Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei február 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20."

Átírás

1 Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

2 Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia Közszolgáltatások Vecsésen Összefoglalás Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

3 A kutatás háttere A kutatás célja, jellemzői, és az alkalmazott módszertan bemutatása Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

4 A kutatás háttere A kutatás háttere: Vecsés Város Önkormányzata fel kívánja mérni a város lakóinak ismereteit és elégedettségét a helyi fejlesztéseket és beruházásokat illetően. A reprezentatív kutatás lebonyolításával a BellResearch Kft-t bízta meg. A kutatás Európa Uniós forrásból készült az ÁROP-.A azonosító számú, Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára című projekt keretében. A kutatás célja: a vecsési lakosság helyi fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos ismereteinek, elégedettségének és igényeinek feltárása. Célcsoport: 8 éven felüli vecsési lakosok. Adatfelvételi technika: számítógéppel támogatott telefonos interjúkészítés [CATI], kiegészítve személyes kérdőíves lekérdezéssel. Interjúk hossza: ~5 perc Adatfelvétel időpontja: 20. december január. Súlyozás: az eredmények reprezentativitásának biztosítása érdekében, a mintavételből adódó eltéréseket matematikai-statisztikai eljárással, ún. súlyozással korrigáltuk [nem és életkor szerint]. Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

5 Demográfia A válaszadók demográfiai jellemzőinek ismertetése Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

6 Demográfia Életkor, nem, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás Életkor Nem 9% 65-7 éves 2% 55-6 éves 7% 75 év fölötti 7% 8-2 éves 0% 25- éves 8% 28% Nő 5% Férfi 7% % 5-5 éves % 5- éves 22% Felsőfokú képesítést nyújtó tanfolyam 7% Főiskola, egyetem 2% Iskolai végzettség % Általános iskola 0% Középiskola érettségi nélkül 9% Háztartásbeli, TGYÁS/GYES/ GYED/GYETen lévő % Diák 6% Nyugdíjas 0% Gazdasági aktivitás Egyéb inaktív % 28% Aktívak 29% % Alkalmazott vagy vezető 2% Középiskola érettségivel 2% Munkanélküli % Vállalkozó % Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

7 Demográfia Családi állapot, háztartásméret A megkérdezettek közel fele - fős háztartásban él, többségük házas vagy élettársi közösségben él. Családi állapot Háztartásméret Elvált 6% Özvegy % % Nőtlen, hajadon, egyedülálló 2% 5+ fő 2% % -2 fő 0% Élettárssal él 7% - fő 7% Átlagosan: fő Hány kiskorú van a háztartásban? % Házas 50% A válaszadók fele házas, további 7%-a élettársi közösségben él, 2% egyedülálló, 6% elvált, az özvegyek aránya pedig %. A megkérdezettek kétötöde él -2 fős, 57%-a - fős háztartásban. 2% azoknak az aránya, akik 5 en vagy többen élnek együtt. A háztartások harmadában van kiskorú, tizedében óvodás korú gyermek Nincs kiskorú a háztartásban 2 Hány óvodás korú van a háztartásban? Nincs óvodás korú a háztartásban 2 % Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

8 Demográfia Vecsési kötődés A válaszadók túlnyomó többsége több, mint 20 éve Vecsésen lakik. A megkérdezettek több, mint fele nem élt Vecsésen kívül máshol. Hány éve lakik Vecsésen? Kevesebb mint 5 éve % 5-0 éve % -20 éve % Élt-e más településen legalább 7 évig? Nem, csak Vecsésen élt 5% Igen 6% Több mint 20 éve 7% Melyik régióban élt, mielőtt Vecsésre költözött? A válaszadók 96%-a legalább 5 éve Vecsésen él. 6% azoknak az aránya, akik korábban huzamosabb ideig [legalább 7 évig] éltek más településen. 22% a fővárosból költözött Vecsésre, viszonylag magas arányban [5-8%] települtek be Pest megyéből, valamint az ország keleti régióiból. A nyugati országrészből Vecsésre költözők aránya csekély. A betelepülő lakosság Budapest mellett jellemzően más városokból érkezett. Bp Pest megye ÉK - Mo. DK - Mo. DNY - Mo. ÉNY - Mo. Nem besorolható/külföld Csak Vecsésen élt Település jellege, ahol korábban élt? Főváros Megyeszékhely Város Község Nem besorolható/külföld Csak Vecsésen élt Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

9 Közszolgáltatások Vecsésen Vecsés várost érintő fejlesztések, beruházások ismertsége, megítélése, lakossági igények Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

10 Információforrások A vecsésiek többsége jellemzően a Vecsési Tájékoztatóból, illetve egy szóróanyagokból értesül a helyi fejlesztésekről, beruházásokról. Általában honnan értesül a Vecsést érintő beruházásokról, fejlesztésekről, szolgáltatásokról?. 2. Helyi újságból, szórólapról, reklámújságból Helyi tévéből (Vecsési Magazin) Szomszédtól 2 87 Jellemzően a 5 évnél idősebb, alacsonyabb iskolai végzettségű, nyugdíjas, legalább 20 éve Vecsésen élő, -2 fős háztartásban élő nők informálódnak a helyi TV-ből és a helyi újságból.. Baráttól, ismerőstől 2. Családtagtól Vecsés honlapjáról Lakossági fórumon A város hivatalos honlapjáról jellemzően a fiatalabb, magasabb iskolai végzettséggel rendelkező korosztály szerez információt. Testületi ülésen elhangzottakból Internetről, közösségi oldalakról Munkahelyről, kollégáktól Egyéb 6 2 A lakosság kétötöde informálódik a helyi fejlesztésekről a vecsési televízió adásaiból, 28%-a pedig a város honlapjáról. A helyi médián kívül jelentős szerepe van a közbeszédnek is, a lakosság harmada hall a helyi beruházásokról szomszédoktól, barátoktól, családtagoktól. Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

11 Beruházások nyomon követése A lakosság többsége nyomon követi a vecsési beruházásokat, szinte kivétel nélkül mindenki tud említeni jelentős fejlesztést az elmúlt időszakból. Mennyire szokták követni a vecsési fejlesztéseket, beruházásokat? Tudomása szerint hány, a város életét meghatározó, jelentős fejlesztés történt Vecsésen az elmúlt 0 évben? Összesen Összesen éves 5- éves 5-6 éves 65 éves vagy idősebb Folyamatosan tájékoztatnak az eseményekről és követem is azok alakulását. Folyamatosan tájékoztatnak az eseményekről, de nem követem azok alakulását. A számomra fontos fejlesztéseknél utánajárok, tájékozódom. Nem követem az eseményeket és nem is tájékoztatnak róluk. 8- éves éves éves éves vagy idősebb Egy sem nél több A vecsésiek 8%-a folyamatosan informált és saját maga is figyelemmel kíséri az eseményeket. Ez a fajta érdeklődés az életkor előrehaladtával egyre inkább jellemző. 25% folyamatosan hall információkat, de ő maga nem megy elébe. 22% csak az őt érintő fejlesztésekkel kapcsolatban tájékozódik. Ez a fajta hozzáállás leginkább a fiatalabb [8- éves] korosztályra jellemző. 5% körüli [demográfiai jellemzőktől függetlenül] azoknak az aránya, akik egyáltalán nem követik figyelemmel a helyi eseményeket. 0-ből 9-en tudnak említeni jelentős beruházást az utóbbi 0 évből, a lakosság kétötöde 5-9, további kétötöde 0-nél több fejlesztésre is emlékszik. Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

12 Szakorvosi Rendelőintézet támogatása A Szakorvosi Rendelőintézet önkormányzati támogatását 0-ből 9 vecsési lakos helyesli. Helyesli-e, hogy az Önkormányzat saját költségvetéséből évi 00 millió forinttal támogatja a Szakorvosi Rendelőintézet működését? Összesen 8- éves 5- éves 5-6 éves 65 éves vagy idősebb Férfi Szignifikáns különbségek nem figyelhetőek meg egyik demográfiai ismérv mentén sem, vagyis nemtől, kortól, iskolai végzettségtől, függetlenül mindenki támogatja a Szakorvosi Rendelőintézet segítését. Nő 9 2 Alapfokú végzettség Középfokú végzettség Felsőfokú végzettség A lakosság jól értesült a támogatásról, hiszen mindössze a válaszadók %-a nem tudott választ adni a kérdésre. Kevesebb mint 0 éve él Vecsésen éve él Vecsésen 98 2 Több mint 20 éve él Vecsésen % 00% Igen Nem Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

13 Beruházások ismertsége A vecsési lakosság többsége jól informált a felsorolt beruházásokat illetően. A Vecsést érintő fejlesztések, beruházások közül melyikről hallott már? Művelődési ház és könyvtár létrehozása [Bálint Ágnes Kulturális Központ] Piactér felújítása Szakorvosi rendelő bővítése és felújítása Út- és járda építése Játszóterek fejlesztése Óvodai intézmények fejlesztése Bölcsőde építése M0 gyáli szakasz megépítése A legismertebb beruházás a Bálint Ágnes Kulturális Központ létrehozása, melyről a lakosság 96%-a hallott. De igen magas a piactér felújításának ismertsége is [9%]. A többi felsorolt beruházásról [Szakorvosi Rendelőintézet bővítése, felújítása, út- és járdaépítések, játszóterek, óvodai intézmények, bölcsődék fejlesztése, építése] is sokan hallottak [80% felett]. A legkevésbé ismert fejlesztés az M0 gyáli szakasz megépítése, bár erről is hallott a lakosság közel háromnegyede, tehát az ismertség ez esetben sem mondható alacsonynak. Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

14 Beruházások fontossága A vecsésiek a Szakorvosi rendelő bővítését és fejlesztését, valamint a Művelődési Ház létrehozását tartják legfontosabbnak maguk, és a közösség szempontjából is. Legfontosabb beruházások Legkevésbé fontos beruházások Válaszadó számára Közösség számára. 2. Szakorvosi rendelő bővítése és felújítása Művelődési ház és könyvtár létrehozása Út- és járda építése Piactér felújítása, Market Central építése Óvodai intézmények fejlesztése Bölcsőde építése M0 gyáli szakasz megépítése Szakorvosi rendelő bővítése és felújítása Művelődési ház és könyvtár létrehozása Út- és járda építése Óvodai intézmények fejlesztése Bölcsőde építése Játszóterek, parkok, közösségi terek fejlesztése Piactér felújítása, Market Central építése Piactér felújítása, Market Central építése Játszóterek, parkok, közösségi terek fejlesztése M0 gyáli szakasz megépítése Bölcsőde építése Művelődési ház és könyvtár létrehozása Óvodai intézmények fejlesztése Játszóterek, parkok, közösségi terek fejlesztése Egyéb 6 M0 gyáli szakasz megépítése Egyéb Út- és járda építése Szakorvosi rendelő bővítése és felújítása 2 Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások % 20% 0% 60% 80%00% Mindegyik fontos! 5 0% 20% 0% 60% 80%00% Legkevésbé fontosnak a piactér felújítását, illetve a játszóterek felújítását, valamint az M0 gyáli szakasz megépítését ítélik saját maguk, illetve a közösség szempontjából egyaránt azonban a többség szerint mindegyik beruházás fontos, amit az jelez, hogy a kérésre, hogy nevezze meg a legkevésbé fontos beruházásokat, a válaszadók fele nem tudott válaszolni.

15 Önkormányzati szolgáltatások fontossága A legfontosabb önkormányzati szolgáltatás a víz- és csatorna szolgáltatás, valamint a hulladékszállítás. Legfontosabb önkormányzati szolgáltatások Válaszadó számára Közösség számára Legkevésbé fontos szolgáltatások. Víz- és csatorna közszolgáltatás 6. Víz- és csatorna közszolgáltatás 5 Temetői szolgáltatások Hulladékszállítással kapcsolatos eszközök beszerzése 5 2. Hulladékszállítással kapcsolatos eszközök beszerzése Közétkeztetés 6 Polgármesteri hivtalai ügyintézés 28 Polgármesteri hivtalai ügyintézés 27 Kulturális programok, fesztiválok Kulturális programok, fesztiválok 22 Kulturális programok, fesztiválok 26 Polgármesteri hivtalai ügyintézés Közétkeztetés 7 Közétkeztetés 0 Hulladékszállítással kapcsolatos eszközök beszerzése Temetői szolgáltatások Temetői szolgáltatások Víz- és csatorna közszolgáltatás Egyéb 2 Egyéb Egyéb % 20% 0% 60% 80%00% 0% 20% 0% 60% 80%00% Az önkormányzati szolgáltatások közül a temetői szolgáltatást tartják legkevésbé fontosnak összességében, bár az idősebb korosztály ezt is fontosnak gondolja, valamint a közétkeztetés, ami viszont a gyermekkel rendelkezők számára lehet releváns. Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

16 Legfontosabb Fejlesztési igények Minden második vecsési lakos a közutak és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését, a szelektív hulladékgyűjtést, valamint a MÁV állomások és környékének korszerűsítését szorgalmazza. Ön milyen fejlesztéseket látna szívesen Vecsésen? Közutak javítása és a kapcsolódó infrastrukura fejlesztése Szelektív hulladékgyűjtés, köztisztasági fejlesztések MÁV állomások és környékének korszerűsítése Sportberuházások Iskola fejlesztése és felújítása Egészségügyi intézmények korszerűsítése Közvilágítás Óvodák/bölcsődék létesítése, fejlesztése és felújítása Szórakozóhelyek, közösségi terek létesítése, fejlesztése Közösségi közlekedés fejlesztése Közbiztonsággal kapcsolatos fejlesztések Egyéb A lakosság harmada igényelne sportberuházásokat [különösen a fiatalabb korosztály], valamint az iskola [különösen, akinek van gyermeke] és egészségügyi intézmények [főleg az idősebbek] korszerűsítését. Több, mint a lakosság negyede a közvilágítással [főleg a nők] kapcsolatban várna fejlődést, 2% pedig óvodák/bölcsődék további felújítását szorgalmazná. Szórványosan megjelennek szórakozóhelyek, közösségi terek felújítására, a közösségi közlekedés fejlesztésére, valamint a nagyobb közbiztonságra vonatkozó igények [-%]. Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

17 Fejlettség megítélése A lakosság túlnyomó többsége szerint Vecsés fejlődő város. A többség tisztában van azzal, hogy Vecsés járási székhely lett. Hogyan jellemezné Vecsés városát fejlődését tekintve? Tudja-e, hogy Vecsés járási székhely lett? Összesen 52 Összesen éves 5- éves 5-6 éves 65 éves vagy idősebb Gyorsan fejlődő város Inkább fejlődő város Stagnáló város Inkább hanyatló város Nagyon hanyatló város 8- éves 5- éves 5-6 éves 65 éves vagy idősebb Igen Nem Mindössze a válaszadók %-a gondolja, hogy Vecsés stagnál, az összes többi válaszadó szerint fejlődés figyelhető meg a város életében [% gyorsan fejlődő, 52% szerint fejlődő város]. E tekintetben nincs különbség demográfiai szempontok szerint, nemtől, kortól, iskolai végzettségtől függetlenül, mindenki fejlődő városnak tekinti Vecsést. A lakosság 8%-a tudja, hogy Vecsés járási székhely lett. Szignifikánsan magasabb arányban vannak ezzel tisztában a 5 évnél idősebbek, a több, mint 20 éve Vecsésen élők, a nyugdíjasok, a vállalkozók. [ld: Táblaköteg] Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

18 Elégedettség Polgármesteri Hivatal, Járási Okmányiroda A Polgármesteri Hivatal munkájával a vecsésiek 70%-a elégedett, míg a Járási Okmányiroda munkáját 6%- uk értékelte -esre vagy 5-ösre. Mennyire elégedett a Polgármesteri Hivatal munkájával? Skálás kérdés: -Egyáltalán nem elégedett, 5 Teljes mértékben elégedett Mennyire elégedett a Járási Okmányiroda munkájával? Skálás kérdés: -Egyáltalán nem elégedett, 5 Teljes mértékben elégedett Összesen Összesen éves éves éves éves éves éves éves vagy idősebb éves vagy idősebb Top [-5] Mid [] Down [-2] átlag Top [-5] Mid [] Down [-2] átlag A lakosság többsége elégedett a Polgármesteri Hivatal munkájával. Az elégedetlenek aránya mindössze 5% [-es vagy 2-es értékelést adtak]. Szignifikánsan magasabb arányban elégedettek a a 5- évesek, és a 65 évnél idősebbek, a nők, az 5-20 éve Vecsésen élők, a nyugdíjasok, a házastárssal élők, illetve özvegyek, az -2 fős, illetve a 5+ fős háztartásban élők. [ld: Táblaköteg] A Járási Okmányiroda munkáját a válaszadók harmada nem tudja megítélni, 6%-a viszont elégedett. Főként a 20 évnél nem régebben Vecsésen élőknek, a nyugdíjasoknak és gazdaságilag inaktívaknak van pozitív véleményük. Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

19 Elégedettség Hulladékszállítás A lakosság közel háromnegyede elégedett a hulladékszállítás minőségével. Mennyire elégedett a hulladékszállítás minőségével? Skálás kérdés: -Egyáltalán nem elégedett, 5 Teljes mértékben elégedett Összesen 8- éves 5- éves 5-6 éves 65 éves vagy idősebb Férfi Nő Alapfokú végzettség Középfokú végzettség Felsőfokú végzettség Kevesebb mint 0 éve él Vecsésen -20 éve él Vecsésen Több mint 20 éve él Vecsésen A vecsésiek mindössze 8%-a kifogásolja a hulladékszállítás minőségét. Szignifikánsan magasabb arányban elégedettek a a 65 évnél idősebbek, az alacsonyabb iskolai végzettségűek, nyugdíjasok, az özvegyek, illetve az -2 fős háztartásban élők. Top [-5] Mid [] Down [-2] átlag Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

20 Összefoglalás A kutatás legfontosabb eredményei, és megállapításai Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

21 Összefoglalás A válaszadók túlnyomó többsége több, mint 20 éve Vecsésen él. A megkérdezettek több, mint fele nem lakott huzamosabb ideig más településen. A betelepülők jellemzően a Budapestről, illetve a keleti országrész más városaiból érkeztek. A vecsési lakosok 87%-a a Vecsési Tájékoztatóból, 2%-a a helyi televízió adásaiból, 28%-a pedig Vecsés hivatalos honlapjáról értesül a helyi fejlesztésekről, beruházásokról. A helyi médián kívül jelentős szerepe van a közbeszédnek is, a lakosság harmada hall a helyi beruházásokról szomszédoktól, barátoktól, családtagoktól. A lakosság többsége nyomon követi a vecsési beruházásokat, szinte kivétel nélkül mindenki tud említeni jelentős fejlesztést az elmúlt időszakból [a lakosság kétötöde 5-9, további kétötöde 0-nél is több fejlesztésre emlékszik]. A Szakorvosi Rendelőintézet önkormányzati támogatását 0-ből 9 vecsési lakos helyesli - életkortól, nemtől, iskolai végzettségtől függetlenül. A legismertebb beruházás a Bálint Ágnes Kulturális Központ létrehozása, melyről a lakosság 96%-a hallott. De igen magas a piactér felújításának ismertsége is [9%]. A többi felsorolt beruházásról is sokan tudnak [7-86%]. A beruházások közül a Szakorvosi rendelő bővítését és fejlesztését, valamint a Művelődési Ház létrehozását tartják legfontosabbnak maguk, és a közösség szempontjából is a válaszadók. A legfontosabb önkormányzati szolgáltatásnak a víz- és csatorna szolgáltatást, valamint a hulladékszállítást tartják. Minden második vecsési lakos a közutak és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését, a szelektív hulladékgyűjtést [bár a lakosság közel háromnegyede elégedett a hulladékszállítás jelenlegi minőségével], valamint a MÁV állomások és környékének korszerűsítését szorgalmazná. A lakosság harmada igényelne sportberuházásokat, valamint az iskola és egészségügyi intézmények korszerűsítését. A lakosság túlnyomó többsége szerint Vecsés fejlődő város. Alapvetően elégedettek a Polgármesteri Hivatal munkájával, illetve a Járási Okmányirodával [bár a válaszadók harmada ez utóbbit nem tudja megítélni]. Vecsés város kutatás Kutatási eredmények Közszolgáltatások

22 További információ: Fanici Mihály vezető tanácsadó Nagy Erna kutató Kutatás, elemzések, tanácsadás: facebook.com/bellresearch twitter.com/bellresearch Jó döntéseket támogatunk.

Tanulmány. Átfogó felmérés a közszolgálattal kapcsolatos elégedettségről Zárójelentés

Tanulmány. Átfogó felmérés a közszolgálattal kapcsolatos elégedettségről Zárójelentés Tanulmány Átfogó felmérés a közszolgálattal kapcsolatos elégedettségről Zárójelentés DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Részletesebben

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Kutatási jelentés

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁT MEGALAPOZANDÓ KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2014. DECEMBER TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 3 1. A kutatás célja... 5 2. Részletes

Részletesebben

A Politikum Pécsett Kunszt, Márta (szerk.)

A Politikum Pécsett Kunszt, Márta (szerk.) A Politikum Pécsett Kunszt, Márta (szerk.) A Politikum Pécsett Kunszt, Márta (szerk.) Publication date 2001 Tartalom 1. Lakossági vélemények a városról, politikáról, önkormányzatról... 1 1. A tanulmány

Részletesebben

Szociális étkeztetés a hátrányos helyzetű kistelepüléseken 1

Szociális étkeztetés a hátrányos helyzetű kistelepüléseken 1 TÁRKI REGIONÁLIS MŰHELYTANULMÁNYOK 2014/5. SZÁM Szociális étkeztetés a hátrányos helyzetű kistelepüléseken 1 Tausz Katalin (ELTE TáTK) TÁRKI, 2014. március 1 A kutatás a Kockázatkutató Kft. számára készült.

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása

Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 számú Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan Kisközösség-fejlesztési módszertan kialakítása

Részletesebben

H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22) 379-622 E-mail: projekt@echosurvey.hu, tdomokos@echosurvey.

H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22) 379-622 E-mail: projekt@echosurvey.hu, tdomokos@echosurvey. Az 50 éven felüli munkavállalók közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémái a konvergencia régiókban 2010. március Kutatási beszámoló H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36

Részletesebben

1 Csárdaszállás 2 3 Tartalom Helyzetelemzés... 6 Mit mutatnak a számok?... 6 Csárdaszállás a számok tükrében... 7 A Csárdaszálláson élő mintavételbe került személyek jellemzői... 8 Mit gondol miért nehéz

Részletesebben

Az aktivitás szerepe az IKT időskori felhasználásában

Az aktivitás szerepe az IKT időskori felhasználásában TANULMÁNYOK Gyarmati Andrea Az aktivitás szerepe az IKT időskori felhasználásában Kutatási cél és hipotézis A kutatás célja az 50 év fölötti magyar lakosság minél árnyaltabb jellemzése volt, az információs

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A házasság, mint érték 2012 Székesfehérvári lakosok házasságról vallott értékei 2012. február 14. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN A NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK TÜKRÉBEN A fogyatékos emberek a magyar társadalom egyik leghátrányosabb

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Előzmények: Utoljára, 2000-ben készült olyan átfogó ifjúságkutatás, amelyre külön koncepciót és cselekvési tervet lehetett építeni. Azt, Dr. Stipkovits

Részletesebben

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény Fogyatékosságügyi statisztikák Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom 2001. évi népszámlálás 12. A emberek helyzete 3 Tartalom 2 2001.

Részletesebben

- Az idős népesség helyzete Székesfehérváron -

- Az idős népesség helyzete Székesfehérváron - - Az idős népesség helyzete Székesfehérváron - Kérdőíves felmérés a székesfehérvári 60 év feletti lakosság körében 2005 július - 2005 november A kutatásra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése. Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése. Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken 2005. december 2006. január TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 1. RÉSZ

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 5. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 5. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 5. jelentés Készült az állampolgári részvétel hete 2008 program keretében 2008. szeptember 30. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja

A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja 2010-2011-2012-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók telefonos mintavételes vizsgálata Mintafelvétel: 2013. november - 2014. február Lezárva: 2015. január

Részletesebben

Adalékok a kecskeméti kistérség szociális térképéhez

Adalékok a kecskeméti kistérség szociális térképéhez Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Adalékok a kecskeméti kistérség szociális térképéhez I. kötet Helyzetelemzés és jövőkép 2008 i kistérség szociális

Részletesebben

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta)

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) 4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) Az 1999. évi TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálat a társas kapcsolatok feltérképezésére az 1985-ös Egyesült Államok-béli általános társadalmi felmérésben

Részletesebben

A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN?

A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN? A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN? Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 2 Módszertani tudnivalók (adatfelvétel

Részletesebben

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalti és lakossági lekérdezés Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági lekérdezés

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? A szolidaritás makro- és mikroszintű aspektusai 2013. augusztus Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 Módszertani tudnivalók (adatfelvétel módja, mintavétel, minta bemutatása)...

Részletesebben