ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. IV. negyedév) Budapest, május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. IV. negyedév) Budapest, 2007. május"

Átírás

1 ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. IV. negyedév) Budapest, május

2 Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok: 1. A és a IV. negyedévi átlagos illetmény és létszámadatok összehasonlítása foglalkoztatási típusok és munkaköri csoportok szerint, reprezentatív minta alapján 1/1. Összes foglalkoztatott 1/2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 1/3. Rész munkaidőben foglalkoztatottak 1/4. módon foglalkoztatottak 1/5. Nyugasként foglalkoztatottak 2. Az egészségügyben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként IV. negyedévében, és azok változása az előző évhez mérten munkaköri csoportok szerint, reprezentatív minta alapján 2/1. Összes foglalkoztatott 2/2. Orvosok 2/3. Egészségügyi szakdolgozók 2/4. egészségügyi dolgozók 3. Az egészségügyben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként IV. negyedévében, és azok változása az előző évhez mérten munkaköri csoportok és foglalkoztatási módok szerint, reprezentatív minta alapján 3/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 3/2. Teljes munkaidőben foglalkoztatott orvosok 3/3. Teljes munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók 3/4 Teljes munkaidőben foglalkoztatott egyéb egészségügyi dolgozók 3/5. Rész munkaidőben foglalkoztatottak 3/6. Rész munkaidőben foglalkoztatott orvosok 3/7. Rész munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók 3/8. Rész munkaidőben foglalkoztatottak egyéb egészségügyi dolgozók 3/9. módon foglalkoztatottak 3/10. módon foglalkoztatott orvosok 3/11. módon foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók 3/12. módon foglalkoztatott egyéb egészségügyi dolgozók 3/13. Nyugasként foglalkoztatottak 3/14. Nyugasként foglalkoztatott orvosok 3/15. Nyugasként foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók 3/16. Nyugasként foglalkoztatott egyéb egészségügyi dolgozók 4. Az egészségügyben teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként IV. negyedévében, azok változása az előző évhez mérten a fenntartó és a foglalkoztatás módja szerint, reprezentatív minta alapján 4/1. Fővárosi önkormányzati intézetek 4/2. Megyei önkormányzati intézetek 4/3. Városi intézetek 4/4. Szakkórházak 4/5. kórházak 4/6. intézetek, szakorvosi rendelőintézetek, alapellátási szolgálatok 1

3 Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 5. ÁNTSZ intézetek létszám és illetmény adatai 5/1. ÁNTSZ intézetek létszám és illetmény adatai besorolási osztályonként 5/2. ÁNTSZ intézetek létszám és illetmény adatai besorolási csoportok szerint 5/3/1. ÁNTSZ intézetek létszám és illetmény adatai fő foglalkozási csoportok szerint 5/3/2. ÁNTSZ intézetek létszám és illetmény adatai fő foglalkozási csoportok szerint 5/3/3. ÁNTSZ intézetek létszám és illetmény adatai fő foglalkozási csoportok szerint Diagramok: 1. A és a IV. negyedévi illetményadatok összehasonlítása munkaköri csoportok szerint 1/1. Összes foglalkoztatott 1/2. Orvosok 1/3. Egészségügyi szakdolgozók 1/4. egészségügyi dolgozók 2. A és a IV. negyedévi létszámadatok összehasonlítása munkaköri csoportok szerint 3. Az egészségügyben foglalkoztatottak illetményei munkaköri csoportok szerint 3/1. Összes foglalkoztatott 3/2. Orvosok 3/3. Egészségügyi szakdolgozók 3/4. egészségügyi dolgozók 4. A mintában szereplő intézetek létszámadatai munkaköri csoportok szerint 5. A mintában szereplő intézetek létszámadatai foglalkoztatási módok szerint 6. A teljes munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók illetményei intézet típusonként 6/1. Fővárosi intézetek 6/2. Megyei intézetek 6/3. Városi intézetek 6/4. Szakkórházak 6/5. kórházak 6/6. intézetek, szakorvosi rendelőintézetek, alapellátási szolgálatok 7. A mintában szereplő intézetek teljes munkaidős alkalmazotti létszáma fenntartó szerint Listák Melléklet 2

4 Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről IV. negyedév A feldolgozás mintája: Azon egészségügyi intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését IV. negyedévben a Magyar Államkincstár végezte. A mintában 172 elsősorban önkormányzati egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott, közel 70 ezer főre vonatkozó adat szerepel és külön táblázatokban teljes körűen az ÁNTSz intézmények adatai, mert a bérszámfejtésüket az előző évben még nem a MÁK végezte. A legfontosabb összefoglaló adatokat a melléklet 1-4. sz. táblázatai és a tartalmazzák. Az illetmény és létszám adatok változásáról, a fekvőbeteg ellátás finanszírozási összegének változásairól januártól részletes táblázatok, grafikonok láthatók a változáselemzés IV excel táblázat munkalapjain. A vizsgált időszakban és intézményekben, a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók egy főre jutó havi bruttó átlagkeresete forint, amely az előző év azonos időszakához hasonlítva 6,3 %-kal magasabb, reál értéken változatlan. A keresetek reálértéken csökkentek volna, ha az ügyeleti ak nem emelkednek az átlagot meghaladó mértékben. A kereset növekedést az alapilletmények 4,8 %-os (5 184 ft/fő/hó), az illetmény 6,3 %-os (1 228 ft/fő/hó), és az ügyeleti, ak 32,0 %-os (2 495 ft/fő/hó) növekedése eredményezte. Az illetmény összege nem változott. A keresetek nem a IV. negyedévben emelkedtek, az alapilletmény április-májusban emelkedett 4,2 százalékkal, és az illetmény 5,2 százalékkal. Az illetmény összege a folyamatos létszám csökkenéssel összefüggésben, folyamatosan nőtt, mert tartalmazza a le nem dolgozott felmondási időre jutó illetményeket és a végkielégítéseket. Az egy főre jutó ügyeleti, ak augusztustól emelkedtek. Az ügyeleti ak emelkedését két tényező eredményezte, emelkedett az ügyeleti órák óraa, és emelkedett az egy főre jutó ügyeleti, készenléti órák száma. Az orvosi ügyeleti és ak az átlagot meghaladóan nőttek, 44,2 %-kal, ft/fő/hóval magasabbak, mint az előző év azonos időszakában. A teljes munkaidőben foglalkoztatott orvosok átlagos havi ügyeleti, készenléti órája 45,5 óra/fő/hó, 9,4 órával magasabb az előző évinél. Az ügyeleti és készenléti órák átlagos óraa 1083 ft/óra, 155 forinttal több, mint az előző év azonos időszakában. Az ügyeleti óraak emelése az ügyeletek EU-os szabályozásával hozható összefüggésbe, de még nem mondható rendezettnek, az átlagos ügyeleti óra nem felel meg annak az Uniós szabálynak, hogy az ügyeletet teljes munkaidőnek kell tekinteni. Az egy főre jutó ügyeleti órák száma feltehetően azért nőtt, mert sok helyen júliusig vállalkozási formában látták el az ügyeleteket, de júliusban jogszabály megszüntette a színlelt szerződéssel történő foglalkoztatásokat júliustól nőtt a rész munkaidőben és az egyéb módon foglalkoztatott orvosok létszáma, sőt nagyobb mértékben mint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma csökkent. A kereset növekedések fedezetére két forrás szolgált, az OEP fekvőbeteg ellátás finanszírozási összegének növekedése és a létszám csökkenésből származó bér megtakarítás. Az OEP fekvőbeteg ellátási finanszírozási ai I-III negyedévben átlagosan 4,3 %-kal magasabbak, mint az előző év azonos időszakában. A vizsgált mintában 3,7 %-os a fekvőbeteg ellátás finanszírozási összegének a növekedése az év I-III negyedévében. 3

5 Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából A IV. negyedévben azonban a kórházi finanszírozási összeg jelentősen csökkent, az év első három negyedévi átlagának 84,4 százaléka a kifizetett finanszírozási. A júliusi teljesítmények elszámolásától megváltoztak a finanszírozási szabályok (módosított HBCs-k, módosított teljesítmény volumen korlát), amelyek hatása az év IV. negyedévétől kezdődően jelentkezik az utólagos teljesítmény elszámolás következtében ban a foglalkoztatottak létszáma 2,4 %-kal csökkent, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma ennél nagyobb mértékben, 4,8 %-kal. A részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma átlagosan 3,1 %-kal csökkent. Az egyéb módon foglalkoztatottak (a foglalkoztatottak 3,7%-a IV. név) létszáma 110,4 %-kal magasabb az előző év végihez hasonlítva. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma folyamatosan csökkent januártól, 2006-ban az orvosok létszáma 1,9 %-kal, az egészségügyi szakdolgozók létszáma 2,8 %-kal, az egyéb egészségügyi dolgozók létszáma pedig 8,1 %-kal csökkent. A IV. negyedévben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak keresete a évi átlagnál 3,6 %-kal magasabb. Az összehasonlítás során figyelembe kell venni, hogy az előző évi átlag kereset tartalmazza a 13. havi illetmény tizenketted részét, a harmadik negyedévi keresetek pedig nem tartalmaznak 13. havi bérelemet. A 13.havi illetmény figyelembevétele nélkül a évi átlaghoz hasonlítva a kereset 9,8 %-kal magasabb. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak egy főre jutó havi bruttó átlagkeresetének alakulása kereset elemek és fő munkaköri csoportok szerint: Egészségügyi Más munkakörben Orvosok Megnevezés szakdolgozók alkalmazottak Összeg Összeg Összeg % % (ft/fő/hó) (ft/fő/hó) (ft/fő/hó) % Alapbér , , , , , ,1 kiegészítés , , , , , , , , ,2 Összesen , , , IV. negyedévben az előző év azonos időszakához hasonlítva, a teljes munkaidőben foglalkoztatott orvosok keresete 9,3 %-kal, reál értéken 2,7 %-kal nőtt, az egészségügyi szakdolgozók keresete 4,1 %-kal nőtt, reál értéken csökkent 2,1 %-kal, a más munkakörben foglalkoztatott dolgozók keresete 4,8 %-kal nőtt, reál értéken 1,5 %- kal csökkent. (További információkat az 1-es és a 2-es számú táblázatok tartalmaznak.) Az adatok szerint az állandó (alapvetően a törvényes munkaidőhöz kapcsolódó) bérelemek összes kereseten belüli részaránya az orvosok munkaköri csoportjában 74,9 %, az egészségügyi szakdolgozók csoportjában 90,9 %, a más munkakörökben foglalkoztatottak körében 88,9 %. A többletmunkavégzéshez kapcsolódó bérelemek súlya az orvosok munkaköri csoportban a legmagasabb, 16,7 %. A teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók keresetének alakulását intézménycsoportok szerint a 3. számú táblázatban mutatjuk be. 4

6 Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Az adatok szerint az egy főre jutó havi bruttó átlagkereset a fővárosi intézményekben forint, a megyei önkormányzati intézményekben forint, a városi intézményekben forint, a szakkórházakban forint, az egyéb kórházakban forint, a szakorvosi rendelőintézetekben és az alapellátási intézetekben forint. A minta szerinti megfigyelési körben a dolgozók átlaglétszáma fő, az előző év azonos időszakához hasonlítva 2,7 %-kal, évhez képest 3,9 %-kal csökkent. A foglalkoztatottak 90,3 %-a teljes munkaidőben, 6,0 %-a részmunkaidőben, 3,7 %-a egyéb módon kerül alkalmazásra. A foglalkoztatási formák részarányát tekintve az összehasonlítás időszakaihoz hasonlítva a teljes munkaidőben foglalkoztatottak aránya 1,8 %-kal csökkent, az egyéb jogviszony szerint foglalkoztatottak létszámának részaránya pedig 1,8 %-kal nőtt. A részmunkaidőben foglalkoztatottak részaránya nem változott. A teljes munkaidőben történő foglalkoztatás érvényesül minden munkaköri csoportban (orvos: 81,7 %, egészségügyi szakdolgozó: 93,2 %, más munkakörben foglalkoztatottak: 89,9 %). Részmunkaidőben volt foglalkoztatva az orvosok 8,2 %-a, az egészségügyi szakdolgozók 4,3 %-a, a más munkakörben dolgozók 7,5 %-a. Az egyéb módon történő foglalkoztatás az orvosi munkakörökben 10,1 %, az egészségügyi szakdolgozókat tekintve 2,6 %, a más munkakörökben dolgozókat érintően 2,7 % (a részletes adatokat a 4. számú táblázat tartalmazza). Budapest, május 2. MELLÉKLET VISSZA A TARTALOMJEGYZÉKHEZ 5

7 Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából MÓDSZERTAN A mintába az a 172 intézet került, amelynek bérszámfejtését 2005-ben és IV. negyedévében a Magyar Államkincstár végezte. A jövedelemadatok illetmény-elemei:, (Vezetői pótlék + Címpótlék + Gépjármű vezetési pótlék + Idegennyelv-tudási pótlék + Munkahelyi pótlék + Műszakpótlék + pótlék) (kiegészítés + többletmunka és egyéb jogcímen történő kifizetés + Tizenharmadik havi illetmény + Jutalom) Ügyeleti és,, ( Ügyeleti és + ), személyi juttatás, ( + személyi juttatás) Munkaköri csoportok: Orvosok (FEOR: 0110, 2211, 2212, 2213, 2214, 2240, 1333, 1312, 1212, 2410) Egészségügyi szakdolgozók (FEOR: 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2229, 2230, 3211, 3212, 3213, 3221, 3222, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3239, 3241, 3242, 3244, 3246, 3248, 3250) egészségügyi dolgozók (egyéb FEOR kategóriák) Az Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz c. kiadvány (KSH, 2003) ajánlásainak megfelelően az foglalkoztatási jellegű jogviszonyokat függetlenül a ledolgozott órák számától 1 fős statisztikai létszámmal vesszük figyelembe a feldolgozásokban. Az állományok tartalmi leírása honlapunkon megtekinthető. Vissza a tartalomjegyzékhez 6

8 Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából TÁBLÁZATOK DIAGRAMOK Vissza a tartalomjegyzékhez 7

9 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest Vissza a tartalomjegyzékhez A és a IV. negyedévi átlagos illetmény és létszámadatok összehasonlítása - foglalkoztatási típusok és munkaköri csoportok szerint, reprezentatív minta alapján 1/1. táblázat következő Összes foglalkoztatott (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám Orvosok ( =100%) 100,2 102,5 111,5 144,2 157,8 106,8 100,6 106,5 101, ( =100%) 103,2 103,0 74,4 145,4 151,2 104,6 132,6 105,4 100,2 Egészségügyi szakdolgozók ( =100%) 102,3 102,8 110,1 103,9 98,6 102,8 122,4 103,5 99, ( =100%) 105,7 104,1 55,8 107,8 95,2 100,2 132,9 101,3 98,6 egészségügyi dolgozók ( =100%) 103,9 104,5 113,5 111,1 102,9 104,8 138,1 106,3 93, ( =100%) 107,2 104,7 60,2 116,3 96,7 101,7 163,0 104,0 91,3 Foglalkoztatottak ( =100%) 103,0 104,4 112,8 131,1 114,0 105,4 122,1 106,0 97, ( =100%) 106,2 105,7 63,2 133,9 109,0 102,7 143,0 104,1 96,1 8

10 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 1/2. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő A és a IV. negyedévi átlagos illetmény és létszámadatok összehasonlítása - foglalkoztatási típusok és munkaköri csoportok szerint, reprezentatív minta alapján Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám Orvosok ( =100%) 103,4 105,9 104,9 147,8 163,2 109,3 94,2 108,7 98, ( =100%) 106,3 106,1 70,3 148,9 154,9 106,9 126,3 107,5 96,4 Egészségügyi szakdolgozók ( =100%) 104,3 104,8 98,7 105,8 100,0 104,1 108,0 104,3 97, ( =100%) 107,8 106,2 50,0 109,7 96,6 101,5 117,3 102,0 96,7 egészségügyi dolgozók ( =100%) 104,9 105,3 98,1 111,9 104,6 104,8 117,4 105,3 91, ( =100%) 108,3 105,5 52,5 117,2 98,1 101,7 141,4 103,0 90,0 Foglalkoztatottak ( =100%) 104,8 106,3 101,4 132,0 115,5 106,3 107,6 106,3 95, ( =100%) 108,0 107,6 56,9 134,8 110,1 103,6 127,0 104,3 94,1 9

11 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 1/3. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő A és a IV. negyedévi átlagos illetmény és létszámadatok összehasonlítása - foglalkoztatási típusok és munkaköri csoportok szerint, reprezentatív minta alapján Rész munkaidőben foglalkoztatottak (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám Orvosok ( =100%) 99,2 104,4 112,7 158,9 192,5 105,3 96,3 104,8 107, ( =100%) 102,4 110,6 72,5 162,3 177,3 103,6 117,5 104,2 110,1 Egészségügyi szakdolgozók ( =100%) 107,5 105,1 90,7 89,5 95,2 105,8 157,5 107,9 96, ( =100%) 110,0 103,7 47,2 97,6 85,3 102,3 173,0 104,9 96,6 egészségügyi dolgozók ( =100%) 108,6 113,1 107,6 152,6 95,3 108,9 74,1 106,3 92, ( =100%) 113,5 117,2 49,6 166,0 95,9 106,7 80,8 105,0 92,2 Foglalkoztatottak ( =100%) 106,9 107,9 109,6 160,3 116,7 109,0 101,3 108,5 96, ( =100%) 111,2 109,5 60,3 169,4 110,3 107,1 114,7 107,5 96,9 10

12 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 1/4. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő A és a IV. negyedévi átlagos illetmény és létszámadatok összehasonlítása - foglalkoztatási típusok és munkaköri csoportok szerint, reprezentatív minta alapján módon foglalkoztatottak (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám Orvosok ( =100%) 89,9 100,4 757,7 144,5 107,8 136,6 278,7 148,0 139, ( =100%) 91,5 108,0 401,8 150,7 130,7 133,2 274,1 144,5 132,3 Egészségügyi szakdolgozók ( =100%) 21,1 34,7 2292,3 105,4 125,1 145,3 1306,3 222,0 469, ( =100%) 21,9 32,0 1118,3 87,8 218,8 140,6 920,7 209,6 432,3 egészségügyi dolgozók ( =100%) 76,7 230,6 3188,9 191,7 37,1 312,2 250,6 275,8 170, ( =100%) 73,0 207,9 1501,2 189,5 46,8 276,9 258,5 266,7 169,7 Foglalkoztatottak ( =100%) 63,2 88,0 1408,0 109,7 86,5 149,4 301,8 181,4 194, ( =100%) 63,5 86,8 722,4 112,4 106,2 142,9 310,0 176,1 186,5 11

13 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 1/5. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő A és a IV. negyedévi átlagos illetmény és létszámadatok összehasonlítása - foglalkoztatási típusok és munkaköri csoportok szerint, reprezentatív minta alapján Nyugasként foglalkoztatottak (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám Orvosok ( =100%) 99,0 103,6 112,9 134,2 151,4 103,5 105,0 103,6 108, ( =100%) 102,0 103,9 91,8 136,3 144,5 103,1 136,7 104,6 109,4 Egészségügyi szakdolgozók ( =100%) 99,9 103,2 201,1 101,1 80,9 108,4 196,7 113,3 113, ( =100%) 103,0 106,1 126,1 104,9 88,3 106,3 196,7 111,2 115,8 egészségügyi dolgozók ( =100%) 101,5 105,1 181,1 115,4 104,8 109,2 149,2 111,7 101, ( =100%) 106,5 107,6 116,5 125,2 101,6 108,2 154,3 110,9 101,2 Foglalkoztatottak ( =100%) 100,1 105,7 153,0 126,1 108,1 106,9 147,2 109,2 108, ( =100%) 103,7 108,3 109,1 129,8 109,5 105,9 164,4 108,9 108,9 12

14 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 1/1. diagram A és a I. negyedévi illetményadatok összehasonlítása munkaköri csoportok szerint Összes foglalkoztatott Átlagjövedelem (Ft/fő/hó) elemek 13

15 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 1/2. diagram A és a I. negyedévi illetményadatok összehasonlítása munkaköri csoportok szerint Orvosok Átlagjövedelem (Ft/fő/hó) elemek 14

16 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 1/3. diagram A és a I. negyedévi illetményadatok összehasonlítása munkaköri csoportok szerint Egészségügyi szakdolgozók Átlagjövedelem (Ft/fő/hó) elemek 15

17 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 1/4. diagram A és a I. negyedévi illetményadatok összehasonlítása munkaköri csoportok szerint egészségügyi dolgozók Átlagjövedelem (Ft/fő/hó) elemek 16

18 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 2. diagram A és a I. negyedévi létszámadatok összehasonlítása munkaköri csoportok szerint Átlaglétszám (Fő/hó) Orvosok Egészségügyi szakdolgozók egészségügyi dolgozók Foglalkoztatottak Munkaköri csoport 17

19 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 2/1. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő Az egészségügyben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként 2006 IV. negyedévében, és azok változása az előző évhez mérten - munkaköri csoportok szerint, reprezentatív minta alapján Összes foglalkoztatott (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám =100% 103,0 104,4 112,8 131,1 114,0 105,4 122,1 106,0 97, =100% 106,2 105,7 63,2 133,9 109,0 102,7 143,0 104,1 96, október október október =100% 103,4 104,8 131,7 130,6 120,3 106,6 120,0 107,1 96, =100% 106,9 105,7 57,5 130,0 89,2 102,2 149,4 103,7 95, november november november =100% 102,8 104,6 88,1 130,2 106,3 103,4 109,3 103,6 97, =100% 105,9 106,1 61,6 138,9 120,9 102,7 139,3 103,9 96, december december december =100% 102,7 103,7 129,1 132,6 118,0 106,2 141,2 107,4 97, =100% 105,9 105,2 70,6 132,8 116,8 103,3 140,3 104,5 96,1 18

20 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 2/2. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő Az egészségügyben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként 2006 IV. negyedévében, és azok változása az előző évhez mérten - munkaköri csoportok szerint, reprezentatív minta alapján Orvosok (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám =100% 100,2 102,5 111,5 144,2 157,8 106,8 100,6 106,5 101, =100% 103,2 103,0 74,4 145,4 151,2 104,6 132,6 105,4 100, október október október =100% 100,2 101,8 123,5 142,8 141,4 107,1 94,9 106,4 101, =100% 103,8 103,1 67,4 140,7 134,7 103,5 176,5 105,7 99, november november november =100% 100,0 103,1 89,9 143,0 164,3 104,7 92,7 104,2 102, =100% 102,8 103,5 72,8 151,6 161,2 104,9 112,4 105,2 100, december december december =100% 100,5 102,6 128,0 146,7 167,5 108,6 123,6 109,0 102, =100% 103,0 102,5 83,0 144,1 157,7 105,4 109,2 105,5 100,8 19

21 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 2/3. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő Az egészségügyben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként 2006 IV. negyedévében, és azok változása az előző évhez mérten - munkaköri csoportok szerint, reprezentatív minta alapján Egészségügyi szakdolgozók (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám =100% 102,3 102,8 110,1 103,9 98,6 102,8 122,4 103,5 99, =100% 105,7 104,1 55,8 107,8 95,2 100,2 132,9 101,3 98, október október október =100% 103,1 103,8 128,0 104,6 108,9 104,4 125,7 105,1 98, =100% 106,8 104,5 50,7 106,3 68,7 100,2 128,5 101,1 98, november november november =100% 102,2 102,8 80,1 103,1 89,7 100,7 105,0 100,8 99, =100% 105,3 104,4 52,3 111,6 110,4 99,9 133,3 101,0 98, december december december =100% 101,7 101,8 136,4 104,1 102,5 103,6 141,9 104,8 99, =100% 105,0 103,4 64,5 105,7 106,3 100,6 136,9 101,7 98,8 20

22 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 2/4. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő Az egészségügyben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként 2006 IV. negyedévében, és azok változása az előző évhez mérten - munkaköri csoportok szerint, reprezentatív minta alapján egészségügyi dolgozók (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám =100% 103,9 104,5 113,5 111,1 102,9 104,8 138,1 106,3 93, =100% 107,2 104,7 60,2 116,3 96,7 101,7 163,0 104,0 91, október október október =100% 104,2 104,5 142,6 111,5 112,7 106,3 140,8 107,8 92, =100% 107,6 104,3 55,1 113,7 85,2 101,2 155,3 103,2 91, november november november =100% 103,9 104,9 93,7 110,5 94,6 103,3 125,5 104,4 93, =100% 107,0 105,0 61,7 119,7 105,0 102,0 166,6 104,4 91, december december december =100% 103,7 104,0 116,5 111,5 104,7 104,9 150,3 106,8 93, =100% 107,0 104,9 64,0 115,3 100,0 102,0 167,3 104,5 91,2 21

23 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 3/1. diagram Az egészségügyben foglalkoztatottak illetményei munkaköri csoportok szerint Összes foglalkoztatott Átlagjövedelem (Ft/fő/hó) október október november november december december 22

24 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 3/2. diagram Az egészségügyben foglalkoztatottak illetményei munkaköri csoportok szerint Orvosok Átlagjövedelem (Ft/fő/hó) október október november november december december 23

25 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 3/3. diagram Az egészségügyben foglalkoztatottak illetményei munkaköri csoportok szerint Egészségügyi szakdolgozók Átlagjövedelem (Ft/fő/hó) október október november november december december 24

26 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 3/4. diagram Az egészségügyben foglalkoztatottak illetményei munkaköri csoportok szerint egészségügyi dolgozók Átlagjövedelem (Ft/fő/hó) október október november november december december 25

27 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 4. diagram A mintában szereplő intézetek létszámadatai munkaköri csoportok szerint Átlaglétszám (Fő/hó) egészségügyi dolgozók Egészségügyi szakdolgozók Orvosok október október november november december december 26

28 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 3/1. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő Az egészségügyben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként 2006 IV. negyedévében, és azok változása az előző évhez mérten - munkaköri csoportok és foglalkoztatási módok szerint, reprezentatív minta alapján Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám =100% 104,8 106,3 101,4 132,0 115,5 106,3 107,6 106,3 95, =100% 108,0 107,6 56,9 134,8 110,1 103,6 127,0 104,3 94, október október október =100% 104,3 105,9 114,9 130,5 119,8 106,6 106,1 106,6 95, =100% 107,9 106,8 50,3 129,9 88,4 102,2 133,4 103,1 94, november november november =100% 104,8 106,8 81,0 131,4 107,8 104,7 98,3 104,4 95, =100% 107,9 108,2 56,5 140,1 122,3 103,9 126,7 104,7 94, december december december =100% 105,1 106,2 116,5 134,2 121,2 107,7 121,3 108,1 95, =100% 108,3 107,7 64,0 134,4 119,7 104,7 120,9 105,2 93,7 27

29 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 3/2. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő Az egészségügyben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként 2006 IV. negyedévében, és azok változása az előző évhez mérten - munkaköri csoportok és foglalkoztatási módok szerint, reprezentatív minta alapján Teljes munkaidőben foglalkoztatott orvosok (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám =100% 103,4 105,9 104,9 147,8 163,2 109,3 94,2 108,7 98, =100% 106,3 106,1 70,3 148,9 154,9 106,9 126,3 107,5 96, október október október =100% 102,9 104,8 109,7 146,1 143,1 108,8 92,4 107,9 97, =100% 106,5 105,8 60,0 143,6 135,6 104,9 174,7 106,9 96, november november november =100% 103,4 106,8 86,0 147,2 172,7 107,6 85,0 106,8 98, =100% 106,4 106,9 69,9 156,0 166,0 107,9 105,5 107,8 95, december december december =100% 103,8 106,0 124,1 150,1 173,6 111,5 110,8 111,5 98, =100% 106,1 105,4 81,0 147,2 163,1 108,0 98,8 107,7 97,0 28

30 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 3/3. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő Az egészségügyben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként 2006 IV. negyedévében, és azok változása az előző évhez mérten - munkaköri csoportok és foglalkoztatási módok szerint, reprezentatív minta alapján Teljes munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám =100% 104,3 104,8 98,7 105,8 100,0 104,1 108,0 104,3 97, =100% 107,8 106,2 50,0 109,7 96,6 101,5 117,3 102,0 96, október október október =100% 104,0 104,7 111,2 105,4 108,0 104,5 108,5 104,7 97, =100% 107,8 105,4 44,2 107,0 68,1 100,4 111,4 100,7 97, november november november =100% 104,5 105,2 73,9 105,1 91,0 102,4 97,4 102,2 97, =100% 107,7 106,9 47,9 113,7 112,4 101,6 123,7 102,3 96, december december december =100% 104,5 104,6 122,3 106,9 105,8 105,5 121,4 106,0 97, =100% 107,9 106,3 57,9 108,4 109,5 102,5 116,9 103,0 96,1 29

31 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 3/4. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő Az egészségügyben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként 2006 IV. negyedévében, és azok változása az előző évhez mérten - munkaköri csoportok és foglalkoztatási módok szerint, reprezentatív minta alapján Teljes munkaidőben foglalkoztatott egyéb egészségügyi dolgozók (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám =100% 104,9 105,3 98,1 111,9 104,6 104,8 117,4 105,3 91, =100% 108,3 105,5 52,5 117,2 98,1 101,7 141,4 103,0 90, október október október =100% 104,6 104,9 124,6 111,5 113,4 105,9 118,7 106,4 92, =100% 108,1 104,7 48,9 113,8 85,8 100,9 133,7 101,9 90, november november november =100% 105,0 105,8 83,1 111,2 95,8 103,5 108,4 103,7 91, =100% 108,2 105,9 54,7 120,6 106,0 102,2 147,2 103,6 90, december december december =100% 105,2 105,2 97,0 113,2 108,0 105,0 127,1 105,8 91, =100% 108,6 106,1 53,7 117,2 102,8 102,2 143,5 103,6 89,4 30

32 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 3/5. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő Az egészségügyben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként 2006 IV. negyedévében, és azok változása az előző évhez mérten - munkaköri csoportok és foglalkoztatási módok szerint, reprezentatív minta alapján Rész munkaidőben foglalkoztatottak (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám =100% 106,9 107,9 109,6 160,3 116,7 109,0 101,3 108,5 96, =100% 111,2 109,5 60,3 169,4 110,3 107,1 114,7 107,5 96, október október október =100% 106,8 106,2 114,5 161,4 134,7 108,9 92,7 108,0 96, =100% 111,4 107,6 46,8 165,3 93,3 105,3 110,4 105,6 96, november november november =100% 106,7 108,9 83,1 155,8 116,8 106,6 97,2 106,1 96, =100% 110,8 110,7 61,9 173,2 129,2 107,3 121,2 108,0 97, december december december =100% 107,4 108,6 145,3 164,1 104,5 111,4 117,1 111,7 96, =100% 111,6 110,1 72,2 169,5 108,4 108,8 112,5 109,0 97,0 31

33 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 3/6. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő Az egészségügyben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként 2006 IV. negyedévében, és azok változása az előző évhez mérten - munkaköri csoportok és foglalkoztatási módok szerint, reprezentatív minta alapján Rész munkaidőben foglalkoztatott orvosok (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám =100% 99,2 104,4 112,7 158,9 192,5 105,3 96,3 104,8 107, =100% 102,4 110,6 72,5 162,3 177,3 103,6 117,5 104,2 110, október október október =100% 99,9 103,9 103,0 161,7 200,3 105,1 68,1 102,3 106, =100% 104,0 108,8 57,8 159,2 171,1 102,6 131,7 103,8 108, november november november =100% 98,8 103,5 85,4 151,4 152,1 102,0 105,4 102,1 107, =100% 101,2 109,6 68,4 163,9 174,0 102,3 111,1 102,6 110, december december december =100% 98,8 105,7 160,2 164,3 244,2 108,8 162,0 110,3 107, =100% 102,2 113,3 91,1 163,5 186,8 106,0 110,1 106,2 110,8 32

34 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 3/7. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő Az egészségügyben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként 2006 IV. negyedévében, és azok változása az előző évhez mérten - munkaköri csoportok és foglalkoztatási módok szerint, reprezentatív minta alapján Rész munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám =100% 107,5 105,1 90,7 89,5 95,2 105,8 157,5 107,9 96, =100% 110,0 103,7 47,2 97,6 85,3 102,3 173,0 104,9 96, október október október =100% 106,4 104,2 96,1 91,6 94,6 105,3 160,2 107,3 96, =100% 109,1 102,9 33,6 95,5 52,4 99,9 149,4 101,7 96, november november november =100% 107,7 106,2 73,6 92,4 105,4 104,6 157,4 107,1 96, =100% 110,3 104,8 56,9 104,5 108,9 104,0 208,9 107,9 96, december december december =100% 108,3 105,0 116,9 84,5 86,0 107,4 155,2 109,3 96, =100% 110,6 103,5 51,2 92,8 94,6 103,1 160,7 105,2 96,4 33

35 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 3/8. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő Az egészségügyben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként 2006 IV. negyedévében, és azok változása az előző évhez mérten - munkaköri csoportok és foglalkoztatási módok szerint, reprezentatív minta alapján Rész munkaidőben foglalkoztatott egyéb egészségügyi dolgozók (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám =100% 108,6 113,1 107,6 152,6 95,3 108,9 74,1 106,3 92, =100% 113,5 117,2 49,6 166,0 95,9 106,7 80,8 105,0 92, október október október =100% 108,4 107,9 140,2 139,6 120,3 109,7 84,4 108,1 93, =100% 113,4 111,7 39,5 170,6 90,3 105,3 74,4 103,3 92, november november november =100% 108,0 116,5 79,8 173,8 105,6 106,7 61,8 103,0 93, =100% 113,1 121,1 51,6 181,1 122,2 107,1 81,0 105,4 92, december december december =100% 109,3 115,0 127,0 146,3 67,8 110,2 80,6 108,1 92, =100% 113,9 118,7 57,7 146,3 75,2 107,8 87,0 106,4 92,3 34

36 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 3/9. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő Az egészségügyben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként 2006 IV. negyedévében, és azok változása az előző évhez mérten - munkaköri csoportok és foglalkoztatási módok szerint, reprezentatív minta alapján módon foglalkoztatottak (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám =100% 63,2 88,0 1408,0 109,7 86,5 149,4 301,8 181,4 194, =100% 63,5 86,8 722,4 112,4 106,2 142,9 310,0 176,1 186, október október október =100% 82,4 118,6 3280,3 127,6 137,2 201,5 358,3 236,6 154, =100% 82,8 116,8 961,4 130,0 162,0 187,4 387,6 227,1 149, november november november =100% 59,1 77,6 783,0 104,6 71,8 125,1 252,1 150,3 205, =100% 59,2 76,2 581,1 114,2 105,5 123,9 249,9 148,9 196, december december december =100% 53,5 76,0 1353,2 102,2 65,5 136,1 308,7 172,0 224, =100% 54,0 75,4 684,8 98,4 67,6 129,2 311,1 165,3 213,0 35

37 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 3/10. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő Az egészségügyben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként 2006 IV. negyedévében, és azok változása az előző évhez mérten - munkaköri csoportok és foglalkoztatási módok szerint, reprezentatív minta alapján módon foglalkoztatott orvosok (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám =100% 89,9 100,4 757,7 144,5 107,8 136,6 278,7 148,0 139, =100% 91,5 108,0 401,8 150,7 130,7 133,2 274,1 144,5 132, október október október =100% 94,9 104,4 1684,9 135,3 125,5 162,4 285,9 173,0 134, =100% 97,0 113,2 580,5 143,3 144,8 155,7 299,1 167,1 128, november november november =100% 88,5 107,5 495,5 139,9 101,4 127,2 276,2 137,5 142, =100% 89,6 116,3 352,2 155,0 139,4 127,6 239,1 136,5 136, december december december =100% 86,4 89,0 522,6 160,0 97,8 121,7 275,0 134,8 140, =100% 88,2 94,6 279,5 153,3 108,0 117,3 286,0 130,7 132,4 36

38 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 3/11. táblázat Vissza a tartalomjegyzékhez előző következő Az egészségügyben foglalkoztatottak létszám és illetmény adatai havonként 2006 IV. negyedévében, és azok változása az előző évhez mérten - munkaköri csoportok és foglalkoztatási módok szerint, reprezentatív minta alapján módon foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók (havi Kh-Ri átlag) Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Átlaglétszám =100% 21,1 34,7 2292,3 105,4 125,1 145,3 1306,3 222,0 469, =100% 21,9 32,0 1118,3 87,8 218,8 140,6 920,7 209,6 432, október október október =100% 44,5 76,4 8465,4 154,3 264,6 265,7 2541,4 402,6 280, =100% 46,9 71,9 1945,4 124,8 702,8 254,2 1603,7 373,6 258, november november november =100% 18,3 25,8 741,3 131,7 125,9 99,1 719,3 138,7 523, =100% 18,9 22,7 758,2 94,1 165,7 99,7 509,5 136,0 483, december december december =100% 12,5 22,7 4996,3 66,7 31,3 131,3 1239,0 213,5 604, =100% 12,9 21,6 1047,0 65,0 39,7 123,2 960,9 197,4 555,1 37

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről 2006. IV. negyedév

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről 2006. IV. negyedév Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről 2006. IV. negyedév A feldolgozás mintája: Azon egészségügyi intézmények

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. III. negyedév) Budapest, 2007. január

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. III. negyedév) Budapest, 2007. január ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. III. negyedév) Budapest, 2007. január Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. I. negyedév) Budapest, 2006. május

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. I. negyedév) Budapest, 2006. május ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. I. negyedév) Budapest, 2006. május Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezet i összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. II. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2014. I. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából (2005. II. negyedév) Budapest, 2005. december Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából VEZET I ÖSSZEFOGLALÓ MÓDSZERTAN Táblázatok:

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2009. I. negyedév) Budapest, 2009. szeptember

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2009. I. negyedév) Budapest, 2009. szeptember ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2009. I. negyedév) Budapest, 2009. szeptember Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. III. negyedév) Budapest, 2008. március Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. II. negyedév) Budapest, 2008. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. II. negyedév) Budapest, 2008. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2008. II. negyedév) Budapest, 2008. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. I. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. III. negyedév) Budapest, február

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. III. negyedév) Budapest, február ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2008. III. negyedév) Budapest, 2009. február Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. IV. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

Emberi erőforrás gazdálkodás vizsgálata

Emberi erőforrás gazdálkodás vizsgálata MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Emberi erőforrás gazdálkodás vizsgálata Dr. Musinszki Zoltán Emberi erőforrás-gazdálkodás

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2015. IV. negyedév ENKK Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Budapest, 2016. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2014. II. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (Az Útmutatóban leírtakhoz kapcsolódó módosítások, kiegészítések a 38. oldaltól kezdődően találhatók.) I. A létszám

Részletesebben

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1872 Havi integrált gazdaságstatisztikai

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tájékoztató Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2012. I. negyedév Csongrád megye Készítette: Fejes Ágnes elemző TARTALOMJEGYZÉK A MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015)

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015) Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetésre kerülő Azonnal cselekszünk c. program keretében meghirdetésre kerülő pályázati konstrukciók bemutatása I. Kereset kiegészítés támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által az Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

Emberi erõforrás gazdálkodás vizsgálata

Emberi erõforrás gazdálkodás vizsgálata MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Emberi erõforrás-gazdálkodás Vállalkozások erõforrásai Anyagi eszközök (gépek, berendezések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglaló... 2 Bevezető... 2 Az Európai Unió munkaerőpiaca a válság után... 2 A válság

Részletesebben

JELENTÉS. a Kormány részére. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól

JELENTÉS. a Kormány részére. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól JELENTÉS a Kormány részére a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól Budapest, 2016. április 1. JELENLEGI SZABÁLYOZÁS A kiskereskedelmi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

MÓDSZERTAN. Ipari termelés, értékesítés

MÓDSZERTAN. Ipari termelés, értékesítés MÓDSZERTAN Ipari termelés, értékesítés Ipari tevékenység: az iparba sorolt szervezetek saját termelésű, illetve közvetített szolgáltatással készült ipari termékeinek gyártása és a teljesített ipari szolgáltatások.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2004. II. negyedév) Budapest, 2004. október

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2004. II. negyedév) Budapest, 2004. október ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2004. II. negyedév) Budapest, 2004. október Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezet i összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM- ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM- ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM- ÉS BÉRHELYZETÉRŐL IV. NEGYEDÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: azon egészségügyi intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését IV.

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről III. negyedév

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről III. negyedév ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről 2010. III. negyedév A feldolgozás mintája: Azon egészségügyi intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését 2010.

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 215. december A kiskereskedelem 214. évi teljesítménye Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 Összefoglaló...2 VI. évfolyam 42. szám 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. A kiskereskedelem helye a nemzetgazdaságban...4

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ I. NEGYEDÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ I. NEGYEDÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2015. I. NEGYEDÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését 2015. I. negyedévben

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA 2. melléklet az előterjesztéshez AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. április Tartalom BEVEZETÉS...4 A stratégiai dokumentum célja és előzménye...4

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II.

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II. Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2005. III. negyedév) Budapest, 2006. január

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2005. III. negyedév) Budapest, 2006. január ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2005. III. negyedév) Budapest, 2006. január Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezet i összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKTÉRKÉP BARANYA MEGYE KÖZFOGLALKOZTATÁSI HELYZETKÉPE 2015. OKTÓBER KÉSZÍTETTE:

ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKTÉRKÉP BARANYA MEGYE KÖZFOGLALKOZTATÁSI HELYZETKÉPE 2015. OKTÓBER KÉSZÍTETTE: ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKTÉRKÉP BARANYA MEGYE KÖZFOGLALKOZTATÁSI HELYZETKÉPE KÉSZÍTETTE: 2015. OKTÓBER Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető... 2 1. Közfoglalkoztatás rövid, általános bemutatása...

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép az Észak-alföldi régióban

Munkaerőpiaci helyzetkép az Észak-alföldi régióban 1 TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0024 Jó pályán! Jó gyakorlatok továbbfejlesztése és alkalmazása a munkaerő-piaci integrációért és esélyegyenlőségért Munkaerőpiaci helyzetkép az Észak-alföldi régióban Disszeminációs

Részletesebben

Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke

Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke Táblázatok trendek 1. táblázat: Havi bruttó átlagkereset régiónként... 32 Közelkép 1.1. táblázat: Foglalkoztatás a 15 59 éves, nem tanuló népességben különböző meghatározások

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

JELENTÉS A BETÖLTÖTT ÉS AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁRÓL

JELENTÉS A BETÖLTÖTT ÉS AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2009 JELENTÉS A BETÖLTÖTT ÉS AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEK

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztató Árinformáció az egészségügyi intézményekben 2007. év OSAP 1477/07 (229/2006 (XI.20.) Korm. rendelet)

Összefoglaló tájékoztató Árinformáció az egészségügyi intézményekben 2007. év OSAP 1477/07 (229/2006 (XI.20.) Korm. rendelet) Összefoglaló tájékoztató Árinformáció az egészségügyi intézményekben 2007. év OSAP 1477/07 (229/2006 (XI.20.) Korm. rendelet) Bevezetés Az árinformációs rendszer az egészségügyi intézményeknél figyeli

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának működéséről

BESZÁMOLÓ. Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának működéséről Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának működéséről A Polgármesteri Hivatal jogállását egyrészt a részben hatályon kívül helyezett 199. évi LXV. tv., másrészt

Részletesebben

Helyzetkép 2015. december 2016. január

Helyzetkép 2015. december 2016. január Helyzetkép 2015. december 2016. január Gazdasági növekedés A világgazdaság tavalyi helyzetére a regionális konfliktusok éleződése elkerülhetetlenül hatással volt, főképp ezért, és egyéb gazdasági tényezők

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézet A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL K I S P E S T I E G É S Z S É G Ü G Y I I N T É Z E T F Ő

Részletesebben

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Illetményadatok 2. III. kötet 2012 GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Gyakorló feladatok Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Munkaerőgazdálkodás

Gyakorló feladatok Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Munkaerőgazdálkodás 1. feladat Egy tartós fogyasztási cikkeket gyártó vállalkozás bázis és tárgyévi adatairól a következőket ismeri: Fizikai létszám (fő) 50 45 Törvényes munkanapok száma 256 255 Munkaerőfelhasználási (%)

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2014 ENKK Nyilvántartási és Képzési Központ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2014. ÉV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Adatszolgáltatói

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2013. IV. NEGYEDÉVES ÉS 2013. ÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: Azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat. Szöveges indoklás. 2016. évi költségvetés szöveges beszámoló

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat. Szöveges indoklás. 2016. évi költségvetés szöveges beszámoló Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat 2016. évi költségvetés szöveges beszámoló Szöveges indoklás Készítette: Fotiadisz Szavvasz Budapest, 2016.01.25 elnök 1 Általános indoklás A 2016. évi költségvetés

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. NEGYEDÉV Kecskemét, 2011. szeptember 07. Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben