V. KÖTET: NYILATKOZATMINTÁK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. KÖTET: NYILATKOZATMINTÁK"

Átírás

1 V. KÖTET: NYILATKOZATMINTÁK

2 Ajánlattevő1 neve: Ajánlattevő címe: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó személy címe: AJÁNLAT nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz Keltezés: 1 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön. 2

3 FELOLVASÓLAP A KBT. 68. (4) BEKEZDÉSE SZERINT 1. számú melléklet 1. Ajánlattevő adatai: Önálló Ajánlattevő neve Önálló Ajánlattevő székhelye Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, székhelye Vezető neve Vezető székhelye Tag 1* neve Tag 1* székhelye Stb. * *Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából. Az értékelési részszempontokra tett megajánlások: ÁR 1. Élőerős őrzés nettó ajánlati ára (nettó Ft/óra/fő) 2 nettó 2. Távfelügyeleti szolgáltatás nettó díja (nettó Ft/hó) nettó 3. Kivonulás nettó díja téves riasztás esetén (nettó Ft/alkalom) nettó MINŐSÉGI KRITÉRIUM 2 Az ajánlatba csatolandó ezen értékelési részszempont tekintetében tett megajánlás alátámasztásaként a részletes pénzügyi költségvetés! 3

4 4. Az eljárást megindító felhívás III.2.2. pont M/2. 2) pontjában bemutatott szakember, alkalmassági követelményen túli élőerősőrzésvédelem területén szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) 3 hónap 5. Kivonulás maximális időtartama (perc) (a riasztási jelzéstől számítva minimum 10 perc, maximum 20 perc) perc 6. Vállalt ingyenes kivonulás (db/hó) (havonta minimum 2 db, maximum 5 db) darab 2. Az ajánlat tárgya: Vállalkozási szerződés keretében Élőerős őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása az Országos Vízügyi... 3 A 4. értékelési részszempontja tekintetében azt kell feltüntetni, hogy a bemutatott szakember(ek) a felhívás III.2.2. pont M/2. 2) pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túl összesen hány hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik élőerős őrzésvédelem területén 4

5 RÉSZLETES PÉNZÜGYI KÖLTSÉGVETÉS 45 1.A. számú melléklet 4 A Felolvasólap 1-3. értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztására 5 Közös ajánlattétel esetén is elegendő egy részletes pénzügyi költségvetés benyújtása 5

6 2 számú melléklet NYILATKOZAT A KBT. 66. (2) BEKEZDÉSE SZERINT (AJÁNLATI NYILATKOZAT) nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.., mint a (Ajánlattevő, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében 6 nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeket megismertük és elfogadjuk. Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy a szerződést megkötjük és az ajánlatunkban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük. 6 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 6

7 3. számú melléklet NYILATKOZAT A KBT. 66. (4) BEKEZDÉSE SZERINT nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.., mint a (Ajánlattevő, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom 7 hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 8 szerint mikrovállalkozásnak 9 kisvállalkozásnak középvállalkozásnak minősülünk. nem tartozunk ezen törvény hatálya alá. 7 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 8 A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 9 A megfelelő rész aláhúzandó. 7

8 4. számú melléklet NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK ELÉRÉSÉRŐL, VALAMINT A KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYÉRŐL nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.., mint a (Ajánlattevő, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, 10 hogy: a közbeszerzési dokumentumokat teljes körűen az Ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó az ajánlattételi határidő lejártáig elektronikus úton elérte; jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartóként az alábbi személyt jelöljük meg: KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY: Név Szervezet Cím Telefon Fax 10 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 8

9 5. számú melléklet AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA AZ ALVÁLLALKOZÓK TEKINTETÉBEN A KBT. 66. (6) BEKEZDÉSE SZERINT nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.., mint a 11 (Ajánlattevő, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom 12 I. hogy a közbeszerzés alábbi része(i) tekintetében alvállalkozókat kívánok igénybe venni: Rész(ek) megnevezése Alvállalkozó neve, címe (amennyiben az ajánlat benyújtásakor már ismert 13 ) II. a közbeszerzés teljesítése során alvállalkozót nem kívánok igénybe venni. 11 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 12 A megfelelő válasz kiválasztandó. 13 Amennyiben alvállalkozó neve, címe az ajánlat benyújtásakor még nem ismert, úgy kérjük, szíveskedjen erről kifejezetten nyilatkozni ( nem ismert ). 9

10 6. számú melléklet AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.., mint a 14 (Ajánlattevő, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom hogy nem állnak fenn ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok. 14 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 10

11 7. számú melléklet AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 62. (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONTJA TEKINTETÉBEN nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.., mint a 15 (Ajánlattevő, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom 16 I. hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pont ra)-rb) vagy rc)- rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: Név: Állandó lakhely: Név: Állandó lakhely: Név: Állandó lakhely: II. hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. III. hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Kelt 15 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 16 A megfelelő válasz kiválasztandó. 11

12 8. számú melléklet AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KIZÁRÓ OKOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓK VONATKOZÁSÁBAN A KBT. 67. (4) BEKEZDÉSE SZERINT nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.., mint a (Ajánlattevő 17, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, hogy nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. szerinti kizáró okok hatálya alá alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. 9. számú melléklet 17 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 12

13 AZ ALKALMASSÁGI FELTÉTEL(EKE)T IGAZOLÓ GAZDASÁGI SZEREPLŐ(K) KBT (2) BEKEZDÉS SZERINTI NYILATKOZATA nyújtása az Országos Vízügyi Alulírott.., mint a (Ajánlattevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(személy) 18 név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom 19, I. hogy az eljárást megindító felhívás III.2.2. P.1. pontjában előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel az általam képviselt szervezet tekintetében teljesül. II. hogy az eljárást megindító felhívás III.2.2. M.1. és/vagy M.2. pontjaiban előírt műszaki és szakmai alkalmassági feltétel az általam képviselt szervezet tekintetében teljesül. Élőerős őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása az Országos Vízügyi 18 A nyilatkozattevő státuszának megfelelően aktualizálandó. 19 Az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek megfelelően aktualizálandó, a nem releváns szövegrészek törlését vagy áthúzását kérjük. 13

14 10. számú melléklet NYILATKOZAT FOLYAMATBAN LÉVŐ VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL nyújtása az Országos Vízügyi Alulírott.., mint a (Ajánlattevő 20, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(személy) 21 név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.., mint a (Ajánlattevő, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, 22 I. cégünk ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, erre tekintettel csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. II. cégünk ügyében el nem bírált módosítás nincs folyamatban. 20 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 21 A nyilatkozattevő státuszának megfelelően aktualizálandó. 22 A megfelelő válasz kiválasztandó. 14

15 AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS TEKINTETÉBEN 11. számú melléklet nyújtása az Országos Vízügyi Alulírott.., mint a (Ajánlattevő 23, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, hogy ajánlatunk nyertessége esetén a szerződés megkötésének időpontjában rendelkezni fogunk az eljárást megindító felhívásban és a szerződéses megállapodásban meghatározott felelősségbiztosításokkal. 23 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 15

16 12. számú melléklet AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA AZ EGYEZŐSÉG VONATKOZÁSÁBAN nyújtása az Országos Vízügyi Alulírott.., mint a (Ajánlattevő 24, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 24 Közös ajánlattétel is esetén ELEGENDŐ egy nyilatkozatot tenni.. 16

17 Közös ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodás 17

18 AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT SZAKEMBEREKRŐL számú melléklet 25 A táblázat további sorokkal bővíthető. 26 A Felolvasólap 4. értékelési részszempont alátámasztására 18

19 nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.. (név), mint a(z).. ajánlattevő 27 nevében nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembert kívánjuk bevonni: Szakember neve Szakember lakcíme Alkalmassági minimum-követelményen túli szakmai tapasztalata (hónap) összesen:.. hónap 28 (a szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó nyilatkozat alapján) 12 hónap (a felhívás III.2.2. M/2.2. pontjában megjelölt alkalmassági minimumkövetelmény igazolására) =.. hónap Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 28 A táblázat ezen sorában fel kell tüntetni, hogy a felhívás III.2.2. pont M/2. 2) pontjában foglalt követelményeknek megfelelő szakember az alkalmassági követelményen felül összesen hány hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik élőerős őrzésvédelem területén. 29 Ajánlatkérő jelen értékelési részszempont tekintetében azt értékeli, hogy a felhívás III.2.2. pont M/2. 2) pontjában előírt biztonsági őri vagy azzal egyenértékű képesítéssel/képzettséggel rendelkező szakember, és legalább 12 hónap az élőerős őrzés-védelmi tevékenység ellátása területén szerzett szakmai tapasztalaton túl összesen hány hónap élőerős őrzés-védelmi tevékenység ellátása területén szerzett szakmai tapasztalattal. 19

20 Ajánlatkérő a Kbt. 65. (10) bekezdés rendelkezései alapján kizárja annak lehetőségét, hogy ajánlattevő az eljárást megindító felhívás M/2. pontjában meghatározott alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében más szervezet kapacitására támaszkodjon... 20

21 SZAKEMBER ÖNÉLETRAJZA ÉS NYILATKOZATA A SZAKMAI TAPASZTALATÁRÓL ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSRÓL számú melléklet Név: Születési idő: Állampolgárság: SZEMÉLYES ADATOK ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése Végzettség és szakirány TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) sorszám Munkáltató, munkakör Élőerős őrzésvédelmi tevékenység ellátása területén szerzett valamennyi szakmai gyakorlat (naptári év, hónap) Szakmai tapasztalat összesen (naptári hónap) 3536 A tevékenység során a behatolásjelző rendszer és/vagy DVR és PC alapú kamerás megfigyelő rendszer és/vagy kártyás beléptető rendszer és/vagy tűzjelző rendszer és/vagy CO és gázérzékelő rendszerek kezelése területén szerzett gyakorlat (Igen/Nem 33 ) 30 Mintaként szolgál, nem kötelező alkalmazni, de a szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőségnek. 31 A Felolvasólap 4. értékelési részszempont alátámasztására 32 A táblázat ezen sorában fel kell tüntetni, hogy a felhívás III.2.2. pont M/2. 2) pontjában foglalt követelményeknek megfelelő szakember összesen hány hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik élőerős őrzésvédelem területén. 33 Meg kell jelölni, hogy melyik gyakorlattal rendelkezik: a behatolás-jelző rendszer, és/vagy DVR és PC alapú kamerás megfigyelő rendszer, és/vagy kártyás beléptető rendszer, és/vagy tűzjelző rendszer és/vagyés CO és gázérzékelő rendszerek kezelése területén szerzett gyakorlat 34 A táblázat további sorokkal kiegészíthető. 35 A Szakmai tapasztalat összesen (naptári hónap) soron a táblázat sorainak megfelelő, előírt tapasztalat szerinti táblázati sorok összeadandók, ahol minden előírt szakmai tapasztalatnak megfelelő- táblázati sor külön-külön 1 naptári hónap tapasztalatnak számít). 36 A szakmai tapasztalat vonatkozásában, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába. 21

22 NYELVISMERET 37 (gyenge / közepes / jó / kiváló / anyanyelv) Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás. nyelv. nyelv. nyelv Szakmai testületi tagság: Egyéb képzettség (pl. számítógépes ismeretek, vezető engedély, stb.): Egyéb, Ön által fontosnak tartott adat: *** Alulírott mint a(z).. ajánlattevő által a... közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember nyilatkozom, hogy, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama alatt a szerződés teljesítése során az ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. Nyilatkozom, hogy a Kbt (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a szerződés teljesítése során Ajánlattevő rendelkezésére állok és a szerződés teljes időtartama alatt személyesen részt veszek a teljesítésben. Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná... szakember saját kezű aláírása 37 Informális célt szolgál, azaz nem befolyásolja az alkalmasság megítélését. 22

23 15. számú melléklet KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET VAGY SZEMÉLY NYILATKOZATA AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS VONATKOZÓ PONTJÁNAK MEGJELÖLÉSÉVEL nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.., mint a (Ajánlattevő 38, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, 39 I. az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek más szervezet kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni, az alábbiak szerint: Szervezet megnevezése Az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése (amely alkalmassági követelményt/követelményeket a nyilatkozó erőforrás bevonásával kívánja igazolni) II. az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek történő megfelelést nem más szervezet kapacitására támaszkodva kívánom igazolni. 38 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 39 A megfelelő válasz kiválasztandó. 23

