Tanulmányi tájékoztató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmányi tájékoztató 2007-2008"

Átírás

1 Tanulmányi tájékoztató

2 Miskolci Egyetem 3515 Miskolc-Egyetemváros Rektor: Prof. Dr. Patkó Gyula Egészségügyi Fıiskolai Kar 3508 Miskolc Mész u. 1. Dékán: Dr. Peja Márta OM azonosító: FI 87515

3 Általános bemutató leírás a karról 1. A szak képzési és kutatási elızményei az intézményben A szak képzési elızményei az intézményben Miskolcon az egészségügyi fıiskolai képzés mintegy másfél évtizedes múltra tekint vissza, 1987-tıl 1995-ig mőködött már védını- és gyógytornászképzés az Orvostovábbképzı Egyetem kihelyezett tagozataként. A Miskolci Egyetem évi fejlesztési tervében célul tőzte ki a régió szakemberhiányát felismerve az egészségügyi képzés újraindítását; a szakmai hátteret a Debreceni Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kara (Nyíregyháza) biztosította, kihelyezett tagozatként indítva a védınıképzést, így a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem közötti megállapodás alapján az Oktatási Minisztérium engedélyével, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Miskolc Város Önkormányzatának anyagi támogatásával újraindulhatott a fıiskolai szintő egészségügyi képzés Miskolcon. Az 1998-ban indult képzés 2001-ben a Miskolci Egyetem szervezeti keretébe integrálódott és január 1-tıl karként mőködik közötti idıszakban folyamatos szakmai és szervezeti építkezés eredményeként mára kiépült az Egészségügyi Fıiskolai Kar oktatási struktúrája. A karon jelenleg az egészségtudományi képzési ághoz tartozó három alapszakon: Ápolás és betegellátás alapszakon gyógytornász szakirányban; Egészségügyi gondozás és prevenció alapszakon védını szakirányban; Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszakon képalkotó diagnosztika szakirányban folyik akkreditált képzés, tanszéki struktúrára Alapozó Egészségtudományi Tanszék, Fizioterápiás Tanszék, Klinikai Radiológiai Tanszék és Védınıi Tanszék alapozva. Az egészségügyi fıiskola jó infrastrukturális adottságokkal, a Miskolci Egyetem campusához közeli önálló épületben mőködik ben pályázati úton elnyert beruházási összegbıl Egészségtudományi Regionális Tudásközpont kialakítása történt meg.

4 A 27/2007. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal módosított TANULMÁNYI IDİBEOSZTÁS a 2007/2008. tanév I. félévére, a Miskolci Egyetemen bármely formában folytatott képzésre augusztus 25. (szombat) GÉK Jubileumi évf. találkozók augusztus 25. (szombat) 29. (szerda) Gólyatábor augusztus 31. (péntek) Nappali tagozatos I. évf. hallgatók beköltözése a kollégiumba szeptember 1. (szombat) MFK, MAK Jubileumi Diploma átadás szeptember 2. (vasárnap) Nappali tagozatos II-V. évf. hallgatók beköltözése a kollégiumba szeptember 3. (hétfı) 7. (péntek) [levelezı tagozaton 8. (szombat)] Regisztrációs hét szeptember 3. (hétfı) 7. (péntek) Az I. évfolyam tájékoztatása, beiratkozása (kari hatáskör) szeptember Az I. évfolyam eskütétele (kari hatáskörben) szeptember 8. (szombat) délelıtt Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülés szeptember 10. (hétfı) Az elsı tanítási nap szeptember 19. (szerda) Egyetemi Sportnap (sporttal töltött munkanap) október 23. (kedd) november 1. (csütörtök) október 22. (hétfı) november 2. (péntek) december 24. (hétfı) december 31. (hétfı) Oktatási szünet csak nappali tagozatos hallgatóknak: október 20. (szombat) október 27. (szombat) november 16. (péntek) Oktatási szünet (munkaszüneti nap) Oktatási szünet (pihenınap a szociális és munkaügyi miniszter 4/2006. (IX. 28.) SzMM sz. rendelete alapján) Rektori szünet Diplomaátadó Egyetemi Szenátusi ülés: (minden kart érintıen) december 17. (hétfı) 21. (péntek) (levelezı tagozaton december 22-ig) Elıvizsgák december 21. (péntek) Az utolsó tanítási nap dec. 29. (szombat) munkanap december 27. (csütörtök) 29. (szombat) január 2. (szerda) február 1. (péntek) Vizsgaidıszak Fıbb adatok a 2007/2008. tanév II. félévére (tájékoztató jelleggel): február 4. (hétfı) 8. (péntek) [lev. tagozaton 9. (szombat)] Regisztrációs hét február 11. (hétfı) május 23. (péntek) Szorgalmi idıszak

5 2008. május 19. (hétfı) május 23. (péntek) Elıvizsgák május 26. (hétfı) július 4. (péntek) Vizsgaidıszak március 24. (Húsvét hétfı) Oktatási szünet (munkaszüneti nap) július 5. (szombat) (Gépészmérnöki és Inf. Kar, BBZI) 2007/08. Diplomaátadó Tanévzáró Szenátusi Ülés Csak egyes karokat, intézeteket érintı fontos dátumok (2007/2008. tanév I. félév): GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR november 24. (szombat) Diplomaterv és szakdolgozat beadása a levelezı tagozatos képzések végzıs hallgatói részére ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR szeptember 3. (hétfı) 7. (péntek) ÁJK Tan. Biz. által engedélyezett vizsgák szeptember 7. (péntek) I. éves nappali tagozatos hallgatók beiratkozása szeptember 7. (péntek) I. éves BA szakos hallgatók beiratkozása, eskütétele szeptember 8. (szombat) I. éves nappali tagozatos hallgatók eskütétele szeptember 8. (szombat) I. éves jogász levelezı tagozatos hallgatók beiratkozása, eskütétele GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR október 1. (hétfı) október 12. (péntek) október 10. (szerda) október 11. (csütörtök) V. éves hallgatók két hetes szakmai gyakorlata Dékáni szünet a Kar által szervezett Nemzetközi Tudományos Konferencia ideje alatt BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR október 1. (hétfı) Szakdolgozat beadási határideje COMENIUS TANÍTÓKÉPZİ FİISKOLAI KAR szeptember 9. (vasárnap) október 29. (hétfı) 31. (szerda) Fıigazgatói szünet december 27. (csütörtök) 29. (szombat) I. évesek eskütétele, Tanévnyitó Ünnepi Fıiskolai Kari Ülés A fıépület lezárása (Vizsgáztatás a Felnıttképzési Központ épületében lehetséges) EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR szeptember 7. (péntek) I. éves hallgatók beiratkozása Miskolc, március 20. Dr. Szőcs István tanulmányi rektorhelyettes

6 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar oktatói tanszékenként a 2007/2008-as tanévben I. Alapozó Egészségtudományi Tanszék: 1. Prof. Dr. Barkai László tanszékvezetı, fıiskolai tanár további jogviszonyú teljes munkaidıs 2. Bana Katalin fıiskolai adjunktus további jogviszonyú rész munkaidıs 3. Dr. Csire Péter tanársegéd további jogviszonyú rész munkaidıs 4. Dr. Csiba Gábor fıiskolai docens további jogviszonyú rész munkaidıs 5. Demeter János fıiskolai tanársegéd fıállású teljes munkaidıs 6. Dr. Fodor Bertalan fıiskolai docens további jogviszonyú teljes munkaidıs 7. Dr. Förster Gyula fıiskolai adjunktus további jogviszonyú teljes munkaidıs 8. Simon Nóra fıiskolai adjunktus fıállású teljes munkaidıs A tanszék óraadói: Dr. Bíróné Dr. Vajnorák Zsuzsa, Cserjési Mária, Polcz Antal, Dr. Sedlák Mária, Prof. Dr. Takács Sándor, Prof. Dr. Tarsoly Emil, Timkó Mihály II. Védınıi Tanszék: 1. Prof. Dr. Szabó László tanszékvezetı, fıiskolai tanár további jogviszonyú teljes munkaidıs 2. Dr. Berkı Péter fıiskolai tanár további jogviszonyú teljes munkaidıs 3. Bognárné Várfalvi Mariann fıiskolai adjunktus további jogviszonyú rész munkaidıs 4. Kissné Dányi Éva fıiskolai adjunktus fıállású teljes munkaidıs 5. Dr. Kiss Tóth Emıke fıiskolai docens fıállású teljes munkaidıs 6. Dr. Ságodi László fıiskolai docens további jogviszonyú rész munkaidıs 7. Dr. Sólyom Enikı fıiskolai tanár további jogviszonyú rész munkaidıs 8. Dr. Sziray Zoltán fıiskolai adjunktus további jogviszonyú rész munkaidıs 9. Podhorszky Ágnes szakoktató fıállású teljes munkaidıs (2007. szept. 1-vel) A tanszék óraadói: Horváth Józsefné, Dr. Szabó Emese III. Fizioterápiás Tanszék: 1. Dr. Peja Márta tanszékvezetı, fıiskolai tanár fıállású teljes munkaidıs 2. Breznai Annamária fıiskolai tanársegéd fıállású teljes munkaidıs 3. Juhász Eleonóra fıiskolai tanársegéd fıállású teljes munkaidıs 4. Kató Csaba fıiskolai tanársegéd fıállású teljes munkaidıs 5. Koppányné Szendrák Mária fıiskolai tanársegéd fıállású teljes munkaidıs 6. Dr. Szabóné dr. Megyeri Zsuzsanna fıiskolai adjunktus további jogviszonyú rész munkaidıs 7. Prof. Dr. Újszászy László fıiskolai tanár fıállású rész munkaidıs (2008. jan.1-vel fıállású) 8. Dr. Velkey Imre fıiskolai docens (2007. szept. 1.-vel fıiskolai tanár) további jogviszonyú rész munkaidıs

