Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS"

Átírás

1 Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS

2 Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata Révfülöp, Balatonhenye, Kékkút, K vágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla m ködési területein végzi a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokat. A Szolgálat által biztosított szociális alapszolgáltatások az évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 62., 63., 64. -aiban meghatározott étkeztetés, házi segítségnyújtás, és családsegítés. Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésér l kell gondoskodni, akik az önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani. Házi segítségnyújtás keretében az ellátásra jogosult személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, ide értve az alapvet gondozási-ápolási feladatokat, a lakókörnyezet higiéniás körülményeinek megtartását, a veszélyhelyzetek megel zését és elhárítását. A jogosultság feltételeit az Szociális Törvény és a helyben hatályos szociális ellátásokról szóló rendeletek határozzák meg. A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújt segítséget azok megel zésében, megszüntetésében a családsegít. Kötelez együttm ködés keretében tartja a kapcsolatot az aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesül személyekkel. Családgondozóként heti rendszerességgel tartok fogadóórát a településeken, családsegít szolgáltatás végzése miatt. Fogadóórák, valamint családlátogatások alkalmával a kliensek részére nyújtok segítséget problémáik megoldásában, a segítségnyújtás tartalmáról forgalmi naplót, a rendszeres kapcsolattartást is igényl problémákról esetnaplót is vezetek. Az aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesül együttm ködési megállapodás alapján tartom a kapcsolatot. személyekkel Térségünkben is legnagyobb problémát a foglalkoztatás csökkenése, ezáltal a jövedelem-kiesés okozza a családokban. A közfoglalkoztatásból származó bevétel, mint utolsó remény van jelen sok aktív korú kliens életében. A Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Koordinálásával ötödik éve m ködik Magyarországon az EU Élelmiszer segély program. Az állam célja a program megvalósításával, hogy a gazdák által megtermelt és eladhatatlan mez gazdasági termékek (f ként gabona) egy részének felhasználásával (élelmiszerré történ feldolgozás után) élelmiszer segélyt tudjanak nyújtani Magyarország összes településén él rászoruló személy számára. Az adományból 46 család jutott tartós élelmiszersegélyhez az elmúlt évben K vágóörsön. 2

3 A szolgálat költségvetését terhel dologi kiadásként (munkába járás, kiküldetés) Révfülöp, K vágóörs és Kékkút települések járulnak hozzá a szociális gondozók gondozási helyekre történ eljutásához, melyet saját személygépkocsival, illetve motorkerékpárral teljesítenek. A társulás települései azonos arányban járulnak hozzá a szolgálatvezet településeken történ feladatellátásához. A 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben meghatározott továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében az elmúlt év júniusában 2 f vett részt Küls vaton (k vágóörsi és révfülöpi gondozón ) a Veszprém Megyei Önkormányzat Id sek Otthona és Módszertani Intézménye szervezésében továbbképzésen, mely kiégés elleni személyiségfejleszt tréning volt. A Szolgálat K vágóörs településen végzett tevékenysége évben A szociális étkeztetés biztosított a településen él, szociálisan rászoruló személyek részére. Az ebéd kiszállítása a közfeladatok ellátásában közrem köd önkormányzati gépjárm segítségével történt a Káli Gast Kft konyhájáról. Az intézményi térítési díjak a helyi rendeletben kerültek megállapításra, a családban az egy f re es jövedelemhatárok figyelembevételével. A házi segítségnyújtó szolgáltatás egy f állású szociális gondozóval biztosított a településen, aki f ként a takarításban, a bevásárlásban, a gyógyszerek beszerzésében, hivatalos ügyek intézésében, és a ház körüli teend kben segít a rászorulóknak, valamint mentális segítséget nyújt mindennapi problémáik megoldásában. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes. A Szolgálat vezet jeként a családsegít szolgáltatást is ellátom a településen. A szolgáltatás keretében heti rendszerességgel tartott fogadóóra (minden hétf n 8 9 óra között a M vel dési házban) ad lehet séget a lakosság számára, hogy önként igénybe tudják venni a szolgáltatást. Az aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesül az elmúlt évben 5 f volt a településen. A Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szakmaközi konferencián 3 alkalommal vettem részt. Gyermeket érint veszélyeztet körülményr l nem szereztem tudomást, így jelzéssel nem éltem a gyermekjóléti szolgáltatás végz családgondozónál. A normatív állami hozzájárulások és a kistérségi kiegészít ok alacsony szintje a mai napig nem hagy a Szolgálat számára lehet séget a fejlesztésekre. A meglév gondozói létszámmal a helyettesítések megszervezésének nehézsége jelenleg is fenn áll, melynek megoldása szükséges. A megoldásra a Társulási Tanács április 11-i ülésén javaslatot tettem. 3

4 A javaslatból kit nik, mennyi állami és kistérségi normatíva hívható le megfelel számú gondozón i létszám alkalmazásával, valamint a gondozón k szabadságának idejére helyettes beiktatásával. tíva összesít t csatolom a beszámolóhoz. Összességében elmondható, hogy az intézmény által m ködtetett szolgáltatások összehangoltan és megalapozott igényekre reagálva m ködnek társulási szinten. Az ellátások zavartalan m ködtetése megoldott, a visszajelzések pozitívak. Az ellátottak elégedettségét és igényeit szem el tt tartva szükséges a szolgáltatások színvonalának megtartása és emelése. Révfülöp, április 27. Szomjas-Jakab Erzsébet szolgálatvezet 4

5 Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálatának statisztikai adatai 2011 évre SZENTBÉK- KÁLLA BALATON- HENYE K VÁGÓ- ÖRS KÖVES- KÁL RÉVFÜLÖP MINDSZENT- KÁLLA KÉKKÚT Összesen Nyitó létszám: Záró létszám: Férfi: N Étkeztetés: Házi segítségnyújtás: Életkor megoszlás Révfülöp, április 02.

6 tíva kimutatás a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2012 éves terve szerint Révfülöp Alkalmak száma/ Munkanapok száma/ Köveskál Alkalmak száma/ Munkanapok száma/ Kóvágó rs Alkalmak száma/ Munkanapok száma/ Balatonhenye Alkalmak száma/ Munkanapok száma/ Szentbékkálla Alkalmak száma/ Munkanapok száma/ Mindszentkálla - Kékkút Alkalmak száma/ Munkanapok száma/ Összesen Max ,00 20,00 3, Max ,00 8,81 0, Max ,00 10,01 1, Max ,00 9,99 0, Max ,00 7, Max , ,00 8,43 0, miatt miatt Együttesen Együttesen egy hónapra Egy gondozón éves költsége Nettó többlet lehívás Szomjas-Jakab Erzsébet Szolgálatvezet

7 Határozati javaslat K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK /2012. HATÁROZATA a Révfülöpi Szociális Szolgálat évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Révfülöpi Szociális Szolgálat évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben Monostorapáti Önkormányzat 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel./fax: 87/435-055, e-mail: mapatik@hu.inter.net SZAKMAI PROGRAM Kistérségi közlekedési szolgáltatások Monostorapáti községben 2 I. A SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 379/2009. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben