Intelligens Rendszerek Gyakorlata. Neurális hálózatok I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intelligens Rendszerek Gyakorlata. Neurális hálózatok I."

Átírás

1 : Intelligens Rendszerek Gyakorlata Neurális hálózatok I. dr. Kutor László IRG 3/1

2 Trend osztályozás Pnndemo.exe IRG 3/2

3 Hangulat azonosítás Happy.exe IRG 3/3

4 Idősor közelítés Grnndemo.exe IRG 3/4

5 Pontsor közelítése függvénnyel Grnndemo.exe IRG 3/5

6 A neurális hálózat tervezésének lépései Reprezentatív tapasztalati adat gyűjtése (bemeneti adatok és elvárt válaszok) Megfelelő neurális paradigma kiválasztása Rendszer paraméterek kiválasztása Teljesítmény mérő módszer kiválasztása A rendszer tanítása és tesztelése (amíg az elvárt eredményhez nem jutunk) IRG 3/6

7 Eldöntendő jellemzők a neurális hálózatok tervezésénél Processzor szinten: - a processzor átviteli függvénye - a bemenő jelek típusa Hálózat szinten: - a hálózat topológiája - rétegelt struktúránál a rétegek száma - processzorok száma a különböző rétegekben - processzorok típusa a különböző rétegekben Tanítási szinten - tanító algoritmus - tanítási paraméterek (pl.: α, β,.) - a tanítás megállásának feltételei IRG 3/7

8 Az alap neuron (processzor) felépítése i O i I 1 I 2 I i I n-1 w j1 w j2 wji w jn S j j T O j i S j = W ji n i= 1 w ji j I i I n I B I bemenet), w ji súlytényezők, T Átviteli (Transzfer) függvény IRG 3/8

9 Leggyakrabban használt átviteli függvények 1. Ugrás függvény: O j = 0 vagy -1, ha S <= 0, O j = 1 ha S > 0 2. Korlátozott lineáris függvény O j = 0, ha S <= 0, O j = S ha 0 <= S < 1 O j = 1 ha S > 1 3. Szimoid függvény O j = 1/(1+e -Sj ) S S 0 1 O j = 1-1/(1+S) ha S >= 0 O j = /(1-S) ha S < 0 1 IRG 3/ S S

10 Tipikus neurális hálózat összeköttetések 1. Előrecsatolt (rétegelt) neurális hálózat (topológia) Bemenetek bemeneti réteg rejtett réteg kimeneti réteg Kimenetek súlytényező IRG 3/10

11 Az előrecsatolt hálóztok ábrázolása I 1 I 2 I i I n-1 I n O 1 Súlymátrix w 11 w 12 w 1i -- w 1n w 21 w 22 w 2i -- w 2n w j1 w j2 w ji -- w jn w m1 w m2 w mi -- w mn súlytényező IRG 3/11 O 2 O j O m O = f (S) S = I * W Mátrix műveletek!

12 Visszacsatolt neurális hálózat Rétegelt Teljesen összekötött I 1 I 2 I i j k IRG 3/12 O i O j O k O = I x W1+ O x W2

13 A hálózat hibája felügyelt tanítás esetén Egy tanító mintánál: E = ½ (T k -O k ) 2 A teljes tanító mintára: E = ½ (T k -O k ) 2 IRE 8/13 k p k A tanítás (súlytényező változtatás) mottója: hiba visszaterjesztés = Back error Propagation A hálózat súlytényezőit a hiba létrehozásában játszott szerepükkel arányosan változtatjuk. = A súlytényezőket a hibafüggvény parciális deriváltja szerint változtatjuk

14 Tanítási szabályok Tanítás = súlytényezők (kis lépésekkel (?) való) beállítása Tanítási típusok: 1. Felügyelt (felügyeletes) tanítás 2. Felügyelet nélküli (önszerveződő) tanítás Alap tanítási szabályok: i j O i w ji O j i j O i w ji O j C j Hebb szabály (Donald O. Hebb) w ji (t+1) = w ji (t) + α* O i * O j ahol α = tanítási tényező, 0 <= α <= 1 Delta szabály (Widrow- Hoff) w ji (t+1) = w ji (t) + α * O i * (C j O j ) ahol C j O j = Δ j IRG 3/14

15 A felügyeletes tanítás lényege, algoritmusa Mottó: Addig hangoljuk a súlytényezőket, amíg a bemenetre a hálózat megfelelő-, előre kiszámított választ nem ad. Algoritmusa: 1. Kezdeti súlytényezők beállítása 2. A tanítóminta bemeneti értéke alapján a hálózat kimeneti értékének kiszámítása. 3. A tanítóminta célértékének összehasonlítása a hálózat célértékével. 4. Szükség esetén a hálózat súlytényezőinek módosítása. 5. A tanítás folytatása mindaddig, amíg a hálózat az összes tanítómintára egy előre rögzített hibahatárnál kisebb hibával a célértéknek megfelelő kimeneti értéket nem tudja előállítani. IRE 8/15

16 A perceptron tanító algoritmus (delta szabállyal) Kezdeti súlytényezők beállítása (random!?) Tanítás iter amíg a hiba el nem éri a hibahatárt (Hi <= Hh) k= 0, Hi= 0 Minták iter amíg k = p nem teljesül (ahol p = tanító minták száma) A k.-ik tanítóminta bemeneti vektora alapján processzoronként az aktiváció kiszámítása S jk = I k j * Wji A köszöb átviteli függvény alapján processzoronként a kimeneti értékek kiszámítása. (O j ) A hálózat súlytényezőinek módosítása. w ji (t+1) = w ji (t) + α * O i * (C j O j ) ahol C j O j = az eltérés (Δ j ) A hálózat hibájának kiszámítása H k j =Cj k -Oj k A hibák összesítése H i =H i +H j K:=K+1 Minták end Tanítás end IRE 8/16

17 I 1 I 2 I i I n A delta szabály matematikai értelmezése S j S j = w ji * I i ; O j = S j ; i O j T j Lineáris átviteli függvény esetén W ji (t+1)=w ji (t)- α*oj*δe/δw ji δe/δw ji = δe/δo j * δo j /δs j * δs j /δw j δe/δo j = ½ * 2 * (Tj-Oj) * -1= -(Tj-Oj) E = ½ * ( T j O j ) 2 E j w i W i+1 Δw δo j /δs j =1 δs j /δw j = δ(w j1 *I 1 + w ji *I i + w jn *I n )= I i i j O i w ji O j T j Delta szabály w ji (t+1) = w ji (t) + α * I i * Δ j ahol α = tanítási tényező, 0 <= α <= 1, Δ j = T j O j IRE 8/17

18 Többrétegű neurális hálózatok tanítása (Általánosított delta szabállyal) Hálózat topológia i j N Processzor: H M k i O i w ji O j w kj O k T k j k Oi Sj f(s) j O j S = w O O j =f(s)= 1/(1+e -S ) j IRE 8/18 N i= 1 ji i

19 A hiba visszavezetése (Általánosított delta szabállyal) Δ 1 Hálózat topológia i j M N H k Δ j w 1j w 2j O i w ji O j w kj O k T k i j k Δ 2 Δ M-1 Átviteli függvények w Mj O k = f(s k ) O j =f(s)= 1/(1+e -S ) Δ M IRE 8/19

20 Tanítást leíró összefüggések a többrétegű hálózatoknál Általánosított delta szabály: (deriválás a lánc szabály alapján) δe/δw kj = δe/δok * δo k /δs k * δs k /δw kj Súlytényező változtatás a kimeneti rétegben W kj (t+1) = W kj (t) + αδ k Oj = Δk W kj (t+1) =W kj (t) + α*(t k -O k )*f(s k )*(1-f(S k ))*O j Súlytényező változtatás a rejtett rétegben Δj W ji (t+1) = W ji (t) + α*f(s j )*(1-f(S j ) * (Δk*W kj ))*O i (A levezetés a javasolt olvasmányok között található) IRE 8/20 M k=1

21 Versengéses (competitive) tanulás Carpenter, Grossberg 1988 Processzor I 1 I i S j f O j = f (S j ) 1 f (S j ) I N S j = I i * w ji S j Topológia: egy rétegű előrecsatolt, teljesen összekötött Megkötések: 1.) w ji = 1 2.) Súly értékek: 0<Wj<1 3.) A bemenő vektor bináris IRE 8/21

22 A versengéses tanító algoritmus (Grossberg) Mottó: A győztes visz mindent 1. Kezdeti súlytényezők beállítása (inicializálás, véletlenszerű) 0<Wj<1 2. A tanítóminta i-ik értéke (vektora) alapján, a processzorok kimeneti S j = O i * w ji, O j = f (S j ) értékeinek kiszámítása. 3. A legnagyobb kimeneti értékű processzor kiválasztása. A győztes visz mindent elv alapján, a győztes kimeneti értéket 1-re, az összes többi kimeneti értéket 0-ra változtatjuk 3. A győztes elem súlytényezőit megváltoztatjuk (csak azokat!) Δ W ji (t+1) = W ji (t) + Δ w ji, Δw ji = α (O i /m-w ji (t)) ahol α = tanulási együttható, 0 < α << 1 (tipikusan ) m = az aktív bemenetek száma 5. A pont ismétlése amíg a kimenetek két egymást követő tanítási ciklus során nem változnak. IRE 8/22

23 Teljesítmény mérési lehetőségek 1. Az összes tanító mintát figyelembe véve, mekkora az eltérés RMS (Root-Mean-Square) Egy tanító mintánál: E = ½ (T k -O k ) 2 A teljes tanító mintára: E = ½ (T k -O k ) 2 M k RMS= E/(M*K) M= tanító minták száma K= kimenetek száma 2. A helyes és hibás eredmények aránya IRE 8/23

24 Logikai függvények tanítása logikai ÉS Kizáró VAGY I 1 * I 2 O I 1 +I 2 O I 1 logikai VAGY 1 I I 2 I 2 I 1 + I 2 O IRE 8/24 I I 2

25 A négy kvadráns IRE 8/25

26 Neurális hálózat szimulátorok NWDemo C++ Neural Network Simulation Software Stuttgart Neural Network Simulator Emergent Neural Network Simulation System IRE 8/26

27 Neurális hálózat szimulátorok IRE 8/27

28 Az első mesterséges neurális hálózat: a Perceptron Frank Rosenblatt (1957) (amit a következő órán meg kell valósítani) Vetített nyomtatott betűk felismerése tanítás alapján 20 x 20 fotóérzékelő Mc. Culloch-Pitts neuronok Előrecsatolt egyrétegű hálózat I 1 O 1 I 400 O 36 IRE 8/28

Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal

Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Műszaki menedzser szak Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal ZÁRÓDOLGOZAT Készítette Konzulens Dr. Ormos

Részletesebben

1. Tétel Racionális ágens Definíció: Komponensek: Feladatkörnyezet és fajtái: Ágenstípusok: 2. Tétel Informálatlan keresés definíciója: Fa keresés:

1. Tétel Racionális ágens Definíció: Komponensek: Feladatkörnyezet és fajtái: Ágenstípusok: 2. Tétel Informálatlan keresés definíciója: Fa keresés: 1. Tétel Racionális ágens Definíció: Az ideális racionális ágens minden egyes észlelési sorozathoz a benne található tények és a beépített tudása alapján minden elvárható dolgot megtesz a teljesítményérték

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

Döntéstámogatás a médiainformatikában

Döntéstámogatás a médiainformatikában Döntéstámogatás a médiainformatikában Nemhivatalos jegyzet v0.2 A jegyzet még nem teljes, folyamatosan bővül és javul, kb. a pótzh idejére ér el egyfajta kiforrott formát. Nem véletlenül van verziószámozva,

Részletesebben

TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN

TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25. TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN Konzulens: Dr. Pitlik László Készítette: Batár

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai

Részletesebben

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások 10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások "Elektrós"-Zoli 2013. november 3. 1 Tartalomjegyzék 1. Erősítő fokozatok összekapcsolása

Részletesebben

1. Folyamatszabályozási alapok

1. Folyamatszabályozási alapok 1. Folyamatszabályozási alapok A szabályozás célja, hogy az irányított folytamat kimenete (szabályozott jellemz) megfeleljen az elírt értéknek elfogadható hibahatáron belül. Ha az elírt érték állandó,

Részletesebben

Alapfogalmak/szabályozás-beavatkozás (1)

Alapfogalmak/szabályozás-beavatkozás (1) IRÁNYÍTÁSELMÉLET ÉS TECHNIKA Energetikai mérnökasszisztens FSz Szak 4. félév 1 Alapfogalmak/szabályozás-beavatkozás (1) Irányítás: olyan művelet, amely valamilyen műszaki folyamatba annak elindítása, fenntartása,

Részletesebben

Differenciálegyenletek numerikus megoldása

Differenciálegyenletek numerikus megoldása Differenciálegyenletek numerikus megoldása 2010, Pécsi Tudományegyetem Kollár Bálint (Utolsó változtatás: 2010. október 23.) Közönséges differenciálegyenleten olyan egyenletet értünk, amelyben a meghatározandó

Részletesebben

Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn

Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn 1. fejezet Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn 1.1. Prediktív következtetés Bayes-hálókban Mint láttuk, a Bayes-hálók elsődleges célja, hogy az általuk reprezentált valószínűségi

Részletesebben

Kivételkezelés. Tesztelés, hibakeresés, kivételkezelés. Programozás II. előadás. http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor

Kivételkezelés. Tesztelés, hibakeresés, kivételkezelés. Programozás II. előadás. http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor Kivételkezelés Tesztelés, hibakeresés, kivételkezelés előadás http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor szenasi.sandor@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem,Neumann János Informatikai Kar Tesztelés Hibakeresés

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2014. május 27.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2014. május 27. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: VI pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal A/D és D/A konverterek Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal reagál. Ezen válaszok közül kell kiválasztanunk a minket érdeklő

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére. 1. Hiszterézis jelensége és vizsgálata súrlódó tengelykapcsolókon

R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére. 1. Hiszterézis jelensége és vizsgálata súrlódó tengelykapcsolókon R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére 008. 4. AGY konferencia. Gregász Tibor Fekete Beatrix (Budapesti Műszaki Főiskola RKK DTI) R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési

Részletesebben

Abszolút forgójeladók

Abszolút forgójeladók Abszolút forgójeladók Az inkrementális forgójeladók legnagyobb hátránya, hogy az elmozdulás nagyságát, vagy pozíció meghatározását szolgáló kimenő impulzusokat egy külső számlálóval kell számolni és tárolni.

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák

Többszempontú döntési problémák Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák Egyetemi oktatáshoz segédanyag

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

Funkciópont elemzés a gyakorlatban. Molnár Bálint PhD, egyetemi docens, BKÁE

Funkciópont elemzés a gyakorlatban. Molnár Bálint PhD, egyetemi docens, BKÁE Funkciópont elemzés a gyakorlatban Molnár Bálint PhD, egyetemi docens, BKÁE MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 Tartalomjegyzék 1 FUNKCIÓPONT ELEMZÉS 6 1.1 MIÉRT HASZNÁLJUK A FUNKCIÓPONT ELEMZÉST...

Részletesebben

A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában

A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában Készítette: Szegény Zsigmond Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Műszaki-technológiai

Részletesebben

Adatok előfeldolgozása. Budapest, 2012. február 23.

Adatok előfeldolgozása. Budapest, 2012. február 23. Adatok előfeldolgozása Kulcsár Géza Budapest, 2012. február 23. Miért van szükség előfeldolgozásra? Az adatbányászat a nagy mennyiségű adatokban rejlő információk feltárása. Milyen formában áll az adat

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0813 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar SZOLGÁLÓ PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK VIZSGÁLATA SOKPROCESSZOROS KÖRNYEZETBEN.

Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar SZOLGÁLÓ PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK VIZSGÁLATA SOKPROCESSZOROS KÖRNYEZETBEN. Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar VARJASI NORBERT NAGY SZÁMÍTÁSIGÉNYŰ FELADATOK MEGOLDÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK VIZSGÁLATA SOKPROCESSZOROS KÖRNYEZETBEN doktori tézisek témavezető:

Részletesebben

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban A skála módosításának okai A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogalmazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem megvalósítható igény volt, hogy

Részletesebben

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Készült a 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 11. melléklete alapján

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BALOGH SÁNDOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BALOGH SÁNDOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BALOGH SÁNDOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2009 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék A doktori iskola vezetője: PROF. DR. UDOVECZ GÁBOR az MTA

Részletesebben

MÓDSZEREK A LÁTÁSTÁVOLSÁG ELŐREJELZÉSÉRE 2 BEVEZETÉS

MÓDSZEREK A LÁTÁSTÁVOLSÁG ELŐREJELZÉSÉRE 2 BEVEZETÉS Wantuch Ferenc 1 MÓDSZEREK A LÁTÁSTÁVOLSÁG ELŐREJELZÉSÉRE 2 Számos olyan fontos meteorológiai elem létezik, amelyek nem állnak elő numerikus előrejelzési modellek outputjaiként, ugyanakkor előrejelzésük

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben