Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke"

Átírás

1 Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke Táblázatok trendek 1. táblázat: Havi bruttó átlagkereset régiónként Közelkép 1.1. táblázat: Foglalkoztatás a éves, nem tanuló népességben különböző meghatározások szerint, 2005 (százalék) táblázat: A éves, nem tanuló népesség megoszlása munkaerő-piaci státusok szerint az országos átlagok regionális átlagai és szórásai, táblázat: Az álláskeresők aránya a éves, nem tanuló és nem dolgozónépességben 2005-ben régiós átlagok és országok közötti szórások táblázat: A megfigyeléskor inaktív, nem tanuló évesek közül egy évvel a kérdezés előtt is inaktív volt rangsorok a férfiakra és nőkre táblázat: Az álláskeresésre ható tényezők Magyarországon, Szlovákiában és Lengyelországban 2005-ben logit esélyráták táblázat: A regisztrációs gyakorlat néhány mutatója Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában, táblázat: Az ILO OECD és a regisztrált munkanélküliség kapcsolata Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában, táblázat: A munkájuktól a referenciahéten ideiglenesen távol lévők aránya az ILO OECD-módszerrel számolt foglalkoztatottak között, 2005) táblázat: A referenciahéten dolgozók százalékos megoszlása a ténylegesen ledolgozott és a szokásos munkaidő viszonya szerint, táblázat: A referenciahéten dolgozók heti munkaidejének átlaga és szórása, 2005 (óra) táblázat: A részmunkaidősök százalékaránya különböző csoportokban, táblázat: A rugalmas munkaidő-beosztás szerepe a szokásosnál rövidebb vagy hosszabb munkaidő magyarázatában, 2005 (százalék) táblázat: Otthoni munkavégzés, táblázat: Otthon dolgozók százalékaránya Ausztriában és Magyarországon, táblázat: A évesek részvételi aránya felnőttképzésben, 2005 (százalék) táblázat: A éves felnőttképzésben részt vevők százalékos megoszlása szakterület szerint, táblázat: A felnőttképzésben való részvétel esélyének becslése a évesek körében, (logit esélyráták) táblázat: A 30 éves és idősebbek részvételi aránya felnőttképzésben, 2005 (százalék) táblázat: A felnőttképzésben való részvétel esélyének becslése a 30 éves és idősebbek körében, 2005 (logit esélyráták) táblázat: A éves nem tanulók foglalkoztatási rátái a legmagasabb iskolai végzettség megszerzése óta eltelt idő szerint, korcsoportonként, táblázat: A éves nem tanulók foglalkoztatási rátái végzettségi szint szerint, korcsoportonként, táblázat: A tanulók százalékaránya a foglalkoztatott népességen belül, korcsoportonként, táblázat: A részmunkaidőben és a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak százalékaránya, táblázat: A foglalkoztatottak százalékos megoszlása foglalkozás szerint, táblázat: A fiatalok atipikus munkavégzése, annak gyakorisága szerint, 2005 (százalék) táblázat: A évesek foglalkoztatási esélye (logit esélyráták) táblázat: A éves férfiak százalékos megoszlása munkaerő-piaci kategóriánkénti önbesorolás szerint, táblázat: A foglalkoztatottak százalékaránya a éves férfiak között, korcsoportonként és iskolai végzettség szerint, táblázat: A nyugdíjasok és munkaképtelenek százalékaránya a éves férfiak között, korcsoportonként és iskolai végzettség szerint, F1.1. táblázat: A évesek részvétele iskolarendszerű képzésben, 2005 (százalék) táblázat: A éves, nappali tanulmányokat nem folytató és a megfigyelés időpontjáig felsőfokú végzettséget sem szerzett népesség megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint, 1995, 2000 és 2005 (százalék) táblázat: Kérdések a nemzetközi felnőttírásbeliség-vizsgálatban a munkahelyi írás-olvasási követelményekről

2 táblázatok és ábrák jegyzéke 2.3. táblázat: Becsült foglalkoztatáskiáramlás regressziós paraméterek a szakképzés szakmai illeszkedésének a vizsgálatára (súlyozott becslések) táblázat: A külső és belső komponensek hozzájárulása a 0 8 osztályt végzettek foglalkoztatásának éves változásához az átmenet három szakaszában (százalék, bázisidőszaki foglalkoztatás=100) táblázat: A munkahelyi írás-olvasási követelmények száma Közép-Kelet Európában valamint a Nyugat2 csoportban a régi és új munkahelyeken (Európa) táblázat: Az iskolázottság, az alapkészségek és a foglalkoztatás összefüggése Nyugaton és Közép- Kelet-Európában táblázat: A (8) egyenlet becslése fix foglalkozási hatásokat feltételező panelregresszióval táblázat: Létszámfeleslegekről és munkaerőhiányról panaszkodó vállalatok 2000-ben táblázat: A kívánatosnál alacsonyabb létszám valószínűségét befolyásoló tényezők 2000-ben táblázat: Szakma és foglalkozáspozíciós tábla, Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, Borsod-Abaúj-Zemplén megye F2.1. táblázat: IALS elemzési minta (15 59 éves, nem tanuló népesség) F2.2. táblázat: Az IALS-teszteredmény különböző mutatói F2.3. táblázat: Az írás-olvasási készségek és követelmények néhány mutatója a cseh elemzési mintában F2.4. táblázat: Eredeti évi FEOR-kód (vagy annak megfelelője 1997 előtt és után) F2.5. táblázat: Az EBRD-felvétel mintája és néhány változó átlaga 2000-ben Jogszabályi környezet 1. táblázat: A munkanélküliség miatt keresetpótló támogatásban részesülők átlaglétszámának összetétele, táblázat: Az álláskeresési járadékra való jogosultság feltételei táblázat: Főszabályok az álláskeresési juttatás összegének megállapításához táblázat: Az álláskeresési segély főbb jellemzői táblázat: Rendszeres szociális segélyben részesülők száma régiónként 2007-ben táblázat: A ténylegesen munkát kereső és passzív munkanélküliek aránya a munkanélküli-ellátásban részesülők között táblázat: Álláskereső munkanélküliek ellátottsági szintje között (százalék) táblázat: Munkanélküliségi ráta, aktiválási arány és az aktív eszközökben résztvevők a gazdaságilag aktív népesség százalékában táblázat: Aktív munkaerő-piaci eszközökben részt vevők átlaglétszáma és annak megoszlása, táblázat: Érintett létszám és megoszlása aktív eszközönként, táblázat: Munkaviszonyban nem állók képzésben való részvétele a képzés jellege szerint, táblázat: A foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatással összefüggő foglalkoztatásban részt vevők száma, táblázat: A vállalkozóvá válás különböző formáiban részesülők száma 2007-ben táblázat: A Start-kártyacsalád keretében nyújtott munkáltatói kedvezmények táblázat: Munkaadói és munkavállalói járulékok mértékének változása (százalék) táblázat: Munkaerő-piaci költségvetés felhasználása, statisztikai adatok 1.1. táblázat: Alapvető gazdasági mutatók táblázat: Népesség táblázat: A népesség száma főbb korcsoportok szerint, ezer fő táblázat: A férfi népességszám alakulása főbb korcsoportok szerint, ezer fő táblázat: A női népességszám alakulása főbb korcsoportok szerint, ezer fő táblázat: A 15 éves és idősebb népesség gazdasági aktivitása táblázat: A 15 éves és idősebb férfiak gazdasági aktivitása táblázat: A 15 éves és idősebb nők gazdasági aktivitása táblázat: A 15 éves és idősebb népesség gazdasági aktivitása százalék táblázat: A 15 éves és idősebb férfiak gazdasági aktivitása százalék táblázat: A 15 éves és idősebb nők gazdasági aktivitása százalék táblázat: A éves népesség létszáma munkaerőpiaci kategóriánkénti önbesorolása szerint táblázat: A éves népesség létszáma munkaerőpiaci kategóriánkénti önbesorolása szerint, százalék táblázat: Összes foglalkoztatott táblázat: Összes foglalkoztatott nemek szerint táblázat: A foglalkoztatottak kor szerinti megoszlása férfiak, százalék táblázat: A foglalkoztatottak kor szerinti megoszlása nők, százalék táblázat: A foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása férfiak, százalék táblázat: A foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása nők, százalék

3 függelék 4.7. táblázat: A foglalkoztatottak száma foglalkozási viszony szerint táblázat: A foglalkoztatottak megoszlása foglalkozási viszony szerint százalék táblázat: Az alkalmazásban állók megoszlása ágazatok szerint, százalék táblázat: A vállalati szférában alkalmazottak megoszlása vállalatméret szerint, százalék táblázat: A vállalati szférában alkalmazottak megoszlása a külföldi tulajdonhányad szerint táblázat: éves népesség foglalkoztatási rátája, férfiak, százalék táblázat: éves népesség foglalkoztatási rátája, nők, százalék táblázat: évesek foglalkoztatási rátája iskolai végzettségek szerint, férfiak, százalék táblázat: évesek foglalkoztatási rátája iskolai végzettségek szerint, nők, százalék táblázat: A munkanélküliségi ráta alakulása kor és nem szerint, a tartósan munkanélküliek aránya táblázat: A munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása nők táblázat: A munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása férfiak táblázat: A munkanélküliek száma a munkakeresés hossza szerint, ezer fő táblázat: A nyilvántartott álláskeresők és a MEF munkanélküliség alakulása táblázat: A nyilvántartott álláskeresők megoszlása a Munkaerő-felvételben megfigyelt gazdasági aktivitás szerint táblázat: Az FSzH nyilvántartás főbb adatai, éves átlagok táblázat: Az álláskeresési nyilvántartásba belépők száma, ezer fő táblázat: Segélyezés, munkaerőpiaci programok táblázat: A nyilvántartott álláskeresők közül támogatott és nem támogatott munkahelyeken elhelyezkedők száma régiók szerint táblázat: A nyilvántartott álláskeresők, az álláskeresési ellátásban, a jövedelempótló támogatásban valamint a rendszeres szociális segélyben részesülők megoszlása iskolai végzettség szerint táblázat: Az aktív eszközökből kikerülők elhelyezkedési arányai táblázat: Munkanélküli/álláskeresési/vállalkozói járadékból kilépők táblázat: A évben befejezett programokból kikerülők elhelyezkedési arányai nem, kor és iskolai végzettség szerint táblázat: A munkaerőpiaci képzésben résztvevők érintett létszámának megoszlása táblázat: A képzésben résztvevő munkaviszonyban nem állók számának megoszlása a képzés típusa szerint táblázat: A munkaerőpiaci képzésbe belépő munkaviszonnyal nem rendelkezők száma és megoszlása korcsoport és iskolai végzettség szerint nemenként táblázat: A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint, éves átlag táblázat: A nyilvántartott álláskereső pályakezdők megoszlása iskolai végzettség szerint táblázat: A nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint, éves átlag táblázat: A nyilvántartott álláskereső pályakezdők száma iskolai végzettség szerint, éves átlag táblázat: évesek munkanélküliségi rátája iskolai végzettségek szerint, férfiak, százalék táblázat: évesek munkanélküliségi rátája iskolai végzettségek szerint, nők, százalék táblázat: Nominális és reálkereset táblázat: Bruttó átlagkereseti arányok nemzetgazdasági ágak szerint táblázat: Létszámmegoszlás, bruttó átlagkereset nemenként, nemzetgazdasági ágak szerint táblázat: Létszámmegoszlás, bruttó átlagkereset a nemzetgazdaságban nemenként, iskolai végzettség szerint táblázat: Létszámmegoszlás, bruttó átlagkereset a költségvetési szektorban nemenként, iskolai végzettség szerint táblázat: Létszámmegoszlás, bruttó átlagkereset a versenyszférában nemenként, iskolai végzettség szerint táblázat: Minimálbér táblázat: Központi bérmegállapodások táblázat: Az alacsony keresetű dolgozók százalékos aránya nemek, korcsoport, iskolai végzettség és ágak szerint táblázat: A bruttó átlagkeresetek differenciáltsága nemenként, együtt, decilis hányadosok táblázat: Tulajdonhányad szerinti kereset átlagok a versenyszférában fizikai-szellemi bontásban, nemenként táblázat: Tulajdonhányad és létszámnagyság szerinti kereset átlagok a versenyszférában, fizikai táblázat: Tulajdonhányad és létszámnagyság szerinti kereset átlagok a versenyszférában, szellemi táblázat: Tulajdonhányad és létszámnagyság szerinti kereset átlagok a versenyszférában, összesen táblázat: Korév szerinti kereset átlagok a nemzetgazdaságban

4 táblázatok és ábrák jegyzéke 7.1. táblázat: Az egyes oktatási fokozatokból nappali tagozaton kilépők száma táblázat: Az egyes oktatási fokozatokba nappali tagozaton belépők száma táblázat: Az egyes oktatási fokozatokban nappali tagozaton tanulók száma táblázat: Az egyes oktatási fokozatokban nem nappali tagozaton tanulók száma táblázat: Az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra jelentkezők, nappali tagozat táblázat: Bejelentett álláshelyek táblázat: Létszámnövelést illetve -csökkenést tervező vállalatok aránya táblázat: Rendelésállományuk növekedésére ill. csökkenésére számító vállalatok táblázat: Új kapacitásokat üzembe helyező vállalatok táblázat: Regionális különbségek: foglalkoztatási ráta táblázat: Regionális különbségek: munkanélküliségi ráta a Munkaerő-felmérés szerint táblázat: Regionális különbségek: A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója táblázat: A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatói megyénként táblázat: A bruttó átlagkeresetek alakulása a fővárosban és a megyékben táblázat: Regionális különbségek: keresetek táblázat: Regionális különbségek: bruttó hazai termék táblázat: Külföldi állampolgárok részére kiadott munkavállalási engedélyek táblázat: A munkahelyükön 0 6 hónapja dolgozók aránya táblázat: Sztrájkok táblázat: A éves népesség foglalkoztatási aránya és munkanélküliségi rátája nemenként az EU 15, valamint az EU 25 országaiban táblázat: A foglalkoztatottak összetétele táblázat: A teljes munkaidőben foglalkoztatottak törvényes minimálbére, 23 évesek és idősebbek Ábrák trendek 1. ábra: A éves korosztály foglalkoztatási aránya az OECD-országokban ábra: A éves népesség foglalkoztatási rátája a visegrádi országokban, ábra: A munkapiaci aktivitás alakulása, ábra: A száz regisztrált álláskeresőre jutó bejelentett munkahelyek számának alakulása, ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása, ábra: A foglalkoztatási arány és a munkanélküliség alakulása iskolai végzettség szerint, ábra: A foglalkoztatottsági arány változása korcsoportok és nemek szerint, ábra: A női munkanélküliségi ráta és foglalkoztatási arány nagysága a férfi munkanélküliségi ráta és foglalkoztatási arány százalékában, ábra: Az alkalmazottak számának változása ágazatonként, (százalék) ábra: A foglalkoztatási ráta alakulása a tervezési régiókban, ábra: A munkanélküliség regionális különbségének alakulása a kistérségekben, ábra: A regisztrált munkanélküliségi ráta településtípusonként, ábra: A nettó reálbér és a GDP növekedési üteme, ábra: A versenyszféra és az állami szektor béreinek aránya, ábra: Az alkalmazásban állók reálkeresetének változása ágazatonként, ábra: A nők bruttó keresete a férfiak keresetének százalékában, ábra: A bruttó átlagkereset alakulása az országos átlag százalékában, Közelkép 1.1. ábra: Foglalkoztatási ráták a éves népességben az ILO OECD meghatározása szerint, 2005 második negyedév (százalék) ábra: A éves, nem tanuló és nem dolgozó népesség kapcsolata az állami foglalkoztatási szolgálattal 2005-ben ábra: Munkanélküliként regisztráltak aránya a nem foglalkoztatottak között az állás elhagyása óta eltelt idő függvényében Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában, ábra: A nagyon változó munkaidőben dolgozók aránya, ábra: A évesek munkanélküliségi rátái, ábra: A évesek foglalkoztatási rátái, ábra: A nem dolgozó tanulók, illetve nem tanulók közül a munkaerő-piaci tapasztalattal rendelkezők százalékaránya, ábra: A szakmunkások keresetének alakulása az életpálya során a középiskolát végzettekhez képest, 1972, 1982, 1986, ábra: Standardizált felnőttírásbeliség-vizsgálat eredményei a fiatal diplomásokhoz viszonyítva ábra: A munkahelyek megoszlása az ellátott írás-olvasási feladatok száma szerint ábra: A foglalkoztatási arányok változása a nyolc általánost, szakmunkásképzőt és középiskolát (érettségivel) végzettek körében,

5 függelék 2.5. ábra: A foglalkoztatási arányok változása korcsoportok szerint. nyolc általánost, szakmunkásképzőt és középiskolát (érettségivel) végzettek ábra: Az érettségi nélküli szakképzettek foglalkoztatási megoszlása szakcsoportok szerint, kiemelve a nem szakmunkásszakmákat (azokat, amelyekre nem képeznek szakképző iskolákban) ábra: Az érettségi nélküli szakképzettek foglalkoztatási megoszlása a legfontosabb szakcsoportokban, életkor szerint ábra: Az érettségivel nem rendelkezők létszámváltozásának komponensei ábra: Az érettségivel nem rendelkezők létszámváltozásának komponensei ábra: Az érettségivel nem rendelkezők létszámváltozásának komponensei ábra: Az írás-olvasási feladatok számának marginális hatása a 0 10 és 11 osztályt végzettek számarányára különböző ágazatokban és foglalkozási csoportokban, két országcsoportban ábra: Az iskolai végzettség hozama, 1986 és statisztikai adatok 1.1. ábra: Alapvető gazdasági mutatók éves változása ábra: Január 1-jei népesség, függőségi ráta ábra: A népesség főbb korcsoportok szerint ábra: éves férfiak és éves nők megoszlása munkaerőpiaci részvétel szerint ábra: éves férfiak megoszlása munkaerőpiaci részvétel szerint ábra: éves nők megoszlása munkaerőpiaci részvétel szerint ábra: Összes foglalkoztatott ábra: Összes foglalkoztatott nemek szerint ábra: A foglalkoztatottak kor szerinti megoszlása, százalék ábra: A foglalkoztatottak iskolai végzettség és nemek szerint, százalék ábra: Az alkalmazásban állók, szövetkezeti tagok, egyéb társas vállalkozások tagjainak, egyéni vállalkozók ill. segítő családtagok arányának alakulása ábra: A vállalati szférában alkalmazottak megoszlása vállalatméret, külföldi tulajdonhányad szerint ábra: A munkanélküliségi ráta nemek szerint ábra: A munkanélküliek aránya a munkakeresés hossza szerint, százalék ábra: A különböző munkaerőpiaci állományok közötti negyedéves áramlások intenzitásának alakulása a éves népességben ábra: A nyilvántartott álláskeresők és a MEF szerinti munkanélküli ábra: A nyilvántartott álláskeresők megoszlása a Munkaerő-felvételben megfigyelt gazdasági aktivitás szerint ábra: Az álláskeresési nyilvántartásba belépők száma, ezer fő ábra: Bruttó és nettó reálkereset éves változása ábra: Bruttó átlagkereset az országos átlag százalékában, nemzetgazdasági ágak szerint, 1995, ábra: Az alacsony keresetű dolgozók aránya nemek szerint, százalék ábra: A bruttó átlagkeresetek differenciáltsága ábra: A nappali tagozaton tanulók a megfelelő korú népesség arányában ábra: Belépők és kilépők az egyes oktatási fokozatokban ábra: Az egyes oktatási fokozatokban tanulók megoszlása ábra: A bejelentett álláshelyek és a nyilvántartott álláskeresők számának alakulása ábra: Létszámcsökkentést és létszámnövekedést tervező vállalatok aránya ábra: Rendelésállományuk növekedésére illetve csökkenésére számító vállalatok aránya ábra: Regionális különbségek: foglalkoztatási ráta a tervezési statisztikai régiókban ábra: Regionális különbségek: munkanélküliségi ráta a Munkaerő-felmérés szerint ábra: Regionális különbségek: regisztrált munkanélküliségi ráta a tervezési statisztikai régiókban ábra: Regisztrált megyei munkanélküliségi ráták átlagai, ábra: A megyei munkanélküliségi ráták regionális különbségei ábra: Regionális különbségek: keresetek ábra: Regionális különbségek: bruttó hazai termék

Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke

Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke táblázatok és ábrák jegyzéke Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke Táblázatok Munkapiac 1. táblázat: A 15 64 évesek foglalkoztatási rátája iskolai végzettség szerint 2006 2010 első negyedéve között, negyedévente...

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok 1. Alapvető gazdasági adatok 2. Népesség 3. Gazdasági aktivitás 4. Foglalkoztatottak 5. Munkanélküliek

Részletesebben

KÖZELKÉP. Szerkesztette Köllő János

KÖZELKÉP. Szerkesztette Köllő János KÖZELKÉP Szerkesztette Köllő János közelkép Előszó 1. A magyar munkaerőpiac néhány vonása európai tükörben Bevezetés Az adatokról Foglalkoztatás a 15 64 éves népességben Foglalkoztatás és munkaidő a 15

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS 4. CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS Makay Zsuzsanna Blaskó Zsuzsa FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyar családtámogatási rendszer igen bőkezű, és a gyermek hároméves koráig elsősorban az anya által

Részletesebben

Munkanélküliség és foglalkoztatáspolitika. Köllő János

Munkanélküliség és foglalkoztatáspolitika. Köllő János Munkanélküliség és foglalkoztatáspolitika Köllő János A magyar, illetve általában a közép-kelet európai munkaerőpiacok három olyan sajátosságáról szeretnék beszélni, amik komoly mértékben akadályozzák

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

A bolognai folyamat és a munkaerőpiac

A bolognai folyamat és a munkaerőpiac A bolognai folyamat és a munkaerőpiac Budapest, 2009. június 15. Dr. Mang Béla elnök Felsőoktatási és Tudományos Tanács Felsőoktatás munkaerőpiac (adatbázisok) Nemzetközi adatok Hazai adatok: Központi

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

Öregedés és nyugdíjba vonulás

Öregedés és nyugdíjba vonulás 7. fejezet Öregedés és nyugdíjba vonulás Monostori Judit Főbb megállapítások» A demográfiai öregedés, vagyis az idősebb korosztályok arányának növekedése az egyik meghatározó társadalmi-demográfiai jelenség

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. III. negyedév) Budapest, 2007. január

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. III. negyedév) Budapest, 2007. január ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. III. negyedév) Budapest, 2007. január Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Kísérlet a feketefoglalkoztatás becslésére a be nem jelentett, de a kérdőíves felvételekben megfigyelt munka alapján

Kísérlet a feketefoglalkoztatás becslésére a be nem jelentett, de a kérdőíves felvételekben megfigyelt munka alapján Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 2015. június (638 651. o.) Köllő János Kísérlet a feketefoglalkoztatás becslésére a be nem jelentett, de a kérdőíves felvételekben megfigyelt munka alapján A tanulmány

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

MTA GYEP Iroda. A Munkaerő-felmérés 15 évének tanulságai a gyermekes családok szempontjából 1,2. 1. Bevezetés és összefoglalás

MTA GYEP Iroda. A Munkaerő-felmérés 15 évének tanulságai a gyermekes családok szempontjából 1,2. 1. Bevezetés és összefoglalás MTA GYEP Iroda A Munkaerő-felmérés 15 évének tanulságai a gyermekes családok szempontjából 1,2 1. Bevezetés és összefoglalás A Munkaerő felmérés amelyet a KSH negyedévenként végez nemzetközi megállapodások

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE Magyarország népessége az első hivatalos népszámláláskor (1870) a mai területre számítva 5 011 310 fő volt, a 2005. április 1-jei eszmei időpontú mikrocenzus adatai alapján 10 090

Részletesebben

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 61 fő

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 61 fő Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 61 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 97,9% Esetszám: 47 Válaszadási ráta:77% Hallgatók nyelvismerete - Az adott

Részletesebben

Varga Júlia: Humántőke-fejlesztés, továbbtanulás felnőttkorban, skill -ek és kompetenciák

Varga Júlia: Humántőke-fejlesztés, továbbtanulás felnőttkorban, skill -ek és kompetenciák Varga Júlia: Humántőke-fejlesztés, továbbtanulás felnőttkorban, skill -ek és kompetenciák (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Varga Júlia (2006) Humántőke-fejlesztés,

Részletesebben

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai 2009/2 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 2. szám 2009. január 09. A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai A tartalomból 1 Főbb megállapítások 2 A

Részletesebben

Nők fizetése: miért éles még mindig a szakadék az USA-ban és Lengyelországban?

Nők fizetése: miért éles még mindig a szakadék az USA-ban és Lengyelországban? BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Nők fizetése: miért éles még mindig a szakadék az USA-ban és Lengyelországban? Több mint 30 évvel ezelőtt, a női mozgalmak fénykorában, a tüntetések gyakori jelszava volt az egyenlő

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A gazdaságtudományok terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglaló... 2 Bevezető... 2 Az Európai Unió munkaerőpiaca a válság után... 2 A válság

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/17702. számú JELENTÉS a foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (Az Útmutatóban leírtakhoz kapcsolódó módosítások, kiegészítések a 38. oldaltól kezdődően találhatók.) I. A létszám

Részletesebben

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tájékoztató Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2012. I. negyedév Csongrád megye Készítette: Fejes Ágnes elemző TARTALOMJEGYZÉK A MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés

Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés CSIZMADIA ZOLTÁN TÓTH PÉTER I. Bevezetés A tanulmány célja a Magyar I júság 2012 kutatás regionális adatainak az elemzése, a Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján KEMÉNY ISTVÁN JANKY BÉLA A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján 2003 elsõ negyedében reprezentatív kutatást folytattunk a magyarországi cigányság

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1071 JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK

Részletesebben

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN*

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN* A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN* FALUSSY BÉLA A szerző az időfelhasználás alapvető szerkezeti változásait a társadalomban és a gazdaságban hosszú távon lezajlott meghatározó

Részletesebben

HEVES MEGYE SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

HEVES MEGYE SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HEVES MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG HEVES MEGYE SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013 KÉSZÍTETTE A HEVES MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG ÉS MUNKABIZOTTSÁGAI MEGBÍZÁSÁBÓL A FÜLÖP GÁBOR

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

7. Iskolázottsági adatok

7. Iskolázottsági adatok 7. 7. Iskolázottsági adatok Központi Statisztikai Hivatal. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 7. Iskolázottsági adatok Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-353-1 Készült

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC

MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2003 Férfi 2002. Január 1. Nő 90-85-89 80-84 75-79 Munkaerő-felmérés

Részletesebben

M agyarország népességének, a társadalom és a gazdaság 2002. évi alakulásának

M agyarország népességének, a társadalom és a gazdaság 2002. évi alakulásának JELENTÉS BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* M agyarország népességének, a társadalom és a gazdaság 2002. évi alakulásának főbb jellemzői a következőkben foglalhatók össze. NÉPESSÉG

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

Kutatás és fejlesztés, 2011

Kutatás és fejlesztés, 2011 Központi Statisztikai Hivatal Kutatás és fejlesztés, 2011 2012. október Tartalom Bevezető... 2 Táblázatok... 7 Fogalmak és módszertani megjegyzések... 100 Elérhetőségek www.ksh.hu Bevezető 2011-ben Magyarországon

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése 1990 után Magyarországon

Társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése 1990 után Magyarországon Társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése 1990 után Magyarországon Baranyai Nóra Bevezetés Fejezetünkben a társadalmi-gazdasági modellezés magyarországi tapasztalatainak bemutatására vállalkozunk. Az

Részletesebben

Csongrád megye a statisztikai adatok tükrében

Csongrád megye a statisztikai adatok tükrében TERÜLETI INFORMÁCIÓS FÜZETEK 4. Csongrád megye a statisztikai adatok tükrében Nagytőke Eperjes CSONGRÁD Fábiánsebestyén Felgyő SZENTES Árpádhalom Tömörkény Csanytelek Szegvár Nagymágocs Csengele Pusztaszer

Részletesebben

A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében

A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 Tudománykommunikáció a Z generációnak Projektvezető: Dr. Törőcsik Mária PTE KTK egyetemi tanár A munkacsoport vezetője: Dr. Szűcs Krisztián PTE KTK adjunktus A 15-29 éves

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás 2007 33457 2008 34071 102% 2009 34385 101% 2010 34795 101% 2011 34562 99% 2012 34388 99% 2013 nincs adat #ÉRTÉK! 2014 nincs adat #ÉRTÉK! 2015

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2014. I. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 2. szám Demográfiai jellemzők Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság Háztartás, család Lakáskörülmények

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

NÖVEKVŐ MUNKANÉLKÜLISÉG, RUGALMASABB MUNKAERŐPIAC A JAPÁN STÍLUSÚ FOGLALKOZTATÁSI MODELL ÁTALAKULÁSA

NÖVEKVŐ MUNKANÉLKÜLISÉG, RUGALMASABB MUNKAERŐPIAC A JAPÁN STÍLUSÚ FOGLALKOZTATÁSI MODELL ÁTALAKULÁSA NÖVEKVŐ MUNKANÉLKÜLISÉG, RUGALMASABB MUNKAERŐPIAC A JAPÁN STÍLUSÚ FOGLALKOZTATÁSI MODELL ÁTALAKULÁSA FAZEKAS KÁROLY OZSVALD ÉVA Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek BWP. 1999/9 1999. december 2 Budapesti

Részletesebben

Nők és férfiak a munkaerőpiacon

Nők és férfiak a munkaerőpiacon Nők és férfiak a munkaerőpiacon Dr. Frey Mária SzMM, Gender képzés, Budapest, 2008. május 22. Az előadás témái Foglalkoztatottság Munkanélküliség Inaktivitás Munkaerő-piaci támogatások és egyéb támogatások

Részletesebben

2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2009. III. negyedév Dél-Alföld 2009. augusztus szeptember Bács-Kiskun megye 662 31014 fő Csongrád megye 477 35611 fő

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. NEGYEDÉV Kecskemét, 2011. szeptember 07. Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. I. negyedév) Budapest, 2006. május

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. I. negyedév) Budapest, 2006. május ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. I. negyedév) Budapest, 2006. május Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezet i összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. augusztus 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

FÜGGELÉK TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE

FÜGGELÉK TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE FÜGGELÉK TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE Táblázatok Közelkép 3.1. táblázat: A regisztrált munkanélküliek nyílt munkapiacra lépési esélyének változása a HE- FOP-program résztevői és a kontrollcsoport körében...

Részletesebben

A felsőoktatás szociális dimenziója. A Eurostudent V magyarországi eredményei

A felsőoktatás szociális dimenziója. A Eurostudent V magyarországi eredményei A felsőoktatás szociális dimenziója. A Eurostudent V magyarországi eredményei A felsőoktatás szociális dimenziója A Eurostudent V magyarországi eredményei Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

Jobbak a nők esélyei a közszférában?

Jobbak a nők esélyei a közszférában? Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. július augusztus (814 836. o.) Lovász Anna Jobbak a nők esélyei a közszférában? A nők és férfiak bérei közötti különbség és a foglalkozási szegregáció vizsgálata a

Részletesebben

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Friedrich Ebert Stiftung és a Jól-Lét Alapítvány konferenciája Budapest, 2012. május 14., Benczúr Szálló Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Szerepváltozások A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Bukodi Erzsébet Az utóbbi néhány évtizedben a modern társadalmak legtöbbjében a házasság nélküli együttélés deviáns

Részletesebben

Scharle Ágota: Családi napközi hálózat működtetésének költség-haszon elemzése

Scharle Ágota: Családi napközi hálózat működtetésének költség-haszon elemzése Scharle Ágota: Családi napközi hálózat működtetésének költség-haszon elemzése Ez a fejezet a hálózatban működő családi napközik átlagos hozamára és költségére ad becslést, illetve felvázol egy lehetséges

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. IV. negyedév) Budapest, 2007. május

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. IV. negyedév) Budapest, 2007. május ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. IV. negyedév) Budapest, 2007. május Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490573 1251 01 9100 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VAKOK ÓVODÁJA,

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Ügyiratszám:0003/16-MFK Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési stratégia a 2015. évi jogszabályváltozások alapján felülvizsgált változat Bács-Kiskun

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A képzés trendvonalai... 3 1.1 Európai trendek...3

Részletesebben

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. szeptember 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai

Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai Rezidens törzsképzés 2015 Dr. Havasi Beáta SZTE Igazságügyi Orvostani Intézet A társadalombiztosítás fogalma A

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1 Benczúr PéterKátay GáborKiss ÁronReizer Balázsszoboszlai Mihály: Az adó- és transzferrendszer változásainak elemzése viselkedési mikroszimulációs modell segítségével* Tanulmányunkban egy új mikroszimulációs

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon, különös tekintettel a női vezetőkre és vállalkozókra

Nők a munkaerőpiacon, különös tekintettel a női vezetőkre és vállalkozókra DOI: 10.18427/iri-2016-0009 Nők a munkaerőpiacon, különös tekintettel a női vezetőkre és vállalkozókra Matiscsákné Lizák Marianna Eszterházy Károly Főiskola matiscsakne@ektf.hu Bevezetés Mint tapasztaljuk,

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich György Harcsa István (1998): A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. II. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

(múlt/jelen/jövő) a hazai élelmiszergazdaságban

(múlt/jelen/jövő) a hazai élelmiszergazdaságban A humánerőforrás helyzete (múlt/jelen/jövő) a hazai élelmiszergazdaságban Juhász Anikó Debrecen, 2016. április 22. Az előadás felépítése Az élelmiszer-gazdaság humánerőforrás-igénye A humánerőforrás helyzetét

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. Záradék: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közfoglalkoztatási Tervet a 13/2009.(02.09.) KT számú határozatával elfogadta.

Részletesebben

Családtámogatás, gyermeknevelés, munkavállalás

Családtámogatás, gyermeknevelés, munkavállalás 4. fejezet Családtámogatás, gyermeknevelés, munkavállalás Makay Zsuzsanna Főbb megállapítások» A magyar családtámogatási rendszer európai viszonylatban bőkezűnek tekinthető: évente a GDP mintegy 1,9 százalékának

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

A válság hatása a munkaerőpiacra

A válság hatása a munkaerőpiacra Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. április ISBN 978-963-235-275-6 A válság hatása a munkaerőpiacra Tartalom 1. Bevezető...2 2. Változás a foglalkoztatás kiterjedésében és

Részletesebben

Intézményi kérdőív. Országos kompetenciamérés

Intézményi kérdőív. Országos kompetenciamérés Intézményi kérdőív Országos kompetenciamérés 2014 Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! Az Országos kompetenciamérés elemzésében komoly kiegészítő adatokat jelentenek az intézményi jellemzőkről szerzett

Részletesebben

Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában

Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Humánmenedzsment Szak Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában dr. Farkas Györgyi 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés...1 1.) A témaválasztás

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben