MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK"

Átírás

1 MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK a Szolgáltatási szerződés az esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházban meglévő és működő Enterprise Multi Medikai Alkalmazás használati jogának és informatikai tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 2016.

2 1. számú melléklet TARTALOMJEGYZÉK Felolvasólap (2. számú melléklet) Adatlap (3. számú melléklet) Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. (2) bekezdése alapján (4. számú melléklet) Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva) (1. számú melléklet) Igazolások, dokumentumok Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - Opcionális Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos, közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló (konzorciális) szerződése (közös ajánlattétel esetén) az eljárást megindító felhívás 21. e) pontja szerinti tartalommal Gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó nyilatkozat P.1/ A pénzügyi-gazdasági alkalmasság előzetes megállapításához szükséges nyilatkozat (5. számú melléklet) (Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt a szerinti felhívására kötelesek benyújtani.) Műszaki, ill. szakmai alkalmasságra vonatkozó nyilatkozat M.1/ A műszaki-szakmai alkalmasság előzetes megállapításához szükséges nyilatkozat (6. számú melléklet) (Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt a szerinti felhívására kötelesek benyújtani.) M.2/ A műszaki-szakmai alkalmasság előzetes megállapításához szükséges nyilatkozat (7. számú melléklet) (Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt a szerinti felhívására kötelesek benyújtani.) Egyéb igazolások, dokumentumok Ajánlattevő Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozata a felhívásban előírt kizáró okok tekintetében a Kbt (2) bekezdése alapján (8. számú melléklet) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. (4) bekezdése alapján (9. számú melléklet) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. (4) bekezdése alapján (10. számú melléklet) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. (6) bekezdése alapján (11. számú melléklet) CD vagy DVD mellékletre vonatkozó nyilatkozat (12. számú melléklet) Ajánlattevő üzleti titokra vonatkozó nyilatkozata a Kbt. 44. (1) bekezdése alapján - Opcionális Szakmai ajánlat Cégszerűen aláírt nyilatkozat a megajánlott szakemberekről (13. számú melléklet) A szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzai (14 számú melléklet) Oldalszám

3

4 2. számú melléklet FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve:... Ajánlattevő székhelye:*... Ajánlattevő telefonszáma:... Ajánlattevő faxszáma:... Ajánlattevő címe:... tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Ajánlati ár [nettó Ft/hó]: A felhívás 12. M.2 pontja szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalatának mértéke A felhívás 12. M.2.1/ pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (egész számban kifejezett hónapban megadva) A felhívás 12. M.2.2/ pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (egész számban kifejezett hónapban megadva) A felhívás 12. M.2.3/ pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (egész számban kifejezett hónapban megadva) A felhívás 12. M.2.4/ pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai nettó Ft/hó hónap hónap hónap hónap Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét is fel kell tüntetni!

5 tapasztalatának mértéke (egész számban kifejezett hónapban megadva)...

6 3. számú melléklet ADATLAP a tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Ajánlattevő neve: Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő telefaxszáma: Kijelölt kapcsolattartó személy neve, beosztása: Kapcsolattartó pontos címe: Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó fax száma: Kapcsolattartó címe:

7 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT A KBT. 66. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN a 4. számú melléklet tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : 1.) Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk a közbeszerzési dokumentumokban foglalt szolgáltatásokat, és egyéb kapcsolódó feladatokat az ajánlatunkban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 2.) Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati felhívás vagy bármely egyéb közbeszerzési dokumentum feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 3.) Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban, valamint az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 4.) Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 5.) Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.

8 5. számú melléklet A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁG ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NYILATKOZAT a tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott.. (név), mint a(z) Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 1 (székhely: ).. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy megfelelünk az eljárást megindító felhívás 12. pontjában meghatározott P.1/ pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek. 1 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!

9 6. számú melléklet A MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁG ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NYILATKOZAT a tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott.. (név), mint a(z) Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 2 (székhely: ).. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy megfelelünk az eljárást megindító felhívás 12. pontjában meghatározott M.1/ műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek. 2 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!

