A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg."

Átírás

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A Kézikönyv Ügyfélelégedettség mérésére vonatkozó sztenderdek bevezetésére Államreform Operatív Program Kenderes Város 2010

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Ügyfélelégedettség mérésére vonatkozó sztenderdek bevezetésére...1 I. BEVEZETÉS...3 II. ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉG-MÉRÉS...3 II. 1. Módszer...3 II. 2. A kutatás kérdőíve...4 II. 3. A kutatásban részt vevő lakosok...5 II. 3. A. Nemek és korcsoportok szerinti megoszlás...5 II. 3. B. Végzettség és fő tevékenység szerinti megoszlás...6 III. A KUTATÁS EREDMÉNYEI...9 III. 1. Önkormányzattal kapcsolatos tájékozódás...9 III. 2. A polgármesteri hivatal és az önkormányzat értékelése...15 III. 2. A. Probléma jelzése az önkormányzat felé...19 III. 2. B. Lakossági tájékozottság...20 IV. MELLÉKLET: ÁROP LAKOSSÁGI FELMÉRÉS KÉRDŐÍVE...22

3 3 I. BEVEZETÉS Jelen kézikönyv a Kenderes Város Önkormányzatánál zajló eredményességi, teljesítménymérési és ügyfélelégedettségi projektrész szinergikusan összefüggő elemei közül a 2009 második felében bevezetett eredményességi mutatószámok alapján az ügyfélelégedettség mérését végzi el az eredményességi mutatószámok bevezetéséhez kapcsolt, telefonos lakossági felmérés formájában megtörtént adatfelvétel megismétlésével. E felmérés célja tehát az önkormányzat közszolgáltatásaival és a hivatal működésével való elégedettség mérése volt, illetve annak becslése, hogy a lakosság, a közvélemény szerint milyen az önkormányzat és a hivatal munkájának eredményessége, ami fontos visszajelzést jelenthet nemcsak a munka hatékonyságáról, hanem a lakosság felé irányuló önkormányzati kommunikáció sikerességéről is. Az ügyfélelégedettség ugyanis szorosan kapcsolódik a kommunikáció hatékonyságához, sikerességéhez is. Jelen kézikönyv tehát a két felmérés alapján bemutatja az Önkormányzatnak az ügyfélelégedettség aktuális állapotát, a projekt időtartama során történt fejlődést, és így bevezeti azokat a sztenderdeket, amelyeken keresztül az Önkormányzat a jövőben felmérheti az ügyfelek elégedettségét a munkájukkal, eredményességükkel, kommunikációjukkal kapcsolatban. II. ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉG-MÉRÉS II. 1. Módszer A lakosság körében végzett felmérés kérdőíve a 2009-ben végzett felméréshez hasonlóan telefonon került lekérdezésre. Az adatfelvétel során törekedtünk arra, hogy a minta nemek és korcsoportok szempontjából kiegyenlített legyen. A kérdőívek adatai SPSS statisztikai programcsomag segítségével kerültek rögzítésre és kiértékelésre.

4 4 II. 2. A kutatás kérdőíve A kérdőív az összehasonlíthatóság érdekében megegyezett a évi felmérés során használt kérdőívvel és összesen 15 kérdést tartalmazott. Az első négy demográfiai adatokra vonatkozott (nem, korcsoport, végzettség, fő tevékenység). A kérdőív fő blokkja kérdéseket tartalmazott az önkormányzattal kapcsolatos tájékozódásra, az önkormányzattal és a polgármesteri hivatallal való elégedettségre, az önkormányzat felé történő problémajelzés módjára, és a lakosság önkormányzattal, polgármesteri hivatallal kapcsolatos ismereteire vonatkozóan. A felmérés kérdőívét jelen tanulmány melléklete tartalmazza. A felmérés Kenderes Városban került lebonyolításra 200 fős lakossági mintán. Jelen összefoglaló az eredményeket a kérdések fenti tematikus rendezésének megfelelően tárgyalja, témánként összevetve a és évi felmérések eredményeit.

5 5 II. 3. A kutatásban részt vevő lakosok II. 3. A. Nemek és korcsoportok szerinti megoszlás A 2010 évi felmérésben részt vevő 200 kenderesi lakos csoportja nemek és korcsoportok szempontjából a évi felméréshez hasonlóan vegyes volt. A válaszadók 3,0%-a 18 és 29 év közötti, 14,0% kora 30 és 44 év között volt, 36,0% 45 és 60 év közötti, míg 47,0% 60 évnél idősebb (1. ábra) hez képest kis mértékben változott az egyes korcsoportok aránya: csökkent a 18 és 29 év közötti és a 60 év feletti korcsoport aránya (3,3%-kal, illetve 4,7%-kal), nőtt a 30 és 44 év közötti és a 45 és 59 év közötti korcsoport aránya (3,8%-kal, illetve 4,3%- kal). Az utánkövetéses felmérésben részt vevők száma hozzávetőlegesen megegyezett a évi felmérésbe bekerültek létszámával (205 ill. 200 fő). 1. ábra: A felmérésben részt vevők korcsoport szerinti megoszlása A résztvevők nemek szerinti megoszlása alapján a válaszadók 79%-a nő, 21%-a férfi. A 2009-es felmérés mintájával összevetve 10,2%-kal csökkent a férfiak és nőtt a nők aránya.

6 6 2. ábra: A felmérésben részt vevők nemek szerinti megoszlása A minta korcsoportok szerinti megoszlása alapján a férfiak aránya valamennyi korcsoportban alacsonyabb, mint a nőké (1. táblázat). Korcsoport Férfi Nő Összesen év között év között év között évnél idősebb Összesen táblázat: A felmérésben részt vevők korcsoport és nemek szerinti megoszlása II. 3. B. Végzettség és fő tevékenység szerinti megoszlás A felmérésben részt vevők felének (51,0%; 102 fő) legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú, harmaduk (37,0%; 74 fő) középfokú végzettséggel rendelkezik. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 10% (20 fő) (3. ábra). A 2009-es felmérés mintájával összevetésben az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya kismértékben (4,1%-kal) csökkent, míg az érettségivel rendelkezőké 5,3%-kal emelkedett.

7 7 3. ábra: A felmérésben részt vevők végzettség szerinti megoszlása A kérdőív kérdéseire válaszolók harmada a felmérés idején dolgozott (32,0%), felük (54,0%) nyugdíjas volt. Egyéb tevékenységet ez megfogalmazásunk szerint GYES-t, GYED-et jelent elsősorban) kétszer annyian (8,0%) végeztek, mint ahányan munkanélküliek voltak (4,0%). A mintában 2 fő tanuló (1,0%) szerepelt és szintén 2 fő (1,0%) nem kívánt választ adni a kérdésre (4. ábra). A nyugdíjasok aránya 9,4%-kal csökkent a 2009-es felméréshez képest, ugyanakkor a dolgozók aránya 8,1%-kal növekedett.

8 8 4. ábra: A felmérésben részt vevők fő tevékenység szerinti megoszlása 2010.

9 9 III. A KUTATÁS EREDMÉNYEI III. 1. Önkormányzattal kapcsolatos tájékozódás A felmérés kitért arra, hogy a kenderesi lakosok mely önkormányzati médiumokat használnak. A két megadott médium közül ( helyi újság: Kenderesi Krónika) a városi lap használata, olvasottsága a jellemzőbb: 88,0% jelezte, hogy rendszeresen olvassa a lapot, további 11,0% pedig alkalmanként. Használati gyakoriság szempontjából második volt a város honlapja, melyet a válaszadók mindössze 16,0%-a használ rendszeresen, ugyanakkor a válaszadók kétharmada (65,0%) még soha nem használta (5. ábra). 5. ábra: Önkormányzati médiumok használati gyakorisága a lakosság körében A médiumok használati gyakoriságát korcsoportok szerinti bontásban is megvizsgáltuk. A felmérésben érintett legfiatalabb korosztály (18-29 évesek) az újságot ritkábban olvassa, mint a többi korcsoport, sőt, ebből a korosztályból a válaszadók közül rendszeresen senki sem. A helyi újság olvasottságára jellemző, hogy ezen túl valamennyi idősebb korosztály esetében 80,0% fölötti a rendszeres olvasók aránya, sőt a 45 és 59 év közötti korosztályban felmérésünkben minden egyes válaszadó rendszeresen olvasásról számolt be, így itt az arány

10 10 100,0%-os. Ezzel szemben a oldalt az összes korosztályban jóval kevesebben kísérik figyelemmel, legnagyobb arányban (50%) a 30 és 44 év közötti korosztály tagjai. Érdekes, hogy míg a legfiatalabb mért korosztályban senki sem állította, hogy ne olvasna bele legalább néha az újságba, vagy ne nézné meg legalább egyszer-egyszer a honlapot, addig az összes többi korosztály a honlap esetében olyan magas arányban adta a soha választ, hogy ez a teljes mért lakosság arányában is többséget tudott szerezni (65%). Ebből az következik, hogy a fiatalok ritkán, de valahol biztosan tájékozódnak, a helyi lap stabil és a korszerkezettől nagyjából független olvasótáborral rendelkezik (a évesek között pl. többen olvassák, mint a legidősebbek körében), míg a weboldal Kenderes lakossága esetében egyelőre csak mint rétegtájékoztató eszköz jelenik meg, bár az első két vizsgált korosztályban már most többségben vannak, akik legalább néha tanulmányozzák a honlapot (2. táblázat). Ezen megállapítások pedig nem pusztán az ügyfélelégedettség szempontjából kulcsfontosságú tájékoztatás megszervezését, megvalósítását segítik, hanem lehetőséget adnak arra, hogy bizonyos tematikus információt milyen csatornán keresztül érdemes az Önkormányzatnak a lakosság tudtára adni. Használati gyakoriság Korcsoport soha néha rendszeresen Kenderesi Krónika Használati gyakoriság Soha néha rendszeresen ,0% 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 0,0% ,3% 35,7% 50,0% 0,0% 7,1% 92,9% ,1% 22,2% 16,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,2% 8,5% 4,3% 2,1% 14,9% 83,0% Össz.: 65,0% 19,0% 16,0% 1,0% 11,0% 88,0% 2. táblázat: Önkormányzati médiumok használati gyakorisága az egyes életkori csoportok körében A 6. ábra az önkormányzati médiumok rendszeres használatát veti össze a 2009-es és a 2010-es felmérésben; az első ábra a Kenderesi Krónika, míg a második a eredményeit ismerteti. Az eredmények szerint mindkét médium esetében emelkedett a rendszeres használók aránya, az újság esetében 7,8%-kal, a városi honlap esetében pedig 9,2%-kal. Ezzel együtt csökkent a két sajtóterméket soha nem fogyasztók aránya, ami a tájékoztatás szempontjából mindenképpen jó tendenciára utal.

11 11 6. ábra: Önkormányzati médiumok használóinak aránya a kenderesi lakosok körében 2009-ben és 2010-ben A fenti eredményeket, azaz a sajtótermékek fogyasztóinak növekvő számát támasztja alá az önkormányzat és intézményei munkájáról szóló tájékoztatás mennyiségét vizsgáló kérdésre adott válaszok elemezése is, amely szerint a válaszadók közel fele (49,0%; 49 fő) szeretne több tájékoztatást kapni 2010-ben. (7. ábra).

12 12 7. ábra: A felmérésben részt vevő lakosok megoszlása aszerint, hogy szeretnének-e több tájékoztatást kapni az önkormányzat és intézményei munkájáról A médiahasználati gyakoriságnál tapasztalt növekedési trendnek felel meg az információigény viszonylatának alakulása is: a 2009-es felmérés során tapasztaltakhoz képest kis mértékben, 3,1%-kal nőtt azok aránya, akik szeretnének további tájékoztatást kapni az önkormányzat és intézményei munkájáról (8. ábra). 50,0% 45,9% 49,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Szeretne további tájékoztatást 8. ábra: A felmérésben részt vevő lakosok aránya, akik szeretnének-e több tájékoztatást kapni az önkormányzat és intézményei munkájáról 2009-ben és 2010-ben

13 13 Ha a korosztályos bontást nézzük, szembetűnőbb a változás: míg 2009-ben leginkább a éves korosztály tagjai érezték úgy, hogy szeretnének még tájékoztatást kapni az önkormányzat és intézményei munkájáról (69,2%), 2010 tavaszán a éves korosztály jelezte legnagyobb arányban (71,4%) a tájékoztatásra való igényét ugyanakkor kétségkívül magas az arány a éves korosztályban is (66,7%). (3. táblázat). A felmérésből tehát az az első látásra talán paradox tétel olvasható ki, hogy az a korcsoport szeretne leginkább több tájékoztatást kapni, amelyik a legkisebb arányban olvassa figyeli a tájékoztatási csatornákat. Tekintve, hogy ez a korosztály szükségképpen a legkevésbé tapasztalt pl. az önkormányzati ügymenettel kapcsolatban, az ő tájékoztatásuk különösen fontos, amire az igény is megvan bennük. Itt tehát az önkormányzat megfelelően dekódolt, megfelelő csatornán közölt információval tudhat eredményt elérni Korcsoport Igen Nem Nincs válasz Igen Nem Nincs válasz ,2% 30,8% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% ,6% 52,4% 0,0% 71,4% 28,6% 0,0% ,8% 46,2% 0,0% 44,4% 50,0% 5,5% ,7% 60,4% 1,9% 44,7% 53,2% 2,1% Összesen 45,9% 53,2% 0,9% 49,0% 48,0% 3,0% 3. táblázat: A felmérésben részt vevő egyes korcsoportok megoszlása aszerint, hogy szeretnének-e több tájékoztatást kapni az önkormányzat és intézményei munkájáról 2009-ben és 2010-ben Ha az önkormányzattal kapcsolatban információra van szükségük, a felmérésben részt vevők leginkább (71,0%) a városi lapban kezdenek keresni. A lakosok közel kétharmada (60%) barátoktól, ismerősöktől próbál információhoz jutni. Az önkormányzati képviselők személyes megkeresése a harmadik helyre került, a résztvevők fele (51,0%) kérne tőlük információt (4. táblázat).

14 14 Információforrás Ha önkormányzattal kapcsolatos információkra kíváncsi, merre kezd keresni? Igen Nem Nincs válasz fő % fő % fő % Önkormányzati honlap 46 23,0% ,0% 0 0,0% városi lap ,0% 58 29,0% 0 0,0% barátok, ismerősök ,0% 80 40,0% 0 0,0% tudakozó 8 4,0% ,0% 0 0,0% önkormányzati képviselőket személyesen ,0% 98 49,0% 0 0,0% keres meg 4. táblázat: Önkormányzattal kapcsolatos információk beszerzésének módja a felmérésben részt vevő lakók körében A 9. ábra az információforrások használati hajlandóságát veti össze 2009-ben és ben. Valamennyi forrás esetében emelkedett a használati hajlandóság aránya, különösen a városi lap (41,0%-ról 71,0%-ra), valamint a barátok, ismerősök esetében (35,1%-ról 60,0%-ra). 71,0% 60,0% 51,0% 41,0% 35,1% 39,5% 16,1% 23,0% 0,5% 4,0% önkormányzati honlap városi lap barátok, ismerősök tudakozó önkormányzati képviselőket személyesen keres meg ábra: Önkormányzattal kapcsolatos információk beszerzésének módja a felmérésekben részt vevő lakosok körében 2009-ben és 2010-ben

15 15 III. 2. A polgármesteri hivatal és az önkormányzat értékelése A polgármesteri hivatallal és az önkormányzattal való elégedettségre vonatkozó kérdések előtt a felmérésben résztvevőktől megtudakoltuk, hogy kerültek-e kapcsolatba az polgármesteri hivatallal az elmúlt egy évben. A válaszok szerint közel minden második résztvevő (48,0%) került kapcsolatba egy éven belül a hivatallal, ezen belül az összes válaszadó egyharmada több alkalommal is (10. ábra). 10. ábra: A felmérésben részt vevő lakosok megoszlása aszerint, hogy kerültek-e kapcsolatba a polgármesteri hivatallal az elmúlt egy évben A polgármesteri hivatallal és az önkormányzat tevékenységeivel kapcsolatos elégedettség mérésénél különböző tényezőket kellett a válaszadóknak értékelniük 10 fokú skála segítségével. A skálán az 1-es érték a területtel való teljes elégedetlenséget, a 10-es pedig a teljes elégedettséget jelölte.

16 16 A polgármesteri hivatallal való elégedettségnél figyelembe vettük azt is, hogy a válaszadó került-e kapcsolatba a hivatallal az elmúlt egy évben. Az elégedettséget általában kis mértékben negatív irányba befolyásolta a tapasztalat ugyanakkor az értékek ezzel együtt is közepesnek, jónak tekinthetők. A nem válaszolók aránya jóval alacsonyabb volt azok körében, akik kapcsolatba kerültek a hivatallal egy éven belül. A négy értékelt terület közül az ügyintézés gyorsaságával és minőségével való elégedettség volt a legalacsonyabb, ám még ezekkel a tényezőkkel kapcsolatban is közepesen jó elégedettségről beszélhetünk. (5. táblázat). Terület Minden válaszadó Azok a válaszadók, akik az elmúlt évben kerültek kapcsolatba a polgármesteri hivatallal Elégedettség átlaga Nincs válasz Elégedettség átlaga Nincs válasz polgármesteri hivatal nyitvatartási ideje 8,19 10 % 7,86 3 % polgármesteri hivatali ügyintézıje 7,40 11 % 6,77 1 % az ügyintézés gyorsasága 6,91 10 % 6,34 1 % az ügyintézés minısége 6,91 10 % 6,43 0 % 5. táblázat: A polgármesteri hivatallal való elégedettség (10 fokú skálán, ahol 1= teljesen elégedetlen, 10=teljesen elégedett) A második kérdéscsoportnál alacsonyabb volt az elégedettség. Jónak tekinthető a helyi újság minőségével (átlag: 7,51) és a csatornázottsággal (átlag: 6,78) való elégedettség, de a másik két felmért területtel már csak közepesen, vagy egyáltalán nem voltak elégedettek a válaszadók: az önkormányzat fejlesztései átlagosan (5,46), míg a közbiztonsággal kifejezetten elégedetlenek (3,17) voltak (6. táblázat). Terület A terület értékelése Elégedettség átlaga Nincs válasz az önkormányzat fejlesztései 5,46 4 % helyi újság minősége 7,51 4 % a csatornázottság 6,78 4 % közbiztonság 3,17 1 % 6. táblázat: Az önkormányzattal való elégedettség (10 fokú skálán, ahol 1= teljesen elégedetlen, 10=teljesen elégedett) 2010.

17 17 A 2009-es felmérés eredményeihez képest általában nem fedezhető fel jelentős eltérés az egyes területek értékelésében, bár az mindenképpen figyelemre méltó, hogy minden eltérés (kivéve a csatornázottság hibahatáron belüli csökkenését) pozitív irányú. Nagyobb mértékű pozitív változást a polgármesteri hivatal nyitva tartásával kapcsolatban jeleztek a válaszadók, ezt korábban 6,93-ra, míg most 8,9 pontra értékelték a tízfokú skálán, ezen túl az ügyintéző személye, az ügyintézés gyorsasága és minősége terén tapasztalható közel 1 pontos emelkedés. Így tehát elmondható, hogy ügyféllel való kapcsolat közvetlen, front-office része esetén jó irányba tart Kenderes önkormányzata. A legalacsonyabb értéket kapó közbiztonság esetében szintén hibahatáron belüli változás legalább növekedés tapasztalható, amelyből az következik, hogy ez a terület a város fejlesztésében stagnál (11. ábra). 11. ábra: Az önkormányzattal és a polgármesteri hivatallal való elégedettség (10 fokú skálán, ahol 1= teljesen elégedetlen, 10=teljesen elégedett) 2009-ben és 2010-ben

18 18 Kenderes elmúlt évekhez viszonyított fejlődésének megítélésben nincs egyetértés a válaszadók körében: közel ugyanannyian érzik úgy, hogy a város inkább hanyatlott (31,0%; 62 fő), mint ahányan azt gondolják, inkább fejlődött (33,0%; 66 fő). Többen vannak azonban azok, akik úgy gondolják, hogy a város jelentősen hanyatlott (17,0%; 34 fő), mint akik úgy vélik, jelentősen fejlődött (9,0%; 18 fő). Összességben a lakosság fele szerint valamilyen mértékben fejlődött, fele szerint valamilyen mértékben hanyatlott a város, míg elég magas arányban, 10%-ban (20 fő) nem kívántak válaszolni a kérdésre (12. ábra). 12. ábra: A felmérésben részt vevő lakosok megoszlása aszerint, hogy mit gondolnak Kenderes elmúlt évekhez viszonyított fejlődéséről Annak megítélése, hogy a város fejlődött vagy hanyatlott az elmúlt években, hasonló képet mutat, mint 2009-ben. Akkor a felmérésben részt vevők 44%-a gondolta azt, hogy Kenderes fejlődött vagy jelentősen fejlődött, míg 2010-ben 42% gondolta ugyanezt (7. táblázat). A fejlődés megítélése mind pozitív, mind negatív irányban a középirányból a szélsőségek felé tolódott. Vagyis mind a jelentős fejlődést, mind a jelentős hanyatlást érzők

19 19 aránya kis mértékben nőtt, míg az inkább fejlődött, és inkább hanyatlott válaszokat bejelölők aránya valamivel csökkent. Mindkét felméréskor relatív többségben a települést inkább fejlődőnek látók voltak, ám ha összesítjük a várost fejlődni (jelentősen fejlődött + inkább fejlődött), illetve hanyatlani látók (inkább hanyatlott + jelentősen hanyatlott), azt látjuk, hogy az embereknek több mint fele szerint a város nem lépett a fejlődés útjára. Fejlődés mértéke Változás mértéke (%) jelentősen fejlődött 4,9% 9,0% +4,1% inkább fejlődött 39,5% 33,0% -6,5% inkább hanyatlott 38,5% 31,0% -7,5% jelentősen hanyatlott 7,8% 17,0% +9,2% nincs válasz 9,3% 10,0% +0,7% 7. táblázat: A felmérésben részt vevő lakosok megoszlása aszerint, hogy mit gondolnak Kenderes elmúlt évekhez viszonyított fejlődéséről 2009-ben és 2010-ben III. 2. A. Probléma jelzése az önkormányzat felé Lakókörnyezetében felmerülő problémát a válaszadók 91%-a (182 fő) személyes megkeresés útján jelezne az önkormányzatnak. A második leggyakrabban jelzett mód a közmeghallgatás volt (35,0%), a harmadik a postai levél (24,0%). A korábban megvalósult problémajelzések módjának gyakorisága is ennek hasonló: személyesen 47,0%, levélben és közmeghallgatáson 8,0%-8,0% fordult korábban problémával az önkormányzat felé. A 2009-ben végzett felmérés adataihoz képest a évi felmérés eredményei szerint a lakosok nyitottabbak a problémák önkormányzat felé történő jelzésére. Emelkedett azok aránya, akik problémájukat személyesen (82,9%-ról 91,0%-ra), postai levélben (6,3%-ról 24,0%-ra), vagy közmeghallgatáson (8,3%-ról 35,0%-ra) jeleznék (8. táblázat).

20 20 Probléma jelzésének módja Lakosok, akik ezen a módon jeleznének problémát az önkormányzatnak 2009 Lakosok, aki ezen a módon már jeleztek problémát az önkormányzatnak 2009 Lakosok, akik ezen a módon jeleznének problémát az önkormányzatnak 2010 Lakosok, aki ezen a módon már jeleztek problémát az önkormányzatnak 2010 postai levél 6,3% 2,0% 24,0% 8,0% sms 1,0% 0,5% 1,0% 0,0% 2,9% 0,5% 5,0% 1,0% panaszláda 2,0% 0,0% 14,0% 1,0% közmeghallgatás 8,3% 4,9% 35,0% 8,0% önkormányzat személyes 82,9% 39,0% 91,0% 47,0% megkeresése 8. táblázat: Lakókörnyezet, milyen felmerülő probléma jelzésének módja az önkormányzat felé 2009-ben és 2010-ben III. 2. B. Lakossági tájékozottság A lakosság önkormányzattal, polgármesteri hivatallal való tájékozottsága összességében jónak tekinthető, általában helyesen azonosították az önkormányzati feladatokat. A legtöbben a parkok, közterek tisztántartásának feladatát azonosították helyesen önkormányzatiként (9. táblázat). Működtető 2009 önkormányzat állam nem tudja Működtető 2010 önkormányzat állam nem tudja óvoda, bölcsőde 84,9% 2,9% 12,2% 85,0% 7,0% 8,0% általános- és középiskola 81,0% 7,3% 11,7% 79,0% 11,0% 10,0% idősek otthona 75,6% 4,9% 19,5% 86,0% 5,0% 9,0% parkok, közterek tisztán tartása 93,2% 1,0% 5,9% 97,0% 1,0% 2,0% 9. táblázat: A felmérésben részt vevő lakosok megoszlása az alapján, hogy véleményük szerint mi tartozik állam és mi az önkormányzat működtetési feladatai közé 2009-ben és 2010-ben A polgármestert szinte az összes válaszadó helyesen nevezte meg (94,0%; 188 fő). 10 válaszadó jelezte, hogy nem tudja, ki a polgármester (5,0%), két résztvevő pedig nem adott választ. Mivel olyan esettel nem találkoztunk, amikor valaki mást nevezett meg polgármesterként, mint aki a települést most is vezeti, ezért az előzetesen felállított mást nevez meg kategóriát nem válaszol kategóriára cseréltük (13. ábra).

21 ábra: A felmérésben részt vevő lakosok megoszlása az alapján, hogy kit neveznek meg polgármesterként A 2009-es és 2010-es felmérés adatait összevetve ez utóbbi alkalommal valamivel többen tudták helyesen megnevezni a polgármestert, ugyanakkor csökkent a polgármester nevét nem tudók aránya, míg változatlan maradt a nem válaszolók aránya (14. ábra). 14. ábra: A felmérésben részt vevő lakosok megoszlása az alapján, hogy kit neveznek meg polgármesterként 2009-ben és 2010-ben

22 22 IV. MELLÉKLET: ÁROP LAKOSSÁGI FELMÉRÉS KÉRDŐÍVE D1. A kérdezett neme: 1 Férfi 2 nő DEMOGRÁFIA D2. Melyik korcsoportba tartozik az alábbiak közül? NV D3. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 alapfokú 2 érettségi 3 diploma 9 NT/NV D5. Dolgozik Ön jelenleg? 1 igen 2 munkanélküli 3 nyugdíjas 4 tanuló 5 egyéb (GYES, GYED, stb.) 9 NV

23 23 KÉRDŐÍV K1. A következőkben önkormányzati médiumokat olvasok fel önnek. Kérem, mondja meg, hogy az utóbbi időben szokta-e olvasni, vagy nézni-hallgatni ezeket. (a válaszok közül akár többet is jelölhet) 1 - soha 2 néha 3 - rendszeresen 9 NT/NV 1 Kenderesi Krónika (helyi lap) K2. Szeretne-e több tájékoztatást kapni az önkormányzat és intézményei munkájáról? 1 igen 2 nem 9 NT/NV K3. Ha önkormányzattal kapcsolatos információkra kíváncsi, merre kezd keresni? 1 - igen 2 nem 9 NT/NV 1 önkormányzati honlap városi lap barátok, ismerősök tudakozó önkormányzati képviselőket személyesen keres meg K4. Került-e kapcsolatba az polgármesteri hivatallal az elmúlt egy évben? 1 igen, többször is 2 igen 3 nem 9 NT/NV

24 24 K5. Arra kérem, hogy értékelje a polgármesteri hivatalt az alábbi területeken? Értékeljen egy 10-es skálán, ahol az egyes azt jelenti, hogy teljesen elégedetlen, a 10-es pedig, hogy teljesen elégedett NT/NV 1 polgármesteri hivatal nyitvatartási ideje polgármesteri hivatali ügyintézővel való elégedettség az ügyintézés gyorsaságával való elégedettség az ügyintézés minőségével való elégedettség K6. Arra kérem, hogy értékelje az önkormányzatot az alábbi területeken? Értékeljen egy 10-es skálán, ahol az egyes azt jelenti, hogy teljesen elégedetlen, a 10-es pedig, hogy teljesen elégedett. 1 az önkormányzat fejlesztéseivel helyi újság minőségével a csatornázottsággal való elégedettség közbiztonsággal való elégedettség K7. Az ön települése az elmúlt évekhez képest inkább fejlődött, vagy inkább hanyatlott? Négy kategóriát sorolnék fel: 1 jelentősen fejlődött 2 inkább fejlődött 3 inkább hanyatlott 4 jelentősen hanyatlott 9 NT/NV K8. Az alább felsoroltak közül ön szerint melyeket működteti az önkormányzat és melyiket az állam? 1 - önkormányzat 2 - állam 9 NT/NV 1 óvoda, bölcsőde általános- és középiskola idősek otthona parkok, közterek tisztán tartása K9. Ha problémája van a lakókörnyezetében, milyen módon adná az önkormányzat tudtára? 1 - igen 2 nem 9 NT/NV 1 postai levéllel sms-ben ben panaszládába dobnám közmeghallgatáson mondaná el személyesen keresné fel az önkormányzatot 1 2 9

25 25 K10. És használta már valamelyik formát? 1 - igen 2 nem 9 NT/NV 1 postai levél sms panaszládába dobta közmeghallgatáson mondta el személyesen keresné fel az önkormányzatot K11. Meg tudná nevezni a polgármestert! (nyitott kérdés, ne adj meg válaszlehetőséget) 1 Bogdán Péter 2 más 5 NT/NV

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági elégedettségi felmérés

Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági elégedettségi felmérés Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági ségi felmérés ÁROP-3.A.2-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Alba Radar. 28. hullám

Alba Radar. 28. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 28. hullám Civil szervezetek megítélése Székesfehérváron 2015. november 6. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Előterjesztés az ÁROP 1.A.2. szervezetfejlesztési pályázat keretében végrehajtott projekt ismertetéséről és a szükséges további intézkedésekről

Előterjesztés az ÁROP 1.A.2. szervezetfejlesztési pályázat keretében végrehajtott projekt ismertetéséről és a szükséges további intézkedésekről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40571/2010. CÍM: Előterjesztés az ÁROP 1.A.2. szervezetfejlesztési pályázat keretében végrehajtott projekt ismertetéséről és

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám

Alba Radar. 18. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám A székesfehérvári parkok megítélése a fehérváriak szerint 2013. június 17. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

30. hullám. II. Gyorsjelentés. Adományozási szokások január 2.

30. hullám. II. Gyorsjelentés. Adományozási szokások január 2. 30. hullám II. Gyorsjelentés Adományozási szokások 2017. január 2. 1 A KUTATÁS HÁTTERE ÉS MÓDSZERTANA A Magyar Városkutató Intézet havi rendszerességgel vizsgálja a települések, különös tekintettel a városok

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban - Kutatási beszámoló A kutatásra Lajosmizse Város Csatornahálózatának Kiépítése és Szennyvíztisztító Telepének Bővítése KEOP-

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

Tanulmány. Eruditio Zrt március

Tanulmány. Eruditio Zrt március Tanulmány Az Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd Városában című, ÁROP-3.A.2-2013- 2013-0003 kódszámú pályázatban előírt lakossági véleményfelméréshez kapcsolódóan Eruditio Zrt. 2014. március Tartalom

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A közhangulat 016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A Republikon Intézet idén hatodik alkalommal végezte el havi közvélemény-kutatását. A nem, életkor, végzettség és településtípus

Részletesebben

a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest november 3.

a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest november 3. Nagy Népítélet Kutatás a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest Tartalomjegyzék A kutatás háttere, módszertan, mintaösszetétel A biztosítók tevékenységének általános megítélése

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Jelentés a 2013-as Educatio kiállításról

Jelentés a 2013-as Educatio kiállításról Jelentés a 2013-as Educatio kiállításról Életpálya Iroda Molnár Balázs I. Bevezető A január 18-19-én tartott Educatio kiállításon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban NKE) is állított standot,

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. A városi közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség Kaposváron

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. A városi közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség Kaposváron KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ A városi közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség Kaposváron A KUTATÁS MÓDSZERTANA A KUTATÁS MÓDSZERTANA A STRATEGOPOLIS Kft. telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

Kutatás a Magyar Hírlap lakossági előfizetői körében

Kutatás a Magyar Hírlap lakossági előfizetői körében Kutatás a Magyar Hírlap lakossági előfizetői körében 2013.02.19. 1 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 3.o. 2 Bevezetés: a kutatás célja, célcsoportja és körülményei 4.o. 3 Előfizetők demográfiai profilja

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az éjjeli menedékhelyet és átmeneti szállót igénybe vevő hajléktalan emberek körében végzett kutatásról. 2008. március

BESZÁMOLÓ. az éjjeli menedékhelyet és átmeneti szállót igénybe vevő hajléktalan emberek körében végzett kutatásról. 2008. március BESZÁMOLÓ az éjjeli menedékhelyet és átmeneti szállót igénybe vevő hajléktalan emberek körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából végzett felmérés keretében

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése

TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése Miskolc, 2011. március 21. Tartalom 1. Összefoglaló értékelés... 1 2. Megkeresés és minta jellemzői... 2 2.1 Kutatási módszer... 2 2.2 Minta jellemzői...

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Országbíró lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megítélése Közvélemény kutatás

Országbíró lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megítélése Közvélemény kutatás Országbíró lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megítélése Közvélemény kutatás 2010-2012 Készült a XIII. kerületi Önkormányzat megbízásából 2010. április - 2012. szeptember XIII. Kerületi Közszolgáltató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése Kutatási beszámoló a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése 2015. május Tartalomjegyzék I. A kutatás háttere... 3 II. Az empirikus

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok?

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? G Data-felmérés G Data. A biztonság németül. Munkahely és magánélet kapcsolata A 18 75 éves internetezők 56%-a rendelkezik teljes munkaidős vagy részmunkaidős állással.

Részletesebben

Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés

Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés 2012. február Könyvtár szolgáltatásai mennyire felelnek meg az olvasóknak, felhasználóknak. a vizsgálat célja, hogy a kapott válaszokat kiértékelve az igényeknek

Részletesebben

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január Elégedettség-mérés Famulus Kollégium Győr, 2011. január A kitöltők statisztikai adatai: A kérdőívet kitöltő személyek száma: 50 fő Férfi: 8 fő Nő: 42 fő Életkori átlag: 21,1 év A kérdőívet 200 kollégista

Részletesebben

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók?

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Jelszavak 2011-ben Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Összefoglaló A legjellemzőbb jelszótípus e-mail fiókok esetében a betűk és számok (például: gabi34, ilrw12) kombinációjának

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

Facebook karácsony a magyar kkv-knál

Facebook karácsony a magyar kkv-knál Facebook karácsony a magyar kkv-knál Kutatás összefoglaló 2017.12.06. RG Stúdió Kft. Sűrű éve volt a Facebooknak 2017-ben. Megújult a küldetése, közel 150 millió új emberrel bővült a felhasználói kör,

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Szocio-Demográfia A minta felépítése a következő specifikációk szerint: Vidék/ város Nem Születési év Végzettség Egy háztartáson belüli lakosok száma Lakás típusa Foglalkozás

Részletesebben

A fogyasztói árindex és a reáljövedelmek lakossági megítélése egyes közép-kelet-európai országokban

A fogyasztói árindex és a reáljövedelmek lakossági megítélése egyes közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: A fogyasztói árindex és a reáljövedelmek lakossági megítélése egyes közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben