NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola minőségfejlesztési terve a 2010/11. tanévre Elfogadva: november 16.

2 A Nyíregyházi Főiskola felsővezetésének minőségfejlesztési terve a 2010/2011. tanévre Feladat Felelős Határidő Megjegyzés Főiskolai belső szabályozottság kultúrájának biztosítása: - Intézményi szabályzatok aktualizálása, jogszabályváltozások átvezetése. Hazai és nemzetközi főiskolai és egyetemközi kapcsolatok tartalmai erősítése. Szervezeti kultúra fejlesztése: -Intézményen belüli képzések (tanfolyamok, továbbképzések, programok bevezetéséhez kapcsolódó nyelvismeret) A minőségbiztosításra vonatkozó FEUVE rendszer kidolgozása és karbantartása. Vezetői információs rendszer kidolgozása Kontrolltevékenység és kockázatelemzési rendszer fejlesztése Hosszú- és rövidtávú karriertervek elkészítése Főtitkár Általános rektorhelyettes Stratégiai és tudományos kutatási rektorhelyettes ITC igazgató Főtitkár Stratégiai és tudományos kutatási rektorhelyettes Folyamatos Folyamatos augusztus 31. Minőségirányítási augusztus 31. Stratégiai és tudományos kutatási rektorhelyettes Nagy Bertalan projektvezető Gazdasági főigazgató ITC igazgató augusztus augusztus 31. Főtitkár augusztus 31.

3 A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar minőségfejlesztési terve a 2010/2011. tanévre Sorszám Intézkedés Felelős Határidő Megjegyzés 1. A felvételi és beiskolázási tapasztalatok kiértékelése, beiskolázási stratégia átdolgozása. Általános december 15. A kiemelt képzési területek személyi és tárgyi feltételei, valamint a szakok piacképessége kapjon kiemelt hangsúlyt. 2. A vizuális kultúra képzési ág valamennyi oktatójának hallgatói véleményezése az oktatási követelmények egységesítése és a hallgatói megítélés javítása érdekében. Kari minőségirányítási április 15. Az alap- és a mesterképzés megítélésének javítása. 3. A tehetséggondozó műhely munkájában résztvevő hallgatók elégedettségmérése. Kari minőségirányítási április Az alap- és a mesterképzések jegyzetés tankönyvellátottságának felmérése, jegyzetkészítési ütemterv készítése. Kari titkár, Kari TMT kiadványozási e január 31. Nyomtatott és elektronikus segédletek készítésének ösztönzése. 5. A hazai és külföldi ösztöndíjakat igénybe vevő hallgatók számának növelése, hatékony tájékoztatással. Patronáló tanárok

4 6. A tanszéki és intézményi adminisztrátorok ügyfélfogadási rendjének, a hallgatók tájékoztatásának ellenőrzése. 7. Az ADMIR adatfelvételének kiértékelése, a három év tapasztalatainak összegzése. 8. A patronáló tanári rendszer tanév végi értékelése. 9. A kari és a karhoz tartozó egységek honlapjainak frissítése. 10. Az óratartás formai ellenőrzése. 11. Az óratartás tartalmi ellenőrzése Kari titkár Kari minőségirányítási Kari titkár Egységvezetők február június A hallgatói tájékoztatás színvonalának emelése. Patronáló tanárok A hallgatói elégedettségmérés eredményeinek, a szakok képzési szerkezetének megismertetése, felvilágosítás a szakirány-választás és a továbbtanulás lehetőségeiről. 13. Szakonként TDK-körök létrehozása, TDK dolgozatok számának növelése, hallgatók felkészítése az OTDK-ra. Kari TDK-elnök Tudományos november 30.

5 14. Újonnan felvett hallgatóink részére szükség szerint felzárkóztatási programok indítása február 15.

6 A Gazdasági és Társadalomtudományi Kar minőségfejlesztési terve a 2010/2011. tanévre I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Feladat Határidő Felelős Megjegyzés 1. A karhoz tartozó szakok tantervi hálóinak, mintatanterveknek a felülvizsgálata különös tekintettel az elmélet, gyakorlat arányának helyzetére Szak A hallgatók fejlesztési javaslatai között a gyakorlati képzés fejlesztendő területként emelhető ki. 2. A képzés hullámzó színvonalának hátterében álló okok feltérképezése, fejlesztési tervek kidolgozása Szak Oktatók A kommunikáció szak esetében javasolt 3. A gyakorlati képzés fejlesztéséhez kapcsolható tanulmányutak rendszerének, lehetőségeinek szakokhoz kapcsolódó kialakítása helyettes Szak Oktatók 4. A szakok képzés által fejlesztett képességeinek felülvizsgálata, azoknak a munkáltatói, illetve munkaadói elvárásokhoz való igazítása: 5. a hallgatók által fejlesztett képességek munkáltatói elvárásokkal való összehasonlítása készség- képességfejlesztő programok kidolgozása, integrálása, lebonyolítása A tanszéki adminisztráció kommunikációs tájékoztatási tevékenységének fejlesztése Szak Oktatók Kari titkár, irodavezető Tanszéki adminisztráció innováció, kreativitás, önkifejezés, vitakészség, tolerancia képességeinek fejlesztése.

7 6. Hallgatói tájékoztatás javítása helyettes 7. Hallgatói ösztöndíjprogramok összegyűjtése hallgatói tájékoztatás megszervezése Kari titkár, Irodavezető Tanszéki adminisztráció 8. Szakonként TDK-körök létrehozása, TDK dolgozatok számának növelése, hallgatók felkészítése az OTDK-ra. november 30. Kari TDKelnök Tudományos 9. Újonnan felvett hallgatóink részére szükség szerint felzárkóztatási programok indítása február 15. II. MÉRÉSEK Ssz. Feladat Határidő Felelős Megjegyzés 1. A munkáltatói elvárások felmérése, adatok alapján kari/szakonkénti kiértékelési anyag összeállítása Szak 2. Hallgatók oktatói értékelésének visszajelzése nyomán a felmérés kiszélesítése Kari mb.min 23% szerint változó felkészültségűek az oktatók 3. Egységvezetők oktatók általi értékelésének elvégzése Kari mb.min 4. A Kari vezetés, adminisztráció egységvezetők általi értékelésének rendszerszerű folytatása Az ismételt mérések elvégzése

8 III. FOLYAMATSZABÁLYOZÁS Ssz. Feladat Határidő Felelős 1. Kari Szolgáltatási Terv elkészítése Megjegyzés 2. Az intézményi oktatói motivációs rendszer Kari adaptációjának előkészítése kialakítása elvek tisztázása általános szabályozás kidolgozása, kari kiegészítések elkészítése hatályba léptetés Gazdasági igazgató rektorhelyettes Humánpolitikai vezető éves munka- és továbbképzési tervek kidolgozása (oktatónként) Egységvezetők Oktatók IV. IRÁNYÍTÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE Ssz. Feladat Határidő Felelős Megjegyzés 1. Kari minőségpolitika integrálása az Intézményi minőségpolitikához, annak felülvizsgálata, aktualizálása Kari mb.min

9 A Műszaki és Mezőgazdasági Kar minőségfejlesztési terve a 2010/2011. tanévre Ssz. Feladat Felelős Határidő 1. Felkészülés az intézményi és a kari akkreditációra, kari önértékelés elkészítése. KMFB elnök októberdecember 2. Új kari beiskolázási stratégia kidolgozása. november Csavarfelületek, menetfelületek kutatócsoport létrehozása, kutatások beindítása az MMK és a ME Gépgyártástechnológia Tanszék oktatói részvételével. Dr. Dudás Illés november TDK tevékenység erősítése, szakonként TDK-körök létrehozása, TDK dolgozatok számának növelése, hallgatók felkészítése az OTDK-ra. Kari TDK-elnök Tudományos november A gyakorlati képzés feltételrendszerének javítása, új együttműködési megállapodások megkötése ipari és mezőgazdasági üzemekkel. Kari képzési programok fejlesztése, új képzési programok kidolgozása és akkreditálása: 6. - Mérnöktanári MSc. kidolgozása, benyújtása akkreditálásra októberben; - Mezőgazdasági és élelmiszeripari MSc kidolgozása, benyújtása akkreditálásra márciusban; - Közlekedésmérnöki szakon Légiközlekedési irányító szakirány programjának kidolgozása Hungarocontrollal közösen, tervezett akkreditálás: szeptember; - Energetikai szakmérnöki program kidolgozása, benyújtása akkreditálásra novemberben; - Hulladékgazdálkodási FSZ program kidolgozása, benyújtása akkreditálásra novemberben; - Angol nyelvű pilótaképzés programjának kidolgozása júniusig. Szakök

10 Kutatásfejlesztés, új kutatási témák beindítása a karon: Megújuló energiák kutatása; - Járműgépészeti kutatások; - Tömegközlekedési feladatok optimalizálása; - Nehézfémmel szennyezett talajok fitostabilizációjának vizsgálata; - Hagyományos és ökogazdálkodásos ültetvények talajainak vizsgálata; - Rezisztens szőlőfajták nemesítése; - Energianövények szántóföldi termesztésének technológiai fejlesztése; - Ökológiai gazdálkodás biológiai alapjainak és technológiájának fejlesztése; - Fűszer- és gyógynövények, egyéb termények tartósítástechnológiájának kidolgozása - beltartalmi vizsgálatok az új szárítási eljárások után (AMKIval közösen). Hiányzó jegyzetek, oktatási segédanyagok elkészítése írott, illetve elektronikus formában (Géptan, Mechanizmusok, Környezetgazdálkodás, Matematika mezőgazdászoknak, Műszaki logisztika, Élelmiszeripari gépek, Agrogenetikai és biotechnológiai fogalmak, Gyümölcstermesztés, Mezőgazdasági növénytan I.) Tudományos Témavezetők Szakök november január Hallgatói szolgáltatások fejlesztése: Tehetséggondozó műhelyek fejlesztése (új profilok kialakítása) pályázati források és szakképzési támogatás felhasználásával, valamint hallgatói ösztönzési rendszer bevezetésével; - Demonstrátorok számának növelése; - Üzemlátogatások, tanulmányi kirándulások számának növelése; - Hallgatói mobilitás fejlesztése (küldés-fogadás) CEEPUS, Erasmus keretében: Sapientia, Partiumi Egyetem, Kolozsvári, Nagybányai, Temesvári, Poznani Műszaki Egyetemekkel; - Cégbemutatók szervezése, elhelyezkedési lehetőségek bemutatása (Coloplast, LEGO, Elektrolux, stb) - Újonnan felvett hallgatóink számára szükség szerint felzárkóztató programok indítása ADMIR kari és tanszéki kiértékelése, kari és tanszéki minőségfejlesztési javaslatok, intézkedési tervek kidolgozása. - helyettesek Szakök KMFB elnök Tanszékvezetők december 10.

11 Nyilvánosság fejlesztése: kari, tanszéki honlapok formai-tartalmi fejlesztése (oktatási anyagok, feladatok naprakész információk, elégedettségmérések eredményei, stb); - Sajtótájékoztatók számának növelése, a helyi és regionális rádiókban, TV-ben való gyakoribb szereplés, kiállításokon való részvétel; - Őszi fizikus napok, Kutatók éjszakája rendezvények továbbfejlesztése; - Hazai és külföldi cégek, partnerek meghívása, számukra karunk részletes bemutatása. Programok az oktatás színvonalának emelésére, az oktatók szakmai felkészültségének javítására: - Oktatók szakmai továbbképzéseken való részvételének biztosítása (Korody E, Hajdu A, Kovács A, Péter L., stb) - Külső cégek szakmai bemutatóinak megszervezése a karon (Sandvik, ESAB, Testor, SKF, stb.) - Ipari tapasztalattal rendelkező külső szakemberek bevonása egyes témakörök oktatásába) Kari honlapon kommunikációs ablak (panel) nyitása, belső elektronikus levelező rendszer hatékonyságának növelése. és tudományos Szakök, Tanszékvezetők Kari honlap május 30. december Szolgáltatásfejlesztés a beszerzett új berendezések, műszerek felhasználásával, új kari szolgáltatási terv kidolgozása. december CSWOT elemzés, kari stratégia felülvizsgálata december infrastruktúra fejlesztése, új berendezések (CNCgépek, Rapid Prototyping, 3D-s mérőgép, szerelőrobot, fékpad, hegesztő szimulátor, stb.) és szoftverek (Marc, Hegtech. 4.1., Techno-Matic, DEGEM-rendszer) oktatásba való bevezetése, laboratóriumi programok kidolgozása. Szakök Tantárgyök december február Az oktatás-kutatás személyi feltételeinek fejlesztése: 17. PhD-fokozatok számának növelése (Kovács Zoltán, Szabó Miklós fokozatszerzése); január - április villamosmérnök felvétele a karra.

12 18. Hegesztőlaboratórium és a nemzetközi hegesztőtechnológus képzés akkreditálása. MAGT Tanszékvezető február Felkészülés a MAB Látogató Bizottság helyszíni kari akkreditációra KMFB elnök március Éves karriertervek kiértékelése, új tervek készítése Tanszékvezetők április Laborfejlesztés: kiemelten energetikai, áramlástani, minőségbiztosítási, élelmiszergépészeti labor infrastruktúra fejlesztése április Hallgatói és dolgozói elégedettségmérések megszervezése, felmérések végrehajtása, kiértékelése, minőségfejlesztési javaslatok kidolgozása KMFB elnök május éves az agrár-műszaki képzés a karon, ennek jegyében jubileumi konferenciák szervezése: Multidiszciplináris Nemzetközi Konferencia (Nagybányai Műszaki Egyetemmel közösen) május ; - Emelőgépek Konferencia (GTE-vel közösen) ; - SIPA 11 Nemzetközi Élelmiszeripari és Környezetvédelmi Konferencia november és tudományos május november

13 A Pedagógusképző Kar minőségfejlesztési terve a 2010/2011. tanévre Sorsz. Intézkedés Felelős Határidő Megjegyzés Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása és nyilvántartása, nyilvánossága 2. Fogadóórák (oktatói, patronáló tanári) félévenkénti frissítése, hirdetése. A fogadóórák honlapon való megjelenítése. Levelező tagozaton az elérhetőség biztosítása. 3. Az alapszakokon és a tanári mesterképzésben évenkénti értékelő jelentés készítése, és megbeszélése oktatói értekezleten 4. A hallgatói elégedettségmérés eredményei alapján intézkedési terv megfogalmazása 5. Tanítási és terepgyakorlatok szervezett látogatása, gyakorlatvezetőkkel csoportos konzultációk, ha szükséges továbbképzés szakonként, programonként 6. Gyakorlati képzési napló aktualizálása nappali és levelező tagozaton 2; 3, 4,és 5 féléves képzésre. Szakpáros oktatás esetén az eltérések külön egyeztetése., kari oktatásszervező Intézetvezető, tanszékvezetők, minőség, oktatók Szakök, szakképzettség ök, szakirányök, szakök, szakirány-ök szakképzettségök Intézetvezető, szak, szakképzettség, szakmódszertanos Szakképzettség, gyakorlati képzési vezető, szakmódszertanos Szeptember 30. Szeptember 15. Május November 15. és Folyamatos Február 1. és

14 7. Szakonként TDK-körök létrehozása, TDK dolgozatok számának növelése, hallgatók felkészítése az OTDK-ra. 8. Újonnan felvett hallgatóink részére szükség szerint felzárkóztatási programok indítása Alapszakos és mesterképzés 9. Portfolió tájékoztató egyszakos és szakpáros képzésre 10. Portfoliók elektronikus tárolása: - tárhelyek kialakítása - -adatbevitel megszervezése - -hozzáférhetőségi hatáskörök definiálása 11. A gyakorlati jeggyel záruló tárgyak diákdolgozatainak minősítéssel együtt történő elektronikus tárolása 12. Tanári szakdolgozat követelményeinek standardizálása Oktatók 13. Személyes fejlesztési, karriertervek rendszeres frissítése, teljesítések rögzítése 14. Karriertervek ellenőrzése: - határozott idejű alkalmazás esetén szemeszterenként - határozatlan idejűeknél évente 15. Félévenkénti oktatói, dolgozói fórum a PKK-n, benne az elégedettségvizsgálati eredmények ismertetése 16. ADMIR adatfelvétel megszervezése Kari TDK-elnök Tudományos Szak, módszertanosok Szak Szakképzettség, módszertanos, kari oktatásszervező Szabó Antal Oktató Közvetlen vezető, dékán Kar vezetői, dékán Minőségirányítási november február 15. November1. és November 15. és Május Október Szeptember 30. Október 31. November 30 Április 30. December

15 17. ADMIR adatok összesítése, tapasztalatok közzététele Minőségirányítási, dékán Május 18. ADMIR adatokra reflektáló operatív intézkedések Egységvezetők, dékán Május Kari publikációs tár létrehozása PKK Tudományos Bizottság Folyamatos 20. A hallgatók által minősítésre kerülő oktatók adatainak frissítése /11. tanév II. félévében minősítésre kerülő oktatók - a 2011/12. tanévben, illetve a 2012/13. tanévben minősítésre kerülő oktatók névjegyzékének összeállítása Adminisztratív dolgozók Egységvezetők November Félévenkénti kari hivatali értekezlet, helyettesek, adminisztratív dolgozók November 15. Február Teljesítményértékelési kérdőív felvétele 23. Dolgozói elégedettségmérő kérdőív felvétele Hallgatók 24. Szakonkénti adatbázis vezetése a felvett hallgatók haladásáról, diplomaszerzéséről, le- és kimaradó hallgatókról Minőségirányítási Minőségirányítási Szak, patronálók December 31. December 15. Folyamatos 25. Pályakövetés Patronáló tanárok, kari HÖK Folyamatos 26. A hallgatók szakonkénti, kari, intézeti fórumának létrehozása 27. Hallgatói elégedettségvizsgálat megszervezése - alapszakon papír alapú adatfelvétel HÖT, dékán, szak Minőségirányítási, November 30. Április

16 - mesterkurzuson pedagógia és inkluzív szakon elektronikus adatfelvétel - egyéb mesterkurzusokon papíralapú adatfelvétel 28. A hallgatói elégedettségmérés eredményeinek közzététele kari titkár Május, szeptember 29. Az intézményi akkreditáció előkészületi munkáiban való részvétel: - adatgyűjtés a évi tanévtől - adatrendezés - akkreditációs kézikönyv kitöltése Minőségirányítási dékán NYF ütemterv szerint

17 A Természettudományi és Informatikai Kar minőségfejlesztési terve a 2010/2011. tanévre I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Feladat Határidő Felelős Megjegyzés 1. A karhoz tartozó szakok tantervi hálóinak felülvizsgálata, új szakirányok tantervi hálóinak elkészítése. 2. A mintatantervek munkáltatói elvárásokhoz való igazítása: - munkáltatói elvárások feltérképezése - készség-, képességfejlesztő programok kidolgozása, integrálása. A hallgatók ösztöndíj és pályázati lehetőségeinek támogatása jobb tájékoztatással. 3. Az alap- és a mesterképzések jegyzetigényének felmérése, ütemterv elkészítése 4. Az egyes intézetek honlapjainak felülvizsgálata különös tekintettel a hallgatók által elérhető multimédiás oktatási anyagok szempontjából. A kari és intézeti honlapok aktualizálása különös figyelemmel a hozzánk jelentkezni kívánó középiskolák diákjainak tájékoztatására is. 5. Az oktatás színvonalának, fegyelmének ellenőrzése óralátogatások keretében. Fogadóórák pontos megtartásának ellenőrzése. Adminisztrátorok ügyfélfogadási idejének ellenőrzése 6. Az oktatók értékelése a tudományos kutatási munkájuk alapján 7. Pályakövetés, végzett hallgatóink elhelyezkedési tapasztalatainak mérése, a munkaerőpiac válaszának elemzése szak helyettes szak oktatók helyettes HÖT képviselő helyettes HÖT képviselő helyettes, intézetvezetők, minőségirányítá si helyettes intézetvezetők Intézetvezetők, kari

18 () 8. Patronáló tanári tevékenység hatékonyságának növelése (hallgatókkal egyénenkénti elbeszélgetés, kapcsolattartás). 9. Felvételi és beiskolázási elvek kidolgozása minőségirányítási Intézetvezetők + patronáló tanárok + intézetvezetők 10. Szakonként TDK-körök létrehozása, TDK dolgozatok számának növelése, hallgatók felkészítése az OTDK-ra. november 30. Kari TDKelnök Tudományos 11. Újonnan felvett hallgatóink számára szükség szerint felzárkóztató programok indítása február 15. II. MÉRÉSEK Ssz. Feladat Határidő Felelős Megjegyzés Az oktatók hallgatói értékelésének végrehajtása Egységvezetők oktatók és beosztottak általi értékelésének elvégzése. 3. Az ismételt mérések elvégzése. A tavaly kitűzött célok megvalósításának előkészítése: a digitális formátum, ill. a hozzá tartozó értékelési mátrix elkészítése, próbaüzeme, a felmérésben aktív segítséget vállaló kollégák betanítása kari minőségirányítási kari minőségirányítási kari minőségirányítási számítástechnik ai háttértámogatás Csak a megfelelő feltételek biztosítása mellett, teljesíthető

19 III. FOLYAMATSZABÁLYOZÁS Ssz. Feladat Határidő Felelős Megjegyzés 1. Oktatói motivációs rendszer kialakítása, az intézményi irányelvek kidolgozása után. A karra jellemző speciális sajátságok integrálása. 2. Az 1 éves karriertervek nyomonkövetése, teljesítések elemzése Gazdasági főig. + oktatási rektorh. + dékán Egységvezetők + oktatók IV. IRÁNYÍTÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE Ssz. Feladat Határidő Felelős Megjegyzés 1. Kari minőségirányítási politika elemzése, aktuális változtatások elvégzése.. 2. A mérések alapján a vállalt feladatok végrehajtása, - a megvalósulásról jelentések készítése kari minőségirányítási helyettes kari minőségirányítási

20 A Tanulmányi és Felvételi Osztály minőségfejlesztési terve a 2010/2011. tanévre Intézkedés Felelős Határidő 1. Az osztályon dolgozó előadók félévenkénti továbbképzése az aktuális szabályokról, változásokról ( december 08. és március) 2. Bologna Tanácsadás honlap létrehozása 3. Tanulási nehézségekkel küzdő hallgatók részére tanácsadás 4. Tanácsadáshoz és diákigazolvány kiadáshoz, érvényesítéshez külön szoba kialakítása 5. Az elsőévesek körében felmérés arra vonatkozóan, hogy megfelelő volt-e a felkészítés a Neptun rendszer használatára Márföldi Józsefné Brátán Mihály Dr. Galó Miklós Dr. Galó Miklós Megyesi Zoltán március 31. december május 31. október január 30. Kérdések az elsőévesek körében végzendő felméréshez: Kérem, jelölje válaszát az alábbi kérdésekre 1-5-ig terjedő skálán, ahol 1=nem megfelelő / nem vagyok képes, 5=kiváló / teljes mértékben képes vagyok. a) Mennyire találta megfelelőnek a Neptun rendszer használatára vonatkozó intézményi tájékoztatást? 1 Nem megfelelő 2 Megfelelő 3 Közepes 4 Jó 5 Kiváló b) Mennyire tudta elvégezni a szükséges feladatait (beiratkozás, tantárgyfelvétel, fizetési kötelezettség) a tanulmányi rendszerben? 1 Nem 2 Részben, segítséggel 3 Nehézkesen, de önállóan 4 Megfelelően 5 Kiválóan c) Mennyire képes önállóan kezelni a Neptun rendszert? 1 Nem 2 Részben, segítséggel 3 Nehézkesen, de önállóan 4 Megfelelően 5 Kiválóan

21 A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság minőségfejlesztési terve a 2010/2011-es tanévre Feladat Felelős Határidő Az intézmény költségvetésének és beszámolójának határidőben történő benyújtása a felettes szerv illetve a szenátus felé. Adatok, információk közzétételének biztosítása és azok aktualizálása. Piaci szolgáltatáson belül a meglévő kapacitások jobb kihasználtsága érdekében, bevételek növelése céljából épületek, helyiségek, gépek, berendezések bérbeadása. A GMF kompetenciájába tarozó szabályzatok éves felülvizsgálata, törvényi változások átvezetése. Beérkező számlák nyomon követhetőségének kidolgozása az iktatástól a leigazoláson keresztül annak utalásáig. Kommunikáció javítása a TÜSZ gazdasági rendszer felhasználóival. GMF dolgozóinak rendszeres szakmai továbbképzése intézményen belüli és kívüli programokon. A teljes körű üzemeltetési rendszer költséghatékonyabbá tétele átszervezéssel. A hiba és igénybejelentő rendszer bevezetése az intézmény egész területén. Gazdasági főigazgató Gazdasági főigazgató Gazdasági főigazgató Gazdasági főigazgató Gazdasági főigazgató Gazdasági főigazgató Gazdasági főigazgató Gazdasági és Műszaki főigazgató helyettes Gazdasági és Műszaki főigazgató helyettes december 31. november 30. november 30.

22 A vízfelhasználás csökkentése érdekében víztakarékos berendezésekkel a vízfogyasztás vizsgálata, ennek pozitív eredménye folytán az eszközök felszerelése a kollégiumi zuhanyzókban. Tornacsarnok épületén energetikai beruházás kivitelezése megfelelőbb körülmények biztosítására (oktatás, rendezvények lebonyolítása) Gazdasági és Műszaki főigazgató helyettes Gazdasági és Műszaki főigazgató helyettes április június 30.

23 A Képzési és Továbbképzési Intézet minőségfejlesztési terve a 2010/2011. tanévre Sorsz. Intézkedés Felelős Határidő 1. Belső kommunikáció fejlesztése: - az intézet működését érintő problémák, információk hatékony megosztása - képzés szervezési információk megosztása - hatékony vizsgaszervezéssel kapcsolatos információk megosztása 2. Külső kommunikáció fejlesztése: - külső arculat és hírnév ismertségének erősítése - honlap tartalmának aktualizálása - -ekre adott válaszok gyorsaságának javítása 3. Humán erőforrás fejlesztés: - nyelvtudás fejlesztése a magasabb végzettséget igazoló okirat megszerzéséért - karriertervek kidolgozása 4. Az intézet minőségbiztosításának aktualizálása 5. Újabb szakvizsgás képzéses előkészítése a karok segítségével Intézetvezető Irodavezető Honlap fejlesztésért munkatárs Intézet munkatársak Intézetvezető Intézeti munkatársak Intézetvezető Intézeti minőség Irodavezető május december december 6. Évenkénti dolgozói fórum Intézetvezető 7. Hallgatói elégedettségvizsgálat megszervezése 8. Hallgatói elégedettségmérés értékelése Intézetvezető Intézeti minőség Intézetvezető Irodavezető Intézeti minőség május május

24 Az Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minőségfejlesztési terve a 2010/2011. tanévre Sorsz Feladat Időpont Felelős Kezdet Befejezés 1. A művészetoktatási feladatok minősítése dokumentumok előkészítése Igazgató - bemutató foglalkozások előkészítése Pedagógusok - minősítés Szakértői Minősítő B. 2. A vizesblokk működésének ellenőrzése Gondnok, takarítónők 3. A könyvtár működéséről adatgyűjtés Könytáros tanár - kérdőívek felülvizsgálata Minőségirányítási vez. 4. A partneri igényfelmérés előkészítése,szervezése Minőségirányítási vez. 5. Menza - további egyeztetés, büfé - adatgyűjtés Minőségirányítási vez. 6. Információgyűjtés a 2. és 5. osztályos úszásról Minőségirányítási vez. 7. Napközis csoportok - véleménygyűjtés a szülőktől Kapcsolat szélesítése a Down Egyesülettel Igazgató 9. Képzésszélesítés - kidolgozás a tanév során Igazgató 10. Pedagógiai háttér fejlesztése Igazgató - fejlesztő pedagógus - gyógypedagógus 11. Foglalkoztató terem kialakítása Igazgató

25 Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium minőségfejlesztési terve a 2010/2011. tanévre Fejlesztendő terület Felelős Határidő 1. Az igazolatlan hiányzások fegyelmi Igazgató november 30. büntetésének szabályozása 2. Az ifjúságvédelmi és az Ifjúságvédelmi osztályfőnökök közötti rendszer kialakítása október Egyeztetés a Nyíregyházi Főiskolával angol anyanyelvi lektor Igazgatóhelyettes január 15. alkalmazásával kapcsolatban 4. Elektronikus napló bevezetése Igazgató augusztus A fogadóórák idejének szabályozása 6. Az étkeztetés minőségi és mennyiségi javítása érdekében egyeztetés a Martin Invest Kft.-vel 7. A tanulók érdeklődésének megfelelő programok kínálata a) gimnáziumi fiú foci csapat megszervezése b) a tanév során legalább 5 kirándulás, túra megszervezése c) klubdélután megszervezése a gimnazista tanulóknak Igazgatóhelyettes október 31. Igazgató december 15. a) testnevelés munkaközösség b) testnevelés munkaközösség, DÖK c) ifjúságvédelmi a) október 31. b) c) november Iskola légkör javítása a) két közös program megszervezése a tantestület számára b) iskolarádió üzemeltetése 9. Tehetséggondozó foglalkozások megszervezése a) magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból tehetséggondozó szakkörök megszervezése TÁMOPos program keretében b) angol, francia és német tehetséggondozó szakkörök megszervezése 10. Felzárkóztató foglalkozások megszervezése a) Igazgató b) DÖK Igazgató, szaktanárok Igazgatóhelyettes, logopédus a) június 30. b) december 6. október 31. október 31.

26 11. Honlap fejlesztése, aktualizálása Rendszergazda, igazgatóhelyettesek január Hirdetőkön lévő információk növelés a) tanári szobában található táblán lévő információk frissítése, illetve az információk körének bővítése b) a szülő/diák hirdetőkön lévő információk növelése 13. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése a) az Útravaló ösztöndíjprogramban való részvételhez szükséges pályázat írása b) a Rotary Club rendezvényein történő részvétel 14. Az ügyintézés gyorsítása a) a szülői levelekre a beérkezést követő max. 2 héten belül választ küld az intézmény 15. Az intézményen belüli kommunikáció javítása a) az adminisztratív-technikai dolgozók tájékoztatása az iskolatanácsi értekezleteket követően b) az intézményen belüli körlevelek e- mailen keresztül történő kézbesítése mindenki számára 16. Pedagógus teljesítményértékelési rendszer átalakítása Igazgató, igazgatóhelyettesek, szabadidő szervező Igazgató, ifjúságvédelmi a) igazgató, igazgatóhelyettesek a) gazdasági vezető b) adminisztrációs és információs iroda Minőségirányítási Csoport A 2010/2011. tanév során A 2010/2011. tanév során an b) a) iskolatanácsi értekezleteket követő 1 héten belül b) május 15.

27 A Hallgatói Önkormányzati Testület minőségfejlesztési terve a 2010/2011. tanévre Intézkedés Felelős Határidő Hallgatói Szociális Bizottság létrehozása a HÖT-ön belül Nagy Ferenc április 5. A szociális támogatási rendszer igénylésének, elektronikus pályázati Kovács László február 22. formára való áttérése HÖT csapatépítő tréningek a minőségügyi munka javítása érdekében Nagy Ferenc május 14. (ismétlődő ) HÖT honlap fejlesztése és frissítése Zsilák Péter június 25. Fórumok szervezés a hallgatók tájékoztatására és Hetei Norbert március.2. igényeik felmérésére A HÖOK mentorprogram segítése Domján Gábor február 11. Az öntevékeny, tudományos és egyéb alkotócsoportok kiemelt segítése Nagy Ferenc június 20. A felmérésben szereplő kérdéseinken nem kívánunk változtatni. 1. Elégedett-e a szociális támogatás igénylése során kapott segítséggel? 2. Amennyiben részt vett az ön kara által szervezett fórumon, elegendő információt kapott-e az ott a felmerülő kérdésekben? 3. Elegendőnek, napra késznek tartja-e a HÖT honlapján található információkat? 4. Van-e építő jellegű ötlete, amellyel segíteni tudná a Hallgatói Önkormányzat munkáját? Nyíregyháza, november 16. A Szenátus nevében: Prof. Dr. Jánosi Zoltán rektor

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 1. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16. Módosítva: 2014. január 21., hatályba lép:

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv: a.) azonosító adatok. - törzskönyvi nyilvántartási szám: 308823000 - megnevezése:

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL 46/2011. (IV. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL BUDAPEST 2011. 1 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA összefoglaló értékelés

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA összefoglaló értékelés INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA összefoglaló értékelés 2008/1/XII. számú MAB határozat 2008. január 25. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki i Kar Ezer Ft-ban

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki i Kar Ezer Ft-ban 213. I. félévi gazdálkodási keretek alakulása 1.számú melléklet Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki i Kar Ezer Ft-ban Megnevezés 212. évi 213. évi 213. I. f.évi bev. Összesen 213.6.3.-ig 213.

Részletesebben

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet)

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) Gyakorlati oktató (Szakképzés pedagógiai asszisztens) FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) -TERVEZET- KÉSZÍTETTE: Mészáros Attila egyetemi adjunktus Sopron, 2006-06-19 1. A képzési cél Gyakorlati oktató

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA 2 0 0 6 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A SZAKMAI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1 1. Intézményi szervezeti változások a szolgáltatásban, az intézményi

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

A PÁLYAKÖVETÉS ÉS AZ ALUMNI HELYE AZ INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁBAN

A PÁLYAKÖVETÉS ÉS AZ ALUMNI HELYE AZ INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁBAN Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 1 A pályakövetéses vizsgálatok illeszkedése az SZTE minőségfejlesztési rendszerébe... 4 1.1 Pályakövetéses vizsgálatok jellemzői... 6 1.2 Pályakövetéses

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre. A Szekció honlapja:

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre. A Szekció honlapja: FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezője: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet Az Informatikai Intézet működési rendje 1. Az intézet Nftv. 108. 11. intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység, SZTE SZMSZ V.37. Az intézet a kar

Részletesebben

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme.

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. AZ EGYETEM TÖRTÉNETE Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. Pázmány Péter esztergomi érsek 1635-ben Nagyszombat városában alapította

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK TARTALOM I. Távoktatás alapfeladata, általános jellemzői... 3 1. A távoktatás alapfeladata... 3 2. A távoktatás általános jellemzői... 3 3. Helye a szervezetben...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

Pilot program a Tessedik Sámuel Főiskolán

Pilot program a Tessedik Sámuel Főiskolán A Dél-alföldi felsőoktatási intézmények benchmarking alapú minőségértékelési rendszerének kialakítása projekt Pilot program a Tessedik Sámuel Főiskolán Készítette: Nagypál Tamás Miért kell a MÉR? Szabályozási

Részletesebben

Jelente s az Eo tvo s Lora nd Tudoma nyegyetemen zajlo tehetse ggondoza si teve kenyse gro l

Jelente s az Eo tvo s Lora nd Tudoma nyegyetemen zajlo tehetse ggondoza si teve kenyse gro l Jelente s az Eo tvo s Lora nd Tudoma nyegyetemen zajlo tehetse ggondoza si teve kenyse gro l Rektori Hivatal Mino se gbiztosí ta si Oszta ly Egyetemi Hallgato i O nkorma nyzat Hallgato i Karrier- e s Szolga

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE 2016. május 3. A SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK Ü G Y R E N D J E A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Mérnöki Kar (továbbiakban: Kar) Tanácsa a Kar

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON GYOMAENDRİD CSÁRDASZÁLLÁS HUNYA A Minıségfejlesztéssel foglalkozó csoport 2011/2012. évi zárójelentése INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 Farkas

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezője: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2014.

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 3 2. A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER ÁTFOGÓ, RENDSZERSZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE... 3 3. STRATÉGIAI SZINTŰ DOKUMENTUMOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK ÉRTÉKELÉSE... 4 3.1. Az Alapító okirat

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR Közlekedésmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2008 Tartalomjegyzék Alapadatok... 1 Bevezetés... 2 1. A Közlekedésmérnöki Karon folyó

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2006.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2006. PANNON EGYETEM VESZPRÉM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2006. Veszprém, 2007. április 20. 2 1. Feladatkör, tevékenység 1.1 Intézmény neve: Pannon Egyetem (névváltozás előtt: Veszprémi Egyetem) Törzskönyvi azonosító

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A SAPIENTIA-EMTE-N. Összeállította: dr. Bodó Barna, docens

TEHETSÉGGONDOZÁS A SAPIENTIA-EMTE-N. Összeállította: dr. Bodó Barna, docens TEHETSÉGGONDOZÁS A SAPIENTIA-EMTE-N Összeállította: dr. Bodó Barna, docens Az egyetemi oktatásnak világszinten és Erdélyben is egy sok kihívással kell szembenéznie, új helyzetekre megfelelő választ találnia.

Részletesebben

Tanulmányi tájékoztató 2007-2008

Tanulmányi tájékoztató 2007-2008 Tanulmányi tájékoztató 2007-2008 Miskolci Egyetem 3515 Miskolc-Egyetemváros Rektor: Prof. Dr. Patkó Gyula Egészségügyi Fıiskolai Kar 3508 Miskolc Mész u. 1. Dékán: Dr. Peja Márta OM azonosító: FI 87515

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Székesfehérvár 2010. január 0 1. táblázat A Geoinformatikai Kar jelentése

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés nappali tagozat 2007. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon Nyíregyháza 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje

Részletesebben

Szolnoki Főiskola költségvetési alapokmánya. Szolnoki Főiskola székhelye 5000 Szolnok, Ady Endre út 9. szakágazati besorolása (TEÁOR szám, megnevezés)

Szolnoki Főiskola költségvetési alapokmánya. Szolnoki Főiskola székhelye 5000 Szolnok, Ady Endre út 9. szakágazati besorolása (TEÁOR szám, megnevezés) Szolnoki Főiskola költségvetési alapokmánya 1) Fejezet száma, megnevezése (XX. Oktatási Minisztérium) 2) Költségvetési szerv a) Azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám) 325059000

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályos: 2010. december 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZL EKEDÉSMÉRNÖ KI ÉS JÁRMŰMÉRNÖ KI KAR Járműmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2013 1. A felsőoktatási intézmény neve, címe; BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

SZEGEDI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZEGEDI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak.ferenc.gimnazium@gmail.com honlap: www.dfg-szeged.hu

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti egység.

1. Általános rendelkezések. 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti egység. A KRE Rektori Hivatal és Gazdasági Hivatal Igazgatóság 1 Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ (2006. évi)

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ (2006. évi) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA N Y Í R E G Y H Á Z A SZÖVEGES BESZÁMOLÓ (2006. évi) 2007. április 20. Dr. Balogh Árpád rektor Dankó Ildikó gazdasági főigazgató - 2-1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve:

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya

Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv: a.) azonosító adatok. - törzskönyvi nyilvántartási szám: 308823 - megnevezése:

Részletesebben

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati Tartalom Általános rendelkezések... 4 1. Az SzMSz hatálya és tagozódása... 4 2. Az Egyetem neve és jogállása... 4 3. Az Egyetem feladatai, működési alapelvei... 5 4. Az Egyetem autonómiája... 6 5. Az Egyetem

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

Személyes kompetenciák és szakmák (munkakörök) kritériumainak összehangolását biztosító rendszer

Személyes kompetenciák és szakmák (munkakörök) kritériumainak összehangolását biztosító rendszer Személyes kompetenciák és szakmák (munkakörök) kritériumainak összehangolását biztosító rendszer Gyakorlati kézikönyv a megváltozott munkaképességő ügyfelek számára szolgáltatást nyújtók részére Készült

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében dr. Kaposi József főigazgató 2014. október 7. Hajdúszoboszló Fejlesztési-kutatási területek 1. Háttér 2. Fejlesztések tankönyvek

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2009. Tartalom I. Szervezeti és Működési Rend II. Foglalkoztatási követelményrendszer III. Hallgatói követelményrendszer IV.

Részletesebben

TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Iskolánk neve: TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM Mottója: Minden gyerek

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti Működési Szabályzat 43 számozott oldalt tartalmaz GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. december

Részletesebben

DR. KVASZNICZA ZOLTÁN

DR. KVASZNICZA ZOLTÁN DR. KVASZNICZA ZOLTÁN A MŰSZAKI INFORMATIKA ÉS VILLAMOS INTÉZET BEMUTATÁSA PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉS PTE PMMIK NYÍLT NAP 2013.05.14 Műszaki Informatika és Villamos Intézet Intézetigazgató:

Részletesebben