10 7. számú melléklet A MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁG ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NYILATKOZAT a tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott.. (név), mint a(z) Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 3 (székhely: ).. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy megfelelünk az eljárást megindító felhívás 12. pontjában meghatározott M.2.1/2/3/4 4 műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek. 3 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 4 Nem kívánt rész törlendő!

11 8. számú nyilatkozat AJÁNLATTEVŐ KBT. 67. (1) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZATA A FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN A KBT (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 5 a tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott.., mint a ajánlattevő/közös ajánlattevő 6 (székhely: ). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, feltétel, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : 1. Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény ( Kbt. ) 62. (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok. 2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. i) pont ib), illetve a 10. g) pont gb) alpontja alapján a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében akként nyilatkozom, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet: - nem jegyeznek szabályozott tőzsdén amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek (megfelelő aláhúzandó!) a) A fentiek szerinti valamennyi évi CXXXVI. törvény3. ra) rb) vagy rc) rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be: Név: Állandó lakhely: Név: 5 Közös ajánlattétel esetén ezt nyilatkozatot a kizáró okok tekintetében (1. és 2. pont) valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni és megfelelően kitöltve benyújtani. 6 Megfelelően aláhúzandó! 7 Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. ra) rb) vagy rc) rd) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani [a) pont]; vagy amennyiben a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pont ra) rb) vagy rc) rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni [b) pont]. 8 A 2. a) pont kitöltendő, amennyiben ajánlattevő szervezetet nem jegyzik szabályozott tőzsdén és a pénzmosásról szóló törvény 3. ra) rb) vagy rc) rd) pontja szerint tényleges tulajdonossal rendelkezik.

12 Állandó lakely: 9 vagy b) Ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. ra) rb) vagy rc) rd) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs. 9 A sorok a tényleges tulajdonosok számának megfelelően bővíthetőek/törölhetőek.

13 A KBT. 67. (4) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZAT a 9. számú mellékélet tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : Kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény ( Kbt. ) 62. (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.

14 A KBT. 66. (4) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZAT 10 a 10. számú melléklet tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott.., mint a ajánlattevő (székhely: ). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezúton hogy cégünk n y i l a t k o z o m, a) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá. 11 b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak 12 minősül. 10 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 11 Megfelelő aláhúzandó! 12 Megfelelő aláhúzandó!

15 NYILATKOZAT A KBT. 66. (6) BEKEZDÉSE ALAPJÁN számú melléklet Alulírott.., mint a ajánlattevő (székhely: ). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában ekként n y i l a t k o z o m a tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában: 1. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény 66. (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának az alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozóval szerződést kötünk: A közbeszerzés azon része(i), amellyel összefüggésben szerződést fog kötni 2. A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény 66. (6) bekezdés b) pontja alapján a fent megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlatunk benyújtásakor már ismert alvállalkozókat az alábbiakban nevezzük meg: Az igénybe venni kívánt alvállalkozó 13 Ajánlattevőnek a nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tennie. Közös ajánlattétel esetében ajánlattevőnként külön-külön csatolandó!

16 A CD VAGY DVD MELLÉKLETRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT 12. számú melléklet Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után n y i l a t k o z o m a tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy az ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozón található írásvédett (nem szerkeszthető) formátumú fájl tartalma teljes mértékben megegyezik az általunk becsatolt papír alapú, eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.

17 NYILATKOZAT A MEGAJÁNLOTT SZAKEMBERRŐL 13. számú melléklet Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után n y i l a t k o z o m a tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy a felhívás M.2/ pontja szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása érdekében az alábbi szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket mutatom be: Szakember neve: Az adott alkalmassági minimumkövetelmé ny felhívásban meghatározott pontja, melynek való megfelelés érdekében az adott szakembert bemutatom: Az előírt minimális 12 hónapon felül rendelkezik-e a szakameber további legalább 1 hónap szakmai tapasztalattal az adott alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében előírt szakmai területen: A szakember az adott alkalmassági követelmény tekintetében előírt szakmai területen szerzett szakmai gyakorlatának mértéke összesen: Igen/Nem 14 Összesen: hónap A szakember az adott alkalmassági követelmény tekintetében előírt szakmai területen szerzett, az előírt minimális 12 hónapon felüli szakmai gyakorlatának mértéke Összes 12 hónap = db A fenti megajánlások alátámasztásul szakmai ajánlatunk részeként csatolom a fenti szakemberek önéletrajzát. 14 Megfelelően aláhúzandó.

18 14. számú melléklet SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (MINTA) ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT TEKINTETÉBEN SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő: Állampolgárság: ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség sorszám TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Az ellátott feladattal érintett naptári hónap 15 Az ellátott feladat tárgya (oly módon, hogy abból az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt területen szerzett tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen): Az ellátott feladat időtartama (egész számban megadott hónapban kifejezve): hónap január 1 hónap április március február január A táblázat egyes sorain a megjelölt év és hónap aktualizálandó az adott szakember szakmai gyakorlattal érintett naptári hónapjainak megfelelően. A táblázat valamennyi egy adott során egy adott hónap szerepeltethető, pl. első sorban január. Amennyiben a szakember több hónapon keresztül ugyanazon beruházás vagy projekt kapcsán látta el a feladatait, úgy a táblázatban ennek megfelelő számú soron szükséges a megszerzett gyakorlati tapasztalat idejét rögzíteni pl. ha a szakember 5 hónapon keresztül végezte a releváns feladatát egy adott projekten, úgy azt 5 soron szükséges feltüntetni.

19 EGYÉB Egyéb képességek: Szakértelem: Nyilatkozom, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt veszek. Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való közreműködésemet akadályozná. Saját kezű aláírás 16 A táblázat további sorokkal kiegészíthető. A táblázat minden során egy naptári hónap szerepelhet. 17 Az oszlopban megadott évek és hónapok példa jelleggel kerültek feltüntetésre, azok módosíthatók, illetve törölhetők.

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

V. KÖTET: NYILATKOZATMINTÁK

V. KÖTET: NYILATKOZATMINTÁK V. KÖTET: NYILATKOZATMINTÁK Ajánlattevő1 neve: Ajánlattevő címe: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó személy email címe: AJÁNLAT

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

1 Nyilatkozatminták és egyéb benyújtandó dokumentumok ajánlattevők részére

1 Nyilatkozatminták és egyéb benyújtandó dokumentumok ajánlattevők részére 1 Nyilatkozatminták és egyéb benyújtandó dokumentumok ajánlattevők részére I.NYILATKOZATOK (1) 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Tartalomjegyzék 2. sz. melléklet Információs adatlap 3. sz. melléklet Felolvasólap

Részletesebben

AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS A SZENT ISTVÁN EGYETEM K+F+I fókusz erősítése: Olajvizsgáló berendezés beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásához Ajánlatkérő a

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Hivatalos név: Hírös Sport Nonprofit Kft. Postai cím: Olimpia u. 1/A. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 II. szakasz:

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK AZ ELTE ÁLTAL KIÍRT, BÜFÉ ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI K ONCESSZIÓ, 2 HE L Y SZÍNE N MEGNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK AZ ELTE ÁLTAL KIÍRT, BÜFÉ ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI K ONCESSZIÓ, 2 HE L Y SZÍNE N MEGNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KIEGÉSZÍTŐ IRATOK AZ ELTE ÁLTAL KIÍRT, BÜFÉ ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI K ONCESSZIÓ, 2 HE L Y SZÍNE N MEGNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 1 ÚTMUTATÓ Ajánlatkérő a részvételi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM. I. kötet

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM. I. kötet KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM I. kötet a ELI-ALPS alkalmazásában álló kutatók számára femtoszekundumos lézerlaboratórium és eszközhasználat bérlése kutatáson keresztüli képzés megvalósításához (Off-line R&D

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkozási szerződés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A PROJEKTMANAGEMENT SZOLGÁLTATÁSA A SZALÉZI SZENT FERENC KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN ELNEVEZÉSŰ, EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására Laczkóné Dénes Orsolya e.v. 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 14. Tel/fax.: 32/784-140 E-mail: denesorsi@gmail.com Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

HÉV felsővezeték tartóoszlopok és térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálata BKV Zrt. T-296/15 MELLÉKLETEK-I.

HÉV felsővezeték tartóoszlopok és térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálata BKV Zrt. T-296/15 MELLÉKLETEK-I. KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETEK-I. 1. sz. melléklet: Felolvasólap MELLÉKLETEK-I. I. AZ AJÁNLATTAL BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 2. sz. melléklet: Ajánlati ár/egységárak táblázata 3. sz. melléklet: Ajánlattételi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTŐ BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL

JEGYZŐKÖNYV AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTŐ BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL JEGYZŐKÖNYV AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTŐ BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL Készült: Taksony Nagyközség Önkormányzata (2335 Taksony, Fő út 85.), mint Ajánlatkérő által indított Vállalkozási

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI ZRT. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Ragasztók beszerzése tárgyú a Kbt. XV. fejezete szerinti (figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben foglaltakra) tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Ajánlattételi felhívás

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ SZERVEREK PÓTLÁSA (KBE/018/2012) MÁRCIUS

DOKUMENTÁCIÓ SZERVEREK PÓTLÁSA (KBE/018/2012) MÁRCIUS DOKUMENTÁCIÓ SZERVEREK PÓTLÁSA (KBE/018/2012) TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 2012. MÁRCIUS 1 I. FELADATLEÍRÁS II. SZERZŐDÉSTERVEZET III. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE IV. NYILATKOZATMINTÁK 2 I. FELADATLEÍRÁS

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód: Korrigendum: 21. sz. főút Nógrád megye V, szakaszán, a 41+500-48+100 km szelvények között négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, fax száma, e-mail és honlap címe: Neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: 06-32/422-35

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 38. (3) bekezdése alapján: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal címe: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. képviseli: Dr. Paphalmi Rita Nevében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Nick Község Önkormányzata Cím: 9652 Nick, Rákóczi u. 14. AJÁNLATKÉRŐ: Nick Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ MIKROBUSZ beszerzése tárgyban 2014 1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS nemzeti

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban FIRMITER BT MEGBIZHATÓSÁG A KÖZBESZERZÉSBEN!

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe, honlap címe: Neve: Pécsi Tudományegyetem Cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. Tel.: 06-72-501-500/23333 Fax: 06-72-536-349

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1122 Budapest XII. ker., Maros u. 19-21.) 2.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ SEGÉDLET AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ. Hídfelújítás III Bonyhádi Nepomuki Szent János híd felújítása

DOKUMENTÁCIÓ SEGÉDLET AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ. Hídfelújítás III Bonyhádi Nepomuki Szent János híd felújítása MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. DOKUMENTÁCIÓ SEGÉDLET AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ Hídfelújítás III. 2016 Bonyhádi Nepomuki Szent János híd felújítása a Kbt. 112. (1) bekezdése

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

- a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával -

- a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával - K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K A Négyévszakos turisztikai központ létrehozása a Nagyerdei Parkerdőben tárgyú, a GINOP-7.1.32015: Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése pályázati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Takarítási szolgáltatás beszerzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére Közbeszerzési dokumentum 2017.

Takarítási szolgáltatás beszerzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére Közbeszerzési dokumentum 2017. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Takarítási szolgáltatás beszerzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére - 2017. tárgyú, Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatot

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vagyonbiztosítás:

Részletesebben

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás 1. számú módosítás_hídfelújítás II. 2016 - Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Budai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ MÁV SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2015-18. évi időszakban a MÁV Zrt. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely Pályavasúti Területi

Részletesebben

MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság Anyagbeszerzési osztály KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság Anyagbeszerzési osztály KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság Anyagbeszerzési osztály KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Vasúti acélsín beszerzése tárgyú, tárgyalásos közbeszerzési 2016. 1 Tartalomjegyzék I. TÁJÉKOZTATÓ... 4 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Debrecen Mikepércsi úti TESCO körforgalom és a Kanális utca közötti összekötő települési gyűjtőút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú,

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. szerinti közbeszerzési eljáráshoz

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. szerinti közbeszerzési eljáráshoz BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1075 BUDAPEST, RUMBACH SEBESTYÉN UTCA 19-21. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK Adásvételi szerződés z esztergomi Vszry Kolos Kórház részére ngykonyhi, szlgos, ipri mosogtógép szállításár és üzembe helyezésére tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 2016. 1.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése könyvéből

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Hűtőipari tevékenység bővítését célzó fagyasztási, fagyasztva tárolási és feldolgozási kapacitásbővítési kivitelezési tevékenység

Hűtőipari tevékenység bővítését célzó fagyasztási, fagyasztva tárolási és feldolgozási kapacitásbővítési kivitelezési tevékenység Hűtőipari tevékenység bővítését célzó fagyasztási, fagyasztva tárolási és feldolgozási kapacitásbővítési kivitelezési tevékenység Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/114 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I.

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG NAGYKŐRÖSI PUSZTAI TÖLGYESEK NATURA 2000 TERÜLETEN VÉGZENDŐ KÉZI MUNKAERŐT IGÉNYLŐ FELADATOK - LIFE06 NAT/H/000098 TÁRGYÁBAN INDÍTOTT, A KBT.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK), TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE, CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Képv: Joó László ügyvezető igazgató Nyíregyháza 4400

Képv: Joó László ügyvezető igazgató Nyíregyháza 4400 Egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása 1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése, címe, telefon és fax száma, email címe Nyírtávhő KFT Képv: Joó László ügyvezető igazgató Nyíregyháza 4400 Népkert u. 12.

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. Kapcsolattartó neve, címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe: Nagyné Juhász Klára

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 087-156943 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére

Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/152 Tervezési szerződés

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Apáca u.2/1. Kapcsolattartó: Kárpáti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ajánlatkérő Mezőgazdasági termékek EU belső piacon történő ismertetésének és promóciójának végrehajtása tárgyú nyílt versenyeztetési eljárásában

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének és nyomásának mérésére szolgáló műszerek 2015/S

Magyarország-Siófok: Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének és nyomásának mérésére szolgáló műszerek 2015/S 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76879-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének és nyomásának mérésére szolgáló műszerek

Részletesebben

Villamos energia beszerzése a évre

Villamos energia beszerzése a évre Villamos energia beszerzése a 2015. évre (Eljárás száma: T-88/14) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal Postai cím: József Attila út 10. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Hajdúsámson Város Önkormányzata A közfoglalkoztatással kapcsolatos programok keretében Hajdúsámson Város Önkormányzata részére építőanyagok beszerzése

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Budapesti Fegyház és Börtön (1108 Budapest, Kozma u. 1-3.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. telefon: 06-66-386-122 E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Részletesebben

Ajánlattételi dokumentáció

Ajánlattételi dokumentáció DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. (1027 BUDAPEST, KACSA UTCA 15-23.) Ajánlattételi dokumentáció A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés a 4904 j. út km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére

Vállalkozási szerződés a 4904 j. út km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796-19+460 22+260 km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére tárgyú,nemzeti eljárásrendben lefolytatott

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Tartályok, víztárolók, konténerek és túlnyomásos edények 2016/S Korrigendum

Magyarország-Budapest: Tartályok, víztárolók, konténerek és túlnyomásos edények 2016/S Korrigendum 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:441283-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Tartályok, víztárolók, konténerek és túlnyomásos edények 2016/S 242-441283

Részletesebben