24 NYILATKOZAT MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYRŐL 16. számú melléklet nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.., mint a (Ajánlattevő 40, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(személy) 41 név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, hogy a szerződés teljes időtartama alatt érvényes, a évi CXXXIII. törvény 5. (1) bekezdésében előírt működési engedéllyel (személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító rendőrhatósági működési engedéllyel) az általam képviselt szervezet rendelkezik Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 41 A nyilatkozattevő státuszának megfelelően aktualizálandó. 42 Az engedély másolatát az ajánlathoz csatolni kell. 24

25 17. számú melléklet NYILATKOZAT MUNKA-, ÉS BALESETVÉDELMI, VALAMINT TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁRÓL ÉS BETARTATÁSÁRÓL nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.., mint a (Ajánlattevő 43, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt gondoskodik a munka-, és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról továbbá, hogy a szolgáltatás nyújtása az objektumokban működő szervezet működőképességében semmiféle zavart nem okoz. 43 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 25

26 18. számú melléklet NYILATKOZAT MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEKRŐL ÉS ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY BEMUTATÁSÁRÓL/ÁTADÁSÁRÓL nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.., mint a (Ajánlattevő 44, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, hogy az általam alkalmazni kívánt személyek a munka-egészségügyi követelményeknek megfelelnek és a szerződés teljesítésének megkezdésekor - továbbá a szerződés teljesítésének időtartama alatt, valamennyi a teljesítésben személyesen közreműködő személy esetében rendelkezni fognak 3 hónapnál nem régebbi, a évi CXXXIII. törvény 6. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő őrzésvédelmi tevékenység szolgáltatáshoz szükséges erkölcsi bizonyítvánnyal, illetve azokat nyertességem esetén a munka megkezdése előtt bemutatom, valamint másolatban az ajánlatkérő részére átadom. 44 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 26

27 Á T L Á T H A TÓ S Á G I N Y I L A T O Z A T számú melléklet a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről (készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdése alapján) 1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján: Szervezet neve: Székhelye: Adóilletősége (ha az nem Magyarország): Cégjegyzékszáma: Adószáma: Statisztikai számjele: Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve: Cégjegyzés módja: önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó) 2.) Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül: a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető; b.) a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött; c.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak; d.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá e.) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht. ) 41. (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló (OVF) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. -ában foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. -ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A.. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. 45 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 27

28 3.) Tudomásul veszem/vesszük, hogy a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést; a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis; jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli. 4.) Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem /felelősségünk tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek Megjegyzés: Ha csak egy aláíró van, akkor kérjük, írja át a nyilatkozatot egyes számba. 28

29 NYILATKOZAT REZSIÓRADÍJ VONATKOZÁSÁBAN 20. számú melléklet nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.., mint a (Ajánlattevő 47, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, hogy Ajánlatkérő előírását, mely szerint a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 72/B. (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelennek minősíti a 78/2016. (XII.30.) Korm. rendelet 1. -a szerinti rezsióradíj alatti megajánlásokat, tudomásul vettem. 47 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 29

30 MEGHATALMAZÁS 21. számú melléklet Az eljárás tárgya: Vállalkozási szerződés keretében Élőerős őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére. Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.) A nyilatkozattevő cég neve:.. székhelye:. az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Alulírott, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom....-t az alábbiakra: jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok nevemben történő aláírására információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el. (* a jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani)...,. év... hó... nap Meghatalmazó.. Meghatalmazott 30

31 NYILATKOZAT ÜZLETI TITOK VONATKOZÁSÁBAN 22. számú melléklet nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.., mint a (Ajánlattevő 48, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom 49, 1.) Alulírott, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését. Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: oldaltól oldalig50 2.) Alulírott, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) nem tartalmaz. 48 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 49 A megfelelő aláhúzandó! 50 Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 31

32 A KBT. 69. (4) ÉS 81. (5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 51 BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE - KIZÁRÓLAG AJÁNLATKÉRŐ FELKÉRÉSÉRE! Ajánlatkérő a Kbt. 69. (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. 52 Ajánlattevő saját felelősségére az ajánlatban is benyújthatja! 32

33 TARTALOMJEGYZÉK DOKUMENTUM MEGNEVEZÉSE Tartalomjegyzék (oldalszámozással) AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 62. (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONTJA TEKINTETÉBEN NYILATKOZAT FOLYAMATBAN LÉVŐ VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA P/1. Beszámoló (adott esetben) MŰSZAKI ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA M/1. Referencianyilatkozat (adott esetben referenciaigazolás) M/2. Szakemberekről szóló nyilatkozat Végzettséget/szakképzettséget igazoló dokumentumok; Szakember által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot bemutató nyilatkozata Szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat ÜZLETI TITOKNAK MINŐSÍTETT DOKUMENTUMOK Indokolás a Kbt. 44. (1) bekezdése alapján OLDALSZÁM 33

34 I-1. számú melléklet AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.., mint a 53 (Ajánlattevő, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom hogy nem állnak fenn ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k), és m) és q) pontja szerinti kizáró okok. 53 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 34

35 I-2. számú melléklet AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 62. (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONTJA TEKINTETÉBEN nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.., mint a 54 (Ajánlattevő, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom 55 I. hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pont ra)-rb) vagy rc)- rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: Név: Állandó lakhely: Név: Állandó lakhely: Név: Állandó lakhely: II. hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. III. hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Kelt 54 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 55 A megfelelő válasz kiválasztandó. 35

36 I-3. számú melléklet NYILATKOZAT FOLYAMATBAN LÉVŐ VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL nyújtása az Országos Vízügyi Alulírott.., mint a (Ajánlattevő 56, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(személy) 57 név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében közbeszerzési eljáráshoz Alulírott.., mint a (Ajánlattevő, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, 58 I. cégünk ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, erre tekintettel csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. II. cégünk ügyében el nem bírált módosítás nincs folyamatban. 56 Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot. 57 A nyilatkozattevő státuszának megfelelően aktualizálandó. 58 A megfelelő válasz kiválasztandó. 36

37 Élőerős őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz I-4. számú melléklet NYILATKOZAT 59 a Kbt. 65. (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdésének b) pontja tekintetében Alulírott., mint a _. (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 60, név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 65. (1) bekezdésének a) pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Korm. rendelet 19. (1) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy I. az eljárást megindító felhívás feladásának megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolói (mérleg, eredmény-kimutatás) a céginformációs szolgálat honlapján szerepel/nem szerepel 61. Amennyiben a céginformációs szolgálat honlapján szerepel: A beszámoló elérésének útvonala. 62 lezárt üzleti év.. lezárt üzleti év.. lezárt üzleti év II. III. a(z) jogi működési formája szükségessé teszi/nem teszi szükségessé beszámoló elkészítését, továbbá a nyilatkozattevő szervezet beszámoló benyújtására nem kötelezhető az alábbi okok miatt: 63.. a nyilatkozat mellékletét képezi az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három 59 Ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. 60 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 61 Megfelelően aláhúzandó! 62 Értelemszerűen kitöltendő (pl év, stb.) 63 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (3) bekezdés szerint. 37

38 lezárt üzleti év számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóinak (mérleg, eredmény-kimutatás) egyszerű másolata. IV. az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja. 64 Év A közbeszerzés tárgyából származó árbevétele (nettó Ft) 64 Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (őrzésvédelmi tevékenység ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket. 38

39 Élőerős őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz I-5. számú melléklet REFERENCIANYILATKOZAT 65 a Kbt. 65. (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (3) bekezdésének a) pontja tekintetében Alulírott.. mint a (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 66, név, székhely) (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 65. (1) bekezdésének b) pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (3) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapos időszakban a legjelentősebb szolgáltatásaink az alábbiak voltak: A szerződést kötő másik fél neve, címe A szolgáltatás tárgya és mennyisége Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) Teljesítés ideje (kezdés és befejezés év/hó/nap) A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem) A táblázat kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint. 65 Ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. 66 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 39

40 Élőerős őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz I-6. számú melléklet NYILATKOZAT 67 a Kbt. 65. (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (3) bekezdésének b) pontja tekintetében Alulírott., mint (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, 68 név, székhely). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése 69 ) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 65. (1) bekezdésének b) pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (3) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: Alkalmassági minimumkövetelmény felhívásban meghatározott jele Szakember neve Szakember képzettsége/ végzettsége A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 5. -ában foglalt személy- és vagyonőri igazolvány száma Szakember szakmai tapasztalata (hónap) A vonatkozó iratok az ajánlat alábbi oldalain találhatóak Az itt feltüntetett szakemberek képzettségének, szakmai tapasztalatának és egyéb adatainak részletes bemutatását az ajánlatban csatolt képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 5. -ában foglalt személy- és vagyonőri igazolványa és a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzok, rendelkezésre állási nyilatkozatok tartalmazzák Ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. 68 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 69 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 65. (10) bekezdés rendelkezései alapján kizárja annak lehetőségét, hogy ajánlattevő az M/2. pontban meghatározott alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében más szervezet kapacitására támaszkodjon. 40

41 Élőerős őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása az Országos Vízügyi közbeszerzési eljáráshoz I-7. számú melléklet SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 70 (MINTA) SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő: Állampolgárság: ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése Végzettség és szakirány Mettől meddig (év, hónap) MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Munkahely/Munkakör Ellátandó tevékenység 71 A tevékenység során a behatolás-jelző rendszer és/vagy DVR és PC alapú kamerás megfigyelő rendszer és/vagy kártyás beléptető rendszer és/vagy tűzjelző rendszer és/vagy CO és gázérzékelő rendszerek kezelése területén szerzett 70 Kérjük, hogy ez után az oldal után csatolja a szakemberek képzettségét/végzettségét igazoló dokumentumokat, illetve a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 5. -ában foglalt személy- és vagyonőri igazolvány igazolását (egyszerű másolatban). 71 Az ellátandó tevékenységet olyan részletességgel kérjük megadni, amelyből megállapítható a felhívás III.2.2. M/2.1. és M/2.2. pont szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés. 41

42 gyakorlat (Igen/Nem) 72 NYELVISMERET 73 (gyenge / közepes / jó / kiváló / anyanyelv) Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás. nyelv. nyelv. nyelv EGYÉB Szakmai testületi tagság (adott esetben): Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 72 Meg kell jelölni, hogy melyik gyakorlattal rendelkezik 73 Informális célt szolgál, azaz nem befolyásolja az alkalmasság megítélését. 42

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK a Szolgáltatási szerződés az esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházban meglévő és működő Enterprise Multi Medikai Alkalmazás használati jogának és informatikai tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti onról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pontja alapján

Részletesebben

NYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről

NYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről NYILATKOZAT a nemzeti onról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről Nyilatkozattevő: Szervezet neve:. Székhelye:. Cégjegyzékszáma:.

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT (kitöltendő, ha NIIF Intézet költségvetési támogatásnak minősülő kifizetést teljesít) Alulírott,mint a(z) (cég/szervezet neve), (székhelye), (adószáma) nyilatkozattételre jogosult

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pontja alapján

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről I.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat Jelen nyilatkozat kitöltési segédlete az NKA portálon (www.nka.hu) a Főoldalon megtalálható. Támogatott neve: Pályázati azonosító: pály név pály az Átláthatósági nyilatkozat az államháztartásról szóló

Részletesebben

1 Nyilatkozatminták és egyéb benyújtandó dokumentumok ajánlattevők részére

1 Nyilatkozatminták és egyéb benyújtandó dokumentumok ajánlattevők részére 1 Nyilatkozatminták és egyéb benyújtandó dokumentumok ajánlattevők részére I.NYILATKOZATOK (1) 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Tartalomjegyzék 2. sz. melléklet Információs adatlap 3. sz. melléklet Felolvasólap

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 F E L H Í V Á S

Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 F E L H Í V Á S Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-551 75/541-555 F E L H Í V Á S Valamennyi Dunaföldvári Civil Szervezet Vezetőjének A civil szervezetek

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71838-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 043-071838 Budapesti

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód: Korrigendum: 21. sz. főút Nógrád megye V, szakaszán, a 41+500-48+100 km szelvények között négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS A SZENT ISTVÁN EGYETEM K+F+I fókusz erősítése: Olajvizsgáló berendezés beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásához Ajánlatkérő a

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Vállalkozási szerződés a Tiszafüred - Poroszló Beszerzés tárgya: vonalszakasz rézsűhelyreállítási és partvédelmi munkáinak megvalósítására

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK. Ajánlatkérő szervezet: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. H-1107 Budapest, Ceglédi utca 30. A beszerzés elnevezése:

EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK. Ajánlatkérő szervezet: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. H-1107 Budapest, Ceglédi utca 30. A beszerzés elnevezése: EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Ajánlatkérő szervezet: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. H-1107 Budapest, Ceglédi utca 30. A beszerzés elnevezése: Felnőtt Háziorvosi Rendelő (1101 Budapest, Pongrác út 19. hrsz.:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK AZ ELTE ÁLTAL KIÍRT, BÜFÉ ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI K ONCESSZIÓ, 2 HE L Y SZÍNE N MEGNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK AZ ELTE ÁLTAL KIÍRT, BÜFÉ ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI K ONCESSZIÓ, 2 HE L Y SZÍNE N MEGNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KIEGÉSZÍTŐ IRATOK AZ ELTE ÁLTAL KIÍRT, BÜFÉ ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI K ONCESSZIÓ, 2 HE L Y SZÍNE N MEGNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 1 ÚTMUTATÓ Ajánlatkérő a részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, fax száma, e-mail és honlap címe: Neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: 06-32/422-35

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Debreceni Közterület Felügyelet :4026 Debrecen, Bem tér 14. Tel: (52) Fax: (52)

Debreceni Közterület Felügyelet :4026 Debrecen, Bem tér 14. Tel: (52) Fax: (52) Ügyintéző: Debreceni Közterület Felügyelet :4026 Debrecen, Bem tér 14. Tel: (52) 502-530 Fax: (52) 502-538 :hasznositas@kozterf.hu, www.kozteruletfelugyelet.hu Ügyiratszám: SZERZŐDÉSI AJÁNLAT KÖZTERÜLET

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Átláthatósági nyilatkozatok. Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozatok. Átláthatósági nyilatkozat 5. melléklet Átláthatósági nyilatkozatok Átláthatósági nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. a) pontjában meghatározott átlátható szervezetek részére az államháztartásról

Részletesebben

Közterület-használat célja:... Megjegyzés:

Közterület-használat célja:... Megjegyzés: KÉRELEM Iktató bélyegző helye: A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületek Közterület-használatához Kérelmező neve: Aláírásra jogosult neve: Telefonszám:

Részletesebben

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015.

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Szállítási szerződés. Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás II.1.2. pontja szerinti teljesítési helyekre a

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Baranya Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában álló épületeiben élőerős őrzés-védelemi szolgáltatás ellátása

Baranya Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában álló épületeiben élőerős őrzés-védelemi szolgáltatás ellátása Baranya Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában álló épületeiben élőerős őrzés-védelemi szolgáltatás ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/178 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás 1. számú módosítás_hídfelújítás II. 2016 - Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről A nyilatkozatban kért adatokat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtő konténerek 2016/S Korrigendum. Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtő konténerek 2016/S Korrigendum. Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény 1 / 17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394949-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtő konténerek 2016/S 217-394949 Korrigendum Változásokat vagy

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. Őrzés-védelmi szolgáltatás és tűzjelző valamint kamerás megfigyelő és riasztó/vagyonvédelmi rendszerek kezelése megrendelése a Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok közül 58 db ingatlanra

Részletesebben

HÉV felsővezeték tartóoszlopok és térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálata BKV Zrt. T-296/15 MELLÉKLETEK-I.

HÉV felsővezeték tartóoszlopok és térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálata BKV Zrt. T-296/15 MELLÉKLETEK-I. KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETEK-I. 1. sz. melléklet: Felolvasólap MELLÉKLETEK-I. I. AZ AJÁNLATTAL BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 2. sz. melléklet: Ajánlati ár/egységárak táblázata 3. sz. melléklet: Ajánlattételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

Az alábbi eredeti szöveg:

Az alábbi eredeti szöveg: 1. sz. CORRIGENDUM az ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁHOZ Közzétételi hivatkozás: HUHR/1101/1.2.2/1012/WORK01 Tárgy: KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Eötvös József Főiskola vagyonkezelésében lévő ingatlan területének bérletére ital/étel automata üzemeltetésére vonatkozóan 2017. december 1. - 2022. november 30. a) Az ajánlatkérő

Részletesebben

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás évre

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás évre Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2015. évre (Eljárás száma: T-330/14) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

JOGI KÖRNYEZET. Az államháztartásról szóló évi CXV. törvény Végrehajtási rendeletek.

JOGI KÖRNYEZET. Az államháztartásról szóló évi CXV. törvény Végrehajtási rendeletek. JOGI KÖRNYEZET Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A 38. cikk előírja továbbá hogy a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI ZRT. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban FIRMITER BT MEGBIZHATÓSÁG A KÖZBESZERZÉSBEN!

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 98. (2) bekezdés c) pontja szerint

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 98. (2) bekezdés c) pontja szerint Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4148 f. 06 1 373 0079 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 98. (2) bekezdés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. "Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Medgyesegyháza Város Önkormányzatának tulajdonát képező konyha üzemeltetésével" - ajánlattételi felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Közétkeztetési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám).

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám). 34 6. sz. melléklet Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről I. Törvény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800 Fax: 62/511-801 e-mail: info@mako.hu 2. Az ajánlattétel tárgya: Szúnyoggyérítési

Részletesebben

Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére

Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/152 Tervezési szerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal Postai cím: József Attila út 10. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 087-156943 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

EM-567 elektronikai eszközök beszerzése AF módosítása

EM-567 elektronikai eszközök beszerzése AF módosítása EM-567 elektronikai eszközök beszerzése AF módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés elektronikai eszközök szállítása Hirdetmény típusa: Tájékoztató a hirdetmény

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 38. (3) bekezdése alapján: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal címe: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. képviseli: Dr. Paphalmi Rita Nevében

Részletesebben

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Igazolás, nyilatkozat Felolvasólap (1. sz. melléklet) Tartalomjegyzék Kizáró okokra tett ajánlattevői nyilatkozat (2. sz. melléklet)

Részletesebben

Kedvezményezetti Nyilatkozat I.

Kedvezményezetti Nyilatkozat I. Kedvezményezetti Nyilatkozat I. A(z)...... az kedvezményezett megnevezése...... (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében

Részletesebben

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0039

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0039 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015.június 8.-i ülésére Döntés-előkészítő javaslat tárgyalást megelőzően Vállalkozási szerződés az "Úrkút Község szennyvízelvezetése és tisztítása elnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0039

Részletesebben

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság 1012 Budapest, Márvány utca 1/d. 1253 Budapest, Pf. 56. 225-44-00 Fax: 212-07-73 Honlap: http://www.ovf.hu KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Élőerős

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 24 órás őrzés-védelem biztosítása

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 24 órás őrzés-védelem biztosítása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 24 órás őrzés-védelem biztosítása TÁRGYÚ A KBT. 113. (1) BEKEZDÉS SZERINTI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ AJÁNATKÉRŐ Jósa András Múzeum 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. 2017. március

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vagyonbiztosítás:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM. I. kötet

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM. I. kötet KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM I. kötet a ELI-ALPS alkalmazásában álló kutatók számára femtoszekundumos lézerlaboratórium és eszközhasználat bérlése kutatáson keresztüli képzés megvalósításához (Off-line R&D

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására Laczkóné Dénes Orsolya e.v. 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 14. Tel/fax.: 32/784-140 E-mail: denesorsi@gmail.com Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű

Részletesebben

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján Okos mobiltelefon készülékek beszerzése 1. Az Ajánlatkérő neve és címe:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Villamos energia beszerzése a évre

Villamos energia beszerzése a évre Villamos energia beszerzése a 2015. évre (Eljárás száma: T-88/14) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Takarítási szolgáltatás beszerzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére Közbeszerzési dokumentum 2017.

Takarítási szolgáltatás beszerzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére Közbeszerzési dokumentum 2017. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Takarítási szolgáltatás beszerzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére - 2017. tárgyú, Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatot

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevők!

Tisztelt Ajánlattevők! Tárgy: Markhot Ferenc Kórház részére útfelújítási munkálatok és parkolók építése, valamint az ezek létesítéséhez szükséges térvilágítás kiépítése Kbt. 71. -a szerinti hiánypótlási felhívás és felvilágosítás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Intézményi Nyilatkozat I.

Intézményi Nyilatkozat I. Intézményi Nyilatkozat I. A(z)............ (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében a támogatásra

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Tartályok, víztárolók, konténerek és túlnyomásos edények 2016/S Korrigendum

Magyarország-Budapest: Tartályok, víztárolók, konténerek és túlnyomásos edények 2016/S Korrigendum 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:441283-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Tartályok, víztárolók, konténerek és túlnyomásos edények 2016/S 242-441283

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Berhida Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben