvállalatba, új befektetési döntések eredményeként? Az első befektetésnek kell megvalósulnia a szóban forgó időpontot követően. 2. A Közös Magvető / Növekedési Alapok Pályázati Felhívásának 4. melléklet 1. f. pontja szerint "a Referencialistában kizárólag olyan múltbeli befektetések szerepeltethetők, amelyek megvalósulását, illetve az abban való közvetlen részvételt a Pályázó erre vonatkozó felhívás esetén kétséget kizáróan igazolni tudja." A kérdés, hogy (főként) a munkaviszony keretében szerzett referencia esetében, mi fogadható el hitelt érdemlő bizonyítékként a referencia igazolására, különös tekintettel arra az esetre, ha a korábbi munkáltató jogutód nélkül megszűnt vagy átalakult? Általános válasz erre nehezen adható minden bizonnyal egy olyan tranzakciónak, illetve az abban való részvételnek is van nyoma különféle dokumentumok formájában, amelyek esetében a befektető és/vagy a céltársaság átalakult, megszűnt stb. 3. Hogyan, milyen dokumentumokkal bizonyítható hitelt érdemlően, hogy az adott (különösen munkaviszony keretében szerzett) referencia esetében a célvállalat KKV-nek minősül-e, a tranzakció után történt-e, illetve hogy a befektetés innovatívnak tekinthető-e? Konkrét dokumentum nincs előírva, bármilyen dokumentum elfogadható, amely alapján a Pályázó erre vonatkozó felhívás esetén kétséget kizáróan igazolni tudja hogy az adott referencia esetében a célvállalat KKV-nek minősül-e, a tranzakció után történt-e, illetve hogy a befektetés innovatívnak tekinthető-e. 4. A Közös Magvető / Növekedési Alapok Scoring Rendszerének "B" / 10 pontja szerint a Pályázó befektetési lehetőségek beazonosítását szolgáló szerződéses viszonyban / együttműködési megállapodással rendelkezhet egy vagy több magyarországi K+F központtal, egyetemmel, vagy vállalkozásfejlesztési intézménnyel. A kérdés, hogy az

2 együttműködési megállapodásnak milyen kötelező tartalmi és formai feltételei vannak (pl. exkluzivitás stb.)? Nincs kötelező tartalmi előírás, de célszerűen tartalmazza: szerződő felek, szerződés célja, utalás a programra, együttműködés tartalma, formája, célja, időtartama. 5. A Közös Magvető / Növekedési Alap Pályázati Felhívás Mellékletének 4. / f. pontja szerint "a Pályázó munkatársainak múltbeli tranzakciós referenciái [...] kizárólag a 25 millió Ft tranzakciós méretet meghaladó, magyarországi székhelyű társaságokba irányuló kockázati tőke-típusú (risk capital) befektetések" Mi a helyzet abban az esetben, ha a Magyarországon működő céltársaságba külföldi holdingvállalaton keresztül történt a befektetés? Amennyiben a végső befektetési célpont valóban egy magyarországi székhelyű társaság volt, amelyhez a teljes tranzakciós összeg eljutott, az adott befektetés referenciának elfogadható (ezt kérjük az adott referenciánál jelezni). 6. A Közös Magvető / Növekedési Alap Közvetítői szerződése szerint innovatív befektetésnek minősül az "innovatív termékbe/szolgáltatásba irányuló befektetés". A kérdés, hogy az innovatív vállalat (befektetés) teljes termék / szolgáltatás portfoliójának mekkora hányadát kell hogy kitegye az innovatív termék / szolgáltatás, ha van ilyen meghatározott minimum? Egy adott befektetés akkor tekinthető innovatívnak, ha a céltársaság által a Program keretében bevont forrás teljes egészében az innovatív termékkel/szolgáltatással összefüggésben kerül felhasználásra. 7. A Közös Magvető / Növekedési Alap Közvetítői szerződése szerint innovatív termék/szolgáltatásnak minősül "az adott vállalkozás által kifejlesztett, a vállalkozás vagy a piac számára új termék vagy szolgáltatás, vagy a már meglévő termék és szolgáltatásnak lényegesen továbbfejlesztett, új elemeket is tartalmazó, a korábbihoz képest értéknövelt változata, amellyel a vállalkozás megerősíti vagy bővíti a mar meglevő piaci részesedését". A kérdés, hogy milyen konkrét kritériumnak kell megfelelnie az adott terméknek / szolgáltatásnak, hogy a befektetés innovatívnak minősüljön a Referencialistában, a Scoring rendszer A. 5 pontjának megfelelően? Konkrét kritériumok meghatározása, ezek tételes felsorolása nem áll módunkban az innovatív jelleg a kérdéses esetek egyedi vizsgálata alapján ítélhető meg. 8. A Scoring Rendszer 1. pontja szerint "a két főállású Senior Vállalati Befektetési Szakember és az 1. pontban megjelölt főállású, vagy szerződéses viszonyban végző szakemberek közül egy senior vállalati befektetési szakemberre jutó átlagos kockázati tőke befektetések számát" kell meghatározni. Hogyan kalkulálandó az egy Senior Vállalati Befektetési Szakemberre jutó átlagos befektetések száma? Az egyik Senior

3 Vállalati Befektetési Szakemberre jutó összes tranzakcióról van szó vagy a főállású Senior Vállalati Befektetési Szakemberek által megvalósított összes tranzakció osztva az összes Szenior Vállalati Befektetési Szakemberek számával? Mi a pontos számítási képlet? Az összes Senior Vállalati Befektetési Szakember (függetlenül attól, hogy munkaviszonyban van-e vagy szerződéses) tranzakcióinak együttes darabszáma osztva az összes Senior Vállalati Befektetési Szakember számával (szintén függetlenül attól, hogy munkaviszonyban van-e vagy szerződéses). Ez alól kivételt képez az az eset, ha ugyanazon tranzakción egyszerre több szakember is dolgozott a Pályázó csapatból, mivel ilyenkor egy, az adott befektetésben legtöbb szerepet ellátó Senior Vállalati Befektetési Szakember referenciája egy teljes referencia, a többi Senior Vállalati Befektetési Szakember referenciája pedig 0,5 referencia súlyával (azaz 0,5 db) kerül figyelembe vételre. 9. A Pályázati felhívás 4. sz. mellékletében feltüntetett Pályázati Összefoglaló 1./f) pontjában elegendő-e a Pályázó munkatársainak múltbeli tranzakciós referenciáit elegendő csak egy excel-táblában bemutatni vagy részletes szöveges leírás is szükséges? A mellékelt Referencia excel tábla kitöltésével kell bemutatni. A pályázati felhívás ezt írja elő: befektetések tételes listájának ismertetése (Excel formátumban) jelen Pályázati Összefoglaló függelékében szereplő Referencialista szerint. 10. A Pályázati felhívás 4. sz. mellékletében feltüntetett Pályázati Összefoglaló 2. pontjában nincsen c) pont, a b) pont után a d) pont következik. Kérdésünk, hogy ennek oka egy véletlen elszámozás vagy pedig a tényleges c) pont véletlenül kimaradt a Pályázati Összefoglalóból és itt kellene valamilyen adatot/információt megadni. Elírás. 11. Pályázati felhívás F) pontjának (A Pályázat Tartalma) d) pontjával kapcsolatban kérdésünk, hogy a PSZÁF és a Pályázó közötti, az elmúlt két naptári évben történt levelezést, amelyek határozatot nem tartalmaznak, be kell nyújtani a pályázat mellékleteként. A PSZÁF eljárásokra vonatkozóan (tételes összefoglaló vagy nemleges) nyilatkozat, illetve (ha van) határozat benyújtása szükséges. A PSZÁF eljárás alatt a Felügyelet által kezdeményezett, vagy lefolytatott a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CLVIII. törvény IV. fejezete szerinti eljárásokat kell érteni. Az ilyen eljárások kapcsán amennyiben nincs határozat nyilatkozatot kell benyújtani. Ennek megfelelően a PSZÁF-fal folytatott levelezést nem szükséges benyújtani. 12. A Pályázati felhívás F) pontjának (A Pályázat Tartalma) d) pontjával kapcsolatban kérdésünk, hogy ha a Pályázó tevékenységét engedélyező határozaton kívül további

4 PSZÁF-határozat nem került kiadásra, kell-e nemleges nyilatkozatot kiadni a Pályázónak arról, hogy nincsen további PSZÁF-határozat. Igen, szükséges a nemleges nyilatkozat. eljárásokkal kapcsolatos (tételes összefoglaló, vagy nemleges) nyilatkozat 13. A Pályázati felhívás F) pontjának (A Pályázat Tartalma) h) pontjában feltüntetett Senior Vállalati Befektetési Szakemberek önéletrajzait egységes szerkezetben kell-e csatolni? Az önéletrajzokat szakemberenként kell csatolni, viszont nem feltétel, hogy az önéletrajzok egységes szerkezetet kövessenek. 14. A Pályázati felhívás F) pontjának (A Pályázat Tartalma) k) pontjában feltüntetett K+F központtal, illetve egyetemmel kötött szerződéseknek/előszerződéseknek mennyire kell részletesnek lenniük, valamint milyen elköteleződést kívánnak meg a vonatkozó K+F központ, illetve egyetemtől? Annyira legyen részletes, hogy kiderüljön a szerződő felek személye, szerződés célja, utalás a programra, együttműködés tartalma formája, célja, időtartama. A szerződésben az együttműködési szándékot kell kinyilvánítani, ennek mélysége nincs meghatározva. 15. A Pályázati Felhívás F. k.) pont értelmében milyen kötelező tartalmi elemeket kell szerepeltetni egy együttműködési szerződésben? Nincs kötelező tartalmi előírás, de célszerűen tartalmazza: szerződő felek, szerződés célja, utalás a programra, együttműködés tartalma, formája, célja, időtartama. 16. Ha együttműködési szerződések már aláírásra kerültek, de az egyik szerződő fél székhely címében elírás történt (x.y utca 9. helyett 7. házszám lett megjelölve), jelent-e problémát? Ha igen, miként lehet orvosolni annak érdekében, hogy ne kelljen ismételten megkötni a szerződéseket? Az elírás javítható (i) a szerződésben áthúzással, javítás tényének, idejének feltüntetésével, a szerződés aláíróinak szignójával ellátva vagy (ii) az érintett szerződő félnek a szerződéshez csatolt, a helyes székhelycímet rögzítő, cégszerű nyilatkozatával. 17. Egy munkaszerződés mit tartalmazzon, valamint elfogadható-e megbízási szerződés, ha igen, milyen formai és tartalmi követelményekkel? Van-e ezekkel a szerződésekkel kapcsolatosan tiltott elem (prémium, stb, stb)? Senior Vállalati Befektetési Szakemberek főállásban alkalmazására mind munkaviszonyban, mind megbízási jogviszonyban kerülhet sor. A munkaszerződések tartalmára a pályázat tekintetében specifikus előírás a javadalmazás tekintetében áll fenn

5 (lásd pályázati felhívás B3. pont, illetve pályázati felhívás 4. számú melléklet 2. i) pont), egyebekben az alkalmazandó munkajogi előírások vonatkoznak a munkaszerződésekre. A megbízási szerződéseknek szintén a fent megjelölt javadalmazási kritériumoknak kell megfelelni. A pályázati felhívás szempontjából kifejezetten tiltott elem nincs a munkaszerződések és megbízási szerződések tekintetében.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye A tábla célja A tábla a pénzügyi intézményeknek a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Cigánd szociális városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.2 Intézkedés. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.2 Intézkedés. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.2 Intézkedés továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.2 Konstrukció keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI VISZONTGARANCIA

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ. Közös Alap I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN

ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ. Közös Alap I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ Közös Alap Az értékelési kritériumrendszer két részbıl áll. I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN A minısítés elsıdleges inputja az

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ VÍZILABDA SPORTSZERVEZETEK RÉSZÉRE I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket,

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3. Pénzügyi Eszközök Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szoftverfejlesztési szolgáltatások 2015/S 121-220986. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Szoftverfejlesztési szolgáltatások 2015/S 121-220986. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/21 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220986-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szoftverfejlesztési szolgáltatások 2015/S 121-220986 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39501-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Beszerzési Szabályzat szerinti, Ajánlatkérő 21/2015. (IV. 17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból

Részletesebben

Gyakori kérdések-válaszok és típushibák az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel termékhez kapcsolódóan (GOP-2011-2.1.1/M)

Gyakori kérdések-válaszok és típushibák az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel termékhez kapcsolódóan (GOP-2011-2.1.1/M) Gyakori kérdések-válaszok és típushibák az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel termékhez kapcsolódóan (GOP-2011-2.1.1/M) Gyakori kérdések és válaszok: Ha a pályázónak nincs munkavállalója (0 az átlagos

Részletesebben