7 A tanszék óraadói: Dr. Baffiné Orosz Irén, Dr. Bencze Ágnes, Dr. Bazsa Géza, Dr. Halász Adrienn, Lénárt Miklósné, Dr. Rácz Sándor, Szabó Tünde, Dr. Tamási László IV. Klinikai Radiológiai Tanszék: 1. Prof. Dr. Lombay Béla tanszékvezetı, fıiskolai tanár további jogviszonyú teljes munkaidıs 2. Prof. Dr. Harkányi Zoltán fıiskolai tanár további jogviszonyú rész munkaidıs 3. Dr. Antalfi Bálint fıiskolai adjunktus fıállású rész munkaidıs 4. Dr. Fornet Béla fıiskolai tanár fıállású teljes munkaidıs (2007. szept. 1-vel kerül kinevezésre) 5. Dr. Martos János fıiskolai tanár további jogviszonyú teljes munkaidıs 6. Tóth Ferenc szakoktató fıállású teljes munkaidıs (2007. szept. 1-vel) A tanszék óraadói: Dr. Bágyi Péter, Dr. Gombos János, Dr. Lázár István, Vaskó Dezsı A Miskolci Egyetem más szervezeti egységébıl oktatók Domán Csaba, Hegedős András, Dr. Paripás Béla, Dr. Szakálné Dr. Veres Ildikó, Wagner György Az Egészségügyi Fıiskolai Kar munkatársai Ádomné Selmeczi Zsuzsanna ügyviteli alkalmazott Gárdonyi Józsefné tanulmányi fıelıadó Kató Csaba fogyatékossággal élı hallgatók koordinátora, fıiskolai tanársegéd Varga Lászlóné gazdasági ügyintézı Várhegyi Katalin ügyvivı szakértı A félévre való beiratkozás rendje a beiratkozás személyesen történik, kitöltésre kerül a leckekönyv, az iratkozási lap és megtörténik a tantárgyfelvétel az elsı évfolyamos hallgatók a beiratkozás napján neptun kódot kapnak a elsı évfolyam beiratkozását, a neptun rendszer használatát a tanulmányi osztály munkatársai segítik. A hallgatók a neptun rendszerrıl hallgatói tájékoztatót kaptak postai úton költségtérítéses hallgatóknak a győjtıszámlára befizetésre kell kerülnie a költségtérítési díjnak, hogy az beiratkozáskor leemelhetı legyen

8 Költségtérítési díjak 2007/2008-as tanév I. félévében Védını szak, és az Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak: ,-Ft/félév Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak I. félév: ,-Ft/félév Gyógytornász szak és Ápolás és betegellátás alapszak: ,-Ft/félév Diagnosztikai képalkotó szak (III. évf.) és Orvosi laboratóriumi és képalkotó Diagnosztikai analitikus szak: ,-Ft/félév Külföldi hallgatók kötelezettségei A karra felvételt nyert és beiratkozott külföldi állampolgároknak az elsı oktatási héten jelentkezni kell az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóságán. A jelentkezéskor vinni kell egy hallgatói jogviszony igazolást elsı héten a tanulmányi osztály kiadja egy szállásbejelentı lap külföldiek részére nevő nyomtatványt és az útlevelet. A miskolci igazgatóság címe: Miskolc Kazinczy u. A hallgatók jogorvoslata A Miskolci Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzat III. kötet hallgatói követelményrendszer II. fejezetében meghatározottak szerint. Könyvtári és számítógépes szolgáltatás A kar épületében /fsz. 4/ könyvtár üzemel, melyet karunk beiratkozott hallgatói díjmentesen használhatnak. A könyvtárban elsısorban egészségügyi szakkönyvek és folyóiratok találhatóak. A kölcsönözhetı könyvek maximális kölcsönzési ideje 2 hét. Az egyetemváros területén egy központi könyvtár üzemel, aminek használatához beiratkozás szükséges. 6 számítógép internet kapcsolattal - szabadon elérhetı az épület aulájban, valamint további 30 gép található az informatika teremben. Sportolási lehetıségek: A kar hallgatói és oktatói az évente megrendezésre kerülı Egyetemi Sportnapon, valamint a Szarvasőzık futóversenyen rendszeresen csapattal képviselik az intézményt. A kar épületében található tornateremben rendszeresen rendeznek hallgatóink: focit, röpladát, ülıröpladát. Futási lehetıség az épülettel szomszédos Holcim salakos futópályán lehetséges.

9 Tervezett továbbá asztalitenisz és tollaslabda is. Az évfolyamok hallgatói évrıl évre szerveznek kirándulásokat a Bükkben illetve víztúrát a Tiszán. Meghirdetett tantárgyak tanszékenként 2007/2008. ıszi szemeszter Alapozó Egészségtudományi Tanszék Sorszám Félév Tantárgy Oktató 1. 1 Biológia-sejtbiológia Dr. Fodor Bertalan, Dr. Förster Gyula 2. 1 Kémia-biokémia Dr. Fodor Bertalan 3. 1 Megelızı orvostan és népegészségtan Prof. Dr. Takács Sándor 4. 1 Megelızı orvostan és népegészségtan I. Prof. Dr. Takács Sándor 5. 1 Megelızı orvostan és népegészségtan I. Dr. Berkı Péter, Dr. Sedlák Mária 6. 1 Pszichológia I. Simon Nóra 7. 1 Pszichológia Simon Nóra 8. 1 Pedagógia I. Kissné Dányi Éva 9. 1 Pedagógia Kissné Dányi Éva Szociológia Dr. Kiss Tóth Emıke Filozófia-etika Dr. Szakálné Veres Ildikó Jogi alapismeretek Dr. Csire Péter Elsısegélynyújtás Demeter János Biztonságtechnika Dr. Bíróné Dr. Vajnorák Zsuzsanna Latin nyelv Polcz Antal Informatika I. Bana Katalin Informatika I. Wagner György Életkorok humánbiológiája Juhász Eleonóra Európai Uniós ismeretek GTK oktató Szociális viselkedés alapjai Dr. Kiss Tóth Emıke Bevezetés a tanulás módszertanába Kissné Dányi Éva Angol nyelv I Német nyelv I Testnevelés I. Vucskó Sándor Funkcionális anatómia II. Prof. Dr. Barkai László, Dr. Fodor Bertalan Funkcionális anatómia II. Dr. Kiss Béla Élettan-kórélettan II. Dr. Fodor Bertalan, Dr. Antalfi Bálint Élettan-kórélettan II. Dr. Antalfi Bálint

10 29. 3 Mikrobiológia Dr. Fodor Bertalan Mikrobiológia Dr. Fodor Bertalan Egészségügyi informatika-könyvtárismeret Bana Katalin Egészségügyi informatika-könyvtárismeret Bana Katalin Statisztika Varga Beatrix Statisztika Varga Beatrix Modern fizika Dr. Paripás Béla Modern fizika Dr. Paripás Béla Mikrobiológia Prof. Dr. Takács Sándor Anatómia II. Prof. Dr. Barkai László, Dr. Förster Gyula Egészségügyi management Dr. Csiba Gábor Egészségügyi informatika Bana Katalin Ápolástan II. Demeter János Megelızı orvostan és népegészségtan III. Dr. Sedlák Mária Pszichológia III. Simon Nóra Szövegszerkesztés, táblázatkezelés Bana Katalin Sürgısségi ellátás Demeter János Oxyológia Demeter János Megelızı orvostan és népegészségtan II. Dr. Sedlák Mária Egészségügyi gazdaságtan Csire Tamás Egészségügyi management Dr. Csiba Gábor Kommunikáció Csomós István Egészségügyi gazdaságtan Csire Tamás Gyógypedagógiai alapismeretek Cserjési Mária Karrierfejlesztés Dr. Csire Péter Oxyológia Demeter János Karrierfejlesztés Dr. Csire Péter Addiktológia Demeter János Életkorok humánbiológiája Juhász Eleonóra Személyiségfejlesztés Simon Nóra A szocializáció zavarai Simon Nóra Addiktológia Demeter János Általános vállalkozási ismeretek Csiszárik Miklós Védınıi Tanszék Sorszám Félév Tantárgy Oktató 1. 3 Táplálkozástan Dr. Megyeri Zsuzsanna 2. 3 Egészségszociológia Dr. Kiss Tóth Emıke 3. 3 Egészségpszichológia Simon Nóra 4. 3 Természetgyógyászat Dr. Szabó Emese 5. 5 Védınıi módszertan III. Kissné Dányi Éva 6. 5 Táplálkozástan Horváth Józsefné 7. 5 Fogászat és fogászati prevenció Dr. Faragó Ildikó 8. 5 Egészségnevelés Kissné Dányi Éva

11 9. 5 Szülésre felkészítés Bognárné Várfalvi Mariann Szakmaspecifikus gyakorlatok Kissné Dányi Éva Szülészet-nıgyógyászat Dr. Berkı Péter Természetgyógyászat Dr. Szabó Emese Roma kultúra Bognárné Várfalvi Mariann Egészségfejlesztés Dr. Felszeghy Sára Családjogi ismeretek ME-ÁJK Gyermek és ifjúságvédelem Kissné Dányi Éva Szakdolgozat II. konzulens oktatók Iskolaegészségügyi gyakorlat Kissné Dányi Éva Csecsemı és gyermekgyógyászat Dr. Szabó László Természetgyógyászat Dr. Szabó Emese Szülésre felkészítı torna Bognárné Várfalvi Mariann Roma kultúra Bognárné Várfalvi Mariann Krónikus beteg gyerek gondozása Prof. Dr. Barkai László, Dr. Szabó László Fizioterápiás Tanszék Sorszám Félév Tantárgy Oktató 1. 1 Mozgáskultúra fejlesztése Breznai Annamária 2. 1 Fizikai erınlét fejlesztése Kató Csaba 3. 3 Biomechanika I. Kató Csaba, Koppányné Szendrák Mária 4. 3 Mozgástani ismeretek I. Koppányné Szendrák Mária, Juhász Eleonóra 5. 3 EBHKT I. Lénárt Miklósné 6. 3 Klinikai propedeutika Prof. Dr. Újszászy László 7. 3 Thera-band technikák Kató Csaba 8. 3 Úszásoktatás alapjai Kovács Bertalan 9. 3 Klinikai propedeutika Prof. Dr. Újszászy László Klinikai propedeutika Prof. Dr. Újszászy László Labdák szerepe a fizioterápiában Breznai Annamária Jóga Lukács Andrea Belgyógyászat II. Prof. Dr. Újszászy

12 László Kardiovaszkuláris rehabilitáció Dr. Halász Adrienn Légzési fizioterápia Juhász Eleonóra Kardiopulmonológiai demonstrációs gyakorlat Kató Csaba Szülészet-nıgyógyászat fizioterápiája Breznai Annamária Reumatológia Dr. Tamási László Reumatológiai fizioterápia Dr. Baffiné Orosz Irén Ortopédia I. Dr. Bazsa Géza Traumatológia I. Dr. Rácz Sándor Úszásoktatás alapjai Kovács Bertalan Klinikai ismeretek Dr. Megyeri Zsuzsanna Mozgásszervek vizsgálata II. Koppányné Szendrák Mária Mozgásszervek funkcionális elemzése II. Breznai Annamária PNF I. Juhász Eleonóra Otthonápolás Juhász Eleonóra Gerontológia Dr. Lakatos Levente Neurológia Dr. Velkey Imre Neurológiai demonstrációs gyakorlat Dr. Velkey Imre Neurológiai fizioterápia Szabó Tünde Bobath-módszer Szabó Tünde Fejlıdés neurológia Koppányné Szendrák Mária Intenzív terápia Dr. Halász Adrienn Fizioterápia az intenzív ellátásban Kató Csaba Rehabilitációs ismeretek Dr. Peja Márta Csecsemı és gyermekgyógyászat Dr. Szabó László Geriátria Dr. Lakatos Levente Szakdolgozat II. Dr. Peja Márta Gerinciskola Breznai Annamária Gerinciskola Juhász Eleonóra Lymphoedema fizioterápiája Breznai Annamária Rokkant sport Kató Csaba Gyógytestnevelés alapjai Testnevelés Tsz Csecsemı és gyermekgyógyászati fizioterápia Koppányné Szendrák Mária Klinikai Radiológiai Tanszék Sorszám Félév Tantárgy Oktató 1. 3 Általános patológia és patobiokémia Dr. Antalfi Bálint 2. 3 Általános patológia és patobiokémia Dr. Antalfi Bálint 3. 3 Hisztológia-citológia Dr. Antalfi Bálint

13 4. 3 Hisztológia-citológia Dr. Antalfi Bálint 5. 3 Röntgen metszeti anatómia Dr. Fornet Béla 6. 3 Röntgen metszeti anatómia Dr. Fornet Béla 7. 3 Röntgen berendezések Dr. Vaskó Dezsı 8. 3 Röntgen berendezések Dr. Vaskó Dezsı 9. 5 Alkalmazott anatómia és képalkotás módszerei II. Dr. Lombay Béla, Dr. Fornet Béla Alkalmazott anatómia és képalkotás módszerei Dr. Fornet Béla II Intervenciós radiológia Dr. Lázár István Intervenciós radiológia Prof. Dr. Péter Mózes Angiográfia Dr. Lázár István Angiográfia Prof. Dr. Péter Mózes Szakdolgozat II. Dr. Lombay Béla Szakdolgozat II. Dr. Lombay Béla Klinikai ismeretek Dr. Megyeri Zsuzsanna Klinikai ismeretek Dr. Megyeri Zsuzsanna Metszeti képalkotás Dr. Fornet Béla, Dr. Lázár István, Prof. Dr. Harkányi Zoltán Radiológia, képalkotó eljárások Tóth Ferenc CT képalkotás II. Prof. Dr. Harkányi Zoltán CT képalkotás II. Prof. Dr. Harkányi Zoltán MR képalkotás II. Dr. Martos János MR képalkotás II. Dr. Martos János Telemedicina Dr. Bágyi Péter Telemedicina Dr. Bágyi Péter UH képalkotás II Mammográfia Izotópdiagnosztikai képalkotás II. Dr. Gombos János Az egyes tantárgyak elıtanulmányi kötelezettségeit, a tantárgy kötelezı vagy kötelezıen választható tantárgyként való besorolását, a tantárgy szakmai tartalmát elsajátításának célját, az értékelés módszerét, az ismeretek elsajátításához szükséges segédanyagokat, az ajánlott irodalmat a tantárgyleírások tartalmazzák, melyek a tanszékeken a tanszéki adminisztrátornál és a neptun rendszerben találhatók meg. Ügyfélfogadási idıpontok Tanulmányi osztály: minden munkanap 8 10 óráig

14 Könyvtár: Nyitva tartás: hétfı-csütörtök: ig és ig, péntek ig Oktatók: az adott oktató által meghatározott idıpontban a heti fogadóórákon

Pszichológia II. gyak. Simon Nóra. Kissné Dányi Éva. Pedagógia II. gyak. 40-41. 51. Prof. Dr. Takács Sándor 9. Megelızı orvostan és

Pszichológia II. gyak. Simon Nóra. Kissné Dányi Éva. Pedagógia II. gyak. 40-41. 51. Prof. Dr. Takács Sándor 9. Megelızı orvostan és Egészségügyi gondozás és prevenció I. 2010.03.16 HÉTFİ KEDD 9.30-ig Angol nyelv II. Német nyelv II. 9, 10, 56, 57.30-ig 2 hetente 2 óra Bioetika Dr. habil. Szabó László SZERDA CSÜTÖRTÖK Testnevelés TT

Részletesebben

HÉTFİ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK

HÉTFİ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK 17-18,30 Általános patológia és patobiokémia Dr. Antalfi Bálint OLKDA III. 78. 16,40- Hisztológia citológia Dr. Antalfi Bálint OLKDA III. 78. Élettan-kórélettan II. gy. Dr. Antalfi Bálint EGP III. ÁB III.

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR. KARI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014-es tanév. OM azonosító: FI 87515

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR. KARI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014-es tanév. OM azonosító: FI 87515 MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KARI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014-es tanév OM azonosító: FI 87515 Az Egészségügyi Kar bemutatása A Miskolcon 1998-ban újraindult egészségügyi főiskolai képzés 2001-ben a Miskolci

Részletesebben

Létszám kódja. Terem 9.00 Sebészet ETAET6088L Dr. Almássy Sándor szóbeli 8 KDAL II. 77. Létszám kódja

Létszám kódja. Terem 9.00 Sebészet ETAET6088L Dr. Almássy Sándor szóbeli 8 KDAL II. 77. Létszám kódja Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 2007/2008/2. félév vizsgáinak teremrendje 2008. május 15. Időpont 9.00 Sebészet ETAET6088L Dr. Almássy Sándor szóbeli 8 KDAL II. 77 2008. május 19. Időpont 11.00

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK Ápolásetika ÁB I. 53.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK Ápolásetika ÁB I. 53. Dr. Antalfi Bálint Ápolásetika ÁB I. 53. 55. 17-18 Prof. Dr. Barkai László Gyógyszertan ÁB II, ESZ II. FRK 206. 55. Dr. Berkő Péter Szülészet-nőgyógyászat I. EGP II. 77. Szülészet-nőgyógyászati és szakápolástani

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016.

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2006 2007. Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar MISKOLCI EGYETEM 3515 MISKOLC-EGYETEMVÁROS Rektor: Prof. Dr. Patkó Gyula egyetemi tanár Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! 1 EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM A CAMPUSON AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2 TÉGED IS VÁRUNK! 3 A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KARÁNAK BSC KÉPZÉSEI 4 alapszakok Egészségügyi gondozás és

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Tartalom 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Munkaterv 2015-2016.

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Munkaterv 2015-2016. Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Munkaterv 2015-2016. tanév A szorgalmi idő első tanítási napja: 2015. szeptember 01. (kedd)

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szak Képalkotó diagnosztikai analitika szakirány TDK témák választásának

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Bognárné Várfalvi. Immunbiológia ea. OLKD I. EGP III. Prof. Dr. Harkányi János. Alkalmazott képalkotó eljárások II. ea. OLKD III.

Bognárné Várfalvi. Immunbiológia ea. OLKD I. EGP III. Prof. Dr. Harkányi János. Alkalmazott képalkotó eljárások II. ea. OLKD III. 42 fı (4 szék) 78..30-ig Hagyományos radiológia OLKD II. Prof. Dr. Lombay Béla Funkcionális anatómia I. ea. OLKD I. Dr. Fornet Béla Gyógyszertan ea. EGP II. Prof. Dr. Barkai László Dr. Uzonyi Imre 02.25,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 01-től EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola nappali és levelező tagozatos eltérő igényű hallgatói számára Nappali pihenő szoba vehető igénybe a B épület fsz. 077-ben.

A Nyíregyházi Főiskola nappali és levelező tagozatos eltérő igényű hallgatói számára Nappali pihenő szoba vehető igénybe a B épület fsz. 077-ben. 3.3 Hallgatói humánszolgáltatások fejlesztése 3.3.1 Nappali pihenő / Baba-mama szoba A Nyíregyházi Főiskola nappali és levelező tagozatos eltérő igényű hallgatói számára Nappali pihenő szoba vehető igénybe

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

Kisállatgyógyász szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata

Kisállatgyógyász szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ Kisállatgyógyász szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata Budapest 2011 Tartalomjegyzék A szakállatorvosi

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA Beiratkozás: Az intézménybe történő beiratkozás a tanévkezdést megelőző március hónap második hetében történik meg. Az iskola kötelező felvételi körzete Dötk,Gyűrűs,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak?

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Dátum Nap típusa ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Hét Ciklus Tanítási hét sorszáma Tanítási nap

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198 FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 T Á J É K O Z T A T Ó I-II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK 9002K_N_2013 képzési program

Részletesebben

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Válaszadók száma = 68 Jelentéskészítő - ME - MBI, GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Általános indikátorok Globális index - + átl.=3.4 EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén 1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén A Kari Tanács a Tanulmányi és Vizsga Bizottság javaslatát a Kari Térítési és Juttatási Rend kiegészítésére az alábbiakkal egyhangúlag

Részletesebben

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák. Ápolás és betegellátás szak Gyógytornász szakirány

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák. Ápolás és betegellátás szak Gyógytornász szakirány A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák Ápolás és betegellátás szak Gyógytornász szakirány TDK témák választásának határideje: 2016. április 01. Szakdolgozati

Részletesebben

2013-2014. Összeállította: Kovács Mária igazgató a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján

2013-2014. Összeállította: Kovács Mária igazgató a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján ZSÁMBÉKI ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA -. Összeállította: Kovács Mária igazgató a 47/. (VII.4.) EMMI rendelet alapján [ SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ] SZEPTEMBER ÖSSZESÍTETT NAPTÁR / OKTÓBER HÉTFŐ 2 1 6 HÉTFŐ 7

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: ÁMK Általános Iskolája

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL 46/2011. (IV. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL BUDAPEST 2011. 1 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZENT PÁL AKADÉMIA 2015/2016-OS TANÉV 1. FÉLÉV TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT V.

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZENT PÁL AKADÉMIA 2015/2016-OS TANÉV 1. FÉLÉV TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT V. TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZENT PÁL AKADÉMIA 2015/2016-OS TANÉV 1. FÉLÉV TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT V. ÉVFOLYAM Tartalom Általános információk... 3 A Szent Pál Akadémia küldetésnyilatkozata...

Részletesebben

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28.

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája MUNKATERV 2015/2016. tanév Debrecen, 2015. augusztus 28. Dr. Tóth László Tamásné igazgató Iskolánk a 2015/2016. tanévre az alábbi

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtumányi Centrum

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtumányi Centrum Jelmagyarázat: (*) Kötelező szintentartó tanfolyam (+) Kötelezően választható tanfolyam A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtumányi Centrum közleménye Orvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok:

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye. a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2013. február 2013. június közötti vizsgaidıszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye. a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2013. február 2013. június közötti vizsgaidıszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2013. február 2013. június közötti vizsgaidıszakra hatályos: 2012.09.10 - I. TÁJÉKOZTATÓ a szakvizsgára jelentkezés

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 NAPPALI TAGOZAT Javasolt félév kódja neve számonkérési 1 TKBE0131 Általános és szervetlen kémia (ea.) k 42

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2013/2014 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. 518-500 Porta 18501 (516-800, 516-900, 11852, 11814) Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM... 1 Rektori Hivatal... 3 Doktori

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

HMÖT BI el készít 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HMÖT BI el készít 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és a Nemzeti Er forrás Minisztérium közösen pályázatot hirdet horvát állampolgárságú, magyar nemzetiség hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi fels oktatási

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig)

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig) A bizottságok elnökeire és tagjaira vonatkozó javaslatot a Szenátus az I/2-2/68/2007. (nov. 27.) és az I/2-2/78/2007.(dec.19.)

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON?

MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON? MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON? A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretköröket 5 tantárgycsoportban oktatjuk: természettudományos és mérnöki alapismeretek

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév Pszichológia I.(történet) Pszichológia I. (személyiséglélektan) Biológia-sejtbiológia Életkorok humánbiológiája Filozófia

Részletesebben

horkai.apig@bazmkorhaz.hu; (1268-as mellék) Prof. dr. Barkai László oktatási és tudományos igazgatóhelyettes 06/46/515-255 barkai.l@t-online.

horkai.apig@bazmkorhaz.hu; (1268-as mellék) Prof. dr. Barkai László oktatási és tudományos igazgatóhelyettes 06/46/515-255 barkai.l@t-online. FIGU-011-1 A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelésének rendje M01 Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyzeti adatok 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2009 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A gazdasági szervezet felépítése és feladata...

Részletesebben

Az egyes tárgyak előadóinak neve Kötelező tárgyak

Az egyes tárgyak előadóinak neve Kötelező tárgyak Az egyes tárgyak előadóinak neve Kötelező tárgyak Általános és fogászati radiológia Előadó: Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár (Orális Diagnosztikai Részleg) Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV. Előadó:

Részletesebben

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Projektmenedzserasszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:...

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezői: Pécsi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme.

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. AZ EGYETEM TÖRTÉNETE Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. Pázmány Péter esztergomi érsek 1635-ben Nagyszombat városában alapította

Részletesebben

2014-2015. Összeállította: Kovács Mária igazgató a 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján

2014-2015. Összeállította: Kovács Mária igazgató a 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján ZSÁMBÉKI ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA -. Összeállította: Kovács Mária igazgató a 35/. (IV.30.) EMMI rendelet alapján [ SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ] SZEPTEMBER ÖSSZESÍTETT NAPTÁR / OKTÓBER HÉTFŐ 1 1 6 2 HÉTFŐ

Részletesebben

Az ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni, mely egy vagy három tanítási évre szól. 1 4. 2

Az ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni, mely egy vagy három tanítási évre szól. 1 4. 2 Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2/2000. /01.25./ sz. önkormányzati rendelete a középfokú és felsőfokú intézményekben tanulók részére létesített ösztöndíjról A 38/2000. (XII.13.) sz. rendelettel módosított,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

Járóbeteg Szakellátó Központ Polgáron. A Térségi Járóbeteg Szakellátó Központ 2011. május 2-ától fogadja a gyógyulni vágyókat.

Járóbeteg Szakellátó Központ Polgáron. A Térségi Járóbeteg Szakellátó Központ 2011. május 2-ától fogadja a gyógyulni vágyókat. Járóbeteg Szakellátó Központ Polgáron A Térségi Járóbeteg Szakellátó Központ 2011. május 2-ától fogadja a gyógyulni vágyókat. Tájékoztatás a járóbeteg-szakellátás rendjérõl Az intézetünkbe érkezõ betegeink

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 1. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16. Módosítva: 2014. január 21., hatályba lép:

Részletesebben

EMÖT csángó BI el készít 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

EMÖT csángó BI el készít 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és a Nemzeti Er forrás Minisztérium közösen pályázatot hirdet román állampolgárságú, csángó-magyar nemzetiség személyek számára a Balassi Intézet magyarországi fels

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Mechatronikai Szakközépiskola

Mechatronikai Szakközépiskola általános iskola szakközépiskola gimnázium szakiskola érettségi + szakmai alapozás érettségi 01 kód: 4 évfolyamos szakközépiskolai képzés villamosipar és elektronika ágazatban, angol nyelv oktatással (1,5

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GTK - 2009-ben abszolvált Válaszadók száma = 27 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5

Részletesebben

2.b osztályfőnök 2.b osztálytanító, közalk. tanácstag

2.b osztályfőnök 2.b osztálytanító, közalk. tanácstag Iványiné Jeles Tünde Tanító, testnevelés spec.koll. Tóthné Mikó Klára Tanító, pedagógia spec.koll. 1.a osztályfőnök 1.a osztálytanító Somogyiné Víg Éva Tanító, ének-népműves spec.koll. Pindzsujáné Sőrés

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

Kelet-Magyarországi Postás SE 2014 évi program. (régiós, kiemelt területi és központi rendezvények)

Kelet-Magyarországi Postás SE 2014 évi program. (régiós, kiemelt területi és központi rendezvények) Kelet-Magyarországi Postás SE 2014 évi program. (régiós, kiemelt területi és központi rendezvények) Január 18. IV. Szegedi Postás Teke - Farsang Helyszín: Szeged Pick Rendezvényház. Kinizsi pálya. Résztvevők:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció I Pedagógia II. Kissné Dányi Éva 77. Megelőző orvostan és népegészségtan II. Dr. Bodnár Judit 78.

Egészségügyi gondozás és prevenció I Pedagógia II. Kissné Dányi Éva 77. Megelőző orvostan és népegészségtan II. Dr. Bodnár Judit 78. Egészségügyi gondozás és prevenció I. 2012.02.13 HÉTFŐ Angol nyelv II. Német nyelv II.FRK fsz.5. (febr + 03.19, 04.16.:EK, ) FRK fsz. 4.(febr + 03.19, 04.16.:EK, ), 5., 204., 205., Élettan-kórélettan I.

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2015. évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2015. évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2015. évi határozatai Győr 2015 1/2015. (02.18.) SZ. HATÁROZAT személyére (Dr. Szunyogh László, Venesz Norbert) tett javaslatot egyhangúlag

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció BSc I. évfolyam- Védını szakirány 2009.09.18 SZERDA. 8.00-10.20-ig Latin nyelv Polcz Antal 76.

Egészségügyi gondozás és prevenció BSc I. évfolyam- Védını szakirány 2009.09.18 SZERDA. 8.00-10.20-ig Latin nyelv Polcz Antal 76. Egészségügyi gondozás és prevenció BSc I. évfolyam- Védını szakirány 200018 HÉTFİ Angol nyelv I. * 51, 56, Német nyelv I. ** Mozgáskultúra fejlesztése nyelvoktatásra nem kötelezetteknek Lukács Andrea KEDD

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben