Miskolci Egyetem Vezetéstudományi intézet. Munkaerő gazdálkodás az MMJVÖ Őszi Napsugár Otthon példáján keresztül

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci Egyetem Vezetéstudományi intézet. Munkaerő gazdálkodás az MMJVÖ Őszi Napsugár Otthon példáján keresztül"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Vezetéstudományi intézet Munkaerő gazdálkodás az MMJVÖ Őszi Napsugár Otthon példáján keresztül Veress Renáta 2015

2 Tartalomjegyzék Bevezető Bemutatás Szervezet bemutatása Egyes munkakörök bemutatása Szociális ágazat, idősellátás Az ágazat bemutatása, jellemzői, sajátossága Idősellátás jellemzői, típusai Emberi Erőforrás Menedzsment Toborzás és kiválasztás Munkaerő toborzás Belső toborzás Külső toborzás Munkaerő kiválasztás A kiválasztás eszközei, módszerei Bázisszervezet emberi erőforrás biztosításának elemzése Toborzás az Őszi Napsugár Otthonban Felvétel pályáztatással Felvétel pályáztatás nélkül Kiválasztás az Őszi Napsugár Otthonban Primer kutatás bemutatása Munkaerő fejlesztés Fejlesztés módszerei Az intézmény személyzetfejlesztő tevékenységei Fejlesztési javaslatok Összegzés Melléklet Irodalomjegyzék... 36

3 Bevezető A záródolgozatom témája a Munkaerő - toborzás, - kiválasztás, - fejlesztés. Egy konkrét intézmény humán erőforrás menedzsmentjével foglalkozom a dolgozatomban. Első körben bemutatom az Őszi Napsugár Otthont, annak történetét, illetve ismertetek néhány statisztikai adatot az idősekre vonatkozóan. Ezek után a szervezeti felépítését taglalom majd. A későbbiekben a szociális ágazat, és az idősellátás sajátosságaira, valamint jellemzőire térek ki hazai szinten. Mivel a munkaerő gazdálkodásról írom dolgozatom, szükségesnek és elkerülhetetlennek érzem, hogy bemutassam az Emberi Erőforrás Menedzsmentet. E területnek három fontos, és meghatározó folyamatát fogom részletesen bemutatni. Terveim között szerepel egy átfogó interjú elkészítése az intézmény gazdasági vezetőjével. Kitérek majd a munkaerő toborzásra. Bemutatom a csatornáit, menetét. Szemléltetni fogom a kiválasztás eszközeit, technikáit, módszereit az elméletben. Megvizsgálom a bázisszervezet emberi erőforrás biztosítását, valamint egy folyamatmodell segítségével mutatom majd be a cselekvések egy-egy lépését, a munkaerőigény megjelenésétől a felvételig. Ezek után a személyzet fejlesztését mutatom majd be. Végül fejlesztési javaslatokat teszek főként a három szegmensre vonatkozóan. A korábban említett témát a miskolci Őszi Napsugár Otthon példáján keresztül jártam körül, ahol szakmai gyakorlatomat töltöttem, így többször hivatkozom működésére. Közel áll hozzám a HR terület. Egy egyetemi kurzus világított rá a kialakult szimpátiámra, mégpedig a Humán Erőforrások Menedzsmentje című tárgy, mire beadandó dolgozatot írtam. A feladatom elvégzése során kutatást végeztem, interjút készítettem, bele láttam az Emberi Erőforrás gazdálkodás világába. Most alkalmam nyílt rá, hogy mélyebben beleássam magam és egy intézményen keresztül megvizsgáljam és elemezzem a végbemenő folyamatokat. Szakmai gyakorlatom során betekintést nyerhettem az Őszi Napsugár Otthon szervezeti életébe, és több funkcionális osztály munkájában végezhettem gyakornoki feladatokat. Első fordulóban a pénzügyi osztályon voltam, majd az anyaggazdálkodási osztályon s végül a munkaügyön, ahol a dolgozatomhoz kapcsolódó feladatokat végezhettem, illetve 1

4 informálódhattam. A dolgozatom megírásában segítettek ezek a területek és az ott végzett tevékenységek. A záródolgozatom elkészítéséhez sok segítséget és támogatást kaptam, főként a külső mentoromtól, bár némiképp megnehezítette a dolgom az egyes munkaerő gazdálkodási folyamatok hiányossága. A dolgozatom úgy építem fel, hogy először ismertetem milyen lehetőségek vannak a szakirodalomban, ezek közül mit használnak ténylegesen az Őszi Napsugár Otthonban, és hogyan teszik. Minden fejezetet úgy készítek, hogy az ismert és tanult folyamatokat részletesen bemutatom, majd a fejezet végén található majd, hogy hogyan is valósul meg egy szervezetnél. Véleményem szerint még a legjobban működő intézménynek is fejlődnie, korszerűsödnie kell. Ráadásul itt nem beszélhetünk egy kifogástalanul működő szervezeti egységről. A kiinduló feltételezésem szerint az általam választott vállalkozásnál nem működik megfelelő hatékonysággal sem a munkaerő kiválasztása sem a személyzet fejlesztése, valamint a köztes folyamatok is akadoznak. Azonban határozottan merem állítani, hogy az intézmény emberközpontú. A dolgozatomnak két fontos célja van. Egyrészt a toborzás, kiválasztás és fejlesztés bemutatása elméletben. Másrészt megvizsgálni, milyen mértékben valósul meg egy intézményben a három folyamat. 2

5 1. Bemutatás 1.1. Az idősek demográfiai helyzete hazánkban a XXI. században Az előrejelzések azt mutatják, hogy Magyarország népessége egyre kisebb, és ez a tendencia nem mutat fejlődést. A születések száma relatívan alacsony, a halálozások száma pedig megnövekedett. Jellemző tehát az idősek számának folyamatos növekedése mellett a gyermekek arányának csökkenése. Határozottan kijelenthető, hogy Magyarország az elöregedő népességű országok közé sorolható. Ennek oka lehet még az életszínvonal növekedése is. A nők karrierorientáltsága. Az emberek bizonytalanok, így nem akarnak, vagy nem mernek gyermeket vállalni, később pedig már korukból kifolyólag nem alapítanak családot. Ezek a tények miatt nem jelentős a fiatal generáció aránya. 1 A következő diagram, a nyugdíjasok százalékos eloszlását ábrázolja területenként, a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. Magyarország Észak-Magyarország Férfiak Nők Borsod-Abaúj-Zemplén megye 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1.ábra: Nyugdíjas nők és férfiak százalékos megoszlása 2015-ben területenként Forrás adatai alapján saját szerkesztésű ábra Forrás:

6 A Központi Statisztikai Hivatal 2015-ös korfa adatai szerint, a mérés időpontjában, hazánkban összesen nyugdíjast tartottak nyilván. Ebből férfi, ez az adat 37,4%-ot tesz ki nő nyugdíjas, ami 62,6%-nak felel meg. Az ország népességének 17,90%-a nyugellátásban részesül. Ez az adat az Észak-Magyarország régióban a következőképpen alakul: férfi, és nő 65 éves vagy a feletti. A férfiak a nyugdíjasok 37,4%-át, a nők pedig a 62,6%-át teszik ki, épp úgy, mint az országos adatoknál. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 65 éves és a feletti férfi lakosok száma fő, ami 35,6%, a nyugdíjas nők száma jelentősen magasabb, majdnem a duplája, fő, 64,1%. Az adatokból megállapítható, hogy drasztikusan magasabb az idősebb korosztályban a nők száma, mint a férfiaké. A 2015-ös adatokat egy táblázat segítségével szemléltetem. 2 1.táblázat A nyugdíjasok területi eloszlása 2015-ben Nyugdíjasok száma Nők Férfiak Magyarország Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén megye Az ország népességéből összesen: Forrás adatai alapján saját szerkesztésű táblázat Forrás: Az idősebb generáció többségénél nem beszélhetünk anyagi biztonságról, ugyanis mint azt már említettem, kevés pénzből kell kigazdálkodniuk a mindenkori költségeiket, illetve plusz tételek is merülhetnek fel, mint például a gyógyszer, vagy az ápolás díja. Ez az anyagi állapot bizonytalanságot szülhet. Természetesen nem általánosíthatunk ebben a kérdésben sem, ugyanis vannak olyan idősek, akik magas nyugdíjjal rendelkeznek, vagy esetleg a családjukkal élnek. Manapság egyre inkább előtérbe kerül a bentlakásos idősotthoni ellátás az elöregedő népesség körében, akik nem tudnak magukról gondoskodni, illetőleg a családtagok sem képesek felelősséggel gondoskodni az időskori 2 Forrás: Interaktív grafikonok és térképek-interaktív korfák 4

7 betegségekben szenvedőkről, különös tekintettel a demensekre, így ők intézményi keretek közötti ellátásra szorulnak Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (MMJVÖ) Őszi Napsugár Otthon bemutatása A MMJVÖ Őszi Napsugár Otthonban töltöttem nyári szakmai gyakorlatom. Az intézmény több telephelyen is működik. Székhelye az Őszi Napsugár Otthon, mely Miskolcon található a Szentpéteri kapu 101. alatt. Az intézményt április 28-án adták át, ekkor Magyarország egyik legszebb, legkorszerűbb otthonának számított. Nagyon könnyen megközelíthető Volán járattal, mind egyénileg, mind pedig közösségi közlekedéssel. Az intézmény több feladatot is ellát. Jelentős a tartós betegeik száma, akik szociális ellátásban részesülnek. Az Otthonban lehetőség van orvosi ellátásra, demens betegek ellátására, és mentálhigiénés ellátásra. Ezek a betegek speciális ellátásmódot igényelnek, ugyanis sokkal alacsonyabb az ingerküszöbük, valamint másként élik meg a környezetben bekövetkezett változásokat is. A négy telephelyen működő intézmény tagjait egy táblázatban mutatom be, ami tartalmazza az aktuális férőhelyet, illetve átadásuk, csatlakozásuk idejét. 2. táblázat Telephelyek férőhely és átadás szerinti adati Megnevezés Férőhely Átadás, csatlakozás Őszi Napsugár Otthon Aranykor Idősek Otthona Ezüsthíd Otthon Idősek Háza Forrás adatai alapján saját szerkesztésű táblázat Forrás: belső dokumentum Az intézményekben nem csak egészségügyi jellegű ellátásról beszélhetünk. Különböző közösségi programokat szerveznek a lakók számára, kirándulások és egyéb saját szervezésű előadások biztosítják a mindennapi élet színesítését. A programok által a lakók közelebbi kapcsolatba kerülhetnek egymással és az ápolókkal is, előidézve a családias légkört, ami az otthon lakói számára fontos. 5

8 Az intézmény azok ellátására specializálódott, akik már nyugdíjasak vagy 18. életévüket betöltötték, és 4 órát meghaladó gondozást igényelnek állapotuk miatt. Az Őszi Napsugár Otthon önállóan gazdálkodó intézmény.(őszi Napsugár Otthon Szervezeti és Működési szabályzata 2015.) Az intézmény jogi személy, élén az intézményvezető áll, akit Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése nevez ki, és menthet fel. Felette a munkáltatói jogokat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyéb munkáltatói jogokat a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja (Őszi Napsugár Otthon Szervezeti és Működési szabályzata o). Az otthon folyamatos szolgálattal, napi 24 órában gondozza az ott lakókat. A gondozási és ápolási területekre szakképzett személyzetet alkalmaznak. Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 335 fő, de jelenleg 329 fővel látja el tevékenységét. Az otthon területén, a lakók kényelmét biztosítandó büfé üzemel ahol a napi szükségleti cikkeken túlmenően édességeket, innivalót vehetnek az idősek. Az intézményi ellátás része a reggeli, meleg ebéd, tízórai, uzsonna, illetve vacsora. Különös figyelmet fordítanak az intézményben az orvosi ellátásra, és annak hiánytalanságára. Az intézmény dietetikust is alkalmaz, így lehetőség van különféle diétákra, többek közt cukros, illetőleg epés diétára is. Az intézmény évek óta fontosnak tartja a szellemi leépülés különféle fázisaiban lévő ellátottak komplex gondozását, mely figyelembe veszi a tüneteik változatosságát és speciális szükségleteiket. Az Őszi Napsugár Otthon gyakorlati oktató helyet biztosít a szociális és egészségügyi képzésben résztvevők számára. 3 Az intézményben szociális ügyintézés működik. Számos fontos feladatot látnak el. Ezeket a feladatokat felsorolás szinten ismertetem. - Az ellátottak iratanyagának a kezelése, vezetése; - térítési díjak megállapítása, illetve felülbírálása; - közgyógyellátással kapcsolatos ügyintézés; - személyi iratok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ - kártya) pótlása, cseréje; - nyugellátással kapcsolatos ügyintézés; - fogyatékossági támogatás, időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély igénylése, felülvizsgálata; gondnokság alatt álló lakók nyilvántartása, hivatalos 3 6

9 tájékoztatás a gyámhivatal megkeresésére, közreműködés a gondnokság alá helyezés elindításában; - intézményi jogviszony megszűntetéssel kapcsolatos iratanyagok előkészítése, áthelyezéssel kapcsolatos intézkedések (Őszi Napsugár Otthon Jubileumi évkönyv 31. o). Több funkcionális osztály tevékenykedik az intézményben. A pénzügy - könyvelés; anyaggazdálkodás; a munkaügy, ahol HR asszisztensként segíthettem az otthon munkáját. Ezek a csoportok szorosan kapcsolódnak a gazdasági feladatok ellátásához. Négy aktív gondozási részleg működik. A földszint, az I. (demens osztály), II., illetve III. emelet. A szervezeti felépítést a következő fejezetben mutatom be, szervezeti ábrával lásd a 8. oldalon! Az egyes munkahelyi egységek vezetői szükség szerint, de legalább félévente értekezletet tartanak, amelyet a munkahelyi egység vezetője hív össze és vezet. Az értekezletre meg kell hívni a munkahelyi egység valamennyi dolgozóját, valamint az intézmény vezetőjét. (Őszi Napsugár Otthon Szervezeti és Működési szabályzata 2015, 14. o.) Évente legalább egy alkalommal sort kerít az intézményvezető egy munkaértekezletre. A gondozási egységek irányítását részlegvezető és irányító gondozók látják el. A demens felvételt kérő betegek számára alakították ki önálló egységként az intenzív mentálhigiénés részleget. Az idő múlásával korszerűbb eszközöket használtak, pl.: egyszer használatos eszközöket, körszerű segédeszközöket, valamint szerepet kaptak az intézményben a gyógyszertári asszisztensek is. A fekvő betegek gyakran szorulnak ápolói segítségnyújtásra, ezért is szereltek be nővérhívó berendezést. A betegek gyógyulását fizikoterápiás asszisztensek és masszőrök segítik. A lakók külsejére is gondosan figyelnek. Férfi és női fodrász már a kezdetektől rendelkezésre áll. Bevezették az ápolásigondozási dokumentációt. Évről-évre törekedtek a hatékonyságra és fejlesztették az intézményt, hogy a jelenlegi színvonalon lehessen. Hatékonyságát növeli még, hogy most már a gondozottat egy bizottság előtt veszik át, így nem kell külön felkeresnie az élelmezésvezetőt, az orvost, a dietetikust. A bizottság tagjai beszélnek a hozzátartozóval, elmondják, hogy milyen ételeket kap majd, illetve, hogy mikre lesz szüksége. Egyértelműen, koncentráltan megy a felvétel. Az Őszi Napsugár Otthon feladata a lakók életvitelének segítése, gondozásuk, valamint életminőségük javítása. (Őszi Napsugár Otthon Szervezeti és Működési szabályzata 20 7

10 2. Szervezet bemutatása Szervezeti ábra, szöveges összefoglalása Az alábbi ábra az intézmény funkcionális működését mutatja be. Belső ellenőr Intézményvez ető Titkárnő Szakmai vezető Inform atika Intézményve zető helyettes Gazdaságve zető Titkárnő Humánpol. oszt. vez. Orvosi szolgálat Előgondozási főmunkatárs Idősek Háza részlegvezető Anyaggazdá lkodás Szakképzési előadók EÜ. koordinátor Szervezési főmunkatárs Ezüsthíd részlegvezető Pénzügy Humánpol. előadók Gyógyszer asszisztens Szociális segítő Aranykor részlegvezető Műszak EÜ. adminisztrátor Mentálhigiénés csop. vez. Élelmezés Mentálhigiénés csop. Élelmezés Aranykor 2.ábra: A szervezet felépítése, Forrás: belső dokumentum Az ábra magyarázatával összekötve fogom ismertetni az egyes munkakörökhöz kapcsolódó feladatokat Egyes munkakörök bemutatása 1) Az intézményvezető felel az intézmény egyszemélyes vezetéséért, illetve ő felelős az intézmény megfelelő működéséért. Feladatköre roppant összetett és fontos. Biztosítja az otthon lakói számára a teljes körű ellátást és ápolást. Irányítja, felügyeli az előgondozás rendszerét. Gondoskodik az emberi és állampolgári jogok érvényesüléséről. Előkészíti a munkaköri leírásokat, valamint szakmai programot. Elvégzi a meghatározott munkáltatói jogokat. Irányítja a részlegeket az intézmény 8

11 működéséhez nélkülözhetetlen feladatai ellátása mellett (Őszi Napsugár Otthon Szervezeti és Működési szabályzata 2015). 2) Az intézményvezető helyettes feladatát az intézményvezető folyamatosan irányítja, és rendszeres beszámolóval tartozik neki. A feladatkör itt is összetett. Irányítja az Idősek Háza, az Aranykor Idősek Otthona, valamint az Ezüsthíd Otthon gondozószolgálatának szakmai munkáját. Mindemellett koordinálja az Őszi Napsugár Otthon szakmai munkáját is. Ha munkaerő átcsoportosításra kerül sor, az intézményvezető helyettes munkakörébe tartozik. Ösztönözni kívánja a személyes felelősség kialakulását, valamint felerősödését. Támogatja az önálló munkavégzést. Kapcsolattartó feladatainak is eleget kell tennie mindezek mellett. (Őszi Napsugár Otthon Szervezeti és Működési szabályzata 2015.) 3) A belső ellenőr munkáját az intézményvezető mindig felügyeli, illetve koordinálja. Biztosítja az intézmény gazdálkodását, vagyonvédelmét, a szabályszerűségeket (pénz - és eszközgazdálkodás), valamint feladata felfedezni a szabálytalanságokat. A belső ellenőr feladata élesen elkülönül, illetve biztosítani kell neki a szakmai függetlenséget.(őszi Napsugár Otthon Szervezeti és Működési szabályzata 2015.) 4) A gazdasági vezetőt Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere nevezi ki és mentheti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Közvetlen az intézményvezető irányítása alá tartozik (Őszi Napsugár Otthon Szervezeti és Működési szabályzata 2015, 18. o.). Összefogja a szakmailag alá tartozó területeket. A gazdaságvezető titkárnő a Gazdaságvezető felügyelete alatt áll. 5) A szakmai vezető, a humánpolitikai főmunkatárs, a munkavédelmi tanácsadó, az informatikus, valamint az intézményvezető titkárnő szintén az intézményvezető közvetlen felügyelete és irányítása alá tartozik. A gazdaságvezető koordinálja a pénzügyi osztályt, anyaggazdálkodási osztályt, élelmezési részleget, az Aranykor Idősek Otthona élelmezési részlegét, valamint a műszaki osztályt. 6) Az orvosi szolgálaton belül megkülönböztetünk intézményi főorvosokat, és ápoló gondozószolgálatot. Az előgondozási főmunkatárs, a szervezési 9

12 főmunkatárs, a szociális segítő, a mentálhigiénés csoportvezető, és a mentálhigiénés csoport a szakmai vezető irányítása alá tartozik. Az Idősek Háza gondozási részleg vezetője, az Ezüsthíd Otthon, gondozási részleg vezetője, valamint az Aranyakor Idősek Otthona gazdasági részleg vezetője munkáját önállóan, de az intézményvezető helyettessel, a szakmai vezetővel és a gazdaságvezetővel koordinálva végzi. (Őszi Napsugár Otthon Szervezési és Működési szabályzata 2015, 35. o.) Az intézményben megjelennek kiemelt munkakörök, ide sorolható a belső ellenőr, a jogtanácsos, a szakmai vezető, a humánpolitikai főmunkatárs, illetve a munka és tűzvédelmi tanácsadó. Ezen kívül vannak szakmai munkakörök, gazdasági, ügyviteli, műszaki munkakörök és az intézmény vezetését segítik külső munkatársak.(őszi Napsugár Otthon Szervezési és Működési szabályzata 2015) 10

13 3. Szociális ágazat, idősellátás 3.1. Az ágazat bemutatása, jellemzői, sajátosságai A szociális munka a szociálpolitika gyakorlati működési terébe tartozik; így története, megszületésének vázlata sem választható el mindattól, mindazon történeti gazdasági - társadalmi folyamatoktól, amelyek magát a társadalom és szociálpolitikát életre hívták. 4 A szociális ágazatot az államszféra tartja fenn, tehát vagy az állam, vagy az egyház finanszírozza. Ebből következik az a tény is, hogy szinte minden kiadással el kell számolni az állam felé. Kiadásaik és költségeik vannak, de tényleges bevétel nem realizálható. Közvetlenül az államkincstárnak (MÁK - nak) tartozik beszámolási, és elszámolási kötelezettséggel. Az állam éves szinten finanszírozza az ágazat tevékenységeit. Az állami tulajdonban lévő otthonok 15 százalékból vállalkozhatnak, azonban ekkor belépnek az ÁFA körbe. Az egyház által fenntartott otthonok magasabb állami normatívát kapnak. Az otthonban lakóknak, akkor is biztosítani kell havi 5800 Ft költőpénzt, ha a nyugdíja nem fedezi az ellátást, valamint a gyógyszerköltséget. A szociális ellátásnak több fajtáját is megkülönböztethetjük, például étkeztetés, otthoni ápolás, nappali ellátás, végleges ellátás, valamint átmeneti ellátás. Az arra rászorulók tehát maguk dönthetnek, hogy melyik számukra a leginkább megfelelő, valamint igényeiket leginkább kielégítő. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak fokozottan képes idősek, vagy módosult egészségi állapotban lévő emberek ápolására, gondozására különféle intézményeket hoztak létre, melyek a társdalom javát szolgálják. A szociális szféra tipikus intézményei az idős otthonok, bentlakásos otthonok, valamint a kórházak is, melyek az ápolásra, gondozásra, ellátásra specializálódtak

14 3.2. Idősellátás jellemzői, típusai Nagyon fontos annak belátása, hogy az idősekkel folytatott szociális munka alanya nem az öreg, hanem a megöregedett ember. 5 Megállapították, hogy a családjuktól, rokonaiktól, barátaiktól elzárkózottan élő idősek között magasabb a halálozás száma, valamint a magányosan élők hajlamosabbak a súlyos egészségügyi problémákra, megbetegedésre. 6 Az idősellátás fontos szerepet tölt be a társadalom életében. Úgy gondolom, hogy gondoskodni kell azokról, akik már magukról nem tudnak. Hazánkban az átlag nyugdíjkorhatár ma már 65 évre tolódott ki, viszonyt vannak olyan bentlakásos intézmények is, ahová már 18. életévét betöltöttet is felvesznek, például demencia esetén. Az időseket ellátó intézmények leginkább a kórházakhoz hasonlíthatók. Az ellátásnak számos fajtája létezik. Beszélhetünk étkeztetésről, aminek az a lényege, hogy minimum napi egyszer meleg ételt kapjon az ellátott. A házi ellátást azok az emberek igénylik, akik bár saját otthonukban laknak, mégsem képesek magukról gondoskodni, segítségre szorulnak az élet számos területén. A nappali ellátás nagyon hasonló a házi ellátáshoz, annyi különbséggel, hogy azok vehetik igénybe, akik már nagykorúak, de még nem nyugdíjasok, tehát az ellátásnak ez a módja nem korhoz kötött. Ezek az emberek betegségükből kifolyólag segítségre, támaszra szorulnak. A végleges ellátás pedig az, amikor beköltözik az idősek otthonába, a jövedelme egy része az intézményt illeti meg, azonban 5800 Ft/hó költőpénzt a törvény szerint meg kell hagyniuk az idős lakónak. Ez az összeg akkor is jár, ha a nyugdíja nem fedezi a teljes ellátás költségeit. A bentlakásos otthonok teljes körű, összetett ellátást biztosítanak a lakók számára, ez alatt pedig azt értem, hogy az élelmiszeren túl, mosnak, illetve vasalnak nekik, programokat szerveznek, ápolják a hitüket, valamint orvosi ellátást nyújtanak, családias légkört biztosítanak. Az idősellátás nagyon sokat fejlődött az évek során

15 4. Emberi Erőforrás Menedzsment Az emberi erőforrás menedzsment fogalma, célja, funkciója, befolyásoló tényezők Fontosnak érzem, hogy mielőtt kitérek a munkaerő toborzás, - kiválasztás, - és fejlesztés témakörére, néhány gondolatban ismertessem az ezeket a folyamatokat átfogó, hatalmas egységet, az emberi erőforrás menedzsmentet. Ma már szinte minden vállalkozás életében elkerülhetetlen, és fontos szerepet tölt be a HR. A személyzeti menedzsment a vezetés része, amely a munkában résztvevő emberekkel és egymáshoz való kapcsolatukkal foglalkozik a vállalaton belül. (Matiscsákné, 2012, o.) Az emberi erőforrásnak van a legnagyobb szerepe a szervezetek életében. ( Hajós - Berde, 2008) A munkaerő speciális sajátosságai, jellegzetességei miatt nem hasonlítható egyetlen más olyan termelési erőforráshoz sem, mint a pénz, termelési eszköz, energia vagy információ. Az emberi erőforrás önmagában azért is meghatározó szerepet játszik, mert a többi erőforrás hatékony felhasználása, működtetése emberi tényező nélkül lehetetlen. (Hajós - Berde, 2008, 11. o.) Az emberi erőforrás menedzsment összetett folyamat. Feladata a létszámtervezés, valamint, ha ez teljesült, akkor biztosítania kell a toborzás lehetőségét, illetve teljesülését. A kialakított munkakörök adottak, ezek ismeretében ki kell választani a meghirdetett pozíciókra legalkalmasabb embereket, illetve kellő motivációt nyújtani számukra. Ehhez azonban fontos ismerni a dolgozók szükségleteit. Ez emberi erőforrás sajátossága, hogy szükség szerint mindig lehet fejleszteni és képezni. Mindemellett fontos szerepet tölt be a teljesítményértékelés, ugyanis lehetőség nyílik arra, hogy felszínre kerüljenek a kritikus, illetve a működő munkafolyamatok. Másrészt azért is fontos még, mert segítségével teljes képet kapnak a vezetők a dolgozók teljesítményéről, az alkalmazottak pedig visszacsatolást kapjanak elvégzett munkájuk minőségéről. Ezek a folyamatok mind-mind meghatározó mozzanatai az emberi erőforrás menedzsmentnek, illetve fontos részei a HR területnek. Sok külső elem befolyásolja az emberi erőforrás menedzsmentet és annak alakulását. Ilyen tényezőként sorolható fel a hazánkban kialakult demográfiai helyzet, a Magyarországot sújtó munkanélküliség, amely az Uniós tagállamokat tekintve nem olyan 13

16 számottevő, mégis nagy problémává nőtte ki magát. Nagy jelentőséggel bíró tényező még a gazdaságilag inaktív népesség száma, akik valamilyen okból kifolyólag nem dolgoznak. Az emberi tőke nevezhető az egyik legértékesebb erőforrásnak. Számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, mely értékét növeli és megkülönböztethetővé teszi. Az ember olyan tőke elem, mely munkájával hozzáadott értéket termel, egy másik (új) terméket állít elő. (Matiscsákné, 2012) Végeredményben az emberi tőke is termelt termelési tényező. (Matiscsákné, 2012) Az emberi tőke árát az aktuális munkaerő-piaci kereslet-kínálati viszonyok határozzák meg, melyek állandó változásban vannak. Az ember egyik utánozhatatlan tulajdonsága, amely semmilyen más tőkéhez nem hasonlítható, hogy saját akarattal rendelkezik, önálló gondolatokkal bír, cselekvését maga irányítja. Az emberi tőkének nincsen amortizációja, az évek során értéke nem romlik, sőt mi több, az idő múlásával egyre inkább felértékelődik. A tapasztalat olyan kincs, ami a munkaerőt értékesebbé teszi a vállalkozások számára. Az emberi erőforrás képes folyamatosan megújulni, valamint növelni kapacitását. (Matiscsákné, 2012) 14

17 5. Toborzás és kiválasztás 5.1. Munkaerő toborzás Első körben a szakirodalomban ismert lehetőségekről beszélek, majd azok bemutatása után térek át az Őszi Napsugár Otthon, toborzási, illetve munkaerőhiány csökkentő módszereire. A toborzás célja az üres vagy megüresedő, illetve létesítendő munkaposztokra potenciális munkavállalók felkutatása és megnyerése; lehetőleg olyan pályázók vonzása, akik a munkaköri követelményeknek megfeleltethetők, vagyis az álláshely betöltésére alkalmas személynek kiválaszthatók. 7 A toborzás fontosságát számos felmerülő probléma előidézheti. Szükségessé válhat demográfiai okok miatt, fluktuáció bekövetkeztével, vagy bármely terület fejlődéséből fakadóan. A toborzás indokolttá válhat a humánerőforrás tervezés során meghozott döntések után, vagy ha megüresedik egy poszt. Szintén szükséges, ha egy munkakör szabaddá válik valamiért, ha egy dolgozó munkaviszonya valamilyen előre nem látható okból megszűnik, vagy abban az esetben is indokolttá válhat, ha szervezeten belüli mozgás (előléptetés vagy átcsoportosítás) esetén fennmarad. 8 A toborzás egy igen összetett folyamat, mely több lépésből tevődik össze. Első fordulóban meghirdetik a betöltésre váró pozíciót. Ha ez megvan, bekérik a jelentkezők önéletrajzait. Ellenőrzik az önéletrajzon szereplő referenciákat, illetve a hozzá csatolt dokumentumok érvényességét. Ha ezek a kritériumok teljesültek sor kerül az első személyes elbeszélgetésre. Az interjú után egy teszten kell megfelelnie a jelöltnek, ez lehet szimulációs teszt, vagy akár tesztkosár is. A következő lépésekben ismételten egy meghallgatáson jelenik meg a jelentkező, majd ha minden megfelelően zajlik, alkalmazási ajánlatot kap az intézménytől. Egy munkáltató végezhet külső valamint belső toborzást. Mindkettőnek meg van a maga előnye

18 5.2. Belső toborzás Ha egy intézmény belső toborzás útján tölti fel a megüresedett pozíciókat, az sokkal több költségmegtakarítását eredményezi, valamint nem annyira időigényes, mint a külső toborzás. A kockázat nem jelentős, ugyanis a vezetőség már ismeri a belső körökből kiválasztott munkavállalót, már kellő információval rendelkeznek a jelöltről, tehát a felesleges körök nélkülözhetők. Ez a toborzási forma lehet informális (nem hivatalos), vagy formális. Belső toborzás történhet akár áthelyezéssel is. Alkalmazhatnak a megüresedő állásra a cégnél lévő gyakornokokat, ami szintén nagy költségmegtakarítást jelent. Előléptethetik a dolgozókat, így egy időben ösztönzik és motiválják őket. Valamint újraalkalmazhatnak vagy visszahívhatnak olyan embereket, akik azelőtt már szerves részét alkották a vállalkozás életének. Ezzel a formával elkerülhetőek a toborzási költségek, vagy legalább is azok jelentős része. (Matiscsákné, 2012). Nagy előnye egyrészt az, hogy a befogadó szervezet számára sokkal hatékonyabb ez a módszer, ugyanis ha valamilyen formában képezték a munkavállalókat az megtérül, mivel náluk kamatoztatják tovább megszerzett tudásukat, nem viszik át egy konkurens intézményhez. Másrészt, az új környezetbe való beilleszkedés sem fog problémát okozni, ugyanis már ismeri a kialakult munkahelyi klikkeket, esetleg ő maga is részese már egynek. Ha belső körökből választank ki valakit a pozícióra, az a többi alkalmazottat is motiválni fogja, hogy jobban teljesítsen és magasabb posztba lépjen. (Matiscsákné, 2012). Mindazonáltal hátránya is van, ha bármilyen gazdálkodó, vagy költségvetési szerv, belső toborzás útján választ. Ilyen hátrányként jelentkezhet a belterjesség, illetve az, hogy kevesebb jelentkezőből válogathat, így a hozott érték, tudás, tapasztalat is elenyésző. Könnyen előfordulhat az is, hogy a kiválasztott személynek már meglévő és valós konfliktusai vannak, így a vezetőség választása elégedetlenséget válthat ki a dolgozók körében. A másik módszer, amivel feltölthetnek egy üres pozíciót, az a külső toborzás.(matiscsákné, 2012) Külső toborzás A külső toborzás nagyon elterjedt és kedvelt típusa a munkaerőhiány pótlásának. Számos módszere ismert. Fontos eleme, hogy meghirdessék az állást valamilyen felületen. Egy posztot hirdethetnek számos csatornán keresztül: 16

19 - újságokban, szórólapokon, - Interneten (weblap, közösségi oldal, állásportálok, stb.), - fejvadászok és közvetítők igénybevételével, - állásbörzén, iskolai toborzáson, nyílt napok alkalmával, - történhet belső ajánlással, - illetve bevonhatják a Munkaügyi Központot is.(matiscsákné, 2012). Számos kompetencia van, melynek bizonyos pozíciók esetében teljesülni kell. Az esetek túlnyomó részében jó, ha a jelentkező rugalmas, lojális, jól kommunikál, kreatív, valamint nagyon fontos, hogy legyen képes önálló munkavégzésre. Ezek a kritériumok azonban munkakörönként eltérőek és változóak. Ma már a világhálónak köszönhetően jelentősen könnyebb lett az álláskeresés, ugyanis sok megbízható oldal tölt fel folyamatosan újuló és aktuális állásajánlatokat, illetve a pályakezdők is találnak rájuk szabott rovatot. A keresés megkönnyítése érdekében már állásra, kulcsszóra, vagy vállalt névre is rá lehet keresni, kategóriák szerint lehet szűrőt beállítani, valamint terület szerint is. Ezekre az Internetes portálokra önéletrajzot is tud feltölteni a pályázó, ami véleményem szerint meggyorsítja a folyamatot. Nem szükséges beutazni az dokumentumokkal, csak fel kell tölteni és már jelentkezhet is az általa kiválasztott munkaposztra. A munkaadók feladatát is megkönnyíti, ugyanis nem kell személyes találkozóra sort keríteni minden egyes jelentkezővel.(matiscsákné, 2012). A következő táblázat a munkaerő-toborzás folyamatát mutatja be lépésenként, melyet egy szakirodalmi könyv segítségül hívásával dolgoztam fel. A toborzási igények meghatározása a munkaerő gazdálkodás stratégiája alapján Minden egyes betölthető álláshely és a foglalkoztatási feltételek meghat. Munkaköri leírások elkészítése Pályázók azonosítása Toborzás módszeres kiválasztása Pályázók áttekintése Előzetes interjúk Minősített pályázók rövid listájának elkészítése 3.ábra: Munkaerő-toborzás folyamata Forrás: Matiscsákné Lizák Marianna: Emberi erőforrás gazdálkodás (184.o.) 17

20 Első lépésként meg kell határozni a befogadó szervezetnek, hogy hány főre van szüksége, milyen területre, illetve mely feladatra keres dolgozókat. Ezután meg kell határozni a betölthető állás, munkavégzés helyét és a foglalkoztatási feltételeket, például a személyi feltételeket (orvosi vizsgálat, oktatás), vagy tárgyi feltéteket (védőeszközök). El kell készíteni a munkaköri leírást, melynek tartalmazni kell a munkáltató és a munkavállaló adatait, a munkavégzés helyét, a munkakör célját, a kapcsolódó feladatokat, a hatáskört, valamint a felelősséget, illetve a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, és végül a kapcsolatokat. Azonosítják a pályázókat, majd következik a toborzás módszeres kiválasztása. Áttekintik a leadott pályázatokat, ellenőrzik a rajta szereplő adatokat, információkat. Sort kerítenek az előzetes interjúkra, melyek még nem véglegesek. Elkészítik a minősített pályázók rövid listáját, amin a potenciális jelöltek szerepelnek csak, akik megfelelhetnek az állásra. Így tevődik tehát össze a munkaerő - toborzás folyamata az elméletben. Bemutatom, hogyan működik a toborzás az intézményben, ahol nyári szakmai gyakorlatomat töltöttem Munkaerő kiválasztás A kiválasztás az a szűrő, amely a felkínált munkaposztok követelményeinek és a pályázók tulajdonságainak, illetve elvárásinak megfelelését vizsgálva képes megbízható valószínűséggel rangsorolni az állás betöltésére alkalmas jelölteket. (Matiscsákné, 2012, 183. o.) A kiválasztásnak számos előfeltétele van, melynek a sikeresség, és beválás érdekében teljesülni kell. A legfontosabb, hogy legyen minimum egy, vagy több olyan pozíció, amely üres és betöltésre vár. Rendelkezni kell a megfelelő jelentkezőkkel, akik közül ki lehet választani az állást meghirdetők számára a legalkalmasabb egyént. Fontos, hogy a pályázók egymáshoz nem hasonlítható tulajdonságokkal rendelkezzenek a döntés megkönnyítése érdekében. Ezek a feltételek hiányában nem jöhet létre a kiválasztás. A következő ábra a munkaerő-kiválasztás folyamatát mutatja be. 18

21 Pályázó szakképzettségének vizsgálata Előzetes interjúk Tesztek Kiválasztási interjúk Referenciák ellenőrzése Állásajánlat Erőnléti vizsgálatok 4.ábra: Munkaerő-kiválasztás folyamata Forrás: Matiscsákné Lizák Marianna: Emberi erőforrás gazdálkodás (184.o) A pályázó szakképzettségének a vizsgálata során ellenőrzik a bizonyítványokat, végzettséget igazoló okleveleket, azok eredetiségét, illetve érvényességét. Egy előzetes interjú keretein belül elbeszélgetést tartanak, ami személyesen zajlik, illetve továbbviheti a jelentkezőt a következő lépésig. A tesztek kitöltésével felmérik az egyén kompetenciáit, kitérnek számos tulajdonságára. Nem érdemes hazudni, vagy eltitkolni bármit, mert később úgy is kiderül majd. A kiválasztási interjún már a döntés megszületett, és még egy utolsó elbeszélgetésre behívják a jelöltet, mielőtt felvennék. Még mielőtt állásajánlatot tennének, ellenőrzik a referenciákat. Felhívják a volt munkáltatót. Ha minden rendben van, megtörténik az állásajánlat. Végül létrejön az állásajánlat A kiválasztás eszközei, módszerei A kiválasztás eszközei, módszerei azt szolgálják, hogy a jelentkezők közül megtalálják azt, aki a munkahelyi környezetbe a leginkább beleillik, tudásával hatékonyan tudná segíteni a vállalkozást, illetve minden fontos tulajdonsággal rendelkezik az állás betöltéséhez, és a feladatok elvégzéséhez. A kiválasztásnak számos lépése van, mely mind-mind a beválást szolgálja. Ilyen többek között a pályázati anyag, a referenciák, az interjú, az Értékelő Központ, a tesztek, valamint a garancia is. Néhányat ezek közül bemutatatok pár mondatban. 19

22 A pályázati anyag szinte az összes meghirdetett álláslehetőség esetében az első, amit kérnek a jelentkezőktől. Tartalmaz egy fényképes önéletrajzot, ami a személyes adatokat, iskolai végzettséget, egyéb készségeket, illetve szakmai tapasztalatokat, előző munkahelyet/munkahelyeket tartalmazza. Ma már nagyon sokféle önéletrajz típus (pl.: önéletrajzi levél, kronologikus önéletrajz, kombinált önéletrajz) közül választhatjuk ki a számunkra legszimpatikusabbat, illetve az álláshoz leginkább illeszkedőt. Szerepel még a pályázati anyagban egy kísérőlevél, ugyanis önmagát az egyén ezen keresztül tudja ajánlani, ebben tudja leírni, miért lenne Ő a legmegfelelőbb a jelentkezők közül. Csatolni kell még ugyanakkor mellékleteket (igazolások, motivációs levél), ha kérnek. A motivációs levelet, valamint a kísérőlevelet ajánlott minden egyes jelentkezésnél újraírni, illetve az aktuális vállalkozásra szabni. 9 Fontos megjelölni referenciát, ugyanis segítségével tájékozódhatnak a munkaadók, hogy hol és kivel dolgozott azelőtt a jelentkező, valamint, hogy milyen véleménnyel vannak róla. Ugyanakkor azt is megtudhatják, hogy mennyire volt elégedett vele a korábbi munkaadója. Megkülönböztethetünk munkareferenciát, illetve személyreferenciát. Személyreferencia esetén megjelölünk egy vagy több egyént, akik valós és kedvező véleménnyel vannak rólunk. Az előző munkáltató írhat referencialevelet, vagy ajánlólevelet is, melyben a volt alkalmazottja kiemelkedő, vagy jó tulajdonságait írja le, az állás elnyerése érdekében. Az interjú segít személyesen megismerni a jelöltet, valamint tisztább képet kapni róla. Ugyanakkor, az interjúztató kitérhet olyan személyes, vagy feladatorientált kérdésekre, melyek az önéletrajzban nem szerepeltek. A legtöbb szervezet számára nagyon fontos a személyes benyomás, ezért törekszenek az interjúra. Ha például a kiválasztás végén két vagy több, hasonló jelölt közül kell választani, akkor az elbeszélgetés során szerzett első benyomás, szimpátia lesz a döntő fontosságú. Ezek a beszélgetések lehetnek kötetlenek, amikor barátságosabb a szituáció, így oldottabb a helyzet, ezáltal a pályázó is nyitottabb és őszintébb. Lehet ez a beszélgetés kötött is. Ez sokkal formálisabb. Keretkérdésekre kell válaszolni, ami kifejezetten azokra az információkra tér ki, amelyek a munkaadó számára elkerülhetetlenek, és az állás szempontjából fontosak

23 Az Értékelő Központ nem egy épület, intézmény, hanem egy módszer. (Matiscsákné, 2012, 198. o.) A módszert adott munkakörre tervezve a kiválasztásban, a teljesítményértékelés során és a humán erőforrások fejlesztésében is használják. (Matiscsákné, 2012, 199. o.) Ennél a módszernél 3, 6, 8, 12 fős csoportok vizsgálják a jelentkezőket, szinte minden szempontból, hogy megfelelnek-e az elvárásoknak. (Matiscsákné, 2012) A tesztek számos tulajdonságra és készségre, valamint hiányosságra is rávilágíthatnak, amik mindaddig nem derültek ki, illetve a jelölt személyiségét is megmutathatja a teszteken keresztül. Ha a felmérést megfelelően végzik, akkor a célcsoport tökéletes pontossággal meghatározható. Nagyon egyszerűen lehet kiértékelni, a kapott eredmény pedig teljesen egyértelmű. Számos fajtájáról beszélhetünk. Ismertek a személyiségtesztek, intelligenciatesztek, kérdőívek, a projektív eljárások, valamint az érdeklődés és motivációs teszt. (Matiscsákné, 2012) A garanciára használatos a próbaidő, valamint próbanap. Itt kiismerhetik egymást a felek, illetve még a tényleges alkalmazás előtt kiderülnek a hiányosságok. Így elkerülhető a legtöbb kellemetlenség. Tehát a kiválasztás minden szempontból hasznos, mind a vállalkozás, mind a jelentkező számára, ugyanis mindenki a beválásra törekszik egyéni, és szervezeti szinten egyaránt. 21

24 6. Bázisszervezet emberi erőforrás biztosításának elemzése 6.1. Toborzás az Őszi Napsugár Otthonban Az Őszi Napsugár Otthon, jellemzően az alábbi toborzási csatornákat használja. Az üres állások betöltése érdekében a kozigallas.gov.hu weboldalon keresztül tesz közzé hirdetést. Ezen az oldalon azok az állások kerülnek meghirdetésre, melyek a közszférában fellelhetők. A rendszer használatához szükséges, hogy az intézmény regisztrálja magát. A webes felületen köztisztviselői, kormánytisztviselői és közalkalmazotti állásajánlatok vannak jelen. A munkakereső feltöltheti önéletrajzát az adatbázisba regisztráció után, majd nyomon követheti a megújuló állásokat. Az oldalon jelenleg 2790 álláshirdetés fut. Az intézménynél a kívántnál magasabb a fluktuáció az ágazat sajátosságából adódóan. Éppen ezért, gyakran van szükség új munkaerőre. Az Őszi Napsugár Otthon gyakornokoknak is lehetőséget ad. A gyakornokok a Miskolci Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás keretein belül kerültek az intézményhez, mint ahogyan Én is. Ez a kölcsönös megállapodás tartalmazza a feladatokat, mind az Otthon, mind a gyakorlatot teljesítő részéről, szervezet jellegét esetünkben költségvetési szerv -, illetve többek között a bérezés mértékét. A közelgő érettségihez is lehet közösségi szolgálatot teljesíteni. Diákmunka program is fut az intézményben. A diákirodákba regisztrált hallgatókat hívják be, általában mosodai, konyhai feladatokra. Számos diákszövetkezet nyújt lehetőséget, ahol a dolgozni vágyók, vagy kényszerülők keresgélhetnek. Minden esetben be kell regisztrálniuk a rendszerbe, fel kell tölteniük lehetőség szerint egy fényképes önéletrajzot. A keresés opciónál lehet beállítani szűrőt, amely segítségével kilistázhatja az általa keresett megyében meghirdetett, neki leginkább tetsző munkatípusokat. Az állásajánlatokhoz telefonos, illetve elektronikus elérhetőség is kapcsolódik. Az intézmény valamennyi szociális foglalkoztatottja a Munkaügyi Központ közvetítésével állt pozícióba. Itt az elvárt követelmény az alapfokú iskolai végzettség, valamint a meglévő erkölcsi bizonyítvány. A szociális foglalkoztatottak zöme takarítóként, vagy konyhai kisegítőként érkezik az intézménybe. Azonban ezen a területen már lépnek fel problémák. A kiközvetített szociális foglalkoztatottak nem mindig rendelkeznek a kellő 22

25 munkamorállal, tapasztalattal, vagy elszántsággal, de sajnos náluk nem lehet próbaidőt alkalmazni. Az Őszi Napsugár Otthon alkalmazotti köre tehát nagyon sokrétű. Az általam vizsgált intézményben, amint a munkaerőigény megjelenik, kétféleképpen jutnak dogozókhoz. Pályáztatás útján és pályáztatás nélkül Felvétel pályáztatással Pályázatás esetén kiírják a pályázatot, a kiírást a kozigallas.gov.hu oldalon teszik közzé. Érkeztetik a pályázatokat, majd megvizsgálják azokat. A kiírásnak lehet megfelelő, illetve nem megfelelő pályázat. Nemleges válasz esetén nem alkalmazzák a jelentkezőt. Ha megfelel, megtörténik a befogadás, sor kerül egy személyes meghallgatásra, valamint döntés születik. A döntés eredményeképpen elutasítják, vagy alkalmazzák a jelentkezőt. Elutasítás esetén visszaküldik a pályázatokat. Alkalmazás esetén létrejön a munkavállalás. A pályáztatás útján létrejövő alkalmazás lépéseit folyamatábrán szemléltetem. Pályáztatás Kiírásnak nem megfelelő pályázat Pályázati kiírás Pályázatok érkeztetése Pályázatok vizsgálata Kiírásnak megfelelő pályázat Befogadás Meghallgatás Döntés Alkalmazás Elutasítás Munkavállalás 5.ábra: Pályáztatás útján létrejövő alkalmazás folyamata Forrás: Munkaerő-felvétel folyamatábra MEBESZ Pályáztok visszaküldése 23

26 6.3. Felvétel pályáztatás nélkül Ha pályáztatás nélkül jelentkeznek a munkavállalók, átvizsgálják az önéletrajzokat munkakörnek megfelelően. Ezután személyes meghallgatásra hívják a jelentkezőt, ahol különféle kérdésekre kell felelnie, majd az interjú végeztével döntést hoznak. Itt is kétféle döntés születhet, alkalmas, vagy nem alkalmas a jelölt. Ha nem alkalmas, nem kapja meg az állásajánlatot, nem jön létre a foglalkozatása. Ha viszont alkalmas, felveszik arra a pozícióra, amelyre jelentkezett. Létrejön a munkavállalása. A pályáztatás nélküli felvétel egy-egy lépéseit folyamatábra segítségével szemléltetem. Önéletrajzok munkakörnek megfelelő átvizsgálása Pályáztatás nélkül Személyes meghallgatás Döntés Nem alkalmas jelölt Alkalmas jelölt Alkalmazás Munkavállalás 6.ábra: Pályáztatás nélkül létrejövő alkalmazás folyamata Forrás: Munkaerő-felvétel folyamatábra MEBESZ Kiválasztás az Őszi Napsugár Otthonban Az általam választott intézményben, az Őszi Napsugár Otthonban a kiválasztás túlnyomó részt nem jelenik meg. A kiválasztás módszerei közül keveset használnak ténylegesen. Bekérik a jelentkezők önéletrajzát, amit a munkakörnek megfelelően átvizsgálnak. Ezután sort kerítnek egy személyes interjúra, ahol meghallgatják a jelöltet, miután kitöltettek velük egy szintfelmérő tesztet (gondozók esetében). A szintfelmérő teszt 24

27 kitöltésére 10 perc áll a jelölt rendelkezésére, ezek általános, a munka elvégzéséhez kapcsolódó tevékenységekre, illetve kompetenciákra kérdeznek rá. Ezek egyrészt szakmai, másrészt pedig személyiségtesztek. Az informálódás után születik meg a döntés. A kiválasztott jelentkezőt elküldik üzemorvosi vizsgálatra, ahol megállapítják, hogy alkalmas-e a feladatra, vagy sem. Ha alkalmas, részt vesz egy munkavédelmi oktatáson, ami rend szerint egy pénteki napra esik, majd ezek után lehet munkába állni. Volt szerencsém részt venni egy interjún, ahol először is, mint azt már említettem, bekérték a jelölt önéletrajzát, odaadtak neki egy szintfelmérő tesztet, amíg kitöltötte a jelentkező, addig az önéletrajz kielemzésre került. Amint befejezte a teszt töltését, odaadta az interjúztatónak, aki átolvasta és kérdéseket tett fel neki a szintfelmérő alapján, kitérve a hiányosságokra. Ha megfelelő önéletrajzzal, végzettséggel, valamint szaktudással rendelkezik, a jelentkező, megtörténik az alkalmazás. Sajnos a szociális alkalmazottak (pl.: takarítók, konyhai kisegítők) esetében nem alkalmazható a garanciát szolgáló próbanap, vagy próbaidő. Ez viszonylag sok probléma forrása lehet a későbbiekben. Mivel erre nincs lehetőség, csak munkavégzés közben derül ki, hogy esetleg nem megfelelő az alkalmazott munkamorálja, hogyan végzi feladatát, illetve ténylegesen megfelelő-e. Sajnos ezt a problémát nem az intézmény szabályozza. Tőle távol eső terület Primer kutatás bemutatása Interjúkérdések és válaszok alapján Egy strukturálatlan interjút készítettem az Őszi Napsugár Otthonban. A kérdéseket úgy építettem fel, hogy átfogja mind az erőforrás toborzását, mind a kiválasztását, mind pedig a fejlesztését, valamint, hogy a dolgozatom kapcsán felmerülő kérdésekre is választ kapjak belőle. Szerettem volna teljes képet kapni az intézmény munkaerő gazdálkodásáról. A kutatás kérdéseit előre meghatároztam, és átadtam a Gazdaságvezető Úrnak tanulmányozásra. Az interjú nagyjából 15 percet vett igénybe, így, hogy a kérdések már ismertek voltak. A beszélgetés során egy emberrel kommunikáltam, hozzá intéztem minden feltett kérdést. 25

28 Azért választottam a primer kutatásnak ezt a módszerét, mert az adatgyűjtésnek nagyon hasznos és lényegre törő formája. Segítségével a számomra hasznos információkhoz juthattam hozzá. És szűrhettem a dolgozatom szempontjából szükségtelen adatokat. A megkérdezésen alapuló kutatás főként az intézmény munkaerőhiány pótlására vonatkozott, azonban érintette a kiválasztás, fluktuáció kérdését is. Nagyon segítőkész és felkészült volt a Gazdaságvezető Úr. A kérdéseket mellékletként csatoltam. A beszélgetésen elhangzottakat összegeztem. Az interjúalany szavaiból számos fontos információt megtudtam, melyeket a dolgozatom során, több folyamat bemutatása kapcsán részleteztem. Az intézmény engedélyezett létszáma, az alapító okirat szerint 335 fő, azonban a működési feladataikat jelenleg 329 fővel meg tudják oldani minden probléma nélkül. Az intézmény, toborzást nem alkalmaz. Ha megüresedik egy pozíció, az üres állás betöltése érdekében a kozigallas.gov.hu weboldalon tesznek közzé hirdetést. A kiválasztáshoz használt eszközrendszerük jelentősen eltér a multinacionális vállalatoktól. A pályázati kiírásnak megfelelően, illetve az intézmény működését meghatározó jogszabályok alapján, valamint az empátia és tolerancia, az emberekkel való foglalkozás a szempontrendszer. A fluktuáció sajnálatosan a kívánt mértéknél magasabb. A fluktuáció a foglalkoztatott munkavállalók cserélődését, a munkaerő mozgását jelenti. 10 Ennek valószínűleg két oka lehet, az egyik a közalkalmazotti jogviszonyból fakadó alacsony bérszínvonal, a másik a munka jellegéből fakadó pszichés leterheltség, kiégés. Az intézményben gyakornokok is jelen vannak. Jelenleg egy fő van, gyógytornász beosztásban. A gyakornok a Miskolci Egyetemmel kötött megállapodás keretén belül került az intézményhez, ahol fél státuszban van alkalmazásban. Az intézményben dolgoznak diákok is, mint kiderült, jellemzően nyári diákmunkán, közösségi szolgálatot teljesítők, valamint nyári szakmai gyakorlaton. Összeállítottam egy táblázatot, amiben szerepel, hogy a különböző diákmunkások/tanulók, milyen csatornákon keresztül kerültek az Őszi Napsugár Otthonhoz. 10 Humán Controlling eszközök a gyakorlatban, Ambrus Tibor Lengyel László, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (305. o.) 26

29 3.táblázat Diákok foglalkoztatásához igénybevett csatornák Megnevezés Csatorna/közvetítő Diákmunka Önkormányzat szervezésében Közösségi szolgálat A városban működő középiskolákkal, gimnáziumokkal kötött együttműködési megállapodás Nyári gyakorlat Tanulószerződés Nyári gyakorlat Egyéb megállapodás alapján Saját szerkesztésű táblázat belső információ alapján Érdeklődésem kiterjedt a kritikus pozíciókra is. Az intézményben kifejezetten kritikus pozíció nincs. Az otthon igazgatóját és gazdasági igazgatóját az önkormányzat választja ki pályázati rendszerben, míg a középvezetői munkaköröket a hatályos jogszabályok szerint töltik be. Mint megtudtam, értékelő lapokat használnak, amik a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben évente kerülnek kitöltésre. Az értékelő lapokat a munkáltatói jogkör gyakorlója kezeli. Ezeken szerepel az egyéni teljesítmény, az elvárt normák, és szervezetenként kiegészülhetnek egyéb adatokkal. Ha a munkakörök betöltéséhez az elsődleges szempontrendszer, a már fent említett tolerancia és empátia, az emberekkel való foglalkozás, hozzáállás. Hogy valakit alkalmazzanak és munkába álljon, részt kell vennie egy tüdőszűrésen és fel kell mutatnia egy igazolást, hogy nem szenved semmilyen fertőző betegségben. Ha olyan munkakörre jelentkezik valaki, ahol közvetlen kapcsolatba kerül a lakókkal (pl.: ápoló), rendelkeznie kell egészségügyi kiskönyvvel, illetve erkölcsi bizonyítvánnyal. Mindenkinek részt kell venni egy munkavédelmi oktatáson, amire általában egy pénteki napon kerül sor. Ezen ismertetik az intézmény területén érvényes szabályokat, balesettípusokat és teendőket. A konyhai kisegítők, illetve takarító személyzet esetében betanítási, próbaidő nincs, ugyanis nagyrészt a munkaügyi központban regisztrált szociális foglalkoztatottakról beszélünk, tehát erre nincs lehetőség. A közalkalmazottak esetében viszont 4 hónap próbaidőről beszélhetünk. 27

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg A szociális ellátások formái Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatoknál 2007 2012. években Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakmai gyakorlat az FSZ-hallgatói szerződés rendszere és működése a felsőfokú szakképzésben (kivonat) Budapest 2007 Kamarai témavezető: Sikora Henriett A szakmai anyagot

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Információk Időseknek 2015 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Sebészeti Intézet létszámgazdálkodásának elemzése

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Sebészeti Intézet létszámgazdálkodásának elemzése Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi Szervező Szak A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Sebészeti Intézet létszámgazdálkodásának elemzése Konzulens: Dr. Dózsa Csaba

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Demens betegek ellátásának

Demens betegek ellátásának tanulmány XI. évf. 1. szám Gyarmati Andrea Demens betegek ellátásának - - Ademenciának sok oka különíthető el. Ezek közül a legismertebb és legelterjedtebb az Alzheimer-kór. A demencia nem egy konkrét

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea Az eljárás megindulása A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város

Sopron Megyei Jogú Város A /2015.( ) Kgy. határozat melléklete (Az I. határozati javaslat melléklete) Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A város általános

Részletesebben

Az Szt. 90/A. és az 92/C. (5) bekezdésének alkalmazása során kijelölt szociális hatóságok köre szintén változatlan.

Az Szt. 90/A. és az 92/C. (5) bekezdésének alkalmazása során kijelölt szociális hatóságok köre szintén változatlan. Szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII.29.) Korm. rend., illetve egyéb kapcsolódó jogszabályok ismertetése A gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gondozási Központ. Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gondozási Központ. Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása BESZÁMOLÓ Izsák Város Gondozási Központ Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása Izsák, 2016. január 15. Készítette: Soltészné Marton Ildikó Intézményvezető 1 Tisztelt Képviselő testület! Gondozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek

I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek Budaörsi Városfejlesztő KFT megbízásából elkészült a Budaörs város hosszútávú egészségügyi terve, amely folytatása a 2011. évben készített

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IZSÁK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( ) számú határozatával. Izsáki Gondozási Központ a I. A (SZMSZ) célja, jogi alapja

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről. Nyírmada Város Önkormányzata Szociális Ápolási-Gondozási Központ Intézményvezetőjétől 4564. Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45-492-042 Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA 2. melléklet az előterjesztéshez AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. április Tartalom BEVEZETÉS...4 A stratégiai dokumentum célja és előzménye...4

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút KONFERENCIA AZ IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL Kányai Róbert Kissné Teklovics Gabriella Raffai Andrea Ráczné Németh Teodóra Szabóné Vörös Ágnes Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Házi segítségnyújtás Szakmai Programja

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára 2009. március TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK... 3 2. AZ ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 2.1. CSALÁDBARÁT MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEK

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNŐKE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. október 31-i ülésére Tárgy: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 2-4/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d./pontja értelmében

Részletesebben

66 67. A munka világa

66 67. A munka világa I. fejezet 66 67. A munka világa 66 67. A munka világa 1 Mi legyek? Milyen szakmát válasszak? Hogyan találjunk jó munkahelyet? Milyen foglakoztatási formák vannak? Mi legyek? Milyen szakmát válasszak?

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 1 A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja.

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja. Bevezető A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében, a segítés céljaiban és formáiban. Az alkalmazkodás helyett egyre inkább a megmaradt képességek

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben Előadó: dr. Tóth Lívia Az eljárás megindítása Egy idősotthont és fogyatékosok otthonait fenntartó nonprofit kft. ügyvezetője fordult

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia Az eljárás megindulása 2014 tavaszán átfogó vizsgálatot indítottam, amelynek célja Békés

Részletesebben

A Megyei Fejlesztési Dokumentumok kiegészítése és módszertan kidolgozása a humán fejlesztések vonatkozásában

A Megyei Fejlesztési Dokumentumok kiegészítése és módszertan kidolgozása a humán fejlesztések vonatkozásában A Megyei Fejlesztési Dokumentumok kiegészítése és módszertan kidolgozása a humán fejlesztések vonatkozásában Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Megyei fejlesztési dokumentumok kiegészítése és módszertan

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

A KÉSZSÉGÉRTÉELŐ TESZTDOKUMENTUM KÜLSŐ ÉRTÉKELÉSE. 1. A Teszt-dokumentum tesztelésén résztvett tanulók általi értékelés

A KÉSZSÉGÉRTÉELŐ TESZTDOKUMENTUM KÜLSŐ ÉRTÉKELÉSE. 1. A Teszt-dokumentum tesztelésén résztvett tanulók általi értékelés A KÉSZSÉGÉRTÉELŐ TESZTDOKUMENTUM KÜLSŐ ÉRTÉKELÉSE 1. A Teszt-dokumentum tesztelésén résztvett tanulók általi értékelés A Holland teszt túl hosszú volt, de nagyon hasznos. Ki akartam próbálni több gyakorlati

Részletesebben

M e o > \ Főigazgatói Utasítás FIGU-006-2 M ISK O L C jg J V fc V _/. o V. (A FIGU érvénybelépésének időpontja: 2010. 03. 01.) Módosított oldalszám

M e o > \ Főigazgatói Utasítás FIGU-006-2 M ISK O L C jg J V fc V _/. o V. (A FIGU érvénybelépésének időpontja: 2010. 03. 01.) Módosított oldalszám j M e o > \ M ISK O L C jg J V fc V _/. o V ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Oldal: 2/28 ^ o u n t y j g / Í - y y & ^ ' MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorszám Módosította Aláírás/dátum Az oldal változatszáma Módosított oldalszám

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október 4, ~~ ÁR0P-i.1.16-2012-2012-0001 4 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának TKLCI biztosítása ÚJ SZÉCHENYI TERV Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata a 2015. október Türr

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. július 19 től 2012. április 5-től NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában

Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali francia tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában Készítette:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben

A gyakorlati képzés a szakképzésben

A gyakorlati képzés a szakképzésben MIHUCZ Sándorné Bevezető A gyakorlati képzés a szakképzésben Az iskolai rendszerű szakképzés átalakítása az 1990-es évek elejétől folyamatosan napirenden lévő téma, minden oktatáspolitikához kapcsolódó

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja HÁZIREND Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! Kérem Önöket, hogy ezen Házirendet amely az Otthon életének fontos szervezőjeszíveskedjenek figyelmesen elolvasni,

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta:

Részletesebben

1. Szakmai tevékenység támogatása. A munkacsoport feladata

1. Szakmai tevékenység támogatása. A munkacsoport feladata A Módszertani Gyermekjóléti Szakemberek Országos Egyesületének javaslata a család- és gyermekjóléti szolgálatok/központok feladatellátásának megszervezéséhez, létszámnormáinak megállapításához A munkacsoport

Részletesebben

Ameghosszabbodott élettartam és az idősek

Ameghosszabbodott élettartam és az idősek Egészségi állapot, egészségügyi ellátások, szolgáltatások az idősek egészsége egészségügyi ellátások hozzáférhetőség fizikai és szellemi aktivitás mentális egészség betegségi kockázatok mérséklése szűrő-

Részletesebben

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése Udvari Kerstin Varga István Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése A tanulmány azt vizsgálja, hogy az Út a munkához program közfoglalkoztatási tervei mennyire tükrözik a jogalkotók

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

ILPEA PROFEXT Kft. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0062 pályázat elemeinek összefoglalása

ILPEA PROFEXT Kft. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0062 pályázat elemeinek összefoglalása ILPEA PROFEXT Kft. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0062 pályázat elemeinek összefoglalása 1. Projekt előkészítés: munkavállalói interjúk készítése Csatolt dokumentumok: munkavállalói és munkáltatói kérdőívek Az

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. október 28. napján tartandó ülésére Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Müller Kinga

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture

Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture Hamza Eszter 1 Rácz Katalin 2 Ehretné Berczi Ildikó 3 Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture hamza.eszter@aki.gov.hu 1 Agrárgazdasági Kutató Intézet,

Részletesebben

Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon

Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon Jelen tanulmány a Care Work 1 nemzetközi idősellátás-kutatás interjús részében

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Izsák Város Gondozási Központ. 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099

SZAKMAI PROGRAM. Izsák Város Gondozási Központ. 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099 SZAKMAI PROGRAM Izsák Város Gondozási Központ 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( )számú határozatával. A város bemutatása: Izsák Város Gondozási

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA

TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2006 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3791 számú határozatával elfogadva EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.09.02. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK Alapelvek 3 1. Fogalmak 5 2. Panasz felvétele..6

Részletesebben