TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ: AZ SPSS ALAPJAI A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ: AZ SPSS ALAPJAI... 14 1.1. A"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ: AZ SPSS ALAPJAI A programrendszer elemei Az interakciós eszközök Az adatmátrix Az SPSS-ben használt ablakok Az adat-editor menüsor parancsainak rövid leírása File menü Edit menü Az Edit menü szokásos szerkesztési parancsai Az Edit menü Options menüpontja A többi ablak Edit menüjének fontosabb parancsai View menü Data menü Transform menü A Compute menüpont Aritmetikai függvények Konverziós függvények Valószínűségi eloszlásfüggvények Inverz valószínűségi eloszlásfüggvények Logikai függvények A hiányzó értékeket kezelő függvények Véletlenszám-generáló függvények Statisztikai függvények Szöveg-manipuláló (string) függvények Dátum- és időfüggvények Egyéb függvények (Miscellaneous) A Transform menü egyéb menüpontjai Analyze menü Reports Descriptive Statistics Tables Compare Means General Linear Model Generalized Linear Models Mixed Models Correlate Regressions Loglinear Neural Networks Classify Dimension Reduction Scale Nonparametric Tests Forecasting Az Analyze menü további részei Direct Marketing menü Graphs menü Chart Builder Graphboard Template Chooser Legacy Dialogs Bar D Bar Line Area Pie High-Low Boxplot Error Bar Population Pyramid... 69

2 Scatter/Dot Histogram A Utilities menü Add-ons menü Window menü Help menü Az output-szerkesztő (Viewer) Az output-szerkesztő főbb általános jellemzői A kereső fa felépítése és átszerkesztése A táblázatok átformázása Címek, szövegek szerkesztése (Text Output) Grafikonok szerkesztése Általános grafikonbeállítások Grafikus szerkesztési funkciók a Chart Editor ablakban Output listaelemek automatikus formázása, SPSS Script Szkriptek futtatása Szkriptfájlok létrehozása és átszerkesztése SPSS outputok közlekedtetése más alkalmazásokkal Az SPSS output listaelemek exportálása Listaelemek importálása az SPSS output listába A pivot táblázatok kezelése A Szintax ablak kezelése A szintaktika üzemmódról általában A szintaktika üzemmód bemutatása néhány gyakran használt parancs alkalmazásával A szintax ablakra vonatkozó alapvető tények, szabályok és szokások A szintax ablak részeinek és menüinek leírása Az SPSS parancs szintaktika metanyelvi meghatározása Gyakran használt SPSS parancs szintaktikák leggyakoribb realizációi Néhány példa szintax, jellegzetesen szintax üzemmódot igénylő helyzetben Feltételes és ciklikus vezérlést is tartalmazó, vektor szerepét is kihasználó szintaktika Példa két egyszerű makróra saját szimbólumok és parancsok definiálása RÉSZ: MATEMATIKAI STATISZTIKAI ALAPOK Példák statisztikai problémákra Leíró statisztikák, grafikonok, táblázatok A lényeg rövid összefoglalása A matematikai részletek Az adatok centrális helyzetét leíró statisztikák A szóródás mértékei További eloszlásjellemzők A változók összefüggésének mérése A kontingencia- táblázat és a belőle számított statisztikák Ordinális mértékek a függetlenség mérésére Számváltozók közötti lineáris kapcsolat erősségét mérő statisztikák SPSS gyakorlatok Adatok bevitele, elmentése Grafikus kiértékelések Alapstatisztikák kérése Összetett kereszttáblázatok készítése a Custom Tables eljárással Az Analyze/Tables/Custom Tables párbeszédablak kezelése A Categories and Totals ablak A Summary Statistics: ablak Szignifikanciatesztek a táblázatokban További ablakok, lehetőségek Hipotéziselmélet A lényeg rövid összefoglalása A matematikai részletek A hipotéziselmélet alapjai Paraméteres próbák Egymintás u-próba A kétmintás u-próba Az egymintás t-próba...139

3 A két párosított (összetartozó) mintás t-próba A két független mintás t-próba Az F-próba Bartlett-próba A Welch-próba (d-próba) Nemparaméteres próbák próbák Az egymintás Kolmogorov-Szmirnov-próba illeszkedésvizsgálatra A homogenitás problémájának matematikai megfogalmazása Két független minta homogenitásának ellenőrzése Több független minta homogenitásának vizsgálata Két párosított minta homogenitásának vizsgálata Több összetartozó minta homogenitásának vizsgálata Klaszteranalízis alkalmazása a minták homogenitásának ellenőrzésére Nemparaméteres próbák a minták homogenitásának ellenőrzésére SPSS gyakorlatok Normalitásvizsgálat Két független minta összehasonlítása Mann-Whitney próbával Két összetartozó minta összehasonlítása Wilcoxon próbával Két független minta összehasonlítása t-próbával Két összetartozó minta összehasonlítása t-próbával Két független minta homogenitás-vizsgálata Kolmogorov-Szmirnov Z-próbával Három független minta összehasonlítása Kruskal-Wallis próbával Szórásanalízis A lényeg rövid összefoglalása A matematikai részletek A szórásanalízis alapfogalmai Kísérleti elrendezések A szórásanalízis módszerei Egyszeres osztályozás Kétszeres osztályozás az interakció figyelembevétele nélkül Kétszeres osztályozás az interakció figyelembevételével Nemparaméteres alternatívák Független minták összehasonlítása Összetartozó minták összehasonlítása SPSS gyakorlatok Egyszempontos (egyfaktoros) szórásanalízis Kétszempontos (kétfaktoros) szórásanalízis Regresszió-analízis A lényeg rövid összefoglalása A matematikai részletek Az alapprobléma Definíciók, jelölések Példák regressziós problémára Lineáris regresszió két változó között Az alapmodell Próbák és konfidencia-intervallumok a lineáris regresszió elméleti együtthatóira Lineáris regresszió dichotóm vagy kategoriális független változóval Lineáris regresszió dichotóm vagy kategoriális függő változóval Logisztikus regresszió Polinomiális regresszió Lineárisra visszavezethető kétparaméteres regressziós összefüggések keresése Nemlineáris regresszió Többváltozós lineáris regresszió Az alapmodell Szórásanalízis a modell érvényességének eldöntésére A független változók minősítése a lineáris kapcsolat szempontjából Modellépítés, a parciális F-próba Automatikus eljárások a lineáris regressziós modell összeállítására...199

4 SPSS gyakorlatok Lineáris regresszió (A fizetések függése a kortól és a gyakorlati időtől) Lineáris regresszió kategoriális független változóval (A fizetések függése a kortól és a beosztástól) Nemlineáris regresszió (Kapcsolat a gépkocsik fogyasztása és teljesítménye között) A fogyasztás kifejezése a többi változó lineáris regressziójával Banki hitelképesség előrejelzése ügyféladatok alapján Reggeli ételek kedveltségének vizsgálata multinomiális logisztikus regresszióval Az általános és az általánosított lineáris modell A lényeg rövid összefoglalása A matematikai részletek Elvi alapok Az egyváltozós GLM modellek Többváltozós lineáris regresszió Egyszeres osztályozás (One-Way ANOVA) Kétszeres osztályozás interakció nélkül Többváltozós GLM modellek A megismételt mérések esete (repeated measures) Az általánosított lineáris lineáris modellek (GZLM) SPSS gyakorlatok Egyszeres osztályozás elvégzése a GLM-mel Kétszeres osztályozás elvégzése a GLM-mel Ismételt mérések (gyermekek növekedésének vizsgálata) Ismételt mérések (tanulók egyenlet megoldási teljesítményének vizsgálata) Munkaügyi intézkedés fogadtatásának vizsgálata loglineáris analízissel és bináris logisztikus regresszióval A faktoranalízis és a főkomponens-analízis A lényeg rövid összefoglalása A matematikai részletek A faktoranalízis A főfaktor analízis Nemsúlyozott és súlyozott legkisebb négyzetek módszere Maximum-likelihood faktoranalízis Egyéb módszerek A főkomponens-analízis SPSS gyakorlatok Gépkocsi-jellemzők vizsgálata faktoranalízissel (A modell felépítése) Gépkocsi jellemzők vizsgálata faktoranalízissel (Az eredmények értelmezése) Osztályozási módszerek A lényeg rövid összefoglalása A matematikai részletek Osztályozási módszerek Az alakfelismerés matematikai modellje Tanulóalgoritmusok Osztályozás másodrendű felületekkel A legközelebbi társ módszer Diszkriminancia-analízis ROC görbéken alapuló diszkrimináció Klaszteranalízis A középpont módszer (K-means clusters) Hierarchikus klaszterezési módszer Kétlépéses klaszterezés (TwoStep Cluster Analysis) Számítógépes gyakorlatok Diszkriminancia analízis hat kategóriával és nagy számú prediktor változóval (Országok diszkriminálása gazdasági régiók alapján) Rögzített számú klaszter előállítása (Országok klaszterezése gazdasági régiók alapján) ROC-görbék (Radar-operátorok diszkriminációs teljesítményének vizsgálata) Diszkriminancia analízis négy kategóriával és négy prediktor változóval (Munkavállalók várható beválásának előrejelzése pszichológiai adatok alapján)...273

5 Példa kétlépéses klaszterezésre A legközelebbi társ módszer alkalmazása Skálázás A lényeg rövid összefoglalása Skálák megbízhatósága A többdimenziós skálázás A conjoint analízis A matematikai részletek Skálák megbízhatósága A klasszikus tesztelmélet alapjai Skálák megbízhatósági és érvényességi modelljei Több bíráló skálázott ítéleteire épülő mérési eljárások megbízhatósága A többdimenziós skálázás A többdimenziós skálázás alapproblémái A klasszikus MDS Nemmetrikus módszerek, a Shepard-Kruskal-algoritmus Több kísérleti személy eredményének együttes kiértékelése Az SPSS-ben használt néhány definíció A conjoint analízis A conjoint analízis alapelvei A conjoint analízis modellje A conjoint analízis néhány általános vonása az SPSS-ben SPSS gyakorlatok Skálák megbízhatóságának elemzése I. (Egyszerű egy- és háromskálás tesztek skáláinak megbízhatósági elemzése) Skálák megbízhatóságának elemzése II. (Az MBTI első magyar nyelvű számítógépes verziójának a megbízhatósági elemzése) Elemzés az osztályon belüli korrelációs együttható (ICC) segítségével (Tornászok produkcióját értékelő NOB pontozói zsűri teljesítményének megbízhatóságvizsgálata) Egy távolságmátrixon alapuló kétdimenziós paraméteres és nemparaméteres MDS (Térkép konstruálása városok egymástól való távolságai alapján) Preferencia-pontszámokon alapuló háromdimenziós WMDS (Vállalati döntéshozók gondolkodásmódjának elemzése) Több távolságmátrixon alapuló kétdimenziós paraméteres MDS és WMDS (Politikusok országokkal kapcsolatos nézeteinek elemzése) Szubjektív pontszámokon alapuló kétdimenziós MDS (Matematikai feladatok érthetőségét meghatározó tényezők vizsgálata) Conjoint analízis Új edzőcipő legkedvezőbb várható fogyasztói fogadtatását kiváltó jellemző-kombinációjának meghatározása Szőnyegtisztító készülék legkedvezőbb várható fogyasztói fogadtatását kiváltó jellemző-kombinációjának meghatározása Szórakoztató elektronikai termék legkedvezőbb várható fogyasztói fogadtatását kiváltó jellemző-kombinációjának meghatározása Idősorok elemzése A lényeg rövid összefoglalása A matematikai részletek Bevezetés, alapfogalmak Nem változó idősorok detektálására vonatkozó próbák Az exponenciális szűrés Box-Jenkins-féle idősor modellek (ARIMA) Lassú ciklusok feltárása, a periodogram Trendelemzés SPSS gyakorlatok Exponenciális szűrés (Nyomtatók napi energia-felvételét tartalmazó idősor elemzése) Előrejelzés hagyományos regressziós módszerekkel és indikátor-változó segítségével (Részvények jegyzéseinek alakulását jellemző idősor elemzése) Előrejelzés hagyományos regressziós módszerekkel és exponenciális simítással (Magyarország népességi adatainak alakulása) Előrejelzés egy ARIMA(1,0,0) modell alapján (Magyarország közötti villamosenergia termelését jellemző idősor elemzése)...355

6 Trendet és szezonalitást tartalmazó idősor felbontása additív komponensekre (Vasúti áruszállítás alakulását mutató idősor elemzése) Szezonalitást és hosszú távú ciklust tartalmazó idősor felbontása multiplikatív komponensekre (A DEM/USD árfolyam idősorának elemzése) Kereskedő cég forgalmának előrejelzése szezonális dekompozícióval és ARIMA modellel Szabályozó grafikonok A lényeg rövid összefoglalása A matematikai részletek Elméleti alapok Méréses szabályozás Alapfogalmak Méréses jellemzők szabályozó és kiegészítő grafikonjainak alaptípusai Példák a méréses jellemzők SPSS Statistics 19 által előállítható szabályozó és kiegészítő grafikonjaira Minősítéses szabályozás Alapfogalmak Minősítéses jellemzők szabályozó grafikonjainak alaptípusai Példák a minősítéses jellemzők SPSS Statistics 19 által előállítható szabályozó és kiegészítő grafikonjaira Összefoglaló áttekintés SPSS gyakorlatok Gyógyszergyári tablettázógépről levett kisminták vizsgálata Zárógyűrű-átmérők változásának vizsgálata Műanyag gyermekjátékok által előidézett mérgezések okainak vizsgálata Egy kórház járóbetegellátási kapacitását meghatározó tényezők vizsgálata Selejtes áramköri panelek gyártásához vezető okok azonostítása Robbanásveszélyes pezsgős palackok gyártásához vezető okok azonosítása Mesterséges neurális hálózatok (ANN) A lényeg rövid összefoglalása A matematikai részletek A biológiai és a mesterséges neurális hálózatok A neurális hálózatok matematikai modellje és működése Az ANN modellek felépítése és ellenőrzése Többrétegű perceptronon alapuló hálózat (Multi-Layer Perceptron) Radiális bázisfüggvényen alapuló hálózat (Radial Basis Function) SPSS gyakorlatok Egy egyszerű bevezető példa: kutyák és macskák megkülönböztetése három jellemzőjük alapján A párhuzamos megosztott feldolgozás tulajdonságainak szemléltetése: személyek jellemzői közötti kapcsolatok megtanulása Banki hitelképesség előrejelzése ügyféladatok alapján Várható kórházi kezelési költségek és ápolási napok előrejelzése Egy direkt marketing klasszifikációs probléma megoldása Aláírások valódiságának ellenőrzése az aláírásokat jellemző idősorok vizsgálatával RÉSZ: GYAKORLATI ÚTMUTATÓK ÉS FELADATOK Gyakorlati útmutatók a statisztikai elemzésekkel kapcsolatban A gyakrabban használt statisztikai eljárások alkalmazási feltétele A minimálisan szükséges mintaelemszám meghatározása Segédtáblázatok a megfelelő statisztikai eljárások kiválasztásához az SPSS-ben Gyakorló feladatok A feladatokban használt állományok rövid leírása Az állományok felsorolása Az állományok rövid leírása Ezek az állományok összetartoznak: Látássérült és ép CC (call center) dolgozók munkahellyel kapcsolatos attitűdjének Q-módszertannal történő vizsgálata során gyűjtött adatokat tartalmaznak Feladatok lépésről lépésre vezetett megoldásokkal Adatmanipulálás: adatok aggregálása és konvertálása A Transform menü funkcióinak gyakorlása Normalitásvizsgálat...455

7 Nemlineáris regressziós összefüggés keresése Osztályozás, klaszteranalízis Faktoranalízis, főkomponensanalízis Emberi erőforrásokat jellemző adatok elemzése Megbízhatósági függvény és meghibásodási ráta Túlélési adatok analízise Vélemények egyezésének vizsgálata Korrespondencia-analízis Ember-számítógép interakció: menürendszerek Ember-számítógép interakciót jellemző adatok elemzése: két rendszer használhatóságának összehasonlítása Internetes honlap látogatóinak viselkedését jellemző adatok elemzése Internet-használati szokások elemzése A Q-módszertan alkalmazásai Politikai pszichológiai esettanulmány A termékélmény dimenzióival kapcsolatos esettanulmány A fogyatékosság megítélésével kapcsolatos elemzés: Látássérült és ép CC (call center) dolgozók munkahellyel kapcsolatos attitűdjének vizsgálata a Q- módszertannal Orvosi rehabilitációs adatelemzések Orvosi rehabilitáció sikerességének vizsgálata loglineáris analízissel és bináris logisztikus regresszióval Gerinc- és törzsizomzat-rehabilitáció előrehaladásának követése nyomáseloszlás-méréssel és idősorelemzéssel Támogató technológiák fejlesztésével, tesztelésével és használatával kapcsolatos adatelemzések Három különböző típusú hallókészülék használhatóságának összehasonlító vizsgálata Egy speciális alternatív számítógépes adatbeviteli eszköz különböző verziói használhatóságának vizsgálata Íróeszközök megfogását és használatát segítő egyszerű segédeszközök használhatóságának vizsgálata Foglalkoztatási rehabilitációs adatelemzések A munkába való visszatérés előrejelzése logisztikus regresszióval alkalmas személyi adatok alapján A munkába való visszatérés előrejelzése neurális hálózattal alkalmas személyi adatok alapján Konkrét munkatevékenységben való beválás előrejelzése alkalmas képességvizsgálati adatok alapján Feladatok rövid útmutatásokkal Sorszám-változó létrehozása Adott eloszlású véletlenszámok generálása Kockadobás-sorozat szimulálása Hisztogram-készítés Empirikus eloszlásfüggvény (gyakorisági eloszlás) kirajzoltatása A 2 -eloszlás kvantilistáblázata Alapstatisztikák kiszámítása Boxplot-grafikon elkészítése Pontdiagram készítése Egymintás és összetartozó kétmintás t-próba Független kétmintás t-próba Egyszempontos varianciaanalízis (One-Way ANOVA) Homogenitásvizsgálat Grafikus regresszióelemzés Egyszerű lineáris regresszióelemzés Többváltozós lineáris regresszióelemzés Lineáris regresszió dichotóm függő változóval Szakaszonkénti lineáris regresszióelemzés Nemlineáris regressziós illesztés idősorra Nemlineáris regresszióelemzés Főkomponensanalízis Faktoranalízis Klaszteranalízis...542

8 Diszkriminanciaanalízis Többdimenziós skálázás Lineáris trendfüggvény keresése Nemlineáris trendfüggvény keresése Exponenciális trendfüggvény keresése A szezonális komponens figyelembevétele Dekompozíciós modell mozgó átlagolással Dekompozíció nemlineáris trenddel és szezonális hatással Önállóan megoldandó feladatok Az SPSS-sel együtt adott adatmátrixok leírása Irodalom 577

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA SPSS-könyv Seneca Books 0 Huzsvai - Vincze: SPSS Statisztika Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

Huzsvai László BIOMETRIAI MÓDSZEREK AZ SPSS-BEN SPSS ALKALMAZÁSOK

Huzsvai László BIOMETRIAI MÓDSZEREK AZ SPSS-BEN SPSS ALKALMAZÁSOK Huzsvai László BIOMETRIAI MÓDSZEREK AZ SPSS-BEN SPSS ALKALMAZÁSOK Debreceni Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar DEBRECEN 004-011 Ez a munka kéziratként kezelendő. A tartalma lefedi a mezőgazdasági és gazdálkodástudományi

Részletesebben

Bevezetés az IBM SPSS Statistics programrendszerbe

Bevezetés az IBM SPSS Statistics programrendszerbe Ketskeméty László, Izsó Lajos, Könyves Tóth Előd Bevezetés az IBM SPSS Statistics programrendszerbe Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez Harmadik javított, átdolgozott kiadás

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban

SZAKDOLGOZAT. Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban Kádas Dániel Péter Villamosmérnöki főiskolai szak Távközlési

Részletesebben

R Commander kézikönyv a Biostatisztika tankönyv példáival

R Commander kézikönyv a Biostatisztika tankönyv példáival R Commander kézikönyv a Biostatisztika tankönyv példáival Harnos Andrea harnos.andrea@aotk.szie.hu 2014. március 17. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. Az R Commmander installálása és futtatása 5 2.1. Linux.........................................

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI. Tóthné Parázsó Lenke

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI. Tóthné Parázsó Lenke Tóthné Parázsó Lenke MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI Tóthné Parázsó Lenke Eger, 011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató

Részletesebben

Statisztikai programrendszerek. Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke

Statisztikai programrendszerek. Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke Statisztikai programrendszerek Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Statisztikai programrendszerek Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó

Részletesebben

Tantárgyi program (tantárgyleírások)

Tantárgyi program (tantárgyleírások) Tantárgyi program (tantárgyleírások) 1. A tantárgy neve (csoportja): Üzleti tervezés (AV_PLA033) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi László, adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet A PIAC VIZSGÁLATA

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet A PIAC VIZSGÁLATA BGF PSzK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet A PIAC VIZSGÁLATA A jegyzetet a BGF Módszertani Intézeti Tanszékének oktatói készítették 001-ben, és frissítették

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Regressziós modellek becslése és tesztelése Excel-parancsfájl segítségével (szoftverismertetés)*

Regressziós modellek becslése és tesztelése Excel-parancsfájl segítségével (szoftverismertetés)* Regressziós modellek becslése és tesztelése Excel-parancsfájl segítségével (szoftverismertetés)* Kehl Dániel, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanársegéde E-mail: kehld@ktk.pte.hu Dr. Sipos Béla, a Pécsi

Részletesebben

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001.

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001. BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPES STATISZTIKÁBA Csendes Tibor Szeged, 2001. Lektorálta: Dr. Boda Krisztina tudományos főmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Informatikai Intézet, Dr. Petres Tibor egyetemi

Részletesebben

Huzsvai László. STATISZTIKA Gazdaságelemzők részére Excel és R alkalmazások

Huzsvai László. STATISZTIKA Gazdaságelemzők részére Excel és R alkalmazások Huzsvai László STATISZTIKA Gazdaságelemzők részére Excel és R alkalmazások SENECA BOOKS 2012 Szerkesztő: Huzsvai László Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül

Részletesebben

Döntéstámogatás a médiainformatikában

Döntéstámogatás a médiainformatikában Döntéstámogatás a médiainformatikában Nemhivatalos jegyzet v0.2 A jegyzet még nem teljes, folyamatosan bővül és javul, kb. a pótzh idejére ér el egyfajta kiforrott formát. Nem véletlenül van verziószámozva,

Részletesebben

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba Ozsváth Károly, Ács Pongrác Bevezetés a sporttudományos kutatásba 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. A tudományos kutatás alapfogalmai... 8 2.1. Tudomány és kutatás...8 2.1.1. A kutatás szintjei...

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2013 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel reprodukálni

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

Matematika helyi tanterv

Matematika helyi tanterv Matematika helyi tanterv 1 Tartalomjegyzék Matematika helyi tanterv... 1 1 Tartalomjegyzék... 1 2 Bevezetés... 1 2.1 Helyi tanterv :4+4+4+4 óra... 4 2.1.1 9. évfolyam... 5 2.1.2 10. évfolyam... 16 2.1.3

Részletesebben

Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak. Tantárgyi programok

Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak. Tantárgyi programok Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak Tantárgyi programok Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által összeállított tantárgyi programok 2. oldal 3. oldal Tantárgy neve: Általános biztosítás Tantárgy

Részletesebben

SAS PROGRAMOZÁS. 2000. március. Új Calculus Számítógép alkalmazási Bt.

SAS PROGRAMOZÁS. 2000. március. Új Calculus Számítógép alkalmazási Bt. Az angliai AMADEUS Software Training, UK engedélyével, annak eredeti anyagát felhasználva készítette az Új Calculus Számítógép alkalmazási Bt. 2000. március Új Calculus Számítógép alkalmazási Bt. Levelezési

Részletesebben

EGY KORSZERÛ ESZKÖZ STATISZTIKAI ELEMZÉSEKHEZ: AZ SPSS RENDSZER

EGY KORSZERÛ ESZKÖZ STATISZTIKAI ELEMZÉSEKHEZ: AZ SPSS RENDSZER 137 Ketskeméty László * EGY KORSZERÛ ESZKÖZ STATISZTIKAI ELEMZÉSEKHEZ: AZ SPSS RENDSZER Az informatikai társadalomról Nem túlzás azt állítani, hogy az információ õsrobbanásának korszakában élünk. Azonos

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOSÍTOTT LINEÁRIS MODELL ÉS BIZTOSÍTÁSI ALKALMAZÁSAI

AZ ÁLTALÁNOSÍTOTT LINEÁRIS MODELL ÉS BIZTOSÍTÁSI ALKALMAZÁSAI MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK AZ ÁLTALÁNOSÍTOTT LINEÁRIS MODELL ÉS BIZTOSÍTÁSI ALKALMAZÁSAI A biztosítási károk alakulásának modellezésére jól alkalmazható az általánosított lineáris modell, amely alkalmas arra,

Részletesebben

Online mérés-értékelés

Online mérés-értékelés Lengyelné Molnár Tünde Online mérés-értékelés Eger, 2013. Készült az Eszterházy Károly Főiskolán a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 támogatásával. Tartalom 1. Bevezetés. A papíralapú kérdőívtesztektől az online kérdőívekig

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Informatika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EM- MI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.15.változatához ÉVFO-

Részletesebben

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2015 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Az informatika tantárgy lényegét tekintve a mindennapi élethez szükséges informatika ismereteket, a folyamatosan változó informatikai kultúra jelenlegi állapotát igyekszik

Részletesebben

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember Helyi tanterv Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember * Azon évfolyamok számára, akik 2013/14 tanév előtt kezdték az kilencedik

Részletesebben

A Valószínőségelméleti és Statisztika Tanszék által tartott sávos tárgyak alkalmazott matematikus szakon

A Valószínőségelméleti és Statisztika Tanszék által tartott sávos tárgyak alkalmazott matematikus szakon A Valószínőségelméleti és Statisztika Tanszék által tartott sávos tárgyak alkalmazott matematikus szakon AKTUÁRIUS ÉS PÉNZÜGYI MATEMATIKA SZAKIRÁNY MMMN5AP1 Biztosítástan (heti 2 óra, 2 kredit) A biztosítás

Részletesebben