Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program"

Átírás

1 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város Magyar Fejlesztő Intézet

2 I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3 III. 1. A KUTATÁS KÉRDŐÍVE...3 III. 2. A KUTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ LAKOSOK...4 III. 2. A. NEMEK ÉS KORCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS...4 III. 2. B. VÉGZETTSÉG ÉS FŐ TEVÉKENYSÉG SZERINTI MEGOSZLÁS...5 IV. A KUTATÁS EREDMÉNYEI...7 IV. 1. ÖNKORMÁNYZATTAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZÓDÁS...7 IV. 2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉRTÉKELÉSE...10 IV. 3. PROBLÉMA JELZÉSE AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÉ...13 IV. 4. LAKOSSÁGI TÁJÉKOZOTTSÁG...14 V. ÖNKORMÁNYZATI EREDMÉNYESSÉG...16 VI. MELLÉKLET: ÁROP LAKOSSÁGI FELMÉRÉS KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI KÉRDŐÍVE Magyar Fejlesztő Intézet

3 II. BEVEZETÉS Jelen kézikönyv egy 2009 második felében lebonyolított lakossági felmérés eredményeit és annak következtetéseit foglalja össze. A felmérés Megyei Jogú Városban került lebonyolításra 508 fős lakossági mintán. A felmérés célja az önkormányzat közszolgáltatásaival és a hivatal működésével való elégedettség mérése volt. A kutatás egyik fontos célja és végső kimenete olyan eredményességi mérőszámok bevezetése, mellyel az önkormányzat munkájának hatékonysága becsülhető. Természetesen lakossági felmérések segítségével elsősorban azt lehet megbecsülni, hogy a lakosság, a közvélemény szerint milyen az önkormányzat és a hivatal munkájának eredményessége, ami fontos visszajelzést jelenthet nemcsak a munka hatékonyságáról, hanem a lakosság felé irányuló kommunikáció sikerességéről is. III. MÓDSZER A lakosság körében végzett felmérés kérdőíve telefonon került lekérdezésre. Az adatfelvétel során törekedtünk arra, hogy a minta nemek és korcsoportok szempontjából kiegyenlített legyen. A kérdőívek adatai SPSS statisztikai programcsomag segítségével kerültek rögzítésre és kiértékelésre. III. 1. A kutatás kérdőíve A kérdőív összesen 15 kérdést tartalmazott. Az első négy demográfiai adatokra vonatkozott (nem, korcsoport, végzettség, fő tevékenység). A kérdőív fő része kérdéseket tartalmazott az önkormányzattal kapcsolatos tájékozódásra, az önkormányzattal és a polgármesteri hivatallal való elégedettségre, az önkormányzat felé történő problémajelzés módjára, és a lakosság önkormányzattal, polgármesteri hivatallal kapcsolatos ismereteire vonatkozóan. A felmérés kérdőívét a kézikönyv melléklete tartalmazza. Jelen összefoglaló az eredményeket a kérdések fenti tematikus rendezésének megfelelően tárgyalja. 3 Magyar Fejlesztő Intézet

4 III. 2. A kutatásban részt vevő lakosok III. 2. A. Nemek és korcsoportok szerinti megoszlás A felmérésben részt vevő 508 soproni lakos csoportja nemek és korcsoportok szempontjából kiegyenlített. 15,7%-uk 18 és 29 év közötti, a másik három korcsoport megoszlása közel azonos - 29,5% kora 30 és 44 év között van, 26,8% 45 és 60 év közötti, míg 28% 60 évnél idősebb (1. ábra). 60 év felett; 142fő; 28,0% 45 és 59 között; 136 fő; 26,8% 18 és 29 között; 80fő; 15,7% 30 és 44 között; 150 fő; 29,5% 1. ábra: A felmérésben részt vevők korcsoport szerinti megoszlása A résztvevők nemek szerinti megoszlása is kedvező. 233 fő (45,9%) férfi, 275 fő (54,1%) nő. (2. ábra) 4 Magyar Fejlesztő Intézet

5 Nő; 275 fő; 54,1% Férfi; 233fő; 45,9% 2. ábra: A felmérésben részt vevők nemek szerinti megoszlása A férfiak aránya egyedül a 18 és 29 év között korcsoportban magasabb kicsivel, mint a nőké (55 illetve 45%). A többi korcsoportban a nők aránya kis mértékben magasabb, mint a férfiaké (a férfi-nő arány általában 45:55 körüli) (1. táblázat) Korcsoport Férfi Nő Összesen év között év között év között évnél idősebb Összesen táblázat: A felmérésben részt vevők korcsoport és nemek szerinti megoszlása III. 2. B. Végzettség és fő tevékenység szerinti megoszlás A felmérésben résztvevők negyedének (25,2%) a legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú, harmaduk (30,9%) felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A legnagyobb arányban a középfokú végzettséggel rendelkezők találhatóak a mintában (43,9%) (3. ábra). 5 Magyar Fejlesztő Intézet

6 diploma; 157 fő; 30,9% érettségi nélkül; 128 fő; 25,2% érettségi; 223 fő; 43,9% 3. ábra: A felmérésben részt vevők végzettség szerinti megoszlása A kérdőív kérdéseire válaszolók fele jelenleg dolgozik (49,6%), harmaduk (35,0%) nyugdíjas. Ezen túl a munkanélküliek, tanulók és az egyéb tevékenység szerinti kategóriába (pl.: GYES, GYED) soroltak aránya közel azonos, 5-5% körüli (4. ábra). egyéb (GYES, GYED, stb.); 29fő; 5,7% tanuló; 26fő; 5,1% nincs válasz; 1 fő; 0,2% nyugdíjas; 178 fő; 35,0% dolgozik; 252 fő; 49,6% munkanélküli; 22fő; 4,3% 4. ábra: A felmérésben részt vevők fő tevékenység szerinti megoszlása Magyar Fejlesztő Intézet

7 IV. A KUTATÁS EREDMÉNYEI IV. 1. Önkormányzattal kapcsolatos tájékozódás A felmérés kitért arra, hogy a soproni lakosok mely önkormányzati médiumokat használnak. A három felsorolt médium közül (Helyi Téma, Pulzus TV, a városi lap használata, olvasottsága a legjellemzőbb: a válaszadók közel kétharmada (325 fő, 62%) olvassa rendszeresen, további ötöde 114 fő, 22,4%) pedig időnként. Használati gyakoriság szempontjából második a Pulzus Tv volt, amit a válaszadók harmada (182 fő, 35,8%) néz rendszeresen, további harmada pedig alkalmanként (176 fő, 34,6%). Az internetes önkormányzati médium, a oldal harmadik helyre került: az oldalt rendszeresen 16,9% használja (86 fő), a felmérésben részt vevő lakosok negyede pedig alkalmanként olvassa (25,8%; 131 fő). Itt volt a legmagasabb a médiumot egyáltalán nem használók aránya: a válaszadók több mint fele (58,8%; 288 fő). (5. ábra). 315fő 288fő 77fő 114fő 176fő182fő 148fő 131fő 86fő Helyi Téma Pulzus TV Soha Néha Rendszeresen 5. ábra: Önkormányzati médiumok használati gyakorisága a lakosság körében A médiumok használati gyakoriságát korcsoportok szerinti bontásban is megvizsgáltuk. A felmérésben érintett legfiatalabb korosztály (18-29 évesek) szinte valamennyi médiumot ritkábban használja, mint a többi korcsoport. Ez különösen a Helyi Téma olvasottságára jellemző, amely esetében a rendszeres olvasók aránya a fiatalok körében fele a más korosztályokban tapasztalhatónak (36,3%). A Pulzus TV nézettsége is alacsonyabb a fiatalok körében, mindössze minden ötödik fiatal nézi rendszeresen, míg a 30 évnél idősebbek közül 7 Magyar Fejlesztő Intézet

8 átlagosan minden harmadik. Egyedül az internetes oldal az, aminek használata a fiatalok körében azonos, vagy magasabb, mint az idősebb korosztályokra jellemző érték (20% használja rendszeresen). Az idősebb korcsoportok média használati jellemzői már homogénebbek, de azért vannak kis eltérések: A Helyi Témát legnagyobb arányban a évesek olvassák rendszeresen (69,9%), míg a Pulzus TV-t a rendszeresen a 60 évnél idősebbek csoportjából nézik a legtöbben (46,5%). A használati gyakorisága szintén a éves korosztályban a legnagyobb (rendszeres használó: 21,3%). (2. táblázat) Helyi Téma Pulzus TV Használati gyakoriság Használati gyakoriság Használati gyakoriság Korcsoport soha néha rendsz eresen nincs válasz soha néha rendsz eresen nincs válasz soha néha rendsz eresen nincs válasz ,8% 40,0% 36,3% 0,0% 51,3% 30,0% 18,8% 0,0% 43,8% 36,3% 20,0% 0,0% ,7% 18,0% 63,3% 0,0% 24,0% 44,7% 30,0% 1,3% 52,0% 34,0% 12,7% 1,3% ,1% 20,6% 69,9% 1,5% 23,5% 35,3% 41,2% 0,0% 58,1% 20,6% 21,3% 0,0% ,4% 19,0% 67,6% 0,0% 27,5% 26,1% 46,5% 0,0% 67,6% 16,2% 15,5% 0,7% Össz.: 15,2% 22,4% 62,0% 0,4% 29,1% 34,6% 35,8% 0,4% 56,7% 25,8% 16,9% 0,6% 2. táblázat: Önkormányzati médiumok használati gyakorisága az egyes életkori csoportok körében Az önkormányzat és intézményei munkájáról a válaszadók közel fele (45,3%; 230 fő) szeretne több tájékoztatást kapni (1. ábra6. ábra). nincs válasz; 12fő; 2,4% nem; 266fő; 52,4% igen; 230fő; 45,3% 6. ábra: A felmérésben részt vevő lakosok megoszlása aszerint, hogy szeretnének-e több tájékoztatást kapni az önkormányzat és intézményei munkájáról Érdekes ugyanakkor, hogy a korábban kiemelt éves korosztály tagjai érzik a leginkább úgy, hogy szeretnének még tájékoztatást kapni az önkormányzat és intézményei 8 Magyar Fejlesztő Intézet

9 munkájáról (53,8%). Ez jelzi, hogy ez a korosztály sem érdektelen az önkormányzat munkája iránt, de tájékoztatásukra még nem sikerült számukra megfelelő médiumot találni. (3. táblázat) Szeretne-e több tájékoztatást kapni az önkormányzat és intézményei munkájáról? Korcsoport Igen Nem Nincs válasz ,8% 46,3% 0,0% ,7% 52,0% 1,3% ,0% 46,3% 3,7% ,5% 62,0% 3,5% Összesen 45,3% 52,4% 2,4% 3. táblázat: A felmérésben részt vevő egyes korcsoportok megoszlása aszerint, hogy szeretnének-e több tájékoztatást kapni az önkormányzat és intézményei munkájáról Ha az önkormányzattal kapcsolatban információra van szükségük, a felmérésben részt vevők leginkább a városi lapban kezdenek keresni (40,9%; 208 fő), második helyen az önkormányzati honlap szerepel (36,8%; 187 fő). Minden harmadik lakos barátoktól, ismerősöktől próbál információhoz jutni (34,4%; 175 fő). Az önkormányzati képviselők személyes megkeresése a negyedik helyre kerül, a résztvevők alig ötöde (16,7%; 85 fő) kérni tőlük információt (4. táblázat; 7. ábra). Információforrás Ha önkormányzattal kapcsolatos információkra kíváncsi, merre kezd keresni? Igen Nem Nincs válasz fő % fő % fő % önkormányzati honlap ,8% ,2% 0 0,0% városi lap ,9% ,9% 1 0,2% barátok, ismerősök ,4% ,4% 1 0,2% tudakozó 24 4,7% ,3% 0 0,0% önkormányzati képviselőket személyesen keres meg 85 16,7% ,3% 0 0,0% 4. táblázat: Önkormányzattal kapcsolatos információk beszerzésének módja a felmérésben részt vevő lakók körében Magyar Fejlesztő Intézet

10 208fő 187fő 175fő 85fő 24fő városi lap önkormányzati honlap barátok, ismerősök önkormányzati képviselőket személyesen keres meg tudakozó 7. ábra: Önkormányzattal kapcsolatos információk beszerzésének módja a felmérésben részt vevő lakók körében IV. 2. A polgármesteri hivatal és az önkormányzat értékelése A polgármesteri hivatallal és az önkormányzattal való elégedettségre vonatkozó kérdések előtt a felmérésben résztvevőktől megtudakoltuk, hogy kerültek-e kapcsolatba az polgármesteri hivatallal az elmúlt egy évben. A válaszok szerint tíz résztvevőből négy (41,9%) kerül kapcsolatba egy éven belül a hivatallal, ezen belül minden második több alkalommal is (8. ábra). 10 Magyar Fejlesztő Intézet

11 nem; 295fő; 58,1% igen, többször is; 106fő; 20,8% igen; 107fő; 21,1% 8. ábra: A felmérésben részt vevő lakosok megoszlása aszerint, hogy kerültek-e kapcsolatba a polgármesteri hivatallal az elmúlt egy évben A polgármesteri hivatallal és az önkormányzat tevékenységeivel kapcsolatos elégedettség mérésénél különböző tényezőket kellett a válaszadóknak értékelniük 10 fokú skála segítségével. A skálán az 1-es a területtel való teljes elégedetlenséget, a 10-es pedig a teljes elégedettséget jelölte. A polgármesteri hivatallal való elégedettségnél megvizsgáltuk azt is, hogy a válaszadó került-e kapcsolatba a hivatallal az elmúlt egy évben. Érdekes eredmény, hogy az elégedettséget általában nem befolyásolta a tapasztalat, szinte minden terület hasonló értékelést kapott. Két tényező értékelése (polgármesteri hivatali ügyintéző és az ügyintézés gyorsasága) kapott kis mértékben rosszabb értékelést azok körében, akik kerültek kapcsolatba a hivatallal egy éven belül. A négy értékelt terület közül az ügyintézés gyorsaságával való elégedettség volt a legalacsonyabb (5. táblázat). Terület Minden válaszadó Azok a válaszadók, akik az elmúlt évben kerültek kapcsolatba a polgármesteri hivatallal Elégedettség Nincs Elégedettség Nincs átlaga válasz átlaga válasz polgármesteri hivatal nyitvatartási ideje 7,80 25,4% 7,86 8,9% polgármesteri hivatali ügyintéző 7,84 25,6% 7,54 4,7% az ügyintézés gyorsasága 7,06 25,2% 6,84 3,8% az ügyintézés minősége 7,66 25,8% 7,71 3,8% 5. táblázat: A polgármesteri hivatallal való elégedettség (10 fokú skálán, ahol 1= teljesen elégedetlen, 10=teljesen elégedett) Magyar Fejlesztő Intézet

12 Az önkormányzattal való elégedettség összességében kis mértékben alacsonyabb, mint a polgármesteri hivatallal való elégedettség (9. ábra). Ezen belül a csatornázottsággal való elégedettség volt jónak tekinthető (átlag: 7,2), a többi területtel inkább közepes mértékű a lakossági elégedettség. Legrosszabb értékelést az önkormányzat fejlesztései kaptak (átlag: 6,29). Ezt követte a helyi újság minősége (6,34); a közterületek tisztasága és a parkosítás (6,54); illetve a közbiztonság (6,92). Tanulságos az is, hogy a nem válaszolók aránya az önkormányzat fejlesztései esetében volt a legmagasabb (10,6%) (6. táblázat). Ez, és a helyi újsággal való közepes elégedettség jelzi, hogy fejlesztendő a lakosság felé irányuló önkormányzati kommunikáció. Terület A terület értékelése Elégedettség átlaga Nincs válasz az önkormányzat fejlesztései 6,29 10,6% helyi újság minősége 6,34 7,9% a csatornázottság 7,2 5,1% közbiztonság 6,92 3,0% közterületek tisztasága, parkosítás 6,54 1,2% 6. táblázat: Az önkormányzattal való elégedettség (10 fokú skálán, ahol 1= teljesen elégedetlen, 10=teljesen elégedett) ,84 7,8 7,66 7,2 7,06 6,92 6,54 6,34 6,29 9. ábra: Az önkormányzattal és a polgármesteri hivatallal való elégedettség (10 fokú skálán, ahol 1= teljesen elégedetlen, 10=teljesen elégedett) Magyar Fejlesztő Intézet

13 elmúlt évekhez viszonyított fejlődését ugyanakkor a többség pozitívan szemléli. A válaszadók kétharmada szerint a város inkább fejlődött (63,8%; 324 fő) míg további ötödük szerint jelentősen fejlődött (18,9%; 96 fő). Mindössze minden tizedik válaszadó érzi úgy, hogy a város inkább hanyatlott (10,2%; 52 fő), és csupán 5 fő (1%) válaszolta, hogy szerinte az elmúlt évekhez viszonyítva jelentősen hanyatlott (10. ábra). jelentősen hanyatlott; 5 fő; 1,0% inkább hanyatlott; 52 fő; 10,2% nincs válasz; 31fő; 6,1% jelentősen fejlődött; 96 fő; 18,9% inkább fejlődött; 324 fő; 63,8% 10. ábra: A felmérésben részt vevő lakosok megoszlása aszerint, hogy mit gondolnak elmúlt évekhez viszonyított fejlődéséről IV. 3. Probléma jelzése az önkormányzat felé Lakókörnyezetében felmerülő problémát minden második válaszadó (53,9%) személyes megkeresés útján jelezne az önkormányzatnak. A második leggyakrabban jelzett mód a postai levél küldése volt (20,5%), a harmadik az (19,3%). A korábban megvalósult problémajelzések módjának gyakorisága is ennek megfelelő: személyesen 17,3%, levélben 7,5%, ben 4,1% fordult korábban problémával az önkormányzat felé (7. táblázat). Probléma jelzésének módja Lakosok, akik ezen a módon jeleznének problémát az önkormányzatnak Lakosok, aki ezen a módon már jeleztek problémát az önkormányzatnak 13 Magyar Fejlesztő Intézet

14 postai levél 20,5% 7,5% sms 3,1% 1,2% 19,3% 4,1% panaszláda 6,7% 1,0% közmeghallgatás 9,8% 3,0% önkormányzat személyes megkeresése 53,9% 17,3% 7. táblázat: Lakókörnyezet, milyen felmerülő probléma jelzésének módja az önkormányzat felé IV. 4. Lakossági tájékozottság A lakosság önkormányzattal, polgármesteri hivatallal való tájékozottsága összességében közepesnek, jónak tekinthető. Az önkormányzati feladatokat általában helyesen azonosították, de például az idősek otthona esetében a lakosok ötöde nem tudott válaszolni az üzemetetőre vonatkozó kérdésre, és a választ adók közül is sokan téves választ adtak. A legtöbben a parkok, közterek tisztántartásának feladatát azonosították helyesen önkormányzatiként (8. táblázat). Működtető önkormányzat állam nem tudja óvoda, bölcsőde 78,5% 9,4% 12,0% általános- és középiskola 64,0% 23,2% 12,8% idősek otthona 57,3% 20,9% 21,9% parkok, közterek tisztán tartása 92,9% 2,0% 5,1% 8. táblázat: A felmérésben részt vevő lakosok megoszlása az alapján, hogy véleményük szerint mi tartozik állam és mi az önkormányzat működtetési feladatai közé A polgármestert a válaszadók háromnegyede nevezte meg helyesen (75,1%; 382 fő). Minden ötödik válaszadó jelezte, hogy nem tudja, ki a polgármester (22,4%; 114 fő). Téves választ 11 fő adott (2,2%). (11. ábra) 14 Magyar Fejlesztő Intézet

15 nem válaszol 1fő 0,2% mást nevez meg 11fő 2,2% nem tudja 114fő 22,4% Dr. Fodor Tamás 382fő 75,2% 11. ábra: A felmérésben részt vevő lakosok megoszlása az alapján, hogy kit neveznek meg polgármesterként Magyar Fejlesztő Intézet

16 V. ÖNKORMÁNYZATI EREDMÉNYESSÉG Az önkormányzati eredményesség értékelésére a lakossági kérdőívből nyerhetően több mutatószám is használható. Ezek változásának utánkövetése hasznos információt nyújthat az önkormányzati teljesítmény lakossági megítélésének időbeli változásáról: 1. Önkormányzati médiumok használati gyakorisága a lakosság körében A médiumok használati gyakoriságának nyomon követése fontos lehet, hiszen többek között ezen keresztül is megbecsülhető a lakosság tájékoztatásának sikeressége. Ezen belül különösen fontos az önkormányzati honlap használati jellemzőinek figyelemmel kísérése, illetve a fiatalok korcsoportjának megfigyelése. Ezen a téren a vonatkozó teljesítmény növekedését jelezné, ha a fiatalok körében emelkedne az önkormányzati médiumokat használók aránya, és ha a honlapot használók aránya a teljes lakosság körében emelkedne. 2. Polgármesteri hivatal értékelése A polgármesteri hivatal teljesítményének lakossági megítélését jól tükrözi a vonatkozó kérdésre (kérdőív 5. kérdése) adott válasz. Ennek mutatószáma lehet mind a négy 10 fokú skálán elért átlag, de különösen az ügyintézés gyorsasága az (mivel az ezzel való elégedettség volt a legalacsonyabb), ami növekedés esetén jelezheti a növekvő lakossági elégedettséget. Az értékelésnél elsősorban a polgármesteri hivatallal a közelmúltban kapcsolatba került lakosok véleményét érdemes figyelembe venni. 3. Önkormányzat értékelése A polgármesteri hivatalhoz hasonlóan, az önkormányzat teljesítményének lakossági megítélését, és egyben a megfelelő önkormányzati kommunikációt is jól tükrözi a vonatkozó kérdésre (kérdőív 6. kérdése) adott válaszok. Ennek mutatószáma lehet valamennyi 10 fokú skálán elért átlag, de különösen az önkormányzat fejlesztéseivel való elégedettség (mivel ez jó összefoglalója az önkormányzati teljesítménynek). A 16 Magyar Fejlesztő Intézet

17 mutatószám értékének növekedése jelzi a növekvő lakossági elégedettséget. Emellett az egyes részterületekkel való elégedettség módosulása (helyi újság minősége; csatornázottság; közbiztonság; közterületek tisztasága, parkosítás) is figyelemmel kísérhető, az átlagos elégedettséget jelző mutatószám változásának nyomon követésével. 4. fejlődése A fentiekhez tartozó, és jelentős mutatószám azon soproni lakosok százalékos értékben kifejezett aránya, akik szerint a város az elmúlt évekhez viszonyítva inkább fejlődött, vagy jelentősen fejlődött. Bár ez az arány jelenleg is viszonylag magas, változásának figyelemmel kísérése jelzőértékű lehet. 5. Probléma jelzése az önkormányzat felé Az önkormányzat vonatkozó céljaitól függően a probléma jelzésére alkalmas fórumok használatára való hajlandóság mérhető lehet a 9. és a 10. kérdésre adott válaszokból. Itt fontos meghatározni, hogy mi a cél, melyik elsősorban melyik fórum használata növekedjen, ettől függően értékelhető a válaszokból a cél elérésére vonatkozó teljesítmény. 6. Lakossági tájékozottság Az önkormányzat munkájával való lakossági tájékozottság mérésének mutatószáma lehet a vonatkozó kérdésre (kérdőív 8. kérdése) adott helyes válaszok arányának emelkedése. 17 Magyar Fejlesztő Intézet

18 VI. MELLÉKLET: ÁROP LAKOSSÁGI FELMÉRÉS KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI KÉRDŐÍVE DEMOGRÁFIA D1. A kérdezett neme: 1 Férfi 2 nő D2. Melyik korcsoportba tartozik az alábbiak közül? NV D3. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 alapfokú 2 érettségi 3 diploma 9 NT/NV D5. Dolgozik Ön jelenleg? 1 igen 2 munkanélküli 3 nyugdíjas 4 tanuló 5 egyéb (GYES, GYED, stb.) 9 NV 18 Magyar Fejlesztő Intézet

19 KÉRDŐÍV K1. A következőkben önkormányzati médiumokat olvasok fel önnek. Kérem, mondja meg, hogy az utóbbi időben szokta-e olvasni, vagy nézni-hallgatni ezeket. (a válaszok közül akár többet is jelölhet) 1 - soha 2 néha 3 - rendszeresen 9 NT/NV 1 Helyi Téma (városi lap) Pulzus TV (városi önkormányzati tv) sopron.hu K2. Szeretne-e több tájékoztatást kapni az önkormányzat és intézményei munkájáról? 1 igen 2 nem 9 NT/NV K3. Ha önkormányzattal kapcsolatos információkra kíváncsi, merre kezd keresni? 1 - igen 2 nem 9 NT/NV 1 önkormányzati honlap városi lap barátok, ismerősök tudakozó önkormányzati képviselőket személyesen keres meg K4. Került-e kapcsolatba az polgármesteri hivatallal az elmúlt egy évben? 1 igen, többször is 2 igen 3 nem 9 NT/NV K5. Arra kérem, hogy értékelje a polgármesteri hivatalt az alábbi területeken? Értékeljen egy 10-es skálán, ahol az egyes azt jelenti, hogy teljesen elégedetlen, a 10-es pedig, hogy teljesen elégedett NT/NV 1 polgármesteri hivatal nyitvatartási ideje polgármesteri hivatali ügyintézővel való elégedettség az ügyintézés gyorsaságával való elégedettség az ügyintézés minőségével való elégedettség Magyar Fejlesztő Intézet

20 K6. Arra kérem, hogy értékelje az önkormányzatot az alábbi területeken? Értékeljen egy 10-es skálán, ahol az egyes azt jelenti, hogy teljesen elégedetlen, a 10-es pedig, hogy teljesen elégedett. 1 az önkormányzat fejlesztéseivel helyi újság minőségével a csatornázottsággal való elégedettség közbiztonsággal való elégedettség Közterületek tisztaságával, parkosítással K7. Az ön települése az elmúlt évekhez képest inkább fejlődött, vagy inkább hanyatlott? Négy kategóriát sorolnék fel: 1 jelentősen fejlődött 2 inkább fejlődött 3 inkább hanyatlott 4 jelentősen hanyatlott 9 NT/NV K8. Az alább felsoroltak közül ön szerint melyeket működteti az önkormányzat és melyiket az állam? 1 - önkormányzat 2 - állam 9 NT/NV 1 óvoda, bölcsöde általános- és középiskola idősek otthona parkok, közterek tisztán tartása K9. Ha problémája van a lakókörnyezetében, milyen módon adná az önkormányzat tudtára? 1 - igen 2 nem 9 NT/NV 1 postai levéllel sms-ben ben panaszládába dobnám közmeghallgatáson mondaná el személyesen keresné fel az önkormányzatot K10. És használta már valamelyik formát? 1 - igen 2 nem 9 NT/NV 1 postai levél sms panaszládába dobta közmeghallgatáson mondta el személyesen keresné fel az önkormányzatot K11. Meg tudná nevezni a polgármestert! (nyitott kérdés, ne adj meg válaszlehetőséget) 1 Dr. Fodor Tamás 2 más 5 NT/NV 20 Magyar Fejlesztő Intézet

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv Ügyfélelégedettség mérésére vonatkozó

Részletesebben

Előterjesztés az ÁROP 1.A.2. szervezetfejlesztési pályázat keretében végrehajtott projekt ismertetéséről és a szükséges további intézkedésekről

Előterjesztés az ÁROP 1.A.2. szervezetfejlesztési pályázat keretében végrehajtott projekt ismertetéséről és a szükséges további intézkedésekről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40571/2010. CÍM: Előterjesztés az ÁROP 1.A.2. szervezetfejlesztési pályázat keretében végrehajtott projekt ismertetéséről és

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági elégedettségi felmérés

Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági elégedettségi felmérés Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági ségi felmérés ÁROP-3.A.2-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám

Alba Radar. 18. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám A székesfehérvári parkok megítélése a fehérváriak szerint 2013. június 17. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban - Kutatási beszámoló A kutatásra Lajosmizse Város Csatornahálózatának Kiépítése és Szennyvíztisztító Telepének Bővítése KEOP-

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

Tanulmány. Eruditio Zrt március

Tanulmány. Eruditio Zrt március Tanulmány Az Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd Városában című, ÁROP-3.A.2-2013- 2013-0003 kódszámú pályázatban előírt lakossági véleményfelméréshez kapcsolódóan Eruditio Zrt. 2014. március Tartalom

Részletesebben

Alba Radar. 28. hullám

Alba Radar. 28. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 28. hullám Civil szervezetek megítélése Székesfehérváron 2015. november 6. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. A városi közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség Kaposváron

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. A városi közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség Kaposváron KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ A városi közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség Kaposváron A KUTATÁS MÓDSZERTANA A KUTATÁS MÓDSZERTANA A STRATEGOPOLIS Kft. telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

30. hullám. II. Gyorsjelentés. Adományozási szokások január 2.

30. hullám. II. Gyorsjelentés. Adományozási szokások január 2. 30. hullám II. Gyorsjelentés Adományozási szokások 2017. január 2. 1 A KUTATÁS HÁTTERE ÉS MÓDSZERTANA A Magyar Városkutató Intézet havi rendszerességgel vizsgálja a települések, különös tekintettel a városok

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. sz. melléklete . diagram Leggyakrabban említett probléma: rossz minőségű utak és járdák,% 9,% 8,% 7,% 6,%,%,%,%,%,%,% 9,% 6,%

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Jelentés a 2013-as Educatio kiállításról

Jelentés a 2013-as Educatio kiállításról Jelentés a 2013-as Educatio kiállításról Életpálya Iroda Molnár Balázs I. Bevezető A január 18-19-én tartott Educatio kiállításon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban NKE) is állított standot,

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Módszertan Kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest november 3.

a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest november 3. Nagy Népítélet Kutatás a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest Tartalomjegyzék A kutatás háttere, módszertan, mintaösszetétel A biztosítók tevékenységének általános megítélése

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok?

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? G Data-felmérés G Data. A biztonság németül. Munkahely és magánélet kapcsolata A 18 75 éves internetezők 56%-a rendelkezik teljes munkaidős vagy részmunkaidős állással.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám

Alba Radar. 13. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Lakossági vélemények az önkormányzati médiáról 2012. július 3. Készítette: Domokos Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január Elégedettség-mérés Famulus Kollégium Győr, 2011. január A kitöltők statisztikai adatai: A kérdőívet kitöltő személyek száma: 50 fő Férfi: 8 fő Nő: 42 fő Életkori átlag: 21,1 év A kérdőívet 200 kollégista

Részletesebben

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév Készítette: Nexcon Technológiai Tanácsadó Kft. Soltvadkert Város Önkormányzata 6230

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Helyi politikai preferencia. szeptember. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo Research Center

Részletesebben

Kutatás a Magyar Hírlap lakossági előfizetői körében

Kutatás a Magyar Hírlap lakossági előfizetői körében Kutatás a Magyar Hírlap lakossági előfizetői körében 2013.02.19. 1 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 3.o. 2 Bevezetés: a kutatás célja, célcsoportja és körülményei 4.o. 3 Előfizetők demográfiai profilja

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 19. hullám

Alba Radar. 19. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Szent István Emlékév Székesfehérváron - ÁROP..4-202-202-0009 projekt keretén belül - 203. október 5. Készítette: Ruff Tamás

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Közvélemény-kutatási jelentés

Közvélemény-kutatási jelentés Közvélemény-kutatási jelentés Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KÉ 9253/2010. Készítette: Ferling PR 2010. augusztus 25. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Karácsonyi készülődés 2013. december 13-15. Készítette: Turzó-Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 2. hullám

Alba Radar. 2. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 2. hullám A polgármester lemondásával kapcsolatos vélemények 2010. július 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók?

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Jelszavak 2011-ben Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Összefoglaló A legjellemzőbb jelszótípus e-mail fiókok esetében a betűk és számok (például: gabi34, ilrw12) kombinációjának

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Szocio-Demográfia A minta felépítése a következő specifikációk szerint: Vidék/ város Nem Születési év Végzettség Egy háztartáson belüli lakosok száma Lakás típusa Foglalkozás

Részletesebben

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes A minta...3 1. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek megoszlása kor és nem szerint...3 2. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek eloszlása lakhely (körzet) szerint...3 A kutatás folyamán

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI FELMÉRÉS KIÉRTÉKELÉSE (Kassai lakosok / Kassa-környéki lakosok)

NYELVHASZNÁLATI FELMÉRÉS KIÉRTÉKELÉSE (Kassai lakosok / Kassa-környéki lakosok) NYELVHASZNÁLATI FELMÉRÉS KIÉRTÉKELÉSE (Kassai lakosok / Kassa-környéki lakosok) Egy átlagos napon, ÖSSZESEN hány órát néz TV-t, videót? (Kassai lakos) 2,3 órát Egy átlagos napon, hány órát néz

Részletesebben

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció.

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció. Közvélemény-kutatás a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében Roma Koncepció témájában KUTATÁSI JELENTÉS 2015. november készítette: Melles Ágnes agnes.melles@tarki.hu

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről PROKON Kutató és Elemző Társaság Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről Az elemzést készítette: Rotyis Bálint A kérdőívet szerkesztette és ellenőrizte: Vizvári Fanni A PROKON Kutató és Elemző

Részletesebben

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól Budapest, 0. április 4. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET POB, BUDAPEST, H- TELEFON: 0 4 FAX: 0 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése

TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése Miskolc, 2011. március 21. Tartalom 1. Összefoglaló értékelés... 1 2. Megkeresés és minta jellemzői... 2 2.1 Kutatási módszer... 2 2.2 Minta jellemzői...

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

Közvélemény-kutatás jelentése. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. által vezettet konzorcium. TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0039 projekthez

Közvélemény-kutatás jelentése. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. által vezettet konzorcium. TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0039 projekthez Közvélemény-kutatás jelentése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által vezettet konzorcium TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0039 projekthez Készítette: Dr. Berényi László B-KONZ Kft 2011. június 15. Tartalom 1. Összefoglaló

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakossági elégedettség és igényfelmérés kiértékelése II. kör, összefoglaló elemzés (Grafikonos elemzés, és szöveges értelmezése) ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 2014.

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban A gyerekek meglátása szerint még mindig anya végzi a legtöbb feladatot otthon, de az apák is egyre aktívabbak. Minden

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben