TÁMOP-4.2.2/B-10/ Tantárgyi program (rövidített)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)"

Átírás

1 TÁMOP-4.2.2/B-10/ Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM - Kutatási módszerek gyakorlati alkalmazása Tantárgy/kurzus kódja: Tantárgy/kurzus jellege/típusa: Szakirány választható modul Kontaktórák száma: Elmélet: 0 Gyakorlat: 24 Összesen 24 Vizsgajelleg: A tantárgy/kurzus kreditértéke: Tantárgy/kurzus időtartama (hét, óra): Kollokvium 3 kredit 6 hét*heti 4 kontakt (gyakorlati) óra Tantárgyfelelős/kurzusvezető: Lambertné Katona Mónika Tervezett további előadó: Budapesti Gazdasági Főiskola Bp. Buzogány u

2 A kurzus hogyan kapcsolódik a szakkollégiumhoz és/vagy tudományos diákköri tevékenységhez? A Szakkollégium működési szabályzat értelmében tagok minden évben a Tudományos Diákköri Konferenciára pályamunkát készítenek. A TDK Klub tagjai szintén minden évben a BGF TDK-ra tudományos dolgozatot készítenek. A hallgatók által készített tudományos dolgozattal szembeni fontos elvárás, hogy annak gyakorlati kutatást, tudományos módszertanai elemeket kell tartalmaznia. A kurzuson szerzett elsősorban módszertani ismeretek megszerzésével a hallgatók alkalmasabbá válnak tudományos kutatásban való részvételre, önálló kutatások végzésére. A kurzus képzési célja: A kurzus célja, hogy a szakkollégium és TDK-klub tagjai megfelelő kutatásokat tudjanak készíteni, részben az eddigi ismeretek (kutatás-módszertani és informatikai) felhasználásával, másrészt új ismeretek megszerzésével, a módszerek és eljárások kutatási gyakorlatban való hasznosítása által, a módszerek készségszintű használatával. A tananyag tartalma részletesen: Foglalkozások heti bontásban: 1. hét A kutatási terv és kutatási jelentés A célcsoport meghatározása április 5. 15,30-17,00 és 17,10-18,40 Lambertné Katona Mónika A kutatási terv A kutatási terv tartalma Célkitézések és hipotézisek rendszere Célkitűzések és hipotézisek rendszere az alábbi esettanulmányokban: Esettanulmányok: A hallgatók fogyasztási szokásai Továbbtanulási szokások a fiatalok körében Gazdasági képzés munkaerő-piaci értékítélete Környezettudatos viselkedésminták követése a lakosság körében 2

3 A kutatási jelentés tartalma A hipotézisek, tézisek, és kutatási eredmények megfogalmazása A célcsoport meghatározása A célcsoport vizsgálatának szemjai A mintavétele eljárás, mintanagyság 2. hét 3. hét Kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerek április ,30-17,00 és 17,10-18,40 Lambertné Katona Mónika A kérdőíves kutatás A kérdőív szerkesztés szemjai A kérdések típusai (nyílt és zárt kérdések) és a nyerhető adatok Mérés és skálázás, a Likert skála alkalmazása Ellenőrző kérdések szerepe A mélyinterjú vizsgálat lényege A mélyinterjú vezérfonala Mélyinterjú készítés eljárási módszerei, interjúztatás praktikái Adatfelvitel és adatbevitel Adatsor elemzés Excel programokkal április ,30-17,00 és 17,10-18,40 Lambertné Katona Mónika Adatok feldolgozása Kódolás és munkatáblák Excel fájlok létrehozása Statisztikai sorok és táblázatszerkesztési technikák Adatelemzés Excel függvények alkalmazásával Adatsorok és diagramszerkesztés összhangja 3

4 4. hét 5. hét 6. hét Adatsorok elemzése SPSS programmal április ,30-17,00 és 17,10-18,40 Adatok kódolása Táblázatok és szerepük az elemzés során Kereszttábla elemzés Általános elméleti áttekintés Helyzetmutatók (átlag, medián, módusz) Szóródási mutatók (terjedelem, szórás, variancia Alakmutatók (csúcsosság, ferdeség) Egyéb mutatószámok (összeg, elemek száma, minimum, maximum Adatsorok elemzése SPSS programmal május 3. 15,30-17,00 és 17,10-18,40 Egyváltozós elemzések a SPSS-ben összefoglaló jelentés sorokban és oszlopokban Leíró statisztikák és gyakoriság Korreláció- és regressziószámítás alkalmazhatósága Függő és független változók Kapcsolati szorossági vizsgálatok Regresszióelemzés Adatsorok elemzése SPSS programmal május ,30-17,00 és 17,10-18,40 Faktorelemzés gyakorlati alkalmazhatósága és folyamata az SPSS-ben 4

5 Faktorok rotálása Klaszterelemzés gyakorlati alkalmazhatósága Klaszterelemzés SPSS-szel Kiinduló adatmátrix, klaszteralgoritmus kiválasztása Klaszterek értelmezése és jellemzése A kurzus időtartama alatt elsajátítandó kulcsfogalmak: kutatási terv, célcsoport, mintavétel, kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek, kérdőíves kutatás, mélyinterjú, adatsor elemzés, korreláció, regreszszió, klaszterelemzés, faktoranalízis, tézis, kutatási eredmény A tananyag feldolgozásához szükséges irodalom: Kötelező irodalom: 1. Sajtos László-Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv Alinea Kiadó, 2007 ISBN: Dr. Jánosa András Adatelemzés SPSS használatával Computerbooks, 2011 ISBN: Ajánlott irodalom: 1. Pervez Ghauri - Kjell Gronhaug: Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban Akadémiai Kiadó, ISBN Falus Iván - Ollé János: Az empirikus kutatás gyakorlataadatfeldolgozás és statisztikai elemzés+dvd Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN Naresh K. Malhotra Simon Judit (szerk): Marketingkutatás. Akadémiai Kiadó, ISBN Veres Zoltán - Hoffmann Márta - Kozák Ákos: Bevezetés a piackutatásba. Akadémiai Kiadó ISBN Jánosa András: Adatelemzés számítógéppel. Perfekt, ISBN Steinar Kvale: Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikájába. Jószöveg Műhely, ISBN Vicsek Lilla: Fókuszcsoport. Osiris Kiadó, ISBN Héra Gábor- Ligeti György Módszertan A társadalmi jelenségek kutatása Osiris Kiadó, ISBN

6 Házi feladatok (beadandó feladatok): 1. Kutatási terv leadása (Word dokumentum 3 oldal terjedelemben) 2. Kutatási jelentés (Word dokumentum 10 oldal terjedelemben) Az ismeretek értékelése, minősítése: A kollokvium tárgya egy esettanulmány megoldása. Kutatási terv készítése és kvalitatív vagy kvantitatív kutatás bemutatása, Excel vagy SPSS módszer alkalmazásával. A kollokvium akkor sikeres, ha a vizsgázó az esettanulmány kidolgozása során legalább 60 %-os teljesítményt elér. Konzultációs lehetőségek a tananyag feldolgozáshoz: Gyakorlati órák heti rendszerességgel heti 4 órában. Egyéb: Egyéni felkészülés segítése: Oktatói fogadórák keretében 6

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Politikatudományi

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

Tantárgyi program (tantárgyleírások)

Tantárgyi program (tantárgyleírások) Tantárgyi program (tantárgyleírások) 1. A tantárgy neve (csoportja): Üzleti tervezés (AV_PLA033) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi László, adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Statisztikai programrendszerek. Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke

Statisztikai programrendszerek. Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke Statisztikai programrendszerek Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Statisztikai programrendszerek Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI hatályos 2014. április elsejétől Jelen útmutató a GTI üzleti szakjai esetén, az intézményi Szakmai gyakorlat lebonyolítása

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

Idıkeret (félév/óra), (elm.+gy.): 0+420 (nappali) 0+150 (levelezı)

Idıkeret (félév/óra), (elm.+gy.): 0+420 (nappali) 0+150 (levelezı) A tantárgy/kurzus címe: Szakmai gyakorlat Idıkeret (félév/óra), (elm.+gy.): 0+420 (nappali) 0+150 (levelezı) Mintatantervben javasolt félév: VII A kurzus típusa: Kötelezı (A) Tantárgy/kurzus felelıs neve,

Részletesebben

Hlédik Erika Hlédik Erika Email: hledik.erika@kkfk.bgf.hu Tel: 467-7866 Szoba: E II. 30

Hlédik Erika Hlédik Erika Email: hledik.erika@kkfk.bgf.hu Tel: 467-7866 Szoba: E II. 30 Piackutatás Hlédik Erika Hlédik Erika Email: hledik.erika@kkfk.bgf.hu Tel: 467-7866 Szoba: E II. 30 Piackutatás a tárgy t tematikája A marketing és piackutatási probléma meghatározása, a kutatási folyamat

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

GYAKORLATI ADATELEMZÉS

GYAKORLATI ADATELEMZÉS GYAKORLATI ADATELEMZÉS Pécs, 2014. GYAKORLATI ADATELEMZÉS Alkotó szerkesztő: Dr. Ács Pongrác Szerzők: Dr. Ács Pongrác Dr. Oláh András Karamánné Dr. Pakai Annamária Raposa László Bence Lektorálta: Dr. Balogh

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalatirányítási szoftverek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalatirányítási szoftverek Tanszék:

Részletesebben