Az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok kiírásaihoz kapcsolódóan érkezett pályázói kérdések megválaszolása (27. hét)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok kiírásaihoz kapcsolódóan érkezett pályázói kérdések megválaszolása (27. hét)"

Átírás

1 Az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok kiírásaihoz kapcsolódóan érkezett pályázói kérdések megválaszolása (27. hét) 1. Üzleti Terv - Táblázat 5 sora: jól gondoljuk, hogy itt kumulált befektetési szám szükséges és a follow-on nem számít újnak, tehát az nem növeli a befektetések számát? Az értelmezés nem helyes az egyes oszlopokban az adott évben megvalósított befektetések számának kell szerepelnie és a follow-on befektetések is növelik a darabszámot. 2. Üzleti Terv - Alapkezelési díj mértéke (7 sor): lehet-e a különböző években (alap futamideje) különböző a díj mértéke (feltételezve, hogy igen a válasz) és azt tudjuk, hogy a Jeremie és magánbefektetők alapkezelési díja különbözhet (illetve a magánbefektetők között is lehet eltérés), akkor egy olyan táblázat van, ahol vannak különböző értékek. Mi a matematikai formula, ahogy kiszámoljuk az egy átlagértéket? Befektetők Y1 Y10 B1 A B C D E F G H K L B2 Z X B M Q W E T Y U B3 I O P N NN YY DD LL TT XX A Pályázati Felhívások 4. sz. melléklete 2. h) pontjának értelmében az alapkezelési díjat oly módon szükséges meghatározni, hogy az a pályázatértékelés során teljes mértékben megfeleltethető legyen a jegyzett tőke, illetve a befektetési időszak után a jegyzett tőke vagy a nettó eszközérték közül a kisebbre vetített fenti százalékos mértéknek, ezáltal a Scoring rendszer B szakaszában teljesen egyértelműen megállapítható legyen az adott feltételhez tartozó pontszám. Az elvárás tehát olyan algoritmus meghatározása, amely (i) egzakt módon konvertálható a pályázati dokumentációban szereplő vetítési alapra, valamint biztosított, hogy (ii) a díj mértéke nem haladja meg a kiírásban meghatározott felső korlátot. A vonatkozó matematikai formula kidolgozása és ennek bemutatása, magyarázata a pályázók feladata. 3. Üzleti Terv - Koncepcionálisan lehetséges-e, hogy az alapkezelő befektetett céggel kapcsolatos költségeit a portfolió cég viselje a befektetés után, ami független az alapkezelési díjtól, illetve a max. 5%-os működési költségtől? Igen, de természetesen csak a piaci gyakorlat alapján indokolható mértékben. 4. Üzleti Terv - Alapkezelő Üzleti Terv 10. sora tartalmazza-e a pénzkölcsönöket? Ugyanez a sor linkel-e az Alap Üzleti Terv 6. sorára? Az Alap Üzleti Terv 6. sora az Alapkezelő Üzleti Tervének 12. sorával van összekötve, ahogyan ez az Excel táblázat képletezéséből megállapítható. Az Alapkezelő Üzleti Terv 10. sorának tartalmaznia kell az összes kezelt alap által folyósított pénzkölcsönöket is.

2 Amennyiben az Alapkezelő kizárólag egy Közös Magvető/Növekedési Alapot kezel, a 9. és 10. sorokban szereplő értékek nyilvánvalóan megegyeznek a 11. és 12. sorokkal. 5. A 25 millió forintos befektetési összeg érték: egyéni (senior befektetési szakember) befektetési értéket, vagy tranzakció értéket jelent? A 25 millió Ft azt az összeget jelöli, amelyet az adott Senior Vállalati Befektetési Szakembert alkalmazó befektető társaság (vagy akár ő mint magánszemély) befektetett. Amennyiben egy céltársaság egyidejűleg több, egymással társbefektetői viszonyban lévő befektetőtől vont be forrásokat, természetesen nem a teljes tranzakciós érték számít, hanem a Senior Vállalati Befektetési Szakembert foglalkoztató befektetőre eső rész. 6. Amennyiben történt egy befektetési döntés 1995-ben, de az exit 1999-ben történt, akkor az exit figyelembe vehető? Nem, tekintettel arra, hogy a Scoring táblázatok 2. sora szerint kizárólag az utáni tranzakciós referenciák vehetők figyelembe, a további sorokban pedig ez a referencia-halmaz kerül bizonyos szempontok szerint értékelésre. 7. A Pályázati felhívás F. h) pontja, valamint a 25. és 26. heteken feltett kérdésre adott válaszok alapján egyértelműen úgy értjük, hogy a Senior Vállalati Befektetési Szakembereket munkaviszonyban vagy megbízási viszonyban kell a Pályázónál alkalmazni. Ugyanakkor a Pályázati felhívás egyes pontjainak (pl. a 26. oldalon a H4 (iii) pont) és a Közvetítői szerződés egyes pontjainak (pl. a 28. oldalon a 9.7 c) és d) pontok) szóhasználata csak a a Senior Vállalati Befektetési Szakemberekkel kötött munkaszerződésekre utal. A kérdésünk az, hogyha a Senior Vállalati Befektetési Szakemberek kizárólag megbízási szerződésben kerülnek foglalkoztatásra a Pályázónál, akkor ezen megbízási szerződésnek milyen rendelkezéseket kell tartalmaznia, hogy az megfeleljen a Pályázati felhívás kritériumainak, pl. milyen módon kell a megbízási szerződésben megfogalmazni a főállású alkalmazásra vonatkozó rendelkezéseket. Az észrevételeket köszönjük, a végleges Közvetítői Szerződésben pontosítva lesz a szövegezés. Az utolsó mondatban szereplő értelmezés ugyanakkor nem helyes a Pályázati Felhívások B3. pontja 2 főállású, munkaviszonnyal rendelkező Senior Vállalati Befektetési Szakembert írt elő alkalmassági feltételként, ezen felül legfeljebb egy Senior Vállalati Befektetési Szakembernek elfogadható olyan megbízási jogviszonyban szerződött fél is, aki szakmai felkészültségét tekintve eleget tesz a Senior Vállalati Befektetési Szakemberekkel szemben támasztott elvárásoknak (lásd Scoring táblázatok A/1-es sora). Az összes Senior Vállalati Befektetési Szakember tehát nem foglalkoztatható megbízási szerződéssel, legalább két Senior Vállalati Befektetési Szakembert főállásban és munkaviszony keretében kell alkalmazni. Ha korábbi válaszaink ettől eltérően is értelmezhetőek, akkor kérjük a fenti értelmezésnek megfelelően eljárni. A megbízási szerződések tartalmára a pályázat tekintetében specifikus előírás a javadalmazás tekintetében áll fenn. 8. A kérdésem arra vonatkozik, hogy a [ ] Kft., kockázati tőkealap-jegyek jegyzésére alkalmas befektető gazdasági társaságnak minősül-e a Gazdaságfejlesztési Operatív 2

3 Program 4. Prioritás keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK Közös Magvető Alap Alprogramja szerinti pályázat szempontjából. A pályázati folyamat jelen szakaszában konkrét potenciális befektetők megfelelőségét nem áll módunkban vizsgálni. A Pályázati Felhívások C3. pontja, valamint a Közvetítői Szerződés-tervezetekben foglalt fogalom meghatározás szerint a Programokban olyan Befektetők vehetnek részt, amelyek transzparens tényleges tulajdonosi struktúrával rendelkező, független, magánpiaci természetes és/vagy jogi személy(ek), és/vagy jogi személyiség nélküli egyéb jogalany(ok), aki(k)/amely(ek) a Közös Magvető Alap által kibocsátandó kockázati tőkealap-jegyek összesen legalább 30 (harminc) százalékát (egy vagy több, az A sorozattól eltérő kockázati tőkealap-jegy sorozat formájában) nem az államháztartás alrendszereiből származó forrásból jegyzi(k) le. Az a Befektető minősül függetlennek, amellyel szemben nem áll fenn, illetve nem merül fel valamely jogszabályban vagy a Közvetítői Szerződésben meghatározott kizárási és/vagy összeférhetetlenségi szabály. Az a Befektető minősül magánpiacinak, amelyre hatóságok közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást sem tulajdonosként, sem a vállalkozásban fennálló pénzügyi részesedésükön keresztül, sem a befektetőre vonatkozó szabályok alapján nem gyakorolhatnak. A meghatározó hatósági befolyást vélelmezni kell, amennyiben hatóságok egy Befektetővel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve (i) a Befektető jegyzett tőkéjének többségi tulajdonosai; (ii) a Befektető által kibocsátott részvényekhez kötődő szavazati jogok többségével rendelkeznek; illetve (iii) a Befektető igazgatási, vezetői vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét kijelölhetik. A szóban forgó intézmény akkor vehet részt Befektetőként a Programban, amennyiben megfelel a fenti elvárásoknak és ezt a pályázati anyagban szereplő dokumentumok is alátámasztják. 9. A pályázati felhívás 4. számú melléklet 1. j) pontjában szerepel az alábbi mondat: "Kérjük külön megjelölni, hogy a Pályázó a befektetési lehetőségek azonosítása során együttműködik-e, vagy tervez-e együttműködést egy vagy több magyarországi K+F központtal, egyetemmel vagy vállalkozásfejlesztési intézménnyel." A 'magyarországi' kitétel az egyetemekre és a vállalkozásfejlesztési intézményekre is vonatkozik vagy csak a K+F központokra? A magyarországi kitétel az összes intézmény típusra vonatkozik. 10. Amennyiben lehetőség van rá, kérjük, biztosítsák a pályázati felhívás mellékleteinek word formátumban történő elérhetőségét is a mellékletek egyszerűbb kitöltése érdekében. A 28. héten a pályázati felhívás mellékleteit word formátumban is elérhetővé tesszük az NFÜ honlapján a Segédletek között. 11. A pályázati felhívás szerint a Pályázónak legalább két Senior Vállalati Befektetési Szakembert kell alkalmaznia főállásban. Helyes-e az az értelmezés, hogy a minimális két 3

4 Senior Vállalati Befektetési Szakemberből az egyik szakember főállású alkalmazása történhet megbízási jogviszonyban is vagy megbízási jogviszony csak a minimálisan előírt (két) Senior Vállalati Befektetési Szakemberen felüli Senior Vállalati Befektetési Szakemberek esetében alkalmazható? Az értelmezés nem helyes a Pályázati Felhívások B3. pontjában szereplő alkalmassági feltétel 2 főállású, munkaviszonnyal rendelkező Senior Vállalati Befektetési Szakembert írt elő, ezen felül legfeljebb egy szakembernek elfogadható olyan megbízási jogviszonyban szerződött fél is, aki szakmai felkészültségét tekintve eleget tesz a Senior Vállalati Befektetési Szakemberekkel szemben támasztott elvárásoknak (lásd Scoring táblázatok A/1-es sora). 12. Maximálisan hány Senior Vállalati Befektetési Szakembert lehet alkalmazni megbízási jogviszonyban? A Pályázati Felhívások B3. pontjában szereplő alkalmassági feltétel alapján, a két főállású, munkaviszony keretében alkalmazott Senior Vállalati Befektetési Szakemberen felül legfeljebb egy szakember foglalkozható megbízási jogviszony keretében. A megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott Senior Vállalati Befektetési Szakembernek szakmai felkészültségét tekintve eleget kell tennie a Senior Vállalati Befektetési Szakemberekkel szemben támasztott elvárásoknak (lásd Scoring táblázatok A/1-es sora). 13. Amennyiben egy Senior Vállalati Befektetési Szakember megbízási jogviszonyban kerül alkalmazásra, úgy a megbízási szerződést a Senior Vállalati Befektetési Szakemberrel, mint magánszeméllyel kell kötni vagy van arra lehetőség, hogy a Senior Vállalati Befektetési Szakember teljes vagy résztulajdonában lévő gazdasági társasággal szerződjön a Pályázó? A megbízási szerződést a Senior Vállalati Befektetési Szakemberrel, mint természetes személlyel kell megkötni. 14. Mi történik abban az esetben, ha a Pályázó munkatársainak múltbeli tranzakciós referenciái vonatkozásában egy Senior Vállalati Befektetési Szakember korábbi munkáltatója nem tudja vagy nem hajlandó kiadni a szükséges igazolást a Senior Vállalati Befektetési Szakember múltbeli befektetéseiről? A befektetésben részt vett - akár a befektető társaságnál, akár a portfólió társaságnál dolgozó - magánszemélyek igazolhatják a befektetést és a Senior Vállalati Befektetési Szakember befektetésben betöltött szerepét? A benyújtott pályázati anyagnak nem kell tartalmaznia munkáltatói vagy egyéb igazolásokat, alátámasztó dokumentumokat a referenciák valódiságáról, ilyen előírás a Pályázati Felhívásban nem szerepel, ugyanakkor a Referencialistában kizárólag olyan múltbeli befektetések szerepeltethetők, amelyek megvalósulását, illetve az abban való közvetlen részvételt a Pályázó erre vonatkozó felhívás esetén kétséget kizáróan igazolni tudja. A igazolás (bizonyítás) módja nincs meghatározva, bármilyen igazolás elfogadható, amely a tényállítást kétség kizáróan igazolja. 15. A pályázati felhívás 4. számú melléklet 1. d) pontjában idézett befektetési szolgáltatóra vonatkozóan milyen előírások vannak? Szükséges megállapodást kötni a 4

5 befektetési szolgáltatóval a pályázat benyújtásáig, amennyiben igen, mire kell, hogy kiterjedjen a megállapodás? A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.) 15. értelmében hitelviszonyt megtestesítő értékpapír - a kockázati tőkealap jegy a Tpt. 13. (1) bekezdés b) pontja alapján annak minősül - zártkörű forgalomba hozatala esetén a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény 5. (1) bekezdésének f) és g) pontjában meghatározott szolgáltatás végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet (összefoglalóan:befektetési szolgáltató) igénybevétele kötelező, kivéve, ha a) hitelintézet, illetve befektetési vállalkozás saját kibocsátású értékpapírt hoz forgalomba, illetve az állampapír kibocsátója saját maga végzi a forgalomba hozatalt; b) a külföldi hitelintézet, illetve a külföldi befektetési vállalkozás saját kibocsátású értékpapírját fióktelepe útján hozza forgalomba; c) a befektetési alapkezelő az általa kezelt befektetési alap befektetési jegyét hozza forgalomba. A pályázat benyújtásáig előzetes megállapodást kell kötni, ennek dátuma a Pályázati Felhívás 4. számú melléklet 1. d) pontban megjelölendő. Az előzetes megállapodásnak tartalmaznia, hogy a befektetési szolgáltató vállalja a kockázati tőkealap jegyek zártkörű forgalomba hozatallal kapcsolatos, az alkalmazandó jogszabályok által előírt feladatok elvégzését, és hogy ezek elvégzésére rendelkezik a szükséges jogosultságokkal, engedélyekkel. Az előzetes megállapodás benyújtása nem szükséges. 16. Ha egy korábbi kockázati tőke pályázaton nyertes alapkezelő pályázik a Magvető Alapra, akkor egyik szenior befektetési szakembere dolgozhat-e egy másik olyan alapkezelőnél is, amely a Növekedési Alap pályázaton kíván indulni illetve beszámíthat-e mindkét alapkezelő scoringjába. A két alapkezelő együttműködési megállapodást is kötne alapkezelői kapacitás biztosítására és deal sourcingra. Azért kérdéses ez számunkra, mert két pályázat van, mindegyik pályázat arról beszél, hogy más pályázónál egy szenior befektetési szakember nem dolgozhat, de itt két különböző pályázatról van szó (Magvető és Növekedési alap) illetve egy alapkezelői kapacitás és deal sourcing szempontjából üzletileg logikus és célszerű együttműködésről. Korábbi válaszukból és a pályázati felhívásból nem egyértelmű, hogy a Kizáró szabály viszont, hogy Senior Vállalati Befektetési Szakember más Pályázóval nem állhat munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban. meghatárpzás csak az adott pályázati kiírásra (Magvető Alapra, Növekedési Alap külön), mindkét pályázati felhívásra összevontan, esetleg előző körös nyertes Jeremie pályázókkal is összevontan értelmezendő. A Senior Vállalati Befektetési Szakember összeférhetetlenségi szabály Alprogramon belül értelmezendő, tehát a Senior Vállalati Befektetési Szakember az Alprogram más pályázójával nem állhat munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban. 17. Mi tekinthető kilépésnek egy szenior vállalati befektetési szakember részéről: 5

6 a) a szakembernek a kilépés pillanatában az adott befektető társaságnál kellett munkaviszonyban lennie? b) vagy elegendő, ha dolgozott az exit előkészítésen, de az exit megvalósulásakor már nem az adott befektetőnél volt munkaviszonyban? c) vagy az általa portfoliókezelt társaságban, ha azóta volt exit, függetlenül attól, hogy ott dolgozik-e vagy sem, az elismerhető a táblázatban? d) a társaság leírása exitnek minősül-e? A Senior Vállalati Befektetési Szakembernek a teljes kilépés pillanatában az adott befektető társaságnál kellett munkaviszonyban lennie, és a kilépési folyamatban tevékenyen részt vennie. Egy portfolió társaság leírása nem minősül exitnek. 18. A Pályázati Felhívás 9. oldal 3. par szerint a magánpiaci befektetők pályázatnyertesség esetén 25 munkanapon belül teljesítik az 5%-os befizetést és a Pályázati Felhívás 10. oldal 3. par szerint a Közös Növekedési Alap létrehozatalakor teljesítik a további 5%-os befizetést (ezzel összhangban van a Közvetítői Szerződés 4.1 (d) pontjával). Kérdésünk, hogy jól értelmezzük-e, hogy a pályázati anyag beadásáig nem szükséges a magánpiaci befektetők által vállalt befektetést 5%-t óvadékszámlára elhelyezni? Az értelmezés helyes, a Pénzletét/Állampapírletét csak pályázatnyertesség esetén válik esedékessé. 19. A fenti összeget a magánpiaci befektetőknek a kötelezettségvállalásuk arányában kell befizetniük vagy lehetséges, hogy ezt nem a vállalásuk arányában teljesítik? Tekintettel arra, hogy a szóban forgó letét a pályázatban megjelölt Befektetők szándékának a megerősítésére szolgál, az összeget kötelezettségvállalásuk arányában minden Befektetőnek külön-külön szükséges befizetni. 20. Már a pályázati felhíváshoz csatolni kell a magánbefektetők kötelezettségvállalását, amelyben elkötelezik magukat a magánpiaci befektetők által vállalt összeg befizetésére vagy elég ezt nyertesség esetén benyújtani? A benyújtott pályázati anyagnak a Pályázati Felhívások F. pontjában hivatkozott előzetes befektetői szándéknyilatkozato(ka)t, illetve a Befektetőkkel kapcsolatos egyéb nyilatkozatokat kell tartalmaznia. 21. Van-e bármi kifogása az MV Zrt.-nek az ellen, ha az alap élettartama során új magánbefektetőket vonunk be és esetleg az eredeti befektetői kör részlegesen vesz részt a befektetésekben? Amennyiben a kérdés arra vonatkozik, hogy nem a meglévő Befektetők helyett, a jegyzett tőke megemelésével kerülnének be újabb Befektetők, a Közvetítői Szerződés-tervezetek 4.1 (f) pontjában foglaltak figyelembevételével van lehetőség az Alap jegyzett tőkéjének a felemelésére (az állami szereplő Alaphoz való teljes vagyoni hozzájárulásának aránya az eredeti részvételi arányához képest nem növekedhet, illetve az állami szereplő Alaphoz való teljes vagyoni hozzájárulásának összege nem lehet több mint [1,5 mrd Ft/3 mrd Ft/4,5 mrd Ft]). Az újonnan bevont Befektetőknek természetesen ugyanúgy meg kell felelniük a Befektetőkkel szemben támasztott elvárásoknak. 6

7 Amennyiben a kérdés nem további magánforrások bevonására vonatkozik, hanem a kockázati tőkealap-jegyek átruházására, úgy a Közvetítői Szerződés-tervezetek 4.2 (iv) pontja értelmében az állami szereplő előzetes hozzájárulása szükséges a B sorozatú kockázati tőkealap-jegyek (ideiglenes kockázati tőkealap-jegyek) átruházásához ide nem értve azt az esetet, amikor (i) a B sorozatú kockázati tőkealap-jegyeket (ideiglenes kockázati tőkealap-jegyeket) megszerezni kívánó személy(ek) vagy annak/azok végső tulajdonosa(i) teljes mértékben azonos(ak) a Befektető(k) Pályázat során bemutatott végső tulajdonosával/tulajdonosaival, valamint (ii) amikor a B sorozatú kockázati tőkealap-jegyeket (ideiglenes kockázati tőkealap-jegyeket) a Befektetők egymás között kívánják átruházni. 22. Mivel a befektetői körtől nem várjuk el, hogy egységesen és arányosan minden projektben részt vegyen, ezért a befektetések számával megegyező céget alapítanánk a végső magánpiaci befektetők által befizetett összegből és ez a köztes cég tenné meg a megfelelő vállalásokat illetve nyújtaná a magánpiaci befektetők által nyújtandó összeget. Ez, az egyébként private equity alapoknál megszokott gyakorlat, elfogadható az MV Zrt. részéről? Nem elfogadható. A magánpiaci befektetők Közös Magvető/Növekedési Alaphoz való hozzájárulásának összege és aránya az Alap létrehozatalkor rögzül, vagyoni hozzájárulásaik teljes (alapesetben több részletben történő) befizetésére a tőkealapjegyek jegyzésekor kötelezettséget vállalnak. A befektetéseket ezt követően maga az Alap hajtja végre, így az elméleti finanszírozási arány minden egyes befektetés esetén azonos (pl. 70% JEREMIE forrás + 30% magánforrás), amely arány nem borulhat fel. 23. A kiírás szerint sikerdíj kizárólag az Közös Növekedési Alap likvidálásakor fizethető ki illetve korábban csak akkor, ha a Közös Növekedési Alap a Társaság által nyújtott teljes összegre a befektetett összeget és az Elvárt Hozamot kifizette a teljes futamidő tekintetében. Kérdésünk, hogy ebben a kontextusban a teljes futamidőt hogyan kell értelmezni: az adott kifizetésig eltelt idő vagy pedig az alap előzetesen megállapított teljes futamideje (vagyis ha például a 7. év végén történik meg az esemény, akkor az Elvárt Hozam 7 évre számolódik vagy pedig az Alap teljes, mondjuk 10 éves, futamidejére). Az Alap előzetesen megállapított, Közvetítői Szerződés 4.3 pontjában is rögzített teljes futamidejéről van szó. 24. A Közös Magvető / Növekedési Alapok Pályázati Felhívásának B3. pontja szerint a Pályázó legalább (2) Senior Vállalati Befektetési szakembert foglalkoztat főállásban. A kérdés, hogy van-e bármilyen kritérium arra vonatkozóan, hogy a Senior Vállalati Befektetési szakembernek milyen döntéshozatali tisztséget kell betöltenie az Alapnál? A Pályázati Felhívás B3 pontjának lábjegyzetében szereplő definíció szerint a Senior Vállalati Befektetési Szakembereknek döntés-előkészítési vagy döntési pozíciót kell elfoglalniuk a Pályázóban. A szakemberek konkrét tisztségével kapcsolatban nincs megkötés. 25. A Pályázati Felhívás C1. pontja szerint "Közös Növekedési Alap Alprogram keretében a pályázatnyertes Közvetítők útján Támogatásra jogosultak [...] az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel" rendelkező mikro-, kis- és közép vállalalkozások, 7

8 a Scoring Rendszer A. pontja szerint viszont nem számít referenciának az EGT területén szerzett korábbi tapasztalat. Mi ennek a pontos oka, illetve a a pályázati elbírálás bármely későbbi szakaszaiban ez figyelembe vételre kerül-e? A pályázat jelen szakaszában az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. a Pályázati Felhívás, illetve mellékletei egyes rendelkezéseinek értelmezésével, illetve a pályázati anyag elkészítésével kapcsolatos kérdéseket fogad és válaszol meg. Az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok paramétereinek indokaival kapcsolatos kérdések a társadalmi egyeztetés keretében kerültek megválaszolásra. 26. A Közös Magvető / Növekedési Alapok Scoring rendszerében a pontozási feltételek között nem szerepel a Senior Vállalati Befektetési Szakemberek korábbi referenciáinak, befektetéseinek sikerességére vonatkozó szempont, kritérium (pl IRR). Mi ennek a pontos oka, illete a pályázati elbírálás bármely későbbi szakaszaiban ez figyelembe vételre kerül-e (pl. Prezentáció hitelessége) A pályázat jelen szakaszában az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. a Pályázati Felhívás, illetve mellékletei egyes rendelkezéseinek értelmezésével, illetve a pályázati anyag elkészítésével kapcsolatos kérdéseket fogad és válaszol meg. Az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok paramétereinek indokaival kapcsolatos kérdések a társadalmi egyeztetés keretében kerültek megválaszolásra. A korábbi referenciák, befektetések sikeressége természetesen a Pályázati Felhívás H4. pontjának "Grémium értékelés" alfejezetében meghatározott Prezentáció keretében bemutatható, ennek értékelése pedig a Grémium hatáskörébe tartozik. 27. A Scoring Rendszer C.13.pontja szerint az "egy senior vállalati befektetési szakemberre eső tervezett portfólió társaságok száma reális". Mi tekinthető realisnak a Magvető illetve a Növekedési Alapok esetében? Tőkebefektetési tapasztalataik birtokában a pályázók feladata, hogy üzleti tervüket a piaci realitások, illetve a program feltételrendszerének figyelembevételével készítsék el. A pályázatok értékelése ugyanilyen elvek mentén történik majd, azonban a Kiíró által reálisnak gondolt darabszámokat nem kívánjuk közzétenni. 28. A Közös Növekedési Alapok közvetítő szerződés 4.1. (d) pontja szerint "a Társaság és a Befektető(k) a Közös Növekedési Alaphoz való vagyoni hozzájárulásuk (azaz a Közös Növekedési Alap jegyzett tőkéje) 10 (tíz) százalékát, azaz összesen [ ],- Ft-ot (azaz [ ] magyar forintot) [min. 250 millió Ft] a kockázati tőkealap-jegyek jegyzésekor kötelesek részesedéseik arányában befizetni " illetve 5.5 (a) pontja szerint "Alapkezelő kizárólag olyan esetben jogosult az ideiglenes kockázati tőkealap-jegy tulajdonosokat további vagyoni hozzájárulásaik teljesítésére felhívni, amennyiben a Közös Növekedési Alap végrehajtott, illetve véglegesen eldöntött és leszerződött Befektetései a korábban befizetett vagyoni hozzájárulások együttes összegének a 75 (hetvenöt) százalékát elérik.". A kérdés, hogy a 10% beifzetés feletti (90%) rész lehívására vonatkozóan van-e bármilyen korlátozás? A jegyzett tőke 10 százalékával megegyező kezdeti befizetés (vagyoni hozzájárulás) feletti (további) vagyoni hozzájárulás lehívására a Közvetítői Szerződés-tervezet fenti kérdésben is hivatkozott 5.5 (a) pontja vonatkozik. 8

9 29. A Közvetítői szerződés 9.7. pont (c) alpontja szerint "az Alapkezelő köteles [...] legalább 2 (két), az alapkezelési tevékenységben érdemben közreműködő, főállású, Senior Vállalati Befektetési Szakemberrel a munkaviszonyt fenntartani, illetve annak esetleges megszűnése/megszüntetése esetén e személyeket a változás bekövetkezésétől számított 120 (százhúsz) napon belül [...] helyettesíteni. A kérdés, mi a helyzet ha az újonnan kiválasztatott Befektetési Szakember személye a magánbefektető számára nem elfogadható? Lehet-e vétójoga erre vonatkozóan a magánbefektetőnek, illetve elállhat-e a további befizetésektől? Az Alapkezelő és a Befektető saját belső ügye, hogy egy személycsere esetén milyen egyeztetéseket folytatnak egymással az új Senior Vállalati Befektetési Szakember kiválasztása során. Az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. felé nyilvánvalóan már egy olyan Senior Vállalati Befektetési Szakembert érdemes előterjeszteni jóváhagyásra, akit minden egyéb fél erre való igénye esetén pl. a Befektető - elfogadott. A kockázati tőkealap-jegyek jegyzése során elkötelezett vagyoni hozzájárulások befizetése a Befektető és az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. kötelezettsége, ettől elállni a kérdésben szereplő okból nem lehet (a kezdeti és további vagyoni hozzájárulások befizetéséről a Közvetítői Szerződés-tervezetek 5.5 pontjai szólnak). 30. A pályázati felhívás 4. sz. melléklet f) pontjában alapján a Közös Növekedési Alprogram múltbéli tranzakciós referencia definíció tartalmazza a magyarországi székhelyű társaságokba való befektetés meghatározást, ugyanakkor a Referencia lista excel tábla E oszlopának neve befektetés helyszíne (ország). Mivel a kettő között ellentmondás látszik, a következő lehetséges feloldások lehetnek, kérjük segítsenek az értelmezésben. Kérdés/ek értelmezési lehetőségek: 1) Az E oszlop felesleges, de legalább is nem ad információt. 2) Vannak olyan referenciák, ahol nem magyarországi befektetések is lehetségesek, valamilyen korláttal. Ha igen, akkor ezek mik? 3) Alapdefiníció nem pontos és nem magyarországi befektetések is figyelembe vehetők általában. A pályázati felhívás 4. sz. melléklet f) pontjában alapján kizárólag a 25 millió Ft tranzakciós méretet meghaladó, magyarországi székhelyű társaságokba irányuló kockázati tőke-típusú (risk capital) befektetések (venture capital, private equity, development capital) vehetők figyelembe, amelyek végrehajtásában az érintett személy közvetlen pénzügyi befektetői vagy alapkezelői szerepet töltött be (ezt a Referencialista Szakember szerepvállalása a kockázati tőke befektetésben mezőben kérjük röviden bemutatni). A pályázati összefoglaló függelékében szereplő Referencialista E oszlopában Magyarországot kell tehát feltüntetni. 9

Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok. Pályázói kérdések 26. hét

Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok. Pályázói kérdések 26. hét Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Pályázói kérdések 26. hét Kérdések befogadásának határideje: 2012. június 27., 12.00 óra Válaszok közzétételének ideje: 2012. június 29., 14.00 óra 1. A Közös Magvető

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Vingelman József vezérigazgató A JEREMIE Programról (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) JEREMIE

Részletesebben

Az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok kiírásaihoz kapcsolódóan érkezett pályázói kérdések megválaszolása (28. hét)

Az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok kiírásaihoz kapcsolódóan érkezett pályázói kérdések megválaszolása (28. hét) Az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok kiírásaihoz kapcsolódóan érkezett pályázói kérdések megválaszolása (28. hét) 1. A scoring 14. (növekedési) ill 15. (magvető) pontja alapján (egy senior alapkezelőre

Részletesebben

A JEREMIE PROGRAMOK EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI

A JEREMIE PROGRAMOK EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI A JEREMIE PROGRAMOK EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI GARAMVÖLGYI BALÁZS MV-MAGYAR VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁSI ZRT. VEZÉRIGAZGATÓ JEREMIE PROGRAM (JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES) Uniós,

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK Közös Növekedési Alap Alprogramja közvetítőinek kiválasztására Kódszám:

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt.

START Tőkegarancia Zrt. START Tőkegarancia Zrt. ÚJ TERMÉK A KKV-K SZÁMÁRA EU-S TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE Az értékteremtő befektetés garanciája Szakmai Nap - 2007. június 26. Pályázati források a KKV-k részére

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ. Közös Alap I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN

ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ. Közös Alap I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ Közös Alap Az értékelési kritériumrendszer két részbıl áll. I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN A minısítés elsıdleges inputja az

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK Közös Magvető Alap Alprogramja közvetítőinek kiválasztására Kódszám:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

Felhívás egyedi társbefektetésre. a Széchenyi Tőkebefektetési Alappal

Felhívás egyedi társbefektetésre. a Széchenyi Tőkebefektetési Alappal Felhívás egyedi társbefektetésre a Széchenyi Tőkebefektetési Alappal 1. Előzmény A Regionális Operatív Programokból finanszírozott Széchenyi Tőkebefektetési Alap (továbbiakban: Alap) az Európai Bizottság

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei Tisztelt Ajánlattevők! A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, mint Ajánlatkérő a Vállalkozási szerződés a hozzájárulásra kötelezettek által nyújtott fejlesztési támogatások, a szakképzési hozzájárulási

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám).

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám). 34 6. sz. melléklet Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről I. Törvény

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. január Hírlevél 2011. január 2 MILLIÁRD FELETT A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK BEFEKTETÉSEI A 2010 első félévében, az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) a Rábaközi Takarékszövetkezettel esetleg fennálló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről a nyilvános kibocsátók, a befektetési alapkezelők és a kockázati tőkealap-kezelők részére 2013. június 24. Bevezetés 2013. május 2. kihirdetésre kerültek egyes

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/347-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatának benyújtásához

Részletesebben

ALKALMASSÁGI TESZT (TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKNEK)

ALKALMASSÁGI TESZT (TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKNEK) 8.a. sz. melléklet ALKALMASSÁGI TESZT (TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKNEK) Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Hírlevél 2012. augusztus

Hírlevél 2012. augusztus Hírlevél 201 2. február 1 Hírlevél 2012. augusztus START T kegarancia Zrt. Hírlevél 201 2. augusztus 2 ÉLES VERSENY VÁRHATÓ AZ ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM PÁLYÁZATÁN Amint arról júliusi hírlevelünkben

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással. Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6.

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással. Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6. Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6. A tőkefinanszírozás lényege: a) részesedés szerzése, b) pénzügyi forrás biztosítása, c) ellenőrzés,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció módosítás Új Magyarország Kishitel Bátora László, MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest 2010. március 18. Új Magyarország Hitelgarancia

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

304/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997.

304/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997. 304/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a hitelintézetekről

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2010. augusztus A PSZÁF engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010. Kelte: 2010.07.29.. i TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása mikro-, kis-, és középvállalkozások részére. Szabóné Oláh Ildikó Programmenedzser PRIMOM Alapítvány

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása mikro-, kis-, és középvállalkozások részére. Szabóné Oláh Ildikó Programmenedzser PRIMOM Alapítvány Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása mikro-, kis-, és középvállalkozások részére Szabóné Oláh Ildikó Programmenedzser PRIMOM Alapítvány - A pályázat nincs oldalszámmal, tartalomjegyzékkel ellátva,

Részletesebben

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2007. november 1 Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2008. augusztus 2 ÚJ, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁS JELENT MEG A hazai vállalkozások körében népszerű,

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

Kockázati tőkeprogramok az innováció szolgálatában

Kockázati tőkeprogramok az innováció szolgálatában Kockázati tőkeprogramok az innováció szolgálatában Dr. Simon Katalin vezérigazgató-helyettes www.mfb.hu MFB Zrt. Minden jog jog fenntartva 2017. 2014. május 21. Calibri Bold 10 pt (RGB: 75 75 77) Az MFB

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap mint nyíltvégű, határozott futamidejű, az ÁÉKB Irányelv alapján nem harmonizált értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Pí Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

Munkaügyi Központ. Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy a 6 órás modult milyen költségnormával lehet elszámolni?

Munkaügyi Központ. Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy a 6 órás modult milyen költségnormával lehet elszámolni? Munkaügyi Központ A Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához a 2011. december 16-án közzétett TÁMOP 1.1.2 képzési ajánlattételi felhívásához érkezett kérdésekre adott válaszok 1) Minden képzési

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről KÖZLEMÉNY a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a 2016. május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a jogszabályi

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben